Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Intre
calitate de prestator
si,
Dl(D-na) .................. cu domiciliul n orasul ., strada.. numarul..
Bloc.. scara. Etaj.. apartament sector.judet........... telefon....................................... cu
carte identitate serianumarulsi CNP.......in calitate de beneficiar.
2. Obiectul contractului il constituie
FILMAREA
FOTOGRAFIEREA
evenimentului din data de .....//ora .locatia............................
ziua /luna /anul
3. Prestatorul se obliga sa ofere urmatoarele pachete :
Foto nunta
doar cununie civila
1 fotograf
2 fotografi
2 fotografi si studio
Filmare nunta
1 camera SD
1 camera HD
2 camere SD
2 camere HD
SD=Standard Definition HD=High Definition
4. Termen de executie este de maximum 21 zile lucratoare de la data evenimentului, rezultatul finit numindu-
se genericmateriale.
5. Predarea materialelor se face in conditiile prezentului contract, astfel:
6. Beneficiarul poate cere modificarea anumitor aspecte ale filmarii. Modificarile se fac in prezenta
beneficiarului. Daca beneficiarul refuza sa uziteze de acest drept in 7 zile de la predarea materialelor, rezultate
se considera satisfacatoare, cererile ulterioare neputand fi onorate.
9. Penalitatile se percep in cazul nerespectarii termenelor de executie si predare astfel:
a) Daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenul stabilit la punctul 4 atunci va
plati penalitati beneficiarului conform punctului 9c, penalitati ce nu pot depasi pretul contractului.
plati penalitati prestatorului conform punctului 9c la ridicarea materialelor .
c) Valoarea penalitatilor este de 0.1% din valoarea contractului pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere.
exemplarul nr.....din 2
Contract Prestari Servicii nr .. din //.. (ziua/ luna/ anul)
S. C. Rinido Prod SRL cu sediul in Ploiesti, str. Adunati nr. 1
Inregistrata la ORC sub nr J29/19722/01.04.2003 reprezentata de Tasca Cristian, director general, in
a) Avans la intocmirea contractului in valoare de 20 % din P.C adica suma de RON.
b) Lichidarea platii se face la finalul evenimentului adica suma de ....RON.
a) Locul predarii materialelor este la studioul Studio-M.ro .
de executie mentionat la punctul 4, beneficiarul obligandu-se sa vina la studio in acest termen.
b) Termenul de ridicare a materialelor este de maxim doua saptamani calendaristice de la data termenului
7. Pretul contractului (P.C.) se calculeaza conform intelegerii si este de .........RON.
8. Plata servicilor se face prin in numerar, astfel:
b) Daca beneficiarul nu se prezinta pentru ridicarea comenzii in termenul stabilit la punctul 5b atunci va
d) In cazul in care beneficiarul renunta din motive independente de prestator la serviciile acestuia, avansul
platit nu se returneaza.
materialele dar nu garanteaza pastrarea lor pe o perioada nedeterminata.
12. Aprobarile necesare pentru fotografierea/filmarea in locatiile stabilite cat si acordul tuturor persoanelor
care vor aparea in imagini vor fi obtinute de beneficiar.
13. Materialele rezultate se vizualizeaza la calitate maxima pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate si
culoare, existand o diferenta variabila in functie de monitor si placa video de la un producator de componente
PC la altul.
14. Prestatorul asigura calitatea reproducerii pe hartie a materialelor in format digital in conditiile incare el le
executa.
15. Prestatorul isi rezerva dreptul de a utiliza eventual materialele rezultate in urma acestui contract pentru
promovarea activitatii sale ca portofoliu. Eliminarea prezentei clauze presupune adaugarea unui tarif
suplimentar de 25% din pretul total contractului stabilit la punctul 7.
16. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile
neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti, incluzand dar nelimitandu-se la: accident, ranire, boala,
razboi, incendiu, calamitati naturale, furt, urgenta familiala (rudele de gradul 1 si 2) sau orice act sau situatie
dincolo de controlul partilor si recunoscut de lege ca fiind un caz de forta majora. Partea care invoca forta
majora va comunica in scris celeilalte parti dovada intervenirii cazului de forta majora. In cazul in care
prestatorul nu realizeaza din vina sa imaginile foto/video care fac obiectul acestui contract, el este responsabil in
fata beneficiarului numai pentru sumele platite de beneficiar catre prestator, neintrand in discutie orice cheltuieli
facute intre timp de catre prestator.
17. Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor, in caz contrar ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
18. Prezentul contract se completeaza de drept cu prevederile legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor si
drepturile conexe.
19. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
20. Notificarile intre parti se trimit prin SMS, textual, cu confirmare verbala de primire, la telefonul
Prestator: Beneficiar:
reprezentata prin
Studio M
Cristi Tasca (numele in clar si semnatura)
+4 (0) 767 067 496 sau e-mail cristi.tasca@studio-m.ro si la numarul telefonic de la punctul 1, dupa caz.
www.studio-m.ro
10. Beneficiarul este responsabil sa-si faca copii de siguranta la materialele primite. Prestatorul arhiveaza
11. Transportul in afara orasului ................. costa 0,38 ron/km tva inclus.