Sunteți pe pagina 1din 120

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ


S.C. TRANSBITUM S.R.L.

RAPORT LA STUDIUL DE
EVALUARE A IMPACTULUI
AMENAJARE STAIE ALIMENTARE
CARBURANI
LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Elaborator
ing. MAGHEAR ISAIA

CLUJ NAPOCA, 2010

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

CUPRINS

1. INFORMAII GENERALE......................................................................................5
1.1 Introducere.......................................................................................................5
1.2 Informaii despre titularul proiectului...................................................10
1.3 Informaii despre autorul studiului de evaluare a impactului
asupra mediului i al raportului la acest studiu:......................................10
1.4 Denumirea proiectului:...............................................................................10
1.5 Descrierea proiectului i descrierea etapelor acestuia
(construcie, funcionare, demontare/dezafectare/nchidere/
postnchidere)........................................................................................................11
1.5.1 Date tehnice specifice ale investiiei.................................................11
1.5.2 Date despre amplasament. Identificarea amplasamentului i
localizarea................................................................................................................11
1.5.3 Descrierea proiectului i etapelor investiiei..................................14
1.5.4 Construcia i funcionarea obiectivului...........................................19
1.5.5 nchiderea obiectivului............................................................................20
1.6 Durata etapei de funcionare...................................................................20
1.7 Informaii privind producia care se va realiza i resursele
folosite n scopul producerii energiei necesare asigurrii produciei21
1.8 Informaii despre materiile prime i despre substanele sau
preparatele periculoase......................................................................................22
1.9 Informaii despre poluani fizici i biologici care afecteaz
mediul, generai de activitatea propus......................................................23
1.9.1. Zgomot........................................................................................................24
1.9.2 Vibraii...........................................................................................................26
1.10 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul
proiectului i indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele...................29
1.11 Informaii despre modalitile propuse pentru conectare la
infrastructura existent......................................................................................30
2. PROCESE TEHNOLOGICE..................................................................................30
2.1. Procese tehnologice de producie.........................................................30
2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor de
exploatare; alternative finale...........................................................................31

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

2.2. Activiti de dezafectare...........................................................................41


3. DEEURI.................................................................................................................41
4. IMPACTUL POTENIAL INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI I MSURI DE REDUCERE A ACESTORA
.........................................................................................................................................46
4.1 Apa.....................................................................................................................46
4.1.1 Apele de suprafa din zona amplasamentului.............................46
4.1.2 Alimentarea cu ap..................................................................................47
4.1.3 Managementul apelor uzate.................................................................49
4.1.4 Prognozarea impactului..........................................................................54
4.1.5 Msuri de diminuare a impactului.....................................................57
4.1.6 Impactul transfrontier..........................................................................60
4.2 Aerul...................................................................................................................60
4.2.1 Date generale. Condiii de clim i meteorologice pe
amplasament/zon*............................................................................................60
4.2.2 Prognozarea impactului. Surse i poluani generai...................64
4.2.3 Msuri de diminuare a impactului......................................................70
4.3 Solul...............................................................................................................72
4.3.1 Caracteristicile solurilor dominante din zon.................................72
4.3.2 Poluare existent. Surse de poluare. Tipuri i concentraii de
poluani.....................................................................................................................73
4.3.3.Prognozarea impactului..........................................................................73
4.3.4 Msuri de diminuare a impactului asupra solului i subsolului
.....................................................................................................................................76
4.4. Geologia subsolului.....................................................................................79
4.4.1 Generaliti..................................................................................................79
4.4.2 Activitatea seismologic.........................................................................82
4.4.3 Relaia dintre resursele subsolului i zone protejate, zone de
recreere sau peisaj...............................................................................................82
4.4.4 Obiective geologice valoroase protejate.........................................83
4.4.5 Impactul prognozat..................................................................................83
4.4.6.
Msuri de diminuare a impactului..............................................83
4.5. Biodiversitatea..............................................................................................85
4.5.1 Informaii despre biotopurile de pe amplasament......................85
4.5.2 Impactul prognozat..................................................................................85
4.5.3
Msuri de diminuare a impactului................................................86
4.6. Peisajul............................................................................................................88
4.6.1 Informaii despre peisaj, ncadrarea n regiune, diversitatea
acestuia....................................................................................................................88
4.6.2 Impactul prognozat..............................................................................89
4.6.3 Msuri de diminuare a impactului......................................................90

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.7. Mediul social i economic.........................................................................90


4.7.1 Impactul prognozat..................................................................................91
4.7.2 Msuri de diminuare a impactului proiectului asupra mediului
natural i economic..............................................................................................92
4.8. Condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural..............................93
5. ANALIZA ALTERNATIVELOR...........................................................................93
5.1 Descrierea alternativelor............................................................................93
5.2 Analiza mrimii impactului. Impactul global....................................94
6. MONITORIZAREA...............................................................................................102
7. SITUAII DE RISC.............................................................................................103
8. DESCRIEREA DIFICULTILOR....................................................................105
9. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC..........................................................106
10. DOCUMENTE ANEXATE.................................................................................118

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

1. INFORMAII GENERALE
1.1 Introducere
Evaluarea

impactului

asupra

mediului

identific,

descrie i evalueaz n mod corespunztor efectele directe


i indirecte, sinergice, cumulative, principale i secundare
ale unui proiect asupra sntii oamenilor i a mediului,
innd cont de urmtorii factori:
fiine umane i peisaj
faun i flor
sol
ap
aer i clim
bunuri materiale
patrimonui cultural

interaciunea dintre urmtorii factori: fiine umane,


faun i flor, sol, ap, aer, peisaj, bunuri materiale,
patrimoniu cultural.
Evaluarea

impactului

asupra

mediului

stabilete

msurile de prevenire, reducere i, unde este posibil, de

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

compensare

efectelor

semnificative

adverse

ale

proiectului asupra factorilor mai sus prezentai, incluznd


planificarea efectelor asupra factorilor de mediu din primele
faze ale proiectului de dezvoltare, n vederea prevenirii sau
reducerii

impactului

ecologic

negativ

al

activitii

preconizate.
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului pentru obiectivul Amenajare staie alimentare
carburani loc.Ip, nr.265/E, jud.Slaj, beneficiar S.C.
TRANSBITUM

S.R.L.,

fost

ntocmit

cu

respectarea

prevederilor urmtoarelor acte normative n vigoare:


Legea 265/2006, de aprobare a OUG 195/2005,
cu modificri, privind protecia mediului;
HG 445/2009, privind stabilirea procedurii-cadru
de evaluare a impactului asupra mediului pentru
anumite proiecte publice i private;
Ordinul
ghidurilor

MAPM

863/2002,

metodologice

privind
aplicabile

aprobarea
etapelor

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra


mediului;
Ordinul

MMP

135/2010

privind

aprobarea

Metodologiei de aplicare a evalurii impactului

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

asupra

mediului

pentru

proiecte

publice

modificri

private;
Legea

apelor

107/1996,

cu

completri ulterioare;
HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005
pentru aprobarea unor norme privind condiiile de
descrcare n mediul acvatic a apelor uzate
(NTPA 001 i 002);
Legea 319/2006, a securitii i sntii n
munc;
OUG 78/2000, aprobat prin Legea nr.426/2001,
cu modificrile ulterioare prin OUG 61/2006 i
Legea 27/2007, privind regimul deeurilor;
OUG 16/2001, cu modificrile ulterioare, privind
gestionarea deeurilor industriale reciclabile;
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i
a deeurilor de ambalaje, modificat prin HG
nr.1872/2006;
HG 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de
efectuare a activitii de transport rutier de
mrfuri periculoase n Romnia;

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

HG 1061/2008, privind transportul deeurilor


periculoase

nepericuloase

pe

teritoriul

Romniei;
Ordinul

757/1997

privind

evaluarea

polurii

mediului;
Lege

307/2006

privind

aprarea

mpotriva

pentru

aprobarea

incendiilor;
Ordinul

MAPPM

462/1993

Condiiilor tehnice privind protecia atmosferei i


Normelor

metodologice

privind

determinarea

emisiilor de poluani atmosferici produi de surse


staionare;

Ordinul MAPPM 592/2002, pentru aprobarea


Normativului privind stabilirea valorilor limit, a
valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i
oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM10 i
PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de
carbon i ozonului n aerul nconjurtor;

STAS 12574/1987 privind condiiile de calitate a


aerului din zonele protejate;

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

HG

856/2002,

privind

evidena

gestiunii

deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd


deeurile, inclusiv deeurile periculoase.
Legea 360/2003 cu modificri ulterioare, privind
regimul

substanelor

preparatelor

chimice

periculoase;
HG

568/2001,

republicat

privind

stabilirea

cerinelor tehnice pentru limitarea emisiilor de


compui organici volatili rezultai din depozitarea,
ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la
terminale i la staiile de benzin;
Ordinul MEC 122/2005 privind nlocuirea anexei
la Ordinul ministrului industriei i resurselor nr.
337/2001 pentru aprobarea Normelor privind
inspecia tehnic a instalaiilor, echipamentelor i
dispozitivelor utilizate n scopul limitrii emisiilor
de

compui

organici

volatili

rezultai

din

depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia


benzinei la terminale i la staiile de benzin
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
Ord. MS 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igien i a recomandrilor privind mediul de via
al populaiei;

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Legea

458/2002

modificat

prin

Legea

nr.311/2004 privind calitatea apei potabile si O.G.


nr.11/2010.

1.2 Informaii despre titularul proiectului


S.C. TRANSBITUM S.R.L., cu sediul n loc.Ip, nr.265/E,
judeul Slaj
Telefon i fax: 0260671717
Email: transbitum@clicknet.ro
Persoana de contact : Pavel Hlmjan - Director
general
Responsabil protectia mediului: Mircea Balog
1.3 Informaii despre autorul studiului de
evaluare a impactului asupra mediului i al raportului
la acest studiu:
Maghear Isaia, Cluj Napoca, str.Bradului, nr.17
Tel/fax: 0745516439; 0364815406
e-mail: becris_cluj@yahoo.com

10

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Evaluator de mediu nscris la Comisia de nregistrare


pentru

eliberarea

Certificatului

de

nregistrare

la

nr.

50771/25.05.2010 conform Ordinului 1026/2009, postat pe


site-ul Ministerului Mediului i Pdurilor.

1.4 Denumirea proiectului:


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI
loc. Ip, nr.265/E, jud.Slaj
1.5 Descrierea proiectului i descrierea etapelor
acestuia (construcie, funcionare,
demontare/dezafectare/nchidere/ postnchidere)
1.5.1 Date tehnice specifice ale investiiei
Proiectul se ncadreaz n HG 445/2009, Anexa 2,
punctul 6, lit.c petroliere,

instalaii de depozitare a produselor

petrochimice

chimice,

altele

dect

cele

prevzute n anexa nr. 1.


ncadrarea activitilor care se vor desfura pe
amplasament dup realizarea investiiei se ncadreaz n
Ordinul MMDD nr.1798/2007, pentru aprobarea Procedurii
de emitere a autorizaiei de mediu, conform codului CAEN,
dup cum urmeaz:

11

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Comer

cu

amnuntul

al

carburanilor

pentru

autovehicule, cod CAEN 4730


-

Depozitri,

instalaii

de

depozitare

produselor

petroliere, petrochimice i chimice, cod CAEN 5210

1.5.2 Date despre amplasament. Identificarea


amplasamentului i localizarea
Amplasamentul

pe

care

se

dorete

realizarea

investiiei este situat n intravilanul localitii Ip, situat n


partea de vest a judeului Slaj, la o distan de 45 km de
reedina de jude municipiul Zalu, i 17 km de cel mai
apropiat centru urban imleu Silvaniei.
Comuna

Ip

este

situat

la

contactul

dintre

Depresiunea imleului (parte component a Depresiunii


Silvaniei) i Dealurile Camrului (subunitate a dealurilor
Crasnei) n lunca Barcului.
Localitatile Ip, Zuan i Zuan-Bi, situate la nord de
rul Barcu se includ n dealurile Camrului, iar teritoriul
localitii Cosniciu de Jos, aflat la sud de rul Barcu,
aparin Depresiunii imleului.
Localitatea Ip dispune de acces feroviar.
Dealurile din mprejurimile localitii au aspectul unor
culmi domoale, n cea mai mare parte despdurite.

12

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Amplasamentul are urmtoarele vecinti:


Sud: DN 19 B;
Vest: sediu firm SC Iprom SRL IP;
Nord:

motel

restaurant

proprietatea

SC

administrativ

SC

TRANSBITUM SRL;
Est:

parcare

cldire

TRANSBITUM SRL;
Amplasamentul proiectului de investiie este situat n
intravilanul localitii Ip, nr.265/E, judeul Slaj.
Conform certificatului de urbanism nr.18/l1872 din
11.05.2010, eliberat de Primria comunei Ip, regimul
economic, terenul aferent amplasamentului propus este
liber de sarcini i este proprietatea solicitantului.
Terenul aferent amplasamentului este identificat n CF
nr.50153,

nr.cadastral/nr.Topografic

CAD.578,

fiind

proprietatea privat a S.C. Transbitum S.R.L.


Amplasamentul se gsete pe drumul naional DN 19
B, care leag oraul Scueni de imleu Silvaniei, trecnd
prin Marghita. Drumul se termin n localitatea Nufalu,
legtura spre imleu Silvaniei fiind realizat de DN1H.
Dup

finalizarea

investiiei

staia

de

alimentare

carburani va asigura :
- eficien n exploatare, prin condiiile de operare
utiliznd sistemul electronic de gestiune ;

13

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

- eficien economic, prin comercializarea diferitelor


tipuri de carburani oferind un

standard de calitate

european clienilor ;
-

respectarea

prevederilor

legislaiei

de

protecia

mediului n vigoare, proteciei muncii i securitii mpotriva


incendiilor.

1.5.3 Descrierea proiectului i etapelor investiiei

Suprafaa pe care va fi amplasat staia de distribuie


carburani este de 1620 m2, iar suprafaa acoperit va fi de
256 m2.
Pentru
amplasarea

realizarea
unei

staii

investiiei,
de

titularul

alimentare

i-a

propus

carburani

cu

capacitatea de depozitare total de 120 m 3, din care 60 m3


pentru benzin i 60 m3 pentru motorin, care va consta
din urmtoarele dotri, instalaii i echipamente:
a. cldire staie parter ce are urmtoarele funciuni:
spaii vnzare, birou, vestiar, depozit uleiuri, tablou
electric general, grup sanitar, magazie; Cantitatea de
produse petroliere livrate, i contravaloarea acestora

14

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

sunt evideniate de un calculator dotat cu soft de


gestiune, amplasat n cldirea benzinriei.
b. zon aprovizionare i distribuie carburani betonat,
construit

pe

carosabilul

din

incint

pentru

autovehiculele ce se alimenteaz cu carburani i


cisterna de aprovizionare a rezervoarelor;
c. 3

pompe

de

distribuie

carburani,

dup

cum

urmeaz:
- dou pompe de alimentare auto tip multiprodus cu
un debit de 40 litri/min./modul(furtun) cu recuperare
vapori.
- Pompele multiprodus vor fi dotate cu opt furtunuri
fiecare, amplasate cte patru pe fiecare parte, care pot
funciona fiecare la dou furtunuri simultan;
- o pomp cu un singur produs dotat cu dou pistoale
de debit mrit de 80 90 litri/min./modul(furtun) pentru
produsul Motorin Euro Diesel 4.
Titularul apreciaz c fiecare pomp multiprodus poate
deservi, ntr-o or de vrf maxim 20 de autoturisme, iar
pompa cu pistoale de debit mrit pentru motorina 6
autobuze.
Considernd cantitatea medie livrat unui autoturism
de 25 litri, reiese o capacitate maxim de livrare ntr-o or
de vrf de cca. 500 litri

benzin, cantitatea anual

15

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

prevzut fiind: 500 litri x 24 ore x 365 zile = 4380 m3


benzine.
Fcnd
controlul

trimitere

emisiilor

de

la

Directiva

compui

94/63/CE

organici

privind

volatili(COV)

rezultai din depozitarea carburanilor i din distribuia


acestora

de

la

terminale

la

staiile

de

distribuie

carburanilor, transpus prin Hotrrea de guvern nr. 568


din 14 iunie 2001, republicat, privind stabilirea cerinelor
tehnice pentru limitarea emisiilor de compui organici
volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea si
distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin,
reiese c viitoarea staie de alimentare carburani se afl
sub incidena Directivei cantitatea anual tranzitat fiind
mai mare dect limita de 100 m3/an.
d. conducte de transport de la rezervoare la pompe,
subterane;
e. 2 rezervoare cilindrice, fiecare cu capacitatea de 60
mc bicompartimentate cu manta dubl, amplasate
subteran pe o fundaie radier din beton armat cu
sistem de supraveghere a integrittii rezervoarelor tip
Afriso;
Compartimentarea rezervoarelor se va prezenta n
felul urmtor:

16

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

1 rezervor pentru benzin cu capacitatea de


60 m3: 1 compartiment de 30 m3 pentru
Benzin fr plumb 98, i 1 compartiment
de 30 m3 pentru Benzin fr plumb 95;
1 rezervor pentru Motorin Euro Diesel 4 cu
capacitatea de 60 m3: 1 compartiment de 40
m3 pentru Motorin Euro Diesel 4, i 1
compartiment de 20 m3 pentru Motorin
Euro Diesel 5;
- rezervoarele cilindrice cu manta dubl din metal,
vor fi pozate n cuv de beton, izolat anticorosiv
cu manta dubl i sistem de supraveghere pentru
semnalizare optic i acustic a apariiei oricrei
pierderi n sistemul de rezervoare, conducte
transport i pompe livrare ;
- rezervoarele vor fi echipate cu guri de vizitare
pentru fiecare compartiment, aerisiri rezervoare,
recuperatoare de vapori la rezervoare i pompe;
- vor fi montate
de

ncrcare

valve de preaplin pe conductele


ale

rezervoarelor,

care

opresc

ncrcarea la atingerea a 95% din capacitatea


rezervorului;
- rezevoarele sunt de tipul cu manta dubl, spaiul
interstiial fiind umplut cu aer la presiunea de 0,5

17

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Barri, cu sistem de supraveghere a integritii de


tip Afriso;
- se vor monta guri de aerisire la o naltime de 4
m,

superioar

nlimii

autocisternelor

de

alimentare;
- se

vor

utiliza

pistoale

speciale

de

umplere

prevzute cu dispozitive care nchid alimentarea


automat,

la

umplerea

rezervorului

pentru

evitarea eventualelor deversri n timpul umplerii


rezervoarelor autovehiculelor;
f. copertina metalic;
g. separator de hidrocarburi cu capacitatea de 4 m3;
h. rigole betonate, acoperite cu grilaj metalic pentru
colectarea

apelor

pluviale

potenial

impurificate

colectate de pe ntreaga platform pe care este


amplasat

staia(platforma

pompelor

rezervoarelor);
i. rigole betonate pentru colectarea apelor meteorice
convenional curate colectate de pe copertin i
acoperiul cldirii staiei de pe amplasament;
j. 1 foraj de observaii hidrogeologice amplasat pe
direcia de scurgere ale apelor freatice, n vederea
monitorizrii i observaiei apelor freatice din zona
depozitului de carburani;

18

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

k. platform pentru colectarea selectiv a deeurilor;


l. spaii verzi;
m. semnale luminoase;
n. ci de acces;
o. spaiu amenajat pentru colectarea uleiurilor uzate;

1.5.4 Construcia i funcionarea obiectivului

Investiia analizat Amenajare staie alimentare


carburani loc.Ip, nr.265/E, jud.Slaj, propune o
perioad de execuie situat n intervalul august 2010
decembrie

2010,

iar

durata

de

funcionare

este

nedeterminat.
Zona n care se va realiza amplasamentul prezint o
importan economic i social deosebit. Dezvoltarea
acestor zone este

indispensabil legat de dezvoltarea

infrastructurii de transport i de mediu din aceste zone,


care va duce la dezvoltarea activitilor economice, i
implicit crearea de oportuniti ocupaionale.

19

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Programul de funcionare va fi permanent. Numrul de


angajai va fi stabilit ulterior, astfel nct desfurarea
activitilor s fie corespunztoare.
Zonele

funcionale

ale

staie

de

carburani

sunt

marcate i delimitate. Accesul n staie se va realiza direct


din DN 19 B.
Prin proiect, care se dorete a se realiza, se prevede
continuarea dezvoltrii zonei.
Pentru realizarea n cele mai bune condiii a lucrrilor
propuse se va urmri, att n faza de construcie, ct i n
faza de funcionare ncadrarea n normele legale n vigoare
privind protecia sntii populaiei i factorilor de mediu.

1.5.5 nchiderea obiectivului


Construirea

obiectivului

carburani, presupune
posibiliti

de

extindere

Staie

alimentare

funcionarea pe termen lung, cu


i

modernizare

pe

parcursul

meninerii acestei investiii. Nu sunt prevzute n perioad


apropiat de timp lucrri de nchidere, n cadrul obiectivului
nefiind prevzute procese tehnologice de producie.
n cazul ncetrii activitii titularul va realiza lucrrile
de nchidere(curare i ecologizare rezervoare, separator
produse petroliere, etc.), de refacere a mediului n caz de

20

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

afcetare a acestuia

i monitorizare postnchidere, cerine

ce vor fi stabilite de autoritile de protecia mediului.

1.6 Durata etapei de funcionare


Investiia

propus

va

funciona

pe

durat

nedeterminat, fiind efectuate lucrri de mentenan pe


durata funcionrii.
1.7 Informaii privind producia care se va realiza i
resursele folosite n scopul producerii energiei
necesare asigurrii produciei
Studiile efectuate de ctre beneficiar au condus la
concluzia oportunitii i necesitii economice i tehnice de
amenajare i punere n funciune a obiectivului analizat.
Amplasarea obiectivului a inut seam de urmtoarele
elemente:
Posibilitatea de utilizare i valorificare a terenului
agricol neutilizat, pentru care nu se pune problema
polurii istorice, deoarece i n perioadele anterioare
destinaia acestui teren era cea agricol;
Asigurarea resurselor de for de munc;

21

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Existena posibilitilor de asigurare a utilitilor:


ap(surs proprie), canalizare interioar i evacuare
ape uzate n bazin vidanjabil, energie electric;
Posibiliti de aprovizionare cu materii prime i
materiale auxiliare;
Acces la drumul naional DN 19 B;
Pe

amplasament

nu

sunt

propuse

activiti

de

producie. Activitile propuse sunt doar n scop comercial,


att pentru persoane fizice ct i pentru ageni economici,
instituii, etc..
Informaii
distribuie

privind

carburani,

parametrii
precum

acestei
necesarul

Staii

de

resurselor

energetice sunt prezentate n tabelul 1.1


Tabel nr.1.1 -Informaii privind producia i necesarul
resurselor energetice
Resurse folosite n scopul
asigurrii produciei
Cantitatea
Cantitatea
Denumirea
Denumirea
Furnizor
anual
anual
Producia

Amenajare
staie
alimentare
carburani

Nu
cazul

este

Nu este
cazul

22

Nu este cazul

Nu este
cazul

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

1.8 Informaii despre materiile prime i despre


substanele sau preparatele periculoase
Materiile prime benzina i motorina de diferite tipuri
necesare funcionrii staiei de distibuie carburani vor fi
asigurate de diveri furnizori cu care beneficiarul va ncheia
contracte, iar transportul carburanilor vor fi realizate de
firme autorizate, care dein mijloace de transport adecvate
cu respectarea cerinelor HG 568/2001, i HG 1175/2007.
n activitile desfurate

se vor utiliza substane

chimice periculoase conform tabelului de mai jos (Tabel


1.2):
Tabel 1.2
Denumirea materiei
prime, a substanei
sau a preparatului
chimic

Cantitatea

Benzina

4380

periculos

Motorina

2000

periculos

M3/an

Clasificarea
substanelor sau a
preparatelor
chimice

1.9 Informaii despre poluani fizici i biologici care


afecteaz mediul, generai de activitatea propus
Se va face referire la urmtoarele tipuri de poluani:
Zgomot;
Vibraii;

23

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Radiaiile ionizante;
Poluarea

biologic

(microorganisme,

virui,

bacterii)
Prin lucrrile ce se vor efectua n vederea realizrii
investiiei propuse, i dup nceperea construciilor i
amenajrilor nu vor fi generate surse semnificative de
poluare fizic i biologic.
Una

din sursele

poteniale

de

poluare

poate

fi

zgomotul, produs de funcionarea utilajelor n timpul


construciei

(buldoexcavatoare,

ncrctoare

frontale,

buldozere, autobasculante, macarale, etc.).

1.9.1. Zgomot
Evaluarea
compararea

cu

nivelul

de

zgomot

prevederile

STAS

se

va

face

10009/1988,

prin
cu

menionarea c obiectivul ce se va realiza prin prezenta


investiie, se afl la o distan de cca. 300 m fa de
primele locuine din localitatea Ip, iar cea mai apropiat
cldire unde ii desfoar activitatea o firm este la o
distan de 50 m. Nu sunt stabilite distane specifice fa
de zonele de locuit n Ord. MS 536/1997 pentru aprobarea

24

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de


via al populaiei, pentru staii de alimentare carburani.
Lund n calcul i evalund nivelele de zgomot
rezultate n urma funcionrii utilajelor, comparnd i cu
date din alte construcii asemntoare, cu acelai regim de
lucru, i innd cont de faza de lucru cu impact maxim,
cnd

pe

amplasament

(buldoexcavatoare,

funcioneaz

ncrctor

toate

frontal,

utilajele
buldozer,

autobasculanta, macarale, etc.), nivelul de zgomot produs


prin calcule matematice, se ncadreaz n limitele maxim
admisibile stabilite n STAS 10009/1988:
Nivel de zgomot admis la limita zonei funcionale:
Lech = 65 dB(A) i valoarea curbei de zgomot Cz =
60 dB(A);
Distana fa de aezrile umane este de cca.300 m,
se vor respecta limitele maxim admisibile, valoarea
maxim admis a nivelului de zgomot la cel mai
apropiat receptor protejat fiind Lech = 45 db A i
valoarea curbei de zgomot Cz = 40 dbA;
Pot fi nregistrate niveluri de zgomot de valori mai
mari, dar ele sunt n general doar locale i de scurt durat,
i nu vor afecta receptorii sensibili.

25

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

n perioada de exploatare cele mai semnificative surse


de zgomot vor fi instalaiile din dotare

pompele de

alimentare, cu un nivel maxim de 90 dB(A).


Conform teoriei, neglijnd absorbia, la o und sferic
radiant

ntr-un

spaiu

deschis,

intensitatea

sunetului

descrete invers proporional cu ptratul distanei fa de


surs.
Cunoscnd valorile nivelului maxim de intensitate
sonor la limita zonei sursei de zgomot i neglijnd efectul
absoriei de aer, se poate calcula nivelul maxim de
intensitate sonor la limita zonei de locuit, pe baza relaiei:
L2 = L1 20 lg r1/r2,
unde:
L1 - nivelul de zgomot la distana r1 de surs;
L 2 - nivelul de zgomot maxim, calculat la nivelul zonei
de locuit;
r1 - distana fa de surs, 1 m;
r2 - distana de la surs pn la limita zonei protejate
- cca. 300 m.
Absoria energiei sonore n aer este foarte mic i
poate fi luat n considerare numai n cazul distanelor
mari. Nivelul de zgomot maxim calculat la limita zonei de
locuit este:

26

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

L2 = 90 20 lg(1/300) 45 dB(A), valoare admis de


STAS 10009/88.

1.9.2 Vibraii
Nu exist poluare prin vibraii.

Informaii despre poluarea fizic i biologic


generat de activitate, se prezint n tabelul nr.1.3

Sursa de
poluare

Poluare de fond

Tipul
polurii

Nr.
surse
de
polua
re

Poluare maxim
permis

Tabel nr.1.3

27

Poluare
calculat
activitate
i
eliminare/reducere
Pe
zona
obiecti
vului

produs
msuri

de
de

Pe zone
rezideniale, de
recreere sau alte
zone protejate cu
luarea n
considerare a
polurii de fond

Zgomot

Utilajele
de
constucie
4-8

La limita
zonei
funcionale
Lech = 65
dB(A), Cz =
60 dB(A);

n limite admisibile

28

Nu
este
cazul

Msuri de eliminare sau reducere a polurii

Cu implementarea msurilor de eliminare/reducerer a polurii

Nu
este
cazul

Se vor respecta
programul de lucru
stabilit

Fr msuri de eliminare/reducerer a polurii

La limita
zonei
funcion
ale
max.
Lech =
65
dB(A)
vigoarePe zone de protecie/restricie aferente obiectivului, conform legislaiei n

(limita maxim admis pentru om i mediu)

AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ


S.C. TRANSBITUM S.R.L.

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

La cel
mai
apropiat
receptor
protejat
Lech =
45 dB
(A)

La cel mai
apropiat
receptor
protejat
Lech= 45
dB (A), Cz
= 40 dB(A)

Zgomot

Poluare
biologic
(virui.
Microorg
anisme)

Pompele
de
alimentar
e
carburani

65 db(A)

Se vor respecta programul de lucru stabilit,


utilajele vor funciona doar n timpul zilei

AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ


S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Nu

90 dB/A

60dB/
A

Nu este cazul

29

<45d
B/A

Nu este
cazul.
Pompele
si
instalatii
le
tehnolog
ice sunt
conform
e CE.

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.
Mirosuri

Platforma
staiei

3
pompe

S nu
produc
disconfort

Nu

Miros
sesizabil
olfactiv

Miros
sesiza
bil
olfacti
v

Fr
miros

1.10 Descrierea principalelor alternative studiate de


titularul proiectului i indicarea motivelor alegerii
uneia dintre ele
Amplasamentul obiectivului a fost identificat dup ce
au fost efectuate n zon, studii i lucrri de cercetare
geologic.
Proiectarea lucrrilor de investiii s-a fcut n aa fel
nct suprafaa afectat de activitatea obiectivului s fie
doar pe o arie care s asigure eficien maxim n
desfurarea activitilor, i activitatea ce se va desfura
s aib un impact ct mai redus asupra factorilor de mediu.
Proiectantul

beneficiarul

au

analizat

diferite

alternative, alegnd soluia optim din punct de vedere

30

Nu este
cazul( di
stana
fa de
zona
protejat
este
de cca.
300 m).
Rezervo
arele si
pompele
de
benzin
vor fi
echiapte
cu
recuper
atori de
vapori

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

tehnic i economic, specific terenului i construciilor deja


existente n vecintile obiectivului.
Cu toate c valoarea investiiei este considerabil,
aceste tipuri de investiii n general se amortizeaz dup 5
6 ani. Dup perioada de amortizare costurile se cuantific
doar

prin

consumul

de

energie

electric,

necesar

desfurrii activitii.
n

zona

amplasamentului

nu

sunt

identificate

monumente istorice i de arhitectur, diverse aezminte


culturale sau religioase, zone de interes tradiional, etc., ca
atare

amplasamentul

ales

este

ideal

pentru

aceast

investiie, nefiind necesare lucrri, dotri i msuri pentru


protecia aezrilor umane i a obiectivelor protejate i/sau
de interes public, sau obiective industriale.

1.11 Informaii despre modalitile propuse pentru


conectare la infrastructura existent
Accesul la staia de alimentare carburani, de la drumul
naional imleu Silvaniei Scuieni Bihor, DN 19 B se
realizeaz direct.
Proiectul propus este inclus n PUG-ul localitii,
urmnd ca dezvoltrile viitoare s aib n vedere existena
acestui proiect.

31

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Procese tehnologice de producie


Amplasamentul

obiectivului

fost

determinat

de

studiul geotehnic i studiul topografic.


Proiectarea lucrrilor de investiii s-a fcut n aa fel
nct suprafaa afectat de activitatea obiectivului s fie ct
mai restrns, activitatea s aib un impact ct mai redus
asupra mediului.

