Sunteți pe pagina 1din 190

Versiunedelucruiunie2014

PROGRAMULOPERAIONALCAPITALUMAN(POCU)

Versiunedelucru

Iunie2014

RO 1 RO
Versiunedelucruiunie2014

CUPRINS
TTCUPRINS....................................................................................................................................................2
SECIUNEA1. STRATEGIAPRIVINDCONTRIBUIAPROGRAMULUIOPERAIONALLASTRATEGIAUNIUNII
PENTRUOCRETEREINTELIGENT,DURABILIFAVORABILINCLUZIUNIIIREALIZAREACOEZIUNII
ECONOMICE,SOCIALEITERITORIALE............................................................................................................5
1.1.STRATEGIAPRIVINDCONTRIBUIAPROGRAMULUIOPERAIONALLASTRATEGIAUNIUNIIPENTRUOCRETEREINTELIGENT,
DURABILIFAVORABILINCLUZIUNIIIREALIZAREACOEZIUNIIECONOMICE,SOCIALEITERITORIALE....................................... 5
1.1.1DescriereastrategieiprogramuluiprivindcontribuialaStrategiaUniuniipentruocretere
inteligent,durabilifavorabilincluziuniiipentrurealizareacoeziuniieconomice,socialeiteritoriale5
1.1.2.Ojustificarepentrualegereaobiectivelortematice,aprioritilordeinvestiiiaferenteiaalocrilor
financiare..................................................................................................................................................... 27
1.2.JUSTIFICAREAALOCRIIFINANCIARE.................................................................................................................... 35
SECIUNEA2. AXELEPRIORITARE............................................................................................................ 51
2.A ODESCRIEREAAXELORPRIORITARE,ALTELEDECTASISTENATEHNIC....................................... 51
2.A.1AXAPRIORITAR1:INIIATIVALOCURIDEMUNCPENTRUTINERI ...................................................................... 51
2.A.1.1.Denumireaaxeiprioritare .............................................................................................................. 51
2.A.1.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ............................................................................................................. 51
2.A.1.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ......................................... 51
2.A.1.4.Prioritideinvestiii ...................................................................................................................... 52
2.A.1.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritiideinvestiiiirezultatepreconizate..................... 52
2.A.1.6.Aciunilecareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ..................................... 55
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ..................................................................... 57
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) ................................................................................ 57
2.A.1.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune ............... 57
2.A.1.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................... 58
2.A.1.9.Cadruldeperforman................................................................................................................... 58
2.A.1.10.Categoriiledeintervenie ............................................................................................................. 58
2.A.1.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic............................................................ 58
2.A.2.AXAPRIORITAR2:MBUNTIREASITUAIEITINERILORDINCATEGORIANEETS(NOTINEDUCATION,EMPLOYMENTOR
TRAINING)............................................................................................................................................................ 59
2.A.2.1.Denumireaaxeiprioritare .............................................................................................................. 59
2.A.2.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ............................................................................................................. 59
2.A.2.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ......................................... 59
2.A.2.4.Prioritideinvestiii ...................................................................................................................... 60
2.A.2.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate ................. 60
2.A.2.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ........................................ 62
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ..................................................................... 64
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) ................................................................................ 64
2.A.2.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune ............... 65
2.A.2.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................... 65
2.A.2.9.Cadruldeperforman................................................................................................................... 66
2.A.2.10.Categoriiledeintervenie ............................................................................................................. 66
2.A.2.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic............................................................ 66
2.A.3.AXAPRIORITAR3LOCURIDEMUNCPENTRUTOI ........................................................................................ 67
2.A.3.1.Denumireaaxeiprioritare .............................................................................................................. 67
2.A.3.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ............................................................................................................. 67
2.A.3.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ......................................... 68
2.A.3.4.Prioritideinvestiii ...................................................................................................................... 68
2.A.3.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate ................. 69
2.A.3.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ........................................ 74
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ..................................................................... 80
RO 2 RO
Versiunedelucruiunie2014
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) ................................................................................ 80
2.A.3.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune................ 80
2.A.3.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................... 84
2.A.3.9.Cadruldeperforman................................................................................................................... 85
2.A.3.10.Categoriiledeintervenie ............................................................................................................. 85
2.A.3.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic............................................................ 85
2.A.4.AXAPRIORITAR4:INCLUZIUNEASOCIALICOMBATEREASRCIEI .................................................................... 86
2.A.4.1.Denumireaaxeiprioritare .............................................................................................................. 86
2.A.4.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ............................................................................................................. 86
2.A.4.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ......................................... 86
2.A.4.4.Prioritideinvestiii ...................................................................................................................... 87
2.A.4.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate ................. 87
2.A.4.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ........................................ 96
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ................................................................... 105
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) .............................................................................. 105
2.A.4.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune ............. 105
2.A.4.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................. 108
2.A.4.9.Cadruldeperforman................................................................................................................. 109
2.A.4.10.Categoriiledeintervenie ........................................................................................................... 109
2.A.4.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic.......................................................... 109
2.A.5.AXAPRIORITAR5:DEZVOLTARELOCALPLASATSUBRESPONSABILITATEACOMUNITII ...................................... 110
2.A.5.1.DenumireaAxeiPrioritare............................................................................................................ 110
2.A.5.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ........................................................................................................... 110
2.A.5.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ....................................... 111
2.A.5.4.Prioritideinvestiii .................................................................................................................... 111
2.A.5.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate ............... 111
2.A.5.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ...................................... 114
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ................................................................... 117
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) .............................................................................. 117
2.A.5.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune ............. 117
2.A.5.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................. 118
2.A.5.9.Cadruldeperforman................................................................................................................. 119
2.A.5.10.Categoriiledeintervenie ........................................................................................................... 119
2.A.5.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic.......................................................... 119
2.A.6.AXAPRIORITAR6:EDUCAIEICOMPETENE ............................................................................................... 120
2.A.6.1.Denumireaaxeiprioritare ............................................................................................................ 120
2.A.6.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ........................................................................................................... 120
2.A.6.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii ....................................... 121
2.A.6.4.Prioritideinvestiii .................................................................................................................... 121
2.A.6.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate ............... 122
2.A.6.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii ...................................... 132
Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz) ................................................................... 143
Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz) .............................................................................. 143
2.A.6.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategoriederegiune ............. 145
2.A.6.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectiveletematice17.................. 149
2.A.6.9.Cadruldeperforman................................................................................................................. 150
2.A.6.10.Categoriiledeintervenie ........................................................................................................... 150
2.A.6.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic.......................................................... 150
2.B.ODESCRIEREAAXELORPRIORITAREPENTRUASISTENATEHNIC ..................................................... 151
2.B.1AXAPRIORITAR7:ASISTENTEHNIC .......................................................................................... 151
2.B.1. Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategoriederegiune,obiectiv
tematicsauFond(dacestecazul) ........................................................................................................... 151
2.B.3 Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultatepreconizate .............. 151
2.B.4. Indicatoriderezultat .............................................................................................................. 152
RO 3 RO
Versiunedelucruiunie2014
2.B.5. Aciunilecareurmeazsfiesprijiniteicontribuialorpreconizatlaobiectivelespecifice(pe
axprioritar)............................................................................................................................................ 152
2.B.6. Indicatoriiderealizareacrorcontribuielarezultateesteanticipat(peaxprioritar)........ 154
SECIUNEA3.PLANDEFINANARE............................................................................................................ 156
SECIUNEA4. ABORDAREINTEGRATADEZVOLTRIITERITORIALE...................................................... 157
4.1 DEZVOLTARELOCALPLASATSUBRESPONSABILITATEACOMUNITII(DUPCAZ) ................................................. 159
4.2 ACIUNIINTEGRATEPENTRUDEZVOLTAREURBANDURABIL(DUPCAZ) ............................................................ 160
4.3 INVESTIIATERITORIALINTEGRAT(ITI)(DUPCAZ) ....................................................................................... 161
4.4 ACORDURILEPRIVINDACIUNILEINTERREGIONALEITRANSNAIONALE,DINCADRULPROGRAMULUIOPERAIONAL,
NCHEIATECUBENEFICIARIIDINCELPUINUNSTATMEMBRU(DUPCAZ) ....................................................................... 163
4.5 CONTRIBUIAINTERVENIILORPLANIFICATENCADRULPROGRAMULUILASTRATEGIIMACROREGIONALEILASTRATEGIILE
AFERENTEBAZINELORMARITIME,NFUNCIEDENEVOILEZONEIVIZATEDEPROGRAMDEFINITEDESTATULMEMBRU(DACESTE
CAZUL) .............................................................................................................................................................. 164
SECIUNEA5. NEVOILESPECIFICEALEZONELORGEOGRAFICECELMAIGRAVAFECTATEDESRCIESAU
ALEGRUPURILORINTSUPUSECELUIMAIRIDICATRISCDEDISCRIMINARESAUDEEXCLUDERESOCIAL
(DUPCAZ) 166
5.1 ZONELEGEOGRAFICECELEMAIAFECTATEDESRCIE/GRUPURILEINTCUCELMAIMARERISCDEDISCRIMINARESAU
EXCLUZIUNESOCIAL............................................................................................................................................ 166
5.2 STRATEGIECARESRSPUNDNEVOILORSPECIFICEALEZONELORGEOGRAFICECELEMAIAFECTATEDESRCIE/ALE
GRUPURILORINTCUCELMAIMARERISCDEDISCRIMINARESAUEXCLUZIUNESOCIALI,DACESTERELEVANT,CONTRIBUIALA
ABORDAREAINTEGRATSTABILITNACORDULDEPARTENERIAT .................................................................................. 168
SECIUNEA6. NEVOILESPECIFICEALEZONELORGEOGRAFICECARESUFERDEPEURMAUNOR
HANDICAPURINATURALESAUDEMOGRAFICESEVEREIPERMANENTE(DUPCAZ) ................................. 173
SECIUNEA7. AUTORITILEIORGANISMELERESPONSABILECUMANAGEMENTUL,CONTROLULI
AUDITUL,PRECUMIROLULPARTENERILORRELEVANI............................................................................ 173
7.1 AUTORITIIORGANISMERELEVANTE...................................................................................................... 173
7.2 IMPLICAREAPARTENERILORRELEVANI ...................................................................................................... 173
7.2.1 Aciunilentreprinsecuscopuldeaimplicaparteneriirelevaninpregtireaprogramului
operaionalirolulacestoranimplementarea,monitorizareaievaluareaprogramului ....................... 173
7.2.2 Granturigenerale(pentruFSE,dupcaz) ................................................................................... 175
7.2.3Alocareauneisumepentruconsolidareacapacitilor(pentruFSE,dupcaz)................................ 175
SECIUNEA8. COORDONAREADINTREFONDURI,FEADR,FEPAMIALTEINSTRUMENTEDEFINANARE
NAIONALEIALEUNIUNII,PRECUMICOORDONAREACUBEI ................................................................ 176
SECIUNEA9. CONDIIONALITIEXANTE........................................................................................... 181
9.1 CONDIIONALITIEXANTE .................................................................................................................... 181
9.2 DESCRIEREAACIUNILORPENTRUNDEPLINIREACONDIIONALITILOREXANTE,ORGANISMERESPONSABILEI
CALENDAR183
SECIUNEA10. REDUCEREASARCINIIADMINISTRATIVEPENTRUBENEFICIARI .................................... 184
SECIUNEA11. PRINCIPIIORIZONTALE ............................................................................................... 186
11.1 DEZVOLTAREADURABIL ........................................................................................................................ 186
11.2 EGALITATEADEANSEINEDISCRIMINAREA................................................................................................ 187
11.3 EGALITATEADEGEN............................................................................................................................... 188

RO 4 RO
Versiunedelucruiunie2014

SECIUNEA1. Strategia privind contribuia programului


operaional la Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii i realizarea coeziunii economice,
socialeiteritoriale

1.1.StrategiaprivindcontribuiaprogramuluioperaionallaStrategiaUniuniipentruo
cretereinteligent,durabilifavorabilincluziuniiirealizareacoeziuniieconomice,
socialeiteritoriale
1.1.1 Descrierea strategiei programului privind contribuia la Strategia Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i pentru realizarea coeziunii
economice,socialeiteritoriale.
[1.] ProgramulOperaionalCapitalUman(POCU)stabileteprioritiledeinvestiii,
obiectivele i aciunile asumate de ctre Romnia n domeniul resurselor
umane, continund investiiile realizate prin Fondul Social European (FSE) n
perioada20072013icontribuindlaatingereaobiectivuluigeneralalAcordului
de Parteneriat (AP 20142020), acela de a reduce disparitile de dezvoltare
economic i social dintre Romnia i Statele Membre (SM) ale Uniunii
Europene(UE)
1
.
[2.] Avnd la baz nevoile i provocrile, precum i prioritile propuse pentru
finanare agreate de Romnia la nivelul AP 20142020, n conformitate cu
prevederile Cadrului Strategic Comun i cu Documentul de Poziie al serviciilor
Comisiei Europene, PO CU este elaborat n strns corelare cu documentele
strategicerelevantelaniveleuropeaninaional.
[3.] Strategia PO CU urmrete integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor
umane n ansamblul programelor i politicilor publice ale Romniei, ca stat
membru al Uniunii Europene i are n vedere, n primul rnd, valorizarea
capitaluluiuman,caresurspentruodezvoltaresustenabilnviitor.
[4.] Cu intervenii integrate planificate n domeniul ocuprii forei de munc, al
incluziunii sociale i educaiei, PO CU va funciona ca un mijloc de stimulare a
creterii economice i a coeziunii i, de asemenea, va susine atingerea
obiectivelor stabilite n cadrul altor provocri de dezvoltare competitivitate,
infrastructur, administrare i guvernan contribuind astfel la ndeplinirea
obiectivelor asumate de Romnia n contextul Strategiei Europa 2020 pentru o
cretereinteligent,durabilifavorabilincluziunii.
RO 5 RO

1
AcorduldeParteneriat
RO 5 RO
Versiunedelucruiunie2014

Ocupareaforeidemunc
[5.] Valorificarea n mod optim a potenialului forei de munc, crearea condiiilor
pentru creterea gradului de participare pe piaa muncii i accesul la locuri de
muncdecalitatesuntprioritarepentruatingereaobiectivelordecompetitivitate
economic,sustenabilitateiincluziune.
[6.] Pe fondul condiiilor dificile generate de crizaeconomic i deevoluia istorica
economiei romneti, la care se adaug globalizarea, progresul tehnologic i, nu
n ultimul rnd, mbtrnirea populaiei, economia romneasc se confrunt cu
problemeserioasendomeniulutilizriiforeidemunc,cuoseriededistorsiuni
pepiaamuncii,caresetraducprincoexistenaunuideficitdefordemunc,n
anumite ramuri economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe
ansamblu.
[7.] Efectelecrizeifinanciareieconomicesaumanifestatprinreducerealocurilorde
munc i, implicit, prin eliberarea de for de munc n omaj, prin limitarea i
ncetinireaproceselordecrearedenoilocuri demunc,cuconsecinedirecten
blocarea intrrii tinerilor pe piaa muncii i ieirea de pe piaa muncii a
persoanelorcuopoziievulnerabil(contractetemporare,vrstnici,persoanecu
nivelsczutdeeducaie,persoanecudizabilitietc.).
2

[8.] Ratamaredeinactivitate(35,8%n2012,cu7,5%maimultdectnUE27)este
o trstur a structurii economice actuale prezent la nivelul ntregii ri,
ngrijortoare fiind creterea trecerii n inactivitate pentru grupele de vrst 25
34ani(dela15%n1996la19%nanul2012)i3549ani(ela14%nanul1996
la18%n2012).Pedealtparte,aproximativ80%dinpopulaiaaflatnaceast
situaieestedispussnceaplucrul,dacaraveaoofertdeangajare
3
.
[9.] Rata sczut de ocupare a forei de munc la nivel naional (63,8% n 2012,
comparativ cu 68,5% pentru UE27) reflect att deficitul de oportuniti de
angajare, n condiiile unei capaciti reduse a economiei de a crea locuri de
munc,ctinivelulridicataleconomieiinformale(estimatlaaproximativ28,4%
dinPIBn2013).
[10.] Salariaii reprezint doar cca. jumtate din fora de munc ocupat n
Romnia,ntimpceaproximativ42%dintotalulforeidemunc(3,5milioanede
persoane n 2012) desfoar fie o activitate independent, fie o activitate
neremuneratncadrulfamiliei,ceeaceindicundeficitmajoralcereriidefor
demunclanivelulntregiieconomii.
[11.] O provocare important n acest sens o reprezint i distribuia inegal a
ocuprii forei de munc, cu dispariti nsemnate ntre regiuni (64,9% NordEst
vs. 53,4% n regiunea Centru, n 2012). n ciuda evoluiei pozitive a ocuprii n

2
StrategiaNaionalpentruOcupareaForeideMunc20142020,pag.35
3
PiaaforeidemuncdinRomniancontextEuropean,FaarealaRomniei,BNSBiroulpentru
observareapieeimunciiiacalitiilocurilordemunc,2014
4
Sursa:AcorduldeParteneriat
5
DuminicG,IvasiucARomiidinRomnia,delaapispitorlamotordedezvoltare,Ageniampreun,
Bucureti,2013.
6
Idem
4

7
Sursa:AcorduldeParteneriat
8
Sursa:AcorduldeParteneriat
9
Sursa:AcorduldeParteneriat
RO 6 RO
Versiunedelucruiunie2014
majoritatea regiunilor, ratele de inactivitate rmn ridicate n zonele mai puin
dezvoltate,fiindevidentcoexistenaunuideficitdefordemunc,nanumite
ramurieconomicesauzonegeografice,cuslabautilizareaacesteiapeansamblu.
[12.] Analiza n timp a datelor privind evoluia ocuprii n perioada 20082011
evideniaz att regiuni n care sau nregistrat creteri ale ocuprii (NordEst,
NordVest), indicnd o activitate economic n dezvoltare, ct i regiuni (Sud
Muntenia) n care sa nregistrat o evoluie negativ, indicnd existena unor
problemestructurale,cenecesitmsurispecifice.
[13.] Pe fondul unei cereri deficitare, mobilitatea forei de munc intra i inter
regionalrmneredus,adncinddezechilibrelesistemice.
[14.] Penivelurideeducaie,tendinadescdereapopulaieiocupatenvrstde
munc(1564ani)semanifestpentrupopulaiacustudiimedii(ISCED34)i
pentru populaia cu nivel de pregtire sczut (ISCED 0 2), pentru populaia cu
studiisuperioare(ISCED56)senregistreazoevoluiepozitivaocuprii.
[15.] La nivelul Acordului de Parteneriat i n Strategia Naional pentru Ocuparea
Forei de Munc (SNOFM) 20142020 au fost evideniate urmtoarele aspecte
problematicecarecontribuielameninereaunuinivelsczutdeocupareaforei
demuncnansambluicarevorfivizatedirectdePOCU:

U1.Ratasczutdeocuparenrndultinerilor
[16.] n 2012, rata de ocupare a forei de munc n rndul tinerilor din Romnia a
fostcu9%maimicdectmediaUE(23,9%nRomnia,fade32,9%nUE27),
n timp ce pentru femeile tinere, diferena a fost chiar mai mare (20,2% n
Romnia, fa de 30,8% n UE27). Mai mult, n timpul crizei economice, situaia
depepiaaforeidemuncsadeterioratpentrutineriiaconduslaocreterea
rateiomajuluicu4,1%ntre2008i2012,ajungndla22,7%.
[17.] Un factor ngrijortor este reprezentat de creterea la nivelul ntregii ri a
numrului de tineri (15 24 ani), care nu sunt ocupai, n educaie sau formare,
aanumiii NEETs, fapt care indic dificulti n tranziia de la sistemul de
educaie la piaa muncii i reprezint una dintre categoriile crora ar trebui s li
se acorde o atenie deosebit n perioada urmtoare. n timp ce n anul 2007,
13,3% (brbai: 11,6%; femei: 15,1%) din persoanele cu vrsta 15 24 de ani
aparineaugrupuluiNEETs,pondereaacestorpersoaneacrescutla16,8%n2012
(fa de 13,1% n UE). Importante dispariti se nregistreaz n funcie de gen,
fenomenul fiind mai acut n rndul femeilor tinere (18,6% fa de 13,4% n UE
27).
[18.] Diferene importante privind ocuparea tinerilor pot fi observate la nivel
regional, trei regiuni avnd rate ale omajului de peste 25% (Centru, SudEst i
SudMuntenia),ceeacelefaceeligibilepentruIniiativaLocuridemuncpentru
tineri.
[19.] Aceste probleme sunt cauzate att de contextul economic general, dat de
oportunitile limitate de angajare dar i de legtura slab a sistemului de
educaie cu cererea real de competene, fapt care duce la rate reduse de
inserie a absolvenilor pe piaa muncii. Accentuarea fenomenului de prsire
timpurieacoliicontribuielaintensificareaacesteitendinedealungultimpului.

3.Densitateredusaafacerilorioportunitilimitatedeocupare
[20.] RomnianregistreazadouaceamairedusdensitateaafacerilordinUE27,
RO 7 RO
Versiunedelucruiunie2014
cu dispariti teritoriale semnificative (trei regiuni nregistreaz un nivel al
densitii afacerilor de 6270% din media naional, n timp ce n regiunea
Bucureti Ilfov se nregistreaz o valoare de 2,5 ori mai mare dect media
naional)
4
.Maimult,ncontextulcrizeieconomicesanregistratoreducerea
numruluideafacericu13,1%nperioada20072011.
4.Gradulridicatdeocuparenagriculturilipsaoportunitilornmediulrural
[21.] Evoluia ocuprii i distribuia locurilor de munc sunt strns legate de
modelul activitii economice sectoriale, orientat ctre activitile cu valoare
adugat redus i caracterizat de o dependen ridicat fa de agricultur,
aceasta rmnnd o activitate extins la nivelul tuturor regiunilor (cu 30,5% din
forademuncocupatnagriculturn2012,comparativcudoar5,2%lanivelul
UE27).
[22.] Gradul ridicat de ocupare n agricultur, n special n agricultura de
subzisten i semisubzisten, genereaz dezechilibre semnificative n ceea ce
priveteveniturilelanivelregionaliintraregional.
5. Dispariti importante legate de accesul i participarea pe piaa muncii a anumitor
categoriidezavantajate
[23.] Dat fiind deficitul general de locuri de munc, grupurile confruntate cu
dezavantaje sunt supuse unui decalaj n raport cu restul populaiei n privina
oportunitilor de a gsi un loc de munc (omerii de lung durat, lucrtorii
vrstnici,persoaneledinrndulminoritiiromilor,celecudizabiliti,precumi
persoaneledinmediulrural).
[24.] Ratadeocuparealucrtorilorvrstnici(5564deani)afostdedoar41,4%n
2012,cu5,7%maimicdectnUE27imultmaisczutdectmedianaional
pentrucategoriadevrst2064deani.Cudifereneteritorialeimportante(cele
mai mici rate se nregistreaz pentru BucuretiIlfov i regiunea Centru), nivelul
sczutalocupriiforeidemuncnrndullucrtorilornvrstridicprobleme
importante,maialesncontextuldembtrnireapopulaiei.
[25.] n 2013, rata de ocupare a forei de munc n rndul romilor a fost de doar
46.2%
5
. Doar unul din zece romi a avut un loc de munc stabil n ultimii doi ani.
Majoritatea romilor au ocupaii necalificate. Pe de alt parte, aceast categorie
de populaie exercit o presiune semnificativ mai mare asupra sistemului de
protecie social comparativ cu restul populaiei, avnd n vedere c omajul
nregistrat n rndul populaiei de etnie rom este de 3 ori mai mare dect n
rndulpopulaieimajoritarenerome
6
.
[26.] n mod similar, doar 12,7% din totalul raportat al persoanelor cu dizabiliti
(1,4milioane),erauangajateniunie2013.56%dintreacesteaauraportatcnu
aulucratniciodat.Aceastsituaieesteagravatdenivelulsczutdeeducaiei
informare al acestor persoane, rata acestora de participare la procesul de
nvarepetotparcursulvieiifiindcumultsubmediapopulaieigenerale.
6.Neconcordanntrecerereaiofertadecompeteneiexpertiz
[27.] Conform SNOFM 20142020 (pag. 3537), Romnia se confrunt cu: un nivel
educaionalalforeidemunc(15aniipeste)sczutncomparaiecumediaUE
27;nivelsczutalutilizriiTICdectrepopulaie,precumiutilizarealorlimitat
RO 8 RO
Versiunedelucruiunie2014
n economie; participarea redus la programe de nvare pe tot parcursul vieii;
insuficiena fondurilor i a msurilor de stimulare fiscal, adresate att
angajatorilor ct i angajailor n domeniul formrii profesionale continue;
neadecvareacalificrilor,unsistemdeprevizionareinsuficientacompetenelor.
[28.] Complementar, se remarc disponibilitatearedus a companiilor de a investi
n dezvoltarea competenelor angajailor (care se situeaz n prezent sub nivelul
UE27, 40% vs. 58% n 2012)
7
, fie c este vorba de organizarea de cursuri de
formare n mod direct, sau de facilitarea participrii angajailor la astfel de
cursuri.
[29.] Toate regiunile se confrunt cu un deficit n ceea ce privete personalul
calificat i nu doar pentru sectoarele pentru care se nregistreaz creteri ale
ocuprii. Analiza la nivelul diverselor grupe de ocupaii relev faptul c cele mai
mari dificulti de recrutare au fost nregistrate pentru ocupaiile care necesitau
calificridindomeniulformriiprofesionale(VET)
8
.
[30.] Analiza pietei muncii din Romania, din perspectiva modificarii structurii
ocupationale,arelevattreimaricategoriideocupatii:dominante,celecareiau
schimbat semnificativ coninutul i ocupaiile de strapungere. Indiferent de
tipologialor,majoritateaocupatiiloraunregistratschimbrincontinutulmuncii,
principalii factori generatori ai modificrilor n continutul activitatilor fiind:
adaptarea la nevoile clientilor, cresterea competitiei si retehnologizarile.
Dezvoltarea si extinderea sectorului privat, necesitatea acestuia de asi stabiliza
anumite segmente de piata au determinat dezvoltarea unor politici orientate
catre beneficiar/client la nivelul firmelor si, deci, cresterea rolului unor factori
precum adaptarea la nevoile clientilor si cresterea competitiei in domeniu.
Retehnologizarile au jucat un rol foarte important In modelarea sau redefinirea
continutului ocupatiilor dominante, precum si a celor care siau modificat
semnificativcontinutul.
[31.] Totodat, ucenicia, ca mijloc de dobndire a competenelor necesare
integrriicusuccespepiaamuncii,sadovedit,pnn2013maipuinatractiv
pentru companiile din Romnia, att din cauza cadrului normativ inadecvat, a
fondurilorinsuficiente,ctialipseimsurilordencurajareaacestorpractici.
7.CapacitatelimitataServiciuluiPublicdeOcuparedeaoferiserviciidecalitate,adaptate
nevoilorpieeimuncii,accesibiletuturor
[32.] Furnizareadeserviciidecalitate,flexibileiadaptatepentrupiaamunciieste
esenial pentru a implementa cu succes msurile planificate n domeniul
ocupriiforeidemunc.ncontextulreduceriicu40%apersonaluluiServiciului
Public de Ocupare n perioada 20082010, dar i reducerii investiiilor i sumelor
alocatepentrumsurileactivedeocupare(dela0,16%dinPIBn2003la0,02%n
2011)SPOseconfruntcuproblemeimportantedecapacitate.
n acest context, schimbrile ateptate n urma interveniilor prin POCU n domeniul
ocupriisuntconcentratepecreterearateideocupare,cuaccentpe:

[33.] Asigurareauneiintegrridurabilepepiaaforeidemuncatinerilorcarenu
auunlocdemuncicarenuurmeazstudiisaucursurideformare(NEETsnot
ineducation,employmentortraining);
[34.] mbuntirea participrii pe piaa muncii a persoanelor aflate n cutarea
RO 9 RO
Versiunedelucruiunie2014
unui loc de munc i a celor inactive, viznd n special omerii pe termen lung,
lucrtorii n vrst (5564 ani), persoanele de etnie rom, persoanele cu
dizabilitiiceledinmediulrural;
[35.] ncurajarea antreprenoriatului i a ocuprii pe cont propriu, inclusiv prin
susinereadiversificriieconomieidinmediulruralnspecialprincreareadenoi
ntreprinderi i locuri de munc n domenii nonagricole i prin promovarea
dezvoltrii i crerii de locuri de munc n comunitile pescreti, costiere i
danubiene.
[36.] Cretereaadaptabilitiintreprinderilornsectoareleprioritareidentificaten
Strategia Naional de Competitivitate (SNC) 20142020 i Strategia Naional
pentruCercetareDezvoltareInovare(SNCDTI)20142020
[37.] Stimulareaparticipriiangajatorilorladezvoltareacompetenelorangajailor,
cu accent asupra sectoarelor prioritare identificate n Strategia Naional de
Competitivitate(SNC)iStrategiaNaionalpentruCercetareDezvoltareInovare
(SNCDTI)
[38.] Modernizarea SPO i creterea capacitii administrative a acestuia de a
furnizaserviciidecalitate
[39.] Avnd n vedere nevoile identificate, msurile ce urmeaz a fi implementate
voraveareflectaspecificulteritorial,prin:
Sprijinirea mobilitii forei de munc pentru a valorifica oportunitile existente
ipentruarspundedisparitilorinterregionalenmateriedeocupare.
mbuntirea participrii pe piaa muncii pentru persoanele din mediul rural,
dat fiind specificitatea dezvoltrii n aceste zone i dependena excesiv de
agricultur n anumite regiuni, dar i necesitatea definirii unor mecanisme de
implementare specifice, care s in cont de caracterul multidimensional al
problemelorcucareseconfruntaceastcategoriedepopulaie.

Abordareastrategicpropuspentruarspundenevoilordedezvoltareidentificate

CreterearateideocuparenrndultinerilorNEETs
[40.] Pentruambuntisituaiatineriloriafacilitatranziiactrepiaamuncii,la
nivel naional se va aciona pe trei paliere educaie, formare, ocupare. Dintre
provocrile identificate n documentele strategice naionale privind situaia
tinerilorpepiaamuncii,POCUsevaconcentraasupratinerilorNEETs,astfel:
[41.] La nivelul celor trei regiuni eligibile pentru iniiativa Locuri de Munc
pentru Tineri este pus n aplicare Planul de Implementare a Garaniei pentru
Tineri,prinaciuniviznd:
a. mbuntirea nivelului de calificare a tinerilor, evaluarea i certificarea
competenelor obinute n context formal, nonformal sau informal,
furnizarea de consiliere, orientare i formare personalizat, inclusiv n
domeniulantreprenoriatului.
b. ncurajarea angajatorilor pentru a crea noi locuri de munc sau pentru
angajarea pe locurile deja vacante a tinerilor NEETs, precum i pentru
organizareadeschemedeucenicieidestagii.
c. mbuntireamobilitiiforeidemunc
d. ncurajarea antreprenoriatului i a ocuprii pe cont propriu n rndul
tinerilor
[42.] Vor fi aplicate msuri similare pentru tinerii NEETs i n restul de cinci
RO 10 RO
Versiunedelucruiunie2014
regiunicarenusunteligibilencadrulIniiativeiEuropene,conformcriteriilorde
eligibilitateaplicabilencadrulILMT.
[43.] Vor fi susinute msuri la nivel de sistem, pentru implementarea ILMT la
nivelnaional.

mbuntireaparticipriipepiaamunciiapersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc
i a celor inactive, inclusiv iniiativele locale deocupare a foreide munc i sprijinul pentru
mobilitateaforeidemunc
[44.] n linie cu obiectivele Strategiei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc
20142020vizndcreterearateideocupareimbuntireaparticipriipepiaa
muncii,POCUvaacionaprin:
Susinereapersoaneloraflatencutareaunuilocdemunciacelorinactive,
cu accent pe omerii de lung durat, lucrtorii n vrst (5564 de ani),
persoanele de etnie rom, cele cu dizabiliti i cele din mediul rural prin
dezvoltareademsuricarescombinesuportulsocialcuactivarea
Dezvoltareaunorschemedeformareprofesionalpersonalizate,camodalitate
de atenuare a dezechilibrelor dintre cerere si oferta de munc, precum i
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n sistem informal i non
formalcamodalitatedecretereaanselordeocupare
Implementarea de msuri de ncurajare a angajatorilor pentru a crea noi
oportuniti de ocupare sau de a recruta pentru posturile vacante existente i
pentru ncurajarea dezvoltrii de scheme de ucenicie i de stagii de ctre
companii
Promovarea mobilitii lucrtorilor, n concordan cu nevoile i n contextul
disparitilorregionalenmateriedeocupare

[45.] O atenie deosebit va fi acordat mbuntirii participrii pe piaa muncii


pentru persoanele din mediul rural, dat fiind specificitatea dezvoltrii n aceste
zoneidependenaexcesivdeagriculturnanumiteregiuni,darinecesitatea
definirii unor mecanisme de implementare specifice, care s in cont de
caracterul multidimensional al problemelor cu care se confrunt aceast
categoriedepopulaie.

ncurajareaantreprenoriatuluiinfiinriidenointreprinderi
[46.] Msurile prevzute au n vedere creterea ocuprii prin ncurajarea
antreprenoriatului i nfiinrii de ntreprinderi, cu accent special pe zonele
deficitaredinpunctdevederealdensitiintreprinderilor
[47.] Se are n vedere, n primul rnd, acordarea de sprijin financiar pentru
nfiinarea de noi ntreprinderi alturi de asigurarea accesului la serviciile suport
necesaredemarriiiderulriiafacerii.
[48.] Stimulareadiversificriiactivitilornmediulruralvacontribuilaomaibun
incluziune pe piaa muncii a forei de munc din aceste zone, crend totodat
premiselecreteriiproductivitiinagricultur
[49.] O serie de aciuni vor fi dedicate promovrii antreprenoriatului n
comunitile pescreti, costiere i danubiene, att prin valorificarea activitilor
i produselor pescreti, dar i pentru diversificarea activitilor ctre alte
sectoare(deex.turism).

RO 11 RO
Versiunedelucruiunie2014
CretereaadaptabilitiintreprinderilornsectoareleprioritareidentificatenSNCsiSNCDTI
[50.] POCU va sprijini adaptarea ntreprinderilor la schimbrile pieei muncii prin
intervenii care vizeaz departamentele de resurse umane din cadrul acestora
prin promovarea unor forme inovatoare de organizare a muncii, a sntii i
securitiilaloculdemunc,coachingpentrumanagementulfirmelor
[51.] Totodat, sunt susinute aciunile de planificare strategic n vederea
anticiprii schimbrilor, precum i mecanismele de planificare prospectiv a
necesaruluideresurseumaneiacompetenelornecesare.
[52.] Vor fi, de asemenea, sprijinite schimburile de bune practici si programele
comune de schimb de experien pentru angajai ai mai multor ntreprinderi din
acelaisector

Susinereaimplicriiangajatorilorndezvoltareacompetenelorangajailor
[53.] POCU va sprijini aciuni care vizeaz ncurajarea participrii angajatorilor la
dezvoltarea forei de munc prin investiii n dezvoltarea competenelor
angajailor,nspecialncadrulIMM.
[54.] Sevoraveanvederenspecialmsuricarevizeazasigurareacompetenelor
necesare pentru susinerea dezvoltrii n sectoarele prioritare cu potenial
competitiv identificate conform SNC industria auto, sectorul TIC, industria
alimentarprecuminsectoareletradiionalecupotenialdecretereprecum
sectorul farmaceutic, turism, textile/pielrie, industria mobilei/ a lemnului,
industriilecreative,managementulenergiei/mediuluiiagricultura,silviculturi
pescuit.
[55.] Totodat, interveniile privind orientarea i calificarea forei de munc vor
ine cont de potenialul i avantajele competitive identificate la nivel regional,
inclusivncontextulclusterelorcreatelaniveluldiferitelorsectoare/regiuni.
[56.] Msurile susinute vor fi adresate ntreprinderilor, fiind ncadrate sub
incidenaschemelordeajutordestat.

Consolidareacapacitiiserviciuluipublicdeocuparedeaoferiserviciidecalitate,adaptate
nevoilorpieeimunciiiaccesibiletuturor
[57.] InterveniileplanificatevoraveanvederentrireacapacitiiSPOdeaoferi
serviciiadaptatenevoilorpieeimuncii,princonsolidareacapacitiideanalizi
previziune, precum i de furnizare a msurilor active (servicii de orientare n
carier, consiliere, formare profesional, asisten pentru cutarea unui loc de
muncetc.)ideprevenirepepiaamuncii,deomanierpersonalizat,adaptat
nevoilor beneficiarilor identificate la nivel local/regional. Aciunile vor avea n
vedere att dezvoltarea i mbuntirea procedurilor de lucru, precum i
dezvoltareacomponenteideresurseumanelanivelulinstituiilorvizate.
[58.] Va fi sprijinit consolidarea capacitii n vederea furnizrii de servicii de
calitate angajatorilor i pentru crearea i dezvoltarea unor mecanisme eficiente
de monitorizare i evaluare a interveniilor derulate, inclusiv prin crearea unei
bazededateintegratelanivelnaionalprivindtineriiNEETs.
[59.] Crearea i dezvoltarea de parteneriate cu actorii relevani i derularea unor
aciuni n comun (n contextul ILMT, dar i al altor msuri), vor fi de asemenea
sprijinite. Integrarea de soluii moderne TIC i asigurarea unui grad ridicat de
disponibilitateitransparenatuturorserviciilorprestatesunteseniale.

RO 12 RO
Versiunedelucruiunie2014
Incluziuneasocial,reducereasrcieiicombatereaoricrorformedediscriminare
[60.] Incluziunea social i combaterea srciei sunt parte integrant a politicilor
UE care urmresc promovarea unei dezvoltri echilibrate i coeziunea social la
nivelul ntregului teritoriu european. Reducerea discrepanelor existente n ceea
ce privete dezvoltarea economic i social necesit un efort susinut i o
combinaie complex de intervenii care trebuie s vizeze nsi esena
problemelor,nlocdesoluiidesuprafa.

Principalele provocri n domeniul incluziunii sociale vizate prin interveniile PO CU sunt


redatenceleceurmeaz:

Nivelridicatalsrcieiiexcluziuniisociale
[61.] Cu 41,7% din populaie expus riscului de srcie i de excluziune social n
2012,Romniaareceamaimareratapersoanelorexpuserisculuidesrciesau
de excluziune social (AROPE) n UE27. Conform obiectivelor stabilite n baza
PNRinconformitatecuobiectiveleStrategieiEuropa2020,Romniaipropune
sreducpopulaiaAROPEcu580.000pnn2020,fadenivelulanului2008.
Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de un rspuns integrat, prin
promovarea incluziunii sociale i prin mbuntirea condiiilor de locuit, accesul
lapiaaforeidemuncilaserviciisociale,educaionaleimedicaledecalitate.
[62.] omajul continu s fie una dintre principalele cauze ale srciei n rndul
populaieiactive,risculdesrciefiinddeaseorimaimarepentruomeridect
pentru persoanele care au un loc de munc. Nici statutul de angajat nu
garanteaz ntotdeauna obinerea unui venit decent. Persoanele implicate n
agriculturadesubzisteniceleocupatepecontpropriuseconfruntcuunrisc
desrciechiarmaimaredectomerii.Risculglobalpentrupersoaneleocupate
pecontpropriu,inclusivpersoaneocupatenagricultur,afostde38,4%nanul
2011.
[63.] Pentru categoriile active, riscul de srcie este strns legat de nivelul de
educaie. Un nivel sczut de educaie conduce la apariia unor dificulti n ceea
ce privete participarea pe piaa forei de munc i, de multe ori, la ocuparea
unor locuri de munc necalificate sau chiar n economia informal. Potrivit
datelor Eurostat disponibile pentru anul 2011, riscul de srcie relativ pentru
persoanele cu un nivel de educaie ISCED 02 este de aproximativ trei ori mai
maredectpentrupersoanelecustudiimedii(44,9%,fade15,6%).

Risccrescutdesrcieiexcluziunesocialpentruanumitegrupurivulnerabile

[64.] Risculdesrcieiexcluziunesocialestemaimarepentruanumitecategorii
vulnerabile.ntreacestea,copiiireprezintungrupsemnificativ.Cca.320.000de
copii i tineri provenind din familiile srace triau n srcie absolut n 2010.
Copiii din zonele rurale i cei romi sunt cei mai afectai (cu o rat a srciei de
12.4% n mediul rural, comparativ cu 3,5% n mediul urban). Pentru copiii romi,
datele sunt i mai ngrijortoare (o rat de 27,3% pentru copiii romi din mediul
urban i 41,1% pentru cei din mediul rural). Integrarea social a copiilor i
tinerilorproveniidinsistemulinstituionalizatdeprotecieacopiluluireprezint
deasemeneaoprovocareimportant.nnoiembrie2011,eraunregistrai1.432
de tineri cu vrste ntre 1618 ani i 1.541 de tineri peste 18 ani care urmau s
prseascsauauprsitdejacentreledeplasamenticaresuntexpuiunuirisc
RO 13 RO
Versiunedelucruiunie2014
foarte mare de excluziune social. La finele anului 2011, erau nregistrai 83.658
de copiii ai cror prini erau plecai la munc n strintate, numrul acestora
fiindncretere.Deirisculdedeprivarematerialestereduspentruaceticopii,
lipsa ngrijirii i a supravegherii din partea prinilor influeneaz negativ
personalitatea i dezvoltarea lor ulterioar, reflectate inclusiv n performane
colarereduseioratcrescutaabandonuluicolar.Similar,gospodriilecutrei
sau mai muli copii sunt expuse unui risc de srcie de 1.52 ori mai mare dect
celefrcopiisaucu12copii.Gospodriilemonoparentale,deinregistreazo
rat mare de ocupare, se confrunt cu dificulti n condiiile unui nivel relativ
redusalvenituriloriechilibruluiprecarntreviaaprofesionaliceapersonal.
[65.] omerii i persoanele cu venituri foarte sczute reprezint de asemenea o
categorie vulnerabil nsemnat. n 2012, rata persoanelor care locuiau n
gospodriicuointensitateaocupriifoartereduserade7,4%dinpopulaiacu
vrste cuprinse ntre 059 ani. Aproximativ 1 din 10 copii i 1 din 10 aduli ntre
1859deanilocuiaungospodriiundenimeninuareoslujb.Osituaiespecial
senregistreazpentrupersoanelefradpost,numrulacestoraridicndusela
41.085n2011.
[66.] Persoanele vrstnice. n Romnia, majoritatea persoanelor vrstnice
dependente locuiesc mpreun cu familiile lor. Cu toate acestea, numrul celor
peste 65 de ani care locuiesc singuri reprezenta 4.2% din totalul populaiei,
reprezentnd un important grup vulnerabil, datorit accesului redus la servicii
socialeidesntate.nceeacepriveteveniturileacesteicategoriidepopulaie,
n septembrie 2013 se nregistrau cca 5.23 mil. pensionari, din care cca. 553 mii
erau pensionari agricultori (cu un nivel al pensiei extrem de redus, de cca. 73
euro), restul fiind beneficiari ai pensiei din bugetul asigurrilor sociale (cca. 180
euro).Avndnvederenumrulncreterealpopulaieipeste65deani(estimat
la 26% din total populaie pentru anul 2060), sunt necesare msuri specifice
pentru a rspunde nevoilor acestei categorii vulnerabile, prin mbuntirea
condiiilordeviaiaaccesuluilaserviciisocialeidesntatedecalitate.
[67.] Populaia de etnie rom este o categorie aparte n rndul categoriilor
vulnerabile.Deilanivelnaional,conformdatelordelarecensmntuldin2011,
doar aproximativ 619.000 persoane sau declarat a fi de etnie rom (3,2% din
populaie), studiile alternative ntreprinse sugereaz c numrul real al romilor
estemultmaimare.Studiilearatc,n2011,90%dintrefamiliilederomitriau
n condiii de srcie sever (comparativ cu 54% pentru familiile de alte etnii).
Stareadesrcieestensoitdecondiiidetraiinadecvateiunacceslimitatla
utiliti i la servicii de baz. Doi din zece copii de etnie rom nu frecventeaz
niciocoalisemenineoratridicatdeabandoncolartimpuriunspecialn
rndul fetelor de etnie rom, chiar dac trendul este unul pozitiv 37.7% dintre
femeile rome care au copii (37,7%) au avut prima natere la vrste sub 18 ani
(Duminic i Ivasiuc 2013). Prima sarcin n raport cu vrsta indic o relaie
semnificativcuniveluldestudii,princretereavrsteifemeilorlaprimasarcin
pentru cele care au studii medii i peste (liceu, studii universitare). Totodat,
pentrupopulaiadeetnieromsenregistreazioparticiparefoartesczutpe
piaa forei de munc (o rat de ocupare de doar 46,2% n 2013, pentru
persoanele de peste 16 ani), fiind necesare msuri adecvate pentru a rspunde
nevoilorspecificealeacesteicategoriivulnerabileipentruaeradicaadevratele
cauzealeexcluziuniisocialecucareseconfruntacestecategoriidepopulaie.
RO 14 RO
Versiunedelucruiunie2014
[68.] n 2013, numrul persoanelor cu dizabiliti din Romnia se ridica la cca.
700.000 n 2013 (3.71% din totalul populaiei), din care cca. 91% aduli. Dintre
acetia,majoritateacovritoare(cca.98%)suntngrijafamilieii/sauducovia
independent,nefiindinstituionalizai.Accesulpepiaamunciialpersoanelorcu
dizabiliti este foarte limitat, nefiind disponibil un sprijin adecvat pentru
antreprenoriatsaufacilitispecialedeadaptarelaloculdemunc.Totodat,ele
se confrunt cu un acces limitat la servicii sociale i de sntate, insuficient
adaptatenevoilorlorspecificesauposibilitilorfinanciare.
[69.] Persoanele care sufer de dependene, victimele violenei n familie,
victimele traficului de fiine umane i persoanele private de libertate sau
eliberate condiionat. Romnia se confrunt cu probleme n cretere privind
consumul de droguri, fapt corelat parial cu srcia i ali factori de deprivare
(celemaimariratedeconsumdedrogurisenregistreaznregiunileNordEsti
SudEst). Totodat, numrul victimelor violenei domestice a fost n cretere n
perioada20042011.Statisticileindicunnumrde82.000deastfeldecazuri(i
800 de decese), n timp ce studiile sociologice realizate indic o inciden de
aproximativ 20% n rndul femeilor. Romnii ocup un loc important ntre
victimele traficului de persoane, numrul victimelor nregistrnd o cretere
semnificativ n perioada de criz economic. n ceea ce privete persoanele
privatedelibertatenurmasvririiunorfaptepenale,numrulacestoraesten
cretere, ridicnduse la 31.817 (la finele lui 2012), din care cca. 7% minori i
persoanetinere.Posibilitiledereabilitareiresurselefinanciarealocatenacest
sens sunt limitate, aceasta atrgnd dup sine perpetuarea unei stri de
excluziunesocialpentruacestepersoane
9
.
Caracterprofundlocalizatalsrciei
[70.] Srcia n Romnia are i un caracter profund localizat spaial, att la nivel
regional, ct i intraregional. Astfel, incidena acesteia este semnificativ mai
mare n regiunile NordEst i SudEst (n aceste regiuni, srcia este de dou ori
mairspnditdectnregiuneaBucuretiIlfov).
[71.] n plus, proporii semnificativ mai mari ale persoanelor expuse riscului de
srcie i excluziune social locuiesc n zonele rurale i n oraele mici. Riscul de
srcieabsolutnmediulruralestedepatruorimaimaredectnmediulurban
(8,8%riscdesrcienmediulrural,comparativcu2,2%,nmediulurbann2010
). Aici, srcia este asociat cu lipsa de modernizare i cu o via economic
dominat de agricultur. mbtrnirea demografic este, de asemenea, mai
pronunat n zonele rurale. Creterea ratei populaiei n vrst va exercita o
presiunesemnificativasuprapieeiforeidemunc,precumiasupraserviciilor
deasistensocialidesntate.
[72.] Zonele urbane concentreaz, de asemenea, aanumitele zone de srcie, n
contextuluneiinfrastructuriialunorserviciislabdezvoltate.Acestezoneinclud
comunitile cu acces limitat sau fr acces la piaa forei de munc, cu acces
redus la servicii (de educaie, sociale i de sntate) i utiliti. Dei multe astfel
de zone sunt caracterizate mai degrab de srcie dect de etnicitate, n aceste
teritorii,populaiadeetnieromseconfruntcuunriscmaimaredeexcluziune
social dect ali rezideni. Totodat, copiii sunt printre cele mai afectate
categorii la nivelul acestor comuniti, reprezentnd mai mult de jumtate din
populaiaacestorzone.
[73.] n aceste zone, dei srcia nu este determinat primordial pe criterii etnice,
RO 15 RO
Versiunedelucruiunie2014
ea este mai acut pentru anumite categorii de populaie, care coincid n mare
parte cu grupurile vulnerabile identificate. Astfel, srcia este astfel mai acut
pentrupopulaiadeetnierom,precumipentrutineriicopii.Accesulredusla
serviciile sociale i de sntate i la utilitile de baz n contextul nevoii
asigurrii unei mai bune acoperiri i alocrii de resurse suplimentare n cadrul
sistemelor de asisten social i de sntate din Romnia precum i
participareareduspepiaaforeidemuncinsistemuldeeducaie,alturide
progresele lente n implicarea acestor zone n circuitul economic, contribuie la
perpetuareaiadncireantimpasrcieiiarisculuideexcluziunesocialatt
lanivelulgrupurilorafectate,ctilanivelulcomunitilorvizate.
Economiesocialslabdezvoltat
[74.] n Romnia, peste 100.000 de persoane erau angajate n economia social la
sfritulanului2010(cca.1,1%dintotalulpopulaieiocupateiaproximativ1,7%
din fora de munc salariat din Romnia ). Aplicarea legii economiei sociale, n
prezent n curs de adoptare de ctre Parlament, va presupune eforturi
semnificativepentrudezvoltareaentitilorsociale.

Accesreduslaserviciisocialedecalitate
[75.] Studii recente arat c sistemul de asisten social necesit asigurarea unei
mai bune acoperiri i alocarea de resurse suplimentare. Serviciile sociale la nivel
de comunitate sunt insuficient dezvoltate, nu rspund ntotdeauna nevoilor
beneficiarilor, iar n anumite cazuri lipsesc. Cu un numr insuficient de personal
specializat lucrtori sociali, consilieri i mediatori, personal de sprijin pentru
copiii cu dizabiliti sistemul estetotal subdimensionat, iar calitateasa este de
multeorinesatisfctoare.Datelearatastfelclanivelulanului2011,erauactivi
unnumrde5.000delucrtorisocialilanivelulntregiiri,rezultndomediede
unasistentsocialla1.732beneficiari.
[76.] Una din reformele majore asumate de sistemul de asisten social dup
1989 vizeaz mbuntirea calitii serviciilor sociale furnizate, prin nchiderea
marilor centre rezideniale i dezvoltarea unor centre la scar mic, la nivelul
comunitilor. n iunie 2013 erau nregistrai 22.532 de copii n cele 1.210 de
centre publice rezideniale i 356 de centre private (inclusiv furnizori privai de
servicii). n plus, un numr de cca. 45.790 de copii i mame au beneficiat de
servicii suport i consiliere n cadrul centrelor de zi i altor centre sociale de
prevenie. Din totalul numrului de persoane cu dizabiliti, 2,4% (16.815)
locuiesc n centre acreditate de asisten specializate, n ianuarie 2014 fiind
nregistrate332deastfeldecentre.
[77.] n prezent, cea mai mare parte a serviciilor la nivel de comunitate sunt
furnizate sub responsabilitatea autoritilor locale, implicarea sectorului
neguvernamentalfiindinegallanivelteritorialattnceeacepriveteserviciile
primare, ct i cele specializate (58% din ONGurile care activeaz n domeniul
social sunt concentrate n 3 regiuni BucuretiIlfov, Centru i NordVest. Doar
20%dinONGuriactiveaznzonelerurale).

