Sunteți pe pagina 1din 41

ANEXA

INSTRUCTIUNI PRIVIND ACCESUL OPERATORILOR ECONOMICI STABILII N ROMNIA


LA APLICAIA NAIONAL EORI RO
Conectarea la aplicaia EORI - RO se face accesnd website-ul ANV - www.customs.ro, seciunea ECustoms EORI- Sistem informatic- Cerere de atribuire numar EORI .

Se face click pe optiunea Cerere de atribuire numar EORI. Aceasta va avea ca rezultat intrarea pe pagina
publica a sistemului informatic integrat vamal (SIIV-PUBLIC).

Pentru crearea unei cereri de acordare a numarului EORI se deschide arborele SIIV-PUBLIC si se alege
(dublu click) optiunea Acordare numar EORI.

Ca rezultat al acestei actiuni se va deschide o fereastra ce va permite crearea unei cereri, modificarea unei
cereri neinregistrate(stare draft) si crearea unei cereri de modificare a datelor EORI.

MANUAL DE UTILIZARE

REGULI DE UTILIZARE A APLICAIEI


Rubrica
Conditii
de lucru
Conditii
de lucru

Cmp
Conectat ca
Solicitare adresata unitatii vamale

Regula de validare
Se completeaza automat de sistem si reprezinta
utilizatorul care a accesat aplicatia.
Se completeaza regionala vamala careia ii este
adresata solicitarea este obligatoriu de completat.
Se valideaza pe lista de valori apelabila prin butonul
din partea dreapta

Radio-butoanele
Conditii
de lucru

Conditii
de lucru

Cod identificare unica


Alegeti
optiunea
dorita
-

Alegeti
optiunea
dorita

Alegeti
optiunea
dorita

Se opteaza pentru varianta corespunzatoare


statutului solicitantului.
Se completeaza codul de identificare unic conform
alegerii facute anteror.
In functie de alegere se face validarea acestui cimp
astfel: daca operatorul economic este inregistrat in
Romania se valideaza un C.U.I., daca solicitantul
este o persoana fizica se valideaza un C.N.P., daca
solicitantul este un operator economic dintr-o tara
terta se valideaza existenta codului tarii respective
pe primele 2 caractere ale identificatorului unic
este obligatoriu de completat. Pentru seria si
numarul pasaportului nu se efectueaza nici un fel de
validare
In functie de optiunea aleasa, se pot efectua
urmatoarele operatii:
- crearea unei cereri noi
- modificarea unei cereri noi neinregistrate
- crearea unei cereri de modificare a datelor
EORI
Optiune pentru crearea unei cereri noi.
In acest caz nu este necesar sa se completeze
informatii suplimentare in rubrica Alegeti optiunea
dorita.
Daca numarul de identificare unic completat de
solicitant este regasit in baza de date se va primi un
mesaj de eroare legat de acest lucru.

Optiune pentru modificarea unei cereri noi


neinregistrate (draft).
In acest caz este necasara completarea cimpurilor
Nr referinta solicitant si data referintei cererii.
Daca aceasta referinta nu este regasita in baza de
date se va primi un mesaj de eroare legat de acest
lucru.

Optiune pentru crearea unei cereri de modificare a


datelor EORI.
In acest caz este necasara completarea cimpurilor
Cod identificare certificat si Nr.certificat EORI.
Codul de identificare este un cod secret ce se
primeste odata cu certificatul de acordare a
numarului EORI.
Daca aceast certificat nu este regasit in baza de
date se va primi un mesaj de eroare legat de acest
lucru.

Alegeti
optiunea
dorita

Alegeti
optiunea
dorita

Butonul

Prin click pe acest buton se va deschide a fereastra


aferenta optiunii alese.
La efectuarea acestei operatii se fac verificarile
specifice fiecarei optiuni.
Nesatisfacerea unei reguli de completare genereaza
un mesaj de eroare.

MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMAR EORI

Dupa completarea campului Solicitarea adresata unitatii vamale si a codului de identificare (CUI) se
apasa butonul Executa

Dupa confirmarea interogarii se deschide cererea de atribuire a numarului EORI:

Nr. Referinta solicitat este alocat automat de sistem dar poate fi modificat de catre solicitant cu un numar
propriu.

ATENTIE! Acest numar de referinta trebuie retinut deoarece este un criteriu pentru
modificarea unei cereri de atribuire a numarului EORI neinregistrata

La rubricile 2, 3 si 7 Tara se alege din lista de valori


Romania are codul 187.

existenta pe bara de butoane .

In cazul in care nu exista informatii referitoare la Bloc, Scara, Apartament, Etaj, Alte,
campurile se vor completa cu -.
Campul Alte va fi completat in cazul in care Adresa de constituire/Resedinta se situeaza
in afara localitatii. (Ex. Parcela 45)
La rubricile 6 -Tipul de persoana, 9-Id cod CAEN se aleg valorile din lista de valori.

Pentru inserarea/stergerea unui rand intr-o rubrica tip tabel (ex. Rubrica 7, 11 etc) se
pozitioneaza cursorul in tabelul dorit si se apasa butonul
pentru stergere.

pentru inserare, respectiv

La rubrica 10 optiunea se alege din lista derulanta.


Dupa terminarea completarii cererii se actioneaza butonul
baza de date.

pentru inscrierea datelor in

Se apasa butonul
pentru inregistrarea cererii la DRAOV.
Daca exista erori de completare se va deschide fereastra :

Pentru revenirea la formatul cererii se va apasa butonul

din fereastra de eroare

NU SE VA APASA BUTONUL DE PE BARA DE BUTOANE!!!


Dupa efectuarea corectiilor se apasa din nou butoanele
si
. Daca nu mai sunt alte
erori se va efectua inregistrarea cererii si pe ecran va aparea urmatorul mesaj:

10

Dupa confirmarea mesajului se va deschide cererea in format PDF. Daca nu se deschide in


acest format se proceda astfel: din fereastra browser-ului de internet se dezactiveaza pop-up
Blocker-ul din Internet options- tools.

ATENTIE Aceasta operatiune se face fara a inchide cererea ( se


minimizeaza)
Se revine in fereastra cererii care a fost inregistrata automat si a primit numar.
.
Se apasa butonul

care genereaza cererea in format PDF, se salveaza local si se tipareste.

11

12

Dupa atribuirea numarului EORI se va primi la adresa de posta electronica mentionata in cerere un e-mail
care contine notificarea de atribuire, identificatorul si parola.

Atentie la toate informatiile cuprinse in e-mail!


Dupa salvarea continutului din e-mail si setarea font-ului, Notificarea de atribuire va fi tiparita.

13

REGULI DE COMPLETARE A CERERII DE ACORDARE A NUMARULUI EORI


Rubrica
Rubrica 1
Rubrica 1
Rubrica 1
Rubrica 1
Rubrica 1
Rubrica 1

Cimp
Numar referinta cerere
solicitant
Data referinta cerere solicitant
Tara inregistrare cerere
Cod identificare unic
Nume complet
Nume scurt

Regula de validare
Se completeaza automat de catre aplicatie dar poate fi modificat.
Data referintei cererii solicitantului este obligatorie !
Este intotdeauna RO si este completat automat de aplicatie
Cod de identificare unica al solicitantului este obligatoriu!
Numele complet al solicitantului este obligatoriu!
Numele scurt al solicitantului este obligatoriu!

Rubrica 1
Rubrica 1

Numar inregistrare cerere


Data inregistrare cerere

Se completeaza automat de catre aplicatie .


