Sunteți pe pagina 1din 2

Drept Administrativ.

Forta juridica a actelor administrative. Actul administrativ a fost definit ca fiind forma principala de
activitate a administratiei publice, si, in aceste conditii, el poate fi considerat un tip de act juridic.
Specific actelor juridice este faptul ca reprezinta manifestari de vointa facute cu scopul de a modifica
realitatea juridica, acest lucru realizandu-se prin nasterea, modificarea sau stingerea de efecte juridice.
Ceea ce fundamenteaza forta juridica a efectelor produse de actele administrative este prezumtia ca ele
au fost emise cu respectarea tuturor conditiilor impuse de lege, in acceptiune larga, pentru emiterea lui
si care imbraca trei forme:
-

Prezumtia de legalitate
Prezumtia de veridicitate (continutul actului administrativ corespunde cu adevarul)
Prezumtia de oportunitate (actul administrativ emis sau adoptat intervine intr-un moment
necesar interesului public)

Efectele actelor administrative. Aceste efecte, la randul lor, sunt de doua feluri:
-

Efecte sau consecinte juridice


Alte efecte de natura economica, sociala, culturala etc.

Efectele juridice. Cu privire la efectele juridice ale actelor administrative, urmeaza sa avem in vedere
3 aspecte esentiale:
a. Momentul de la care incep sa se produca aceste efecte juridice
b. Intinderea efectelor juridice
c. Incetarea efectelor juridice

Momentul de la care incep sa se produca aceste efecte juridice: Pentru acest aspect este
important sa avem in vedere organul emitent sau alte subiecte de drept. Pentru organul emitent, actul
administrativ incepe sa produca efecte juridice chiar din momentul adoptarii sau emiterii sale, efecte
care constau in:
-

Obligatia de a-l face cunoscut prin publicare sau comunicare.


Obligatia de a nu-l modifica sau abroga decat dupa procedura prevazuta de lege.
Pentru celelalte subiecte, anume cele care cad sub incidenta actului, trebuie facuta distinctie
dintre felul actului, adica un act normativ sau individual. Actele normative produc efecte
juridicede la data publicarii lor, iar cele individuale, de la data comunicarii lor..

Intinderea efectelor juridice: Abordarea acestei probleme impune distinctia dintre actul
administrativ cu caracter normativ si cel individual. Actele cu caracter normativ produc efecte juridice
pentru dreptul administrativ si pentru alte ramuri de drept, cu exceptia dreptului penal. Actele
normative cu caracter individual, acestea sunt izvoare de drept in principal pentru dreptul administrativ,
dar si cu alte ramuri de drept cu titlu exemplificativ (actele de stare civila produc efecte juridice si in
sfera dreptului civil.

Incetarea efectelor juridice: Orice act juridic, inclusiv actul administrativ, produce efecte juridice
pana la momentul in care are loc scoaterea din vigoare a respectivului act.
Scoaterea din vigoare a unui act administrativ poate avea loc prin mai multe moduri:
-

Prin anularea de catre instanta de judecata.


Prin retractare de catre organul care l-a emis.
Prin abrogare care se dispune de catre organul emitent, organul ierarhic superior sau Parlament,
unica autoritate legiuitoare a tarii.
Prin alte moduri, de exemplu, interventia unui fapt material, cum ar fi decesul unei persoane,
sau executarea unor obligatii materiale precum desfiintarea sau edificarea unei constructii. In
aceasta categorie am mai putea include si prescriptia.

Suspendarea actelor administrative. Operatiunea de suspendare a efectelor unui act juridic poate fi
definita ca reprezentand intreruperea producerii de efecte de catre actul in discutie, sau incetarea
temporara a efectelor actelor administrative.
Notiunea de suspendare in cazul administratiei publice poate fi utilizata ca sanctiune in cadrul a doua
contexte diferite: primul ar fi cazul actelor administrative, iar, al doilea, ca si sanctiune administrativ
disciplinara.
Referitor la suspendarea ca sanctiune care priveste un act adminstrativ, temeiul constitutional il
regasim in continutul art. 123 al.5 care consacra dreptul prefectului de a ataca prin intermediul
contenciosului administrativ un act emis de catre Consiliul Local, Consiliul Judetean, sau de catre primar.
Cu privire la suspendarea ca sanctiune administrativ-disciplinara, o regasim consacrata in dispozitiile
art. 95 din Constitutie, care reglementeaza suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei.
Regimul juridic general al suspendarii poate fi analizat sub mai multe aspecte:
-

Cauzele care determina interventia suspendarii.


Efectele juridice ale suspendarii.
Organele care pot dispune suspendarea.
Categoriile de suspendare.

REVOCAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE.