Sunteți pe pagina 1din 21

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE SESIUNEA DE IARNA

19 IANUARIE-15 FEBRUARIE 2015


DATA

L 19

ANUL I
CFDP

GEOMETRIE
DESCRIPTIVA
GRUPA 1+2

MA 20
GEOMETRIE
DESCRIPTIVA
GR 3 +4

ANUL
II
CFDP+ITM
R/
CONSTRUCTII
DIN BETON I

ANUL
III
CFDP+ITM

ANUL
IV
CFDP+ITM

ANUL
IMASTER

MASTER
ANUL II

MI
21

DRUMURI II GR
2 DRUMURI

PLANIF.
TRANSP. SI
ING DE
TRAFIC
GR IIT
ORA 9.00

J 22

V 23

CHIMIE
GR 1+2

CHIMIE
GR 3+4

REZISTENTA
MAT. I
GR 2+3

INGINERIE
SEISMICA
GR P.T.

REZISTENTA
MAT. I GR 1
GEOTEHNICA
GR 1 ORA 9.00

DINAMICA
CONSTR. SI
ELEMENTE DE
ING SEISMICA
GR 1 DR. SI ITM

CONSTRUCTII
DIN BETON II
ORA 8.00 GR 2+3
PODURI DIN
BAZELE PR
BETON II ORA
PODURILOR ORA 9.00 GR 3
9.00 GR 4
PODURI

INVESTIG.
RUTIERE
COMPLEXE
GR 1+2 IIT

TUNELE II GR
PT

S 24

D 25

L 26

MA 27

R/ STATICA I
PODURI DIN
BETON II
GR 4 POD. ORA
9.00

MI 28

J 29

V 30

TOPOGRAFIE
GR 1+2

R/ MECANICA
I

MECANICA II
ORA 8.00
GR 2+3

GEOTEHNICA
GR 4 ORA
9.00

MECANICA II
GR 1

STATICA II GR 1
ORA 8.00

GEOTEHNICA
GR 2 +3 ORA 9.00

METODE
NUMER
ICE
ORA
8.00
GR IIT

CAI FERATE II
GR 1 DRUMURI
DINAMICA
CONSTR. SI
ELEMENTE DE
ING SEISMICA
GR 3 PODURI

METODE
NUMERICE
GR PT

CALEA FARA
JOANTE GR 1+2
IIT
PODURI
METALICE II
GR PT

SUPRASTR.
ARTERELOR
DE
CIRCULATIE
METROP.
GR ITM ORA
10.00

S 31

R/ MECANICA II

TOPOGRAFIE
GR 3 +4

CAI FERATE II
GR 2 DRUMURI

D 01

L 02

MA 03

MI 04

CONSTRUCTII
METALICE II
GR 4 PODURI

J 05

ANALIZA MAT
I
ORA 8.00
GRUPA 1+2

HIDRAULICA
GR 2+3 ORA
9.00

BAZELE PR
PODURILOR GR
3 ORA 9.00

PROIECTAREA
CAII DE
RULARE PTR
TRAMVAIE SI
METROU GR
ITM ORA 9.00

TEORIA
ELASTICIT.SI
PLAST.GR IIT

FUNDATII II
GR 1 DRUMURI

TEORIA
ELASTICIT.SI
PLAST.GR P.T.

STATICA II ORA
8.00 GR 4

V 06

ANALIZA MAT
I GR 3+4

FIZICA II GR
1
ORA 9.00

BAZELE
PROIECTARII
PODURILOR
GR 1 ORA 9.00
STATICA II
GR 2 ORA 8.00

DINAMICA
CONSTR. SI
ELEMENTE DE
ING SEISMICA
GR 2 DRUMURI

APLICAREA
TEH. INF. IN
DOM.
TRANSPORT.
GR 1+2 IIT

CONSTRUCTII
METALICE II
ORA 9.00 GR 3
PODURI

S 07

D 08

L 09

DINAMICA
CONSTR. SI
ELEMENTE DE
ING SEISMICA
GR 4 PODURI

MA 10
R/ ANALIZA
MATEMATICA II

MI 11

J 12

V 13

ALGEBRA
LINIARA GR
1+2 ORA 9.00

ALGEBRA
LINIARA GR
3+4 ORA 9.00

FIZICA II ORA
9.00 GR 2+3

HIDRAULICA
GR 1 ORA 9.00

AEROPORTURI
SI HELIOPORT.
GR 1+2 IIT

CONSTRUCTII
DIN BETON II GR
1+4 ORA 8.00
BAZELE PR
PODURILOR GR

DRUMURI II
GR 1 DRUMURI

FUNDATII II

MODERNIZA
REA C.F ORA
9.00 GR IIT
INSPECTIA ,
INTRETINER
EA SI SIG

GR ITM

STATICA II ORA
8.00 GR 3

S 14

FUNDATII II
GR 2 DRUMURI
FUNDATII II
GR 4 PODURI

D 15

FUNDATII II
GR 3 PODURI

POD. GR P. T.

STUDENTII POT STUDIA PE TIMPUL SESIUNII IN SALA LIV 3 INTRE


ORELE:08.00-24.00
STUDENTII SE VOR TRECE INTR-UN TABEL CARE SE AFLA LA POARTA
B
STUDENTII CARE SOLICITA SA PARTICIPE LA UN EXAMEN RESTANT
DINTR-UN AN ANTERIOR TREBUIE SA DEPUNA CERERE LA
SECRETARIATUL FACULTATII PINA LA DATA EXAMENULUI.CEREREA VA FI
SEMNATA DE CADRUL DIDACTIC TITULAR .
STUDENTII PLATITORI DE TAXA CARE NU SI-AU ACHITAT TAXA DE
SCOLARITATEA (transa I si transa II) NU POT PARTICIPA LA SESIUNEA DE
EXAMENE.

FACULTATEA DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

NR.
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ANUL DE STUDIU

FACULTATEA DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI


PENTRU PERIOADA SESIUNII SALA LIV 3 ESTE DESTINATA
PENTRU STUDIUL STUDENTILOR INTRE ORELE: 08.00-24.00.
STUDENTII SE VOR INSCRIE INTR-UN TABEL CARE SE AFLA LA
POARTA B.

DECANATUL FAC CFDP