Se completeaza automat de catre aplicatie

Rubrica 1

Numar inregistrare cerere


registratura

Este numarul din registrul de intrare al autoritatii vamale unde a fost


inregistratata cererea si depuse documentele anexate. Va fi
completat in sistemul informatic de catre persoana desemnata

Rubrica 1
Rubrica 1

Data inregistrare cerere


registratura
Data inceput valabilitate

Rubrica 1

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 2
Rubrica 2

Nume

Rubrica 2

Strada si numar

Rubrica 2
Rubrica 2

Bloc, Scara, Ap, Etaj, Alte


Cod postal

Este data la care este inregistrata cererea in registrul de intrare al


autoritatii vamale unde a fost inregistrata cererea.
Data de inceput a valabilitatii numarului EORI este obligatorie!
Data de inceput a valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mare
decit data de sfirsit de valabilitatii!
Adresa de constituire/resedinta a operatorului economic este
obligatorie !
Numele locatiei - optional
Strada si numarul adresei de constituire/resedinta a operatorului
economic sint obligatorii !
Sunt obligatorii de completat. In cazul in care nu exista informatii se
completeaza cu -
Codul postal al adresei - optional

14

Rubrica 2
Rubrica 2

Localitate
Judet

Rubrica 2

Tara

Rubrica 2

Tara

Rubrica 2

Limba

Rubrica 2

Data inceput valabilitate

Rubrica 2

Data inceput valabilitate

Rubrica 2

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 2

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 2
Rubrica 3

Perioada valabilitate
Tara

Rubrica 3
Rubrica 3

Tara
Numar identificare TVA

Rubrica 4
Rubrica 4

Limba
Statut legal

Rubrica 4

Data inceput valabilitate

Rubrica 4

Data inceput valabilitate

Rubrica 4

Data sfirsit valabilitate

Numele localitatii adresei de constituire/resedinta a operatorului


economic este obligatoriu !
Judetul adresei - optional
Tara adresei de constituire/resedinta a operatorului economic este
obligatorie !
Tara adresei este valida pe lista de valori ce contine toate tarile
codificate conform ISO alfanumeric 2
Limba in care sint completate rubricile adresei. Intotdeauna este RO.
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta
este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta nu
poate fi mai mica decit data de inceput a numarului EORI !
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta nu
poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
data sfirsitului de valabilitate al adresei !
Perioadele de valabilitate ale adreselor succesive trebuie sa fie
continue !
Tara numarului de identificare in aplicatia de TVA este obligatorie !
Tara numarului de identificare este valida pe lista de valori ce
contine tarile UE codificate conform ISO alfanumeric 2
Numarul de identificare in aplicatia de TVA este obligatoriu !
Limba in care sint completate rubricile statutului juridic. Intotdeauna
este RO.
Statutul legal al operatorului economic este obligatoriu !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
economic este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
economic nu poate fi mai mica decit data de inceput de valabilitate a
numarului EORI !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
economic nu poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
data sfirsitului de valabilitate a statutului juridic al operatorului
economic !
Perioadele de valabilitate ale statuturilor juridice succesive trebuie
sa fie continue !

Rubrica 4

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 4

Perioada valabilitate

Rubrica 5

Data de constituire / data


nastere

Rubrica 6
Rubrica 7
Rubrica 7
Rubrica 7
Rubrica 2
Rubrica 7

Tipul de persoana
Nume complet
Nume scurt
Strada si numar
Cod postal
Localitate

Data de constituire a operatorului economic sau data de nastere a


persoanei fizice - optional
Tipul de persoana. Este validat pe lista de valori ce contine lista
tipurilor de persoane si codificarile corespunzatoare - optional
Numele complet al persoanei de contact este obligatoriu !
Numele scurt al persoanei de contact - optional
Strada si numarul adresei persoanei de contact sint obligatorii !
Codul postal al adresei persoanei de contact - optional
Numele localitatii adresei persoanei de contact este obligatoriu !

Rubrica 7

Tara

Tara corespunzatoare adresei persoanei de contact este obligatorie !

