Sunteți pe pagina 1din 24
Proiect Management strategic Porsche în România Prof. îndrumător: Băcanu Bogdan Realizat de :Apafi Mihai Florin

Proiect Management strategic

Porsche în România

Prof. îndrumător: Băcanu Bogdan Realizat de :Apafi Mihai Florin

Porsche în România Studiu de caz.Analiza Swot.

1. Porsche leasing România

Prezentarea S.C. Porsche Leasing România S.R.L.

Denumirea societăţii

Societatea Comercială "Porsche Leasing România" S.R.L.

Obiectul de activitate

Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică

Formă juridică

Porsche Leasing România este persoană juridică cu capital privat străin, având formă juridică de societate cu răspundere limitată şi funcţionând conform Legii societăţilor comerciale nr.31/1990.

Sediul societăţii

Str. Smaranda Brăescu Bucureşti

nr. 40, sector

1,

Telefon

021/2330337

Fax

021/2330378

Pagină web

Scurt istoric

În mai 1966 concernul Porsche Bank Internaţional din Salzburg pune bazele unei noi metode de finanţare pentru achiziţionarea de autoturisme prin introducerea sistemului de leasing auto în Austria. Porsche Bank Internaţional a fost înfiinţată după al doilea război mondial, deţinând din acel moment drepturile de import în cinci ţări, incluzând România a celor mai importante autovehicule din Europa. Politica firmei austriece este de a începe vânzările în fiecare ţară, iar după o perioadă în care se testează piaţa, se vizează introducerea unei companii de finanţare, care are rolul de a întreţine vânzările de autovehicule ale importatorului, oferind o finanţare în leasing. În România, concernul austriac a intrat în 1997 iar după doi ani de dezvoltare pozitivă, la jumătatea anului 1999, a fost înfiinţată la Bucureşti Porsche Leasing România, una dintre primele firme internaţionale intrate pe piaţa româneasca de leasing. Operaţia de finanţare în sistem de leasing îşi are debutul în 1999, cu o echipă formată din doi oameni de la Porsche Bank din Salzburg şi doi români. Succesul imediat al noii companii a dus la o creştere rapidă a resurselor umane, dar

şi la crearea unui spirit de echipă şi a unei culturi antreprenoriale care să permită dezvoltarea ulterioară a organizaţiei în faţă competiţiei. Porsche Leasing România a trebuit să găsească soluţii prin care să-şi menţină produsul competitiv şi să deţină o mare parte din livrările importatorului.

Evoluţie şi rezultate

Dacă în anul 1999 Porsche Leasing România acoperea aproape 40% din totalul autoturismelor livrate în România de concernul Porsche Bank Internaţional, în anul 2000 s-a reuşit livrarea în finanţare a unui număr de 2221 autoturisme (aceasta reprezentând aproximativ 50% din totalul livrărilor), în anul 2001 s-a atins o cifră de peste 4000 de autovehicule livrate, iar în 2002 s-a atins un număr de vânzări aproape dublu faţă de anul 2001.

Evoluţia numărului şi a valorii contractelor de leasing încheiate de Porsche Leasing România în primii 4 ani.

 

1999

2000

2001

2002

Număr contracte

1056

2221

4015

9774

Valoare contracte 14530

29013

50245

111497

În acest moment Porsche Leasing România este cea mai mare companie de leasing a unui importator, finanţând achiziţionarea autovehiculelor din grupul Volkswagen şi anume: Volkswagen, Audi, Seat şi Skoda, precum şi a automobilului legendă - Porsche. Dealerii Porsche Leasing România se găsesc în toată ţara, numărul acestora depăşind în acest moment cifra de 60.

Produse financiare oferite

În vederea finanţării autovehiculelor Porsche Leasing România pune la dispoziţia beneficiarilor diverse variante de leasing pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor acestora. Până 2004 Porsche Leasing România se adresa în exclusivitate firmelor prin cele două produse ale sale: leasing cross-border şi leasing financiar intern. De atunci portofoliul firmei s-a îmbogăţit cu un nou produs: leasing pentru persoane fizice.

1. Leasing intern financiar

 • - este un produs ce se adresează în special societăţilor comerciale cu capital

integral românesc;

 • - rata de leasing este calculată lunar în euro, plata ratei efectuându-se în lei

la cursul firmei în ziua facturării;

 • - perioada de leasing este cuprinsă între 12 şi 36 luni;

 • - avansul minim care trebuie plătit este de 25%, avansul maxim fiind de 40 de procente;

  • - asigurarea Casco este obligatorie;

  • - acest produs oferă o serie de avantaje, cum ar fi:

   • - operaţiuni vamale preluate de Porsche Leasing România;

   • - neobligativitatea obţinerii notificării Băncii Naţionale a României;

   • - scăderea costurilor legate de comisioanele bancare;

   • - deducerea fiscală a amortizării, a dobânzii şi a asigurării.

2. Leasing intern persoane fizice:

-

este tot un leasing financiar, care se adresează unui segment în creştere al

populaţiei;

-

perioada de leasing este cuprinsă între 12 şi 36 de luni;

 

-

condiţie prealabilă: venit lunar pe familie: de 2 ori rata + cheltuieli fixe;

 

-

acest produs oferă persoanelor fizice aceleaşi avantaje ca şi persoanelor

juridice;

-

avansul minim acordat este de 25%, cel maxim de 40%;

 

oferta prezentată este completă şi avantajoasă atât datorită condiţiilor de finanţare cât şi

-

faptului că asigurarea Casco este inclusă în rata de leasing

 

3. Leasing extern financiar (cross-border):

 

-

acest produs se pretează în mod deosebit pentru societăţile comerciale cu

capital mixt sau străin, care dispun de lichidităţi în devize, adresându-se şi societăţilor mari care necesită un parc mare de autovehicule.

-

ratele de leasing sunt calculate lunar în euro fiind plătibile în aceeaşi

valută;

-

efectuarea

operaţiunilor

de

import

temporar

şi

înmatriculare a

autoturismelor revin în sarcină utilizatorului;

 

-

perioada de leasing este cuprinsă între 12 şi 36 de luni;

 

avansul minim acordat este de 25% în timp ce avansul maxim care poate fi plătit este de 40%;

-

-

asigurarea Casco este obligatorie;

 

-

pentru

contractele de leasing cu

o

durată mai mare

de

12

luni

este

necesară notificarea BNR pentru efectuarea de plăţi valutare externe.

Situaţia economico-financiară

Datele economico-financiare sunt prezentate în tabelul următor:

NR. CRT.

INDICATOR

U.M.

2005

2006

2006/2005

 • 1 Active imobiliz.