2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice


propuse, a tehnicilor de exploatare; alternative finale

2.1.1.1. Etapele fluxului tehnologic


Fluxul tehnologic al staiei de alimentare carburani
const din urmtoarele faze generale:
a. Aprovizionarea

cu

produse

motorine) cu autocisterne;

32

petroliere(benzine

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

b. Descrcarea

autocisternelor

prin

cdere

liber

rezervoarele de depozitare, montate ngropat, prin


intermediul gurilor de descrcare amplasate n cminul
gurilor de descrcare, utiliznd obligatoriu tehnologia
de recuperare i colectare a vaporilor de benzin ce se
degaj pe durata ncrcrii rezervoarelor de depozitare
ale staiei i ale autovehiculelor. Produsele petroliere
vor fi vehiculate prin conducte tehnologice i sistem
nchis, perfect etan, neexistnd pericolul de pierderi
de produse petroliere prin scurgeri.
c. Transferul produselor petroliere din rezervoare cu
ajutorul pompelor;
d. Refularea

produselor

petroliere

rezervoarele

autovehiculelor.
e. Alimentarea

cu

lubrefiani,

produse

livrate

ambalaje;
f. Vnzri de accesorii auto, produse de cosmetic auto
i diferii aditivi pentru mbuntirea funcionrii
motoarelor, piese de schimb auto, produse alimentare
preambalate, buturi rcoritoare, suveniruri etc;
g. Asigurarea nclzirii corpului administrativ de la staia
de distribuie carburani se va realiza prin racord la
motelul existent din imediata vecintate, aparinnd
beneficiarului.

33

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

ncrcarea
autocisterne

rezervorului

de

benzin

din

Rezervorul de carburani(benzine) va fi un rezervor


cilindric orizontal, cu capace plate i manta dubl, amplasat
subteran.
Mantaua are scopul de a menine orice pierdere de
produs, prezena de carburant n spaiul inelar fiind
detectat automat i semnalizat.
Cisterna auto care va aproviziona Staia de distribuie
carburani, va parca n zona de staionare, unde este
prevzut cminul pentru gurile de descrcare.
n zona de siguran a cisternei nu se va circula.
Cminul gurilor de descrcare este prevzut cu gura pentru
colectarea vaporilor ce va fi conectat la cisterna de
aprovizionare. Astfel vaporii cu coninut de COV, care se pot
degaja la umplerea rezervorului trec n autocisterna de
aprovizionare. Pe gurile de vizitare ale rezervorului sunt
montate urmtoarele:
- racord de ncrcare, prevzut cu valva de preaplin;
- racorduri pentru aspiraia pompelor;
- un racord aerisire;
- un racord pentru detectarea scurgerilor;
- un dispozitiv de msurare automat a nivelului;

34

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

- un dispozitiv de msurare manual


Dispunerea acestor dispozitive, pe capacul gurii de
vizitare, prin mbinri demontabile, cu flane speciale, s-a
fcut astfel nct s permit un acces uor, ct i
posibilitatea demontrii n vederea remedierii eventualelor
defecte aprute n timpul exploatrii.
Capacul cminului gurilor de vizitare este etan i n
construcie antiscntei. Totodat sunt prevzute guri pentru
recuperare vapori avnd cuple speciale cu valva uscat i
opritor de flcri.
Montajul conductelor de legtur ntre rezervor i
pompe, prevzute a fi din polietilen de nalt
densitate, electroconductibile i amplasate pe pat
de nisip, este conceput cu pant de 1% spre
rezervoare, pentru a permite condensului format pe
conductele de vapori s intre n rezervor, iar n caz
de intervenie la o conduct de lichid, aceasta s
poat fi uor golit;
evile

de

aerisire

legate

la

rezervorul/

compartiment de benzin sunt prevzute cu guri de


aerisire cu opritor de flcri i supap de respiraie.
eava de aerisire a rezervorului/compartiment de
motorin este prevzut numai cu opritor de flcri.

35

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Conductele aparente, n cminul rezervorului i


pompelor, gurile de vapori, de descrcare i de
aerisire

se

convenionale,

vor

marca

scopul

vopsi

evitrii

culori

erorilor

confuziilor ce pot duce la incidente grave. Marcajul


conductelor va respecta sensul de curgere, produsul
i funcia conductei. Fiecare conduct de ncrcare a
compartimentelor rezervorului va fi marcat cu
produsul i numrul rezervorului deservit.
Fiecare compartiment va fi marcat la cminul gurii de
vizitare, cu numar de identificare, capacitatea i produsul
de depozitat.
La cminul gurilor de descrcare se va inscripiona pe
o plcu c nu se permite conectarea gurii de
descrcare nainte de conectarea gurii de recuperare
vapori.
Culorile convenionale de vopsire a conductelor i
echipamentelor sunt:
benzin premium

- albastru

benzin fr plumb

- verde

motorin

- negru

Iniial se msoar nivelul n rezervor, stabilindu-se


volumul gol al rezervorului, i dac acesta este suficient

36

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

pentru a primi cantitatea ce urmeaz a fi aprovizionat se


ncepe aciunea de descrcare.
Descrcarea produselor petroliere din cistern se va
realiza

gravitaional,

cantitatea

ncrcat

n
n

acelai

timp

rezervor(i

la

contorizndu-se
benzine

la

motorin). Pe timpul descrcrii/ncrcrii rezervoarelor se


va opri livrarea produselor n staie.
Pompa de distribuie este prevzut cu sistem de
recuperare vapori de benzin, care cu un compresor va
pompa vaporii degajai, printr-o conduct n rezervorul de
depozitare a benzinei.
Pompele de distributie carburani vor fi amplasate sub
copertina staiei, prevzut cu luminator.
Pornirea pompelor se face prin ridicarea captului de
livrare, pornirea/oprirea pompelor se poate face i de la
panoul de comand aflat n cabina staiei.
n cazuri de urgen(incendiu, accidente) oprirea
pompelor se poate realiza de la un ntrerupator general,
special amplasat ntr-o zon uor accesibil.
n cabina staiei(cldirea administrativ a staiei) va fi
prevzut

un

sistem

automatizat

pentru

gestionarea

vnzrilor de carburani, precum i a diferitelor produse


aflate n magazin.

37

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Configuraia

sistemului

include

calculator

PC,

tastatur, imprimant, chitane fiscale, display client, cititor


cod

de

bare,

calculator

PC

cu

imprimant

pentru

supraveghere i manageriat.
Cantitatea de carburani livrate, preul de cost i
valoarea produsului livrat vor fi afisate att local, pe
panoul pompei de livrare, ct i pe display-ul calculatorului
din cabina staiei.
Evidena

gestiunii

produselor

livrate

este

inut

permanent de calculatorul staiei.

2.1.1.2 Organizarea de antier


Organizarea de antier va include toate lucrrile
pregtitoare

vederea

amplasrii

staiei

cu

toate

componentele ei, spturi pentru amplasarea rezervoarelor


n subteran, foraje pentru puurile de hidroobservaie,
lucrri de amenajare i construcii specifice.
Personalul care lucreaz pe antier va fi instruit la
locul de munc din punct de vedere al proteciei muncii.

38

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Personalul va fi dotat cu echipament de protecie i de


lucru, specific tipului de lucrri pe care le execut, sau n
funcie de instalaie la care se lucreaz.
Se vor delimita zonele n care se lucreaz prin
mprejmuirea incintei organizrii de antier cu gard din
panouri metalice, i vor fi montate panouri de atenionare
Atenie, antier.
antierul

va

fi

organizat

pe

platform

impermeabilizat, se va pstra distana de 300 m fa de


zonele de locuit. Se interzice organizarea de antier pe
malul unui curs de ap i pe spaii verzi, n zone unde au
fost identificate situri arheologice, monumente istorice sau
construcii culturale protejate prin lege.
Repararea utilajelor, mijloacelor auto se va efectua n
afara incintei antierului. Lucrrile se vor realiza n etape,
conform proiectului, astfel nct impactul generat s fie ct
maimic.
Pentru

diminuarea

impactului

generat

timpul

construciei se va urmri:
scurtarea duratei de execuie a proiectului, pentru a
diminua astfel durata de manifestare a efectelor
negative;
depozitarea materialelor de construcie astfel nct s
nu blocheze cile de acces;

39

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

s nu poat fi antrenate de vnt sau de apele pluviale;


optimizarea

traseului

utilajelor

care

transport

materiale de construcie la amplasament i pe cele


nerecuperabile la depozitul de deeuri;
evitarea pierderilor de materiale din utilajele de
transport;
folosirea unor utilaje adecvate i silenioase att n
faza de construcie, ct i de exploatare a instalaiei;
ndeprtarea de pe teren a deeurilor rezultate n
urma lucrrilor;
Dup finalizarea investiiei platforma antierului se va
reda la starea iniial, utilajele vor fi transporate la bazele
firmelor executante, deeurile rezultate vor fi gestionate
conform legislaiei de mediu n vigoare.
2.1.2 Valorile limit ale parametrilor relevani
(consum de ap i energie, poluani n aer i ap,
generarea deeurilor) atini prin tehnicile propuse de
titular i prin cele mai bune tehnici disponibile, sunt
prezentate n tabelul nr. 2.1.
Tabelul nr.2.1
Valori limit
Parametru
(U.M)
Emisii de

Tehnici alternative
propuse de titular

Prin cele mai bune


tehnici disponibile

Nesemnificativ (doar

Sunt respectate

40

Conform celor
mai bune
practici de
mediu
Sunt respectate

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

poluani n
aer din surse
difuze

emisiile rezultate din


autovehiculele din parcul
auto proriu)

Emisii de
Nesemnificativ
poluani(COV- (rezervoarele i pompele de
uri) n aer din
benzin vor fi dotate cu
activitate
recuperatori de vapori
COV)
Consum de
- se va utiliza pentru
energie
funcionarea staiei
Ap potabil

Apele pluviale
potenial
contaminate
rezultate de
pe platforma
staiei de
distribuie
carburani

Ape uzate
menajere

Qzi.med = 0,40 m3/zi,


Qmax.orar = 0,11 m3/h, cf.
Aviz gosp.ape

prevederile
Ord.MAPM
nr.462/1993

prevederile
Ord.MAPM
nr.462/1993

Sunt respectate
prevederile
Ord.MAPM
nr.462/1993, HG
568/2001 rep.

Sunt respectate
prevederile
Ord.MAPM
nr.462/1993, HG
568/2001 rep.

Cf.Legii nr.458/2004,
cu modificri

Sunt respectate
prevederile Legii
nr.458/2004, cu
modificri

Conform HG
nr.188/2002,
modificat i
completat prin HG
Legislaie
nr.352/2005, NTPA
comunitar
002 pentru ape
transpus n
uzate preepurate i
legislaia
evacuate n receptor
naional; Sunt
natural:pH - 6,5 respectate
8,5; materii n
prevederile HG
suspensie - 35 mg/l;
nr.188/2002,
reziduu filtrat la 105
modificat
prin HG
C0 2000 mg/l;
nr.352/2005(NTPA
produse petroliere 002/2005).
5,0 mg/l; substane
extractibile cu
solveni organici 20 mg/l;
Conform HG
Legislaie
nr.188/2002,
comunitar
modificat i
transpus n
completat prin HG
legislaia
nr.352/2005, NTPA
naional; Sunt
002 pentru ape
respectate
uzate evacuate n
prevederile HG
bazin vidanjabil i de
nr.188/2002,

Qpl = 14,12 l/s, cf. Aviz


gosp. ape

Quz.zi max = 0,52 m3/zi ;


Quz.zi med = 0,40 m3/zi

41

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

acolo prin vidanjare


la staie de epurare
Deeuri
menajere,
reciclabile,
uleiuri
uzate,
lam de
produse
petroliere
din
decantor
separator,
materiale
de
absorbie,
dup caz

Sunt colectate i
transportate pe baz
de contract de ctre
firma de salubrizare
Categorii i cantiti diferite pe baz de contract,
respectiv
valorificate/eliminate
prin firme autorizate
cl. legii

modificat prin HG
nr.352/2005(NTPA
002/2005

Legislaie
comunitar
transpus n
legislaia
naional; Sunt
respectate
prevederile OUG
nr.78/2000, cu
modificrile
ulterioare

2.2. Activiti de dezafectare


n cazul dezafectrii construciilor de pe amplasament
se vor desfura urmtoarele activiti:
demontare
separatorul

conducte,
de

produse

decontaminare rezervoare;

42

ecologizare
petroliere,

decantor

curare

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

evacuarea tuturor deeurilor de pe amplasament si


valorificarea/depozitarea acestora, conform cerinelor
OUG nr.78/2000 cu modificrile ulterioare;
redarea la starea iniial a amplasamentului.
Menionez faptul c aceast investiie este proiectat
pentru a funciona pe durat nedeterminat.

3. DEEURI
n faza de construcie
Pentru realizarea proiectului se vor desfura lucrri
de

construcii-montaj,

care

vor

genera

deeuri

de

construcii (conducte PVC, deeuri metalice, etc.) i pmnt


din excavaii.
n faza de exploatare
Dup punerea n funciune vor fi generate deeuri
specifice acestor investitii, de ex.: deeuri menajere,
deeuri reciclabile(carton, hrtie, sticl, PET-uri i plastice),
deeuri de produse petroliere rezultate din decantorul de
hidrocarburi, uleiuri uzate colectate.

43

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Deeurile

de

produse

petroliere

rezultate

din

decantorul de hidrocarburi se vor stoca n recipieni metalici


i

se vor

preda

firmelor

autorizate

pentru

eliminare

ecologic.
Gestionarea
temporar,

deeurilor(colectarea,

transportul,

stocarea

valorificarea/eliminarea)

se

va

realiza cu respectarea legislaiei din domeniu, conform celor


prezentate:
OUG nr.78/2000, privind regimul deeurilor, aprobat
prin Legea nr. 426/2001, cu modificrile ulterioare;
HG nr.856/2002, privind evidena gestiunii deeurilor
i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv
deeurile periculoase;
HG

1061/2008,

privind

transportul

deeurilor

periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei;


OUG

16/2001,

cu

modificrile

ulterioare,

privind

gestionarea deeurilor industriale reciclabile;


Generarea
eliminarea

deeurilor,
reciclarea

managementul

deeurilor

deeurilor,

sunt prezentate

conformitate cu prevederile legale n vigoare n tabelul nr.


3.1.1 (faza de construire)
Tabelul nr. 3.1.1

44

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Denumire
a
deeului*

Pmnt
decopertat
Deeuri
menajere
Deeuri de
construcii:
PVC,
amestecuri
metalice

Stare
a
fizic
Cantitatea (Solid
prevzut
S,
a fi
Lichid
generat
L,
semis
olid SS)
1000
S
1200 t
1,0 t/an
S
0,3 t/an

Codul
deeul
ui*

Codu
Codul
l
privind
clasi
principala
ficr
proprietat
ii
e
stati
periculoas
stice
**
***

170504

200108

Managementul
deeurilor
-cantitatea prevzut a
fi generat
- tone/an
Valorificat

Eliminat

Rmas n
stoc

1000
1200 t
-

1,0

0,3

170203
170407

Not*: n faza de investiie nu se poate aprecia cu


exactitate cantitile de deeuri produse;
Generarea
eliminarea

deeurilor,
reciclarea

managementul

deeurilor

deeurilor,

sunt prezentate

conformitate cu prevederile legale n vigoare n tabelul nr.


3.1.2(perioada de funcionare)

Denumirea
deeului*

Cantitatea
prevzut a
fi generat

Starea
fizic
(Solid
S,
Lichid
L,
semisol
id - SS

Codul
deeului
*)

Codul
privind
principala
proprietate
periculoas
**)

45

Codul
clasifi
crii
statis
tice*
**)

Managementul deeurilor
-cantitatea prevzut a fi
generat
- tone/an
Valorificat Eliminat Rmas n

stoc

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.
Deeuri
menajere

Cantiti
variabile n
funcie de
sezon

Deeuri
materiale
plastice i
PET-uri
Deeuri
hrtie i
carton

Cantiti
variabile n
funcie de
sezon
Cantiti
variabile n
funcie de
sezon
50 l/5 ani

Deeuri de
produse
petroliere
lichide din
separator
(lam lichid)
lam
semisolid i
solid depus
pe fundul
rezervoarelor
Uleiuri uzate

200108

Da

Da

200139
S

200101

Da

05 01 05*
(reziduuri
uleioase)

Da

50 l/5 ani

Da

Cantiti
egale cu
cantitatea
comercializat

05 01 03*
(slamuri
din
rezervoar
e)
13 02 05*

Se pred
furnizorul
ui de
uleiuri

Da

*) n conformitate cu Lista cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile


periculoase prevzut n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea
listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase.
**) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
426/2001.
***) La data apariiei legislaiei care reglementeaz clasificarea
statistic.

