Sunteți pe pagina 1din 10

Caiet de practic BCR Floreasca

10 28 mai 2010

Student: Marius Andrei ZOICAN, grupa 1558, FABBV

Mai 2010
1
Luni, 10 mai 2010
Am discutat cu d-na directoare a sucursalei Floreasca despre desf a surarea programului de prac-
tic a, am semnat documentele de condentialitate si am f acut cuno stiint a cu personalul unit atii -
consilieri de retail si casieri.
Mi-au fost prezentate spre lectur a pliante cu principalele produse de economisire, reguli de cred-
itare, normele metodologice 12 referitoare la creditarea clientilor retail, Procedura 138 privind
Documentatia de Credit si ncheierea Contractelor cu Clientii Retail, Procedura 190 privind Anal-
iza Clientilor Retail si Procedura 189 privind Etapele Procesului de Creditare pentru Clientii Retail
Am asistat la operatii de retail, lichidare-constituire depozite:
C at alin C., din Bucure sti dore ste lichidarea unui depozit n valoare de 145.000 de lei, transferul a 3000
de lei n contul de card al sotiei, 2500 de lei n contul s au propriu de card, 12200 lei n alt cont curent
al sotiei. Pentru diferenta de 127300 de lei, domnul C. dore ste s a constituie un depozit la 1 lun a, cu
dobnda de 6,5% pe an.
LICHIDARE DEPOZIT N CONTUL CURENT:
2532.A02.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.3 = 2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.1145.000 lei
TRANSFER N CONTUL CURENT AL SO TIEI:
2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.1=2511.A01.0.CIC_doamnaC.0218.ROL.3 12.200 lei
TRANSFER N CONTUL DE CARD AL SO TIEI:
2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.1=2511.A01.0.CIC_doamnaC.0218.ROL.1 3000 lei
TRANSFER N CONTUL DE CARD PROPRIU:
2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.1=2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.3 2500 lei
CONSTITUIRE DEPOZIT LA TERMEN:
2511.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.1=2532.A01.0.CIC_CatalinC.0218.ROL.4 127.300 lei
Doamna Tamara D. dore ste s a constituie un depozit de tip Maxicont n valoare de 3000 de lei, din
contul curent cu un sold actual de 6200 de lei.
2511.A01.0.CIC.0381.ROL.3 (cont curent actual) = 2511.A01.0.CIC.0281.ROL.4 (cont Maxicont)
3000 lei
Domnul Adrian T. dore ste s a retrag a din contul Maxicont n USD suma de 510 USD, n numerar.
2511.A01.0.CIC_AdrianT.0281.USD.2 = 101.A02.0.1.0281.USD.0 - 510 USD
Domnul Marius A. constituie un depozit n valoare de 1000 de lei, prin depunere de numerar.
101.A02.0.1.0281.ROL.0 = 2511.A01.0.CIC_MariusA.0281.ROL.1
2511.A01.0.CIC_MariusA.0281.ROL.1=2532.A01.0.CIC_MariusA.0281.ROL.3
2
Am citit documentatia legat a de unit atile de fond BCR (BCR Monetar, BCR Expert) si despre
programul Banca Pentru Locuinte, n care este posibil s a se obtin a o prim a de pn a la 25% de la
stat (dar nu mai mult de echivalentul a 250 EUR). Acestea sunt plasamente pe termen lung (3-5
ani), conditionate de prezentarea unor facturi privind investitiile efectuate.
Am asistat la consilierea unei cliente care detinea un depozit de 130000 RON. Clienta a fost sf a-
tuit a s a achizitioneze o serie de produse - s a investeasc a 4000 RON n programul Banca Pentru
Locuinte, 20000-30000 RON pe termen mediu n fondul BCR Monetar, restul p astrndu-i ca de-
pozit la termen.
