Sunteți pe pagina 1din 14

Capitolul 21

1
Ridicându-şi privirea, i-a văzut
pe bogaţii care îşi puneau
darurile în caseta pentru
ofrande.
2
A văzut şi o văduvă săracă
punând acolo două monede
mici
3
Şi a spus: „Vă spun, cu
adevărat această văduvă
săracă a pus mai mult decât
toţi,
4
pentru că toţi aceştia au oferit
lui Dumnezeu din surplusul lor,
pe când ea, din sărăcia ei, a
oferit tot ce avea la viaţa ei”.
5
Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu
pietre frumoase şi daruri votive, le-a spus:
6
„Cât despre lucrurile acestea pe care le admiraţi, vor veni zile
în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie
dărâmată”.
7
Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi
semnul că ele se vor întâmpla?”
8
El le-a zis: „Fiţi atenţi să nu fiţi înşelaţi căci vor veni mulţi în
numele meu, spunând: „Eu sunt!” şi: „Timpul este aproape”.
Nu vă luaţi după ei.
9
Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci
trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată
sfârşitul”.
10
Apoi le spunea: „Se va ridica un popor împotriva altui popor
şi un imperiu împotriva altui imperiu.
11
Vor fi cutremure mari
şi, în diferite locuri,
foamete şi epidemii;
vor fi fapte
înfricoşătoare şi semne
mari din cer.
12
Dar, înainte de toate
acestea, vor pune
mâna pe voi şi vă vor
persecuta;
vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa
regilor şi guvernanţilor din cauza numelui meu.

13
Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie.
14
Întipăriţi-vă în minte: să nu vă
preocupaţi cum vă veţi apăra,
15
căci eu vă voi da grai şi
înţelepciune cărora nici unul
dintre duşmanii voştri nu le va
putea rezista şi nici răspunde.
16
Veţi fi trădaţi de părinţi, de
fraţi, de rude şi prieteni şi vor
ucide pe unii dintre voi;
17
veţi fi duşmăniţi de toţi din
cauza numelui meu.
18
Dar nici un fir de păr de pe
capul vostru nu se va pierde.
19
Prin statornicia voastră vă veţi
mântui sufletele.
20
Când veţi vedea Ierusalimul
încercuit de armate, atunci să
ştiţi că s-a apropiat
devastarea lui.

Cei din Iudeea să fugă în


21

munţi, iar cei care se află în el


să alerge afară; cei care sunt
pe câmp să nu intre în el,
22
pentru că acestea sunt
zilele răzbunării ca să se
împlinească toate cele scrise.
23
Vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în zilele
acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ şi urgie peste
acest popor.
24
Şi vor cădea sub ascuţişul sabiei şi vor fi făcuţi sclavii tuturor
popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către
păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor.
25
Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ
popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al
valurilor.
26
Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea
celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi
zguduite.

27
Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu
putere şi cu mare glorie.
28
Când vor începe să se întâmple acestea, sculaţi-vă şi
ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră”.
29
Şi le-a zis o parabolă: „Uitaţi-vă
la smochin şi la toţi copacii.
30
De îndată ce vedeţi că
înmuguresc, vă daţi singuri
seama că vara este deja
aproape.
31
La fel şi voi, când veţi vedea că
acestea se împlinesc, să ştiţi că
împărăţia lui Dumnezeu este
aproape.
32
Adevăr vă spun: nu va trece
generaţia aceasta până când nu
se vor fi împlinit toate.
33
Cerul şi pământul vor trece, dar
cuvintele mele nu vor trece.
34
Aveţi grijă de voi înşivă ca nu
cumva inimile voastre să se
îngreuieze în necumpătare, beţie şi
grijile vieţii, iar ziua aceea să se
abată asupra voastră pe
neaşteptate,
35
ca un laţ; căci ea va veni asupra
tuturor acelora care locuiesc pe faţa
întregului pământ.

Vegheaţi, aşadar, în orice


36

moment şi rugaţi-vă ca să puteţi


scăpa de toate cele ce se vor
petrece şi să staţi în picioare în faţa
Fiului Omului!”
37
În fiecare zi învăţa în templu, iar noaptea ieşea şi-o petrecea
pe Muntele numit al Măslinilor.
38
Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la el, în templu, ca să-l
asculte.