Sunteți pe pagina 1din 14

Reguli de protecia muncii n

Meteorologie - Climatologie
Mercurul din termometre, barometre,
etc.
Mercurul este utilizat n cantit"i relativ mari n barometre %i,
deoarece este otr"vitor, trebuie s" fie manipulat cu grij".
Mercurul elementar este un lichid la temperaturile &i presiunile
existente la suprafaa P"mntului. Mercurul emite vapori toxici n
aer ori de cte ori este prezent n stare lichid". Mercurul poate fi
absorbit prin piele atunci cnd se afl" n stare att lichid" ct &i
gazoas" &i poate fi inhalat ca vapori.
O doz" mare de mercur poate provoca intoxica(ii acute.
Se poate acumula, de asemenea, n esuturile dure &i moi ale
corpului %i expunerea prelungit" la o doz" chiar foarte mic",
poate cauza daune pe termen lung organelor, sau chiar moartea.
Mercurul afecteaz" n principal sistemul nervos central, gura &i
gingiile, cu simptome care includ durere, sl"birea dinilor, reac(ii
alergice, tremur"turi %i tulbur"ri psihice.
Pentru aplica(ii meteorologice, cele mai mari riscuri apar n
laboratoare unde barometrele sunt frecvent golite sau
umplute. Pot exista asemenea probleme n staiile
meteorologice n cazul n care anumite cantit"i de mercur
provenite, de exemplu de la un barometru spart, sunt
autorizate s" r"mn" n locuri unde pot elibera n mod
continuu vapori ntr-o camer" nchis", n cazul n care
oamenii sunt prezeni la lucru.
Un oarecare pericol exist" chiar dac" mercurul este corect
ambalat %i dac" acesta este cur"(at dup" accident.
Urm"toarele puncte trebuie considerate atunci cnd se
utilizeaz" mercur:
(a) vasele care conin mercur trebuie s" fie bine nchise &i
asigurate mpotriva scurgerii sau a spargerii, r"sturn"rii, %i
trebuie s" fie inspectate n mod regulat;

(b) Podeaua unei camere n care este stocat sau utilizat mercurul
n cantit"(i mari trebuie s" aib" pardoseal" impermeabil" %i f"r"
fisuri, cum ar fi PVC-ul. Micile fisuri n podea, cum ar fi cele dintre
pl"cuele de gresie, va reine pic"turile de mercur. Este de preferat
s" aib" materialul pentru podea curbat n sus pe pere(i pn" la
aproximativ 10 cm n"lime, pentru a nu l"sa nici un spaiu ntre
podea %i pere(i;
(c) Mercurul nu trebuie s" fie depozitat ntr-un container din
metal, deoarece reacioneaz" cu aproape toate metalele, cu
excep(ia fierului, deoarece formeaz" combinaii care pot de
asemenea, s" fie periculoase. Mercurul nu ar trebui s" vin" n
contact cu nici un alt obiect metalic;
(d) Mercurul nu trebuie s" fie depozitat cu alte produse chimice, n
special amine, amoniac sau acetilen" ;
(e) Cantit"(ile mari de mercur trebuie s" fie ntotdeauna
depozitate %i manipulate ntr-o camer" bine aerisit". Materia
prim" trebuie s" fie manipulat" ntr-o flux de aer intens creat de
hote de bun" calitate;
(f) Mercurul nu trebuie depozitat lng" o surs" de c"ldur" de
orice fel, deoarece are un punct de fierbere relativ sc"zut (357C)
%i poate produce concentraiilor periculoase de vapori toxici, mai
ales n timpul unui incendiu;
(g) n cazul n care este manipulat mercur, camera n care este
folosit %i personalul care l folose&te, ar trebui s" fie testate
periodic pentru a determina dac" nu sunt ntlnite concentraii
periculoase de mercur.
n prezena focului, mercurul nu va arde, dar va da concentra(ii
ridicate de vapori toxici. Dup" un incendiu, vaporii de mercur vor
condensa pe cele mai apropiate suprafee, contaminnd
suprafe(e mari %i va fi adsorbit pe suprafee deschise, cum ar fi
lemnul carbonizat. n timpul unui incendiu, evacuarea zonei se va
face astfel nct s" se r"mn" pe direc(ia opus" vntului, n afara
oric"rui contact cu fumul. Se vor avertiza autorit"(ile care
intervin n incendiu de localizarea %i de cantitatea de mercur
implicat".
Spargerea unui termometru, care con(ine 0,5-1,5 grame
mercur, este suficient" pentru a crea probleme de s"n"tate
celor din jur.
n cazul spargerii unui termometru este important ca acesta
s" fie nl"turat %i predat spre reciclare n mod corect. Nu trebuie
aruncat la gunoi, cu de%eurile menajere, n acest mod mercurul
va fi emis n atmosfer" sau va contamina apa.
Mecurul are impact asupra s"n"t"(ii omului %i vie(uitoarelor
s"lbatice.
Chiar dac" s-a scurs o cantitate mic" de mercur, trebuie tratat"
ca o problem" serioas".
Dac" sparge(i un termometru cu mercur, este important ca
acesta s" fie cur"(at imediat.
Dac" mercurul curge dintr-un termometru %i nu e cur"(at
imediat, el se va evapora, ducnd la cre%terea nivelului de
mercur n aerul din nc"perea respectiv".