LEU

14.188.864

18.971.832

34%

 • 2 Total active circ

LEU

4.384.882

5.314.854

21%

Stocuri

 • 3 LEU

0

0

0%

Creanţe

 • 4 LEU

4.384.882

5.314.854

21%

Active totale

 • 5 LEU

18.723.535

24.730.601

16%

Capital social

 • 6 LEU

8.005.000

8.005.000

0%

 • 7 Capital propriu

LEU

11.777.220

13.090.977

11%

 • 8 Total datorii

LEU

5.456.739

5.409.231

-0,80%

 • 9 Total venituri

LEU

15.640.891

21.625.351

38%

 • 10 Cifră de afaceri

LEU

14.835.042

16.940.780

14%

 • 11 Total cheltuieli

LEU

6.647.573

13.367.591

101%

 • 12 Rez. brut al exerciţiului

LEU

8.993.318

8.257.760

-8%

 • 13 Rez. net al exerciţiului

LEU

5.257.475

5.840.167

11%

Analiza potenţialului uman

Iniţial firma era alcătuită din două persoane de origine austriacă, care controlau evoluţia financiară şi prezentau periodic situaţia firmei în cadrul şedinţelor de consiliu care aveau loc în Salzburg, şi două persoane de origine româna care se ocupau efectiv de activitatea de leasing. Datorită creşterii continue a cererii de leasing a fost necesară mărirea potenţialului uman din departamentul de vânzări şi crearea unor noi departamente pe măsura dezvoltării rapide a firmei şi ocuparea unui loc important pe piaţa româneasca a finanţării de autoturisme. Astfel, în timp, la departamentul de vânzări s-a ajuns la un număr de opt persoane iar la departamentul de contabilitate patru persoane. Pentru reducerea cheltuielilor cu analizele financiare (de bonitate) a firmelor ce solicitau cumpărarea unui autoturism prin leasing, s-a ajuns la dezvoltarea unui departament de analiză internă în cadrul Porsche Leasing România, în prezent acesta fiind alcătuit din patru persoane. Necesitatea creării unor sisteme informaţionale de lucru mai performante şi mai rapide a făcut să ia naştere un nou departament reprezentat de o singură persoană, departamentul de IT. Numărul mare de clienţi şi de dealeri răspândiţi în toată ţara a impus dezvoltarea unui departament de secretariat alcătuit din două persoane. În ceea ce priveşte pregătirea profesională a personalului Porsche Leasing România majoritatea au o pregătire superioară fiind de profesie economişti. Din punct de vedere al eficienţei, întreprinzătorul raţional va compara permanent rezultatele obţinute cu factorii de producţie utilizaţi, determinând astfel şi stabilind productivitatea, ca expresie sintetică a eficienţei utilizării factorilor de producţie în activităţile din care rezultă bunuri economice.

Astfel:

Productivitatea muncii:

WL = CA / Nr. Salariaţi WL 2005 = 14.835.042 / 15 = 989.003 ron/salariat WL 2006 = 16.940.780 / 17 = 996.516 ron/salariat

Indicele productivităţii muncii:

I WL = (WL 2006 / WL 2005 ) * 100 = (996.516 / 989.003)*100 = 100,75% Indicele numărului de salariaţi I numarului de salariati =( Nr salariaţi 2006 / Nr salariaţi 2005 ) * 100 = (17 / 15)* 100 = 113%

Indicele cifrei de afaceri:

I CA = (CA 2006 /CA 2005 ) * 100 = (16.940.780. / 14.835.042) * 100 = 114%

În perioada 2005-2006 cifra de afaceri a înregistrat o creştere mai mare decât creşterea numărului de salariaţi. Cifră de afaceri a crescut cu 14% iar numărul de salariaţi cu 13%. Creşterea cifrei de afaceri din perioada 2004-2005 se datorează creşterii volumului de finanţări, ducând la creşterea volumului de muncă şi implicit la creşterea numărului de salariaţi. Crescând eficienţa firmei, creşte competitivitatea şi capacitatea firmei de a face faţă concurenţei. Creşterea productivităţii a avut loc ca urmare a abilităţii întreprinzătorului, a calităţii organizatorice şi motivaţiei economice a posesorilor factorilor de producţie.

Fondul de salarii:

Fond de salarii 2005 =1.482.770 ron Fond de salarii 2006 = 1.675.530 ron Indicele fondului de salarii:

 • I fondului de salarii = (Fond de salarii 2006 / Fond de salarii 2005 ) * 100 = (1.675.530 / 1.482.770)*100 = 113%

 • I cifrei de afaceri

>

I fondului de salarii > I numarului de salariati

114% > 113% > 113%

Salariul mediu:

Salariul mediu 2005 = Fond de salarii 2005 / Nr salariaţi 2005 = 1.482.770/15 = 98.851 ron/salariat Salariul mediu 2006 = Fond de salarii 2006 / Nr salariaţi 2006 = 1.675.530 /17 = 98.561 ron/salariat

Indicele salariului mediu:

 • I salariului mediu = (Salariul mediu 2006 / Salariul mediu 2005 ) * 100 = (98.561 / 98.851) * 100 = 99.7%

 • I WL > I 100,75% > 99,7%

salariului mediu

Analiza cheltuielilor

Analiza cheltuielilor şi evoluţia acestora este prezentată în tabelul următor:

Nr crt

Indicator

U.M.

2005

2006

2006/2005

 • 1 Chelt privind mărfurile

Ron

0

0

-

 • 2 Chelt cu materii prime

Ron

0

0

-

 • 3 Chelt cu materiale cons

Ron

48.465

96.606

100%

 • 4 Chelt cu energia şi apa

Ron

19.790

16.127

- 19%

 • 5 Alte chelt materiale

Ron

4.113

8.005

95%

 • 6 Total chelt materiale

Ron

72.368

121.038

67%

 • 7 Chelt cu serv exect de terţi Ron

690.940

990.972

67%

 • 8 imp,taxe şi vărs Ron

Chelt cu

77.859

196.982

153%

 

asm

Chelt

 • 9 cu

remun Ron

1.482.770

2.302.086

55%

 

personalului

 • 10 Chelt priv asig şi protec şoc Ron

509.585

779.385

53%

 • 11 Total chelt cu personalul

Ron

1.992.355

3.081.471

54%

 • 12 Alte chelt de epxploatare

Ron

435.013

3.959.386

810%

 • 13 Chelt cu amortiz şi proviz

Ron

1.686.938

1.465.548

-13%

 • 14 Total chelt de exploatare

Ron

4.955.473

9.815.397

98%

 • 15 Chelt priv titluri de plasam Ron

0

0

-

 • 16 Chelt din dif de curs valutarRon

0

882

-

 • 17 Chelt priv dobânzile

Ron

0

0

-

 • 18 Alte chelt financiare

Ron

0

0

-

 • 19 Chel cu amortiz şi prov

Ron

0

0

-

 • 20 Total chelt financiare

Ron

0

882

-

 • 21 Total chelt extraordinare

Ron

1.692.100

3.551.312

109%

 • 22 TOTAL CHELTUIELI

Ron

6.647.573

13.367.591

101%

Analiza rentabilităţii

Rata rentabilităţii la cost:

R 2005 (Pr 2005 / Cost 2005 ) * 100 = (8.993.318 / 6.647.573) * 100 = 135%

R 2006 ( Pr 2006 / Cost 2006 ) * 100 = ( 8.257.760 / 13. 367.591) * 100 = 62%

Rata comercială:

R2005 = (Pr2005 / VT2005 ) * 100 = (8.993.318 / 15.640.891) * 100 = 57% R2006 = ( Pr2006 / VT2006) * 100 = (8.257.760 / 21.625.351) * 100 = 38%

Rata activelor:

Active totale2005 = active fixe2005 + active circulante2005 = 14.188.864 +

 • 4.384.882 = 18.573.746 ron

Active totale2006 = active fixe2006 + active circulante2006 = 18.971.832 +

 • 5.314.854 = 24.286.686 ron

R2005 = (Pr2005 / active totale2005) * 100 = (8.993.318 / 18.573.746) * 100 =

46%

R2006 = (Pr2006 / active totale2006) * 100 = (8.257.760 / 24.286.686) * 100 =

34%

Rata

activelor

reprezintă

modul

în

care

activele

firmei au influenţat

obţinerea profitului. Se observă o scădere a acestuia.

