Sunteți pe pagina 1din 1

Adresa: Calea Dorobanti nr.

59-63,
Sector 1, Bucuresti, Romania
CUI: 11277520; J40/11902/1998
Cont IBAN: RO27RNCB501000021932
deschis la BCR Sector 1
Capital Social: 6.040.000 RON
Tel./ Fax: (021) 212 05 50 - 54;
Web: www.romstal-leasing.ro

ADEVERINTA DE VENIT

Nr____Data____/____/_________

Societatea

comerciala________________________________________________

cu sediul in ___________________________, Str.__________________________,


Nr.

___________,

Judetul/

Sectorul

_____________________________,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr________________________, cod unic de


inregistrare ___________________, adeverim prin prezenta ca:
Domnul (D-na) _____________________________________, este angajatul nostru
cu contract de munca pe perioada nedeterminata/ determinata, din anul _______,
in prezent avand functia de _______________________________________, avand
o vechime in munca de _______ ani si ________ luni, cu salariul (venitul) net pe
ultimele 3 luni, dupa cum urmeaza:
1. luna _______________, venit net _______________________
2. luna _______________, venit net _______________________
3. luna _______________, venit net _______________________
Salariul (venitul) nu este/ este grevat de urmatoarele retineri___________________.

Director General,

Director Economic,

(nume si prenume in clar)

(nume si prenume in clar)

__________________________

________________________

__________________________

________________________

(semnatura si stampila)

(semnatura)