Calitatesczutaserviciilordesntateiaccesulinegallaacestea
[78.] Calitatea sczut a serviciilor de sntate i accesul inegal la acestea se
menin ntre provocrile cu care se confrunt Romnia n prezent, n pofida
progresului nregistrat pe parcursul ultimelor dou decenii,. n plus, serviciile de
sntate au un caracter profund teritorial i se afl ntro strns corelaie cu
RO 16 RO
Versiunedelucruiunie2014
factorii de srcie. Rezultatele privind starea de sntate a populaiei sunt, n
general, mult mai bune n regiunea BucuretiIlfov dect n orice alt regiune i
foarte slabe n cele mai srace regiuni, NordEst i SudEst. Rezultatele privind
starea de sntate sunt substanial mai slabe n zonele rurale dect n zonele
urbane din cadrul aceleiai regiune, categoriile de persoane srace, copiii i
persoanelenvrstfiindcelemaivulnerabile.
[79.] Romnia se numr printre rile cu cele mai mari procente ale populaiei
careconsidercnevoiledesntatenusuntsatisfcute(11,9%dinpopulaien
2011, comparativ cu 3,4% la nivelul UE). Percepia nevoilor nesatisfcute crete
odat cu vrsta i este mai acut n cazul persoanelor srace. Aproape jumtate
din persoanele srace nu apeleaz la serviciile de sntate, chiar dac au avut o
nevoieurgent.
[80.] Populaia rural este cea mai vulnerabil din punct de vedere al accesului la
serviciile de sntate, att din cauza izolrii geografice (infrastructura medical
esteconcentratnzoneleurbane:nmediulruralseafldoar11%dinspitale,8%
dincabinetelemedicalespecializatei20,5%dintotalfarmaciilor),precumidin
cauza lipsei unei informri adecvate. Dificulti specifice pot fi observate pentru
anumite categorii vulnerabile, cum ar fi romii, care se confrunt att cu
excluziunea formal, ct i cu cea informal, avnd ca rezultat rate mai mici de
vaccinare pentru copiii romi, o inciden mai mare a bolilor cronice i chiar o
speran de via mai mic (studiile arat c sperana de via pentru populaia
de etnie rom este cu 810 ani sub nivelurile nregistrate pentru populaia
general).
[81.] Pentru majoritatea indicatorilor de sntate, Romnia prezint dispariti
substaniale fa de media UE i nregistreaz performana cea mai slab sau
aproapeceamaislab.Unadintreprincipaleledeficieneconstnexistenaunor
servicii de sntate subdezvoltate, cu impact negativ asupra strii de sntate a
populaiei
[82.] n acest context, schimbrile ateptate n urma interveniilor prin POCU n
domeniulincluziuniisocialeipentrucombatereasrcieisunturmtoarele:
Crearea premiselor pentru reducerea prevalenei srciei i a riscului de
excluziune social n rndul grupurilor int identificate mai sus, prin msuri
integrate (educaie, angajare, locuire, asisten social i medical i aciuni
direcionatectrecombatereadiscriminrii);
Promovarea economiei sociale i sprijinirea entitilor de economie social, cu
scopuldeasprijiniintegrareasocialipepiaamunciiagrupurilorvulnerabile;
mbuntirea accesibilitii i calitii serviciilor sociale, n special n zone rurale
inzoneleurbaneafectatedesrcieicretereacontribuieilorlacombaterea
srciei,excluziuniiiaproblemelorsociale;
Dezvoltareadeserviciisocialealternativecelorfurnizatedecentrelerezideniale
tradiionale i continuarea tranziiei ctre servicii care implic ntreaga
comunitate;
mbuntirea strii de sntate a populaiei, n special n ceea ce privete
sntatea mamei i a copiilor nonnscui, precum i patologiile care determin
majoritateadeceselornrndulpopulaieiadulte;
mbuntireaeficacitiisistemelordeasistensocialimedicalprinutilizarea
TIC;
Combaterea oricror forme de autoexcluziune i discriminare bazate pe criterii
RO 17 RO
Versiunedelucruiunie2014
de gen, etnie, mediu de reziden, vrst etc. i promovarea principiilor
nondiscriminrii ca parte integrant a politicilor de incluziune social i de
promovareaangajabilitii.
[83.] PO CU va aciona n corelare cu celelalte programe operaionale, n special
Programul Operaional Regional (POR) i Programul Naional pentru Dezvoltare
Rural (PNDR), n principal prin intervenii corelate la nivelul comunitilor
vulnerabile, pentru dezvoltarea integrat a infrastructurii i implementarea
tipurilordeasistennecesare,inclusivprinLEADER/CLLD.
[84.] Totodat, aciunile PO CU sunt complementare celor derulate prin POC n
ceea ce privete utilizarea TIC, n special n contextul Agendei Digitale i al
obiectivelorvizateprinesntate,easistensocialetc.

Abordareastrategicpropuspentruarspundenevoilordedezvoltareidentificate

[85.] Interveniile propuse n cadrul PO CU vor contribui la atingerea obiectivului


AP 20142020 i celor ale Strategiei Naionale privind Promovarea Incluziunii
Sociale i Combaterea Srciei, Strategiei Guvernului Romniei privind
incluziunea a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada
20122020iStrategieiNaionaledeSntate,prin:
Promovarea incluziunii active i reducerea discrepanelor de dezvoltare a
persoanelor/grupurilor vulnerabile, a comunitilor dezavantajate din mediul
urban i rural, inclusiv a persoanelor n situaii de risc aparinnd minoritii
rome;
Dezvoltarea unei culturi proactive, a participrii i responsabilitii i prin
combatereastereotipuriloriadiscriminrii;
Dezvoltarea i susinerea economiei sociale i promovarea antreprenoriatului
social;
mbuntireaaccesuluilaserviciimedicaleisociale,precumilaserviciisociale
de interes general, prin promovarea tranziiei ctre servicii integrate la nivelul
comunitii.

[86.] Prioritile de investiii vizate de PO CU vizeaz o abordare multi


dimensional,centratpeurmtoareleaspecte:
Dezvoltarea unui sistem i furnizarea de servicii de asisten social
echitabile, sustenabile i accesibile (ca proximitate i pre) pentru toate
grupurilevulnerabile,inclusivaserviciilordetipintegrat,preventiviinovativ,
pentru rezolvarea problemelor legate de srcie i incluziune social,
mbuntireacompeteneloriabilitilorpersonaluluidindomeniu,precum
iapracticienilordindomeniu,inclusivinstituiipublicesauONGuri.
Sprijinirea regenerrii fizice, economice i sociale a comunitilor
defavorizate, prin aciuni corelate cu alte programe operaionale, pentru
investiiininfrastructur
Aciuni integrate direcionate ctre rezolvarea nevoilor persoanelor,
grupurilor sau comunitilor vulnerabile, inclusiv aciuni menite s
mbunteasc participarea acestora la educaie, integrarea lor pe piaa
muncii, accesul la servicii sociale, medicale i culturale, precum i aciuni de
combatereadiscriminrii.
RO 18 RO
Versiunedelucruiunie2014
mbuntireacapacitiifurnizorilorpubliciiprivaideserviciisociale
Sprijinirea tranziiei de la servicii instituionalizate ctre servicii bazate pe
comunitate
Exploatareapotenialuluiinovativalentitilordeeconomiesocial
Dezvoltareauneiculturiproactive,bazatpevoluntariatiparticiparepentru
ncurajareaabordrilordetippartenerial
Asigurarea accesului egal la servicii de sntate i la tratamente de calitate,
inclusivngrijiredeurgen,dezvoltareadeserviciimedicaleiserviciisociale
integrate,inclusivlanivelulcomunitii
Creterea nivelului de contientizare, informare i educaie cu privire la
aspectemedicaleisociale

[87.] PO CU va aciona n corelare cu celelalte programe operaionale, n special


Programul Operaional Regional (POR) i Programul Naional pentru Dezvoltare
Rural (PNDR), n principal prin intervenii corelate la nivelul comunitilor
vulnerabile, pentru dezvoltarea integrat a infrastructurii i implementarea
tipurilordeasistennecesare,inclusivprinLEADER/CLLD.
[88.] Totodat, aciunile PO CU sunt complementare celor derulate prin POC n
ceea ce privete utilizarea TIC, n special n contextul Agendei Digitale i al
obiectivelorvizateprinesntate,easistensocialetc.

Promovarea incluziunii active i reducerea prevalenei srciei n rndul persoanelor,


grupuriloricomunitilordezavantajate,inclusivaminoritiirome
Dezvoltarea i implementarea de intervenii multidimensionale destinate
comunitilor defavorizate. Aciunile vor ine astfel seamade caracterul localizat
al srciei, iar interveniile vor fi clasificate n funcie de nevoile i prioritile
locale, innd seama derezultatelediferiteloranalize i exerciii de cartografiere
asrciei.
Dezvoltarea unei culturi proactive, a participrii i a responsabilitii n rndul
populaiei, prin parteneriatele reale i sustenabile, precum i prin implicarea
cetenilorntoateiniiativelendomeniulincluziuniisociale.
ntrirea capacitii instituiilor i actorilor sociali cu rol activ n combaterea
discriminrii,pentrucretereaeficacitiimsurilorimplementate.

[89.] Dezvoltareaeconomieisocialeipromovareaantreprenoriatuluisocial
Creareaidezvoltareadeentitideeconomieisocial
Instruireaiconsiliereapersonaluluidinentitiledeeconomiesocial

[90.] mbuntirea accesului la servicii de asisten medical i sociale, precum i


laserviciisocialedeinteresgeneral

a)Dezvoltareaserviciilorsociale
Trecerealaserviciibazatepecomunitatepentrucopiiiromi,copiiiproveninddin
sistemul instituionalizat de protecie a copilului sau copiii cu prini plecai s
munceascnstrintate,persoanecudizabiliti,persoanecuproblemepsihice
ipersoanenvrstprinfurnizareadesprijinadecvat.
Identificarea i implementarea unor soluii flexibile i inovatoare adaptate
beneficiarului final, inclusiv prin ncurajarea parteneriatelor publicprivate, n
RO 19 RO
Versiunedelucruiunie2014
special prin implicarea activ a organizaiilor nonguvernamentale i dezvoltarea
economieisociale.
Formare (iniial i continu) menite s dezvolte abilitile i competenele
profesionitilor din acest domeniu, inclusiv al celor din sectorul ONG, dar i
aciuni pentru mbuntirea accesului la astfel de servicii, n special n zonele
rurale.
Aplicarea unor soluii inovatoare, unor aranjamente flexibile de ocupare a forei
de munc n acest domeniu i crearea i consolidarea de parteneriate vor fi de
asemeneancurajate.

b)Dezvoltareandomeniulserviciilordesntate
mbuntireaaccesuluilaasistenmedicalilatratamentedecalitate,inclusiv
la asisten medical de urgen, asisten medical primar, dezvoltarea de
serviciimedicaleideasistensocialintegrate,inclusivlaniveldecomunitate,
cu accent pe serviciile oferite n ambulatoriu i prin dezvoltarea unor servicii
integratedeasistenmedicalprimarcusprijinultelemedicinei.
Sensibilizarea opiniei publice, mbuntirea informrii i educrii n ceea ce
privete problemele de sntate i sociale, inclusiv discriminarea romilor,
prevenireavioleneinfamilie,aabuzuluidesubstaneiatraficuluidepersoane.
mbuntirea cunotinelor i a competenelor n rndul specialitilor din
domeniulsntii,caocondiieprealabilpentrucretereacalitiiserviciilor.
Furnizarea unor pachete de baz de servicii de sntate la nivelul comunitii,
inclusiv cu o component puternic orientat ctre prevenie, n special n
comunitileruraleigrupuriledezavantajate.

Educaieicompetene
[91.] Performanele Romniei n domeniul educaiei rmn nesatisfctoare,
nregistrnd rezultate sub mediile europene n nvmntul obligatoriu avnd
rate ridicate de nefrecventare a nvmntului obligatoriu i a abandonului
colar, n special n rndul categoriilor vulnerabile, o participare sczut la
nvmntul teriar i la PV, fiind caracterizat de necorelare cu nevoile pieei
muncii.
[92.] Performanele reduse ale sistemului de educaie includ numeroase cauze,
precum: resurse financiare reduse alocate acestui domeniu (2.386 euro/elev,
comparativ cu 6.504 euro/elev la nivel EU27), infrastructura slab dezvoltat,
metode de predare/nvare/evaluare neadecvate unei mai bune adaptri pe
piaamuncii,legturadeficitarntremediuldeafaceriisistemuldeeducaiei
formare,dariciclulvicioscreatdeexistenauneicereripepiaorientatctre
sectoarelecuvaloareadugatsczut.
[93.] Principaleleprovocrindomeniuleducaieiicompetenelorsuntredaten
celeceurmeaz:

Accesinegaliparticiparereduslaeducaiaprecolar
[94.] Dispariti semnificative privind accesul i participarea la educaie pot fi
observate ncepnd cu nvmntul precolar. Astfel, n 2011, doar 2% dintre
copiii cu vrste cuprinse ntre 03 ani au fost nscrii n cree, n contextul unei
disponibiliti reduse a unor astfel de servicii, n special n mediul rural. Rata de
nscrierecretesemnificativpentrucopiiicuvrstedepeste4aniipnlavrsta
RO 20 RO
Versiunedelucruiunie2014
colar,nsrmnencsubmediaUE.

Acces i participare reduse la nvmntul preuniversitar. Rate ridicate ale abandonului


colar.
[95.] Ratadeparticiparennvmntulprimarisecundar,deisesitueazlaun
nivelridicat(94,2%n2011/2012),nregistreaznprezentotendindescdere.
Cca. 1,52% din copiii pn la vrsta de 8 ani nu sunt nscrii n sistemul de
educaie, rata ridicnduse la 56% pentru copiii pn la vrsta de 10 ani.
Totodat, se pot observa dispariti teritoriale i etnice importante, cu o
participare mai redus pentru mediul rural i semnificativ mai redus n cazul
romiloricopiilorcunevoispeciale.
[96.] n plus, n pofida eforturilor depuse n acest domeniu, abandonul colar
rmne ridicat, cu o tendin de cretere n perioada 20082010 (de la 15,9% la
18,4%) n contextul crizei economice i o relativ stabilizare n perioada 2011
2012(lanivelulde17,4%).Copiiidincomunitiledezavantajate,eleviidinmediul
rural i copiii de etnie rom reprezint categoriile cu cel mai mare risc. Astfel, 1
din 4 copii provenind din familiile srace din comunitile dezavantajate
abandoneazcoalanaintedeaterminacursurilenvmntuluiprimaridoar
jumtate dintre copiii nscrii n clasa a 5a reuesc s termine cursurile
nvmntului secundar. Aceast tendin este mai acut pentru bieii din
categoria de vrst 1114 ani, indiferent de localizarea sau etnia acestora, dar i
pentrupopulaiadeetnierom(doar14%dintrebrbaiiromidinmediulruralau
terminatliceul,ntimpcepentrufemeirataestesemnificativmaisczut,7%n
2013). Totodat, exist variaii semnificative la nivel regional, cu rate ale
abandonului colar de peste 20% n regiunile Centru, SudEst i SudMuntenia,
precum i importante discrepane intraregionale, n strns legtur cu nivelul
dedezvoltareeconomicalteritoriilorrespective.
[97.] Unadinprincipalelecauzealeabandonuluicolarinenscrieriinsistemulde
educaieestelipsaresurselorfinanciare,neajunsurileaccentundusenperioada
crizei financiare. O alt cauz este disponibilitatea limitat a programelor de tip
coaldupcoal(SAS)saudetipadouaans(SecondChance)pentrueleviicu
risc de abandon colar, dar i sistemul inadecvat de facilitare i stimulare a
rentoarcerii la coal. Discriminarea, persistena fenomenului de segregare n
coli, mai ales pe criteriu etnic (romi) i lipsa unor programe adecvate de sprijin
material,daripentrususinereacusuccesnsistemuldeeducaie,contribuiela
adncireaacestuifenomen.
[98.] Totodat,nultimiiani,senregistreazocreterearatelordeabandoncolar
pentru nvmntul liceal, dat fiind nchiderea unui numr mare de coli
profesionalencepndcuanul2009(numrulacestorareducndusecu80%fa
de 1999), ca urmare a restructurrii sistemului de IVET din Romnia i n
contextulresurselorfinanciarelimitatedisponibile.

Calitateaslabaeducaieipreuniversitare
[99.] Evalurile la nivel naional i internaional indic deficiene considerabile n
domeniul tiinelor, al matematicii, precum i al citirii i nelegerii, raportat la
nivelul UE. n 2009, ntre 40% i 47% dintre elevii romni au fost clasificai ca
avnd un nivel sczut al acestor competenecheie mai mult de dou ori dect
media UE i foarte departe de criteriul de referin Europa 2020 de 15%.
Discrepanele constatate n funcie de zona de reedin (urban/rural) i de
RO 21 RO
Versiunedelucruiunie2014
resursele existente n coli reprezint provocri importante pentru
implementarea de msuri inteligente i eficace de mbuntire a calitii
programelorpentruperioadaurmtoare.
[100.] Calitatea educaiei reprezint o problem i mai acut pentru anumite
categorii de populaie i n zonele cu o pondere semnificativ populaie rom.
Nivelul segregrii n coli i clase are n continuare un impact negativ asupra
predrii,ctinvrii.Seapreciazcsegregareaafecteazntre3160%dintre
colile din zonele cu o pondere mai mare de populaie rom din Romnia,
existndolegturstrnsntrenivelulsegregriiicalitateasczutaeducaiei,
determinat de factori precum infrastructura colar deficitar, resursele
educaionale limitate n colile segregate, calificarea redus a profesorilor i
fluctuaiaridicataacestora.
[101.] Discontinuitilenimplementareareformelorneducaie,precumisistemul
actual de alocare bugetar contribuie la adncirea disparitilor, att la nivel
european, ct i la nivel regional i pentru populaia aparinnd grupurilor
dezavantajate. Reformele n domeniul curriculumului colar au fost mai degrab
fragmentateinuaufostnsoitedestrategiiadecvatedeimplementare.nplus,
reformele din domeniul educaiei nu au fost nsoite de msuri relevante de
sprijindinsectorulasisteneisocialesaudinsectorulmedicalpentruaajuta(i)la
focalizarea acestora pe categorii dezavantajate economic; (ii) la focalizarea pe
romiisraci;i(iii)lafocalizareaacestoraasuprafetelorrome.

Accesinegalirelevansczutanvmntuluiteriar
[102.] n 2011, 20,4% dintre persoanele cu vrste cuprinse ntre 3034 ani aveau
studii teriare, nregistrnd o cretere semnificativ cu 13,9% fa de anul 2007.
Pe de alt parte, participarea la nvmntul teriar a sczut brusc, cu aproape
20%nperioada20072012,ajungndla33%(anuniversitar2011/2012).Aceasta
este cea mai mic valoare din 2003 i indic probleme grave n ceea ce privete
accesul la nvmntul teriar i, pe mai departe, n ceea ce privete asigurarea
uneicalitidurabileaforeidemunc.
[103.] Cauzele indic att dificulti privind accesul acestea fiind strns legate de
zona de reedin (doar 19% dintre tinerii cu vrste cuprinse ntre 1923 ani din
zonele rurale participnd la nvmntul teriar, n comparaie cu 43,8%, din
mediul urban), dar i performanele sczute ale elevilor n nvmntul
obligatoriu. Astfel, rata sczut de absolvire la examenul de bacalaureat este un
motivimportantpentrulipsadeparticiparelanvmntulteriar.
[104.] Totodat, legtura dintre universiti, institute de cercetare i piaa forei de
muncesteslabdezvoltat,ceeaceducelaorelevansczutanvmntului
teriarpentrunevoilepieeiforeidemunc.

Accesiparticiparereduselanvareapetotparcursulvieii
[105.] Participarea populaiei la programele de nvare pe tot parcursul vieii este
extrem de sczut (1,4% n 2012, n scdere cu 0.2% fat de 2011 i mult sub
media european) i nu compenseaz participarea sczut la educaia formal.
Participarea la programele de nvare pe tot parcursul vieii este deosebit de
sczut n rndul persoanelor cu un nivel redus de educaie i calificare
profesional, precum i pentru persoanele din zonele rurale (cei mai muli
agricultori se bazeaz pe experiena proprie i doar 2.5% au un training complet
RO 22 RO
Versiunedelucruiunie2014
ndomeniulagriculturii).
[106.] nvarea n rndul adulilor este, de obicei, asociat locului de munc i nu
arecarezultatorecunoatereformalacompetenelor.Rateledeparticipareale
angajailorlaprogrameledeCVT/LLLsuntnsmultsubmediaeuropean(18.8%,
doar2cincimidinmediaUE27),npofidaobligaieiangajatorilordeaorganizai
deaasiguraparticipareaangajailorlorlaastfeldecursuri.
[107.] ProgramelePVexistentesuntadeseagreuaccesibile,ncondiiileunuinumr
redusdecentredeformarenmediulruralinzoneledezavantajate,daridat
fiindreducereaoferteidepregtiredisponibilepentrunvmntulprofesionali
tehnic ncepnd cu anul 2009. Lipsa resurselor financiare, alturi de gradul de
redusdeinformareprivindprogrameledePVexistenteioportunitilepepiaa
munciisuntcauzeimportantealeacesteistridefapt.
[108.] Prsirea timpurie a colii i neparticiparea contribuie la nivelurile relativ
sczute nregistrate de Romnia n nvmntul obligatoriu. Pentru indivizii
afectai,schimbriledevia,accesullapiaamunciiiincluziuneasocialsuntcu
unnivelridicatderisc.Eeculnsistemuldeeducaiesecundarpoateconducela
neeligibilitatea nscrierii la cursuri de formare profesional (CVET) mai trziu,
anseleacestoradeangajareisuccesnviafiindimaimultdiminuate.
[109.] Consilierea n carier i evaluarea i certificarea competenelor pot contribui
la recuperarea deficitului pentru cei afectai, att pentru angajai, cu accent
asupracelorcareaueuatnsistemuldeeducaieformal,daripentrueleviisau
studeni, pentru a orienta i ncuraja participarea lor la astfel de programe,
pentru a combate fenomenul de PTS i a facilita ulterior integrarea lor pe piaa
muncii.

DeficienencorelareaIVETiCVETcuevoluiapieeimuncii
[110.] Existocorelareclarntreperformaaeducaieiiocupriicuefecteasupra
riscului de srcie la btrnee, precum i asupra productivitii muncii i
competitivitiieconomice.
[111.] Slabacorelare,nmultesituaii,asistemuluideeducaieiformarecunevoile
pieeimunciiicucererearealdecompetene(carenusuntformulateconcreti
pe termen mediu i lung) conduc la rate reduse de inserie a absolvenilor pe
piaa muncii i la o capacitate redus a sistemului de educaie i formare
profesional de a furniza competenele necesare unei dezvoltri economice
sustenabile. Dificultile cu caracter sistemic, n sensul unei lipse de corelare a
sistemelor de tip IVET i CVET, dar i, n cazul CVET, a unui sistem deficitar de
asigurare a calitii i de certificare a competenelor, contribuie la agravarea
situaiei.
[112.] n rndul absolvenilor de nvmnt secundar inferior, absolvenilor de
nvmntprimar i alpersoanelor care nuauabsolvit nici o form de educaie
senregistreazcelemaisczuteratedeinseriesocioprofesional.n2009,rata
de participare pe piaa muncii la un an de la ieirea din sistemul de educaie
pentru persoanele din acest grup era de doar 14,6%. Pe de alt parte, ratele
pentruabsolveniidestudiisuperioareistudiipostsecundareerausemnificativ
maimari(60,9%,respectiv50%pentruabsolveniidenvmndpostsecundar).
[113.] Totodat, n contextul restructurrii sistemului de nvmnt profesional i
tehnic (IPT) din Romnia i al desfiinrii ncepnd din 2009 a colilor de arte i
meserii,rateledenscrierenIPTausczutconstant.Ceimaiafectaiaufostelevii
RO 23 RO
Versiunedelucruiunie2014
dinmediulrural,deoarece,nlipsacolilordearteimeserii,reeauacolilorIPT
dinciclulsecundarsuperiorestesemnificativmaislabdezvoltatdectnmediul
urban.Pedealtpartecoliledeartimeseriidinmediulruralnusuntosolutie
viabil i eficient pe termen lung, ntructeficiena utilizrii resurselor estemai
sczut dect n cazul dezvoltrii centrelor de formare din mediul urban (centre
regionale de formare profesional) care concentreaz resursele i le utilizeaz
pentru calificarea unui numr mai mare de persoane; aceasta presupune nevoia
de a pune la dispoziia elevilor, n vederea formrii, a unui pachet de msuri de
sprijinpentruaasiguraaccesulncentreledeformare.
[114.] Rata de prsire a IPT este semnificativ mai mare dect rata de prsire a
liceelor teoretice sau a programelor de nvmnt postsecundar. n aceeai
msur, majoritatea unitilor de nvmnt sunt n general considerate
neatractivedincauzadotrilornecorespunztoare,aactuluieducaionaldeslab
calitateianiveluluidepregtireanterioaraelevilorcareintrnIPT.
[115.] n acelai timp, cererea redus de pe piaa muncii, mobilitatea redus i
competiia generat de persoanele care au un loc de munc limiteaz
oportunitilepentruabsolveniicarevorsintrepepiaamuncii.

[116.] n acest context, principalele schimbri ateptate n domeniul educaiei i


competenelorsunturmtoarele:
Creterea accesului i participrii la nvmntul precolar, n special pentru
persoaneleaparinndcategoriilorvulnerabileidinmediulrural
Creterea accesului i participrii la nvmntul primar i secundar, n special
pentrupersoaneleaparinndcategoriilorvulnerabileidinmediulrural
Creterea accesului i participrii la programele de educaie i formare
profesional i a celor PV, n special n rndul persoanelor cu un nivel sczut de
calificareiacelordinmediulrural
mbuntirea calitii i relevanei programelor de educaie i formare
profesionaliacelorPVpentrupiaamuncii

Abordareastrategicpentruarspundenevoilordedezvoltareidentificate

[117.] n conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 n domeniul educaiei,


reflectnd reformele educaionale i prioritile stabilite prin legea
nvmntului, Romnia ia asumat prin PNR urmtoarele obiective naionale
pn n 2020: o rat de 11,3% a prsirii timpurii a colii, o rat de 26,7% a
populaieicustudiiteriareiauneiratede10%nceeacepriveteparticiparea
laactivitidePV(pentrupopulaiacuvrstecuprinsentre2564deani).

[118.] Interveniile propuse n cadrul PO CU vor contribui la ndeplinirea


obiectivului AP 20142020 i a celor trei strategii aferente domeniului educaiei:
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii, Strategia
Naional privind nvmnt Teriar i Strategia Naional privind nvarea pe
TotParcursulVieii,prin:
mbuntirea calitii, accesului i participrii la ngrijire i educaie timpurie
(ECEC),nspecialnmediulruralipentrucategoriiledepopulaiemarginalizat
Consolidarea accesibilitii, calitii i rezultatelor nvrii n nvmntul
obligatoriu
RO 24 RO
Versiunedelucruiunie2014
Intervenii care se adreseaz nevoile de educaie ale grupurilor aflate cu risc de
excluziune(copiiproveniidinmediidezavantajateeconomicisocial,romietc.)
mbuntireacalitii,accesuluiiparticipriilapiaamuncii
Creterea relevanei i mbuntirea accesului la educaie i formare
profesional pe tot parcursul vieii (pentru aduli), n special n ceea ce privete
dobndireacompetenelordebazitransversale
mbuntirea relevanei sistemului de educaie i formare profesional pentru
piaamuncii

PO CU va aciona n corelare cucelelalte programe operaionale, n special POR iPNDR, n


principal avnd n vedere investiiile n domeniul infrastructurii de educaie i formare
profesional, n mediul urban i rural. Alturi de acestea Axa Prioritar 2 a PO
Competitivitate va contribui la finanarea infrastructurii TIC n sistemul de educaie
obligatorie.

mbuntireaaccesuluiiparticipriilaeducaiepreuniversitar(nspecialceaobligatorie)
Aciuni care vizeaz creterea participrii, accesibilitii i calitii educaiei
precolare, cu accent pe acele grupuri pentru care se nregistreaz un risc mai
maredeabandoncolar(ceiproveninddinzoneleruraleipopulaiaRoma).
Msuripreventiveicompensatoriipentrureducereaabandonuluicolar,inclusiv
sprijinindividualizatpentrucopiiicuriscdeabandoncolar,precumielaborarea
i implementarea unor programe de tip IVET, care s le ofere tinerilor
competeneleiabilitilenecesarepentruointegraredesuccespepiaamuncii,
precumisusinereanfiinriiidezvoltriiprogramelordetipSASiSC.
UtilizareacrescutaTIC,inclusivnvedereacreteriieficacitiiinterveniilor

Cretereacalitiinsistemuldeeducaiepreuniversitar(nspecialceaobligatorie)
Punerea n aplicare a unor metode de predare inovatoare i de evaluare a
competenelorcheie,precumiaunuiCadruNaionaldeCertificareacalitii.
Formarea personalului, mpreun cu dezvoltarea curriculei (inclusiv prin
integrareaTIC)
Promovareaantidiscriminriiiegalitiideanselanivelultuturorpalierelorde
nvmnt, odat cu implementarea unor msuri pozitive de stimulare a
participrii persoanelor aparinnd acestor grupuri n sistemul de nvmnt
secundar superior i profesional i recunoaterea i asigurarea dreptului acestor
persoane de ai pstra i dezvolta identitatea etnic, cultural, lingvistic i
religioas.

mbuntirea calitii i eficacitii nvmntului teriar, precum i a accesului i


participriilaacesta
Aciuni privind mbuntirea calitii i flexibilitii programelor universitare i
nonuniversitare i consolidarea colaborrii ntre principalii actori publici, privai
i din mediul academic (universiti, ntreprinderi i instituiile din domeniul
cercetrii, uniti de PT) n vederea creterii relevanei nvmntului teriar
pentrupiaaforeidemunc.
Internaionalizareanvmntuluiteriarischimburiledebunepractici
Msuri n scopul mbuntirii accesului i participrii la nvmntul teriar
pentrupersoaneleaparinndgrupurilorvulnerabileicelordinmediulrural
RO 25 RO
Versiunedelucruiunie2014

mbuntireaaccesuluilaeducaieiformareprofesionalpetotparcursulvieii
Facilitarea participrii la programele de formare, pentru
dobndirea/mbuntirea abilitilor i competenelor n funcie de nevoile
pieeimuncii.
Aciuni de informare, orientare i consiliere, precum i certificarea i validarea
competenelor dobndite n context nonformal sau informal, inclusiv pentru
fermieriiceiimplicainsilviculturiacvacultur.
mbuntireaaccesuluilaformareprofesionaliniialicontinu(IVETiCVET)
n zonele slab reprezentate (mediul rural i comunitile dezavantajate), prin
susinereadezvoltriicentrelorregionaledeformareiacentrelorcomunitarede
educaiepermanent.
CretereaatractivitiiPV(cuaccentspecificasupranvmntuluiprofesionali
tehnicIPT)iasigurareadeserviciirelevantedeconsiliereiorientarecolari
profesional.

Sporirearelevaneisistemelordeeducaieiformarepentrupiaamuncii
Dezvoltareaiimplementareaunormecanismeadecvatedeanticipareanevoilor
de formare profesional, de asigurare a calitii la nivelul programelor de CVT,
precumidecertificareivalidareacompetenelordobnditencontextformal,
nonformalsauinformal.
Formarea profesional a profesorilor, a formatorilor i a tutorilor din CVT, n
scopul dezvoltrii i furnizrii unor programe relevante de nvare la locul de
munc.
Consolidarea capacitii furnizorilor de educaie i formare de a dezvolta i livra
programe relevante pentru piaa muncii cu accent special pe asigurarea
competenelordebazitransversale(inclusivcompetenendomeniulTIC),dar
i pentru dezvoltarea acelor competene necesare n sectoarele prioritare de
cretere,identificateconformSNCiSNCDI
Dezvoltarea i implementarea de programe de formare n sistem partenerial cu
mediul de afaceri inclusiv pentru crearea i implementarea unor programe
eficace de nvare la locul de munc. Interveniile vor fi adaptate astfel nct s
permit exploatarea la maximum a avantajelor comparative poteniale i
regionaleexistentealeregiunilor.
De asemenea, se va ncuraja orientarea ctre zonele de avantaj competitiv i
sectoarelecuvaloareadugatmare.

RO 26 RO
Versiunedelucruiunie2014

1.1.2.Ojustificarepentrualegereaobiectivelortematice,aprioritilordeinvestiiiaferente
iaalocrilorfinanciare

TABEL1JUSTIFICAREPENTRUSELECTAREAOBIECTIVELORTEMATICEIAPRIORITILORDEINVESTIII
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii
selectat
Justificareaselectrii
8.1. Prioritatea de investiii
(i)accesullalocuridemunc
pentru persoanele aflate n
cutarea unui loc de munc
i pentru persoanele
inactive, inclusiv pentru
omerii de lung durat i
pentru persoanele cu anse
mici de angajare, inclusiv
prin iniiative locale de
angajare i sprijin pentru
mobilitateaforeidemunc;
Recomandare specific de ar:
mbuntirea participrii pe piaa
muncii, precum i a capacitii de
inserie profesional i a productivitii
forei de munc, prin revizuirea i
consolidarea politicilor active pe piaa
muncii, pentru a oferi instruire i servicii
individuale
Strategia Naional pentru Ocuparea
ForeideMunc20142020
AcorduldeParteneriat
Romnia are o rat de ocupare semnificativ
mai mic (63,8% n 2012) comparativ cu
mediaUE27imultmaimiccomparativcu
obiectivul naional stabilit n contextul
Strategiei Europa 2020 (70%). n timpul
recesiunii rata omajului a rmas relativ
sczut, dar cele mai multe cazuri sunt
nenregistrate. Aproximativ 30% din
populaia inclus n categoria de vrst 20
64 ani este inactiv din punct de vedere
economic.
n plus, avnd n vedere deficitul general al
locurilor de munc pe piaa romneasc a
forei de munc, categoriile care se
confrunt cu anumite dezavantaje au anse
sczutencompetiiadepepiaamuncii.
Obiectivul
tematicnr.8
Promovarea
unorlocuride
muncdurabile
idecalitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
8.2. Prioritate de investiii
(ii) integrarea durabil pe
piaa forei de munc a
tinerilor, n special a celor
care nu auun loc de munc,
care nu urmeaz studii sau
cursurideformare,inclusiva
tinerilorcareseconfruntcu
riscul excluziunii sociale i a
tinerilor din comunitile
marginalizate, inclusiv prin
implementarea garaniei
Recomandarea specific de ar:
combatereaomajulnrndultinerilori
punerea n aplicare fr ntrziere a
Planului Naional pentru Stimularea
inserieiprofesionaleatinerilor2013
Planul de Implementare a Garaniei
pentruTineret20142015
AcorduldeParteneriat
Situaia tinerilor pe piaa muncii sa
deteriorat dea lungul perioadei de criz
economic, cu rate de ocupare a forei de
RO 27 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
pentrutineri; muncnrndultineriloriratedeactivitate
printre cele mai sczute din UE n 2012
(23,9% i 30,9%), n timp ce rata omajului
n rndul tinerilor sa ridicat la 22,7% n
2012. Rata sczut de ocupare a forei de
munc n rndul tinerilor, chiar n perioada
premergtoare crizei, arat dificulti
persistente privind integrarea acestora pe o
pia a muncii care prezint un deficit brut
deoportunitideangajare.
Romnia nregistreaz, de asemenea, un
procent ridicat i n cretere al tinerilor din
categoria NEETs (16,8% n 2012), cu
dispariti regionale semnificative. Pentru
trei regiuni (Centru, SudEst i Sud
Muntenia), rata de omaj n rndul tinerilor
depete25%.
8.3. Prioritatea de investiii
(iii) activiti independente,
antreprenoriat i nfiinare
de ntreprinderi, inclusiv a
unor microntreprinderi i a
unor ntreprinderi mici i
mijlociiinovatoare;
Strategia Naional privind
Competitivitatea20142020
Strategia Naional pentru Ocuparea
ForeideMunc20142020
AcorduldeParteneriat

Antreprenoriatul, inclusiv ocuparea pe cont


propriu, ar trebui ncurajate ca mijloace de
promovare a competitivitii i de a
contribui la creterea gradului de ocupare a
forei de munc, n conformitate cu
obiectivele stabilite n documentele
strategicenaionale.
Rataridicatdenchidereaafacerilornoi,n
special ca efect al crizei economice (18% n
2009 i 14,2% n 2010), alturi de variaiile
semnificativealedensitiiafacerilorcarese
observ la nivel regional, impun
implementarea unor msuri specifice de
promovareacreriideafaceriideactiviti
pe cont propriu, ca mijloace de stimulare a
dezvoltriilocaleicoeziuniisociale.
RO 28 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
10.3 Prioritatea de investiii
(iii) creterea accesului egal
la nvarea pe tot parcursul
vieii pentru toate grupele
de vrst n cadre formale,
nonformale i informale,
actualizarea cunotinelor, a
competenelor i a
aptitudinilorforeidemunc
i promovarea unor
parcursuri de nvare
flexibile, inclusiv prin
orientarea profesional i
validarea competenelor
dobndite
Strategia Naional privind
Competitivitatea20142020
Strategia Naional privind Cercetarea,
Dezvoltarea Tehnologic i Inovarea
20142020
AcorduldeParteneriat
Strategia Naional pentru Ocuparea
ForeideMunc20142020
Conform analizelor, Romnia se confrunt
cu dou situaii: a) angajatorii nu sunt
motivai s investeasc n creterea
competenelorangajailorib)existdeficit
de competene n domenii cheie pentru
dezvoltarea competitiv. Aceste dou
aspecte pot fi ameliorate prin investiii n
formarea resurselor umane n domeniile
prioritare identificate prin documentele
strategicenaionale(SNC).
8.5. (V) Adaptarea la
schimbare a lucrtorilor,
ntreprinderilor i a
antreprenorilor
Strategia Naional privind
Competitivitatea20142020
Strategia Naional privind Cercetarea,
Dezvoltarea Tehnologic i Inovarea
20142020
Strategia Naional pentru Ocuparea
ForeideMunc20142020
AcorduldeParteneriat
Analiza pietei muncii din Romania, din
perspectiva modificarii structurii
ocupationale,arelevattreimaricategoriide
ocupatii: dominante, cele care iau
schimbat semnificativ coninutul i
ocupaiile de strapungere. Indiferent de
tipologia lor, majoritatea ocupatiilor au
nregistrat schimbri n continutul muncii,
principalii factori generatori ai modificrilor
n continutul activitatilor fiind: adaptarea la
nevoile clientilor, cresterea competitiei si
retehnologizarile. Dezvoltarea si extinderea
sectorului privat, necesitatea acestuia de a
si stabiliza anumite segmente de piata au
determinat dezvoltarea unor politici
orientate catre beneficiar/client la nivelul
RO 29 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
firmelor si, deci, cresterea rolului unor
factori precum adaptarea la nevoile
clientilor si cresterea competitiei in
domeniu. Retehnologizarile au jucat un rol
foarte important In modelarea sau
redefinirea continutului ocupatiilor
dominante, precum si a celor care siau
modificatsemnificativcontinutul.
8.7 Prioritate de investiii
(vii) modernizarea
instituiilor pieei forei de
munc, precum serviciile
publiceiprivatedeocupare
a forei de munc i
mbuntind satisfacerea
nevoilor pieei forelor de
munc, prin msuri de
stimulare a mobilitii
transnaionale a lucrtorilor
i prin programe de
mobilitate i printro mai
bun cooperare ntre
instituii i prile interesate
relevante;
Recomandri specifice de ar
mbuntirea capacitii Ageniei
Naionale pentru Ocuparea Forei de
Munc de cretere a calitii i a
acopeririiserviciilorsale.
AcorduldeParteneriat
Potrivit Recomandrii specifice pentru
Romnia, calitatea serviciilor active de
ocupare, a serviciilor de cutare a locurilor
de munc i de reconversie profesional
este nc relativ sczut. Capacitatea
administrativ limitat nu permite
furnizarea unor politici active eficiente
privind piaa forei de munc prin servicii
personalizate de calitate, nici o mai bun
integrare a politicilor active i pasive pentru
piaaforeidemunc.
RO 30 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
9.2. Prioritate de investiii
(ii) Integrarea socio
economic a comunitilor
marginalizate, cum ar fi
romii;
Recomandri specifice de ar
combaterea srciei i implementarea
Strategiei Guvernului Romniei de
incluziune a cetenilor romni
aparinnd minoritii romilor pentru
perioada20122020
Programul Naional de Reform:
reducereanumruluidepersoaneexpuse
risculuidesrcieiexcluziunesocialcu
580.000
Strategia Guvernului Romniei de
incluziune a cetenilor romni
aparinnd minoritii romilor pentru
perioada20122020
Strategia Naional de Sntate 2014
2020
AcorduldeParteneriat
Romniaareoratridicatasrciei,carea
fostexacerbatdeimpactulcrizeifinanciare
i economice. Srcia are un caracter
profund localizat, iar nevoile comunitilor
afectateialepopulaieisuntfoartediverse.
Estenevoiedeoabordareintegrat,cares
aib ca scop mbuntirea nivelului de
educaie, mbuntirea capacitii de
inserie profesional i a accesului la piaa
forei de munc, precum i mbuntirea
accesului la o infrastructur de baz de
calitate, pentru a rspunde nevoilor
comunitilorafectate.
Obiectivul
tematicnr.9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
srcieiia
oricreiforme
dediscriminare
9.4. Prioritate de investiii
(iv) creterea accesului la
serviciiaccesibile, durabile i
de nalt calitate, inclusiv
asisten medical i servicii
socialedeinteresgeneral;
Recomandrile specifice de ar
continuarea reformelor din sectorul
sntii pentru a crete eficiena,
calitatea i accesibilitatea acestuia, n
specialpentrupersoaneledefavorizatei
comunitilendeprtateiizolate,i,de
asemenea, pentru a reduce gradul de
utilizare excesiv a asistenei medicale
spitaliceti, inclusiv prin ncurajarea
ngrijiriinambulatoriu.
Programul Naional de Reform are ca
scop mbuntirea accesului
persoanelor vulnerabile la servicii de
asisten medical, inclusiv n zonele
RO 31 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
ndeprtate i/sau n zonele economice
defavorizate.

Sistemuldeproteciesocialseconfruntcu
multe lacune i incoerene, fiind
subdezvoltat, n special n zonele rurale.
Serviciile sociale furnizate la nivel de
comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc.
Romnia se confrunt, de asemenea, cu
dispariti substaniale fa de media UE i
nregistreazperformanaceamaislabsau
aproape cea mai slab. Pentru a atinge
obiectivele stabilite prin PNR, Romnia
trebuie s abordeze principalele probleme
desntatepublicisincontdenevoile
persoanelor care aparin categoriilor
vulnerabile.
9.5 Prioritate de investiii
(v) promovarea
antreprenoriatului social i a
integrrii profesionale n
ntreprinderile sociale i
promovarea economiei
sociale i solidare pentru a
facilita accesul la locuri de
munc;
Recomandri specifice de ar
reducereasrciei
AcorduldeParteneriat
Strategia Guvernului Romniei de
incluziune a cetenilor romni
aparinnd minoritii romilor pentru
perioada20122020
Gradul sczut de utilizare, acoperire i
adecvare a beneficiilor sociale rmne o
provocare pentru eficacitatea politicii
sociale actuale de reducere a srciei. n
acest sens, potenialul economiei sociale de
sprijinire a integrrii pe piaa muncii a
categoriilorvulnerabileitrecerealamodele
de afaceri, mpreun cu rolul su n crearea
de locuri de munc i dezvoltarea serviciilor
locale acolo unde piaa sau mecanismele
publice eueaz trebuie consolidat i
exploatat.
9.6 Prioritate de investiii
(vi) strategii de dezvoltare
local elaborate la nivelul
comunitii;
Recomandrispecificedear
atenuareasrciei
AcorduldeParteneriat
StrategiaGuvernuluiRomnieide
incluziuneacetenilorromni
aparinndminoritiiromilorpentru
perioada20122020
RO 32 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
Srciaesteconcentratnmodsemnificativ
nzoneleruraledinRomnia,undeeste
asociatcuprivareadelocuinei,nmare
parte,cucondiiiprecaredesalubritate
(toalet,baie,apcurent).Infrastructura
debaz(drumuri,alimentarecuapi
canalizare)iserviciiledinzoneleruralesunt
ncsubdezvoltate,mpiedicndcreterea
economic,ocupareaforeidemunc,
reducndatractivitateapentruinvestiiii
avndunimpactnegativasupracalitii
vieiipopulaieidinmediulrural.
10.1. Prioritate de investiii
(i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu
ipromovareaaccesuluiegal
la nvmntul precolar,
primar i secundar de
calitate,inclusivlaparcursuri
de nvare formale,
nonformale i informale
pentru reintegrarea n
educaieiformare;
Recomandri specifice de ar
Accelerarea reformei n sectorul de
educaie; implementarea strategiei
naionale privind abandonul colar
timpuriu, cu accent pe un acces mai bun
la servicii de educaie de calitate pentru
copiii precolari, inclusiv pentru copiii de
etnierom.
Programul Naional de Reform:
atingerea unei rate de 11,3% a
abandonului colar timpuriu pn n
2020
AcorduldeParteneriat
Cu o rat de 17,3% n 2012, abandonul
colartimpuriuesteoprovocareimportant
pentru Romnia, departe de obiectivul
naional stabilit prin Programul Naional de
Reform i cu mult peste media UE de
13,55. Copiii i tinerii care provin din medii
dezavantajate, elevii din mediul rural, romii
i persoanele care au nevoi educaionale
speciale sunt categoriile cele mai expuse
acestuirisc.
Obiectiv
tematicnr.10
Efectuareade
investiiin
domeniul
educaiei,al
formriiial
formrii
profesionalen
vederea
dobndiriide
competeneia
nvriipetot
parcursulvieii
10.2. Prioritate de investiii
(ii)mbuntireacalitiiia
eficienei nvmntului
teriariaceluiechivalenti
a accesului la acestea, n
vederea creterii participrii
i a nivelului de educaie, n
special pentru grupurile
defavorizate
Recomandrile specifice de ar
alinierea nvmntului teriar la
nevoile pieei muncii i mbuntirea
accesului pentru persoanele
defavorizate;
Programul Naional de Reform:
cretereaprocentuluipopulaieicustudii
superioarela26,7%pnn2020
StrategiaNaionalpentrunvmntul
RO 33 RO
Versiunedelucruiunie2014
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii Justificareaselectrii
selectat
teriar
AcorduldeParteneriat
n2011,sanregistratunprocentde20,4%
al populaiei cu vrste cuprinse ntre 3034
de ani cu studii superioare i, dei rata de
absolvireacrescutsemnificativdin2007(cu
aproape 14%), rata de frecventare urmeaz
o tendin ngrijortoare (cu o scdere de
aproape 20% n 2011/2012, comparativ cu
2007).Accesullanvmntulsuperioreste
deosebit de dificil pentru persoanele din
zonele rurale i pentru cei aparinnd
comunitilor vulnerabile. n plus, legturile
dintre universiti, institute de cercetare i
piaa forei de munc sunt slab dezvoltate,
ceea ce duce la o relevan sczut a
nvmntului teriar pentru nevoile pieei
muncii.
10.3. Prioritate de investiii
(iii) creterea accesului egal
la nvarea pe tot parcursul
vieii pentru toate grupele
de vrst n cadre formale,
nonformale i informale,
actualizarea cunotinelor, a
competenelor i a
aptitudinilorforeidemunc
i promovarea unor
parcursuri de nvare
flexibile, inclusiv prin
orientarea profesional i
validarea competenelor
dobndite
Programul Naional de Reform prevede
un obiectiv de 10% n ceea ce privete
participarea la activiti de nvare pe
tot parcursul vieii (pentru populaia cu
vrstede2564ani).
AcorduldeParteneriat
Numai 1,6% dintre adulii din fora de
munc au participat n 2011 la educaia i
formareaprofesionalformal,maipuinde
o cincime din media UE27 de 8,9%, i nu
compenseaz participarea redus la
educaiaformal.Participarealaprogramele
de nvare pe tot parcursul vieii este
deosebitdesczutnrndulpersoanelorcu
un nivel sczut de educaie i calificare
profesional, precum i pentru persoanele
dinzonelerurale.
RO 34 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 35 RO
Obiectiv
tematicselectat
Prioritateadeinvestiii
selectat
Justificareaselectrii
10.4. Prioritate de investiii
(iV) sporirea relevanei pe
piaa forelor de munc a
educaiei i a sistemelor de
formare, facilitarea tranziiei
de la educaie la piaa
forelor de munc i
consolidarea formrii i a
sistemelor de formare
profesional, precum i a
calitii lor, inclusiv prin
mecanisme de anticipare a
competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt
i instituirea i dezvoltarea
unor sisteme de nvare la
locul de munc, inclusiv a
unor sisteme de nvare
dual i programe de
ucenicie;
AcorduldeParteneriat
ProgramulNaionaldeReform
Strategiile naionale n domeniul
educaiei
Strategia pentru ocuparea forei de
munc
Alinierea sistemelor de educaie i formare
la cerinele pieei muncii este o condiie
pentru realizarea obiectivelor legate de
dezvoltarea sustenabil i competitiv a
resurselor umane i pentru creterea
economic.
Legea educaiei naionale ofer cadrul
pentrureformidezvoltaredarmsurilece
trebuie implementate reclam investiii n
urmtoarea perioad care nu pot fi
acoperitedinresurselenaionale.

1.2.Justificareaalocriifinanciare
Justificareaalocriifinanciare(sprijinuldinparteaUniunii)pentrufiecareobiectivtematici,
dup caz, pentru fiecare prioritatede investiii, n conformitatecu cerinele deconcentrare
tematic,lundnconsiderareevaluareaexante.