Rata rentabilităţii economice:

R2005 = (Pr2005 / capital propriu2005) * 100 = (8.993.318 / 11.777.220) * 100 =

76%

R2006 = (Pr2006 / capital propriu2006) * 100 = (8.257.760 / 13.090.977) * 100 =

63%

Analiza patrimoniului Din punct de vedere al eficienţei, se vor analiza:

Rata lichidităţii:

R2005 = (Active circulante2005 / Datorii2005) * 100 = (4.384.882 / 5.456.739) *

 • 100 = 80,4%

R2006 = (Active circulante2006 / Datorii2006) * 100 = (5.314.854 / 5.409.231) *

 • 100 = 98,3%

Solvabilitatea:

S2005 = (Capital propriu2005 / Total pasiv2005) * 100 = (11.777.220 / 18.723.535) * 100 = 62,9% S2006 = (Capital propriu2006 / Total pasiv2006) * 100 = (13.090.977 / 24.730.601) * 100 = 52,9%

Rata datoriilor:

R2005 = (Datorii totale2005 / Total pasiv2005) * 100 = (5.456.739 / 18.723.535) *

 • 100 = 29,1%

R2006 = (Datorii totale2006 / Total pasiv2006) * 100 = (5.409.231 / 24.730.601) * 100 = 21,8%

Rata datoriilor reprezintă ponderea datoriilor în pasiv. Se observă o reducere cu aproape 9 procente de la un an la altul, lucru foarte îmbucurător, însemnând o mai bună planificare a cheltuielilor. Societatea comercială SC Transfer SA doreşte achiziţionarea unui autovehicul de protocol care să satisfacă necesităţile de imagine ale firmei. După ce a studiat toate ofertele existente pe piaţă a ales un autoturism Seat Leon, care depăşeşte însa posibilităţile financiare ale societăţii. Condiţia minimală pentru a putea să se achiziţioneze acest autoturism în sistem leasing este aceea ca firma să existe de cel puţin doi ani şi să aibă un rulaj de cel puţin două sute de mii de ron. Societatea Transfer SA îndeplineşte ambele condiţii. Un reprezentant al acesteia se prezintă la dealerul Seat din Bucureşti pentru a concepe împreuna cu specialiştii firmei oferta cea mai avantajoasă de finanţare pentru proiectul propus.

Derularea operaţiunii de leasing intern financiar

Leasing financiar pentru persoane juridice În operaţiunea de leasing financiar intern sunt implicate trei părţi:

 • - Porsche Leasing România în calitate de locator;

 • - Clientul, care poate fi orice persoană juridică româna;

 • - Furnizorul, ales de client după o activitate de prospectare a pieţei.

După studierea ofertelor existente pe piaţă, clientul se prezintă la Porsche Leasing unde solicită o ofertă standard pentru a putea să decidă asupra condiţiilor contractuale (avansul acordat şi perioada de leasing). Clientul optează pentru avansul minim posibil (25%) şi o eşalonare a ratelor de leasing pe trei ani.

Pentru modelul ales clientului îi este prezentat autovehicului cu dotările standard şi opţionale pentru a se stabili preţul de achiziţie al acestuia. Preţul maşinii alese de client este de 22.319 euro. Următoarea etapă constă în completarea dosarului necesar pentru a încheia contractul cu Porsche Leasing România. Clientul depune la dealer un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 • - formular de leasing;

 • - oferta semnată;

 • - informare asupra datelor personale şi financiare;

 • - certificat constatator în original nu mai vechi de trei luni ( se eliberează de către Camera de Comerţ şi Industrie din raza judeţului de domiciliu al clientului şi atestă faptul că firma nu este urmărită fiscal şi nu are datorii);

  • - certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului însoţit de codul fiscal

(copie);

 • - act de identitate cu semnătură;

 • - ultimele două bilanţuri contabile însoţite de anexele la bilanţ;

 • - balanţa aferentă ultimului bilanţ şi ultima balanţă.

Dealerul

trimite dosarul

la Porsche

Leasing România unde

se verifică

bonitatea clientului care solicită achiziţionarea automobilului în sistem leasing. Analiza datelor economico-financiare durează în jur de patru zile lucrătoare.

În cazul în care se primeşte acceptul societăţii de leasing, se întocmeşte şi se semnează de către părţi contractul de leasing. Acest contract se trimite apoi spre semnare şi la Porsche Leasing România. Din momentul achitării avansului mai durează încă trei zile până la confirmarea plăţii la Porsche Leasing care la rândul său face plata către importatorul direct - Porsche România care va trimite maşina.

La baza calculului ratelor de leasing stau următoarele date:

 • - valoare de intrare (condiţii de livare CIP) - V i = 22.319 euro

 • - valoare reziduală - V R = 20% * 22.319 = 4.463,80 euro

 • - avans - A = 25% * 22.319 = 5.579,75 euro

 • - valoare finanţată - V F = V i - A = 16.739,25

 • - taxa de management (administrare) - T M = 2,30% * 22.319 = 513 euro

 • - rata dobânzii - d = 16%

 • - asigurarea obligatorie - A O = 5,5% * 22.319 / 12 = 102,3 euro/lună

 • - număr rate - N = 36 rate

Societatea de leasing a stabilit ratele de capital. Rata lunară de leasing va fi de 484,63 euro, însa la aceasta se va adăuga asigurarea Casco obligatorie de 102,30 euro, ajungându-se la o rată totală lunară de 586,93 euro. Societatea care asigură autovehiculul este Generali Asigurări SĂ, căreia clientul îi va plăti o primă de asigurare de 5,5% pe an calculată la valoarea de intrare a bunului. Asigurarea încheiata acoperă daunele parţiale sau totale, însa în cazul furtului se va percepe o taxă de 10%. Suma totală plătită de către client către societatea de leasing pe parcursul celor trei ani este de 3.682,64 euro. În momentul plăţii avansului (5.579,75 euro) clientul plăteşte prima rată (586,93 euro), precum şi taxa de administrare a contractului (513 euro).

