Sunteți pe pagina 1din 193

Erich von Dniken

NTOARCEREA LA STELE
ZURCK ZU DEN STERNEN
CUVNT NAINTE.
ntoarcere la stele?
ntoarcere? Cu a!"c#$ no" %en" !"n stele?
Dor"n&a !e 'ace$ c#utarea neur"r""$ !or"n&a !e a
a(un)e la stele * toate acestea sunt a!+nc ,nr#!#c"nate ,n
con-t""n&a oulu" -" ," !au .#r# ,ncetare "/ol!ul !e a le
,'l"n".
Tre/u"e s# lu# acest "/ol! al real"0#r""$ at+t !e
a!+nc "'lantat ,n no"$ !re't un !at? Sau este %or/a !e
n"-te s"'le !or"n&e oene-t"? 1are nu cu%a aceast#
!or"n&# !e ,'l"n"re$ aceast# nostal)"e !u'# stele$ ascun!e
cu totul altce%a?
Eu sunt ,ncre!"n&at c# t+n(" !u'# stele 'entru c#
0e"" ne2au l#sat acest lucru !re't o-ten"re. n no"
lucrea0# ,n acela-" t"' a"nt"r"le l#sate !e str#o-""
no-tr" tere-tr"$ ca -" cele l#sate !e ,n%#&#tor"" no-tr"
cos"c". Do/+n!"rea "ntel")en&e" !e c#tre o nu 'are s#
."e 'ro!usul une" e%olu&"" lun)" -" 'l"ct"coase. 3rocesul s2a
'etrecut 'rea /rusc. Cre! c# str#o-"" no-tr" au c#'#tat
"ntel")en&a !e la 0e"$ care$ ,n o! s")ur$ a%eau
cuno-t"n&ele necesare 'entru accelerarea 'rocesulu".
E%"!ent$ !ac# ne %o a)#&a !e eto!ele actuale ale
"n%est")a&"e" ar4eolo)"ce$ nu %o )#s" n"c" o !o%a!# a
aser&"un"lor ele. Dac# %o .ace acest lucru$ atunc" 'ur -"
s"'lu %o ,n)ro-a ,n o! .atal colec&""le e5"stente !e
ure l#sate !e an"ale -" !e oaen". 1r"ce !esco'er"re ,-"
%a )#s" un nu#r ,ntr2un catalo)$ %a ." 'us# ,ntr2o cut"e !e
st"cl# ,ntr2un u0eu -" %a ." '#strat# curat# !e c#tre
'ersonalul u0eulu". Dar !oar cu aseenea eto!e nu ne
'ute a'ro'"a !e esen&a 'ro/lee". 3entru c# esen&a
'ro/lee" const#$ !u'# '#rerea ea$ ,n .oarte "'ortanta
c4est"une a oentulu" ,n care str#o-"" no-tr" au !e%en"t
"ntel")en&".
Aceast# carte este o ,ncercare !e a a!uce no"
ar)uente ,n .a%oarea teor"e" ele. Ea "nten&"onea0# s# ."e
un st"ulent la a re.lecta asu'ra trecutulu" -" %""torulu"
oen"r"". 3rea ult t"' a e%"tat s# ne cercet# trecutul
,n!e'#rtat cu6+n!r#0neal# -" "a)"na&"e. Nu %a ." su."c"ent#
o )enera&"e 'entru a 'ro!uce 'ro/ele "n!u/"ta/"le$ !ar se
%or crea tot a" ulte /re-e ,n 0"!ul care se'ar# .ante0"a
!e real"tate.
Vo" ,ncerca s# .ac tot 'os"/"lul 'entru a l#r)" aceste
/re-e$ 'r"n no" ,ntre/#r" a)res"%e. S'er s# a noroc. 3oate
c# aceste ,ntre/#r"$ care sunt 'use -" !e 7ou"s 3au8els$
9ac:ues ;er)"er -" Ro/ert C4arrou5$ ,-" %or )#s" r#s'unsul
,n t"'ul %"e&"" ele.
Doresc s# ul&uesc nenu#ra&"lor c"t"tor" a" c#r&""
ele A"nt"r" !es're %""tor 'entru scr"sor"le -" su)est""le
lor. Dor"n&a ea este ca e" s# cons"!ere aceast# carte !re't
r#s'uns la ,ncura(#r"le lor.
Doresc s# ul&uesc tuturor celor care 2au a(utat s#
scr"u aceast# carte. Ea a .ost scr"s# ,n t"'ul !eten&"e"
ele la cerere ,n ,nc4"soarea Rean! a cantonulu"
<rau/=n!en !"n Sc4ur.
Z;1RURI7E INTERSTE7ARE SUNT 31SI;I7E.
n >?@A$ atunc" c+n! T4oas E!"son a "n%entat /ecul
s#u cu ."laent !e car/on$ ac&"un"le co'an""lor !e )a0
aer"an s2au 'r#/u-"t 'este noa'te. 3arlaentul en)le0 a
nu"t un co"tet !e e5a"nare$ 'entru a cerceta
'ers'ect"%ele no"" eto!e !e "lu"nare. S"r B"ll"a
3reece$ Ce.ul 3o-telor -" 're-e!"nte al Co"tetulu"$ a
!eclarat ,n Caera Counelor c# acesta a(unsese la
conclu0"a c# "lu"natul electr"c !oest"c este .ante0"st -"
a/sur!.
Ast#0"$ lu"n"le electr"ce str#lucesc ,n or"ce cas# !"n
luea c"%"l"0at#.
1/se!at !e %"sul %ec4" !e c+n! luea al oulu" !e a
'utea s# 0/oare$ 7eonar!o !a V"nc" a 'etrecut ,n secret an"
,ntre)"$ ,ncerc+n! s# constru"asc# a-"n" 0/ur#toare
u""tor !e ase#n#toare cu 'rotot"'ul el"co'terulu"
o!ern$ !ar -"2a ascuns sc4"&ele$ !e .r"ca Inc4"0"&"e".
Atunc" c+n! acestea au .ost 'u/l"cate 'entru 'r"a !at#$ ,n
>@A@$ reac&"a a .ost unan"#D a-"n"le a" )rele !ec+t
aerul nu %or 'utea %reo!at# s# '#r#seasc# solul. C4"ar -" la
,nce'utul secolulu" nostru$ cele/rul astrono S"on
Ne8co/ )+n!ea c# o .or&# otr"ce ca'a/"l# s# 'er"t#
a-"n"lor 0/ur#toare s# aco'ere !"stan&e ar" este !e
neconce'ut.
C" totu-"$ c+te%a 0ec" !e an" a" t+r0"u$ aero'lanele
trans'ortau !easu'ra '#+ntulu" -" #r"" ,nc#rc#tur"
enore.
E#c+n! recen0"a c#r&"" 'ro.esorulu" Ferann 1/ert4$
Rac4etele ,n s'a&"ul 'lanetar$ re%"sta Nature$ c"t"t# ,n toat#
luea$ a scr"s c# 'ro"ectul une" rac4ete s'a&"ale %a 'utea
." 'us ,n 'ract"c# !oar cu 'u&"n ,na"nte !e e5t"nc&"a s'ec"e"
uane. C4"ar ,n >AGH$ c+n! 'r"ele rac4ete .useser# !e(a
lansate !e 'e su'ra.a&a '#+ntulu" -" 0/uraser# sute !e
I"loetr"$ !octor"" sus&"neau c# o c#l#tor"e s'a&"al# este
"'os"/"l#$ 'entru c# eta/ol"sul uan nu su'ort#
con!"&""le !e "'on!era/"l"tate a" ult !e c+te%a 0"le.
Dar oen"rea nu s2a st"ns$ "ar rac4etele sunt !e(a
.a"l"are -"$ contrar tuturor 're!"c&""lor$ eta/ol"sul
uan 'oate s# su'orte starea !e "'on!era/"l"tate.
Ceea ce %reau s# s'un este c# au .ost %reur" ,n care
no"le "!e"$ care a%eau s# a.ecte0e "ens %"a&a oaen"lor$
nu .useser# !eonstrate. Do%a!a 'ract"c# a .ost
,ntot!eauna 'rece!at# !e s'ecula&""le unor a-a2nu"&"
%"0"onar"$ care au .ost ataca&" %e4eent$ sau$ lucru c4"ar
a" )reu su'orta/"l$ lua&" con!escen!ent ,n !er+!ere !e
c#tre conte'oran"" lor.
J#rtur"esesc s"ncer c# -" eu sunt$ ,n acest sens$ un
%"0"onar$ !ar c# nu tr#"esc ,n s'len!"!a "0olare a
s'ecula&""lor. Con%"n)erea ea c# ,n trecutul ,n!e'#rtat
3#+ntul a .ost %"0"tat !e .""n&e "ntel")ente %en"te !e 'e
alte 'lanete este !e(a tratat# cu toat# ser"o0"tatea !e c#tre
ul&" oaen" !e -t""n&# a.la&" at+t ,n Est$ c+t -" ,n Vest.
De e5e'lu$ 'ro.esorul C4arles Fa')oo! "2a s'us$
,n cursul -e!er"" ele ,n Statele Un"te$ c# Al/ert E"nste"n$
'e care ,l cunoscuse 'ersonal$ era 'er.ect !e acor! cu
"!eea une" %"0"te 're"stor"ce a unor .""n&e "ntel")ente
e5traterestre.
n Josco%a$ 'ro.esorul Ios". Sau"lo%"c" CIlo%sI"$
unul !"ntre astro."0"c"en"" -" ra!"oastrono"" !e arc# a"
0"lelor noastre$ 2a as")urat c# era con%"ns c# 3#+ntul a
'r""t nu o !at# %"0"te !"n cosos.
N"c" /"necunoscutul e5o/"olo) Carl Sa)an KSUAL nu
e5clu!e 'os"/"l"tatea ca 3#+ntul s# ." .ost %"0"tat !e
c#tre re're0entan&"" une" c"%"l"0a&"" e5traterestre$ cel 'u&"n
o !at# ,n !ecursul "stor"e".
Iar 'ro.esorul Ferann 1/ert4$ tat#l rac4etelor$ "2a
s'us aceste cu%"nteD Cons"!er c# o %"0"t# 'e aceast#
'lanet# a une" s'ec"" e5traterestre este e5tre !e
'ro/a/"l#.
3entru "ne este .oarte 'l#cut s# -t"u c#$ su/
'res"unea 0/orur"lor s'a&"ale reu-"te$ -t""n&a ,nce'e s# se
'reocu'e !e "!e" care cu !ecen"" ,n ur# erau ta/u. C" sunt
con%"ns c# ."ecare rac4et# tr""s# ,n s'a&"u sl#/e-te tot
a" ult tra!"&"onala o'o0"&"e la teor"a ea !es're 0e".
Cu nua" 0ece an" ,n ur#$ era o a/sur!"tate s#
%or/e-t" !es're e5"sten&a une" alte .ore !e %"a&#
"ntel")ent# ,n un"%ers. Ast#0"$ n"en" nu se ,n!o"e-te ,n
o! ser"os !e e5"sten&a %"e&"" e5traterestre. 7a ter"narea
con.er"n&e" lor secrete !e la <reen ;anI KV"r)"n"a !e VestL$
uns're0ece e5'er&" -t""n&"."c" se 'useser# !e acor! cu
'r"%"re la o .orul# care s'une c#$ nua" ,n )ala5"a
noastr#$ s2ar a.la '+n# la c"nc"0ec" !e "l"oane !e
c"%"l"0a&"". Ro)er A. Jac<o8an$ care !e&"ne un "'ortant
'ost la NASA$ la Re!stone KAla/aaL$ a a(uns c4"ar la
c".ra !e >MH !e "l"ar!e !e 'os"/"le cultur" ,n cosos$
/a0+n!u2se 'e cele a" recente !esco'er"r" !"n
astrono"e.
Aceste est"#r" sunt co'arat"% o!este -" 'ru!ente
!ac# se %a !o%e!" c# ,ntre)ul cosos este controlat !e
c4e"a %"e&"" * a!"c# !e %"a&a /a0at# 'e cele 'atru /a0eD
a!en"na$ c"to0"na$ )uan"na -" t""na. Dac# a-a stau
lucrur"le$ atunc" un"%ersul este l"teralente "'re)nat cu
%"a&#.
Co%+r-"&" !e e%"!en&#$ acu oaen"" a!"t cu e0"t#r"
c# se 'oate conce'e o c#l#tor"e ,n s"steul nostru solar$
!ar "e!"at a!au)# c# o c#l#tor"e ,n s'a&"ul "nterstelar este
"'os"/"l#$ !ator"t# !"stan&elor ur"a-e. A'o"$ ca ,ntr2o
cons'"ra&"e$ arunc# a."ra&"a c#$ !e %ree ce !e'lasarea
"nterstelar# nu %a ." n"c"o!at# 'os"/"l# ,n %""tor$ n"c"
3#+ntul nu a 'utut %reo!at# s# ."e %"0"tat ,n trecut !e
c#tre "ntel")en&e necunoscute$ 'entru c# -" acestea ar ."
tre/u"t s# str#/at# s'a&"ul "nterstelar. C" )ataN
Dar !e ce s# nu ."e c#l#tor"a ,n s'a&"ul "nterstelar
'os"/"l#? Ra'ort+n!u2ne la %"te0e 'e care le 'ute
cons"!era 'os"/"le$ se 'oate calcula c# o c#l#tor"e '+n# la
cea a" a'ro'"at# stea$ Al.a Centaur"$ a.lat# la G$M an"2
lu"n#$ %a lua ?H !e an" * cu alte cu%"nte$ n"c" un o nu
%a 'utea su'ra%"e&u" une" c#l#tor"" !us2,ntors. Este acest
calcul corect? S# s'une c# s'eran&a !e %"a&# !"n 0"lele
noastre este !e @H !e an". Antrenarea unu" '"lot s'a&"al este
.oarte co'l"cat#O c4"ar -" t"ner"" ce" a" "ntel")en&" ,-" %or
'utea a/sol%" -coala a/"a !u'# !ou#0ec" !e an". Iar !u'#
-a"0ec" !e an"$ n"en" nu te a" tr""te ,ntr2o "s"une
s'a&"al#. Asta ,nsean# 'atru0ec" !e an" !e act"%"tate. 3are
lo)"c s# s'u" c# ce" 'atru0ec" !e an" nu sunt !estul 'entru o
"s"une "nterstelar#.
Dar este .als. C4"ar -" un s"'lu e5e'lu %a ar#ta !e
ce -" %a !eonstra ,n acela-" t"' c+t !e )reu ne %"ne s#
sc#'# !e o!ul nostru !e )+n!"re tra!"&"onal$ atunc"
c+n! este %or/a !e 'ro"ecte !e %""tor. S# 'resu'une c#
a un calcul !estul !e 'rec"s$ care arat# c# une" /acter"" ,"
este "'os"/"l s# 'arcur)# ,n t"'ul %"e&"" e" !ruul !e la
'unctul A la 'unctul ;$ 'entru c# ea se 'oate "-ca !oar
cu %"te0a 5$ -" n"c" curentul$ n"c" 'anta cursulu"$ nu ," %or
#r" %"te0a cu a" ult !e P la sut#. 3are con%"n)#tor$ !ar
,n calcule s2a strecurat o eroare !e conce'&"e. ;acter"a !e
a'# se 'oate "-ca !e la 'unctul A la 'unctul ; ,n ulte
o!ur". De e5e'lu$ o 'ute ,n)4e&a. A'o"$ /locul !e
)4ea&# ,n care se a.l# /acter"a se 'oate trans'orta cu
a%"onul !e la A la ;. <4ea&a se to'e-te$ "ar "cro/ul -"2a
at"ns &"nta. Da$ o s# .ac# c"ne%a o/ser%a&"a$ !ac# " se
sus'en!# .unc&""le %"tale. Dar "e ," 'are o eto!#
.oarte 'ract"c# !e a trans'orta "cro/ul * a-a cu " se
'are -" c# a at"ns sta!"ul ,n care ar tre/u" s# ,nlocu"
eto!ele ,n%ec4"te cu altele no".
n c"u!a cr"t"c"lor$ nu e5"st# n""c !e'lasat ,n teor"a
ea$ con.or c#re"a ,ntr2un %""tor nu 'rea ,n!e'#rtat %a ."
'os"/"l s# con)el# astronau&""$ s# ," !e0)4e&# la o !at#
'resta/"l"t# -" s# le reconst"tu" .unc&""le %"tale. 3ro.esorul
Alan Sterl"n) 3arIers$ e/ru al Inst"tutulu" Na&"onal
'entru Cercet#r" Je!"cale !"n 7on!ra$ este !e '#rere c# nu
'este ult t"' -t""n&a e!"cal# %a ." ,n stare s# '#stre0e
or)anele !est"nate trans'lantur"lor 'e 'er"oa!e "n."n"te$ la
te'eratur" (oase.
1r"cu$ ,ntre)ul a .ost ,ntot!eauna e)al cu sua
'#r&"lor sale$ !e aceea eu sunt con%"ns c# 're%"0"unea ea
este corect#.
n toate e5'er"entele cu an"ale$ o 'ro/le# care
re%"ne este aceea !e a '#stra ,n %"a&# celulele cre"erulu"$
c#c" acestea or ra'"!$ ,n l"'sa o5")enulu". C+t !e ser"oas#
este aceast# 'ro/le# ne arat# .a'tul c# ec4"'e !e
cercet#tor" !e la US Na%P$ !e la US A8 Eorce$ ca -" !e la
."re ca <eneral Electr"c -" Ran! Cor'orat"on lucrea0# la
ea 0" -" noa'te. 3r"ele -t"r" !es're un succes au %en"t !e
la Bestern Reser%e Sc4ool o. Je!"c"ne$ !"n Cle%elan!$
14"o. Acolo au .ost se'arate !e cor'ur"le lor cre"ere !e
a"u&# r4esus -" &"nute ,n .unc&"une t"' !e a" ult !e
o'ts're0ece ore. Cre"erele "0olate reac&"onau "n!u/"ta/"l la
0)oot.
Aceste e5'er"ente se lea)# ,n 'r"nc"'al !e "!eea !e a
constru" un cP/or) Ka/re%"ere !e 9a cP/ernet"c
or)an"sL. E"0"c"anul -" c"/ernet"c"anul )eran Fer/ert
B. EranIe a a%ansat ,ntr2un !"scurs sen0a&"onala "!ee c#
,n ur#toarele !ecen"" na%ele s'a&"ale ar 'utea s# 0/oare
c#tre 'lanetele necunoscute .#r# oaen" la /or!$ 'atrul+n!
'r"n cosos ,n c#utarea unor "ntel")en&e e5traterestre.
3atrule s'a&"ale .#r# astronau&"? EranIe 'resu'une c#
ec4"'aentul electron"c %a ." coan!at !e c#tre un cre"er
se'arat !e cor'ul uan. Acest cre"er solo$ &"nut ,ntr2un
e!"u l"c4"! a'ro%"0"onat constant cu s+n)e 'roas'#t$ %a
." centrul !e control al na%e" s'a&"ale. EranIe cre!e c#
cre"erul unu" co'"l nen#scut ar ." cel a" 'otr"%"t 'entru
'ro)raare$ 'entru c#$ ne.""n! ,nc#rcat !e 'rocese
entale$ el 'oate ." 4r#n"t cu !ate -" "n.ora&"" necesare
'entru sarc"n"le s'ec"."ce 0/orulu" s'a&"al. Acest cre"er
'ro)raat %a ." l"'s"t !e con-t""n&a !e s"ne care le .ace 'e
cre"erele norale uane. Fer/ert B. EranIe s'uneD
St"ul""$ a-a cu ," cunoa-te no"$ %or ." str#"n"
cP/or)ulu". Acesta nu %a a%ea sent"ente. Cre"erul uan
sol"tar %a ." r"!"cat la ran)ul !e a/asa!or al 'lanete"
noastare. C" Ro)er A. Jac<o8an 're0"ce a'ar"&"a
cP/or)ulu"$ (u#tate .""n&# %"e$ (u#tate a-"n#. n
%"0"unea aceste" autor"t#&" -t""n&"."ce$ cP/or)ul %a a(un)e ,n
cele !"n ur# o .""n&# co'let electron"c#$ ale c#re"
.unc&"" sunt coan!ate !e un
>L Cunoscut -" ca scr""tor !e SE. Autorul Re&ele"
)+n!ur"lor -" al altor roane a'rec"ate Kn.t.L.
Cre"er sol"tar -" 'use ,n a'l"care !e restul.
Ie0u"tul !"n EranI.urt$ 3aul 1%cr4a)e$ care se /ucur#
!e o cons"!era/"l# .a"# ca /"olo)$ a s'us !es're acest
'ro"ect !e %""torD cu )reu ne 'ute ,n!o" !e real"0area
acestu"a$ 'entru c# 'ro)resul ra'"! al /"ote4nolo)""lor .ace
aseenea e5'er"ente !"n ce ,n ce a" u-oare.
n t"'ul ult"elor !ou# !ecen""$ /"olo)"a olecular#
-" /"oc4""a au a%ansat .oarte ra'"! -" au a(uns la re0ultate
care au sc4"/at ulte ,n teor"a -" 'ract"ca e!"cal#. Ne
st# la ,n!e+n# s# ,ncet"n" 'rocesul !e ,/#tr+n"re$ sau
c4"ar s# ,l sto'# !e tot$ -" c4"ar .antast"ca "!ee a unu"
cP/or) nu a" este cons"!erat# !oar o 'ur# .ante0"e.
E%"!ent$ aceste 'ro"ecte creea0# 'ro/lee !e natur#
oral# -" et"c#$ 'oate a" )reu !e re0ol%at !ec+t cele
te4n"co2e!"cale. Dar toate acestea %or !"s'#rea ,n neant
!ac# lu# ,n cons"!era&"e 'os"/"l"tatea ca ,ntr2o 0" na%ele
s'a&"ale s# a(un)# la o %"te0ele "ncre!"/"le necesare 'entru
tra%ersarea !"stan&elor cos"ce ,n t"'ul %"e&""
astronau&"lor. E5'l"ca&"a acestu" .enoen const# ,n e.ectul
!e !"latare te'oral#$ un .a't -t""n&"."c !e(a acce'tat.
Tre/u"e s# ,n&ele)e c# no&"unea !e an terestru este
co'let l"'s"t# !e sens ,n ca0ul une" c#l#tor"" "nterstelare.
ntr2o na%# care 0/oar# cu o %"te0# !oar cu 'u&"n a" "c#
!e c+t cea a lu"n""$ t"'ul cur)e a" ,ncet$ ,n
co'ara&"e cu cur)erea t"'ulu" 'e 'laneta !e lansare.
Acest lucru este 'rec"s calculat 'r"n .orule ateat"ce.
1r"c+t !e "ncre!"/"l 'are$ nu este ne%o"e s# le lu# 'e
,ncre!ereO aceste calcule au .ost !eonstrate.
Tre/u"e s# ne el"/er# !e ,no!ul ,n care conce2'e
no" t"'ul$ t"'ul terestru. T"'ul 'oate ." an"'ulat 'r"n
s'a&"u -" ener)"e. Ne'o&"" no-tr" c#l#tor" 'r"n s'a&"u %or
!e'#-" -" /ar"erele t"'ulu".
Ce" care se ,n!o"esc !e 'os"/"l"tatea te4n"c# a
c#l#tor"e" s'a&"ale "nterstelare a!uc un ar)uent care
er"t# o 'r"%"re a" !e a'roa'e. E" s'un c#$ c4"ar !ac# se
%a constru" o rac4et# care s# 'oat# a(un)e la >QHHHH
I"loetr" 'e secun!# sau a" ult$ c#l#tor"a "nterstelar#
%a ." ,n cont"nuare "'os"/"l#$ 'entru c#$ la o aseenea
%"te0#$ c4"ar -" cele a" "c" 'art"cule care lo%esc
,n%el"-ul %or a%ea 'uterea !estruct"%# a une" /o/e. E#r#
,n!o"al#$ aceast# o/"ec&"e nu 'oate ." cu u-ur"n&# res'"ns#$
!ar c+t %a &"ne ea? 1aen"" !e -t""n&# !"n SUA -" Rus"a
lucrea0# !e(a la "nele electroa)net"ce !e 'rotec&"e care s#
!e%"e0e 'art"culele 'er"culoase !e'arte !e na%ele cos"ce.
Aceste cercet#r" au a(uns !e(a la 'r"ele succese.
Sce't"c"" s'un$ !e aseenea$ c# o %"te0# a" are
!ec+t cea a lu"n"" este un %"s uto'"c$ 'entru c# E"nste"n a
!eonstrat c# %"te0a lu"n"" este l""ta a/solut# a
%"te0elor. Dar acest contraar)uent este %ala/"l !oar ,n
"!eea c# na%ele s'a&"ale ale %""torulu" se %or lansa -" %or
0/ura ,n s'a&"u cu a(utorul a "" !e tone !e co/ust"/"l"
l"c4"0". Ra!arele !e ast#0" lucrea0# cu un!e care au %"te0a
lu"n"". Dar$ # %e&" ,ntre/a$ ce le)#tur# au toate acestea
cu 'ro'uls"a na%elor s'a&"ale ale %""torulu"?
n cartea lor 3laneta 'os"/"l"t#&"lor "'os"/"le$ !o"
autor" .rance0"$ 7ou"s 3a8els -" 9ac:ues ;er)"er$ !escr"u
.antast"cul 'ro"ect al sa%antulu" so%"et"c K. 3.
StanPuIo%"c"$ e/ru ,n co"s"a 'entru Coun"ca&""
Inter'lanetare a Aca!e"e" !e Ct""n&e a URSS.
StanPuIo%"c" a "a)"nat o son!# s'a&"al# 'ro'ulsat# cu
ant"ater"e. 3ro.esorul !"n Josco%a cons"!er# c# o na%#
0/oar# cu at+t a" ra'"! cu c+t 'art"culele 'e care le e"te
sunt a" ra'"!e. El -" ec4"'a lu" au 'orn"t !e la "!eea
constru"r"" une" l#'" 0/ur#toare care s# ear)# cu
a(utorul e"s"e" !e lu"n#$ ,n locul acele"a !e )a0e
"ncan!escente. V"te0ele care 'ot ." at"nse 'e calea aceasta
sunt enore. ;er)"er s'uneD 3asa)er"" une" aseenea
l#'" 0/ur#toare nu %or ses"0a n""c !eose/"t. <ra%"ta&"a
,n "nter"orul na%e" s'a&"ale %a ." la .el cu aceea !e 'e
3#+nt. E" %or s"&" c# t"'ul trece la .el$ !ar ,n c+&"%a
an" e" %or 'utea at"n)e cele a" !e'#rtate stele. Du'#
!ou#0ec" -" unu !e an" Kt"'ul lorL$ e" se %or a.la ,n centrul
C#"" 7actee$ care se a.l# la @QHHH !e an"2lu"n# !e
3#+nt. n !ou#0ec" -" o't !e an"$ e" %or at"n)e ne/uloasa
!"n An!roe!a$ cea a" a'ro'"at# )ala5"e$ a.lat# la
RQHHHHH !e an"2lu"n#.
3ro.esorul ;er)"er$ sa%ant cele/ru$ su/l"n"a0# .a'tul
c# aceste calcule nu au n""c a .ace cu SE2ul$ 'entru c#
StanPuIo%"c" a testat ,n la/oratorul s#u o .orul# care
'oate ." %er"."cat# !e c#tre or"c"ne -t"e s# +nu"asc# o
ta/el# !e lo)ar"t". Con.or aceste" .orule$ 'entru
ec4"'a(ul l#'"" cos"ce %or trece !oar -a"0ec" -" c"nc"
!e an"$ ,n t"' ce 'e 'laneta noastr# %or ." trecut G$Q
"l"oane !e an"N
N"c" ,n cele a" a%+ntate %"se ale ele nu$ ," 'ot
"a)"na consec"n&ele une" aseenea 'os"/"l"t#&" ,n ce&ur"le
,ntunecate ale %""torulu". n >AS@$ <eral! Ee"n/er)$
'ro.esor !e ."0"c# teoret"c# la Un"%ers"tatea Colu/"a !"n
Ne8 TorI$ -"2a 'u/l"cat ,n re%"sta 34Ps"cal Re%"e8 teor"a
!es're ta4"on". KTa4"on %"ne !e la cu%+ntul )recesc
tac4Ps * re'e!e.L Art"colul s#u nu este re%ela&"a unu"
%"0"onar. El 're0"nt# o cercetare -t""n&"."c# .oarte ser"oas#.
7a E"!)enUss"sc4en Tec4n"c4en Foc4sc4ule !"n Z=r"c4$
!e '"l!#$ !e(a e5"st# un curs !es're ta4"on".
n cele ce urea0#$ 're0ent# 'e scurt teor"a
ta4"on"lor. Con.or teor"e" relat"%"t#&"" a lu" E"nste"n$ asa
unu" cor' cre-te o !at# cu cre-terea %"te0e" lu". 1 as#
KVener)"eL care a a(uns la %"te0a lu"n"" %a ." "n."n"t#.
Ee"n/er) a )#s"t !o%a!a ateat"c# a .a'tulu" c# e5"st# un
cores'on!ent al ase" e"nste"n"ene$ a!"c# 'art"cule care se
"-c# "ner&"al cu %"te0e "n."n"te -" care nu 'ot ,ncet"n" su/
%"te0a lu"n"". Con.or teor"e" lu" Ee"n/er)$ ta4"on"" sunt
!e "l"ar!e !e or" a" ra'"0" !ec+t lu"na$ !ar la at"n)erea
%"te0e" lu"n"" e" ,ncetea0# s# e5"ste.
Ca -" ,n ca0ul teor"e" relat"%"t#&"" K.#r# !e care ."0"ca -"
ateat"ca !e ast#0" nu ar 'utea e5"staL$ care a .ost 0ec"
!e an" !oar o teor"e cu re're0entare ateat"c#$ ta4"on""
nu se 'ot !eoca!at# 're0enta e5'er"ental$ c" !oar
ateat"c. Totu-"$ se lucrea0# la !etectarea lor.
ntruc+t cre! cu t#r"e ,n %""tor$ .ante0"a ea ,-" "a
"e!"at 0/orul c+n! au! !e aseenea cercet#r". n re'etate
r+n!ur"$ ,n cursul ult"e" sute !e an"$ a tr#"t s# %e!e
cu lucrur" cons"!erate "'os"/"le a(un) s# ."e 'ro!use
"n!ustr"al. Cre! c# ,n aceast# 'r"%"n&# 'ot s# s'ecule0 'e
ar)"nea une" "!e" care este ,nc# ,n .a-#.
Ce ar 'utea s# ne a!uc# %"torul?
Dac# %a !e%en" 'os"/"l s# ca'tur# ta4"on"$ sau s# ,"
'ro!uce art"."c"al$ e" ar 'utea const"tu" ener)"a care s#
'ro'ulse0e son!ele s'a&"ale. Atunc"$ 'resu'un eu$ o na%#
s'a&"al# %a 'utea s# a(un)# la %"te0a lu"n"" cu a(utorul
unu" otor .oton"c. n!at# ce aceasta %a ." .ost at"ns#$ un
calculator %a trece autoat 'e 'ro'uls"a ta4"on"c#. C+t !e
ra'"!# %a !e%en" atunc" na%a? De o sut# !e or"$ !e o "e
!e or" a" ra'"!# !ec+t lu"na?
N"en" nu 'oate s'une ast#0"$ 1aen"" !e -t""n&#
'resu'un c#$ o!at# !e'#-"t# %"te0a lu"n""$ a-a2nu2"tul
s'a&"u E"nste"n %a ." l#sat ,n ur#$ "ar na%a %a 'lon(a ,ntr2
un s'a&"u ,nc# ne!e."n"t$ su'ra'us. Dar$ ,n acel oent al
"stor"e" c#l#tor""lor s'a&"ale$ .actorul t"' %a !e%en"
a'roa'e ne)l"(a/"l.
Cunosc ulte !oen"" ale cercet#r"" ,n care se
lucrea0# ,n 'r"nc"'al 'e tea 0/orulu" "nterstelar. A .ost
,n ulte la/oratoare -" a %or/"t cu ul&" oaen" !e
-t""n&#. N"en" nu -t"e c+&" ."0"c"en"$ c4""-t"$ /"olo)"$
nuclear"-t"$ 'ara's"4olo)"$ )enet"c"en" -" "n)"ner" lucrea0#
la 'ro"ectele care %or 'er"te oulu" s# 0/oare ,na'o"$ ,n
luea stelelor2toate acestea sunt 'use ,n aceea-" oal#$
uneor" "ncorect$ su/ nuele !e 'ro"ecte .utur"ste.
J" se 'are o "nconsec%en&# ca$ su/ 'res"unea
real"0#r"lor te4nolo)"ce$ oaen"" s# a!"t# ca "n%est")area
s'a&"ulu" cos"c s# ."e 'os"/"l# ,ntr2un %""tor$ !ar s# ne)e$
,n acela-" t"'$ e5"sten&a altor "ntel")en&e care s# -t"e totul
!es're 0/orul "nterstelar ,nc# !e acu ulte "" !e an" -"
care s# ne ." %"0"tat 'laneta.
Este e%"!ent c# "!eea re%olu&"onar# con.or c#re"a
acu ulte "" !e an" n"-te "ntel")en&e necunoscute ne
erau su'er"oare ne !eran(ea0#$ 'entru c# ,nc# !e 'e /#nc"le
-col"" sunte '"sa&" cu "!eea c# no" sunte ,ncoronarea
,ntre)"" crea&"e". Dar$ or"c+t !e ne'l#cut ar ."$ tre/u"e s# ne
o/"-nu" cu )+n!ul.
3E URJE7E VIEWII.
n cartea ea A"nt"r" !es're %""tor$ a a%ansat "!eea
c# Dune0eu l2a creat 'e o !u'# c4"'ul -" ase#narea
sa$ 'e calea unor uta&"" art"."c"ale. A !at )las /#nu"el""
c# 4oo sa'"ens s2a se'arat !e a"u&e 'r"ntr2o uta&"e
!el"/erat#$ 'ree!"tat#. J" s2a re'ro-at c# .ac a."ra&""
ne.on!ate.
Era un act !e cura( s# s'u" c# e5tratere-tr"" au !at o
+n# !e a(utor la 'rocesul nostru !e uan"0are$ 'entru c#
toate e.ortur"le !e c#utare a or")"n"lor -" e%olu&"e" oulu"
au .ost '+n# acu restr+nse !oar la 'laneta noastr#. Iar
!ac# aceast# "!ee %a ,nceta a a" ." cons"!erat#
"'os"/"l#$ "nunatul nostru ar/ore )enealo)"c * cu
a"u&e care co/oar# !"n co'ac"$ su.er# uta&"" -" !e%"n
str#o-"" oaen"lor * s2ar 'r#/u-". De c+n! C4arles
Dar8"n K>?HA2>??RL a enun&at teor"a sa asu'ra selec&"e"
naturale$ toate .os"lele$ !e la cele ale a"u&elor 'r""t"%e
-" '+n# la cele !e o$ '#reau s# ."e n"-te ar)uente
con%"n)#toare ,n .a%oarea teor"e" sale. Atunc" c+n!
'ro.esorul 9o4ann Carl Eu4lrott K>?HG2>?M@L a !esco'er"t
n"-te ose"nte %ec4" la Nean!ert4al$ l+n)# D=ssel!or.$ -" a
reconst"tu"t$ cu a(utorul lor$ oul !e Nean!ert4al$ care a
tr#"t ,n ult"a 'er"oa!# "nter)lac"al# -" la ,nce'utul
)lac"a&"un"" Bur$ a!"c# cu >RHHHH '+n# la ?HHHH !e an"
,n ur#$ el -"2a constru"t teor"a !es're oul2a"u&# 'e
/a0a aceste" !esco'er"r". Aceasta a )enerat ult# a)"ta&"e
,n cercur"le -t""n&"."ce. 1'onen&"" canon"c" !e0or"enta&" a"
teor"e" lu" Eu4lrott au %en"t cu ar)uentul necon%"n)#tor
c# nu 'ot e5"sta oaen" .os"l"$ 'entru c# oaen"" .os"l" nu
ar tre/u" s# e5"ste.
3e l+n)# oaen"" !e Nean!ert4al$ e5"st# ulte alte
s'ec"". 7a El EaPou$ l+n)# Ca"ro$ s2a !esco'er"t
a5"larul "n.er"or al unu" 'r"at. A .ost !atat ,n ol")ocen$
a!"c# acu tre"0ec"2'atru0ec" !e "l"oane !e an". Dac#
aceast# !atare s2ar !o%e!" corect#$ atunc" ea ar ." !o%a!a
c# .""n&e ase#n#toare oulu" au e5"stat cu ult# %ree
,na"nte !e oul !e Nean!ert4al. Au .ost )#s"te .os"le !e
4o"n"0" ,n An)l"a$ ,n A.r"ca$ ,n Austral"a$ ,n ;orneo -" ,n
ulte alte locur".
Ce !o%e!esc aceste !esco'er"r"?
Ele !eonstrea0# c# nu 'ute s'une n""c 'rec"s$
'entru c# a'roa'e or"ce !esco'er"re nou# arunc# !u/""
asu'ra !at#r"lor !e(a a'#rute ,n c#r&". n c"u!a arelu"
nu#r !e !esco'er"r"$ c"nst"t este s# s'une c# acestea ne
o.er# "n!"c"" .oarte "'rec"se asu'ra cont"nu"t#&"" "stor"ce
,ntre or")"nea -" e%olu&"a oulu". E%"!ent$ 'ute ur#r"
!e0%oltarea raselor !e la o"n"0" -" '+n# la 4oo sa'"ens
'e 'arcursul a "l"oane !e an"$ !ar nu 'ute s# .ace n"c"
o a."ra&"e 'rec"s# le)at# !e a'ar"&"a "ntel")en&e". E5"st#
'u&"ne "n!"c"" care !uc ,n trecutul ,n!e'#rtat$ !ar acestea
nu sunt co'lete. 3+n# acu nu a a%ut .er"c"rea !e a
au0" o "'ote0# c+t !e c+t 'alu0"/"l# asu'ra a'ar"&"e"
"ntel")en&e" uane. E5"st# un are nu#r !e teor"" -"
s'ecula&"" !es're o!ul ,n care se 'resu'une c# s2a 'ro!us
"racolul. De aceea$ eu cons"!er c# toate teor""le au
!re'tul e)al la ascultare.
n cursul e%olu&"e" !e "l"ar!e !e an"$ "ntel")en&a
oeneasc# 'are s# ." a'#rut a'roa'e !"n sen"n. Dac#
)+n!" ,n teren" !e "l"oane !e an"$ 'ute s'une c#
e%en"entul a a%ut loc /rusc. A.la&" ,nc# ,n sta!"ul !e
antro'o"0"$ str#o-"" no-tr" au creat u""tor !e re'e!e ceea
ce nu" cultura uan#. 3entru aceasta$ este ne%o"e ca
"ntel")en&a s# ." a'#rut .oarte ra'"!. Antro'o"0"" au a%ut o
e%olu&"e lent#$ 'r"n uta&"" naturale$ t"' !e "l"oane !e
an"$ !ar !u'# aceea 4o"n"0"" au cunoscut o !e0%oltare
.ul)er#toare. D"ntr2o !at#$ acu GHHHH !e an" a'ar n"-te
sc4"/#r" colosale. Se !esco'er# ara nu"t# c"oa)$ se
"n%entea0# arcul$ 'entru %+n#toare$ oul .olose-te .ocul
'entru sco'ur"le sale$ '"etrele sunt .olos"te 'e 'ost !e
unelteO a'ar 'r"ele '"ctur" 'e 'ere&"" 'e-ter"lor. Dar$ ,ntre
'r"ele sene !e act"%"tate te4n"c#$ ol#r"t -" 'r"ele
!esco'er"r" !e a-e0#r" oene-t" se ,nt"n!e o 'er"oa!# !e
QHHHHH !e an". 7oren E"seleP$ 'ro.esor !e antro'olo)"e la
Un"%ers"tatea !"n 3ennsPl%an"a$ scr"e c# oul s2a r"!"cat
!"n luea an"alelor ,ntr2o 'er"oa!# !e "l"oane !e an"$
!o/+n!"n!u2-" )ra!at caracter"st"c"le uane. Dar$
cont"nu# el$ e5"st# o e5ce'&"e !e la aceast# re)ul#. Du'#
toate a'aren&ele$ cre"erul s#u a su.er"t o !e0%oltare ra'"!#
-" nua" atunc" oul a !e%en"t ,n s.+r-"t !eose/"t !e
ru!ele sale. C"ne ne2a ,n%#&at s# )+n!"?
De-" a un are res'ect 'entru unca .#cut# !e
antro'olo)"$ tre/u"e s# recunosc s"ncer c# nu #
"nteresea0# 'rea tare e'oc"le 're"stor"ce care ne2au l#sat
c+te un can"n su'er"or$ ca s# ar#t# c#re" .os"le ," a'ar&"ne.
C" n"c" nu cons"!er 'rea "'ortant# !ata c+n! 'r"ul
4oo sa'"ens a ,nce'ut s# .oloseasc# unelte !e '"atr#.
3entru "ne$ este e%"!ent c# oul 'r""t"% era .""n&a cea
a" "ntel")ent# !e 'e 'lanet# -" este lo)"c ca 0e"" s# ."
ales anue acea .""n&# 'entru o uta&"e art"."c"al#. J#
"nteresea0# ult a" ult oentul ,n care oul 'r""t"%
a "ntro!us 'r"a !at# ,n coun"t#&"le sale %alor"le orale$
ca lo"al"tatea$ "u/"rea$ 'r"eten"a. C"ne ," "n.luen&a 'e
str#o-"" no-tr" 'e %reea c+n! se ,nt+'lau aseenea
sc4"/#r"? C"ne ne2a re%elat sent"entul %enera&"e"? C"ne
a "'lantat sent"entul ru-"n"" ,n 'ro/leele actulu"
se5ual?
E5"st# %reo e5'l"ca&"e 'lau0"/"l# a .a'tulu" c#
s#l/at"c"" au ,nce'ut !"ntr2o !at# s# se ,/race? A%e
!oar n"-te "n!"c"" %a)" !es're sc4"/#r" sau .luctua&""
cl"at"ce. N" se a" s'une -" c# antro'o"0"" !oreau s# se
,'o!o/easc#. Dac# a-a stau lucrur"le$ atunc" -" )or"lele$
uran)utan"" -" c"'an0e"" !"n (un)l# %or ,nce'e tre'tat s#
'oarte 'antalon" -" s# ,-" 'un# 'o!oa/e.
De ce au ,nce'ut !"ntr2o !at# antro'o"0"" s# ,-"
,n)roa'e seen""$ e" .""n! !oar n"-te n"-te an"ale a"
r#s#r"te?
C"ne "2a ,n%#&at 'e s#l/at"c" s# "a se"n&ele unor
anu"te 'lante s#l/at"ce$ s# le ,n)roa'e$ s# le u!e -" s#
coac# '+"nea !"n aluat?
De ce antro'o"0""$ 4o"n"0"" -" oaen"" 'r""t"%" nu
au ,n%#&at n""c t"' !e "l"oane !e an"$ "ar a'o"$ /rusc$
oaen"" 'r""t"%" au ,n%#&at at+t !e ulte? 3entru "ne$
aceasta este o ,ntre/are o/se!ant#. Nu cu%a aceste"
,ntre/#r" " s2a acor!at '+n# acu o aten&"e 'rea re!us#?
Doen"ul -t""n&"."c care se ocu'# !e e5'l"carea
or")"n"" oulu" este "nteresant -" .oarte /o)at ,n sat"s.ac&"".
Dar ,ntre/area !e ce$ cu -" c+n! a !e%en"t oul
"ntel")ent ," 'are la .el !e "nteresant#.
7oren E"seleP scr"eD 3e !e alt# 'arte$ ast#0" tre/u"e s#
'resu'une c# oul a a'#rut .oarte recent$ 'entru c#
a'ar"&"a sa a .ost at+t !e e5'lo0"%#. A%e toate ot"%ele s#
cre!e c#$ .#r# .or&ele care au a(utat la antrenarea
cre"erulu" uan$ lun)a -" ,ncr+ncenata lu't# 'entru
e5"sten&# !"ntre cele c+te%a )ru'ur" uane nu ar ." 'utut
!uce la ,naltele .acult#&" entale 'e care le )#s" ast#0" la
to&" oaen"" !e 'e 3#+nt. Ce%a !".er"t$ un .actor
e!uca&"onal su'l"entar$ tre/u"e s# ." sc#'at aten&"e"
teoret"c"en"lor e%olu&"on"-t". E5act asta /#nu"esc -" eu.
E5"st# un .actor !ec"s"%$ care nu a .ost luat ,n cons"!era&"e
!e c#tre teor""le asu'ra su/"ectulu". J# ,n!o"esc c# %o ."
,nstare s# )#s" %er")a l"'s#H .#r# a lua ,n cons"!era&"e
teor"a %"0"t#r"" 'lanete" noastre !e c#tre "ntel")en&e
e5traterestre -" .#r# a %er"."ca !ac# nu cu%a aceste .""n&e
sunt res'onsa/"le !e trans.orarea art"."c"al# a .actor"lor
ere!"tar"$ !e an"'ularea co!ulu" )enet"c -" !e a'ar"&"a
/rusc# a "ntel")en&e". A ce%a !e s'us$ ce%a care %+6 ,nt#r"
teor"a ea c# oul este crea&"a unor 0e" e5tratere-tr".
n >?G@$ 9ustus %on 7"e/") scr"a ,n nu#rul RM al
Re%"ste" !e c4""e. 1r"c"ne a .#cut o/ser%a&"" asu'ra
car/onatulu" !e aon"u$ .os.atulu" !e calc"u sau 'otase" %a
cons"!era e%"!ent c# este "'os"/"l ca !"n aceste ater""
s# se 'oat# .ora ur" )eren ca'a/"l !e re'ro!ucere sau
!e o !e0%oltare su'er"oar#$ 'r"n ac&"unea c#l!ur""$
electr"c"t#&""$ sau a altor .or&e naturaleX Jarele c4""st
sus&"nea c# nua" un !"letant -"2ar 'utea "a)"na c# %"a&a
ar ." a'#rut !"n ater"a oart#. Ast#0" -t" c# e5act acest
lucru s2a ,nt+'lat.
Ct""n&a o!ern# 'resu'une c# %"a&a a a'#rut 'e
3#+nt acu un "l"ar! -" (u#tate !e an". 3ro.esorul
Fans Vo)el scr"eD n 0"lele acelea$ '#+ntul 'ust"u -"
%astul ocean 'r"or!"al erau ,n.#-urate ,ntr2o atos.er#
care era ,nc# l"'s"t# !e o5")en. n (urul 3#+ntulu" l"'s"t
!e %"a&# se a.lau etan$ 4"!ro)en$ aon"ac$ a/ur" -" 'oate
-" acet"len# -" ac"! c"an4"!r"c. Acesta este e!"ul ,n care
tre/u"e s# ." a'#rut %"a&a.
n e.ortur"le lor !e a !esco'er" or")"nea %"e&""$ oaen""
!e -t""n&# au ,ncercat s# 'ro!uc# ater"e or)an"c# !"n
ater"e anor)an"c#$ ,n con!"&""le atos.ere" 'r""t"%e.
3ro.esorul aer"can Farol! ClaPton UreP$ laureat al
3re"ulu" No/el$ a 'resu'us c# atos.era 'r""t"%# a%ea o
co'o0"&"e care o .#cea ult a" susce't"/"l# la
'#trun!erea ra0elor ultra%"olete !ec+t atos.era noastr#
actual#. El a ,ncura(at$ !ec"$ 'e cole)ul s#u$ !r. StanleP
J"ller$ s# %er"."ce e5'er"ental !ac# a"noac"0"" necesar"
e5"sten&e" %"e&"" se .orea0# ,n atos.era 'r""t"%# creat#
,ntr2o retort# -" su'us# ra!"a&"e". StanleP J"ller -"2a
,nce'ut e5'er"entele ,n >AQM.
El a constru"t un conte"ner !e st"cl# ,n care a 'ro!us o
atos.er# 'r""t"%# art"."c"al#$ const"tu"t# !"n aon"ac$
4"!ro)en$ etan -" %a'or" !e a'#. 3entru ca e5'er"entul
s# a"/# loc ,n con!"&"" ster"le$ el a &"nut a'aratul J"ller la o
te'eratur# !e >?H !e )ra!e Cels"us$ t"' !e o'ts're0ece
ore. n 'artea su'er"oar# a s.ere" !e st"cl#$ el a ."5at !o"
electro0"$ ,ntre care a%eau loc cont"nuu !esc#rc#r"
electr"ce. Ast.el$ .olos"n! un curent electr"c !e ,nalt#
.rec%en&#$ la SHHHH !e %ol&"$ a .ost 'ro!us# ,n atos.era
'r""t"%# o "n"2.urtun# 'eranent#. ntr2o s.er# a"
"c# a .ost ,nc#l0"t# a'# ster"l#$ ast.el ,nc+t %a'or"" !e a'#
s# urce 'r"ntr2un tu/ '+n# ,n s.era care con&"nea atos.era
'r""t"%#. Jater"a r#c"t# re%enea a'o" ,n s.era cu a'#
ster"l# -" !"n nou urca ,n s.era cu atos.era 'r""t"%#.
Ast.el$ J"ller a creat ,n la/oratorul s#u un c"clu
ase#n#tor cu cel care a a%ut loc 'e 3#+nt la ,nce'utur".
E5'er"entul a !urat o s#'t#+n# ,ntrea)#$ .#r# 'au0#.
Ce a a'#rut !"n atos.era 'r""t"%# su'us# la
tr#snetele .urtun"" "n"aturale? Su'a 'r""t"%# 'e care o
."ersese J"ller con&"nea as'ara)"n#$ alan"n# -" )l"c"n# * cu
alte cu%"nte$ a"noac"0" necesar" 'entru const"tu"rea
s"steelor /"olo)"ce. n acest e5'er"ent al lu" J"ller$ a
a'#rut ater"e or)an"c# co'le5# !"n ater"e anor)an"c#.
n an"" care au urat s2au .#cut e5'er"ente
nenu#rate$ ,n con!"&"" !"%erse. n cele !"n ur#$ au .ost
'ro!u-" !o"s're0ece a"noac"0". Nu a" e5"st# !u/""$
a"noac"0"" necesar" %"e&"" 'ot s# ."e 'ro!u-" ,n atos.era
'r""t"%#.
Al&" oaen" !e -t""n&# au .olos"t a0ot$ ,n loc !e
aon"ac$ .oral!e4"!#$ sau c4"ar !"o5"! !e car/on$ ,n loc
!e etan. Desc#rc#r"le electr"ce ale lu" J"ller au .ost
,nlocu"te cu un!e su'erson"ce$ sau !e lu"n# o/"-nu"t#
concentrat# ,ntr2un .asc"cul. Re0ultatele au .ost "!ent"ceN
Toate atos.erele 'r""t"%e$ .#r# ur# !e %"a&# or)an"c#
"n"&"al#$ au 'ro!us a"noac"0" -" ac"0" or)an"c" .#r# a0ot !e
."ecare !at#. n unele e5'er"ente$ atos.era s'ec"al
tratat# a 'ro!us c4"ar 0a4arur"X
Ce conclu0"" tra)e !"n acest .enoen?
De c+n! a ,nce'ut s# )+n!easc#$ oul a e%aluat totul
,n teren" !e 'olar"tateD lu"n#2,ntuner"c$ c#l!ur#2.r")$
%"a&#2oarte. 1/"-nu"n&a !e a !escr"e toat# ater"a %"e
!re't or)an"c# -" toat# ater"a ne,nsu.le&"t# !re't
anor)an"c# .ace 'arte -" ea !"n aceast# eto!# ,n)ust#
!e e%aluare /"'olar#. Dar$ ,ntruc+t e5"st# .oarte ulte
sta!"" "ntere!"are ,ntre conce'tele e5tree$ ult# %ree
a .ost "'os"/"l s# se tra)# o )ran"&# 'rec"s# ,ntre c4""a
or)an"c# -" cea anor)an"c#.
Atunc" c+n! 'laneta noastr# a ,nce'ut s# se r#ceasc#$
su/stan&ele %olat"le au .orat ceea ce nu" atos.era
'r""t"%#. Aceasta consta ,n 'r"nc"'al !"n )a0ele 'e care
le2a .olos"t 'entru a2-" o/&"ne su'a ,n e5'er"entul !e
la/orator. Dator"t# te'eratur"" "n"&"ale r"!"cate -"
)ra%"ta&"e" relat"% re!use$ )a0ele u-oare$ ca 4"!ro)enul
)a0os -" 4el"ul$ s2au '"er!ut ,n cosos$ ,n t"' ce
oleculele )a0elor )rele$ cu ar ." a0otul$ o5")enul$
!"o5"!ul !e car/on$ ca -" na0ele no/"le a" )rele$ au
r#as. F"!ro)enul$ ,n stare l"/er#$ ,n .ora sa eleentar#$
este 'ract"c "ne5"stent ,n atos.era noastr#O el 'oate ."
)#s"t !oar ,n co/"na&"" c4""ce. De e5e'lu$ !o" ato"
!e 4"!ro)en ,'reun# cu unul !e o5")en .orea0# o
olecul# a co'usulu" esen&"al nu"t a'# K.orul#
c4""c# FRHL.
A ,nce'ut un c"clu. A'a se e%a'ora -" se r"!"ca su/
.or# !e nor"$ !ator"t# ra!"a&"e" ter"ce a 3#+ntulu"$ ca
a'o" s# se r#ceasc# ,n stratur"le su'er"oare -" s# ca!#
,na'o" su/ .or# !e 'loa"e. Aceast# 'loa"e 'r""t"%# a
el"/erat !"n crusta sol"!# ."er/"nte ulte t"'ur" !e ater"e
anor)an"c#$ 'e care a trans'ortat2o ,n ocean. Co'u-"
anor)an"c" !"n atos.er#$ ca aon"acul -" ac"!ul
c"an4"!r"c$ au .ost$ !e aseenea$ !"0ol%a&" ,n oceanul
'r""t"% -" au luat 'arte la reac&"" c4""ce. T"' !e
"l"oane !e an"$ atos.era 3#+ntulu" s2a ,/o)#&"t ,n
o5")en.
Y Aceast# e%olu&"e a a%ut loc .oarte lent. Ct""n&a este
ast#0" unan"# ,n a a."ra c# trans.orarea atos.ere"
or")"nare ,ntr2o atos.er# o5"!ant# a a%ut loc !e2a lun)ul
a l2R "l"ar!e !e an". 7a ,nce'utul aceste" e%olu&""$ su'a
'r""t"%#$ cu nueroasele sale solu&""$ a const"tu"t un
e!"u !e cultur# !e 'r"# +n# 'entru 'r"ele .ore
'r""t"%e !e %"a&#.
Se s'une c# %"a&# ,nsean# or)an"s$ #car su/
.ora cea a" s"'l#$ aceea a unu" or)an"s un"celular.
Ea'tul c# un or)an"s tr#"e-te este 'ro/at 'r"n
eta/ol"sul s#u -"$ !e aseenea$ 'r"n !e0%oltarea sa.
V"a&a ,nsean# .unc&"onal"tate. 1are aceste cr"ter"" )eneral
acce'tate sunt nea'#rat -" corecte? Dac# a-a este$ atunc"
un %"rus nu tr#"e-te. V"rusul ca atare nu are sc4"/ur" !e
su/stan&# -" !e ener)"eO nu se 4r#ne-te -" nu are e5cre&"e.
El !oar se ult"'l"c# ,n "nter"orul unor celule str#"ne. Este
un 'ara0"t.
Atunc"$ ce este %"a&a?