Am asistat la acordarea unui credit pentru Prima Cas a domnului Viorel C., n vrst a de 42 de
ani. Domnul Viorel C. a depus ca documentatie o adeverint a de salariu, s a scal a, o dovad a a
lichid arii creditului contractat de la BRD, precum si contractul de creditare. Suma creditului este
de 57000 EUR, cu DAE de 5,17%. Creditul urma s a e r ascump arat n 335 de rate lunare de
circa 300 EUR, ncepnd cu 9 iulie 2010 pn a la 9 septembrie 2037. Data tragerii sumei de credit
urmeaz a s a e 9 iunie 2010, conform gracului de rambursare. Creditul a fost nregistrat n contul
20311.B02.0.CIC.0281.ROL.2, cont de credite de consum de nevoi personale. Ca serviciu conex
obligatoriu, domnul Viorel C. si sotia sa n calitate de copl atitor au ncheiat si cte un contract de
Asigurare de Viat a Unit-Linked la BCR Asigur ari de Viat a, cu o prim a lunar a de 110 lei, cu suma
asigurat a de 13200 de RON, pentru 10 ani. Tipul de asigurare unit linked a fost cel mai putin riscant
disponibil: BCR Piano. Vercarea Raportului de credit emis de c atre Biroul de Credit nu a indicat
probleme de solvabilitate.
Marti, 11 mai 2010
Am asistat la un schimb valutar USD-EUR, efectuat prin licitatie electronic a prin aplicatia software
REDAT, de 188757 EUR vnduti contra USD. Primul curs propus de consilier, de 1,2656 USD-
EUR a fost respins de client, tranzactia nalizndu-se la cursul de 1,2663 dolari pentru un Euro. A
fost emis un Deal Ticket cu datele tranzactiei, apoi clientul a semnat un Ordin de Schimb Valutar
si o Dispozitie de plat a extern a
Am asistat la discutii preliminare pentru acordarea unui credit de trezorerie nenominalizat Divers
Extra BCR, n valoare de 40000 lei, cu dobnd a x a de 10,5% si scadenta peste 10 ani. Clientul
mai avea si un alt credit la BCR si unul la BRD, f ar a sume restante. Initial, acesta a dorit s a
contracteze creditul f ar a un alt copl atitor, dar simularea efectuat a prin aplicatia Neural respingea
suma de 40000 de lei ca ind prea ridicat a. Solutiile propuse au fost renantarea creditului de la
BRD sau trecerea sotiei ca si copl atitor, moment n care simul arile indicau c a si un credit de 45000
lei ar putea acceptat. Clientul a decis ca n principiu, s a opteze pentru suma maxim a ce se poate
trage n aceste noi conditii.
3
Am asistat la depunerea si semnarea unui contract de garantie pentru creditul de tip Prima Cas a. A
fost depus a foaia de cadastru a imobilului n cauz a.
Am asistat la un transfer de bani prin aplicatia Moneygram (200 EUR) din Spania n Romnia
Miercuri, 12 mai 2010
O persoan a a dorit s a retrag a dobnda la depozite, n perspectiva c a aceasta va supus a n curnd
impozit arii. Deoarece avea un depozit cu scadenta 17 mai 2010, a fost sf atuit a s a revin a atunci,
deoarece sansele ca impozitul s a intre n vigoare pn a la acea dat a sunt mici, iar pierderea dobnzii
la termen pentru doar 5 zile de scadent a ar inutil a.
Am asistat la ridicarea de carduri noi de c atre 4 persoane, ce au completat formularul Conrmare
Receptie Card si PIN. Unuia dintre ace stia i-a fost prezentat si programul Banca pentru Locuinte,
de care ns a nu a fost interesat.
Am asistat la lichidarea unui depozit (formular: Solicitare pentru efectuarea de operatiuni ban-
care la ghi seu). Depozitul lichidat a fost trecut n contul curent (2532=2511), iar cu o mare parte
din aceast a sum a a fost creat un nou depozit la 3 luni. Restul a fost ncasat n numerar la cas a
(2511=101).
Am asistat la ncasarea unui ordin de plat a de c atre un reprezentant al Ambasedei Republicii Irak.
Am asistat la completarea si trimiterea a dou a ordine de plat a de c atre un beneciar al programului
Prima Cas a c atre actualii proprietari ai imobilului, ordine de plat a emise din contul n care fusese
tras creditul mai sus mentionat.
Am asistat la ncasarea a 100 EUR, din Spania, prin programul MoneyGram
Am discutat cu consilierul clienti Micro probleme legate de depozite cu dobnd a negociabil a, op-
eratii valutare, rolul Centralei Incidentelor de Pl ati si controlul preventiv.