Rata 1

 

S = Vi - A - Tm = 22.319 - 5.579,75 - 513 = 16.226,25 euro Unde S = suma rămasă după plată avansului şi a taxei de administare

Rk = 484,63 D1 = 0 euro Ao = 102,3 euro

unde Rk = rata de capital unde D1 = dobânda aferentă primei rate unde A0 = asigurarea Casco obligatorie

R1 = Rk +D1 + A0 R1 = 586,93 euro

unde R1 = suma totală de plătit pentru prima lună

S1 = S - R1 = 16.226,25 - 586,93 = 15.639,32 euro

 

Unde S1 = suma rămasă de achitat după prima rată

Rată 2

D2 = Şi * d/12 = (15.639,32 * 16) / (12 * 100) - 216,73 euro Rk = 267,9 euro Ao = 102,3 euro R2 = Rk + D2 + Ao R2 = 586,93 euro S2 = Şi - R2 = 15.639,32 - 586,93 = 15.052,39 euro

Modul de calcul al celorlalte rate este similar cu cel folosit pentru primele două. În continuare ratele de leasing sunt plătite conform scadenţarului stabilit şi anexat contractului. Dobânda se calculează la valoarea rămasă, pentru acest contract de leasing financiar intern rata acesteia fiind de 16 procente. Valoarea totală a contractului de leasing este dată de următoarele elemente:

 • - preţul de vânzare: 22.319 euro

 • - dobânda totală: 5.171,23 euro

 • - asigurarea Casco totală: 3.682,64 euro

 • - taxa de administrare: 513 euro.

Însumând aceste valori se obţine o valoare totală de 31.685,87 euro. Ratele sunt calculate în euro însa plăţile efective se realizează în moneda naţională la cursul de schimb folosit şi comunicat de Porsche Leasing Bank. Toate sumele prezentate în scadenţarul anexat contractului de leasing nu includ TVA. De fapt, taxa pe valoarea adăugată se aplică avansului, valorii reziduale, taxei de administrare precum şi ratei de capital (nu se aplică sumei totale de plata pe lună pentru că asigurarea obligatorie şi dobânda nu sunt purtători de TVA). La finalul contractului de leasing financiar, beneficiarul poate opta penrtu achiziţia autovehiculului, pentru restituirea lui sau pentru prelungirea contractului de leasing încheiat cu Porsche Leasing România. Dacă opţiunea finală este achiziţionarea produsului care face obiectul contractului, beneficiarul are obligaţia de a plăti societăţii de leasing valoarea reziduală în valoare de 4.463,80 euro. În cazul contractelor de leasing financiar sunt deductibile ratele la nivelul cheltuielilor cu amortizarea corespunzătoare duratei de utilizare, cheltuielile cu asigurarea bunului precum şi a dobânzilor plătite conform contractului.

Calculul amortizării:

A anuala = 31.685,87/ 10 = 3.168,6 euro/an

Cheltuielile cu dobânzile:

An 1 Chelt dob. 1 = 2.179,54 euro An 2 Chelt dob. 2 = 1.811,37 euro An 3 Chelt dob. 3 = 1.180,32 euro

Cheltuielile cu asigurarea bunului:

An 1 Chelt asig 1 = 1.227,60 euro

An 2 Chelt asig 2 = 1.227,60 euro An 3 Chelt asig 3 = 1.227,60 euro

Total chelt asig = 3.682,64 euro

Cheltuieli deductibile:

An 1 Chelt deduct 1 = 3.168,60 + 2.179,54 + 1.227,60 = 6.575,74 euro An 2 Chelt deduct 2 = 3.168,60 + 1.811,37 + 1.227,60 = 6.207,57 euro An 3 Chelt deduct 3 = 3.168,60 + 1.180,32 + 1.227,60 = 5.576,52 euro

TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE = 18.359,83 EURO

La nivelul acestui contract de leasing financiar, societatea va putea să-şi deducă fiscal suma de 18.359,83 euro dintr-o valoare totală a contractului de 31.685,87 euro.

Leasing financiar pentru persoane fizice

În cazul leasingului intern pentru persoane fizice etapele care trebuie parcurse sunt identice cu ale leasingului pentru persoane juridice. Ceea ce evident diferă sunt documentele depuse la dosarul care se constituie pentru verificarea

bonităţii clientului. Există o condiţie prealabilă care trebuie îndeplinita şi anume venitul lunar pe familie să acopere de două ori rata şi cheltuielile fixe. Actele necesare întocmirii contractului de leasing sunt:

-formularele de leasing completate;

 • - copie după cartea de muncă;

 • - copie după actul de spaţiu;

 • - copie după actul de identitate;

 • - adeverinţă de angajat cu specificarea funcţiei, a vechimii şi a venitului anual net;

  • - dovada altor venituri vizată de Fisc (dacă este cazul);

  • - copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

Ratele de leasing se calculează şi sunt plătite de beneficiar în aceleaşi

condiţii ca şi în cazul persoanelor juridice.

Derularea operaţiunii de leasing financiar extern

Operaţiunea de leasing financiar extern presupune existenţa a trei părţi impicate în contract:

- Porsche Bank AG în calitate de societate de finanţare, de locator;

 • - clientul, care poate fi orice persoană juridică româna sau străină; -furnizorul, ales de client după o activitate de prospectare a pieţei. O condiţie preliminară necesară pentrua încheia un contract de leasing extern este aceea a existenţei unui cont în valută deschis la bancă, pentru că plăţile în cadrul acestui contract se vor efectua în valută (euro), prin Dispoziţii de Plată Valutare Externe (DPVE). După studierea ofertelor existente pe piaţă, reprezentantul societăţii Transfer SĂ se prezintă la sediul dealerului Seat din Bucureşti pentru a solicita oferta pentru achiziţionarea unui autoturism în sistem leasing extern. Se optează pentru o perioadă de leasing de 36 de luni şi un avans de 25%. Clientul îşi alege autovehiculul, preţul acestuia fiind de 22.319 euro. Pentru ca acest contract de leasing să poată fi încheiat, finanţatorul trebuie să se asigure că situaţia financiară a clientului îi permite acestuia plata ratelor de leasing. În acest scop, pentru studierea bonităţii sale financiare, clientul trebuie să întocmească un dosar care să conţină următoarele documente:

  • - formular de leasing;

  • - ofertă semnată;

-informare asupra datelor personale şi financiare;

 • - certificat constatator în original nu mai vechi de trei luni (se eliberează de

către Camera de Comerţ şi Industrie din raza judeţului de domiciliu al clientului şi atestă faptul că firma nu este

urmărită fiscal şi nu are datorii); -certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului însoţit de codul fiscal (copie); -act de identitate cu semnătură (copie); -ultimele două bilanţuri contabile însoţite de anexele la bilanţ;

 • - balanţa aferentă ultimului bilanţ şi ultima balanţă.