Tabel 3.1.3 Mod de valorificare i eliminare

46

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Nr.
crt.

Tip deseu

Modul de valorificare i eliminare

1.

Deeuri de produse
petroliere lichide de la
separatorul de produse
petroliere

Se colecteaz n containere i se predau la


firme specializate pt. eliminarea deeurilor
periculoase pe baz de contract

2.

Hrtie, carton

3.

Deseuri petroliere
(lamuri solide i semisolide
din rezervoare)

4.

Deeuri menajere

6.

Materiale de construcii
diverse
Sol excavat

7.

Uleiuri uzate

5.

Se colecteaz i se valorific prin societi


comerciale autorizate pe baz de contract
Se colecteaz n containere i se predau la
firme specializate pt. eliminarea deeurilor
periculoase pe baz de contract
Se colecteaz n pubele i se transport de
ctre firm de salubritate la rampa de deeuri
menajere autorizat pe baz de contract
Se valorific prin teri sau se transport la
ramp de deeuri menajere autorizat
Rampa de deseuri menajere autorizat
Se colecteaz n recipieni metalici etani i se
predau furnizorilor sau la firme specializate pt.
eliminarea deeurilor periculoase pe baz de
contract

4. IMPACTUL POTENIAL INCLUSIV CEL


TRANSFRONTIER ASUPRA COMPONENTELOR
MEDIULUI I MSURI DE REDUCERE A
ACESTORA

47

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.1 Apa

4.1.1 Apele de suprafa din zona amplasamentului


Cursurile de ap aparin Bazinului hidrografic al
Barcului, cel mai semnificativ curs de ap este rul
Barcu, fiind receptorul natural pentru apele meteorice,
care dup trecerea prin decantorul - separator de produse
petroliere, sunt deversate n reeaua local i se vor ncadra
n

limitele

prevederilor

H.G.

188/2002

modificat

completat cu H.G. 352/2005 Normativul NTPA 001/2005.


Rul Barcu este un ru care izvorte n partea
nordic n Munii Apuseni, n comuna Sg din judeul Slaj,
n Ungaria se vars n rul Criul Repede. Are o lungime de
134 km. Pe parcursul su strbate Dealurile de Vest,
Cmpia de Vest cu localitile mai importante Suplacu de
Barcu i Marghita.

Influeneaz n mod direct relieful

oraului, fiind principalul agent modelator al acestuia.


Obiectivul este amplasat n bazinul hidrografic Criuri.
Trsturile climatice ale localitii sunt condiionate de
factori generali i locali. n linii mari, inutul se ncadreaz
n sectorul cu clim temperat cu uoare influene oceanice.
Principalele caracteristici referitoare la clima zonei sunt
urmtoarele*:

48

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Precipitaiile medii anuale sunt cuprinse ntre:

zona montan: 1600 mm/an

zona cmpie: 550 - 600 mm/an


Cantitatea medie anual a precipitaiilor este de 700
mm, cu un maxim n lunile iunie-iulie i cu un minim n
martie.

4.1.2 Alimentarea cu ap
Condiiile privind alimentarea cu ap sunt stabilite n
avizul de gospodrire a apelor nr.C111/09.06.2010.
Pentru asigurarea necesarului de ap la staia de
alimentare

carburani,

alimentarea cu ap potabil se

realizeaz prin preluarea debitului Qzi.max = 0,52 m 3/zi,


Qzi.med = 0,40 m3/zi, Qmax.orar = 0,11 m3/h de la reeaua
de ap a complexului prestri servicii care aparine aceluiai
beneficiar

S.C.

TRANS

BITUM

S.R.L.

Ip,

care

este

reglementat din punct de vedere al gospodririi apelor prin


notificarea de punere n funciune nr.2/14.01.2010, eliberat
de Direcia Apelor Criuri Oradea.
Apa este utilizat n scop potabil, menajer i splarea
platformelor staiei.

49

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Sursa de ap al complexului prestri servicii const


din 4 puuri spate cu H = 5 m i Dn = 1 m, amplasate pe
dealul limitrof amplasamentului societii. Apa este preluat
din

puuri

sistem

gravitaional

pn

la

bazinul

de

compensare a debitelor din beton, existent cu V = 3,0 mc de


unde alimentarea cu ap se realizeaz cu ajutorul unei
instalaii

cu

hidrofor

cu

urmtoarele

caracteristici

electropompei: Q = 4,8 mc/h, H = 46 mCA, P = 0,75 kW, n =


2900 rot/min. Lng hidrofor se realizeaz branamentul
pentru staia de distribuie carburani.
Conducta de aduciune de la branament pn la
obiectivul propus va fi realizat din PVC n lungime de L = 150
m i Dn = 32 mm.
Reeaua de distribuie interioar a apei va fi realizat
din conducte PVC n lungime total L = 15 m i Dn = 16 mm.
Debitele i volumele de ap utilizate vor fi contorizate
cu un apometru montat pe branament.

Bilanul consumului de ap se va prezenta n


tabelul nr.4.1.1
Apa prelevat din surs
Consum industrial

50

Recirculat/
reutilizata
Apa
Apa

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Proces
Tehno
logic

Scop
menajer,
splare
platform
dup caz

Consum
Sursa total de
ap
de ap

4
puuri
forate

Qzimax
= 0,52
m3/zi,
Qzi med
= 0,40
m3/zi,
Qorar
max =
0,11
m3/h

Total

Consum
menajer

0,52
m3/zi,

0,52
m3/zi

Apa
subter
an

0,52
m3/zi,

Pentru
Compensare
a
Apa pierderilor n
sistemele cu
de
supraf circuit inchis
a
Ap
Ap
subt
de
e
supr
ran afa

de
la
prop
riul
obiec
tiv

de la
alte
obiec
tive

4.1.3 Managementul apelor uzate


Prin ape uzate se nteleg toate acele ape care se scurg
din diferite surse de pe amplasament

i sunt poluate n

comparaie cu apele folosite iniial.


n cazul obiectivului studiat sursele sunt:
- apele uzate rezultate de la instalaiile igienico
sanitare;
- platforma staiei de pe care se scurg apele
meteorice potenial contaminate.

51

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Prin
ntelege

colectarea
totalitatea

epurarea

msurilor

apelor

menajere

tehnicilor

aplicate

se
n

vederea reducerii ncrcrilor cu elemente poluante pn


sub nivelurile maxim admise de reglementrile legale n
vigoare.
Condiiile privind evacuarea apelor uzate(menajere i
potenial impurificate de pe amplasament) sunt stabilite n
avizul de gospodrire a apelor nr.C111/09.06.2010.

A. Colectarea apelor uzate menajere


Apele uzate menajere avnd debitul Quz.zi.max =
0,52 m3/zi, Quz.zi.med = 0,40 m 3/zi se vor colecta printr-o
reea de canalizare de incint, executat din tuburi PVC cu
Dn = 125 mm i L = 10 m, i vor fi deversate ntr-un bazin
betonat, impermeabilizat corespunztor, vidanjabil cu V =
30 mc. Bazinul vidanjabil se va vidanja periodic coninutul
fiind transportat la staia de epurare a localitii imleu
Silvaniei conform contractului prestri servicii de vidanjare
nr.35/14.02.2008, ncheiat cu SC Compania de Ap Some
SA, Sucursala Zalu. Aceste ape nu vor depi ncrcrile
stabilite de prevederile HG. 188 din 2002, modificat i
completat cu HG 352/2005 Normativul NTPA 002/2005.

52

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

B. Colectarea i evacuarea apelor pluviale


B.1 Apele pluviale potenial contaminate
rezultate de pe platforma staiei de distribuie carburani
Qpl =14,12 l/s vor fi colectate prin rigole betonate
prevzute cu grilaj metalic i vor fi dirijate la un decantor separator de produse petroliere tip EH05 din beton armat
cu capacitate de 15 l/s i V = 4 mc.
Apele pluviale potenial contaminate provenite de
la splarea peroanelor n zona pompelor de alimentare, din
zona rezervoarelor, suprafeelor carosabile, dup trecerea
prin

decantor-separator

de

produse

petroliere

sunt

deversate n reeaua local i se vor ncadra n limitele


prevederilor H.G. 188/2002 modificat i completat cu H.G.
352/2005 Normativul NTPA 001/2005.
Indicatorii apelor pluviale preepurate la evacuarea n
emisar vor respecta urmtoarele valori maxime: pH 6,5
8,5; materii n suspensie: 35 mg/l; substane extractibile
cu solveni organici: 20 mg/l: produse petroliere: 5 mg/l;
reziduu filtrate la 105C: 2000 mg/l.
Reelele de canalizare aferente noului obiectiv au fost
proiectate astfel nct dup realizarea staiei de epurare i
reelei de canalizare menajer din localitatea Ip, reeaua

53

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

din incinta staiei de alimentare carburani s poat fi


racordat la reeeaua de canalizare menajer a localitii.
B.2 Apele pluviale convenional curate
Apele pluviale convenional curate se vor colecta
prin burlane poziionate lng stlpii structurali care susin
copertina, respectiv de pe acoperului cldirii administrative
cu debitul Qpl =16

l/s, fiind dirijate prin sistemul de

canalizare pluvial Qpl =16

l/s pentru apele pluviale

convenional curate, prin panta de scurgere n rigola


zonal. Aceste ape nu sunt impurificate chimic.
Vor fi respectate prevederile HG 188/2002 modificat i
completat cu HG 352/2005 Normativul NTPA 001/2005.
C. Monitorizarea apelor subterane
n vederea monitorizrii i observaiei apelor freatice
din zona depozitului de carburani se vor executa 2 foraje
de observaii hidrogeologice amplasate pe direcia de
scurgere ale apelor freatice. Indicatorii de calitate pentru
apele subterane se vor ncadra n limitele prevzute de
Legea 458/2002 cu modificri i completri ulterioare i a
legislaiei

privind

programul

54

de

eliminare

treptat

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar


periculoase.

Bilanul apelor uzate este prezentat n tabelul 4.1.2


Tabelul nr. 4.1.2

Sursa
apelor
uzate
Proces
tehnolo
gic

Activit
ile de
pe
amplas
ament

Totalul
apelor
uzate
generate
m3/z m3/a
i
n

Quz.
zi
max
=
0,52

190
m3

Ape uzate evacuate

menajer
e
m3
/
zi
Quz
.zi
ma
x=
0,5
2

Pluviale i splare
platform

m3
/
an

l/s

190
m3

Ape directionate
spre
reutilizare/recircul
are
Catre
In acest
alte
obiectiv
obiective
m3
m3
m3
m3 /
/
/
/
an
zi
an
zi

Qpl = 14,12 l/s

4.1.4 Prognozarea impactului


A. ncrcarea cu poluani ai apelor uzate

evacuate

55

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Concentraiile indicatorilor de calitate n apele uzate


menajere colectate i stocate n bazinul etan vidanjabil cu V
= 30 m3 nu vor depi ncrcrile stabilite de prevederile H.G.
188/2002, modificat i completat cu H.G. 352/2005
Normativul NTPA 002/2005.
Conform caracteristicilor tehnice ale decantorului
separator de produse petroliere, concentraiile poluanilor n
apele preepurate evacuate, nu vor depi valorile maxime
admise conform HGR 188/2002 modificat i completat prin
HG 352/2005 NTPA 001, valori care in cont de receptorul
acestor ape uzate, de gradul de diluie i calitatea acestuia.
Valorile impuse de ctre autoritatea de management al
apelor din Bazinul hidrografic Criuri, sunt :
Temperatura < 35 C
pH = 6,5 - 8,5
Materii n suspensie - 60 mg/l
CBO5 (Consum biochimic de oxygen la 5 zile)
25 mg/l
CCO-Cr( Consum chimic de oxigen) - 125 mg/l
reziduu filtrat la 105 C 2000 mg/l
azot total -15 mg/l

56

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

fosfor total - 2 mg/l


substane extractibile cu solveni organici 20
mg/l
produse petroliere - 5 mg/l
azot amoniacal NH4+ - 3 mg/l
clor rezidual liber 0,2 mg/l
detergeni sintetici - 0,5 mg/l;
Decantorului - separator de produse petroliere va fi
proiectat astfel nct din punctul de control stabilit s se
poat

preleva

probe

reprezentative

din

influentul

separatorului i din efluentul preepurat sau din efluentul


final, nainte de evacuarea n receptorul natural.
Apele uzate preepurate vor fi descrcate n reeaua
local i de acolo n Valea barcului. Gura de descrcare va
fi amenajat corespunztor pentru prevenirea afectrii
rigolei zonale.
A. n etapa de execuie
n cadrul lucrrilor de realizare a investiiei se vor
utiliza cantiti relativ mici de ap pentru prepararea
materialelor de construcie. Acestea vor fi asigurate din

57

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

punctele

de

lucru

ale

furnizorilor

de

materiale

de

construcii, respectiv staiile de preparat betoane.


Cantitile de ap utilizate vor fi n cea mai mare
msur nglobate n material.
Msurile propuse pentru realizarea lucrrilor vor duce
la reducerea impactului asupra factorului de mediu ap n
limite admisibile.
B. n perioada de funcionare
Lucrrile ce se execut nu vor

influena

negativ

calitatea apelor subterane, fiind asigurat etaneitatea


reelelor de canalizare pentru evitarea exfiltraiilor.
Realizarea

sistemului

de

canalizare

interioar

decantorul - separator de produse petroliere, va avea


influen pozitiv asupra apelor de suprafa, deoarece
apele pluviale potenial contaminate preepurate vor fi
colectate i transportate prin conducte pn la punctul de
evacuare final n rigola zonal, eliminndu-se astfel
impurificarea apelor de suprafa i subterane, a solului i
subsolului.
Decantorul - separator de produse petroliere proiectat
va

asigura

preepurate,

evacuarea
ai

cror

rigola

parametri

58

zonal
calitativi

a
vor

unor

ape

respecta

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

prevederile Normativului NTPA 001/2005 cu privire la


condiiile de evacuare a apelor uzate epurate n emisari
naturali n aa fel nct s nu nruteasc categoria de
calitate a emisarului.
n zona de amplasare a decantorului - separator de
produse petroliere, nu sunt utilizatori de ape de suprafa
sau subterane pentru alimentri cu apa potabil sau
industrial.