Joi, 13 mai 2010
Am explicat unui client avantajele BCR Monetar fat a de depozitele clasice, apoi depozitul Banca
Pentru Locuinte, ce permite obtinerea unei prime de 25%, maxim 250 EUR de la stat. Clientul
accept a s a lichideze depozitul existent, apoi constituie cu cea mai mare parte a lui un depozit la
3 luni, cu 7,50% dobnd a n promotia Direct Debit (prin care se nscrie n sistemul Direct Debit
cu factura Romtelecom) si cu restul cump ar a unit ati de fond BCR Monetar, prin portalul Clavis.
Semneaz a 3 exemplare ale cererii de subscriere si ale cererii de adeziune - una pentru client, una
4
pentru banc a si una pentru Erste Asset Management. Prin portalul Clavis se stabile ste contul curent
corespondent de unde se face subscrierea si unde vor lichidate unit atile de fond.
Un client a constituit un depozit la termen n Euro cu suma de bani obtinut a din ajungerea la
maturitate a certicatelor de depozit cu discount n euro (cu valoara nominal a 1000 EUR). La
expirarea CDD-urilor se deschide automat cte un un cont curent de disponibilit ati, necomisionabil.
Am asistat la deschiderea CIC (cod identicare client) pentru un client nou. S-au introdus numele,
CNP, profesia, ocupatia, studiile, segmentul (persoan a zic a sau PFA), subsegmentul (angajat sau
pensionar), corelarea cu un document de identitate. Noului client i se deschide un cont curent n
lei.
S-a nalizat o cerere de credit de trezorerie nenominalizat pentru 24000 lei. Dosarul a fost com-
pletat si trimis scanat n sistemul BCR Neural pentru decizia analistului extern. Cererea fusese
discutat a initial luni, 10 mai, n timpul perioadei mele de practic a. De si solicitantul si copl atitorul
intern au avut anumite restante din 2008 (30-60 zile) relevate de Biroul de Credit, le-au justicat
printr-o declaratie dat a asupra problemelor medicale din acea perioad a.
Vineri, 14 mai 2010
Am asistat la acordarea unui depozit cu dobnd a negociat a c atre o persoan a zic a ce a depus 65000
RON. Dobnda a fost stabilit a prin licitatie, prin sistemul Redat (Reuters) la 7,25% pe an. Termenul
dorit de client a fost de 4 luni: s-a inchiat un contract standard pentru 3 luni si apoi un contract
ata sat care s a specice diferentele de scadent a.
Am prezentat unui client produsul BCR Dinamic, fond de investitii deschis al Erste Asset Man-
agement. Produsul este relativ riscant, avnd aproape 45% din portofoliu n actiuni cotate la BVB.
Clientul s-a interesat si de produsele relativ mai sigure: BCR Monetar si BCR Obligatiuni, ns a a
decis ca rentabilitatea anticipat a mai mare este sucient a pentru a acoperi riscul si a investit 10000
RON n unit ati BCR Dinamic, completnd formularele de adeziune si subscriere.
Un client a constituit un depozit de 7000 RON pe un an, la 6,8% dobnd a x a, din contul curent
(2511=2532)
Am asistat la vnzarea unui produs tip Banca pentru Locuinte - un client a depus 4000 lei n cadrul
acestui program, urmnd s a primeasc a n martie 2011 suma de max(250 EUR, 25% din 4000 lei),
prim a de la stat
Am asistat la transmiterea unui mandat Moneygram c atre Marea Britanie (1000 GBP)
5
Luni, 17 mai 2010
Am prezentat unui client produsul BCR Expert, fond de investitii deschis al Erste Asset Manage-
ment. Produsul este cel mai riscant, avnd aproape 80% din portofoliu n actiuni cotate la BVB.
Clientul s-a interesat si de produsele relativ mai sigure: BCR Monetar si BCR Obligatiuni si a decis
s a subscrie 8000 lei n BCR Monetar.
Am asistat la un schimb valutar USD-EUR, efectuat prin licitatie electronic a prin aplicatia software
REDAT, de 4000 EUR vnduti contra USD. Primul curs propus de consilier, de 1,2689 USD-EUR
a fost acceptat de client.
Am asistat la primirea unui mandat Moneygram din Italia (2000 EUR)
Am asistat la o discutie preliminar a despre un credit Divers BCR (credit trezorerie nenominalizat)
Un client a cump arat 10 certicate de depozit cu discount n euro (cu valoara nominal a 1000 EUR)
din contul curent n EURO.