Pentru că acest contract este încheiat pe o perioadă mai mare de un an, clientul trebuie să facă o cerere către BNR pentru autorizarea contractului de leasing cu Porsche Bank AG. Porsche Bank întocmeşte dosarul BNR care trebuie să conţină următoarele documente:

 • - cerere semnată de client în atenţia BNR pentru autorizarea contractului de leasing cu Porsche Bank AG, în original, două exemplare;

-hotarârea Consiliului de Administraţie sau a Adunării Generale a Acţionarilor

(dacă sunt doi sau mai mulţi acţionari) sau a acţionarului privind achiziţia automobilului în sistem leasing, în original şi două exemplare copii;

 • - certificatul de înmatriculare al societăţii în Registrul Comerţului, în copie 2

exemplare; -codul fiscal, în copie 2 exemplare -ultima balanţă şi ultimul bilanţ, în copie 2 exemplare; -factura proformă vamală, în copie 2 exemplare (numai dacă bunul este deja intrat în ţară); -declaratia vamală de import, în copie 2 exemplare (numai dacă bunul este deja intrat în ţară).

După verificarea bonităţii de către Porsche Bank AG, în cazul unui răspuns favorabil şi după primirea notificării din partea BNR se redactează contractul atât în limba româna cât şi în limba engleză şi se semnează de către părţi. Din acel moment Porsche Bank poate emite facturi, clientul putând achita avansul, plata făcându-se în valută, prin dispoziţii de plăţi valutare externe.

Din momentul achitării avansului în trei zile lucrătoare se poate face şi livrarea autovehiculului. Pentru calcularea ratelor de leasing trebuie cunoscute următoarele elemente:

-valoarea de intrare (condiţii de intrare CIP) - Vi = 22.319 euro

 • - valoarea reziduală - Vr = 20% * 22.319 = 4.463,80 euro -avansul - A = 25% * 22.319 = 5.579,75 euro

 • - valoarea finanţată - Vf = Vi - A = 16.739,25 euro

-taxa de management (administrare) - Tm = 0,90% * 22.319 = 201 euro -rata dobânzii nete - Dn = 14,5% -taxa de redevenţă pentru dobânda (Witholding tax): Trd = 10% -rata dobânzii brute - Db = Dn + Trd * Db Db = Dn / (1 - Trd) = 14,5% / (1 - 10%) = 16,12% -asigurarea obligatorie - Ao = 5,5% * 22.319 / 12 = 102,3 euro/lună -numar rate - N = 36 rate

Taxa de redevenţă se calculează la valoarea brută a dobânzii şi se plăteşte la Bugetul Statului Român, la cursul de schimb în vigoare la data respectivă. Societatea Generali Asigurări SA asigură bunul care face obiectul contractului de leasing. Prima de asigurare pe care trebuie să o plătească utilizatorul este de 5,5% din valoarea de intrare a bunului. Asigurarea încheiata acoperă daunele parţiale sau totale însa, în cazul furtului se percepe o taxă de 10%. Suma totală plătită de către client către societatea de asigurare pe parcursul celor trei ani este de 3.682,64 euro. Societatea de leasing stabileşte ratele de capital conform graficului de eşalonare a plăţilor inclus în contractul de leasing. Rata lunară de leasing va fi de 470,79 euro, însa la această se va adăuga asigurarea Casco obligatorie de 102,30 euro, ajungându-se la o rată totală de 573,09 euro. Primă plată realizată reprezintă avansul stabilit (5.579,75 euro), taxa de administrare (201 euro) precum şi prima rată (573,79 euro).

Rată 1

 

S = Vi - A - Tm = 22.319 - 5.579,75 - 201 = 16.538,25 euro unde S = suma rămasă după plată avansului şi a taxei de administare

Rk = 470,79 euro Db1 = 0 euro Dn1 = 0 euro Ao = 102,3 euro

unde Rk = rata de capital unde Db1 = dobânda brută aferentă primei rate unde Dn1 = dobânda netă aferentă primei rate unde Ao = asigurarea Casco obligatorie

R1 = Rk + Dn1 + Ao R1 = 573,09 euro

unde R1 = suma totală de plătit pentru prima lună

S1 = S - R1 = 16.538,25 - 573,09 = 15,965,16 euro unde S1 = suma rămasă de achitat după prima rată

Rată 2

 

Db2 = S1 * Db / 12 = (15.965,16 * 16,12) / (12 * 100) = 218,42 euro din care: Dn2 = 196,58 euro Trd2 = 21,84 euro Rk = 274,21 euro Ao = 102,30 euro R2 = Rk + Dn2 + Ao R2 = 573,09 euro S2 = S1 - R2 = 15.964,16 - 573,09 = 15.392,07 euro

Rată 3

Db3 = S2 * Db / 12 = (15.392,07 * 16,12) / (12 * 100) = 214,74 euro din care: Dn3 = 193,27 euro Trd3 = 21,47 euro Rk = 277,52 euro Ao = 102,30 euro R3 = Rk + Dn2 + Ao R3 = 573,09 euro S3 = S2 - R3 = 15.392,07 - 573,09 = 14.818,98 euro

După modelul prezentat pentru primele trei

rate

se

vor

calcula şi

restul, în

continuare ratele de leasing sunt plătite conform graficului de plăţi eşalonate stabilind şi anexă contractului. Valoarea totală a contractului de leasing este dată de următoarele elemente:

- preţul de vânzare 22.319 euro -dobânda totală 4.672,99 euro -asigurarea Casco totală 3.682,64 euro -taxa de administare 201 eur Însumând aceste valori se obţine o valoare totală de 30.875,63 euro.

Ratele sunt calculate şi plătite în euro, plata efectuându-se prin dispoziţii de plată valutare externe. Toate plăţile (din graficul de eşalonare) pe care le face beneficiarul contractului de leasing nu includ TVA. Taxa pe valoarea adăugată se aplică avansului, valorii reziduale, taxei de administrare precum şi ratei de capital (pentru dobânda şi asigurare nepercepându-se această taxă). Taxa de redevenţă în valoare de 201 euro se virează la bugetul de stat la cursul de schimb comunicat de BNR în ziua respectivă. La sfârşitul contractului, în cazul în care se optează pentru achiziţionarea autovehiculului, Transfer SĂ va trebui să achite Porsche Bank valoarea reziduală în valoare de 4.463,80 euro. Pentru că este un contract de leasing financiar, şi în cazul acestui contract de leasing extern societatea comercială poate să deducă fiscal anumite cheltuieli. Deducerea se referă la cheltuielile cu amortizarea corespunzătoare duratei de utilizare a autovehiculului, cheltuielile cu asigurarea bunului precum şi dobânzile plătite contractului.

Calculul amortizării:

A anuala = 30.875,63 / 10 = 3.087,50 euro / an

Cheltuielile cu dobânzile:

An1 Chelt dob.1 = 1.973,41 euro An2 Chelt dob.2 = 1.634,32 euro An3 Chelt dob.3 = 1.065,26 euro

Total chelt cu dob = 4.672,99 euro

Cheltuieli cu asigurarea bunului:

An1 Chelt asig.1 = 1.227,60 euro An2 Chelt asig.2 = 1.227,60 euro An3 Chelt asig.3 = 1.227,60 euro

Total chelt cu asig. = 3.682,64 euro

Cheltuieli deductibile:

An1 Chelt deduct.1 = 3.087,50 + 1.973,41 + 1.227,60 = 6.288,51 euro An2 Chelt deduct.2 = 3.087,50 + 1.634,32 + 1.227,60 = 5.949,42 euro An3 Chelt deduct.3 = 3.087,50 + 1.065,26 + 1.227,60 = 5.380,36 euro

TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE = 17.618,29 EURO

Din valoarea totală de 30.875,63 euro societatea comercială Transfer SA poate deduce o sumă de 17.618,29 euro ceea ce reprezintă un procent mai mare de 55%. Această posibilitate de a deduce o parte din cheltuieli este poate, la nivelul

societăţii comerciale, cel mai mare atu pe care îl deţine leasingul în comparaţie cu celelalte forme de finanţare.

