Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________________________________________________________________

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALEAnun
SCOATEREA LA CONCURS

a dou funcii contractuale de execuie vacante de consilier gradul IA n cadrul Organismului Intermediar
Program Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Compartimentul economico-financiar

Condiiile generale de participare sunt cele prevzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice;

Condiii specifice pentru participare la concurs:
- Studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei: minim 3 ani;

Bibliografie:

1. Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituional de coordonare si de gestionarea instrumentelor
structurale (www.posdru.edu.ro), cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Documentul Cadru de Implementare POS DRU 2007-2013, Axa prioritar 1 (DMI 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) si Axa
prioritar 2 (DMI 2.2) (www.posdru.edu.ro) versiunea 6/mai 2013 aprobat prin Ordin comun MMFPSPV si
MFE nr.1068/537/mai 2013;
4. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor
finanate prin programele operaionale (www.fseromania.ro)cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Ordinul nr. 1117/2170/august 2010 - Ordin al ministrului muncii, familiei i protectiei sociale i al
ministrului finanelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n
cadrul operaiunilor finanate prin programul operaional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013"(www.fseromania.ro);
6. Ghidul Solicitantului Condiii generale 2013. Proiecte de grant i proiecte strategice;
7. Legea 53/2003- Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
8. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i instituiile publice,
actualizat.

Dosarul de inscriere la concurs
n conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011, dosarul de nscriere la concurs va conine
urmtoarele documente:
1. Copia actului de identitate;
2. Copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice;
3. Copia carnetului de munc i adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitatea studiilor;
4. Cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale (candidatul
declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu
are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai trziu pn la data primei probe a concursului);
5. Adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult ase luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare
abilitate;
6. Curriculum vitae;
7. Cererea de nscriere la concurs;
8. Alte documente relevante.
Actele prevzute la pct. 1), 2), 3) i 8) se prezint nsoite de documentele originale, care se certific pentru
conformitatea cu originalul, sau n copii legalizate

Condiiile de desfurare ale concursului:
nscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educaiei Naionale, str. General Berthelot nr. 28-30,
sector 1 Bucureti, cam. 44, pn la data de 21.02.2014, ora 14:00. Concursul se va organiza la sediul Ministerului
Educaiei Naionale din str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1 Bucureti, n data de 24.03.2014, ora 10:00
proba scris i 27.03.2014, ora 12:00 interviul.
Afiat astzi 10.02.2013, la sediul Ministerului Educaiei Naionale.

S-ar putea să vă placă și