Riscul cel mai mare n cazul expunerii la mercur este n
camerele mici, slab ventilate.
Imediat dup" spargerea termometrului, persoanele trebuie
s" stea departe de locul n care s-a ntmplat incidentul.
Pentru a diminua cantitatea de mercur care se evapor",
opri(i nc"lzirea camerei %i aerul condi(ionat.
Ventila(i camera prin deschiderea larg" a ferestrelor %i, cnd
este posibil, ine(i-o nchis" accesului cel pu(in dou" zile.
Nu folosii aspiratorul pentru a cur"(a o scurgere de mercur.
Nu doar c" mercurul va contamina pompa de aspira(ie, dar
c"ldura de la acesta va evapora mercurul, r"spndindu-l n
plus n camera respectiv".
Nu folosii m#tura pentru a ndep"rta mercurul. Aceata doar
va mpr"%tia mercurul n perle mici care vor emite vapori n
cantitate mai mare.
Procurai-v# materialele necesare nainte de a trece la
ndep"rtarea mercurului. Acestea includ m"nu%i, un
picurator pentru ochi %i dou" buc"(i rigide de hrtie sau
carton, un kit absorbant, dou" pungi de plastic, un
container mare sau o cutie, o band" de hrtie adeziv", o
surs" de lumin" %i un container cu o deschidere
corespunz"toare. Re(ine(i c" orice instrument folosit pentru
cur"(are, trebuie considerat contaminat %i nl"turat odat"
cu mercurul.
Nu atingei mercurul!
nl"tura(i orice bijuterie sau ceas de pe mna
dumneavoastr", deoarece mercurul este atras de celelalte
metale.
Pune(i-v" m"nu%i, de preferat m"nu%i de cauciuc, pentru a
mic%ora contactul cu mercurul. Utiliza(i lumina pentru a
localiza mercurul. Aceasta se va reflecta n pic"turile de
mercur %i le va face mai u%or de g"sit.
Diferitele suprafee necesit! diferite proceduri de
cur!ire:
Pe o suprafa! dur! folosii banda de hrtie pentru
a pune pic!turile de mercur mpreun!. Folosii
picur!torul pentru ochi pentru suc$iunea
pic!turilor de mercur r!mase. A&ezai mercurul cu
grij! ntr-un container cu o deschidere
corespunz!toare. Ridicai orice pic!turi r!mase
cu o band! adeziv! &i punei benzile contaminate
ntr-o pung! de plastic, al!turi de picur!torul
pentru ochi &i m!nu&ile folosite.
Etichetai punga ca fiind de&eu de mercur.
Punei aceast! pung! n alta &i sigilai cea de-a
doua pung!. Punei o etichet! cu "De&eu de
mercur".
Pe covor sau carpet" - partea contaminat" cu mercur
trebuie t"iat". Sec(iunea t"iat", mpreun" cu celalalte
materiale folosite la cur"(are, trebuie introdus" ntr-o
pung" de plastic %i etichetat" ca "De%eu cu mercur".
ntr-o chiuvet" cu ap" - mercurul se va scufunda la
fund. nl"tura(i pe ct pute(i apa, f"r" a mpr"%tia
mercurul %i apoi recupera(i mercurul cu ajutorul
picuratorului pentru ochi (pipetei). Pune(i-l ntr-un
container cu o deschidere corespunz"toare, nchide(i-
l cu capacul %i sigila(i cu o band". Pune(i eticheta cu
"De%eu cu mercur".
n canalul de scurgere - mercurul va fi prins n sifonul
chiuvetei. Lucrnd cu o t"vi(", desface(i sifonul %i
pune(i con(inutul ntr-un container din sticl" sau
mase plastice.
n func(ie de ct de mari sunt scurgerile, este necesar a fi
