Sunteți pe pagina 1din 5

NOTA DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1
Titlul prezentului act normativ
Hotrre a uvernului
pentru modificarea datelor de inventar, schimbarea dreptului de administrare precum i
trecerea din domeniul public n domeniul privat al statului n vederea scoaterii din funciune i
casrii a unor imobile aflate n administrarea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen
Sf.Spiridon a i
Seciunea a !"a
Motivul emiterii actului normativ
1# De$crierea $ituaiei actuale
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon ai cu sediul n a i, strada ndependen ei
nr.!, este unitate sanitar cu personalitate "uridic, aflat n subordinea #inisterului Snt ii.
$rin prevederile %otr&rii 'uvernului nr. ()*+,!! s-a aprobat desfiinarea Spitalului Clinic
de Urgen .Sf. oan ai, unitate sanitar public cu paturi, cu personalitate "uridic, n
subordinea #inisterului Sntii, cu sediul n municipiul ai, str. 'eneral /erthelot nr.+ i a
fost reorgani0at ca secie e1terioar a Spitalului Clinic Judeean de Urgen .Sf.Spiridon ai,
care a preluat activitatea medical i patrimoniul.
mobilele Sec iei 21terioare a Spitalului Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon ai,
aparin domeniului public al statului i sunt nregistrate n ane1a nr.!) din %otr&rea
'uvernului nr. !3,)* +,,4 pentru aprobarea inventarului centrali0at al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificrile i completrile ulterioare. 5ceste bu nuri imobile care fac
obiectul pre0entului act normativ, sunt nregistrate la dou numere #6$, dup cum urmea07
- + construc ii i teren aferent n strada . Creang nr.) bis, au numrul de inventar #.6.
!))8,9 i sunt nscrise n cartea funciar nr. !88!8, a i:
- !8;! construc ii i teren aferent n strada 'eneral /erthelot nr. +, au numrul de
inventar #.6. !))8,( i sunt nscrise n cartea funciar nr. !89389 a i.
<erenul aferent construc iilor din str. 'eneral /erthelot nr. +, n suprafa total de !=.+!+
mp este format din suprafa a de 8!)4 mp domeniul public al municipiului a i i suprafa a de
!,.3,! mp domeniul public al statului nregistrat n cartea funciar nr.!89389 a i. Cldirea
principal a nstitutului >ncologic a i este construit pe o suprafa de teren comun celor doi
proprietari, construc ia este investi ie nefinali0at, identificat cu nr. C!= n Cartea funciar
nr.!89389 a i.
Cldirile n care Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon ai nu mai desf oar
activitate medical sunt solicitate de nstitutului >ncologic pentru desf urarea unor activit i
specifice.
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon a de0afectat cldirile n care au
func ionat Unitatea de $rimiri Urgen e i Clinica de >rtopedie, activitatea fiind mutat n alte
spa ii.
Conducerea Spitalului Clinic Judeean de Urgen ?Sf. Spiridon a aprobat transmiterea n
administrarea i folosin a nstitutului >ncologic a cldirilor men ionate precum i transferul
Sec iei de Chirurgie i a terenului aferent imobilului din strada 'eneral /erthelot nr. +-=, i a
1
Sec iei #edical i teren aferent situate n strada . Creang nr. ) bis, a i. Se men ionea0 c
eliberarea spa iului se va face dup finali0area lucrrilor la noua loca ie n care se vor muta
aceste dou sec ii.
nstitutul >ncologic situat n vecintatea acestora solicit cldirile pentru amena"are n
vederea func ionrii unor sec ii proprii, deoarece spa iile sale nu sunt suficiente.
Celelalte construc ii ale Spitalului Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon ai, formate din
construc ii ane1 i maga0ii sunt n stare de degradare avansat, parte din acestea s-au
autodemolat. $oli ia @ocal a i- Serviciul Control Urbanism, constat autodemolarea
construc iilor C3, C9, C!,, C!! din schi a cadastral cu adresa str. 'eneral /erthelot nr.+,
a i, n adres nr. 4349*,(.,(.+,!+ transmis unit ii sanitare.

