Sunteți pe pagina 1din 1

Stabilii valoarea de adevr a afirmaiilor pentru substanele:

Varianta1 eten varianta 2 - etan varianta 3 1,3-butadien


1)
Substana conine legturi
2)
Sunt caracteristice reaciile de substituie
3)
La ardere se obine dioxid de cabon
4)
Toi atomii de carbon sunt hibridizai sp
3
)
substana se supune polimerizrii
!)
unghiul de "alen este de 12#$
%)
la clorurare se obine un deri"at monohalogenat
&)
atomii de carbon sunt hibridizai sp2
')
decoloreaz apa de brom
1#)
(n condiii normale este un gaz
11)
conine doar atomi de carbon primari
12)
e prezent legtura )
13)
decoloreaz soluia de permanganat de potasiu
14)
se obine din clormetan prin sintez *urtz
1)
conine doar atomide carbon secundari
1!)
unghiul de "alen este de 1#'$2&+
1%)
se obine la deshidratarea etanolului
1&)
reacia caracteristic e adiia
1')
are o molecul plan
2#)
nu prezint izomeri
1. Se dau substanele:
,-
2
. ,- / ,-/ ,- . , / ,-
3
0i ,-
3
/ ,- / ,1 , / ,- / ,-
3
2 2 2 2
,-
3
,
2
-

,-
3
,
2
-

a) scriei denumirea substanei date3


b) stabilii tipul de hibridizare al 4iecrui atom de carbon3
c) determinai tipul 4iecrui atom de carbon5
2. Alegei din substanele de mai os pe !ele !u !are va rea!iona 3-metil-1-butina. Scriei
ecuaiile reaciilor6 precizai condiiile de reacie 0i numii produ0ii5
a) 7r
2
3 b) -
2
83 c) soluie de 9a8-3
d) soluie bazic de :;n8
4
3 e) -,l3 4) 9a5
3. Alegei din substanele de mai os pe !ele !u !are va rea!iona 3-etil-2-pentena. S!riei
e!uaiile rea!iilor, pre!i"ai !ondiiile de rea!ie #i numii produ#ii.
a) <
2
3 b) -
2
83 c) soluie apoas de :8-3
d) soluie de :;n8
4
3 e) -7r3 4) soluie amoniacal de ,u
2
85
$. S!riei e!uaiile rea!iilor prin !are se pot reali"a transformrile:
polimer
=
a) ,arbid > acetilen > clorur de "inil > clorur de etil > butan
? ?
eten > 162@etandiol etanol
162@propandiol
=
b) 1@propanol >propen > 162@dibromopropan > propin > aceton
? ?
2@propanol 2@cloropropen > polimer
%. 8 alchen adiioneaz -7r 0i 4ormeaz un compus care conine 4&6A 7r5 Beterminai 4ormula
molecular a alchenei5
&. &64 g de hidrocarbur din seria alchenelor adiioneaz 4& g de brom5 Beterminai 4ormula
molecular a alchenei5
'. La arderea unei alchine cu "olumul de ! l se consum 2## litri aer ce conine 21A oxigen5
Beterminai 4ormula molecular a ahidrocarburii5
(. 14 g de hidrocarbur din seria alcadienelor adiioneaz 16!& l hidrogen rezultCnd o hidrocarbur
saturat5 Beterminai 4ormula molecular a hidrocarburii5
). La hidrogenarea a 26!&& l propin s@a obinut un amestec de propan 0i propen5 Beterminai
compoziia procentual a amestecului dac acesta reacioneaz cu &# g soluie de acid clorhidric
cu partea de mas 36! A5
1*. Dn amestec de butan 0i 2@buten cu masa !64 g decoloreaz !4 g soluie de ap de brom cu partea
de mas a bromului 12 A5 Beterminai compoziia procentual a amestecului de hidrocarburi5
11. ,alculai "olumul de acetilen necesar pentru prepararea a 12 Eg etanal6 dac randamentul
reaciei este de &&A5