Marti, 18 mai 2010
Am asistat la lichidarea unui depozit (formular: Solicitare pentru efectuarea de operatiuni bancare
la ghi seu). Depozitul lichidat a fost trecut n contul curent (2532=2511) si apoi suma ridicat a de la
cas a (2511=101)
Am asistat la o prim a discutie despre acordarea unui credit. Nu s-a prezentat solicitantul, ci tat al
s au, care nu a dorit s a e copl atitor. Creditul urma s a e deschis pe o perioad a de 3 ani, cu o sum a de
27000 lei. Deoarece informatiile au fost prezentate destul de vag, o ntlnire viitoare cu solicitantul,
aat n posesia documentelor necesare ar putea s a ofere o decizie mai precis a. Simularea acestui
credit, initial a, a ar atat c a creditul ar putea acordat
Un client a r ascump arat un cec primit din Statele Unite ale Americii, denominat n USD
Miercuri, 19 mai 2010
Am asistat la acordarea unui credit de tip Maxicredit cu Ipotec a n valoare de 38000 EUR, cu
dobnd a variabil a, cu termen de 144 luni (12 ani). Datele au fost introduse n Sistemul Integrat
de Gestiune Credite pentru Persoane Fizice. Ulterior, aceste date, provenite din urm atoarele docu-
mente: sa scal a, adeverint a de salariu, copie dup a carnetul de munc a, contractele aferente altor
produse de creditare deschise la alte b anci au fost scanate si trimise spre analiz a la central a prin
sistemul Neural. Dobnda anual a efectiv a a fost de 8,81%. Tragerea sumei se va face integral la 26
6
mai 2010, iar rambursarea ncepe la 31 mai 2010, n rate egale lunar de 410 EUR. Pentru garantie,
au fost depuse contractul de vnzare-cump arare, o factur a recent a pentru utilit ati si sa de imo-
bil al aturi de extrasul din cartea funciar a. Solicitantul si copl atitorii au fost vercati la Biroul de
Credit, Raportul de Credit mentionnd c a nu au avut credite restante n ultimii 4 ani. Solicitantul si
garantii au semnat o declaratie prin care arm a c a imobilul ipotecat nu se a a n litigiu, si nu a fost
dobndit prin Legea 10/2001 (n urma retroced arilor). Apoi, solicitantilor li s-a eliberat gracul
de rambursare si au semnat un contract de Asigurare de viat a Unit-Linked prin BCR Asigur ari de
Viat a.
Am discutat cu consilierii retail despre tehnicile de vnzare a produselor BCR si procedura de
evaluare a rezultatelor obtinute de ace stia.
Am asistat la nchiderea unui cont curent n EUR cu un comision restant de 0,39 EUR - ce apare
ca sold al contului 378 Venituri de ncasat.
plata comisionului restant: 378.A01.0.CIC.0281.EUR.4=2511.A01.0.CIC.0281.EUR.4 1 EUR
nchiderea contului si plata restului prin casa de EUR:
2511.A01.0.CIC.0281.EUR.4 = 101.A02.0.1.0281.EUR.0 0,61 EUR
Joi, 20 mai 2010
Am asistat la tragerea unui credit ipotecar Maxicredit si retragerea unui p arti semnicative din
acest credit n numerar de la cas a
Am explicat unui client avantajele oferite de programul Banca Pentru Locuinte - cu prim a de la
stat.
Am discutat cu consilierul Micro despre criteriile de analiz a extern a a creditelor pentru IMM, si
am studiat un raport extern asupra unui astfel de credit.
Am asistat la ncasarea a 200 EUR prin Moneygram din Spania.
Vineri, 21 mai 2010
Am asistat la discutii cu un client care dorea s a se intereseze de programul BCR Expert si de un
sistem n care ul s au minor s a e stimulat s a economiseasc a. I-am recomandat programul Banca
pentru Locuinte, unde economisiri mici (de pn a n 4000 RON pe an) aduc randamente foarte
avantajoase (25%)
Am asistat la introducerea n sistemul Neural a documentatiei pentru un credit Maxicredit cu
ipotec a - pentru suma de 55000 EUR.
7
Am discutat cu consilierii retail detalii asupra garantiilor ipotecare, si diferenta ntre produsele
ipotecare cu ipotec a n favoarea b ancii (Maxicredit) si produsele cu ipotec a n favoarea statului
(Prima Cas a).
Am asistat la o sedint a de training a angajatilor cu privire la noul produs de creditare BCR Motor
(automobile si ipotecar).
