Sunteți pe pagina 1din 5

Testematematicapropuse 2005TEST5

PARTEAI(45puncte) Pefoaiadeexamensetrecnumairezultatele.
3p 1. a)Valoareasumei5+10+15+.+100este..
3p
b)Daca(x+3)2 +(2y 1)2 =0,atuncix=..siy=.
3p
c)Dacanumarul46x8estedivizibilcu3,atuncix {.}
3p 2.a)Unobiectcosta100.000lei.Dupa2scumpirisuccesivecucate10%vacostalei
2x 3yx
3p
b)Daca =0,(3)atunci =..
x+2yy
3p
c)Fiinddatenumerele12,15,30,atuncic.m.m.d.c.alloreste..%dinc.m.m.m.c.allor
3p 3.a) Expresia5x2(x 1)3x(x 1)descompusainfactorieste..
3p
b)DacaA(2a)apartinegraficuluifunctieif:RR,f(x)=3,5x +2 atuncia=..
3p
c)ElementelemultimiiA={x/xN,2+ 3<x<3+ 5}sunt..
C
4.In figura1 DABCestedreptunghicinA,AD^BC, CD=2cm,DB=6cm.D
3p a) LungimeasegmentuluiAD=.cm
3p b) Perimetrul D ABC=cm
AB
3p c) AriacerculuicircumscristriunghiuluiABC=.cm2
figura1
A
5.In figura2esteosferadecentruO, razaAO,cuaria=144pcm2
DestemijloculluiAO,iarMNBC
M
D
N
3
3p a) Volumulsfereiesteegalcu..cm .BOC
3p b) VolumulconuluiABCesteegalcucm3
3p c)VolumultrunchiuluideconBCNMesteegalcucm3

a
c
ti

t
a

m
/
o

5p
5p

5p
5p
5p

r
.
u

m
e

figura 2

PARTEAaII a(45puncte)Pefoaiadeexamenscrietirezolvarilecomplete.
1.Pretulunuiobiectsamajoratcu20%.Dupauntimpnoulpretsemicsoreazacu20%.
Dupaacestemodificariobiectulcosta192.000lei.
a.Carea fostpretulinitialalobiectului?
b.Catlasutareprezintapretulfinaldinpretulinitial?
x4xx
x2 3x
2.FieexpresiaE(x)=( + + ):
x+24 x2 x 2
x+2
a)DeterminativalorilerealealeluiapentrucareE(a)aresens.
2
b)ArataticaE(x)=
x 3
c)DeterminatibZ,astfelincatE(b)Z

f
o

r
p

e
/
:/

tt p

3.In figura3 ABB'C'esteuntrunchideconcusectiuneaaxialauntrapezisoscelortodiagonal,


culiniamijlociede16cmsisegmentulcareunestemijloacelediagonalelorde12cm.
DiagonaleletrapezuluiseintersecteazainpunctualP,iarOsiO'suntcentrelebazelor.
4p a)Completatipefoaiadeexamendesenul din figura3cu conuldincareprovinetrunchiul.
4p b)Aratatica OB=14cmO'B'=2cmBB'=20cm
A'O'B'
4p c) Calculatiariatotalasivolumultrunchiului
4p d)Calculativolumulconuluidincareprovinetrunchiul
P
4p e) Calculati arialateralaaconuluiPAB
AOB
figura3
1

REZOLVARETEST5
PARTEAI
2021
1.a) 5+10+15+..+ 100=5(1+2+3++20)=5 =51021= 1050
2
n(n+1)
*Suma numerelornaturaleconsecutivedela1 la n: 1+2+3+..+n=
n
b)(x+3)2 +(2y 1)2 =0 Osumadepatrateperfecteeste0dacafiecaretermeneste0
(x+3)2 =0 x+3=0 x=3
1
(2y 1)2 =0 2y 1=0 2y=1 y=
2
c)Unnumarestedivizibilcu3dacasumacifrelorluiseimpartela3

a
c
ti

46x8,4+6+8=18,18+xestedivizibilcu3dacaxiavalorile0,3,6,9
x {0,3,6,9}

100+10110
2.a)Dupaprimascumpireobiectulcosta100.000= 100.000=110.000lei
100100
100+10
110
Dupaadouascumpirecosta 110.00=110.000=121.00lei
100
100
Decidupacele2scumpiri obiectulcosta121.000lei

t
a

m
e

m
/
o

*Atentie! Cand se fac mai multe modificari de prt succesive NU insumati procentele de
modificareciaflatipretuldupafiecaremodificare

r
.
u

f
o

31
2x 3y1
b) 0,(3)= = = 3(2x 3y)=1(x+2y) 6x 9y=x+2y
93
x+2y3

r
p

x11
6x x=2y+9y 5x=11y =
y5

e
/
:/

c) 122155 30212=22 3
623315515=35
3313330=235
11
D=3
M=22 35=435= 60
p
60=3 60p=3100/:60 p=300:60 p=5%
100

tt p

3.a) 5x2(x 1) 3x(x 1)=(x 1)(5x2 3x)=x(x 1)(5x 3)


b)DacaA(2a) Gf f(2)=aCalculezf(2) f(2)=3,5 (2)+2=7+2=9 a=9
c) Primulnumarnaturalmaimaredecat2+ 3este2+ 4=2+2= 4
Primulnumarnaturalmaimicdecat3+ 5este3+ 4=3+2=5

A={4,5}

a) Aplicteoremainaltimii AD2 =CD DB


AD2 = 26 AD= 12=23
b)Aplicteoremacatetei CA2 =CDCB
BA2 =BDBC

4. C
2D
6

AB
CA =2 8=16 CA= 16 CA=4 ,BA2 =68=48 BA= 48 BA=43
2

Perimetrul DABC=AB+AC+BC =43+4+8= 12+43cm


ipotenuza
c)Deoarece D dreptunghicseinscrieintrunsemicerc,razacerculuicircumscrisR=
2
R=8:2 R=4cm Ariacercului= pR2 Ariacerculuicircumscris=16pcm2
5.