Versiunedelucruiunie2014
TABEL2IMAGINEDEANSAMBLUASUPRASTRATEGIEIDEINVESTIIIAPROGRAMULUIOPERAIONAL
Axaprioritar
Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSEsau
YEI)
Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)
Proporia
sprijinului
totalal
Uniunii
pentru
programul
operaional
Obiectiv
tematic
Prioritideinvestiii
Obiectivespecifice
corespunztoareprioritii
deinvestiii

Indicatoriderezultatcomuniispecifici
programuluipentrucareafoststabilitun
obiectiv
AP1:Iniiativa
Locuride
muncapentru
tineri
YEI+FSE Obiectivul
tematicnr.8
Promovarea
unorlocuri
demunc
durabileide
calitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
8.2 Prioritatea de
investiii (ii) integrarea
durabil pe piaa forei
de munc a tinerilor, n
special a celor care nu
au un loc de munc,
care nu urmeaz studii
sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care
se confrunt cu riscul
excluziunii sociale i a
tinerilor din
comunitile
marginalizate, inclusiv
prin implementarea
garanieipentrutineri
Creterea numrului de
tineri din categoria NEETS
(cuvrstacuprinsntre16
i25deani)curezidenan
regiunile Centru, SudEst i
SudMunteniacareprimesc
o ofert de calitate pentru
ocuparea unui loc de
munc sau de formare
profesional n decurs de
patru luni de la
nregistrarea la Serviciul
Public de Ocupare
(ANOFM) (direct sau prin
intermediul centrelor de
garanie pentru tineri/
punctelor de contact
pentrutineri)

Indicatoriderezultatimediat
Participanii omeri care particip la
intervenia sprijinit de YEI pn la
finalizareasa
Participanii omeri care primesc o
ofertdemunc,departiciparelaun
program de educaie continu,
ucenicie sau de stagiu la ncetarea
calitiideparticipant
Participanii omeri de lung durat
care urmeaz un program de
educaie/formare, care sunt n curs
de a obine o calificare sau care au
un loc de munc, inclusiv ca
independeni, la ncetarea calitii
departicipant
Participanii omeri de lung durat
careparticiplainterveniasprijinit
deYEIpnlafinalizareasa;
Participanii omeri de lung durat
care primesc o ofert de munc, de
participare la un program de
educaie continu, ucenicie sau de
stagiu la ncetarea calitii de
participant
Participanti inactivi care urmeaz un
program de educaie/formare, care
sunt n curs de a obine o calificare
RO 36 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
obiectiv

saucareauunlocdemunc,inclusiv
caindependeni,lancetareacalitii
departicipant
Participaniiinactivicarenuurmeaz
studii sau cursuri de formare i care
primesc o ofert de munc, de
participare la un program de
educaie continu, ucenicie sau de
stagiu la ncetarea calitii de
participant
Participanti inactivi care nu sunt in
educatie sau formare si care au
finalizatinterventiasprijinitadeYEI

AP2:
mbuntirea
situaieitinerilor
dincategoria
NEETs
FSE Obiectivul
tematicnr.8
Promovarea
unorlocuri
demunc
durabileide
calitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
8.2 Prioritatea de
investiii (ii)
integrarea durabil pe
piaa forei de munc
a tinerilor, n special a
celorcarenuauunloc
de munc, care nu
urmeaz studii sau
cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care
se confrunt cu riscul
excluziunii sociale i a
tinerilor din
comunitile
marginalizate, inclusiv
Creterea numrului de
tineri din categoria NEETS
(cu vrsta cuprins ntre
16 i 25 de ani) cu
rezidena n regiunile
BucuretiIlfov, NordEst,
NordVest, Vest, SudVest
Oltenia care primesc o
ofert de calitate pentru
ocuparea unui loc de
munc sau de formare
profesional n decurs de
patru luni de la
nregistrarea la Serviciul
Public de Ocupare
Indicatoricomunderezultatpetermenscurt
Tineri NEETs care urmeaz
studii/cursuri de formare la
ncetareacalitiideparticipant
Tineri NEETs care dobndesc o
calificare, la ncetarea calitii de
participant
Tineri NEETs care au un loc de
munc, inclusiv cele care desfoar
o activitate independent, la
ncetareacalitiideparticipant

RO 37 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
(ANOFM) (direct sau prin
intermediul centrelor de
garanie pentru tineri/
punctelor de contact
pentrutineri)
prin implementarea
garanieipentrutineri
Dezvoltarea i
implementarea de
instrumente/ mecanisme/
sisteme pentru
interveniile dedicate
tinerilor din categoria
NEETs la nivelul ntregii
ri
Tineri NEETs nregistrai n baza de date
urmare a mecanismului integrat de
sprijin
AP3:Locuride
muncpentru
toi
FSE Obiectivul
tematicnr.
8
Promovarea
unorlocuri
demunc
durabilei
decalitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
8.1. Prioritatea de
investiii (i) acces la
locuri de munc
pentru persoanele
aflatencutareaunui
locdemuncipentru
persoanele inactive,
inclusivpentruomerii
de lung durat i
pentru persoanele cu
anse mici de
angajare, inclusiv prin
iniiative locale de
Creterea participrii pe
piaa muncii a persoanelor
aflate n cutarea unui loc
de munc i a celor
inactive, viznd n special
omerii pe termen lung,
lucrtorii n vrst (5564
ani), persoanele de etnie
rom, persoanele cu
dizabiliti, persoanele din
mediul rural i alte grupuri
vulnerabile.

Indicatoricomunderezultatpetermenscurt
Persoane inactive angajate n cutarea
unuilocdemunclancetareacalitiide
participant;
Persoane care urmeaz studii/cursuri de
formare la ncetarea calitii de
participant
Persoanele care dobndesc o calificare,
lancetareacalitiideparticipant
Persoane care au un loc de munc la
ncetareacalitiideparticipant
Persoane defavorizate angajate n
cutarea unui loc de munc, n
RO 38 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
obiectiv
angajare i sprijin
pentru mobilitatea
foreidemunc
educaie/formare, n dobndirea unei
calificri, care au un loc de munc,
inclusiv cele care desfoar o activitate
independent, la ncetarea calitii de
participant
8.3 Prioritatea de
investiii (iii) activiti
independente,
antreprenoriat i
nfiinare de
ntreprinderi, inclusiv a
unor microntreprinderi
i a unor ntreprinderi
mici i mijlocii
inovatoare
Creterea ocuprii prin
ncurajarea
antreprenoriatului i a
nfiinriidentreprinderi,
cu accent special pe
zonele deficitare, mai
slabdezvoltate
Indicatorderezultatspecific
Locuri de munc create n
ntreprinderilenounfiinate

Obiectiv
tematicnr.
10
Efectuarea
deinvestiii
ndomeniul
10.3. Prioritatea de
investiii (iii) creterea
accesului egal la
nvarea pe tot
parcursul vieii pentru
toate grupele de vrst
Actualizareacunotinelor,
competeneloria
aptitudinilorforeide
muncDezvoltarea
ntreprinderilorn
sectoareleprioritare,
Persoane care dobndesc o calificare la
ncetareacalitiideparticipant
Angajati care au finalizat programele de
formare
Persoane care finalizeaz programe de
ucenicie urmare a sprijinul primit de
RO 39 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
educaiei,al
formriiial
formrii
profesionale
nvederea
dobndiriide
competene
ianvrii
petot
parcursul
vieii
n cadre formale,
nonformale i
informale, actualizarea
cunotinelor, a
competenelor i a
aptitudinilor forei de
munc i promovarea
unor parcursuri de
nvare flexibile,
inclusiv prin orientarea
profesional i
validarea
competenelor
dobndite

identificatenSNC2014
2020inSNCDTI2014
2020,princreterea
competitivitiii
productivitiilucrtorilor

intreprinderi
Persoanecareiauvalidatcompetenele
urmareasprijinuluiprimit
8.5.Prioritatea de
investiii (v) Adaptarea
la schimbare a
lucrtorilor,
ntreprinderilor i a
antreprenorilor
Adaptarealaschimbarea
ntreprinderilorActualizarea
cunotinelor,
competeneloria
aptitudinilorforeide
munc
ntreprinderi care au un management
mbuntiturmareasprijinuluiprimit

Obiectivul
tematicnr.8
Promovarea
unorlocuri
demunc
durabileide
calitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
8.7 Prioritatea de
investiii (vii)
modernizarea
instituiilor pieei
forelor de munc,
precum serviciile
publice i private de
ocupare a forei de
Consolidarea capacitii
serviciulpublicdeocupare
deaoferiserviciiadaptate
nevoilorpieeimuncii
Indicatoriderezultatspecifici
Baza de date integrata la nivel national
pentru inregistrarea si monitorizarea
situatieitinerilorNEETs
AngajaiaiSPOcareauabsolvitcursurile
de formare cu certificat de absolvire/
care au finalizat programelede formare/
care au participat la schimburi de bune
RO 40 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
munc i mbuntind
satisfacerea nevoilor
pieei forelor de
munc, prin msuri de
stimulare a mobilitii
transnaionale a
lucrtorilor i prin
programedemobilitate
i printro mai bun
cooperare ntre
instituii i prile
interesaterelevante

practici
Proceduri/schemedelucrudetippilot
careaufostimplementatelanivelulSPO
AP4:Incluziunea
sociali
combaterea
srciei
FSE Obiectiv
tematicnr.9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
srcieiia
oricrei
formede
discriminare
9.2 Prioritatea de
investiii (ii) Integrarea
socioeconomic a
comunitilor
marginalizate, cum ar fi
romii
Dezvoltareasi
implementareamsurilor
integratedestinate
comunitiloraflatenrisc
desrcie

*Persoane din comunitile marginalizate


aflate n risc de srcie, dincare romi care la
ncetareacalitiideparticipant
(a) sunt nregistrate la AJOFM in cutarea
unuilocdemunc,
(b) urmeaz/au urmat un program de
educaie/formare, care se va finaliza cu
dobndirea de competene i/sau calificare
curecunoaterenaional
(c) sunt n proces de dobandire a unei
calificri,
(d) au un loc de munc, respectiv contracte
individualedemunc
(e)desfoaroactivitateindependent
*Persoanele din comunitile marginalizate
aflate n risc de srcie care au beneficiat de
RO 41 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
una sau mai multe categorii de servicii
sociale,deocupare,medicale,deeducaiesi
delocuit
*Analize complexe/ strategii de dezvoltare a
comunitii/ planuri de aciune comunitar
utilizate n proiectele care vizeaz
comunitatea
*Persoane care au beneficiat de serviciile
sociale i/ sau serviciile comunitare integrate
medicaleisociale
*Persoane din cadrul serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare integrate (sociale si
medicale) care finalizeaz programele de
formare
*Soluiiinovatoarecareaufostreplicate
Cretereaincluziuniisociale
agrupurilorvulnerabile

*Persoane din grupuri vulnerabile incluse


socialurmareasprijinuluiprimit
*Persoane din grupurile vulnerabile, care la
ncetareacalitiideparticipant:
(a) sunt nregistrate la AJOFM in cutarea
unuilocdemunc,
(b) urmeaz/au urmat un program de
educaie/formare, care se va finaliza cu
dobndirea de competene i/sau calificare
curecunoaterenaional
(c) sunt n proces de dobandire a unei
calificri,
(d) au un loc de munc, respectiv contracte
individualedemunc
RO 42 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
(e)desfoaroactivitateindependent
*Persoane din grupurile vulnerabile care au
beneficiat/beneficiaz de una sau mai multe
categorii de servicii: sociale, de ocupare,
medicale, de educatie si de locuit la finalul
programului (accesul la servicii sociale i/sau
laalteserviciideinteresgeneral)
*Persoane care au depit situaia de
vulnerabilitate/nu se mai ncadreaz n
criteriilegrupuluivulnerabildincareprovine
9.5Prioritateade
investiii(v)
promovarea
antreprenoriatului
socialiaintegrrii
profesionalen
ntreprinderilesocialei
promovareaeconomiei
socialeisolidare
pentruafacilitaaccesul
lalocuridemunc
Dezvoltarea economiei
sociale i promovarea
antreprenoriatuluisocial
*ntreprinderisocialenoucreate
*Locuri de munc create n ntreprinderile
socialesprijinite
*Persoanecarebeneficiazdemsurilevizate
prinproiecteinovativesprijinite
*Persoanele din grupurile vulnerabile care
beneficiaz de servicii, urmare a
parteneriatelorcreate/consolidate
*Entiti de economie social care iau
mbuntit activitatea urmare a reelor de
sprijinidecooperarecreate
9.4 Prioritatea de
investiii (iv) creterea
accesului la servicii
accesibile, durabile i
de nalt calitate,
inclusiv asisten
medical i servicii
mbuntireacalitiii
accesuluilaserviciisociale
ideasistenmedical
*Personalul din cadrul instituiilor de
asistensocial,furnizoripubliciiprivaide
asisten social i asisten medical care a
finalizatprogramedeformare
Rata de retenie a asistenilor medicali
comunitari/ personalului din sistemul de
asistensocial,dincarenzonerurale
RO 43 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
*Personalul specializat de la nivelul
furnizorilor de asisten medical care a
finalizatprogramedeformare
*Personalul de la nivelul serviciilor
comunitare de ngrijire care a finalizat
programedeformare
*Persoane care beneficiaz de programe de
prevenire si depistare precoce (screening)
pentrupatologiileprioritare
*Mecanism de monitorizare i evaluare a
nevoilordeserviciisocialepentrunivelullocal
dezvoltat
*Scheme de parcurs/de intervenie pentru
beneficiarii de servicii integrate sociale,
medicale,deocupare,deeducaie,delocuire
etclanivelcomunitar,invedereaincluziunii
socialedezvoltate.
sociale de interes
general
Cretereacalitiiserviciilor
oferitelanivelul
comunitii
*Persoane care beneficiaz de sprijin oferit
de centrele/ serviciile de la nivelul nivelul
comunitii
*Personalul de la nivelul serviciilor
comunitare de ngrijire care a finalizat
programedeformare
*Persoanecarebeneficiazdemsurilevizate
prinproiecteinovative
*Persoane din grupurile vulnerabile care au
beneficiat/beneficiazdeserviciilesociale
*Servicii nou nfiinate i funcionale (au
beneficiari)
RO 44 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
AP5:Dezvoltare
localplasat
sub
responsabilitatea
comunitii
FSE Obiectiv
tematicnr.9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
srcieiia
oricrei
formede
discriminare
9.6 Prioritatea de
investiii(vi)Dezvoltare
local plasat sub
responsabilitatea
comunitii
Promovarea incluziunii
active i reducerea
prevalenei srciei n
rndulminoritiiromeia
altor persoane, grupuri,
comuniti dezavantajate
dinzoneleurbaneirurale
*Persoane din comunitile marginalizate
aflate n risc de srcie, dincare romi care la
ncetareacalitiideparticipant
(a) sunt nregistrate la AJOFM in cutarea
unuilocdemunc,
(b) urmeaz/au urmat un program de
educaie/formare, care se va finaliza cu
dobndirea de competene i/sau calificare
curecunoaterenaional
(c) sunt n proces de dobandire a unei
calificri,
(d) au un loc de munc, respectiv contracte
individualedemunc
(e)desfoaroactivitateindependent
*Persoanele din comunitile marginalizate
aflate n risc de srcie care au beneficiat de
una sau mai multe categorii de servicii
sociale,deocupare,medicale,deeducaiesi
delocuit
*Analize complexe/ strategii de dezvoltare a
comunitii/ planuri de aciune comunitar
utilizate n proiectele care vizeaz
comunitatea
*Persoane care au beneficiat de serviciile
sociale i/ sau serviciile comunitare integrate
medicaleisociale
*Persoane din cadrul serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare integrate (sociale si
medicale) care finalizeaz programele de
RO 45 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru obiectiv

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
formare
*Soluiiinovatoarecareaufostreplicate
OS6.1.Cretereaaccesului
i participrii la
nvmntul ante
precolar i precolar de
calitate, n special pentru
categoriile dezavantajate
decopii.
Persoane (copii de vrsta 06 ani) care
continu studiile, ca urmare a sprijinului
primit(programedetipEICP)
Personal didactic din EICP certificat, din
caredinzonelerurale/dezavantajate

OS6.2.Dezvoltarea
msurilordestimularea
accesuluiiparticipriila
nvmntulprimari
secundardecalitateide
prevenireaabandonului
colar,nspecialpentru
categoriiledezavantajate
decopii/elevi.
Persoane (elevi ISCED 13 ani) care
continu studiile, ca urmare a sprijinului
primit(programetipSAS)
ProgrametipSASvalidate/implementate
Oferte educationale centrate pe
competente cheie n nvmntul
primar si secundar
validate/implementate, din care bazate
pesolutiidigitale
AP6:Educaiei
competene
FSE Obiectiv
tematicnr.
10
Efectuarea
deinvestiii
ndomeniul
educaiei,al
formriiial
formrii
profesionale
nvederea
dobndiriide
competene
ianvrii
petot
parcursul
vieii
10.1.Prioritateade
investiii(i)reducerea
iprevenirea
abandonuluicolar
timpuriuipromovarea
accesuluiegalla
nvmntulprecolar,
primarisecundarde
calitate,inclusivla
parcursuridenvare
formale,nonformalei
informalepentru
reintegrarean
educaieiformare
OS 6.3. Diversificarea
oportunitilor de revenire
n sistemul educaional a
copiilor/ tinerilor care au
prsit prematur coala
prin extinderea
programelor de tip a doua
ans i asigurarea
accesului la programe de
calificareprofesional.

Persoane certificate n urma unui


programdetipAdouaans,dincare:
persoane care urmeaz o form de
educaie sau formare la ncetarea
calitiideparticipant;dincarepersoane
care dobndesc o calificare la ncetarea
calitiideparticipant
Programe de tip A doua ans
implementate, din care n zonele rurale
idefavorizate
RO 46 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
obiectiv
OS6.4.Dezvoltarea
msurilordestimularea
accesuluiiparticipriila
nvmntulprimari
secundardecalitateide
prevenireaabandonului
colar,nspecialpentru
categoriiledezavantajate
decopii/elevi
Personal din nvmntul primar i
secundar certificat, urmare a sprijinului
primit,dincare:ncadrulprogramelortip
SAS; n cadrul programelor tip A doua
ans
OS6.1.Cretereaaccesului
i participrii la
nvmntul teriar, n
special pentru persoane cu
oportuniti reduse
(categorii netradiionale de
studeni, persoane din
mediul rural, persoane cu
CES, persoane de etnie
rom, persoane provenite
din medii socioeconomice
defavorizateetc.).
Persoane nmatriculate n nvmntul
teriar,caurmareasprijinuluiprimit,din
care: persoane peste 25 ani; persoane
careaparinunorcategoriidezavantajate
socioeconomic
10.3. Prioritatea de
investiii (ii)
mbuntirea calitii
i a eficienei
nvmntului teriar
iaceluiechivalentia
accesului la acestea, n
vederea creterii
participriiianivelului
de educaie, n special
pentru grupurile
defavorizate
10.4. Prioritatea de
investiii iv) sporirea
relevanei pe piaa
forelor de munc a
educaiei i a
sistemelor de formare,
facilitarea tranziiei de
O6.2.mbuntirea
calitiinvmntului
teriarlaniveldesistemi
instituiidenvmntn
concordancucerinele
pieeimuncii.
Programe de studii din nvmntul
teriar orientate ctre nevoile pieei
muncii validate institutional/
implementate
Sistem multinivelar de calificare n
nvmntul teriar bazate pe
dobndirea de competene relevante
RO 47 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
obiectiv
pentrupiaamunciiimplementat
Universiticareimplementeazsistemul
multinivelardecalificare
Personaldidacticdinnvmntulteriar
certifica,caurmareasprijinuluiprimit
la educaie la piaa
forelor de munc i
consolidarea formrii i
asistemelordeformare
profesional, precum i
a calitii lor, inclusiv
prin mecanisme de
anticipare a
competenelor,
adaptarea programelor
de nvmnt i
instituirea i
dezvoltarea unor
sisteme de nvare la
loculdemunc,inclusiv
a unor sisteme de
nvare dual i
programedeucenicie;

OS6.3.mbuntirea
eficieneinvmntului
teriarlaniveldesistemi
instituiidenvmntn
concordancucerinele
pieeimuncii,nspecialn
sectoareeconomicecu
potenialdecretere
Persoane (absolveni studii de licenta,
masterat si doctorat) care i gsesc un
loc de munc la ase luni de la ncetarea
calitii de participant, din care
antreprenori
Persoane care au finalizat programe
postdoctorale,dincare:persoanecarela
ase luni de la ncetarea calitii de
participant au un loc de munc ntro
instituie de nvmnt teriar sau de
cercetare; din care persoane ale caror
studii sau finalizat cu elemente de
transfer tehnologic sau inovare
dezvoltatecaurmareasprijinuluiprimit
Oferte educaionale dezvoltate prin
parteneriate cu mediul de afaceri n
nvmntulteriarpilotatendomeniile
definitedeSNCDIsiSNC
10.3.Prioritateade
investiii(iii)creterea
accesuluiegalla
OS 6.1. Creterea accesului
iparticipriilaprogramele
de nvare pe tot
Persoane certificate la incetarea calitatii
de participant din care: persoane care
dobndesc o calificare; persoane care si
RO 48 RO
Versiunedelucruiunie2014
Fondul
Proporia
(FEDR,
Sprijinul sprijinului
Obiectivespecifice
Fondul
din totalal Indicatoriderezultatcomuniispecifici
Obiectiv corespunztoareprioritii
Axaprioritar de
Prioritideinvestiii partea Uniunii programuluipentrucareafoststabilitun
tematic deinvestiii
coeziune,
Uniunii pentru

FSEsau
(EUR) programul
YEI)
operaional
obiectiv
parcursulvieii,nspecialn
rndul persoanelor
necalificate, cu un nivel
sczut de educaie i
calificare, inclusiv din
categoriidezavantajate.
au validat competente dobandite in
contextenonformalesiinformale

nvareapetot
parcursulvieiipentru
toategrupeledevrst
ncadreformale,
nonformalei
informale,actualizarea
cunotinelor,a
competeneloria
aptitudinilorforeide
muncipromovarea
unorparcursuride
nvareflexibile,
inclusivprinorientarea
profesionali
validarea
competenelor
dobndite
10.4. Prioritatea de
investiii (iv) sporirea
relevanei pe piaa
forelor de munc a
educaiei i a
sistemelor de formare,
facilitarea tranziiei de
la educaie la piaa
forelor de munc i
consolidarea formrii i
asistemelordeformare
OS 6.2. Consolidarea
capacitii sistemului de
educaie i formare
profesional n vederea
asigurrii calitii i
relevanei programelor
VET i a celor de PV
pentrupiaamuncii
Instrumente, mecanisme implementate
la nivel naional din care: mecanisme de
anticipare a nevoilor de formare;
mecanisme de recunoatere, validare si
certificare a rezultatelor tuturor
formelordeeducatiedezvoltate
Calificrivalidate
Centre de IPV funcionale din care:
centre comunitare pentru nvare
permanent; centre regionale de
formareprofesional.
ProgrameIPVvalidate/implementatede
ctre furnizorii de formare la ase luni
delafinalizareasprijinului
Sistem de asigurare a calitatii in FPC si
invatarealaloculdemuncaimplementat
Entitaticareaupilotat/validatunsistem
de asigurare a calitatii in FPC si
invatarealaloculdemunc
RO 49 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 50 RO
Axaprioritar
Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSEsau
YEI)
Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)
Proporia
sprijinului
totalal
Uniunii
pentru
programul
operaional
Obiectiv
tematic
Prioritideinvestiii
Obiectivespecifice
corespunztoareprioritii
deinvestiii

Indicatoriderezultatcomuniispecifici
programuluipentrucareafoststabilitun
obiectiv
Persoane care i mbunesc situaia pe
piaamuncii,dincare:antreprenori

profesional, precum i
a calitii lor, inclusiv
prin mecanisme de
anticipare a
competenelor,
adaptarea programelor
de nvmnt i
instituirea i
dezvoltarea unor
sisteme de nvare la
loculdemunc,inclusiv
a unor sisteme de
nvare dual i
programedeucenicie
OS 6.3. Consolidarea
capacitii furnizorilor de
educaie i formare pentru
a dezvolta i implementa
programe de calitate,
relevante pentru piaa
muncii
Personal din PV certificat, urmare a
sprijinuluiprimit,dincare:
o Cadredidactice
o Formatori
o Tutori de nvare la locul de
munc
o Evaluatori
AP7:Asisten
Tehnic
FSE mbuntirea capacitii
AM, OI i a beneficiarilor
PO CU de a gestiona i
implementanmodeficient
ieficacePOCU

Versiunedelucruiunie2014
SECIUNEA2. Axeleprioritare

2.A Odescriereaaxelorprioritare,alteledectasistenatehnic

2.A.1Axaprioritar1:IniiativaLocuridemuncpentrutineri

2.A.1.1.Denumireaaxeiprioritare
IDulaxeiprioritare AP1
Denumireaaxeiprioritare
IniiativaLocuridemuncpentru
tineri

RO RO
2.A.1.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
Aciunile planificate n cadrul Axei Prioritare 1: Iniiativa Locuri de munc pentru tineri
(ILMT) urmeaz s fie implementat n cele trei regiuni eligibile conform Regulamentelor
europene relevante (1301/2013 i 1303/2014) n care rata omajului n rndul tinerilor
depete 25%, i anume: regiunea Centru (31,7%), SudEst (31,3%) i Sud Muntenia
(30,2%),ndeplinindastfelcriteriiledeeligibilitatestabilitedeILMT.
Avnd n vedere criteriile de eligibilitate pentru ILMT, AP1 are n vedere o singur
categoriederegiune.

2.A.1.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii
Fond FSE
Categoriederegiune RegiunimaipuindezvoltateeligibileYEI
Bazadecalcul(totalulcheltuieliloreligibilesaual
cheltuielilorpubliceeligibile)
Totalcheltuielieligibile
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
Nuestecazul
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul
51
Versiunedelucruiunie2014
RO 52 RO
Categoriederegiunepentruregiunile
ultraperifericeiregiunilenordiceslabpopulate
(dacestecazul)
Nuestecazul
2.A.1.4.Prioritideinvestiii
AP1:IniiativaLocuridemuncpentrutineri
Prioritateadeinvestiii1.1
OT8Prioritateadeinvestiii(ii)integrareadurabilpe
piaa forei de munc a tinerilor, n special a celor care
nu au un loc de munc, care nu urmeaz studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt
curisculexcluziuniisocialeiatinerilordincomunitile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garaniei
pentrutineri;

2.A.1.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritiideinvestiiiirezultate
preconizate
ID OS1.1
ObiectivSpecific Creterea numrului de tineri din categoria NEETS (cu
vrsta cuprins ntre 16 i 25 de ani) cu rezidena n
regiunile Centru, SudEst i Sud Muntenia care primesc
o ofert de calitate pentru ocuparea unui loc de munc
saudeformareprofesionalndecursdepatrulunidela
nregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM)
(directsauprinintermediulcentrelordegaraniepentru
tineri/punctelordecontactpentrutineri)
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Grad crescut de participare la activitatea economic a
tinerilor NEETs (1625 ani) cu rezidena n regiunile care
beneficiazdesprijinCentru,SudEstiSudMuntenia.
Versiunedelucruiunie2014
TABEL3INDICATORIDEREZULTAT
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)

ID
Indicator
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msurpentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
OS1 Participaniiomericareparticipla
interveniasprijinitdeYEIpnla
finalizareasa
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Participaniiomericareprimesco
ofertdemunc,departiciparelaun
programdeeducaiecontinu,
uceniciesaudestagiulancetarea
calitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Participaniiomericareurmeazun
programdeeducaie/formare,care
suntncursdeaobineocalificaresau
careauunlocdemunc,inclusivca
independeni,lancetareacalitiide
participant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Participaniiomeridelungdurat
careparticiplainterveniasprijinit
deYEIpnlafinalizareasa;
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Participaniinactivicareurmeazun
programdeeducaie/formare,care
suntncursdeaobineocalificaresau
careauunlocdemunc,inclusivca
independeni,lancetareacalitiide
participant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Participaniiinactivicarenuurmeaz
studiisaucursurideformareicare
primescoofertdemunc,de
participarelaunprogramdeeducaie
continu,uceniciesaudestagiula
ncetareacalitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
RO 53 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 54 RO
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)

ID
Indicator
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msurpentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
OS1 Participaniinactivicarenusuntin
educaiesauformaresicareau
finalizatinterveniasprijinitadeYEI
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Persoanecareprimescofertede
participarelaprogramedeeducaie
continu,deformarenvederea
obineriiuneidiplome,deuceniciesau
destagiuntermendeaselunidela
ncetareacalitiideparticipant*
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Persoanecareobinunlocdemuncn
termende6lunidelancetarea
calitiideparticipant*
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS1 Persoanecarencepoactivitate
independentntermende6lunidela
ncetareacalitiideparticipant*
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual

Versiunedelucruiunie2014
2.A.1.6.Aciunilecareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descriereatipuluiiexempledeaciunicareurmeazsfiesprijiniteicontribuiilepreconizatelaobiectivele
specifice,inclusiv,dupcaz,identificareaprincipalelorgrupuriint,ateritoriilorspecificevizateiatipurilorde
beneficiari
Prioritatedeinvestiii
PI 1.1 Integrarea durabil pe piaa forei de munc a tinerilor, n
specialacelorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeazstudiisau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt cu riscul
excluziuniisocialeiatinerilordincomunitilemarginalizate,inclusiv
prinimplementareagaranieipentrutineri
n concordan cu Recomandrile Specifice de ar privind combaterea omajului n rndul
tinerilor,IniiativaprivindOcupareaTinerilor,PlanuldeImplementareaGaranieipentruTineret
2014 2015, Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind stabilirea Garaniei pentru
Tineret, precum i cu prevederile AP 20142020, obiectivul specific vizat n cadrul acestei
prioriti de investiii este creterea numrului de tineri din categoria NEETS (cu vrsta
cuprins ntre 16 i 25 de ani) cu rezidena n regiunile Centru, SudEst i Sud Muntenia care
primescoofertdecalitatepentruocupareaunuilocdemuncsaudeformare(reconversie)
profesionalndecursdepatrulunidelanregistrarealaServiciulPublicdeOcupare(ANOFM)
(direct sau prin intermediul centrelor de garanie pentru tineri/ punctelor de contact pentru
tineri). Pentru a obine rezultatul anticipat, respectiv un grad crescut de participare la
activitateaeconomicatinerilorNEETs(1625ani)curezidenanregiunilecarebeneficiaz
desprijinCentru,SudEstiSudMuntenia,aciunilevorfifinanateattdinresurselealocate
Iniiativei Locuri de munc pentru tineri (ILMT), precum i din FSE i vor contribui la
ndeplinirea obiectivelor prevzute pentru ILMT la nivelul UE. Implementarea acestora se va
facenconformitatecuprevederilePlanuluideImplementareaGaranieipentruTineret2014
2015.
Aciunile prevzute au drept scop att mbuntirea nivelului de abiliti i competene al
tinerilor NEETs, ct i ncurajarea participrii lor pe piaa muncii i a antreprenoriatului, n
contextul creterii mobilitii i prin facilitarea accesului la informaiile necesare n vederea
adaptriilanoulmediu.
Imbunatatirea situaiei generale a tinerilor NEETs i facilitarea tranziiei acestora ctre piaa
munciiserealizeazaprintroabordaremultidimensionalcevizeazaoferireaunoroportuniti
de educaie, formare sau ocupare. Aciunile din cadrul acestei axe prioritare vizeaz
persoanele din regiunile eligibile n cadrul ILMT i nu pe sistemele i instrumentele necesare
pentru mbuntirea situaiei generale pe piaa forei de munc sau care au legtur cu
sistemuldenvmnt.BeneficiariiacesteiaxesuntexclusivtineriiNEETsdinregiunilevizate,
organizarea,mobilizareaiasigurareafuncionriisistemuluipentruimplementareaGaraniei
pentruTineriiaentitilorcarecontribuielaimplementareaacesteiafiindfinanatedinalte
resurse,inclusivbugetuldestati/saualteaxeprioritarealePOCU.
Interveniile susinute vor viza tinerii NEETs nregistrai la SPO sau la Centrele de Garanie
pentruTineridinregiunileasistate.nregistrareaacestorasevafaceprinCentreledeGaranie
pentruTineristabilitelaniveldejude/regional.
nvedereaatingeriiobiectivuluispecificalacesteiprioritideinvestiii,vorfisusinutedinFSE
urmtoareletipurideaciuni:
Aciuni n vederea orientrii tinerilor NEETs ctre cele mai adecvate msuri n funcie de
nevoileidentificate,furnizateprinpuncteledecontact
RO RO 55
Versiunedelucruiunie2014
Serviciipersonalizatedeinformare,consiliereiorientarepentruidentificareacelormai
bune opiuni de sprijin educaie, formare, ocupare sau, acolo unde este posibil sau
necesar,ocombinaieacelortreiopiunidesprijin(deex.,tineriiNEETscuansecele
mai sczute de ocupare pot avea nevoie, n egal msur, de mbuntirea
competenelor,finalizareastudiilorobligatoriiisprijinpentruocupare)
mbuntireaniveluluideeducaieicompetene
Participarealaprogramedeformareprofesional
Evaluare i certificare pentru recunoaterea competenelor dobndite n context
informalinonformal
ncurajareaparticipriipepiaamuncii
Stimulareaangajatorilor,inclusivprinacordareadestimulentefinanciare,pentruacrea
locuridemuncpentrutineriiNEETs
Motivarea angajatorilor pentru a organiza programe de ucenicie i stagii pentru tinerii
NEETs
ncurajareaantreprenoriatuluiiaocupriipecontpropriu
AcordareadesprijinfinanciarpentrunfiinareadentreprinderidectretineriiNEETs
Consiliere i formare pentru tinerii NEETs n domeniul antreprenoriatului n vederea
crerii de ntreprinderi, precum i programe de tutorat/ mentorat pentru creterea i
consolidareaafacerilor.
ncurajareamobilitiiforeidemunc
Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care gsesc un loc de munc ntro alt
zon/regiune s se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar(primedemobilitatei/saudeinstalare)
AltemsuripentruimplementareaGaranieipentruTineri
AxaPrioritar1susineoricealtetipuridemsuridestinatetinerilorNEETsdinceletreiregiuni
eligibilecareaufostinclusenPlanuldeImplementarealGaranieipentruTineret.

Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Prioritatedeinvestiii PI 1.1integrareadurabilpepiaaforeidemuncatinerilor,
nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeaz
studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
confrunt cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din
comunitile marginalizate, inclusiv prin implementarea
garanieipentrutineri
Instrumentele prevzute pentru implementarea interveniilor urmresc n primul rnd
simplificarea i facilitarea accesului pentru tineri. Operaiunile vor trebui s contribuie la
atingerea obiectivului specific propus de cretere a numrului de tineri din categoria NEETS
(cu vrsta cuprins ntre 16 i 25 de ani) cu rezidena n regiunile Centru, SudEst i Sud
Muntenia care primesc o ofert de calitate pentru ocuparea unui loc de munc sau de
formare (reconversie) profesional n decurs de patru luni de la nregistrarea la Serviciul
PublicdeOcupare(ANOFM)(directsauprinintermediulcentrelordegaraniepentrutineri/
punctelordecontactpentrutineri)ivorfiselectatecurespectareacriteriilordeeligibilitate
i liniilor directoare stabilite la nivel european pentru Iniiativa Locuri de munc pentru
Tineret.
Aciunile finanate i operaiunile se subscriu Planului de Implementare a Garaniei pentru
Tineret i contribuie la realizarea acestuia. Operaiunile prevzute se vor adresa n mod
RO RO 56
Versiunedelucruiunie2014
direct tinerilor NEETs nregistrai la SPO (direct sau prin intermediul centrelor de garanie
pentrutineri/punctelordecontactpentrutineri).
Se va urmri asigurarea implementrii de o manier unitar i coordonat a interveniilor
prevzute, fiind vizat n principal accesul facil al tinerilor din regiunile asistate la sprijinul
oferit, prin concentrarea serviciilor i a informaiilor necesare accesrii acestora n cadrul
unorpunctedecontact/CentredeGaraniepentrutineridinregiunilevizate.
Pentrutoateoperaiunile,lanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluare
iseleciepentruasigurareacoereneioperaiunilorcuprevederileProgramuluiirelevanei
acestorapentruatingereaobiectivelorpropuse.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
ncadrulAP1sevorutilizainstrumentefinanciarepentrupromovareaantreprenoriatuluin
rndultinerilorNEETs,cuscopuldeafacilitaintegrareaacestorapepiaamuncii.
Pentruimplementareaacesteiprioritideinvestiiisearenvedereutilizarea
instrumentelorfinanciarenmanierintegrat,prinpachetedeserviciiifinanriincluznd:
alocaiifinanciarenerambursabiledemicidimensiuni
garaniipentrucreditelecontractatenvederearealizriiplanurilordeafaceri
msuridesprijinpentruantreprenori(viitoriantreprenori),constndninstruire,
consiliereimentoratdomeniulantreprenoriatuluiigestionareaafacerii,asisten
nperioadadenfiinareafirmeietc.
Modalitateaefectivdeimplementare,precumimecanismele/entitilepropriuzise
urmeazafistabiliteprinevaluareaexante.

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)
Nuestecazul

2.A.1.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune

TABEL4INDICATORIDEREALIZARECOMUNIISPECIFICIPROGRAMULUI
(peprioritatedeinvestiii,defalcaipecategoriederegiunepentruFSEi,dacestecazul,
pentruFEDR)
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator
Unitatede
msur
Fond
Categoria
regiunii
(daceste
relevant)
B F T
PI1.1. Persoanecuvrstacuprins
ntre1625deani
Numr FSE/
YEI
Regiuni
maipuin
dezvoltate
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI1.1. Persoaneinactivecuvrsta
cuprinsntre1625aniicare
nusuntinclusentrun
programdeeducaiesau
formare
Numr FSE/
YEI
Regiuni
maipuin
dezvoltate
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO RO 57
Versiunedelucruiunie2014

2.A.1.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17
PrevederispecificepentruFSE,dupcaz(peaxprioritari,dacesterelevant,categorie
deregiune):inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuiaFSElaobiectivele
tematice17.
Descriereacontribuieiaciunilorplanificatealeaxeiprioritarela:
inovareasocial(dacaceastanuesteacoperitdeoaxprioritardedicat);
cooperareatransnaional(dacaceastanuesteacoperitdeoaxprioritar
dedicat);
obiectivetematicemenionatelaarticolul9primulparagrafpunctele(1)(7)din
Regulamentul(UE)nr.1303/2013.

Axaprioritar1

PrincipalulelementdeinovaresociallanivelulAP1constnmetodadefurnizarea
asisteneipentrutineriiNEETsvizai,ianumeprinpuncteleunicedecontact
(CentreledeGaraniepentruTineri/AJOFM),carevorfacilitaaccesulgrupuluiintla
msuriledesprijinntromanierfacil.
Tineriivorprimiasistenpersonalizativorficonsiliaicuprivirelaceamaibun
opiunedesprijin
2.A.1.9.Cadruldeperforman

2.A.1.10.Categoriiledeintervenie

2.A.1.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar
IniiativaLocuridemuncpentrutineri
Asistenatehnicpoatefiutilizatpentruasigurareacadruluinecesarimplementrii
AP1sipentruelaborareaigestionareainstrumentelorfinanciare

RO RO 58
Versiunedelucruiunie2014

2.A.2.AxaPrioritar2:mbuntireasituaieitinerilordincategoriaNEETs
(notineducation,employmentortraining)

2.A.2.1.Denumireaaxeiprioritare
IDulaxeiprioritare
AP2
Denumireaaxeiprioritare
mbuntireasituaieitinerilordin
categoriaNEETs

ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
Nuestecazul
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul

2.A.2.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
Axa Prioritar 2: mbuntirea situaiei pentru tinerii din categoria NEETs va fi
implementat n cele 5 regiuni care nu sunt eligibile n cadrul Iniiativei Locuri de Munc
pentru Tineri, respectiv regiunile BucuretiIlfov, NordEst, NordVest, Vest, SudVest
Oltenia,datfiindfaptulcnevoiadesusinereatinerilorpepiaamunciiafostidentificatn
toateregiunile.Astfel,regiuneaBucuretiIlfov(regiunemaidezvoltat)vafi,deasemenea,
eligibil, avnd n vedere decalajele mari de dezvoltare ntre judeul Ilfov (cu indicatori
macroeconomiciisocialisimilaricurestulrii)izonaBucureti,careestemaidezvoltat.
Totodat,ncadrulacesteiAxePrioritare,vorfisusinuteaciunicareaunvedereacordarea
de sprijin pentru crearea i consolidarea instrumentelor, mecanismelor i sistemelor
necesareimplementriieficaceainterveniilorpentrutineriiNEETs,lanivelulntregiiri,n
vederea punerii n aplicare n bune condiii a Planului de Implementare a Garaniei pentru
Tineret.
2.A.2.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii
(Serepetpentrufiecarecombinaiencadruluneiaxeprioritare)
RO RO 59
Versiunedelucruiunie2014
RO 60 RO
Fond
FondulSocialEuropean
Categoriederegiune
Toatecategoriile
Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
saualcheltuielilorpubliceeligibile)

Categorie de regiune pentru regiunile


ultraperiferice i regiunile nordice slab
populate(dacestecazul)
Nuestecazul
2.A.2.4.Prioritideinvestiii
AP2:mbuntireasituaieitinerilordincategoriaNEETs
Prioritateadeinvestiii2.1
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa
foreidemuncatinerilor,nspecialacelorcarenuauunloc
de munc, care nu urmeaz studii sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care se confrunt cu riscul excluziunii
sociale i a tinerilor din comunitile marginalizate, inclusiv
prinimplementareagaranieipentrutineri;

2.A.2.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate
ID OS2.1
ObiectivSpecific Creterea numrului de tineri din categoria NEETS (cu
vrsta cuprins ntre 16 i 25 de ani) cu rezidena n
regiunile BucuretiIlfov, NordEst, NordVest, Vest, Sud
Vest Oltenia care primesc o ofert de calitate pentru
ocupareaunuilocdemuncsaudeformareprofesionaln
decursdepatrulunidelanregistrarealaServiciulPublicde
Ocupare(ANOFM)(directsauprinintermediulcentrelorde
garaniepentrutineri/punctelordecontactpentrutineri)
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Grad crescut de participare la activitatea economic a
tinerilor NEETs (1625 ani) cu rezidena n regiunile care
beneficiaz de sprijin BucuretiIlfov, NordEst, Nord
Vest,Vest,SudVestOlteni.
ID OS2.2
ObiectivSpecific Dezvoltareaiimplementareadeinstrumente/mecanisme/
sistemepentruinterveniilededicatetinerilordincategoria
NEETslanivelulntregiiri
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Mecanism integrat de sprijin a tinerilor NEETs la nivelul
ntregiiri

Versiunedelucruiunie2014
Tabelul4: Indicatoriiderezultatcomunipentrucareafoststabilitovaloareintiindicatoriiderezultatspecificiprogramuluicare
corespundobiectivuluispecific(peprioritatedeinvestiiiicategoriederegiune)(pentruFSE)

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)

ID
Indicator
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msurpentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
PI2.1. Persoane care urmeaz studii/cursuri
de formare la ncetarea calitii de
participant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1. Persoane care dobndesc o calificare,
lancetareacalitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1. Persoane care au un loc de munc,
inclusiv cele care desfoar o
activitate independent, la ncetarea
calitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1. Persoane care au un loc de munc,
inclusiv cele care desfoar o
activitate independent, n termen de
6 luni de la ncetarea calitii de
participant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1. Persoanecareobinunlocdemuncn
termen de 6 luni de la ncetarea
calitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1. Persoane care ncep o activitate
independentntermende6lunidela
ncetareacalitiideparticipant
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.2. Tineri NEETs nregistrai n baza de
date urmare a implementrii
mecanismuluiintegratdesprijin
Numr 2014 Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual

RO 61 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 62 RO
2.A.2.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descrierea tipului i exemple de aciuni care urmeaz s fie sprijinite i contribuiile
preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, dup caz, identificarea principalelor grupuri
int,ateritoriilorspecificevizateiatipurilordebeneficiari
Prioritatede
investiii2.1.
Integrarea durabil pe piaa forei de munc a tinerilor, n special a
celorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeazstudiisaucursuri
de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt cu riscul excluziunii
sociale i a tinerilor din comunitile marginalizate, inclusiv prin
implementareagaranieipentrutineri;
n concordan cu Recomandrile Specifice de ar privind combaterea omajului n rndul
tinerilor, Iniiativa privind Ocuparea Tinerilor, Planul de Implementare a Garaniei pentru
Tineret 20142015, precum i cu prevederile AP 20142020, prin aceast Prioritate de
Investiiiarenvedereatingereaadouobiectivespecifice,astfel:
Creterea numrului de tineri din categoria NEETs (cu vrsta cuprins ntre 16 i 25
de ani) cu rezidena n regiunile BucuretiIlfov, NordEst, NordVest, Vest, SudVest
Olteniacareprimescoofertdecalitatepentruocupareaunuilocde muncsaude
formare profesional n decurs de patru luni de la nregistrarea la SPO (ANOFM)
(direct sauprin intermediul centrelor de garanie pentru tineri/punctelor de contact
pentrutineri).
Dezvoltarea i implementarea de instrumente/ mecanisme/ sisteme pentru
interveniilededicatetinerilordincategoriaNEETslanivelulntregiiri
Aciunileprevzutenvedereaatingeriiobiectivelorpropusevizeazaadarattpersoanele,
ct i sistemele i instrumentele necesare implementrii cu succes a interveniilor
planificate.
Pentru a obine primul rezultat anticipat, respectiv un grad crescut de participare la
activitatea economic a tinerilor NEETs (1625 ani) cu rezidena n regiunile care
beneficiaz de sprijin BucuretiIlfov, NordEst, NordVest, Vest, SudVest Oltenia
interveniile preconizate n cadrul acestei axe prioritare vor fi finanate din Fondul Social
EuropeanivorcompletaaciunilesprijiniteprinILMTncontextulAxeiPrioritare1,nsensul
extinderiiacestorapeteritoriulntregiiri.
Interveniile n acest sens sunt similare i completeaz aciunile prevzute n cadrul Axei
Prioritare 1 i vizeaz tinerii NEETs din regiunile Bucuretii Ilfov, NordEst, NordVest, Vest,
SudVestOltenia,carenusunteligibilepentruILMT,darcareseconfruntnscuprobleme
similare. Abordarea utilizat este una multidimensional i vizeaz mbuntirea nivelului
deeducaieiaabilitiloricompetenelortinerilorNEETspentruomaibuncorelarentre
cererea i oferta de pe piaa muncii inclusiv prin scheme de ucenicie i stagii, precum i
ncurajareaparticipriilorpepiaamuncii,inclusivprinncurajareaocupriipecontpropriu
iaantreprenoriatului.
Interveniile susinute vor viza tinerii NEETs nregistrai la SPO (direct sau prin intermediul
centrelordegaraniepentrutineri/punctelordecontactpentrutineri).
nvedereaatingeriiobiectivuluispecificstabilitncadrulacesteiprioritideinvestiii,vorfi
susinutedinFSEurmtoareletipurideaciuni:
Aciuni n vederea orientrii tinerilor NEETs ctre cele mai adecvate msuri n funcie de
nevoileidentificate,furnizateprinpuncteledecontact
Servicii personalizate de informare, consiliere i orientare pentru identificarea celor
Versiunedelucruiunie2014
RO 63 RO
maibuneopiunidesprijineducaie,formare,ocuparesau,acoloundeesteposibil
saunecesar,ocombinaieacelortreiopiunidesprijin(deex.tineriiNEETscuanse
cele mai sczute de ocupare pot avea nevoie, n egal msur, de mbuntirea
competenelor,finalizareastudiilorobligatoriiisprijinpentruocupare)
mbuntireaniveluluideeducaieicompetene
Participarealaprogramedeformareprofesional
Evaluare i certificare pentru recunoaterea competenelor dobndite n context
informalinonformal
ncurajareaparticipriipepiaamuncii
Stimularea angajatorilor, inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, pentru a
crealocuridemuncpentrutineriiNEETs
Motivarea angajatorilor pentru a organiza programe de ucenicie i stagii pentru
tineriiNEETs;
ncurajareaantreprenoriatuluiiaocupriipecontpropriu
Acordarea de sprijin financiar pentru nfiinarea de ntreprinderi de ctre tinerii
NEETs;
Consiliere i formare pentru tinerii NEETs n domeniul antreprenoriatului n vederea
creriidentreprinderi,precumiprogramedetutorat/mentoratpentrucretereai
consolidareaafacerilor.
ncurajareamobilitiiforeidemunc
Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care gsesc un loc de munc ntro alt
zon/regiune s se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar(primedemobilitatei/saudeinstalare)
PrininterveniileprevzutencadrulacesteiPrioritideInvestiisearenvedereatingerea
unui al doilea rezultat, respectiv asigurarea unui mecanism integrat de sprijin a tinerilor
NEETslanivelulntregiiri.
n vederea atingerii celui deal doilea obiectiv specific stabilit, vor fi susinute din FSE
urmtoareletipurideaciuni:
Aciuni care vizeaz sistemele i mecanismele necesare asigurrii unei implementri
eficienteaschemelordesprijinlanivelulntregiiri
CampaniideinformareicontientizarededicatetinerilordincategoriaNEETs,lund
n considerare situaia lor diferit (cei ce au prsit timpuriu coala, cei care nu au
reuit si gseasc un loc de munc dup terminarea educaiei secundare cu sau
frcalificareiabsolveniidenvmntsuperior,persoanelesrace,persoanelecu
niveldeeducaiesczutsauminoritileetc.),caresfacilitezeinclusivnregistrarea
nbazadedateNEETs;
Dezvoltarea reelei de puncte de contact/ centre de garanie pentru tineri i
asigurarea funcionrii acesteia/ acestora n bune condiii, incluziv prin asigurarea
unuipersonaladecvat,corectdimensionatnevoilor.
Dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a tinerilor NEETs, inclusiv prin platforme de
tipbursaonlinealocurilordemunc,instrumentedemedierepepiaamuncii(job
matching),reeledesprijinpentrutineriiNEETs,nspecialceiaparinndcategoriilor
vulnerabileetc.
MonitorizareamsurilordedicateNEETs

Versiunedelucruiunie2014
RO 64 RO
Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Prioritatede
investiii2.1.
Integrarea durabil pe piaa forei de munc a tinerilor, n special a
celorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeazstudiisaucursuri
de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt cu riscul excluziunii
sociale i a tinerilor din comunitile marginalizate, inclusiv prin
implementareagaranieipentrutineri
Instrumentele prevzute pentru implementarea interveniilor urmresc n primul rnd
simplificarea i facilitarea accesului pentru tineri. Operaiunile vor trebui s contribuie la
atingerea obiectivului specific propus de cretere a numrului de tineri din categoria NEETs
(cu vrsta cuprins ntre 16 i 25 de ani) cu rezidena n regiunile BucuretiIlfov, NordEst,
NordVest,Vest,SudVestOlteniacareprimescoofertdecalitatepentruocupareaunuiloc
de munc sau de formare profesional n decurs de patru luni de la nregistrarea la SPO
(ANOFM) (direct sau prin intermediul centrelor de garanie pentru tineri/punctelor de
contact pentru tineri i vor fi selectate cu respectarea criteriilor de eligibilitate i liniilor
directoarestabilitelaniveleuropeanpentruIniiativaLocuridemuncpentruTineret.
Operaiunile aferente primului obiectiv specific se vor adresa n mod direct tinerilor NEETs
nregistrailaSPO(directsauprinintermediulcentrelordegaraniepentrutineri/punctelor
decontactpentrutineri)dincele5regiunivizate.
Se va urmri asigurarea implementrii de o manier unitar i coordonat a interveniilor
prevzute, fiind vizat n principal accesul facil al tinerilor din regiunile asistate la sprijinul
oferit, prin concentrarea serviciilor i a informaiilor necesare accesrii acestora n cadrul
unorpuncteunicedecontact.
Pentrutoateoperaiunile,lanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluare
iseleciepentruasigurareacoereneioperaiunilorcuprevederileProgramuluiirelevanei
acestorapentruatingereaobiectivelorpropuse.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
ncadrulAP2sevorutilizainstrumentefinanciarepentrupromovareaantreprenoriatuluin
rndultinerilorNEETs,cuscopuldeafacilitaintegrareaacestorapepiaamuncii.
Pentruimplementareaacesteiprioritideinvestiiisearenvedereutilizarea
instrumentelorfinanciarenmanierintegrat,prinpachetedeserviciiifinanriincluznd:
alocaiifinanciarenerambursabiledemicidimensiuni
garaniipentrucreditelecontractatenvederearealizriiplanurilordeafaceri
msuridesprijinpentruantreprenori(viitoriantreprenori),constndninstruire,
consiliereimentoratdomeniulantreprenoriatuluiigestionareaafacerii,asisten
nperioadadenfiinareafirmeietc.
Modalitateaefectivdeimplementare,precumimecanismele/entitilepropriuzise
urmeazafistabiliteprinevaluareaexante.