Leasing financiar intern sau extern?

Care dintre cele două variante de leasing financiar ar fi mai eficientă pentru SC Transfer SA? Analizând oferta de preţ pentru cele două tipuri de leasing oferite de Porsche Leasing România respectiv Porsche AG, beneficiarul are de ales între o sumă totală de 31.685,87 euro în cazul leasingului financiar intern şi suma de 30.875,63 euro pe care trebuie să o plătească dacă alege varianta leasingului financiar extern. Dacă singurul criteriu de alegere a variantei optime este preţul, evident se va alege varianta leasingului financiar extern. Totuşi această variantă este mai complexă, necesită întocmirea unei documentaţii mai ample şi cel mai important - fluxurile de numerar în valută. În funcţie de gradul de deductibilitate al cheltuielilor cele două tipuri de finanţări sunt practic echivalente: 57,95% pentru leasingul financiar intern faţă de 57,07% în cazul leasingului financiar extern. Ţinând cont că SC Transfer SA are capital integral românesc şi datorită faptului că accesul la leasingul financiar intern este mai facil va opta pentru acest tip de finanţare.

Repartiţia contarctelor pe ţări se prezintă astfel:

Ţara

nr compautov

Autov% echipa

Echip% imob

Imob% total

Total%

 

mente

Austria 4

3,753

10.07

309

0.83

50

0.13

4,112

11.04

Belgia

1

4,639

12.45

1,796

4.82

3

0.01

6,438

17.28

Franţa

2

4,515

12.12

18,648 50.05

18

0.05

23,181 62.22

Italia

2

936

2.51

1,815

4.87

37

0.10

2,788

7.48

Luxemb 1

268

0.72

121

0.32

0

0.00

389

1.04

urg

Suedia 2

193

0.52

158

0.42

0

0.00

351

0.94

Total

12

14,304 38.39

22,847 61.32

108

0.29

37,259 100

Autov - autovehicule Nr comp - numărul de companii incluse în studiu Echip - echipamente Imob - proprietăţi imobiliare

După cum se poate observa di acest studiu, cea mai mare parte a datelor sunt aferente pieţei franceze de leasing (62.22%) în timp ce numărul redus de contracte din Luxemburg şi Suedia face că eroarea aferentă ţării să fie mai mare.

Din punct de vedere al repartiţiei pe tipul bunurilor acesta diferă destul de mult de la o ţară la alta astfel: în Franţa raportul autovehicule/echipamente este în jur de 1:4, în timp ce în Austria acesta este de 12:1, fără că pieţele de leasing din cele două ţări să prezinte diferenţe atât de semnificative. De asemenea numărul contractelor imobiliare este foarte redus deşi la momentul actual în Europa acestea au o pondere valorică de 20% din piaţa leasingului. Aceste limitări ale datelor luate în consideraţie fac ca rezultatele acestui studiu să ofere doar o imagine de ansamblu a acestor riscuri, fără a putea avea pretenţia unor rezultate exacte.

Din punct de vedere al repartiţiei relative la valoarea contractelor, situaţia se prezintă astfel:

Valoare (euro)

Număr contracte

Număr contracte%

%Cumulat

0-25.000

10,577

72.03

72.03

25.001-50.000

2,461

16.76

88.79

50.001-100.000

1,044

7.11

95.90

100.001-200.000

346

2.36

98.26

200.001-300.000

71

0.48

98.74

300.001-400.000

32

0.22

98.96

> 400.000

153

1.04

100.00

Total

14,684

100

100

Studiul menţionează că pentru acest tabel cea mai mare parte a datelor pentru Franţa nu au fost disponibile, fără a menţiona problemele la nivelul altor ţări - de fapt calculând rezultatele doar 600 de contracte au fost disponibile. Valoarea relativ mică a contractelor (72%<25.000 şi 89% <50.000) se explică prin numărul mare de contracte aferente autovehiculelor. Echipamentele reprezentau peste 60% din numărul contractelor de leasing dar 80% din acestea erau realizate în Franţa - prin excluderea Franţei rămân cel puţin 9.789 de contracte aferente autovehiculelor dintr-un total de 14.684 (peste 66%) - de unde şi concentraea mare de contracte cu valoare mică. În privinţa duratei de desfăşurare - 66.7% din contracte se desfăşoară între 48 - 71 de luni, iar 70% din contractele nerealizate se încheie în primele 35 de luni de la începerea acestuia.

Segmentul autovehiculelor

Corelaţia dintre vârsta contractelor şi valoarea lor rămasă - repartizată pe

ţări se prezintă asrfel:

 

Valoarea

   

Durata până

la încheiere

(luni)

 

Ţara

originală

medie

(euro)

Valoarea

rămasă/iniţială%

Vechimea

contractului(luni)

Durata medie

recuperare

creanţe (luni)

Austria

18,471

40.6

24.1

50.9

20.8

Belgia

22,319

71.7

25.4

49.3

9.8

Franţa

23,009

53.2

28.2

49.6

13.6

Italia

27,151

54.3

27.8

34.6

14.0

Luxembur

g

26,419

60.7

23.7

42.5

8.9

Suedia

16,743

72.9

18.4

38.0

2.6

Valoarea originală medie - valoarea iniţială a bunului Valoarea rămasă/iniţială% - % din valoarea contractului rămas de plată Durata medie recuperare creanţe - timpul mediu scurs de la momentul rezilierii contractului până la momentul în care a încetat procedura de recuperare. Diferenţele mari între valoarea iniţială a contractelor de leasing sunt sunt explicate prin ponderea mare a autovehiculelor mari (camioane, autobuze etc.). Diferenţele cu privire la vechimea şi durata rămasă până la încheiere nu sunt foarte mari însa în cazul valorii rămase din contract aceste diferenţe sunt semnificative - de la 40% în Austria până la peste 70% în Belgia şi Suedia şi 60% în cazul Luxemburgului. Aceste diferenţe sunt semnificative şi în condiţiile în care durata contractelor este asemănătoare şi ar putea fi generate de ponderea avansurilor în valoarea contractelor.

Ratele de recuperare a creanţelor - calculează procentul

în

care este

recuperată valoarea rămasă a contractului. Acestea sunt:

-WRR1 - rata de recuperare ca urmare a revânzării bunului; - WRR2 - rata de recuperare ca urmare a revânzării bunului şi a executării altor garanţii şi creanţe asociate contractului. Aceste rate sunt calculate şi ca valoare ajustată pentru a compensa pierderile generate de imobilizarea financiară. Rata de ajustare este de 10% pe an. Valoarea lor este ponderată cu valoarea rămasă la momentul rezilierii.

