Sunteți pe pagina 1din 1

METABET C.F. S.A.

PITESTI
Capital social : 7.755.806,2 lei ; Capital efectiv vrsat : 7.755.806,2 lei
Nr. Reg. Com. J03 / 1771 / 18.12.2012, C.I.F. RO 128507 Fax : (0040) 248 22.09.66
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, cod 110186, jud. Arge, Piteti, Romnia Tel : (0040) 248 22.11.80
www.metabet.ro, metabet@metabet.ro (0040) 729.800.500
Cont : RO40RZBR0000060006061785 RAIFFEISEN BANK sucursala Piteti _________________________PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
Incheiat azi ________Intre:

S.C. METABET CF S.A., reprezentat prin dl. ___________________________ in calitate de predator
si
SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPILUI PITESTI (SPEPMP),
reprezentata prin d-na./ dl __________________________ ca primitor am procedat la predarea respectiv la
primirea

Prezentul process verbal de predare-primire s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, din care 1 (unu) pentru
SPEPMP si unul pt SC.METABET CF S.A.
Am predat Am primit

S-ar putea să vă placă și