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)
Nuestecazul

Versiunedelucruiunie2014
RO 65 RO
2.A.2.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune

Tabelul5: Indicatoriderealizarecomuniispecificiprogramului
(peprioritatedeinvestiii,defalcaipecategoriederegiunepentruFSEi,dacestecazul,
pentruFEDR)
Valoareaint
(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
PI2.1 Persoanecuvrsta
cuprinsntre1625
deani
Numr
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.1 Persoaneinactivecu
vrstacuprinsntre
1625deaniicare
nusuntinclusentr
unprogramde
educaiesauformare
Numr
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.2 Campaniide
informarei
contientizare
dedicatetinerilor
NEETs
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.2 Reeacentre/Puncte
decontactpentru
tineriiNEETs
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
MinisterulMuncii;
POCU;MYSMIS
Anual
PI2.2 Proiectecarevizeaz
nregistrareai
participareatinerilor
NEETsnprogram
Numr
FSE
Toate
categoriilede
regiuni
MinisterulMuncii;
POCU;MYSMIS
Anual

2.A.2.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17
Axaprioritar2 mbuntireasituaieitinerilordincategoriaNEETs
Inovarea social devine tot mai important la nivel european, avnd n vedere rolul
sudepromovareaunorsoluiiimodalitinoi,creativederezolvareaproblemelor
cucareseconfruntanumitecomunitiisocietateanansamblulsu.
FSE promoveaz dezvoltarea i aplicarea soluiilor inovative n toate sectoarele, prin
facilitarea crerii i consolidrii reelelor de colaborare, sprijinirea nvrii reciproce,
precumiprinpromovareaschimbuluidebunepracticiitehnologii.
n contextul AP 2 mbuntirea situaiei tinerilor din categoria NEET se va urmri
aplicarea unor soluii inovative n ceea ce privete implementarea aciunilor care
vizeaz asigurarea unei implementri eficace a schemelor de sprijin la nivelul ntregii
ri, concentrate pe activarea centrelor de Garanie pentru tineri, care vor funciona
capuncteunicedecontactpentrugrupulint.
Se va avea astfel n vedere ncurajarea crerii de reele la nivel local i regional, cu
implicarea celor mai relevani parteneri din mediul privat/ academic/ de nvmnt
Versiunedelucruiunie2014
RO 66 RO
carespoatjucaroluldefacilitatoripentru:
mobilizarea tinerilor pentru a participa la schemele de sprijin i pentru
prevenireaabandonuluiacestora
pentru orientarea aciunilor de formare/ consiliere i a sprijinului pentru
angajarectreaceledomeniirelevantepentruasigurareacreteriilanivellocal
iregionalnfunciedepotenialulidentificat
atragereadeinvestitoripentruvalorificareaoportunitilorcreatencontextul
sprijinuluidisponibilpentrutineriiNEETs
Aciunile de dezvoltare a platformelor online i a altor instrumente de sprijin pentru
tinerii NEETs vor urmri de asemenea valorificarea bunelor practici i a experienei
acumulate n aceste domenii, la nivelul partenerilor relevani. Se va urmri pe ct
posibilimplicareaactivaactorilorsocialicuexperiennacestdomeniu,nprincipal
n vederea depirii barierelor de ordin moral sau societal, care pot mpiedica
realizareaobiectivelorvizate.
Interveniile prevzute n cadrul AP 2 mbuntirea situaiei tinerilor din categoria
NEETs vor contribui la atingerea obiectivelor vizate n cadrul urmtoarele Obiective
tematice:
OT 2 mbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii TIC, n
contextuliniiativelordedezvoltareaplatformeloronlinepentrucutareaunui
locdemuncidefacilitareaaccesuluitinerilorlaacesttipdeinstrumente
OT 3 mbuntirea competitivitii IMMurilor, a sectorului agricol i a
sectoruluipescuituluiiacvaculturiiprinorientareaformriiiasprijinuluide
angajarepentrutinerictreaceledomeniideinterespentruangajatori.

2.A.2.9.Cadruldeperforman

2.A.2.10.Categoriiledeintervenie

2.A.2.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar2
mbuntireasituaieitinerilordincategoriaNEETs
Asistenatehnicpoatefiutilizatpentruasigurareacadruluinecesarimplementrii
AP2ipentruelaborareaigestionareainstrumentelorfinanciare
Versiunedelucruiunie2014

2.A.3.AxaPrioritar3Locuridemuncpentrutoi

2.A.3.1.Denumireaaxeiprioritare
IDulaxeiprioritare
AP3
Denumireaaxeiprioritare
Locuridemuncpentrutoi

ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
Nuestecazul
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul
2.A.3.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
AxaPrioritar3vavizatoateregiunile,inclusivregiuneaBucuretiIlfov.Aceastabordarea
fost aleas datorit naturii specifice a interveniilor prevzute, care se orienteaz, pe deo
parte, ctre cadrul general, prin conceperea i implementarea strategiilor la nivel naional,
i, pe de alt parte, ctre adaptarea la nivel local, n funcie de nevoile comunitilor i
grupurilorsprijinite,frcondiionrilegatededistribuiaregionalateritoriului.
O astfel de abordare crete eficiena i eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordriunitareiprinorientareafondurilorctrecomunitileigrupurilecucelemaimari
nevoi i, n acelai timp, contribuie la satisfacerea cerinelor privind concentrarea tematic
asociateutilizriifondurilorUE,dupcumesteprevzutnregulamenteleUEaplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevzute vor permite o alocare i gestionare flexibil a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea i valorificarea sinergiilor i aspectelor
complementare ale proiectelor implementate n cadrul diverselor axe prioritare i,
corespunznddiverselorprioritideinvestiii.

RO 67 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 68 RO
2.A.3.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii

Fond
FondulSocialEuropean
Categoriederegiune
Toatecategoriile
Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
saualcheltuielilorpubliceeligibile)

Categorie de regiune pentru regiunile


ultraperiferice i regiunile nordice slab
populate(dacestecazul)
Nuestecazul

2.A.3.4.Prioritideinvestiii
AP3Locuridemuncpentrutoi
Prioritateadeinvestiii3.1
OT8Prioritateadeinvestiii(i)acceslalocuridemunc
pentru persoanele aflate n cutarea unui loc de munc
i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru omerii de
lung durat i pentru persoanele cu anse mici de
angajare, inclusiv prin iniiative locale de angajare i
sprijinpentrumobilitateaforeidemunc;
Prioritateadeinvestiii3.2
OT8Prioritateadeinvestiii(iii)activitiindependente,
antreprenoriat i nfiinare de ntreprinderi, inclusiv a
unor microntreprinderi i a unor ntreprinderi mici i
mijlociiinovatoare;
Prioritateadeinvestiii3.3
OT 10 Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului
egal la nvarea pe tot parcursul vieii pentru toate
grupele de vrst n cadre formale, nonformale i
informale,actualizareacunotinelor,acompetenelori
a aptitudinilor forei de munc i promovarea unor
parcursuri de nvare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite
Prioritateadeinvestiii3.4
OT8Prioritateadeinvestiii(v)Adaptarealaschimbare
alucrtorilor,ntreprinderiloriaantreprenorilor
Prioritateadeinvestiii3.5
OT 8 Prioritatea de investiii (vii) modernizarea
instituiilor pieei forelor de munc, precum serviciile
publice i private de ocupare a forei de munc i
mbuntind satisfacerea nevoilor pieei forelor de
munc, prin msuri de stimulare a mobilitii
transnaionale a lucrtorilor i prin programe de
mobilitate i printro mai bun cooperare ntre instituii
iprileinteresaterelevante

Versiunedelucruiunie2014
RO 69 RO
2.A.3.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate

ID OS3.1
ObiectivSpecific Creterea participrii pe piaa muncii a persoanelor aflate n
cutarea unui loc de munc i a celor inactive, viznd n
specialomeriipetermenlung,lucrtoriinvrst(5564ani),
persoanele de etnie rom, persoanele cu dizabiliti,
persoaneledinmediulruralialtegrupurivulnerabile.
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUniunii
Creterea ratei de ocupare a persoanelor aflate n cutarea
unuilocdemunc,vizndnspecialomeriipetermenlungi
a celor inactive, viznd n special omerii pe termen lung,
lucrtorii n vrst (5564 ani), persoanele de etnie rom,
persoanelecudizabiliti, persoaneledinmediulruralialte
grupurivulnerabile.

ID OS3.2
ObiectivSpecific Creterea ocuprii prin ncurajarea antreprenoriatului i a
nfiinrii de ntreprinderi, cu accent special pe zonele
deficitare,maislabdezvoltate
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUniunii
Creterea densitii ntreprinderilor, n special n zonele
deficitare

ID OS3.3
ObiectivSpecific Actualizareacunotinelor,competeneloriaaptitudinilor
foreidemunc
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUniunii
Angajai cu calificri corelate cu cerinele locurilor de munc
dinsectoareleprioritare

ID OS3.4
ObiectivSpecific Adaptarealaschimbareantreprinderilor
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUniunii
ntreprinderiadaptatelaschimbare

ID OS3.5.
ObiectivSpecific Consolidareacapacitiiserviciulpublicdeocuparedeaoferi
serviciiadaptatenevoilorpieeimuncii
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUniunii
Capacitate consolidat a serviciului public de ocupare de a
oferiserviciiadaptatenevoilorpieeimuncii
Versiunedelucruiunie2014
Tabelul4: Indicatoriiderezultatcomunipentrucareafoststabilitovaloareintiindicatoriiderezultatspecificiprogramuluicarecorespund
obiectivuluispecific(peprioritatedeinvestiiiicategoriederegiune)(pentruFSE)
Valoarea
de
referin
Valoarea
int
(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitatea
demsur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
OS3.1. Persoaneinactiveangajaten
cutareaunuilocdemuncla
ncetareacalitiide
participant;
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane

OS3.1. Persoanecareurmeaz
studii/cursurideformarela
ncetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane

OS3.1. Persoanelecaredobndesco
calificare,lancetareacalitii
departicipant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane

OS3.1. Persoanecareauunlocde
munclancetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.1. Persoanedefavorizate
angajatencutareaunuiloc
demunc,n
educaie/formare,n
dobndireauneicalificri,care
auunlocdemunc,inclusiv
celecaredesfoaro
activitateindependent,la
ncetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane

RO 70 RO
Versiunedelucruiunie2014
Valoarea
de
referin
Valoarea
int
(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitatea
demsur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
OS3.1. Persoanecareauunlocde
munc,inclusivcare
desfoaroactivitate
independentntermende6
lunidelancetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane

OS3.1. Persoaneacrorsituaiepe
piaaforelordemuncsa
mbuntitntermende6
lunidelancetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.1. Participanicuvrstapeste54
deanicareauunlocde
munc,ntermende6lunide
lancetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.1. Persoanedezavantajatecare
auunlocdemunc,inclusiv
caredesfoaroactivitate
independentntermende6
lunidelancetareacalitiide
participant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.2 Locuridemunccreaten
ntreprinderilenounfiinate,
dincare:
nmediulrural
ncomunitile
Toate
categoriile
deregiuni
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 71 RO
Versiunedelucruiunie2014
Valoarea
de
referin
Valoarea
int
(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitatea
demsur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
pescreti,costierei
danubiene
OS3.3 Persoanecaredobndesco
calificarelancetareacalitii
departicipant
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.3 Angajaicareaufinalizat
programeledeformare
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.4. Intreprindericareauun
managementmbuntit
urmareasprijinuluiprimit
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
ntreprinderi
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.5 Bazadedateintegratalanivel
naionalpentrunregistrareasi
monitorizareasituaiei
tinerilorNEETs
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.5 AngajaiaiSPOcareau
absolvitcursuriledeformare
cucertificatdeabsolvire/care
aufinalizatprogramelede
formare/careauparticipatla
schimburidebunepractici
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS3.5 Proceduri/schemedelucrun
regimpilotcareaufost
implementatelanivelulSPOca
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
Anual
RO 72 RO
Versiunedelucruiunie2014
RO 73 RO
Valoarea
de
referin
Valoarea
int
(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitatea
demsur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
urmareasprijinuluiprimit MYSMIS

RO 74 RO

2.A.3.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descriereatipuluiiexempledeaciunicareurmeazsfiesprijiniteicontribuiilepreconizatela
obiectivelespecifice,inclusiv,dupcaz,identificareaprincipalelorgrupuriint,ateritoriilorspecifice
vizateiatipurilordebeneficiari
Prioritatedeinvestiii
3.1.
OT 8 Acces la locuri de munc pentru persoanele aflate n
cutareaunuilocdemuncipentrupersoaneleinactive,inclusiv
pentruomeriidelungduratipentrupersoanelecuansemici
de angajare, inclusiv prin iniiative locale de angajare i sprijin
pentrumobilitateaforeidemunc
nconformitatecurecomandrilespecificedearprivindmbuntireaparticipriipepiaa
muncii, consolidarea capacitii de inserie profesional i a productivitii forei de munc,
precum i n conformitate cu Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 2014
2020 i cu AP 20142020, obiectivul specific al prezentei prioriti de investiii urmrete
cretereaparticipriipepiaamunciiapersoaneloraflatencutareaunuilocdemuncia
celor inactive, viznd n special omerii pe termen lung, lucrtorii n vrst (5564 ani),
persoanele de etnie rom, persoanele cu dizabiliti i cele din mediul rural. Aciunile
planificatenacestsensvoraveacarezultatcreterearateideocupareapersoaneloraflate
n cutarea unui loc de munc i a celor inactive, viznd n special omerii pe termen lung,
lucrtoriinvrst(5564ani),persoaneledeetnierom,persoanelecudizabilitiiceledin
mediul rural, prin implementarea unui set complex de msuri, care vizeaz mbuntirea
accesului la piaa muncii pentru aceste categorii de persoane, precum i creterea gradului
de inserie profesional i indirect, n viaa social, prin mbuntirea aptitudinilor i a
competeneloracestora.Totodat,nvedereaatingeriiobiectivuluipropus,searenvedere
cretereamobilitiiiflexibilitiiforeidemunc.
n cadrul Axei Prioritare 3, nu sunt eligibile persoanele cu vrste cuprinse ntre 1625 ani,
pentruaciunidetipulcelorfinanateprinaxeleprioritare1i2.
Aciunilevorfiimplementatelanivelulntreguluiteritoriunaionaliaunvedereintervenii
specificeattpentruangajatori,prinoferireadesubveniipentrucreareadenoioportuniti
de ocupare, pentru organizarea de scheme de stagii i ucenicie, ct i pentru membrii
grupurilorintprinactivitideconsiliereiorientare,precumideevaluareicertificarea
competenelor obinute n mediul non formal i informal i prin formare personalizat.
Mobilitateaprofesionalvafincurajatprinacordareadeprimedemobilitate(deinstalare
i ncadrare) pentru a facilita creterea ocuprii i a contribui la reducerea disparitilor
regionale..
nvedereaatingeriiobiectivuluispecificurmritncadrulacesteiprioritideinvestiii,vorfi
sprijiniteprinFSEurmtoareletipurideaciuni:
Acordareadeconsultanisoluiiindividualedesprijin,cumarfiaciunideorientare
profesional i prealabile (re)inseriei profesionale a persoanelor din grupurile
dezavantajate vizate, pentru a stimula ocupareaforei demunc, n special pentrua
beneficia de oportunitile de angajare pe termen lung, aprute ca urmare a

RO 75 RO
modificrilorstructuraledepepiaamuncii;
Evaluareaicertificareacompetenelordobnditenmediuinformalinonformal,ca
modalitatedecretereaanselordeocupare;
Scheme de formare profesional personalizate, ca modalitate de atenuare a
dezechilibrelordintrecereresiofertademunc;
Acordarea de subvenii angajatorilor, n vederea crerii de noi locuri de munc, a
organizriideschemedeucenicieistagii;
Stimularea mobilitii forei de munc prin acordarea de prime de mobilitate (de
instalare i ncadrare) pentru a facilita creterea ocuprii i a contribui la reducerea
disparitilorregionale.

Prioritatedeinvestiii3.2.
OT 8 Activiti independente, antreprenoriat i nfiinare de
ntreprinderi, inclusiv a unor microntreprinderi i a unor
ntreprinderimiciimijlociiinovatoare
n conformitate cu Strategia Naional pentru Competitivitate 20142020 i Strategia
NaionalpentruOcupareaForeideMunc20142020,precumicuobiectivelestabiliten
AP 20142020, obiectivul specific al acestei prioriti de investiii este acela de cretere a
ocuprii prin ncurajarea antreprenoriatului i a nfiinrii de ntreprinderi, cu accent special
pezoneledeficitare,maislabdezvoltate.
Interveniileplanificatevorviza,pedeoparte,diversificareaopiunilordeactivarepepiaa
muncii n zone cu posibiliti reduse, lipsite de oportuniti de dezvoltare, cu un accent
specialpezoneleruralencarepredominocupareapecontpropriu,zonelecostiere.Pede
alt parte, aciunile vizeaz dinamizarea i diversificarea activitii economice, prin
nfiinarea de noi ntreprinderi, ca prghie pentru crearea de noi locuri de munc pentru
comunitate.
Sprijinul acordat va avea ca scop nfiinarea de noi ntreprinderi n aceste zone i creterea
ratei de supravieuire a acestora. n plus fa de sprijinul financiar propriuzis, viitorii
antreprenori vor putea beneficia de consiliere/ consultan pentru iniierea i demararea
afacerii, mentorat i formare profesional n domeniul antreprenoriatului i al ocuprii pe
contpropriu.
n vederea creterii ratei de supravieuire a noilor afaceri, precum i pentru a contribui la
sustenabilitatea interveniilor, se va acorda sprijin suplimentar dup nfiinarea
ntreprinderilor, prin punerea n aplicare a unui sistem specific de susinere financiar
personalizat, care s acopere costurile serviciilor de consultan i de mentorat necesare
entitilor nou nfiinate, sprijinind astfel dezvoltarea afacerilor i crearea de locuri de
munc.
Prinsprijinulacordat,vafincurajatconversiactreactivitilenonagricolenzonelerurale.
inndcontdefaptulcomareparteapersoanelordinmediulrurallucreaznagricultura
de subzisten, va fi esenial diversificarea activitilor n aceste zone i transferul ctre
activiticuovaloareadugatridicatpentrupromovareacoeziuniieconomiceisociale,n
specialncontextulunuinumrridicatdepersoaneinactiveidepersoanecarelucreazca
lucrtorifamilialineremunerai.
Sprijinul acordat va urmri i promovarea dezvoltrii i crerii de locuri de munc n
comunitile pescreti, costiere i danubiene, prin susinerea activitilor i produselor

RO 76 RO
pescreti cu valoare adugat crescut i diversificarea activitilor ctre alte sectoare
maritime (turism, valorificarea resurselor maritime si fluviale, precum i a celor aparinnd
platformeicontinentaleisubsoluluimarinngeneral).
Activitile vor fi selectate innduse cont de potenialul de dezvoltare regional i local,
pentruaexploataavantajelecomparativeexistente.
Pentru a atinge obiectivul specific prevzut n cadrul acestei prioriti de investiii, vor fi
sprijiniteprinFSEurmtoareletipurideactiviti:
Acordareadesprijinfinanciarpentrunfiinarea/dezvoltareaafaceriinounfiinate
Furnizarea de servicii de consiliere/ consultan (ex. elaborare plan de afaceri,
consultanjuridic,contabilitate,marketing,mbuntireapracticiloridezvoltarea
afacerilor etc.), formare profesional antreprenorial i alte forme de sprijin (de
exemplu,mentorat)
Aciuni de promovare a diversificrii i conversiei ctre activitile nonagricole, prin
stimularea activitilor independente i a nfiinrii de noi afaceri n zonele rurale
(inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, prin servicii de orientare
profesional i consiliere pentru afaceri), innd cont de potenialul de dezvoltare al
regiunii/regiunilor
Promovarea dezvoltrii i crerii de locuri de munc n comunitile pescreti,
costiere i danubiene, pentru a aduga valoare activitilor i produselor pescreti
i/ sau diversificarea activitilor ctre alte sectoare maritime (turism, valorificarea
resurselormaritimesifluviale,precumiaceloraparinndplatformeicontinentalei
subsoluluimarinngeneral).

Prioritatedeinvestiii3.3.
OT 10 Creterea accesului egal la nvarea pe tot parcursul
vieii pentru toate grupele de vrst n cadre formale,
nonformale i informale, actualizarea cunotinelor, a
competeneloriaaptitudinilorforeidemuncipromovarea
unor parcursuri de nvare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiii l reprezint actualizarea
cunotinelor,competeneloriaaptitudinilorforeidemunc
Aciunileplanificatepentruatingereaacestuiobiectivpotfigrupatenaciunicarevizeaz:
Educaiaicompetenele
Stimularea participrii angajatorilor la formarea profesional a angajailor (prin
cursuri decalificare denivel 24 conform Cadrului Naional al Calificrilor, cursuride
scurtduratdespecializareiperfecionare)nconcordancucerinelelocurilorde
munc din sectoarele prioritare cu potenial competitiv identificate conform SNC si
SNCDTI
Stimulareaangajatorilorpentruorganizareadeschemedeuceniciecamodalitatede
reconversieprofesional
Evaluareacompetenelorangajailordobnditensistemnonformaliinformal
Actiunideconsiliere,orientareincariersisprijinindividualizat
ncurajareamobilitii
Stimulareamobilitiilucrtorilor,inclusivprinacordareadeprimedemobilitate

RO 77 RO

Prioritatedeinvestiii3.4.
OT 8 Prioritatea de investiii (v) Adaptarea la schimbare a
lucrtorilor,ntreprinderiloriaantreprenorilor
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiii l reprezint adaptarea la
schimbareantreprinderilor.
Aciunileplanificatepentruatingereaacestuiobiectivpotfigrupatenaciunicarevizeaz:
Formeinovatoaredeorganizareamuncii,promovareasntiiiasiguraneilalocul
demunc
Coachingpentrumanagementulfirmelorpentruaseadaptacusucceslaschimbrile
rapidealemediuluideafaceri
Outplacement (orientare n cariera, evaluarea carierei, ntocmirea unui CV i
pregtireapentruinterviu,dezvoltareadereele,abilitidecutaredelocdemunc
vizndpiaamuncii)ncontextulrestructurriicompaniilorisectoarelor
Planificarestrategicapetermenlungncompanii,careanticipeazschimbrile
Mecanismedeplanificareprospectivaocupriiforeidemunciacompetenelor
Network/Reeapentrucompeteneschimbdebunepracticisiprogramecomunede
schimbdeexperienpentruangajaiaimaimultorntreprinderidinacelaisector

Prioritatedeinvestiii3.5.
OT 8 Modernizarea instituiilor pieei forelor de munc,
precum serviciile publice i private de ocupare a forei de
munc i mbuntind satisfacerea nevoilor pieei forelor
de munc, prin msuri de stimulare a mobilitii
transnaionalealucrtoriloriprinprogramedemobilitatei
printro mai bun cooperare ntre instituii i prile
interesaterelevante
Progresele reale i creterea participrii pe piaa muncii nu pot fi realizate n absena unor
politiciactiveieficienteprivindpiaamunciiiaunorserviciidecalitate,adaptatenevoilor
diverselor categorii de lucrtori. n conformitate cu Recomandrile specifice de ar n
direcia consolidrii capacitii SPO spre ai mbunti calitatea serviciilor oferite la nivel
naionaliregional/localideasporidiversitateaacestora,precuminconformitatecuAP
20142020, obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiii este consolidarea
capacitiiserviciuluipublicdeocuparedeaoferiserviciidenaltcalitate,adaptatenevoilor
pieeimuncii.
Aciunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv includ activitile de consolidare a
capacitii pentru agenia central i ageniile regionale i locale, cu un accent deosebit pe
promovareasitestareacontinuaunorschemesiproceduripilot,dezvoltareaactivitiide
formareapersonaluluipropriupentruaiexercitacueficienatribuiilenceeaceprivete

RO 78 RO
msuriledefinitencadrulPI1.1PI3.3.
Pentru mbuntirea nelegerii nevoilor diverselor categorii de lucrtori, vor fi sprijinite
activitile de colectare de date i de analiz la toate nivelurile teritoriale relevante
(naional/regional/local), precum i la nivel sectorial. Activitile planificate vizeaz i
nelegereanevoilorspecificealeangajatorilorialealtoractoriimplicai,cumarfiasociaiile
profesionale,nvedereapromovriidezvoltriiuneiforedemuncadaptabile,ncontextul
nevoilorncontinuschimbarealeeconomiei.nacestsens,sevaaveanvederedezvoltarea
unor instrumente specifice de analiz i prognoz, care s ofere posibilitatea procesrii la
nivelcentralizatadatelorcolectateimonitorizareantimpreal.
VafisprijiniticonsolidatcapacitateaSPO,inclusivnvedereaexternalizriictrefurnizori
privai, a unor servicii specifice, cu obiectivul declarat al obinerii unei creteri a calitii,
diversitii i gradului de cuprindere a acestora, n special n ceea ce privete accesul
categoriiloricomunitilornsituaiidedefavorizareimarginalizare.
Deasemenea,vorfisprijinite:
DezvoltareauneibazededateintegratelanivelnaionalprivindtineriiNEETs,pentru
nregistrareaimonitorizareasituaieiacestora,cuevideniereanfunciedesituaia
lor individual (ex. cei ce au prsit timpuriu coala, cei care nu au reuit si
gseasc un loc de munc dup terminarea educaiei secundare, cu sau fr
calificare, absolveni de nvmnt superior, persoanele aflate n risc de srcie,
persoanecuniveldeeducaiesczutsaupersoanedeetnierometc.),precumipe
zone de reziden, conform cerinelor UE n acest sens. Baza de date va colecta
informaii de la centrele de garanie/punctele de contact pentru tineri, i de la
instituiile relevante (ex. Ministerul Educaiei Naionale, Ministerul Dezvoltrii
RegionaleiAdministraieiPubliceprinintermediulautoritilorlocale)ivapermite
omonitorizarecontinuasituaieitinerilorNEETsnregistrai.
Dezvoltareadeinstrumente,precumiderulareadeactivitidecolectare,analizi
prognoz pentru a asigura o cunoatere ct mai aprofundat a nevoilor n continu
schimbarealepieeimuncii,pentrudiferitelecategoriidelucrtori,precumipentru
aliactoriaipieei(ex:necesitialeangajatorilordinanumitesectoarealeeconomiei
naionale), inclusiv prin crearea i consolidarea de parteneriate cu patronatele,
sindicatele, angajatori privai i furnizori de servicii de ocupare si formare
profesionala, agenii pentru munc temporar etc., ntreprinderi sociale de inserie,
pentruanelegemaibineipentruarspundenevoiloractoriloreconomiciisociali;
Dezvoltarea i adaptarea aciunilor de formare a personalului din instituiile de
ocupare a forei de munc, pentru creterea capacitii acestora de a implementa
interveniile planificate, inclusiv prin schimb de bune practici/ nvare reciproc cu
alte State Membre n vederea perfecionrii i adaptrii practicii naionale privind
furnizareaserviciilorspecifice;
Elaborarea, mbuntirea i adaptarea procedurilor de lucru, n vederea creterii
capacitii instituiilor care se ocup de fora de munc la nivel regional/local,
inclusivprinimplementareaunorschemesiproceduricucaracterpilot"
Aciuni de colaborare cu partenerii sociali i mediul de afaceri (cum ar fi crearea de
parteneriate,dezvoltareadeplatformecomuneetc.)pentrucretereaocupriiforei
demunc,precumiaoportunitilorprofesionaleialegturilorcupiaamuncii


RO 79 RO
Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Prioritatede
investiii3.1.
OT 8 Acces la locuri de munc pentru persoanele aflate n cutarea
unui loc de munc i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru
omerii de lung durat i pentru persoanele cu anse mici de
angajare, inclusiv prin iniiative locale de angajare i sprijin pentru
mobilitateaforeidemunc
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivelor specifice propuse de
mbuntire a participrii pe piaa muncii a persoanelor aflate n cutrea unui loc de
munci a celor inactive, n special pentru omerii de lung durat, persoanele inactive,
lucrtorii n vrst, persoanele de etnie rom, persoanele cu dizabiliti i cele din mediul
rural.
Activitile vor fi implementate att de ctre instituiile publice cu responsabiliti n acest
sens, ct i de actori privai i aparinnd sectorului nonguvernamental, selectai n urma
unorcompetiiideschise.Pentrutoateoperaiunile,sevaurmriflexibilizareaisimplificarea
implementrii,pentruoeficacitatesporit.
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritatede
investiii3.2.
OT 8 Prioritatea de investiii (iii) activiti independente,
antreprenoriat i nfiinare de ntreprinderi, inclusiv a unor
microntreprinderiiaunorntreprinderimiciimijlociiinovatoare
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivului specific propus de cretere a
ocupriiprinncurajareaantreprenoriatuluiinfiinareadentreprinderi,cuaccentspecialpe
zoneledeficitare,maislabdezvoltate.
Pentrususinereainiiativeiantreprenoriale,searenvedereacordareaunorgranturidemici
dimensiunipentruiniiereaafacerii.Pentrufacilitareaimplementrii,sepropuneelaborarea
iimplementareauneischemedetipglobalgrant.Seleciabeneficiarilorurmeazafifcut
n baza unei documentaii care s includ un plan de afaceri depus de acesta, pe principiul
primul venitprimul servit, cu respectarea unor criterii de evaluare stabilite prin Ghidul
Solicitantului.
Accesul viitorilor antreprenori la servicii de consiliere i asisten se poate face inclusiv prin
intermediul unor vouchere (sau alte instrumente), pe care acetia le pot primi odat cu
seleciaplanuluideafaceripentrufinanare.
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritatede
investiii3.3.
OT 10 Creterea accesului egal la nvarea pe tot parcursul vieii
pentru toate grupele de vrst n cadre formale, nonformale i
informale, actualizarea cunotinelor, a competenelor i a
aptitudinilor forei de munc i promovarea unor parcursuri de
nvare flexibile, inclusiv prin orientarea profesional i validarea
competenelordobndite
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind

RO 80 RO
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritate de
investiii3.4.
OT8Prioritateadeinvestiii(v)Adaptarealaschimbarealucrtorilor,
ntreprinderiloriaantreprenorilor
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritatede
investiii3.5.
OT8Modernizareainstituiilorpieeiforelordemunc,precum
serviciilepubliceiprivatedeocupareaforeidemunci
mbuntindsatisfacereanevoilorpieeiforelordemunc,prin
msuridestimulareamobilitiitransnaionalealucrtoriloriprin
programedemobilitateiprintromaibuncooperarentre
instituiiiprileinteresaterelevante
Operaiunilevortrebuiscontribuielaatingereaobiectivuluispecificpropusdeconsolidare
acapacitiiSPOdeaoferiserviciidenaltcalitate,adaptatenevoilorpieeimuncii.
OperaiunileplanificatencadrulacesteiprioritideinvestiiivizeazSPO.
Pentrutoateoperaiunile,lanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluare
i selecie prin care s se asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i
relevanaacestoraprivindcontribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
ncadrulAP3sevorutilizainstrumentefinanciarepentrupromovareaantreprenoriatului
Pentru implementarea acestei prioriti de investiii se are n vedere utilizarea
instrumentelorfinanciarenmanierintegrat,prinpachetedeserviciiifinanriincluznd:
alocaiifinanciarenerambursabiledemicidimensiuni
garaniipentrucreditelecontractatenvederearealizriiplanurilordeafaceri
msuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constnd n instruire,
consiliere i mentorat domeniul antreprenoriatului i gestionarea afacerii, asisten
nperioadadenfiinareafirmeietc.
Modalitatea efectiv de implementare, precum i mecanismele /entitile propriuzise
urmeazafistabiliteprinevaluareaexante.

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)
Nuestecazul

2.A.3.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune

Tabelul5: Indicatoriderealizarecomuniispecificiprogramului

RO 81 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate
de
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
PI3.1 omeri,inclusiv
omeripetermen
lung
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.1 omeripetermen
lung
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.1 Persoaneinactive Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.1 Persoanecuvrsta
peste54deani
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.1 Participanicu
dizabiliti
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.1 Persoanedinzonele
rurale
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.1 Altepersoane
defavorizate
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.1 Persoanedeetnie
rom
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.1 Persoanedinzonele
ruralecuvrstade
peste16ani
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.2 Participanicareau
beneficiatdeservicii/
sprijinfinanciar/
consiliere/
consultanpentru
nfiinarea/
dezvoltareaafacerii
nounfiinate
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.2 Participanicare
beneficiazde
servicii/sprijin
financiar/consiliere/
consultan/formare
profesional/alte
formedesprijin
pentrunfiinarea/
dezvoltareadenoi
afacerinmediul
rural
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.2. Participanidin
comunitile
pescreti,costierei
danubienecare
beneficiazde
Numr

FSE Regiunimai
puindezvoltate
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual

RO 82 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate
de
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
servicii/sprijin
financiar/consiliere/
consultan/formare
profesional/alte
formedesprijin
pentruaaduga
valoareactivitilori
produselorpescreti
i/saupentru
diversificarea
activitilorctrealte
sectoaremaritime
P3.3. Nr.de
microntreprinderii
dentreprinderimici
imijlociicare
beneficiazdesprijin
crevizeazadaptarea
laschimbare
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.3 Proiectecarevizeaz
formeinovatoarea
munciilanivelul
ntreprinderilor
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.4. Participanila
programedeformare
profesional
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.4. Angajatoricare
beneficiazdesprijin
pentruorganizarea
deschemede
ucenicie
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
P3.4. Participanicare
participlaprograme
deevaluarea
competenelor
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.5. Bazadedatecutineri
NEETs
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.5 Participaniangajai
aiSPOlaaciunide
formare/schimburi
debunepractici
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.5 Instrumente/studii/
analize/prognoze
corespunztor
nevoilorpieeimuncii
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.5 Proceduri/scheme
delucru,inclusivn
regimpilot
Numr

FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual
PI3.5 Proiectederulaten
parteneriatcualte
Numr

FSE Toate
categoriilede
Sistemmonitorizare
AMPOCU;MYSMIS
Anual

RO 83 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate
de
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
entitidepepiaa
muncii
regiuni

2.A.3.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17

Axaprioritar3 Locuridemuncpentrutoi
n cadrul AP 3 Locuri de munc pentru toi, abordarea inovativ va avea n vedere
sprijinireacreriideparteneriateidezvoltareadeplatformecomunedectreSPOcu
partenerii sociali i mediul de afaceri, n contextul interveniilor prevzute pentru
consolidarea capacitii SPO de a oferi servicii de nalt calitate, adaptate nevoilor
pieei muncii (PI 3.3). Scopul acestor aciuni va urmri valorificarea experienei
existente la nivelul sectorului privat privind nevoile de dezvoltare i oportunitile de
pe piaa muncii, precum i a experienei organizaiilor active n domeniul social, pe
bazauneimaibunenelegerianevoilorcomunitiloriafactorilordemotivare,dar
i barierele emoionale i de natur social care pot mpiedica implementarea cu
succesainterveniilorprevzute.
ncadrulPI 3.3Modernizareainstituiilorpieeiforelordemunc,precumserviciile
publice i private de ocupare a forei de munc i mbuntind satisfacerea nevoilor
pieei forelor de munc, prin msuri de stimulare a mobilitii transnaionale a
lucrtorilor i prin programe de mobilitate i printro mai bun cooperare ntre
instituii i prile interesate relevante , se pot avea n vedere aciuni cu caracter
interregional sau transnaional n vederea asigurrii unei implementri eficace a
interveniilor prevzute. n acest sens, crearea i consolidarea de parteneriate cu
entiti din alte State Membre ale Uniunii pentru dezvoltarea instrumentelor de
colectare, analiz i prognoz, dar i pentru eficientizarea procedurilor de lucru,
inclusiv n contextul unor proiecte cu caracter pilot vor contribui la creterea
eficienei i eficacitii acestor msuri, prin ncurajarea schimbului de bune practici i
transferuluidecunotinespecializatenacestedomenii.
Interveniile n cadrul AP 3 Locuri de munc pentru toi vor contribui la atingerea
obiectivelor vizate n cadrul OT 3 mbuntirea competitivitii IMMurilor, a
sectoruluiagricoliasectoruluipescuituluiiacvaculturiiprinsprijinireanfiinriide
ntreprinderiicreriidelocuridemunc,cuaccentspecialasuprazonelorncarese
nregistreazodensitateredusantreprinderilor.
Dezvoltareadenoiafaceri,conformpotenialuluilocal/regionalidentificat,vaavean
vedere utilizarea unor tehnologii moderne, puin poluante, precum i o utilizare
eficientaresurselorcontribuindastfellaatingereaobiectivelorvizatencadrul:
OT 4 Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de
carbonntoatesectoarele
OT 6 Conservarea i protecia mediului i promovarea utilizrii eficiente a
resurselor
Totodat, aciunile care vizeaz sprijinirea angajatorilor n vederea derulrii de
programe de formare pentru angajai, precum i promovarea adaptabilitii
lucrtorilorintreprinderilorcontribuielaOT3mbuntireacompetitivitiiIMM
urilor, a sectorului agricol i a sectorului pescuitului i acvaculturii prin orientarea
aciunilordesprijinctreaceledomeniideinterespentruinvestitoriicupotenialde
creterelanivellocal/regional.
RO 84

2.A.3.9.Cadruldeperforman

2.A.3.10.Categoriiledeintervenie

2.A.3.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar3
Locuridemuncpentrutoi
ncadrulAP3asistenatehnicsepoateutilizapentruimplementareacusuccesa
operaiuniloripentruelaborareaigestionareaschemeideglobalgrantpentru
dezvoltareaantreprenoriatului.
RO 85

2.A.4.AxaPrioritar4:Incluziuneasocialicombatereasrciei
2.A.4.1.Denumireaaxeiprioritare
IDulaxeiprioritare
AP4
Denumireaaxeiprioritare
Incluziuneasocialicombatereasrciei

RO
2.A.4.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
Axa Prioritar 4 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea BucuretiIlfov, eligibil n cadrul
obiectivului de competitivitate. Aceast abordare a fost aleas datorit naturii specifice a
interveniilor prevzute, care se orienteaz, pe deo parte, ctre cadrul general, prin
conceperea i implementarea strategiilor la nivel naional, i, pe de alt parte, ctre
specificul de la nivel local, n funcie de nevoile comunitilor i grupurilor sprijinite, fr
condiionrilegatededistribuiaregionalateritoriului.
O astfel de abordare crete eficiena i eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordriunitareiprinorientareafondurilorctrecomunitilecunevoilecelemaimarii,
n acelai timp, contribuie la satisfacerea cerinelor privind concentrarea tematic asociate
utilizriifondurilorUE,dupcumesteprevzutnregulamenteleUEaplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevzute vor permite o alocare i gestionare flexibil a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea i valorificarea sinergiilor i aspectelor
complementare ale proiectelor implementate n cadrul diverselor axe prioritare i,
corespunznddiverselorprioritideinvestiii.

2.A.4.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii

Fond FondulSocialEuropean
Categoriederegiune Toatecategoriile
Bazadecalcul(totalulcheltuieliloreligibile
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
Nuestecazul
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul
86

saualcheltuielilorpubliceeligibile)
Categoriederegiunepentruregiunile
ultraperifericeiregiunilenordiceslab
populate(dacestecazul)
Nuestecazul
2.A.4.4.Prioritideinvestiii
AP4:Incluziuneasocialicombatereasrciei
Prioritateadeinvestiii4.1
OT 9 Prioritatea de investiii (ii) Integrarea socioeconomic a
comunitilormarginalizate,cumarfiromii
Prioritateadeinvestiii4.2
OT 9 Prioritate de investiii (v) Promovarea antreprenoriatului
social i a integrrii profesionale n ntreprinderile sociale i
promovareaeconomieisocialeisolidarepentruafacilitaaccesulla
locuridemunc
Prioritateadeinvestiii4.3
OT 9 Prioritatea de investiii (iv) creterea accesului la servicii
accesibile, durabile i de nalt calitate, inclusiv asisten medical
iserviciisocialedeinteresgeneral

2.A.4.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate
ID OS4.1.1.
ObiectivSpecific Dezvoltarea si implementarea msurilor integrate destinate
comunitiloraflatenriscdesrcie
Rezultatele pe care statul
membru caut s le obin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Reducereanumruluidepersoaneaflatenriscdesrcie

ID OS4.1.2
ObiectivSpecific Cretereaincluziuniisocialeagrupurilorvulnerabile
Rezultatele pe care statul
membru caut s le obin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Numr crescut de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile
inclusesocialurmareasprijinuluiprimit

ID OS4.2
ObiectivSpecific Dezvoltarea economiei sociale i promovarea antreprenoriatului
social
Rezultatele pe care statul
membru caut s le obin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Creterea numrului de entiti de economie social/dezvoltarea
entitilordejaexistente
Creterea numrului de persoane ocupate n cadrul entitilor de
economiesocial

ID OS4.3.1.
ObiectivSpecific mbuntirea calitii i accesului la servicii sociale i de asisten
medical
Rezultatele pe care statul Serviciisocialeideasistenmedicaldecalitate
RO 87

RO 88
membru caut s le obin
prinsprijinuldinparteaUniunii

ID OS4.3.2.
ObiectivSpecific Cretereacalitiiserviciiloroferitelanivelulcomunitii
Rezultatele pe care statul
membru caut s le obin
prinsprijinuldinparteaUniunii
Acces crescut la servicii la nivelul comunitii: servicii sociale,
servicii de sntate i servicii comunitare integrate sociale i de
sntate

Tabelul4: Indicatoriiderezultatcomunipentrucareafoststabilitovaloareintiindicatoriiderezultatspecificiprogramuluicare
corespundobiectivuluispecific(peprioritatedeinvestiiiicategoriederegiune)(pentruFSE)
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
OS4.1.1. Persoanedin
comunitile
marginalizateaflaten
riscdesrcie,dincare
romicarelancetarea
calitiideparticipant
(a)suntnregistratela
AJOFMincutareaunui
locdemunc,
(b)urmeaz/auurmat
unprogramde
educaie/formare,care
sevafinalizacu
dobndireade
competenei/sau
calificarecu
recunoaterenaional
(c)suntnprocesde
dobandireaunei
calificri,
(d)auunlocdemunc,
respectivcontracte
individualedemunc
(e)desfoaro
activitateindependent
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.1.1. Persoaneledin
comunitile
Toate
categoriile Numr
2014 Sistem
monitorizare
Anual
RO 89 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
marginalizateaflaten
riscdesrciecareau
beneficiatdeunasau
maimultecategoriide
serviciisociale,de
ocupare,medicale,de
educaiesidelocuit
AMPOCU;
MYSMIS
OS4.1.1. Analizecomplexe/
strategiidedezvoltarea
comunitii/planuride
aciunecomunitar
utilizatenproiectele
carevizeaz
comunitatea
Toate
categoriile
Numr 2014 Anual
OS4.1.1. Persoanecareau
beneficiatdeserviciile
socialei/sauserviciile
comunitareintegrate
medicaleisociale
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.1.1. Persoanedincadrul
serviciilorsocialesial
serviciilorcomunitare
integrate(socialesi
medicale)care
finalizeazprogramele
deformare
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.1.1. Soluiiinovatoarecare
aufostreplicate
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 90 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
OS4.1.2. Persoanedingrupuri
vulnerabileinclusesocial
urmareasprijinului
primit
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.1.2. Persoanedingrupurile
vulnerabile,carela
ncetareacalitiide
participant:
(a)suntnregistratela
AJOFMincutareaunui
locdemunc,
(b)urmeaz/auurmat
unprogramde
educaie/formare,care
sevafinalizacu
dobndireade
competenei/sau
calificarecu
recunoaterenaional
(c)suntnprocesde
dobandireaunei
calificri,
(d)auunlocdemunc,
respectivcontracte
individualedemunc
(e)desfoaro
activitateindependent
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.1.2. Persoanedingrupurile
vulnerabilecareau
beneficiat/beneficiaz
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
Anual
RO 91 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
deunasaumaimulte
categoriideservicii:
sociale,deocupare,
medicale,deeducatiesi
delocuitlafinalul
programului(accesulla
serviciisocialei/saula
alteserviciideinteres
general)
MYSMIS
OS4.1.2. Persoanecareaudepit
situaiade
vulnerabilitate/nusemai
ncadreazncriteriile
grupuluivulnerabildin
careprovine
Toate
categoriile
Numr
entiti
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.2 ntreprinderisocialenou
create
Toate
categoriile
Numr
entiti
2014 Anual
OS4.2 Locuridemunccreate
nntreprinderilesociale
sprijinite
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.2 Persoanecare
beneficiazdemsurile
vizateprinproiecte
inovative
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.2 Persoanedingrupurile
vulnerabilecare
beneficiazdeservicii,
urmareaparteneriatelor
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 92 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
create/consolidate
OS4.2 Entitideeconomie
socialcareiau
mbuntitactivitatea
urmareareelelorde
sprijinidecooperare
create
Toate
categoriile
Numr
entitide
economie
social
2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.1. Personaluldincadrul
instituiilordeasisten
social,furnizoripublici
iprivaideasisten
socialiasisten
medicalcareafinalizat
programedeformare
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.1. Ratadereteniea
asistenilormedicali
comunitari,dincaren
zonerurale/
personaluluidinsistemul
deasistensocial
Toate
categoriile
% 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.1. Personalulspecializatde
lanivelulfurnizorilorde
asistenmedicalcare
afinalizatprogramede
formare
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.1 Persoanecare
beneficiazdeprograme
depreveniresidepistare
precoce(screening)
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 93 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F
Sursa Frecvena
datelor raportrii
T
pentrupatologiile
prioritare
OS4.3.1 Mecanismde
monitorizareievaluare
anevoilordeservicii
socialepentrunivelul
localdezvoltat
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.1 Schemedeparcurs/de
interveniepentru
beneficiariideservicii
integratesociale,
medicale,deocupare,de
educaie,delocuireetc
lanivelcomunitar,in
vedereaincluziunii
socialedezvoltate.
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.5 Persoanecare
beneficiazdesprijin
oferitdecentrele/
serviciiledelanivelul
comunitii
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.2 Personaluldelanivelul
serviciilorcomunitarede
ngrijirecareafinalizat
programedeformare
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.2 Persoanecare
beneficiazdemsurile
vizateprinproiecte
inovative
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 94 RO

RO 95 RO
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentrunivelul
dereferini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
OS4.3.2 Persoanedingrupurile
vulnerabilecareau
beneficiat/beneficiaz
deserviciilesociale
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS4.3.2 Serviciinounfiinatei
funcionale(au
beneficiari).
Toate
categoriile
Numr 2014 Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual

2.A.4.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descriereatipuluiiexempledeaciunicareurmeazsfiesprijiniteicontribuiilepreconizatela
obiectivelespecifice,inclusiv,dupcaz,identificareaprincipalelorgrupuriint,ateritoriilorspecifice
vizateiatipurilordebeneficiari
Prioritate de
investiii4.1
Integrarea socioeconomic a comunitilor marginalizate, cum ar fi
romii
nconcordancurecomandrilespecificedearprivindreducereasrciei,mbuntirea
eficienei i a eficacitii transferurilor sociale, cu accent deosebit pe copii, finalizarea
reformei din asisten social prin adoptarea legislaiei relevante i prin combinarea
sistematic a acesteia cu msuri de activare, precum i implementarea eficace a Strategiei
Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor,
interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii i propun att promovarea incluziunii
active i reducerea prevalenei srciei n rndul comunitilor marginalizate, n special cele
deromi,cticretereaincluziuniisocialeagrupurilorvulnerabile.
n contextul primului obiectiv specific al acestei intervenii (promovarea incluziunii active i
reducerea prevalenei srciei n rndul comunitilor marginalizate), comunitile
marginalizatesuntcelecaracterizateprinpoziiasocialperiferic,deizolareaindivizilorsau
a grupurilor, cu acces limitat la resursele economice, educaionale i comunicaionale ale
colectivitii, manifestat prin absena unui minimum de condiii sociale de via i care se
confrunt cu una sau cu un cumul de privaiuni sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de munc,
lipsa unei locuine sau locuin inadecvat, lipsa accesului la un sistem de furnizare a apei
potabile, a cldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la educaie, asisten social sau
servicii de sntate. Comunitile marginalizate pot fi delimitate geografic ntrun anumit
spaiu sau pot fi constituite din grupuri de persoane afectate de aceleai probleme (de ex,
interveniile destinate comunitii de etnie rom pot avea un caracter orientat ctre o
anumit zon de ex. cartier, sat etc. sau ctre rezolvarea unei probleme care afecteaz
comunitateanansambludeex.combatereadiscriminrii).
Interveniile prevzute contribuie la atingerea obiectivelor n domeniul incluziunii sociale
stabilitelanivelulAP20142020ilandeplinireaobiectivuluiasumatncadrulPNR,acelade
reducerecu580.000anumruluidepersoaneexpuserisculuidesrcieiexcluziunesocial
pn n 2020. Orientarea principal a interveniilor vizate se refer la comunitile cu
populaiesemnificativdeetnierom,astfelnctestedeateptatcaunprocentimportant
dinalocareapeaceastprioritatedeinterveniisfiedirecionatctreacestecomuniti.
Aciunile vizeaz implementarea de msuri economice, medicale, comunitare i
educaionale convergente, adaptate nevoilor identificate i specificului comunitilor
asistate. n acest sens, se va avea n vedere implementarea ntro manier integrat a
aciunilor, cu un accent special asupra msurilor de acompaniere, ca ingredient esenial n
asigurareasuccesului.
La nivel comunitar, capacitatea de a identifica i preveni riscurile de excluziune social este
limitat, att n ceea ce privete resursele umane, ct i din perspectiva abordrii
concentrate pentru rezolvarea acestor probleme. n acest sens, se au n vedere aciuni
combinate din domenii, precum educaie, ocupare, social i sntate inclusiv prin
susinerea prezenei i activitii asistenilor sociali, mediatorilor colari i sanitari,
nsoitorilor persoanelor aflate n nevoie, precum i altor persoane cheie pentru livrarea
RO RO 96

acestorservicii.
nvedereantreruperiicerculuiviciosalexcluziuniisocialeisrciei,seimpunecapetermen
lung,abordarealanivelcomunitarsfieintegratiorientatpetotparcursulvieii.Astfel,
aceastaartrebuisinclud,serviciidebazdeeducaie,asistensocialimedicale,cares
porneasc de la nivelul familiei, s continue cu educaia i s ncurajeze atitudinea pozitiv
fa de educaie (inclusiv prin popularizarea unor modele de succes din rndul populaiei
int), s informeze asupra riscurilor i efectelor adverse a unor cutume, precum cstoria
timpuriesauloculfemeiinsocietate.
Deasemenea,sepotaveanvedereaciunicarespermitaccesullangrijireantenatali
postnatal corespunztoare, intervenii pentru dezvoltarea n copilria timpurie, acces la
educaie precolar incluziv, sprijin pentru participarea i absolvirea gimnaziului, lucru cu
adolesceni pentru prevenirea comportamentelor nedorite/nesntoase, ca de exemplu
sarcinile n adolescen, sprijin pentru continuarea educaiei secundare i continuarea
educaiei cu obinerea unor calificri i competene relevante pentru piaa muncii i
sprijinireaintegrriiprofesionale.
Astfel,sevaacordasprijinpentrucretereaniveluluideeducaiepentrupopulaiavizatprin
mbuntireaaccesuluiiparticipriilaeducaiedecalitateimbuntireacompetenelor
de baz i abilitilor profesionale, precum i mbuntirea accesului i participrii pe piaa
muncii a membrilor comunitilor sprijinite, prin ncurajarea participrii la stagii i scheme
ucenicieilacursurideformareprofesional.Sprijinulvafiorientatattctrepersoaneledin
grupurileicomunitilevulnerabile,ctipentrupromovareaantreprenoriatuluiicrearea
denoioportunitideocupareinclusivprinformealeeconomieisociale.
Implicarea activ a ntreprinderilor sociale i a partenerilor sociali n dezvoltarea i
implementarea de proiecte care vizeaz reducerea srciei la nivelul comunitilor i
grupurilor defavorizate va fi ncurajat, avnd n vedere rolul specific jucat de acestea n
implementarea cu succes a msurilor sociale, prin promovarea incluziunii active i a unei
abordri participative i responsabile n soluionarea problemelor cu care se confrunt
membrii grupurilor i comunitilor dezavantajate. ntreprinderile sociale au potenialul de
multiplicare a impactului investiiei i de mobilizare a unor resurse mai importante din
comuniti, mai ales n situaia n care se au n vedere grupuri defavorizate. Mai mult,
ntreprinderile sociale pot atrage i resurse umane calificate care pot contribui la succesul
respectivei ntreprinderi sociale locale. Autoritile locale i serviciile sociale locale pot fi
implicatecaifondatori,susintori,acionaridupexemplulntreprindesocialecumaimuli
parteneri(multistakeholdersocialenterprises).
n vederea realizrii primului obiectivului specific stabilit n cadrul acestei prioriti de
investiii dezvoltarea si implementarea msurilor integrate destinate comunitilor aflate n
riscdesrcie,vorfisusinutedinFSEurmtoareletipurideaciuniorientative:
Aciuni de sprijin pentru creterea accesului i participrii la educaie i formare de
calitateireducereaprsiriitimpuriiacoliiprinacordareaunorpacheteintegrate,
caresacoperecosturiledetransportimas,asigurareamaterialeloreducaionale,
accesul la servicii medicale si sociale, masuri de prevenie, msuri de acompaniere
derulate prin coal i/sau la nivelul centrelor din comunitate, adaptate la nevoile i
specificulgrupurilorint;
Acordarea de stimulente financiare/subvenii persoanelor din cadrul comunitilor
defavorizate i grupurilor vulnerabile n vederea ncurajrii intrrii sau meninerii pe
piaa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziiei de la sistemul de protecie social,
precum i pentru ncurajarea participrii la formarea profesional continu sau la
RO RO 97

programe de ucenicie i stagii, nsoite de msuri de acompaniere (inclusiv social)


adaptategrupuluiintidealtetipurideinterveniiidentificatecafiindnecesare(de
exemplupremii,vouchere,inclusivpentrutransport,mbuntireacalitiispaiului
delocuitiacondiiilordeigienetc.)
Susinerea antreprenoriatului i ocuprii pe cont propriu n cadrul comunitii,
inclusiv n randul persoanelor din grupurile vulnerabile i a crerii de noi locuri de
muncprinutilizarearesurselorlocale,prinacordareademicrogranturi,etc.
Sprijinpentrudezvoltareadentreprinderisocialedeinserie,nsoitdecreareade
locuridemuncideutilizarearesurselorlocale
Proiecte (inclusiv proiecte pilot) care vizeaz furnizarea de servicii ntrun mod
integratlanivelulcomunitii,carepotincludemsurideocupareiformareaforei
de munc, msuri sociale, sntate, educaie, locuire etc. (puncte unice de acces la
servicii/onestop shop, centre multifuncionale, birouri/echipe mobile multi
funcionale, dezvoltarea unei metodologii integrate de management alcazurilor prin
utilizarea TIC, de exemplu, platform web pentru managementul cazurilor (accesul
specialitilordindiferitedomeniideaciunelainformatiiledepeplatformaweb).
Proiecteintegratecarecuprindrealizareadeanalizecomplexelaniveldecomunitate
care s evidenieze nevoile locale, potenialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de
afaceri, profile de resurse umane i abiliti, cererea local /a zonelor nvecinate de
pe piaa forei de munc, identificarea de soluii viabile care s urmreasc
incluziunea social a persoanelor/grupurilor/ comunitilor vulnerabile precum si
implementareaplanurilordeaciunesubsecvente.
Sprijinirea dezvoltrii de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate
medicaleisocialefurnizatelanivelulcomunitii(sepoateaveanvedereacoperirea
costurilor aferente funcionrii adecvate a acestora, inclusiv a cheltuielilor de
personal),inclusivprinaplicareadesoluiiinovatoarenfurnizareaserviciilordebaz
(deex.sistemdevouchere,utilizarefordemunclocal)
Formarea personalului din cadrul serviciilor sociale si al serviciilor comunitare
integrate,socialesimedicale.
Proiecteintegrate(formareprofesionaliactivitisociale/furnizareserviciisociale/
reabilitare locuine/ spaii publice) care vizeaz implicarea activ/ voluntariatul
membrilorcomunitii/grupurilorvulnerabilensoluionareaproblemelorcucarese
confruntcomunitatea
Aciuni de facilitare i mediere a relaiilor dintre diverii actori relevani la nivel
local/regional pentru identificarea i consolidarea de parteneriate, elaborare de
strategii de dezvoltare a comunitii i de planuri de aciune comunitar pentru
rezolvareaproblemelorcomunitiiprintroabordareparticipativ
Campanii de informare i contientizare i aciuni specifice pentru creterea
responsabilitii sociale i promovarea iniiativelor de voluntariat i a incluziunii
active, inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rndul comunitilor int
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare i promovarea egalitii de
anse.