Vo ." %reo!at# ca'a/"l" s# o !e."n"?
n c#utarea or")"n"" %"e&"" -" a oentelor c4e"e ale
!e0%olt#r""$ ,ntre/area 'r"or!"al# esteD c+n! a a'#rut
'r"a celul# %"e? Cercet#r" .un!aentale au .ost .#cute !e
T4eo!or Sc48ann K>?>H2>??RL -" Jat4"as Sc4le"!en
K>?HG2>??>L. Sc48ann a !eonstrat c# an"alele -"
'lantele sunt const"tu"te !"n celule$ "ar Sc4le"!en a ,n&eles
"'ortan&a nucleulu". Du'# aceea$ c#lu)#rul au)ust"n
<re)or 9o4ann Jen!el K>?RR2>??GL$ care stu!"ase "stor"a
natural# -" ."0"ca la ;rno$ a .#cut e5'er"en&ele sale !e
,ncruc"-are cu a0#re -" .asole. Acest c#lu)#r %"0"onar a
!esco'er"t$ ,n ura e5'er"en&elor .#cute cu "n."n"t#
r#/!are$ tre" le)" ale ere!"t#&""$ !e%en"n! '#r"ntele -t""n&e"
ere!"t#&"". Ast#0"$ toat# luea este !e acor! c# le)"le sale
)u%ernea0# oaen"$ an"ale$ 'lante.
3e la "(locul secolulu" nou#s're0ece$ se !eonstrase
c# celula este 'urt#toarea .unc&""lor %"tale. Aceast#
!eonstra&"e a !e%en"t /a0a tuturor ar"lor !esco'er"r" ,n
/"olo)"e. Ast#0"$ te4n"c" no" KRUnt)enolo)"a$ electro.ore0a$
ultra"crosco'"a$ "crosco'"a cu contrast !e .a0# etc.L ne
'er"t s# stu!"e celulele -" nucleele lor.
Cre!e c# centr"" ,n care se stoc4ea0# "n.ora&"a
le)at# !e trans"s"a .actor"lor ere!"tar" se a.l# ,n celule -"
,n nuclee.
Cercet#r"le$ ,nc# relat"% recente$ au ar#tat c# ."ecare
or)an"s are un nu#r s'ec"."c !e croo0o"$ ."ecare !"n
ace-t"a cu .ora sa s'ec"."c#. Croo0o"" sunt 'urt#tor""
.actor"lor ere!"tar". De e5e'lu$ celulele cor'ulu" uan
au RM !e 'erec4" !e croo0o"$ a!"c# GS !e croo0o"$
celulele une" al/"ne au ? 'erec4"$ a!"c# >S croo0o"$
celulele une" o" au R@ !e 'erec4"$ a!"c# QG !e croo0o".
Celulele sunt const"tu"te !"n 'rote"ne$ care sunt lan&ur"
!e a"noac"0". Aceast# "n.ora&"e o.er"t# !e -t""n&# ne
'une ,n .a&a alte" ,ntre/#r"D cu au a'#rut celulele %"" !"n
a"noac"0"?
7e)at !e 'ro/lea re0ol%at# !oar 'ar&"al a o!ulu" ,n
care 'rote"nele au 'utut s# a'ar# ,na"ntea celulelor %""$
Rut4er.or! 3latt !escr"e teor"a !octorulu" <eor)e Bal!$ !e
la Un"%ers"tatea Far%ar!. Bal! a 'resu'us c# a"noac"0""
a.la&" ,n anu"te con!"&"" 'ot s# ne .urn"0e0e r#s'unsul.
I!eea sa a .ost %er"."cat# !e c#tre !r. S. B. Eo5$ !e la
Inst"tutul 'entru E%olu&"e Jolecular# !"n J"a"$ care a
su'us e%a'or#r"" solu&"" !e a"noac"0". Eo5 -" cola/orator""
s#" au o/ser%at c# a"noac"0"" au .orat structur"
su/"crosco'"ce lun)"$ ."l".ore. 1/&"nuser# co'u-"
l"n"ar" care con&"neau sute !e olecule !e a"noac"0". Dr.
Eo5 le2a nu"t 'rote"no"!e$ a!"c# ater"e ase#n#toare
cu 'rote"nele.
;a0+n!u2se 'e cercet#r"le 'ro.esor"lor 9. 1ro -" A. 3.
K"/all$ c4""-t"" Jat4e8s -" Joser au reu-"t s# o/&"n# ,n
>AS> su/stan&# 'rote"n"c# !"n ac"! 'rus"e Ksu/stan&#
otr#%"toareL -" a'#. Tre" oaen" !e -t""n&# !e la Inst"tutul
SalI$ Ro/ert Sanc4e0$ 9aesEerr"s -" 7esl"e 1r)el$ au
reu-"t s# s"ntet"0e0e ac"0"" nucle"c" esen&"al" 'entru
eta/ol"s -" re'ro!ucere * este %or/a !e acele
co/"na&"" !e /a0e$ 0a4arur" -" ac"! .os.or"c care a'ar ,n
nuclee.
Du'# scurta noastr# "ncurs"une 'r"n c4""e -"
/"olo)"e$ c"t"torul a ,n&eles c# !e0%oltarea unu" or)an"s
%"u este un 'roces c4""c. C" c# la/oratoarele 'ot 'ro!uce
%"a&#. Dar care este le)#tura !"ntre ac"0"" nucle"c" -"
%"a&#?
Ac"0"" nucle"c" !eter"n# 'rocesul co'l"cat al
ere!"t#&"". Sec%en&ele a 'atru /a0e * a!en"na$ )uan"na$
c"to0"na -" t""na * const"tu"e co!ul tuturor .orelor !e
%"a&#. 1!at# .#cut# aceast# !esco'er"re$ c4""a a 'utut s#
,n!e'#rte0e ulte !"ntre "sterele care ,ncon(oar# %"a&a.
E5"st# !ou# )ru'e !e ac"0" nucle"c" care sunt .a"l"are
or"c#ru" c"t"tor as"!uu !e 0"areD ARN Kac"!ul r"/onucle"cL
-" ADN Kac"!ul !e0o5"r"/onucle"cL. At+t ARN$ c+t -" ADN$
sunt necesar" 'entru s"nte0a 'rote"nelor ,n celule. Este un
.a't sta/"l"t c# 'rote"nele tuturor or)an"selor stu!"ate
'+n# acu sunt const"tu"te !"n c"rca !ou#0ec" !e t"'ur" !e
a"noac"0" -" c# or!"nea lor !e aran(are ,n olecula
'rote"ne" este !"ctat !e sec%en&a /a0elor ,n ADN Ka!"c# !e
co!ul )enet"cL.
Dar$ c4"ar !ac# cunoa-te structura co!ulu" )enet"c$
sunte ,nc# !e'arte !e a c"t" "n.ora&"a stocat# ,ntr2un
croo0oY. Totu-"$ "!eea c# toat# %"a&a st# a-e0at# 'e
!ou#0ec" !e a"noac"0" -" c# aran(area acestora este
'#strat# ,n co!ul )enet"c este 'r"n ea ,ns#-"
cutreur#toare. n cartea sa T4e ;"olo)"cal T"e/o/$
<eor)e RattraP TaPlor c"tea0# 'unctul !e %e!ere al
laurea&"lor No/el$ !r. Ja5 3erut0 -" 'ro.esorul Jars4all
B. N"eren/er) ,n 'r"%"n&a ur"a-elor 'os"/"l"t#&" !esc4"se.
Dr. Ja5 3erut0 s'uneD n ce" 'atru0ec" -" -ase !e
croo0o" a" une" s"n)ure celule uane se a.l# ca o
sut# !e "l"oane !e 'erec4" !e /a0e nucleot"!e. Cu a
'utea s# scoate o )en# anue !"n2tr2un croo0o
anue$ sau s# a!#u)# una$ sau s# re'ar# o 'erec4e !e
nucleot"!e? J" se 'are )reu !e 'us ,n 'ract"c#.
3ro.esorul Jars4all B. N"eren/er)$ care a (ucat un rol
%"tal ,n !esco'er"rea co!ulu" )enet"c$ are o '#rere cu totul
!".er"t#. Nu a n"c" o ,n!o"al# c# aceste !"."cult#&" %or ."
!e'#-"te ,ntr2o 0". S"n)ura 'ro/le# este c+n!. Cre! c# ,n
ur#tor"" !ou0ec" -" c"nc" !e an" %o ." ca'a/"l" s#
'ro)ra# celule cu "n.ora&"e )enet"c# art"."c"al#.
n s.+r-"t$ 9os4ua 7e!er/er)$ 'ro.esor !e )enet"c# la
Un"%ers"tatea Stan.or!$ Cal".orn"a$ este con%"ns c# %o
'utea s# an"'ul# to&" .actor"" no-tr" ere!"tar" ,n cel ult
0ece2!ou#0ec" !e an".
1r"cu ar ."$ a ,n&eles c# 'ute arunca o 'r"%"re !e
a'roa'e asu'ra .actor"lor ere!"tar" -" c# trans.orarea lor
este 'os"/"l#. Iar !ac# no"$ oaen""$ o -t"$ nu %#! n"c" un
ot"% 'entru care o "ntel")en&# e5traterestr#$ .a"l"ar"0at#
cu 0/orul "nterstelar$ -" 'r"n urare cu "" !e an" a"
a%ansat# !ec+t no"$ nu ar cunoa-te -" ea aceste lucrur".
n cartea lor Tou 8"ll l"%e to see "t$ ."0"c"anul -"
ateat"c"anul Ferann Ka4n$ !"rector al Inst"tutulu"
Fu!son !"n Ne8 TorI$ -" Ant4onP B"ener$ cons"l"er al
)u%ernulu" aer"can -"$ !e aseenea$ e/ru al
Inst"tutulu" Fu!son$ c"tea0# un art"col !"n Bas4"n)ton
3ost$ care !escr"e 'os"/"lele re0ultate ale an"'ul#r""
co!ulu" )enet"cD n 0ece2c"nc"s're0ece an" )os'o!"nele se
%or 'utea !uce la un a)a0"n s'ec"al$ 'entru a selecta
!"ntr2o )a# lar)# !e 'ac4e&ele ase#n#toare cu cele
'entru se"n&e$ -" ,-" %or ale)e co'"lul !u'# et"c4et#.
E"ecare 'ac4e&el %a con&"ne un e/r"on con)elat$ ,n %+rst#
!e o 0"$ "ar 'e et"c4et# cu'#r#toarea %a )#s" culoarea
oc4"lor$ #r"ea cor'ulu"$ ca -" coe."c"entul !e "ntel")en&#
're0uat. De aseenea$ %a e5"sta -" o )aran&"e c#
e/r"onul este l"'s"t !e !e.ecte ere!"tare. Eee"a %a !uce
e/r"oul ales la !octor$ care "2l %a "'lanta. A'o" ,l %a
cre-te ,n tru'ul s#u t"' !e nou# lun"$ ca 'e 'ro'r"ul s#u
co'"llL.
Aseenea 're%"0"un" sunt 'os"/"le 'entru c# ADN2ul
con&"ne "n.ora&"a )enet"c# 'entru constru"rea celulelor$
ca -" al&" .actor" ere!"tar". ADN este o cartel# 'er.orat#
'er.ect# 'entru structura ,ntre)"" %"e&". Asta nu nua"
'etru c# el co!"."c# ce" !ou#0ec" !e a"noac"0"$ c" -"
'entru c# arc4ea0# -" ,nce'utul -" s.+r-"tul lan&ulu"
'rote"ne"$ ca ,n ."-"erele !"n calculatoarele o!erne. C"$
a-a cu calculatoarele .olosesc "n.ora&"" su'l"entare !e
%er"."care a corect"tu!"n"" o'era&""lor$ e5"st# un control
'eranent -" ,n .unc&"onarea lan&ur"lor ADN !"n celule.
9aes D. Batson$ care la %+rsta !e RG !e an" a stu!"at
,n o! str#luc"t structura ADN$ a !escr"s2o 'e aceasta ,n
cartea sa T4e Dou/le Fel"5. 3entru art"colul !e AHH !e
cu%"nte !"n re%"sta Nature$ ,n care Batson a !escr"s /"0ara
scar# s'"ralat# a olecule" !e ADN$ el -" cola/orator"" lu"
au 'r""t 're"ul No/el ,n anul >ASR. Dar cartea lu" a .ost
la un 'as !e a nu ." 'u/l"cat#. Re!actor"" !e la 15.or!
Un"%ers"tP 3ress nu au .ost !e acor! cu o!ul s#u .ranc
!e a !escr"e lucrur"le. E" se teeau c# "tul unc""
-t""n&"."ce ascet"ce ar 'utea ." !"strus!e o!ul .oarte l"/er
!e e5'r"are al lu" Batson$ c#c" el s'une .oarte !"rect c#
,-" !atorea0# succesele a" ales stu!""lor 'rel""nare -"
)re-el"lor cole)"lor s#".
n !ece/r"e >AS@$ ,n Statele Un"te$ a a%ut loc un
e%en"ent s'ectaculos. 3re-e!"ntele 7Pn!on ;.
9o4nson ,n 'ersoan# a anun&at la o con.er"n&# !e 'res#
o are real"0are -t""n&"."c#$ .olos"n! aceste cu%"nteD Va ."
unul !"ntre cele a" "nteresante art"cole.'e care le %e&" ."
c"t"t %reo!at#. 1 real"0are .or"!a/"l#N Ea !esc4"!e calea
c#tre no" !esco'er"r"$ c#tre !esco'er"rea secretelor
.un!aentale ale %"e&"".
Ce e%en"ent 'utea ." at+t !e "'ortant$ ,nc+t s#
atra)# ,n aseenea #sur# aten&"a 're-e!"ntelu" Statelor
Un"te?
1aen"" !e -t""n&# !e la 3alo Alto$ Cal".orn"a$
reu-"ser# s# s"ntet"0e0e nucleul /"olo)"c act"% al unu"
%"rus. Eolos"n! "n.ora&"a )enet"c# a unu" %"rus nu"t 34"
Z >@G$ e" constru"ser# !"n nucleot"!e una !"ntre acele
olecule )")ante !e ADN care cotrolea0# 'rocesele %"tale.
1aen"" !e -t""n&# !e la Un"%ers"tatea Stan.or! au 'us
nuclee %"rale art"."c"ale ,n celule2)a0!#. V"ru-"" art"."c"al"
s2au !e0%oltat la .el cu ce" natural". Ca 'ara0"&" ce sunt$ e"
au '#c#l"t celulele )a0!# s# 'ro!uc# "l"oane !e n!" %"ru-"
cu caracter"st"c"le lu" 34" Z >@G. E5act ca ,n ca0ul unu"
or)an"s atacat !e o "n.ec&"e %"ral#$ %"ru-"" art"."c"al" au
'#r#s"t celulele2)a0!# !e ,n!at# ce au consuat ,ntrea)a
ener)"e %"tal# a acestora.
Su'un+n!u2se or!"nelor !ate !e olecula !e ADN$
celulele au 'ro!us "l"oane !e co/"na&"" 'rote"ce !"n
a"noac"0". E"ecare co/"na&"e a cores'uns 'er.ect
o!elulu". Sa%an&"" cal".orn"en" au calculat c# la crearea a
o sut# !e "l"oane !e no" nuclee a e5"stat o s"n)ur#
)re-eal# !e t"'ar.
7a n"c" c"nc"s're0ece an" !e la e5'l"carea structur""
ADN !ec#tre Batson$ Cr"cI -" B"lI"ns$ A. Eost .#cut# o
alt# !esco'er"re. 3ro.esorul Kron/cr)$ laureat No/el$
,'reun# cu cola/orator"" s#"$ a reu-"t s# !esc".re0e "" !e
co/"na&"" ale co!ulu" )enet"c al %"rusulu" 34" Z >@G. Au
re'ro!us %"a&a ,n la/oratorul lor !"n Cal".orn"a.
Jul&" c"t"tor" se %or ,ntre/a ce le)#tur# au aceste
!")res"un" /"oc4""ce cu su/"ectul c#r&"" !e .a&#. Eu
'ersonal a ur#r"t aceste cercet#r" ,nc# !e c+n! au .ost
.acue 'u/l"ce 'entru 'r"a !at#. De ce?
Conclu0""le la care s2a a(uns 2au co%"ns c# au o
consec"n&# lo)"c#$ 'e care S"r ;ernar! 7o%ell$ .on!ator -"
!"rector al sta&"e" !e ra!"otelescoa'e !e la 9or!ell ;anI$ a
.orulat2o ,n o!ul ur#torD Se 'are c# ,n ult""" !o"
an" !"scu&""le asu'ra 'ro/lee" e5"sten&e" %"e&"" ,n a.ara
3#+ntulu" au !e%en"t at+t ser"oase$ c+t -" "'ortante.
Ser"o0"tatea lor este o consec"n&# a actualelor 'uncte !e
%e!ere ale -t""n&e"$ con.or c#rora !e0%oltarea s"steulu"
nostru solar -" cea a %"e&"" !e 'e 3#+nt nu ar ." un ca0
"0olat.
Con.or re%"ste" 34Ps"calRe%"e8 7etters$ oaen"" !e
-t""n&# aer"can"$ .olos"n! ra!"otelesco'ul !e la <reen
;anI$ V"r)"n"a !e Vest$ au !eonstrat e5"sten&a
.oral!e4"!e" ,n nor"" !e 'ra. !"n un"%ers. Eoral!e4"!a$
.olos"t# ,n c4""e !re't conser%ant -" !e0"n.ectant$ 'r"ntre
altele$ este un )a0 "ncolor -" cu un "ros ur+t$ acru.
Eoral!e4"!a este cel a" co'le5 co'us c4""c
!esco'er"t ,n s'a&"u$ cert"."cat !e 'este c"nc"s're0ece surse
!e un!e ra!"o !"ntr2un total !e !ou#0ec" -" tre". Ea .ace
'arte !"n l"sta su/stan&elor 'r"or!"ale care sunt
cons"!erate a ." c#r#"0"le %"e&""$ st+n![la /a0a .or#r""
a"noac"0"lor. Aceast# !esco'er"re sus&"ne "!eea c# e5"st#
%"a&# ,n cosos.
Dar$ !ac# e5"st# %"a&# 'e alte 'lanete$ cre! c# este
'os"/"l -" ca n"-te cosonau&" ne-t"u&" s# ." a!us cu e" 'e
3#+nt cuno-t"n&e !e t"'ul celor 'e care no" a/"a acu le
!o/+n!" -" care ar ." 'utut s# ," .ac# "ntel")en&" 'e
str#o-"" no-tr"$ 'e calea an"'ul#r"" co!ulu" )enet"c.
C"t"$ ,ntr2o !escr"ere %ec4e a Crea&"e"$ ,n ;"/l"e
K<ene0a$ %$ l2RLD n 0"ua ,n care Dune0eu l2a creat 'e
o$ !u'# c4"'ul -" ase#narea sa l2a .#cut 're el.
3e /#r/at -" 'e .ee"e "2a .#cut elO -" "2a /"necu%+ntat
-" o a .ost nuele lor$ ,n 0"ua ,n care au .ost 0#"sl"&".
S'ecula&""le ele s'un c# acest lucru 'utea a%ea loc
nua" 'r"n uta&"" art"."c"ale ale co!ulu" )enet"c al
oaen"lor 'r""t"%" "n!use !e c#tre "ntel")en&e
necunoscute. Ast.el$ no"" oaen" -"2au !e0%oltat ra'"!
ca'ac"t#&"le * con-t""n&#$ eor"e$ "ntel")en&#$ arta
e-te-u)ur"lor -" te4nolo)""le.
ntr2o %ers"une /"/l"c# a" nou# a Crea&"e" K<ene0a$
,"$ R>2RM$ c"t" o %ers"une !".er"t# a a'ar"&"e" .ee""D Iar#
D1JNU7 DUJNEZEU l2a cu.un!at ,n son a!+nc 'e
A!a$ "ar el A. Dor"tD "ar El "2a luat o coast# -" a ,nc4"s
carnea !"n (urul e" a'o"O
Iar coasta$ 'e care D1JNU7 DUJNEZEU a luat2o
!e la /#r/at$ cu ea a .#cut El o .ee"e$ -" a a!us2o ,n .a&a
/#r/atulu".
Iar A!a a s'us$ Aceasta este acu os !"n oasele
ele KNL -" carne !"n carnea ea KNLD %a ." c4eat# Eee"e$
c#c" a .ost scoas# !"n ;#r/at.6
Este .oarte 'os"/"l ca .ee"a s# ." .ost creat# !"n
/#r/at$ !ar E%a cu )reu ar ." 'utut s# ,n.loreasc# ,n
,ntrea)a e" s'len!oare nu!# !"n coasta ,n)ust# suls# !"n
toracele /#r/atulu" 'r"ntr2o scaator"e K"nter%en&"e
c4"rur)"cal#?L. 3ro/a/"l c# ea a a'#rut cu a(utorul une"
celule se"nale ascul"ne. Dar <ene0a /"/l"c# s'une c# ,n
,ntre)ul Ra" nu se a.la n"c" o .ee"e care s# rece'te0e o
aseenea s#+n&#. Dec" E%a a .ost 'ro!us# ,n retort#.
E5"st# un nu#r !e !esene ru'estre care arat# ,n
%ec"n#tatea oulu" 'r""t"% o/"ecte ase#n#toare
retortelor. Ar ." 'utut "ntel")en&ele str#"ne cu o -t""n&#
!e0%oltat# s# cunoasc# reac&""le /"olo)"ce "une ale
oaselor -" s# .oloseasc# #!u%a lu" A!a !re't e!"u !e
cultur# 'entru celula se"nal#? Cel a" 'otr"%"t conte"ner
'entru acest 'os"/"l act !e crea&"e ar ." .ost ,n acest ca0 o
coast#$ os relat"% u-or acces"/"l. E%"!ent$ aceasta este !oar
o s'ecula&"e$ !ar una !estul !e 'lau0"/"l# la n"%elul actual
al cuno-t"n&elor -t""n&"."ce. 1 E%a a a'#rut ,n ;"/l"e .oarte
/rusc ca to%ar#-a lu" A!a$ a-a c# ne2a a-te'ta la o
a'ar"&"e /rusc# a !esenelor .e"n"ne 'e 'ere&"" 'e-ter"lor
sau 'e oasele !ecorate ale E'oc"" !e 3"atr#$ care s#
"lustre0e aceast# creare art"."c"al# a .ee""$ 'e care a
!escr"s2o a" sus. E5"st# .oarte ulte con."r#r" ale
aceste" 'resu'uner". A-a2nu"tele 0e"&e2ae -"2au
.#cut a'ar"&"a ,n E'oca !e 3"atr# t"'ur"e. Se cunosc .")ur"
.e"n"ne !at+n! !e atunc" la 7a <ra%ette KEran&aL$
CuIurca Ksu!ul Turc"e"L$ 7aussel KEran&aL$ 7es'u)ne
KEran&aL$ KostPenI" KUcra"naL$ B"llen!or. KAustr"aL$
3eters.els K<eran"aL s.a.
Toate aceste 'ersona(e .e"n"ne sunt !escr"se ,n o!
.latant ca n"-te Venus. 7a toate art"stul s2a c#0n"t s#
'un# ,n e%"!en&#6or)anele se5uale -" sene !e )ra%"!"tate.
Ar4eolo)"a le !atea0# ,n e'oca )ra%e6t"an#. Nu -t" c#ru"
sco' ," ser%eau$ n"c" !e ce ele au a'#rut 'entru 'r"a !at#
,n E'oca !e 3"atr# t"'ur"e. Este !e 'resu'us c# 4oo
sa'"ens a a'#rut ,n !".er"te '#r&" ale lu"" ,n !ou# o!ur"
!".er"teD 'r"n uta&"a 'lan"."cat# a co!ulu" )enet"c al
4o"n"0"lor -" 'r"n 'ro!ucerea art"."c"al# a une" .ee" -"
cult"%area e" ,n retort#.
Dar no"" oaen" s2au ,'erec4eat !"n nou cu
an"alele. Aceste lucrur" 'ot ." atr"/u"te %ec4"ulu" A!a$
'entru c# nua" el 'utea s# ,-" a"nteasc# cu'larea cu
an"alele2a"u&e. Du'# uta&"a art"."c"al#$ natural ar ."
.ost ca no"le .""n&e uane s# 'rocree0e ,ntre ele. De aceea$
%ec4"ul o/"ce" !e ,nto%#r#-"re cu an"alele a .ost un 'as
,na'o". Aceast# alunecare ,na'o" ar 'utea s# ,nsene acea
C#!ere a 1ulu" !"n ;"/l"e? Este ea "!ent"c# cu '#catul
or")"nar ,'otr"%a cre#r"" noulu" t"' !e celule?
C+te%a "" !e an" a" t+r0"u$ 0e"" au corectat
aceast# C#!ere. KA a" ulte !e s'us !es're acest lucru
,n cele ce urea0#.L E" au !"strus 4"/r"0"" o2an"al$ au
se'arat un )ru' /"ne 're0er%at !e oaen" no" -" "2au
"'lantat un ater"al )enet"c nouD o nou# uta&"e
art"."c"al#.
3aleoantro'olo)"" sunt u""&" !e ra'"!a$ su/"ta
se'arare$ care ,&" ta"e res'"ra&"a$ !"ntre neoantro'o"0"$
)ru'ul !e 4oo sa'"ens c#ru"a ," a'ar&"ne$ -" .a"l"a
're4o"n"0"lor$ care r##seser# n"-te a"u&e. 3+n#
acu$ acest lucru a .ost e5'l"cat 'ro%"0or"u 'r"ntr2o
uta&"e s'ontan#.
Dac# a!o't# !atarea 'reantro'olo)"c# 'entru teor"a
noastr# a uta&"e" art"."c"ale 'ree!"tate$ atunc" 'r"a
uta&"e art"."c"al# a co!ulu" )enet"c a .ost e.ectuat# !e
c#tre 0e" un!e%a$ cu RHHHH '+n# la GHHHH !e an" ,n
ur#$ "ar a !oua ,ntr2o 'er"oa!# ult a" recent#$ ca cu
Q '+n# la AHHH !e an" ,n ur#.
3resu'un+n! corecte aceste !at#r"$ 'r"a %"0"t# a
0e"lor a a%ut loc 'ro/a/"l ,n e'oca a'ar"&"e" 'r"elor
!esene -" .")ur"ne care re're0"nt# .ee".
Sa%an&"" antro'olo)" se te s# o.ere !at#r" care er)
at+t !e ult ,n trecut. Dar nu cu%a e.ectul !e !"latare
te'oral#$ acce'tat actualente .#r# re0er%e !e -t""n&#$ era
%ala/"l -" 'e %reea aceea?
3entru o e5'e!"&"e "nterstelar#$ !"latarea t"'ulu" este
un lucru 're%#0ut -" 'lan"."cat$ at+t acu$ c+t -" 'entru
%""tor. Asta 'entru c# este )u%ernat# !e o le)e 'e care a
!esco'er"t2o a/"a ,n 0"lele noastre$ !ar care era %ala/"l# -"
'e %reea aceea -" tre/u"e s# ." .ost %ala/"l# -" 'entru
0e"" care au %"0"tat 3#+ntul ,n na%ele lor s'a&"ale care
c#l#toreau cu %"te0e su/lu"n"ce.
Nu cu%a a %en"t %reea ca antro'olo)"" s# "a ,n
sea# acest .enoen %er"."cat -t""n&"."c?
Dac# o %or .ace$ ulte !"ntre ,ntre/#r"le relat"%e la
a'ar"&"a ,na"nta-"lor no-tr" -" a "ntel")en&e" lor %or c#'#ta
r#s'unsur" "nstantanee.
3entru 0e" nu a trecut o etern"tate !e la %"0"ta lor 'e
3#+ntN Dac# au .ost a"c" acu c+te%a "" !e an"$ 'entru
e" au trecut !oar c+te%a 0ec" !e an" tere-tr"$ la /or!ul na%e"
s'a&"ale.
1r"c"ne acce't# a'l"carea !"lat#r"" te'orale a'l"cate
unor astronau&" care ne2au %"0"tat$ %a ,n&ele)e c# ace"a-"
0e" care au .a/r"cat .ee"a au 'utut -" s# ," o.ere lu"
Jo"se "nstruc&"un"le te4n"ce co'l"cate 'entru constru"rea
C4"%otulu" 7e)#+ntulu".
Ct"u c# e )reu !e !")erat$ !ar ar 'utea s# ."e a!e%#rat.
Tre/u"e s# re'et ,nc# o !at#D aceasta nu este o s"'l#
s'ecula&"e. Astrono"a .unc&"onea0# cu succes &"n+n! cont
!e aceast# le)e a t"'ulu". Ceea ce este "'ortant acu$
este ca -" ar4eolo)"" -" 'reantro'olo)"" s# o a!o'te.
UN ARFE171< DE DUJINIC\ 3UNE
NTRE;\RI.
Un ar4eolo) !e !u"n"c# are arele a%anta( c#
'oate s# ,-" !ea .r+u l"/er "a)"na&"e" -" s# 'un#
s'ec"al"-t"lor ,ntre/#r" care s# ," 'un# ,n !"."cultate.
E%"!ent$ # .olosesc !e acest a%anta( 'entru a cl#t"na
'lat.ora 'e care se /a0ea0# ulte !esco'er"r" 're"stor"ce
-" care este cons"!erat# sacrosanct#. Cercet#tor"" aator"
sunt (enant !e 4arn"c". E" sunt colec&"onar" as"!u"$ c"t"tor"
-" c#l#tor"$ 'entru c# e" s'er# ca 'r"n acestea s# a"/#
uneltele cele a" /une$ care s# ," !uc# ,n cele !"n ur# la
area lo%"tur#.
n 'r"#%ara lu" >ASG$ Inst"tutul !e Cercet#r" 'entru
Electroacust"c# !"n Jars"l"a s2a utat ,ntr2un nou se!"u.
C+te%a 0"le a" t+r0"u$ cola/orator"" 'ro.esorulu" Vla!""r
<a%reau au ,nce'ut s# se 'l+n)# !e !urer" !e ca'$ ae&el"
-" +nc#r"". Un"" !"ntre e" erau at+t !e a.ecta&"$ ,nc+t
treurau ca .run0ele !e 'lo'. E""n! %or/a !e un "nst"tut !e
electroacust"c#$ se '#rea c# toate acestea erau cau0ate !e
oarece sc#'#r" !e ra!"a&"e sonor# !"n la/orator. Eolos"n!
a'aratur# !e #sur# 4"'ersens"/"l#$ oaen"" !e -t""n&# au
cercetat cl#!"rea !e la teel"e '+n# la aco'er"-$ ,n
,ncercarea !e a )#s" cau0a st#r"" ne.er"c"te a cole)"lor lor.
C" )#s"t# a .ost. Dar nu era n"c" un .el !e ra!"a&"e sc#'at# a
%reunor .rec%en&e electr"ce necontrolate. Erau un!ele !e
(oas# .rec%en&# sc#'ate !e un %ent"lator$ care .#ceau ca
,ntrea)a cl#!"re s# re0one0e 'e o .rec%en&# su/son"c#.
3r"ntr2una !"n acele co"nc"!en&e care a!esea au a(utat
cercetarea$ 'ro.esorul <a%reau a%ea ,n ur# !ou#0ec" !e
an" !e stu!"u al un!elor sonore.
Du'# "nc"!ent$ el -"2a s'us c# s2ar 'utea re'ro!uce
e5'er"ental -" !el"/erat ceea ce %ent"latorul .#cuse
ne"nten&"onat. Ast.el ,nc+t el -" cole)"" lu" au costru"t la
Inst"tu" !e Electroacust"c# 'r"ul tun cu sunete !"n lue.
S2au ."5at ,n structur# rectan)ular# -a"0ec" -" unu !e
tu/ur"$ a'o" s2a su.lat tre'tat aer$ '+n# <e s2a o/&"nut o
not# !e >AS !e 4er&". Re0ultatul a .ost !e%astator. n 'ere&""
cl#!"r"" no"2nou&e au a'#rut cr#'#tur"$ stoacur"le -"
"ntest"nele celor !"n la/orator au ,nce'ut s# %"/re0e
!ureros. A'aratul a tre/u"t s# ."e o'r"t "e!"at.
3ro.esorul <a%reau %o"a s# cont"nue e5'er"entul$
!ar a" ,nt+" tre/u"a s# 'ro"ecte0e un !"s'o0"t"% !e
'rotec&"e 'entru ec4"'a(ul tunulu" cu sunete. A'o" a .ost
constru"t# o tr+/"&# a or&""$ care consua RHHH !e
8a&" -" e"tea sunete cu .rec%en&a !e M@ !e 4er&". A'aratul
nu 'utea ." testat la ,ntrea)a 'utere ,n Jars"l"a$ 'entru c#
ar ." !#r+at toate cl#!"r"le 'e o ra0# !e c+&"%a I"loetr".
Actualente$ tr+/"&a or&"" are o .rec%en&# ortal# !e
M$Q 4er&".
3e l+n)# %"0"unea ,n.r"co-#toare a une" aseenea
tr+/"&e a or&""$ aceste .a'te ne a"ntesc !e un
e%en"ent al ant"c4"t#&"".
Du'# ce 'o'orul ales a tra%ersat Ior!anul$ .#r# s# ,-"
u!e '"c"oarele$ -" a ,nce'ut ase!"ul ora-ulu" Ier"4on$ care
a%ea 0"!ur" !e a'#rare !e -a'te etr"$ 'reo&"" au ,nce'ut s#
'r"easc# "nstruc&"un" co'l"cate !es're #r-#lu"tul ,n
(urul ora-ulu" ,n sunetul tr+/"&elor. E%en"entul este
!escr"s ,n Iosua KVI$ RHL$ !u'# cu urea0#DXIar# c+n!
a %en"t %reea$ c+n! 'o'orul a au0"t sunetele tr+/"&elor$
"ar 'o'orul a str")at cu un str")#t are$ 0"!ul a c#0ut '+n#
la teel"e$ "ar 'o'orul a "ntrat ,n cetate$ ."ecare !"n 'artea
un!e era$ -" au luat e" ora-ul.
N"c" su.larea concertat# a 'l#+n"lor 'reo&e-t"$ n"c" o
.an.ar# !e "" !e tro'ete nu ar ." 'utut !#r+a 0"!ur"
)roase !e -a'te etr". Dar$ ast#0" -t" c# un!ele sonore cu
.rec%en&ele ortale !e c+&"%a 4er&" ar ." .ost 'er.ect
ca'a/"le s# !"stru)# 0"!ur"le Ier"4onulu".
Atunc" c+n! !r. Jott"er$ ar4eolo) la Un"%ers"tatea !"n
;erna$ lua 'arte ,'reun# cu "ne la o !e0/atere la ra!"o$
ea "2a s'us c# nu au e5"stat n"c"o!at# ur"a-"$ 'entru c# nu
au .ost )#s"te .os"le !"n care s# !e!uce e5"sten&a aceste"
s'ec"".
Dar !r. 7o%"s ;urI4alter$ .ost !ele)at al Eran&e" la
Soc"etatea !e 3re"stor"e$ are o '#rere cu totul !".er"t#. n
>AQH$ el ascr"s ,n Re%ue !u Jus]e !e ;eProut4D Vreau s#
s'un r#s'"cat c# e5"sten&a )")an&"lor ,n 'er"oa!a
ac4eul"an#H tre/u"e cons"!erat# !re't un .a't -t""n&"."c
!o%e!"t.
Care !"ntre '#r&" are !re'tate? 1r"cu ar ."$ au .ost
)#s"te unelte !e #r"" anorale$ care nu 'uteau ."
+nu"te !e oaen" !e statur# noral#.
Ar4eolo)"" au e5ca%at ,n a'ro'"erea local"t#&""
SasnPc4 Kla -ase I"loetr" -" (u#tate !e Sa."ta$ ,n S"r"aL
n"-te unelte !e creene !e a'roa'e G I"lo)rae. Uneltele
!e creene )#s"te la A"n Er"t"t"ssa Kestul Jaroculu"L nu
sunt n"c" ele !e le'#!at. Ele au ca tre"0ec" !e cent"etr"
lun)"e$ !ou#0ec" !e cent"etr" l#&"e -" au o )reutate !e
a'roa'e G$Q I"lo)rae. Dac# .ace un calcul /a0at 'e
statura -" const"tu&"a uan# norale$ .""n&ele care ar ."
'utut s# +nu"asc# aceste unelte 'r""t"%e ar ." tre/u"t s#
a"/# ca G etr" ,n#l&"e.
3e l+n)# aceste !esco'er"r" !e unelte$ a%e cel 'u&"n
tre" ure acce'tate -t""n&"."c care "n!"c# e5"sten&a ,n trecut
a )")an&"lorD
>. <")antul !"n 9a%a.
R. <")antul !"n C4"na !e su!.
M. <")antul !"n A.r"ca !e Su! KTrans%aalL. Ce s'ec"e
este aceasta?
Erau e" n"-te lu'" s"n)urat"c"?
Au .ost e" n"-te 'ro!use ratate ale unor uta&""?
Au .ost e" !escen!en&"" unor cosonau&" ur"a-" %en"&"
!"n alt# lue?
Erau n"-te .""n&e !eose/"t !e "ntel")ente$ cu cuno-t"n&e
te4n"ce a%ansate$ !o/+n!"te 'e calea co!ulu" )enet"c?
Eos"lele )#s"te nu 'er"t r#s'unsur" conclu!ente la
aceste ,ntre/#r". Ele sunt 'rea 'u&"ne 'entru a a(uta la
!e!ucerea une" )enealo)"". 1are %a ." %reo!at# stu!"at#
aceast# )enealo)"e ,ntr2o re)"une s'ec"al aleas#? D"n c+n!
,n c+n! sunt anun&ate !esco'er"r" sen0a&"onale$ !ar ele se
!o%e!esc ,ntot!eauna a se !atora noroculu".
ns# !ocuentele * !ac# este s# lu# ,n sea# l"tera
surselor %ec4" * con."r# e5"sten&a )")an&"lor. Jo"se ne
s'une K<ene0a$ %"$ GLD n %reea aceea 'e 3#+nt erau
ur"a-""O "ar tot a-a$ !u'# ceea$ c+n! .""" lu" Dune0eu au
"ntrat la .etele oaen"lor -" au .#cut co'"" cu ele$ e" au
a(uns oaen" ar"$ care sunt oaen"" %est"&" !"n %ec4"e.
A%e -" o !escr"ere ,n Nuer"$ 5"""$ MMD Iar acolo a
%#0ut ur"a-""$ .""" lu" AnaI$ care se tr#)ea !"n ur"a-"D "ar no"
era ,n oc4"" no-tr" ca n"-te l#custe$ -" a-a era -" ,n oc4""
lor.
Deuteronoul$ """$ >>$ ne !# c4"ar !etal"" care ne
'er"t s# .ace o est"are )ros"er# a statur"" lor ."0"ceD
C#c" nua" 1)$ re)e ,n ;as4an$ a a" r#as !"n ur"a-"O
"ar 'atul lu" era un 'at !e ."erO nu este el ,n Ra//at4ul
co'""lor lu" Aon? C" nou# st+n(en" era lun)"ea lu"$
"ar# l#r)"ea era !e 'atru st+n(en"X
KSt+n(enul e/ra"c era !e ca >$>Q NL
Dar 3entateu4ul nu este s"n)ura 'arte a ;"/l"e" care
%or/e-te !es're ur"a-" ,n teren" l"'e0" -" l"'s"&" !e
ec4"%oc. C" celelalte c#r&" ale Vec4"ulu" Testaent !au
!escr"er" ale acestor su'raoaen". Autor"" lor au tr#"t ,n
'er"oa!e !".er"te -" ,n locur" !".er"te$ !ec" nu au 'utut
coun"ca ,ntre e". Nu este 'os"/"l n"c" ca ur"a-"" s# ." .ost
"nter'ola&" ,n co'""le te5telor a" t+r0"u$ ca n"-te s"/olur"
ale r#ulu"$ !u'# cu sus&"n un"" teolo)". Dac# ace-t"a s2ar
u"ta a" cu aten&(e la te5te$ ar %e!ea c# ur"a-"" a'ar ereu
,n 'ostura !e a ,n!e'l"n" "s"un" .oarte 'ract"ce * 'urt+n!
r#0/oa"e$ sau lu't+n! "n!"%"!ual$ !e e5e'lu * !ar
n"c"o!at# c+n! se !"scut# conce'tele orale sau
co'ortaentul oral.
n 'lus$ !ocuentele !es're ur"a-" nu se re!uc la
;"/l"e. J"tur"le aPa-"lor -" ale "nca-"lor 'o%estesc -" ele
!es're 'r"a s'ec"e creat# !e 0e"$ !"na"nte !e 3oto'$
care era o s'ec"e !e ur"a-". A%eau c4"ar -" !o" )")an&"
'roe"nen&"D Atlan KAtlasL -" T4e"tan" KT"tanL.
Ca -" 0e"" no-tr" 0/ur#tor"$ ur"a-"" sunt 'este tot ,n
lue ,n 'o%e-t"$ ,n e'o'e"$ ,n c#r&"le s."nte$ !ar nu sunt
'u-" n"c"o!at# 'e '"c"or !e e)al"tate cu 0e""$ ,n n"c"una
!"ntre aceste surse. Un 4an!"ca' ser"os ," &"nea 'e ur"a-"
le)a&" !e '#+ntD e" nu 'uteau 0/ura. Un ur"a- nu este luat
,ntr2o c#l#tor"e ,n cer !ec+t atunc" c+n!
A este ,n o! e5'l"c"t 'ro)en"tura unu" 0eu. n
)eneral$ ur"a-"" a'ar ca ser%"tor"" u"l" -" su'u-" a" 0e"lor$
care ,n!e'l"neau sarc"n"le !ate !e ace-t"a$ a'o" l"teratura a
,nce'ut s# ," 're0"nte ca 'e n"-te .""n&e 'roaste -" /rutale$
'entru ca ,n cele !"n ur# s# l" se '"ar!# ura.
Un sa%ant autent"c$ !e tal"a 'ro.esorulu" Den"s.
Saurat$ !"rectoral Centrulu" Interna&"onal !e Stu!""
Erance0e !e la N"sa$ a .#cut un .oarte ser"os stu!"u asu'ra
ur"a-"lor. El este cate)or"c !e '#rere c# ace-t"a au e5"stat.
C4"ar -" ace" sa%an&" care au ,n!o"el" se %or lo%" a"
!e%ree sau a" t+r0"u !e or"nte !e ur"a-"$ !e
en4"re$ acele /locur" %ert"cale !e '"atr# suar 'relucrate$
care a(un) '+n# la RH !e etr" ,n#l&"e$ !e !olene$
caere ortuare .#cute !"n st+nc" as"%e$ sau !e alte
onuente e)al"t"ce$ -"$ nu ,n cele !"n ur#$ !e
"'os"/"l"tatea !e a e5'l"ca real"0#r" te4n"ce cu ar ."
'relucrarea -" trans'ortul /locur"lor ur"a-e !e '"atr#.
Nu#rul e!"."c""lor ar4"tecton"ce ur"a-e$ ca -" nu#rul !e
/olo%an" 'relucra&" art"st"c$ care ne "nunea0# -" ast#0" 'ot
." u-or e5'l"cate !ac# 'resu'une c# ce" care "e2au r"!"cat
erau sau ur"a-"$ sau .""n&e cu o te4nolo)"e necunoscut#
nou#.
n c#l#tor""le ele$ or" !e c+te or" stau ,n .a&a unu"
onuent 're"stor"c # ,ntre/ !ac# e5'l"ca&""le !e '+n#
atunc" asu'ra or")"n"lor -" sco'ur"lor sale sunt
sat"s.#c#toare. n o! s")ur$ tre/u"e s# a%e cura(ul !e a
a.la !ac# nu cu%a n"-te "nter'ret#r" no"$ .antast"ce$ ar ."
la .el !e %al"!e.
n t"'ul une" c#l#tor"" ,n 3eru$ a %"0"tat ,'reun#
cu 'r"etenul eu Fans Neuner cl#!"r"le e)al"t"ce !e 'e
SacsaP4uaan KSt+nca Co"ulu"L$ s"tuat# la ,n#l&"ea !e
>>QH '+n# la >RQH !e etr"$ ,n a'ro'"erea .oste" .ort#re&e
"nca-e Cu0co.
Cu ruleta -" cu a'aratele .oto ,n +n#$ ne2a a'ro'"at
!e aceste ru"ne$ care nu sunt !eloc n"-te ru"ne$ ,n sensul
o/"-nu"t al cu%+ntulu". Nu este a"c" un c+' !e '"atr#
s'art#$ cu r##-"&e ale unor cl#!"r" !"n care s# nu se a"
recunoasc# n""c. 7a/"r"ntul !e '"atr# !e !easu'ra st+nc""
SacsaP4uasan ne !# "'res"a unu" su'ere!"."c"u
constru"t !u'# ult"ele ra."naente ale te4n"c"". 1r"c"ne a
'etrecut c+te%a 0"le ,n aerul rare."at al acestu" 'latou$
c#&#r+n!u2se 'e )")an&"" !e '"atr#$ 'r"n 'e-ter" -" 'r"ntre
onstruo0"t#&" !e '"atr#$ cu )reu %a cre!e c# toate acestea
au .ost .#cute cu secole ,n ur#$ .olos"n!u2se 'ene !e
len -" c"ocane !e '"atr# 'r""t"%e.
Iat# !oar una !"ntre #sur#tor"le 'e care le2a .#cutD
un 'aralel"'"'e! !e R$RQ ,n lun)"e$ 1$ MQ ,n l#&"e -" 1$
? ,n ,n#l&"e$ t#"at !"ntr2un /loc !e )ran"t ,nalt !e >R ,n -"
lat !e RH !e etr"$ 'r"n s"'l# scoatere !"n st+nc#$ ca un
sertar. 1 o'era&"une !e are clas#N N""c /rutal$ ,n
e5tra)erea /loculu"$ n"c" un .el !e ure$ n"c" o
nere)ular"tate. C4"ar !ac# a!"te c# n"-te '"etrar"
!esto"n"c" au reu-"t$ !u'# an" !e unc#$ s# el"/ere0e cele
'atru .e&e laterale ale /loculu"$ r#+ne totu-" ,ntre/area
stu'e."ant#D cu s2a !es'r"ns s'atele? 3e %reea aceea$
'"etrar"" nu a%eau "nstruentele !e t#"ere 'e care le
.olos" ast#0" 'entru e5ca%area st+nc"lor !e 'e .un!ul
#r"". C" 'ro/a/"l c# nu a%eau n"c" cuno-t"n&ele !e c4""e
'entru a el"/era /locul !e '"atr# cu a(utorul ac"0"lor.
Sau le a%eau?
A "ntrat ,n n"-te 'e-ter" !e '"atr#$ care a%eau ,ntre
SH -" ?H !e etr" ,n 'ro.un0"e. Ca -" cu o .or&# 'r"ar#
ar ." "nter%en"t$ tunelul lor a .ost ,ntreru't /rusc$ sau
cont"nuat cu un altul$ ca o sec&"une !e telesco'. Jar"
sectoare !"n 'ere&" -" ta%ane s2au '#strat. Sunt 'er.ect
."n"sate$ ar 'utea s# concure0e cu or"ce 're.a/r"cat !"n
0"lele noastre. Nu e5"st# (onc&"un"$ nu e5"st# '#r&"
co'onente le)ate 'r"n %reun l"ant. Ansa/lul arat# !e
'arc# ar 'ro%en" !"ntr2o un"c# o'era&"e !e to'"re -" turnare.
Jar)"n"le sunt t#"ate ,n un)4" !re't -" sunt ascu&"te ca o
la#. 3ra)ur" late !e RQ !e cent"etr" arat# at+t !e nete$ ca
-" cu .ora !e turnare !e len ar ." .ost luat# a/"a "er".
A urcat 'r"n )aler"" -" caere$ a-te't+n! cu
ner#/!are sur'r"0ele !e !u'# ."ecare col&. J2a )+n!"t
ereu la cu e5'l"c# ar4eolo)"" aceste ca'o!o'ere ale
te4nolo)"e"$ .oarte 'u&"n con%"n)#tor. J"e ," 'are c# ar ."
tre/u"t ca la su'ra.a&#$ !easu'ra St+nc"" Co"ulu"$ s# ."
.ost constru"te .ort"."ca&"". Iar to&" ace-t" colo-" !e '"atr#$
"'eca/"l ."n"sa&"$ ar ." 'utut .ace 'arte !"ntr2un co'le5
!e cl#!"r" e)al"t"ce. Cre! c# acesta ar tre/u" e5ca%at sau
reconst"tu"t 'r"ntr2o cercetare s"steat"c# a locur"lor.
E%"!ent$ 2a ,ntre/at !ac# e5"st# e5'l"ca&""
necon%en&"onale 'r"%"n! ru"nele !e !easu'ra St+nc""
Co"ulu".
Eru'&"" %ulcan"ce? N""c !e )enul acesta !e (ur
,'re(ur.
J"-c#r" ale cruste" terestre? Ult"a aseenea "-care
%"olent# se 'resu'une c# a a%ut loc acu RHHHHH !e an".
Cutreure? Acestea cu )reu ar 'utea s# cau0e0e
'a)u/e care s# lase ,n acea !e0or!"ne at+ta or!"ne
e%"!ent#. Ca s# a" a!#u)# un sen !e ,ntre/are$
/locur"le !e )ran"t ."n"sat 're0"nt# sene !e %"tr"."care$ !e
t"'ul celor care a'ar !oar ca re0ultat al unor te'eratur"
"ense.
Jonstruo0"t#&" ale natur""? ;locur"le !e )ran"t au
ar)"n" 'rec"s t#"ate -" .ora lor arat# c# au .ost t#"ate !"n
/locul ur#tor.
N"c" ar4eolo)ul un"c"'al !"n Cu0co$ n"c" cole)"" s#"
!"n 7"a nu au 'utut s# ," !ea o e5'l"ca&"e a structur"lor
'e care le2a e5a"nat. 3re"nca-e$ "2au s'us e". Sau
'oate !"n culturaT"a4uanaco.
E%"!ent$ nu e n"c" o ru-"ne s# recuno-t" c# nu cuno-t"
ce%a. R#+ne .a'tul c# n"en" nu -t"e n""c !es're
/locur"le 'e care le2a %#0ut sus$ la SacsaP4uaan. Acest
are co'le5 a .ost constru"t 'r"n eto!e necunoscute
nou#$ la o !at# necunoscut#. De aseenea$ este s")ur c# el
a e5"stat -" c# .usese !e(a !"strus ,na"nte ca .a"oasa
.ort#rea&# "nca-# a Zeulu" Soare s# ." .ost constru"t#.
Acest lucru este %ala/"l -" 'entru T"a4uanaco$ a.lat 'e
'latoul /ol"%"an.
Stu!"ase ulte c#r&" !es're acest su/"ect -" a
,n%#&at e5traor!"nar !e ulte lucrur" ,n acest t"'$ !ar ce
a %#0ut acolo cu oc4"" e" !e'#-e-te or"ce lectur#.
C"t"se -" !es're rearca/"lele con!ucte !e a'#
!esco'er"te la T"a4uanaco. n cursul une" e5curs"" ']
'latoul /ol"%"an$ acestora le2a acor!at o aten&"e
!eose/"t#.
J# a.la ,n T"a4uanaco$ la c"nc" "" !e etr"
!easu'ra n"%elulu" #r""$ 'entru a !oua oar#. n t"'ul
'r"e" e5curs""$ .oarte scurt#$ nu acor!ase !ec+t 'u&"n#
aten&"e con!uctelor !e a'#$ "ar acu %o"a s# ," re'ar
)re-eala.
A !esco'er"t un 'r" e5e'lar rearca/"l al
acestor (u#t#&" !e con!uct# ,n 'eretele unu" te'lu
reconstru"t. Euseser# 'use acolo la ,nt+'lare. 7ocul ,n
care .useser# a-e0ate nu a%ea n"c" o no"#$ 'oate cu
e5ce'&"a cele" !ecorat"%e$ 'entru atra)erea tur"-t"lor.
Atunc" c+n! a 'utut e5a"na con!uctele !e a'# ,n
alte locur"$ a %#0ut c# cele c"t"te !e "ne erau a!e%#rate.
A%eau o .or# .oarte o!ern#$ cu sec&"un" .oarte nete!e$
cu "nter"or -le.u"t -" cu ar)"n" 'rec"se. 9u#t#&"le !e
con!uct# a%eau 'rotu/erante -" a!+nc"tur" care le .ac s# se
'otr"%easc# 'er.ect$ ca n"-te '"ese 7e)o 'entu co'"".
Dac# aceast# 'er.ec&"une ecan"c# -" te4n"c#$
atr"/u"t# !e ar4eolo)" tr"/ur"lor 're"nca-e$ 2a u""t$
atunc" c+n! a %#0ut c# ceea ce se nuea con!uct# !e
a'# e5"sta ,n !u/lu tronson a .ost !e2a !re'tul
!escu'#n"t. 1 s"n)ur# con!uct# este o ca'o!o'er#$ !ar
a"c" a%ea con!ucte !u/le .#cute !"n aseenea
ca'o!o'ere$ !"ntr2o s"n)ur# /ucat# !e '"atr#. Ja" ult$
e5"stau aseenea con!ucte !u/le cu sec&"un" "'eca/"le
,n un)4" !re't.
Cu s2ar 'utea e5'l"ca .a'tul c# s2au )#s"t nua"
'#r&"le su'er"oare ale acestor con!ucte !e a'#?
C#c" nua" '#r&"le su'er"oare ale con!uctelor 'ot ."
scoase$ nu -" cele "n.er"oare.
Au ser%"t ele oare %reo!at# !re't con!ucte !e a'#?
3oate c# e5"st# o alt# e5'l"ca&"e$ or"c+t !e .ante0"st# ar
'#rea ea.
7e)en!ele$ tra!"&"a -" !esenele !e 'e st+nc" ne s'un c#
0e"" s2au ,nt+ln"t la T"a4uanaeo$ ,na"nte ca
A
1ul s# ." .ost creat. n ter"nolo)"a ere" noastre
s'a&"ale$ asta ,nsean# c# astronau&" necunoscu&" -"2au
.#cut 'r"a /a0# 'e 'latoul /ol"%"an. E" a%eau la !"s'o0"&"e
o te4nolo)"e .oarte !e0%oltat#$ s""lar# cu cea .olos"t# !e
no" ast#0"$ cu ra0e laser$ unelte cu %"/ra&"" -" a'aratur#
electr"c#. 3r"%"te !"n acest 'unct !e%e!ere$ nu este a"
'lau0"/"l ca acele con!ucte !e a'# s# ." .ost tu/ur"le
'rotectoare ale ca/lur"lor electr"ce care le)au cl#!"r"le?
E""n&ele care au .ost ca'a/"le s# .ac# aseenea
con!ucte tre/u"e s# ." a%ut n"-te 'os"/"l"t#&" te4n"ce
!eose/"te. E""n&e cu un aseenea n"%el ,nalt !e "ntel")en&#
nu ar ." .ost at+t !e stu'"!e ,nc+t s# .a/r"ce con!ucte
!u/le$ c+n! ar ." 'utut ult a" s"'lu s# .ac# o con!uct#
a" lar)#$ ,n aceea-" '"atr#$ !ac# %o"au s# !u/le0e !e/"tul
!e a'#. E""n&e "ntel")ente$ cu aseenea a't"tu!"n"$ nu ar ."
constru"t con!ucte ,n un)4" !re't$ 'entru c# ar ." -t"ut c# ,n
un)4"ur" se a!un# a'# -" ur!#r"e. C"$ e%"!ent$ !ac# ar
.#cut con!uctele 'entru a'#$ ace-t" te4n"c"en" ar ." ales
sec&"un" a" "c".
n >QMH$ atunc" c+n! 'r""" conc4"sta!or" s'an"ol" au
,ntre/at /#-t"na-"" !es're constructor"" ora-ulu"
T"a4uanaco$ ace-t"a nu le2au 'utut .urn"0a n"c" o
"n.ora&"e. E" "2au tr""s 'e s'an"ol" la le)en!e$ con.or
c#rora T"a4uanaco era locul ,n care 0e"" l2au creat 'e o.
^ ;#nu"esc c# ace"a-" 0e" sunt -" ce" care au creat
con!uctele -" c# e" nu le .oloseau ,n cal"tate !e con!ucte
!e a'#.
