Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 4

-IV- ESANTION POPULATIE


Metodele statistice pot fi descrise printr-un ansamblu de procedee de selectare , colectare si
organizare a datelor urmate de sistematizarea , prezentarea si analiza acestora , in scopul obtinerii
cantitatii de informatie necesara luarii deciziilor in timp util.
In practica , cea mai mare parte a informatiilor este obtinuta in urma organizarii unei cercetari
partiale , ce analizeaza informatiile cuprinse intr-un subset reprezentativ al colectivitatii generale ,
subset denumit ESANTION. Informatiile culese printr-un sondaj , ofera in mod normal o buna
evaluare a nivelului caracteristicilor populatiei din care a fost extras esantionul , dar acesta
indeplineste conditiile de reprezentativitate .
POPULATIA CERCETARII
- totalitatea unitatilor de informatie care constituie obiectivul de interes al unei investigatii
- poate fi : a) infinita : populatia de taurine , descendentilor masculi , a femelelor , etc.
b) finita : populatia de taurine din cadrul unei ferme , populatia de suine din ferma
POPULATIA STATISTICA
Valorile care descriu populatia cercetarii
Esantionul cercetarii = toti indivizii care fac obiectul studiului
Esantionul statistic = toate valorile unei variabile masurate pe esantionul cercetarii
REPREZENTATIVITATEA ESANTIONULUI

Caracteristica unui esantion de a descrie in mod adecvat proprietatile populatiei din care a
fost extras
Apare un caracter relativ ( nu exista esantion absolut reprezentativ )
Diferenta dintre esantion si populatie se numeste eroare de esantionare.
Cu cat aceasta eroare este mai mica , cu atat concluzia cercetarii este mai sigura.

BIAS
Factor sistematic de eroare in constituirea esantionului.
Un studiu asupra atitudinii fata de utilizarea computerelor in educatie , poate fi influentat in mod
sistematic daca esantionul este constituit numai din studenti care utilizeaza frecvent calculatorul .
-V- STATISTICA DESCRIPTIVA / STATISTICA INFERENTIALA
Statistica descriptiva = descrie datele asa cum sunt : numeric , grafic
Statistica inferentiala = sustine concluzii ( inferente ) cu privire la o populatie pe baza datelor unui
esantion extras dintr-o populatie .

-VI- STATISTICA PARAMETRICA / STATISTICA NEPARAMETRICA


In functie de natura variabilelor distingem :
- proceduri de statistica neparametrica caracteristice caracterelor sau variabilelor calitative
( discrete , discontinue )
- proceduri de statistica parametrica caracteristice caracterelor cantitative ( continue )
-VII- STUDII EXPERIMENTALE / STUDII CORELATIONALE
Studii corelationale :
- cercetatorul masoara variabile
- valorile unei variabile sunt in legatura cu valorile altei / altor variabile ?
Exemplu : un cercetator colecteaza date cu privire la consumul unui nutret si performanta
productiva la vacile de lapte pentru a stabili daca exista o legatura intre aceste variabile .
Studii experimentale :
- cercetatorul manipuleaza una sau mai multe variabile ( independente ) pentru a vedea
efectul asupra alteia ( dependenta ) .
Exemplu : timpu de studiu are efect asupra performantelor la examen ?
Grupul A care studiaza 5 ore / zi
Grupul B care studiaza 8 ore / zi
Se compara efectele .
Studii corelationale
- nu permit concluzii de tip cauzal
- variabila independenta este in relatie cu variabila dependenta
Studii experimentale
- permit concluzii de tip cauzal
- variabila independenta este cauza ce conduce la modificarea variabilei dependente.
CONCLUZII :
ALEGEREA PROCEDURILOR INFERENTIALE SE BAZEAZA PE :
- IDENTIFICAREA NATURII VARIABILEI : DEPENDENTE / INDEPENDENTE
- IDENTIFICAREA TIPULUI SCALEI DE MASURARE PENTRU FIECARE VARIABILA