Tablourile de date se prezintă astfel:

Ţara

Număr

WRR1 neajustata

 

WRR2 neajustata

 

WRR1/WRR2

 
 

Medie

Abatere

Medie

Abatere

 

Austria

3,753

85.8

112.3

98.5

106

87.1

Belgia

4,639

72.6

41.4

90.7

47.6

80.0

Franţa

4,515

48.6

41.5

76.5

47.1

63.5

Italia

936

51.3

40.8

69.2

45.6

74.1

Luxemburg 268

 

77.5

25.5

91.8

24.1

84.4

Suedia

193

82.8

23.9

82.9

23.9

99.9

Ţara

Număr

WRR1 ajustată

 

WRR2 ajustată

 

WRR1/WRR

 

Medie

Abatere

Medie

Abatere

2

Austria

3,753

84.3

110.3

96.4

104.3

87.4

Belgia

4,639

69.7

40.4

85.6

45.2

81.4

Franţa

4,515

45.9

39.8

69.8

41.6

65.8

Italia

936

48.7

36.4

64.8

42.6

75.2

Luxemburg

268

77

25.6

91.3

24.8

84.3

Suedia

193

81.5

23.9

81.6

24

99.9

Desigur, dintre rate cea care prezintă cel mai mare interes pentru finanţator esteWRR2 ajustatacare practic arată în ce procent îşi recuperează creanţa ajustată un cost de imobilizare financiară. si la capitolul ratelor de recuperare a creantelor se pot observa deosebiri semnificative, ratele variind cu marje destul de mari. Astfel rata recuperarii din vânzarea bunului ajustata (WRR1) variaza de la 45.9% în Franta pâna la 84.3% în Austria. Totuşi WRR2 ajustată este întotdeauna peste 64% (cea mai mică valoare în cazul Italiei), ea ajungând până la 96.4% în Austria. Se remarcă diferenţe semnificative şi la gradul în care suma recuperată este acoperită de valoarea de revânzare a bunului (WRR1/WRR2) - de la două treimi în Franţa până la aproape 100% în Suedia. Acest lucru arată că în Suedia nu se înregistrează recuperări din garanţii colaterale, plăţi întârziate etc aproape deloc, în timp ce în Franţa o treime din suma recuperată provine de aici. De remarcat de asemenea că în cazul Franţei WRR2 este calculată după scăderea costurilor procedurale aferente recuperării creanţelor, ducând la reducerea valorii ratei. Perioadele reduse de timp necesare pentru perioadele de recuperare a creanţei fac că diferenţele între valorile ajustate şi neajustate să fie mici. Abaterea reprezintă o măsură a volatilităţii valorii medii, cu cât acest coeficient este mai mare cu atât dispersia rezultatelor în jurul medie este mai mare. Se remarcă coeficientul foarte mare înregistrat în cazul Austriei şi discrepanţa între acesta şi valorile înregistrate în restul ţărilor, la polul opus situându-se Suedia cu un coeficient de cinci ori mai mic. Aceste date, fără a avea pretenţia a fi exacte, par să indice că leasingul oferă rate de recuperare la nivelul celor mai sigure plasamente, probabilităţi de nerealizare la nivelul plasamentelor cu risc mediu şi beneficii la nivelul titlurilor cu risc ridicat. De asemenea, leasingul pare să ofere un risc de creditare constant, neafectat în mod semnificativ de ciclurile economice. Dacă nivelul dobânzii ar trebui să reprezinte şi riscul finanţării cu siguranţa leasingul este purtătorul unor dobânzi ridicate. Acest lucru se datorează în parte şi numărului mare de intermediari. În cazul titlurilor de valoare, cererea şi oferta de credit se întâlnesc direct iar în cazul sistemului bancar aveam de a face cu un intermediar. În cazul leasingului, societăţile de leasing trebuie să apeleze la rândul lor la un intermediar - banca - având prin urmare un cost al procurării mai ridicat.

Porsche Inter Auto România

Analiza SWOT

Porsche Inter Auto România face parte din Porsche Inter Auto GmbH & Co KG , fiind reţeaua de retail (dealeri proprii) a mărcilor

concernului. Porsche, Volkswagen, Audi,

Seat,

Skoda,

Volkswagen

autovehicule comerciale şi Weltauto sunt mărcile care se vor regăsi în cadrul

reţelei Porsche Inter Auto din România.

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG are sediul la Salzburg şi deţine în Europa aproximativ 125 dealeri proprii fiind considerat cel mai mare retailer din Europa. În România, reţeaua dealerilor Porsche Inter Auto este formată din 4

dealeri

auto în

Bucureşti + 1 ultramodern

centru

auto nou

deschis la

Timişoara. Toţi dealerii Porsche Inter Auto oferă servicii de la finanţare auto, la vânzare maşini noi şi maşini de ocazie dar şi service, inclusiv pentru mărcile exclusive: Porsche, Bentley, Lamborghini. Porsche Inter Auto – dealer Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley şi Lamborghini în Bucureşti.

În Bucureşti, cei 4 dealeri din reţeaua Porsche România sunt următorii :

 

Porsche Pipera – Lamborghini

vânzări

şi

service Audi,

Porsche,

Bentley

&

vanzari

si

service Volkswagen,

VW

 

Comerciale, Skoda & SEAT

 

Porsche

Bucureşti

VEST1 –

vânzări

şi

service Volkswagen,

 

VW

Comerciale, Skoda şi Weltauto

 

Porsche Bucureşti VEST2 - vânzări şi service Audi şi Seat În Timişoara suntem prezenţi prin:

 

Porsche

Timişoara – deschis în

decembrie 2009,

cel

mai mare

şi

mai

sofisticat centru auto pentru mărcile Audi şi Skoda.

Istoria unei familii celebre

Istoria familiei Porsche s-a conturat de-a lungul anilor în jurul personalităţii lui Ferdinand Porsche. Născut în 1875 în Boemia, Ferdinand a inventat celebra Volkswagen Beetle (Broscuţă) după o tinereţe marcată de numeroase invenţii, printre care şi primul automobil cu transmisie integrală ce avea câte un motor dispus la fiecare butuc de roată.

Ferdinand Porsche a fondat în 1931 compania independentă de automobile sportive, actuala "Dr. Ing. h.c. Ferdinand Porsche" AG, pentru că după război copiii săi, Ferdinand "Ferry" şi Louise (căsătorită cu dr. Anton Piech) să pună bazele viitoarei companii de distribuţie Porsche Holding în Austria.

Generaţiile următoare aveau să îşi pună şi ele amprenta asupra tradiţiei Porsche. În timp ce Ferdinand Alexander Porsche se remarcă prin crearea celebrului model Porsche 911 – asemănările de design cu "Broscuţa" sunt evidente mai ales la partea frontală şi la faruri - fiul Louisei, Ferdinand Piech va deveni unul dintre cei mai apreciaţi manageri ai industriei auto mondiale.

Perioadă în care acesta a condus Volkswagen AG este considerată ca fiind una dintre cele mai prolifice din istoria concernului german.