Ar4eolo)"" -" antro'olo)"" .ac tot ce 'ot ca s# !ate0e
!esco'er"r"le. _!at# !atat#$ o !esco'er"re ca'#t# un loc
anue ,ntr2un s"ste e5"stent -"$ !es")ur$ un nu#r ,ntr2un
catalo).
3+n# acu$ eto!a C`G s2a !o%e!"t cea a" 'rec"s#
eto!# .olos"t# !e -t""n&#. 1aen"" !e -t""n&# 'ornesc !e la
"'ote0a c# ,n atos.era noastr# se a.l# o cant"tate
constant# !"n "0oto'ul >G Kra!"oact"%L al car/onulu". Acest
"0oto' este a/sor/"t !etoate 'lantele$ ast.el ,nc+t ar/or""
r#!#c"n"le$ .run0ele$ "er/ur"le$ %or con&"ne o 'ro'or&"e
constant# ,n t"'. Dar toate or)an"sele an"ale a/sor/
ater"a %e)etal#$ ,ntr2un o! sau altul$ !ec" oaen"" -"
an"alele con&"n C`G ,n aceea-" 'ro'or&"e. Dar su/stan&ele
ra!"oact"%e au o 'er"oa!# !e !e0"nte)rare$ %"0"/"l# atunc"
c+n! a'ortul !e su/stan&e ra!"oact"%e ,ncetea0#. Aceast#
'er"oa!# !e !e0"nte)rare a'are la oaen" -" an"ale o !at#
cu oartea$ "ar la 'lante la recoltare -" la ar!ere. I0oto'ul
C`G are o 'er"oa!# !e !e0"nte)rare !e QSHH !e an" 'entru
,n(u#t#&"rea cant"t#&"". Aceasta ,nsean# c# la QSHH !e
an" !e la oartea or)an"sulu"$ el con&"ne nua" (u#tate
!"n cant"tatea !e C "n"&"al#$ !u'# >>RHH !e an"$ nua" un
s.ert$ !u'# RRGHH !e an" nua" o o't"e -" a-a a"
!e'arte. Deoarece cant"tatea !e C>G !"n atos.er# este
cunoscut#$ con&"nutul ,n KR al ater"e" or)an"ce .os"le se
!eter"n# ,n la/orator. Se 'oate !eter"na$ .unc&"e !e
cant"tatea constant# !e C$ G !"n atos.er#$ %+rsta unu" os
sau a une" /uc#&" !e c#r/une.
Dar$ !ac# ar!e "er/ur"le -" tu."-ur"le !e 'e ar)"nea
une" autostr#0"$ cenu-a ne "n!"c# o %+rst# .als# !e ulte
"" !e an". De ce? Z"le ,ntre)"$ acestea a/sor/ ar"
cant"t#&" !e car/on !"n ar!er"le 'etrolulu"$ care ,ns#
'ro%"ne !"n ater"e or)an"c# ce a ,ncetat !e "l"oane !e
an" s# a" a/soar/# CaG. Ast.el$ un co'ac !"ntr2o 0on#
"n!ustr"al#$ t#"at$ 'oate2s# arate c# are c"nc"0ec" !e an"$
con.or "nelelor$ !ar o e5a"nare cu C`G 'oate s# arate c#
a .ost 'lantat ,ntr2o e'oc# .oarte ,n!e'#rtat#.
J# ,n!o"esc !e 'rec"0"a -" !ec" !e cre!"/"l"tatea
eto!e". J#sur#tor"le .#cute '+n# acu 'ornesc !e la
'resu'unerea .er# c# 'ro'or&"a !e C !"n atos.er# a .ost
,ntot!eauna aceea-".
Dar cu 'ute -t" c# a-a a .ost?
C" ce se ,nt+'l# !ac# 'resu'unerea res'ect"%#
A.
Se !o%e!e-te a ." .als#? n cartea ea A"nt"r" !es're
%""tor$ 2a re.er"t la un te5t care s'unea c# 0e"" erau
ca'a/"l" s# 'ro!uc# o c#l!ur# "ens#$ !e t"'ul cele" 'e
care nua" o e5'lo0"e nuclear# o 'oate )enera -" c# e" erau
.a"l"ar"0a&" cu arele cu ra!"a&"". n E'o'eea lu"
<4"l)ae-$ EnI"!u oare !ator"t# at"n)er"" r#su.l#r""
%en"noase a onstrulu" ceresc. Ja4a/4arata ne s'une c#
r#0/o"n"c"" se aruncau ,n a'# 'entru a se s'#la 'e e" -"
arur"le lor$ !eoarece totul era aco'er"t !e r#su.larea
a!uc#toare !e oarte a 0e"lor.
Dar !ac# a 'resu'une c# at+t ,n acest ca0$ c+t -" ,n
cel al e5'lo0"e" !"n ta")aua s"/er"ana$ !"n !""nea&a 0"le"
!e MH "un"e >AH?$ ceea ce s2a ,nt+'lat a .ost o e5'lo0"e
ato"c#?
1r"c+n! -" or"un!e sunt el"/erate ,n atos.er#
su/stan&e ra!"oact"%e * "nclu0+n! a"c" F"ros4"a$ testele
!e 'e atolul ;"I"n"$ !"n Un"unea So%"et"c#$ !"n Sa4ara -"
!"n C4"na * ec4"l"/rul car/onulu" >G este /ul%ersat.
An"alele$ 'lantele$ oaen"" au a%ut -" %or a%ea cant"t#&"
a" ar" !e C !ec+t cele !"ctate !e concentra&"a
atos.er"c# a acestu"a$ 'resu'us# constant#. Acest lucru
este o cert"tu!"ne. Iar !ac# ,l ace't#$ atunc" a-a2nu"tele
!at#r" e5acte %or ." 'use su/ senul ,ntre/#r"". n teor"a
noastr# 'r"%"toare la %"0"tele unor astronau&" necunoscu&"$
este %or/a !e n"-te 'er"oa!e ar" !e t"'$ ,n care n"-te
"c" eror" !e calcul 'ot a(un)e re'e!e la RHHHH !e an"
sau a" ult.
Acesta este unul !"n ar)uentele care # .ac sce't"c
,n 'r"%"n&a !at#r"lor .oarte ,n!e'#rtate. S# lu# !e
e5e'lu T"a4uanaco. Dac# ace" astronau&" necunoscu&" au
'#r#s"t 3#+ntul !u'# ,n!e'l"n"rea "s"un""$ atunc" e" nu
au l#sat ,n ur# .os"le 'entru ar4eolo)" sau antro'olo)".
A%eau ec4"'aente o!erne -" nu .oloseau c#r/unele
'entru ,nc#l0"re$ "ar e%entualele oase le2au luat cu e". Cu
alte cu%"nte$ e" nu au l#sat n"c" o ur# care s# ."e !atat#.
Restur"le !e oase -" !e c#r/un" )#s"te la 're0u't"%ul
loc al ater"0#r"" lor -" anal"0ate 'ro%"n !e la oaen" care s2
au a-e0at ,n ru"nele .ort#re&e" 0e"lor la "" !e an" !u'#.
Cre! c# este o )re-eal# s# cons"!er# c# oasele )#s"te
acolo ar a'ar&"ne constructor"lor ora-ulu" T"a4uanaco. Eu
r"!"c no" 'ro/lee$ 'entru c# %ec4"le r#s'unsur" nu #
sat"s.ac.
Ar4eolo)"a e5"st# ca !"sc"'l"n# -t""n&"."c# !oar !e RHH
!e an". Re're0entan&"" e" colec&"onea0# cu scru'ulo0"tatc
one!e$ t#/l"&e !e lut$ .ra)ente !e ustens"le$ c"o/ur" !e
oale$ .")ur"ne$ !esene$ oase$ tot ce !e0%#lu"e '#+ntul ,n
.a&a 4+rle&ulu". E" ,-" aran(ea0# !esco'er"r"le or!onat ,ntr2
un s"ste care este relat"% corect cel ult 'entru ult"""
MQHH !e an". N""c ,n trecutul a" ,n!e'#rtat nu se %e!e$
!"ncolo !e %#lul en")elor -" al su'o0"&""lor. N"en" nu
-t"e -" nu 'oate s'une ce a .#cut ca str#o-"" no-tr" s#
a(un)# la aseenea 'er.oran&e te4n"ce. 1aen"" s'un c#
!orul !e 0e"$ !or"n&a !e a 'l#cea 0e"lor$ ,n!e'l"n"rea
sarc"n"lor 'e care le2au !at 0e"" * toate acestea .""n!
.or&ele care l2au !eter"nat 'e o s# constru"asc#
ul&"ea !e cl#!"r" e5traor!"nare.
Dorul !e 0e"?
Care 0e"?
n!e'l"n"rea unor sarc"n" !ate !e 0e"?
Ce 0e" au "'us aseenea sarc"n"?
Ze"" tre/u"e s# .ac# "nun". E" tre/u"e s# 'oat# .ace
a" ulte !ec+t alte .""n&e. N"-te 0e" "n%enta&"$ 'ro!use
'ure ale "a)"na&"e"$ nu ar ." r#as at+t !e ult t"' ,n
con-t""n&a oen"r"". 1aen"" "2ar ." u"tat re'e!e. De aceea$
eu sus&"n "!eea c# 0e"" !es're care %or/" tre/u"e s# ."
.ost 'ersoane reale$ .oarte "ntel")ente -" "'un#toare$ care
au "'res"onat 'utern"c 'e str#o-"" no-tr" -" au !o"nat
luea "!eolo)"c# -" rel")"oas# a oulu" ulte sute !e an".
Atunc"$ c"ne au .ost ce" ce s2au ar#tat 'o'oarelor
'r""t"%e?
Nu ar tre/u" s# ne ."e .r"c# s# ascult# cu aten&"e -"
teor""le .ante0"ste. Cele s'use !e Feracl"t Kca Q_H ,.e.n.L
sunt ,nc# %ala/"leD A!e%#rul ne sca'# uneor"$ toca"
'entru c# uneor" este at+t !e "ncre!"/"l.
n 0ona untoas# Ca(aar:u"lla$ la est !e ca'"tala
'eru%"ana$ 7"a$ se a.l# o ,nt"n!ere cu ru"ne. Sene ale
trecutulu" nostru !e oaen"$ c#rora sa%an&"" nu le2au
acor!at !estul# aten&"e$ !"struse 0"ln"c !e /ul!o0erele care
nete0esc terenul 'entru no" !ruur".
Ne2a ,ncuetat 'r"n s#l/#t"c"a aceea. Nu a .ost
ne%o"e !e n"en" care s# ne atra)# aten&"a asu'ra
cur"o0"t#&"lor$ 'entru c# e.ect"% ne ,'"e!"ca !e ele.
3e !ruur" se a.l# sute !e %"0u"n" !e %ul'e$ !e .elul
celor .olos"te !e V"et Con)$ 'e care le2a %#0ut ,n re%"ste
sau la tele%"0or. Des")ur$ nu 'ot sus&"ne c# au .ost .#cute
'entru a 'rote(a 'e locu"tor" !e ra"!ur" aer"ene. Nu
,n!r#0nesc s# o a."r$ 'entru c# este un .a't cunoscut c#
,na"nte !e secolul !ou#0ec" nu au e5"stat ra"!ur" aer"eneN
Aceste %"0u"n" !e %ul'e !e la Ca(aar:u"lla au un
!"aetru !e 1$ SH ,n -" o a!+nc"e !e c"rca >$?H . A
nu#rat RHA KNL aseenea %"0u"n" 'e o s"n)ur# stra!#N
Tre/u"e s# ." .olos"t unu" sco' 'ract"c .oarte "'ortant$
alt.el 'entru ce at+ta r"s"'# !e e.ort?
Cu e5'l"c# localn"c"" sutele !e )#ur"?
E" "2au s'us c# au .ost 'e %reur" s"lo0ur" !e )r+ne.
E5'l"ca&"a nu este .oarte con%"n)#toare !ac#
e5a"n# )#ur"le$ care se 'otr"%esc !"ens"un"lor uane.
E%"!ent$ ele ar ." 'utut ." u'lute cu )r+ne$ !ar acestea ar
." )er"nat$ sau s2ar ." str"cat re'e!e ,n 'ra.ul -" ,n acea
c#l!ur# ue!#. A'o"$ cu erau )r+nele scoase 'r"n
!esc4"0#tura aceea ,n)ust#?
Nea%+n! )r+u$ a u'lut una !"ntre )#ur" cu n"s"'.
A'o" a ,ncercat s# ,l scoate cu +"n"le -" cu lo'ata.
Tre"ea su'er"oar# nu a 'us 'ro/lee$ "ar cea e!"an#
ne2a 'us ser"os la unc#. Tre"ea "n.er"oar# a .ost o
a!e%#rat# cor%oa!#. Tre/u"a s# sta" cu ca'ul ,n (os$ s# "e" o
+n# !e n"s"'$ s# te r"!"c" -" s# o 'u" 'e ar)"nea )ro'"".
Dar$ c4"ar -" a-a$ a a(uns la o a!+nc"e !e la care nu
'utea s# r"!"c# +"n"le !easu'ra ca'ulu" .#r# s#
%#rs# n"s"'ul. n cele !"n ur# a co/or+t cu a(utorul
.r+n)4""lor n"-te )#letu-e$ 'e care a ,ncercat s# le
u'le cu lo'ata. Dar (u#tate !"n lo'at# cur)ea 'e
al#tur". A ,ncercat tot .elul !e eto!e. Du'# ce a
unc"t toat# 0"ua$ .olos"n! toate !"s'o0"t"%ele care ne2au
trecut 'r"n ca'$ a l#sat ,n s"lo0 nua" >Q2RH !e
cent"etr" !e n"s"'. Cre! c# se a" a.l# acolo -" ,n 0"ua !e
ast#0".
nc# !e c+n! " s2a s'us 'r"a !at# c# nueroasele
%"0u"n" !e%ul'e .useser# s"lo0ur"$ o ,ntre/are nu "2a
!at 'ace. De ce oaen"" !e la Ca(aar:u"lla -"2au asuat
at+ta /#ta"e !e ca' s# sa'e at+tea )#ur" ,n)uste?
De ce nu au .#cut un s"lo0 .a"l"al$ a" are?
ntruc+t Ca(aar:u"lla era o coun"tate ur/an# /"ne
or)an"0at#$ "!eea unu" s"lo0 counal are -" 'ract"c %"ne
!e la s"ne.
Du'# cercet#r"le .#cute la .a&a loculu"$ nu sunt !eloc
con%"ns c# aceast# e5'l"ca&"e ,ncet#&en"t# este cea corect#.
Dar oaen"" s'un c# tre/u"e s# ." .ost s"lo0ur".
7e)en!e la "lustra&"".
E"). > * Er"c4 %on Dbn"Ien ,n .a&a Te'lulu"
Inscr"'&""lor !"n 3alen:ue KJe5"cL. A!+nc ,n "nter"orul
aceste" '"ra"!e se )#se-te '"atra .unerar# a 0eulu"
KuIulIan$ a.lat la coen0"le rac4ete" sale.
Ec). R2 I!eea !e a 'lut" ,n aer a .asc"nat oen"rea !"n
%reur" "eor"ale * ca ,n aceast# '"ctur# ru'estr# !"n
!e-ertul l"/"an.
E"). M2 3ersona(ul !"n aceast# '"ctur# ru'estr# !"n T"2
n2Ta0ar".t$ ,n un&"" Tass"l" 'are s# 'oarte un costu
s'a&"al str+ns 'e cor'$ a%+n! un !"s'o0"t"% !e !"rec&"onare
'e uer" -" antene 'e casca 'rotectoare.
E"). G * Un onuent al 0e"lor c#l#tor" 'r"n s'a&"u?
Cel a" "nteresant !etal"u al aceste" stele !"n Santa 7uc"a
Cot0ual4ua'a K<uatealaL este 'ersona(ul !"n !rea'ta
(os$ care este ,/r#cat ca un astronaut o!ern.
E"). Q * Venus !"n B"llen!or. este nuele cu care
este al"ntat# aceast# statuet# !"n calcar$ care are un ca'
rotun!$ .#r# .a&#.
E"). S * 1$ sau 4"/r"! ,ntre an"al -" o? Aceast#
scul'tur# este cunoscut# !e ar4eolo)" ca 1ul cu ca' !e
Son.
E"). @ * Sen"."ca&"a acestu" "!ol .e"n"n cu 'atru
.e&e -" un s"/ol solar$ )#s"t la lacul Jaraca"/o
KVene0uelaL$ este necunoscut#.
E"). ? * Un ar4eolo) !e !u"n"c# ,ntr2o e5curs"e
-t""n&"."c# 'r"n Je5"c.
E"). A2 Aceast# .resc# !"n Se4ar$ un&"" Tass"l"$ arat#$
,n 'artea !rea't#$ o .")ur# ,nalt# !e 'este tre" etr"$
,ncon(urat# !e a-a2nu"&"" oaen" !"n Jarte.
E"). >H2 Er"c4 %on Dbn"Ien #sur+n! 0"!ur"le
c"clo'"ce !easu'ra SacsaP4uaanulu" K3eruL.
E"). >> * ;locul !e '"atr# ,nalt c+t o cl#!"re cu 'atru
eta(e are tre'te c"o'l"te cu o are 'rec"0"e. Nu are o
e5'l"ca&"e 'lau0"/"l#.
E"). >R * Jonol"&" care 'ar a ." n"-te 're.a/r"cate$ ca
cele o!erne !"n /eton. Tronur" ale ur"a-"lor? C"2au
!"strus 0e"" /a0a !e la SacsaP4uaan !u'# ,n!e'l"n"rea
"s"un""?
E"). >M23"atra 'are c# a .ost t#"at# ca untul. C"ne a
.#cut asta? C+n!? Cu?
E"). >G * Eoto)ra."a re're0"nt# cele/rul calen!ar !e la
SacsaP4uaan. Are aceast# structur# onuental# !e
'"atr# %reo le)#tur# cu ru"nele !e 'e ,n#l&""le !"n (ur?
E"). >Q * Er"c4 %on Dbn"Ien cu un "n!"an 'e 'latoul
!e la T"a4uanaco.
E"). >S * Ea"oasele con!ucte !e a'# !e la
T"a4uanaco. STN<A SUSD aceasta este "nclus#$ .#r#
%reo ra&"une anue$ ,n 'eretele unu" te'lu. Con!uctele
!e a'# au .ore o!erne$ sec&"un" nete!e$ su're.e&ele
"nter"oare -" e5ter"oare ."n"sate -" rrdar)"n" nete. Dar !e ce
au .ost 'lasate !ou# al#turat?
E"). >@ * 3oarta Soarelu" !e la T"a4uanaco$ cu
"'un#toarele sale .r"0e cu .")ur".
E"). >H
E"s2 >M$ DE31ZITU7 JEJ1RIEI 1JENIRII
De ce se ,nt+'l# at+t !e !es s# nu 'ute s# ne
a"nt" nue$ a!rese$ nuere !e tele.on sau "!e"$ c4"ar
c+n! .ace s.or&#r" ar"? S"&" c# ceea ce c#ut#
este ascuns un!e%a ,n celulele cenu-"" ale cre"erulu" nostru
-" !oar a-tea't# s# ."e re!esco'er"t. Un!e s2au !us ,n
eor"e lucrur" 'e care le -t"a at+t !e /"ne? De ce nu
'ute !"s'une !u'# /unul 'lac !e cuno-t"n&ele stocate$
atunc" c+n! a%e ne%o"e !e ele?
Ro/ert T4o'son -" 9aes JcConnell !"n Te5as au
'etrecut c"nc"s're0ece an" !"n %"a&# c#ut+n! secretele
eor"e" -" local"0area lor. Au .#cut tot .elul !e
e5'er"ente$ "ar !"n %"erele lat cu sonorul nue !e
Du)es"a Dorotoce'4ala au .#cut un a!e%#rat star$ 'r"ntr2un
e5'er"ent care a !us la n"-te re0ultate .antast"ce. Aceste
creatur" sunt 'r"ntre cele a" 'r""t"%e or)an"se care
'ose!# su/stan&# cere/ral#$ !ar au -" o structur# .oarte
co'l"cat#$ care 'oate ." co'let re'ro!us#$ 'e calea
!"%"0"un"" celulare. Dac# unul !"ntre ace-t" %"er" este
t#"at ,n /uc#&"$ ."ecare /ucat# se re,nno"e-te -" !e%"ne un
%"ere lat co'let -" a/solut "ntact.
T4o'son -" Jc<onnell -"2au l#sat starur"le s# se
t+rasc# 'r"ntr2un tunel !e 'last"c$ la care au conectat un
curent electr"c sla/. 3e l+n)# aceasta$ e" au a-e0at la'a
lor !e /"rou cu un /ec !e -a"0ec" !e 8a&" e5act !easu'ra
tunelulu" !e 'last"c. V"er"" la&" erau a.ot"c" Ka%eau
a%ers"une .a&# !e lu"n#L -" se str+n)eau )4e !e c+te or"
se a'r"n!ea lu"na. Du'# ce au re'etat t"' !e c+te%a ore
(ocul !e2a st"nsul -" a'r"nsul lu"n""$ ce" !o" oaen" !e
-t""n&# au o/ser%at c# %"er"" nu a" luau ,n sea#
sc4"/#r"le. n&elesese c# nu era n"c" un 'er"col ortal
,n suces"unea ,ntuner"culu" -" a lu"n"". A'o" T4o'son -"
JcConnell au co/"nat st"ulul lu"nos cu un -oc
electr"c sla/$ care a.ecta "c"le creatur" la o secun!# !u'#
a'r"n!erea lu"n"". De un!e '+n# atunc" %"er""
")noraser# st"ulul lu"nos$ e" au ,nce'ut "ar#-" s# se
str+n)# )4e la ses"0area curentulu" electr"c.
V"er"" au 'r""t o 'au0# !e !ou# ore$ ,na"nte !e a ."
'u-" !"n nou ,n !"s'o0"t"%. A re"e-"t c# nu u"taser# c#
tre/u"e s# se a-te'te la un -oc electr"c !u'# a'r"n!erea
lu"n"". E" s2au )4eu"t !u'# ce aceasta a .ost a'r"ns#$
!e-" a-te'tatul -oc electr"c nu a %en"t.
Du'# aceea$ ce" !o" e5'er"entator" r#/!#tor"$ au t#"at
%"er"" ,n /uc#&ele "c" -" au a-te'tat o lun#$ '+n# c+n!
'#r&"le s2au re)enerat -" au a(uns %"er" ,ntre)". A'o" e" au
reluat testul -" au a'r"ns la'a la "nter%ale nere)ulate.
T4o'son -" JcConnell au .#cut stu'e."anta !esco'er"re
c# nu nua" ca'etele care re)eneraser# co0" no"$ c" -"
co0"le care )eneraser# no" cre"ere se )4eu"au !e .r"ca
a-te'tatulu" -oc electr"cN
1are a%useser# loc ,n celule n"-te 'rocese c4""ce
care s# stoc4e0e %ec4"le a"nt"r"$ -" care a'o" s#
trans"t# e5'er"en&a trecut# nou .oratelor celule?
E5act acest lucru s2a ,nt+'lat. Atunc" c+n! un
%"ere lat neantrenat !e%orea0# 'e unul antrenat$ el
're"a -" e5'er"en&a !o/+n!"t# !e %"ct"a sa. E5'er"ente
!"n alte la/oratoare au con."rat c# !ac# sunt 'rele%ate
celule !e la un an"al care a ,n%#&at anu"te lucrur" -"
sunt "nserate ,n cor'ul altu" an"al$ res'ect"%ele cal"t#&"
%or cont"nua s# .unc&"one0e. De e5e'lu$ un"" -o/olan" au
.ost ,n%#&a&" s# a'ese un /uton s'ec"al colorat$ !ac# %o"au
s# ca'ete 4ran#. Atunc" c+n! an"alele au st#'+n"t la
'er.ec&"e lec&"a$ ele au .ost oor+te$ "ar un e5tract !"n
cre"erele lor a .ost "n(ectat ,n ca%"t#&"le a/!o"nale ale
unor -o/olan" neantrena&". E5'er"en&e cu 'e-t"-or" -" cu
"e'ur" con."r# -" ele c# ceea ce s2a !o/+n!"t 'r"n ,n%#&are
se 'oate trans"te !e la un cor' la altul 'r"n trans.erul
unor anu"te celule.
Ast#0" este -t""n&"."c acce'tat .a'tul c# a"nt"r"le sunt
stocate ,n olecule ale eor"e" -" c# ARN -" ADN
sta/"lesc -" trans'ort# con&"nutul acestor a"nt"r". Dac# ar
." .ost !use nua" cu un 'as a" !e'arte$ aceste cercet#r"
ar ." .#cut ca oen"rea s# 'oat# sto'a '"er!erea
cuno-t"n&elor -" a"nt"r"lor atunc" c+n! oul oare -" !ec"
ca el s# 'oat# trans"te toate 'oses"un"le sale "ntelectuale
!o/+n!"te.
Vo tr#" oare s# %e!e !el."n" su'er"ntel")en&"$
'ro)raa&" s# .ac# cercet#r" su/ac%at"ce$ ,n sta&"un"
su/ar"ne?
Vo a(un)e s# %e!e a"u&e ale c#ror cre"ere s# ."e
'ro)raate[ s# ane%re0e a-"n"le care lucrea0# 'e
str#0"?
Aceste lucrur" 'ot s# 'ar# ast#0" r"!"cole$ !ar cre! c#
oul care se ,n!o"e-te !e ele 'oate )re-" a" ult !ec+t
cel care le cons"!er# n"-te 'os"/"l"t#&" ser"oase.
3+n# acu$ nu e5"st# !eonstra&"" -t""n&"."ce c# n"-te
"ntel")en&e necunoscute ar ." .ost ,n stare s# 'ro%oace ,n
trecutul ,n!e'#rtat aseenea an"'ul#r" ale eor"e". Cu
toate acestea$ oaen" !e -t""n&# .a"o-"$ ca CIlo%sI"$
Sa)an -" al&""$ nu e5clu! 'os"/"l"tatea e5"sten&e" unor .""n&e
!e 'e alte 'lanete care s# ." a(uns ult !"ncolo !e sta!"ul
cercet#r"lor noastre -t""n&"."ce actuale.
nc# o !at#$ c4"ar Vec4"ul Testaent ne !# a'# la
oar#. El %or/e-te !e c+&"%a 'ro.e&" care au 'r""t !e la
0e" c#r&" s're a ." +ncate.
E0ec4"el$ III$ M ne a"nte-te un aseenea .est"n cu
c#r&"D Iar el a s'us c#tre "ne$ E"ule al oulu"$ 'une /urta
s# #n+nce -" u'le2&" a&ele cu acest sul ecarte$ n.a.a ce
,&" !au. Iar eu a +ncatX
Dec"$ nu este sur'r"n0#tor c# 'ro.e&"" nutr"&" 'e
aceast# cale -t"au a" ulte !ec+t or"care altul -" erau a"
"ntel")en&" !ec+t conte'oran"" lorN
De la !esco'er"rea s'"rale" !u/le a ADN2ulu"$ -t" c#
nucleul celule" con&"ne toat# "n.ora&"a necesar# 'entru
constru"rea unu" or)an"s. ntruc+t ast#0" ne sunt .a"l"ar"
teren"" le)a&" !e co'utere$ a 'utea s'une c# /a0a !e
!ate sau 'ro)raul !"n nucleu )u%ernea0# %"a&a.
Aceast# /a0# !e !ate re'ro!uce %"a&a con.or unu"
'rotocol !e t"' .oarte 'rec"s. S# lu# !e e5e'lu s'ec"a
noastr#. Un /#"at !e 0ece an" sau o .et"&# !e o't an" sunt ,n
o! %"0"/"l n"-te a!ul&" ,n "n"atur#$ !ar e" sunt l"'s"&" !e
ulte atr"/ute 'e care le %or a%ea atunc" c+n! %or ." /#r/at
-" .ee"e. na"nte ca e" s# creasc#$ celulele cor'ulu" lor se
%or ." !"%"0at !e un tr"l"on !e or" -" la ."ecare !"%"0"une se
%or a!#u)a alte caracter"st"c" stocate ,n /a0a !e !ate.
;#"e&"" -" .etele %or ,nce'e s# creasc# ra'"!O %or ,nce'e s#
,-" .ac# a'ar"&"a '#rul 'u/"an$ '#rul .ac"al -" s+n"".
3ro)raul nu )re-e-te n"c"o!at#. Instruc&"un"le lu"
!eter"n# cursul cre-ter"" la e5act oentele 'otr"%"te.
A- %rea s# su/l"n"e0 ,nc# o !at# c# acest lucru se
a'l"c# ."ec#ru" or)an"s. Dec"$ 'e aceast# /a0# -t""n&"."c#
sol"!#$ a- %rea s# 'un ,n !"scu&"e o "!ee care "e ," 'are
'er.ect lo)"c#. De ce s# nu ." e5"stat un 'lan
atotcu'r"n0#tor 'entru ,ntrea)a oen"re * ca -" 'entru
."ecare .""n&# "n!"%"!ual# * ,nc# !"n t"'ur"le cele a"
,n!e'#rtate?
Eactor" antro'olo)"c"$ ar4eolo)"c" -" etnolo)"c" #
,'"n) s# a!au) aceast# teor"e celorlalte "'ote0e asu'ra
or")"n"" oen"r"". ;#nu"esc c# ,n ca0ul oulu" 'r""t"%
toat# "n.ora&"a$ recte. Toate "nstruc&"un"le 'ro)raulu"
)enet"c$ au .ost "ntro!use !"n e5ter"or$ 'e calea une"
uta&"" art"."c"ale 'lan"."cate.
Dac# acce't# s# a'l"c# teor"a ea la/"r"ntulu"
,ntunecat al 're"stor"e(coene-t"$ atunc" oul este at+t
."ul 3#+ntulu"$ c+t -" co'"lul 0e"lor. D"n aceast#
!u/l# !escen!en&# re0ult# consec"n&e .antast"ce -"
,n.r"co-#toare.
Str#o-"" no-tr" -"2au tr#"t e'oca lor$ trecutul
'r"or!"al$ ,n !"rect. E" au con-t"ent"0at2o -" eor"a 6 lor
a stocat ."ecare e%en"ent. 3e #sura a'ar"&"e" no"lor
)enera&""$ acestea au 'r""t eor"a aceasta 'r""t"%#.
S"ultan$ ."ecare nou# )enera&"e a" a!#u)a no"
"nstruc&"un" la cele e5"stente ,n 'ro)ra. 3ro)raele erau
'eranent ,/o)#&"te cu no" "n.ora&"". C4"ar !ac# o
'arte a "n.ora&"e" s2a '"er!ut ,n !ecursul t"'ulu"$ sau
'este ea s2au su'ra"'r"at "'ulsur" a" 'utern"ce$
sua ,ntre)"" "n.ora&"" nu a !escrescut. Dar acu oul
nu )#0!u"e-te nua" 'ro'r""le a"nt"r"$ c" -" cele
'ro)raate !e c#tre 0e"" care 'e %reea lu" A!a !e(a
c#l#toreau 'r"n s'a&"uN
ntre cuno-t"n&ele noastre actuale -" a/un!en&a acestor
a"nt"r" e5"st# o /ar"er# 'e care nua" 'u&"n" oaen" o 'ot
trece -" nua" ,n oente !e )ra&"e. 1aen"" sens"/"l" *
'oe&"$ '"ctor"$ u0"c"en"$ (oaen" !e -t""n&# * s"t
st"ularea creatoare a aceste" eor"" 'r"or!"ale -"
a!esea se lu't# cu !"s'erare s# ,-" reca'ete "n.ora&"a
stocat#. Je!"cul 'oate "ntra ,n trans# cu a(utorul
!ro)ur"lor -" al r"tur"lor onotone$ ast.el ,nc+t s# 'oat#
s# str#'un)# /ar"era -" s# a(un)# la eor"a 'r""t"%#. De
aseenea$ cre! c# c4"ar -" ,n co'ortaentul ten!en&"os
al '"on"er"lor 's"4e!el"sulu" .unc&"onea0# "nst"nctul
'r""t"%$ care ," !eter"n# s# caute accesul s're
"ncon-t"ent 'e calea !ro)ur"lor -" a u0"c"" e5acer/ate.
Dar$ c4"ar !ac# 'oarta c#tre o lue ,n)ro'at# este !esc4"s#
uneor" unor "n!"%"0"$ a(or"tatea oaen"lor sunt "nca'a/"l"
s# coun"ce altora ceea ce e" au tr#"t ,n starea lor !e
e5altare.
De e5e'lu$ !e c+te or" oaen"" %or s# !escr"e un
a'arat .antast"c sau un 'roces "raculos$ e" se re.er# la
la'a lu" Ala!!"n. Dar eu nu nua" c# ," "au 'e 'ro.e&"
l"teral$ c" a c#'#tat -" o/"-nu"n&a !e a c#uta ce%a real ,n
a"nt"r"le 'r""t"%e stran"" ale oaen"lor !"n ant"c4"tate$
ce%a real ce a/"a a-tea't# s# ."e KreL !esco'er"t !e c#tre no"
ast#0".
Ce are !eose/"t la'a lu" Ala!!"n? Ea'tul c# 'utea
ater"al"0a .""n&e su'ranaturale or" !e c+te or" t+n#rul
Ala!!"n o .reca. Este oare 'os"/"l ca el s# ." 'us ,n
.unc&"une ,n aseenea s"tua&"" o a-"n# !e ater"al"0are?
n lu"na cuno-t"n&elor !"n 0"ua !e ast#0"$ la'a
a)"c# ,-" are o e5'l"ca&"e. Ct" c# te4nolo)"a nuclear#
trans.or# asa ,n ener)"e$ "ar ."0"ca ec4"%alea0# ener)"a
cu asa. 1 "a)"ne TV este !es.#cut# ,n sute !e "" !e
l"n""$ care sunt e"se ,n eter !u'# ce sunt trans.orate ,n
un!e ener)et"ce.
Fa"!e&" s# .ace un salt ,n .antast"c. 1 as# 2ca cea
la care lucre0 acu * const# ,ntr2un nu#r "ens !e ato"
al#tura&". Dac# ar ." 'os"/"l s# !es.ace asa ,n
co'onentele sale ato"ce$ s# le tr""te 'e acestea su/
.or# !e un!e ener)et"ce -" s# o reconstru" la un loc
ales$ trans'ortul !e ater"e ar ." re0ol%at. Eante0"e 'ur#?
A!"t c# a-a stau lucrur"le ast#0"O !ar ,n %""tor?
3oate c# eor"a oaen"lor !"n ant"c4"tate era ,nc#
/+ntu"t# !e a"nt"r"le ater"al"0#r"lor care .useser# %#0ute
,n t"'ur"le ,n!e'#rtate. Ast#0" o&elul este scu.un!at ,n
a0ot l"c4"!$ 'entru #r"rea !ur"t#&"". 3entru no"$ este un
'roces natural$ care a .ost !esco'er"t ,n 0"lele noastre. Dar
'ro/a/"l c# aceasta s2a ,nt+'lat !ator"t# eor"e"
'r""t"%e$ 'entru care 'rocesul era ,n %ec4"e o real"tate.
n or"ce ca0$ se a'l"ca su/ .ora une" eto!e .oarte /rute.
3entru !ur"."carea s#/""lor lor$ oaen"" !"n %ec4"e le
,n.")eau ,nc#l0"te la ro-u ,n tru'ur"le unor 'r"0on"er" %""N
De un!e -t"au c# tru'ul oenesc este 'l"n !e a0ot or)an"c?
De un!e cuno-teau reac&"a c4""c#? Doar !"n e5'er"en&#?
Iar#-" ,ntre/$ !e un!e ,-" tr#)eau str#o-"" no-tr"
cuno-t"n&ele lor te4nolo)"ce a%ansate$ ca -" cuno-t"n&ele
e!"cale o!erne$ !ac# nu !e la "ntel")en&ele
necunoscute?
Cu a(un) oaen" "ntel")en&" s# crea!# ,n "!eea
,n!r#0nea&#$ e5tra%a)ant#$ care le sose-te 'e ,n!elete$
e'"r"c$ aceea c# ceea ce ast#0" este .ante0"e$ ,ntr2o 0" %a
!e%en" real"tate?
Sunt .er con%"ns c# oaen"" !e -t""n&# sunt "ns'"ra&"
!e !or"n&a "'er"oas# !e a -t" c+t a" ulte lucrur"$ s#
'un# ,n a'l"care c+t a" ulte a"nt"r" !"ntre cele
"ntro!use ,n eor"a uan"t#&"" !e c#tre "ntel")en&ele
necunoscute !"n trecutul ,n!e'#rtat. C#c" tre/u"e s# e5"ste
1. E5'l"ca&"e 'lau0"/"l# 'entru aceast# ten!"n&# )eneral#
,n "stor"a uan# !e cercetare a cososulu".
Este oare a!e%#rat c# toate sta!""le !e0%olt#r""
te4n"c""$ toate "c"le a%ansur" -" toate "!e"le %"0"onare sunt
!oar n"-te 'a-" c#tre ,'l"n"rea ar"" a%entur" care este
recucer"rea s'a&"ulu"?
I!e"le 'e care ,nc# le cons"!er# con.u0e -"
tul/ur#toare au .ost 'ro/a/"l !e(a 'use ,n a'l"care 'e
'laneta noastr# c+n!%a$ ,n trecut.
n stu!"ul eu !es're Te"l4ar! !e C4ar!"n K>??>2
>AQQL$ ale c#ru" c#r&" au a%ut un are "'act asu'ra
ultor oaen"$ a "ntrat 'r"a !at# ,n contact cu
conce'tul !e '#r&" cos"ce 'r"or!"ale. Nua" e'oc"le
%""toare %or !ec"!e c+t !e 4ot#r+tor %a ." .ost cu%+ntul
acestu" "e0u"t ,n .orarea une" %"0"un" asu'ra secolulu"
!ou#0ec"$ cu cercet#r"le sale !e 'aleontolo)"e -"
antro'olo)"e$ %"0"une ,n care el a !or"t s# co/"ne
,n%#&#tur"le catol"ce !es're crea&"e cu !esco'erle
conte'orane ale -t""n&elor naturale. n >ASR$ la -a'te an"
!e la oartea sa$ s2a !ec"s$ !u'# o %"olent# !"s'ut#
teolo)"c#$ c# %"0"unea lu" Te"l4ar! contra%"ne !octr"ne"
catol"ce.
Nu a cuno-t"n&# !es're %reun conce't care s#
e5'r"e clar ce se ,n&ele)e 'r"n 'rocese cos"ce. 3artea
'r"or!"al# a ater"e" este atoul. Atoul este -" 'artea
ater"al# 'r"or!"al# ,n cosos. Dar e5"st# -" alte '#r&"
'r"or!"ale$ !e e5e'lu$ t"'ul$ con-t""n&a -" eor"a.
ntr2un o! ,nc# nee5'l"cat$ aceste '#r&" 'r"or!"ale sunt
,n rela&"e -" cone5"une unele cu altele. 3oate c# ,ntr2o 0"
Vo !etecta alte '#r&" 'r"or!"ale$ !e e5e'lu .or&e care
nu 'ot ." clas"."cate !e ."0"c#$ !e c4""e sau !e alte -t""n&e.
Dar$ c4"ar !ac# nu 'ot ." !e."n"te sau conce'ute concret$
ele au e.ecte asu'ra 'roceselor cos"ce. D"n 'unctul eu
!e %e!ere$ toate .ront"erele la care or"ce -t""n&# %a a(un)e
se a.l# -" tre/u"e s# se a.le ,n cosos.
S'er s"ncer c# o/ser%a&""le ele %or const"tu" n"-te
re'ere care %or !uce ,n cele !"n ur# la re0ultate
rele%ante. Dou# !"ntre ca0ur"le 'e care 3au8els -" ;er)"er
le en&"onea0# ,n cartea lor ;reaIt4rou)4 tuto t4e T4"r!
J"llen"u se re%en!"c# !"rect !e la con%"n)erea ea c#
eor"a 'r""t"%# ,nc# ,-" a-tea't# "ntrarea ,n con-t"entul
nostru. N"c"unul !"ntre aceste ca0ur" nu are n""c e0oter"c
sau ocult. 3r"ul e5e'lu se re.er# la laureatul !ane0 la
're"ulu" No/el$ N"els ;o4r K>??Q2>ASRL$ care a 'us
/a0ele actuale" teor"" ato"ce. Acest ."0"c"an !e re'uta&"e
on!"al# a 'o%est"t cu "2a %en"t "!eea o!elulu" ato"c$
'e care ,l c#utase t"' !e an" !e 0"le. V"sa c# st#tea 'e un
soare !"n )a0e "ncan!escente. 3lanetele treceau ,n )oan#
'e l+n)# el$ s+s+"n! -" scu"'+n!$ "ar toate 'lanetele ,"
'#reau le)ate !e soare 'r"n n"-te ."re su/&"r". D"ntr2o !at#$
)a0ul s2a sol"!"."cat$ 'lanetele au ,n&e'en"t -" au r#as
ne"-cate. N"els ;o4r s'une c# ,n acel oent s2a tre0"t.
A ,n&eles "e!"at c# ceea ce %#0use ,n %"s era o!elul
ato"c. n >ARR$ el a 'r""t 'entru %"sul s#u 're"ul
No/el.
Al !o"lea ca0 en&"onat !e 3au8els -" ;er)"er se
re.er# tot la !o" oaen" !e -t""n&#$ care au .ost at+t n"-te
%"s#tor"$ c+t -" oaen" !e ac&"une. Un "n)"ner !e la ;ell
Tele'4one Co'anP !"n Statele Un"te a c"t"t !es're
/o/ar!aentele la care a .ost su'us# ,n >AGH 7on!ra.
7ectura l2a tul/urat 'ro.un!X ntr2o noa'te !e toan# el
a %"sat c# .#cea 'lanur"le unu" !"s'o0"t"% care 'utea s# .ac#
tunur"le ant"aer"ene s# ur#reasc# tra"ector"a a%"oanelor -"
s# as")ure lo%"rea acestora !e c#tre 'ro"ect"le ,ntr2un 'unct
al tra"ector"e"$ "n!".erent !e %"te0a a%"onulu". D""nea&a
ur#toare$ "n)"nerul !e la ;ell a .#cut o sc4"&# a ceea ce
!e(a !esenase ,n %"s. n cele !"n ur# a .#cut un !"s'o0"t"%
care .olosea 'entru 'r"a !at# ra!arul. Cele/rul
ateat"c"an Nor/ert B"ener K>?AG2>ASGL a .ost
,ns#rc"nat cu 'ro!ucerea coerc"al# a acestu"a.
Cre! c# ce au %"sat ce" !o" str#luc"&" oaen" !e
-t""n&# e5"sta !e(a la /a0a cuno-t"n&elor lor ancestrale. 7a
,nce'ut este o "!ee Ksau un %"sL$ care tre/u"e s# ."e 'us ,n
'ract"c#. Cre! c# este .oarte 'ro/a/"l c# ,ntr2o 0"
)enet"c"en"" olecular"$ care cunosc !e(a .unc&"un"le
co!ulu" )enet"c$ %or a.la -" c+t# "n.ora&"e * -" ce .el !e
"n.ora&"e * a .ost "ntro!us# ,n 'ro)raul %"e&"lor noastre
!e c#tre acele "ntel")en&e necunoscue. Sun# ca SE$ !ar
,ntr2o /un# 0" a 'utea s# !esco'er" ce "nstruc&"une %a ."
ca'a/"l# s# e5tra)# !"n eor"a 'r""t"%# o anue
"n.ora&"e$ s'ec"."c# unu" anue sco'.
Du'# '#rerea ea$ a"nt"r"le cos"ce au '#truns !"n
ce ,n ce a" 'utern"c ,n con-t""n&a noastr# !e2a lun)ul
e%olu&"e" olulu". Ele au ,ncura(at a'ar"&"a unor no" "!e"$
care la %reea %en"r"" 0e"lor .useser# !e(a 'use ,n
'ract"c#. 7a anu"te oente .er"c"te$ /ar"erele care ne
se'ar# !e eor"a 'r""t"%# se 'r#/u-esc. Atunc"$ .or&ele
a!use la lu"n# !e cuno-t"n&ele stocate ,n no" "ntr# ,n
ac&"une.
Este oare o co"nc"!en&# c# t"'arul$ orolo)er"a$ a-"na
-" a%"onul$ ca -" le)"le )ra%"ta&"e" -" co!ul )enet"c au .ost
"n%entate sau !esco'er"te a'roa'e s"ultan$ la !".er"te
'er"oa!e -" ,n ,n !".er"te '#r&" ale lu""?
Este oare o co"nc"!en&# .a'tul c# "!eea st"ulat"%# a
%"0"telor .#cute 'lanete" noastre !e c#tre "ntel")en&e
necunoscute a a'#rut s"ultan -" a .ost a."rat# ,n .oarte
ulte c#r&"$ care .olosesc surse -" ar)uenta&"" !".er"te?
Des")ur$ este .orte coo! s# s'u" c# este %or/a !e
co"nc"!en&e$ atunc" c+n! te lo%e-t" !e lucrur" care 'ar s# nu
,-" )#seasc# e5'l"ca&"e$ !ar ar ." 'rea s"'lu. 1aen"" !e
-t""n&#$ care uncesc !"n )reu s# )#seasc# le)"le !"n
s'atele or"c#ror 'rocese$ ar tre/u" s# ."e ult""" care s#
res'"n)# no"le "!e" * c+t !e .antast"ce ar 'utea ele s# 'ar# *
ca .""n! "nco'at"/"le cu cercetarea ser"oas#.
Ast#0" -t" c# 'lanul 'entru cre-terea -" oartea
or"c#ru" or)an"s este co!"."cat ,n nucleul celulelor. De ce
nu ar e5"sta -" un 'lan a" cu'r"n0#tor$ 'entru ,ntrea)a
oen"re$ un 'ro)ra atotcu'r"n0#tor$ ,n care s# ."e
,nre)"strate eor"a cos"c# -" cea 'reuan#? Aceast#
're"0# ar e5'l"ca 'e loc -" 'entru tot!eauna !e ce "!e"le$
!esco'er"r"le -" "n%en&""le care re%olu&"onea0# luea
ca'#t# %"a&# la un anu"t oent. Joentul 're%#0ut ,n
'ro)raN ;locul !e !ec"0"e .ace ca ater"alul u"tat ,n
su/con-t"ent s# "as# la lu"n#.
<oana .renet"c# a %"e&"" cot"!"ene nu ne las# t"' s#
ne ocu'# !e su/con-t"entul nostru. Asaltate !e un .lu5
cont"nuu !e "'res"" no" -" st"ulatoare$ s"&ur"le noastre
nu a(un) n"c"o!at# la locur"le !e stocare a eor"e"
'r""t"%e. Cre! c# este lo)"c ca "nunata 'r"%el"-te a
eor"e" trecutulu" -" %"0"unea %""torulu" s# a'ar# a" ales
la c#lu)#r"" ,nc4"-" ,n c4"l""le lor$ la oaen"" !e -t""n&#
,nc4"-" ,n la/oratoarele lor$ la ."loso."" a.la&" s"n)ur" ,n
"(locul natur"" -" la oaen"" care or s"n)ur".
D"n cele a" %ec4" t"'ur"$ tr#" cu to&"" 'e o s'"ral#
a e%olu&"e" care ne !uce "ne5ora/"l s're %""tor$ un %""tor
care$ cre! eu$ a .ost !e(a tr#"tO nu !e c#tre oaen"$ c" !e
c#tre 0e"$ -" care este ,n lucru ,n ."ecare !"ntre no" -" care
,ntr2o 0" %a !e%en" 're0ent. Sunte ,nc# ,n a-te'tarea
!eonstra&"e" r")uroase. Dar cu cre! ,n 'uterea acelor
s'"r"te alese$ care au .ost !otate cu un ecan"s su/t"l !e
selectare$ care ,n cele !"n ur# %a el"/era "n.ora&""le
stocate c+n!%a !es're real"t#&"le trecutulu". 3+n# la a'ar"&"a
acelor 0or"$ sunt !e acor! cu Te"l4ar! !e C4ar!"n$ care
s'uneD Cre! ,n -t""n&#$ !ar -"2a !at -t""n&a %reo!at#
osteneala s# "a ,n sea# luea toat#$ nu !oar a'aren&a
lucrur"lor? Q
SEERA$ E1RJA IDEA7\ A NA VE71R S3A
TIA7E.
Toate t"'ur"le !e rac4ete !"n 0"ua !e ast#0" au .or#
!e cre"on. Este acest lucrul a/solut necesar? Nu este
!o%e!"t c# ,n s'a&"ul l"'s"t !e aer .ora !e cre"on nu este
n"c" necesar# -" n"c" "!eal#? 1 na%# cos"c# a.lat# ,n !u
s're 7un#$ care nu a" are ultele tre'te !e la lansare$ !ar
care a '#strat o .or# con"c#$ tre/u"e s# ,-" sc4"/e !e
ulte or" !"rec&"a a5e". Co'l"cat -" 'er"culosN Toate
relat#r"le !e 0/orur" s'a&"ale arat# c# or"ce sc4"/are !e
curs 'resu'une o ane%r# !e '"lotare .oarte co'l"cat#.
Calculatorul na%e" tre/u"e s# !eter"ne ,n """ !e
secun!# !e%"a&""le !e la tra"ector"e -" s# coan!e ,n
acela-" t"' (etur"le sla/e !e corectare a cursulu". 1
s"n)ur# )re-eal# "nses"0a/"l# -" 'ot s# a'ar# consec"n&e
!e0astruoase$ c#c" ea %a tre/u" s# ."e re'arat# 'r"n
.olos"rea su'l"entar# !e co/ust"/"l$ a.lat ,n cant"tate
.oarte re!us#. 9etur"le !e corectare nu %or a" ." ,n stare s#
.ac# necesarele corec&"" ale cursulu"$ "ar na%a s'a&"al# nu
%a a" ." ,n stare s# se ,ntoarc# ,n atos.era terestr# -" se
%a '"er!e ,n s'a&"u.
E#r# ,n!o"al#$ rac4etele actuale -"2au !o%e!"t
ut"l"tatea. Asta 'entru c#$ !ate .""n! otoarele$ co'arat"%
sla/e$ nua" o/"ecte care o.er# su'ra.e&e "c" !e .r"c&"une
'ot s# str#'un)# 0"!ul )ros al atos.ere" terestre. Dar
.ora !e ac nu este "!eal# 'entru tra."cul "nterstelar.
Re0ol%area 'ro/lee" const# ,n el"/erarea une"
ener)"" 'ro'uls"%e a" ar"$ ceea ce !uce la alte t"'ur" !e
na%e s'a&"ale. Vreea c+n! te4nolo)"a ne %a 'utea o.er"
ener)"" "ncre!"/"le nu este 'rea !e'arte. Atunc" un"t#&"le !e
'ro'uls"e .oton"c# 'ur# %or ." ,n stare s# o.ere %"te0e
a'ro'"ate !e cea a lu"n""$ 'e o 'er"oa!# !e t"' a'roa'e
nel""tat#.
Atunc" nu %o a" ." ne%o"&" s# .ace econo"e la
."ecare )ra !e co/ust"/"l$ a-a cu .ace acu$ c+n!
'entru ."ecare I"lo)ra trans'ortat '+n# la 7un#$ o rac4et#
tre/u"e s# "a un sur'lus !e RQAH I) !e co/ust"/"l. C+n!
%o sc#'a !e acest lucru$ na%ele se %or constru" su/ alte
.ore.
Vec4"le te5te -" !esco'er"r"le ar4eolo)"ce !e 'este tot
!"n lue 2au con%"ns c# 'r"ele na%e cos"ce care au
a(uns 'e 3#+nt acu ulte "" !e an" erau s.er"ce. Sunt
con%"ns c# na%ele s'a&"ale ale %""torulu" %or ." K!"n nouL
s.er"ce.
Nu sunt un 'ro"ectant !e rac4ete$ !ar cu to&"" 'ute s#
.ace n"-te ra&"onaente !estul !e con%"n)#toare. De
'"l!#$ o s.er# nu are ,na"nte$ ,na'o"$ sus$ (os$
!rea'ta sau st+n)a. n or"ce !"rec&"e !e ers$ ea o.er#
aceea-" su'ra.a&#. Dec" s.era este "!eal# 'entru cosos$
'entru c# acesta$ la r+n!ul s#u$ este l"'s"t !e sus$ (os$
,na"nte$ sau ,na'o".
S# ne 'l"/# la /or!ul une" s.ere s'a&"ale$ care
ast#0" 'are ,nc# un %"s SE. S# nu sc4"/# ,ns# su/"ectul.
nc4"'u"&"2%# o s.er# cu !"aetrul !e -ase I"loetr". Acest
onstru se s'r"("n# 'e '"c"oare !e '#"an(en$ retract"/"le.
Ca la un transatlant"c$ "nter"orul este 'arta(at ,n 'un&" !e
!".er"te #r"". n (urul aceste" /"le )")ant"ce$ la ecuator$
se a.l# un "nel "ens$ care con&"ne otoarele$ !ou#0ec" !e
otoare$ 'oate a" ulte$ care se 'ot rot" cu '+n# la >?H
!e )ra!e 2o real"0are te4n"c# s"'l#. C+n! nu#r#toarea
%a ." a(uns la 0ero$ ele %or e"te un!e !e lu"n#
concentrat#$ a'l"."cat# !e "l"oane !e or". E"e c# %a ."
lansat# !e 'e su'ra.a&a 'lanete"$ ."e !e 'e una !"n sta&""le
care or/"tea0# ,n (urul aceste"a$ (etul %a lo%" 'lat.ora !e
lansare -" %a con.er" na%e" o .or&# otoare ur"a-#. 1 !at#
ce s.era a !e'#-"t atrac&"a )ra%"ta&"onal# -" s2a an)a(at 'e
!ruul c#tre o stea ."5#$ otoarele !"s'use ,n (urul
ecuatorulu" %or ." a'r"nse !oar !"n c+n! ,n c+n!$ c+n! %a ."
ne%o"e !e sc4"/#r" !e curs. Nu e5"st# 'er"colul ca
sc4"/#r"le !e curs s# 'un# ,n 'er"col ec4"'a(ul$ 'entru c#
acesta se 'oate ra'"! a!a'ta or"c#re" s"tua&"". Ja" ult$
astronau&"" %or ." .oarte .er"c"&" cu ,nc# o ane%r#. S.era%a
,nce'e s# se roteasc# !el"/erat. Ast.el$ ,n ,nc#'er"le
!e'#rtate !e a5a !e rota&"e se %a crea un c+' !e
)ra%"ta&"e art"."c"al#$ care %a !""nua "'on!era/"l"tatea
,n a-a #sur#$ ,nc+t con!"&""le %or ." ase#n#toare cu cele
!e 'e 3#+nt. Z/ur#tor"" c#tre stele %or ." le)a&" !e una
!"n le)"le !e 'e /#tr+nul 3#+ntN
Este "'ortant !e ,n&eles cu este el""nat 'er"colul
,n ca0ul sc4"/#r"lor !e !"rec&"e. Un"t#&"le !e 'ro'uls"e
ontate 'e corsetul !e o&el !"n (urul s.ere" %or 'utea
'er"te ac&"un" .ul)er#toare !e e%"tare sau ,ntoarcer"
ra'"!e ,n or"ce !"rec&"e. 9uc#tor"" !e /"l"ar! %or 'r"n!e
re'e!e "!eea. Dac# este necesar# o ,ntoarcerea s're
!rea'ta$ atunc" s.era %a 'r"" un scurt "'uls !e la un
otor a.lat ,n 'artea st+n)# -" %"ce%ersa.
Na%ele s'a&"ale s.er"ce !e t"'ul celor care este 'os"/"l
s# ." tra%ersat )ala5"a cu "" !e an" ,n ur# %or ." !oar
n"-te ."re !e 'ra. ,n un"%ers. Jer)+n! 'r"n s'a&"u cu %"te0e
a'ro'"ate !e cea a lu"n""$ astronau&"" %or s"&" !oar o
u-oar# lunecare l"n#. n na%a lor t"'ul %a cur)e l"n"-t"t.