Tara

Tara corespunzatoare adresei persoanei de contact este valida pe


lista de valori ce contine toate tarile codificate conform ISO
alfanumeric 2

Rubrica 7

15

Rubrica 7

Telefon

Rubrica 7

Fax

Rubrica 7

Email

Rubrica 7

Data inceput valabilitate

Rubrica 7

Data inceput valabilitate

Rubrica 7

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 7

Data sfirsit valabilitate

Rubrica 7

Perioada valabilitate

Rubrica 8

Tara terta

Rubrica 8

Tara terta

Rubrica 8

Tara terta

Rubrica 8

Identificator national tara terta

Rubrica 9

Codul principalei activitati


economice

Rubrica 10

Acordul pentru divulgarea


datelor cu caracter personal
mentionate la punctele 1,2,3

Rubrica 11
Rubrica 11
Rubrica 11
Rubrica 11
Rubrica 11
Rubrica 12
Rubrica 12
Rubrica 12

Descriere document
Serie
Numar
Data
Reprezentant legal
Nume
Data

Telefonul persoanei de contact - optional; cel putin un element de


contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Fax-ul persoanei de contact - optional; cel putin un element de
contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Adresa de e-mail a persoanei de contact - optional; cel putin un
element de contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Data de inceput de valabilitate a datelor privind persoana de contact
este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a datelor persoanei de contact nu
poate fi mai mica decit data de inceput de valabilitate a numarului
EORI !
Data de inceput de valabilitate a datelor privind persoana de contact
nu poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
data sfirsitului de valabilitate a datelor persoanei de contact !
Perioadele de valabilitate ale persoanelor de contact succesive
trebuie sa fie continue !
Tara terta corespunzatoare identificatorului unic al operatorului
economic este obligatoriu de completat in cazul in care exista!
Tara terta corespunzatoare identificatorului unic al operatorului
economic nu poate fi Romania !
Tara terta este validata pe lista de valori ce contine toate tarile nonUE codificate conform ISO alfanumeric 2
Identificatorul national pentru tara terta este obligatoriu de completat!
Codul principalei activitati economice este validat pe lista de valori
ce contine coduri din 4 cifre conform clasificarii statistice a
activitatilor economice in UE (CAEN).
Se alege optiunea corespunzatoare acordului / refuzului privind
publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a datelor cu
caracter personal (rubrica 1, 2, 3)
Cel putin un document trebuie sa se gasesca in lista documentelor
anexate la cererea de alocare a numarului EORI !
Descrierea documentului anexat este obligatorie !
Seria documentului anexat este obligatorie !
Numarul documentului anexat este obligatorie !
Data documentului anexat este obligatorie !
Functia reprezentantului legal trebuie completata obligatoriu!
Numele reprezentantului legal trebuie completat obligatoriu!
Data semnarii cererii este obligatorie!

MODEL CERERE DE MODIFICARE A UNUI NUMAR EORI

16

Modificarea unui numar EORI se efectueaza prin conectarea la aplicaia EORI - RO pe


website-ul ANV - www.customs.ro, sectiunea E-Customs EORI- Sistem informaticCerere de atribuire numar EORI .
Se alege optiunea de creare a unei cereri de modificare a datelor EORI si apoi se introduc
datele cerute in interfata.
Identificatorul si parola sunt cele comunicate pe e-mai titularului cu ocazia atribuirii
numarului EORI.

Dupa apasarea butonului executa apare fereastra cu formatul electronic al numarului EORI in
vigoare.

17

Se apasa butonul
care permite crearea unei cereri de modificare a datelor care au stat la
baza atribuirii numarului EORI.

Dupa confirmarea mesajului se deschide o fereastra care permite efectuarea modificarilor.

18

Dupa completarea listei cu noile informatii se apasa butonul


afiseaza o fereastra in care se inscriu modificarile in detaliu.

care

19

modificarile se inscriu in campurile Actualizare

Se salveaza cu ajutorul butonului

. Transmiterea modificarilor la DRAOV/DJAOV/Biroul

vamal se efectueaza prin apasarea butonului


Se apasa butonul

care genereaza cererea in format PDF, se salveaza local si se tipareste.

20

Rezolvarea unor probleme legate de rularea in Browser-ul IE a aplicatiilor Forms &


Report
Unele add-ons instalate in browserul web sint incompatibile cu Jinitiator-ul Oracle (care la rindul lui este si el
un add_on) si ca atare pentru a nu avea probleme la rularea aplicatiilor Oracle Forms pe browser-ul IE 7 si IE
6 este nevoie sa se faca disable unele din add-onurile instalate in browserul web.