Searenvedereimplementareaaciunilorprinurmtoareletipuridemecanisme:
Cereridepropunerideproiecte,pentruaciunicevizeazcomunitidelimitategeografic
sau nu, i care au n vedere o abordare integrat pentru rezolvarea nevoilor sau care i
propunaccentulpeunanumitdomeniu(deex.calificareaforeidemunc)
RO RO 98

Scheme de tip grant global, destinate implementrii aciunilor dedicate comunitilor


delimitate geografic, sub 10.000 de persoane, i care vizeaz dezvoltarea unor proiecte
integrate,pebazaunorplanuridedezvoltare
Interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii vor aborda problemele grupurilor
vulnerabilevizateialecomunitilordezavantajate,carenusunteligibilepentruprioritatea
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii(AxaPrioritar5).Sprijinulvafi
acordatfiepebazastrategieiexistentepentrudezvoltarelocal,fieindividual,pebazaunor
nevoi justificate de diferiii actori din cadrul comunitii. Cheltuielile de tip FEDR vor fi
asiguratedinfinanareancruciatdisponibil.
Interveniile prevzute n cadrul acestei Prioriti de Investiii vor fi corelate cu investiiile
programatencadrulPORialePNDRivorfiadaptatespecificuluiinevoiloridentificatela
nivel local, urmrind promovarea i consolidarea incluziunii sociale active i combaterea
discriminrii, precum i promovarea responsabilitii sociale i participarea voluntar a
cetenilor.
Aciuniledincadrulacesteiprioritideinvestiiivorficomplementarecelorimplementaten
cadrulAxeiPrioritare5,dedicatedezvoltriilocaleplasatesubresponsabilitateacomunitii,
iaciunilorimplementatencadrulPI4.2.i4.3carevizeazdezvoltareaeconomieisocialei
mbuntireaaccesuluilaserviciidebazdecalitate.nplus,interveniiledincadrulacestei
PI vor fi completate de interveniile specifice n domeniul ocuprii forei de munc i
educaieisusinutencadrulAP13ndomeniulocuprii,AP6ndomeniuleducaiei.
Interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii pot fi completate de aciuni de
consolidare a capacitii instituionale a partenerilor sociali, finanate prin PO Capacitate
Administrativ
n vederea realizrii celui deal doilea obiectiv specific stabilit n cadrul acestei prioriti de
investiii creterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, vor fi susinute din FSE
urmtoareletipurideaciuniorientative:
Proiecte integrate (servicii sociale/ medicale/ocupare/ de educaie etc) care se
adreseaznevoilorspecificealegrupurilorvulnerabile.
Acordarea de stimulente financiare/subvenii persoanelor din cadrul comunitilor
defavorizate i grupurilor vulnerabile n vederea ncurajrii intrrii sau meninerii pe
piaa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziiei de ieire din sistemul de protecie
social, precum i pentru ncurajarea participrii la formarea profesional continu
sau la programe de ucenicie i stagii, nsoite de msuri de acompaniere (inclusiv
social) adaptate grupului int i de alte tipuri de intervenii identificate ca fiind
necesare (de exemplu premii, vouchere, inclusiv pentru transport, mbuntirea
calitiispaiuluidelocuitiacondiiilordeigienetc.).
Campaniidecontientizareiaciunispecificepentruinformareprivindserviciilecare
potfiaccesate,precumideprevenie
Campanii de informare i contientizare i aciuni specifice pentru creterea
responsabilitii sociale i promovarea iniiativelor de voluntariat i a incluziunii
active, inclusiv prin valorificarea modelelor de succes din rndul comunitilor int
pentrucombatereatuturorformelordediscriminareipromovareaegalitiideanse

Prioritatedeinvestiii4.2.
Prioritatea de investiii (v) promovarea antreprenoriatului
social i a integrrii profesionale n ntreprinderile sociale i
RO RO 99

promovarea economiei sociale i solidare pentru a facilita


accesullalocuridemunc
n concordan cu recomandarea specific de ar privind reducerea srciei, precum i cu
Acordul de Parteneriat i cu strategiile naionale relevante, aciunile din cadrul acestei
prioriti de investiii vor fi destinate dezvoltrii economiei sociale, promovrii i susinerii
antreprenoriatuluisocial.
Ca urmare, prin aplicarea aciunilor prevzute n cadrul acestei prioriti de investiii, se va
aveanvederedezvoltareadestructurifuncionaledeeconomiesocial,nvedereasusinerii
integrrii pe piaa muncii a persoanelor i grupurilor vulnerabile. De asemenea, dezvoltarea
economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de munc i la dezvoltarea serviciilor
locale.
Aciunilevoraveadreptscopasigurareasprijinuluinecesarpentrunfiinareantreprinderilor
sociale de inserie (n care cel puin 30% dintre angajai aparin unui grup dezavantajat).
Totodat, antreprenorii n domeniul social vor putea beneficia de activiti de consiliere/
consultan i mentorat, precum i de formare profesional n domeniul social n vederea
nfiinrii de ntreprinderi sociale, dar i pentru dezvoltarea ulterioar a afacerilor nou
nfiinate.
Acesttipdesprijin(consiliere,mentorat,formareprofesional)pentrudezvoltareaafacerilor
va fi disponibil i pentru ntreprinderile sociale existente. n plus, pentru aceste entiti va
existaposibilitateaaccesriidemicrocrediteigaraniipentrudezvoltareaafacerilor,.
Se are n vedere acordarea de sprijin pentru dezvoltarea i consolidarea afacerilor i pentru
altetipuridentreprinderisocialestartupsau existente,similarsprijinuluidisponibilpentru
ntreprinderilesocialedeinserie.nplus,iacestetipurideentitivorputeaaccesacredite
igaraniipentrudezvoltareaafacerii.
n vederea realizrii obiectivelor stabilite n cadrul acestei prioriti de investiii, vor fi
susinutedinFSEurmtoareletipurideaciuni:
Sprijin (ex. formare profesional, consiliere, consultan in domeniul
antreprenoriatului, identificarea de piee de desfacere, dezvoltarea capacitii i
abilitilor n diferite domenii etc) pentru nfiinarea de noi ntreprinderi sociale i
dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro
granturilor.
Sprijin pentru msurile de mbtrnire activ, de ex. angajarea vrstnicilor prin
ntreprinderisociale
Crearea i consolidarea parteneriatelor cu actorii relevani de pe piaa muncii, din
sistemul de nvmnt, sau de asisten medical, de asisten social sau din
administraia local/central, n vederea creterii implicrii n furnizarea de servicii
relevante,integrateidecalitate,nspecialpentrugrupurilevulnerabile
Crearea unor reele de sprijin i de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv
pentru diseminarea de bune practici i informaii (inclusiv prin dezvoltarea unor
platforme electronice de informaii i de schimburi pentru antreprenori sociali,
incubatoare,investitorisocialiiceicarelucreazcuacetia),activitideconsolidare
a capacitii i transferul de knowhow cu alte comuniti i cu actorii relevani la
niveldearsaudinaltestatemembre
Activiti de consiliere, acompaniament i accesibilizare a persoanelor din grupurile
vulnerabile n vederea desfurrii activitii n cadrul ntreprinderilor sociale de
inserie.
Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bun cunoatere a sectorului i
RO RO 100

mbuntireavizibilitiieconomieisocialeinclusiviniiativedepromovareamrcii
sociale,idecontientizareaformelorspecificedeaciunealeeconomieisociale
Promovareaachiziiilorsocialesiachiziiilorverzincontextulreformeicomunitarea
achiziiilorpubliceicontractelor,maialesncazulserviciilorsocialeidesntate

Aciunile din cadrul acestei prioriti de investiii vor fi corelate cu investiiile finanate prin
POR i PNDR, n ceea ce privete dezvoltarea infrastructurii sociale i de asisten medical,
precum i cu investiiile susinute n cadrul prioritilor de investiii 4.1 i 4.3 privind
reducerea srciei pentru persoanele/ grupurile/ comunitile dezavantajate i
mbuntirea accesului la servicii de baz de calitate, dar i cu interveniile specifice n
domeniulocupriiieducaiei.

Prioritate de
investiii4.3.
Creterea accesului la servicii accesibile, durabile i de nalt calitate,
inclusivasistenmedicaliserviciisocialedeinteresgeneral
n concordan cu PNR i cu Recomandrile specifice de ar privind ndeplinirea reformelor
dinsectorulsanitarceaudreptscopcretereaeficienei,acalitiiiaccesibilitiiacestuia,n
specialpentrupersoaneledezavantajateipentrucomunitiledinzonendeprtateiizolate,
precum i reducerea folosirii excesive a serviciilor medicale spitaliceti (inclusiv prin
consolidarea serviciilor de asisten medical ambulatorie), interveniile din cadrul acestei
prioritideinvestiiivorcontribuilambuntireaaccesuluilaserviciideasistenmedical
isociale,precumilacretereacalitiiserviciiloroferitelanivelulcomunitii..
Msurile pentru ndeplinirea primului obiectiv stabilit n domeniul social i medical vor avea
drept scop consolidarea capacitii instituiilor competente din domeniul asistenei sociale,
incluziunii sociale i asistenei medicale, prin ntrirea capacitii de colectare a datelor,
analiz, prognoz i planificare strategic. Totodat, se are n vedere ncurajarea implicrii
sectoruluiprivatiantreprinderilorsocialenfurnizareaacestortipurideservicii.
Formarea personalului n aceste domenii, n vederea mbuntirii nivelului de aptitudini i
competene, precum i implicarea i relocarea treptat a personalului n zonele rurale vor
contribuilambuntireaaccesuluilaacesteserviciipentrutoatecategoriiledezavantajatei
vor susine, de asemenea, trecerea de la actualul sistem de ngrijire instituionalizat ctre
serviciidecalitateiaccesibile,furnizatelanivelulcomunitii,capabilesrspundprompti
eficientnevoiloracestora.
n plus, trecerea ctre serviciile la nivelul comunitii va reduce presiunea asupra sistemului
medical actual. n acest scop, se va acorda sprijin pentru dezvoltarea serviciilor acordate n
ambulatoriu i dezvoltarea serviciilor integrate de asisten medical primar la nivelul
comunitii, cu ajutorul soluiilor TIC, precum telemedicina. Msurile din acest domeniu
cuprind schimbul de bune practici, sprijin pentru elaborarea procedurilor necesare asigurrii
unei tranziii uoare de la sistemul actual, pe baza experienei altor state membre n aceast
privin, precum i asigurarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat
pentruutilizareanoilorechipamenteitehnologii.
De asemenea, se va acorda sprijin pentru formare n legtur cu soluiile digitale/TIC
dezvoltatendomeniulasisteneisocialeisntate,pentruasusinefuncionareaadecvata
sistemelor electronice interoperabile (easisten, esntate) la nivel naional i
regional/local. Acest lucru va contribui, de asemenea, la mbuntirea accesului la servicii
sociale i medicale pentru toate categoriile de populaie i va asigura o monitorizare mai
eficientimaieficaceabeneficiiloracordate.Vacrete,deasemenea,rentabilitateaprestrii
RO RO 101

serviciilor.
Avnd n vedere disparitile semnificative fa de valorile medii nregistrate la nivelul UE n
cazul majoritii indicatorilor de sntate, sunt necesare msuri destinate mbuntirii strii
de sntate a populaiei. n acest scop, se va oferi sprijin furnizrii programelor de screening
cuprecderepentruprincipalelebolicareprovoaccelmaimarenumrdedecesenregistrate
(de exemplu boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatit cronic,
tuberculoza,HIVSIDAetc.).
n vederea realizrii obiectivului specific stabilit n cadrul acestei prioriti de investiii
mbuntirea calitii i accesului la servicii sociale i de asisten medical, vor fi susinute
dinFSEurmtoareletipurideaciuni:
Consolidarea capacitilor de colectare a datelor, analiz i prognoz, planificare
strategic,etc.,ndomeniulasisteneisociale,incluziuniisocialeiasisteneimedicale
Activiti de formare i consiliere pentru mbuntirea nivelului de aptitudini i
competene al personalului specializat din cadrul instituiilor de asisten social,
precumialfurnizorilorprivaideserviciisocialecaresconduclaoferireadeservicii
de calitate la nivelul comunitii pentru copii, persoane cu dizabiliti, persoane cu
problemepsihiceipersoanenvrst,etc.(nspecialnzonelemaipuindezvoltate)
Sprijin pentru nrolarea treptat a unui numr de 2.000 de asisteni medicali
comunitari, cu prioritate n zonele rurale ndeprtate cu deficit de servicii primare de
sntate sau alte bariere legate deacces si/sau cu profil de morbiditate i mortalitate
nefavorabil
Sprijin pentru angajarea sau reinerea n sistemul de asisten social a personalului
pentru serviciile sociale prin plata salariilor a aproximativ 7000 specialiti/an (ex.
asistenisociali,ngrijitoriladomiciliu).
Activiti de formare i consiliere pentru mbuntirea nivelului de aptitudini i
competene al personalului specializat de la nivelul furnizorilor de asisten medical
(seacordprioritatepersonaluluiimplicatnserviciideprevenire,personaluluimedical
careseocupdeprincipaleleboli,precumbolicoronariene,cancer,diabet,BPOC,boli
renalecornice,hepatitcronic,tuberculoza,HIVSIDAetc.)
Oferirea unor programe de prevenire i depistare precoce (screening) pentru
principalele boli (de exemplu: boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale
cronice,hepatitcronic,tuberculozaetc.),inclusivprinmsurideinformare,educare,
contientizareapopulaiei
Formare privind sistemul easisten social i esntate, serviciile electronice i
instrumenteleconceputendomeniulasisteneisocialeialasisteneimedicalecares
contribuie la monitorizarea adecvat a serviciilor oferite in teritoriu si, implicit, a
performanelorgeneralealeprogrameloriproiectelorderulate.
Dezvoltareaunuimecanismdemonitorizareievaluareanevoilordeserviciisocialela
nivellocal(inclusivexistenaunorlistedeateptarenformatelectronic).
Dezvoltarea mecanismului de identificare a nevoilor individuale persoanelor
vulnerabile cu nevoi speciale (persoane singure n situaie de dependen) i
msuri/procedurideinterveniedezvoltatelanivelnaional.
Elaborarea instrumentelor standard de intervenie integrat (scheme de parcurs/de
intervenie pentru beneficiarii de servicii integrate sociale, medicale, de ocupare, de
educaie, de locuire etc la nivel comunitar, in vederea incluziunii sociale, obligaia
realizriiechipeiinterdisciplinareiinterinstituionale)
n vederea realizrii celui deal doilea obiectiv specific stabilit n cadrul acestei prioriti de
RO RO 102

investiii creterea calitii serviciilor oferite la nivelul comunitii, vor fi susinute din FSE
urmtoareletipurideaciuni:
Sprijin (inclusiv prin suportarea costurilor aferente personalului care presteaz aceste
serviciiiacosturilorasociatefuncionriicentrelor/serviciilornounfiinate(ex.costul
chiriei, dotri, alte costuri operaionale eseniale etc.) pentru dezvoltarea serviciilor
sociale, inclusiv n vederea tranziiei de la servicii de ngrijire instituionalizate ctre
servicii la nivelul comunitii (ex. locuine protejate, locuine sociale, apartamente de
tipfamilial,casedetipfamilial,serviciidengrijireladomiciliu,centredengrijiredezi,
serviciicomunitaredesntateiasistensocialintegrate,centredetiprespiro,etc.
Formarea personalului la nivelul serviciilor sociale, inclusiv de la nivel comunitar
(asisteni sociali, asisteni medicali comunitari, mediatori pentru romi, mediatori
colari,mediatorisanitari,lucrtorisociali,psihologi,medicidefamilie,etc.);formarea
unorechipeinterdisciplinaredespecialiticoncentratepenevoilecomunitii;
Finanarea unor scheme pilot de tip global grant, prin care s fie ncurajate abordri
inovative n furnizarea serviciilor sociale precum: externalizarea/achiziionarea de
servicii sociale de la furnizorii privai; furnizarea serviciilor sociale prin promovarea
utilizriiforeidemuncdelanivelulcomunitii(inclusivncontextulunorproiectecu
componentdeformareprofesionalischemedeucenicie),sauexperimentareaunor
noi relaii de tip contractual cu acestia sau de vouchere pentru beneficiarii de servicii
sociale/beneficii de asisten social, astfel nct acetia s poat achiziiona serviciile
depepiaalocal.
Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate sociale si de sntate (se poate avea n
vedere acoperirea costurilor aferente funcionrii adecvate a acestora, inclusiv a
cheltuielilordepersonal)
Aciunile din cadrul acestei prioriti de investiii vor fi corelate cu investiiile susinute n
cadrulprioritii4.1privindreducereaprevaleneisrcieincomunitiledezavantajateiAxa
Prioritar 5 privind investiiile integrate n comuniti, precum i cu interveniile susinute n
cadrulPORiprinPNDR,carevizeazdezvoltareainfrastructuriisocialeimedicale.
Interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii pot fi completate de aciuni de
consolidare a capacitii instituionale a partenerilor sociali, finanate prin PO Capacitate
Administrativ
Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Prioritatede
investiii4.1.
Integrareasocioeconomicacomunitilormarginalizate,cumarfi
romii
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivului propus de promovare a
incluziunii active i de reducere a prevalenei srciei n rndul minoritii rome i a altor
persoane,grupuri,comunitidezavantajatedinzoneleurbaneirurale.
Proiecteleselectatevortrebuisrspundnevoiloridentificatealecomunitilorigrupurilor
asistate i vor avea n vedere mbuntirea nivelului de trai, prin creterea angajabilitii
membrilor comunitilor i grupurilor vizate i mbuntirea accesului la servicii de baz de
calitate.
Se va urmri n primul rnd asigurarea unei abordri integrate, pentru evitarea unor msuri
disparate, a cror eficacitate este diminuat n lipsa unor msuri eficiente de acompaniere a
msurilor principale i de o insuficient adaptare la specificul local al nevoilor i dezvoltrii.
Sustenabilitatea interveniilor, inclusiv dup finalizarea perioadei de implementare, va fi
urmritcuprioritate.
RO RO 103

nprocesuldeselecie,sevaurmriasigurareacomplementaritiicuproiecteleintegrate(tip
CLLD) implementate n cadrul Axei Prioritare 5, precum i cu proiectele de investiii n
infrastructurasocial,desntateieducaiefinanatencadrulPORiPNDR.ncadrulacestei
prioriti de investiii, pentru derularea de proiecte integrate n comuniti delimitate
geograficsunteligibilecomunitiledepnla10.000persoane.
n vederea implementrii eficiente i pentru sprijinirea accesului la finanare a acelor
comuniticarenuaucapacitate(financiarsaumanagerial)dedezvoltareiimplementarea
proiectelor, se are n vedere iniierea unui/ unor scheme de tip global grant. Ca parte a
acesteia/ acestora, vor fi furnizate servicii de asisten ctre beneficiari, n vederea elaborrii
iimplementriiproiectelor.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare i selecie prin care s se
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.
Autoritatea de management poate s ncredineze gestionarea i punerea n aplicare a unei
pri a unui program operaional unuia sau mai multor organisme intermediare, prin
desemnare.Acorduldedelegare,prevede,ntrealtele:
tipuriledeoperaiunicaretrebuieinclusenGranturileGlobale
criteriiledeselecieabeneficiarilor
rateledeinterveniedinfonduriimodalitiledeefectuareainterveniei
modalitiledemonitorizare,evaluareiasigurareacontroluluifinanciaralgrantului
global
asistenacordatbeneficiarilor

Prioritatede
investiii4.2
Promovareaantreprenoriatuluisocialiaintegrriiprofesionalen
ntreprinderilesocialeipromovareaeconomieisocialeisolidare
pentruafacilitaaccesullalocuridemunc
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivului propus de dezvoltare a
economieisociale,depromovareaantreprenoriatuluisocial.
n vederea implementrii eficiente i pentru sprijinirea accesului facil la finanare al
beneficiarilor, se are n vedere iniierea unui/ unor scheme de tip global grant pentru
sprijinireanfiinriintreprinderilorsocialedeinserie.nvedereaasigurriiuneiimplementri
eficaceaacestorscheme,pebazaanalizeioportunitiiuneiastfeldeabordri,vorfisprijinite
activiti de consiliere, consultan i formare profesional n domeniul antreprenoriatului
social, att pentru crearea de noi ntreprinderi, ct i pentru consolidarea/ dezvoltarea
afacerilorexistente.Modalitateadeimplementareaacestuitipdesprijinvafistabilitnurma
uneianalizededicate.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare i selecie prin care s se
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivuluispecificalprioritiideinvestiii.

Prioritatede
investiii4.3.
Creterea accesului la servicii accesibile, durabile i de nalt calitate,
inclusivasistenmedicaliserviciisocialedeinteresgeneral
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivului propus de mbuntire a
accesului la servicii de asisten medical i sociale, precum i la servicii sociale de interes
general, caracterizate de costuri moderate i de calitate, prin promovarea tranziiei ctre
RO RO 104

serviciiintegratelanivelulcomunitii.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare i selecie prin care s se
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivuluispecificalprioritiideinvestiii.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
ncadrulAP4sevorutilizainstrumentefinanciarepentrupromovareaeconomieisocialei
antreprenoriatuluisocial.Schemeledesprijinpentruncurajareaantreprenoriatuluisunt
similarecelorimplementatencadrulAP1,AP2,AP3.
Pentrususinereaentitilordeeconomiesocialpropunem
Acordareauneifinanrinerambursabile(grant)reprezentnd100%,darnumai
multde100.000euroechivalentulnlei,dinvaloareatotalacheltuieliloreligibile
aferenteplanuluideafaceri,pentrucarefacedovadasurselordecofinanare
Garaniipentrucreditelecontractatedeentitiledeeconomiesocialnvederea
realizriiplanurilordeafaceriacceptate,pnlacelmult80%dinvaloareacreditului
solicitat,nlimitasumeide500.000euro,echivalentulnlei;
Consiliere,instruireisprijin
Modalitateaefectivdeimplementare,organizaiileeligibile,precumimecanismele
/entitilepropriuziseurmeazafistabiliteprinevaluareaexante

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)
Nuestecazul

2.A.4.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune
Tabelul5: Indicatoriderealizarecomuniispecificiprogramului
Valoarea
int(2023)
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate
de
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant) B F T
PI
4.1.1.
Participaniromi Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Persoanedincomunitile
marginalizateaflatenriscde
srciecarebeneficiazdeo
formdesprijin
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni

Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Proiectecarevizeaz
comunitatea
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni

Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Proiectecarevizeaz
comunitateafundamentatepe
strategii/analize/planuride
aciunededezvoltarea
comunitii
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni

Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO RO 105

RO RO
Valoarea
int(2023)
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate Fond Categoria
de regiunii(dac
msur esterelevant) B F T
PI
4.1.1.
Proiectecarevizeaz
furnizareadeserviciintrun
modintegratlanivelul
comunitii
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Serviciinoidezvoltate(servicii
socialei/sauservicii
comunitareintegratemedicale
isocial)
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Persoanedincadrulserviciilor
socialesialserviciilor
comunitareintegrate(sociale
simedicale)carebeneficiaz
deprogramedeformare
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Proiectecarevizeazaplicarea
desoluiiinovatoaren
furnizareadeserviciidebaz
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Activitidecontientizare Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Proiecteintegrate Numr
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.1.
Persoanecarebeneficiazde
stimulente
financiare/subvenii
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.2.
Persoaneaparinnd
grupurilorvulnerabilecare
beneficiazdesprijin(inclusiv
destimulente
financiare/subvenii,serviciide
informareetc)
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.2.
Proiecteintegratecarevizeaz
acordareadesprijin
persoanelordingrupuri
vulnerabile
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.1.2.
Activitideinformare
destinatepersoanelordin
grupurilevulnerabile
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.2.
Entitideeconomiesocial
carebeneficiazdesprijin
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.2.
Persoanedinentitilede
economiesocialcare
Numr
de
FSE Toate
categoriilede
Sistem
monitorizar
Anual
106

RO RO
Valoarea
int(2023)
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate Fond Categoria
de regiunii(dac
msur esterelevant) B F T
beneficiazdeformare/
instruire/consiliere/
consultanetc
persoane regiuni eAMPOCU;
MYSMIS
PI
4.2
Proiecteinovative(achiziii
sociale,achiziiiverzi,marca
socialetc.)
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.2
Proiectecarevizeaz
parteneriatulcuactorii
relevaninvedereacreterii
implicriinfurnizareade
serviciirelevante,nspecial
pentrugrupurilevulnerabile
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.2
Proiectecarevizeazcrearea
dereeledesprijinide
cooperare
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1.
Personaluldindomeniul
asisteneisociale,incluziunii
socialeiasisteneimedicale,
carebeneficiazdeformaren
domeniulcolectriidatelor,
analizei,prognozei,planificrii
strategiceetc
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1.
Personaluldincadrul
instituiilordeasisten
social,furnizoripublicii
privaideasistensociali
asistenmedicalcare
beneficiazdeformare/
consiliere
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1.
Asistenimedicalicomunitari,
dincarenzoneruralecare
beneficiazdesprijin
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual

PI
4.3.1.
Personaluldinsistemulde
asistensocialcare
beneficiazdesprijin
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1.
Personalulspecializatdela
nivelulfurnizorilordeasisten
medicalcarebeneficiazde
formare/consilier
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1.
Programedeprevenirei
depistareprecoce(screening)
pentruprincipaleleboli
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.1
Personalulcarebeneficiazde
formareprivindsistemule
asistentasocialasiesanatate,
serviciileelectronicei
instrumenteleconceputen
domeniulasisteneisocialei
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
107

RO RO
Valoarea
int(2023)
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitate Fond Categoria
de regiunii(dac
msur esterelevant) B F T
alasisteneimedicalemedicale
PI
4.3.2.
Personalulcarebeneficiazde
formareprivindsistemule
asistentasocialasiesanatate,
serviciileelectronicei
instrumenteleconceputen
domeniulasisteneisocialei
alasisteneimedicalemedicale
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.2,
Proiectecarevizeazscheme
deparcurs/deintervenie
pentrubeneficiariideservicii
integratesociale,medicale,
deocupare,deeducaie,de
locuireet
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.3.
Proiectecarevizeaz
dezvoltarea/susinereade
centre/serviciilanivelul
comunitii
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.3.
Proiectecarevizeaztranziia
delaserviciidengrijire
instituionalizatctreservicii
lanivelulcomunitii
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.3.
Personaluldelanivelul
serviciilorcomunitarede
ngrijirecarebeneficiazde
programedeformare

Numr FSE Toate


categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI
4.3.3.
Proiectecareutilizeaz
abordriinovativen
furnizareaserviciilorsociale
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual

2.A.4.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17

Axaprioritar4 Incluziuneasocialicombatereasrciei
Inovarea social este cu att mai important n contextul iniiativelor n domeniul
incluziunii sociale i combaterii srciei, avnd n vedere faptul c acestea vizeaz cu
prioritatecomunitile.
n cadrul acestei AP, se vor avea n vedere aciuni inovative pentru implementarea
interveniilor corespunztoare tuturor prioritilor de investiii. Astfel, se vor avea n
vedere:
creareaiconsolidareadeparteneriaterelevantepentruidentificareanevoilor
cu care se confrunt comunitile, dar i pentru identificarea unor soluii
practice,viabile,dearspundeproblemeloridentificate
108

identificarealanivellocaliimplicareaactivaunorfacilitatori,attnvederea
elaborriistrategiilordedezvoltarelocal,ctipentrufacilitareaparticiprii
membrilor comunitii la programele de sprijin, inclusiv pentru depirea
barierelordeordinmoralsaucareindecutumelesocietate/etnice.
Implicarea actorilor relevani din comunitate pentru creterea gradului de
informare i contientizare privind sprijinul disponibil i modalitile de
accesare
Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea i
valorificarea de bune practici a nivel naional sau din alte State Membre, alturi de
promovarea unor modele de succes din interiorul comunitii sau din comuniti
similare.
Se va urmri crearea i valorificarea de complementariti i sinergii cu msurile
susinutendomeniuleconomieisocialeicelecarevizeazmbuntireaaccesuluila
serviciimedicaleisocialedesntate.
Interveniile prevzute n cadrul AP4 Incluziunea social i combaterea srciei vor
contribuilaatingereaobiectivelorvizatencadrulurmtoareleObiectivetematice:
OT 2 mbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii TIC, n
contextul iniiativelor de dezvoltare a instrumentelor i aplicaiilor TIC n
domeniulsocialimedical
OT 3 mbuntirea competitivitii IMMurilor, a sectorului agricol i a
sectoruluipescuituluiiacvaculturiiprinorientareaaciunilordesprijinpentru
cretereaocupriiicretereaniveluluidecalificareamembrilorcomunitilor
sprijinite ctre acele domenii de interes pentru investitori i cu potenial de
creterelanivellocal/regional,conformpotenialuluiidentificat

2.A.4.9.Cadruldeperforman

2.A.4.10.Categoriiledeintervenie

2.A.4.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar4
Incluziuneasocialicombatereasrciei
Asistenatehnicpoatefiutilizatpentruasigurareacadruluinecesarimplementrii
AP4,ipentruelaborareaigestionareainstrumentelorfinanciareiaschemelorde
tipglobalgrant
RO RO 109

2.A.5. Axa Prioritar 5: Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea


comunitii

2.A.5.1.DenumireaAxeiPrioritare
IDulaxeiprioritare
AP5
Denumireaaxeiprioritare
Dezvoltare local plasat sub
responsabilitateacomunitii

ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
DA
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul
2.A.5.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
Axa Prioritar 5 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea BucuretiIlfov, eligibil n cadrul
obiectivului de competitivitate. Aceast abordare a fost aleas datorit naturii specifice a
interveniilor prevzute, care se orienteaz, pe deo parte, ctre cadrul general, prin
conceperea i implementarea strategiilor la nivel naional, i, pe de alt parte, ctre
adaptarea la nivel local, n funcie de nevoile comunitilor i grupurilor sprijinite, fr
condiionrilegatededistribuiaregionalateritoriului.
O astfel de abordare crete eficiena i eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordriunitareiprinorientareafondurilorctrecomunitilecunevoilecelemaimarii,
n acelai timp, contribuie la satisfacerea cerinelor privind concentrarea tematic asociate
utilizriifondurilorUE,dupcumesteprevzutnregulamenteleUEaplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevzute vor permite o alocare i gestionare flexibil a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea i valorificarea sinergiilor i aspectelor
complementare ale proiectelor implementate n cadrul diverselor axe prioritare i,
corespunznddiverselorprioritideinvestiii.

RO RO 110

RO 111 RO
2.A.5.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii

Fond FondulSocialEuropean
Categoriederegiune Toatecategoriile
Bazadecalcul(totalulcheltuieliloreligibile
saualcheltuielilorpubliceeligibile)

Categoriederegiunepentruregiunile
ultraperifericeiregiunilenordiceslab
populate(dacestecazul)
Nuestecazul
2.A.5.4.Prioritideinvestiii
AP5:Dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii(CLLD)
Prioritateadeinvestiii5.1
OT 9 Prioritatea de investiii (vi) Dezvoltare local
plasatsubresponsabilitateacomunitii
2.A.5.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate
ID OS5.1
ObiectivSpecific Dezvoltarea i implementarea msurilor integrate
destinatecomunitiloraflatenriscdesrcie
Rezultatele pe care statul
membru caut s le obin prin
sprijinuldinparteaUniunii
Reducerea numrului persoanelor aflate n risc de
srcie

Tabelul4: Indicatoriiderezultatcomunipentrucareafoststabilitovaloareintiindicatoriiderezultatspecificiprogramuluicare
corespundobiectivuluispecific(peprioritatedeinvestiiiicategoriederegiune)(pentruFSE)
Valoareade
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
OS
5.1
Persoane din comunitile
marginalizate aflate n risc de
srcie, din care romi care la
ncetarea calitii de
participant
(a) sunt nregistrate la AJOFM
incutareaunuilocdemunc,
(b) urmeaz/au urmat un
program de educaie/formare,
care se va finaliza cu
dobndirea de competene
i/sau calificare cu
recunoaterenaional
(c) sunt n proces de
dobandireauneicalificri,
(d) au un loc de munc,
respectiv contracte individuale
demunc
(e) desfoar o activitate
independent
Toate
categoriilede
regiuni
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS
5.1
Persoanele din comunitile
marginalizate aflate n risc de
srcie care au beneficiat de
unasaumaimultecategoriide
servicii sociale, de ocupare,
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
RO 112 RO

RO 113 RO
Valoareade
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator Categoriede
regiune
Unitateade
msura
indicatorului
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin
B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
medicale, de educaie si de
locuit
OS
5.1
Analizecomplexe/strategiide
dezvoltareacomunitii/
planurideaciunecomunitar
utilizatenproiectelecare
vizeazcomunitatea
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS
5.1 Persoanecareaubeneficiatde
serviciilesocialei/sau
serviciilecomunitareintegrate
medicaleisociale
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS
5.1 Persoanedincadrulserviciilor
socialesialserviciilor
comunitareintegrate(sociale
simedicale)carefinalizeaz
programeledeformare
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual
OS
5.1 Soluiiinovatoarecareaufost
replicate
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Sistem
monitorizar
eAMPOCU;
MYSMIS
Anual


RO 114 RO

2.A.5.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descriereatipuluiiexempledeaciunicareurmeazsfiesprijiniteicontribuiilepreconizatela
obiectivelespecifice,inclusiv,dupcaz,identificareaprincipalelorgrupuriint,ateritoriilorspecifice
vizateiatipurilordebeneficiari
Prioritatede
investiii
PI5.1Prioritateadeinvestiii(vi)Strategiidedezvoltarelocal
plasatsubresponsabilitateacomunitii
nconcordancurecomandrilespecificedearprivindreducereasrciei,mbuntirea
eficienei i eficacitii transferurilor sociale cu un accent deosebit pe copii, finalizarea
reformeideasistensocialprinadoptarealegislaieirelevanteiprinntrirealegturiicu
msurile de activare, pentru a asigura o implementare a Strategiei Guvernului Romniei de
incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor, precum i cu Acordul de
Parteneriat, interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii sunt menite s promoveze
incluziunea activ i s reduc prevalena srciei n rndul minoritii rome i a altor
persoane,grupuri,comunitidezavantajatedinzoneleurbaneirurale.Msurileplanificate
vor contribui, n principal, la ndeplinirea obiectivuluiint asumat n cadrul PNR, acela de
reducerecu580.000anumruluipersoanelorexpuserisculuidesrcieiexcluziunesocial
pn n 2020, precum i la obiectivele asumate n domeniul ocuprii forei de munc,
educaieiialsntii.
Rezultateleanticipaterespectivreducereaprevaleneisrcieincomunitilederomi,pe
deoparte,ipentrucelelaltepersoane/grupuri/comunitidezavantajate,pedealtparte
reflect abordarea urmat n cadrul interveniei, care include msuri specifice ce vizeaz
populaia rom i intervenii separate ce vizeaz alte persoane/ grupuri/ comuniti
dezavantajate.
Comunitiledinmediulurbanavutenvederencadrulacesteiprioritiaufostprioritizate
n baza exerciiilor de cartografiere efectuate de Banca Mondial i cuprind zonele urbane
cele mai expuse riscului de srcie i excluziune social, avnd o populaie de peste 10.000
locuitori.
La nivelul comunitilor / grupurilor/ persoanelor defavorizate exist numeroase probleme
deasigurareaunuitraidecent,ncondiiileuneirateredusedeparticiparepepiaamuncii,
un nivel educaional sczut i acces deficitar la servicii de baz i condiii decente de locuit.
Se nregistreaz totodat tendine care nregistreaz agravarea situaiei, prin multiplicarea
ghetourilornmediulurbaniadncireasrcieinmediulruralncelemaimultecazurin
zonele cu populaie semnificativ de etnie rom ceea ce indic o eficien redus a
msurilorimplementatepnacum,cndproiecteledeinfrastructurnuaufostnsoitede
proiecte tipsoft, care s vizeze msuri de tipul reprofesionalizrii, (re)calificrii i stimulrii
angajrii.nacestecondiii,utilizareaunorabordriintegratensoluionareaproblemelorcu
careseconfruntacestecomunitiesteabsolutnecesar.
Implementareaaciunilorprevzutencadrulacesteiprioritisevarealizaprinintermediul
aplicriiinstrumentuluidedezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii(CLLD).
Sprijinul acordat va viza, pe de o parte, elaborarea strategiilor de dezvoltare local, inclusiv
identificarea i dezvoltarea proiectelor relevante pentru soluionarea problemelor
comunitilor vizate i pe de alt parte, sprijin pentru implementarea efectiv a strategiilor

RO 115 RO
locale.
Interveniile din cadrul acestei PI vor fi aplicate n mod integrat (dezvoltarea infrastructurii
susinut de msuri de cretere a capacitii umane prin dezvoltarea de msuri de tip FSE).
Interveniile susinute n cadrul acestei prioriti vor beneficia de sprijin din POCU, POR i
PNDR i vor fi puse n aplicare conform metodologiei stabilite pentru aceast ax prioritar
(selecia proiectelor se va realiza n dou etape de ctre un comitet comun, constituit din
membriaiautoritilordemanagementimplicate,maintipebazaunuicererideexprimare
ainteresuluiiulteriordupelaborareastrategieidedezvoltarelocaliaproiectelorcare
vor fi implementate la nivelul comunitii prin selectarea proiectelor pe baza detaliilor
tehnice i strategice furnizate). Sprijinul pentru infrastructur pentru comunitile care
utilizeaz instrumentul de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii va fi
acordatdinPORncazulzonelorurbane,iarnzoneleruraleprinPNDR.
nvederearealizriiobiectivuluispecificstabilitncadrulacesteiprioritideinvestiii,vorfi
susinutedinFSEurmtoareletipurideaciuni:
Sprijinpentruelaborareastrategiilordedezvoltarelocal
o Activitidedezvoltarecomunitarintegratrealizareadeanalizecuprinztoare
la nivel de comunitate care s evidenieze nevoile locale, potenialul de
dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane i abiliti,
cererea local/ a zonelor nvecinate de pe piaa forei de munc, care s
urmreasc incluziunea social a persoanelor/ grupurilor/ comunitilor
vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunitii i de planuri de
aciune/dezvoltare comunitar pentru rezolvarea problemelor comunitii printr
o abordare participativ; campanii de contientizare i aciuni specifice pentru
creterea responsabilitii sociale i promovarea incluziunii active (inclusiv prin
valorizarea modelelor de succes din rndul comunitilor int prin combaterea
tuturor formelor de discriminare i promovarea egalitii de anse); informare,
consiliere, formare/ dezvoltare profesional (inclusiv prin schimbul de bune
practici, activiti de consolidare a capacitii i transfer de knowhow cu alte
comunitiicuactorirelevanilaniveldearsaudinaltestatemembre);
Proiecte integrate (infrastructur plus msuri de tip FSE) pentru reducerea srciei i
combatereaexcluziuniisocialencomunitiledefavorizate,inclusiv:
o Aciuni de sprijin pentru creterea accesului i participrii la educaie i formare
de calitate i reducerea prsirii timpurii a colii prin acordarea unor pachete
integrate, care s acoperecosturile de transport i mas,asigurareamaterialelor
educaionale, accesul la servicii medicale si sociale, masuri de prevenie, msuri
de acompaniere derulate prin coal i/sau la nivelul centrelor din comunitate,
adaptatelanevoileispecificulgrupurilorint;
o Acordarea de stimulente financiare/subvenii persoanelor din cadrul
comunitilor defavorizate i grupurilor vulnerabile n vederea ncurajrii intrrii
saumenineriipepiaamuncii,inclusivpentruasigurareatranziieidelasistemul
de protecie social, precum i pentru ncurajarea participrii la formarea
profesionalcontinusaulaprogramedeucenicieistagii,nsoitedemsuride
acompaniere (inclusiv social) adaptate grupului int i de alte tipuri de
intervenii identificate ca fiind necesare (de exemplu premii, vouchere, inclusiv
pentru transport, mbuntirea calitii spaiului de locuit i a condiiilor de

RO 116 RO
igienetc.)
o Susinerea antreprenoriatului i ocuprii pe cont propriu n cadrul comunitii,
inclusivnrandulpersoanelordingrupurilevulnerabileiacreriidenoilocuride
muncprinutilizarearesurselorlocale,prinacordareademicrogranturi,etc.
o Sprijinpentrudezvoltareadentreprinderisocialedeinserie,nsoitdecrearea
delocuridemuncideutilizarearesurselorlocale
o Proiecte (inclusiv proiecte pilot) care vizeaz furnizarea de servicii ntrun mod
integrat la nivelul comunitii, care pot include msuri de ocupare i formare a
foreidemunc,msurisociale,sntate,educaie,locuireetc.(puncteunicede
acces la servicii/onestop shop, centre multifuncionale, birouri/echipe mobile
multifuncionale, dezvoltarea unei metodologii integrate de management al
cazurilor prin utilizarea TIC, de exemplu, platform web pentru managementul
cazurilor(accesulspecialitilordindiferitedomeniideaciunelainformatiiledepe
platformaweb).
o Sprijinireadezvoltriideserviciisociale,precumsideserviciicomunitareintegrate
medicale i sociale furnizate la nivelul comunitii (se poate avea n vedere
acoperirea costurilor aferente funcionrii adecvate a acestora, inclusiv a
cheltuielilordepersonal),inclusivprinaplicareadesoluiiinovatoarenfurnizarea
serviciilordebaz(deex.sistemdevouchere,utilizarefordemunclocal)
o Formarea personalului din cadrul serviciilor sociale si al serviciilor comunitare
integrate,socialesimedicale.
o Proiecte integrate (formare profesional i activiti sociale/ furnizare servicii
sociale/ reabilitare locuine/ spaii publice) care vizeaz implicarea activ/
voluntariatul membrilor comunitii/ grupurilor vulnerabile n soluionarea
problemelorcucareseconfruntcomunitatea
o Aciuni de facilitare i mediere a relaiilor dintre diverii actori relevani la nivel
local/regional pentru identificarea i consolidarea de parteneriate, elaborare de
strategii de dezvoltare a comunitii i de planuri de aciune comunitar pentru
rezolvareaproblemelorcomunitiiprintroabordareparticipativ
o Campanii de informare i contientizare i aciuni specifice pentru creterea
responsabilitii sociale i promovarea iniiativelor de voluntariat i a incluziunii
active,inclusivprinvalorizareamodelelordesuccesdinrndulcomunitilorint
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare i promovarea egalitii de
anse.
Aciuniledincadrulacesteiprioritideinvestiiivorficomplementarecelorimplementaten
cadrul PI 4.1, care vor susine aciunile din cadrul comunitii ce nu sunt eligibile pentru
prioritatea dezvoltare plasat sub responsabilitatea comunitii, dup cum rezult din
exerciiiledecartografiereefectuatedeBancaMondialialteinstituii.