Dar ce se %a ,nt+'la ,n acest t"' l"n"-t"t ,n na%#?
3e aseenea na%e %a ." urat# o rut"n# 0"ln"c# 'er.ect
noral#. Ro/o&"" %or ur#r" .unc&"onarea otoarelor -" a
ecan"selor$ calculatoarele %or su'ra%e)4ea cursul !e
0/or$ "ar astronau&"" %or .ace cercet#r" !e la/orator$ %or
,nc4"'u" 'ro"ecte ,n!r#0ne&e$ %or o/ser%a stelele -" se %or
)+n!" la e5'loatarea 'lanetelor necunoscute. n t"' ce
s.era %a 'arcur)e "l"oane !e I"loetr" 'e "nut$ 0"lele
%or !e%en" s#'t#+n"$ s#'t#+n"le %or !e%en" lun"$ "ar
lun"le %or !e%en" an". Iar ,n sarco.a)ur" cr"o)en"ce un
ec4"'a( !e re0er%# ,-" %a a-te'ta tre0"rea la %"a&# la
a'ro'"erea s.ere" !e &"nt#.
Dar$ ,n acela-" t"'$ 'e nenu#rate 'lanete %or
!"s'#rea c"%"l"0a&"" ,ntre)"$ se %or sc4"/a )enera&""$
'entru c# 'e 'laneta noastr# -" 'e altele t"'ul %a cur)e
!u'# le)"le terestre.
Nu a s# !e0%olt "!eea aceste" c#l#tor"" ,n Uto'"a.
Scr""tor"" au !escr"s .oarte a!es na%e s'a&"ale "a)"nare ale
%""torulu". 3o%estea s.ere" ele are !oar "nten&"a !e a
're)#t" c"t"torul 'entru o aseenea "!ee$ c+t se 'oate !e
ser"oas#. Ce ar ." s# e5a"n# 'r"ele le)en!e ale cre#r""
oen"r"" a%+n! ,n "nte aceast# 'o%este a s.ere"?
7a -coal# a ,n%#&at c# la ,nce'ut au e5"stat !oar
cerul -" '#+ntul -" c# '#+ntul era 'ust"u -" )ol. Dar o
lu"n# a a'#rut ,n ,ntuner"c -" a !at or!"nul ,nce'er""
%"e&"".
Totul este lo)"c ,n !es.#-urarea aceste" )ene0e. n
t"'ul lun)"" c#l#tor"" cos"ce 'r"n un"%ers$ e%"!ent c# nu
a e5"stat lu"n#. Totul era ne)ru2t#c"une. S2a .#cut
lu"n# !oar !u'# ce %e4"culul cos"c se %a ." a-e0at 'e
su'ra.a&a une" 'lanete$ "ar .""n&ele necunoscute au tr#"t
c"clul 0"cnoa'te. Iar a'o" au a'#rut %"a&a -" "ntel")en&a$ "ar
sco'ul c#l#tor"e" se %a ." ,n!e'l"n"t. Toate acestea la un
or!"n * Cu%+ntul.
n a'roa'e toate le)en!ele cunoscute ale crea&"e" este
re'etat a!e%#rul 'r"or!"al c# acel cu%+nt a %en"t !"n
lu"n#. n "nsulele 'ol"ne0"ene a e5"stat o /o)at# tra!"&"e
oral#$ ,na"nte !e sos"rea oulu" al/. Un )ru' .oarte select
!e 'reo&" %e)4ea cu aten&"e ca %ec4ea ,n&ele'c"une -"
cuno-t"n&ele !e astrono"e s# nu ."e alterate$ !ar
c"%"l"0a&"a occ"!ental# -" "s"onar"" cre-t"n" au ,n#/u-"t
/o)ata tra!"&"e a a/or")en"lor. n >AMH$ Ju0eul ;"s4o' !"n
Fonolulu$ cea a" are colec&"e 'ol"ne0"an# !"n lue$ a
tr""s s're "nsule !ou# e5'e!"&"". Sco'ul lor era acela !e a
sal%a )enealo)""le -" c+ntecele care au su'ra%"e&u"t
,n!o"eln"celor /"necu%+nt#r" ale colon"0#r"" occ"!entale.
Jul&" an" !u'# aceea$ sa%antul sue!e0 ;en)t Dan"elsson$
care ,l ,nso&"se 'e T4or FePer!a4l ,n tra%ersarea
3ac"."culu" 'e 'luta Kon T"I"$ a %"0"tat ,'reun# cu so&"a
"nsulele !"n J#r"le Su!ulu" -" a ,nre)"strat tra!"&""le care
,nc# erau %"" ,n con-t""n&a /#-t"na-"lor.
3e "ca "nsul# Raro"a$ !"n )ru'ul Tuaotu$ !"n
3ac"."c$ la GQH !e "le ar"ne nor!2est !e Ta4"t"$
Dan"elsson a ,nt+ln"t un /#tr+n ,n&ele't$ al c#ru" nue era
Te2T4o2a2te23an)e. Dan"elsson ne 'o%este-te cu a rost"t
acest 'reot "stor"a 'o'orulu" s#u$ ca 'e o ,nre)"strare !e
)rao.on. Aceasta este tul/ur#toareD 7a ,nce'ut a .ost
!oar s'a&"ul )ol$ n"c" lu"n#$ n"c" ,ntuner"c$ n"c" '#+nt$
n"c" soare -" n"c" cer. Totul era un )ol t#cut$ Au trecut
%reur" nenu#rateX
C2e relatare 'oate ." a" 'otr"%"ta? Ire/u"e sa %"na un
o 'r""t"% a'roa'e l"'s"t !e 4a"ne$ care se 4r#ne-te cu
nuc" !e cocos -" 'e-te -" care nu are n"c" un .el !e
cuno-t"n&e te4n"ce$ ca s# ne e5'l"ce cu este ,n s'a&"u?
Dar s# ,l l#s# 'e Te2T4o2a2te23an)e s# cont"nueDX
A'o" )olul a ,nce'ut s# se "-te -" s2a trans.orat ,n 3o.
Totul era ,ntunecat$ .oarte ,ntunecat$ !ar 3o ,nsu-" a
,nce'ut s# se ,n%+rteasc#X
A a(uns oare la s"steul solar$ a "ntrat ,n c+'ul
)ra%"ta&"onal al 'lanetelor K)olul a ,nce'ut s# se
,n%+rteasc#L? ntuner"cul !onea ,nc#. -" .ace a'ar"&"a o
s.er#$ nu"t# a"c" 3o$ care ,nce'e s# se roteasc# ,n (urul
'lanete".
Au ,nce'ut s# lucre0e alte .or&e$ c"u!ate$ "ar noa'tea
s2a trans.oratX
1 !escr"ere 'last"c#. Acu "ntr# ,n (oc atrac&"a
'lanete" Kalte .or&e$ c"u!ateXL. A 'lon(at ,n atos.er#.
Se .ace lu"n# ca 0"ua.
. Noua ater"e era ca n"s"'ul$ "ar n"s"'ul s2a .#cut
'#+nt tare$ care a ,nce'ut s# se ,nal&e. n cele !"n ur#$
3a'a$ 3#+ntul a#$ s2a ar#tat -" s2a ,nt"ns 'este tot -"
a !e%en"t o &ar# areX
A(unseser# 'e teren .er$ care se ,nt"n!ea '+n# ,n
!e'#rtare. Dar$ ,na"nte !e a a(un)e la su'ra.a&a
3#+ntulu"$ care se ,n#l&a K"'res"e 'e care o a" atunc"
c+n! %"" !e susL$ a tre/u"t s# ."e tra%ersat# o ater"e care
ar#ta ca n"s"'ul. Este o alt# cale !e a !escr"e 'utern"cele
.or&e !e .recare 'e care ,n%el"-ul !e aer le e5erc"t# asu'ra
carcase" na%e" na%e" s'a&"ale?
Te2T4o2a2te23an)e cont"nu#DXErau 'lante$ an"ale
-" 'e-t" ,n a'# -" s2au ,nul&"t. Nu l"'sea !ec+t oul.
Atunc" Tan)aloa l2a creat 'e T"I"$ care este 'r"ul
nostru str#o-X
N"c"o!at# nu ar tre/u" s# u"t# acest "t al crea&"e".
3oate c# nu ar ." un lucru r#u s# ,l "ntro!uce ,n -col"le
noastre. 1 alt# 'o%este "nunat# este con&"nut# ,n 3o'ol
Vu4. Aceast# carte$ care este una !"ntre ar"le scr"er" ale
0or"lor oen"r"" KCor!anL$ are caracterul une" c#r&"
secrete -" este cartea s.+nt# a "n!"en"lor _u"c4e$ !"n area
.a"l"e aPa-#$ a.la&" ,n (urul laculu" At"tlan$ ,n
<uateala$ ,n Aer"ca Central#.
J"tul crea&"e" este cu'r"n0#tor -" 'ret"n!e c# oaen""
nu au a'#rut ,n ,ntre)"e 'e 3#+nt$ c# 0e"" au creat
'r"ele .""n&e !otate cu ra&"une$ !ar au !"strus toate
e5e'larele nereu-"te$ "ar !u'# ce -"2au ter"nat tre/ur"le
!e 'e 3#+nt s2au r"!"cat "ar#-" la cer$ la locul un!e se
a.l# "n"a cerulu"$ 'e nuele s#u Da/a%"l$ la cel care
%e!e ,n ,ntuner"c.
Este acesta ot"%ul 'entru care "n!"en"" _u"c4e sunt
"'re)na&" cu "!eea !e 0e" care au constru"t s.ere !e '"atr#
-" care 'uteau "e-" !"n '"atr#? 1are (ocul cu "n)ea$ un
cult ,n acest tr"/$ -" !e care 'o%este-te -" 3o'ol Vu4$ ,-" are
or")"nea ,n acest "t al crea&"e"? Este (ocul cu "n)ea un
r"t cos"c -" a)"c$ s"/ol al 0/orulu" 'r"ntre stele?
ntre "tur"le crea&"e" care ," ,nt#resc teor"a$ un altul
* cel al 'o'orulu" C4"/c4a Koaen"$ 'e l"/a lorL * este o
a!e%#rat# /"(uter"e. C#"nul "stor"c al acestor oaen"$ 'e
care s'an"ol"" "2au !esco'er"t ,n >QM?$ este 'latoul !"n
estul Colu/"e". Cron"carul s'an"ol 3e!ro S"on !escr"e
"tul oaen"lor C4"/c4a ,n ale sale Not"c"as 4"stor"ales !e
las con:u"stas !e t"erra ."re en las In!"as 1cc"!entalesD
Era noa'te. n lue ,nc# a" era ce%a. 7u"na era
,nc4"s# ,ntr2o ce%a cas# -" a "e-"t !e acolo. Acest ce%a
cas#este C4""n")a)ua$ care ascun!ea lu"na ,n#untru$
a-a c# ea a "e-"t a.ar#. 7a str#luc"rea lu"n"" au ,nce'ut s#
a'ar# lucrur"leX
" este u-or s# ,n&ele) !"."cultatea tra!uc#tor"lor -"
e5e)e&"lor ,n a )#s" un cu%+nt 'otr"%"t 'entru ce%a cas#.
Dar c+t !e noroco-" sunte c# e" au l#sat "ntact acest
conce't )reu !e ,n&eles -" c# nu l2au ,nlocu"t cu %reun
s"non" ,nc4"'u"t. Alt.el nu a ." .ost ca'a/"l" s#
"nter'ret# corect sen"."ca&"a aceste" tra!"&"" -" s# ,"
'r"n!e ,ntrea)a "'ortan&#. Acu$ no" 'ute s#
co'ar# aceast# ce%a cas# cu cuno-t"n&ele noastre
actuale. C4"/c4a nu a" %#0user# ,na"nte o na%# s'a&"al# -"
nu 'uteau s# ," !ea un nue. Dre't care au 'ara.ra0at2o ,n
cu%"nte care le erau .a"l"areD ce%a ca o cas#$ !"n care au
"e-"t0e"".
Tra!"&"a "nca-"lor !"n 3eru s'une c# e5"sta un o
nu"t U"racoc4a Ka!"c# V"racoc4a$ as""lat a" t+r0"u
0eulu" _uet0alcoatlL$ ,nc# ,na"nte !e crearea lu"".
Nuele s#u ,ntre)$ U"racoc4a Tac4aPac4an"c$ ,nsean#
Creator al lucrur"lor !e 'e lue. Acest o .usese "n"&"al
-" /#r/at -" .ee"e. El s2a a-e0at la T"a4uanaco -" a creat
acolo o s'ec"e !e ur"a-".
Este %reo le)#tur# !"rect# ,ntre onol"tul !"n
T"a4uanaco$ a)n"."ca 3oart# a Soarelu" -" 'o%estea
tra!"&"onal# a crea&"e"? 1are sunte 'rea ar/"trar" !ac#
"nter'ret# le)en!a oulu" !e aur care a %en"t !"n cos2[
os -" a" c#ru" 'asa)er" au ,nce'ut crearea oaen"lor$
!re't o autent"c# relatare a %en"r"" une" na%e s'a&"ale
!"ns're stele necunoscute?
Acest ou !e aur$ sau str#luc"tor$ care a c#0ut !"n cer$
este un %er"ta/"l le"t2ot"% ,n tra!"&""le !es're crea&"e !"n
toat# luea.
3e Insula 3a-telu"$ 0e"" erau a!ora&" ca st#'+n" a"
s'a&"ulu". ntre e"$ JaIeaIe este 0eul celor. Care
tr#"esc ,n aer. S"/olul s#u este un ouN
n T"/et e5"st# !ou# c#r&" stran""$ nu"te KantPua -"
TantPua. De .a't$ ,n ca0ul lor nu se 'oate %or/" !es're
n"-te c#r&"$ 'entru c# nua" KantPua s"n)ur# con&"ne >H?
%olue !e 'er)aent$ care nu#r# >H?M !e c#r&"$ ,n nou#
ar" !"%"0"un". KantPua ,nsean# cu%+ntul t#l#c"t al lu"
;u!a. n ea sunt culese te5tele sacre ale laa"sulu".
KantPua are aceea-" "'ortan&# cu cea 'e care o are
Coranul 'entru Isla. TantPua ,nsean# t#l#c"rea
!octr"ne" -" este un coentar"u ,n RQQ !e %olue la
KantPua.
Aceste c#r&"$ t"'#r"te ,n c4"ne0#$ ocu'# at+t !e ult
s'a&"u$ ,nc+t se '#strea0# ,n a" ulte '"%n"&e !"n c+te%a
sate ascunse ,n %#"le un&"lor T"/etulu". 3#r&" !"n ele$
se'arate$ sunt )ra%ate 'e /locur" !e len !e un etru
,n#l&"e$ >H2RH c )ros"e -" >Q c l#&"e. Deoarece 'e
o't aseenea /locur" !e len a/"a ,nca'e o 'a)"n# !e
'er)aent$ este !e ,n&eles !e ce %oluele se '#strea0# ,n
'"%n"&ele unor ,ntre)" sate. Nua" unu la sut# !"n aceste
te5te$ a c#ror !at# !e a'ar"&"e nu a .ost !eter"nat#$ au .ost
tra!use. n a/ele aceste te5te$ e5"st# o 'eranent#
en&"onare a unor 'erle 'e cer -" a unor s.ere
trans'arente$ ,n care locu"esc 0e""$ care se arat# oaen"lor
la "nter%ale ar" !e t"'. Dac# KantPua -" TantPua ar ."
su'use unu" stu!"u 4ot#r+t -" coor!onat$ 'ro/a/"l c# a
,n%#&a ulte !es're 0e" -" !es're act"%"tatea lor trecut#
!e 'e 3#+nt.
n luea "n!"an#$ R")%e!a este cons"!erat# cartea cea
a" %ec4e. Ea con&"ne un C+ntec al Crea&"e"$ care ne !uce
,nc# o !at# ,n starea !e "'on!era/"l"tate -" ,n t#cerea
a/solut# care !one-te ,n "n."n"tul un"%ersulu". C"te0 !"n
cartea A-a este scr"s$ a lu" 3aul Er"sc4auerD n 0"lele
acelea$ nu era n"c" .""n&a$ n"c" ne.""n&a$ n"c" atos.era$ n"c"
cerul !e !easu'ra. Ce 0/ura$ ,ncotro -" !e un!e? n al cu"
nue? C"ne este cel !e ne,n&eles?X n acele 0"le nu e5"sta
n"c" oartea$ n"c" neur"rea. Nu era sen !e 0" sau
noa'te. Acel unul res'"ra !u'# le)ea lu"$ .#r# curen&" !e
aer. Totul ,n a.ara lu" era ne2're0ent. 7a ,nce'utur"$
,ntuner"cul era ascuns ,n ,ntuner"cX Cel %"u -" 'utern"c$
,nc4"s ,n %"!$ unul$ s2a n#scut !"n 'uterea acestu"
"'erat"% ."er/"nteX
Era %reun !easu'ra$ era %reun !e!esu/t?X C"ne -t"e
cu s")uran&#$ c"ne 'oate s'une c+n! au ,nce'ut$ c+n! a
%en"t crea&"a?
De re&"nut acea e5'r"are$ cel %"u -" 'utern"c$ ,nc4"s
,n %"!. Ca oaen" a" secolulu" !ou#0ec"$ nu 'ute s# nu
recunoa-te ,n acest C+ntec al Crea&"e" !escr"erea une"
c#l#tor"" s'a&"ale.
Dar c"ne 'oate !a o e5'l"ca&"e con%"n)#toare a
.a'tulu" c# 'o'oarele !"n %ec4"e$ !"n toat# luea$ care
nu -t"au unul !e altul$ %or/esc !es're crea&"e ,n 'o%e-t"
care au acela-" nucleu !e /a0#?
n %ec4ea scr"ere clas"c# c4"ne0# Tao2te2K"n) e5"st# o
.oarte .ruoas# !e."n"&"e a or")"n"" cososulu"$ a %"e&"" -" a
or&""D Nuele 'e care ,l 'ute "n%enta nu este nuele
etern. Nuele 'e care ,l 'ute rost" nu este eternul nue.
D"ncolo !e ce 'oate 'urta un nue se a.l# o/+r-"a lu"".
Iar !e 'artea aceasta$ a ce 'oate 'urta nue$ st# na-terea
.#'tur"lor.
Con.or aceste" !e."n"&""$ ne ,nt+ln" "ar#-" cu "!eea
c# ,nce'utul lu"" %"ne !"n a.ara s.erelor noastreO !e
'artea noastr#$ 'artea aceasta$ care 'oate 'urta nue$
este !oar na-terea .#'tur"lor.
3reo&"" e)"'ten" le o.ereau or&"lor u"."ca&" !"n
or"nte te5te care con&"neau "nstruc&"un" 'entru
co'ortaentul acestora 'e luea cealalt#. Aceste c#r&"
ale or&"lor erau .oarte !etal"ateO ele con&"neau s.atur"
'entru or"ce s"tua&"e 're%"0"/"l#. D"rect"%ele a%eau en"rea
!e a !uce la reun"rea cu 0eul 3ta4. Una !"ntre cele a"
%ec4" ru)#c"un" !"ntr2o carte e)"'tean# a or&"lor s'uneD
1$ lue ,ntr2un ou$ ascult#2#$ Eu sunt Forus !e
"l"oane !e an". Eu sunt !onul -" st#'+nul tronulu".
El"/erat !e r#u$ tra%erse0 erele -" s'a&""le care sunt .#r#
s.+r-"t.
ntot!eauna sunt ,nc+ntat atunc" c+n! 'ot 'ro/a
"nter'ret#r"le ele la cele scr"se ,n te5te cu '"ctur".$ sau$
a" /"ne$ cu o'ere concrete ale constructor"lor ,n '"atr#.
Iar cercur"$ s.ere -" /"le 'ot ." )#s"te !"n a/un!en&#. n
un&"" Tass"l"$ !"n Sa4ara al)er"an#$ 'ot ." %#0ute$ '"ctate
,n sute !e locur"$ 'e 'eretele st+ncos$ .")ur" ,n costue
stran"". Acestea 'oart# 'e ca' c#-t" rotun!e$ cu antene$ -"
'ar s# 'luteasc# l"/er ,n s'a&"u. Tre/u"e s# .ac o en&"une
s'ec"al# asu'ra s.ere" !"n Tass"l"$ !esco'er"t# !e .rance0ul
Fenr" 74ote 'e 'artea "n.er"oar# a une" st+nc"
se"c"rculare. ntr2un )ru' !e cu'lur" 'lut"toare * o
.ee"e ,'"n)e ,n s'atele e" un /#r/at * se %e!e clar o
s.er# cu 'atru cercur" concentr"ce. 3e 'artea. Su'er"oar# a
s.ere" este !esc4"s# o tra'#$ "ar 'e ea este scos ce%a ce
sea#n# cu o anten# TV. D"n (u#tatea !"n !rea'ta a
s.ere" "es !ou# +"n" .oarte clare$ cu !e)etele r#s."rate.
C"nc" 'ersona(e care 'lutesc$ ,nso&"n! s.era$ 'oart# 'e
ca'ete n"-te c#-t" ulate$ al/ cu ro-u$ 'unctate. Sunt ele
n"-te c#-t" !e astronaut?
Dac# ,n 0"ua !e ast#0" a !a unor co'"" o cut"e >>H cu
cre"oane -" le2a cere s# !esene0e !"n "a)"na&"e 0/orul
s're 7un#$ re0ultatul ar ." 'ro/a/"l ce%a .oarte ase#n#tor
cu '"ctur"le !"n Tass"l". Aceasta 'entru c# 'ro/a/"l c#
s#l/at"c"" care au '"ctat acele a"nt"r" !es're %"0"tele
0e"lor a%eau %+rsta ental# a unor C1D.
S.era !"n Tass"l" nu este s"n)ura !o%a!# 'e care o a.
1r"c"ne a(un)e ,n unul !"ntre locur"le 'e care le %o" a"nt"
,n l"sta ur#toare ar tre/u" s# a"/# un ."l ,n a'aratul .oto$
'entru c# %a 'utea .oto)ra."a o )r#a!# !e s.ere -" cercur"
-" %a 'utea s# ca!# 'e )+n!ur" a'ro'o !e or")"nea lor. 7"sta
este$ !es")ur$ !oar o scurt# selec&"e.
K"%"I$ Sue!"a$ la c"rca ?H !e I"loetr" !e
S"r"s4an. n cele/rul or+nt !e '"atr#$ care ,n or"ce
)4"! tur"st"c are o stea$ e5"st# ulte cercur" o/"-nu"te -"
cercur" t#"ate !e o l"n"e %ert"cal# * toate s"/olur" ale
0e"lor.
Tanu$ Sue!"a$ la nor! !e <Ute/or). C+te%a
"nunate s.ere -" cercur"$ ,ncon(urate !e ra0e.
Val Caon"ca$ Ital"a$ l+n)# ;resc"a. C"rca RHHHH !e
'"ctur" 're"stor"ce$ "nclu0+n! nueroase cercur" ra!"ante -"
0e" cu c#-t".
Euencal"ente$ S'an"a$ la a'ro5"at"% SQ !e I"loetr"
nor!2est !e Cor!o/a. Julte cercur" -" s.ere$ cu sau .#r# o
coroan# !e ra0e.
Santa ;ar/ara$ SUA$ ?H !e I"loetr" nor!2est !e 7os
An)eles. Cercur" 'ar&"al su'ra'use$ cu ra0e.
InPo CountP$ SUA$ Cal".orn"a !e Est$ C4"na 7aIe.
Inele$ stele$ s.ere$ ra0e ult"colore -" .")ur" ale 0e"lor.
Cercur" -" s.ere r#s'+n!"te 'arc# strate)"c se 'ot )#s"
,n nenu#rate locur" !"n toat# luea.
S# conclu0"on#D Toate s.erele -" cercur"le 2."e ,n
"tur"le crea&"on"ste$ ,n !esenele 're"stor"ce sau ,n
rel"e.ur"le -" '"ctur"le !e a" t+r0"u * re're0"nt#$ 0eul$
sau 0e"tatea. Ra0ele sunt ,n )eneral ,n!re'tate s're
'#+nt. Du'# '#rerea ea$ acest o/"ce" un"%ersal ar tre/u"
s# ne !ea !e )+n!"t.
Sunt con%"ns c# s.erele tra!"&"onale -" ou#le !"%"ne au
o sen"."ca&"e a" a!+nc# !ec+t cea 'ur rel")"oas# -"
s"/ol"c#. A sos"t t"'ul s# ne u"t# la aceste sene !"n
alt 'unct !e %e!ere. Sc4eele !e )+n!"re 'e care le2a
.olos"t '+n# acu sunt l"'s"te !e 're"0ele necesare
'entru a ,n&ele)e 'e !e'l"n o-ten"rea l#sat# !e 0e" -"
con&"nut# !e onuentele -" !ocuentele str#o-"lor
no-tr" 'r""t"%". Dar ast#0"$ c+n! oul a 'us '"c"orul 'e
7un#$ el nu ar tre/u" s# se !eclare sat"s.#cut !e e5'l"ca&""le
'e care s2a /#tut one!# t"' !e secole$ /a0ate 'e teor"a
c# oul este ult"ul str")#t al crea&"e".
Culea$ 'ot s# en&"one0 -" !esco'er"r"le 're"stor"ce
e5ca%ate la c"rca un I"loetru !e Carsc4enna 'e T4us"s$
,n 'aro4"a S"ls !"n cantonul <rau/un!en$ la n"c" MQ !e
I"loetr" !e casa ea. Ce a .ost a!us la lu"n#? Ee&e -"
'l#c" !e '"atr# aco'er"te cu un are nu#r !e s.ere$
cercur"$ s'"rale -" cercur" cu ra0e. 1are !e ce a tre/u"t s#
c#l#toresc ,n (urul lu""$ c+n! 'ro/e ale teor"e" ele se
)#seau c4"ar ,n .a&a u-"" ele?
S.erele ,ncon(urate !e ra0e$ ou#le -" s.erele 0/ur#toare
nu se )#sesc nua" 'e 'ere&"" 'e-ter"lor sau a" st+nc"lor$ 'e
%ec4" rel"e.ur" !e '"atr# -" s")"l"" c"l"n!r"ce$ c" -" 'e '"etre
rotun!e$ t#"ate !"n roc# !ur#. Ele se )#sesc ,n ulte '#r&"
ale lu"" * ,n )eneral r#s'+n!"te la ,nt+'lare -" ,n locur"
neos'"tal"ere. n Statele Un"te$ !e e5e'lu$ au .ost )#s"te
/"le ,n Tennessee$ ,n Ar"0ona$ Cal".orn"a -" 14"o.
n >AGH$ 'ro.esorul Jarcel Foet$ ar4eolo) care
acu tr#"e-te ,n Stutt)art -" autor al /"necunoscute" c#r&"
E"" a" Soarelu"$ a !esco'er"t$ 'e cursul su'er"or al lu" R"o
;ranco$ ,n nor!ul Aa0on"e"$ o )")ant"c# st+nc# su/
.or# !e ou$ a%+n! o lun)"e !e c"rca >HH !e etr" -" o
,n#l&"e !e c"rca MH !e etr". 3e acest colosal /loc$ care
se nue-te 3"e!ra 3"nta!a K'"atra '"ctat#L$ Fornet a
!esco'er"t nenu#rate l"tere$ cruc" -" s"/olur" solare$ 'e
o su'ra.a&# !e c"rca SHH !e etr" '#tra&". n cursul une"
!"scu&""$ el 2a as")urat c# nu este n"c" o ,n!o"al# c# acel
o/(ect a)n"."c nu este 'ro!usul natur""$ c" re0ultatul une"
unc" .#cute !e nenu#rate +"n" !e '"etrar"$ t"' !e
ulte 0ec" !e an".
Dar$ ,n ater"e !e s.ere$ a!e%#rata sen0a&"e
ar4eolo)"c# ,nc# ,-" a-tea't# r#s'unsur"le ,n "cul stat !"n
Aer"ca Central#$ Costa R"ca. Acolo$ sute$ !ac# nu "" !e
/"le !e '"atr# stau ,n (un)l# -" 'e un&"$ ,n !eltele r+ur"lor
-" 'e %+r.ur"le !ealur"lor. D"aetrele lor sunt ,ntre c+&"%a
cent"etr" -" tre" etr". Cea a" )rea !"ntre cele e5ca%ate
'+n# acu are o't toneN
Au0"se !es're aceste lucrur" sen0a&"onale ,n cursul
une" -e!er" !e 0ece 0"le ,n Costa R"ca$ o &ar# ,n curs !e
!e0%oltare t"'"c#$ '+n# acu ocol"t# !e tur"sul !e as#.
Incurs"unea ea s2a !o%e!"t a ." or"ce$ nua" o c#l#tor"e
!e 'l#cere nu$ !ar toate )reut#&"le au .ost r#scu'#rate cu
'r"sos"n&# 'r"n ceea ce a %#0ut.
3r"ele /"le 'e care le2a ,nt+ln"t -e!eau ,'r#-t"ate
'e un -es$ .#r# %reo ra&"une anue. A'o" a %#0ut c+te%a
)ru'ur" !e /"le 'e %+r.ur" !e !ealur". Unele stau
,ntot!eauna ,n centrul a5e" lon)"tu!"nale a !ealulu". A
r#t#c"t 'r"n noro"ul !"n %alea unu" r+u -" a )#s"t )ru'ur"
ar" !e /"le$ !"s'use ,n .ora&"" stran""$ "n"ntel")"/"le$ !e-"
e%"!ent !el"/erate.
D"n %reur" "eor"ale$ 'atru0ec" -" c"nc" !e /"le 0ac
,n soarele ar0#tor al -esulu" '+r(ol"t al D":u"s2ulu". Ne
s'un ele ce%a ce ,nc# nu 'ute s# ,n&ele)e?
3entru a ," sat"s.ace cur"o0"tatea -" 'entru a
.oto)ra."a /"lele !e l+n)# 3"e!ras ;"ancas$ la su!2est !e
r+ul Coto$ tot ,n Costa R"ca$ a tre/u"t s# 'etrece ,ntr2un
7an! Ro%er o 0" ,ntrea)#$ ca s# 'arcur)e o !"stan&# !e
nua" AQ !e I"loetr". n re'etate r+n!ur" a .ost ne%o"&"
s# ,nl#tur# o/stacolele !"n !ru$ s# ,'"n)e 7an!
Ro%erul ca s# ,l scoate !"n )ro'" -" s# .ace nenu#rate
ocolur". 3+n# la ur#$ %e4"culul nu a a" %rut s# ear)#
a" !e'arte. ;u/u$ un et"s care ne era c#l#u0#$ ne2a
!esc4"s calea t"' !e o or#$ el"/er+n!2o !e !"%ersele
creatur". E#r# aten&"a lu"$ a ." n"er"t !e %reo !ou# or" ,n
n"-te '+n0e !e '#"an(en !e #r"" 'e care 'ur -" s"'lu nu
&" le 'o&" "a)"na. Ju-c#tura %en"noas# a acestor creatur"
sc+r/oase 'oate ." .atal#.
n s.+r-"t$ ne a.la ,n .a&a unor /"le "ense$ a/ele
a" ,nalte !ec+t no"$ ,n "(locul '#!ur"" %"r)"ne. Eu a
%rut s# %#! cu oc4"" e" aceste '"etre e5act 'entru .a'tul
c# erau at+t !e a!+nc ,n.un!ate ,n (un)l#. Se s'une c#
/"lele au o %ec4"e !e !oar c+te%a sute !e an". N"en" nu
ar a" cre!e acest lucru !ac# ar ." stat ca "ne$ ,n .a&a lor.
9un)la ,ns#-" este /#tr+n#$ "ar eu sunt con%"ns c# /"lele
tre/u"e s# ." .ost a-e0ate acolo cu ult ,na"nte ca %e)eta&"a
lu5ur"ant# s# a'ar#.
n 0"lele noastre$ a reu-"t s# trans'lant# A/u
S"/el ,n alt loc$ .olos"n! tot .elul !e a-"n" o!erneH
!ar # ca ,n!o"esc c# ne2a a'uca s# 'lant# ,n (un)l#
/"le ur"a-e !e '"atr#.
n Costa R"ca a %#0ut a" ulte aseenea /"le.
C"nc"s're0ece /"le ur"a-e care stau al"n"ate 'e o l"n"e
!rea't# 'er.ect#$ la <ol.o Dulce.
A )#s"t !ou#s're0ece /"le ,n a'ro'"erea satulu"
U%"ta$ la nor! !e S"erra ;run:uera.
3atru /"le au .ost e5ca%ate !"n al/"a r+ulu" Es:u"na.
E5"st# !ou# /"le 'e "nsula Caaronal -" c+te%a 'e
%+r.ur"le cor!"l"ere" ;run:uera$ ,n %ec"n#tatea r+ulu"
D"n:u"s.
Ja(or"tatea acestor /"le "ster"oase sunt !"n )ran"t
sau /a0alt. E5"st# 'u&"ne -anse s# a.l# c+te /"le !e '"atr#
au .ost la ,nce'utur". Ast#0"$ ulte e5e'lare !ecorea0#
)r#!"n"$ 'arcur" -" cl#!"r" 'u/l"ce. 1 %ec4e le)en!# s'unea
c# ,n "e0ul lor s2ar )#s" aur$ !e aceea ulte au .ost .#cute
'ra. cu c"ocanul -" !alta. Un lucru cur"os este acela c# ,n
a'ro'"erea locur"lor ,n care au .ost !esco'er"te nu e5"st#
n"c" un atel"er ,n care s# ." .ost 'ro!use. Iar ,n alte locur"
l"'se-te or"ce ur# care s# ne !uc# la .a/r"cant.
n t"'ul !e.r"-#r"lor '#!ur"lor -" !esec#r"lor
la-t"n"lor !e la 'oalele cor!"elere" ;run:uera$ ,n
!"str"ctul R"o D"n:u"s$ ,n>AGH -" >AG>$ ar4eolo)ul Sor"s Z.
Stone a !esco'er"t c+te%a '"etre art"."c"ale. A .#cut o
!escr"ere !etal"at# a lor$ !escr"ere 'e care o ,nc4e"e
resenat# cu rearcaD /"lele !"n Costa R"ca tre/u"e s# se
nuere 'r"ntre 'ro/leele e)al"t"ce nere0ol%ate ale
lu"".
n .a't$ nu -t" c"ne a .#cut aceste /"le !e '"atr#O nu
-t" ce scule au .ost .olos"teO nu -t" ce sco'ur" au .ost
ur#r"te la t#"erea lor ,n )ran"t -" n"c" ,n ce o! au .ost
.#cute. Tot ce ne s'un ar4eolo)"" !e ast#0" !es're /"lele
"n!"ene$ sau /"lele !"n cer$ cu le s'un /#-t"na-""$ sunt
'ure s'ecula&"". 1 le)en!# local# s'une c# ."ecare '"atr#
re're0"nt# un soare * o "nter'retare acce'ta/"l#. Dar
ar4eolo)"" res'"n) aceast# %ers"une$ !eoarece la acele
lat"tu!"n" Soarele a .ost re're0entat ,ntot!eauna ca un
cor'$ o roat#$ sau un !"sc !e aur -" n"c"o!at# ca o /"l# *
n"c" la aPa-"$ n"c" la "nca-"$ n"c" la a0tec".
Un lucru este s")ur. ;"lele !e '"atr# nu 'uteau s#
a'ar# .#r# a(utorul unor a-"n". Ele sunt 'er.ect e5ecutate
* a/solut s.er"ce$ cu su'ra.e&e ."n"sate nete!.
Ar4eolo)"" care au stu!"at /"lele !"n Costa R"ca
con."r# c# ele nu 're0"nt# n"c" cea a" "c# !e%"a&"e !e
la s.er"c"tate. Aceast# 'rec"0"e "'une ca oaen"" care le2
au .#cut s# ." a%ut cuno-t"n&e sol"!e !e )eoetr"e -" s# ."
'ose!at -" cuno-t"n&ele te4n"ce a!ec%ate.
Dac# '"etrar"" ar ." ,n)ro'at a" ,nt+" ater"a 'r"# -"
ar ." ,nce'ut s# lucre0e la 'artea su'er"oar#$ "ne%"ta/"l ar ."
sur%en"t eror" !e 'rec"0"e$ 'entru c# !"stan&ele .a&# !e
'#r&"le a.late su/ '#+nt nu ar a" ." 'utut ." %er"."cate.
Dec" acest 'roce!eu 'r""t"% "ese !"n !"scu&"e. Jater"a
'r"# tre/u"e s# ." .ost trans'ortat# !e un!e%a$ 'entru c#
,n. A'ro'"erc nu se a.l# car"ere. Nua" acest lucru ar ."
neces"tat o are r"s"'# !e ener)"e. n 'lus$ /locur"le !e
'"atr# tre/u"e s# ." .ost t#"ate sau ru'te !"ntr2o st+nc#.
Conclu0"a ea este c# la aceast# unc# au .ost an)a(a&"
ul&" 6 oaen"$ 'entru un t"' lun) -" c# e" 'ose!au
uneltele necesare 'entru o aseenea ."n"sare 'er.ect# a
'"etre".
C4"ar !ac# sunte !e acor! cu toate acestea$ ,nc#
r#+ne ,ntre/area !e ce au .ost ele !use '+n# ,ntr2un loc
anue$ !e e5e'lu 'e un %+r. !e unte? Ce "!ee a/sur!#
-" c+t# r"s"'# !e .or&# !e unc#N N" se !#$ totu-"$ o
e5'l"ca&"e$ !ar ea este 'otr"%"t# !oar ,ntr2un )4"!
su'er."c"alD /"lele )")ant"ce au .ost rosto)ol"te 'e %#"le
r+ur"lor. Dac# 'ro/lea nu ar ." .ost at+t !e ser"oas#
'entru "ne$ a- ." r+s. ;"lele as"%e$ )rele$ s2ar ." ,n.un!at
'ur -" s"'lu ,n al/""le noro"oase -" cu '"etr"- ."n.
Dar$ 'entru a'#r#tor"" trans'ortulu" 'e %#" !e r+ur"$
a" e5"st# un .a't su'#r#tor$ care nu ar ." 'utut s# se
sc4"/e 'rea ult ,n t"'. ntre un&"" !e )ran"t !"n care
tre/u"e s# ." .ost luat ater"alul 'entru a(or"tatea /"lelor
-" locur"le ,n care au .ost !esco'er"te /"lele !"n !elta lu"
R"o D":u"s se ,nt"n!e ,n toate !"rec&""le -" 'e ar" !"stan&e
(un)la lu5ur"ant#$ "ar cele tre" r+ule&e care e5"st# sunt !e
.a't n"-te o/stacole ,nsenate 'entru un trans'ort !e
ater"ale la o scar# at+t !e are$ .#r# ca"oane$ acarale
-" na%e !e trans'ort s'ec"ale. C"$ ca -" cu asta nu ar ."
.ost !e a(uns$ !ac# te u"&" !e 'e %+r.ul un&"lor !e )ran"t$
%e0" c# a(or"tatea /"lelor sunt s"tuate ,n 'artea cea a"
,n!e'#rtat# !"n R"o D":u"sN Cu alte cu%"nte$ a)en&"" !e
trans'ort ar ." tre/u"t s# strecoare ater"alul -" !"ncolo
!e aceast# /ar"er#.
A rearcat c#$ or" !e c+te or" nu 'ot e5'l"ca n"-te
trans'ortur" !e o/"ecte )")ant"ce$ ar4eolo)"" recur) la a-a2
nu"ta teor"e a rul#r"". Dar$ !ac# ne u"t# la /"lele
)")ant"ce !e 'e %+r.ur"le un&"lor$ ne !# seaa c#
aceast# teor"e este "na!ec%at#. Un e5'ert "2a s'us c#$
'entru a .ace o /"l# !e -a"s're0ece tone$ tre/u"e un /loc !e
ater"e 'r"# !e cel 'u&"n !ou#0ec" -" 'atru !e tone.
A%+n! ,n %e!ere nu#rul are !e /"le$ se 'oate )4"c" ce
cant"t#&" !e ater"al au .ost trans'ortate ,n trecut.
V#0use "raculoasa lue a /"lelor !e '"atr# -" #
con%"nsese !e e5"sten&a lor tul/ur#toare. Acu %o"a s#
)#sesc -" un r#s'uns al 'ro/lee"$ !ar c+n! "2a ,ntre/at
'e costar"can" !es're or")"n"le -" sen"."ca&""le acestor /"le
!e '"atr#$ a ,nt+ln"t sus'"c"une -" t#cere. De-" %"0"ta&" !e
"s"onar" -" "lu"na&" !e 'eranente contacte
econo"ce cu 1cc"!entul$ /#-t"na-"" au r#as ,n .orul lor
"nt" .oarte su'erst"&"o-". Do" ar4eolo)" !e la Ju0eul
Na&"onal !e la San 9ose "2au s'us c# crearea /"lelor se
lea)# !e un cult al stelelor$ 'oate -" !e re're0ent#r" calen2
!ar"st"ce -" 'os"/"l !e s"/olur" rel")"oase -" a)"ce. A
a'ro/at ,n l"n"-te. E5'l"ca&"a nu # sat"s.#cea$ !ar a
,n&eles c# 'entru e"$ !"ntr2un ot"% care ," sc#'a$
"sterul /"lelor era un ta/u.
Deoarece ar4eolo)"" nu 'uteau sau nu %o"au s# #
a(ute$ a ,ncercat s# ,ntre/ n"-te "n!"en". A%+n!
antrenaentul !"scu&""lor cu /#-t"na-"" !"n ulte &#r"$ a
s"&"t cur+n! c#$ ,n!at# ce con%ersa&"a se ,n!re'ta s're
su/"ectul /"lelor$ l" se .#cea .r"c# !e ce%a.
Cu toate acestea$ este e5tre !e sur'r"n0#tor c# aceste
creatur"$ care ,-" nu#r# ult"a cent"#$ nu au %rut s# #
c#l#u0easc# s're un %+r. !e st+nc# !e SHH !e etr"
,n#l&"e$ or"c+t le2a- ." o.er"t. ;u/u a .ost o e5ce'&"e.
Un )eran care este 'ro'r"etarul 'ens"un"" Anna !"n
San 9ose trece !re't cel a" !ocuentat o ,n ater"e !e
/"le. El a .#cut ulte .oto)ra."" "'res"onante$ !ar se 'urta
ca -" cu ar ." '#strat secretul une" coor" ascunse. El "2
a ar#tat sc4"&e cu .ora&""le -" )ru'ur"le !e /"le$ !ar a
re.u0at s# ," !"%ul)e local"0area lor e5act#. Nu a a%ut
n"c" 'er"s"unea !e a2" co'"a sc4"&ele. R#s'unsul s#u
"ne%"ta/"l a .ost nu$ n"c" nu 'oate ." %or/a.
C4"ar !ac# nu a- ." -t"ut !"n ca'ul loculu"$ -e!erea
ea ,n Costa R"ca 2ar ." l#ur"t c# asu'ra acestor /"le !e
'"atr# 'lute-te un "ster. Nu l2a 'utut re0ol%a$ !ar
/#nu"ala ea c# /"lele -" '"ctur"le 're"stor"ce !e 'e ele sau
!e 'e 'ere&"" 'e-ter"lor sunt le)ate !"rect !e %"0"ta unor
"ntel")en&e necunoscute$ care au ater"0at 'e 'laneta noastr#
,ntr2o s.er#. E" !e(a -t"au -" %er"."caser# .a'tul c# s.era este
cea a" 'otr"%"t# 'entru 0/orur"le s'a&"ale "nterstelare.
ntr2o 0"$ nu 'rea ,n!e'#rtat#$ lun)ul !ru ,na'o"
c#tre stele %a 'orn" !e 'e 'laneta noastr#$ 'ro/a/"l ,n na%e
s.er"ce$ 'entru c# s.era este cea a" natural# !"ntre toate
.orele 'entru 0/orul 'r"n un"%ers.
SE2ul DE IERI ESTE REA7ITATEA DE AST\ZI.
3entru cartea ea A"nt"r" !es're %""tor scr"sese un
ca'"tol ,n care 're%e!ea un e5o! !e as# al oaen"lor
!e 'e 'laneta noastr# s're un alt cor' ceresc. I!eea aceasta
.antast"c# " s2a '#rut o cale !e a u-ura 'res"unea
!"stru)#toare" e5'lo0"" !eo)ra."ce$ !e care se 'are c# nu
'ute sc#'a. n cele !"n ur# a scos aceast# %"0"une
asu'ra %""torulu" !"n anuscr"s$ 'entru c# nu %o"a s# ,"
s'er"" 'e c"t"tor" cu aseenea "!e" "'os"/"le. Dar
'ro)resul 2a 'r"ns !"n ur#O tre/u"a s# a a" ult#
,ncre!ere -" s# o ." l#sat ,n carte.
ntre t"' au a%ut loc e5'er"ente ruse-t" -"
aer"cane$ al c#ror sco' ."nal este s# 'un# aceast# "!ee ,n
'ract"c#$ c4"ar !ac# ast#0" sun# a 'ro"ect SE. 3ro.esorul
Car" Sa)an !e la Far%ar! -" 'ro.esorul D"tr" Jart"no% !e
la Inst"tutul Stern/er) !"n Josco%a .ac cercet#r" ,n aceea-"
!"rec&"e. E" %or s# cucereasc# 'entu oen"re 'laneta Venus
* Venus$ care se a.l# .a&# !e 3#+nt la o !"stan&# ,ntre GR
!e "l"oane !e I"loetr" Kcon(unc&"a "n.er"oar#L -" RSH !e
"l"oane !e I"loetr" Kcon(unc&"a su'er"oar#L.
3entru cercet#r"le !e la/orator$ e" au la !"s'o0"&"e
ra'oartele son!elor s'a&"ale. Acestea au ra'ortat
te'eratur" ,ntre GHH -" QMH )ra!e Cels"us. Atos.era
%enus"an# are o concentra&"e !e !"o5"! !e car/on !e AM2
A@f$ ,n t"' ce a0otul ar ." ca R2Qf$ "ar o5")enul ar ."
!e nua" 1$ Gf. 7a o 'res"une !e c"rca o atos.er#$
a'aratele !e #surat au "n!"cat un con&"nut !e a'# !e G2>>
) 'er l"tru. Aceste !ate sunt un ater"al .oarte %aloros.
3e /a0a lor$ at+t Jart"no%$ c+t -" Sa)an .ac 'lanur" 'entru
a!ucerea la %"a&# a 7ucea.#rulu" !e sear# -" !e !""nea&#.
Car" Sa)an -"2a 'u/l"cat "!eea ,n Nature$ re%"st# care are
re'uta&"a !e a 'u/l"ca !oar art"cole atent e5a"nate !"n
'unct !e %e!ere al r")uro0"t#&"" -t""n&"."ce.
Sa)an cre!e c# ,n %""torul a'ro'"at * el %or/e-te ,n
teren" !e 0ec" !e an" * na%e s'a&"ale cu cale ur"a-e %or
arunca ,n atos.era %enus"an# tone !e al)e al/astre$ a!"c#
%or /o/ar!a su'ra.a&a lu" Venus. Al)ele al/astre 'ot s#
re0"ste c4"ar -" la te'eratur" ar"$ !ar$ 'r"n eta/ol"sul
lor$ re!uc 'ro'or&"a !e !"o5"! !e car/on !"n e!"u.
Dator"t# aceste" re!ucer" a !"o5"!ulu" !e car/on$
te'eratura %a !escre-te )ra!at '+n# su/ >HH !e )ra!e
Cels"us. Atunc"$ al)ele al/astre %or )enera aceea-" reac&"e
c4""c# cu cea care a a%ut loc ,n su'a 'r""t"%# !e 'e
3#+nt. Cu a(utorul lu"n"" -" a'e"$ %or !"soc"a !"o5"!ul
!e car/on -" %or el"/era o5")enul. Dar$ ,n!at# ce al)ele
al/astre %or ." re!us te'eratura su/ >HH !e )ra!e Cels"us$
'e Venus %a c#!ea o 'loa"e ca 3oto'ul. 7u"na$ o5")enul
-" a'a %or .urn"0a "n)re!"entele 'entru 'r""" )eren" !e
%"a&# 'r""t"%#.
1aen"" !e -t""n&# s2au )+n!"t !e(a la e%acuarea
oaen"lor 'e alt# 'lanet#. Dar e" s2au )+n!"t -" la #sur"
!e 'rotec&"e 'entru .""n&ele !el"cate care sunte no". n a
!oua .a0#$ ,n atos.er# se %or 'ul%er"0a su/stan&e care s#
!"stru)# "croor)an"sele care ar 'utea 'une ,n 'er"col
%"a&a cununc" crea&"e".
Nua" )enera&""le ,n!e'#rtate %or tr#" s# %a!#
,n!e'l"n"rea acestu" 'ro"ect )")ant"c. De-" 'lanul 'oate ."
accelerat !e c#tre !e0%oltarea te4nolo)""lor o!erne$
tre/u"e s# re0er%# o 'er"oa!# are !e t"' !e0%olt#r""
une" lu" no". 7a ora actual#$ oaen"" !e -t""n&# %or/esc
!e o 'er"oa!# !e >HHH !e an" ,na"nte ca 'r"a na%# !e
colon"0are s# o 'orneasc# s're Venus.
Te4nolo)"a ne r#s.a&#. 3e RH "ul"e >ASA$ sute !e
"l"oane !e teles'ectator" "2au %#0ut 'e Ne"l Arstron) -"
'e E!8"n Al!r"n !e%en"n! 'r""" oaen" care au 'us
'"c"orul 'e 7un#. Era cea a" )lor"oas# real"0are a -t""n&e"
s'a&"ale !e '+n# atunc"$ care a .asc"nat oaen"" !"n toat#
luea. Dar$ ,nc# !e 'e atunc"$ -t""n&a se ocu'a !e 'lanur"le
'entru 0/orur" e5'lorator"" '"lotate c#tre Jarte -" Venus$
/a c4"ar -" !e e")r#r" ,n as# 'e 'laneta sor#. Venus a
.ost -" este "n%est")at# !e son!e s'a&"ale. Acestea a(un) la
&"nt# !u'# c"rca >QH !e 0"le !e 0/or -" 'ot 'une 'e or/"t#
sarc"n" ut"le !e or!"nul I"lo)raelor$ !u'# un !ru !e
'este RQH !e "l"oane !e I"loetr".
Au .ost !e'use o!ule 'e su'ra.a&a lu" Venus.
3ara!o5al$ son!ele ruse-t" -" aer"cane nu au urat cel
a" scurt !ru '+n# la Venus$ c" s2au /a0at 'e 'r"nc"'"ul
consuulu" "n" !e co/ust"/"l. Dac# s2ar ." lansat
!"rect c#tre Venus$ son!ele ar ." tre/u"t s# a"/# o %"te0#
"n"&"al# !e MR Ics$ "ar ar" cant"t#&" !e co/ust"/"l ar ."
tre/u"t consuate nu nua" la lansare$ c" -" la .r+narea
son!e". A-a c# e5'er&"" ,n /al"st"c# 're.er# s# calcule0e
0/orul 'e o tra"ector"e care s# a'ro5"e0e c+t a" ult
or/"ta 3#+ntulu".
Cea a" .a%ora/"l# tra"ector"e este !e 0ece or" a"
lun)# !ec+t cea !"rect#$ !ar 'er"te o %"te0# !e lansare !e
!oar >>$QQ Ics$ la un consu !e co/ust"/"l ult a"
re!us.
Ce a a" r#as uto'"c ,n toate acestea? Cercet#r"le
'rel""nare !e%"n -t""n&# a'l"cat# at+t !e re'e!e$ ,nc+t
scr""tor"" SE au ar" 'ro/lee atunc". C+n! %or s#
"n%ente0e "n"a)"na/"lul.
3ro.esorul Fans 7a%en$ !"rector al Inst"tutulu" !e
<enet"c# al Un"%ers"t#&"" !"n Ja"n0$ a 'u/l"cat un ra'ort
con.or c#ru"a "l"oanele !e "nsecte 'er"culoase 'entru
o$ an"ale -" 'lante -" 'urt#toare ale unor /ol"$ ar 'utea
." e5ter"nateY.#r# a(utorul "nsect"c"!elor$ su/stan&ele
c4""ce .olos"te ,n 're0ent 'entru a !"stru)e "nsectele
'er"culoase -" ou#le acestora. El a .ost ca'a/"l s#
!eonstre0e e."cac"tatea eto!e" sale ,n ora-ul 1I'o$ !"n
;"ran"a$ care era "n%a!at !e uscul"&e. n c+te%a lun"$
1I'o a .ost el"/erat !e 'la)#.
7a%en a .#cut t"' !e ul&" an" e5'er"ente ,n
la/oratoarele !"n Ja"n0. n cursul acestora$ el a !esco'er"t
c# e5"st# o "nco'at"/"l"tate natural# ,ntre uscul"&ele !e
!".er"te or")"n". Juscul"&ele !"n nor!ul <eran"e" au
're!"s'o0"&"a !e a se ,'erec4ea cu cele !"n Sua/"a$ !ar
'ro)en"tura lor nu era %"a/"l#. Dac# uscul"&ele !"n
!".er"te '#r&" ale <eran"e" sunt at+t !e "nco'at"/"le$
atunc" este !e a-te'tat ca cele !"n cont"nente !".er"te s#
'ro!uc# 'ro)en"tur# a" 'u&"n %"a/"l#. Dec" a .ost crescut#
o ras# "5t#$ !"n s'ec"ene !"n Cal".orn"a -" !"n Eran&a.
'r#-t"a&" ,n ora-ul 1I'o$ ascul"" s'ec"e" /astar!e !e
Ja"n0 s2au !o%e!"t a ." n"-te aan&" a" /un"$ care au
concurat cu succes ascul"" s'ec"e" locale /"rane0e$ !ar
ou#le !e'use !e .eelele cu care se ,'ere2c4easer# nu au
'ro!us alte "nsecte. Croo0o"" !".er"telor rase nu s2au
'otr"%"t$ "nter%en"n! !"stru)erea )enet"c#. A%anta(ul
aceste" eto!e !e !"stru)ere a "nsectelor este e%"!ent *
!"s'are r"scul !e conta"nare a al"entelor -" a 'lantelor
'r"n ,'r#-t"ereY"nsect"c"!elor.
3ro.esorul 7a%en ,-" cont"nu# cercet#r"le 'e /a0a
celor a" recente !esco'er"r" ale )enet"c"". El a "ra!"at
uscul"&ele ascul" cu ra0e Z$ ,n !o0e !e GHHH !e
roent)en". Aceasta nu le cau0ea0# "nsectelor n"c" o le0"une
or)an"c#$ !ar lan&ul croo0o"al este a.ectat. 7ocusul
croo0o"lor este /ul%ersat$ )enele se sc4"/#$ "ar
"nsectele se %or !e0%olta !u'# un alt 'ro)ra. Ele a"
sunt ca'a/"le !e re'ro!uc&"e$ !ar 'ro)en"tura %a ."
"n.er"oar# !"n 'unct !e %e!ere al nu#rulu"$ !"ens"un"lor
etc. 7a%en s'une$ re.er"tor la aceste )enera&"" tratate$ care
,-" trans.er# !e/"l"t#&"le !escen!en&"lorD Nu e5"st#
%"n!ecare 'entru se"ster"l"tate$ 'entru c# ea este
ere!"tar#.
7a%en este con%"ns c# ,ntr2un t"' relat"% scurt %a ."
'os"/"l s# se .oloseasc# o!elul s#u -" 'entru st+r'"rea
altor "nsecte !#un#toareO el cre!e c# ,n ulte '#r&" ale
lu"" se 'oate re0ol%a -" 'acostea 'e care o const"tu"e
-o/olan"".