4.1.5 Msuri de diminuare a impactului


reele de canalizare etane, amplasate corespunztor
n sol sub cota de nghe, cu o pant corespunztoare,
dup caz; prin realizarea colectrii apelor uzate se va
reduce

impactul

asupra

apelor

de

suprafa

subterane.
decantorul - separator de produse petroliere, care va
asigura

gradul

descrcarea

de

apelor

preepurare
pluviale

necesar

potenial

pentru

contaminate

preepurate n emisarul natural, n condiii de calitate


conforme

cu

Normativul

NTPA

001/2005,

care

stabilete condiiile de descrcare a apelor uzate n


ape de suprafa;

59

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

gura de descrcare n rigola zonal amenajat pentru


prevenirea afectrii malurilor, dup caz;
pentru prevenirea polurilor accidentale n caz de
avariere

decantorul

separator

de

produse

petroliere, nainte de punerea n funciune a acesteia,


se va ntocmi un plan i o procedur de aciune
pentru

prevenirea

limitarea

polurii

accidentale:
o angajatul care observ fenomenul anun imediat
conducerea firmei i autoritile responsabile de
mediu;
o se va trece imediat la msurile i aciunile
necesare eliminrii cauzelor care au provocat
poluarea, n vederea diminurii efectelor polurii;
o informarea continu/periodic a autoritii de
gospodrire a apelor i autoritii de protecia
mediului asupra desfurrii lucrrilor de sistare
a polurii accidentale(se vor elimina cauzele care
au provocat poluarea, vor fi limitate i reduse
suprafeele

de

rspndire

substanelor

poluante, se vor colecta, transporta i depozita


temporar
speciale

condiii

materialele

60

de

siguran,

absorbante

spaii

contaminate,

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

substanele

poluante

vederea

eliminrii

ecologice;
se va ntocmi un plan care va conine msuri de
ntreinere i curire periodic a separatorului de
produse petroliere. Personalul va urmri permanent
prin vizualizare modul de exploatare al separatorului.
Activitile ce se vor

desfura n cadrul obiectivului

Staie de alimentare carburani , n urma crora vor


rezulta ape uzate nu vor genera o ncrcare semnificativ
cu poluani a efluentului general al staiei de carburani,
rezultnd un impact redus asupra factorului de mediu
AP.
Msurile stabilite i adoptate pentru reducerea
posibilitilor polurii factorului de mediu ap cu
poluani rezultai, vor conduce att la prevenirea, ct
i la controlul polurii.
Nu

sunt

necesare

msuri

de

diminuare

impactului asupra apelor, ntruct acesta este redus


n limita unui risc acceptabil.

61

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.1.6 Impactul transfrontier


Obiectivul se gsete la o distan de de cca.100 km
de grania rii cu Ungaria, cea mai apropiat ar vecin,
ca urmare activitatea desfurat nu va avea impact
transfrontier.
4.2 Aerul
4.2.1 Date generale. Condiii de clim i
meteorologice pe amplasament/zon*
A. Clima pe zona imleu Silvaniei Suplacu
de Barcu
Rul Barcu este un ru care izvorte n partea
nordic n Munii Apuseni, n comuna Sg din judeul Slaj,
i se vars n rul Criul Repede, n Ungaria. Are o lungime
de 134 km. Pe parcursul su strbate Dealurile de Vest,
Cmpia de Vest cu localitile mai importante Suplacu de
Barcu i Marghita.

Influeneaz n mod direct relieful

oraului, fiind principalul agent modelator al acestuia.


Obiectivul este amplasat n bazinul hidrografic Criuri.
Trsturile climatice ale localitii sunt condiionate de
factori generali i locali. n linii mari, inutul se ncadreaz
n sectorul cu clim temperat cu uoare influene oceanice.

62

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Principalele caracteristici referitoare la clima zonei


sunt urmtoarele*:
A. Precipitaiile
Precipitaiile medii anuale sunt cuprinse ntre:

zona montan: 1600 mm/an

zona cmpie: 550 - 600 mm/an

Cantitatea medie anual a precipitaiilor este de


700 mm, cu un maxim n lunile Iunie-Iulie i cu
un minim n martie cnd se resimte mai intens
activitatea ciclonilor atlantici, i cu un minim n
Martie;
B. Temperatura
Temperaturile medii ale aerului se situeaz ntre 7 9C(zona

amplasamentului)

amplitudine

ce

variaz ntre 19,3 i 27,6 grade Celsius;


Temperatura medie multianual - 7C;
Temperatura medie Ianuarie 5 - 9C;
Temperatura medie Iulie 15 - 18C;
Aspectul

depresionar

al

reliefului,

favorizeaz

ptrunderea dinspre sud - sud-est a maselor de aer i


stagnarea
fenomenelor

lor
de

avnd

drept

inversiune

consecin

termic.

apariia
afar

de

inversiunile de temperatur, mai sunt caracteristice

63

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

brumele timpurii i uneori i cele trzii, un numr


redus de zile cu cea, i umiditate ridicat de valea
Barcului n raport cu versanii;
n perioda de iarn stratul de zpada czut are
grosimea medie de 30 cm;
Umiditatea medie a aerului este de 81%;
Cantitatea de precipitaii este influenat de

masele

de aer cu vnturi din direcia dominant sud-est, mai


umede, n cea mai mare parte a anului, i din direcia
est sau nord -est, periodic, n funcie de masele de aer
dominante de fronturile atmosferice;
C.

Vnturile

Valorile medii ale vitezei vntului sunt de 4,3 m/sec


din direcia Nord-vest, dar numai la altitudini de peste
1000 m. La nivelul solului frecvena cea mai mare o au
vnturile din SV, i din SE, iar cele din vest sunt
reduse.
Maximele n ceea ce privete viteza vntului sunt
nregistrate

luna

aprilie

special

zonele

deluroase, deci i la amplasamentul n cauz;

Transportul poluanilor n zon se realizeaz datorit


curenilor de aer, a vnturilor, iar zona fiind n

64

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

vecintatea receptorului natural rul Crasna, sensul


de curgere a apei este favorizant pentru dispersia
poluanilor;
D. Radiaie solar
Nu este cazul.
E. Scurt caracterizare a surselor de poluare
staionare i mobile existente n zon, surse de
poluare dirijate i nedirijate; informaii privind
nivelul de poluare a aerului ambiental din zona
amplasamentului obiectivului.
n

zona

obiectivului

care

se

gsete

zona

agroindustrial a localitii Ip, se desfoar activiti


industriale(staie de mixturi asfaltice autorizat), prestri
servicii(hotel, restaurant) i activiti agricole, iar calitatea
aerului nu va fi influenat de activitile care se vor
desfura n cadrul obiectivului.
Obiectivul este situat n intravilanul localitii, la o
distan de cca.300 m de zonele de locuit, n zona
amplasamentului nu au fost identificai receptori sensibili.
* Sursa datelor prezentate este Administraia Naional
de Meteorologie i Institutul Naional de Statistic.

65

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.2.2 Prognozarea impactului. Surse i poluani


generai
A. n perioada de execuie
Avnd n vedere natura lucrrilor de amenajare a
obiectivului, se constat c este necesar utilizarea de
utilaje grele sau de ridicat

pentru perioade scurte,

respectiv autovehicule de mare tonaj pentru transportul


surplusului de pmnt excavat, autobetoniere, etc.
Singura surs generatoare de noxe pentru factorul de
mediu aer n perioada de construcie va fi funcionarea
utilajelor i circulaia mijloacelor de transport, la i de la
obiectiv. Tipurile de noxe rezultate sunt: NO x, CO, SO2,
COV, particule.
innd cont de volumul relativ mic al acestui tip de
trafic, de perioadele scurte i locale de funcionare a
motoarelor mijloacelor de transport, rezult c activitatea
nu creeaz probleme deosebite din punct de vedere al
proteciei calitii aerului.
n perioada de execuie vor fi respectate urmtoarele:
utilajele i mijloacele de transport folosite n timpul
lucrrilor de construcie(spturi, construcii),
respecta

prevederile

legale

procedurilor de aprobare

66

privind

vor

stabilirea

tip a motoarelor cu ardere

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

intern

destinate

mainilor

mobile

nerutiere

stabilirea msurilor de limitare a emisiilor de gaze i


particule poluante provenite de la aceste, n scopul
proteciei atmosferei;
respectarea

tehnologiilor

specific

lucrrilor

de

construcie;
folosirea de utilaje i autovehicule cu grad redus de
emisii de gaze de ardere (EURO
verificarea periodic din punct de vedere tehnic;
folosirea motorinei EURO la alimentarea utilajelor i
autovehiculelor;
manipularea i procesarea materialelor pulverulente se
face numai n sistem nchis, sau

prin transport

pneumatic, dup caz.


Poluanii caracteristici n perioada de execuie a
proiectului sunt praful, particulele rezultate din manipulare
n urma lucrrilor de construcie, praf rezultat de la
circulaia autovehiculelor pe drumul de acces existent n
incinta obiectivului, gazele de eapament ale utilajelor de
lucru i transport.
Sursele de poluare mobile i staionare(se consider
utilaje

ca:

vola,

excavator,

caracteristici:

67

etc.)

au

urmtoarele

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Depuneri de pulberi i ali poluani la nivelul solului;


Evacuri intermitente de gaze de eapament.
Mijloacele de transport auto i utilajele care vor
funciona i circula vor fi acionate de motoare Diesel.
Datorit specificului activitii, funcionarea utilajelor i
mijloacelor

auto

este

intermitent,

impactul

activitii

obiectivului asupra aerului se va situa n limitele admisibile.


Factorii

de

emisie

Corinair

pentru

gazele

de

eapament ale motoarelor tip Diesel, sunt urmtorii:


Pulberi 5,73 g/kg.
SO2 10,0 g/kg,
CO 15,8 g/kg.
CH4 0,17 g/kg.
NOx 48,8 g/kg.
Debitele masice de poluani rezultate din funcionarea
utilajelor i autobasculantelor acionate de motoare Diesel
sunt prezentate n tabelul 4.2.1.
Tabel 4.2.1
Denumirea
sursei

Poluant

68

Debit masic
- g/h -

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

SO2
CO
CH4
NOx
Pulberi

Utilaje i
autobasculante

Prin debitul masic sczut


emisii

de

noxe,

420,0
663,6
7,14
2049,6
240,7

i caracterul difuz al acestor

sursele

nu

intr

sub

incidena

Ord.462/1993.
B. n perioada de funcionare
Sursele de poluani pentru mediul atmosferic sunt:
emisiile de compui organici volatili(vapori de
hidrocarburi)

care

se

emit

difuz

timpul

operaiunilor de descrcare din autocisterne n


rezervorul

de

benzin,

alimentare

autovehicule de la pompe;
pierderi prin deversare la umplerea rezervoarelor
de

automobile(emisiile

de

compui

organici

volatili);
pierderi prin evaporare de la carburatoarele i
rezervoarele automobilelor;
poluanii din gazele de eapament: SO2, NO2, CO,
COV, pulberi ale autovehiculelor care intr i ies

69

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

n staie. Avnd n vedere c n timpul alimentrii


sau

parcrii

incinta

staiei,

motoarele

autovehiculelor nu au voie s funcioneze, gazele


de eapament Ale autovehiculelor ce tranziteaz
staia de alimentare carburani nu reprezint o
surs de poluare semnificativ a aerului, aceasta
pstrndu-se n limitele specifice traficului urban.
Evitarea polurii atmosferei se realizeaz prin dotri
speciale prin care pompele de distribuie benzine sunt
prevzute cu sisteme de captare i recuperare a vaporilor
degajai.
Cminul gurilor de descrcare benzin este prevzut
cu gur pentru recuperarea vaporilor care se conecteaz la
cisterna de aprovizionare carburani (benzin). n acest
mod se realizeaz egalizarea de presiune i trec n
autocisterna de aprovizionare, eliminndu-se posibilitatea
evacurii lor n atmosfer.
Emisiile

totale

volatili(COV)
carburani,

n
n

anuale

atmosfer,
operaiile

de

de
la

compui

staiile

ncrcare

de
a

organici
distribuie

benzinei

rezervoarele de depozitare nu vor depi valoarea de


referin de 0,01 % n greutate din cantitatea total de
benzin anual tranzitat.

70

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Concentraia medie orar a vaporilor evacuai de la


sistemele de recuperare aferente pompelor de distribuie,
sisteme ce au rolul de a dilua emisia n timpul alimentrii n
rezervoarele autovehiculelor, nu va depi 35 g/Nm3.
Vor fi respectate ntocmai prevederile HG 568/2001
republicat, i Ordinul MEC 122/2005 privind nlocuirea
anexei la Ordinul ministrului industriei i resurselor nr.
337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecia
tehnic

instalaiilor, echipamentelor

dispozitivelor

utilizate n scopul limitrii emisiilor de compui organici


volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i
distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin,
obinerea avizului tehnic COV, solicitat i de APM Slaj este
n curs de obinere i va fi depus n termenul stabilit.
Respectarea

valorilor

limit

va

fi

urmrit

prin

automonitorizare i la solicitrile autoritilor de mediu.


n perioada de funcionare vor fi respectate
urmtoarele:
Prin

realizarea

ncadrarea n

lucrrilor

prevederile

propuse

se

va

asigura

STAS 12574/1987 privind

imisiile n aerul nconjurtor, Ordinului 592/2002, i a


Ordinului nr. 462/1993 privind emisiile, att pe durata
realizrii lucrrilor ct i dup punerea n funciune a
obiectivului.

71

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Din punct de vedere al impactului asupra factorului de


mediu AER, activitile desfurate nu reprezint surs
potenial de poluare.

4.2.3 Msuri de diminuare a impactului


A. Pe durata realizrii investiiei:
Referitor la

ncadrarea emisiilor

din traficul rutier,

legislaia prevede urmtoarele:


emisiile

poluante

ale

autovehiculelor

rutiere

se

limiteaz cu caracter preventiv prin condiiile tehnice


prevzute la omologarea pentru circulaie, operaiune
ce se efectueaz

la nmatricularea pentru prima dat

n ar a autovehiculelor de producie indigen sau


importate, ct i prin condiiile tehnice prevzute la
inspeciile tehnice ce se efectueaz periodic pe toat
durata

utilizrii

tuturor

autovehiculelor

rutiere

nmatriculate n ar;
pentru

nu

se

depi

valorile

reglementate

la

nregistrarea n circulaie, este obligatorie exploatarea


corespunztoare a mijloacelor auto utilizate pe durata
execuiei lucrrilor i inspecia tehnic anual.

72

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

B. n perioda de funcionare
Pentru a respecta legislaia de mediu din domeniu i a
asigura protecia sntii umane la finalizarea investiiei
sunt prevzute urmtoarele msuri:
rezervorul de benzin este bine etanat i dotate cu
sisteme de recuperare vapori de hidrocarburi n timpul
desfurrii

activitii

de

descrcare

benzin

din

autocisterne n rezervor;
pompele de distribuie benzine sunt prevzute cu
sisteme de captare i recuperare a vaporilor degajai;
cminul gurilor de descrcare benzin este prevzut
cu

gur

pentru

conecteaz

la

carburani(benzin).

recuperarea

vaporilor

cisterna

de

mod

acest

care

se

aprovizionare
se

realizeaz

egalizarea de presiune i trec n autocisterna de


aprovizionare, eliminndu-se posibilitatea evacurii lor
n atmosfer.
ncadrarea n nivelul concentraiilor maxim admisibile
pentru poluanii specifici este asigurat de msurile mai sus
menionate, fapt pentru care poluarea se va ncadra n
domeniul nesemnificativ, fiind respectate toate prevederile
i cerinele legislaiei comunitare transpuse.

73

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.3 Solul
Solul este partea superioar, afnat, a

litosferei,

care se afl ntr-o continu evoluie sub influena factorilor


pedogenetici, reprezentnd stratul superficial al Pmntului
n care se dezvolt viaa vegetal. Stratul fertil al solului
conine nutrieni i este alctuit din humus i din loess. Un
sol lipsit de o cantitate suficient de nutrieni se numete
oligotrofic.
Solul, n decursul timpului poate suferi diferite procese
care i pot afecta structura i calitatea, aceste procese pot fi
de natur fizic, chimic sau biologic, fiecare dintre
acestea avnd o influen pozitiv sau negativ asupra sa.
4.3.1 Caracteristicile solurilor dominante din zon
Conform

fiei

tehnice

forajului

hidrogeologic

ntocmit, au fost identificate urmtoarele tipuri de soluri:


1. Sol vegetal de 0,70 m grosime;
2. Argil brun - cenuie de 0,5 m grosime;
3. Argil brun de 1,0 m grosime;
4. Pietri i bolovni de 1,0 m grosime;
4.3.2 Poluare existent. Surse de poluare. Tipuri i
concentraii de poluani

74

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Terenul pe care va funciona staia de distribuie


carburani nu prezint urme de poluare anterioar, sau
existent. Nu au fost identificate surse de poluare a solului
i subsolului.
Terenul din amplasament prezint stabilitate general
asigurat att prin orizontalitatea terenului, ct i prin
maniera uniform de dispunere a stratificaiei aluvionare.
Platforma staiei va fi betonat n ntregime, vor fi
executate rigole perimetrale din beton pentru colectarea
apelor pluviale, att convenional curate, ct i potenial
impurificate, care vor fi dirijate prin

rigole betonate

prevzute cu grilaj metalic la un decantor-separator de


produse petroliere tip EH05 cu capacitate de 15 l/s n
vederea preepurrii.