!# Sc%im&ri preconizate
!.An inventarul centrali0at al bunurilor din domeniul public al statului, datele de identificare i
valorile de inventar ale imobilelor Spitalului Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon ai se
modific i se actuali0ea0 n ba0a documentelor cadastrale, a cr ilor funciare i rapoartelor
de evaluare, emise n conformitate cu legisla ia n vigoare.

+. An vederea scoaterii din funciune, casrii i demolrii unor construc ii se supune aprobrii
trecerea din domeniul public n domeniul privat al statului, a construc iilor cu indicativul C+, C),
C3, C9, C!,, C!!, C!+, C!8 i a suprafe ei construite de 8!)mp B SdC4!)mpD din cldirea cu
numrul C 4, situate n str. 'eneral /erthlot nr.+ a i, din C6 nr.!89389, nregistrate la nr.
#.6.!))8,(: Eu se demolea0 suprafa a construit de !8+mp identificat conform $roiectului
tehnic de demolare nr.,!*!==*+,!+, ntocmit de persoane autori0ate.
Furata normat de func ionarea a fost dep it, structura de re0isten a construciilor nu
mai ofer siguran n e1ploatare fiind ndeplinite condi iile de scoatere din func iune conform
avi0elor i autori0a iilor eliberate de autorit ile de drept.
$rin scoaterea din func iune a cldirilor sus menionate i demolarea acestora se creea0
posibilitatea reali0arii spaiilor de tratament pentru nstitutul Gegional de >ncologie, spaii
ver0i, parcri, acces facil al ambulanelor.

8. An ane1a + la proiectul de hotrre se supune aprobrii transmiterea dreptului de
administrare de la Spitalul Clinic Jude ean de Urgen Sf.Spiridon a i, la nstitutul >ncologic
a i, a urmtoarelor construc ii 7
- Cldire C!-Unitate $rimiri Urgen e, C=- Chirurgie, C8-/eci, C4 ScC!8+mp, i C(- >rtopedie
i suprafa a de teren !,3,!mp, din str. 'eneral /erthlot nr.+ a i, C6 nr.!89389, nregistrate
la nr. #.6.!))8,(:
- Clinica #edical C!, centrala termic C+ i terenul aferent din str. . Creang nr.)bis, a i, C6
nr.!88!8,, nregistrate la nr. #.6.!))8,9:
mobilele vor fi utili0ate pentru func ionarea Compartimentului de transplant Celule Stem
hematopoetice i a @aboratorului de /iologie molecular. 5 treia cldire va fi destinat spa iului
hotelier pentru pacien ii Sec iei de Gadioterapie, deoarece spa iul actual nu este suficient.

mobilele care fac obiectul pre0entului proiect de hotr&re nu sunt supuse unor cereri de
revendicare formulate n ba0a @egii nr. !,*+,,!, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare, nu sunt grevate de sarcini i nu fac obiectul vreunui litigiu.
2
Construc iile care fac obiectul trecerii din domeniul public n domeniul privat n vederea
scoaterii din funciune, casrii i demolrii nu fac parte din @ista monumentelor istorice.
'# Alte in(ormaii
5v&nd n vedere faptul c modificrile intervenite n inventarul bunurilor din domeniul
public al statului se aprob prin acte normative adoptate n acest sens, s-a ntocmit pre0entul
proiect de hotr&re a 'uvernului.
Seciunea a '"a
)M*A+TU, SO+)O"E+ONOM)+
1#)mpactul macroeconomic
5ctul normativ nu se refer la acest subiect
1
1
# )mpactul a$upra me-iului concurenial .i -omeniului a/utoarelor -e $tat - 5ctul
normativ nu se refer la acest subiect

1# )mpactul a$upra me-iului -e a(aceri
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

1# )mpactul $ocial
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

!# )mpactul a$upra me-iului
5ctul normativ nu se refer la acest subiect
'# Alte in(ormaii
Seciunea a 0 " a
)mpactul (inanciar a$upra &u1etului 1eneral con$oli-at2 att pe termen $curt2 pentru
anul curent2 ct .i pe termen lun1 3pe ' ani4
5ctul normativ nu se refer la acest subiect
Seciunea a 5"a
E(ectele prezentului act normativ a$upra le1i$laiei 6n vi1oare
1# M$uri normative nece$are pentru aplicarea preve-erilor proiectului -e act normativ
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