Iensele 'os"/"l"t#&" 'e care le o.er# an"'ularea
co!ulu" )enet"c nu a" sunt un %"s !e %"0"onar. A%e a
.ace cu real"t#&" -t""n&"."ce. Des")ur$ ,ntre "er" -" +"ne se
,nt"n!e un a/"s care tre/u"e tra%ersat. Cel a" 'ro/a/"l$
%o re!esco'er" ce%a ce !e(a a e5"stat.
ntr2o 0"$ no"le cuno-t"n&e -" noua te4n"c# %or crea
oaen" 'otr"%"&" 0/orulu" "nterstelar$ care nu se %or
,/oln#%" -" care %or ." "n!".eren&" la stresul -" la )reut#&"le
a.erente.
Ct""n&a e!"cal# a reu-"t trans'lantur" ale !".er"telor
or)ane$ !ar luea a ,nce'ut s# %or/easc# a" !es !es're
ele$ nel"n"-t"t# sau !orn"c# !e sen0a&"e$ a/"a !u'#
e.ectuarea 'r"ulu" trans'lant !e "n"#. 3"elea a ,nce'ut
s# ."e trans'lantat# 'r"n an"" 6GH$ oase au .ost sc4"/ate
!"n >AG?$ ,n >AQH a .ost trans'lantat un r"n"c4". n >AQG s2
a reu-"t un trans'lant al unu" '"c"or al unu" c+"ne. n >AQQ
"2a .ost trans'lantat unu" o un 'l#+n str#"n. n >AS@ a
.ost .#cut un trans'lant !e 'ancreas$ "ar a'o" s2a r"scat un
trans'lant !e ."cat. na.ar# !e acestea$ au a%ut loc -"
trans'lantur" ale altor or)ane.
Dar !"scu&""le %"olente s2au !e0l#n&u"t a/"a !u'# ce a
a%ut loc 'r"ul trans'lant !e "n"#. n 0"arele !"n toat#
luea a a'#rut o o'o0"&"e ,n!+r("t#$ 'oate !"n cau0a
sen0a&"e" nerost"te c# "n"a este a" ult !ec+t o s"'l#
'o'#. n o! c"u!at$ oul$ care !ore-te s# tr#"asc# -" se
tee !e oarte$ nu a 'r""t /"ne acest 'as ,na"nte al
-t""n&e" e!"cale. Dar 'ers'ect"%a sal%#r"" %"e&"" unu" o
'r"n ,nlocu"rea unu" or)an /olna% este .oarte "'ortant#.
Julte ec4"'e !e c4"rur)" 'ot s# .ac# aseenea o'era&"".
n!at# ce a 'utut ." !""nuat# reac&"a "unolo)"c#$ .#r# a
sc#!ea 'rea ult ca'ac"tatea !e a'#rare a or)an"sulu"$
o'era&""le !e trans'lant au ,nce'ut s# ."e o'era&"" curente$
la .el cu cele !e a'en!"c"t#. Dar au a'#rut !"."cult#&" le)ate
!e l"'sa or)anelor !e sc4"/. S2au ,n.""n&at /#nc" !e
or)ane$ la .el cu cele care e5"stau ,na"nte 'entru s+n)e$ ,n
s'"talele !"n luea ,ntrea)#. ;#nc"le !e s+n)e nu au "scat
contro%ersele 'e care le2au r"!"cat cele !e or)ane. De ce
oare? 7a ura ure"$ s+n)ele este .lu"!ul %"e&"" -" este
ult a" "ster"os !ec+t "n"a2'o'#. Des")ur$ s+n)ele
este !onat %oluntar. De ce nu se ,nt+'l# acela-" lucru -"
,n ca0ul unor !onator" !e or)ane care -t"u c# %or ur"$ sau
al ru!elor?
Eu cre! c# -" trans'lantur"le !e or)ane sunt o stare
tran0"tor"e. Dac# oaen"" !e -t""n&# %or reu-" ,n cele !"n
ur# s# 'ro)rae0e s'"rala !u/l# a ADN2ulu" !"n nucleul
celulelor cu "n.ora&"" necesare 'entru construc&"a sau
reconstruc&"a unor or)ane$ atunc" eto!ele !e t"'
EranIenste"n %or ." cur+n! u"tate. S2a reu-"t re)enerarea
scal'ulu" uan$ /a c4"ar -" un ,nce'ut !e cre-tere a
e/relor a'utate. ntr2o 0" %o a%ea -" o c4"rur)"e a
)enelor. 3ur# .ante0"e? Nu cre!. Ct"u c# s2a reu-"t s# se
.ac# o "n(ec&"e unu" o%ul .ecun!at !e -oarece$ ,nc# !"n
>ASS. Acest ou este o 0ec"e !"ntr2o celul# ro-"e -" nu
'oate ." %#0ut cu oc4"ul l"/erN
3ro.esorul E. F. <r+ul$ !"rector al Inst"tutulu" 'entru
Ra!"olo)"e -" Ut"l"0are Je!"cal# a I0oto'"lor al
Un"%ers"t#&"" !"n Jar/ur)$ ,'reun# cu c"/ernet"c"anul
Fer/ert B. EranIe$ au .#cut 're%"0"un" asu'ra e!"c"ne" -"
ar""lor e" ,n%ec"nate$ 'e teren seurt -" teren e!"u$
'u/l"cate ,n Deutsc4en gr0te/lattD
3e teren scurtD
^ St#'+n"rea trans'lantulu" or)anelor an"alelor -"
oaen"lor$ el""narea co'let# a reac&""lor "un"tare.
1r)anele -" s"steele /"olo)"ce art"."c"ale %or !e%en"
rut"n"ere Kor)ane art"."c"ale .#cute !"n 'last"c -"
co'onente electron"ce$ !u'# "!eea cP/or)"lorL.
3ro)res arcant ,n )er"atr"e -" )erontolo)"e. T"'ul
est"at !e %"a&# %a ." ,n (ur !e ?Q !e an".
3rocesul !e ,/#tr+n"re %a ." an"'ulat .a%ora/"l$
!e)enerarea "nerent# or)an"sulu" uan %a ." ,ncet"n"t#$
at+t !"n 'unct !e%e!ere ."0"c$ c+t -" 's"4"c.
Se %or tra)e 'r"ele conclu0"" cate)or"ce re.er"toare
la 'ro!ucerea .orelor 'r""t"%e !e %"a&# art"."c"al#.
Electron"ca /"oe!"cal# %a "n.luen&a 'utern"c
e!"c"na K!e e5e'lu$ e/re art"."c"ale electron"ce$
ra!are 'entru or/"$ e/re cu ser%o]can"se etc.L
3e teren e!"uD
Con)elarea oaen"lor 'e 'er"oa!e !e ore sau 0"le.
Deter"narea se5ulu" co'"lulu" ,na"nte !e na-tere.
6V"8.c%6.t"o/ n%%2Y
3os"/"l"t#&" !e trans'lant 'entru toate or)anele.
Corectarea !e.ectelor ere!"tare.
Jan"'ularea )enet"c# 'eranent# a an"alelor -"
'lantelor.
3ro!ucerea unor .ore 'r""t"%e !e %"a&#. Eolos"rea
laserelor cu ra0e Z -" )aa.
1 "un"0are /"oc4""c# )eneral# ,'otr"%a /ol"lor.
<eneral"0area te4nolo)"e" cP/or) Kor)ane art"."c"aleL.
Jan"'ularea or)an"selor 'r"n st"ulare electr"c# a
cre"erulu".
Je!"caente 'entru controlul st#r"" eo&"onale a
oaen"lor$ e!"caente 'entru ,/un#t#&"rea eor"e" -"
a ca'ac"t#&"" !e ,n%#&areH.
Eu 'resu'un c# "ntel")en&e necunoscute erau ca'a/"le
!e toate aceste lucrur" ,nc# !"n %reur"le "eor"ale.
3resu'un c# 0e"" au l#sat ,n ur#2le aceste
cuno-t"n&e$ la %en"rea lor 'e 3#+nt.
3resu'un c# !esco'er"r"le care ,nc# stau ascunse -"
a-tea't# s# ."e scoase la "%eal# 'r"n cercetare au .ost
stocate ,n eor"a uan# !"n t"'ur" "rneor"ale.
E5'er"entele lu" Da%"! E. ;ressler$ !e la
Un"%ers"tatea !"n 7os An)eles -" Jorton E!8ar!
;"tterans !e la Cole)"ul ;rPn Ja8r$ 3ennsPl%an"a$ sunt
!oar un 'as !e2a lun)ul acestu" !ru. E" au "'lantat unor
'e-t" celule cere/rale su'l"entare. 3e-t"" ,/o)#&"&" ,n
su/stan&# cere/ral# s2au !o%e!"t ,n scurt t"' a"
"ntel")en&" !ec+t seen"" lor netrata&". 7a s'"talul
Cle%elan! se .ac e5'er"en&e !e trans'lantare a unor cre"ere
!e a"u&# la c+"n".
De ce sul)eau 'reo&"" JaPa "n""le ,nc# /#t+n!e !"n
'"e'tur"le 'r"0on"er"lor?
De ce can"/al"" erau con%"n-" c# !ac# ,-" #n+nc#
!u-an"" %or 'relua 'uterea -" "ntel")en&a acestora?
De ce un "t !"n ant"c4"tatea ,n!e'#rtat# sus&"ne c#
oul are tru'ul !oar 'entru un t"' -" c# are o/l")a&"a s# ,l
,na'o"e0e st#'+nulu" ,n or"ce oent?
Tre/u"e s# ,n&ele)e c# sacr"."c""le uane 'ract"cate
!e "len"" erau a" ult !ec+t n"-te r"tualur" rel")"oase?
Erau ele n"-te a"nt"r" !"stors"onate ale unor trans'lantur"$
o'era&""$ re)ener#r" !e celule$ o .or# )rotesc# !u'# ""
!e an" !e la 'reluarea lor?
Fa"!e&" s# e5a"n# o alt# 'os"/"l"tate. Calculatorul
electron"c )+n!"tor este .olos"tor oulu" ,n cucer"rea
'a-n"c# a un"%ersulu". 1r"c+t !e ulu"toare ar ." calculele
e5ecutate !e el$ aceast# "nune a electron"c"" ,-" tr#"e-te
,nc# co'"l#r"a.
Cu !ou# secole ,n ur#$ str#luc"tul ateat"c"an
7eon4ar! Euler a calculat constanta @t cu SHH !e 0ec"ale
e5acte. Aceast# real"0are .a/uloas# "2a luat c+&"%a an".
Unul !"ntre 'r"ele co'utere a scos constanta n cu RHHH
!e 0ec"ale ,n c+te%a secun!e. Calculatoarele o!erne
.ac ,n o! curent calculul a >HHHHH !e 0ec"ale ,ntr2o
nanosecun!# Ko "l"ar!"e !e secun!#L.
Ast#0"$ cre"erul calculatorulu"$ eleentul s#u
central$ o'erea0# cu "l"oane !e un"t#&" "n.or2a&"onale. n
(ar)onul calculator"st"c$ acestea se nuesc /"&". Cre"erul
uan .unc&"onea0# ,ntr2un o! s""lar. Un"t#&"le
oleculare ale eor"e" -" coutatoarele ner%oase
stoc4ea0# -" 'rocesea0# "n.ora&"a. 3+n# -" co'""" !"n
lea)#n .ac acest lucru 2c4"ar !ac# nu o -t"u. D"n '#cate$
a!esea sunte ne%o"&" s# recunoa-te c# nu 'ute
'rocesa cuno-t"n&ele care ne asaltea0#.
Eleentul central al co'uterulu" lucrea0# cu o are
'rec"0"e. Cre"erul nostru .olose-te a" ult !e >Q "l"ar!e
!e coutatoare$ ,n t"' ce un calculator o!ern nu
.olose-te a" ult !e >H "l"oane. Atunc"$ !e ce un
calculator lucrea0# cu o 'rec"0"e a" are !ec+t cea a
cre"erulu"? 3entru c# nou# 0ec"" !"n cre"erul nostru sunt
ne.olos"te$ "ar calculatorul ,-" .olose-te /"&"" '+n# la
ult"ul.
C4"ar -" ast#0"$ su'er"or"tatea calculatoarelor este
co%+r-"toare. Dac# %re ca cre"erul nostru s# lucre0e la
a5"u$ tre/u"e s# ne concentr# asu'ra une" 'ro/lee
s'ec"."ce. Dar calculatorul 'oate re0ol%a "l"oane !e
'ro/lee !".er"te ,n acela-" t"'.
Calculatoarele !e ast#0" ,nc# au ne%o"e !e
"nter'retoare care s# tra!uc# l"/a(ul nostru$ )ra."ca -"
conce'tele ,n l"/a(ul "ntern al calculatorulu". Con%ersa&"a
!"rect# cu aceast# creatur# e5traor!"nar# este a-te'tat#
c+t !e cur+n!. Se ,ncearc#$ a" ales ,n An)l"a$ translatarea
l"/a(ulu" uan ,n )ru'e s"/ol"ce 'e care s# le ,n&elea)#
co'uterul. Dar 'entru ul&" l"/a(ul uan este 'rea lent
'entru a ." un "(loc !e coun"ca&"e ,ntre o -" a-"n#.
Se caut# al&" "ntere!"ar" 'entru trans"terea "n.ora&"e".
A s'us c# te4nolo)"a calculatoarelor este ,nc# la
,nce'utur"le ar"lor sale 'os"/"l"t#&". Cercet#r"le -"2au
'ro'us 'entru %""tor un sco' .or"!a/"lD un"tatea !e
stocare /"otron"c#. Ac"0"" nucle"c" 'ar s# a"/# 'ro'r"et#&"
a)net"ce. Dac# aceast# 'resu'unere se !o%e!e-te a ."
corect#$ e" %or ." ce" a" "c" 'urt#tor" !e "n.ora&"e.
Dac# cercet#r"le acestea ,-" %or at"n)e sco'ul$ un"tatea !e
'rocesare a calculatorulu"$ care ,nc# este !estul !e as"%#.
^ Se %a re!uce la !"ens"un"le cre"erulu" uan.
Un"t#&"le !e eorare /"otron"c# %or ." nu a" ar" !ec+t
lan&ur"le oleculare. Cre! c# aceast# ten!"n&# a cercet#r""
%a reu-" ,n cele !"n ur#$ !ar ," este tea# c# aceste
calculatoare /"otron"ce %or ." susce't"/"le la "n.ec&"" cu
%"ru-" -" /acter""H.
C#l#tor""le s'a&"ale "nter'lanetare o'erea0# cu
!"stan&e !e sute !e "l"oane !e I"loetr". 7a %"te0ele
care %or "nter%en"$ calculatorul %a ." a" ult !ec+t o
a-"n# care calculea0#. C4"ar !ac# 'ro!uc#tor"" !e
calculatoare se s."esc s# s'un# c# ,ntr2o 0" calculatoarele
%or 'utea s# )+n!easc# -" s# ac&"one0e "n!e'en!ent$ acea
0" %a %en". Atunc"$ calculatoarele %or )4"!a s"n)ure na%ele
s'a&"ale ,ntre 'lanete.
De'arte !e "ne s# a."r c# str#o-"" a%eau
cuno-t"n&# !es're calculatoare$ a'arate !e #sur#
electron"ce sau c"rcu"te "nte)rate. Dar$ .""n! con%"ns c#2
"ntel")en&ele e5traterestre au %"0"tat 3#+ntul$ na%ele lor
s'a&"ale tre/u"e s# ." .ost coan!ate 'r"n !"s'o0"t"%e
a!ec%ate. C" cu oaen"" sunt 'ro)raa&" !e c#tre 0e"$
cur+n! %o ." 'osesor"" unor "racole te4nolo)"ce.
7e)en!e la "lustra&"".
E"). c2Acest /loc !e '"atr# as"% are -an&ur" cu
ar)"n" !re'te$ "'os"/"l !e o/&"nut cu to'oare !e '"atr#
sau 'ene !e len.
E"). R * Aceast# statu"e !"n T"a4uanaco a .ost
scul'tat# !"ntr2un s"n)ur /loc !e '"atr#. Actualente se
)#se-te ,n 7a 3a0 K;ol"%"aL. C"ne a .#cut aseenea
onuente ur"a-e? Sunt acestea ase#n#toare cu .""n&ele
e5traterestre?
VYV NT1ARCEREA 7A STE7E YVYV
E"). M * Era)ent !"ntr2o statu"e !e la T"a4uanaco !e
un t"' !".er"t. C" aceasta se a.l# ,n 7a 3a0 K;ol"%"aL.
E"). G * Acest o !"n Auanr4et$ Tass"l"$ are
e5crescen&e ca n"-te antene 'e uer" -" 'e )enunc4". Casca
are !esc4"0#tur" 'entru oc4"$ n#r" -" )ur#. n !rea'ta sa$ un
nu! .e"n"n.
E"). S * Ca(aar:u"lla$ l+n)# 7"a K3eruL. V"0u"n" !e
%ul'e? De'o0"te !e )r+ne? Sunt RHA$ ,n l"n"e !rea't#. 7a
ce .oloseau n"-te )ro'" ,n care nu 'o&" s# nu ca0"?
E"). S21 )roa'#$ %#0ut# !e a'roa'e. D"aetru !e SH
!e cent"etr"$ a!+nc"e !e >@H !e cent"etr".
E"). @2 D"sc cereon"al a0tec cu ser'ent"ne. Zeul
soarelu"$ sau "a)"nea e5ces"% teolo)"0at# a unu"
cosonaut?
E"). ?2 3"atr# !e 4otar cu re)ele Jel"c4I4on -"
Soarele$ 7una -" un cor' rotun!$ .ruos scul'tat.
3#+ntul? Venus? Sau o s.er# s'a&"al#?
E"). A * 3"ctur" 'e st+nc" la Auanr4et$ Tass"l"$ %ec4" !e
c"rca ?HHH !e an"$ cu .")ur" strar+"". C4e'en)ul !esc4"s -"
cele !ou# e5crescen&e !"n 'artea !rea't# a o/"ectulu"
s.er"c r"!"c# sene !e ,ntre/are.
E"). >H * Fenr" 74ote a nu"t acest 'ersona( ,nalt !e
'este -ase etr"$ !e la Ta//aren$ Tass"l"$ Jarele Zeu
Jar&"an. Arat# sut# la sut# ca un cosonaut$ c4"ar
co'arat cu astronau&"" no-tr" lunar".
E"). >> * Acest !esen 'e st+nc# a .ost )#s"t la GH !e
I"loetr" su! !e Eer)ana KU0/eI"stanL.
E"). >R2 C#l#tor" s'a&"al" ,ntr2un !esen !e 'e o st+nc#$
Val Caon"ca KItal"aL.
E"). >M * Calen!ar c"rcular aPa-. De un!e au luat
aPa-"" cuno-t"n&ele astrono"ce -" ateat"ce? Are
.ora sa %reo le)#tur# cu con&"nutul?
C1NVERSA @@@ IN J1SC1VA.
n 0"ua !e >S a" >AS?$ .a"osul scr""tor so%"et"c
AleIsan!r Ka0an&e% 'unea cu ne#surat# )r"(# 'e #su&a
!e st"cl# !"n .a&a .erestre" !"n a'artaentul s#u !"n
Josco%a tre" statuete care 2au "'res"onat 'ro.un!.
Erau tre" statuete (a'one0e %ec4"$ turnate ,n /ron0$ -"
'#reau s# ."e ,/r#cate ,n costue s'a&"ale. Cea a" are
!"ntre ele a%ea ca SH !e cent"etr" ,n#l&"e -" un
!"aetru !e c"rca >Q cent"etr". ;en0" str+ns l"'"te
'orneau !e la uer"$ tra%ersau '"e'tul -" se ,nt+lneau !"n
nou ,n 0ona .eural#. 1 centur# lar)# cu &"nte ," ,ncon(ura
"(locul. ntre)ul costu$ '+n# la n"%elul )enunc4"lor$
a%ea 'rotu/erante care a!uceau a /u0unare. Casca era
le)at# str+ns !e tru' cu /en0" -" col"ere. N"-te !esc4"0#tur"
con"ce '#reau s# ."e !esc4"0#tur" 'entru res'"ra&"e sau
'entru a'aratul !e ascultare. A a" o/ser%at !ou#
!esc4"0#tur" 'e 'artea "n.er"oar# a c#-t"".
Dar cel a" .asc"nant lucru la aceste statuete erau .#r#
,n!o"al# oc4elar"" ar"$ cu lent"le !"s'use ,n un)4". Nu
'#reau s# a"/# areO !oar o/"ectul !"n #nu-a +"n""
st+n)" ar ." 'utut ." o ar#. Cu ar 'utea s# s'un# un
autor SE$ o "n"ar# laser.
Inc"tat la cule$ l2a ,ntre/at 'e Ka0an&e% !e un!e
'ro%eneau acele statuete -" c"ne " le !#!use.
El a c4"cot"t ,n /ar/#D J" le2a !at un cole) (a'one0$
,na"nte !e r#0/o"$ ,n 'r"#%ara lu" >AMA. Statuetele au .ost
)#s"te ,n t"'ul unor s#'#tur" .#cute ,n "nsula Fon!o$ !"n
9a'on"a. Ele sunt !atate ult ,na"nte !e era noastr#.
3ersona(ele au tr#s#tur" .ra'ante$ "ncontesta/"le$ !e
c#l#tor" s'a&"al"$ !ar n"en" nu 'oate s'une !e ce art"-t""
(a'one0" -"2au ,/r#cat .")ur"nele ,n aseenea costue.
Dar un lucru 'are a ." clar. N"c" oc4elar" !e 0#'a!#$ n"c"
lent"le !e acest t"' nu erau cunoscute ,n %ec4ea 9a'on"e.
A'o" AleIsan!r Ka0an&e% 2a !us cu ra/la lu" %ec4e
'e s'len!"!ele str#0" lar)" ale Josco%e" '+n# la Inst"tutul
Stern/er) al Un"%ers"t#&"" !"n Josco%a$ un!e ," aran(ase
o ,nt+ln"re cu 'ro.esorul Ios". Sau"lo%"c" CIlo%sI"$
!"rectorul De'artaentulu" !e Astrono"e.
Ce e5'er"en&# a a%ut la acest Inst"tut !e 'e
3ros'ectul Un"%ers"t#&""$ nr. >MN Era acolo un 0u0et ca !e
stu' -" o .o"ala ca ,ntr2un .urn"car. 3e or"un!e se )#sea un
loc$ st#teau ,n !e%#l#-"e ese -" 'u'"tre stu!en&e-t".
Cut"" %ec4" !e conser%e ser%eau !e scru"ere. 3e 'ere&"
at+rnau 4#r&" astrono"ce ur"a-e$ "ar ,n .a&a lor erau
stu!en&" care !"scutau. ntr2un col&$ stu!en&"" se lu'tau ,n
(urul une" .orule ateat"ce$ ,n col&ul o'us al&"" erau
ocu'a&" cu un a'arat !e #sur# co'l"ca6t. S"&ea"
"nst"nct"% c# acolo se lucra ,n ec4"'#.
U-a ca/"netulu" 'ro.esorulu" CIlo%sI" era
,ntre!esc4"s#. Caera a%ea acel aestec !e "rosur" !e
c#r&"$ !e !osare -" !e 'ra.$ caracter"st"c * cu a rearcat
a!esea * caerelor ,n care este '#strat ce este %ec4"$ "ar
noul este testat cu un oc4" cr"t"c.
3ro.esorul CIlo%sI" s2a r"!"cat !"n s'atele ese" sale
as"%e$ aco'er"t# cu t"'#r"tur" -" anuscr"se$ -" 2a
,nt+'"nat cu un r+s sus'"c"osD Dec" !uneata e-t"
el%e&"anulN
Suna ca un re'ro-$ ca -" cu /#tr+nul cel usc#&"% ar ."
%rut s# s'un#D Dec" tu e-t" "n!"%"!ul care tul/ur# su'u-""
aceste" &#r" 'a-n"ce cu teor""le sale -ocante. Dre't urare$
con%ersa&"a noastr#$ 'urtat# ,n en)le0#$ a ,nce'ut cu
oarecar" re0er%e. Cal$ calculat$ a!esea c#ut+n!u2-"
cu%+ntul cel a" 'otr"%"t$ .a"osul o * -" e con-t"ent !e
.a"a sa 2"2a e5'l"cat teor"a sa le)at# !e satel"&"" lu"
Jarte. El cre!e c# cele !ou# lun" ale 'lanete" %ec"ne sunt
satel"&" art"."c"al". n t"' ce ," e5'l"ca ar)uenta&"a sa ,n
.a%oarea teor"e"$ ," re'eta cu toat# o!est"a c# e %or/a
!oar !e o '#rere 'ersonal#.
Du'# ce a luat 'r+n0ul la cant"na a)loerat#$
'ro.esorul CIlo%sI" -"2a ,/l+n0"t 'u&"n at"tu!"nea
sus'"c"oas#. A ,nce'ut o !"scu&"e an"at# !es're
'os"/"l"t#&" "'os"/"le ,n cosos. 7a ."nal$ a a%ut
sat"s.ac&"a ,n&ele)er"" .a'tulu" c# n"c" acest e5'ert
'roe"nent al lu"" r#s#r"tene nu e5clu!ea 'os"/"l"tatea
une" %"0"te .#cute ,n trecut !e "ntel")en&e necunoscute$
%en"te !"n cosos. El c4"ar /#nu"a c# e5"st# 'lanete cu
%"a&# "ntel")ent# 'e o ra0# !e >HH !e an"2lu"n#.
Dar cu .ace cu !"stan&ele$ !onule 'ro.esor?
Cu %o aco'er" !"stan&ele "ncalcula/"le !"ntre stele?
CIlo%sI" "2a r#s'uns .#r# e0"tareD E%"!ent$ nu
e5"st# un r#s'uns r")uros. Autoatele sau sta&""le
controlate c"/ernet"c nu se su'un$ !u'# cu -t"&"$
calen!arulu" an"lor noral". Ce s'u" !e un ro/ot care s#
.ac# o c#l#tor"e !e o "e !e an" .#r# str"c#c"un"? 7a ura
ure"$ un"" !"ntre satel"&"" 'e care "2a 'lasat 'e or/"t# %or
.unc&"ona ult !u'# ce no" %o "ntra ,n or+nt.
Este '#rerea unu" o !e -t""n&# care este e5'ert ,n
!oen"u. Ea arat# o cale te4n"c 'os"/"l# !e a aco'er"
!"stan&e "n"a)"na/"le. Totu-"$ ea nu e5'l"c# cu ar 'utea
su'ra%"e&u" at+ta t"'$ -" 'r"n ce "(loace$ n"-te .""n&e
"ntel")ente.
n!ator"torul eu 'r"eten AleIsan!r Ka0an&e% #
a-te'ta ,n %ec4ea lu" a-"n#. El !"scutase cu stu!en&"".
3entru el$ Inst"tutul este o a !oua cas#. Acu$ el %o"a s#
# !uc# la Ju0eul 3u-I"n$ care a!#'oste-te a)n"."ce
colec&"" !e art# as"r"an#$ 'ersan#$ )reac# -" roan#. 3e
!ru$ a %or/"t !es're cercet#r"le ar4eolo)"lor c4"ne0"$
care ," "'res"onaser# 'e ar4eolo)"" no-tr". n t"' ce
rula 'e C4e"ul 3ru0ensIaPa$ Ka0an&e% "2a !at ulte
!etal"" !es're ult"ele conclu0"" ale sa%an&"lor c4"ne0" -"
"2a rost"t cu%"ntele2c4e"e ,n "cro.onul caseto.onulu"
eu. Atunc" c+n! ne o'rea la sea.oare$ eu rostea clar
nuele !e 'ersoane -" !e locur". Ceea ce a a!us cu "ne
,nre)"strat 'e /an!# a)net"c# a .ost at+t !e "nteresant$
,nc+t a co'ensat co'"os c4eltu"el"le -" o/oseala
c#l#tor"e".
Ka0an&e% "2a %or/"t a" ales !es're rearca/"lele
!esco'er"r" !"n un&"" ;a"an Kara Ula$ !"n C4"na.
3o%estea lu" suna ca un /as.
Iat# 'o%estea lu" Ka0an&e%D n >AM?$ ar4eolo)ul
c4"ne0 C4" 3u Te" a !esco'er"t n"-te or"nte !"s'use ,n
l"n"e ,n 'e-ter"le !"n un&"" ;a"an Kara Ula$ ,n re)"unea !e
.ront"er# cu T"/etul. El a )#s"t n"-te sc4elete "c"$ ale unor
.""n&e cu const"tu&"" !el"cate$ !ar cu n"-te ca'ete ar". 3e
'ere&"" 'e-ter"lor el a !esco'er"t '"ctur" care re're0entau
.""n&e cu c#-t" rotun!e. De aseenea$ erau scr"(el"te -"
Soarele$ 7una -" stelele$ un"te cu l"n"" 'unctate. C4" 3u Te"
-" as"sten&"" lu" au reu-"t * -" aste este area lor sen0a&"e *
s# recu'ere0e @>S !"scur" !e )ran"t$ )roase !e R c$
ase#n#toare cu n"-te !"scur" lon)2'laP. Aceste !"scur" !e
'"atr# a%eau o )aur# central#$ !e la care 'ornea o "nscr"'&"e
!u/lu s'"ralat# c#tre ar)"n"le !"sculu".
Ar4eolo)"" c4"ne0" -t"au c# ,n acea re)"une !e-ert"c#
locu"ser# 'e %reur" tr"/ur"le Dro'a -" Fa KS4"Ian)L. Iar
antro'olo)"" s'un c# aceste tr"/ur" !e unte ar ." .ost "c"
!e statur#$ cu o e!"e !e nua" >$SH .
Dar cran""le ar"? E5act aceast# 'arte a
!esco'er"r"" a !at 'este ca' %ec4"le clas"."c#r"
antro'olo)"ce. Sa%an&"" nu 'uteau clas"."ca cran""le ,nalte
-" lar)" ale "c"lor sc4elete !re't Dro'a sau Fa. N"c" cu
cea a" are /un#%o"n&# !e 'e lue. Atunc" c+n! -"2a
'u/l"cat teor"a$ ,n >AGH$ C4" 3u Te" a .ost ,nt+'"nat cu
/at(ocur". El a."ra c# 'o'ula&""le Dro'a -" Fa tre/u"e s#
." .ost o s'ec"e st"ns# !e a"u&e !e unte. Atunc"$ !e
un!e %eneau !"scur"le !e '"atr#? S# 'resu'une c# le2au
.#cut a"u&ele? Nu$ !es")ur. Du'# '#rerea lu" C4" 3u
Te"$ acestea au .ost 'use ,n 'e-ter" !e c#tre oaen"" une"
cultur" ulter"oare. D"n acest 'unct !e %e!ere$ teor"a lu" e
a" !e)ra/# r"!"col#. C"ne a a" au0"t !e or"nte
!"s'use la r+n!$ .#cute !e a"u&e? Ce s2a ,nt+'lat
!u'# aceea? Au .ost cu%a ,nre)"strate ,n ar4"%ele care
'#strea0# ca0ur"le antro'olo)"ce -" ar4eolo)"ce
nere0ol%ate -" u"tate acolo? Au .ost .oarte a'roa'eN
T"' !e !ou#0ec" !e an" n"-te oaen"6!e-te'&" s2au c#0n"t
s# re0ol%e en")a !"scur"lor !e '"atr#. A/"a ,n >ASR$
'ro.esorul Tsu U Nu"$ !e la Aca!e"a !e Stu!""
3re"stor"ce$ a reu-"t s# !esc".re0e 'ar&"al "nscr"'&""le
)ra%ate. C" ce s'uneau?
Ka0an&e% a luat o .")ur# ser"oas#D 3o%estea
!esc".rat# era at+t !e ulu"toare$ ,nc+t la ,nce'ut Aca!e"a
!e Stu!"" 3re"stor"ce "2a "nter0"s cate)or"c lu" Tsu U
Nu" s# ,-" .ac# 'u/l"ce cercet#r"le. C" asta a .ost tot?
Tsu U Nu" este un t"' .oarte ,nc#'#&+natO el a
cont"nuat s# lucre0e cu ,n%er-unare. A reu-"t s#
!eonstre0e .#r# !u/"" c# "nscr"'&""le nu erau o .ars#
.#cut# !e c"ne2-t"e2ce autor"tate ,n scr"er" 're"stor"ce. Asta
'entru c# c4"ar -" sa%an&"" ser"o-" !au uneor" !o%a!# !e
s"&ul uorulu". <+n!e-te2te la 1ul !e la 3"lt!o8n. n
coo'erare cu )eolo)""$ el a !eonstrat c# !"scur"le !e
'"atr# au o are concentra&"e !e co/alt -" !e alte etale.
E"0"c"en"" au !esco'er"t c# toate cele @>S !"scur" a%eau un
,nalt r"t !e %"/ra&"e ceea ce "2a !us la conclu0"a c#
.useser# e5'use c+n!%a la tens"un" .oarte ar".
Ka0an&e% a '#r#s"t C4e"ul Kro'otI"nsIaPa -" a con!us
c#tre cotul str#0"" VolI4onIa. Ja-"na s2a o'r"t l+n)#
Ju0eul 3u-I"n. Era at+t !e 'r"ns !e 'o%estea cu
!"scur"le$ ,nc+t a %rut s# ascult restul e" c4"ar acolo$ 'e
trotuar$ !ar Ka0an&e% 2a luat !e /ra& -" 2a "ntro!us ,n
u0eu. Ne2a a-e0at 'e o /anc#$ ,ntre ,naltele %"tr"ne !e
st"cl#.
Cont"nua&"$ %# ro)N Erau !e(a 'atru sa%an&" care
sus&"neau teor"a lu" Tsu U Nu". n >ASM$ acesta s2a
4ot#r+t s# 'u/l"ce$ ,n c"u!a ret"cen&e" Aca!e"e". A au0"t
c# lucrarea este cunoscut# ,n 1cc"!ent$ !ar c# nu a .ost
luat# 'rea ,n ser"os. C" a"c" e la .el$ !oar c+&"%a sa%an&"
cura(o-" au luat ,n sea# teor"a !"scur"lor !e '"atr#. Eoarte
recent$ ."lolo)ul nostru$ !r. V"acesla% Za"&e%$ a 'u/l"cat
c+te%a e5trase !"n 'o%estea !"scur"lor !e '"atr# ,n re%"sta
S'utn"I. 3o%estea ,ntrea)# este '#strat# la Aca!e"a !"n
;e"("n) -" ,n ar4"%ele "stor"ce !"n Ta"'e"$ EorosaH.
3o%estea s'une c# acu >RHHH !e an"$ nu#ra&" !e ast#0"$
un )ru' !"ntr2a" lor s2a 'r#/u-"t 'e a tre"a 'lanet# a acestu"
s"ste. Aerona%ele lor * asta este tra!ucerea e5act# a
4"ero)l".elor )ra%ate * nu a" a%eau !estul# 'utere ca s#
'#r#seasc# aceast# lue. Euseser# !"struse ,n un&""
,n!e'#rta&" -" "nacces"/"l". Nu a%eau n"c" "(loace$ n"c"
ater"ale s# constru"asc# o alt# aerona%#. Toate astea
sunt scr"se 'e !"scur"le !e '"atr#? Da$ "ar a'o" a" scr"e
c# .""n&ele acestea$ care se 'r#/u-"ser# 'e 3#+nt$
,ncercaser# s# se ,'r"eteneasc# cu locu"tor"" un&"lor$ !ar
.useser# %+nate -" oor+te. 3o%estea se ter"n# a'roa'e
te5tual a-aD ;#r/a&"$ .ee" -" co'"" s2au ascuns ,n 'e-ter"
'+n# la a'usul soarelu". A'o" e" au cre0ut senele -" au
%#0ut c# ce"lal&" au %en"t !e !ata asta cu "nten&"" 'a-n"ceX
Ca a-a se ter"n#. E5"st# ce%a care s# con."re
acest con&"nut al !"scur"lor !e '"atr#? Ja" ,nt+"$
or"ntele !"s'use ,n r+n! -" !"scur"le ,nsele. C" a" sunt
le)en!ele c4"ne0e-t"$ cele !"n re)"unea ;a"an Kara Ula$
care s'un c# ,n trecut au sos"t !"n nor" n"-te .""n&e "cu&e$
su/&"rele -" )al/ene. J"tul s'une ,n cont"nuare c# str#"n""
au .ost ocol"&" !e c#tre tr"/ul Dro'a$ !"n cau0a ur+&en"e"
lor. Au .ost oor+&" !e oaen" 'e calea cea a" ra'"!#.
Donule Ka0an&e%$ !e ce nu este !"scutat# aceast#
'o%este ,n toat# luea? Nu este !estul !e cunoscut#? * %
,nso&"torul eu a ,nce'ut s# r+!#$ "2a 'us +na 'e u#r
-" "2a s'us cu o resenare /l+n!#D A"c"$ ,n Josco%a$
'o%estea este cunoscut#$ tot ce tre/u"e s# .ac" este s# &""
oc4"" !esc4"-". Dar 'o%estea asta con&"ne 'rea ulte .a'te
care nu 'ot ." 'otr"%"te ,n cronolo)"a at+t !e )reu
constru"t# a ar4eolo)"e" -" antro'olo)"e". Autor"t#&" care
!au are "'ortan&# re'uta&"e" lor ,n luea -t""n&"."c# ar
tre/u" s# a/an!one0e o are 'arte !"n 'ro'r""le lor teor""$
!ac# %or s# "a ,n ser"os lucrur"le !"n ;a"an Kara Ula. Este
oene-te s# %re" er)" 'e calea /#t#tor"t#. Sau s# '#stre0"
t#cerea$ sau s# r+0" !"scret -" con!escen!ent. Atunc" c+n!
sa%an&" recunoscu&" .ac la .el$ r+! sau nu s'un n""c$ n"c"
cel a" cura(os o nu 'oate s# ,-" '#stre0e entu0"asul
'entru un su/"ect 'rea ."er/"nte ca s# ,l ane%re0".
Eu sunt 'rea t+n#r ca s# ," 'er"t s# # resene0.
Cre! ,n 'uterea "!e"lor c#rora nu le 'o&" %+r, 'unul ,n
)ur#.
71CURI VECFI CARE JERIT\ S\ EIE
CERCETATE.
ntr2una !"n c#l#tor""le ele ,n 3eru$ tr"!entul ,nalt !e
>@H !e etr" !e 'e .ale0a )ol.ulu" 3"sco se %e!ea cel a"
!e a'roa'e ca !e la un I"loetru -" (u#tate ,n "nter"orul
uscatulu". Tre" an" a" t+r0"u$ a 'l#nu"t ,'reun# cu
Fans Neuner s# er)e la &#r$ s# cur#&" cel 'u&"n o
'arte !"ntr2un /ra& al tr"!entulu" -" s# lu# .oto)ra."".
Du'# o tentat"%# e-uat# !e a a(un)e la tr"!ent 'e calea
terestr#$ cu o a-"n# ,nc4"r"at# care nu a 'utut s# treac# !e
!unele !e n"s"'$ a con%"ns un 'escar s# ne !uc# ,n )ol..
Ne2a ,n%+rt"t ca !ou# ore$ su/ un %+nt sla/$ !u'# care
'escarul ne2a e5'l"cat c# nu 'utea s# ne !uc# a" a'roa'e
!e al$ 'entru c# /arca lu" s2ar ." .#cut &#n!#r" ,n rec".ur"le
su/ar"ne ascu&"te.
A-a c# nu a a%ut ,ncotro -" a s#r"t ,n a'#$ a
,notat -" a '#-"t 'r"n a'a 'u&"n a!+nc# ult""" c"nc"0ec"
!e etr"$ co'let ,/r#ca&" -" ,nc#l&a&"$ !"n cau0a 'e-t"lor
!e 'ra!#. A luat cu no" ruletele$ sculele -" a'aratele .oto$
'rote(ate ,n cut"" !e 'last"c. C+n! a a(uns la 'r"ele
st+nc" ale &#rulu"$ ne2a scos 4a"nele u!e -" ne2a t+r+t
'r"n n"s"'ul ."er/"nte '+n# la 'eretele !e st+nc#.
D"n ne.er"c"re$ 0e"" r#u%o"tor" nu !au 'uter"
su'ranaturale cur"o-"lor "!eal"-t". Du'# c+te%a ore !e
unc# )rea$ a tre/u"t s# recunoa-te c# ne era "'os"/"l
s# el"/er# #car o 'or&"une a tr"!entulu" !e stratul )ros
!e n"s"'.
Cu toate acestea$ a .#cut c+te%a #sur#tor" care au
er"tat e.ortul. D"n&"" tr"!entulu" au ."ecare o l#&"e !e
c"rca 'atru etr" -" (u#tate. E" sunt .#cu&" !"n /locur"
ar)"nt"" .os.orescente$ !ure ca )ran"tul. na"nte !e a ." .ost
aco'er"te cu n"s"'$ a!"c# at+ta t"' c+t %ec4"" locu"tor" au
'#strat tr"!entul curat$ aceste senale "ntense$
str#luc"toare$ !est"nate 0e"lor$ tre/u"e s# ." str")at la
cerur".
E5"st# un"" ar4eolo)" care cre! c# tr"!entul !e 'e
st+nc"le )ol.ulu" 3"sco este un re'er 'entru na%")a&"e. Dar
.a'tul c# tr"!entul se a.l# ,ntr2un )ol. -" nu 'oate ." %#0ut
!"n toate !"rec&""le !e c#tre na%e contra0"ce teor"a lor. Un
alt ar)uent ,'otr"%a aceste" teor"" ar ." acela c# un re'er
!e aseenea !"ens"un" ar ." ult 'rea are 'entru
na%")a&"a !e coast#$ "ar e5"sten&a na%")a&"e" !e lar) ,n
ant"c4"tate este cel 'u&"n ,n!o"eln"c#. Dar 'r"nc"'alul
ar)uent ,'otr"%# este c# ce" care au constru"t tr"!entul
l2au .#cut ,n!re'tat s're cer. De aseenea$ a 'utea s# ne
,ntre/# !e ce oaen"" !"n %ec4"e nu au .olos"t cele
!ou# "nsul"&e a.late ,n lar)$ ,n 'relun)"rea !"ntelu" central
al tr"!entulu"$ !ac# tot era ne%o"e !e un re'er 'entru %reun
t"' !e na%")a&"e. Acestea ar ." o.er"t o or"entare natural# -"
ar ." .ost %"0"/"le !"n !e'#rtare$ !e c#tre or"ce %as$ !"n
or"ce !"rec&"e s2ar ." a'ro'"at acesta !e )ol.. Dec"$ la ce
/un un re'er 'e care ar"nar"" %en"n! !"ns're nor! sau
!"ns're su! nu l2ar ." 'utut %e!ea? C" !e ce unul ,n!re'tat
s're cer? n treac#t ."e s'us * 'entru a l#ur" lucrur"le *
'e l+n)# n"s"'ur"le !e-ertulu"$ acolo nu se a.l# a/solut
n""c care s# 'oat# atra)e n"-te na%")ator"$ "ar rec".ur"le
ascu&"te ar ." .#cut locul 'u&"n 'ro'"ce ancor#r""$ c4"ar -" ,n
t"'ur"le 're"stor"ce.
Teor"a ea !es're senalul ,n!re'tat c#tre cer a"
este sus&"nut# !e un .a't. 7a nua" >SH !e I"loetr" ,n
l"n"e !rea't# se a.l# 'latoul Na0ca$ cu "ster"oasele sale
!esene .#cute 'e '#+nt$ care au .ost !esco'er"te a/"a ,n
an"" 6MH. De atunc"$ ar4eolo)"" ,-" tot .r#+nt# cre"er"" cu
s"steul )eoetr"c al l"n""lor$ cu !esenele !e an"ale -" cu
)ru'ur"le !e '"etre ,n)r"("t aran(ate$ care se ,nt"n! 'e o
0on# !e c"rca GQ !e I"loetr" ,ntre 3al'a$ la nor!$ -"
Na0ca$ la su!. J"e ," 'ar eleente ale unu" aero'ort.
1r"c"ne 0/oar# !easu'ra 'latoulu" 'oate s# %a!#
l"'e!e l"n""le str#luc"n!. Ele se ,nt"n! 'e I"loetr"
,ntre)"$ uneor" 'aralele unele cu altele$ alteor"
"ntersect+n!u2se sau .or+n! tra'e0e cu latur" !e ?HH !e
etr". ntre aceste l"n"" !re'te care nu s'un n""c$ 'o&" s#
!"st"n)" conturur"le "ense ale unor an"ale$ !"ntre care
cel a" are #soar# RQH !e etr".
V#0ute !e a'roa'e$ l"n""le se !o%e!esc a ." n"-te
-an&ur" a!+nc"$ care 'un ,n e%"!en&# contrastul !"ntre
su/solul al/2)#l/u" al 'a'e" -" stratul su'er"or !e n"s"'
ca.en"u al !e-ertulu". Jar"a Re"c4e$ care lucrea0# !"n
>AGS la 're0er%area$ #surarea -" "nter'retarea !esenelor$
este 'r"a 'ersoan# care a .#cut$ .olos"n! ruleta -"
se5tantul$ sc4"&e 'e teren ale tr"un)4"ur"lor$
!re'tun)4"ur"lor$ l"n""lor !re'te -" ale nueroaselor !esene
!e an"ale. Ea a .ost 'r"a care a !esco'er"t !e ce %alea
In)en"o a .ost cea a" 'otr"%"t# 'entru aseenea arca(e$
care s# !ure0e sute !e an". Jot"%ul este acela c# ,n
re)"unea Na0ca 'lou# ,n e!"e !ou#0ec" !e "nute 'e an.
Cu alte cu%"nte$ 're!o"n# un cl"at uscat -" cal!.
Cl"at"0area este as")urat# !e %+ntul care car#
n"s"'ul -" care #tur# tot ater"alul !e la sol$ l#s+n! !oar
'"etrele$ care se s.ar# ,ncont"nuu$ !ator"t# !".eren&elor
ar" !e te'eratur#. Ja" ult$ aceste '"etre sunt
aco'er"te cu a-a2nu"tul lac !e !e-ert$ care const# ,ntr2
un o5"! ca.en"u luc"os. 3entru a .ace %"0"/"le )")ant"cele
!esene$ constructor"" au a%ut !oar !e ,nl#turat '"etrele
,nc4"se la culoare !e la su'ra.a&# -" !e s#'at ,n solul
.orat !"n ater"al alu%"onar u-or.
Dar c"ne a .#cut aceste !esene -" !e ce le2a .#cut at+t
!e ar"$ ,nc+t 'o&" s# ,&" .ac" o "!ee !e ansa/lu !oar !e la
o are ,n#l&"e$ !e e5e'lu !"ntr2un a%"on?
A%eau e" un s"ste .oarte a%ansat !e su'ra%e)4ere$ cu
a(utorul c#ru"a s# ." 'utut re'ro!uce la o scar# ur"a-#$ cu o
'rec"0"e a/solut#$ n"-te sc4"&e .#cute la o scar# ult a"
"c#?
Jar"a Re"c4e s'uneD 3ro"ectan&""$ care ar ." 'utut
%er"."ca 'er.ec&"unea crea&"e" lor nua" !"n aer$ tre/u"e s#
." a%ut n"-te 'lanur" "n"&"ale$ !esenate la o scar# a" "c#.
Cu au .ost e" ,n stare s# 'un# ."ecare l"n"e la locul e" -"
cu au .#cut al"n"er"le 'e !"stan&e ar"$ "at# o 'ro/le#
care ne %a lua ul&" an" 'entru a o re0ol%a.
3+n# acu$ sa%an&"" nu 'rea s2au ses"0at !e
.enoenul !"n 'a'a !e la Na0ca. 7a ,nce'ut$ e" au cre0ut
c# l"n""le !re'te .useser# %ec4" !ruur" "nca-e$ sau canale
!e "r")a&"e. Dar aceste e5'l"ca&"" sunt a/sur!eN De ce ar
tre/u" n"-te !ruur" s# ,ncea'# !"n "(locul unu" 'latou$
'entru ca a'o" s# se ter"ne /rusc? Dac# l"n""le ar ." .ost
!ruur"$ !e ce nu se "ntersectea0# !u'# un s"ste !e
coor!onate? C" !e ce urea0# 'unctele car!"nale$ c+n!
sco'ul unu" !ru este s# ,n!e'l"neasc# n"-te sco'ur"
'#+nte-t"$ 'e cea a" scurt# !"stan&#? C" !e ce tre/u"e s#
."e n"-te canale !e "r")a&"e su/ .ora unor '#s#r"$ '#"an(en"
-" -er'"?
Jar"a Re"c4e$ care a lucrat cel a" ult -" cel a"
"ntens la re0ol%area secretulu" !e 'e 'latoul Na0ca -" care
a scr"s !es're acesta cartea Secretul !e-ertulu"$ res'"n)e$
aceste "nter'ret#r". Ea cre!e c# aceste !esene sunt le)ate
a" !e)ra/# !e calen!ar -" !e sen"."ca&"" rel")"oase.
Du'# '#rerea e"$ arca(ele !e 'e '#+nt sunt n"-te
o/ser%a&"" astrono"ce l#sate 'oster"t#&"" ,ntr2o .or#
"n!estruct"/"l#. Totu-"$ ea are anu"te re0er%eD Nu este
a/solut s")ur c# toate l"n""le 'ot ." "nter'retate astrono"c$
'entru c# e5"st# unele K"nclus"% ulte or"entate nor!2su!L
care nu 'ot cores'un!e a'ar"&"e" n"c" une" stele ,n 'er"oa!a
,n !"scu&"e. Dar$ !ac# s2a "nten&"onat re're0entarea 'o0"&"e"
constela&""lor nu nua" !e 'e or"0ont$ c" -" !e !easu'ra
acestu"a$ atunc" l"n""le au at+tea e5'l"ca&"" 'os"/"le$ ,nc+t
%a ." e5tre !e !"."c"l s# !o%e!e-t" %reuna !"ntre ele.
Ct"u c# Jar"a Re"c4e nu ,'#rt#-e-te '#rerea ea
!es're !esenele )eoetr"ce !e la Na0ca$ 'entru c#
re0ultatele cercet#r"" e" nu (ust"."c# aseenea conclu0""
,n!r#0ne&e. n c"u!a acestu" lucru$ a- !or" s# " se 'er"t#
s# ," e5'un teor"a.
Cu c+t%a t"' ,n ur#$ 'e 'latoul nelocu"t a.lat ,n
a'ro'"erea ora-ulu" Na0ca !e ast#0" au ater"0at .""n&e
"ntel")ente necunoscute$ care au constru"t un aero!ro
"'ro%"0at 'entru na%ele lor s'a&"ale care a%eau s#
o'ere0e ,n a'ro'"erea 3#+ntulu". E" au .#cut !ou# '"ste
'e un teren "!eal. Sau -"2au arcat 0onele !e ater"0are cu
un ater"al necunoscut nou#? Ca -" ,n alte oca0""$
cosonau&"" -"2au ,n!e'l"n"t "s"unea -" s2au ,ntors 'e
'laneta lor.
Dar tr"/ur"le 're"nca-e$ care %#0user# aceste .""n&e la
lucru -" .useser# 'utern"c "'res"onate$ au a-te'tat cu
.e/r"l"tate ,ntoarcerea acestor 0e". E" au a-te'tat an" !e
0"le$ "ar c+n! a-te'tarea nu s2a ,'l"n"t$ e" au ,nce'ut s#
.ac# no" l"n"" 'e 'latou$ a-a cu %#0user# c# .#cuser#
0e"". A-a se e5'l"c# e5tens""le 'r"elor !ou# '"ste !e
ater"0are.
Dar 0e"" tot nu a'#reau. Cu ce )re-"ser#? Cu ce ,"
su'#raser# 'e ce" !"n cer? U4 'reot -"2a a"nt"t c# 0e""
%en"ser# !"n stele -" au %en"t cu "!eea ca l"n""le
"'loratoare s# ."e ,n!re'tate c#tre stele. 7ucrul a
re,nce'ut$ "ar no"le traseele au .ost .#cute con.or
constela&""lor.
Dar 0e"" tot nu %eneau.
n acest t"' s2au n#scut -" au ur"t )enera&"". 3"stele
or")"nale$ .#cute !e cosonau&"" necunoscu&"$ c#0user# ,n
ru"n#. Tr"/ur"le "n!"ene nou2%en"te au0"ser# !e 0e""
%en"&" !"n cerur" !oar !"n tra!"&"a oral#. 3reo&"" au
trans.orat relat#r"le acelor ,nt+'l#r" 6 ,n tra!"&"e sacr# -"
au !eter"nat 'o'orul s# constru"asc# no" sene 'entru
0e"$ ast.el ,nc+t ace-t"a s# se ,ntoarc# ,ntr2o 0".
Dar$ ,ntruc+t aceast# e5tra'olare l"n"ar# nu a%ea
succes$ e" au ,nce'ut s# sa'e 'e '#+nt !esene ur"a-e !e
an"ale. 7a ,nce'ut$ au !esenat tot .elul !e '#s#r"$ care
s"/ol"0au 0/orul$ !ar a" t+r0"u "a)"na&"a le2a su)erat
-" conturur" !e '#"en(en"$ a"u&e -" 'e-t".
A!"t c# este o e5'l"ca&"e "'otet"c# a !esenelor !e la
Na0ca$ !ar ar ." "'os"/"l s# se ." ,nt+'lat a-a? A %#0ut
* -" toat# luea 'oate %e!ea * c# s"/olur"le an"ale -"
coor!onatele '"stelor !e ater"0are 'ot ." recunoscute !oar
!e la o are ,n#l&"e.
$ Dar asta nu este tot. n %ec"n#tatea ora-ulu" Na0ca e5"st#
!esene 'e 'ere&" !e st+nc#$ re're0ent+n! oaen" !"n ale
c#ror ca'ete 'ornesc ra0e$ ase#n#toare cu "coanele care
,l )lor"."c# 'e I"sus.
Na0ca este la ca >SH !e I ,n l"n"e !rea't# .a&# !e
3"sco. Deo!at# a a%ut o "lu"nare. E5"sta %reo le)#tur#
,ntre tr"!entul !e la )ol.ul 3"sco$ !esenele !e 'latoul
Na0ca -" ru"nele !e 'e 'latoul !e la T"a4uanaco?
E5ce't+n! o "c# !e%"a&"e$ acestea sunt 'e 4art# 'e
aceea-" l"n"e !rea't#. Dar !ac# 'latoul Na0ca a .ost un
teren !e ater"0are$ "ar tr"!entul !e la 3"sco un re'er$ atunc"
ar tre/u" s# se )#seasc# un re'er -" la su! !e Na0ca$ 'entru
c# e )reu !e ,nc4"'u"t c# to&" astronau&"" %eneau !"ns're
nor!$ a!"c# !"ns're 3"sco.
ntr2a!e%#r$ l+n)# ora-ul Nollen!o$ !"n su!ul 3eru2
ulu"$ la GHH !e I"loetr" !e Na0ca$ au .ost !esco'er"te
arca(e ar" !esenate 'e .e&ele st+nc"lor ,nalte.
Sen"."ca&"a -" sco'ul lor nu au .ost ,nc# e5'l"cate. Ele se
cont"nu# cu altele$ a.late ,n !esertur"le -" un&"" 'ro%"nc"e"
c4"l"ene Anto.a)asta. n ulte '#r&" se 'ot "!ent"."ca
un)4"ur" !re'te$ s#)e&" -" sc#r" cu tre'te cur/ate$ sau 'ot ."
%#0u&" %ersan&" !e !ealur" aco'er"&" cu !re'tun)4"ur"$ ,n
'arte ornaentate. 3este tot !e2a lun)ul l"n"e" !e 'e 4art#$
.e&ele st+nc"lor arat# cercur" cu ra0e "nter"oare -" o%alur"
u'lute cu c#su&e !e -a4$ ,n t"' ce 'e un !eal "nacces"/"l
!"n !e-ertul Tara'ac+r e5"st# un ro/ot )")ant"c.
