Sunteți pe pagina 1din 2

Descrierea lucrarilor topografice si geodezice

Am utilizat la masuratori un instrument GPS HI-TARGET V30 si o statie totala model


LEICA 705 TCR .
Am executat masuratorile utilizand metoda topografica Radierea. La radiere am utilizat
puncte topografice ale caror coordonate sunt determinate in sistemul de coordonate
STEREOGRAFIC 70, cu ajutorul GPS.
Am determinat cu GPS HI-TARGET V30 patru puncte topografice, GPS 1, GPS 2, GPS 3
si GPS 4 situate in apropierea imobilului care se va intabula. Coordonatele acestor patru puncte
sunt urmatoarele:
GPS1
GPS2
GPS3
GPS4

684227.586
684163.413
684164.813
684176.700

474423.871
474414.525
474439.939
474397.257

652.343
652.545
652.898
652.168

Operatiuni topocadastrale efectuate:am stationat cu LEICA 705 TCR in punctele


topografice GPS 1, GPS 3 si GPS 4. Am executat o radiere a punctelor caracteristice ale
imobilului care se va intabula, ale caror coordonate sunt urmatoarele:
22
23
24
25
26
27
32
33
34
36
37
38
39
40
41
43
44
45
77
78
79
80
81
89

684179.318
684179.231
684179.119
684178.773
684178.710
684180.387
684199.754
684212.171
684213.947
684219.398
684230.536
684231.802
684235.085
684238.907
684240.149
684178.558
684178.663
684178.710
684208.439
684213.193
684215.670
684216.480
684222.895
684243.845

474432.099
474428.400
474427.353
474418.426
474415.806
474433.254
474433.524
474434.461
474434.582
474435.128
474436.467
474436.581
474437.025
474437.480
474437.658
474402.367
474409.443
474410.499
474405.634
474406.111
474406.399
474406.513
474407.332
474409.573

652.839
653.035
653.028
652.748
652.718
652.881
652.855
653.078
652.824
652.753
652.698
652.742
652.756
652.745
652.730
652.298
652.588
652.599
652.149
652.226
652.210
652.294
652.294
652.212

90
94
95
96
97
100
101
102
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

684242.714
684191.400
684191.284
684192.996
684192.863
684194.028
684191.349
684191.375
684208.412
684212.772
684213.021
684213.057
684213.759
684215.075
684221.004
684220.940
684220.855
684220.851
684229.108
684231.283
684231.701
684228.135
684241.106
684240.283

474410.460
474419.521
474416.538
474416.601
474413.208
474424.246
474424.032
474422.695
474414.998
474415.314
474411.468
474410.488
474425.662
474425.760
474426.098
474426.760
474427.529
474427.706
474428.815
474412.355
474408.923
474436.178
474430.320
474430.21

652.212
652.392
652.384
652.348
652.368
652.404
652.811
652.793
652.041
652.260
652.677
652.675
652.118
652.217
652.385
652.047
652.034
652.067
652.529
652.359
652.079
652.710
652.590
652.601

Punctul GPS 1 este un tarus metalic in incinta imobilului care urmeaza a fi intabulat.
Punctele GPS 2, GPS 3 si GPS 4 sunt tarusi metalici,pe marginea D.N.18
Am masurat distantele cu prisma circulara.Am efectuat calculele prin metode analitice
corespunzatoare.Am raportat pe planul stereo 70 la scara 1/5000.
Executant sing topo Timis Petre
Semnatura si stampila
Data intocmirii : 6 Noiembrie 2012
Parafa
Semnatura si data