4pR3
Volumulsferei=
3

A
2

a)Ariasferei=4pR
MDN

a
c
ti

4pR2 =144p /:4p R2 =36 R=36 R=6cm


4 p63 4 p216
Volumulsferei == =4 p72= 288pcm3
3
3
pR2 h
p62 6
b)Volumulconului= = = p363= 108pcm3 (inaltineaconuluiAO=R)
3
3
BOC

t
a

m
e

c)In DODNdreptunghiccuOD=R/2 OD=3cmON=R=6cm DN2 =ON2 OD2

m
/
o

DN2 =62 32 =36 9=27 DN=27 DN=33cm r=33cm


ph
p3
2 2
Volumultrunchiuluidecon= (R +r +Rr)= (36+27+183)=(63+183)pcm3
3
3
PARTEAaIIa

f
o

r
p

1.a)Notezpretulinitialcux

r
.
u

100+20120
6x
Dupaprimamodificarepretulcrestecu20%sidevinep1= x= x=
1001005

e
/
:/

100206x806x
Dupaadouamodificarepretulsemicsoreazacu20%sidevinep2= =
100 5 1005

tt p

4 6x24x24x
25 192.000
p2= = =192.000 24x=25192.000 x= =200.000
552525
24
Pretulinitialafost200.000lei
p
p
192.000100 192
b) prtinitial=prtfinal 200.000=192.000 p== =96%
100
100
200.000
2
pretulfinalreprezinta96%dinpretulinitial
3

2.a)Expresiaaresenscandnumitoriifractiilorsuntdiferitidezero,iarlafractiainfatacareiaeste
semnulimpartiriisinumaratorultrebuiesafiediferitdezero.
a4aaa2 3a
E(a)=( + + ):
a+2 4 a2 a 2a+2
a+2=0 a=2a 2=0 a=2a2 3a=0 a(a 3)=0 a=0,a3=0 a=3
a {2,0,2,3}DeoareceE(a)aresensina aR\ {2,0,2,3}
x+2)
x4xxx +2 x 2)x4x
xx+2
b) E(x)=( + ) =( + )
x+2x2 4x 2x(x 3)x+2(x 2)(x+2) x 2x(x 3)

a
c
ti

x(x 2) 4x+x(x+2)x+2x2 2x 4x+x2 +2xx+2


2x2 4xx+2
E(x)= = =
(x 2)(x+2)
x(x 3)(x 2)(x+2)x(x 3) (x2)(x+2)x(x3)

2x(x 2)x+22
2
E(x)= = E(x)=
(x 2)(x+2)x(x 3)x 3
x 3

t
a

m
e

22
c) DacaE(x)= E(b)= E(b)Zdaca(b 3)=divizoriilui2 (b3) {1, 2}
x 3
b 3

m
/
o

b3=1 b=1+3 b=2 ,b3=1 b=1+3 b=4,b3=2 b=2+3 b=1,b3=2 b=5

r
.
u

E(b)Zdacab{1,2,4,5}

f
o

3.a)

r
p

A'

tt p

e
/
:/

O'

B'

A' 2 O'
2
P

B'
16

20

14
B

12
A

2
E

2
O

12
F

b)
Bazamare+bazamica
B+b
Liniamijlocieintrapez= =16
2
2
Bazamare bazamica
B b
Segmentulcareunestemijloacelediagonalelor= =12
2
2

Bazamare+bazamica
B+b
Intrapezulortodiagonal(cud1 ^d2) inaltimea= h=
2
2
B+b
=16
2
B+b=32
B b

=12B b=24(+)
22B/=56/:2 B=28 28+b=32 b=32 28 b=4
AB=28cmOB=14cm R=14cm
A'B'=4cmO'B'=2cmr=2cm
AB+A'B'28 +432
OO'= = = =16 OO'=16cm FB=OB OF=14 2=12 FB=12cm
222

a
c
ti

In DB'FBdrB'B2 =B'F2 +FB2 B'B2 = 162+122 =256+144=400 B'B=400 B'B=20cm

m
e

ph
p1616p
c)Volumultrunchiului= (R2 +r2 +Rr) = (196+4+28)= 228=16p76
3
3
3
3
Volumultrunchiuluidecon=1216pcm

t
a

m
/
o

Arialateralaatrunchiuluidecon= p(R+r)G = p(14+2)20= p1620= 320pcm2


Ariatotalaatrunchiului=Arialaterala+Ariabazeimari+Ariabazeimici

r
.
u

Ariabazeimari= pR2 =196pcm2 Ariabazeimici= pr2 =4pcm2


Ariatotalaatrunchiului=320p+196p+4p =520pcm2

f
o

r
p

VO'O'B'VB'VO 162VB 20
d)O'B'OB DVO'B' ~ DVOB = = = =
VOOBVBVO14VB

e
/
:/

VO 161
= 7(VO 16)=VO 7VO 112=VO 7VO VO=112 6VO=112
VO7
11256
56
VO= = VO= cm
63
3

tt p

pR2VO
p19656 10976p
Volumulconului= = =cm3
3
3
3
9
e)Arialateralacon= pRG ArialateralaconPAB= pOBPB
In DPOBdr. PB2 =PO2 +OB2 =142 +142 =196+196=392 PB= 392 PB=142cm
ArialateralaconPAB= p14142= 1962pcm2
5