Des're aceast# !esco'er"re Kla a" 'u&"n !e ?HH !e
I"loetr" !e Na0caL$ 0"arul c4"l"an elJercur"o scr"a$ cu
l"tere ar"D No" !esco'er"r" ar4eolo)"ce 'r"n .oto)ra."ere
aer"an#D Un )ru' !e e5'er&" a reu-"t s# .ac# o nou#
!esco'er"re ar4eolo)"c# !"n aer. n t"' ce 0/urau
!easu'ra !e-ertulu" Tara'ac+r$ a.lat ,n nor!ul e5tre al
&#r""$ e" au !esco'er"t tr#s#tur"le st"l"0ate ale unu" o$
!esenate ,n n"s"'. 3ersona(ul este ,nalt !e >>H etr" -"
conturul s#u este arcat cu '"etre !e or")"ne %ulcan"c#. Se
a.l# 'e un !eal sol"tar$ ,nalt ca !e RHH !e etr"X
Cercur"le -t""n&"."ce sunt !e '#rere c# cercet#r"le aer"ene
sunt !e are "'ortan&# ,n "n%est")area 're"stor"e"X
Con.or e/r"lor e5'e!"&"e"$ ro/otul are ca >>H
etr" ,n#l&"e. Cor'ul s#u este rectan)ular$ ca un !ula'$
'"c"oarele sunt !re'te$ "ar 'e )+tul su/&"re st# un ca'
'#trat$ !"n care "es !ou#s're0ece antene !e lun)"" e)ale.
De sus -" '+n# (os$ el are ata-at 'e a/ele latur" ar"'"oare
tr"un)4"ulare$ ca ar"'"le !e !"rec&"e ale su'erson"celor.
Dator# aceast# !esco'er"re lu" 7autaro Nune0$ !e la
Un"%ers"tatea !e Nor! !"n C4"le$ )eneralulu" E!uar!o
9ensen -" aer"canulu" Del/ert Trou$ care au o/ser%at
.ora&"unea !e a'roa'e$ ,n t"'ul unu" 0/or 'e !easu'ra
!e-ertulu". Aceast# !esco'er"re cu a!e%#rat sen0a&"onal# a
.ost con."rat# 'e !e'l"n !e un al !o"lea 0/or$ e.ectuat !e
!"rectorul Ju0eulu" Ar4eolo)"c !"n Anto.a)asta$ !oana
<uacol!a ;o"sset. Ea a con."rat -" a .#cut -" .oto)ra.""
aer"ene ale altor !esene st"l"0ate$ 'e o ra0# !e c"nc"
I"loetr"$ !esco'er"te 'e ,n#l&""le 3"na!os.
Z"arul )u%ernaental c4"l"an$ El Arauco$ scr"aD C4"le
are ne%o"e !e c"ne%a care s# sat"s.ac# cur"o0"tatea noastr#
cron"c#$ 'entru c# n"c" <eP -" n"c" DoePco ear4eolo)"a
nu ne2au s'us n""c !es're 'lat.ora !e la El
Enla!r"lla!o$ !es're care se s'une c# ar ." art"."c"al#$ "ar
un"" sus&"n c# ar ." o'era unor .""n&e !e 'e alt# 'lanet#.
3r"ele !etal"" !es're !esco'er"r"le !e 'e 'lat.ora
El Enla!r"lla!o !atea0# !"n au)ust >AS?. 3latoul '"etros
este lun) ca !e tre" I"loetr"$ "ar ,n 'artea ne!"strus# !e
trecerea t"'ulu" are ca ?QH !e etr" l#&"e. Terenul
arat# a" !e)ra/# ca un a."teatru. Dac# ar ." .ost .#cut !e
oaen"$ ace-t"a ar ." tre/u"t s# a"/# 'uterea le)en!arulu"
Su'eran. ;locur"le !e '"atr# sunt !re'tun)4"ulare$
a%+n! ,ntre tre" -" 'atru etr" ,n#l&"e -" ,ntre -a'te -" 0ece
etr" lun)"e. Dac# a"c" ar ." tr#"t ur"a-"$ -" e" ar ." tre/u"t
s# ."e e5traor!"nar !e ar". 9u!ec+n! !u'# scaunele !e
'"atr#$ )a/ele lor ar ." tre/u"t s# #soare 'este 'atru
etr". N"c" o .ante0"e nu este !estul !e /o)at# 'entru a
,nc4"'u" ce .el !e ur"tor" au asa/lat acele /locur" su/
.or# !e a."teatru. Z"arul 7h Jar"ana !"n Ta"ca$ C4"le$
,ntre/aD Acest loc ar 'utea ." un loc !e ater"0are K'entru
0e"L. Ar 'utea$ cate)or"c. Ce -"2ar a" 'utea !or" c"ne%a?
3latoul !e la El Enla!r"lla!o este acces"/"l !oar
c#lare. Se c#l#re-te ca tre" ore !e la s#tucul 1rto Alto !e
V"e4es$ '+n# se a(un)e la ,n#l&"ea !e MQH !e etr"$ la
care se a.l# &"nta c#l#tor"e". ;locur"le %ulcan"ce care se
)#sesc a"c" au o su'ra.a&# .oarte lustru"t#$ care s2ar ." 'utut
o/&"ne nua" 'r"ntr2o .oarte atent# ."n"sare. 3e acest 'latou
se 'oate recunoa-te l"'e!e -" o '"st# !e ater"0are 'ar&"al
,ntreru't#$ lun)#$ ca !e un I"loetru -" lat# !e %reo
-a"0ec" !e etr"$ ,n a'ro'"ere$ oaen"" !e -t""n&# au.
Desco'er"t -" ,nc# !esco'er# unelte 're"stor"ce cu care * se
'resu'une * au .ost e5ecutate cele RMM !e /locur" !e '"atr#
cu .ore re)ulate$ ."ecare c+nt#r"n! ca 0ece tone.
Z"arul Conce't"on$ !"n El Sur$ C4"le$ nue-te 'latoul
!e la El Enla!r"lla!o un loc "ster"os. 7ocul este ,ntr2
a!e%#r "ster"os * la .el ca toate locur"le$ cu tra!"&"e
're"stor"c#. Dac# ,&" arunc" 'r"%"rea s're %est$ ,nt+lne-t"
a/"sur" ur"a-e$ !easu'ra c#rora se rotesc con!or" -" %ultur"$
-" !"ncolo !e care %ulcan"" 'ar n"-te sant"nele ute. n
!ealur"le %est"ce se a.l# o 'e-ter# natural#$ lun)# !e >HH
!e etr"$ ,n care se 'ot %e!ea ,nc# ure ale act"%"t#&""
uane. n 're0ent$ sa%an&"" coc4etea0# cu "!eea c#
oaen"" e'oc"" !e '"atr# au e5ca%at o %+n# !e o/s"!"an
K.ora&"une st"cloas# a unor !e'uner" recente !"n la%#L$ -"
c# au l#sat ast.el o ur# a ca'ac"t#&"lor lor te4n"ce$ su/
.ora .olos"r"" uneltelor etal"ce. Nu 'ot su/scr"e la
aceasta. 1aen"" e'oc"" !e '"atr# cu )reu ar ." 'utut s#
a"/# scule con&"n+n! etal. Cre! c# aceast# teor"e nu este
corect#.
n t"'ul cercet#r"lor ar4eolo)"ce -" )eolo)"ce$
sa%an&"" au !esco'er"t un onol"t c#0ut$ care -" ,ntr2o r+n#
a%ea o ,n#l&"e !e !o" etr". Du'# ce l2au ,ntors$ cu ar"
e.ortur"$ 'e cealalt# 'arte au !esco'er"t c+te%a !esene. 1
en")# !en# !e a ." "nclus# ,n (un)la !e ,ntre/#r" "scate
!e Insula 3a-telu".
Jer"t# s# ."e en&"onat# -" o alt# rearca/"l#
!esco'er"re. n "(locul 'latoulu" se a.l# tre" /olo%an" cu
!"aetre !e la un etru la un etru -" (u#tate. Atunc"
c+n! s2au .#cut #sur#tor"$ s2a !esco'er"t c# l"n"a care
une-te6!o" !"ntre ce" tre" /olo%an" se a.l# e5act 'e !"rec&"a
nor!2su!. Iar l"n"a care 'orne-te !e la 'r""" !o" la cel !e2
al tre"lea "n!"c#$ cu o "c# eroare$ !"rec&"a ,n care soarele
se a.l# %ara la 0en"t. Iar#-" tre/u"e s# ne ,ntre/# !ac# este
%or/a !e o cultur# st"ns#$ care -"2a l#sat urele
cuno-t"n&elor astrono"ce$ sau !ac# nu cu%a str#o-""
no-tr" unceau !"n or!"ne su'er"oare.
Aceste !o%e0" ale trecutulu" nu 'ot ." tratate !re't
co"nc"!en&e.
n El Jercur"o !"n Sant"a)o !e C4"le$ -e.ul e5'e!"&"e"
-t""n&"."ce$ Fu/erto Sarnataro ;ounau!$ a sus&"nut
'unctul !e %e!ere c# o str#%ec4e cultur# necunoscut# ar ."
.#cut totul$ 'entru c# /#-t"na-"" !"n re)"une nu ar ." 'utut
n"c"o!at# s# a(un)# la aseenea real"0#r". Dar$ s'une
;ounau!$ era !e(a clar c# 'latoul ar ." .ost un e5celent loc
!e ater"0are 'entru tot .elul !e o/"ecte 0/ur#toare. Aceasta
ar e5'l"ca !e ce cele RMM !e /locur" !e '"atr# aran(ate
'er.ect s"etr"c$ care ar 'utea ." 'r"%"te ca n"-te re'ere
,n!re'tate s're cer.
;ounau! a" scr"eD Sau e5'l"ca&"a$ ar 'utea ." .oarte
s"'l#$ anue c# locul a .ost .olos"t !e n"-te .""n&e
necunoscute 'entru sco'ur"le lor.
A "ntrat at+t !e !etal"at ,n !esco'er"r"le !e 'e
'latoul !e la El Enla!r"lla!o !"n !ou# ot"%e. Ja" ,nt+"$
'entru c# acestea sunt cunoscute ,n Euro'a !oar ,ntr2un
cerc restr+ns !e s'ec"al"-t"$ "ar ,n al !o"lea r+n! 'entru c#
ele se 'otr"%esc 'er.ect cu teor"a ea care s'une c#
arca(ele !e la )ol.ul 3"sco sunt ,nce'utul une" l"n""
!re'te !e2a lun)ul c#re"a se a.l# terenur" !e ater"0are
'entru cosonau&"$ care !uc '+n# ,n nor!ul statulu" C4"le.
Tre/u"e s# a%e 'eranent ,n "nte .a'tul c#$ !e-"
creator"" str#%ec4"lor cultur" !"s'ar$ urele l#sate !e e" ne
r"!"c# ,ntre/#r" -" ne 'ro%oac#. 3entru a )#s" r#'unsur" la
,ntre/#r"le lor$ 'entru a 'utea r"!"ca #nu-a 'ro%oc#r""$
"nst"tutele !e cercet#r" ar4eolo)"ce ar tre/u" s# 'r"easc#
!e la )u%erne$ sau 'oate !e la or)an"0a&"""le "nterna&"onale$
.on!ur" a!ec%ate$ ast.el ,nc+t s# ,-" 'oat# s"steat"0a -"
accelera "n%est")a&""le. Este at+t necesar$ c+t -" corect ca
na&"un"le a%ansate s# "n%esteasc# ,n %""tor "l"ar!e$ "ar
cercetarea trecutulu" s# ."e cons"!erat# o Cenu-#reas#? S2
ar 'utea s# %"n# 0"ua ,n care na&"un"le s# ,ncea'# o curs# a
cercet#r"lor ar4eolo)"ce$ care s# ."e '#strate su/ cel a"
str"ct secret "l"tar. Va a'#rea o s"tua&"e s""lar# cu cea !"n
%reea 'r"elor aselen"0#r"$ !ar cursa ar4eolo)"c# nu %a
a" ." una !e 'rest")"u$ c" una care s# "'l"ce ul&" /an".
n aceast# 'r"%"n&#$ a- %rea s# en&"one0 un nu#r !e
locur" ,n care cercetarea cu "(loace o!erne ar !uce
'ro/a/"l la !esc".rarea ultor secrete ale trecutulu"$ ,n
/ene."c"ul te4nolo)"e".
i R##-"&ele une" a-e0#r" uane !atate cu eto!a C$
G acu RASHH !e an"$ )#s"te ,n "nsula Santa Rosa$
Cal".orn"a.
i 7a a" 'u&"n !e RH !e I"loetr" !e ora-ul s'an"ol
Ron!a$ ,ntr2o %ale ontan# s"n)urat"c#$ se )#se-te 'e-tera
7a 3"leta. Se 'oate !eonstra c# a"c" au tr#"t oaen" ,ntre
an"" MHHHH -" SHHH ,.e.n. 3ere&"" 'e-ter"" sunt aco'er"&"2cu
sene stran"" st"l"0ate$ care nu sunt n"-te +0)#le." .#r#
no"#$ 'entru c# sunt e5ecutate art"st"c -" se re'et# a!esea.
Ele ar 'utea const"tu" un t"' !e scr"s.
i n un&"" Enne!"$ !"n su!ul Sa4are"$ 3eter Euc4s
a6!esco'er"t 'atru 'ersona(e .e"n"ne )ra%ate 'e '"atr#$ cu
caracter"st"c" !e ne)#s"t altun!e%a ,n A.r"ca. Cor'ur"le
acestora 'oart# ,/r#c#"nte -" au tatua(e s""lare cu cele
)#s"te ,n 3ac"."cul !e Su!. Dar !"stan&a !"ntre su!ul
Sa4are" -" "nsulele 3ac"."culu" este !e RQHHH !e I"loetr"
,n l"n"e !rea't#N
i A-a2nu"tele ean!re se cunosc !e !eult$ !"n
nueroase !esene ru'estre !"n A.r"ca -" Euro'a. Ele sunt
!esene ale unor la/"r"ntur"O '+n# acu$ n"en" nu a -t"ut
ce s# .ac# cu ele. Dar aceste s"/olur" la/"r"nt"ce su .ost
)#s"te -" ,n 'e-ter" !"n Aer"ca !e Su!$ a" ales ,n
Terr"tor"o Nac"onal !e Santa Cru0 -" ,n Terr"tor"o !e
Neu)uen$ ,n Ar)ent"na. A e5"stat un sc4"/ !e "!e" ,ntre
art"-t"" care le2au creat? Cu alt.el s2ar 'utea e5'l"ca
re'etarea acelora-" s"/olur"?
i Sa%antul ar)ent"n"an 9uan Jor"c0 a !eonstrat c#
l"/a a)4"ar# era %or/"t# ,n %ec4"ul re)at _u"to ,na"nte
!e cucer"rea s'an"ol#. El a !esco'er"t nue !e .a"l"e
s""lare$ to'on""ce s""lare -" o/"ce"ur" .unerare
"!ent"ce. C+n! %ec4"" a)4"ar" ,-" ,nor+ntau un ort$
e" ,-" luau r#as2/un !e la acesta cu cu%"nteleD Va
!"s'#rea ,n constela&"a Urse" Jar". Iar ,n %#"le _u"nc4e -"
Coc4as:u" !"n Aer"ca !e Su! se )#sesc tuul" care sunt
re'ro!ucer" ."!ele ale celor -a'te stele 'r"nc"'ale ale Urse"
Jar".
i D"n t"'ur" 're"stor"ce$ o '"atr# ,nalt# !e tre" etr" -"
(u#tate -" cu o c"rcu.er"n&# !e 0ece etr" se a.l# 'e un
!elu-or ,ntre A/ancaP -" r+ul A'ur"ac$ ,n 3eru$ 'e
!ruul !"ntre Cu0co -" Jacc4u 3"cc4u. Aceast# 3"e!ra !e
S"4u"te are rel"e.ur" care arat# "nunate terase$ te'le -"
/locur" !e locu"t$ ca -" stran"" con!ucte -" o scr"ere care
("u a .ost ,nc# !esc".rat#. E5"st# rel"e.ur" s""lare !"n 0on#$
cunoscute su/ nuele !e Ru"4uas" -" Int"4uas".
Ru"4uas" are un o!el al unu" te'lu cu o n"-# !e un
etru -" (u#tate.
i n cunoscuta re%"st# aer"can# Nat"onal <eo)ra'4"e
a a'#rut ,n .e/ruar"e >AS@ un art"col !es're un "c tr"/ !e
A"nu$ care tr#"e-te ,n "nsula (a'one0# FoIIa"!o. A"nu ,nc#
sus&"n cu t#r"e c# e" sunt !escen!en&"" !"rec&" a" 0e"lor
%en"&" !"n Cosos$ "ar "tur"le lor s'un acelea-" lucrur".
i 3e un %as care !atea0# !"n secolul -ase ,.e.n.$ a.lat la.
Vat"can$ A'ollo este re're0entat 0/ur+n!$ c+nt+n! la l"r#
st+n! a-e0at 'e un .el !e sco"c# cu tre" '"c"oare lun)".
Toat# structura este 'urtat# 'r"n aer !e tre" ar"'" ar" !e
%ultur.
i n 'arcul2u0eu !e V"lla4erosa$ Ta/asco KJe5"cL
se )#se-te un onol"t ,n)r"("t scul'tat 'e care este
re're0entat un -ar'e$ sau a" !e)ra/# un !ra)on$ care
,ncon(oar# colosul !"n tre" '#r&"$ ,n#untrul an"alulu" se
a.l# un o care st# a-e0at$ cu s'atele a'lecat -" cu
'"c"oarele ,nt"nse. 3"c"oarele sale se s'r"("n# 'e n"-te
'e!ale$ "ar +na st+n)# o!"4ne-te 'e o anet#$ ,n t"'
ce +na !rea't# 'oart# o cut"u&#. Ca'ul este aco'er"t !e o
casc# str+ns#$ care ," aco'er# s'r+ncenele$ urec4"le -"
/#r/"a$ l#s+n! la %e!ere !oar .a&a. C4"ar l+n)# /u0ele sale
se a.l# un a'arat care 'oate ." "!ent"."cat cu un "cro.on.
/r#c#"ntea -" casca 'ersona(ulu" a-e0at sunt str+ns
le)ate.
i n c""t"rul re)al !"n Ur a .ost )#s"t# o !alt# lat# !e
cu'ru$ 'e care or"c"ne 'oate %e!ea$ !e sus ,n (osD c"nc"
/"le$ o cut"u&# ca un !".u0or$ !ou# rac4ete a/solut
o!erne$ care stau una l+n)# alta -" e"t ra0e s're ,na'o"$
c+te%a !esene ca !e !ra)on" -" o co'"e !estul !e ."!el# a
une" ca'sule s'a&"ale. Art"stul care a )ra%at aceste lucrur"
acu QQHH !e an" tre/u"e s# ." a%ut o "a)"na&"e !e
"n%"!"atN
i Senor <erar!o N"ean KFac"en!a Casa <ran!e$
Tru("llo$ 3eruL are ,n colec&"a sa 'art"cular# !ou#
rearca/"le %ase !e lut. Unul !"ntre acestea este ,nalt !e
R>$Q c -" re're0"nt# un so" !e ca'sul# s'a&"al# 'e care
se 'ot recunoa-te u-or otorul -" e-a'a2entul$ ca ,n
rel"e.ul care ,l re're0"nt# 'e 0eul2'"lot !e rac4et#
KuIulIan !e la 3alen:ue. Un an"al ase#n#tor cu un
c+"ne$ cu )ura c#scat#$ st# )4eu"t ,n ca'sul#. Al !o"lea
%as !e lut arat# un o care ,-" .olose-te !e)etele ar#t#toare
!e la a/ele +"n" 'entru a o'era un .el !e a-"n# !e
calcul sau un 'anou !e coan!#. Acest %as are o ,n#l&"e
!e 'atru0ec" !e cent"etr". A/ele %ase au .ost )#s"te ,n
%alea C4"caa$ 'e coasta !e nor! a 3eru2ulu".
Nu$ nu ne a.l# la s.+r-"tul$ c" !oar la ,nce'utul
ar"lor !esco'er"r" care a!uc trecutul ,n %"tor.
INSU7A 3ASTE7U7 UN SU;IECT INE3UIZA;I7.
3e a'roa'e toate "nsulele locu"/"le !"n J#r"le Su!ulu"
se )#sesc r##-"&e ale unor ar" cultur" necunoscute.
Acestea$ su'ra%"e&u"toare ale unor te4nolo)""
"ne5'l"ca/"le$ !ar %#!"t .oarte a%ansate ulu"esc %"0"tatorul
-" e.ect"% ,l ,'"n) s# .ac# s'ecula&"" -" s# e"t# teor"".
Ja" ales 'e Insula 3a-telu".
A 'etrecut 0ece 0"le 'e 'et"cul acela !e roc#
%ulcan"c# !"n 3ac"."cul !e Su!. Z"lele ,n care "nsula era
%"0"tat# !oar o !at# la -ase lun" !e un %as !e r#0/o" c4"l"an
sunt !eult !use. A a(uns acolo cu un a%"on
c%a!r"otor. Nu e5"st# ,nc# 4otelur"$ a-a c# a locu"t ,ntr2
un cort. A%usese )r"(# s# a!uce cu no" 'ro%"0""$ care 'e
"nsul# sunt .oarte rare. De !ou# or" a .ost "n%"ta&" la c"n#
!e c#tre /#-t"na-". A consuat soon co't$ 'e care e" ,l
,n)ro'au ,ntr2o )aur# ,n '#+nt -" ,l aco'ereau cu c#r/un"
a'r"n-" -" cu o )r#a!# !e .run0e !".er"te$ care .ac 'arte
!"n re&etele secrete ale )os'o!"nelor !"n Ra'a Nu". A
tre/u"t s# a-te't# !ou# ore scoaterea +nc#r"" care
s.+r+"a. Ca un )uran! ce # a.lu$ tre/u"e s# recunosc c#
'a'"lele ele )ustat"%e au a%ut 'arte !e un .est"n$ un
a!e%#rat !el"c"u$ o 'l#cere 'e care a e)alat2o !oar .est"nul
urec4"lor elc$ atunc" c+n! oaen"" !"n Ra'a Nu" au
,nce'ut s# c+nte !"n .olclorul lor.
Calul ,nc# este "(locul !e trans'ort al "nsule" * cu
e5ce'&"a une" a-"n"$ care a'ar&"ne 'r"arulu" Ro'o$ ,n
%+rst# !e !ou#0ec" -" -ase !e an"$ o !e statur# e!"c -"
cu o .a&# rotun!#$ ales !eocrat"c !e c#tre concet#&en""
s#". Ro'o este re)ele ne,ncoronat al "nsule"$ !e-" e5"st# -"
un )u%ernator -" un co"sar !e 'ol"&"e. Ro'o 'ro%"ne
!"ntr2o .a"l"e %ec4e -" 'ro/a/"l -t"e a" ulte !es're
Insula 3a-telu" -" !es're en")ele e" nere0ol%ate !ec+t to&"
ce"lal&" "nsular" la un loc. El -" !o" !"ntre as"sten&"" s#" s2au
o.er"t s# ne ."e )4"0".
7"/a %or/"t# ,n Ra'a Nu" este /o)at# ,n %ocaleD t"2
ta2'e2'e2tu2t"2lo2u. Nu o %or/esc$ a-a c# a coun"cat
,ntr2un aestec !e s'an"ol# -" en)le0#. C+n! nu ne a"
,n&ele)ea$ ,ncerca s# coun"c# cu a(utorul +"n"lor$
'"c"oarelor -" al ""c""O cre! c# 'entru 'r"%"tor" era
.oarte au0an&".
E5"st# ulte %ers"un" ale "stor"e" Insule" 3a-tclu" -"
ulte teor"" !es're aceasta. Du'# cercet#r"le ele !e !oar
0ece 0"le$ e%"!ent c# nu 'ot s# s'un ce s2a ,nt+'lat acolo
,n trecutul ,n!e'#rtat$ !ar cre! c# a )#s"t ar)uente ca s#
ar#t ce nu 'utea s# se ,nt+'le acolo.
E5"st# o teor"e care s'une c# str#o-"" actual"lor
locu"tor" !"n Ra'a Nu" au !#ltu"t statu"le$ acu .a"oase
,n ,ntrea)a lue$ !"n roca %ulcan"c# !ur#$ !e2a lun)ul a
)enera&"" ,ntre)" !e unc# )rea. T4or FePer!a4l$ 'e care ,l
res'ect 'ro.un!$ !escr"e ,n cartea saAIu2aIu cu a )#s"t
sute !e unelte !e '"atr# 0#c+n! ,n !e0or!"ne ,n car"ere. D"n
aceast# as# !e unelte$ el a tras conclu0"a c# un nu#r
necunoscut !e oaen" au !#ltu"t la statu"$ "ar a'o" au
a/an!onat ,n 'r"'# unca ,ntr2un oent oarecare. E" -"2
au aruncat sculele -" le2au '#r#s"t la locul !e unc#.
Eolos"n! un are nu#r !e locu"tor"$ care au lucrat
t"' !e o'ts're0ece 0"le$ FePer!a4l a r"!"cat ,n '"c"oare o
statu"e !e !"ens"un" e!""$ .olos"n! )r"n0" !e len -" o
te4n"c# 'r""t"%#$ !ar e."c"ent#$ "ar a'o" au trans'ortat2o$
cu a(utorul .r+n)4""lor -" a a'ro5"at"% o sut# !e oaen"$
'e 'r"nc"'u"ul 4e"2ru'.
Iat# o teor"e care 'are a ." %er"."cat# !e 'ract"c#N Cu
toate acestea$ ar4eolo)"" !"n toat# luea au 'rotestat
,'otr"%a acestu" e5e'lu. n 'r"ul r+n!$ s'un e"$ Insula
3a-telu" a a%ut ,ntot!eauna un nu#r "c !e oaen" -"
'rea 'u&"n# 4ran# 'entru a &"ne ,n %"a&#$ nu#rul !e
'"etrar" necesar 'entru a ,n!e'l"n" arele
&el * c4"ar -" 'e t"' !e a" ulte )enera&"". n al !o"lea
r+n!$ e" a."r# c# nu e5"st# !o%e0" c# /#-t"na-"" ar ." a%ut
%reo!at# la !"s'o0"&"e lenul 'entru ater"alul !e
construc&"e K'entru role$ !e '"l!#L.
Du'# ce a re.lectat asu'ra su/"ectulu" la .a&a
loculu"$ cre! c# 'ot s# s'un c# teor"a uneltelor !e '"atr# nu
st# ,n '"c"oare la o anal"0# a" atent# a .a'telor$ care sunt
!ure$ ,n sensul 'ro'r"u al cu%+ntulu". Du'# ,ncercarea
reu-"t# a lu" FePer!a4l$ era )ata s# ta" !e 'e l"sta ea
una !"n en")ele nere0ol%ate. Dar$ !u'# ce a a(uns ,n
.a&a 'eretelu" !e la%# !"n craterul Rano RaraIu$ a 4ot#r+t
s# las senele !e ,ntre/are ,n cont"nuare. A #surat
!"stan&a sco/"t# !"ntre la%# -" statu"le neter"nate -" a
)#s"t s'a&"" !e '+n# la R etr"$ 'e o !"stan&# ca !e MQ !e
etr". N"en" nu ar ." 'utut %reo!at# s# sco/easc#
cant"t#&" at+t !e ar" !e la%# cu "c" unelte 'r""t"%e !e
'"atr#.
T4or FePer!a4l "2a 'us 'e /#-t"na-" s# c"o'leasc#
t"' !e s#'t#+n" cu a(utorul %ec4"lor unelte )#s"te acolo
!"n a/un!en&#. A %#0ut re0ultatulD un -an& !e c+&"%a
cent"etr" s#'at ,n roca %ulcan"c# !ur#N C" no" a 0)+r"at
ca ne/un"" ,n roc#$ .olos"n! cele a" ar" '"etre 'e care
le2a 'utut )#s". Du'# c+te%a sute !e lo%"tur"$ !"n
uneltele noastre nu a" r##seser# !ec+t n"-te c"o/"tur"
a#r+te$ ,n t"' ce roca a/"a !ac# 're0enta c+te%a
0)+r"etur".
Teor"a uneltelor !e '"atr# ar 'utea s# ."e %ala/"l# ,n
ca0ul unora !"ntre statu"le a" "c"$ 'ro%en"n! !"ntr2o
e'oc# a" a'ro'"at# !e a noastr#$ !ar$ !u'# '#rerea ea -"
a ultor altor %"0"tator" a" Insule" 3a-telu"$ ea nu 'oate ."
acce'tat# 'entru e5ca%area ater"e" 'r"e a colosalelor
statu" !"n roc# %ulcan"c#.
Ast#0"$ craterul Rano RaraIu arat# ca un )")ant"c
atel"er al unu" scul'tor$ ,n care s2a !at ,ncetarea lucrulu"
c4"ar c+n! unca era ,n to". Statu" ter"nate$ 'e (u#tate
ter"nate -" a/"a ,nce'ute stau 'este tot$ ,n 'o0"&"e
%ert"cal# sau or"0ontal#. A"c" r#sare !"n n"s"' un nas ur"a-$
acolo un '"c"or 'entru care nu e5"st# 'anto. 'e luea asta
st# ,nt"ns ,n "ar/a '"'ern"c"t#$ "ar ,n alt# 'arte o .a&# "ese
!"n '"atr#$ !e 'arc# ar %rea s# res'"re.
3r"arul Ro'o st#tea l+n)# no" -" se u"ta cu !#!ea
,n '"atr# cu toat# 'uterea$ !+n! !"n ca'.
De ce r+!e&"? 72a ,ntre/at 'r"etenul eu Fans
Neuner. Doar a-a au .#cut -" str#o-"" !unea%oastr#$
nu?
Ro'o "2a r#s'uns cu un 0+/et lar). Cu o 'r"%"re
'"e0"-#$ el a s'us secD A-a s'un ar4eolo)"".
3+n# acu$ n"en" nu a reu-"t s# a!uc# o e5'l"ca&"e
#car c+t !e c+t acce'ta/"l# !e ce c+te%a sute !e
'ol"ne0"en"$ care a/"a ,-" !uceau 0"lele ,n lu'ta cu l"'sa !e
4ran#$ s2au 4ot#r+t s# se a'uce !e )reaua unc# !e a
scul'ta 'este SHH !e statu".
N"en" nu a .ost ca'a/"l s# !ea %reun "n!"c"u 'r"%"tor
la te4n"c"le a%ansate cu a(utorul c#rora /locur"le !e '"atr#
au .ost e5trase !"n la%a !ur#.
3+n# acu$ n"en" nu a .ost ca'a/"l s# e5'l"ce !e ce
'ol"ne0"en"" K!ac# e" au .ost scul'tor""L au !otat .e&ele cu
tr#s#tur" -" e5'res"" 'entru care nu e5"sta %reun o!el 'e
"nsul#D nasur" lun)" -" !re'te$ )ur" cu /u0e su/&"r"$ oc4"
tra-" -" .run&" ,n)uste.
N"en" nu -t"e ce re're0"nt# aceste scul'tur".
N"c" c4"ar T4or FePer!a4lN
3oate s# 'ar# !"n 'artea ea o o/r#0n"c"e nu nua" s#
res'"n) teor"a lu" T4or FePer!a4l !es're o!ul ,n care au
.ost .olos"te unelte !e '"atr# 'entru a .ace statu"le$ !ar -" s#
.olosesc a/un!en&a !e unelte e5act 'entru a !eonstra
contrar"ul$ anue c# ur"a-ele statu" nu 'uteau ." real"0ate
'e calea aceasta.
Dac# ce s'un eu sun# "ncre!"/"l$ "at# e5'l"ca&"a * ca
!e o/"ce"$ una care sun# .antast"c.
Un "c )ru' !e .""n&e "ntel")ente a e-uat 'e Insula
3a-telu"$ !ator"t# une" 'ro/lee te4n"ce. Nau.ra)"a&""
a%eau un stoc are !e cuno-t"n&e te4n"ce$ are .oarte
a%ansate -" o eto!# !e 'relucrare a '"etre" necunoscut#
nou#$ care a l#sat ure ,n ulte locur" !e 'e 3#+nt.
Str#"n"" s'erau c# %or ." c#uta&"$ )#s"&" -" sal%a&" !e a" lor.
Dar cel a" a'ro'"at '#+nt cont"nental se a.la la GHHH !e
I"loetr" !"stan&#.
Z"lele se scur)eau .#r# ca e" s# .ac# ce%a. V"a&a 'e
"ca "nsul# !e%en"se 'l"ct"s"toare -" onoton#.
Necunoscu&"" au ,nce'ut s# ," ,n%e&e 'e /#-t"na-" eleente
!e %or/"reO le2au s'us !es're lu"le str#"ne$ !es're stele -"
sor". 3oate 'entru a l#sa /#-t"na-"lor o a"nt"re 'eren# a
-e!er"" lor$ !ar 'oate -" 'entru a senal"0a 'r"eten"lor care
," c#utau 're0en&a lor 'e "nsul#$ str#"n"" au e5tras !"n roca
%ulcan"c# o statu"e colosal#. A'o" au .#cut al&" ur"a-" !e
'"atr#$ 'e care "2au !"s'us 'e '"e!estale !e '"atr# !e2a
lun)ul &#rulu"$ ast.el ,nc+t s# ."e %"0"/"l" !e !e'arte.
3+n# c+n!$ /rusc$ a "nter%en"t sal%area.
Iar /#-t"na-"" au .ost l#sa&" cu o )r#a!# !e restur"$ cu
statu" a/"a ,nce'ute -" 'e (u#tate ter"nate. E" au ales 'e
cele care erau cel a" a'roa'e !e ."n"sare -" le2au ter"nat$
!u'# ce au unc"t ,n!+r("t an" !e 0"le$ .olos"n! uneltele lor
!e '"atr#. Dar cele c"rca RHH !e statu" care erau !oar
sc4"&ate ,n st+nc# -"2au /#tut (oc !e 0)+r"etur"le .#cute !e
ustens"lele !e '"atr#. n cele !"n ur#$ locu"tor""
ne'#s#tor"$ care se )+n!esc !oar la 0"ua !e a0" * n"c" c4"ar
ast#0" nu se 'rea ooar# cu unca * au renun&at la trea/a
care nu le a!ucea n""c$ -"2au aruncat uneltele -" s2au
,ntors la 'e-ter"le -" col"/ele lor 'r""t"%e.
Cu alte cu%"nte$ ,ntre)ul arsenal !e c+te%a sute !e
unelte !e '"atr# care nu au reu-"t s# sa'e ,n st+nc# a .ost
l#sat !e e"$ -" nu !e scul'tor"" a!e%#ra&". Eu sus&"n c#
uneltele !e '"atr# sunt !o%a!a resen#r"" ,n .a&a une"
sarc"n" "'os"/"l !e ,n!e'l"n"t.
De aseenea$ /#nu"esc c# ae-tr"" care au !at lec&""
,n Insula 3a-telu" sunt ace"a-" cu ce" !e la T"a4uanaco$ !e
la SacsaP4uaan$ !e la )ol.ul 3"sco -.a..!. E%"!ent$ este
una !"ntre ultele teor"" 'os"/"le -" ar 'utea ." contracarat#
'r"n "n%ocarea !"stan&elor ar". Dar asta ar ,nsena s# nu
se "a ,n sea# teor"a ea * -" eu nu sunt s"n)urul care o
sus&"ne * c# ,n trecutul ,n!e'#rtat au e5"stat n"-te .""n&e
"ntel")ente$ 'osesoare ale une" te4nolo)"" a%ansate$ 'entru
care 'arcur)erea unor !"stan&e ar" ,n aerona%e !e !".er"te
t"'ur" nu const"tu"a o 'ro/le#.
7uea 'oate s# se ,n!o"asc# !e teor"a ea$ !ar
tre/u"e s# recunoasc# .a'tul c# lucrur"le arat# ca -" cu
'entru scul'tor"" ace"a t#"erea colo-"lor !"n la%a tare ar ."
.ost un (oc !e co'"".
3oate c# 'entru e" era un 4o//P.
Dar 'oate c# a%eau ,n "nte o ."nal"tate anue.
S2au s#turat oare ,ntr2o 0" !e (ocul !e2a statu"le?
Sau au 'r""t un or!"n care "2a !eter"nat s#
,ncete0e?
n or"ce ca0$ e" au !"s'#rut /rusc.
3+n# acu$ nu s2a .#cut n"c" o s#'#tur# a" a!+nc#.
3oate c# ,n stratele a" !e (os se %or )#s" %est")"" care s#
.ac# 'os"/"l# o !atare sen"."cat"% a" t"'ur"e.
Aer"can"" au constru"t un aero'ortO au s#'at solul
'+n# au o/&"nut o '"st# tare !e calcar. Dar nu a %#0ut
%reo s#'#tur# s"steat"c .#cut# -" n"c" nu a au0"t !e
'lanur" 'entru a-a ce%a. 7ocaln"c"" ,-" %#! !e tre/ur"le lor$
.#r# s# ,-" .ac# 'ro/lee * -" !e ce -"2ar .ace? Tur"-t"" care
se o/osesc s# %"n# '+n# a"c" se "nunea0# !e ce %#! -" .ac
'o0e 'entru al/uul !e .a"l"e. Dar "n%est")a&""
ar4eolo)"ce ser"oase nu se .ac.
Se -t"e c# Joa"$ cu nuesc localn"c"" statu"le$ a%eau
'e %reur" 'e ca'ete n"-te '#l#r"" ro-""$ .#cute !"ntr2un
ater"al a!us !"ntr2o alt# car"er# !ec+t cea .olos"t# 'entru
cor'ur" -" ca'ete. A. C" %#0ut car"era !e '#l#r"". n
co'ara&"e cu cea !"n craterul Rano RaraIu$ aceasta 'are
o )roa'# .#cut# !e un co'"l ,n (oac#. 7ocul este 'rea
,n)ust 'entru a 'utea .ace ur"a-ele '#l#r"" ro-"". Iar
'#l#r""le ro-""$ care sunt .ra)"le -" 'oroase$ # .ac -" ele
sce't"c.
C4"ar au .ost c"o'l"te acolo?
Eu cre! c# a" !e)ra/# au .ost .#cute !"ntr2un
aestec !e '"etr"- -" '#+nt ro-u. Julte '#l#r"" sunt )oale
'e !"n#untru. Au %rut constructor"" s# le .ac# a" u-oare$
'entru a le trans'orta a" u-or? Dac# acce't# "!eea
'#l#r""lor .#cute !"ntr2un aestec !e '"etre -" '#+nt * "ar
aceasta este !estul !e 'lau0"/"l# * atunc" s'"noasa
'ro/le# a trans'ortulu" %a ." "nstantaneu re0ol%at#.
3#l#r""le rotun!e au .ost 'ur -" s"'lu rosto)ol"te !e la
car"era !e tu. '+n# la locul !e a'lasaent al statu"lor$
,ntot!eauna a.late a" (os.
Atunc" c+n! a !"scutat aceast# 'os"/"l"tate cu
'r"arul Ro'o$ acesta a s'us c# '#l#r""le tre/u"e s# ." .ost
ult a" ar" la constru"rea lor ,n car"era !e tu.$ 'entru c#
la rosto)ol"re ar ." tre/u"t s# '"ar!# ult ater"al 'r"n
a/ra0"une. 3oate c# a-a este$ !ar c4"ar -" ast#0" '#l#r""le au
o #r"e res'ecta/"l#$ cu o c"rcu.er"n&# !e ? etr" -" o
,n#l&"e !e R$>Q . C4"ar -" a-a$ tre/u"e s# ." .ost .oarte
)reu s# 'u" aseenea '#l#r"" 'e ca'ete a.late la 'este >H
etr" ,nl#l&"e.
Dar$ la ura ure"$ !e ce au .ost 'use '#l#r""le ro-""
'e statu"le acelea c"u!ate? 3+n# acu$ nu a %#0ut %reo
e5'l"ca&"e con%"n)#toare ,n l"teratura !es're Insula
3a-telu". 3r"n urare$ ," 'un ur#toarele ,ntre/#r"D
Au %#0ut /#-t"na-"" n"-te 0e" cu c#-t" -" -"2au a"nt"t
!e acest lucru atunc" c+n! au constru"t statu"le?
D"n ce ot"% statu"le le2au '#rut "nco'lete .#r#
'#l#r""le2c#-t"?
Vor aceste '#l#r"" s# e5'r"e acela-" lucru cu c#-t"le
-" 4alour"le !e 'e st+nc"le -" 'ere&"" !e 'e-ter# !e 'este
tot !"n lue?
Atunc" c+n! 'r""" oaen" al/" au %"0"tat Insula
3a-telu"$ !e )+tur"le statu"lor Joa" ,nc# at+rnau t#/l"&e !e
len cu "nscr"'&""$ !ar n"c" #car ace-t" 'r"" cur"o-" nu
au )#s"t %reun /#-t"na- care s# -t"e c"t" cele scr"se. N"c"
'+n# acu cele c+te%a t#/l"&e '#strate nu -"2au !e0%#lu"t
secretele. Dar ele sunt !o%a!a c# ,n trecut 'e Ra'a Nu" se
cuno-tea scr"erea$ scr"ere care$ ,n treac#t ."e s'us$ sea#n#
ulu"tor cu cea c4"ne0#. <enera&""le care au urat %"0"te"
0e"lor au u"tat scr"sul.
De aseenea$ se )#sesc -" 'etro)l".e$ care con&"n
l"tere -" s"/olur" "ne5'l"ca/"le. Aceste '"etre late cu
"nscr"'&"" -" !esene se a.l# ,'r#-t"ate 'e 'la(# ca n"-te
co%oare. Julte !"ntre aceste '"etre ru'te sau ."surate au
su'ra.e&e !e RH !e etr" '#tra&". Ele se 'ot )#s" 'este tot
un!e solul este !estul !e 'lat. 3e ele a 'utut "!ent"."ca
'e-t"$ .""n&e )reu !e !e."n"t ,n sta!"u e/r"onar$ s"/olur"
solare$ s.ere -" stele.
3entru a .ace conturur"le a" clare$ 'r"arul Ro'o le2
a ,nt#r"t cu creta. 72a ,ntre/at !ac# e5"st# c"ne%a care s#
-t"e s# "nter'rete0e acele sene. El a s'us c# -t"a c#
'etro)l".ele con&"n !ate astrono"ce. A a" s'us c# toate
te'lele !e 'e "nsul# .useser# al"n"ate !u'# Soare -"
constela&"".
Du'# aceea$ e5curs"a noastr# 'e Insula 3a-telu" ne2a
o.er"t o sur'r"0# 'l#cut#. 3r"arul Ro'o ne2a !us 'e 'la(#
-" ne2a ar#tat un ou !e '"atr# !e 'ro'or&"" ulu"toare. n t"'
ce ne ,n%+rtea ,n (urul rel"c%e" !e '"atr#$ el ne2a e5'l"cat
c# acel ou .usese "n"&"al a'lasat ,n centrul Te'lulu"
Soarelu"$ 'entru c# 0e"" %en"ser# la e" ,ntr2un ou.
KDesco'er"t# ,n 0"ua !e 3a-te a anulu" >@RR$ Insula
3a-telu" nu 'utea s# ne .ac# o alt# sur'r"0# !ec+t un ou.L
A a!#u)at recunosc#tor aceast# "n.ora&"e la !osarul
eu cu ou# stran"" )#s"te ,n toat# luea.
7a c+&"%a etr" !e arata !e statu" c#0ute$ oul
art"."c"al se .#r+"&ea0# 'e alul #r"". n cataloa)e$ !oar
un nu#r !eose/e-te acest ou !e toate .leacur"le !e '"atr#
a.late 'e 'la(#.
N INDIA$ 3ENTRU A C1NSU7TA SCRIERI7E
SEINTE
C" a "ntrat ,n caera cea are$ care str#lucea ca
"nter"orul unu" te'lu. E""n&e cu .e&e uane -" cu +"n" !e
o aler)au 'este tot. 3urtau tot .elul !e a'arate -" tot .elul
!e cut"" !e toate #r""le$ 'e care le ,n+nau unor .#'tur"
ce a-te'tau ,n s'atele unor 0"!ur" scun!e$ 'urt+n! un
aco'er#+nt !e ca' c"u!at$ cu senul %ulturulu". Sala
te'lulu" era 'l"n# !e o u0"c# cereasc#. A!esea au0ea
o %oce !e ,n)er$ "ar o !at# a 'r"ns n"-te cu%"nteD 0/orul
>H> s're Ne8 TorI * 'oarta >R.
A'o" un 4eru%" 2a !us !e +n# -" 2a l#sat ,n
seaa unu" sera." care a .ost .oarte /l+n! cu "ne -" "2
a s'us /"letul !unea%oastr#. Nu a 'utut !esc".ra
scr"sul !"%"n !e 'e el. Iar 4eru%"ul a %en"t "ar#-" l+n)#
"ne -" 2a con!us la o 'as#re cereasc# are$ care
str#lucea$ a.lat# ,ntr2un loc nete!$ ,nt"ns$ ,n arele &arc al
."arelor cere-t". 3as#rea !"%"n# st#tea a-e0at# 'e o't ro&"
care "e-eau !"n '+ntecele e" !e etal ca n"-te '"c"oare !e
%"&el -" care '#reau s# ."e .#cute !"n '"ele t#/#c"t#.
Creatura !"%"n# str#luc"toare a%ea ar"'"le lar) ,nt"nse.
Toat# luea a-te'ta 'e 0eul care ura s# 0/oare cu no" -"
'e care 4eru%"ul l2a nu"t '"lot.
A urcat 'e scara !e ar)"nt a '#s#r"" -" a %#0ut 'e
ar"'" 'atru cut""$ cu c+te o )aur# are ,n ele. C" a %#0ut
c# ,n una !"n acele cut"" se roteau ulte ro&". 3as#rea
cereasc# era s")ur a 0eulu" nu"t S8"ssa"r$ 'entru c# un
0"! care str#lucea tare ," s'unea !es nuele.
n '+ntecele '#s#r"" 0eulu" aerulu" a au0"t sunete !e
4ar'#$ "ar nasul " s2a u'lut !e "rosul 'l#cut !e
"aso"e. Un 4eru%" cu o .a&# .oarte 'l#cut# 2a a-e0at
'e un tron -" "2a le)at str+ns !e '"e't o curea lat#.
Ju0"ca !e 4ar'# a ,ncetat$ "ar o %oce 0e"asc# a anun&atD
V# ru)# s# nu a" .ua&" -" s# %# str+n)e&" centur"le !e
s")uran&#. Vocea a a" rost"t n"-te 'ro.e&"" 'e care le2a
,n&eles tot at+t !e 'u&"n 'e c+t a ,n&eles -" alte lucrur" care
s2au s'us acolo. D"ntr2o !at# a %en"t un 0)oot are$ ca
u)etul -" /u/u"tul une" .urtun". 3as#rea a treurat$ a
,nce'ut s# se "-te -" a %u"t !e'arte !e celelalte '#s#r" care
%eneau a" "ute !ec+t )oana leo'ar!ulu". C" a ers tot a"
"ute -" a" "ute$ a" 'utern"c !ec+t tala0ul #r""$ tare ca un
."u al 'r"ulu" nostru '#r"nte$ Soarele. Er"ca ," a'#sa
'"e'tul ca o curea str+ns#$ ,nc"ns# la ro-u. S"&ur"le 2au
'#r#s"t.
A'o" 4eru%"ul cel ,nc+nt#tor st#tea l+n)# "ne -"
," !#!ea nectar !"%"n ae&"tor$ a'o" r"!"ca +na -"
!esc4"!ea o u-"&# !easu'ra ca'ulu" eu. Ea&a "2a .ost
at"ns# !e un %+nt celest r#cor"tor. A r"!"cat oc4"" -"$ "at#$
!"n '+ntecul '#s#r"" !"%"ne a 'utut %e!ea ar"'"le$ care nu
se "-cau -" care nu s2au "-cat a-a cu se "-c# ar"'"le
'#s#r"lor. Su/ "ne a %#0ut a'# -" nor" -" o ,n%#l#-eal#
!e %er!e -" /run ,n .")ur" cu col&ur" c"u!ate. J2a s"&"t
tul/urat -" a tres#r"t. A'o" 4eru%"ul st#tea "ar l+n)#
"ne -" ," s'unea cu ,n&ele'c"unea celor !"n cerD Nu ,&"
."e tea#$ n"en" nu a r#s %reo!at# a"c".
Toca" a 'o%est"t o c#l#tor"e cu a%"onul a-a cu ar
." s'us2o unul !"ntre str#o-"" no-tr" !ac# ar ." 0/urat !e la
Z=r"c4 la Ne8 TorI ,ntr2un reactor o!ern. A'arent$ este
o ,nc4"'u"re a/sur!#$ !ar %o %e!ea c# nu este !eloc
r"!"col#.
3ro.etul E0ec4"el KZ$ l2>AL ne2a l#sat o relatare care
su)erea0# o s""l"tu!"ne cu tentat"%a ea !e a re'ro!uce
c#l#tor"a unu" str#o- cu a%"onulD >. A'o" 2a u"tat -"$
"at#$ 'e ."raentul !e !easu'ra ca'etelor 4eru%""lor a
a'#rut ce%a care era ca o '"atr# !e sa."r$ care ar#ta ca un
tron.
R. Iar el %or/"t2a oulu" ,/r#cat ,n '+n0# -" "2a s'us$
Du2te ,ntre ro&"$ c4"ar su/ 4eru%"$ -" u'le2&" +"n"le tale
cu c#r/un" !e .ocX C" el a trecut 'r"n .a&a oc4"lor e".
M. Acu$ 4eru%""" st#teau ,n 'artea !rea't# a case"$
"ar oul a "ntrat. Iar norul a ,nc4"s !e tot curtea.
G. A'o" sla%a D1JNU7UI s2a r"!"cat !e la 4eru%"
-" a trecut 'este 'ra)ul case"O "ar casa s2a u'lut !e nor$
"ar curtea era 'l"n# !e str#luc"rea sla%e" D1JNU7UI.
Q. Iar sunetul ar"'"lor 4eru%"ulu" se au0ea c4"ar -" ,n
cclalt# curte$ ca %ocea Dune0eulu" Atot'utern"c c+n!
%or/e-te.
S. C" s2a .#cut c# atunc" el "2a 'orunc"t oulu"
,/r#cat ,n '+n0#$ s'un+n!u2"$ Ia .oc !"ntre ro&"$ !"ntre
4eru%""O "ar el s2a !us -" a stat ,ntre ro&".
A. Iar c+n! 2a u"tat$ "at# cele 'atru ro&" cu
4eru%"""$ o roat# la un 4eru%" -" o roat# la alt 4eru%"D
"ar ro&"le erau !e culoarea '"etre" !e /er"".
>H. Iar cu ar#tau e"$ ce" 'atru ar#tau la .el$ ca -" cu
ar ." .ost o roat# ,n#untrul alte" ro&".
>>. C+n! se !uceau se !uceau ,n cele 'atru col&ur"$
!ar nu se ,ntorceau a-a cu %eneau$ c" la locul un!e le era
,na"nte ca'ul.
>R. Iar tot tru'ul lor$ -" s'atele lor$ -" +"n"le lor -"
ar"'"le lor$ erau 'l"ne !e oc4"$ c4"ar -" ro&"le 'e care to&"
'atru le a%eau.
>M. Ro&"lor acestea$ !u'# cu a au0"t eu$ l" s2a 0"sD
V"(el"e.
>S. Iar c+n! 4eru%""" 'lecau$ -" ro&"le se ascun!eau$
"ar c+n! 4eru%""" ,-" r"!"cau ar"'"le ca s# se urce !e 'e
'#+nt$ -" ro&"le se ascun!eau ,n s'atele lor.
>@. C+n! e" st#teau -" acestea st#teau$ "ar c+n! se
r"!"cau$ -" ele se r"!"cauX
>A. Iar 4eru%""" -"2au ,n#l&at ar"'"le -" s2au r"!"cat ,n
.a&a ea !e la '#+nt. Cu urcau e"$ ro&"le erau su/ e"X
Aca!e"a Interna&"onal# !e Stu!"" Sanscr"te !e la
JPsore KIn!"aL a .ost 'r"ul or)an"s care a .#cut
e5'er"entul !e a "nter'reta un te5t sanscr"t al lu"
Ja4ar"s4" ;4ara!%aPa$ un clar%#0#tor !"ntr2o 'er"oa!#
%ec4e$ ,ntr2o an"er# 'otr"%"t# o!ulu" nostru o!ern !e
)+n!"re. Re0ultatul$ care "2a 'ar%en"t ne)ru 'e al/$ a .ost
at+t !e sur'r"n0#tor$ ,nc+t ,n cursul une" c#l#tor"" ,n In!"a
a %er"."cat e5act"tatea tra!ucer"" at+t la JPsore$ c+t -" la
Cole)"ul Central !"n ;an)alore. Iat# cu arat# ,n
tra!ucere o!ern# un %ec4" te5t sanscr"tD S. Un a'arat
care se "-c# 'r"n 'ro'r""le 'uter" ca o 'as#re$ c# este 'e
'#+nt$ ,n a'# sau ,n aer$ se nue-te V"anaX
?X Care se 'oate "-ca 'e cer !"ntr2un loc ,ntr2
altulX
AX De la &ar# la &ar#$ !e la lue la lueX
>HX Este nu"t V"ana !e c#tre 'reo&"" -t""n&elorX
>>X Secretul constru"r"" !e a-"n" 0/ur#toareX
>RX Ce nu se 'oate ru'e$ nu se 'oate !"%"!e -" nu "a
.ocX
>MX C" care nu 'oate ." !"strusX
>GX Secretul .acer"" a-"n"lor 0/ur#toare st# ascuns.
>QX Secretul care .ace "n%"0"/"le a-"n"le
0/ur#toare.
>SX Secretul care .ace s# au0" 0)ootele u-oare -"
con%ersa&""le !"n a-"n"le 0/ur#toare !u-ane.
>@X Secretul care .ace s# %e0" ce se ,nt+'l# ,n
"nter"orul a-"n"lor 0/ur#toare !u-ane.
>?X Secretul !e a 're0"ce !ruul a-"n"lor
0/ur#toare !u-ane.
>AX Secretul !e a .ace ca .""n&ele !"n a-"n"le
0/ur#toare!u-ane s# ,-" '"ar!# cuno-t"n&a -" !e a !"stru)e
a-"n"le!u-ane.
Ja" !e'arte$ ,n te5t se !escr"u cu 'rec"0"e cele tre"0ec"
-" una !e '"ese 'r"nc"'ale !"n care este .#cut# a-"na. De
aseenea$ se enuera -a"s're0ece .elur" !e etal care
sunt necesare 'entru a constru" un %e4"cul 0/ur#tor$ !ar
nua" tre" !"ntre acestea ne sunt cunoscute ast#0". Toate
celelalte au r#as "ntra!uct"/"le '+n# ,n 0"ua !e ast#0".
E5'er"entul e.ectuat la JPsore asu'ra acestu" te5t$ a
c#ru" %ec4"e nu se cunoa-te$ ar tre/u" s# ."e consacrat ca
un e5e'lu !e con&"nut al unu" te5t %ec4" e5'r"at ,n
teren" o!ern".
1 cur"o0"tate care nu ," !# 'ace 2a !eter"nat s#
# !uc !"rect la %ec4ea surs# "n!"an# or")"nal#. Ce
ul&"e !e "n.ora&"" "ster"oase -" .asc"nante !es're
a-"n" 0/ur#toare -" are .antast"ce ar 'utea ." )#s"te ,n
tra!ucer"le Ve!elor "n!"ene -" ale e'o'e"lorN n .a&a acestor
/"(uter"" "n!"ene$ '#le-te c4"ar -" Vec4"ul Testaent$ cu
!escr"er"le sale 'l"ne !e %")oare.