folosit &i un kit de adsorb(ie pentru a cur"(a pic"turile mici.
Utilizarea unui kit de adsorb(ie, este imperativ" n cazurile
n care, n timpul unei scurgeri, zeci de pic"turi mici, mai
mici de 0,02 mm n diametru, au aderat la suprafe(ele
nvecinate %i nu pot fi ndep"rtate eficient cu un sistem de
pipete.
n ceea ce prive&te utilizarea materialelor de adsorbie, se
recomand" o varietate de compu&i pentru adsorbia sau
combinarea cu mercurul. Acestea includ pudr" de zinc,
pulbere de sulf sau carbon activat. Sunt disponibile &i kituri
comerciale pentru cur"area devers"rilor de mercur.
Pulberea este pres"rat" sau pulverizat" pe zona n care s-a
r"spndit mercurul %i aceasta adsoarbe sau se amestec" cu
pic"turile de mercur. Pulberea rezultat" este adunat" %i
plasat" ntr-un recipient de plastic etichetat clar pentru
evacuare.
Proceduri de reducere a deeurilor de mercur
Cea mai bun" metod" de diminuare a de%eurilor de mercur
este de a nl"tura instrumentele care con(in mercur.
nlocuirea termometrelor %i a aparatelor de m"surat
presiunea atmosferic" bazate pe mercur cu aparate cu
senzori electronici este justificat" pentru c" ele elimin", pe
de o parte, riscurile date de expunerea la mercur %i pe de
alt" parte, costurile pentru cur"(area mercurului.
O cur"(are corect" a scurgerilor - procedurile de cur"(are %i
opera(iunile de mnuire a mercurului trebuie s" fie
monitorizate cu grij", pentru a proteja s"n"tatea
personalului.
Reciclarea/refolosirea - de%eurile de mercur pot fi u%or
reciclate, depinznd de tipul s"u &i de gradul de contaminare.
Mercurul rezidual din rezervoare sau aparate sparte, poate fi
filtrat, distilat pentru a nl"tura impurit"(ile %i refolosit, prin
intermediul unei firme specializate.
Transportul mercurului
Transportul aerian al mercurului sau al
instrumentelor care con(in mercur este reglementat de
c"tre Asociaia International" a Transportatorilor
Aerieni. Transportul feroviar sau rutier este, de obicei,
reglementat de legislaia privind materialele
periculoase din fiecare (ar".
n general, mercurul metalic trebuie s" fie ambalat n
recipiente din sticl" sau din mase plastice cu o
capacitate de cel mult 2,5 kg. Containerele trebuie s"
fie ambalate cu suficient" grij" pentru a putea amortiza
&ocurile &i pentru a preveni spargerea %i trebuie s" fie
etichetate n mod clar. Instrumentele care con(in
mercur ar trebui s" fie ambalate n cutii rigide cu
protecie mpotriva &ocurilor, etan%e %i impermeabile la
mercur.
M"surile de securitate care trebuie adoptate
la utilizarea instala(iilor laser difer" n func(ie
de caracteristicile laserului, de tipul %i
condi(iile de utilizare ale acestora.
Pentru instala(iile laser din clasele 1 %i 2 nu se
prev"d cerin(e specifice de securitate n afar"
de instruirea corect" a personalului de
deservire (operatori laser) privind interzicerea
dirij"rii fascicolului laser spre alte persoane %i
utilizarea mijloacelor individuale de protec(ie
prev"zute.

S-ar putea să vă placă și