Pentru Internet Explorer 7 procedura este urmatoarea:


Dam mai jos o lista cu asemenea add-onuri.
ATENTIONAM ca lista de mai jos nu este exhaustiva, ea contine doar add-onurile identificate de noi ca
incompatibile cu Jinitiatorul 1.3.1.22 ( 1.3.1.26 ) pe IE7:

Google,
Google Toolbar Helper,
Google Toolbar Notifier BHO,
Skype,
Skype add-on (mastermind).

Procedura:

Se intra in browser-ul IE7

Se face clic pe optiunea Tools din bara de sus

Se alege Manage Add-ons -> Enable or Disable Add-ons...

Se selecteaza cu mouse-ul din lista Add-onul (Name), pe cel care dorim sa-l facem disable de
exemplu Google

21

Se face clic pe optiunea Disable din caseta Settings

22

Se repeta operatiile pentru toate add-onurile care trebuie sa fie facute disable. In partea de sus a
tabelei se va afisa lista Add-onurilor care sint setate disable.

Pentru Internet Explorer 6 procedura este urmatoarea:


Dam mai jos o lista cu asemenea add-onuri.
ATENTIONAM ca lista de mai jos nu este exhaustiva, ea contine doar add-onurile identificate de noi ca
incompatibile cu Jinitiatorul 1.3.1.22 ( 1.3.1.26 ) pe IE6:

Google Dictionary Compression sdch


Google Toolbar,
Google Toolbar Helper,
Google Toolbar Notifier BHO,
23

Skype,
Skype add-on (mastermind),
Yahoo! Toolbar
Yahoo! Toolbar Helper

Procedura:

Se intra in browser-ul IE6

Se face clic pe optiunea Tools din bara de sus

Se alege Manage Add-ons

24


Se selecteaza cu mouse-ul din lista Add-onul (Name), pe cel care dorim sa-l facem disable de
exemplu Google Dictionary Comp

25


Se face clic pe optiunea Disable din caseta Settings. Pe ecran va aparea un mesaj de confirmarea a
operatiei si avertizarea ca modificarea devine efectiva dupa restartarea browser-ului.

Se face clic pe butonul OK

26


Se repeta operatiile pentru toate add-onurile care trebuie sa fie facute disable. In partea de sus a
tabelei se va afisa lista Add-onurilor care sint setate disable.

Dupa setarea disable a tuturor Add-onurilor din lista de mai sus se face clic pe butonul OK.
Se inchide browser-ul IE pentru ca setarile facute sa devina efective
Se reincarca bowserul pentru rularea aplicatiilor SIIV

27

Instructiuni configurare pentru aplicatiile SIIV pe Forms si Reports 11g

Instalarea pe Windows Xp
1 Se dezinstaleaza toate versiunile de Java mai mari de 1.4.2
-

Pentru aceasta pe Windows xp se intra in Control panel : Start-> Settings -> Control
panel -> Add or remove programs ->
Se selecteaza versiunea de Java si se face clic pe butonul Remove

28

Se inchid ferestrele Add or Remove Programs si Control Panel


Se restarteaza calculatorul
La repornirea calculatorului se acceseaza cererea

Browserul va afisa un mesaj legat de faptul ca aplicatia lansata necesita instalarea unei versiuni precizata de
Java.

Se va face clic pe mesaj si se alege din meniul afisat optiunea ce permite instalarea Run Add-on
Instalatorul Java va fi lansat

29

Se face clic pe butonul Install


In urmatorul ecran se face clic pe butonul install

Dupa instalare se va afisa urmatorul ecran

30

Se inchide fereastra facind clic pe butonul Close


Dupa instalarea versiunii Java 1.6.0_25 aplicatia va fi lansata automat. Instalarea update-urilor sau a unor
versiuni superioare de Java nu va afecta functionarea aplicatiei, insa la rularea acesteia se va cere permisiunea
de rulare pe ultima versiune de Java instalata.
Urmeaza un ecran legat de faptul ca semnatura digitala a aplicatiei nu este recunoscuta de sistem

Se bifeaza optiune Always trust content from this publisher.