4.3.3.Prognozarea impactului
A. Pe durata realizrii proiectului
n

cazul

amplasrii

rezervoarelor

subterane

decantorului separator de produse petroliere, a realizrii


tuturor

construciilor, reelelor de alimentare cu

ap,

canalizare, alimentare cu energie electric, lucrrile de


amenajare se vor desfura n interiorul perimetrului
aparintor obiectivului.

75

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Impactul este n primul rnd de natur fizic i se


manifest prin:
tasare datorit accesului i stagnrii utilajelor;
decopertare

sol

la

pregtirea

terenului

pentru

amplasarea rezervoarelor n subteran, construirea


cldirii administrative, platformei staiei, reelelor de
alimentare

cu

ap

canalizare,

cabluri

pentru

alimentare cu energie electric;


nlturarea solului, n zonele nvecinate obiectivului,
prin compactare i destructurare;
lucrrile

de

construcii

retelelor

de

canalizare

interioar, alimentare cu ap, vor afecta temporar


structura solului, prin executarea spturilor pentru
reeua de canalizare interioar i alimentare cu ap;
pe amplasamentul staiei i n organizarea de antier
vor fi efecte asupra structurii solului, prin efectuarea
unor spturi pentru fundaii. De asemenea execuia
lucrrilor va determina generarea de deeuri(deeuri
de PVC - capete de conducta, deeuri metalice,
pmnt excedentar, etc);
se va monta LES(linie electric subteran) de la
reeaua Electrica zonal pentru asigurarea alimentrii
cu energie electric a staiei;

76

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

se vor monta reele subterane de iluminat staia i


ornamental, dup caz;
B.Pe durata funcionrii
Sursele posibile de poluare care pot afecta solul sunt:
Posibile

infiltraii

sol

poluanilor

urma

scurgerilor accidentale de carburani de la pompele de


distribuie,

i/sau

autovehiculelor,

din

deversri

din

rezervoarele

rezervoarele
de

depozitare

subterane i n cazul defeciunilor la conductele de


legtur ntre rezervor i pompele de alimentare
autovehicule;
Poluanii din efluenii gazoi;
Depozitarea

necontrolat

pe

sol

unor

deeuri

menajere i reciclabile;
Conducte i instalaii subterane tehnologice i de
canalizare:
reele de canalizare interioar, prin scurgeri de ape
uzate n sol, datorit degradrii;
bazinul

vidanjabil,

cazul

apariiei

unor

disfuncionaliti, prin infiltarea de ape uzate n sol si


subsol.

77

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.3.4 Msuri de diminuare a impactului asupra solului


i subsolului
Lucrrile

msurile

pentru

protecia

solului

subsolului propuse pentru eliminarea riscurilor de poluare a


solului sunt:

Depozitarea

gospodrirea

corespunztoare

deeurilor rezultate;

Pe durata execuiei lucrrilor deeurile de construcii


se vor colecta separat, i se vor elimina la un depozit
autorizat de deeuri sau se vor valorifica prin uniti
autorizate.

Pmntul rezultat din sptur se va stoca temporar


pe amplasament i se va reutiliza la refacerea la
starea iniial a terenului, concomitent cu execuia
lucrrilor pe anumite zone, n condiiile cerute de
normele tehnice n construcii;

Evitarea eventualelor deversri n timpul executrii


operaiunilor

de

descrcare

rezervoare;

78

carburanilor

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor


unde ar exista posibilitatea unori deversri accidentale
din separatorul de produse petroliere;
Colectarea i stocarea temporar a apelor uzate
menajere n bazinul vidanjabil, cu vidanjare periodic
la staie de epurare de ctre firm autorizat;
Colectarea i evacuarea n mod controlat a apelor
meteorice potenial impurificate, colectarea pierderilor
accidentale de carburani din zona de distribuie i
reinerea

poluanilor

instalaia

de

preepurare(separatorul de produse petroliere);


Monitorizarea calitii apelor preepurate deversate n
emisar periodic;
Monitorizarea calitii apelor subterane din cele

foraje de hidroobservaie cu adncimea de 5 m, care


vor fi amplasate n zona rezervoarelor pe direcia de
scurgere a apelor freatice;
Realizarea

unor

reele

de

canalizare

etane,

cu

racorduri etane i flexibile, amplasate corespunztor


n sol, pe un strat de nisip. Adncimea conductelor va
fi stabilit, astfel nct s nu afecteze natura i
structura solului;

79

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Instituirea unui program de inspecie a traseului


reelei de canalizare interioar i a unui management
corespunztor;
Amenajare de spaii verzi i plantare de arbori n
vederea

asigurrii

unei

perdele

vegetale

mbuntirea aspectului peisagistic al obiectivului;


Stocarea carburanilor n rezervoare cu manta dubl,
prevzute cu sistem automatizat de semnalizare a
avariilor;
Prin respectarea tuturor msurilor de organizare,
funcionare a obiectivului, precum i a prevederilor din
domeniul proteciei mediului, proteciei i securitii muncii,
polurile accidentale cu impact semnificativ asupra solului
pot fi prevenite i vor fi evitate.
Din cele artate la acest subcapitol rezult
concluzia c sunt luate toate msurile de protecie a
solului i subsolului, n vederea evitrii contaminrii
acestora.

4.4. Geologia subsolului

80

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.4.1 Generaliti
Zona obiectivului se situeaz n partea nord-vestic a
Depresiunii colinare a Transilvaniei.
Regiunea se caracterizeaz printr-un relief colinar, cu
dealuri, fiind situat n versantul sud-vestic al Depresiunii
imleului i Dealurile Camrului (subunitate a dealurilor
Crasnei), parte component a Depresiunii Silvaniei.
Zona

este

caracterizat

prin

existena

isturilor

cristaline, aparinnd Grupului de formaii Some, care


cuprind Membrul Inferior de isturi cuaritice i paragneise
muscovito-biotitice de imleu i Membrul superior de isturi
cuaritice i micaisturi de Cehei. La baza celui din urm se
cantoneaz un orizont vulcano-sedimentar acid.
Pe baza unor orizonturi-reper locale (gneise oculare,
cuarite biotitice, cuarite grafitoase) s-a descifrat structura
masivului, ca fiind format dintr-o succesiune de cute E-V,
faliate, unele cu flancul efilat tectonic, cu zone milonitice
nguste.
Peste suprafaa cristalinului se recunosc rmiele
unei scoare vechi de alteraie, peste care se afl petece de
depozite paleogene (Formaiunea de Jibou), badeniene i
panoniene.

81

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Depozitele neconsolidate de la suprafa se pot separa


n trei grupe:
Brecii roii, grohotiuri, i nisipuri cu fragmente
de roci n zona de aflorare a isturilor cristaline;
Nisipuri,

pietriuri

fragmente

de

calcare

organogene n zona de aflorare a depozitelor


badeniene;
Argile nisipoase i prafuri nisipoase n zonele de
aflorare a argilelor roii paleogene i a marnelor
panoniene.
De asemenea, se poate separa cartografic lunca i
micile terase ale Barcului, a afluenilor ei i conurile de
dejecie ale acestora.
Aceste depozite sunt acoperite cu o ptur de sol de
grosime variabil, procesul de solificare fiind vizibil pe
culmi, n lunci i pe zona colinar adiacent. De subliniat
faptul c, nu roca de baz este supus proceselor de
solificare, ci depozitele neconsolidate de deasupra acesteia.
Studiul acestor depozite a cuprins stabilirea distribuiei
granulometrice,

identificarea

componenilor

minerali

diverse fraciuni granulometrice i stabilirea relaiilor pe de


o parte cu rocile solide din fundament, i pe de alt parte
cu apa care circul sau poate circula n cadrul lor.

82

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Sub aspect hidrogeologic, se pot separa zone cu pnz


freatic

permanent

(lunca

Barcului

afluenilor

principali), zone cu pnz freatic temporar (petecele de


teras i fia aluvionar a unor cursuri temporare), zone
de pant cu infiltraii descendente lente alimentate de
regul din izvoare de falie sau de cap de strat i zone fr
aflux

de

ap,

depinznd

exclusiv

de

precipitaii.

ansamblu, dealurile din Depresiunea imleului constituie un


rezervor de tip roc fisurat, cu izvoare de preaplin situate
n jurul cotei de 400 m.
Pe

baza

morfologiei,

compoziiei

depozitelor

neconsolidate (inclusiv a rocilor de baz fisurate), a


permeabilitii acestora i a factorului hidrogeologic, n
cadrul i a ariilor adiacente au fost delimitate zone cu
sensibilitate ridicat, zone cu sensibilitate medie i zone cu
sensibilitate sczut la ageni poluani.
Prin executarea lucrrilor n condiiile prevzute prin
proiect, obiectivul propus nu va avea impact asupra
geologiei subsolului.

4.4.2 Activitatea seismologic

83

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Conform

zonrii

seismice

teritoriului

Romniei,

regiunea n care se gsete obiectivul, se caracterizeaz


prin urmtorii parametrii:
Potenialul seismic - n conformitate cu normativul
P-100/92 amplasamentul obiectivului se gsete n zona
seismic de calcul F, avnd urmtoarele caracteristici
seismice:
coeficient de seismicitate, Ks= 0,08, avnd intervalul
mediu de recuren IMR = 100 de ani;
perioada de col, Tc= 0,7s;
amplasamentul se situeaz n macrozona de grad VI,
conform STAS nr.11000/77;

adncimea de nghe n zona amplasamentului este


de 0,8 m conform STAS 6054/77;

4.4.3 Relaia dintre resursele subsolului i zone


protejate, zone de recreere sau peisaj
n vecintatea zonei nu sunt zone protejate, arii
naturale protejate, nu au fost identificate monumente
istorice i de arhitectur, diverse aezminte culturale sau
religioase. n concluzie nu sunt necesare lucrri, dotri i
msuri pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor
protejate i/sau de interes public.

84

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Ca urmare, activitatea care se va desfura dup


realizarea proiectului, nu va afecta cadrul natural pitoresc
din zon, ci dimpotriv, dup finalizare, va conduce la
evidenierea peisajului zonei.

4.4.4 Obiective geologice valoroase protejate.


n zona obiectivului analizat nu se afl obiective
geologice valoaroase care s necesite msuri de protecie.

4.4.5 Impactul prognozat


Lucrrile

de

realizare

staiei

de

alimentare

carburani, respectiv funcionarea acesteia nu conduc la


impact direct asupra componentelor subterane geologice.

4.4.6. Msuri de diminuare a impactului


Stocarea carburanilor
dubl,

prevzute

cu

rezervoare

sistem

cu manta

automatizat

de

semnalizare a avariilor;
Monitorizarea calitii apelor subterane din cele

foraje de hidroobservaie cu adncimea de 5 m,

85

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

care vor fi amplasate n zona rezervoarelor pe


direcia de scurgere a apelor freatice;
Realizarea unor reele de canalizare etane, cu
racorduri

etane

corespunztor

i
sol,

flexibile,
pe

un

amplasate

strat

de

nisip.

Adncimea conductelor va fi stabilit, astfel nct s


nu afecteze natura i structura solului;
Evitarea eventualelor deversri n timpul executrii
operaiunilor

de

descrcare

carburanilor

rezervoare;
Impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor
unde

ar

exista

posibilitatea

unori

deversri

accidentale din separatorul de produse petroliere;


Colectarea i stocarea temporar a apelor uzate
menajere

bazinul

vidanjabil,

cu

vidanjare

periodic la staie de epurare de ctre firm


autorizat;
Colectarea i evacuarea n mod controlat a apelor
meteorice

potenial

impurificate,

colectarea

pierderilor accidentale de carburani din zona de


distribuie i reinerea poluanilor n instalaia de
preepurare (separatorul de produse petroliere);
Prin
solului

msurile

stabilite

subsolului,

se

86

vederea

aprecieaz

proteciei
impactul

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

poluator va fi redus la minim, ncadrndu-se n


limitele

legale

prevzute

actele

normative

specifice, amplasamentul n cauz se ncadreaz n


categoria de risc geotehnic redus.
4.5. Biodiversitatea
4.5.1

Informaii

despre

biotopurile

de

pe

amplasament
Vegetaia zonei este format din terenuri agricole
neproductive i productive, i pune pe alocuri.
Menionm c n perimetrul obiectivului i n imediata
vecintate a acestuia, nu sunt specii rare ocrotite incluse n
Cartea Roie, arii naturale protejate, specii protejate din
fauna i flora slbatic.
4.5.2 Impactul prognozat
Lucrrile de construcii, care se vor desfura n
perioada de execuie a proiectului vor afecta vegetaia
caracteristic

terenurilor

agricole

productive

neproductive, doar local i pentru scurt durat, constituit


n special din insecte mari i roztoare mici pe toate
suprafeele ocupate de fronturile de lucru ale obiectivului.

87

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Pe aceste suprafee vegetaia va disprea complet, iar


fauna va migra spre alte zone. Avnd n vedere cele
prezentate, rezult c activitatea obiectivului va produce un
impact redus asupra vegetaiei i implicit asupra faunei n
zona construciilor.
Nu vor fi efecuate tieri de arbori sau activiti de
desfriare,

suprafaa

amplasamentului

este

afara

pdurilor din zona obiectivului.

4.5.3
Msurile

Msuri de diminuare a impactului


de

diminuare

impactului

produs

de

activitile din cadrul obiectivului se vor lua n perioada de


derulare a lucrrilor de construcie i pn la ncetarea
acesteia, dup cum urmeaz:
A. n perioada de execuie:
lucrrile aferente sistemelor de ap i canalizare,
reele de alimentare energie termic i electric, vor fi
realizate n perimetrele stabilite;
n locul vegetaiei afectat n zonele de lucru vor fi
plantate alte specii de vegetaie, vor fi amenajate
spaii verzi;

88

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

se

vor

delimita

zonele

de

lucru

pentru

prevenirea/minimizarea distrugerii florei pe terenurile


nvecinate amplasamentului;
dup executarea lucrrilor vor fi ntreprinse aciuni de
refacere

ecologic

zonelor

afectate,

inclusiv

restaurarea stratului de sol vegetal;


nu se impun alte msuri speciale de protecie a
biodiversitii, zona obiectivului nu este in interiorul
sau vecintatea unei arii naturale protejate.
B. n perioada de exploatare:
impactul asupra florei i faunei terestre pe durata fazei
de exploatare este mai mic dect cel din faza de
construcie i se reduce n principal la impactul
determinat de activitile de ntreinere a canalelor
pentru care pot fi necesare lucrri de excavaie, dup
caz;
impactul asupra faunei i florei acvatice se va reduce
la situaia existent, proiectul viznd mbuntirea
calitii

apei

preepurate

evacuate

emisar

mbuntirea calitii apelor de suprafa.


se vor crea spaii verzi, iar evoluia renaturrii
suprafeelor se va monitoriza permanent.

89

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Impactul activitii ce se va desfura n cadrul


obiectivului asupra biodiversitii din zon va fi
redus, n limita unui risc minor.

4.6. Peisajul

4.6.1 Informaii despre peisaj, ncadrarea n


regiune, diversitatea acestuia
Amplasamentul

pe

care

se

dorete

realizarea

investiiei este asituat n intravilanul localitii Ip, situat n


partea de vest a judeului Slaj, la o distan de 45 km de
reedina de jude municipiul Zalu , i 17 km de cel mai
apropiat centru urban imleu Silvaniei.
Comuna

Ip

este

situat

la

contactul

dintre

Depresiunea imleului (parte component a Depresiunii


Silvaniei) i Dealurile Camrului (subunitate a dealurilor
Crasnei) n lunca Barcului.
Localitatile Ip, Zuan i Zuan-Bi, situate la nord de
rul Barcu se includ n dealurile Camrului, iar teritoriul
localitii Cosniciu de Jos, aflat la sud de rul Barcu,
aparin Depresiunii imleului.

90

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Localitatea Ip dispune de acces feroviar.


