Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 2

Biostatistica este un domeniu inter-disciplinar fundamentat pe transportul pe


principii teoretice si metodologice intre :biologie si statistica .
Putem considera astfel biostatistica un domeniu care studiaza fenomenele biologice
prin metode statistice.
Statistica reprezinta ramura matematicii ce a aparut din necesitatea de a calcula
probabilitatea anumitor evenimente din cadrul unui experiment. Majoritatea
domeniilor de baza ale matematicii s-au dezvoltat din cerintele practice ale
oamenilor sau din observatii directe asupra naturii. .
Elemente de teoria probabilitatilor
Camp de evenimente . Camp de probabilitate .
1.1. Evenimente.
Notiunea primara cu care se opereaza in teoria probabilitatilor este notiunea unui
experiment. Prin eveniment se intelege rezultatul unui experiment. Cand vorbim de
experiment intelegem un fenomen in ansamblul sau indiferent daca,in evolutia sa,
este dirijat ,provocat de om sau nu.
Prin urmare cand vorbim de experiment subintelegem existenta unui complex de
conditii la care ne raportam in studiul fenomenului analizat ,fata de care
consideram diversele rezultate posibile , diversele evenimente.
Din punct de vedere probabilistic ,importanta prezinta acele fenome respectiv
evenimente , ale caror rezultate nu pot fi prevazute cu certitudine care au loc dupa o
legitate .
Intereseaza acele experimente ale caror rezultate , influentate de multitudine de
factori ce actioneaza intamplator (in cadrul complexului de conditii care se
presupune a fi asigurat ) si care determina un caracter intamplator evenimentelor ce
apar. Aceasi actiune aleatoare nu este haotica ,ci are un caracter legic , care este
specific teoriei probabilitatilor si statisticii matematice. Asadar evenimentele apar
dupa o anumita legitate si in studiul oricarui fenomen cautand sa determinam
legitatea sa de evolutie .
Evenimentele apar ca rezultat al unor experimente , le vom nota cu litere mari
(A,B,C) cu indici sau nu , dupa cum va fi necesar .
Exemple de evenimente :
-aparitia stemei la aruncarea monedei
-aparitia fetei cu 3 puncte la aruncarea zarului
-aparitia unui as de trefla la extragerea dintr-un pachet de carti de joc

Evenimentul care se realizeaza cu certitudine intr-o experienta are loc in cadrul


unui complex de conditii date il vom numi evenimentul sigur si-l vim nota sau E.
Evenimentul care nu se realizeaza niciodata in cadrul unui experiment dat il vom
denumi eveniment imposibil si-l vom nota cu .
Evenimentul contrar sau complementar unui eveniment A este acel eveniment care
se realizeaza atunci si numai atunci cand nu se realizeaza A. Vom nota acest
eveniment A indice C sau . Intre evenimente exista relatii logice pe care le vom
nota cu semnele utilizate in teoria multimilor .