RO 117 RO
Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Criteriile de selectare a strategiilor/planurilor de aciune vor lua n considerare principiul
dezvoltrii bazate pe contribuia comunitii (community driven development), ca
modalitate optim de identificare a nevoilor i de gestionare a resurselor, n vederea
satisfacerii a acestor nevoi. Un alt principiu, complementar cu cel menionat anterior, este
cel al interveniei plasat n zona nevoii identificate (area based approach), pentru un
impact ct mai mare asupra comunitilor vizate. De asemenea, se va lua n considerare
principiul pachetului integrat de proiecte n sensul n care nu se vor putea selecta strategii
avnd proiecte monofuncionale (de ex. doar proiecte n domeniul educaiei) sau proiecte
care vizeaz o singur categorie social, n vederea prevenirii apariiei unor efecte adverse
degenulsegregriiipentruobinereaunuiimpactreallanivelulcomunitii.Nunultimul
rnd, vor fi avute n vedere principii precum maturitatea strategiilor/planurilor de
aciune/proiectelor, accentul pus pe rezolvarea problemelor (problem solving focus),
impactului acestora cu privire la incluziunea social i reducerea srciei,
complementaritatea cu alte aciuni aferente OT 9, finanate din alte fonduri (FEDR) i cu
aciunile prevzute a fi finanate din POR din domeniile acoperite de obiectivul tematic
menionat. Se va avea n vedere ca finanarea FESI s nu se suprapun cu alte tipuri de
intervenii,generndpericoluldubleifinanri.
Pentru toate aciunile, se va aplica o procedur n dou etape, prima viznd lansarea unui
apel de exprimare a interesului (call for expressions of interest), urmat de etapa
selectrii proiectelor integrate. Acestea vor fi selectate pe baza criteriilor definite n
Ghidurile Solicitantului pentru respectiva cerere de proiecte i se vor finana n limita
fonduriloralocate.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
Nuestecazul

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)
Nuestecazul

2.A.5.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune
Tabelul5: Indicatoriderealizarecomuniispecificiprogramului
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator
Unitate
de
msur
Fond
Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
PI5.1. Participaniromi Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Persoanedincomunitile
marginalizateaflatenriscde
srciecarebeneficiazdeo
formdesprijin
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Proiectecarevizeaz
comunitatea
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
Anual

RO 118 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor
Frecvena
raportrii
ID Indicator
Unitate
de
msur
Fond
Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
MYSMIS
PI5.1. Proiectecarevizeaz
furnizareadeserviciintrun
modintegratlanivelul
comunitii
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Serviciinoidezvoltate
(serviciisocialei/sauservicii
comunitareintegrate
medicaleisocial)
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Persoanedincadrul
serviciilorsocialesial
serviciilorcomunitare
integrate(socialesimedicale)
carebeneficiazdeprograme
deformare
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Proiectecarevizeaz
aplicareadesoluii
inovatoarenfurnizareade
serviciidebaz
Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Activitidecontientizare Numr
de
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Proiecteintegrate Numr
proiecte
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Persoanecarebeneficiazde
stimulente
financiare/subvenii
Numr
de
persoane
FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
PI5.1. Strategii/analize/planuride
aciunededezvoltarea
comunitii
Numr FSE Toate
categoriilede
regiuni
Sistem
monitorizare
AMPOCU;
MYSMIS
Anual
2.A.5.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17

Axaprioritar5 Dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii
n cadrul acestei AP, se vor avea n vedere aciuni inovative pentru implementarea
interveniilor corespunztoare tuturor prioritilor de investiii. Astfel, se vor avea n
vedere:
creareaiconsolidareadeparteneriaterelevantepentruidentificareanevoilor

RO 119 RO
cu care se confrunt comunitile, dar i pentru identificarea unor soluii
practice,viabile,dearspundeproblemeloridentificate
identificarealanivellocaliimplicareaactivaunorfacilitatori,attnvederea
elaborriistrategiilordedezvoltarelocal,ctipentrufacilitareaparticiprii
membrilor comunitii la programele de sprijin, inclusiv pentru depirea
barierelordeordinmoralsaucareindecutumelesocietii/etnice.
Implicarea actorilor relevani din comunitate pentru creterea gradului de
informare i contientizare privind sprijinul disponibil i modalitile de
accesare
Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea i
valorificarea de bune practici a nivel naional sau din alte State Membre, alturi de
promovarea unor modele de succes din interiorul comunitii sau din comuniti
similare.
Se va urmri crearea i valorificarea de complementariti i sinergii cu msurile
susinutendomeniuleconomieisocialeicelecarevizeazmbuntireaaccesuluila
serviciimedicaleisocialedesntate.
Interveniile prevzute n cadrul AP4 Incluziunea social i combaterea srciei vor
contribuilaatingereaobiectivelorvizatencadrulurmtoareleObiectivetematice:
OT 2 mbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii TIC, n
contextuliniiativelordedezvoltareainstrumentelorTICifacilitareaaccesului
membrilor comunitii la astfel de instrumente, dar i prin msurile care
vizeaz dezvoltarea de instrumente TIC specifice n domeniul social i medical
(ncorelarecuPOR)
OT 3 mbuntirea competitivitii IMMurilor, a sectorului agricol i a
sectoruluipescuituluiiacvaculturiiprinorientareaaciunilordesprijinpentru
cretereaocupriiicretereaniveluluidecalificareamembrilorcomunitilor
sprijinitectreaceledomeniideinterespentruangajatori.
2.A.5.9.Cadruldeperforman
2.A.5.10.Categoriiledeintervenie

2.A.5.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar5
Dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii

2.A.6.AxaPrioritar6:Educaieicompetene

2.A.6.1.Denumireaaxeiprioritare
IDulaxeiprioritare
AP6
Denumireaaxeiprioritare
Educaieicompetene

RO 120 RO

2.A.6.2.Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeo
categoriederegiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
AxaPrioritar6Educaieicompetenevavizatoateregiunile,inclusivregiuneaBucureti
Ilfov, eligibil n cadrul obiectivului de competitivitate. Aceast abordare a fost aleas
datorit naturii specifice a interveniilor prevzute, care se orienteaz, pe deo parte, ctre
cadrulgeneral,princoncepereaiimplementareastrategiilorlanivelnaional,i,pedealt
parte, ctre adaptarea la nivel local, n funcie de nevoile comunitilor i grupurilor
sprijinite,frcondiionrilegatededistribuiaregionalateritoriului.
O astfel de abordare crete eficiena i eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordriunitareiprinorientareafondurilorctrecomunitilecucelemaimarinevoii,n
acelai timp, contribuie la satisfacerea cerinelor privind concentrarea tematic asociate
utilizriifondurilorUE,dupcumesteprevzutnregulamenteleUEaplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevzute vor permite o alocare i gestionare flexibil a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea i valorificarea sinergiilor i aspectelor
complementare ale proiectelor implementate n cadrul diverselor axe prioritare i,
corespunznddiverselorprioritideinvestiii.
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciare
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementa
exclusivprininstrumentefinanciarestabilitela
nivelulUniunii
Nuestecazul
ntreagaaxprioritarsevaimplementaprin
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitatea
comunitii
Nuestecazul
nceeacepriveteFSE:ntreagaax
prioritarestededicatinovriisocialesau
cooperriitransnaionalesauambelor
Nuestecazul

RO 121 RO

2.A.6.3.Fondul,categoriaderegiuneibazadecalculpentrusprijinulUniunii

Fond FondulSocialEuropean
Categoriederegiune Toatecategoriile
Bazadecalcul(totalulcheltuieliloreligibile
saualcheltuielilorpubliceeligibile)

Categoriederegiunepentruregiunile
ultraperifericeiregiunilenordiceslab
populate(dacestecazul)
Nuestecazul

2.A.6.4.Prioritideinvestiii
AP6:Educaieicompetene
Prioritateade
investiii6.1
OT 10 Prioritatea de investiii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului egal la
nvmntul precolar, primar i secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de nvare formale, nonformale i informale pentru
reintegrareaneducaieiformare
Prioritateade
investiii6.2
OT 10 Prioritatea de investiii (ii) mbuntirea calitii i a
eficieneinvmntuluiteriariaceluiechivalentiaaccesuluila
acestea,nvedereacreteriiparticipriiianiveluluideeducaie,n
specialpentrugrupuriledefavorizate
Prioritateade
investiii6.3
OT 10 Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului egal la
nvarea pe tot parcursul vieii pentru toate grupele de vrst n
cadre formale, nonformale i informale, actualizarea cunotinelor,
a competenelor i a aptitudinilor forei de munc i promovarea
unor parcursuri de nvare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite;
Prioritateade
investiii6.4
OT10Prioritateadeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforei
demuncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziiei
de la educaie la piaa forei de munc i consolidarea formrii i a
sistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea
programelordenvmntiinstituireaidezvoltareaunorsisteme
de nvare la locul de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare
dualiprogramedeucenicie;


RO 122 RO
2.A.6.5.Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate

10.1.Prioritateadeinvestiii(i)reducereaiprevenireaparasiriitimpuriiascoliii
promovareaaccesuluiegallanvmntulprecolar,primarisecundardecalitate,
inclusivlaparcursuridenvareformale,nonformaleiinformalepentrureintegrarean
educaieiformare
ID OS6.1.
ObiectivSpecific Creterea accesului i participrii la nvmntul ante
precolar i precolar de calitate, n special pentru
categoriiledezavantajatedecopii.
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Rata de cuprindere mbuntit n nvmntul
anteprecolar i precolar, n special pentru
categoriiledezavantajatedecopii.
Servicii integrate (pilot) de educaie i ngrijire de
calitate pentru anteprecolar, n special pentru
zone/comunitidezavantajate.
ID OS6.2.
ObiectivSpecific Dezvoltarea msurilor de stimulare a accesului i
participrii la nvmntul primar i secundar de
calitate i de prevenire a abandonului colar, n special
pentrucategoriiledezavantajatedecopii/elevi.
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Ratadecuprinderembuntitnnvmntulprimar
i secundar, n special pentru categoriile dezavantajate
decopii.
Rata de abandon colar diminuat n nvmntul
primar i secundar, n special pentru categoriile
dezavantajatedecopii.
ID OS6.3.
ObiectivSpecific Diversificarea oportunitilor de revenire n sistemul
educaionalacopiilor/tinerilorcareauprsitprematur
coala prin extinderea programelor de tip a doua ans
i asigurarea accesului la programe de calificare
profesional.
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Rata crescut a persoanelor care reintr n sistemul
de educaie i formare, dup prsirea timpurie a
colii.
ID OS6.4.
ObiectivSpecific Dezvoltarea msurilor de stimulare a accesului i
participrii la nvmntul primar i secundar de
calitate i de prevenire a abandonului colar, n special
pentrucategoriiledezavantajatedecopii/elevi
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
Ofert educaional optimizat prin parteneriat
social, centrat pe formarea de competene

RO 123 RO
sprijinuldinparteaUniunii cheieinclusivpentrucategoriiledezavantajatede
copii.

10.2.Prioritateadeinvestiii(ii)mbuntireacalitiiiaeficieneinvmntuluiteriar
iaceluiechivalentiaaccesuluilaacestea,nvedereacreteriiparticipriiianivelului
deeducaie,nspecialpentrugrupuriledefavorizate

10.4.Prioritateadeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelordemuncaeducaiei
iasistemelordeformare,facilitareatranziieidelaeducaielapiaaforelordemunci
consolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,
inclusivprinmecanismedeanticipareacompetenelor,adaptareaprogramelorde
nvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemedenvarelaloculdemunc,inclusiv
aunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie
ID OS6.1
ObiectivSpecific Cretereaaccesuluiiparticipriilanvmntulteriar,
n special pentru persoane cu oportuniti reduse
(categorii netradiionale de studeni, persoane din
mediul rural, persoane cu CES, persoane de etnie rom,
persoane provenite din medii socioeconomice
defavorizateetc.).
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Ratadecuprinderembuntitnnvmntulteriar,
nspecialpentrucategoriiledezavantajatedepersoane.
Ratadiminuatdeabandonastudiilorteriarenspecial
pentrucategoriiledezavantajatedepersoane
ID OS6.2.
ObiectivSpecific mbuntirea calitii nvmntului teriar la nivel de
sistem i instituii de nvmnt n concordan cu
cerinelepieeimuncii.
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Ofert educaional optimizat prin parteneriat social,
centrat pe formarea i dezvoltarea de competene
profesionale i transversale cerute pe piaa muncii,
inclusivpentrucategoriiledezavantajatedepersoane.
Mecanisme de management universitar mbuntite,
care s promoveze multicalificarea pe baza anticiprii
competenelor solicitate de angajatori i a coninutului
inovator.
ID OS6.3.
ObiectivSpecific mbuntirea eficienei nvmntului teriar la nivel
de sistem i instituii de nvmnt n concordan cu
cerinelepieeimuncii,nspecialnsectoareeconomice
cupotenialdecretere
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Ratacrescutdeinseriepepiaamunciiaabsolvenilor
destudiiteriare


RO 124 RO
Relevan crescut a programelor din nvmntul
teriarpentrumediulprivat/decercetare

10.3.Prioritateadeinvestiii(iii)cretereaaccesuluiegallanvareapetotparcursulvieii
pentru toate grupele de vrst n cadre formale, nonformale i informale, actualizarea
cunotinelor, a competenelor i a aptitudinilor forei de munc i promovarea unor
parcursuri de nvare flexibile, inclusiv prin orientarea profesional i validarea
competenelordobndite
10.4.Prioritateadeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelordemuncaeducaiei
iasistemelordeformare,facilitareatranziieidelaeducaielapiaaforelordemunci
consolidarea formrii i a sistemelor de formare profesional, precum i a calitii lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea programelor de
nvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemedenvarelaloculdemunc,inclusiv
aunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie
ID OS6.1.
ObiectivSpecific Creterea accesului i participrii la programele de
nvare pe tot parcursul vieii, n special n rndul
persoanelor necalificate, cu un nivel sczut de educaie
icalificare,inclusivdincategoriidezavantajate.
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Ratacrescutdeparticiparelanvareapetotparcursul
vieii
Numr crescut de participani care provin din categorii
dezavantajatelaprogrameledenvarepetotparcursul
vieii
ID OS6.2.
ObiectivSpecific Consolidarea capacitii sistemului de educaie i
formare profesional n vederea asigurrii calitii i
relevaneiprogramelordePVpentrupiaamuncii
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
SistemdePVmbuntitlanivelnaional
ID OS6.3.
ObiectivSpecific Consolidarea capacitii furnizorilor de educaie i
formare pentru a dezvolta i implementa programe de
calitate,relevantepentrupiaamuncii
Rezultatelepecarestatul
membrucautsleobinprin
sprijinuldinparteaUniunii
Capacitate crescut a furnizorilor de formare din IPT i
FPC


Tabelul4: Indicatoriiderezultatcomunipentrucareafoststabilitovaloareintiindicatoriiderezultatspecificiprogramuluicarecorespund
obiectivuluispecific(peprioritatedeinvestiiiicategoriederegiune)(pentruFSE)
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categorie
deregiune
UM
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
10.1.Prioritateadeinvestiii(i)reducereaiprevenireaparasiriitimpuriiascoliiipromovareaaccesuluiegallanvmntulprecolar,primarisecundarde
calitate,inclusivlaparcursuridenvareformale,nonformaleiinformalepentrureintegrareaneducaieiformare
OS6.1. Persoane(copiidevrsta06
ani)carecontinustudiile,
caurmareasprijinuluiprimit
(programedetipEICP)
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.1. PersonaldidacticdinEICP
certificat,dincaredin
zonelerurale/
dezavantajate
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.2. Persoane(eleviISCED13
ani)carecontinustudiile,
caurmareasprijinuluiprimit
(programetipSAS)
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.2. ProgrametipSAS
validate/implementate
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
programe
2014 Anual
OS6.2. Oferteeducationale
centratepecompetente
cheiennvmntul
primarsisecundar
validate/implementate,
dincarebazatepesolutii
digitale
Toate
categoriile
deregiuni
2014 Anual
OS6.3. Persoanecertificaten
urmaunuiprogramdetip
Toate
categoriile
Numr
persoane
2014 Anual
RO 125 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
Indicatorulde Unitateade
rezultatcomun msur
Categorie Anulde Sursa Frecvena utilizatcabaz pentru
ID Indicator UM
deregiune referin B F T datelor raportrii pentru nivelulde
stabilirea
obiectivului
B F T
referini
obiectiv
ADS,dincare:persoane
careurmeazoformde
educaiesauformarela
ncetareacalitiide
participant;dincare
persoanecaredobndesc
ocalificarelancetarea
calitiideparticipant
deregiuni
OS6.3. ProgramedetipAdoua
ansimplementate,
dincarenzonelerurale
idefavorizate
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
programe
2014 Anual
OS6.4. Personaldin
nvmntulprimari
secundarcertificat,
urmareasprijinului
primit,dincare:ncadrul
programelortipSAS;n
cadrulprogramelortip
ADS.
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
10.2.Prioritateadeinvestiii(ii)mbuntireacalitiiiaeficieneinvmntuluiteriariaceluiechivalentiaaccesuluilaacestea,nvedereacreterii
participriiianiveluluideeducaie,nspecialpentrugrupuriledefavorizate;10.4.Prioritateadeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelordemunca
educaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziieidelaeducaielapiaaforelordemunciconsolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,
precumiacalitiilor,inclusivprinmecanismedeanticipareacompetenelor,adaptareaprogramelordenvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemede
nvarelaloculdemunc,inclusivaunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie
OS6.1. Persoanenmatriculaten
nvmntulteriar,ca
urmareasprijinului
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
RO 126 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
Indicatorulde Unitateade
rezultatcomun msur
Categorie Anulde Sursa Frecvena utilizatcabaz pentru
ID Indicator UM
deregiune referin B F T datelor raportrii pentru nivelulde
stabilirea
obiectivului
B F T
referini
obiectiv
primit,dincare:persoane
peste25ani;persoane
careaparinunor
categoriidezavantajate
socioeconomic
OS6.2. Programedestudiidin
nvmntulteriar
orientatectrenevoile
pieeimunciivalidate
institutional/implementat
e.
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
entiti
2014 Anual
OS6.2. Sistemmultinivelarde
calificarennvmntul
teriarbazatepe
dobndireade
competenerelevante
pentrupiaamuncii
implementat
Toate
categoriile
deregiuni
Numar
sisteme
2014 Anual
OS6.2. Universiticare
implementeazsistemul
multinivelardecalificare
Toate
categoriile
deregiuni
Numar
entitati
2014 Anual
OS6.2. Personaldidacticdin
nvmntulteriar
certifica,caurmarea
sprijinuluiprimit
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.3. Persoane(absolveni
studiidelicenta,masterat
sidoctorat)careigsesc
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
RO 127 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
Indicatorulde Unitateade
rezultatcomun msur
Categorie Anulde Sursa Frecvena utilizatcabaz pentru
ID Indicator UM
deregiune referin B F T datelor raportrii pentru nivelulde
stabilirea
obiectivului
B F T
referini
obiectiv
unlocdemunclaase
lunidelancetarea
calitiideparticipant,
dincareantreprenori.
OS6.3. Persoanecareaufinalizat
programepostdoctorale,
dincare:persoanecarela
aselunidelancetarea
calitiideparticipantau
unlocdemuncntro
instituiedenvmnt
teriarsaudecercetare;
dincarepersoaneale
carorstudiisaufinalizat
cuelementedetransfer
tehnologicsauinovare
dezvoltatecaurmarea
sprijinuluiprimit
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.3. Oferteeducaionale
dezvoltateprin
parteneriatecumediulde
afacerinnvmntul
teriarpilotaten
domeniiledefinitede
SNCDIsiSNC
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
oferte
2014 Anual
10.3.Prioritateadeinvestiii(iii)cretereaaccesuluiegallanvareapetotparcursulvieiipentrutoategrupeledevrstncadreformale,nonformaleiinformale,
actualizareacunotinelor,acompeteneloriaaptitudinilorforeidemuncipromovareaunorparcursuridenvareflexibile,inclusivprinorientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite
RO 128 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
Indicatorulde Unitateade
rezultatcomun msur
Categorie Anulde Sursa Frecvena utilizatcabaz pentru
ID Indicator UM
deregiune referin B F T datelor raportrii pentru nivelulde
stabilirea
obiectivului
B F T
referini
obiectiv
10.4.Prioritateadeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforeidemuncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziieidelaeducaielapiaaforei
demunciconsolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,inclusivprinmecanismedeanticipareacompetenelor,adaptarea
programelordenvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemedenvarelaloculdemunc,inclusivaunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie

OS6.1. Persoanecertificatela
incetareacalitatiide
participantdincare:
persoanecaredobndesc
ocalificare;persoane
caresiauvalidat
competentedobanditein
contextenonformalesi
informale.
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
persoane
2014 Anual
OS6.2. Numruldeinstrumente,
mecanisme
implementatelanivel
naionaldincare:
mecanismedeanticipare
anevoilordeformare;
mecanismede
recunoatere,validaresi
certificarearezultatelor
tuturorformelorde
educatiedezvoltate
Toate
categoriile
deregiuni
2014 Anual
OS6.2. Numruldecalificri
validate
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
calificri
2014 Anual
OS6.2. NumruldecentredeIPV Toate Numr 2014 Anual
RO 129 RO

Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
Indicatorulde Unitateade
rezultatcomun msur
Categorie Anulde Sursa Frecvena utilizatcabaz pentru
ID Indicator UM
deregiune referin B F T datelor raportrii pentru nivelulde
stabilirea
obiectivului
B F T
referini
obiectiv
funcionaledincare:
centrecomunitarepentru
nvarepermanent;
centreregionalede
formareprofesional.
categoriile
deregiuni
entiti
OS6.3. NumruldeprogrameIPV
validate/implementate
dectrefurnizoriide
formarelaaselunidela
finalizareasprijinului
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
programe
2014 Anual
OS6.2. Sistemdeasigurarea
calitatiiinFPCsiinvatarea
laloculdemunca
implementat
Toate
categoriile
deregiuni
Sistem 2014 Anual
OS6.2. Entitaticareau
pilotat/validatunsistem
deasigurareacalitatiiin
FPCsiinvatarealalocul
demunca
Toate
categoriile
deregiuni
Numr
entitati
2014 Anual
OS6.2.

Persoanecarei
mbunescsituaiape
piaamuncii,dincare:
antreprenori
Toate
categoriile
deregiuni
Numarde
persoane
2014 Anual
OS6.3 PersonaldinPV
certificat,urmarea
sprijinuluiprimit,din
care:
Cadredidactice
2014 Anual
RO 130 RO

RO 131 RO
Valoarea
de
referin
Valoarea
int(2023)
ID Indicator
Categorie
deregiune
UM
Indicatorulde
rezultatcomun
utilizatcabaz
pentru
stabilirea
obiectivului
B F T
Unitateade
msur
pentru
nivelulde
referini
obiectiv
Anulde
referin B F T
Sursa
datelor
Frecvena
raportrii
Formatori
Tutoridenvarelalocul
demunc
Evaluatori

RO 132 RO

2.A.6.6.Aciunicareurmeazsfiesprijinitencadrulprioritilordeinvestiii
Descriereatipuluiiexempledeaciunicareurmeazsfiesprijiniteicontribuiilepreconizatela
obiectivelespecifice,inclusiv,dupcaz,identificareaprincipalelorgrupuriint,ateritoriilorspecifice
vizateiatipurilordebeneficiari
Prioritatede
investiii6.1.
OT 10 Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de nvare formale,
nonformaleiinformalepentrureintegrareaneducaieiformare
n conformitate cu recomandarea specific de ar privind accelerarea reformei n sistemul
denvmnticuAcorduldeParteneriati,avndnvederenevoiadeambuntinivelul
deeducaieicompeteneleforeidemunc,aciunileaferenteacesteiprioritideinvestiii
vor viza mbuntirea accesului i participrii la nvmntul anteprecolar, precolar,
primarisecundar,decalitate,nspecialpentrucategoriiledezavantajatedecopii/elevi.:
mbuntirea accesului i nivelului de participare la nvmnt anteprecolar i
precolardecalitate;
Creterea ratei de retenie colar n educaia i formarea profesional iniial i
cretereaparticipriilaeducaieagrupurilorexpuserisculuiexcluziunii;
Cretereacalitiiirelevaneinvmntuluiprimarisecundar.
Sepreconizeazcaciunileimplementatevorconducelacreterearatelordecuprinderen
nvmntul anteprecolar, precolar, primar i secundar, precum i la creterea ratelor de
tranziie la nvmntul secundar, n special a categoriilor cu oportuniti reduse cu accent
pepopulaiaroma.Interveniileplanificatevorvizacuprioritatereducerearateideabandon
colar n nvmntul primar i secundar, avnd n vedere problemele majore cu care se
confruntRomnianprezentnacestsenscuaccentpepopulaiaroma.
Aciunile n domeniul creterii calitii actului educaional i mbuntirii curriculei vor
contribui, pe termen lung, la creterea performanelor elevilor romni i mbuntirea
rezultatelorobinutedeeleviidinnvmntulprimarisecundar.
Msurilecarevizeazmbuntireaaccesuluiiparticipriilaeducaiedecalitatesempart,
nfunciedeintaspecific,n:
msuricareprivesceducaiaingrijireacopiiloranteprecolariiprecolari(EICP),cu
accentpepopulaiaroma;
msuri care privesc mbuntirea accesului i participrii la nvmntul primar i
secundar, inclusiv prin aplicarea unor politici de intervenie n scopul prevenirii i
reduceriiprsiriitimpuriiacolii,cuaccentpepopulaiaroma;
msuri de cretere a calitii nvmntului obligatoriu i postobligatoriu
preuniversitar, n vederea mbuntirii rezultatelor obinute i creterii relevanei
acestorapentrupiaamuncii.
Aciunile ntreprinse n domeniul EICP vor urmri stabilirea unui cadru instituional coerent
pentru educaia anteprecolar i, de asemenea, mbuntirea accesului la servicii de tip

RO 133 RO
EICPdebuncalitate,ndeosebinzoneleruraleidefavorizate(inclusivprinimplementarea
unor programe de asisten care s aib n vedere asigurarea sprijinului material necesar
participrii la educaia timpurie, cu accent pe populaia roma). Aciunile vor cuta, de
asemenea,sncurajezemobilitateairelocareapersonaluluinzoneleruraleidefavorizate
n scopul mbuntirii accesului i participrii la educaia timpurie pentru copii din aceste
zone.
Un alt set de msuri va avea n vedere extinderea accesului i participrii la nvmntul
primar i secundar, n scopul prevenirii i reducerii prsirii timpurii a colii. Msurile
planificate se subscriu unor tipuri de intervenii specifice (msuri de prevenie, msuri de
intervenieicompensatorii),cuaccentpepopulaiaroma..
n vederea prevenirii prsirii timpurii a colii, vor fi concepute i implementate o serie de
programe de asisten necesare asigurrii participrii la educaie n special pentru categorii
dezavantajate, cu accent pe populaia roma. nplus, se va susine dezvoltarea i punerea n
aplicare a programelor de tip SAS (school after school) i a masurilor de sprijin pentru
participarea la programele de educaie i formare a elevilor din IPT, n scopul prevenirii
prsiriitimpuriiacoliiiaprogramelordetipadouaans,camsurideinterveniepentru
facilitarea reintegrrii n sistemul de nvmnt (reducerea prsirii timpurii a colii). De
asemenea, va fi sprijinit organizarea de aciuni i campanii de contientizare pentru a se
asigura o bun nelegere a avantajelor pe care le ofer educaia i a rolului ei n facilitarea
ocuprii unui loc de munc i al integrrii sociale, n scopul creterii participrii i pentru a
preveniireduceprsireatimpurieacolii.
Msurile de intervenie i compensatorii pentru reducerea prsirii timpurii a colii vizeaz
reluareaeducaiei,inclusivprinncurajareadezvoltriiiimplementriiunorprogramedetip
a doua ans. Msurile planificate vor avea n vedere creterea calitii i accesibilitii
acestui tip de programe cu o component de calificare profesional util, n special pentru
eleviiproveninddinmediiigrupuridefavorizate,cuaccentpepopulaiaroma.
Un set special de msuri va urmri mbuntirea calitii nvmntului obligatoriu prin
elaborareaunornoicurriculenaionaleiorientatespreelevimetodologiidepredarecare
s faciliteze un proces de nvare bazat pe dezvoltarea de competene cheie, n
conformitate cu cerinele examenelor naionale i testelor internaionale (tip PISA). De
asemenea, se vor derula aciuni de formare profesional a personalului din nvmntul
preprimar, primar i secundar pentru mbuntirea nivelului general de abiliti i
competenealacestuia.
Va fi ncurajat integrarea soluiilor de tip TIC i dezvoltarea resurse de nvare digitale i
electronice,attnsprijinulutilizriiprogramelorcolarentreeleviipersonaluldidacticcu
privire la elaborarea programelor de nvmnt, ct i pentru stimularea schimbului de
informaiiialcooperrii.
n vederea ndeplinirii obiectivelor stabilite pentru aceast prioritate de investiii, vor
finanateprinFSEurmtoareletipurideaciuni:
ActivitindomeniulEICP:
Dezvoltarea unui cadru instituional coerent pentru educaia i ngrijirea copiilor
anteprecolari;
Elaborarea i implementarea unor mecanisme de asisten (stimulente financiare,
facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate, mentorat al prinilor,

RO 134 RO
dezvoltareaiutilizareadenoimaterialedenvare,inclusivprinncurajareautilizrii
TIC etc.) n vederea extinderii accesului i participrii la educaia timpurie, n special
pentru persoanele aparinnd grupurilor vulnerabile i comunitilor dezavantajate,
cuaccentpepopulaiaroma;
Sprijin pentru nfiinarea i funcionarea de noi cree, inclusiv n zonele rurale i
defavorizate;
ncurajarea nscrierii personalului didactic n educaia EICP, n zonele rurale/
dezavantajate pentru a asigura disponibilitatea acestor servicii i n aceste zone
(inclusivstimulentefinanciare,schemedemobilitate);
ncurajarea i Implicarea ONGurilor/partenerilor sociali pentru a extinde i dezvolta
EICPinclusivnzoneleipentrucomunitiledefavorizate.

Activiti care vizeaz mbuntirea accesului i participrii la nvmntul primar i


secundar

Activiticarevizeazprevenireaprsiriitimpuriiacolii(PTS):
Elaborarea i implementarea unor mecanisme de asisten n vederea extinderii
accesului i participrii la educaie, pentru prevenirea PTS (stimulente financiare,
facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate, mentorat att al
elevilor, ct i al prinilor etc.), noi materiale de nvare, educaie alternativ cu
accentpedobndireadecompetenecheie;
Sprijin pentru elaborarea i funcionarea programelor coal dup coal, cu accent
pezoneleicomunitiledefavorizate,cuaccentpepopulaiaroma(subveniipentru
nfiinarea, mbuntirea capacitii furnizorilor de programe coal dup coal,
dezvoltarea curriculei, formarea personalului implicat n programele SAS, sprijin cu
privirelacosturiledenfiinare/funcionare,costuriledepersonaletc.);
Aciuni i campanii de contientizare n vederea creterii ratelor de meninere n
sistemuldeeducaieiniialipentruasigurareanelegereaabeneficiilorpecarele
ofereducaiacuprivirelaanseledeocupareaunuilocdemunc.
ActiviticarevizeazreducereaPTS(msurideintervenieicompensatorii):
Sprijinintegrat(princonsiliereaattaprinilor,ctiacopiilor)nvedereareducerii
incideneiPTSipentruncurajareareluriieducaiei,inclusivprinajutorfinanciar,cu
accentpepopulaiaroma;
Elaborareaiimplementareaunorprogramedetipadouaanscuaccentpezonele
ruraleicomunitiledefavorizate(sprijinpentrumbuntireaprogramelordeacest
tip, pentru consolidarea capacitii de funcionare a furnizorilor, noi materiale de
nvare, educaie alternativ care urmrete dobndirea de competenecheie,
sprijin pentru furnizarea unor programe de calificare profesional de calitate n
specialpentrueleviidinmediulruralcuaccentpepopulaiaromaetc.).

Activiticarevizeazmbuntireaeducaieiobligatoriilaniveldesistem:
Reformareacurriculeicolareobligatoriicentratepeformareadecompetenecheiei
a metodologiilor didactice pentru nvmntul primar i secundar, incluznd
utilizareadesoluiidigitale/detipTIC;
coninuturicentratepenevoileelevilor;
Cercetri/ analize cu accent pe evidenierea cauzelor performanelor sczute la

RO 135 RO
testele naionale i internaionale (tip PISA) pe dezvoltarea de mecanisme de
anticipare de competene precum i pe identificarea de soluii pentru mbuntirea
situaieiactuale.
Activitatetransversal:
Perfecionarea profesional specializat pentru personalul didactic din nvmntul
preuniversitar n vederea furnizrii unor programe de calitate pentru educaia
timpurie, pentru prevenirea i reducerea timpurie a prsirii colii, a utilizrii noilor
metode de predare i noilor coninuturi centrate pe nevoile elevilor, n special care
lucreaz cu copiii aparinnd grupurilor vulnerabile/ din comunitile dezavantajate,
cuaccentpepopulaiaroma.
Aciunile aferente acestei prioriti de investiii vor fi corelate cu investiiile sprijinite prin
Programul Operaional Regional i Programul Naional de Dezvoltare Rural, n ceea ce
privetedezvoltareainfrastructuriisistemuluideeducaieiformareprofesional.

Prioritatede
investiii6.2.
PI 10.2 Prioritatea de investiii (ii) (a) mbuntirea calitii i a
eficieneinvmntuluiteriariaceluiechivalentiaaccesuluila
acestea,nvedereacreteriiparticipriiianiveluluideeducaie,n
specialpentrugrupuriledefavorizate;

10.4. Prioritatea de investiii (iv) Sporirea relevanei educaiei i a


sistemelor de formare pe piaa forei de munc, facilitarea tranziiei
delaeducaielapiaaforelordemunciconsolidareasistemelorde
formareprofesional,precumiacalitiilor,inclusivprinmecanisme
deanticipareacompetenelor,adaptareaprogramelordenvmnt
i instituirea i dezvoltarea unor sisteme de nvare la locul de
munc, inclusiv a unor sisteme de nvare dual i programe de
internship
n concordan curecomandarea specific de ar privindalinierea nvmntului teriar la
necesitile pieei muncii i mbuntirea accesului pentru persoanele defavorizate, i cu
prevederile Strategiei Naionale pentru nvmntul Teriar i cele ale Acordului de
Parteneriat, aciunile aferente acestei prioriti de investiii vor avea ca scop creterea
calitii i eficienei nvmntului teriar, precum i mbuntirea accesului i ratei de
participare la nvmntul teriar, cu atenie special acordat studenilor netradiionali.
Aciunile vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului stabilit n cadrul Programului
Naional de Reform n contextul obiectivului din Strategia Europa 2020, care prevede
cretereaprocentuluipopulaieicustudiiteriarepnla26,7%pnn2020.
Totodat,nconformitatecurecomandrilespecificedearprivindcorelareareformelorn
nvmntul superior i teriar nonuniversitar cu nevoile pieei forei de munc, n
conformitate cu prevederile Programului Naional de Reform i cu Acordul de Parteneriat,
aciunile din cadrul acestei prioriti de investiii vor viza mbuntirearelevanei educaiei
iformariiinraportcunevoilepieeiforeidemunc.
Aciunile implementate vor conduce la creterea ratei de acces, participare i absolvire n
nvmntul teriar (inclusiv nvmntul teriar nonuniversitar), n special pentru
categoriile de cursani netradiionali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe

RO 136 RO
populaiaroma.
Aciunile ntreprinse pentru ndeplinirea obiectivului stabilit vor cuprinde nfiinarea unor
mecanisme de acordare de sprijin financiar pentru a facilita extinderea accesului i
participrii la nvmntul teriar, n special pentru tinerii care provin din grupurile
vulnerabile i zonele defavorizate, inclusiv a celor din zonele rurale, cu accent pe populaia
roma. Msurile de susinere financiar vor fi condiionate de absolvirea studiilor
teriare/ocupareaunuilocdemunc.
O atenie special va fi acordat mbuntirii calitii i relevanei nvmntului teriar
(inclusivnonuniversitar),prindezvoltareaunorprogramedestudiuiparcursuridenvare
inovatoare i atrgtoare pentru participani, innd cont de nevoile pieei muncii, dar i cu
scopul de a valorifica potenialul specific, sectorial i teritorial de cretere i inovaie. De
asemenea, va fi sprijinit elaborarea unor programe i sisteme de nvare prin experien
practic, n scopul dezvoltrii abilitilor i competenelor care sunt cerute pe piaa muncii.
Asigurareaunuigradmaimaredeflexibilitatenorganizareaiimplementareaprogramelor
inclusiv prin integrarea soluiilor de tip TIC i nfiinarea unor resurse digitale de nvare i
schimb de informaii n reele de specialiti va fi un element important n creterea
atractivitii i capacitii nvmntului teriar de adaptare la nevoile specifice ale
cursanilorialepieeimuncii.
Va fi ncurajat instituirea unor parteneriate i programe n materie de cooperare i
mobilitate,attlaniveltransnaional,ctinaional,cuimplicareasectoruluiprivatiaaltor
actori relevani n conceperea i punerea n aplicare a unor programe de studii atractive i
utile.Acesteparteneriatevorjucaunroldeosebitdeimportantnceeaceprivetedomeniul
CDI,princretereagraduluideaplicareneconomiearezultatelorobinutenacestdomeniu
prin elemente de transfer tehnologic dezvoltate n cadrul parteneriatelor, n special n
sectoareleprioritaredecretere..
Aciunile planificate vor conduce la o cretere a ratei de ocupare a absolvenilor de studii
superioarendomeniulstudiilorabsolvite,ncondiiileuneicreteriarelevaneistudiilorio
mai bun corelare cu nevoile pieei muncii. n acest sens, se va acorda sprijin pentru
activitiledeexploraremeniteaevaluanevoiledepepiaamuncii,lanivellocal,regionali
naional,precumidintroperspectivbazatpenevoisectoriale.Stabilireadeparteneriate
funcionale i reele de schimb de informaii ntre actorii relevani, cum ar fi medii
preuniversitare,academice,sectorulprivatiinstituiidecercetare,vafincurajat.
CreareadereelefuncionalendomeniulcercetriiincurajareaactivitilorCDIrelevante
pentrupiaaforeidemuncieconomiesuntmijloaceeficientedeconsolidareasinergiilor
dintre diferitele intervenii susinute i stimularea creterii n sectoarele prioritare/int,
identificatenStrategieNaionalpentruCompetitivitate20142020.
Asigurarea abilitilor i competenelor adecvate n rndul cadrelor didactice din
nvmntul teriar este o condiie esenial pentru mbuntirea calitii educaiei.
Sprijinulacordatnaceastprivinvacuprindeactivitideformareidendrumarepentru
personalul didactic, precum i programe de schimb de experien i diseminarea de bune
practici.
Deasemenea,vafisprijinitefortuldembuntireamanagementuluiigestionriilanivelul
nvmntului superior n vederea creterii calitii i rezultatelor din nvmntul teriar,
inclusiv n sprijinul promovrii unui sistem bazat pe multicalificare pe baza anticiprii

RO 137 RO
competenelorsolicitatedeangajatoriaconinutuluiinovator.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei prioriti de investiii, vor fi finanate cu
sprijinulFSEurmtoareletipurideaciuni:
Aciunipentruextindereaaccesuluiiparticipriilanvmntulteriar
Instituirea unui mecanism de sprijin care s cuprind acordarea de stimulente
financiare (inclusiv burse) i pachete de msuri de asisten condiionate de
absolvirea studiilor teriare/ocuparea unui loc de munc, n vederea creterii
numrului de cursani i de absolveni din nvmntul teriar, n special cei care
provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaia roma, rural i cursani
netradiionali (pentru toate tipurile de studii de nivel teriar: nvmnt postliceal,
delicenidemasterat,studiidoctoraleipostdoctorale);
Sprijinirea accesului la nvmntul teriar prin activiti comune derulate cu elevi,
studeniipersonaldidactic.
Aciunipentrucretereacalitiiiutilitiistudiilorteriare
Evaluarea nevoilor de pe piaa muncii n ceea ce privete nvmntul teriar
universitar i nonuniversitar (dezvoltarea mecanismelor de anticipare a
competentelor);
Creareadeinstrumentesuportcuconinutinovator,axatepembuntireacalitii
experienelordenvareiperesursedestudiumoderneiflexibile,cumonitorizare
ievaluarebazatepeunprocesoptimizatdeasigurareacalitii.
Msuripentrudezvoltareaunuisistematractivdenvmntsuperioriteriarnon
universitar tehnic, princorelarea cunevoile pieei muncii,cu potenialul de cretere
icudomeniileinovative;
Dezvoltarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri, cu un accent pe
dobndireadeabilitiicompetenerelevantepentrupiaamuncii;
Mecanisme de mbuntire a nvmntului teriar nonuniversitar bazate pe
programedemobilitateiconinutinovatornrelaiecunevoilepieeimuncii;i.
Aciunidecreterearateideocuparenrndulparticipanilordinnvmntulteriar
nfiinarea unor parteneriate cu sectorul privat pentru facilitarea trecerii de la
educaielaunlocdemunc(inclusivprininstituireaunuisistemfuncional,destagii
depracticlaunpotenialangajator,programedeinternshipetc.);
Programe de nvare prin experien practic i orientare profesional axate pe
dobndirea de competene transversale corelate cu necesitile pieei muncii, n
specialnsectoareleeconomicecupotenialdecretere;
Sprijinpentruconsolidareaparteneriatelordintreuniversiti,instituiidenvmnt
teriar nonuniversitar i actorii din domeniul cercetrii i inovrii pentru stimularea
dezvoltrii de noi programe de cercetare cu aplicaii directe n economie (elemente
de transfer tehnologic), cu atenie deosebit acordat sectoarelor prioritare/de
cretere;
Activiti de cercetare i de colaborare n reea pentru tinerii cercettori n scopul
crerii de sinergii ntre cercetare i inovare, n special n ceea ce privete
complementaritateacuprioritileStrategieiNaionalepentruCompetitivitate2014
2020icucelealesectoarelorcupotenialdecretere,nsprijinulinternaionalizrii
nvmntuluiteriar;
Crearea unui sistem de informare coordonata, n ambele sensuri: de la companii /

RO 138 RO
sectorulprivatctreinstituiiledenvmntteriarprivindnevoilelordeinstruire,
precum i de la instituiile de nvmnt ctre ntreprinderi, pentru a rspunde
nevoilorsectoruluiprivatlanivelregional/local.
Aciunetransversal
Perfecionarea profesional specializat pentru personalul didactic din nvmntul
superior i teriar nonuniversitar n ceea ce privete coninutul educaional inovator
i resursele de nvare moderne i flexibile, inclusiv programe de schimb de
experienidiseminareadebunepractici.
Aciunile aferente acestei prioriti de investiii vor fi corelate cu investiiile pentru
dezvoltarea infrastructurii sistemului de educaie finanate prin Programul Operaional
Regional.

Prioritatede
investiii
OT 10 Prioritatea de investiii (iii) (a) creterea accesului egal la
nvarea pe tot parcursul vieii pentru toate grupele de vrst n
contexte formale, nonformale i informale, actualizarea
cunotinelor, a competenelor i a aptitudinilor forei de munc i
promovarea unor parcursuri de nvare flexibile, inclusiv prin
orientareaprofesionalivalidareacompetenelordobndite;

OT 10 Prioritate de investiii (iv) sporirea relevanei pe piaa forei


demuncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziiei
de la educaie la piaa forei de munc i consolidarea formrii i a
sistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt educaie i formare precum la cerinele
pieei precum i instituirea i dezvoltarea unor sisteme de nvare
la locul de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare dual i
programedeucenicie;
nconcordancurecomandareaspecificdearprivindintensificareareformeindomeniul
VETicuintaasumatnProgramulNaionaldeReformderataparticipriilaactivitide
nvare pe tot parcursul vieii de 10% (pentru populaia ntre vrstele de 25 i 64 de ani),
precum i n concordan cu Acordul de Parteneriat, aciunile aferente acestei prioriti de
investiiivorconducelaocretereaaccesuluiiparticipriilaprogrameledenvarepetot
parcursul vieii, n special n rndul persoanelor necalificate, a celor cu nivel sczut de
educaie i formare profesional i a acelor din mediul rural. n plus, aciunile specifice
acestorprioritideinvestiiivorcontribuiilaatingereaadouobiectivespecifice:
Consolidarea capacitii sistemului de educaie i formare profesional n vederea
asigurrii calitii i relevanei programelor de PV, inclusiv a celor de formare
profesional,pentrupiaamuncii;
Consolidarea capacitii furnizorilor de educaie i formare pentru a dezvolta i
implementaprogramedecalitate,relevantepentrupiaamuncii;
Aciunile planificate vor conduce la creterea ratei de participare la nvarea pe tot

RO 139 RO
parcursulvieii,prindezvoltareaiimplementareaunorprogrameflexibiledeacesttipiprin
sprijinul acordat pentru consolidarea capacitii centrelor comunitare de nvare
permanentiacentrelorregionaledeformareprofesional,cuscopuldeaoferimaimulte
oportuniti de formare profesional, informare, consiliere i orientare, n special pentru
persoaneleaparinndgrupurilordefavorizate.Dinpunctuldevederealparticipriiactivepe
piaa muncii i al dezvoltrii carierei, componenta de consiliere pe care o prevd aceste
programe va prezenta o importan deosebit pentru beneficiarii de programe de IPV, n
scopulcreteriirelevaneiprogrameloriauneimaibuneintegrripepiaamuncii.
n scopul creterii calitii i relevanei sistemului de IPV la nevoile pieei muncii, vor fi
implementate activiti de explorare menite a evalua i anticipa nevoile i tendinele de
evoluieapieeimuncii,lanivellocal,regionalinaionalconformpotenialuluidecretere
identificat (la nivelul Planurilor Regionale de Dezvoltare), precum i dintro perspectiv
bazat pe nevoile sectoriale, cu accent asupra sectoarelor prioritare i de cretere. n acest
sens, va fi esenial stabilirea de parteneriate funcionale i reele de schimb de informaii
ntreactoriirelevani,cumarfisectoruldeeducaieiformareprofesional,sectorulprivat,
parteneriisocialiiinstituiiledecercetare.
Aciunile la nivel de sistem vor urmri dezvoltarea i operaionalizarea unor sisteme de
anticipareanevoilordeformareprofesional,urmatederevizuireacurriculeiiacalificrilor
n concordan cu rezultatele analizelor efectuate, alturi de dezvoltarea unor mecanisme
eficacedecertificareiasigurareacalitiiformriilaniveldesistemifurnizorideformare,
carescontribuielacreterearelevaneiprogramelordenvare,inclusivncontextulunei
ncrederisporiteaangajatorilorncompeteneledobnditecaurmareafrecventriiacestor
cursuri.
n acest context, se va acorda o importan deosebit dezvoltrii unui cadru instituional
coerent pentru PV la nivel naional, local i regional, odat cu susinerea unui sistem de
calificarepemaimultenivele.
Complementar acestor intervenii, se va acorda o atenie deosebit instituirii mecanismelor
necesare pentru recunoaterea rezultatelor tuturor formelor de nvare, respectiv
recunoaterea i validarea competenelor i calificrii obinute att n medii formale, ct i
informale,lanivelnaionaliinternaional.Astfeldemsurivorcontribuilasporireaanselor
deangajare,cailacretereancrederiiiamotivaieideanvaiprogresa.
Sevasusineimplementareaaciunilorcarevizeazmbuntireacapacitiiinstituionalea
furnizorilor de formare profesional iniial i continu cu scopul de a crete oferta de
programedeformaredecalitatepentrusectoareleprioritareiadiversificaoportunitilede
participare la nvare pe tot parcursul vieii. n plus, un set special de intervenii va viza
organizareadeprogramemenitessprijinedezvoltareaprofesionalapersonaluluididactic,
formatorilor, tutorilor, a facilitatorilor etc., asigurnd un proces permanent de mbuntire
aabilitiloricompeteneloracestora.
Pentruatingereaobiectiveloraferenteacesteiprioritideinvestiie,vorfifinanateprinFSE
urmtoareletipurideaciuni:
ActivitipentrucretereaaccesuluiiparticipriilaprogrameledePV
Instituirea unui sistem de sprijin i msuri de acompaniere n vederea creterii
participrii la programele PV, n special pentru persoanele aparinnd categoriilor i

RO 140 RO
provenind din zone dezavantajate, cu accent asupra acelora necalificai, cu un nivel
sczutdeeducaieiformareprofesionalsaucareprovindinmediulrural;
Dezvoltareaifurnizareadeprogramedenvarelaloculdemunc;
DezvoltareaifurnizareadeserviciideconsilierepentrubeneficiariideserviciiPVn
legturdirectcuproceseledevalidarearezultatelornvriidobnditencontexte
nonformale i informale, dezvoltarea carierei i cutarea de noi oportuniti pentru
locuridemunc.
Organizarea de campanii/aciuni de informare i contientizare pentru promovarea
importaneiformriiprofesionaleiparticipriilaprogrameledePV
Aciuni de consiliere i tutorat pentru elevii de vrst gimnazial i pentru prini,
pentruncurajareaparticipriilaprogrameledeformareprofesionaliniial,
Dezvoltarea i furnizarea de oportuniti flexibile de PV cum ar fi programele care
vizeazmbuntireaabilitilordebazitransversaleattprofesionale,ctinon
profesionale, n special pentru acei aduli peste 25 de ani care au prsit timpuriu
coala,cuunnivelsczutdeeducaieicalificare(facilitideinstruire,programepe
obazmodular,sistemdeacumularedecredite,posibilitateadeaintranprogram
n momente diferite i nu numai la nceputul acestuia, adaptarea criteriilor de
eligibilitatepentruastfeldeprogramepentruapermiteaccesulunuinumr/categorii
ct mai largi de persoane, utilizarea de noi tehnologii pentru creterea accesului la
materialeledeinstruireetc.).
Activiti pentru creterea calitii i relevanei sistemului de nvare pe tot parcursul
vieii(PV)
Dezvoltarea i implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare
profesionalpetermenscurt,mediuilung;
Revizuirea calificrilor i curricula, precum i elaborarea de calificri noi (cu accent
asupra sectoarelor economice prioritare, identificate n cadrul Strategiei Naionale
pentruCompetitivitate),flexibilizareaparcursurilordenvare
Crearea i generalizarea mecanismelor de recunoatere a rezultatelor tuturor
formelor de nvare, respectiv recunoaterea i validarea competenelor i
calificrilor dobndite n context formal, nonformal i informal, pentru ntreg
sistemuldeformareprofesional(IVETiCVET)
Sprijin pentru crearea i operaionalizarea unui mecanism de certificare a
competenelor i calificrilor (costuri de funcionare a centrelor, costuri salariale,
costuridecertificareetc.)
Elaborareaiimplementareaunuisistemdeasigurareacalitiilaniveldesistemde
CVTipentruprogrameledenvarelaloculdemunc,
Dezvoltareaiimplementareaunuisistemdemonitorizareatranziieidelaeducaie
i formare profesional la piaa muncii (sistem de urmrire a traseului socio
profesionalabsolvenilor);
Dezvoltarea unui cadru instituional coerent pentru funcionarea centrelor
comunitaredenvarepermanent

RO 141 RO

Activiti pentru consolidarea capacitii furnizorilor de educaie i formare pentru a
dezvolta i implementa programe de calitate, relevante pentru piaa muncii, precum i a
furnizorilordePV
ConsolidareacapacitiiinstituionaleafurnizorilordeIVETiCVETdeadezvoltai
implementa:
programe care vizeaz mbuntirea abilitilor de baz i transversale att
profesionale,ctinonprofesionale,nspecialpentruaduliipeste25deanicare
auprsittimpuriucoalacuunnivelsczutdeeducaieicalificare
programe de formare profesionala pentru sectoarele de cretere identificate
conform Strategiei Naionale de Competitivitate i pentru sectoarele cu valoare
adugatmare.
Dezvoltareacentrelorregionaledeformareprofesional,maialespentrucalificridin
sectoaredecretereidentificateconformStrategieiNaionaledeCompetitivitate.
Dezvoltarea centrelor comunitare de nvare premanent, viznd n special mediul
ruralicomunitiledezavantajate.
Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de programe n sistem partenerial ntre
furnizoriideformareprofesionaliniialicontinusiangajatoripentruorganizarea
i desfurarea componentei de nvare la locul de munc (organizarea de stagii in
ntreprinderi pentru profesori, elaborare plan de aciune, dezvoltare materiale de
nvare pentru elevi, dezvoltare curriculum local, furnizare competente
antreprenorialeex.Firmadeexerciiu,manualedespecialitate,furnizaredeformare
privind competenele verzi, organizarea de stagii de practica), inclusiv consiliere si
orientare profesional pentru creterea eficienei i relevanei programelor
implementate

Aciunitransversale

Programededezvoltareprofesionalapersonaluluididactic,aformatorilor,tutorilor
din ntreprinderi, n special pentru dezvoltarea i implementarea de programe de
nvare pe tot parcursul vieii, inclusiv prin nvare la locul de munc (la nivel
sectorial,geograficetc.)
Finanarea pregtirii i participrii la competiii profesionale regionale, naionale i
internaionale
Aciunile aferente acestei prioriti de investiii vor fi complementare interveniilor
planificate n cadrul POC, prin susinerea dezvoltrii acelor competene necesare realizrii
creterii economice, conform potenialului regional i sectorial identificat, avnd rolul de a
sprijini dezvoltarea ntreprinderilor n sectoarele prioritare i lanurile valorice conectate,
prin facilitarea dobndirii generale de abiliti i competene. Totodat, interveniile din

RO 142 RO
cadrulacesteiPIcompleteazinterveniilendomeniuleducaieiobligatoriiinvmntului
teriar (PI 6.1 i 6.2) i cele care vizeaz stimularea ocuprii forei de munc i promovarea
incluziuniisociale,susinutencadrulAP15.

Principiiledirectoarepentruselectareaoperaiunilor
Prioritatede
investiii
OT 10 Prioritatea de investiii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului egal la
nvmntul precolar, primar i secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de nvare formale, nonformale i informale pentru
reintegrareaneducaieiformare
Operaiunile vor trebui s contribuie la atingerea obiectivelor propuse de mbuntire a
accesuluiiniveluluideparticiparelaunnvmntdecalitate,alturidecreterearateide
retenie colar n educaia i formarea profesional iniial i creterea participrii la
educaie a grupurilor expuse riscului excluziunii. Totodat, operaiunile selectate vor trebui
scontribuielacretereacalitiiirelevaneinvmntuluiprimarisecundar.
Pentruatingereaobiectivelorpropuse,searenvedereimplementareaunorproiecteattla
nivelnaional,ctilanivellocal/regional.Sevaurmriasigurareaunormodalitisimplei
flexibile de implementare, care s asigure eficacitatea interveniilor i s rspund n mod
directnevoiloridentificatelaniveluldomeniilorsaugrupurilorintsprijinite.
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritatede
investiii
OT 10 Prioritatea de investiii (ii) (a) mbuntirea calitii i a
eficienei nvmntului teriar i a celui echivalent i a accesului la
acestea, n vederea creterii participrii i a nivelului de educaie, n
specialpentrugrupuriledefavorizate;
OT10.Prioritatedeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelor
de munc a educaiei i a sistemelor de formare, facilitarea tranziiei
de la educaie la piaa forelor de munc i consolidarea formrii i a
sistemelor de formare profesional, precum i a calitii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme
de nvare la locul de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare
dualiprogramedeucenicie
Operaiunilevortrebuiscontribuielaatingereaobiectivelorpropusedecreterearateide
absolvire a studiilor de nivel teriar i de mbuntire a ratei de inserie pe piaa muncii a
absolvenilordinnvmntulteriar.
Principiile de selectare a operaiunilor includ relevana msurilor planificate pentru piaa
muncii i orientarea acestora ctre furnizarea unor competene practice de baz pentru

RO 143 RO
absolveni,cuaccentasupracalificriloricompetenelornecesarepromovriidezvoltriin
sectoarele cu valoare adugat mare i sectoarele prioritare/ de cretere definite conform
StrategieiNaionaleprivindCompetitivitatea20142020.
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Prioritatede
investiii
OT 10 Prioritatea de investiii (iii) (a) creterea accesului egal la
nvarea pe tot parcursul vieii pentru toate grupele de vrst n
cadreformale,nonformaleiinformale,actualizareacunotinelor,a
competenelor i a aptitudinilor forei de munc i promovarea unor
parcursuridenvareflexibile,inclusivprinorientareaprofesionali
validareacompetenelordobndite
OT 10 Prioritate de investiii (iv) sporirearelevanei pe piaa forelor
de munc a educaiei i a sistemelor de formare, facilitarea tranziiei
de la educaie la piaa forelor de munc i consolidarea formrii i a
sistemelor de formare profesional, precum i a calitii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme
de nvare la locul de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare
dualiprogramedeucenicie
Operaiunilevortrebuiscontribuielaatingereaobiectivelorpropusedecreterearateide
participarelanvareapetotparcursulvieii.
Sevaurmriasigurareaunormodalitisimpleiflexibiledeimplementare,caresasigure
eficacitatea interveniilor i s rspund n mod direct nevoilor identificate la nivelul
domeniilorsaugrupurilorintsprijinite.
Principiile de selectare a operaiunilor includ relevana msurilor planificate pentru piaa
muncii i orientarea acestora ctre furnizarea unor competene practice de baz pentru
absolveni,cuaccentasupracalificriloricompetenelornecesarepromovriidezvoltriin
sectoarele cu valoare adugat mare i sectoarele prioritare/ de cretere definite conform
StrategieiNaionaleprivindCompetitivitatea20142020.
LanivelulGhiduluiSolicitantului,vorfistabilitecriteriideevaluareiselecieprincaresse
asigure coerena operaiunilor cu prevederile Programului i relevana acestora privind
contribuialaatingereaobiectivelorpropuse.