Dealurile din mprejurimile localitii au aspectul unor
culmi domoale, n cea mai mare parte despdurite.
Amplasamentul are urmtoarele vecinti:
Sud: DN 19 B;
Vest: sediu firm SC Iprom SRL IP;
Nord:

motel

restaurant

proprietatea

SC

administrativ

SC

TRANSBITUM SRL;
Est:

parcare

cldire

TRANSBITUM SRL;

4.6.2

Impactul prognozat

Lucrrile de construcii, care se vor desfura n


perioada de execuie a proiectului vor afecta vegetaia
caracteristic

zonelor

care

cuprind

terenuri

agricole

productive i neproductive, pe alocuri pune, i fauna


terestr doar local i pentru scurt durat.
Pe aceste suprafee vegetaia va disprea complet, iar
fauna va migra spre alte zone. Vor fi realizate plantri de
arbori i vor fi amenajate noi spaii verzi. Aici va reveni
fauna care s-a retras in imprejurimi.

91

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Avnd

vedere

cele

prezentate,

activitatea obiectivului nu

rezult

va produce

impact

negativ asupra peisajului.

4.6.3 Msuri de diminuare a impactului


Prin proiectul propus peisajul va fi afectat n limite
admisibile. Conductele de canalizare i alimentar cu ap,
reelele de energie termic i electric se vor amplasa
subteran, fr a avea vreun impact asupra peisajului.
Nu vor fi efecuate tieri de arbori sau activiti de
desfriare,

suprafaa

amplasamentului

este

afara

pdurilor din zona obiectivului.


Toate constructiile vor fi realizate conform normelor
urbanistice legale.
Prin plantrile de arbori i amenajrile de noi spaii
verzi se va realiza o imagine placuta, primitoare, a
intregului amplasament.

4.7. Mediul social i economic

n ceea ce privete zona amplasamentului studiat,


acesta este situat la o distan de cca. 300 m de zonele
locuite. Activitile principale din zonele imediat nvecinate

92

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

sunt agricultura (cultivarea plantelor),

producere mixturi

asfaltice, activiti prestri servicii.


Realizarea investiiei va contribui la dezvoltarea social
- economic a localitii Ip, va crea i asigura noi locuri de
munc.
4.7.1 Impactul prognozat
Avnd n vedere cele prezentate n cadrul acestui
studiu de impact asupra mediului, rezult c activitatea
obiectivului

nu

va

produce

impact

negativ

asupra

peisajului, ci dimpotriv, iar finalizarea obiectivului va


contribui n mod pozitiv la dezvoltarea localitii i va
deschide noi ci de revitalizare a zonei.
Amplasarea i funcionarea staiei nu va crea situaii
periculoase la nivele care pot genera riscuri semnificative
asupra:
strii de sntate a populaiei din zona de
impact i personalului firmei;
activitilor economice locale;
condiiilor

de

via

societii;

93

din

zona

de

impact

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.7.2 Msuri de diminuare a impactului proiectului


asupra mediului natural i economic

Aezrile umane, populaia i fondul construit pot fi


afectate de nivelul de zgomot, de concentraiile n imisie a
poluaniilor n aer i de evacuri de ape uzate i deeuri
necontrolate, dup caz.
Nivelul de zgomot la receptorul protejat este sub
nivelul admis de STAS 10009/88, pe ntreaga durat de
funcionare a proiectului.
Pe durata executrii lucrrilor, populaia din imediata
vecintate

amplasamentului

unde

vor

avea

loc

construciile va fi afectat temporar i local, acest impact


neputnd fi evitat.
Imisiile
funcionarea

de

poluani

mijloacelor

rezultai
auto

din
a

circulaia

utilajelor

pentru

construcii au efecte strict locale, n vederea reducerii


efectului activitii asupra aezrilor umane, se vor lua
msuri

de

mprejmuire

amplasamentului

timpul

procesului de construire.
Avnd n vedere cele prezentate, populaia nu va fi
afectat negativ de realizarea acestei investiii.

94

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

4.8. Condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural


Obiectivul Staie alimentare carburani nu va afecta
condiiile etnice i culturale din zon.
n imediata vecintate a amplasamentului nu exist
obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente
istorice.
n concluzie, impactul rezultat n urma construirii
staiei

de

alimentare

carburani

asupra

patrimoniului

cultural i etnic va fi nesemnificativ.

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

5.1 Descrierea alternativelor


Amplasamentul

obiectivului

fost

determinat

de

lucrrile de cercetare geologic, prin studiul geotehnic


efectuat n faz preliminar cu un grad de cunoatere
sczut, care au condus la conturarea calitii solului,
delimitarea amplasamentului.
Acest studiu s-a fcut pe baza gradului de cunoatere,
a condiiilor de calitate, i de realizarea investiiei cu
costurile cele mai sczute.

95

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Proiectarea lucrrilor de investiii s-a fcut n aa fel


nct suprafaa afectat de activitatea obiectivului s fie ct
mai restrns, activitatea s aib un impact ct mai redus
asupra

tuturor

factorilor

de

mediu,

lucrrile

de

ecologizare s asigure reconstrucia ecologic i readucerea


terenului la starea iniial.
Tehnologiile adoptate n scopul realizrii investiiei au
fost stabilite n urma identificrii i studierii soluiilor
tehnice i tehnologice existente, pe baza celor mai bune
tehnici disponibile i a celor mai bune practici de mediu. La
alegerea amplasamentuli s-a inut cont de suprafaa i
configuraia

terenului,

criteriile

avute

vedere

fiind

respectarea distanelor reglementate fa de vecinti,


asigurarea n mod corespunztor a acceselor i respectarea
normelor, standardelor i legislaiei n vigoare.
5.2 Analiza mrimii impactului. Impactul global
Metoda de evaluare a impactului asupra mediului
nconjurtor

parcurge

mai

multe

etape

de

aprecieri

sintetice, bazate pe indicatorii de calitate posibil s reflecte


starea general a factorilor de mediu analizai.
Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului
se ncadreaz n raport cu limitele admise n STAS-uri sau
Normativele de reglementare.

96

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Pentru evaluarea impactului asupra mediului au fost


utilizate valorile CE ale parametrilor care caracterizeaz
diveri poluani sau factori perturbatori stabilite prin calcul.
Valorile au fost utilizate la stabilirea indicelui de poluare
cu relaia:
IP

CE
CMA

n care:
Ip - indice de poluare pentru un anumit factor de
mediu (aer,apa,sol etc);
CE valoarea efectiv a parametrilor care
caracterizeaz diveri poluani sau factori
perturbatori ai factorilor de mediu;
CMA valoarea maxim admis a aceluiai parametru.
Pe baza indicelui de impact IP se apreciaz impactul
asupra factorilor de mediu utiliznd scara de bonitate
prezentat n anexa de mai jos:

Nota de
Valoarea
bonitat Ip=
e
Cmax/CMA
10
Ip = 0

Efectele asupra omului si mediului


nconjurator
- mediu neafectat

Ip= 0,0-0,25 - fara efecte

Ip=0,250,50

97

fara efecte decelabile cazuistic


mediul este afectat n limite admise-

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Ip=0,501,00

Ip=1,0-2,0

Ip=2,0-4,0

Ip=4,0-8,0

Ip=8,0-12,0

Ip=12,020,0

Ip peste 20,0 -

Nivel 1
mediul este afectat n limite admiseNivel 2
- efectele nu sunt nocive
mediul este afectat peste limita admisa
- - Nivel 1
- efectele nu sunt accentuate
mediu afectat peste limitele admise Nivel
2
efectele sunt nocive
mediul este afectat peste limitele
admise- Nivel 3
- efectele nocive sunt accentuate
- mediul degradat - Nivel 1
efectele sunt letale la durate medii de
expunere
mediul degradat - Nivel 2
efectele sunt letale la durate scurte de
expunere
mediul este impropriu formelor de viata

Indicele de poluare pentru factorii de mediu : Sol,


Subsol, vegetaie, faun Ip S. SS, V, F
Factorii de mediu sol, subsol, vegetaie, faun vor fi
afectai iniial de lucrrile de construcie.
Dup finalizarea lucrrilor de construcie, impactul
activitii asupra acestor factori de mediu va fi mult
diminuat, astfel nct afectarea mediului se va ncadra n
limitele admise, ceea ce va corespunde la un indice
de poluare : Ip S. SS, V, F = 0,00 - 0,25

98

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Indicele de poluare pentru factorul de mediu Ap


Ip ap
Ca urmare a faptului c n cadrul obiectivului
pluviale

potenial

contaminate

vor

fi

dirijate

apele
ctre

separatorul de produse petroliere, i preepurate, dup care


evacutae n rigola zonal, activitatea obiectivului va avea
un impact minim asupra factorului de mediu Ap,
astfel nct valoarea indicelui de poluare Ip Ap = 0 - 0,25.
Indicele de poluare pentru factorul de mediu Aer
Ip aer
Prin echiparea rezervorului de benzin i a pompelor
cu recuperatori de vapori , aa cum s-au prezentat n acest
Studiu de impact, rezult c factorul de mediu aer va fi
afectat n limitele admise. Indicele de poluare Ip Aer = 0,
- 0,25.
Indicele de poluare pentru aezrile umane I p
aezri.um

Datorit faptului c obiectivul nu are un impact cu


efecte negative asupra factorilor de mediu analizai anterior
i c cea mai apropiat zon de locuit se gsete la o
distan de cca. 300 m, rezult c indicele de poluare
pentru aezrile umane este Ip

99

aezri.um

= 0 0,25, deci

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

factorul de mediu aezrile umane va fi afectat n


limitele admise.
Realizarea lucrrilor de investiie va avea efecte
pozitive asupra populaiei din zon, prin crearea de noi
locuri de munc i revitalizarea zonei prin atragerea de noi
investiii n aceast zon.
Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu
Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de
poluare, calculat pentru fiecare factor de mediu se face
utiliznd scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind
notele de bonitate corespunztoare valorii fiecrui indice de
poluare

calculat,

aa

cum

este

prezentat

tabelul

urmtor :

Factorii de mediu
Aer
Ap
Sol, Subsol, Vegetaie,
Faun
Aezri umane

Din analiza
concluzii:

notelor

Indicele de
calitate
- Ip 0,00 0,25
0,00 - 0,25

Indicele de
bonitate
NB 9
9

0,00 0,25

0,00 0,25

de

bonitate,

100

rezult

urmtoarele

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Factorii de mediu Sol, Subsol, Vegetaie, Faun vor


fi afectate: fara efecte

Factorul de mediu Ap va fi afectat: fara efecte


Factorul de mediu Aer va fi afectat: fara efecte

Factorul de mediu Aezri umane va fi afectat: fara


efecte
Calculul indicelui de poluare global - IPG
Pentru

simularea

efectului

sinergic

al

poluanilor,

utiliznd metoda Vladimir Rojanschi, cu ajutorul notelor de


bonitate pentru indicii de calitate atribuii factorilor de
mediu,

se

construiete

diagrama.

Starea

ideal

este

reprezentat grafic printr-o figur geometric regulat


nscris ntr-un cerc cu raza egal cu 10 uniti de bonitate.
Metoda de evaluare a impactului global, are la baz
exprimarea cantitativ a strii de poluare a mediului pe
baza indicelui de poluare global a IPG. Acest indice rezult
din raportul dintre starea ideal SI a mediului i suprafaa
ce reprezint starea real SR.

101

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Metoda grafic propus de Vladimir Rojanschi, const


n determinarea indicelui de poluare global prin raportul
dintre suprafaa ce reprezint starea ideal i suprafaa ce
reprezint starea real, adic :
IPG = SI/SR, unde,
SI = suprafaa strii ideale a mediului
SR = suprafaa strii reale a mediului
Pentru IPG = 1, nu exist poluare
Pentru IPG > 1,

exist modificri de calitate a

mediului
Pe baza valorii IPG s-a stabilit o scar privind calitatea
mediului, aa cum este prezentat n urmtorul tabel :
Valoarea
IPG
IPG = Si/Sr
IPG = 1
IPG = 1 2
IPG = 2 3
IPG = 3 4
IPG = 4 6
IPG > 6

Efectele activitii
nconjurtor

asupra

mediului

Mediul este natural, neafectat de activitatea


uman
Mediul este afectat de activitatea uman n
limite admisibile
Mediul este afectat de activitatea uman
provocnd stare de disconfort formelor de
via
Mediul este afectat provocnd tulburri
formelor de via
Mediul este afectat de activitatea uman
devenind periculos formelor de via
Mediul este degradat, impropriu formelor de
via

102

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Pentru obiectivul studiat, relaia grafic ntre notele de


bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figur
geometric.
Rezult c IPG pe care l va determina realizarea
investiiei propuse i funcionarea obiectivului Amenajare
statie carburanti, va fi :
IPG = SI/SR = 100 uniti/81 uniti
IPG = 1,23

Concluzie:

103

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Indicele de poluare global IPG are valoarea de


1,23, ceea ce arat c activitatea analizat va afecta
mediul n limitele admisibile.
6. MONITORIZAREA

Planul de monitorizare a mediului pe durata realizrii


proiectului i dup punerea n funciune este urmtorul:
6.1.Monitorizarea apei.
a. Aparatur i instalaii de msurare a debitelor i
volumelor de ap evacuate;
b. Aparatur i instalaii de monitorizare a calitii apei:
Se prevede un program de msurare a parametrilor
calitativi ai apelor uzate pe flux i la

evacuare n emisar

prin rigola zonal, astfel:

controlul funcionrii decantorului separator de


produse petroliere;

calitatea apei uzate menajere evacuate n bazinul


vidanjabil;
Frecvena de monitorizare

se va stabili de ctre

autoritile de mediu.
Pe durata execuiei lucrrilor nu sunt prevzute msuri
speciale de monitorizare, dar se vor evita orice depozitri
de deeuri necontrolate n vecintatea sau pe malurile

104

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

cursurilor de ape.

6.2. Monitorizarea aerului


n faza de exploatare a staiei se va evalua anual
emisiile de compui organici volatili n atmosfer, conform
prevederilor din HG 568/2001 republicat.
6.3. Monitorizarea gestionrii deseurilor
Este prevzuta monitorizarea gestionrii deeurilor
conform cerinelor HG 856/2002, att pe durata execuiei,
ct i pe durata funcionrii.

7. SITUAII DE RISC
Situaiile de risc pot aprea numai n cazurile de
nerespectare a prevederilor legislative i nclcrilor grave
din domeniul proteciei mediului, proteciei i securitii
muncii, sau n cazul n care nu sunt respectate tehnologiile
de exploatare stabilite prin actele de reglementare.

105

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Situaiile de risc potenial sunt:


riscuri naturale: risc de inundare, risc de cutremur, risc
de alunecri de teren. n zon nu exist riscuri
poteniale de alunecri de teren, cutremur, zona
amplasamentul nu este n zon inundabil;
riscuri

tehnologice accidentale. n cazul scurgerilor

accidentale se vor ndeprta sursele de cldur i


aprindere i se va asigura o ventilaie adecvat pentru
a preveni explozia. Se vor folosi unelte care nu produc
scntei. Se vor acoperi scurgerile mici cu materiale
absorbante (nisip, rumegu). Se vor ridica diguri de
pmnt mprejurul suprafeelor de depozitare pentru a
controla

scurgerile

sau

mprtierile.

cazul

scurgerilor de amploare se va constitui un dig de


retenie la distan.
risc de incendiu. Staia va fi dotat cu stingtoare de
incendiu cu pulbere i cu spum chimic. Respectarea
cu strictee a msurilor prevzute, cum sunt: msurile
tehnologice adoptate pentru exploatare n siguran,
msurile
msurile

specifice

pentru

constructive

rezervoare

privind

pompe,

prentmpinarea

propagrii incendiilor, precum i prevederea unor


distane de siguran, asigur prevenirea i reducerea
posibilelor efecte negative ce pot aparea n cazul unui

106

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

eventual incendiu asupra vecintilor i personalului


de operare, inclusiv asupra personalului de intervenii,
la nivelul unui risc acceptabil.
Riscul

datorat

manipulrii

substanelor

chimice:

benzine i motorine. Utilizarea acestor substane se va


face

controlat,

msurile

adoptate

gestionarea

acestora limitnd riscul la un nivel maxim admisibil.