ANALIZA SWOT A COMPANIEI PORSCHE ROMÂNIA PUNCTE FORTE

Compania Porsche România îşi desfăşoară activitatea de import de autovehicule, în calitate de importator pentru mărcile concernului Volkswagen şi pentru marca Porsche Stuttgart dar şi ca distribuitor, având deja patru centre auto proprii finalizate (Porsche Bucureşti Nord, Aviaţiei, Vest 1 şi Vest 2) şi în curs de finalizare (inaugurare) un punct de sprijin la Timişoara pentru Audi.

Porsche România comercializează brand-uri puternice, de încredere cu o tehnologie foarte avansată, cu detalii tehnice caracteristice şi cu o imagine foarte bună. Puternică să poziţie din industrie este bazată pe o serie de factori care include o gamă diversificată de produse , marketing cu ţinte bine definite, şi un angajament către calitate şi procedeul de import şi distribuţie. Compania foloseşte tehnici de marketing pentru a identifica şi satisface nevoile consumatorilor.

Anul acesta a fost extrem de bun în general, pentru toată industria auto din România, s-au înregistrat creşteri la import de 33% respectiv de 14% în piaţa totală. Grupul Porsche România a înregistrat creşteri şi mai mari că medie. Foarte bună a fost performanţa mărcii Skoda, cu circa 20.000 maşini vândute la sfârşitul anului 2006. A doua marcă de volum a companiei este Volkswagen cu circa 14.000 de maşini vândute. Şi în segmentul premium, cu marca Audi, a preluat conducerea, fiind pe primul loc în acest segment cu 1.700 maşini vândute. Toate acestea adunate, conduc compania la un volum total de vânzări de 43.000 de unităţi. Cu acest rezultat Porsche România şi-a apărat în continuare cu succes poziţia numărul 1 între importatori.

Performanţa este susţinută, de bună seamă, prin sistemele şi procedurile clare, implemetate şi aplicate cu consecvenţă, prin calitatea produselor, prin renumele lor.

La început compania şi-a fixat două obiective importante. Mai întâi construtţia unui pilon puternic de vânzare şi service în Bucureşti. Din acesta s-au extins deja cele patru centre ale afacerii în capital şi în curs de inaugurare centrul Audi în Timişoara. Al doilea obiectiv este construcţia unei reţele moderne şi performanţe de centre de vânzări şi service în întreaga ţară. Aceasta deţine în acest moment la nivel naţional 85 de parteneri pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda şi Seat. Nu mai puţin de 68 de investiţii noi ale acestora au fost inaugurate în ultimii patru ani.

PUNCTE SLABE

Fiind o companie mare, îşi are propriile probleme. Cererea mondială pentru automobile se află într-o condiţie de exces, prin urmare comercianţii de automobile trebuie să se asigure că modele lor sunt cele pe care le vor consumatorii.

Compania trebuie să continue să comercializeze maşini pentru a-şi menţine eficienţa operaţională. Dealership-urile şi service-urile reprezintă o investiţie mare în costuri fixe, precum şi costuri mari de instruire (training) şi forţa de muncă. Prin urmare dacă piaţa automobilistică experimentează o decădere, compania s-ar confrunta cu un surplus de ofertă. Pe de altă parte dacă piaţa automobilistică ar experimenta o creştere, compania ar putea pierde oportunitatea de a încasa câştiguri suplimentare din cauza sub-capacitatii sale de import şi distribuire.

OPORTUNITĂŢI

La sfârşitul anului 2006, compania atins pentru prima dată cifra de 10.000 de vânzări, maşini noi şi de ocazie, aceasta stă dovada pentru procesul rapid de evoluţie al companiei Porsche România. Cele 10.000 de maşini menţionate, au fost comercializate prin cele 4 dealership-uri proprii Porsche România, din Bucureşti şi reprezintă aproape un sfert din volumul realizat de importator la nivelul întregii ţări.

Prin finalizarea construcţiilor din vestul Bucureştiului, Porsche Bucureşti Vest 1 şi Porsche Bucureşti Vest 2, Porsche România a reuşit însă un pas chiar mai important decât volumul de vânzare, şi anume, a mărit considerabil capacitatea de servisare în capitală. Fiind datori clientiilor lor cu o viteză mai mare de reacţie la solicitările pe partea de service. De aceea şi-au concentrat efortul în această direcţie: au mărit numărul de locuri de muncă în service-uri la 150, au dat în folosinţă un atelier de caroserie la Porsche Bucureşti Aviaţiei, au introdus schimbul II şi III în anumite ateliere, au finalizat un atelier de mecanică pt. marca Porsche şi în acelaşi timp au mărit spaţiul pentru pregătirea de livrare.

Pe viitor, compania şi-a propus să consolideze activitatea în dealership-urile existente, să continue să lucreze la îmbunătăţirea serviciilor

şi

dea

startul

la

două

noi

investiţii:

- la Timişoara – unde planifică deschiderea centrului de vânzarea şi servcie

pentru

marca

Audi

- şi în Bucureşti, în zona Pipera.

Porsche România are în plan un complex auto (vânzare şi service) pe o suprafatä de peste 50.000 de m2, complex auto pentru mărcile Audi, Porsche, Bentley şi Weltauto.

AMENINŢĂRI

Ca orice dealer de maşini, Porsche România se confruntă cu rivalitate competitivă pe piaţa automobilistică. Competiţia creşte aproape zilnic, cu noi competitori venind pe piaţa din Germania, Franţa, Coreea şi noi fabrici din Europa.

Pe piaţa locală, deja dominată de ideea de maşina nemţească, concurenţa companiei Peugeot a reprezentat principală ameninţare pentru importatorul VW, Porsche România, la intrarea noilor modele ale mărcii Peugeot pe piaţa din România.

Tot ameninţare este şi presiunea exercitată de companiile cu concurenţă directă de pe piaţa autovehiculelor ca de exemplu : companiile Midocar, Bavaria Motors,etc.

CONCLUZII

Porsche România a fost încă din anul 1998 importatorul numărul unu în România. În decursul anilor a menţinut o cotă constantă de 30 de procente din totalul pieţei de importuri de automobile. În martie 2006 a fost atinsă cifra de 100 000 unităţi livrate de la înfiinţare, următorul prag, cel de 200.000 unităţi vândute, fiind atins în mai puţin de doi ani, pe 10 ianuarie 2008.

În urma identificării punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a

ameninţărilor se poate concluziona că Porsche România:

 • - este o companie profitabilă;

 • - are un management modern;

 • - are o structură organizatorică optimă;

 • - posedă o bază tehnico-materiala modernă în proporţie de aproximativ 90%;

 • - are o cultură organizaţională bună;

 • - are produse diversificate şi de bună calitate;

 • - are un preţ de cost al produselor competitiv;

 • - are o piaţă de desfacere stabilă şi este posibilă lărgirea ei;

 • - a obţinut profit constant;

 • - are posibilitatea şi condiţiile de diversificare a produselor;

 • - are posibilitatea de a se menţine printre liderii de renume ai pieţei naţionale.

Astfel, analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. Defapt analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al întreprinderii şi a mediului extern general şi specific.