!# +on(ormitatea proiectului -e act normativ cu le1i$laia comunitar 6n cazul
proiectelor ce tran$pun preve-eri comunitare
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

'# M$uri normative nece$are aplicrii -irecte a actelor normative comunitare
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

0# 0# Hotrri ale +urii -e 7u$tiie a Uniunii Europene
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

5# 5# Alte acte normative .i8$au -ocumente internaionale -in care -ecur1 an1a/amente
9#
:# 9# Alte in(ormaii
3
Seciunea a 9"a
+on$ultri e(ectuate 6n ve-erea ela&orrii prezentului act normativ
1# )n(ormaii privin- proce$ul -e con$ultare cu or1anizaiile ne1uvernamentale2
in$titute -e cercetare .i alte or1ani$me implicate#
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

!# Fun-amentarea ale1erii or1anizaiilor cu care a avut loc con$ultarea precum .i a
mo-ului 6n care activitatea ace$tor or1anizaii e$te le1at -e o&iectul proiectului -e act
normativ
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

'# +on$ultrile or1anizate cu autoritile a-mini$traiei pu&lice locale2 6n $ituaia 6n
care proiectul -e act normativ are ca o&iect activiti ale ace$tor autoriti2 6n con-iiile
Hotrrii uvernului nr#5!18!;;5 privin- proce-ura -e con$ultare a $tructurilor
a$ociative ale autoritilor a-mini$traiei pu&lice locale la ela&orarea proiectelor -e acte
normative#
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

0# +on$ultrile -e$(.urate 6n ca-rul con$iliilor intermini$teriale2 6n con(ormitate cu
preve-erile Hotrrii uvernului nr# :5;8!;;5 privin- con$tituirea con$iliilor
intermini$teriale permanente2 cu mo-i(icrile i completrile ulterioare<
5ctul normativ nu se refer la acest subiect
5# )n(ormaii privin- avizarea -e ctre<
a4 +on$iliul ,e1i$lativ < 2ste necesar avi0ul Consiliului @egislativ.
&4 +on$iliul Suprem -e aprare a =rii
c4 +on$iliul Economic .i Social
-4 +on$iliul +oncurenei
e4 +urtea -e +onturi
9# Alte in(ormaii
Seciunea a :"a
Activiti -e in(ormare pu&lic privin- ela&orarea .i implementarea prezentului act
normativ
1#)n(ormarea $ocietii civile cu privire la nece$itatea ela&orrii proiectului -e act
normativ
S-au respectat prevederile @egii nr. )+*+,,8 privind transparena deci0ional n administraia
public, cu modificrile i completrile ulterioare.
!#)n(ormarea $ocietii civile cu privire la eventualul impact a$upra me-iului 6n urma
implementrii proiectului -e act normativ2 precum .i e(ectele a$upra $ecuritii
cetenilor $"au -iver$itii &iolo1ice
5ctul normativ nu se refer la acest subiect

'#Alte in(ormaii
Seciunea a >"a
M$uri -e implementare
1#M$urile -e punere 6n aplicare a proiectului -e act normativ -e ctre autoritile
a-mini$traiei pu&lice centrale .i8$au locale ? 6n(iinarea unor noi or1ani$me $au
e@tin-erea competenelor in$tituiilor e@i$tente
4
!#Alte in(ormaii

6a de cele pre0entate, a fost elaborat pre0entul proiect -e %otrre pentru
modificarea datelor de inventar, schimbarea dreptului de administrare precum i trecerea
din domeniul public n domeniul privat al statului n vederea scoaterii din funciune i casrii a
unor imobile aflate n administrarea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen Sf.Spiridon a i ,
pe care l supunem spre aprobare.
*R)M"M)N)STRU2
M)N)STRU, )NTER)MAR A, SANATA=))2
B)+TOR B)ORE, *ONTA
Avizm (avora&il<
B)+E*R)M" M)N)STRU2
M)N)STRU, F)NAN=E,OR *UC,)+E2 M)N)STRU, 7UST)=)E)2
F,OR)N EORES+U MONA"MAR)A *)BN)+ERU

5