Luni, 24 mai 2010
2 clienti, sot si sotie au dorit s a lichideze programul Banca pentru Locuinte (depozit creat la unitatea
Banca Pentru Locuinte, cod unitate 0880). Acest depozit se lichideaz a ns a doar cu un preaviz de
3 luni, n caz contrat percepndu-se un comision de 1%. n plus, programul mai avea doar cteva
luni pn a la scadent a, iar clientul ar pierdut astfel toat a prima de la stat (circa 2000 lei pe 2 ani).
Clientii renunt a la intentia initial a si transfer a 1000 EUR dintr-un cont curent pe card n lei. Am
asistat astfel si la o tranzactie valutar a prin sistemul Reuters.
Am asistat la constituirea unui depozit n valoare de 5000 RON, la 6 luni, cu depunerea banilor n
numerar.
Am asistat la modicarea documentatiei de credit n sistemul Neural, deoarece interveniser a erori
de conformitate ntre cererea de credit corect a si cea din sistem.
Marti, 25 mai 2010
Am discutat cu directorul de sucursal a despre potentialul de angajare la nivelul BCR, despre sis-
temul care permite angajatilor curenti s a observe prin Intranet toate posturile disponibile la un
moment dat.
Am asistat la receptia unui card de credit MasterCard Gold si la propunerea de a renanta un credit
mai vechi, pentru a benecia de noile dobnzi mai reduse
Am asistat la acordarea unui credit de tip Maxicredit cu Ipotec a n valoare de 55000 EUR, cu
dobnd a variabil a, cu termen de 120 luni (10 ani). Datele au fost introduse n Sistemul Integrat
de Gestiune Credite pentru Persoane Fizice. Ulterior, aceste date, provenite din urm atoarele docu-
mente: sa scal a, adeverint a de salariu, copie dup a carnetul de munc a, contractele aferente altor
produse de creditare deschise la alte b anci au fost scanate si trimise spre analiz a la central a prin
sistemul Neural. Dobnda anual a efectiv a a fost de 9,05%.
8
Miercuri, 26 mai 2010
Am asistat la retragerea unui depozit nainte de scadent a si trecerea lui n contul curent, apoi con-
stituirea unui depozit cu o sum a mai mare (inclusiv cu disponibilit atile existente n contul curent)
Am discutat cu un consilier retail despre situatiile n care propriet atile aduse n garantie sunt deja
ipotecate si n ce conditii pot aduse din nou ca garantii reale c atre BCR
Am asistat la alimentarea cu numerar a unui aparat ATM.
Am asistat la o nlocuire de card de debit furat, si am avut discutii despre operatia de reemitere a
cardurilor : proceduri, furnizori si durate de livrare
Joi, 27 mai 2010
Am modicat un pachet BCR Esential ntr-un pachet BCR Student, f ar a comisioane de adminis-
trare
Am asistat la constituirea unui depozit n EUR, la valoarea de 10000 EUR, pe 6 luni
Am asistat la tragerea unui credit de tip Prima Cas a n valoare de 47000 EUR, si semnarea unui
ordin de plat a c atre vnz atorul imobilului. Ordinul de plat a a fost scanat si trimis spre procesare la
Centrul de la Sibiu.
Am asistat la depunerea a 600 lei n contul curent al unui client
Vineri, 28 mai 2010
Am asistat la depunerea documentatiei pentru un credit Divers BCR n valoare de 40000 RON, de
c atre un client ce avea scadente precedente la plat a, conform biroului de credit. Mai mult dect
att, pozitia sa ca salariat bugetar impune o doz a de incertitudine asupra veniturilor sale viitoare.
Documentatia a fost scanat a si trimis a la analiz a prin sistemul Neural
Am asistat la retragerea a 10000 RON din unit ati de fond BCR Dinamic si subscrierea lor la fondul
mai putin riscant BCR Monetar
Am asistat la vnzarea unui produs de economisire de tip Banca pentru Locuinte - clientul a depus
doar 2500 lei, urmnd s a depun a nc a 1500 lei pn a n decembrie, pentru a benecia de prima de
la stat maxim a posibil a
Am asistat la receptionarea a 300 EUR prin sistemul MoneyGram din Olanda.
9
Am discutat cu doamna director BCR Floreasca despre modul n care acest stagiu de practic a a
fost util pentru dezvoltarea mea, si felul n care m-am achitat de sarcinile date si n care am atins
obiectivele propuse initial (feedback).