Utilizareaplanificatainstrumentelorfinanciare(dupcaz)
Nuestecazul

Utilizareaplanificataproiectelormajore(dupcaz)

RO 144 RO
Nuestecazul

RO 145 RO
2.A.6.7.Indicatoriiderealizarepeprioritatedeinvestiiei,dupcaz,pecategorie
deregiune
Tabelul5: Indicatoriderealizarecomuniispecificiprogramului

Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
10.1.Prioritateadeinvestiii(i)reducereaiprevenireaparasiriitimpuriiascoliiipromovareaaccesuluiegallanvmntul
precolar,primarisecundardecalitate,inclusivlaparcursuridenvareformale,nonformaleiinformalepentrureintegrarean
educaieiformare
OS
6.1.
Instrumente/procese/nou
createndomeniuleducaiei
ingrijiriicopiilorprecolari
Numr
instrumente
FSE Toatecategoriile
deregiuni
Sistem
monitorizareAM
POCU;MYSMIS
Anual
OS
6.1
Persoanecareaubeneficiat
demecanismedeasisten,
dincare:
copii06ani,dincare
apartinandunorcategorii
defavorizate
parinti/tutoriaicopiilorde0
6ani,dincareapartinand
unorcategoriidefavorizate

Numr
persoane

OS
6.1
Creesprijinite,dincaren
zoneleruraleidefavorizate
Numr
entiti

OS
6.1
Personaldidacticsprijinit
pentruimplicareanEICP,din
carenzoneleruralei
defavorizate
Numr
persoane

OS
6.1
ProiectendomeniulEICPdin
care:implementateintegral
sauparialdepartenerii
socialisaudeorganizaii
neguvernamentale
Numr
proiecte

OS
6.2
Elevi(ISCED13)sprijiniiin
vedereapreveniriiPTS,din
carenzoneleruralei
defavorizate
ProgrameSASnoucreate/
sprijinite,dincarenzonele
ruraleidefavorizate
Numr
persoane

OS
6.2
Ofertaeducationalacentrata
pecompetentecheien
nvmntulprimarsi
secundardezvoltata,dincare
celecareutilizeazasolutii
digitale

OS
6.2.
Numardecampaniide
constientizarederulate
Numr
campanii

RO 146 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
OS
6.3.
Persoanecareaubeneficiat
demecanismedeasisten,n
vedereareduceriiincidenei
PTSdincare:prinprogramde
detipAdouasansa,dincare
dincategoriidezavantajate
Numr
persoane

OS
6.3.
ProgramedetipAdouaans
noucreate/sprijinite,din
carenzoneleruralei
defavorizate
Numr
programe

OS
6.3
Persoanecuvarstadepanain
25deanisprijinitesa
dobandeascaocalificarein
programedetipAdouasansa
Numr
persoane

OS
6.3
Personaldidacticsprijinitdin
invatamantulprimarsi
secundarcarelucreazacu
copiisieleviapartinand
grupurilorvulnerabile,din
carepersonaldidacticdin
scolisituateinzone
rurale/defavorizate
Numr
persoane

OS
6.4.
Studii/analize/cercetri Numr
documente

OT10Prioritateadeinvestiii(ii)(a)mbuntireacalitiiiaeficieneinvmntuluiteriariaceluiechivalentiaaccesuluilaacestea,n
vedereacreteriiparticipriiianiveluluideeducaie,nspecialpentrugrupuriledefavorizate;
OT10.Prioritatedeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelordemuncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziieidela
educaielapiaaforelordemunciconsolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,inclusivprin
mecanismedeanticipareacompetenelor,adaptareaprogramelordenvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemedenvarelaloculde
munc,inclusivaunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie;
OS
6.1
Persoanecareaubeneficiat
demecanismedeasisten
pentruaccessiparticiparela
invatamantultertiardincare:
elevidininvatamantul
secundar,dincareapartinand
categoriilordezavantajate
studentidininvatamantul
universitar,dincare
apartinandcategoriilor
dezavantajate
persoanepeste25deani
(studentinontraditionali),din
careapartinandcategoriilor
dezavantajate
Numr
persoane

OS
6.2.
Mecanismedeanticiparea
nevoilordepepiaamuncii
relevantepentrunvmntul
teriaruniversitarinon
universitar
Numr
mecanisme

OS Sistemdecalificaremultinivelar
nnvmntulteriarbazatpe

RO 147 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
6.2 dobndireadeabilitii
competenerelevantepentru
piaamunciidezvoltat
OS
6.2
Institutiideinvatamantdenivel
tertiarsprijinitepentru
introducereasistemului
multinivelar.
Numr
entiti

OS
6.2.
Parteneriatentrenstituiilede
nvmntsuperior/instituiide
nvmntteriarnon
universitarisectorulprivat/i
actoriidindomeniulcercetriii
inovrii,dincarenouinfiintate
Numr
parteneriate

OS
6.2.
Ofertaeducaionaladezvoltata
prinparteneriatecumediulde
afacerinnvmntulteriar

OS
6.3
Tinericercetatoricareau
beneficiatdemecanismede
asisten
Numr
persoane

OS
6.3
Elementedetransfertehnologic
siinovarenproiectedestudii
postdoctoraledezvoltate

OS
6.3
Numardepersoanedin
invatamantultertiarcare
efectueazastagiidepracticla
unpotenialangajator
Numr
persoane

OS
6.3
Personaldidacticdin
nvmntultertiarformat
Numr
persoane

OT10Prioritateadeinvestiii(iii)(a)cretereaaccesuluiegallanvareapetotparcursulvieiipentrutoategrupeledevrstn
cadreformale,nonformaleiinformale,actualizareacunotinelor,acompeteneloriaaptitudinilorforeidemuncipromovarea
unorparcursuridenvareflexibile,inclusivprinorientareaprofesionalivalidareacompetenelordobndite
OT10Prioritatedeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelordemuncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitarea
tranziieidelaeducaielapiaaforelordemunciconsolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,precumia
calitiilor,inclusivprinmecanismedeanticipareacompetenelor,adaptareaprogramelordenvmntiinstituireaidezvoltarea
unorsistemedenvarelaloculdemunc,inclusivaunorsistemedenvaredualiprogramedeucenicie
OS
6.1.
Participanilaprogramelede
invatarepetotparcursulvietii
sprijiniti,dincare:
Participanilainvatamantul
profesionalsitehnic,dincaredin
categoriidezavantajate
Participanilaformarea
profesionalacontinuta,dincare
dincategoriidezavantajate
Numr
persoane

OS
6.1.
Participantilaactivitatide
consilieresiorientare
profesionala,dincare
:participantidincategorii
dezavantajate
elevidininvatamantulgimnazial
tineri(1524ani)inafara
sistemuluideeducatie,formare
sifaraunlocdemunca
Numr
persoane

OS Numardecampaniide Numr

RO 148 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
6.1. constientizaresiinformare
derulate
campanii
OS
6.2
Mecanismdeanticiparea
nevoilordeformaredepepiata
munciirelevantepentruIPTsi
FPC

OS
6.2
Calificrindomeniul
nvmntuluiprofesionali
tehnicsiformariiprofesionale
continue
dezvoltate/actualizate

OS
6.2
Curriculumndomeniul
nvmntuluiprofesionali
tehnicsiformariiprofesionale
continuedezvoltat/actualizat

OS
6.2
Mecanismepentru
recunoaterea,validareai
certificarearezultatelortuturor
formelordeeducaiedezvoltateOS
6.2
Studii,analize,cercetari,dincare
studiideinsertiesocio
profesionalaOS
6.2
Centrecomunitaredeinvatare
permanentainfiintate/sprijinite
Numr
entitiOS
6.2
Centreregionaledeformare
profesionalainfiintate/sprijinite
Numr
entitiOS
6.2.
Bazdedatecuinformaii
privindnevoiledeinstruiredela
ntreprinderi/sectorulprivatla
furnizoriideinstruire
OS
6.2.
Sistemdeasigurareacalitiiin
FPCsiinvatarealaloculde
muncadezvoltatOS
6.3
Furnizorideformarecare
beneficiazadesprijin,din
care:
FurnizoridinIPT,dincaredin
zonedefavorizatesocio
economic
FurnizoridinFPC,dincaredin
zonedefavorizatesocio
economic
Furnizorideserviciide
recunoasteresivalidarea
competentelor

Numr
entiti

OS
Personaldidacticsidesprijindin
IPTsiFPCcarebeneficiazde
Numr

RO 149 RO
Valoarea
int(2023)
Sursadatelor Frecvena
raportrii
ID Indicator Unitatede
msur
Fond Categoria
regiunii(dac
esterelevant)
B F T
6.3 programededezvoltare
profesionaliniialicontinu

persoane
OS
6.3
Bazdedatecuinformaii
privindnevoiledeinstruiredela
ntreprinderi/sectorulprivatla
furnizoriideinstruire


OS
6.3
NumarparteneriateinIPV
dezvoltate

Numr
parteneriate

2.A.6.8.Inovaresocial,cooperaretransnaionalicontribuielaobiectivele
tematice17

Axaprioritar6 Educaieicompetene
n cadrul acestei AP, se vor avea n vedere aciuni inovative pentru implementarea
interveniilor corespunztoare tuturor prioritilor de investiii. Astfel, se vor urmri
creareaiconsolidareadeparteneriaterelevantepentru:
stimulareaparticipriilaeducaieiprevenirea/reducereaabandonuluicolar,
latoatenivelurilerelevante
revizuireacurriculeiidezvoltareadeprogramerelevantepentrupiaamuncii,
conformoportunitilordedezvoltareidentificate
crearea de reele de sprijin pentru elevi/ studeni la nivel
local/regional/naional
identificarea la nivel local i implicarea activ a unor facilitatori, facilitarea
participrii elevilor/studenilor la programele de sprijin cu accent special
asupraceloraparinndgrupurilordezavantajate
Implicarea actorilor relevani din comunitate pentru creterea gradului de
informare i contientizare privind sprijinul disponibil i modalitile de
accesare

Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea i


valorificarea de bune practici a nivel naional sau din alte State Membre (cu accent
asupramodalitilordeimplementare),alturidepromovareaunormodeledesucces
dininteriorulcomunitilor,ncazulmsurilordedicategrupurilordezavantajate.
Interveniile prevzute n cadrul AP 6 Educaie i competene vor contribui la
atingerea obiectivelor vizate n cadrul Obiective tematice 16, avnd n vedere
obiectivul vizat de cretere a relevanei sistemului de educaie pentru piaa muncii i
orientarea sprijinului ctre domeniile inovative i cu potenial de cretere i msurile
specificeimplementatenacestsens.
Crearea i consolidarea de parteneriate ntre instituiile de nvmnt superior i
actorii din domeniul cercetrii i inovrii pentru stimularea dezvoltrii de noi
programedecercetarecuaplicaiidirecteneconomie,cuateniedeosebitacordat

RO 150 RO
sectoarelorprioritaredecretere,vorcontribuinmoddirectlaatingereaobiectivelor
vizate n cadrul OT 2, dar i n cadrul OT 46, prin stimularea dezvoltrii i inovrii n
acestesectoare.
Totodat, aciunile care vizeaz mbuntirea accesului i participrii angajailor la
programeledePVvorcontribuilaatingereaobiectivelorvizatencadrulOT36,prin
furnizarea calificrilor necesare n aceste domenii, cu accent asupra sectoarelor
prioritare,cupotenialdecretereidentificateconformSNC20142020.

2.A.6.9.Cadruldeperforman

2.A.6.10.Categoriiledeintervenie

2.A.6.11.Rezumatalutilizriiplanificatepentruasistenatehnic

Axaprioritar6
Educaieicompetene

RO 151 RO

2.B.Odescriereaaxelorprioritarepentruasistenatehnic

2.B.1AxaPrioritar7:Asistentehnic
IDulaxeiprioritare AP7
Denumireaaxeiprioritare Asistentehnic

2.B.1. Justificareastabiliriiuneiaxeprioritarecareacopermaimultdeocategorie
deregiune,obiectivtematicsauFond(dacestecazul)
Axa Prioritar Asisten Tehnic va viza toate regiunile. Aceast abordare a fost aleas
datorit naturii specifice a activitilor susinute n cadrul acestei Axe, care urmrete att
aciuni la nivel naional, ct i aciuni la nivel regional sau local, care s rspund nevoilor
comunitilorigrupurilorsprijinite,frcondiionrilegatededistribuiateritorial.
Aciunile sunt complementare celor sprijinite n cadrul PO Asisten Tehnic stabilit la nivel
naional i sunt asociate responsabilitilor Autoritii de Management pentru PO CU i
sarcinilorcareindirectdeasigurareauneiimplementricusuccesaprogramului.
Oastfeldeabordarecreteeficienaieficacitateapoliticiidecoeziuneprinutilizareaunei
abordriunitare.
2.B.3 Obiectivespecificecorespunztoareprioritilordeinvestiiiirezultate
preconizate
ID
OS7.1
ObiectivSpecific
mbuntireacapacitiiAMiOIpentruPOCUdea
gestionaiimplementanmodeficientieficace
programuloperaional.
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUE
CapacitateconsolidataAMiOIdeagestionai
implementanmodeficientprogramuloperaional
ID
OS7.2
ObiectivSpecific
mbuntireacapacitiibeneficiarilorPOCUdea
implementanmodeficientieficaceproiectedetip
FSE
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUE
CapacitateconsolidatabeneficiarilorPOCUdea
implementaproiectedetipFSE
ID
OS7.3

RO 152 RO
ObiectivSpecific
Cretereagraduluideinformareaabeneficiarilori
potenialilorbeneficiariPOCUprivindactivitilecare
potfaceobiectulFSE,valorizareaiimplementareade
bunepracticiiiniiativendomeniulFSE
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUE
Gradcrescutdeinformareabeneficiarilori
potenialilorbeneficiariprivindoportunitilePOCU
iposibilitiledeaccesareafondurilorFSE
ID
OS7.4
ObiectivSpecific
AsigurareacapacitiiAMpentruPOCAdeagestiona
iimplementanmodeficientieficaceprogramul
operaional.
Rezultatelepecarestatulmembru
cautsleobinprinsprijinuldin
parteaUE
CapacitateconsolidataAMpentruPOCAdea
gestionaiimplementanmodeficientprogramul
operaional

2.B.4.Indicatoriderezultat
Tabelul12: Indicatoriderezultatspecificiprogramului(peobiectivspecific)
Valoareade
referin
Valoareaint
(2023)
ID Indicator Unitate
de
msur
B F T
Anulde
referin
B F T
Sursadatelor Frecvena
raportrii
OS7.1. Ratade
absorbieFSEn
cadrulPOCU
% Bazadedate
AMPOCU/
MYSMIS
Anual
OS7.2 Ratade
absorbieFSEn
cadrulPOCU
% Bazadedate
AMPOCU/
MYSMIS
Anual
OS7.3 Ratade
absorbieFSEn
cadrulPOCU
% Bazadedate
AMPOCU/
MYSMIS
Anual
OS7.4 Ratade
absorbieFSEn
cadrulPOCA
% Bazadedate
AMPOCU/
MYSMIS
Anual

2.B.5.Aciunilecareurmeazsfiesprijiniteicontribuialorpreconizatla
obiectivelespecifice(peaxprioritar)
Prioritatedeinvestiii
nvedereaasigurriiunuicadrucoerentiunitardefuncionareainstituiilorresponsabilecu
gestionarea Fondului Social European n perioada 20142020, axa de asisten tehnic din
cadrul POCU va acoperi nevoile de finanare pentru implementarea n bune condiii a
ProgramuluiOperaionalCapitalUmanivasprijiniimplementareaProgramuluiOperaional

RO 153 RO
Capacitate Administrativ, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul (Not POCA nu are
prevzutoaxdeAT).
AxadeAsistenTehnicaPOCUvaacionancomplementaritatecuProgramulOperaional
Asisten Tehnic, prin care vor fi finanate msuri de sprijin pentru implementarea
operaiunilorfinanateprinFSE(deex.Centrudeinformare)
n concordan cu recomandarea specific de ar privind intensificarea eforturilor de
accelerare a absorbiei fondurilor UE, n special prin ntrirea sistemelor de gestiune i
control i prin mbuntirea procesului de achiziii publice, i cu prevederile Planului
Naional de Reform i ale Acordului de Parteneriat, n cadrul acestei axe prioritare sunt
vizatepatruobiectivespecifice,astfel:
mbuntireacapacitiiAMiOIdeagestionaiimplementanmodeficienti
eficaceprogramuloperaional
mbuntireacapacitiibeneficiarilordeaimplementacusuccesproiectedetip
FSE
Creterea gradului de informare a beneficiarilor i potenialilor beneficiari POCU
privind activitile care pot face obiectul FSE, valorizarea i implementarea de
bunepracticiiiniiativendomeniulFSE
Asigurarea capacitii AM pentru POCA de a gestiona i implementa n mod
eficientieficaceprogramuloperaional.
Aciunileaferenteacesteiaxeprioritaresuntmenitescompletezeissprijineinterveniile
aferente tuturor celorlalte prioriti de investiii, inclusiv prin asigurarea mecanismelor
implementrii eficace a interveniilor (prin instituirea i operaionalizarea schemelor de
global grant i CLLD), precum i prin sprijinirea beneficiarilor cu privire la elaborarea i
implementareacusuccesaproiectelordetipFSE.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei Axe Prioritare, vor fi finanate prin FSE
urmtoareletipurideaciuni:
Aciuni pentru mbuntirea capacitii AM i OI pentru POCU de a gestiona i
implementanmodeficientieficaceprogramuloperaional
Sprijinirea Autoritii de Management i a Organismelor Intermediare POCU
(inclusiv costuri de personal, sprijin logistic i organizatoric) pentru
implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea i dezvoltarea
proiectelor,pregtirea,selecia,monitorizarea,evaluarea,controluliaudit;
Achiziia i asigurarea funcionrii echipamentelor IT i birotic necesare pentru
managementuliimplementareaprogramului;
Elaborarea studiilor i analizelor specifice necesare pentru a permite
implementarea eficient i eficace a aciunilor finanate prin POCU, inclusiv
evaluare
Asigurarea mecanismelor n vederea gestionrii schemelor de grant,
implementrii CLLD i ale altor mecanisme necesare pentru implementarea
interveniilorplanificate.
SprijinireaactivitilorAutoritiideManagementiaOrganismelorIntermediare
(inclusivcosturidepersonal)necesarepentrunchidereaProgramuluiOperaional

RO 154 RO
DezvoltareaResurselorUmane20072013
Activiti pentru mbuntirea capacitii beneficiarilor de a implementa cu succes
proiectedetipFSE
Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru pregtirea i implementarea proiectelor
finanateprinPOCU,nspecialpentruproiecteledetipCLLD.
Crearea i operaionalizarea unui mecanism eficient de asisten pentru
beneficiari
Instruire pentru potenialii beneficiari i beneficiarii POCU pentru elaborarea i
implementareadeproiectefinanatedinFSE
Creterea gradului de informare a beneficiarilor i potenialilor beneficiari POCU privind
activitile care pot face obiectul FSE, valorizarea i implementarea de bune practici i
iniiativendomeniulFSE
ElaborareaiimplementareastrategieiiaplanuluidecomunicarepentruPOCU,
acampaniilordecomunicare.
Sprijin pentru activitile de comunicare referitoare la interveniile aferente
POCU, inclusiv derularea activitilor de publicitate i informare (realizarea i
distribuirea materialelor informative i publicitare, organizarea de conferine,
forumuri,prezentri,caravanedeinformareetc.)
OperaionalizareaunuiCentrudeinformarepentruoperaiunilefinanateprinFSE
(comun POCU i POCA), inclusiv cu funciuni de helpdesk (NOT finanarea
centruluisevarealizaprinfonduriPOCUiPOAT)
Aciuni pentru mbuntirea capacitii AM pentru POCA de a gestiona i implementa n
modeficientieficaceprogramuloperaional
Sprijinirea Autoritii de Management pentru POCA pentru acoperirea costurilor
pentrupersonaluldincadrulAMPOCA
Sprijinirea activitilor Autoritii de Management pentru PODCA (inclusiv costuri de
personal) necesare pentru nchiderea Programului Operaional Dezvoltarea
CapacitiiAdministrative20072013

2.B.6. Indicatoriiderealizareacrorcontribuielarezultateesteanticipat(peax
prioritar)
Valoareaint(2023)
(opional)
ID Indicator Unitatedemsur
B F T
Sursadatelor
OS7.1
Proiecteco
finanatedinPOCU
Numrproiecte
BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+
OS7.1
Analize/studii
realizate
Numr
studii/analize

BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+
OS7.2
Numrbeneficiari
sprijinii
Numrpersoane
BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+

RO 155 RO
OS7.2
Numrpersoane
instruite
Numrpersoane
BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+
OS7.3
Strategii/planuri/
campaniielaborate
Numrstrategii/
planuri/campanii

BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+
OS7.3
Conferine/
prezentri/
campaniirealizate
Numr
evenimente

BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+
OS7.4.
Proiecteco
finanatedinPOCA
Numrproiecte
BazadedateaAMPOCU/
SMIS2014+


RO 156 RO
Seciunea3.Plandefinanare

RO 157 RO
SECIUNEA4. Abordareintegratadezvoltriiteritoriale

Romnia se confrunt cu importante dispariti att la nivel regional, ct i intra


regional n ceea ce privete accesul pe piaa muncii, la servicii de sntate i la o
educaie de calitate. Acestora li se adaug distribuia inegal i diferenele n ceea ce
privete competitivitatea diferitelor activiti economice, cu consecine directe asupra
veniturilorobinuteiniveluluidebunstarealpopulaiei.Dateledisponibilearatcn
regiuneaNordEstinregiunilesudicesenregistreazcelemaimariratedesrciei
excluziune social, mai mult dect dublu comparativ cu rata nregistrat n regiunea
BucuretiIlfov(underatasrcieiesteceamaireduslanivelnaional).
Totodat,risculsrcieiextremenzoneleruraleioraelemiciestede4orimaimare
dect cel nregistrat n zonele urbane, ceea ce face ca circa jumtate din populaia
Romniei s fie expus unui risc mai mare la srcie.
nplus,aanumitelebuzunaredesrciedinzoneleurbaneincludcomunitiexpuse
unui risc crescut de deprivare material, n contextul unei participri reduse pe piaa
muncii i un nivel redus de educaie, precum i dat fiind accesul limitat la servicii de
bazdecalitate.
Strategia POCU va ine cont de caracterul teritorial al dezvoltrii i de disparitile
existente n termeni de venit i din punct de vedere al participrii pe piaa muncii i n
sistemul de educaie i va ncerca s furnizeze un rspuns adecvat nevoilor
comunitilor dezavantajate, prin susinerea activitilor integrate care au ca scop
promovareacoeziuniisocialeireducereasrcieincomunitileafectate.
Interveniile vor avea n vedere exploatarea potenialului existent la nivel regional i
local, prin susinerea dezvoltrii abilitilor i competenelor forei de munc n acele
domenii pentru care exist un avantaj competitiv, dar i prin stimularea crerii de noi
afaceri i dezvoltarea celor existente, n special n zonele deficitare, unde se
nregistreaz densitate redus a afacerilor. Abordrile de tip partenerial la nivelul
comunitilor, cu implicarea actorilor relevani n domeniul economic i social dar i a
celordinsectorulpublicvorfincurajate,pentrucretereaeficacitiiinterveniilor
Msurile vor fi prioritizate pe baza diferitelor exerciii de mapare, att n legtur cu
comunitile afectate de srcie i excluziune social, ct i diversele studii i cercetri
privind potenialul de dezvoltare i domeniile specifice de cretere nivel regional. Mai
mult, aranjamentele de monitorizare prevzute vor permite o corelare n timp real a
interveniilor, n vederea crerii i valorificrii de sinergii ntre interveniile susinute n
cadruldiferitelorprioritideinvestiii,precumilaniveluldiferitelorPO.
Abordareaintegratvacontribuilaatingereaurmtoarelorobiectivespecificevizatede
POCU:
Dezvoltareaiimplementareamsurilorintegratedestinatecomunitiloraflate
nriscdesrcie
Promovarea incluziunii active i reducerea prevalenei srciei n rndul minoritii

RO 158 RO
romeiaaltorpersoane,grupuri,comunitidezavantajatedinzoneleurbaneirural
Cretereaocupriiprinncurajareaantreprenoriatuluiianfiinriidentreprinderi,cu
accentspecialpezoneledeficitare,maislabdezvoltate.


RO 159 RO

4.1 Dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii(dup
caz)
Instrumentele de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii (CLLD)
joac un rol important n reducerea disparitilor teritoriale n zonele urbane i rurale,
prin ncurajarea implicrii active a comunitilor locale, att pentru elaborarea
strategiilor,ctipeparcursulprocesuluideimplementareaacestora,conformnevoilor
identificate.
ncontextulPOCU,CLLDvorfiutilizatepentruimplementareainterveniilorcarevizeaz
promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei n comunitile dezavantajate, cu
accent asupra celor cu populaie majoritar de etnie rom. Dat fiind complexitatea
nevoilor cu care se confrunt comunitile afectate, n contextul unui acces limitat la
servicii sociale, de sntate i de educaie de calitate i participrii reduse pe piaa
muncii, este necesar o abordare integrat pentru asigurarea eficacitii i
sustenabilitiiinterveniilorimplementate.
O categorie de intervenii va avea n vedere mbuntirea condiiilor de locuire, cu
accent pe comunitile cu populaie majoritar de etnie rom, pentru care majoritatea
populaiei(90%in2011)esteexpusrisculuidedeprivarematerialsever.Totodat,se
are n vedere acordarea de sprijin pentru dezvoltarea acelor comuniti dezavantajate,
identificate conform exerciiilor de mapare, efectuate la nivel naional i regional.
Criteriile utilizate pentru selectarea comunitilor care vor beneficia de sprijin includ:
ratadeocupare,ratadeparticiparennvmntiaccesullaserviciidebazicondiii
delocuiredecalitate.
Interveniile de tip CLLD vor fi implementate de o manier integrat (dezvoltarea
infrastructuriivafisusinutdemsuridecretereacapacitiiumaneprindezvoltarea
demsuridetipFSE).Interveniilesusinutencadrulacesteiprioritivorbeneficiade
sprijin din POCU, POR i PNDR i vor fi puse n aplicare conform metodologiei stabilite
pentruproiecteledetipCLLD:
selecia proiectelor se va realiza n dou etape de ctre un comitet comun,
constituit din membri ai autoritilor de management implicate, mai nti pe
baza unui cereri de exprimare a interesului i ulterior dup elaborarea
strategieidedezvoltarelocaliaproiectelorcarevorfiimplementatelanivelul
comunitii prin selectarea proiectelor pe baza detaliilor tehnice i strategice
furnizate).
sprijinul pentru infrastructur pentru comunitile care utilizeaz instrumentul
de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii va fi acordat din
PORncazulzonelorurbane,iarnzoneleruraleprinPNDR.
Pentru comunitile din zonele urbane, se are n vedere o abordare multifond pentru
implementarea strategiilor integrate. Intervenii complementare sunt prevzute n
cadrulPOCU(msuridetipsoftcareaunvederembuntireaaccesuluiiparticiprii
n sistemul de nvmnt, precum i creterea calitii n sistemul de educaie, alturi
decretereaparticipriipepiaamunciiimbuntireacompetenelorprofesionitilor

RO 160 RO
n domeniul serviciilor sociale i desntateetc.) i ProgramulOperaionalRegional(n
cadrul cruia se au n vedere investiii n infrastructura social, de sntate i
educaional,precumiinvestiiicarevizeazmbuntireacondiiilordelocuitpentru
comunitile defavorizate). Proiectele vor fi evaluate i selectate de un Comitet Comun
deSelecie,stabilitdeAutoritateadeManagement(AM)pentruPOCU,mpreuncuAM
pentruPOR.
Pentru zonele rurale, interveniile n cadrul POCU vor completa sprijinul prevzut n
contextul iniiativelor LEADER, finanate n cadrul PNDR. Abordarea utilizat n cadrul
POCU va avea n vedere creterea eficacitii msurilor implementate, prin nfiinarea
unuimecanismdecoordonareimonitorizare,cuscopuldeacoreladiferiteleintervenii
i de asigura transferul de bune practici i replicarea cu succes a interveniilor n mai
multe zone. Aciunile la nivel local vor fi implementate cu respectarea prevederilor
strategiilor de dezvoltare local elaborate de Grupurile de Aciune Local (GAL)
existentesaucelenoucreate.
O abordare similar va fi utilizat n cadrul zonelor costiere, n vederea creterii
eficienei interveniilor. Interveniile n cadrul POCU vor sprijini implementarea
strategiilor de dezvoltare local elaborate de Grupurile de Aciune Local n domeniul
Pescuitului (GALP), printro mai bun coordonare i aplicare de bune practici n zonele
sprijinite.
Aciunile vor viza mbuntirea competenelor forei de munc, precum i
mbuntirea accesului i participrii la educaie (att la educaia obligatorie, ct i la
educaia teriar i educaia pe tot parcursul vieii) i reducerea abandonului colar
pentru copiii din zonele rurale. Promovarea diversificrii economice i dezvoltrii
activitilor nonagricole n zonele rurale, sunt obiective complementare, care vor fi
avutenvederenacestezone.
Un sprijin adecvat va fi acordat pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local i
nfiinarea i dezvoltarea capacitii instituiilor responsabile cu implementarea
acestora, la nivel local. Totodat, se are n vedere acordarea unui sprijin continuu pe
parcursul implementrii, prin nfiinarea unor structuri dedicate la nivel regional/ local.
Pentru proiectele sprijinite prin POCU, acest sprijin va fi finanat din axa de Asisten
Tehnicaprogramului.
Pentruatingereaobiectivelorpropusendomeniulincluziuniisocialeicombaterea
srciei,complementarinterveniilordetipCLLDsevaaveanvedereimplementarea
unormecanismedetipglobalgrantsndomeniulocuprii,educaiei,accesuluila
serviciidebaziinfrastructurdecalitateattpentrususinereaunorintervenii
prevzutedestrategiilededezvoltarealocal(cuevitareasuprapunerilor),ctinafara
contextuluistabilitdeacestea,dacinterveniilecontribuielaatingereaobiectivelor
propuse.

4.2 Aciuniintegratepentrudezvoltareurbandurabil(dupcaz)
Dup caz, valoarea indicativ a sprijinului FEDR aferent aciunilor integrate pentru
dezvoltarea urban durabil, care vor fi implementate n conformitate cu dispoziiile

RO 161 RO
articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 i alocarea indicativ a
sprijinuluiFSEpentruaciuneintegrat.

Dezvoltareasustenabiliprogresulnusuntposibilefrasigurareaunuiaccesadecvat
la servicii sociale, de sntate i educaie de calitate, pentru ntreaga populaie. Aa
numitele buzunare de srcie concentrate n zonele urbane constituie o ameninare
serioasladezvoltareaurbansustenabilioriceinterveniesepoatedovediinutilpe
termen lung, dac nevoile comunitilor vulnerabile concentrate n orae nu sunt
abordatentromanieradecvat.
Interveniile finanate n cadrul POCU contribuie la dezvoltarea urban durabil, prin
promovarea incluziunii sociale pentru grupurile marginalizate i pentru comunitile
concentrate n zonele urbane, inclusiv pentru populaia Roma i alte grupuri
dezavantajate. Aciuni dedicate n acest sens vor fi implementate n contextul CLLD,
conform strategiilor de dezvoltare local pregtite. Msurile finanate prin POCU vor fi
complementatedeinterveniininfrastructursusinuteprinPOR.
Interveniile prevzute includ aciuni combinate n domeniul educaiei i ocuprii,
precum i aciuni prin care se are n vedere mbuntirea abilitilor i competenelor
profesionitilor din domeniul serviciilor sociale i de sntate, n scopul mbuntirii
calitiiiaccesibilitiiacestorservicii.Prinsprijinulprevzutsearenvedereabordarea
de o manier eficace a nevoilor comunitilor marginalizate din orae, n scopul
reduceriisrcieiiexcluziuniisocialecucareacesteaseconfrunt,contribuindastfella
odezvoltareurbandurabil.

Tabelul20: Aciuniintegratepentrudezvoltareaurbandurabilvolume
indicativealesprijinuluiFEDRiFSE
Fond SprijinulFEDRiFSE(cutitluindicativ)
(EUR)
Proporiatotalacotelor
alocrilortotaleale
Fonduluipentruprogram
TotalFEDR
TotalFSE
TOTALFEDR+FSE

4.3 Investiiateritorialintegrat(ITI)(dupcaz)
AbordareautilizriiInvestiieiTeritorialeIntegrate(ITI)(astfelcumestedefinitla
articolul36dinRegulamentul(UE)nr.1303/2013),cuexcepiacazuriloracoperitede
punctul4.2,precumialocareafinanciarindicativrespectivdincadrulfiecreiaxe
prioritare.

RO 162 RO
RomniavautilizaacestinstrumentpentrupromovareadezvoltriinRezervaiaBiosferei
Delta Dunrii, un teritoriu unic cu caracteristici foarte specifice: populaie rar i foarte
izolat, specializare economic i un grad ridicat de vulnerabilitate din punct de vedere
economic, alturi de un acces redus la servicii sociale i de sntate, precum i la alte
serviciideinteresgeneral.
Abordarea integrat va avea n vedere stimularea dezvoltrii socioeconomice n aceast
zon i cooperarea intersectorial la nivel subregional, n scopul crerii i valorificrii de
sinergiintrefondurileESIialtesursedefinanare(naionalesaudelabugetullocal).
nprezent,estencursdeelaborare,cusprijinulBnciiMondiale,strategiadedezvoltarea
acestuiteritoriupentruperioada20142020.StrategiavafiimplementatprintrunPlan
deAciune,carevafielaboratdeasemeneacusprijinulBnciiMondialeicarevainclude
propuneri de intervenii i mecanismele de implementare, cu utilizarea tuturor fondurilor
ESIimplicate.
Interveniile prevzute vor fi susinute att n contextul PO Capital Uman, ct i prin
aciunile prevzute n cadrul celorlalte programe operaionale (PO Regional, PO
Competitivitate, PO Capacitate Administrativ, PO Asisten Tehnic i PNDR).
Coordonarea strategic a interveniilor va fi asigurat cu sprijinul Comitetului de
CoordonarepentruAcorduldeParteneriat(CCAP).subcomiteteletematiceigrupurilede
lucru funcionale, stabilite conform prevederilor Acordului de Parteneriat, vor susine
activitateaCCAP.
Implementarea monitorizrii interveniilor se va realiza la nivelul fiecrui Program
Operaional implicat, iar contribuia la prioritile de investiii relevante va fi integrat n
planuriledeevaluarealePO.
Dat fiind orientarea specific a PO Capital Uman, toate axele prioritare ale PO Capital
Uman(cuexcepiaAP5,dedicateintegralinterveniilordetipCLLD)includaciunicarevor
contribuilaimplementareaStrategieiDezvoltriiDurabileaDelteiDunriincontextulITI.
Se vor avea n vedere aadar interveniile care vizeaz promovarea ocuprii forei de
munc (susinute n cadrul AP 1 Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri, AP 2
mbuntirea situaiei tinerilor din categoria NEETs i AP 3 Locuri de munc pentru
toi), prin mbuntirea accesului i participrii pe piaa muncii pentru categoriile
dezavantajate, promovarea antreprenoriatului, dar i prin consolidarea capacitii
instituiilorpublicendomeniulpieeimunciidearspundenevoilorncontinuschimbare
aleeconomieiinevoilorspecificealegrupurilordezavantajate.
Un rol special l joac interveniile susinute n cadrul AP 4 Incluziunea social i
combaterea srciei, care urmresc promovarea incluziunii sociale, prin implementarea
unoraciuniintegratelanivelulcomunitilormarginalizate,dariaaciunilorspecificede
promovare a antreprenoriatului social i a economiei sociale. Vulnerabilitile n ceea ce
privete accesul la serviciile sociale i de sntate vor fi abordate prin interveniile
susinute n cadrul AP 4 PI 4.3, prin mbuntirea accesului la asisten medical i
tratamente de calitate, asisten medical primar, dezvoltarea de servicii medicale i de
asisten social integrate, alturi de furnizarea unor pachete de baz de servicii de
sntate la nivelul comunitilor, precum i de aciuni de mbuntire a cunotinelor i
competenelornrndulspecialitilordindomeniulsntiiindomeniulsocial.Aciunile
sistemicevorcontribuinaceeaidirecie.

RO 163 RO
Similar, aciunile privind creterea nivelului de educaie la nivelul ntregii populaii, cu
accentasupragrupurilordezavantajate,sprijinitencadrulAP6Educaieicompetene
vor crea premisele dezvoltrii economice i sociale n Rezervaia Biosferei Delta Dunrii,
zon vizat n cadrul ITI, prin creterea accesului i participrii la educaie. Dezvoltarea
competenelor forei de munc i creterea nivelului de calificare pentru angajai, dar i
pentru persoanele inactive, omeri sau cei aflai n cutarea unui loc de munc vor
produceefectenaceeaidirecie.
Aciunile susinute n cadrul AP 7 Asisten Tehnic a PO Capital Uman vor contribui
(fr a fi necesar o alocare specific n acest sens) la atingerea obiectivelor Strategiei
Dezvoltrii Durabile a Deltei Dunrii prin contribuia la mbuntirea capacitii
instituiilorimplicate(AM,OI),dariabeneficiarilorPOCUdeagestionaiimplementan
modeficientieficaceinterveniileprogramatelanivelulPOCapitalUman.

Tabelul21: AlocarefinanciarindicativpentruITI,alteledectcelemenionatela
punctul4.2
(valoareatotal)
Axaprioritar Fond
Alocareafinanciar
indicativ(sprijinuldin
parteaUniunii)(EUR)
AP1IniiativaLocurideMuncpentru
Tineri
YEI+FSE 8.000.000
AP2mbuntireasituaieitinerilordin
categoriaNEETs
FSE
AP3Locuridemuncpentrutoi FSE 13.500.000
AP4Incluziuneasocialicombaterea
srciei
FSE 6.500.000
AP6Educaieicompetene FSE 12.000.000
AP7AsistenTehnic FSE
Total

4.4 Acordurileprivindaciunileinterregionaleitransnaionale,din
cadrulprogramuluioperaional,ncheiatecubeneficiariidincelpuinun
statmembru(dupcaz)
ncadrulPOCU,sepotaveanvedereaciunicucaracterinterregionalsautransnaionaln
vederea asigurrii unei implementri eficace a interveniilor prevzute n cadrul PI 3.3
Modernizareainstituiilorpieeiforelordemunc,precumserviciilepubliceiprivatede
ocupareaforeidemuncimbuntindsatisfacereanevoilorpieeiforelordemunc,
prin msuri de stimulare a mobilitii transnaionale a lucrtorilor i prin programe de
mobilitate i printro mai bun cooperare ntre instituii i prile interesate relevante.
Crearea i consolidarea de parteneriate cu entiti din alte State Membre ale Uniunii
dezvoltarea instrumentelor de colectare, analiz i prognoz, dar i pentru eficientizarea
procedurilordelucru,inclusivncontextulunorproiectecucaracterpilotvorcontribuila

RO 164 RO
creterea eficienei i eficacitii acestor msuri, prin ncurajarea schimbului de bune
practiciitransferuluidecunotinespecializatenacestedomenii.
Aciunile interregionale i transnaionale vor contribui la atingerea obiectivului specific
vizat n cadrul PI 3.3, respectiv consolidarea capacitii serviciului public de ocupare de a
oferiserviciidenaltcalitate,adaptatenevoilorpieeimuncii.
Aranjamentele de implementare prevzute vor avea n vedere simplificarea procedurilor,
pentru facilitarea implementrii i evitarea ncrcrii nejustificate a beneficiarilor,
concomitentcuasigurareaunuicontrolrigurosaloperaiunilorimplementate.

4.5 Contribuiainterveniilorplanificatencadrulprogramuluila
strategiimacroregionaleilastrategiileaferentebazinelormaritime,n
funciedenevoilezoneivizatedeprogramdefinitedestatulmembru
(dacestecazul)
(ncazulncarestatulmembruiregiunileparticiplastrategiilemacroregionaleila
strategiileaferentebazinelormaritime)
Interveniile programate n contextul fondurilor europene pentru perioada de
programare 20142020 vor contribui semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei
UniuniiEuropenepentruRegiuneaDunrii(SUERD).
Obiectivele specifice vizate i aciunile specifice vizate la nivelul Programelor
Operaionale inclusiv n cadrul PO CU sunt stabilite astfel n strns corelare cu
obiectivele i intele definite la nivelul Planului SUERD, viznd o aliniere a politicilor i
finanriipentrumaximizareaimpactuluiinterveniilor.
Interveniile planificate n cadrul PO CU vor contribui la atingerea obiectivului vizat n
cadrul prioritii de investiii nr. 9 a SUERD Investiii n oameni i competene. Se are
astfelnvederecuprioritatecontribuiaurmtoarelortipurideintervenii:
Aciunileprevzutendomeniuleducaieiicelecarevizeazcretereanivelului
decalificarealforeidemuncilanivelulntregiipopulaii
Aciunile de promovare a antreprenoriatului, inclusiv n domeniul social i de
stimulareadezvoltriidenoiafaceri
Aciunilecarevizeazcretereamobilitiiforeidemunc
Aciunilecarevizeazcombatereasrcieiipromovareaincluziuniisociale,prin
dezvoltareaiimplementareamsurilorintegratedestinatecomunitilornrisc
de srcie, inclusiv a msurilor implementate n contextul iniiativelor de tip
CLLD
Interveniilendomeniuleconomieisocialeiantreprenoriatuluisocial
Aciunile specifice implementate n cadrul AP 4 pentru mbuntirea accesului
la servicii de asisten medical i servicii sociale de calitate, precum i prin
msurile care vizeaz mbuntirea competenelor specialitilor din domeniul
socialimedical.

Totodat, aciunile prevzute n cadrul AP 6 Educaie i AP 7 Competene pentruRO 165 RO
piaa muncii a POCU, care vizeaz creterea calitii n sistemul de nvmnt i a
relevanei sistemului de educaie pentru piaa muncii vor contribui la atingerea
obiectivelor vizate n cadrul prioritii 8 Sprijinirea competitivitii ntreprinderilor,
inclusivedezvoltareadeclustereaSUERD.


RO 166 RO
SECIUNEA5. Nevoilespecificealezonelorgeograficecelmai
gravafectatedesrciesaualegrupurilorintsupuseceluimai
ridicatriscdediscriminaresaudeexcluderesocial(dupcaz)

5.1 Zonelegeograficecelemaiafectatedesrcie/grupurileintcu
celmaimareriscdediscriminaresauexcluziunesocial
n Romnia, gradul de srcie i de excluziune social este mult mai mare dect n
majoritatea statelor membre, cu 40,3% din populaie fiind expus la astfel de riscuri n
2011, comparativ cu media UE de aproximativ 24%. n 2011, 4,74 milioane din totalul
populaiei romne se aflau n risc de srcie (cu un venit mai mic de 60 % din venitul
mediu disponibil), 6,28 milioane se confruntau cu lipsuri materiale severe, iar 1,14
milioanelocuiaungospodriicuintensitatedelucrufoartesczut.

Zonelegeograficecelemaiafectatedesrcieiexcluziunesocial
RomniaareceamaimarecotdinUEdepopulaiecaretrietenzonelerurale(45%
din totalul populaiei) i, conform datelor INS pentru 2010, riscul de srcie extrem
este4orimaimarenzonelerurale(8,8%)ncomparaiecuzoneleurbane(2,2%).
Zonele urbane afectate de srcie includ orae mici care se confrunt cu mbtrnirea
demografic i depopularea, oraele monoindustriale (de exemplu oraele miniere),
orae agricole sau orae nou nfiinate. Oraele mici concentreaz srcia din cauza
infrastructurii fizice srace (transport, sntate, educaie). n plus, acestea au fost
puternic afectate de restructurarea industrial i sunt foarte vulnerabile la reforma
industrial i economic, care are ca principal efect o rat sczut de ocupare i, prin
urmare,venituriinstabileimici.
LocalitileizolatedinzonelemuntoasesaudinregiuniledealungulcoridoruluiDunrii
suferaceleaitendinenegativecarezultatnspecialalpoziionriigeograficedificilei
allimitrilornceeacepriveteactivitileiocupareaforeidemunc.Nivelulsrciei
este foarte mare n aceste teritorii, fiind necesar o abordare integrat pentru a
rspundenevoilorlorcomplexededezvoltare.
nzonelerurale,problemaprincipalestesrciatradiionalasociatlipseidelocuine
iaserviciilordebaz(canalizareiapcurent):
n 2010, 76,7% din populaia care tria n srcie absolut se afla n zonele rurale,
risculdesrcieabsolutfiinddepatruorimaimarenzonelerurale(8,8%)dectn
zoneleurbane(2,2%);
riscul de srcie relativ este de trei ori mai mare n zonele rurale comparativ cu
zoneleurbane(27%fade9%),pentrupopulaiaruralexistnd,deasemenea,un
procent mai mic de absolveni de nvmnt superior (3% din fora de munc
ocupat,ncomparaiecu23%nzoneleurbane);
mbtrnirea demografic este mai pronunat n zonele rurale i n zonele mai

RO 167 RO
srace, iar aceast tendin va continua i se preconizeaz c populaia din unele
regiunisevareducecupnla50%pnn2050.
Totodat, cartografierea srciei n zonele rurale i urbane arat un risc mai mic de
srcie n localitile rurale care sunt aproape de un ora mare. n zonele n care nu
exist centre urbane, sau la periferia oraelor mici sau subdezvoltate, tendina este de
cretereasrciei.
Lanivelregional,analizadatelordisponibilearatcregiunilecucelemaimariratede
persoane aflate n risc de srcie i excluziune social sunt: NordEst, SudVestul
Olteniei, SudEst i Sudul Munteniei. La cellalt capt se afl regiunile Vest i
BucuretiIlfov.
Analizadetaliatavalorilorindicatorilorstatisticiutilizaipentrucuantificareasrcieii
excluziunii sociale n perioada 20072011 indic ponderi foarte mari (peste media
naional) ale persoanelor care triesc n gospodrii cu intensitatea de lucru foarte
sczut n regiunile din sudul Romniei, respectiv SudVest, Muntenia Sud i SudEst,
precum i n regiunea NordVest. Pe de alt parte, n regiunile NordEst i Centru i n
BucuretiIlfov,valorilenregistratepentruacestindicatorsuntsubmedianaional.
nceeaceprivetepondereapersoanelorafectatedelipsurimaterialesevere,regiunile
cucelemaimariratesuntregiunileNordEstiregiunilesudice(SudEst,SudMuntenia
iSudVestOltenia),lapolulopusfiindregiunileCentru,VestiNordVest.

Grupurilecucelmaimareriscdeexcluziunesocialsaudiscriminare
Srciaestestrnslegatderataredusaocupriiforeidemuncidenivelulsczut
de educaie. Astfel, omajul continu s fie una dintre principalele cauze ale srciei n
rndulpopulaieiactive,risculdesrciefiinddeaseorimaimarepentruomeridect
pentru persoanele care au un loc de munc
10
. Totodat, persoanele implicate n
agricultura de subzisten i cele ocupate pe cont propriu se confrunt cu un risc de
srcie chiar mai mare dect omerii. Riscul global pentru persoanele ocupate pe cont
propriu,inclusivfermieri,afostde38,4%nanul2011
11
.
Pentru categoriile active, riscul de srcie este strns legat de nivelul de educaie. Un
nivel sczut de educaie conduce la apariia unor dificulti n ceea ce privete
participareapepiaaforeidemunci,demulteori,laocupareaunorlocuridemunc
necalificatesauchiarneconomiainformal.PotrivitdatelorEurostatdisponibilepentru
anul 2011, riscul de srcie relativ pentru persoanele cu un nivel redus de educaie
RO 167 RO

10
MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice:Raportprivindincluziunea
socialnRomnia,2010
11
Evoluiaindicatorilorprivindsrcianperioada20102011,MMFPSP

RO 168 RO
(ISCED 02) este de aproximativ trei ori mai mare dect pentru persoanele cu studii
medii(44,9%,fade15,6%).
Srcia i excluziunea social sunt mai acute pentru anumite categorii vulnerabile,
precum:
copiii (provenind din familii srace, ai cror prini lucreaz n strintate, aflai
ncentredeplasamentrezidenialesaudetipfamilial)
gospodriilecutreisaumaimulicopiiigospodriilemonoparentale
omeriisaupersoanelecuveniturifoartesczute,
persoanelenvrst,
persoaneledeetnieRoma
persoanelecuhandicap
persoanelecaresuferdedependene,persoaneleafectatedeviolenan
familie,persoanelesupusetraficuluidefiineumaneipersoaneleprivatede
libertatesaueliberatecondiionat.