Cur"o0"tatea ea .a&# !e sursele or")"nale s2a
a'l"."cat !ator"t# une" ,nt+ln"r" 'ur ,nt+'l#toare. Du'#
ce a &"nut un curs ,ntr2un cerc restr+ns la Zur"c4$ un
stu!ent "n!"an s2a a'ro'"at !e "ne -" "2a s'us cu o
can!oare !e0arant#D C4"ar cre!e&" c# ce ne2a&" s'us a"c"
este nou sau sur'r"n0#tor? 1r"ce "n!"an se"e!ucat
cunoa-te ca'"tolele 'r"nc"'ale ale Ve!elor -" -t"e c# 0e""
!"n t"'ur"le %ec4" se !e'lasau ,n a-"n" 0/ur#toare -"
'ose!au are ,n)ro0"toare. Nu )luesc$ ,n In!"a -" un
co'"l -t"e astaN
n are$ s"'at"cul t+n#r %o"a !oar s# ," con."re
teor"a -" 'oate -" s# # cale0e$ 'entru c# # a'r"n!
re'e!e c+n! !"scut su/"ectul eu .a%or"t.
n an"" care au urat$ a a%ut o cores'on!en&# ca
un"lateral# cu sa%an&" "n!"en"$ s'ec"al"-t" ,n sanscr"t#. E"
"2au r#s'uns .oarte 'ol"t"cos la ,ntre/#r" -" "2au tr""s
.otoco'"" ale te5telor sanscr"te$ 'e care nu le 'utea c"t".
S"n)ur"" care au 'ro."tat !e 'e ura o/ses"e" ele au .ost
'r"eten"" e" colec&"onar" !e t"/re. Dar eu nu ," )#sea
l"n"-tea. Tre/u"a s# er) ,n In!"a$ la te5te.
n toana lu" >AS? a 0/urat c#tre ;an)alore$ ca'"tala
statulu" su!"c JPsore. ;an)alore este centrul e!uca&"onal
al su!ulu" In!"e". Dar la ,nce'ut nu a rearcat a-a ce%a.
3r"a 0" a -e!er"" ele acolo a .ost un cale"!osco' !e
"'res"" ae&"toare care ," treceau 'r"n .a&a oc4"lor.
Cer-etor"$ .oaete$ care cu /o"$ ta5"ur" ra/la)"te$ .ee" cu
!"aante ,n nas -" cu 'ete ro-"" 'e .runte$ col"/e scoro("te
!e len -" 'alate ,n st"l en)le0 colon"al$ .rea#tul str#0"lor
-" %ac" s."nte sl#/#noa)e$ cu oc4"" ro-""$ sol!a&" ,n
un".ore %er0"2al2/#stru" -" o a'# )#l/u"e ur!ar# 'e
ar)"nea str#0"lor -" a" 'resus !e toate "rosul c"u!at
care '#rea s# ," '#trun!# ,n cre"er.
Un"%ers"tatea !"n ;an)alore$ care /ene."c"a0# !e
su/%en&"" !"n str#"n#tate$ este .oarte /"ne ec4"'at# -" are
ulte "n&" str#luc"te. 3ro.esor"" -" stu!en&"" lucrea0#
,'reun# la re0ol%area 'ro/leelor -t""n&"."ce care a'ar.
S'ec"al"-t" ,n l"/a sanscr"t#$ ca 'ro.esorul Raes4 9.
3atel$ !e la Centrul cultural !e la Koc4ra/ -" T. S. Nan!"
!e la Un"%ers"tatea !"n A4e!a/a!$ "2au re0er%at o 'arte
!"n 're&"osul lor t"'. n )eneral$ un s"'lu a'el tele.on"c
era !ea(uns 'entru sta/"l"rea loculu" -" ore" !e ,nt+ln"re.
A ,ntre/at !es're %ec4"ea Ve!elor -" a e'o'e"lor.
Sa%an&"" "2au s'us ,n unan""tate c# Ja4a/4arata$
e'o'eea na&"onal# a "n!"en"lor$ care are a" ult !e ?HHHH
!e stro.e$ are actuala .or# sta/"l"t# ca ,n >QHH ,.e.n. Dar
c+n! a ,ntre/at !es're "e0ul e'"c a 'r""t !re't
r#s'uns sau @H>S$ sau RSHG ,.e.n. Neo/"-nu"ta 'rec"0"e a
!atelor se !atorea0# 'o0"&"e" unor constela&"" la %reea
une" /#t#l"" !escr"se ,n Ja4a/4arata. n c"u!a acestor !ate
astrono"ce$ s'ec"al"-t"" ,nc# nu s2au 'us !e acor! asu'ra
%ec4""" e'o'e"". Ca -" ,n ca0ul Vec4"ulu"Testaent$
autorul "n"&"al al Ja4a/4arate" nu este cunoscut. Se
'resu'une c# acesta ar ." un 'ersona( le)en!ar$ VPasa$ !ar
se s'une$ cu o s")uran&# !estul !e are$ c# ult"ul narator
oral$ Saut"$ ar ." 're)#t"t 'r"a %ers"une scr"s# co'let#.
3entru u0ul ateat"c"en"lor care ,-" 'ot 'une
calculatoarele la lucru 'entru a calcula !"latarea te'oral#
a 0/orur"lor "nterstelare$ 'ot en&"ona !ou# nuere 'e
care le2a notat ,n ;an)alore. n Ja4a/4arata$ >RHH !e
an" !"%"n" sunt ec4"%alen&" cu MSH?HH !e an" a" oaen"lorN
A .ost !e2a !re'tul .ur"os c# nu -t"u s# c"tesc
scr"erea sanscr"t#O " s2a ar#tat cu e5act"tate ,n ce te5te 'ot
)#s" 'asa(ele !es're su'erare$ are 0/ur#toare -"
a-"n" 0/ur#toare 'e care le c#uta. 1aen"" ace"a au
luat tele.onul -" au a%ert"0at /"/l"otecar"" !es're sos"rea
ea -" !es're te5tele 'e care %o"a s# le %#!O " s2au
recoan!at -" n"-te stu!en&" s#r"tor"$ ca s# # ,nso&easc# -"
s# se as")ure c# a )#s"t e5act ce c#uta.
Iar c+n! &"nea ,n +n#$ ,n s.+r-"t$ r#s'unsul la
,ntre/#r"le ele$ esen&"alul era scr"s ,n sanscr"t# sau ,n una
!"ntre l"/"le %or/"te ,n In!"a. De0a#)"t !e sla/ele
re0ultate$ a !ec"s s# '#stre0 contactul$ "ar ,ntr2o 0" s# #
,ntorc cu ce%a a" ult# ,n&ele'c"une.
nc# nutrea s'eran&a c# e5"st# o autor"tate ca'a/"l#
s# ," sat"s.ac# cur"o0"tatea$ s'un+n!u2" ,n !etal"u ce e
cu acele te5te. D"n El%e&"a$ cores'on!ase cu 'ro.esorul
!r. T. S. Nan!"$ sa%ant sanscr"2tolo) la Un"%ers"tatea !"n
A4e!a/a!. 72a %"0"tat$ "ar 'r"n "ntere!"ul lu" a
.#cut cuno-t"n&# cu 'ro.esoara Est4er A/ra4a Soloon$
care este -e.a lu". Ea are %aste cuno-t"n&e !e l"/#
sanscr"t#. A con!us t"' !e -ase an" De'artaentul !e
7"/a Sanscr"t#$ "ar sa%an&"" !"n toat# In!"a o 'r"%esc ca
'e unul !"ntre ce" a" ar" e5'er&" ,n !oen"u.
A4e!a/a! este un %ec4" centru al "n!ustr"e"
/u/aculu" -" are ulte osc4e" -" or"nte "'ortante.
Se a.l# 'e alul r+ulu" Sa/raart"c -" are >.R "l"oane !e
locu"tor". Ea"a !e ast#0" " se !atorea0# Un"%ers"t#&""
<u(arat$ .on!at# ,n >AS>.
A4e!a/a! are o atrac&"e tur"st"c# !eose/"t#$
J"naretele Treur#toare. Acestea sunt !ou# "narete
,nalte !e osc4ee$ construc&"" as"%e$ "ar ,n ele se 'oate
urca '+n# ,n %+r. cu a(utorul une" sc#r" s'"rale * !escul&$
/"ne,n&eles. Aceste "narete au o c"u!#&en"e un"c# ,n lue.
Dac# un "c )ru' !e oaen" .ace s# osc"le0e unul !"ntre
turnur" 'r"n "-c#r" r"t"ce$ -" cel#lalt %a ,nce'e s#
osc"le0e. 3+n# acu$ cele !ou# turnur" au re0"stat asaltulu"
cont"nuu al tur"-t"lor -" !u'# cu arat# %or su'ra%"e&u" -"
turnulu" ,ncl"nat !e la 3"sa.
3ro.esorul Nan!" "2a aran(at o ,nt+ln"re cu
'ro.esoara Est4er Soloon 'entru ora 'r+n0ulu". El "2a
s'usD Jer)e&" la 'r"ul eta(O nuele e" este scr"s 'e u-#$
"ntra&" -" s"&"&"2%# ca acas#.
A 'lecat su/ ar0#torul soare al a"e0e" * era ,n
no"e/r"e. Un"%ers"tatea este o cl#!"re tencu"t#$ o!ern#$
.unc&"onal#$ cu !ou# eta(e$ .#r# "nut"le !ecora&"un"
e5ter"oare. A a-te'tat ,n %est"/ul. 3entru un euro'ean$
"n!"ca&"a "ntr# -" s"te2te ca acas# este .oarte
neo/"-nu"t#. A 'r"%"t cu 'ro.esor"" -" stu!en&"" "ntr# ,n
!"%ersele ca/"nete .#r# s# /at#$ ca -" cu ar ." .ost cel a"
natural lucru !"n lue$ -" a o/ser%at c+t !e 'ol"t"cos -"
.#r# .oral"t#&" se aestecau un"" cu al&"".
3ro.esoara Soloon a sos"t !u'# ora unu. A%usese un
se"nar. Era ,/r#cat# cu un sar" s"'lu. A est"at c#
a%ea ca c"nc"0ec" !e an". J2a 'r""t ca 'e un %ec4"
'r"eten$ e%"!ent$ 'entru c# 'ro.esorul Nan!" ," %or/"se
!es're "ne. A 'urtat !"scu&"a ,n l"/a en)le0#$ "ar ea
"2a 'er"s s# ,nre)"stre0 con%or/"rea 'e /an!#
a)net"c#.
Iat# con%or/"rea noastr#D Doan# 'ro.esor$ )re-esc
,n "nter'retarea ea$ sau a ,n&eles /"ne !e la cole)""
!unea%oastr# c# %ec4"le Ve!e "n!"ene sunt a" %ec4"
!ec+t Vec4"ul Testaent? Nu 'ute -" nu tre/u"e s#
.ace aseenea a."ra&"". N"c" te5tele "n!"ene ant"ce$ n"c"
Vec4"ul Testaent nu 'ot ." !atate e5act. De-" ,ncl"n# tot
a" ult s# !at# cele a" %ec4" '#r&" !"n Ja4a/4arata ,n
(urul anulu" >QHH ,.e.n.$ este o est"are !estul !e 'ru!ent#
-" o 'resu'unere care se re.er# la nucleul e'"c$ cel a"
%ec4"$ al e'o'e"". E%"!ent$ e5"st# ulte a!#u)"r" -" -le.u"r"
care au .ost .#cute ,n era noastr#. C4"ar -" !at#r"le e5acte
!e ast#0" tre/u"e 'r"%"te cu re0er%e.
Nucleul or")"nal al Ja4a/4arate" ar 'utea s# ."e a"
%ec4" cu o sut# sau a" ulte sute !e an" !ec+t anul >QHH
,.e.n. Ct"&"$ cele a" %ec4" te5te au .ost scr"se 'e coa(# !e
'al"er$ !ar ,na"nte !e aceste te5te 'e 'al"er e'o'eea a
.ost trans"s# t"' !e )enera&"" 'e cale oral#. E5"st# -"
"nscr"'&"" ,n '"atr#$ !ar acestea sunt relat"% rare ,n In!"a.
n unca !unea%oastr# a&" )#s"t 'aralel"se ,ntre
te5tele Vec4"ulu" Testaent -" te5tele "n!"ene or")"nale?
E#r# ,n!o"al#$ e5"st# unele 'aralel"se$ !ar !u'#
'#rerea ea aseenea s""l"tu!"n" se 'ot o/ser%a -" la
cele a" ulte !"ntre le)en!ele oene-t". S# ne )+n!"
nua" la 3oto'$ sau la 'o%estea 0e"lor care l2au creat 'e
o$ sau la6ero"" care au .ost )on"&" !"n ra"$ sau la re'etatele
re.er"r" la arele .olos"te !e e". Dar a" ales ,n %ec4"le
te5te "n!"ene -" t"/etane se ,nt+lnesc are care a"ntesc
!e sc"ence2."ct"on. J# )+n!esc la tr#snetul !"%"n -" la
arele cu ra0e$ la acea ar# !e t"' 4"'not"c$ ca cea
en&"onat# ,n Ja4a/4arata$ sau la !"scul 'e care ,l
aruncau 0e"" -" care se ,ntorcea ereu la e"$ ca un
/ueran)$ ca -" la te5tele care 'ar s# ne s'un# !es're
are /acter"olo)"ce. Ce cre!e&" !es're acestea? Ele sunt
e5a)er#r" ale !escr"er"lor ,nc4"'u"te ale "a)"nare" 'uter" a
0e"lor. 1aen"" !"n %ec4"e s"&eau$ .#r# ,n!o"al#$ ne%o"a
!e a atr"/u" con!uc#tor"lor -" re)"lor lor o aur# "st"c#$
"ster"oas#. n o! s")ur$ e" au "n%entat a" t+r0"u acele
"ncre!"/"le atr"/ute ale "n%ulnera/"l"t#&"" 2r a2'l"."c+n!u2
le cu ."ecare )enera&"e. Ar 'utea aceste conce'&""
.antast"ce s# ."e reconc"l"ate cu luea "!e"lor !"n e'oca
'r""t"%#? E%"!ent. Dar no" ,n-"ne ne con.runt# ereu
cu 'ro/leeN 1/"ectele 0/ur#toare nu"te V"ana sunt
.oarte !es !escr"se ,n te5tele "n!"ene -" t"/etane. Ce cre!e&"
!es're acestea? Ca s# ."u s"ncer#$ nu -t"u cu s# le
trate0. Descr"er"le !uc la ce%a care sea#n# e%"!ent cu
a%"oanele$ ,n care 0e"" lu'tau ,n cer. Atunc"$ 'ute sau
ar tre/u" s# le clas"."c# ca s"'le "tur" -" s# le l#s#
!eo'arte 'ur -" s"'lu?
3ro.esoara Soloon s2a )+n!"t o cl"'#$ a'o" a r#s'uns
resenat#D Da$ a-a ,r tre/u". Dar !ac# acestea ar ."
!escr"er"le unor e%en"ente reale .oarte ,n!e'#rtate?
Asta ar ." .antast"cN Dar "'os"/"l ar ."? Nu -t"u$ cu
a!e%#rat nu -t"u.
A(uns a.ar#$ a .ost atacat !e o c#l!ur# "nsu'orta/"l#.
J2a ,ntors ,ncet ,n ora-$ trec+n! 'este un 'o! care nu
'#rea s# a"/# %reun rost$ 'entru c# r+ul era secat -" ar#ta ca
un '+r+"a-. 3ro!uc#tor"" !e co%oare ,-" ,nt"nseser# ar.a
lor colorat# la uscat ,n al/"a r+ulu"$ c+t %e!ea" cu oc4"".
A ,ncercat ,n a" ulte r+n!ur" s# reca'"tule0 !"scu&"a.
N"c" #car aceast# .ee"e .oarte "ntel")ent# nu reu-"se s#
!ea un r#s'uns sat"s.#c#tor ,ntre/#r"lor ele.
C#c" e5act lucrur"le 'e care 'ro.esoara Soloon nu
'utuse s# " le l#ureasc# erau cele care # ,'"n)eau
!e at+ta %ree s# co'ar teor"a ea cu con&"nutul celor
a" %ec" c#r&" ale oen"r"" -" s# )#sesc 'aralele ,n
!escr"erea unor e%en"ente anu"te.
A(uns la 4otel$ cl"at"0area 2a a" a!us la %"a&#.
A !esc4"s la ,nt+'lare Ja4a/4arata -" a a(uns la
'asa(ul acestaD ;r")4u$ ,ntre/at !es're !"ens"un"le
cortulu" cerulu"$ a r#s'unsD In."n"t este acel s'a&"u locu"t
!e ce" /"necu%+nta&" -" !e !"%"n"t#&"$ ,nc+nt#tor este$ cu
ulte cl#!"r"$ "ar ar)"n"le lu" nu 'ot ." at"nse.
Deasu'ra este s.era 'uter""$ "ar !e!esu/t Soarele -"
7una nu se a" %#!$ acolo 0e"" sunt 'ro'r"a lor lu"n# -"
str#lucesc ca soarele -" scl"'esc ca .ocul.
C" n"c" c4"ar e" nu %#! )ran"&a #re&ulu" cort al
'ara!"sulu"$ 'entru c# este )reu !e at"ns$ 'entru c# este
nes.+r-"tX Dar ,n sus -" tot a" ,n sus$ un"%ersul nu 'oate
." #surat n"c" #car !e 0e"$ -" este 'l"n cu .""n&e care ar!
-" se lu"nea0# s"n)ure.
3o%e-t"le !"n Ja4a/4arata sunt ,nc# ancorate ,n
ce&ur"le trecutulu"$ c4"ar -" ,n In!"a$ un!e acest te5t
str#%ec4" este su'us cele" a" 'e!ante cercet#r" -t""n&"."ce.
nc# !e c+n! a .ost ca'a/"l s# )+n!easc# -" s#
.oloseasc# l"/a(ul$ oul a "n%entat "tur" -" le)en!e$
care$ !u'# ce au .ost re'etate t"' !e "" !e an"$ la un
oent !at au .ost scr"se. Este u""tor cu unele !"ntre
aceste tra!"&"" au a(uns s# ."e /a0ele rel")""lor sau
."loso.""lor care au )u%ernat act"%"tatea oen"r""$ "ar altele
au .ost res'"nse -" au r#as .#r# %reo "n.luen&#. 1
tr#s#tur# coun# a tuturor tra!"&""lor str#%ec4" este
con&"nutul lor ne!eonstra/"l. Cele r"!"cate la ran)ul !e
rel")"e sunt cre0ute. Dac# ,ncerc# s# "nter'ret# !"ntr2
un 'unct !e %e!ere a" nou %ec4"le te5te$ nu a%e
%ers"un" a" no" ale te5telor$ c" tre/u"e sau s# ne
ul&u" cu te5tele %ec4"$ cre0ute$ sau s# ne a!res#
te5telor res'"nse. C" totu-"$ ,n acestea %o )#s" "n.ora&""
ulu"toare. Dar se 'are c# nu e %o"e s# 'u" ,n !"scu&"e
!o)ele cre0ute$ n"c" s# trate0" e'"soa!ele !"n "tur" ca
'e n"-te ra'oarte asu'ra unor e%en"ente reale.
J2a ,n)ro'at ,n /"/l"oteca Un"%ers"t#&"" Sor/ona !"n
3ar"s$ 6+n cele !ou#0ec" -" -a'te !e %olue ale e!"&"e"
co'lete a Ca//ale". na"nte !e a scr"e conclu0""le
stu!"ulu" eu$ tre/u"e s# s'un 'e scurt c#$ cu s")uran&#$
Ca//ala este cea a" cu'r"n0#toare -" a" ,nc".rat#
!octr"n# secret# a lu""$ ,nce'erea scr"er"" e" a ,nce'ut$ se
'resu'une$ ,n (urul anulu" >RHH. Se a" s'une c# a
const"tu"t o reac&"e la real"sul -" ater"al"sul
Talu!ulu".
Ca//ala "nter'retea0# "ster"oasele sent"n&e !"n
Vec4"ul Testaent -" .ace coentar"" 'entru un cerc
restr+ns !e "n"&"a&" asu'ra esa(elor co!"."cate con&"nute ,n
%ec4"le le)" e/ra"ce. Ca/al"-t"" sus&"n c# aceast# carte a
.ost scr"s# la 'orunca Donulu". Ea con&"ne sene
secrete$ s"/olur" -" .orule ateat"ce -" .ace le)#tur"
,ntre toate .a'tele oculte -" 'uterea "st"c# a !"%er-"lor 0e".
Ce" care .ac 'arte !"n restr+nsul cerc al "n"&"a&"lor -" care
st#'+nesc 'e !e'l"n "sterele Ca//ale" !o/+n!esc$ se 0"ce$
'uterea !e a .ace "racole.
ntruc+t a o/"ce"ul !e a cons"!era !escr"er"le !"n alte
te5te %ec4" !re't reale$ a luat -" "stor"s"r"le !"n Ca//ala
!re't relat#r" ale .a'telor "e!"at !u'# consuarea
acestora. Este s"n)ura cale !e a '#trun!e ,n "!e"le oculte
ale Ca//ale" -" ,n cele !"n ur# !e a )#s" o ur# a!e%#rat#
care s# ne !uc# !e la 3#+ntul nostru la 0e".
Cele -a'te lu" e5ter"oare ale Ca//ale"$ cu
locu"tor"" lor$ sunt !escr"se .oarte !etal"at ,n a" ulte
'asa(e. Iat# c+te%a e5trase 'e care le re'ro!uc$ res'ect+n!
sensulD 7ocu"tor"" lu"" <e4 ,ns#+n&ea0# -" cult"%#
'o". E" #n+nc# !oar !"n co'ac" -" nu cunosc )r+nele
sau alte cereale. 7uea lor este u/roas# -" ,n ea se
)#sesc ulte an"ale ar".
7ocu"tor"" lu" Nes0"a4 #n+nc# tu."-ur" -" 'lante 'e
care nu tre/u"e s# le cult"%e. E" sunt "c" !e statur# -" ,n
loc !e nas au ,n ca' !ou# )#ur" 'r"n care res'"r#.
E" sunt .oarte u"tuc" -"$ !u'# ce ter"n# un lucru$ u"t#
!e ce l2au ,nce'ut. n luea lor se 'oate %e!ea un soare
ro-u.
7ocu"tor"" lu"" T0"a4 nu au %o"e s# #n+nce ce
#n+nc# alte .""n&e. E" sunt .oarte c"nst"&" -" au a" ult#
cre!"n&# !ec+t or"care alte .""n&e. n luea lor se a.l# ulte
/o)#&"" -" ulte cl#!"r" ar". 3#+ntul este uscat$ -" se 'ot
%e!ea !o" sor".
7ocu"tor"" lu"" T4e/el #n+nc# totul !"n a'#. E"
sunt su'er"or" tuturor .""n&elor$ "ar luea lor este ,'#r&"t#
,n 0one ,n care locu"tor"" au .e&e -" culor" !".er"te. E" .ac ca
or&"" lor s# ,n%"e !"n nou. 7uea este .oarte !e'arte !e
soare.
7ocu"tor"" lu"" Ere0 sunt !escen!en&"" lu" A!a.
7ocu"tor"" !"n A!aa4 sunt -" e" !escen!en&" a" lu"
A!a$ 'entru c# A!a s2a 'l+ns !e l"'sa !e %esel"e !e 'e
Ere0. E" cult"%# '#+ntul -" #n+nc# 'lante$ an"ale -"
'+"ne. E" sunt ereu su'#ra&" -" a!esea se r#0/o"esc un""
cu al&"". n aceast# lue sunt 0"le$ "ar constela&""le sunt
%"0"/"le. n trecut$ e" erau a!esea %"0"ta&" !e locu"tor"" lu""
T4e/el$ !ar %"0"tacor"" au .ost lo%"&" !e u"tarea lu""
A!aa4 -" nu au a" -t"ut un!e s# ear)#.
7ocu"tor"" lu"" Ar:a ,ns#+n&ea0# -" str+n) recolte.
Ee&ele lor sunt !".er"te !e ale noastre. E" %"0"tea0# toate
lu"le -" %or/esc toate l"/"le.
D"n nou se r"!"c# %ec4ea ,ntre/are. Cu au -t"ut
autor"" Ca//ale" c# .""n&ele !"n cele -a'te lu" e5ter"oare
a%eau alt# ,n.#&"-are !ec+t locu"tor"" 3#+ntulu"? De un!e
-t"au c# e" au o 4ran# !".er"t# -" al&" sor" 'e cer?
Jer"t# s# a"nt" -" a."ra&"a !"n Ca//ala c#$
,na"nte$ .""n&ele uane nu se 'r"%eau ,n .a&# ,n t"'ul
actulu" se5ual -" c# un"rea se"n&elor a%ea loc ,ntr2o
s"n)ur# .""n&#. Ca/al"st"ca o!ern# sus&"ne c# "n"&"al
Dune0eu a creat$ ,na"nte !e A!a$ o alt# .""n&#$ -" care
era !oar /#r/at * caracter"st"c# ce nu l2a ,'"e!"cat s#
.ac# co'"" * care a" t+r0"u s2a ,'erec4eat cu -ar'ele.
3r"nc"'ala lucrare !"n Ca//ala$ Cartea Zo4ar$ este
scr"s# ,n araa"c# -" "nter'retea0# 3entateu4ul !"n 'unctul
!e %e!ere al conce'&"e" ca/al"st"ce !e Dune0eu. Zo4arul
este cons"!erat a ." o'era lu" Ra/" S"on /ar Toc4a" K>MH2
>@H e.n.L$ !ar 'ro/a/"l c# tra!"&"a oral# a .ost scr"s# 'entru
'r"a !at# !e Joses !e 7eon$ ,n S'an"a$ la s.+r-"tul
secolulu" tre"s're0ece$ "ar t"'#r"rea a a%ut loc ,n Creona$
,n >QQ?.
7ucru u""tor$ ,n Zo4ar a'are con%or/"rea !"ntre un
'#+ntean -" c"ne%a %en"t !"n luea Ar:a. D"n acest
!"alo)$ a.l# c# !u'# ce luea a .ost !"strus# 'r"n .oc$
c+&"%a re.u)"a&"$ con!u-" !e Ra/" Toss]$ care au
su'ra%"e&u"t catastro.e"$ au ,nt+ln"t un str#"n care a "e-"t !"n
cr#'#tura une" st+nc" -" care a%ea o .a&# !".er"t#. Ra/"
Toss] s2a !us la str#"n -" l2a ,ntre/at !e un!e a %"ne.
Str#"nul "2a r#s'unsD Eu sunt locu"tor al lu"" Ar:a.
Re.u)"atul a .ost sur'r"ns -" l2a ,ntre/atD Vre" s# s'u" c#
'e Ar:a sunt creatur" %""? Str#"nul "2a r#s'unsD Da. C+n!
%2a %#0ut %en"n!$ a "e-"t !"n 'e-ter# ca s# a.lu nuele
lu"" 'e care a a(uns.
Iar str#"nul le2a a" s'us c# ,n luea lu" anot"'ur"le
nu erau la .el cu cele !"n &ara lorO acolo ,ns#+n&area -"
recolta se .ac nua" !u'# c+&"%a an"O aran(area
constela&""lor era alt.el !e cu se %e!e !e 'e 3#+ntX
n s'atele aceste" tra!"&"" stau >?HH !e an" !e tra!"&"e
oral#$ care nu a .ost 'us# 'e 4+rt"e !ec+t acu @HH !e an"
-" nu a .ost t"'#r"t# !ec+t acu GHH !e an". Dar$ "ar#-"$
tre/u"e s# 'un ,ntre/areaD ce -t""n&# %ec4e se ascun!e ,n
s'atele acestor cu%"nte?
Este e%"!ent c# un str#"n care %"0"tea0# 3#+ntul %e!e
constela&""le !"ntr2un alt 'unct !ec+t !e 'e 'laneta sa$ care
are -" anot"'ur" ,n alt.el !e succes"une !ec+t cea !e 'e
3#+nt.
A."ra&""le sunt 'rea real"ste ca s# le arunc#
!eo'arte ca 'e n"-te 'ure .ante0"".
Iat# Cartea lu" D0Pan$ cu senele sale s"/ol"ce
sacre. N"en" !"n lue nu ," cunoa-te a!e%#rata %+rst#. Se
s'une c# or")"nalul e" este a" %ec4" !ec+t 3#+ntul. Se
a" s'une c# este at+t !e tare a)net"0at#$ ,nc+t ale-""
care o "au ,n +n# %#! e%en"entele !escr"se trec+n! 'r"n
.a&a oc4"lor -" 'ot ,n&ele)e s"ultan "ster"oasele te5te
'r"n "'ulsur" trans"se r"t"c$ cu con!"&"a ca l"/a lor s#
a"/# un %oca/ular a!ec%at.
T"' !e "" !e an"$ aceast# !octr"n# esoter"c# a .ost
'#strat# ,n cel a" str"ct secret ,n cr"'tele T"/etulu". S2a
s'us c# ,n%#&#tur"le secrete ar 'utea ." ter"/"l !e
'er"culoase ,n +"n"le ")noran&"lor. Te5tul or")"nal * nu se
-t"e !ac# a" e5"st# 'e un!e%a * a .ost co'"at cu%+nt cu
cu%+nt !"n )enera&"e ,n )enera&"e -" ,/o)#&"t !e c#tre
ale-" cu no" "stor"s"r" -" no" cuno-t"n&e !o/+n!"te !e
ace-t"a.
Se cre!e c# aceast# Carte a lu" D0Pan ,-" are or")"nea
!"ncolo !e un&"" F"alaPa. 3e c#" ne-t"ute$ ,n%#&#tur"le e"
au a(uns ,n 9a'on"a$ In!"a -" C4"na$ "ar ure ale "!e"lor
sale se )#sesc c4"ar -" ,n tra!"&""le !"n Aer"ca !e Su!.
Er#&"" secrete$ care se ascun! ,n trec#tor"le "0olate ale
lan&ulu" untos Kun2lun !"n C4"na$ sau ,n %#"le a!+nc" ale
un&"lor AltPn2ta)$ -" ace-t"a s"tua&" ,n %estul actuale"
C4"ne 3o'ulare$ %e)4ea0# asu'ra unor colec&"" !e c#r&" !e
are an%er)ur#. Coor"le lor l"terare sunt ,ncre!"n&ate
unor ,nc#'er" su/terane$ la care se a(un)e 'r"n tunelur". E"
tr#"esc ,n te'le s#r#c#c"oase. C" Cartea lu" D0Pan este
'#0"t# ,n aceste .ort#re&e. 3r""" '#r"n&" a" /"ser"c"" au .#cut
toate e.ortur"le 'entru a -ter)e aceast# !octr"n# secret# !"n
a"nt"rea celor c#rora le era .a"l"ar#. Dar toate e.ortur"le
au e-uat$ "ar te5tele au .ost trans"se oral !"n )enera&"e ,n
)enera&"e.
J" s2a s'us a!esea ,n str#"n#tate !es're aceste
,n%#&#tur"$ !ar nu a ,nt+ln"t 'e n"en" care s# ." %#0ut o
co'"e autent"c# a c#r&"". 3#r&" ale C#r&"" lu" D0Pan care au
.ost '#strate$ sau$ a" 'rec"s$ au .ost .#cute cunoscute$
c"rcul# 'r"n lue ,n "" !e teste tra!use ,n sanscr"t#. Toate
relat#r"le s'un c# aceast# !octr"n# secret# rearca/"l# ar
con&"ne cu%+ntul 'r"or!"al$ .orula crea&"e" -" c# ar
cunoa-te e%olu&"a oen"r"" !e2a lun)ul a "l"oane !e an".
Cele -a'te stro.e ale crea&"e" !"n Cartea lu" D0Pan
sunt at+t !e "nteresante$ ,nc+t %o" !a e5trase !"n eleD
Stan&a I.
T"'ul nu era$ c#c" !orea la s+nul nes.+r-"t al
!urate"X
Doar ,ntuner"cul s"n)ur u'lea nes.+r-"tul ,ntre)X
Iar %"a&a 'ulsa "ncon-t"ent ,n s'a&"ul un"%ersalX
Ce" -a'te st#'+n" su/l"" -" cele -a'te a!e%#rur"
,ncetaser# s# a" ."eX Stan&a l.
Un!e erau constructor""$ .""" lu"no-"X
E#c#tor"" .ore" !"n ne2.or# * r#!#c"na lu""X?
1ra ,nc# nu "0/ucn"seO ra0a nu scl"'"se ,n )ereneX
Stan&a III.
Ult"a %"/ra&"e a cele" !e a -a'tea etern"t#&"
s.re!ele-te "n."n"tul.
V"/ra&"a trece -" at"n)e cu ar"'a sa u-oar# ,ntre)ul
un"%ers -" )erenul care st#tea ,n ,ntuner"c$ ,ntuner"cul
care res'"ra !easu'ra a'elor a!or"te ale %"e&""X
R#!#c"na %"e&"" era ,n ult"a '"c#tur# a oceanulu"
neur"r""$ "ar oceanul arunca lu"n#$ care era .oc -"
c#l!ur# -" "-care. ntuner"cul a !"s'#rut -" nu a a"
.ostX
Iat#X S'a&"u str#luc"tor$ ."u al s'a&"ulu" ,ntunecatX
El luce-te a" !e'arte ca soareleO el este str#luc"torul
!ra)on !"%"n al ,n&ele'c"un""X
Un!e se a.la )erenul$ -" un!e era acu
,ntuner"culX?
<erenul este aceea$ "ar aceea este lu"na$ str#luc"tul
."u al ascunsulu" tat# ,ntunecat.
Stan&a IV.
Asculta&"$ %o"$ ."" a" '#+ntulu"$ !e ,n%#&#tor"" %o-tr"$
.""" .oculu"X
n%#&a&" !e la no"$ care co/or+ !"n ce" -a'te a"
,nce'utur"lor$ no"$ n#scu&" !"n .ocul cel !"nt+"$ a ,n%#&at
!e la '#r"n&"" no-tr".
D"n .ul)erarea lu"n"" * ra0a 'orn"t# !"n eternul
,ntuner"c * s2au ,'r#-t"at ,n s'a&"u ener)"" retre0"teX Iar
!e la oul !"%"n au eanat .orele$ sc+nte"le -" an"alele
sacre -" esa)er"" '#r"n&"lor sacr"X
Stan&a V.
3r"ele -a'te r#su.l#r" ale !ra)onulu" ,n&ele'c"un""
!au na-tere la r+n!ul lor$ !"n s.+nta lor rot"re$ %+rte(ulu" !e
.oc.
E"ul cel "ute al .""lor !"%"n"X Alear)# ,n cercur" la
,nt+'lareX El trece ca .ul)erul 'r"n nor"" !e .ocX
El este s'"r"tul lor c#l#u0"tor -" con!uc#torul lor. C+n!
el ,nce'e s# lucre0e$ ,n sc+nte" ,'r#-t"e +n!re ,'#r#&""
!e (os$ care 'lutesc e,na /ucur"a .acer"" lor lu"noaseX
Stan&a VI.
Cel "ute -" lu"nosX A-ea0# un"%ersul 'e teel""
eterneX
El le e,"a constru"e-te !u'# ase#narea %ec4"lor ro&"$
-" le e,"a 'lasea0# 'e os"" ne'"er"toareX
Cu au .ost e" .#cu&" !e Eo4at? El a!un# 'ra.ul !e
.oc. El .ace "n)"le !e .oc$ alear)# 'r"ntre ele -" le ,n%+rte
-" ,n#untru ,'r#-t"e %"a&a$ a'o" le 'une ,n "-careX Ele
sunt rec"$ el le .ace ."er/"n&"O ele sunt uscate$ el le
ue0e-teO ele str#lucesc$ el su.l# -" le r#ce-te. A-a .ace
Eo4at !e la un aur) la altul$ !e -a'te etern"t#&".
1u#le ae" au u'lut ,ntre)ul. Au .ost /#t#l"" ale
creatorulu" cu !"stru)#tor"" -" au .ost /#t#l"" 'entru s'a&"u.
Stan&a VII.
Iat# ,nce'utul %"e&"" con-t"ente .#r# .or#. Ja" ,nt+"$
!"%"nul$ cel n#scut !"n s'"r"tul2a#X
Un"ca ra0# se ,nul&e-te ,n a" ulte ra0eX
A'o" constructor""$ !u'# ce au .#cut 'r"a
,/r#c#"nte e'r"ul aco'er#+nta$ co/oar# 'e '#+ntul
cel lu"nos -" !onesc asu'ra oaen"lor2care sunt e"
,n-"-".
3entru c"t"torul cult$ acest "t al crea&"e" nu neces"t#
%reun coentar"u su'l"entar. Este u""tor cu aceste
te5te -" "nter'retea0# s"n)ure ,n e'oca c#l#tor""lor s'a&"ale.
Nua" c+te%a conce'te neces"t# o !e0%oltare.
Eterna a# V s'a&"ul.
Ca'te etern"t#&" V eon"$ sau 'er"oa!e. Etern"tatea !"n
teolo)"a cre-t"n# este l"'s"t# !e sens ,n "!eolo)"a as"at"c#.
Un eon se ,nt"n!e 'e o 'er"oa!# are !e t"'$ anue >HH
!e an" a" lu" ;ra4a$ sau M>>.HGH.HHH.HHH.HHH an" tere-tr".
1 0" a lu" ;ra4a const# ,n G.MRH.HHH.HHH !e an" a"
ur"tor"lor. " 'er"t s# a"ntesc c"t"torulu" le)"le
!"lat#r"" te'orale$ .#r# !e care aceste un"t#&" !e t"' ar ."
!e neconce'ut.
T"' V succes"unea st#r"lor con-t"ente.
S'a&"u V ater"e.
7u"n# V ce%a "n"a)"na/"l$ 'entru c# sursa e" este
necunoscut#.
Tat# -" a# V 'r"nc"'""le ascul"n -" .e"n"n ale
natur"" 'r"or!"ale.
Ca'te st#'+n" su/l"" * -a'te s'"r"te creatoare.
Constructor" V a!e%#ra&"" creator" a" un"%ersulu"$ sau
ar4"tec&"" s"steulu" 'lanetar.
R#su.lare V s'a&"ul .#r# !"ens"une.
Ra0a V ater"a lu""2ou.
Ult"a %"/ra&"e a cele" !e a -a'tea etern"t#&" V.
Eenoenul !e a'ar"&"e 'er"o!"c# a "ntel")en&e" un"%ersale.
1ul %"r)"n V s"/ol al .ore" or")"nare a or"c#ru"
lucru %"0"/"l * !e la ato la cor'ur" cere-t".
E"" a" '#+ntulu" * ."" a" .oculu" V .or&e cos"ce care
ca'#t# .or#.
Eo4at V .or&# construct"%# a ener)"e" cos"ce.
KC"tatele -" e5e)e0a sunt luate !"n Doctr"na secret# !e
Felene 3etro%na ;la%atsIP$ 'u/l"cat# ,n <eran"a$ ,n
>???NL
Des're alte sec&"un" ale c#r&"" lu" D0Pan se a."r# c#
ar s'une c# acu >? "l"oane !e an" 'e 3#+nt se a.lau
.""n&e .#r# oase -" elast"ce$ care %e)etau .#r# ra&"une sau
"ntel")en&#. Se cre!e c# acele .""n&e se re'ro!uc 'r"n
!"%"0"une. Acu 'atru "l"oane !e an"$ !"n acestea a
a'#rut$ !u'# o lun)# e%olu&"e$ un .el !e .""n&e /l+n!e -"
'a-n"ce. Aceste .""n&e au tr#"t ,ntr2o 'er"oa!# !e
/eat"tu!"ne l"n"-t"t#$ o lue a %"s#tor"lor .er"c"&". n
ur#toarele tre" "l"oane !e an" s2a !e0%oltat o s'ec"e
)")ant"c# !e un cu totul alt .el. n D0Pan scr"e c# ace-t"
)")an&" erau an!ro)"n" -" se ,'erec4eau cu e" ,n-"-". A'o"$
acu @HH.HHH !e an"$ e" au ,nce'ut s# se ,'erec4e0e cu
an"ale .eele$ !ar au re0ultat on-tr" cu un as'ect
,n)ro0"tor. Ace-t" on-tr" erau "nca'a/"l" s# se el"/ere0e
!e aceast# eto!# /est"al# !e re'ro!ucere -" au !e%en"t
!e'en!en&" !e an"ale -" 'ro-t" ca an"alele.
Cartea lu" D0Pan ar s'une -" c# ,n anul AQSG ,.E. N s2
ar ." scu.un!at ar" ,nt"n!er" !e uscat !"n lar)ul actualelor
Elor"!a -" Cu/a. 3+n# acu$ le)en!ara Atlant"!a nu a .ost
local"0at#$ !e-" cele a" recente teor"" su)erea0# e5"sten&a
e" 'e "nsula T4era$ !"n Je!"terana. 1 Ar 'utea ea s# ."e
'#+ntul !es're care Cartea lu" D0Pan s'une c# s2ar ."
scu.un!at? 3oate c# Atlant"!a este ca 1ZN2ur"le * a/ele
.""n! 'utern"c ancorate ,n "a)"na&"a oeneasc#.
Ja4a/4arata$ Ca//ala$ Zo4ar$ D0Pan. I!ent"ce 'r"n
.a'tul c# arat# ,n aceea-" !"rec&"e.
Sunt ele relat#r" ale unor lucrur" care s2au 'etrecut ,n
real"tate?
7e)en!e la "lustra&"".
E"). > * Dou# s")"l"" c"l"n!r"ce as"r"ene. STN<AD
Dou# .""n&e$ (u#tate o2(u#tate an"al$ s'r"("n# o a
tre"a .""n&# ,nar"'at#. 1 a 'atra .""n&# a'are ,ntr2un o/"ect
o%o"!al. DREA3TAD Soarele$ luna -" o/"ecte 0/ur#toare
s.er"ce sunt ,n.#&"-ate !"n nou ,n 'artea su'er"oar#.
1/"ectul !"n st+n)a sus ne a"nte-te !e un a'arat !e 0/or.
E"). R * Aceast# s.er# !e '"atr# KR$>Q etr" !"aetruL
ser%e-te ca o/"ect !ecorat"% ,n .a&a une" cl#!"r" !"n San
9os] KCosta R"caL.
E"). M * Jarca( ur"a-$ 'e )ol.ul sol"tar !e la su! !e
3"sco K3eruL. Acest "ens (alon .os.orescent$ ,nalt !e
a'roa'e RQH etr"$ este or"entat !"rect c#tre cer.
E"). G * D"n a%"on$ c+'"a Na0ca 'are un aero!ro
)")ant"c$ cu '"ste !e ater"0are ra!"ale -" con%er)ente. S# ."
.ost c+n!%a .olos"t !e 0e" !re't centru s'a&"al?
E"). Q * Aceast# a"u&#$ ,nalt# !e c"rca @H etr"$
este "nclus# ,ntr2un s"ste )eoetr"c !e l"n"" !esenat cu
e5tre# acurate&e$ care ar ." .ost !e neconce'ut .#r#
cunoa-terea sur%ol#r"lor aer"ene.
E"). S * Aceste '#l#r"" sunt )oale la "nter"or$ au o
,n#l&"e !e a5" R$>Q etr" -" o c"rcu.er"n&# !e '+n# la
@$Q etr".
E"). @2Ta/let# cu "nscr"'&"" !"n Insula 3a-telu".
Scr"erea$ ,nc# ne!esc".rat#$ nu este cunoscut# ,n n"c" o
"nsul# 'ol"ne0"an#.
E"). ?2Sen"."ca&"a -" or")"nea acestu" 'etro)l". sunt
necunoscute. n .un!al se %e!e o s"luet# stran"e$ (u#tate
o$ (u#tate 'e-te$ cu un s"/ol stelar.
E"). A * 1ul 0e"lor se .#r+"&ea0# 'e o 'la(# !e 'e
Insula 3a-telu". 3e %reur"$ a"c" se )#sea un te'lu
!e!"cat 0e"lor.
E"). >H2 Aceast# '"ctur# ru'estr# !"n !"str"ctul Central
K"/erleP !"n Austral"a re're0"nt# 'e Von!("na$ .#'tura
"t"c# .#r# )ur# a 're"stor"e". Ca 'erson"."care a C#""
7actee$ Von!("na a .ost o/"ectul une" %enera&"" s'ec"ale -"
s2a /ucurat !e 'r"or"tate .a&# !e al&" 0e".
E"). >> * Urele acestea$ 'er.ect 'aralele ,-" cont"nu#
'arcursul '+n# 'e %ersantul ,n%ec"nat. Ele lea)# !ou#
'latour" 'e al c#ror sol se a.l# n"-te !esene.
E"). >R * Aceste !esene scr"(el"te 'e %ersan&""
!ealur"lor !e l+n)# Na0ca arat# n"-te .""n&e ,nalte !e c+&"%a
etr"$ cu coroane ra!"ale$ s""lare cu aureolele !"n
'"ctur"le cre-t"ne.
E"). >M * Desene !e cult .#cute 'e '"atr#. Con.or
tra!"&"e" 'eruane$ l"n""le ,n 0")20a) sunt atr"/ute ale 0e"lor.
E"). >G * Jonol"tul2!ra)on !"n 3arcul 1lec !"n
V"lla4erosa KJe5"cL.
E"). >Q * 3ersona(ele )")ant"ce ale acestu" )ru'
'"toresc !"n Ta//aren$ Tass"l"$ 'oart# costue s'a&"ale. S#
."e oare '#+nten" sau cosonau&" !"n %ec4"e?
E"). >S * Ur"a-" !e '"atr# ca ace-t"a sunt al"n"a&" !e2a
lun)ul &#rur"lor n"s"'oase ale Insule" 3a-telu". 3e ca'
a%eau !re't '#l#r"" n"-te '"etre rotun!e$ care ,ns# au
c#0ut.
E"). >@ * 1 statu"e neter"nat# la ar)"nea craterulu"
Rano RaraIu. S# ."e oare 'os"/"l ca aceast# statu"e enor#
s# ." .ost t#"at# !"n roca %ulcan"c# !ur# cu unelte 'r""t"%e
!e '"atr#?
E"). >? * ,ntrea)a .a&# a st+nc"" este un o0a"c !e
statu" )")ant"ce neter"nate. Ast#0"$ ele se a.l# ,n)ro'ate
'e a" ult !e !ou# tre"" !"n ,n#l&"ea lor.
E"). >A * E"0"ono"a Joa" t"'"c#D ca' ,n)ust$ arca!e
(oase$ oc4" ,n)ro'a&" ,n or/"te$ nas e5a)erat !e are$ /u0e
.oarte su/&"r" -" urec4" lun)".
E"). RH2Statu" neter"nate ,n 'ere&"" craterulu" Rano
RaraIu. D"stan&a !"ntre ele este !e >$RQ . 1aen"" care
au 'utut e5ecuta o'ere at+t !e !es#%+r-"te tre/u"e s# ."
'ose!at unelte ultrao!erne.
E"). R> * Nu se ,ntre'r"n!e n"c" o cercetare
ar4eolo)"c#. Jonuentele nu sunt 'rote(ate. ;#-t"na-""
.olosesc %est")""le une" cultur" c+n!%a 'utern"ce la
constru"rea caselor -" a !")ur"lor.
3ERVERSIUNI7E STR\J1C I7 1R N1CTRI.
n %reur"le !e !eult$ tre/u"e s# ." e5"stat un 4"/r"!
,ntre o -" an"al. 7"teratura -" arta ant"c4"t#&"" nu las#
n"c" o ,n!o"al# asu'ra acestu" lucru. 3"ctur" !e an"ale
,nar"'ate cu ca'ete uane$ s"rene$ oaen"2scor'"on$
oaen"2'#s#r"$ on-tr" cu a" ulte ca'ete sunt %"" ,n
eor"a noastr#. C#r&" a" %ec4" s'un c# aceste .""n&e
4"/r"!e tr#"au c4"ar -" ,n t"'ur"le "stor"ce ,n 4oar!e$
tr"/ur" -" c4"ar ,n un"t#&" ar"$ ,n '2Yoare. Ele %or/esc !e
4"/r"0" s'ec"al crescu&"$ ca"e ,-" 'etreceau e5"sten&a ca
an"ale !e te'lu -" 'ar a ." .ost .a%or"&"" ul&""".
Re)"" suer"en"$ "ar a" t+r0"u ce" as"r"en" %+nau * 'oate
'entru a se !"stra * .""n&e (u#tate o2(u#tate an"al.
Te5te "ster"oase %or/esc !es're (u#tate2oa2en" -"
!es're 4"/r"0"$ a c#ror e5"sten&# rearca/"l# se '"er!e ,n
t#r+ul !e neat"ns al "t"culu".
;er/ecul e)"'tean ,nc# /+ntu"e ,n 'o%est"r"le2!es're
1r!"nul Ca%aler"lor Te'l"er"$ .on!at ,n secolul
!o"s're0ece. Acesta este !escr"s ca er)+n! !re't$ cu '#r
uan 'e ca'$ '"c"oare !e &a'$ '#r&" 'oster"oare !e &a' -" un
.alus are. n cartea Istor"e e)"'tean#$ Fero!ot KGAH2GRQ
,.e.n.L %or/e-te !es're 'oru/"&e ne)re stran""$ !es're care
se cre!ea c# .useser# .ee" Kl$ Q@L. Ve!ele "n!"ene ne
%or/esc !es're ae care u/l# ,n +"n". E'o'eea lu"
<4"l)ae- s'une s# EnI"!u tre/u"e s# ."e suls !"ntre
an"ale. 7a nunta lu" 3"r"tous$ centaur""$ /ustur" uane
'e cor'ur" !e cal$ nec"nstesc 'e so&""le la'"&"lor.
J"notaurulu" cu ca' !e taur " se sacr"."c# -ase /#"e&" -"
-ase .ete. n s.+r-"t$ se 'are c# .etele ,nsu.le&"te ale lu"
Fe.a"stos au o conota&"e se5ual#. De aseenea$ a .oarte
'u&"ne !u/"" c# !ansul !"n (urul %"&elulu" !e aur era 'unctul
cul"nant al une" or)"" se5uale.
3laton scr"e ,n SP'os"onD ,na"nte$ 'e l+n)# /#r/at -"
.ee"e$ a" e5"sta un al tre"lea se5. Acest t"' !e oaen"
a%eau 'atru +"n" -" 'atru '"c"oareX Jare le era 'uterea
acestor oaen"$ "ar "n&"le .oarte ,n!r#0ne&e$ e" 'l#nu"au
s# r#scoleasc# cerur"le -" s# ," atace 'e 0e"X
Ca/e"r"$ nu"&" a" ales ar" 0e" ,n "nscr"'&""$ a%eau
un "ster"os cult al .ert"l"t#&""$ care a e5"stat !"n e'oca
.araon"c# -" '+n# ,n cea elen"st"c# -" !"n nou ,n 'er"oa!a
!e ,n.lor"re cultural# roan#. Deoarece r"tur"le Ca/e"r"
erau secrete$ nu a%e "!ee !es're (ocur"le se5uale 'e care
le (ucau !oanele -" !on"" un"" cu al&"". Cu toate acestea$
este s")ur c# la aceast# !"strac&"e luau 'arte !o" /#r/a&" -"
!ou# .ee" Ca/e"r"$ ca -" un an"al. ;#r/atul -" .ee"a nu
erau s"n)ur"" care co'ulau$ un rol act"% (uca -" an"alulN
3oate c# ar tre/u" s# a"ntesc ,n acest conte5t -" ;oul
A'"s$ taurul sacru !e la Je'4"s. D"n cau0a .ert"l"t#&""
lor$ e" erau u"."ca&" ,n sarco.a)e lun)" !e tre" etr" -"
,nalte !e 'atru etr". A a%ut oca0"a s# stau ,ntr2o
aseenea caer# ortuar# st#tut#$ a!+nc ,n)ro'at# su/
n"s"'ur"le !e-ertulu" -" 2a ,ntre/at ce or ." .#cut aceste
an"ale .ert"le ,n t"'ul %"e&"".
Tac"t KAnalele$ ZV$ M@L !escr"e o or)"e nocturn# ,n
casa lu" T")ell"nus$ ,n cursul c#re"a au a%ut loc
,'erec4er" nele)"u"te$ la care au luat 'arte se"oaen"2
se"an"ale. Nu se 'oate s'une 'rec"s !e c+t t"' !urau
aceste lucrur" ,n soc"et#&"le secrete.
Uneor"$ lucrur"le 'ar s# !eran(e0e$ Fero!ot ,ncerc+n!
s# eu.e"0e0e Kl$. GSLD n aceast# 'ro%"nc"e$ nu cu ult
t"' ,n ur#$ un &a' a asaltat o .ee"e$ ,n %#0ul tuturor *
o ,nt+'lare .oarte neo/"-nu"t#.
Art"-"" clas"c" ,l re're0entau 'e 0eul 3an cu '"c"oare -"
ca' !e &a'. C" asta 'are s# ,l !eran(e0e 'e Fero!ot Kl$ GSLD
Dar a-a %or e" s# ,l '"cte0e$ !e ce$ 're.er s# nu s'un.
Talu!ul e%re"esc a"nte-te c# E%a s2a acu'lat cu un
-ar'e. Aceast# "!ee a "ns'"rat ul&" art"-t". 3e n"-te c"o/ur"
!e cera"c# )#s"te la N"''ur s2a )#s"t '"ctura une" .ee"
cu s+n"" /"ne !e0%olta&" -" cu o coa!# !e -ar'e * o
re're0entare care$ ,nt+'l#tor$ sea#n# cu s"renele care
a!eenesc 'e .ruo-"" t"ner".
1r"c+t ar ." !e !e'r"ant$ aceast# 'arte '#c#toas# a
trecutulu" nostru nu 'ate ." trecut# cu %e!erea. 3e %reea
aceea$ 'orno)ra."a era un lucru .oarte cerut. Desene
're"stor"ce ale unor e5cese se5uale se )#sesc 'e t#/l"&e !e
lut$ 'e 'ere&" !e st+nc# -" 'e oase !e an"ale -" ele %or/esc
!e la s"ne.
3e rel"e.ur"le o/el"sculu" ne)ru al lu" Salanasar l$
!e la ;r"t"s4 Juseu$ se 'ot %e!ea .""n&e stran""$ (u#tate
oaen"$ (u#tate an"ale. 7a 7u%ru$ la Ju0eul !"n
;a)!a! -" ,n alte locur" e5"st# !esene ale unor rearca/"le
acu'l#r" !"ntre an"ale -" oaen". 3e "nsula Jalta e5"st#
ar" .")ur" ,n '"atr# cu o anato"e rearca/"l#$ cu )a/e
)lo/ulare -" la/e ascu&"te. Nu l" se 'oate ,n n"c" un .el
!eslu-" se5ul. n o'erele !e art# as"r"ene$ !esenele !e
se"oaen" nu sunt o rar"tate. Te5tele care le ,nso&esc
%or/esc !e oaen"2an"ale ca'tura&"$ 'u-" ,nlan&ur" -"
!u-" Jarelu" Re)e ca tr"/ut al 'ro%"nc"e" Jusr". Un os
'ro%en"n! !"n e'oca !e '"atr# t"'ur"e$ !e la 7e Jas
!6A0"l KEran&aL arat# un 4"/r"! * (u#tate o$ (u#tate
a"u&# * al c#ru" .alus tre/u"e s# ." .ost !eose/"t !e
atract"%.
Con.or actualelor cuno-t"n&e !e /"olo)"e$ o
,ncruc"-are ,ntre o -" an"ale este "'os"/"l#$ 'entru c#
nu se 'otr"%e-te nu#r#toarea croo0o"lor. 1 aseenea
,'erec4ere nu a 'ro!us n"c"o!at# o .""n&# %"a/"l#. Dar nu
s2a au0"t !e un co! )enet"c o/&"nut !"n 'unerea ,'reun# a
celor !ou# s"stee !e croo0o"?
Cultul se5ual o2an"al care era 'ract"cat cu
ra."naent -" 'l#cere !e oaen"" ant"c4"t#&"" 'are s# ." .ost
cele/rat ,'otr"%a /unulu" lor s"&. Dar nu ar 'utea acest
/un s"& al cu'l#r"" c= unul !"n s'ec"a ta s# ." %en"t !e la
n"-te .""n&e "ntel")ente necunoscute?