Se face clic pe butonul Run
In urmatorul ecran sistemul cere confirmarea descarcarii pe calculator a programelor necesare rularii
aplicatiei. Desi recomandarea sistemului este de blocare a acestor programe, pentru rularea aplicatiei este
necesar sa se permita descarcarea acestor programe.
Ca atare se face clic pe butonul No
31

Dupa descarcarea cache-urilor aplicatia va fi lansata


Pentru versiunile de Java 1.7.x ce pot fi instalate ulterior, functionarea aplicatiei necesita scaderea nivelului
de securitate la Mediu dupa cum urmeaza.
Se urmeaza calea : Start -> Programs -> Java -> Configure Java
Se selecteaza tabul Security si se coboara nivelul de securitate la Medium

32

Se lanseaza aplicatia
Pentru versiunile de Java 1.7 la lansarea aplicatiei se vor trata urmatoarele ferestre :
- In ecranul urmator se bifeaza optiunea I accept the risk and want ta run this application, si se face clic pe
butonul Run

33

- In fereastra urmatoare se bifeaza optiunea Do not show this again for apps from the publisher and location
above si se face clic pe butonul Run

- In fereastra urmatoare se face clic pe butonul No pentru a permite descarcare de pe server a fisierelor
cache.

34

Aplicatia se va deschide automat.


Instalarea pe Windows 7
1 Se dezinstaleaza toate versiunile de Java mai mari de 1.4.2
-

Pentru aceasta pe Windows 7 se intra in Control panel : Start-> Control Panel ->
Programs Programs and Features

Se selecteaza versiunea de Java si se face clic pe butonul Unistall

- se confirma dezinstalarea acestei versiuni de Java prin clic pe butonul Yes

- in ecranul User Account Control se permite utilizatorului sa actualizeze programele Java prin clic pe
butonul Yes
- In acest exemplu nu mai exista nici o versiune de Java instalata

35

Se inchide fereastra Uninstall or change a program

Se restarteaza calculatorul

La repornirea calculatorului se intra in cerere

- In urmatorul ecran se face clic pe butonul Install>

36

- in ecranul User Account Control se permite utilizatorului sa actualizeze programele Java prin clic pe
butonul Yes
- Dupa instalare se va afisa urmatorul ecran

- Se inchide fereastra facind clic pe butonul Close

37

Dupa instalarea versiunii Java 1.6.0_25 aplicatia va fi lansata automat. Instalarea update-urilor sau a unor
versiuni superioare de Java nu va afecta functionarea aplicatiei, insa la rularea acesteia se va cere permisiunea
de rulare pe ultima versiune de Java instalata.
In urmatorul ecran sistemul cere confirmarea descarcarii pe calculator a programelor necesare rularii
aplicatiei. Desi recomandarea sistemului este de blocare a acestor programe, pentru rularea aplicatiei este
necesar sa se permita descarcarea acestor programe.
- Ca atare se face clic pe butonul No

- Dupa descarcarea cache-urilor aplicatia va fi lansata


Pentru versiunile de Java 1.7.x ce pot fi instalate ulterior, functionarea aplicatiei necesita scaderea nivelului
de securitate la Mediu dupa cum urmeaza.
- se lanseaza Configure Java din Start -> Configure Java

se alege tab-ul Security si se scade nivelul de securitate la mediu

se face face clic pe butonul Apply si apoi pe butonul OK

38

Se lanseaza aplicatia
Pentru versiunile de Java 1.7 la lansarea aplicatiei se vor trata urmatoarele ferestre :
- In ecranul urmator se bifeaza optiunea I accept the risk and want ta run this application, si se face clic pe
butonul Run

39

- In fereastra urmatoare se bifeaza optiunea Do not show this again for apps from the publisher and location
above si se face clic pe butonul Run

- In fereastra urmatoare se face clic pe butonul No pentru a permite descarcare de pe server a fisierelor
cache.

40

Aplicatia se va deschide automat.

41