Sunteți pe pagina 1din 1

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: BORSA, SEDIUL PRIMARIA VECHE.


2. Beneficiarul lucrrii: ORASUL Borsa, prin CONSILIUL LOCAL Borsa
3. Persoana fizica/juridica autorizata : SC BORSA TOPCAD SRL, seria RO-B-J, nr. 0289/2012
4. Numarul lucrarii in registrul propriu : 5/2013
5. Obiectul lucrrii: SEDIUL PRIMARIA VECHE.
6. Scopul lucrarii : prezenta lucrare serveste la obtinerea avizului OCPI PRIMA INREGISTRARE
IMOBIL.
7. Amplasamentul imobilului : este amplasat pe teritoriul UAT Borsa, in intravilan.
8. Operaiuni topo cadastrale efectuate :
-am executat masuratorile cu ajutorul GPS HI-TARGET V30, in sistem RTK cu dubla frecventa si
are o precizie Orizontal RTK: +/- 1 cm + 1ppm Vertical RTK: +/-2cm+1 pm si cu o statie
totala LEICA TCR705 cu o precizie de 5cc.
-masuratorile si calculele au fost realizate utilizand puncte cu coordonate in sistemul stereo 1970
-calculul coordonatelor si al suprafetelor le-am realizat prin metode analitice corespunzatoare pe
calculator
-in final am intocmit un inventar de coordonate al tuturor punctelor masurate.
9. Situatia juridica a imobilului : imobilul apartine ORASULUI BORSA conform HCL 32/2003 si
HCL 5/2013

INTOCMIT Sing. Topo TIMS PETRE


Data intocmirii : 23 Ianuarie 2013