Au c#lcat )re-"t locu"tor"" '#+ntulu" !u'# 'lecarea
0e"lor?
Este acest 'as )re-"t ec4"%alent cu '#catul or")"nar?
7e era 'oate tea# !e 0"ua ,n care 0e"" se %or
,ntoarce -" %or con!ana aceast# alunecare ,na'o"?
Eactorul care a .r+nat e%olu&"a ,n t"'ur"le 'r""t"%e a .ost
'ro/a/"l aestecul cu an"alele. D"n acest 'unct !e
%e!ere$ C#!erea a .ost o e%olu&"e sto'at# sau ,nt+r0"at#$
!ator"t# aesteculu" cu s+n)ele an"al. 3#catul or")"nar
!e%"ne lo)"c !oar !ac# la ."ecare na-tere se '#strea0# ce%a
!e la 'artea an"al"c#$ un caracter care se o-tene-te.
3entru nuele lu" Dune0eu$ ce alt '#cat a"
'utea s# o-ten"?
Suer"en"" a%eau un un"c cu%+nt 'entru ,ntre)ul
un"%ersD an2I"$ care se 'oate tra!uce "'rec"s 'r"n cer -"
'#+nt. J"tur"le lor %or/esc !es're 0e" care au %en"t
!"n cerur" ,n tunete -" na%e !e .oc$ au co/or+t !"n cerur"$ "2
au .ert"l"0at 'e str#o-"" lor$ "ar a'o" s2au ,ntors la stele.
3anteonul suer"an este an"at !e un )ru' !e .""n&e
care 'ose!# %a)" .ore uane$ !ar care 'ar s# ."e
!easu'ra oaen"lor$ cu a!e%#rat neur"tor". Dar te5tele
suer"ene nu las# loc !e ,n!o"al# ,n 'r"%"n&a 0e"lor lorO
ele s'un .oarte l"'e!e c# 'e %reur" oa2enu ," %#0user#
'e 0e" cu oc4"" lor. n&ele'&"" lor erau con%"n-" c# ,"
cunoscuser# 'e 0e""care ,n!e'l"neau unca !e "nstru"re.
n te5tele suer"ene 'ute c"t" cu s2a 'etrecut totu7 Ze""
le2au !at scr"erea$ le2au ar#tat cu s# o/&"n# etalele
Ktra!ucerea cu%+ntulu" etal !"n suer"an# este etal
!"%"nL -" "2au ,n%#&at s# cult"%e or0ul. S# rearc# -"
.a'tul c#$ !u'# te5tele suer"ene$ 'r""" oaen" au a'#rut
!"n ,ncruc"-area 0e"lor cu co'""" '#+ntulu".
Tra!"&"a suer"an# s'une c# Kcel 'u&"nL 0eul2soare Utu
-" 0e"&a lu" Venus$ Inana$ %eneau !"n un"%ers. Cu%+ntul
suer"an 'entru coast# este t"O t" ,nsean# -" a crea
%"a&#. N"nt" este -" nuele 0e"&e" suer"ene care creea0#
%"a&a. Tra!"&"a a" sus&"ne c# Enl"l$ 0eul aerulu"$ a l#sat
)rele ulte .ee". 1 t#/l"&# cune".or# s'une c# Enl"l -"2a
l#sat s#+n&a ,n '+ntecul lu" JeslateaD s#+n&a
st#'+nulu" t#u$ s#+n&a lu"noas#$ este ,n '+ntecul t#uO
s#+n&a lu" S"n$ nuele 0e"esc$ este ,n '+ntecul euX
na"nte !e crearea oaen"lor$ c+n! ,n ora-ul N"''ur
locu"au !oar 0e""$ Enl"l a nec"nst"t2o 'e ,nc+nt#toarea
N"nl"l -" a l#sat2o )rea$ !"n or!"n !e sus. 7a ,nce'ut$
"nunatul co'"l al 3#+ntulu"$ N"nl"l$ a re.u0at s# ."e
.ert"l"0at# !e un 0eu. Te5tul cune".or !es're .r"ca lu"
N"nl"l .a&# !e %"olD Va)"nul eu este 'rea "c$ nu
,n&ele)e ,'reunarea. ;u0ele ele sunt 'rea "c"$ nu -t"u
s# s#ruteX
D"%"nul Enl"l trece 'este cu%"ntele !e re.u0 ale lu"
N"nl"l$ 'entru c# este %or/a !es're 4ot#r+rea 0e"lor !e a
st+r'" sc+r/oasa st"r'e a creatur"lor necurate !e 'e .a&a
3#+ntulu"$ a-a c# ,-" slo/o0e-te s#+n&a ,n '+ntecele lu"
N"nl"l. 3e una !"n t#/l"&ele tra!use !e suerolo)ul S. N.
Kraer c"t"D 3entru a !"stru)e st"r'ea oaen"lor se
'rocla# 4ot#r+rea a!un#r"" 0e"lor. Du'# cu%"ntele
'orunc"toare ale lu" An -" Enl"lX St#'+n"rea lor se %a
ter"naX
Este ,n o! clar o o'era&"e !e asanare. 1 alt# t#/l"&#
s'uneD n 0"lele acelea$ ,n caera crea&"e" a 0e"lor$ ,n casa
lor DuIu$ un!e erau .#cu&" 7a4ar -" As4anX
n acele 0"le EnI" "2a s'us lu" Enl"lD 3#r"nte Enl"l$
7a4ar -" As4an$ 'e e"$ care au .ost crea&" ,n DuIu$ las#2
ne s# ," co/or+ !"n DuIu.
1are aceast# caer# !e crea&"e a 0e"lor era acela-"
lucru cu DuIu? Iar DuIu$ !"n care tre/u"e co/or+&" ce" !o"
era na%a s'a&"al# a 0e"lor? Aceast# 'resu'unere este
autoat su)erat# !e !escr"erea real"st#.
n >??A$ sa%an&" !e la Un"%ers"tatea 3ennsPl%an"a au
a!us acas# !"ntr2o e5'e!"&"e cel a" %ec4" 'lan la scar#
all"nu" ora-$ 'lanul ora-ulu" Enl"l2I" KV N"''urL. n acest
ora- al 0eulu" aerulu"$ Enl"l$ era o 'oart# a celor cu se5ul
"'ur. Cre! c# aceast# 'oart# era o #sur# !e
'recau&"une luat# !e 0e" !u'# ,n!e'l"n"rea "s"un"". Du'#
ce au 'ro!us o nou# )enera&"e$ e" au %rut s# 're%"n#
c#!erea ,n an"al"tate$ se'ar+n! oaen"" no" !e e!"ul
lor ,nc# %"c"at. 1 t#/l"&# cu cune".ore .ace c4"ar o scurt#
re.er"re la eto!ele !e .ert"l"0are ale 0e"lor$ anue la
"'lantarea se"n&e" !"%"ne.
3entateu4ul$ care !e(a "2a .urn"0at !"n a/un!en&#
ater"al "lustrat"% !es're "(loace !e locoo&"e ale
su'raoaen"lor )alact"c" !"n t"'ur"le 'r""t"%e$ este
'entru "ne o "n# !e "n.ora&"" le)ate !e teor"a ea
Kat+ta t"' c+t te5tele sunt c"t"te .olos"n! "a)"na&"a$ cu
oc4"" oulu" care tr#"e-te ,n era c#l#tor""lor s'a&"aleL. S# ,"
%e!e "ar#-" 'e 0e"co/or+&" 'e 3#+nt$ a-a cu ," %e!e
!escr"erea lu" Jo"se. 3oate c# relat#r"le lu" con&"n -" ce%a
nou -" sur'r"n0#tor !es're 'ract"ca /est"al"t#&"" 'r"ntre
.""n&ele 'r""t"%e.
n E5o!ul$ ZIZ$ >S2>A$ este scr"sD C" a %en"t 0"ua a
tre"a !e !""nea&#$ ,n care au .ost tunete -" .ul)ere$ -" un
nor )ros 'e unte$ "ar sunetul tr+/"&elor era .oarte tareO
"ar oaen"" !"n ta/#r# treurau cu to&"".
Iar Jo"se "2a scos !"n ta/#r# 'e oaen"$ ca s# ,l
,nt+lneasc# 'e Dune0euO "ar e" au stat !e 'artea cealalt# a
untelu".
Iar untele S"na" era tot un .u$ 'entru c# D1JNU7
a co/or+t 'e el ,n .l#c#r"D "ar .uul se r"!"ca la .el cu
.uul unu" cu'tor$ "ar untele ,ntre) se cutreura.
IarX Vocea tr+/"&e" a sunat lun) -" tot a" tareX
Iar E5o!ul ZZ$ >?$ s'uneD Iar to&" oaen"" au %#0ut
tunetele -" .ul)erele -" sunetul tr+/"&e" -" .uul !e 'e
unteD "ar c+n! oaen"" le2au %#0ut$ s2au !us -" au 'lecat
!e'arte.
Ja" cre!e c"ne%a ast#0" c# Donul Dune0eu Cel
Atot'utern"c a%ea ne%o"e s# c#l#toreasc# ,ntr2un %e4"cul
care s# scoat# .u -" .l#c#r" -" s# 'ro!uc# cutreure$ -"
care .#cea un 0)oot !"a/ol"c$ ca un a%"on !e lu't# cu
reac&"e? Doar Dune0eu era on"'re0ent. Dar$ !ac# era
on"'re0ent$ cu 'utea ,n acela-" t"' s# a"/# )r"(# !e
co'""" s#" -" s# a'ar# su/ o aseenea .or#
,n.r"co-#toare? De ce "2a s'er"at 'e co'""" s#" at+t !e
tare$ ,nc+t "2a 'us 'e .u)#? El$ Dune0eul "lost"%"r""N Cu
toate acestea$ el "2a or!onat lu" Jo"se s# ,n!e'#rte0e
oaen"" !e untele 'e care a a%ut loc ater"0area. E5o!ul$
ZIZ$ RM2RG$ o !escr"e 'e aceasta !u'# cu urea0#D .
3o'orul nu 'oate %en" sus 'e untele S"na"$ 'entru c# Tu
ne2a" ,ns#rc"nat$ a" s'us$ 3une&" )ran"&# la untele acela -"
loc s.+nt s# %# ."e.
Iar D1JNU7 "2a %or/"t$ Co/oar#2te -" a'o" te urc#$
"ar Aaron s# %"n# cu t"neD !ar nu l#sa 'reo&"" -" 'o'orul s#
'#trun!# -" s# %"n# la D1JNU7$ ca s# nu ."e n""c"&".
Unul !"ntre 'sal"" lu" Da%"! ne !escr"e !e o an"er#
!raat"c# a'ar"&"a lu" Dune0eu K3sal"" ZZIZ$ @2ALD
Iar )lasul D1JNU7UI a ,'r#-t"at .l#c#r"le !e .oc.
<lasul D1JNU7UI cutreur# s#l/#t"c"aO D1JNU7
cutreur# s#l/#t"c"a Ka!"-ulu".
<lasul D1JNU7UI ,&" r"!"c# '#rul 'e s'ate -" las#
'#!urea !es.run0"t#X
Iat#$ ,n 3sal" CIV$ M2G$ o relatare entu0"ast# a
ater"0#r"" une" na%e s'a&"aleDXC"ne .ace !"n nor carul
s#uD c"ne calc# 'e ar"'"le %+ntulu"D
C"ne a!uce aratele !e ,n)er"O -" 'e 'reo&"" cu .oc
a'r"nsX
Dar 'ro.etul J"ca er)e c4"ar a" !e'arte KI$ C#c"$
"at#$ D1JNU7 se %a 'o)or, !e la locul s#u -" %a %en" (os
-" %a c#lca 'e ,n#l&""le !e 'e '#+nt.
Iar untele se %a to'" su/ el$ "ar %alea se %a cr#'a$ ca
ceara ,na"ntea .oculu"X
Ca s# scoat# a-a ce%a$ c"ne%a are ne%o"e !e ce%a a"
ult !ec+t !e 'ura "a)"na&"e. Dar ce au a%ut ,n 'lus
ace-t" cron"car" !"n Vec4"ul Testaent? Descr"au e" ce%a
ce nu %#0user# ,n %"a&a lor? E" ne "'lor# "ar -" "ar s#
cre!e c# totul a .ost a-a cu au !escr"s e".
n 0"lele acelea "a)"na&"a nu te 'utea !uce la
%e4"cule care sa scu"'e .oc$ care s# ,n%ol/ure0e n"s"'ul
!e-ertulu"$ sau s# .ac# un&"" s# se to'easc# su/ ele. No"$
co'""" secolulu" !ou#0ec"$ care a c"t"t 'o%estea
F"ros4"e"$ a%e 'entru 'r"a !at# "!eea c# e'".an"a lu"
Dune0eu$ !escr"s# ,n Vec4"ul Testaent$ ar ." 'utut a%ea
loc ca atare.
Ar tre/u" s# e5a"n# cele scr"se ,n Vec4"ul
Testaent !es're "nse"narea art"."c"al#. Dune0eu
Ksau 0e""L co/or+ser# 'e 3#+nt ,ntr2un %e4"cul cos"c.
E" au ,nce'ut "'ortanta lor "s"une !e .ert"l"0are a
locu"tor"lor 3#+ntulu" cu se"n&ele lor. Au se'arat
oaen"" ale-" 'entru acest e5'er"ent !e luea an"al#
4"/r"!# !"n (ur -" "2au en"t une" c#l#tor"" ,n s#l/#t"c"e.
Acolo$ ca s# s'un a-a$ "2au .olos"t !re't co/a" ,n carant"n#.
I2au 'rote(at !e !u-an" -" le2au !6at an# cereasc# -"
a/ro0"e$ ca s# nu .l#+n0easc#. E" au .ost o/l")a&" s#
stea ,n 'ust"e t"' !e o ,ntrea)# )enera&"e. E5o!ul$ ZIZ$
G$ s'uneD A&" %#0ut ce le2a .#cut e)"'ten"lor -" cu %2
a a!us 'e ar"'" !e %ultur KNL la s+nul eu.
Dac# este a!e%#rat c# 0e"" erau ae-tr" a" co!ulu"
)enet"c$ aceasta ar arunca lu"n# asu'ra ,ntuner"culu" care
,ncon(oar# ulte te5te$ !e e5e'lu acest 'asa( !"n <ene0a
I$ RS2R@D Iar Dune0eu a s'us$ S# .ace oul !u'#
c4"'ul -" ase#narea noastr#$ ca 'e no". C" Dune0eu l2a
creat 'e o !u'# ,n.#&"-area sa$ !u'# c4"'ul s#u l2a creat
Dune0eu.
Du'# cu a en&"onat !e(a$ .ee"a a .ost creat# !"n
/#r/at a/"a a" t+r0"u$ cu ne s'une Jo"se ,n <ene0a l$
RRD Iar coasta$ 'e care D1JNU7 DUJNEZEU a scos2o
!e la /#r/at$ !"n ea a .#cut o .ee"e.
Noe$ su'ra%"e&u"tor al 'oto'ulu" -" '#r"ntele tuturor
raselor !eoaen"$ a .ost 'us ,n '+ntecele lu" ;at2Enos4 !e
c#tre 0e". So&"a lu" A/ra4a$ Sara$ care nu a" 'utea
'urta sarc"n"$ !"n cau0a %+rste" sale ,na"ntate$ a .ost
%"0"tat# !e Dune0eu -" a a!us 'e lue 'e ."ul s#u
Isaac. Jo"se 'o%este-te acest lucru ,n <ene0a ZZI$ ID Iar
D1JNU7 a %"0"tat2o 'e Sara cu s'usese -" D1JNU7 a
/"necu%+ntat2o a-a cu s'usese.
Iar Sara a 'r"ns ro! -" "2a n#scut lu" A/ra4a un co'"l
la %+rsta lu" ,na"ntat#X
Iar Donul .ace #rtur"s"r" ,n Iere"a KI$ QLD
na"nte !e a te 'une ,n '+ntec eu te2a cunoscutO -"
,na"nte !e a "e-" la lu"n# te2a unsX
A."ra&"a cunoa-ter"" ,na"nte !e na-tere a lu" Iere"a
este l"'e!e ca un cr"stal$ !ac# o 'r"%" !"n 'unctul !e
%e!ere al 'ro)ra#r"" co!ulu" )enet"c. Julte "stor"s"r" !"n
Vec4"ul Testaent 'ar s# se re.ere la .ert"l"0area .#cut# !e
0e". Inter'retarea ea este c# 0e"" au ceat o s'ec"e
s'ec"al#$ a't# !e a 'urta a" !e'arte sarc"n"le 'e care e" "
le2au ,ncre!"n&at a" t+r0"u. Jo"se %or/e-te !es're noua
s'ec"e$ ,n <ene0a ZV$ QD KDune0eu ," %or/e-te lu"
A/ra4aL 3r"%e-te s're cer -" s'une c+te stele sunt$ !ac#
'o&" s# le nuer"X Tot a-a %a ." -" st"r'ea ta.
Dar aceast# st"r'e tre/u"e s# ,-" 're0er%e
caracter"st"c"le$ !u'# 7e%"t"cul ZZ$ RGD Eu sunt
D1JNU7 Dune0eul t#u$ care te2a .#cut alt.el !ec+t al&"
oaen".
Totu-"$ neca0ur"le 0e"lor cu creatur"le lor nu se
ter"n# a"c"$ c#c" acestea nu renun&# la o/"ce"ur"le !e
acu'lare cu an"alele. A-a c# Jo"se ," a%ert"0ea0# 'e ce"
care alunec# ,na'o" -" ," aen"n&# cu 'e!e'se$ ,n 7e%"t"cul
ZVIII$ RM$ -" ur.D N"c" nu %e" sta ,n .a&a unu" an"al
'entru a te ur!#r" cu elD n"c" c# o .ee"e %a sta ,n .a&a
unu" an"al ca s# se ,nt"n!# cu elD acestea nu sunt /une.
Nu te +n(" 're t"ne cu a-a lucrur"D c#c" toate
noroa!ele !e care %or/esc ,n .a&a ta -" .ac a-a sunt
ur!#r"te.
Iar '#+ntul este '+n)#r"t$ "ar eu %o" /lestea aceast#
nele)"u"re -" '#+ntul %a %#rsa a.ar# locu"tor"".
Dre't care s# te &"" !e 'orunc"le -" !e (u!ecata eaX
3e!e'sele 'entru acest '#cat erau .oarte se%ere.
Tre/u"a s# ."e a-a$ 'entru c# ,'erec4erea cu an"alele
era ,n o! e%"!ent un o/"ce" r#s'+n!"t. Iat# e5e'le !e
'e!e'se$ !ate !e Jo"se ,n 7e%"t"cul ZZ$ >Q2>SD Iar !ac#
un /#r/at se culc# cu un an"al$ .#r# )re- s# ,l !a" or&""O
-" an"alul s# ,l #cel#re-t".
Iar$ !ac# o .ee"e se a'ro'"e !e un an"al -" se
,nt"n!e cu el$ .#r# )re- s# oor" .ee"a -" an"alulO .#r#
)re- s# ," !a" or&""X 3o'orul ales a .ost ,n cele !"n
ur# %"n!ecat !e !e%"a&"a sa se5ual#$ !ar nua" !u'# ce a
'etrecut 'atru0ec" !e an" ,n 'ust"e$ ,n carant"n#. Du'#
aceea$ no"le )enera&"" au .ost !e0)ustate !e "!eea une"
,nso&"r" cu an"alele. Dec" 0e"" au 'urtat o /#t#l"e )rea$
!ar ,ncununat# !e succes$ ,'otr"%a se"2oaen"lor$
se"an"alelor$ ,n nuele oaen"lor
Su'er"or" 'ro)raa&" )enet"c !e e". n consec"n&#$ e"
au 'er"s t"nere" )enera&"" s# se ,n!re'te s're '#+ntul
.#)#!u"n&e". S# %e!e ce s'une Nuer" ZIV$ RA2MH$
!es're lucrul acestaD Tru'ur"le %oastre oarte %or c#!ea
,n 'ust"eO "ar to&" ace"a care a&" .ost nu#ra&" la
nu#r#toarea co'let#$ to&" !e la !ou#0ec" !e an" ,n sus
e-" a&" ururat ,'otr"%a eaa
Nu %e&" "ntra ,n &ara ce %# .#)#!u"seX
Dar$ con.or lu" Iosua$ ZZIII$ @ -" >R2>M$ aceste le)"
str"cte se a'l"c# -" %"e&"" !e 'e '#+ntul .#)#!u"n&e"D S#
nu %# aesteca&" cu neaur"le acestea care au r#as
'r"ntre %o".
Dac#X V# %e&" un" cu ele 'r"n c#s#tor"e -" !ac# %e&"
a%ea le)#tur" cu ele$ E"&" ,ncre!"n&a&" c# D1JNU7 nu %a
a" )on" 'e aceste neaur" !"n calea %oastr#X c" ele %#
%or ." la& -" curs#$ un /"c" ,n coaste -" s'"n" ,n oc4"X
Du'# "ntrarea 'e '#+ntul .#)#!u"n&e"$ o/"ce"ur"le -"
ora%ur"le erau str"ct su'ra%e)4eate. 3ro/lea
/est"al"t#&"" a .ost re0ol%at# !oar 'r"n no" le)" !ate !e
0e".
Ze"" au !at )ru'ulu" !e oaen" utan&" n"-te re)ul"
")"en"ce 'rec"se$ care sunt re'ro!use ,n 7e%"t"cul ZII$ R2GD
Dac# un o are 'e '"elea tru'ulu" o u.l#tur#$ o coa(#$
sau o 'at# al/#$ "ar aceasta %a ar#ta 'e '"elea tru'ulu" ca o
ran# !e le'r#$ atunc" oul %a ." a!us ,n .a&a lu" Aaron$
'reotul$ sau a .""lor acestu"a$ 'reo&"".
Iar !ac# 'reotul %a cerceta rana !e 'e '"ele -" %a
%e!ea c# '#rul !"n ran# s2a .#cut al/$ "ar rana este a"
a!+nc# !ec+t '"elea tru'ulu"$ este o ran# !e le'r#X
Iar !ac# 'ata cea al/# !e 'e '"elea tru'ulu" s#u la
%e!ere nu este a" a!+nc# !ec+t '"elea$ "ar '#rul nu s2a
.#cut al/$ atunc" 'reotul s# ,l &"n# !eo'arte 'e cel care are
rana t"' !e -a'te 0"le. Ze"" "2au ,n%#&at 'e no"" oaen"
s# !"a)nost"c4e0e /ol"le -" s# "0ole0e /olna%""$ ca ,n ca0ul
!e a" sus.
Se !au -" "nstruc&"un" 'entru o !e0"n.ec&"e total# -"
scru'uloas#. Acestea sunt !escr"se ,n !etal"u ,n 7e%"t"cul
ZV$ G2>RD 1r"ce 'at 'e care %a 0#cea cel cu /oala$ %a ."
necurat$ "ar or"ce lucru 'e care %a sta el %a ." necurat.
Iar or"c"ne %a at"n)e 'atul s#u sau lucrul 'e care a stat
,-" %a s'#la 4a"nele sale -" se %a ,/#"a 'e el ,n a'#X
Iar cel care ," %a at"n)e carnea acelu" care are /oala ,-"
%a s'#la 4a"nele sale -" se %a ,/#"a 'e el ,n a'#X
Iar !e cel care are /oala scu"'# 'e cel care este curat$
atunc" eacestaa ,-" %a s'#la 4a"nele sale -" se %a ,/#"a 'e
el ,n a'#X
Iar -aua 'e care %a c#l#r" cel care are /oala %a ."
necurat#X
Iar or"c"ne a at"ns un lucru care a stat su/ el %a ."
necuratX
Iar %asul !e lut 'e care l2a at"ns acela care are /oala
%a ." s'artX
Acestea sunt 'recau&"un" san"tare ultrao!erne. Dar
c"ne 'utea s# a"/# aseenea cuno-t"n&e ,n ant"c4"tate?
Dac# 'r"%" 'r"n oc4elar"" e" o!ern"$ %e!e c#
lucrur"le s2au ,nt+'lat !u'# cu urea0#D Ze"" au
%en"t !"n cosos.
Ze"" au selectat un )ru' !e .""n&e -" le2au .ert"l"0at.
Ze"" au ,n0estrat )ru'ul care 'urta ater"alul lor
)enet"c cu le)" -" "nstruc&"un" care s# ," !uc# la o c"%"l"0a&"e
ca'a/"l# s# se !e0%olte.
Ze"" au !"strus acele .""n&e care re%en"ser# la %ec4"ul
o! !e tra".
Ze"" au !at )ru'ulu" ales cuno-t"n&e ser"oase !e
")"en#$ e!"c"n# -" te4nolo)"e.
Ze"" au a!us arta scr"sulu" eto!e -" !e cult"%are a
or0ulu".
n e5'unerea teor"e" ele$ a o"s ,n o! !el"/erat
cronolo)"a. Te5tele Vec4"ulu" Testaent sunt n"-te tre'te
,n e!"."carea une" rel")""O ele nu re.lect# 'rec"s
!es.#-urarea ,n t"' a e%en"entelor. Co'ara&"a cu
l"teratura altor 'o'oare %ec4" Ksau a" %ec4"L !uce la
conclu0"a c# e%en"entele re.lectate !e 3entateu4 nu
'uteau a%ea loc ,n 'er"oa!a atr"/u"t# lor !e c#tre teolo)".
Vec4"ul Testaent este o "nunat# cule)ere !e le)" -"
"nstruc&"un" 'ract"ce !e c"%"l"0a&"e$ !e "tur" -" !e
cr+'e"e !e "stor"e autent"c#. Aceast# cule)ere con&"ne
.oarte ulte 'ro/lee nere0ol%ate$ 'e care c"t"tor""
rel")"o-" se lu't# s# le re0ol%e !e sute !e an"$ !ar con&"ne -"
'rea ulte .a'te care nu se 'ot ,'#ca cu "!eea !e
Dune0eu atot'utern"c$ /un -" atoate-t"utor.
3ro/lea central# esteD cu 'oate un 0eu
atoate-t"utor s# .ac# )re-el"? 3ute s# nu" atot'utern"c
'e un 0eu care$ !u'# ce a creat oul$ s'une c# a .#cut o
trea/# /un#$ !ar 'u&"n !u'# aceea este 'l"n !e re)rete
'entru ce a .#cut?
S# co'ar# <ene0a I$ M>D Iar Dune0eu a %#0ut
tot ce a .#cut -"$ "at#$ era .oarte /un.
Cu <ene0a$ VI$ SD Iar D1JNU7 s2a c#"t c# a .#cut
oul 'e '#+nt -" ,n "n"a 7u" s2a +4n"t.
Acela-" 0eu care l2a creat 'e o a !ec"s s# ,-" !"stru)#
o'era. 7ucru 'e care l2a .#cut a!esea. De ce?
I!eea !e '#cat or")"nar " se 'are$ !e aseenea$
ca "ncons"stent#. Nu ar ." tre/u"t ca 0eul care a creat
oul s# ." -t"ut c# acesta a%ea s# ."e '#c#tos? Iar !ac# nu a
-t"ut$ cu ar a" 'utea ." nu"t atoate-t"utor?
Du'# C#!erea lor ,n '#cat$ Dune0eu "2a 'e!e's"t nu
nua" 'e A!a -" E%a$ c" -" 'e !escen!en&"" lor
ne%"no%a&". Dar co'""" co'""lor lor nu au luat 'arte la
'#catO e" nu -t"au n""c !es're acesta. 1are ,n +n"a sa
Dune0eu a %rut s# ."e ,/unat 'r"n sacr"."carea s+n)elu"
ne%"no%at? J# ,n!o"esc c# un 0eu nes.+r-"t !e /un ar
'utea s# nutreasc# sent"entul r#0/un#r"". C" nu ,n&ele)
n"c" !e ce Dune0eul cel atot'utern"c a 'er"s a" t+r0"u
ca 'ro'r"ul s#u ."u ne%"no%at s# ."e !at or&"" ,ntr2un o!
at+t !e cru!$ !oar ca s# +ntu"asc# luea toat# !e '#catele
sale.
Atunc" c+n! 'un aceste ,ntre/#r"$ nu ,ncerc s#
!en")re0 sau s# 'un su/ senul ,ntre/#r"" ar"le rel")"".
Doar e%"!en&"e0 aceste contra!"c&""$ 'entru c# sunt con%"ns
c# arele Dune0eu al Un"%ersulu" nu are a/solut n""c
,n coun cu 0e"" care 'o'ulea0# le)en!ele$ "tur"le -"
rel")""le$ care au .#cut uta&"a an"alulu" ,n o.
Toat# aceast# a/un!en&# !e !o%e0" l"terare # !uce
cu )+n!ul la o .raP. \et(earc Jrc4el2;P:uc !e
Jonta")ne K>QMM2>QARL a ,nc4e"at un !"scurs ,ntr2un cerc
!e "lu-tr" ."loso."D Don"lor$ tot ce a .#cut eu a .ost s#
.ac un /uc4et !"n .lor" )ata culese$ a!#u)+n!u2" !oar
s.oara care le &"ne ,'reun#.
3entru c# "ntru ,n lucrur" la teel"a lor$ a 'r""t
scr"sor" care # roa)# s# nu "au sursele at+t !e l"teral. Dar
,na"nta-"" no-tr" sunt !e RHHH !e an" o/l")a&" s# "a ;"/l"a
l"teral. Dac# ar ." e5'r"at %reo ,n!o"al#$ ar ." a%ut !e
su.er"t. Ast#0" este 'er"s s# !"scu&" 'ro/leele -"
'unctele ,n!o"eln"ce -" s# 'u" a" ulte ,ntre/#r".
De ce se arat# Dune0eu -" ,n)er"" ereu ,nso&"&"
!e .enoene cu ar ." .ocul$ .uul$ cutre2ure$ tr#snete$
tunete$ %+nt? n cursul a RHHH !e an" !e antrenaent
!"alect"c$ a 'utut a(un)e -" la n"-te r#s'unsur" ,n!r#0ne&e
-" 'l"ne !e "a)"na&"e. Dar c"ne are cura(ul s# "a "sterul
!re't real"tate?
3ro.esorul el%e&"an !r. 1t4ar Keel cre!e c#
e'".an""le lu" Dune0eu tre/u"e ,n&elese ca "!eo)rae$ ,n
o'o0"&"e !"rect# cu 'ro.esorul 7"n!/or)$ care "nter'retea0#
acelea-" e%en"ente ca e5'er"en&e 4aluc"nator"". E5'ertul
,n Vec4"ul Testaent$ !r. A. <u"llaue$ cons"!er# c#
acestea sunt e%en"ente naturale$ ,n t"' !e !r. B.
;ePerle"n recunoa-te '#r&" !"n r"tualur"le s#r/#tor"lor
rel")"oase "srael"te ,n a'roa'e toate .enoenele.
E5'l"ca&"" sa%ante? Nu %#! ,n ele !ec+t contra!"c&"".
Dar sc4"/area cl"atulu" ental a!us# !e t+n#ra
)enera&"e este ,n%"or#tor.
Ast.el$ !r. Er"t0 Duerut4 a scr"s ,n re%"sta
.acult#&"" !e teolo)"e !"n ;asel c# la o anal"0# a" atent#$
relat#r"le ,n !"scu&"e 'ot cu )reu ." ec4"%alate cu .enoene
naturale eteorolo)"ce sau %ulcan"ce. A sos"t t"'ul s#
a/or!# aceste 'ro/lee !"ntr2un nou 'unct !e %e!ere$
!ac# %re ca cercet#r"le /"/l"ce s# .ac# %reun 'ro)res ,n
e5'l"carea lor.
Eu a /#nu"ala c# "ntel")en&ele necunoscute nu au
!e'us e.ortul !e a crea un o nou !"n ot"%e 'ur altru"ste.
De-" -t""n&a nu a a!us %reo !o%a!#$ se 'oate 'resu'une c#
0e"" /#nu"au c# 'e 3#+nt s2ar a.la un ater"al !e care
e" a%eau ne%o"e cu !"s'erare -" c# l2au c#utat. Era oare
co/ust"/"l 'entru na%ge lor s'a&"ale?
Julte "n!"c"" !uc la conclu0"a c# 0e"" -"2au 'r""t
r#s'lata 'entru a(utorul !at e%olu&"e". E5o!ul ZZV$ R$
en&"onea0# o.ran!a$ un conce't care 'oate ." u-or
"nter'retat )re-"t. Tra!uc#tor"" )eran" e5'er&" 2au
as")urat c# aceste o.ran!e ar 'utea ,nsena o/"ecte
r"!"cate sau "ntro!use ,n ce%a. Iat# ce s'une Jo"se ,n
E5o!ul ZZV$ R2@D Vor/e-te .""lor lu" Israel s# ," a!uc#
un !ar ,n#l&atO !e la or"c"ne are tra)ere !e "n"# s# "e"
!arul Jeu ,n#l&at.
Iat# ce %e&" lua !e la e" ca o.ran!#D aur$ ar)"nt -"
ara#$ Jater"al al/astru$ 'ur'ur"u$ staco("u -" '+n0#
su/&"re -" '#r !e ca'r#.
C" '"e" !e /er/ec" %o's"te ,n ro-u -" '"e" !e .oc# -"
len !e salc+X
3"etre !e on"5 -" '"etre 'entru u#rar -" 'entru
'"e'tar.
3entru a nu a'#rea eror" ,n a!ucerea o.ran!elor$ l"sta
era !etal"at#. n Nuer" ZZZI$ QH2QG$ )#s"D A a!us$
!ec"$ ,n !ar D1JNU7UI$ ce a )#s"t ."ecare$ lucrur" !e aur$
l#n&"-oare$ /r#&#r"$ "nele$ cerce" -" sal/eX
Iar aurul 'e care l2au a!us e" D1JNU7UI ,W" !arX
A .ost !e -a"s're0ece "" -a'te sute -" c"nc"0ec" !e s"g".
Iar Jo"se -" 'reotul Elea0ar au luat aurul !at !e e"
D1JNU7UIX ca a!ucere a"nte 'entru .""" lu" Israel ,n
.a&a D1JNU7UI.
Dar este )reu !e cre0ut c# Dune0eul lu" Israel ar
'utea s# cear# /an" )re" 'entru /"nele .#cut co'""lor s#" !e
'e '#+nt. De aseenea$ !"n te5t re"ese c# o.ran!ele nu
erau !est"nate 'reo&"""$ 'entru c# ,n-"-" 'reo&"" erau
o/l")a&" s# colecte0e -" s# l"%re0e o.ran!ele. n 'lus$
'roce!ura colect#r"" 'entu 0e" era at+t !e 'rec"s !etal"at#$
,nc+t un aseenea calcul esc4"n nu ar ." !en !e un 0eu
real.
Erau cu%a o.ran!ele 'ret"nse !e 0e" 'entru area
cant"tate !e cuno-t"n&e trans"se?
Vec4"le surse !au "'res"a c# 0e"" nu a%eau s# stea
'e '#+nt la "n."n"t. E" -"2au ,n!e'l"n"t 'lanur"le$ a'o" au
!"s'#rut 'entru ult t"'. Dar e" s2au )+n!"t la o!al"t#&"
!e a 'rote(a .""n&ele 'e care le creaser#$ 'e t"'ul a/sen&e"
lor. ntruc+t e" 'ose!au n"-te a't"tu!"n" "e-"te !"n coun$
'ro/a/"l c# au .#cut a'el la te4nolo)"e 'entru a2"
su'ra%e)4ea.
n %reea c+t e" erau !e'arte$ a'#rea .oarte !es c+te
un 'ro.et care c#uta a(utorul -" s.atul !e la st#'+nul s#u$
cu !escr"e Sauel$ ,n Cartea >$ III$ >D Iar co'"lul
Sauel a slu("t D1JNU7UI ,n .a&a lu" El". Iar ,n 0"lele
acelea )lasul D1JNU7UI se au0ea rar -" rare erau
%"0"un"le Ka!"c# Dune0eu nu r#s'un!ea 'rea !esL.
1aen"" ce" no" nu au .ost l#sa&" .#r# a'#rare. Te5tele
%or/esc !es're slu("tor" a" 0e"lor$ care ser%eau 'e
3#+nt !"n or!"ne su'er"oare$ care ," 'rote(au 'e ce" ale-"
-" a'#rau cl#!"r"le 0e"lor. Erau ace-t" ser%"tor" a" 0e"lor
n"-te ro/o&"?
E'o'eea lu" <4"l)ae- !escr"e !raat"ca /#t#l"e
!"ntre EnI"!u -" <4"l)ae-$ 'e !e o 'arte$ -" onstrul
C4u8a8a$ care '#0ea cu success$ cu +na )oal#$
locu"n&ele 0e"lor. 3loa"a !e l#nc" -" !e /+te cu care l2au
lo%"t EnI"!u -" <4"l)ae- nu a .#cut n"c" un r#u
onstrulu" str#luc"tor$ "ar ,n s'atele acestu"a o u-#
%or/ea cu o %oce tun#toare oeneasc#. Iste&ul EnI"!u "2
a !esco'er"t ser%"torulu" 0e"lor$ C4u8a8a$ c#lc+"ul lu"
A4"le$ -" a reu-"t s# ,l scoat# !"n .unc&"une.
C4u8a8a nu era n"c" 0eu$ n"c" o. Aceasta re"ese
!"ntr2o ser"e !e te5te 'u/l"cate !e 9aes 3r"tc4ar! ,n
cartea Str#%ec4"te5te!"n 1r"entul A'ro'"at. Te5tul
cune".or s'uneD C+t t"' nu ,l !"stru) 'e acest o$
!ac# o este$ c+t t"' nu oor acest 0eu$ !ac# 0eu este$
nu ," %o" ,n!re'ta 'asul c#tre ora-. 1$ St#'+ne
Ka!res+n!u2se lu" <4"l)ae-L tu$ care nu a" %#0ut lucrul
acela. Nu e-t" at"ns !e )roa0#$ eu$ care a %#0ut acel o
sunt at"ns !e )roa0#. D"n&"" lu" sunt ca !"n&"" !ra)onulu"$
.a&a lu" e ca .a&a leulu".
Nu este aceasta !escr"erea une" lu'te cu un ro/ot? A
)#s"t EnI"!u locul ,ntreru'#torulu" -" l2a .olos"t 'entru a
!ec"!e ,n .a%oarea lor acea lu't# "ne)al#?
1 alt# tra!ucere$ a lu" N. S. Kraer$ # .ace !e
aseenea s# /#nu"esc c# acel ser%"tor al 0e"lor era un
ro/ot 'ro)raatDXAce" ce o ,nso&esc 'e ea$ Inanna
K0e"&aL$ sunt .""n&e care nu cunosc 4rana$ r%u cunosc a'aO
nu #n+nc# +ncarea 'us# ,n .a&a lor -" nu /eau a'a care
l" se !#X
T#/l"&ele as"r"ene -" cele suer"ene en&"onea0#
a!esea aseenea .""n&e$ care nu #n+nc# 4ran# -" nu
/eau a'#. Uneor"$ ace-t" on-tr" c"u!a&" sunt !escr"-" ca
le" 0/ur#tor"$ sau ca !ra)on" care scu"'# .oc$ sau ca
ou# lu"noase ale 0e"lor.
Cunoa-te -" 'a0n"c"" l#sa&" !e 0e" !"n "tur"le
)rece-t". 7e)en!a lu" Fercule 'o%este-te !es're 7eul !"n
Neeea$ care nu 'utea ." r#n"t !e n"c" o ar#
oeneasc#. 1 alt# le)en!# !escr"e 'e !ra)onul 7a!on$
care a%ea oc4"" ereu !esc4"-" -" ale c#ru" are erau
.ocul -" un -u"erat ,n.r"co-#tor. A tre/u"t ca Je!eea -"
Iason s# ,l '#c#leasc# 'e !ra)on$ care era aco'er"t cu sol0"
str#luc"tor" !e ."er$ -" care se rotea$ ,n%#lu"t ,n .l#c#r"$
'entru a o/&"ne 7+na !e Aur.
<#s" ro/o&" -" ,n ;"/l"e. Ce altce%a ar 'utea s# ."e
,n)er"" care l2au sal%at 'e 7ot$ -" 'e .a"l"a acestu"a
,na"nte !e '"e"rea So!oe" -" <oore"? C" cu trat#
aratele Donulu"$ care !#!eau o +n# !e a(utor la
/#t#l""le 'o'orulu" ales? Jo"se ne 'o%este-te !es're un
,n)er care a .ost !e a(utor$ la 'orunca Donulu"$ ,n
E5o!ul ZZIII$ RH2R>D Iat#$ a s# tr""t un ,n)er ,na"ntea
ta$ ca s# te ocroteasc# 'e !ru -" s# te !uc# la locul 'e
care l2a 're)#t"t.
E"" cu /#)are !e sea# cu el$ nu " te ,'otr"%"$ c#c" nu
,&" %a "erta ,nc#lcarea le)""$ c#c" Nuele Jeu este ,n el.
J"e ," 'are lo)"c ca un ro/ot s# a"/# ,n el nuele
sau "ntea constructorulu" -I. Ca el s# nu se 'oat# a/ate
!e la 'ro)raare.
Unul !"ntre lucrur"le care ,n co'"l#r"e # ,nc+ntau ,n
co'"l#r"e este e5'er"en&a lu" Iaco/$ 'o%est"t# ,n <ene0a$
ZZVIII$ >R. Atunc" c+n! Iaco/ s2a ,nt"ns s# !oar#$ seara$
,ntr2una !"n c#l#tor""le sale$ el a %#0ut o scar# care a(un)ea
la cer -" 'e care urcau -" co/orau ,n)er"" Donulu".
Sur'r"nsese Iaco/ 'e ser%"tor"" Donulu" ,nc#rc+n!
/unur" ,ntr2o na%# cos"c#? Este "nunata e5'er"en&# a
lu" Iaco/ relatarea unu" artor ocular?
Ca un test cruc"al al a."ra&""lor ele ,n!r#0ne&e$
c"t"tor"" ar 'utea s# .ac# e5'er"en&a !e a c"t" ro/ot$ a-a
cu ,n&ele)e ast#0" terenul$ or"un!e a'are ,n c#r&"le
%ec4" cu%+ntul !ra)on. Este u""tor c+t !e "ntel")"/"l
!e%"ne !"ntr2o !at# te5tul.
Ct"u c# teor""le 'e care le2a e5'us sunt su'use unor
atacur" ,n!+r("te. Au 'us ca'#t "ntel")en&ele necunoscute
/est"al"t#&"" -" co'ortaenulu" se5ual anoral? A 'r""t
o nou# s'ec"e uan# 'r"ele eleente !e c"%"l"0a&"e !e la
"ntel")en&e necunoscute? Intel")en&ele necunoscute$ !u'#
ce -"2au ,nc4e"at "s"unea$ se 'resu'une$ au !"s'#rut
,na'o" ,n s'a&"u$ !ar au l#sat ,n ur# su'ra%e)4etor" a"
no"" oen"r"? Iar ace-t" su'ra%e)4etor" se 'resu'une c# ar
." .ost ro/o&" sau autoate?
ncerc s# !"st"n) .a'tul real care a e5"stat ,n %ec4"e
,n s'atele "tur"lor$ le)en!elor -" tra!"&""lor. Iat# n"-te
.a'te !e net#)#!u"t.
T"/etan"" -" 4"n!u-"" nuesc un"%ersul aa
s'ec"e" terestre.
;#-t"na-"" !"n JaleIula KNo"le Fe/r"!eL a."r# c#
'r"a ras# !e oaen" consta !"n !escen!en&" a" .""lor
cerulu".
Aer"n!"en"" s'un c# e" sunt !escen!en&"" '#s#r""
tunetulu".
Inca-"" cre!eau c# e" co/oar# !"n .""" soarelu".
;#-t"na-"" !"n Ra'a Nu" cons"!er# c# se tra) !"n
oaen"2'#s#r".
JaPa-"" 'resu'uneau c# sunt co'"" a" 3le"a!elor.
Teuton"" sus&"neau c# ,na"nta-"" lor %en"ser# cu
Banen 0/ur#toare.
In!"en"" cre! c# se tra) !"n In!ra$ <4urIa sau ;4"a
* to&" tre" .""n! %en"&" !"n cer ,n /#rc" !e .oc.
Enoc4 -" Il"e au !"s'#rut 'entru tot!eauna ,ntr2un car
!e .oc.
Insular"" !"n J#r"le Su!ulu" s'un c# !esc"n! !"n 0eul
cerulu"$ Tan)alao$ care a %en"t !"n cer ,ntr2un ou
str#luc"tor enor.
Toate aceste 'o%e-t" au un "e0 counD 0e"" au
co/or+t$ au ales un )ru' 'e care l2au .ert"l"0at -" l2au
se'arat !e ce" necura&". E" "2au ,'#rt#-"t tot .elul !e
cuno-t"n&e o!erne$ "ar a'o" au !"s'#rut 'entru o 'er"oa!#
sau 'entru tot!eauna.
Karl E. Ko4len/er) !escr"e ceea ce ne2a a" r#as ,n
cartea sa VUlIerIun!e KEtnolo)"eLDXEn")a 0e"lor$
en")a or")"n"" oulu"$ tra!"&"" 4aot"ce$ al c#ror ,n&eles
eru!"&"a noastr# l""tat# nu 'oate ,nc# s# ,l e5'l"ce.
E"e2" 'er"s s# a" .ac o tr""tere la en")a
0e"lor. n 'r"a ea carte$ a en&"onat teor"a
relat"%"t#&""$ .orula !e /a0# a rac4ete" -" cur)erea !".er"t#
a t"'ulu" ,n 0/orur"le "nterstelare. A %#0ut c# 'entru
ec4"'a(ul na%e" care c#l#tore-te cu o %"te0# cu 'u&"n su/
cea a lu"n"" t"'ul trece cons"!era/"l a" ,ncet !ec+t
'entru ce" care au r#as 'e 'laneta !e lansare. S# 'r"%"
ca 'e o con"c"!en&# scr"er"le %ec4"$ "n!e'en!ente una !e
alta$ care su/l"n"a0# 'eranent .a'tul c# 'entru 0e"
un"t#&"le !e t"' sunt altele !ec+t cele ale noastre?
3entru 0eul "n!"an %"s4nu$ o )enera&"e uan# este
!oar un oent. To&" ,'#ra&"" le)en!ar" a" C4"ne" erau
n"-te con!uc#tor" cere-t"$ care %eneau !"n cer 'e !ra)on"
care su.lau .oc -" tr#"au >?HHH !e an" tere-tr". ntr2a!e%#r$
36an Ku$ 'r"ul con!uc#tor celest$ a c#l#tor"t 'r"n cosos
!ou# "l"oane !ou# sute !e "" !ou#0ec" -" nou# !e an"$ -"
c4"ar .a"l"arul nostru Vec4" Testaent ne as")ur# c# ,n
+na lu" Dune0eu totul st# un t"'$ !ou# t"'ur" -". 1
YVYV NT1ARCEREA 7A STE7E &.
^ 9u#tate !e t"' KDan"el VII$ RQL$ sau ,n
a)n"."ca e5'r"are a 3salulu" ZC$ GD C#c" ,na"ntea
Ta$ o "e !e an" sunt ca 0"ua !e "er"$ care a trecut$ -" ca o
stra(# !e noa'te. >R
NTRE;\RI CI IAR NTRE;\RI.
Au .ost oare senele e5ter"oare ale tra!"&""lor
ancestrale )re-"t ,n&elese ,n t"'ul ult"elor "len""?
Au ers oare tentat"%ele noastre !e "ntre'retare ,n
!"rec&"a )re-"t#?
1are a co'l"cat "nut"l ceea ce se a.la -" ,nc# se a.l#
su/ oc4"" no-tr"?
1are "n!"ca&""le 'ract"ce -" te4n"ce .oarte 'rec"se au
c#'#tat o "ntrer'retare %"c"at# !e "sterele rel")"oase -"
."loso."ce?
1are tra!"&""le acuulate ,n "tur" -" rel")""le erau ,n
"nten&"e ult a" 'u&"n "ster"oase -" ult a" 'ract"ce
!ec+t a tot cre0ut t"' !e "" !e an"?
Va %en" o %ree c+n! %o reu-" s# ,n&ele)e ce ne
s'un 'u&"nele %est")"" care ne2au a" r#as !"n 're"stor"a
uan#$ ,na"nte ca aceast# cant"tate re!us# !e ater"al s#
."e !e%orat#$ ,'r#-t"at#$ sau !"strus# !e /ul!o0ere?
C+n! %or .ace ar4eolo)"" o sec&"une !e un I"loetru
,n roc"le n"s"'oase nu"te St+nc"le E5terne$ !"n 3#!urea
Teuton/ur)er?
C+n! %a c#'#ta o e5'e!"&"e co'let ec4"'at#
'er"s"unea !e a .ace s#'#tur" ,n locur"le ,n%#lu"te !e
"ster !"n (urul Jar"/ulu"?
C+n! se %or .ace #sur#tor" ale ra!"oact"%"t#&"" cu
a'aratur# o!ern# ,n Jarea Joart#?
C+n! %or 'une ar4eolo)"" ,n a'l"care "!eea a" %ec4e
!e a son!a -" alte '"ra"!e !ec+t cea a lu" Ke.ren?
C+n! %a ." ,n!e'#rtat stratul !e !e'uner" !e la
T"a4uanaco$ ast.el ,nc+t s# a.l# secretele care ,nc# sunt
ascunse su/ el?
C+t t"' %or a" ." o/l")a&" lu'"" s"n)urat"c" ,nseta&"
!e cunoa-tere s# sa'e ,n Sa4ara .#r# a(utor -" .#r#
sus&"nere? C+n! l" se %or 'une la !"s'o0"&"e$ c4"ar -" 'entru
scurt t"'$ el"co'tere cu care s# 'oat# scruta ter"tor""
,nt"nse?
C+n! se %a .ace$ ,n s.+r-"t$ o anal"0# c4""c# a
3latoulu" Na0ca?
C+t# %ree se %or a" lu'ta n"-te aator" entu0"a-t"
s# el"/ere0e ru"nele !e (un)l# ,n <uateala -" Fon!uras?
C+n! %or ,nce'e s#'#tur"le ,n Z"/a/8e?
Ce or)an"0a&"e "nterna&"onal# se %a !eclara )ata s#
."nan&e0e un "nst"tut carto)ra."c care s# l#ureasc# o!at#
'entru tot!eauna cone5"un"le )eo)ra."ce -" )eo!e0"ce care
e5"st# ,ntre r##-"&ele "ster"oaselor cultur" 'r""t"%e !e
'e !".er"tele cont"nente?
Va lua %reo!at# o or)an"0a&"e "nterna&"onal#$ 'oate
UNESC1$ 4ot#r+rea !e a catalo)a toate '"ctur"le -"
!esenele ru'estre$ ,n nu#r !e "" -" ""$ !"n toat# luea?
Nu este oare 'os"/"l ca c4e"le ,'#r#&"e" cerur"lor s#
se a.le ascunse ,n ulte locur" !e 'e 3#+nt?
A .ost lo%"&" !e or/"re at+tea "" !e an"?
C" a" sunte ,nc# or/"&"?
De .a't$ %ec4"" 0e" ne2au s'us !"ntot!eauna c#
sunte sur0" -" or/"$ !ar c# ,ntr2o 0" %o cunoa-te
a!e%#rul.
D"n t"'ur" "eor"ale$ toate rel")""le au 'ro"s c# ,"
%o )#s" 'e 0e"$ este !e a(uns s# ," c#ut#$ "ar o!at#
)#s"&" 0e""$ %o er)e to&" ,n Ra" -" 'e 3#+nt %a !on"
'acea etern#.
De ce s# nu lu# aceasta l"teral?
3oate c# )re-" atunc" c+n! "nter'ret# conce'tul !e
'ara!"s ca 'e o alt# lue$ o stare !e .er"c"re 'er'etu#.
3oate c# 'ara!"sul ,nsean# 'ur -" s"'lu un"%ersul.
Tre/u"e oare s# ," c#ut# 'e 0e" -" esa(ele l#sate
!e e" a"c"$ 'e 3#+nt$ ,n loc s# s'er# c# ," %o ,nt+ln"
un!e%a$ ,ntr2o etern"tate nes.+r-"t#?
Nu s2ar 'utea ca ace-t" 0e"$ !u'# care uan"tatea a
t+n("t -" la care s2a ru)at at+tea "" !e an"$ s# ." l#sat
"nstruc&"un" te4n"ce care s# ne .ac# a'&" !e a2" ,nt+ln" ,n
un"%ers?
De la ,nce'utur"le "stor"e" uane$ r#0/oa"ele au .ost -"
sunt ,nc# 'urtate ,ncont"nuu$ ,ntr2un col& sau altul al
'lanete". 1are 0e"" ne2au 'ro"s 'acea 'e 3#+nt -t""n!
c# o !at# ce locu"tor"" 3#+ntulu" %or s"&" "'actul
'r"%el"-t"" "c"" lor 'lanete %#0ute !"n s'a&"u$ %or ,n&ele)e
c# toate certur"le lor '#+nte-t" sunt a/solut .#r# sens?
Se a-tea't#$ sau s'er# 0e"" c#$ o!at# a(unse ,n s'a&"u$
.""n&ele terestre ,-" %or '"er!e con-t""n&a na&"onal# -" %or
recunoa-te ,n sc4"/ cososul "n."n"t -" o 'atr"e
un"%ersal#?
D"n 'ers'ect"%# un"%ersal#$ to&" oaen"" %or ." !oar
locu"tor"" cele" !e a tre"a 'lanete a unu" soare "cu& !e la
ar)"nea <ala5"e" * nu ru-"$ sau c4"ne0"$ sau aer"can"$
sau euro'en"$ ne)r" sau al/".
-" %a ,'l"n" oen"rea %"sul etern !e a a(un)e ,n
'ara!"s !ac# ,-" %a &"ne 'ro"s"unea .#cut# 0e"lor?
Ze"" au 'ro"s "'l"c"t oaen"lor c# se %or 'utea
,ntoarce la steleO "at#$ ,n <ene0a$ ZI$ SD Donul %or/e-te
'o'orulu"61X Iat# ce s2au a'ucat s# .ac#. Acu n""c nu
," %a ,'"e!"ca s# .ac# tot ce -"2au 'us ,n )+n!.
Iar !ac# ,ntr2o 0" %a a%ea loc 'r"ul contact cu .""n&e
"ntel")ente !e 'e alte 'lanete$ cur+n! %o ,n%#&a s# ne
,n&ele)e un"" cu al&"" ,ntr2o l"/# un"c#$ 'recu ,n
t"'ur"le Turnulu" ;a/e". Cele RA@S !e l"/" care sunt
%or/"te 'e 3#+nt ast#0" se 'ot '#stra ca !"alecte ale unor
0one. Dar sa%an&"" !"n toate &#r"le -" !e 'e toate 'lanetele
%or .ace sc4"/ul !e cuno-t"n&e ,ntr2o l"/# un"c#.
Dar atunc" "a)"nea noastr# .a"l"ar# !es're lue$
'#strat# cu )r"(# at+ta %ree$ se %a 'r#/u-"$ "ar noua
)enera&"e a ere" s'a&"ale %a -ter)e !"n con-t""n&a sa ult"ele
sent"ente na&"onal"ste$ care %or !e%en" .#r# sens.
E"e -" nua" !"n aceast# cau0#$ cre! eu$ -" este !e
!ator"a noastr# s# e5a"n# at+t "nter'ret#r"le a'arent
.antast"ce ale %ec4"lor te5te tra!"&"onale$ c+t * -" e%"!en&a
ater"al#$ cu cea a" r")uroas# a/or!are -t""n&"."c#. 1 !at#
ce %o ." a/sor/"t esa(ele l#sate ,n ura lor !e 0e"$
,nt+ln"r"le cu astronau&" ,n carne -" oase ,-" %or '"er!e
,nc#rc#tura !e )roa0#$ 'entru c# %o -t" c# aceste .""n&e au
cu no" ce%a ,n counD -" e" au tr#"t o 0" a crea&"e"$ c+n!%a$
,ntr2un 'unct al t"'ulu".
SERCIT