Sunteți pe pagina 1din 2

Prevenirea sindromului metabolic reprezinta o actiune complexa care zeaza

toate componentele sale si se bazeaza pe strategii individuale si populationale.


Ca orice actiune profilactica, prevenirea sindromului metabolic presupune
interventia precoce asupra factorilor de risc. Cunoasterea acestora ofera, cel
putin teoretic, posibilitatea preventiei. In practica, imposibilitatea interventiilor
genetice determina orientarea atentiei si a eforturilor spre factorii de risc
modificabili la nivel populational si indidual. Aceasta presupune dezvoltarea si
organizarea de programe structurate, cu adresabilitate generala, pentru
intreaga populatie si indiduala, pentru populatia aflata la risc, adaptarea
metodelor in functie de obiective si, silirea departamentelor si a
responsabilitatilor pe care acestea le au pentru implementarea in practica.
Interventiile de preventie la nivel populational presupun coordonarea de
actiuni din domeniul medical, socio-economic, politic. Actiunea consta in
promovarea sanatatii, adresata intregii populatii. Este zat stilul de ata sanatos.
Scopul primar este reprezentat de prevenirea obezitatii si a celorlalti factori de
risc cardiovascular si consecutiv, de preventia bolilor cardiovasculare.
Obiectivele ce trebuie zate prin aceste actiuni de preventie la nivel populational
sunt:
Informarea populatiei asupra riscului generat de sindromul meolic, asupra
factorilor de risc ai acestuia, asupra necesitatii interventiei, mai precis,
promovarea conceptului de sanatate si a actiunilor de mentinere a acesteia ;
Promovarea sanatatii prinlr-un stil de ata sanatos, ce presupune alimentatie
adaptata caloric si nutritiv, actitate fizica constanta, absenta fumatului si a
consumului excesiv de alcool, coabitarea cu stresul ;
Controlul ponderal, respectiv prevenirea obezitatii, reducerea excesului
ponderal, mentinerea unei greutati optime, asociata cu un grad redus de risc
global si cardiovascular;
Desi tinta principala a acestor actiuni este reprezentata de populatia generala,
programele de preventie si interventie trebuie sa prevada si avertizarea si
informarea personalului medical, a departamenteior medicale implicate,
concomitent cu formarea cadrului organizatoric si functional care sa permita
implementarea in practica.
Avand in vedere complexitatea factorilor de risc ai sindromului meolic, precum
si a celor care stau la baza conceptului de sanatate si a stilului de ata al

societatii si indizilor ce apartin acesteia, actiunile profilactice si de interventie


ar trebui sa fie generate si coordonate de la nivelul departamentelor
guvernamentale cu putere de decizie politica, economica, sociala. Actiunile ar
trebui sa zeze diversele sectoare de actitate, cum sunt cele de educatie si
invatamant, industria alimentara, serciile medicale si de igiena sanitara,
reteaua sociala, comunitara si de urbanism.
Daca avem in vedere populatia aflata la risc, programele profilactice trebuie sa
prevada in primul rand actiuni de screening si monitorizare a factorilor de risc,
la n:velul asistentei medicale primare. Acestea trebuie urmate, tot la acest
nivel, de actiuni educationale, cu certe valente profilactice si terapeutice, ce
zeaza modificari comportamentale care sa reduca sau sa elimine elementele
negative, nesanatoase ale stilului de ata.