Se va realiza plan de prevenire i combatere a
polurilor accidentale asupra apelor, care va fi implementat
att pentru aciuni de prevenire, ct i n cazul producerii
unui accident de poluare.

8. DESCRIEREA DIFICULTILOR
n timpul strngerii de informaii i elaborrii studiului
de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest
obiectiv nu au fost ntmpinate probleme i/sau disficulti
de ordin teoretic, tehnic sau practic.

9. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC

107

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Denumirea

proiectului :

AMENAJARE

STAIE

ALIMENTARE CARBURANI
Telefon i fax: 0260671717
Email: transbitum@clicknet.ro
Persoana de contact : Pavel Hlmjan - Director
general

Responsabil protectia mediului: Mircea Balog


Titular: S.C. TRANSBITUM S.R.L., cu sediul n loc.Ip,
nr.265/E, judeul Slaj
Localizarea

amplasamentului:

loc.Ip,

nr.265/E,

judeul Slaj
Desfurarea activitii:
Fluxul tehnologic al staiei de alimentare carburani
const din urmtoarele faze generale:
Aprovizionarea

cu

produse

petroliere

(benzine

motorine) cu autocisterne;
Descrcarea

autocisternelor

prin

cdere

liber

rezervoarele de depozitare, montate ngropat, prin


intermediul gurilor de descrcare amplasate n cminul
gurilor de descrcare, utiliznd obligatoriu tehnologia
de recuperare i colectare a vaporilor de benzin ce se
degaj pe durata ncrcrii rezervoarelor de depozitare
ale staiei i ale autovehiculelor. Produsele petroliere

108

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

vor fi vehiculate prin conducte tehnologice i sistem


nchis, perfect etan, neexistnd pericolul de pierderi
de produse petroliere prin scurgeri.
Transferul produselor petroliere din rezervoare cu
ajutorul pompelor;
Refularea

produselor

petroliere

rezervoarele

autovehiculelor.
Alimentarea

cu

lubrefiani,

produse

livrate

ambalaje;
Vnzri de accesorii auto, produse de cosmetic auto
i diferii aditivi pentru mbuntirea funcionrii
motoarelor, piese de schimb auto, produse alimentare
preambalate, buturi rcoritoare, suveniruri etc;
Asigurarea nclzirii corpului administrativ de la staia
de distribuie carburani se va realiza prin racord la
motelul existent din imediata vecintate, aparinnd
beneficiarului.
Construcia i funcionarea obiectivului
Investiia analizat Amenajare staie alimentare
carburani loc.Ip, nr.265/E, jud.Slaj, propune o
perioad de execuie situat n intervalul august 2010
decembrie

2010,

iar

durata

nedeterminat.

109

de

funcionare

este

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Zona n care se va realiza amplasamentul prezint o


importan economic i social deosebit. Dezvoltarea
acestor zone este

indispensabil legat de dezvoltarea

infrastructurii de transport i de mediu din aceste zone,


care va duce la dezvoltarea activitilor economice, i
implicit crearea de oportuniti ocupaionale.
Programul de funcionare va fi permanent. Numrul de
angajai va fi stabilit ulterior, astfel nct desfurarea
activitilor s fie corespunztoare.
Zonele funcionale ale staiei de carburani sunt
marcate i delimitate. Accesul n staie se va realiza direct
din DN 19 B.
Suprafaa pe care va fi amplasat staia de distribuie
carburani este de 1620 m2, iar suprafaa acoperit va fi de
256 m2.
Pentru
amplasarea

realizarea
unei

staii

investiiei,
de

titularul

alimentare

i-a

propus

carburani

cu

capacitatea de depozitare total de 120 m 3, din care 60 m3


pentru benzin i 60 m3 pentru motorin, care va consta
din urmtoarele dotri, instalaii i echipamente:
a. cldire staie parter ce are urmtoarele funciuni:
spaii vnzare, birou, vestiar, depozit uleiuri, tablou
electric general, grup sanitar, magazie; Cantitatea de
produse petroliere livrate, i contravaloarea acestora

110

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

sunt evideniate de un calculator dotat cu soft de


gestiune, amplasat n cldirea benzinriei.
b. zon aprovizionare i distribuie carburani betonat,
construit

pe

carosabilul

din

incint

pentru

autovehiculele ce se alimenteaz cu carburani i


cisterna de aprovizionare a rezervoarelor;
c. 3

pompe

de

distribuie

carburani,

dup

cum

urmeaz:
- dou pompe de alimentare auto tip multiprodus cu
un debit de 40 litri/min./modul(furtun) cu recuperare
vapori.
- Pompele multiprodus vor fi dotate cu opt furtunuri
fiecare, amplasate cte patru pe fiecare parte, care pot
funciona fiecare la dou furtunuri simultan;
- o pomp cu un singur produs dotat cu dou pistoale
de debit mrit de 80 90 litri/min./modul(furtun) pentru
produsul Motorin Euro Diesel 4.
Titularul apreciaz c fiecare pomp multiprodus poate
deservi, ntr-o or de vrf maxim 20 de autoturisme, iar
pompa cu pistoale de debit mrit pentru motorina 6
autobuze.
Considernd cantitatea medie livrat unui autoturism
de 25 litri, reiese o capacitate maxim de livrare ntr-o or
de vrf de cca. 500 litri

benzin, cantitatea anual

111

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

prevzut fiind: 500 litri x 24 ore x 365 zile = 4380 m3


benzine.
Fcnd
controlul

trimitere

emisiilor

de

la

Directiva

compui

94/63/CE

organici

privind

volatili(COV)

rezultai din depozitarea carburanilor i din distribuia


acestora

de

la

terminale

la

staiile

de

distribuie

carburanilor, transpus prin Hotrrea de guvern nr. 568


din 14 iunie 2001, republicat, privind stabilirea cerinelor
tehnice pentru limitarea emisiilor de compui organici
volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea si
distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin,
reiese c viitoarea staie de alimentare carburani se afl
sub incidena Directivei cantitatea anual tranzitat fiind
mai mare dect limita de 100 m3/an.
d. conducte de transport de la rezervoare la pompe,
subterane;
e. 2 rezervoare cilindrice, fiecare cu capacitatea de 60
mc bicompartimentate cu manta dubl, amplasate
subteran pe o fundaie radier din beton armat cu
sistem de supraveghere a integrittii rezervoarelor tip
Afriso;
Compartimentarea rezervoarelor se va prezenta n
felul urmtor:

112

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

1 rezervor pentru benzin cu capacitatea de


60 m3: 1 compartiment de 30 m3 pentru
Benzin fr plumb 98, i 1 compartiment
de 30 m3 pentru Benzin fr plumb 95;
1 rezervor pentru Motorin Euro Diesel 4 cu
capacitatea de 60 m3: 1 compartiment de 40
m3 pentru Motorin Euro Diesel 4, i 1
compartiment de 20 m3 pentru Motorin
Euro Diesel 5;
- rezervoarele cilindrice cu manta dubl din metal,
vor fi pozate n cuv de beton, izolat anticorosiv
cu manta dubl i sistem de supraveghere pentru
semnalizare optic i acustic a apariiei oricrei
pierderi n sistemul de rezervoare, conducte
transport i pompe livrare ;
- rezervoarele vor fi echipate cu guri de vizitare
pentru fiecare compartiment, aerisiri rezervoare,
recuperatoare de vapori la rezervoare i pompe;
- vor fi montate
de

ncrcare

valve de preaplin pe conductele


ale

rezervoarelor,

care

opresc

ncrcarea la atingerea a 95% din capacitatea


rezervorului;
- rezevoarele sunt de tipul cu manta dubl, spaiul
interstiial fiind umplut cu aer la presiunea de 0,5

113

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Barri, cu sistem de supraveghere a integritii de


tip Afriso;
- se vor monta guri de aerisire la o naltime de 4
m,

superioar

nlimii

autocisternelor

de

alimentare;
- se

vor

utiliza

pistoale

speciale

de

umplere

prevzute cu dispozitive care nchid alimentarea


automat,

la

umplerea

rezervorului

pentru

evitarea eventualelor deversri n timpul umplerii


rezervoarelor autovehiculelor;
f. copertina metalic;
g. separator de hidrocarburi cu capacitatea de 4 m3;
h. rigole betonate, acoperite cu grilaj metalic pentru
colectarea

apelor

pluviale

potenial

impurificate

colectate de pe ntreaga platform pe care este


amplasat

staia(platforma

pompelor

rezervoarelor);
i. rigole betonate pentru colectarea apelor meteorice
convenional curate colectate de pe copertin i
acoperiul cldirii staiei de pe amplasament;
j. 1 foraj de observaii hidrogeologice amplasat pe
direcia de scurgere ale apelor freatice, n vederea
monitorizrii i observaiei apelor freatice din zona
depozitului de carburani;

114

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

k. platform pentru colectarea selectiv a deeurilor;


l. spaii verzi;
m. semnale luminoase;
n. ci de acces;
o. spaiu amenajat pentru colectarea uleiurilor uzate
Asigurarea utilitilor
1. Alimentarea cu ap
Pentru asigurarea necesarului de ap la staia de
alimentare

carburani,

alimentarea cu ap potabil se

realizeaz prin preluarea debitului Qzi.max = 0,52 m 3/zi,


Qzi.med = 0,40 m3/zi, Qmax.orar = 0,11 m3/h de la reeaua
de ap a complexului prestri servicii care aparine aceluiai
beneficiar

S.C.

TRANS

BITUM

S.R.L.

Ip,

care

este

reglementat din punct de vedere al gospodririi apelor prin


notificarea de punere n funciune nr.2/14.01.2010, eliberat
de Direcia Apelor Criuri Oradea. Apa este utilizat n scop
potabil, menajer i splarea platformelor staiei.
Sursa de ap al complexului prestri servicii const
din 4 puuri spate cu H = 5 m i Dn = 1 m, amplasate pe
dealul limitrof amplasamentului societii. Apa este preluat
din

puuri

sistem

gravitaional

pn

la

bazinul

de

compensare a debitelor din beton, existent cu V = 3,0 mc de


unde alimentarea cu ap se realizeaz cu ajutorul unei

115

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

instalaii

cu

hidrofor

cu

urmtoarele

caracteristici

electropompei: Q = 4,8 mc/h, H = 46 mCA, P = 0,75 kW, n =


2900 rot/min. Lng hidrofor se realizeaz branamentul
pentru staia de distribuie carburani.
Conducta de aduciune de la branament pn la
obiectivul propus va fi realizat din PVC n lungime de L = 150
m i Dn = 32 mm.
Reeaua de distribuie interioar a apei va fi realizat
din conducte PVC n lungime total L = 15 m i Dn = 16 mm.
Debitele i volumele de ap utilizate vor fi contorizate
cu un apometru montat pe branament.
2. Evacuarea apelor uzate menajere
A. Colectarea apelor uzate menajere
Apele uzate menajere avnd debitul Quz.zi.max =
0,52 m3/zi, Quz.zi.med = 0,40 m 3/zi se vor colecta printr-o
reea de canalizare de incint, executat din tuburi PVC cu
Dn = 125 mm i L = 10 m, i vor fi deversate ntr-un bazin
betonat, impermeabilizat corespunztor, vidanjabil cu V =
30 mc. Bazinul vidanjabil se va vidanja periodic coninutul
fiind transportat la staia de epurare a localitii imleu
Silvaniei conform contractului prestri servicii de vidanjare
nr.35/14.02.2008, ncheiat cu SC Compania de Ap Some
SA, Sucursala Zalu. Aceste ape nu vor depi ncrcrile

116

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

stabilite de prevederile HG.

188/2002,

modificat

completat cu HG 352/2005 Normativul NTPA 002/2005.


B. Colectarea i evacuarea apelor pluviale
B.1 Apele pluviale potenial contaminate rezultate
de pe platforma staiei de distribuie carburani Qpl =14,12 l/s
vor fi colectate prin rigole betonate prevzute cu grilaj metalic
i vor fi dirijate la un decantor - separator de produse
petroliere tip EH05 din beton armat cu capacitate de 15 l/s i
V = 4 mc.
Apele pluviale potenial contaminate provenite de la
splarea peroanelor n zona pompelor de alimentare, din
zona rezervoarelor, suprafeelor carosabile, dup trecerea
prin

decantor-separator

de

produse

petroliere

sunt

deversate n reeaua local i se vor ncadra n limitele


prevederilor H.G. 188/2002 modificat i completat cu H.G.
352/2005 Normativul NTPA 001/2005.
Indicatorii apelor pluviale preepurate la evacuarea n
emisar vor respecta urmtoarele valori maxime: pH 6,5
8,5; materii n suspensie: 35 mg/l; substane extractibile
cu solveni organici: 20 mg/l: produse petroliere: 5 mg/l;
reziduu filtrat la 105C: 2000 mg/l.
Reelele de canalizare aferente noului obiectiv au fost
proiectate astfel nct dup realizarea staiei de epurare i a

117

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

reelei de canalizare menajer din localitatea Ip, reeaua


din incinta staiei de alimentare carburani s poat fi
racordat la reeaua de canalizare menajer a localitii.
B.2 Apele pluviale convenional curate
Apele pluviale convenional curate se vor colecta
prin burlane poziionate lng stlpii structurali care susin
copertina, respectiv de pe acoperul cldirii administrative
cu debitul Qpl =16 l/s, fiind dirijate prin sistemul de
canalizare pluvial Qpl =16 l/s pentru apele pluviale
convenional curate, prin panta de scurgere n rigola
zonal. Aceste ape nu sunt impurificate chimic.
Vor fi respectate prevederile HG 188/2002 modificat i
completat cu HG 352/2005 Normativul NTPA 001/2005.
C. Monitorizarea apelor subterane
n vederea monitorizrii i observaiei apelor freatice
din zona depozitului de carburani se vor executa 2 foraje
de observaii hidrogeologice amplasate pe direcia de
scurgere a apelor freatice. Indicatorii de calitate pentru
apele subterane se vor ncadra n limitele prevzute de
Legea 458/2002 cu modificri i completri ulterioare i a
legislaiei

privind

programul

118

de

eliminare

treptat

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar


periculoase.
3. Asigurarea energiei termice
Instalaia de nclzire a corpului administrativ din
incinta staiei se va racorda la instalaia de nclzire a
motelului,

situate

vecintatea

amplasamentului,

aparinnd S.C. Transbitum S.R.L. Ip.


4. Asigurarea energiei electrice
Asigurarea energiei electrice se va realiza de la
reeaua S.C. Electrica S.A. zonal, prin executarea reelelor
de

racord

distribuie

pentru

consumator(titularul

proiectului).
Impactul prognozat asupra mediului
Pe baza evalurilor fcute privind posibilul impact al
proiectului asupra mediului prin determinarea impactului
global,

prezentat

la

capitolul

5.2

Analiza

mrimii

impactului. Impactul global, rezult c indicele de poluare


global - IPG are valoarea de 1,23, ceea ce arat c
activitatea analizat va afecta mediul n limitele
admisibile.
Concluzii

119

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI


AMENAJARE STAIE ALIMENTARE CARBURANI LOC.IP, NR.265/E, JUD.SLAJ
S.C. TRANSBITUM S.R.L.

Ca urmare se recomand realizarea proiectului n


condiiile prevzute n Raportul la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului.

10. DOCUMENTE ANEXATE


1. Certificat de urbanism nr. 18/1872 din 11.05.2010,
eliberat de ctre Primria Ip, judeul Slaj.
2. Aviz de gospodrire a apelor nr.C 111/09.06.2010
eliberat de ctre Adminitraia Bazinal de ap Criuri
SGA Bihor.
3. Fia tehnic a forajului hidrogeologic.
4. Plane.

Elaborator
ing. MAGHEAR ISAIA
evaluator de mediu nscris la Comisia de nregistrare pentru
eliberarea

Certificatului

de

nregistrare

la

nr.

50771/25.05.2010 conform Ordinului 1026/2009, postat pe


site-ul Ministerului Mediului i Pdurilor, anexat.

120