5.2 Strategiecaresrspundnevoilorspecificealezonelorgeografice
celemaiafectatedesrcie/alegrupurilorintcucelmaimareriscde
discriminaresauexcluziunesociali,dacesterelevant,contribuiala
abordareaintegratstabilitnAcorduldeparteneriat
Avndnvederecaracterulmultidimensionalalsrcieiiexcluziuniisociale(caracterul
profundlocalizatalsrciei,alturideexistenaunorgrupuriintpentrucaresrciai
discriminareasuntmultmaiacute)pentruapromovadeomanieradecvatincluziunea
social, se au n vedere att msuri integrate, intite ctre combaterea srciei n
comunitile defavorizate, ct i msuri de promovare a incluziunii i combatere a
discriminriilanivelulgrupurilorvulnerabile.
Aciuniintegratelanivelulcomunitilordefavorizate
Pentruarspundenevoilorcomplexealecomunitilordefavorizatedinzoneleruralei
urbane (inclusiv comunitile cu populaie majoritar de naionalitate rom), se are n
vedereimplementareaunoraciuniintegrate,carespromovezeointegraredurabilpe
piaa muncii i incluziunea social, precum i mbuntirea accesului la educaie,
sntateialteserviciisocialedebaz.
Strategiavaaveanvedereimplementareadeplanuriintegratelanivelulcomunitilor
defavorizate, fie sub forma interveniilor de tip CLLD (prin coordonarea aciunilor cu
investiiileninfrastructurplanificatelanivelulPOR),fieprinsusinereadirectaunor
investiii la nivelul comunitilor. Se va acorda sprijin att pentru aciuni de tip soft
(msuri de stimulare a ocuprii i de cretere a nivelului de educaie pentru membrii
comunitii, promovarea dezvoltrii economiei sociale, promovarea tranziiei ctre
serviciiintegratelanivelulcomunitiipentrumbuntireaaccesuluilaserviciisociale
i de sntate de calitate etc.), ct i investiii n infrastructur, conform nevoilor
identificate,nlimitafinanriincruciatedisponibile.
Aciuni care vizeaz promovarea unei incluziuni active i combaterea discriminrii la

RO 169 RO
nivelulgrupurilorvulnerabile
Msurile menite s rspund nevoilor persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile
includ aciuni specifice care vizeaz inseria social i profesional a acestora, prin
creterea accesului pe piaa muncii i mbuntirea nivelului de educaie i
competene, care vor fi susinute n contextul interveniilor specifice n domeniul
ocupriiieducaiei.
Totodat, aciunile prevzute a fi implementate de o manier integrat la nivelul
comunitilor vor contribui la rndul lor la o mai bun integrare social i la creterea
niveluluidetraipentrupersoaneleaparinndacestorgrupuri.
n plus, avnd n vedere faptul c persoanele aparinnd categoriilor vulnerabile se
confruntcuungradsemnificativdediscriminareistereotipuri,nscopulrealizriiunei
coeziunii sociale reale, se va avea n vedere implementarea de msuri care s vizeze
promovareaprincipiuluiegalitiideanseicombatereastereotipurilor,adiscriminrii
i a abuzurilor de toate tipurile. Msurile specifice n acest sens includ campanii de
informare i contientizare, diseminarea de bune practici i formare, dezvoltarea i
susinerea unor modele de reuit din interiorul grupurilor vulnerabile, activiti de
coaching i mentoring etc., odat cu adaptarea condiiilor de munc la nevoile
grupurilor dezavantajate i crearea unor faciliti speciale i msuri de acompaniere
specifice care vizeaz mbuntireasituaiei acestor persoane i creterea nivelului de
trai.
Dezvoltarea unei culturi proactive, a participrii i a responsabilitii n rndul
populaiei este esenial pentru atingerea obiectivelor stabilite n ceea ce privete
incluziuneasocialicombatereasrciei.nacestsens,principiulnondiscriminriivafi
promovat ca i criteriu transversal la nivelul tuturor aciunilor implementate n cadrul
POCU i vor fi ncurajate parteneriatele reale i sustenabile, precum i implicarea
cetenilorntoateiniiativelendomeniulincluziuniisociale.
Deasemenea,sevaaveanvederentrireacapacitiiinstituiiloriactorilorsocialicu
rol activ n combaterea discriminrii, pentru creterea eficacitii msurilor
implementate.
Aciunileprevzutendomeniuleconomieisocialevorcontribuilareducereasrcieii
aexcluziuniisocialepentrugrupurilecelemaiafectate,datfiindpotenialulacesteiade
ainterveninzonelepiaasaumecanismelepublicedefiniteeueaz.Sevaaveaastfeln
vedere tranziia la modele de afaceri sustenabile n domeniul social, pentru crearea de
locuridemuncimbuntireaaccesuluilaserviciisocialeidesntatedecalitate.
Similar, aciunile n domeniul medical i social, care vor urmri att creterea
accesibilitii acestor servicii, ct i mbuntirea calitii acestora, vor avea un impact
directasupraincluziuniisocialeagrupurilorvulnerabileipentrucombatereasrciein
zonele geografice cele mai afectate de srcie. Pentru maximizarea impactului, va fi
sprijinitcuprioritatetranziialaserviciibazatepecomunitate,pentruncurajareaunei
atitudiniproactivelanivelulpubliculuigeneralisprijinireaimplicriipartenerilorsociali.
Se va urmri crearea i valorificarea de sinergii cu msurile care vizeaz dezvoltarea n
domeniul economiei sociale, pentru explorarea potenialului acesteia de a rspunde n
modeficientidirectprovocrilorsociale.

RO 170 RO

Tabelul22: Aciunipentruabordareanevoilorspecificealezonelorgeograficecelemaiafectatedesrcie/alegrupurilorintcucelmaimare
riscdediscriminaresauexcluziunesocial
Grupint/zongeografic Tipurileprincipaledeaciuniplanificatecarefacpartedinabordareaintegrat Axaprioritar Fond Categoriede
regiune
Prioritatedeinvestiii
copiii(proveninddin
familiisrace,aicror
prinilucreazn
strintate,aflain
centredeplasament
rezidenialesaude
tipfamilial)
gospodriilecutrei
saumaimulicopiii
gospodriile
monoparentale
omeriisau
persoanelecu
veniturifoarte
sczute,
persoanelenvrst,
persoaneledeetnie
Roma
persoanelecu
handicap
persoanelecaresufer
dedependene,
persoaneleafectatede
violenanfamilie,
persoanelesupuse
traficuluidefiine
umaneipersoanele
Dezvoltarea unui sistem de asisten social echitabil, durabil,
accesibil i de nalt calitate, prestaii i servicii sociale pentru
toate grupurile vulnerabile, inclusiv tipuri de servicii preventive,
integrate i inovatoare pentru a rezolva problemele legate de
srcieiexcluziunesocial,promovareadezvoltriitehnologicei
mbuntirea abilitilor i competenelor profesionitilor i
practicienilordinautoritilelocale,alteautoritipubliceiONG
uri
Aciuni integrate menite s rspund nevoilor grupurilor
vulnerabile, n vederea mbuntirii participrii acestora la
educaie, a integrrii lor pe piaa muncii,a accesului la locuine,
asisten medical i servicii sociale i culturale i aciuni de
combatereadiscriminrii;
ntrirea capacitii furnizorilor publici i privai de servicii de a
furniza servicii comunitare de ngrijire de calitate pentru copii,
persoane cu dizabiliti, persoane cu probleme mintale i btrni
(nspecialnzoneledezavantajate)
Exploatarea potenialului inovativ al modelelor de economie
social pentru a rspunde provocrilor societii i a susine
integrareapepiaamunciiagrupurilorvulnerabileitranziiactre
modele de afaceri, dezvoltarea de servicii locale acolo unde piaa
eueaz, contribuind astfel la creterea ocuprii i incluziunii
sociale
Dezvoltarea unei culturi proactive, baza te pe voluntariat i
participare la nivelul publicului general i persoanelor asistate
social i ncurajarea abordrilor parteneriale n combaterea
srciei
AP4Incluziunea
sociali
combaterea
srciei
AP5Dezvoltare
localplasatsub
responsabilitatea
comunitii
FSE
Regiuni
mai
puin
dezvolt
ate
Regiuni
mai
dezvoltate
PI9(ii):integrareasocio
economicacomunitilor
marginalizate,cumarfiromii
PI9(iv):cretereaaccesuluila
serviciiaccesibile,durabilei
denaltcalitate,inclusiv
asistenmedicaliservicii
socialedeinteresgeneral
PI9(v):promovarea
antreprenoriatuluisocialia
integrriiprofesionalen
ntreprinderilesocialei
promovareaeconomieisociale
isolidarepentruafacilita
accesullalocuridemunc
PI9(vi):Dezvoltarelocalplasat
subresponsabilitatea
comunitii
RO 171 RO

RO 172 RO
privatedelibertatesau
eliberatecondiionat
Creterea accesului la asisten social i la tratament de calitate,
inclusivlangrijireadeurgen,dezvoltareaunorserviciiintegrate
deasistenmedicalisocial,inclusivlaniveldecomunitate,o
atenie deosebit fiind acordat serviciilor ambulatorii i
dezvoltriiunorserviciiintegratedeasistenmedicaldebazcu
ajutorultelemedicinei
Implementarea unor programe intervenii de prevenire si/sau
depistare precoce (screening), dup caz pentru principalele
patologii(ex:cancer,bolicardiovasculare,diabet,bolimintale,boli
rare,tuberculoza)
mbuntirea gradului de informare, educare a populaiei privind
problemele de sntate i sociale, prevenirea si combaterea
violeneidomestice,abuzuriledeoriceformitraficuluman
Dezvoltareainfrastructuriideserviciisocialesimedicale,cuaccent
asupraserviciilorfurnizatelanivelulcomunitii
Sprijinirea tranziiei de la ngrijirea instituionalizat la ngrijirea la
nivel de comunitate (ex: locuine protejate, ngrijire la domiciliu,
centre de zi, servicii medicale la nivel de comunitate) oferite de
furnizori de servicii sociale publici i privai, inclusiv sprijin intit
pentru infrastructura necesar pentru centrele integrate de
ngrijire
Sprijin pentru regenerarea fizic, economic i social a
comunitilor defavorizate din mediile urbane (n cadrul
interveniilordetipCLLD,ncorelarecuPOR)
Promovarea dezvoltrii locale i a unei mai bune guvernane n
zonele rurale prin intervenii complementare investiiilor de tip
LEADER

SECIUNEA6. Nevoile specifice ale zonelor geografice care


sufer de pe urma unor handicapuri naturale sau demografice
severeipermanente(dupcaz)
Nuestecazul

SECIUNEA7. Autoritileiorganismeleresponsabilecu
managementul,controluliauditul,precumirolulpartenerilor
relevani

7.1 Autoritiiorganismerelevante

Autoritate/organism Denumirea
autoritii/organismuluii
adirecieisauunitii
Directorul
autoritii/organismului
(funciasaupostul)
Autoritateademanagement MinisterulFondurilor
Europene

Autoritateadecertificare,daceste
cazul
MinisterulFinanelor
Publice

Autoritateadeaudit CurteaRomndeConturi

OrganismctrecareComisiava
efectuapli
MinisterulFinanelor
Publice

7.2 Implicareapartenerilorrelevani
7.2.1 Aciunilentreprinsecuscopuldeaimplicaparteneriirelevanin
pregtireaprogramuluioperaionalirolulacestoranimplementarea,
monitorizareaievaluareaprogramului
AbordareapartenerialnpregtireaPO
ProcesuldeelaborareaProgramuluiOperaionalCapitalUmansarealizatntruncadru
partenerialextins,cuimplicareaactorilorpublici,privaiisocialirelevani.Coordonarea
elaborrii PO CU a revenit Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de Autoritate de
ManagementpentruPOCU.
n vederea pregtirii noii generaii de programe privind fondurile structurale i de
investiii pentru perioada 20142020, etapa de programare la nivel naional a fost
consacrat pregtirii Acordului de Parteneriat, ntrun cadru partenerial extins, stabilit
pe baza Memorandumului Guvernului din 13 iulie 2012 de aprobare a aciunilor de
RO RO 173

pregtire pentru programarea fondurilor europene i consolidarea implementrii
fondurilor n perioada 20142020. Procedurile de consultare au inclus crearea
Comitetului Interinstituional de elaborare a Acordului de Parteneriat (CIAP) i a unui
numr de 12 comitete consultative pentru fiecare dintre sectoarele relevante i pentru
dimensiunea regional, respectiv teritorial a dezvoltrii. Comitetele au inclus membrii
relevani ai autoritilor central, regionale i locale, precum i din mediul economic,
social, academic, universitar i nonguvernamental. Rolul comitetelor a fost de
prioritizareainvestiiilorlanivelsectorialiregional,pebazadocumentelorpregtitede
Grupurile de lucru create. Propunerile formulate la nivelul comitetelor consultative au
fost discutate n cadrul partenerial extins al CIAP, n cadrul cruia sau stabilit
principaleleprioritilanivelulprogrameloroperaionale,precumiaspectelerelevante
demonitorizareievaluare.
n mod specific, pregtirea PO CU ncepnd cu ultimele luni ale anului 2013, pe baza
rezultatelor analizelor socioeconomice realizate n domeniile relevante pentru
programareaPOCU,respectivocupare,educaie,incluziunesocialisntate.Conform
cadrului partenerial stabilit pentru elaborarea AP, principalele nevoi de dezvoltare i
abordarea strategic pentru soluionarea lor au fost stabilite i agreate n contextul
cadrului partenerial extins creat n baza Memorandumului Guvernului din data de 13
iulie2012.
Avnd n vedere caracterul multidimensional al problematicilor abordate n cadrul PO
CU, dar i necesitatea asigurrii unor aciuni concertate din partea tuturor actorilor
public cu responsabiliti n domeniile vizate de PO CU, etapa de consultare cu
ministerele de linie i ageniile publice relevante a fost una esenial. Ea a avut drept
scopdefinireacelormaiadecvatemodalitideaciune,conformlegislaieindomeniu,
dar i avnd n vedere experiena acumulat i leciile nvate din perioada de
programare20072013.
Procesul de consultare a inclus publicarea versiunilor de lucru ale PO CU pe siteul
internet al MFE, www.fonduriue.ro. n urma publicrii versiunilor de lucru ale
Programului, au fost primite un numr semnificativ de comentarii din partea
partenerilor economici i sociali, care au fost analizate i, dup caz, integrate n
versiuniledelucruulterioare.
AbordareapartenerialnimplementareaPO
Pentru asigurarea relevanei aciunilor sprijinite i pentru creterea eficienei n
implementare, cadrul partenerial creat este prevzut a funciona i ulterior etapei de
programare, n ceea ce privete managementul, implementarea, monitorizarea i
controlulfondurilorFESI.
Partenerii vor fi implicai n definirea aranjamentelor de implementare i n elaborarea
documentelor cheie privind implementarea, precum Ghidurile Solicitanilor, reguli de
eligibilitate etc. Toate documentele care vor fi elaborate privind PO CU vor fi publicate
pe siteul MFE, www.fonduriue.ro i va fi acordat o perioad adecvat de consultare.
Partenerii vor putea de asemenea s urmreasc progresul n implementarea PO CU
printro participare activ n cadrul edinelor Comitetului de Monitorizare a PO i n
contextulpregtiriiiconsultriiprivindRapoarteleAnualedeImplementare.
Seateaptdeasemeneacaparteneriisjoaceunrolactivndezvoltareaportofoliului
de proiecte, dar i n procesul de implementare a proiectelor, n special n ceea ce
privete proiectele care vor fi implementate n parteneriat (precum proiectele care
vizeaz integrarea socioeconomic a comunitilor marginalizate i proiectele n
domeniulincluziuniisocialeimplementatencontextulCLLD).Implicareapartenerilorva
RO RO 174

fi deosebit de important pentru identificarea barierelor pentru o implementare de
succes,daripentruidentificareaiaplicareaunorsoluiiinovativedeimplementare,cu
eficiencrescut.

7.2.2 Granturigenerale(pentruFSE,dupcaz)
AranjamenteleprevzutepentruimplementareainterveniilorprevzutencadrulPOCU
prevd utilizarea granturilor generale pentru o serie de intervenii, dat fiind avantajele
evidente pe care le prezint aceste mecanisme de implementare, att prin creterea
eficacitii interveniilor (n contextul apropierii de beneficiar i posibilitii includerii
unui mecanism de sprijin pentru beneficiari pentru un design i o implementare a
proiectelor),ctidinpunctdevederealraportuluicosteficienpentruAutoritilede
Management i posibilitatea reducerii costurilor aferente gestionrii operaiunilor
implementate.
Delegarearesponsabilitiincadrulgranturilorglobalevafinsoitdeunmecanismde
monitorizare care s permit implementarea eficace a strategiei programului, dar i a
abordriipartenerialenimplementare.
Seareastfelnvedereutilizareagranturilorglobalepentruimplementareaurmtoarelor
tipurideintervenii:
aciunipentruintegrareadurabilpepiaamunciiatinerilorNEETsdinregiunile
eligibilencadrulILMT(PI1.1)
aciunipentruintegrareadurabilpepiaamunciiatinerilorNEETsdinregiunile
BucuretiIlfov,NordEst,NordVest,Vest,SudVestOltenia(PI2.1)
aciuni n vederea creterii ocuprii prin ncurajarea antreprenoriatului i
nfiinarea de ntreprinderi, cu accent special asupra zonelor mai puin
dezvoltate(PI3.2)
interveniile care vizeaz reducerea prevalenei srciei n comunitile
marginalizate,nspecialacelorcupopulaiesemnificativdeetnierom(PI4.1)
aciunilecarevizeazdezvoltareaeconomieisociale(PI4.2)
aciunile n vederea mbuntirii accesului la servicii de asisten medical i
sociale, precum i la servicii sociale de interes general, caracterizate de costuri
moderate i de calitate, prin promovarea tranziiei ctre servicii integrate la
nivelulcomunitii(PI4.3)schemepilot

7.2.3Alocareauneisumepentruconsolidareacapacitilor(pentruFSE,dup
caz)

RO RO 175

SECIUNEA8. Coordonareadintrefonduri,FEADR,FEPAMi
alteinstrumentedefinanarenaionaleialeuniunii,precumi
coordonareacuBEI

Ocuparea, educaia i incluziunea social reprezint zone importante n cadrul crora


fondurile FESI vor aciona de o maniercomplementar pentru atingerea obiectivelor
propuse.
Interveniile FSE i YEI n domeniul creterii ocuprii i ncurajrii mobilitii forei de
munc vor fi completate de investiiile n infrastructur finanate din FEDR.
Interveniile sprijinite prin FEADR care vizeaz diversificarea economiei rurale sunt
complementare investiiilor n resursa uman din mediul rural, susinute din FSE.
Totodat,iniiativeleFEMPvorfiorientatectrediversificareasectoruluipiscicol.
Investiiilendomeniuleducaiei,mbuntiriicompeteneloricreteriiparticipriila
nvarea pe tot parcursul vieii vor fi finanate n mod direct din FSE. Progresele n
acest sens vor sprijini i vor completa msurile sprijinite din FEDR care vizeaz
mbuntireaantreprenoriatului,dezvoltareandomeniulTICiinterveniilesprijinite
dinFEADRcarevizeazmbuntireacompetenelorfermierilorndomeniulagricoli
forestier. Sprijinul acordat din FEDR pentru dezvoltarea infrastructurii va contribui la
succesulimplementriiinterveniilorsusinutedinFSE.
Interveniilecarevizeazpromovareaincluziuniisocialeireducereasrcieifinanate
din FSE sunt complementare investiiilor n infrastructura social, de sntate i
educaie,precumiinvestiiilorndomeniulTICfinanatedinFEDR,dariinterveniilor
care vizeaz mbuntirea calitii vieii i creterea atractivitii zonelor rurale
finanate din FEADR. Similar, interveniile n domeniul proteciei sociale finanate din
FSEsuntcomplementareasisteneifinanciarefurnizatprinFondulEuropeandeAjutor
pentruzonelecelemaisrace.
nvedereaasigurriicomplementaritiiivalorificriisinergiilorntreinterveniilecare
vor fi finanate din diferitele fonduri FESI, este important asigurarea unei bune
coordonri att n ceea ce privete planificarea, ct i n etapa de implementare a
interveniilor.
Pe baza leciilor nvate n perioada 20072013 i noilor provocri pe care le aduce
arhitectura specific a fondurilor pentru perioada 20142020, se are n vedere un
mecanism de coordonare cu structuri pe 3 niveluri (coordonare strategic, la nivel
tematic i operaional). Mecanismul de coordonare va funciona n paralel cu cadrul
instituional instituit pentru implementarea fondurilor i va reuni experi, personal
operaional i factori de decizie din diferite AMuri i OIuri, dar i factori de decizie
responsabili pentru elaborarea politicilor naionale i regionale i parteneri socio
economici.
Nivelul 1 de coordonare (la nivel naional): Comitetul de Coordonare pentru
Acordul de Parteneriat (sub responsabilitatea MFE), care va reuni factorii de
decizielaniveldeministru
Nivelul 2 de coordonare: Subcomitetul tematic pentru prioritatea de
dezvoltare mbuntirea capitalului uman prin creterea ocuprii i o mai
RO RO 176

bunincluziunesocialipoliticideeducaiembuntite
Acest subcomitet va reuni ministerele de linie responsabile, AM responsabile,
instituiilefinanciareinternaionalempreuncureprezentaniiMinisteruluide
FinanePublice,reprezentaniaipartenerilorcaresuntmembriinComitetulde
Monitorizare pentru Programele Operaionale conform Art. 42 CPR i ali
partenerisocioeconomici.
Subcomitetul se va reuni de dou ori pe an, reprezentarea n cadrul Sub
comitetului fiind la nivel de director general. Subcomitetul este subordonat
Comitetului de Coordonare pentru Acordul de Parteneriat (stabilit la nivel
naional), iar secretariatul su este asigurat de Direcia General de Analiz,
ProgramareiEvaluaredincadrulMFE.
Atribuiileacestuisubcomitettematicinclud:
identificarea evoluiilor/ modificrilor la nivelul diverselor politici i
impactullorasuprastrategieiPOCUicelorlaltePOrelevante
analizei continu a relevanei interveniilor pentru atingerea obiectivelor
stabilitelanivelulAcorduluideParteneriat
monitorizareagraduluidendeplinireacondiionalitilorexante
asigurareasinergieiicoereneifondurilorESIprin:
o analizacriteriilor(propuse)deevaluareiselecieaproiectelor
o analizacalendarului(propus)alapelurilordeproiecteimonitorizarea
respectriiacestuia
o analiza coordonrii temporale a proceselor de evaluare i selecie a
proiectelor
o analiza indicatorilor financiari, de realizare imediat i de rezultat
(nivelulpropusinivelulatins)
o identificareaprincipalelordificultinimplementare
o analizarezultatelorevaluriiielaborareaderecomandri
asigurarea coerenei cu alte instrumente de finanare la nivel european i
naional
Nivelul 3 de coordonare: Grupuri de lucru funcionale, sub coordonarea MFE,
dupcumurmeaz:
Grupuri de lucru operaionale n urmtoarele domenii: simplificare;
proceduri operaionale audit, nereguli i fraude; sisteme electronice i
schimbuldedate;comunicare;achiziiipublice;asistentehniciresurse
umane,principiiorizontaleiajutordestat.
Grup de lucru pentru Evaluarea Performanei, cu responsabiliti n
domeniul cadrului de performan, evalurii, raportrii, statisticilor i
indicatorilor,precumindomeniulmanagementuluifinanciar.
Grupul de lucru pentru asigurarea coerenei teritoriale i pentru Cooperare
Teritorial European, care asigur coordonarea cu programele de CTE i
implementareaobiectivelorStrategieiDunrii(EUSDR).
Grupuri de lucru pentru noile abordri, care acoper urmtoarele domenii:
instrumente financiare, dezvoltare urban, investiii teritoriale integrate,
RO RO 177

RO 178 RO
dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii(CLLD)
Aceste grupuri de lucru se reunesc trimestrial, sau ori de cte ori este nevoie.
Reprezentarea n cadrul grupurilor de lucru este asigurat la nivel de experi din
ministerele relevante (MEF, AMuri, alte instituii i, dac este cazul, parteneri socio
economici). Secretariatul este asigurat de Direcia General de Analiz, Programare i
EvaluaredincadrulMFE.
Rolul grupurilor de lucru este de asigura armonizarea abordrilor utilizate, de a oferi
orientareideantricapacitateandomeniileidentificate,inclusivprincoordonarea
reelelorcreate.
Totodat,pentruasigurareauneiimplementrieficaceafondurilorFESI,sevaavean
vedere oferirea de sprijin beneficiarilor pentru accesarea fondurilor. Sprijinul va fi
acordat prin reeaua naional de Centre de Informare pentru Instrumentele
Structurale (41 de centre judeene i unul pentru oraul Bucureti), coordonate de
MEF.SprijinulnecesarfuncionriiacestorcentrevafiasiguratdinPOATidinPOCU.
n scopul maximizrii impactului fondurilor FESI, interveniile din Instrumentele
Structurale vor fi corelate cu sprijinul disponibil n cadrul altor programe naionale i
europene.
Astfel, o atenie important va fi acordat schemelor de finanare SEE i granturilor
Norvegiene,disponibilenperioada20092014.Acestegranturisuntdisponibilenmai
multe domenii, inclusiv pentru promovarea egalitii de gen, reconcilierii vieii
profesionalecuviaapersonal,copiiitineriaflainsituaiiderisc,incluziunesocial
i iniiative de sntate public, acest tip de sprijin fiind complementar interveniilor
susinute n cadrul PO CU. Aceste programe sunt n proces de implementare,
autoritatea de management fiind localizat la nivelul MEF, fapt care va facilita
coordonarea la nivelul AM relevante i factorilor de decizie privind interveniile
susinute.
Totodat, se va asigura corelarea interveniilor PO CU cu sprijinul oferit n cadrul
programului ERASMUS, care include acordarea de sprijin n domeniul ocuprii i
educaiei.
n ceea ce privete corelarea interveniilor finanate din fonduri FESI cu sprijinul
planificatncadruldiverselorprogramenaionale,pentruevitareasuprapunerilor,dar
i pentru crearea i valorificarea de sinergii i complementariti, Romnia va alinia
condiiile de finanare n cadrul diverselor scheme naionale cu cele aplicabile
fondurilorFESI,dinpunctdevederealcerinelordepolitic,darinceeaceprivete
criteriiledeevaluareiselecieirateledefinanare,pentruaeliminaconcurenantre
astfeldeprograme.
Comitetul de Coordonare al Acordului de Parteneriat al Romniei pentru perioada
20142020 va juca un rol esenial n asigurarea coerenei fondurilor FESI cu alte
instrumente disponibile la nivel european i cu programele de investiii dezvoltate la
nivelnaional.


RO 179
Tabeldecorelarealinterveniilor.
Obiectiv
tematic
Corelare(cf.AP,
cap.1.3)
Domeniude
politic
Programe
ESI
Instrumente
UE
Programenaionale
indicativeiasisten
extern
OT8
Promovarea
unorlocuri
demunc
durabilei
decalitatei
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor
Nevoia de corelare
a interveniilor
finanate cu
msurile care
vizeaz dezvoltarea
antreprenoriatului
i modelelor de
afaceri finanate n
cadrul OT 1 i OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor cu
potenial de
cretere, precum i
cu msurile privind
incluziunea social
ieducaiafinanate
n cadrul OT 9 i OT
10 i cu investiiile
n domeniul e
guvernrii finanate
n cadrul OT 2 i OT
11.
OT 9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
srciei i a
oricrei
forme de
discriminare
Nevoia de corelare
a interveniilor
finanate cu
msurile care
vizeaz dezvoltarea
antreprenoriatului
i modelelor de
afaceri finanate n
cadrul OT 1 i OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor cu
potenial de
cretere, precum i
cu msurile privind
ocuparea i
educaia finanate
n cadrul OT 8 i OT
10 i cu investiiile
n domeniul e
guvernrii finanate
n cadrul OT 2 i OT
11.
ntreprinderi
Asisten
social
Educaie
Guvernan
TIC
Agricultur
ipescuit
Dezvoltare
regionali
teritorial
(inclusivITI,
CLLD,CTEi
strategiile
macro
regionali
privind
Bazinul
MriiNegre)

POCU
POC
POCA
POR
PNDR
POPMA
Programe
CTE

Aciuni n
cadrul
programul
ui Marie
Skodowsk
aCurie
Programul
Erasmus
forAll
Programul
Operaion
al de
Asisten
Material
Programul
operaion
al de
incluziune
social
finanat
din
Fondul
pentru
Migraie
iAzil
Programul
pentru
Schimbare
Social i
Inovare
Schimbare
social
pentru
inovare
OT 10
Efectuarea
de investiii
n domeniul
educaiei, al
formrii i al
formrii
profesionale
Nevoia de
sincronizare a
interveniilor
finanate cu
msurile care
vizeaz dezvoltarea
antreprenoriatului
i modelelor de

Programul de
stimulare a nfiinrii
li dezvoltrii
microntreprinderilor
de ctre tinerii
antreprenori
Programul START de
dezvoltare a
competenelor
antreprenoriale
pentru tineri i de
facilitare a accesului
lafinanare
Programul pentru
cultura
antreprenorial
pentru femeile
managerdinsectorul
IMM
Programele
MinisteruluiMuncii
Programele
Ministerului
Educaiei

Finanarebilateral
Granturile SEE i
norvegiene pentru
perioada 2009
2014:
Domeniifinanate:
Promovarea
egalitiidegen,
reconcilieriivieii
profesionalecu
viaapersonal,
Copiiitineriaflai
nsituaiiderisci
iniiativeregionale
dereducerea
inegalitiloride
promovarea
incluziuniisociale,
FonduldeBurse,
Iniiativede
sntatepublic
Programul de
cooperare Elveia
Romnia.
Domenii finanate:
resurse umane i
dezvoltare social

RO 180
n vederea
dobndirii
de
competene
i a nvrii
pe tot
parcursul
vieii
afaceri finanate n
cadrul OT 1 i OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor cu
potenial de
cretere, precum i
cu msurile privind
ocuparea i
incluziunea social
finanate n cadrul
OT 8 i OT 9 i cu
investiiile n
domeniul e
guvernrii finanate
ncadrulOT2.
cu scopul ntririi
schimburilor
academice ntre
Romnia i Elveia.
nacestscop,vorfi
create un Fond de
Burse i un Fond
de Cercetare. Un
accent specialva fi
pus pe
promovarea
incluziunii sociale
n rndul
populaiei Roma i
altor grupuri
vulnerabile.


RO 181
SECIUNEA9. Condiionalitiexante
[Referin:articolul96alineatul(6)litera(b)dinRegulamentul(UE)nr.1303/2013]

9.1 Condiionalitiexante
Informaiireferitoarelaevaluareaaplicabilitiiindepliniriicondiionalitilorexante
(opional).
Condiionalitileexantereprezintoparteimportantapregtirilorpentruperioada
de programare 20142020. Romnia a demarat procesul de identificare a
condiionalitilor exante aplicabile ncepnd cu luna noiembrie 2012 i a realizat o
primanalizagraduluidendeplinirealacestora,conformcriteriilordefinite.
Pentru condiionalitile exante nendeplinite, n perioada februariemartie 2012
Guvernul Romniei a adoptat n o serie de planuri de aciune pentru stabilirea
msurilor necesare, autoritilor responsabile i calendarului pentru realizarea
msurilor necesare pn cel trziu la data de 31 decembrie 2016. Aceste planuri au
fost actualizat in luna februarie 2014, pe baza Ghidului Comisiei Europene privind
condiionalitileexante.


Tabelul24: Condiionalitileexanteaplicabileievaluareandepliniriiacestora

RO 182 RO

9.2 Descriereaaciunilorpentrundeplinireacondiionalitilorexante,
organismeresponsabileicalendar

Tabelul25: Aciunilepentrundeplinireacondiionalitilorexantegenerale
aplicabile
Condiionalitate
exantegeneral
Criteriile
nendepli
nite
Aciunile
care
urmeazs
fie
ntreprinse
Termenullimit
(data)
Organisme
responsabile


Tabelul26: Aciunilepentrundeplinireacondiionalitilorexantetematice
aplicabile
Condiionalitate
exantetematic
Criteriile
nendeplin
ite
Aciunile
care
urmeazs
fie
ntreprinse
Termenullimit
(data)
Organisme
responsabile

Aciunea1 Termenullimital
aciunii1

1.X

Aciunea2 Termenullimital
aciunii2

RO RO 183

SECIUNEA10. Reducerea sarcinii administrative pentru


beneficiari

Reducerea sarcinii administrative pentru companii, persoane fizice, antreprenori,


organizaii nonguvernamentale etc. n calitatea lor de beneficiari ai fondurilor ESIeste
onevoiecheie,evideniatlanivelulnumeroaselorstudiirealizatelanivelcomunitari
naional i recunoscut de Guvernul Romniei i de autoritile cu responsabiliti n
acestsens.PelngefectulnegativasupraabsorbieifondurilorESI,birocraiaexcesiv
areunimpactnefavorabilasupracreriidenoiafaceriidezvoltriicelorexistente,dar
iasupraimplementriicusuccesareformelorndomeniuleconomicisocial.
Aceste elemente se reflect i n obligaiile asumate de Romnia n calitate de Stat
Membru n ceea ce privete mbuntirea reglementrilor (better regulation), n
contextul eforturilor Uniunii Europene de reducere a poverii administrative la nivel
comunitar.Eforturiledereform,dariobiectivelestabilitelanivelulUniuniiEuropene
aufosttranspuselanivelnaionalprinStrategiaguvernamentalpentruoreglementare
mai bun la nivelul administraiei publice centrale 20082013. Obiectivul asumat de
Romniaafostdereducereapoveriiadministrativecu25%pnlafinalulanului2012,
nconformitatecuobiectivelestabilitelanivelulUE.
n acest context, ncepnd cu anul 2011, a fost iniiat un amplu proces de msurare a
poverii administrative a legislaiei romneti la nivelul tuturor ministerelor. Aceste
msurtori au rolul de a evalua costurile administrative generate de prevederile
legislative pentru mediul de afaceri, urmrinduse identificarea unor soluii de
simplificare, dar i a instrumentelor necesare. Astfel, printrun proiect implementat n
cadrulProgramuluiMATRA,PregtireamsurriicosturiloradministrativenRomnia,
a fost realizat un manual de Msurare a Costurilor administrative (MCS) adaptat
nevoilor din Romnia nsoit de un ghid de msurare a costurilor administrative. Alte
demersuriauinclusaciunileiniiatedeSecretariatulGeneralalGuvernuluinperioada
20112012, conform prevederilor Programului Naional de Reforme, ns toate aceste
iniiative au avut un impact limitat, fr s duc la o eviden clar a costurilor
administrative pentru toate domeniile de interes i fr s permit atingerea intelor
asumatepentruanul2012.
nprezent,seaflncursdefinalizareunstudiudeevaluareacosturiloradministrative
pentru beneficiarii FESI, scopul principal al acestuia fiind acela de a identifica posibile
msuridereducereasarciniloradministrative.Calculareacosturilorsevaconcentrape
costurileadministrativepentrubeneficiariiprivaiaiFESI.Evaluatoriivorfaceoselecie
a celor mai mpovrtoare obligaii de informare, pe baza dimensiunii atribuiilor
administrative care trebuie executate i a percepiei beneficiarilor intervievai. Analiza
va fi realizat innd seama de dimensiunea financiar a proiectelor i de tipurile de
contracteidecheltuieli.
Raportul final de evaluare va oferi recomandri i instrumente de simplificare pentru
reducerea sarcinilor administrative, nsoite de o estimare a reducerii costurilor
administrative. Pentru implementarea de o manier eficace a aciunilor de simplificare
propuse deevaluatori,conform prevederilorAcordului de Parteneriat, va fi nfiinatun
grup de lucru pentru simplificarea procedurilor, sub coordonarea Ministerului
RO RO 184

Fondurilor Europene. Implementarea acestor msuri va fi monitorizat de ctre
ComitetuldeMonitorizare.
nceadeadouaparteaanului2013,sauimplementatoseriedemsuricareauvizat
reducereasarciniiadministrativepentrubeneficiari,astfel:
Stabilireaunuitermenmaxim,de20dezile,pentruprocesareacererilordeplat
Stabilirea unui mecanism de decontare a cererilor de plat, pentru toi
beneficiariideproiecte
Eliminarea constrngerilor artificiale privind achiziiile realizate de beneficiarii
privai
Elaborareaunuighidprivindprincipaleleriscurindomeniulachiziiilorpublice
Avnd n vedere opiunile de simplificare a costurilor prezentate prevzute n
Regulamenteleeuropene,suntncursdeidentificaredomeniileiaoperaiunilencare
ar putea fiutilizate costuri unitarei este n curs de elaborare o metodologie de calcul
adecvat. n ceea ce privete rata fix aferent costurilor indirecte, plile bazate pe
costuri indirecte ar putea fi prea complexe pentru unii beneficiari (de exemplu,
autoritilocale,universiti),nscazulproiectelormaimici,acesteaarputeacontribui
semnificativ la reducerea costurilor administrative asociate pregtirii proiectelor i
ntocmiriidocumentaieijustificativepentrucereriledeplat.Deasemenea,vafiavut
nvedereutilizareadesumeforfetare,oridecteorivafiindicat.
nparalelcuutilizareaopiunilorprivindcosturilesimplificate,nscopulreduceriisarcinii
administrativepentrubeneficiariifondurilorESIsevaaveanvedere:
mbuntirea comunicrii cu beneficiarii, care va fi facilitat prin continuarea
investiiilorpentruasigurareasprijinuluitehnicdehelpdeskmaieficient;
mbuntirea calitii, claritii i accesibilitii documentelor destinate
solicitanilor i beneficiarilor: ghidurile, instruciunile i alte documente
relevantevorfiactualizateoridecteoriestenecesarivorfiaccesibileonline;
ContinuareaprocesuluidesimplificareaprocedurilorutilizatedeAMiOIurin
legtur cu evaluarea i selecia proiectelor, precum i cele privind stabilirea
cerineloriverificrilorpedurataimplementriiproiectelor;
Simplificarea i optimizarea mecanismelor de implementare, inclusiv prin
operaionalizareaunorschemedetipglobalgrant;
Raionalizareacerinelornmateriedemonitorizareideevaluare.Formularele
i procedurile pentru perioada 20142020 vor fi supuse testului utilitii i
proporionalitii;
Trecerea la alte sisteme dect cele pe suport de hrtie utiliznd schimbul
electronicdedatentreautoritiibeneficiari;
Armonizarea n continuare a cerinelor diferitelor structuri, eliminnd
suprapunerileiverificrilecarenusuntneapratnecesare;
O promovare progresiv a practicilor de gestionare a riscurilor, cu audituri i
controaleaxatepedomeniilencarerisculesteevaluatcafiindcelmairidicat,n
ceea ce privete: i) aspectele tehnice ale proiectelor; ii) amploarea financiar a
proiectelor; iii) capacitatea / rezultatele nregistrate de ctre beneficiar; iv)
potenialuldeincapacitateidefraud.

RO RO 185

SECIUNEA11. Principiiorizontale

11.1 Dezvoltareadurabil

Protecia mediului, promovarea echitii i coeziunii sociale, prosperitatea economic,


precum i respectarea angajamentelor internaionale sunt obiective importante ale
Strategiei UE de Dezvoltare Durabil, i care au fost transpuse n plan naional prin
adoptareaStrategieiNaionaledeDezvoltareDurabil,Orizont201320202030.
POCapitalUmanvacontribuilapromovareadezvoltriidurabile,attnmoddirect,n
contextulaciunilorsprijinite,ctiprinimplementareaunormsuriorizontaleconform
Art.8alRegulamentuluiprivindDispoziiileComune.

POCU va contribui la dezvoltarea durabil prin promovarea coeziunii sociale i a unei


societi inclusive, care promoveaz egalitatea de anse i combate abuzurile i
discriminarea de orice tip. Aciunile ce urmeaz a fi finanate n special n cadrul OT 8
(AxaPrioritar4iAxaPrioritar5)suntconceputeastfelnct,printroabordaremulti
dimensionaliinvestiiiintegrate,inclusivprininvestiiininfrastructur,comunitile
defavorizatespoatficreatepremiselepentrudezvoltarepetermenlung.
Totodat,POCUvacontribuilacretereaeficieneiutilizriiresurselordemuncprin:
Activareapersoaneloraflatenafarapieeimuncii,nspecialceleaparinndgrupurilor
vulnerabileiminoritiirome
Formareaspecializataforeidemuncndomeniilecuvaloareridicatsporit,precum
TICialteserviciidenalttehnologie.
ncurajareaparticipriilanvmntpetotparcursulvieii

Totodat, n baza potenialului identificat, PO CU va susine orientarea ctre o


economie verde, prietenoas cu mediul, prin interveniile de tip soft care vizeaz
formareaprofesionalispecializareanacestedomenii.
PromovareaifacilitareautilizriiTICndomeniulserviciilorsocialeidesntate,dari
stimularea utilizrii unor soluii tehnice moderne n aceste domenii, cum ar fi
telemedicina, vor contribui de asemenea la promovarea dezvoltrii durabile, att la
nivelnaional,ctincontextulinterveniilorregionaleilocale.
Aciunile susinute n domeniul educaiei i pentru mbuntirea competenelor
populaiei i forei de munc vor contribui de asemenea la promovarea dezvoltrii
durabile prin ncurajarea utilizrii TIC i integrarea tehnologiei informaiilor la nivelul
tuturor formelor de nvmnt, dar i prin interveniile care vizeaz mbuntirea
competenelor n acest domeniu i a celor care vizeaz consolidarea legturilor
sistemuluideeducaie,cuaccentasupranvmntuluisuperior,cusectorulCDI.
Principiul dezvoltrii durabile va fi integrat de o manier orizontal la nivelul tuturor
proiectelor. n procesul de selecie, se va urmri existena unor prevederi, adaptate n
funciedespecificulproiectului,privindeficientizareautilizriienergieiiaaltormaterii
prime, precum i implementarea de aciuni de reducere a costurilor prin minimizarea
cantitiidedeeuri,promovareacolectriiselectiveadeeurilorimanagementulapei.
Totodat, AM va promova aciuni de cretere a gradului de contientizare privind
importana proteciei mediului i promovrii dezvoltrii durabile i va oferi sprijin
beneficiarilorndefinireaiimplementareadeaciuninacestsens.Principiuldezvoltrii
RO RO 186

durabile va fi integrat n programele de formare care vor fi organizate pentru
beneficiari,inclusivnlegturcupromovareaachiziiilorverzi.

11.2 Egalitateadeanseinediscriminarea
Promovarea egalitii de anse, combaterea discriminrii de gen, pe criterii de origine
rasial sau etnic, religie sau credin, handicap, vrst sau orientare sexual i a
dificultilor de acces de orice tip i asigurarea accesului egal la serviciile de interes
generalsunttemeorizontalecarecontribuielaatingereaobiectivelorStrategieiEuropa
2020. Pentru respectarea acestor principii pe parcursul implementrii fondurilor ESI n
Romnia, se vor avea n vedere att aciuni specifice care vizeaz promovarea
tratamentuluiegal,combatereadiscriminrii,ctiabordareadeomanierorizontal,
detipmainstreamingaacestorprincipii.
Grupurileexpuse unui grad ridicat de discriminare includ copiii, persoanele vrstnice i
persoanele cu un nivel sczut de educaie, persoanele de etnie rom, persoanele cu
dizabiliti, precum i persoanele care sufer de dependene, victimele violenei n
familie, victimele traficului de fiine umane i persoanele private de libertate sau
eliberate condiionat dat fiind nivelul ridicat de srcie cu care se confrunt acetia,
precum i accesul limitat la servicii de interes general, precum serviciile sociale sau de
sntate,dariaccesullimitatpepiaamuncii.
Aciunilespecificemenitesrspundnevoilorpersoanelordinacestecategoriiexpuse
unui risc crescut de discriminare includ msurile specifice intite ctre mbuntirea
inserieisocialeiprofesionaleaacestora,princretereaaccesuluipepiaamuncii,dar
iprinmbuntireaniveluluideeducaieicompetene.
Totodat, n contextul msurilor avute n vedere pentru promovarea incluziunii sociale
icombatereasrciei,sevaurmrimbuntireaaccesuluiacestorgrupurilaserviciile
sociale, medicale i de interes general, precum i adaptarea condiiilor de munc i
crearea unor faciliti speciale pentru persoanele cu dizabiliti i alte categorii de
persoane dezavantajate. Msurile specifice n domeniul dezvoltrii sistemului de
asistensocialidesntatevorcontribuilaatingereaobiectivelornceeaceprivete
tratamentul egal prin mbuntirea accesului la acest tip de servicii pentru toate
categoriile de persoane i de teritorii (PI 4.3). n plus, n cadrul aciunilor integrate
intite ctre combaterea srciei la nivelul comunitilor, vor fi susinute campanii de
contientizare i aciuni specifice pentru creterea responsabilitii sociale i
promovareainiiativelordevoluntariatiaincluziuniiactive,pentrucombatereatuturor
formelordediscriminareipromovareaegalitiideanse(PI4.1).
Aciunile care vizeaz creterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (PI 4.1
obiectiv specific 4.1.2), prin promovarea de proiecte integrate (cuprinznd servicii
sociale, medicale, adpost etc.) se adreseaz n mod direct nevoilor specifice ale
persoanelor din aceste grupuri, contribuind la o mai bun inserie socioprofesional a
acestor persoane i protejarea acestora mpotriva discriminrii i a abuzurilor la care
acesteasuntsupuse.
Prinaciunileorizontale,detipmainstreaming,searenvedereintegrareasistematica
acestor principii orizontale n toate fazele de pregtire i implementare a PO CU, la
toate nivelurile de guvernan i management, precum i pentru toi actorii implicai.
Astfel, n procesul de pregtire a PO CU se are n vedere implicarea ageniilor i
organizaiilor cu responsabiliti n domeniul tratamentului egal (precum Consiliul
Naional pentru Combaterea Discriminrii) i care reprezint interesele grupurilor int
RO RO 187

vizate. Un rol important n acest sens l va juca procesul de consultare public, oferind
posibilitateadiveriloractoriinteresaisseimplicendezvoltareaPOCU,faptcareva
conducerafinareainterveniilornscopulmaximizriiimpactuluilor.naceeaidirecie
vor contribui i aranjamentele prevzute la nivelul Programului pentru facilitarea
accesrii sprijinului disponibil, inclusiv prin mbuntirea accesului la finanare pentru
diferitele categorii de beneficiari (n contextul utilizrii crescute a Instrumentelor
Financiare).
netapadeimplementare,atingereaobiectivelornacestdomeniulaniveldeprogram
sevatranspuneprinreflectarealorlanivelulproiectelorindividuale.
netapadelansarealansareaapelurilordeproiectesevaaveanvedereoportunitatea
lansriiunorapeluridedicatepentrupopulaiarom.
n procesul de selecie, se va urmri existena unor prevederi adaptate n funcie de
specificulproiectuluiprivindpromovareaegalitiideanseicombatereadiscriminrii,
n scopul evitrii finanrii i implementrii acelor proiecte care au efecte adverse sau
consecinenegativeasupratratamentuluiiaccesuluiegal.
Sevorurmri,deexempluca:
fondurile s ajung cu adevrat la grupul int, de ex. prin monitorizarea/ limitarea
cheltuielilordeadministrareaproiectelor
grupul int vizat de aciunile din cadrul OT8 s fie format dintrun numr semnificativ
depersoanedeetnierom
aciunilefinanatesvizezeimplicareaactivagrupuluiint

AMvafurnizasprijinspecific(potenialilor)beneficiariaifondurilorESIprivindmodulde
integrare a principiului egalitii de anse i nondiscriminrii n faza de elaborare a
proiectelor, precum i cum privind modul n care pot fi stabilite obiective n domeniul
egalitiiiprivindaspecteledemonitorizare.
Pe parcursul implementrii PO CU, procesul de integrare de o manier orizontal a
principiilor egalitii i nediscriminrii va fi sprijinit de Grupul de Lucru operaional n
domeniul principiilor orizontale, care va funciona sub coordonarea MFE, cu
participarea tuturor AM, OI, a altor instituii relevante, inclusiv a partenerilor socio
economici,dacestecazul.
Monitorizare si evaluare. Aranjamentele prevzute vizeaz evaluarea progresului n
transpunerea temelor orizontale, prin dezvoltarea i monitorizarea progresului n baza
unor indicatori specifici, relevani pentru acest domeniu. Astfel, datele privind
participaniivorficolectateinregistratenfunciedegen,niveluldeeducaie,situaie
actualetc.
Principalele aciuni n domeniul egalitii de anse i nondiscriminrii vor fi
monitorizate pentru a fi analizate n cadrul Comitetului de Monitorizare i sub
comitetelorrelevanteivorfiraportatenRAI,conformprevederilorArt.111(4)(e).
nprocesuldeevaluare,sevaurmrinmoddirectaplicareaacestorprincipiiorizontale
laniveluldiferitelorAP,precumi,catemorizontal,ncontextulevalurilortematice.

11.3 Egalitateadegen

Similar principiilor egalitii de anse i nondiscriminrii, promovarea egalitii ntre


femeiibrbaireprezintunprincipiudebazcarecontribuielaatingereaobiectivelor
StrategieiEuropa2020.
RO RO 188

Pentru promovarea egalitii de gen pe parcursul implementrii fondurilor ESI n
Romnia,sevoraveanvedereattaciunispecifice,cuefectedirectenacestsens,ct
ioabordareorizontal,detipmainstreamingaacesteiperspectivelanivelulntregului
ProgramOperaional.
Aciunile specifice includ interveniile care vizeaz mbuntirea inseriei sociale i
profesionale att a femeilor cu accent asupra femeilor provenind din medii sau
grupuri dezavantajate (precum femeile de etnie rom) ct i a brbailor care vor
contribuinmoddirectlapromovareaegalitiidegen.
Avnd n vedere faptul c femeile aparinnd grupurilor vulnerabile (n special cele de
etnie rom) sunt cele mai expuse discriminrii i au cele mai mari dificulti n gsirea
unui loc de munc, aciunile vizate prin POCU acord o atenie deosebit msurilor de
acompaniere,astfelnctsfacilitezeintegrarealorsocioeconomic.
Similar, campaniile de contientizare i aciunile specifice pentru creterea
responsabilitii sociale i promovarea incluziunii active, pentru combaterea tuturor
formelor de discriminare i promovarea egalitii de anse, care vor fi organizate n
contextulinterveniilorintegratelanivelulcomunitilordezavantajate,vorcontribuila
promovareaacestuiprincipiuilacombatereadiscriminriiiabuzurilordeoricetip.
n plus, aciunile de acompaniere prevzute att n cadrul interveniilor care vizeaz
creterea ocuprii, ct i n cadrul msurilor privind promovarea incluziunii sociale i
mbuntirea nivelului de educaie i competene au n vedere minimizarea efectelor
negative ale factorilor externi, care duc la persistena inegalitilor i reduc impactul
sprijinuluidirect.
Prinaciunileorizontale,detipmainstreaming,searenvedereintegrareasistematica
acestuiprincipiuorizontalntoatefazeledepregtireiimplementareaPOCU,latoate
nivelurile de guvernan i management, precum i pentru toi actorii implicai. Astfel,
n procesul de pregtire a PO CU se are n vedere implicarea ageniilor i organizaiilor
cu responsabiliti n domeniul tratamentului egal (precum Direcia pentru ocupare i
egalitate de anse din cadrul MMFPS) i care reprezint interesele grupurilor int
vizate. Un rol important n acest sens l va juca procesul de consultare public, oferind
posibilitateadiveriloractoriinteresaisseimplicendezvoltareaPOCU,faptcareva
conducerafinareainterveniilornscopulmaximizriiimpactuluilor.
netapadeimplementare,atingereaobiectivelornacestdomeniulaniveldeprogram
se va transpune prin reflectarea lor la nivelul proiectelor individuale. n procesul de
selecie, se va urmri existena unor prevederi adaptate n funcie de specificul
proiectului privind promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai. AM va furniza
sprijin specific (potenialilor) beneficiari ai fondurilor ESI privind modul de integrare a
principiului egalitii de gen n faza de elaborare a proiectelor, precum i cum privind
modul n care pot fi stabilite obiective n acest domeniu i privind aspectele de
monitorizare.
Sevorurmri,deexemplu:
Accesulegalpentrufemeiibrbai
Remuneraiaegalpentrufemeiibrbaipentrumuncegal
Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv ncurajarea
adoptriidectreangajatoriaprogramelordelucruflexibile
Promovareaindependeneieconomiceafemeilor(nspecialprinantreprenoriat)
Promovarea utilizrii de ctre brbai a beneficiilor sociale legate de concediul
dengrijireacopiilor
RO RO 189

RO 190 RO
Pe parcursul implementrii PO CU, procesul de integrare de o manier orizontal a
principiului egalitii de gen va fi sprijinit de Grupul de Lucru operaional n domeniul
principiilor orizontale, care va funciona sub coordonarea MFE, cu participarea tuturor
AM, OI, a altor instituii relevante, inclusiv a partenerilor socioeconomici, dac este
cazul.