Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Verificati ca structura algebrica


este spatiu vectorial.
2. Aratati ca vectorii de mai jos sunt liniar independenti:
a)

b)

, in
,

, in

c)
,
,
in
3. Aratati ca vectorii urmatori sunt liniar dependenti si stabiliti relatia de
dependenta.
a)

b)

,
,

, in

, in

c)
,
,
, in
4. Determinati valoarea parametrului real m pentru care vectorii de mai jos sunt
liniar dependenti:

, in

5. Verificati ca urmatoarea multime este subspatiu vectorial al lui

B) REZOLVARI
1. Va trebui sa verificam, pe rand, cele 6 axiome ale spatiului vectorial.
Av1.

, are loc

Fie
,
. Atunci, bazandu-ne pe proprietatea de asociativitate a
adunarii numerelor reale, avem succesiv:
+

+
=

, ceea ce trebuia demonstrat.

Av2.
, dat de
, astfel incat
Axioma este verificata imediat:

are loc :
.

Av3.

.
.

Av4.

si

, are loc
.

Av5.

si
,

Av6.

si

, are loc

. Atunci:
.

.
Cele sase axiome fiind verificate, putem spune ca
este spatiu vectorial.
2. a) Conform definitiei pentru liniar independenta, consideram combinatia
liniara

. Vom arata ca

. Prin inlocuirea vectorilor, obtinem:


.

Obtinem sistemul:

(S)
Sistemul obtinut este un sistem omogen, deoarece termenul liber este nul. El
admite, deci, solutia
, fapt care se verifica imediat prin inlocuire directa.
Pentru ca vectorii sa fie liniar independenti este necesar ca aceasta solutie sa fie si

unica. Matricea sistemului este:

, cu rangul 2 deoarece:

. Din sistemul (S) mentinem primele doua

ecuatii, corespunzatoare liniilor minorului

Deoarece

, acest sistem are determinantul nenul, deci are solutie unica.

Deoarece
este solutie, deducem ca ea este si singura. Ea verifica de
asemenea si ecuatia a treia din sistemul (S), deci sistemul (S) are ca unica solutie
pe

. Atunci, vectorii

sunt liniar independenti.

b) Procedam la fel ca la punctul a) si, din inlocuirea in


sistemul:

La fel ca si sistemul (S) de al punctul anterior,

admite solutia

obtinem

este un sistem omogen, care

. Matricea sistemului este

si are rangul egal

cu 2 deoarece
;
ecuatii ale sistemului obtinem:

. Din primele doua

solutie unica.
Aceasta verifica de asemenea si ecuatia a treia a lui
solutie unica pentru egalitatea
liniar independenti.

, deci

este

. Atunci, vectorii dati

sunt

c) Pornim cu combinatia liniara


, de unde prin inlocuirea
vectorilor si efectuarea calculelor obtinem sistemul:

Matricea sistemului este

si are

determinantul nenul,

deci rangul trei. Deoarece matricea are determinantul nenul, sistemul


solutie unica. Dar, pentru ca este sistem omogen, aceasta solutie unica

are

este
si vectorii sunt liniar independenti.
Observatie importanta: Pentru fiecare punct al problemei rezolvate anterior,
matricile sistemelor care apar,
sunt construite cu ajutorul vectorilor dati in
enunt, asezati pe coloana. In fiecare caz in parte, rangul matricii a fost egal cu
numarul de vectori dati. Se poate enunta o regula de lucru, care isi are justificarea
riguroasa in teoria sistemelor de ecuatii liniare si in definitia liniar independentei:
REGULA 1: Fie
, vectori de dimensiune n. Daca matricea construita
cu ajutorul acestor m vectori asezati pe coloana are rangul m, atunci vectorii sunt
liniar independenti.
Sa mentionam ca matricea poate fi construita si cu vectorii asezati pe linii. Regula
ramane si in acest caz valabila.
Conventie: In continuare, daca nu se vor face alte precizari, de fiecare data cand
ne vom referi la matricea construita cu ajutorul unor vectori, vom sti ca vectorii au
fost asezati pe coloana.
O consecinta imediata a regulii 1 este enuntata in continuare si va fi utilizata la
exercitiul 3.
Consecinta: Daca rangul matricii construite cu ajutorul vectorilor
este mai mic decat m, atunci vectorii sunt liniar dependenti.
3. a) Construim matricea A, cu ajutorul celor trei vectori:

. Deci, rangA este o valoare diferita de numarul de vectori (ei sunt in


numar de trei). Din consecinta enuntata anterior, deducem ca
sunt liniar
dependenti. Pentru determinarea relatiei de dependenta trebuie sa efectuam
calculele in

. Ca urmare a inlocuirilor, se obtine sistemul:

,
a carui matrice este matricea A pe care am scris-o anterior. Mentinem ca
necunoscute principale pe
formeaza minorul nenul

, corespunzatoare in matricea A coloanelor care


si notam

Prin urmare, combinatia liniara

. Atunci:

se scrie:

b) Se observa imediat, fara a mai fi necesare calcule, ca

. Aceasta egalitate

arata ca
sunt liniar dependenti, precum si relatia dintre ei.
c) Construim matricea formata cu cei trei vectori:

:
;
;
.
Deoarece rangul matricii A rezulta a fi 2 si nu este egal cu numarul de vectori dati,
deducem ca

sunt liniar dependenti. Pentru a determina relatia de

dependenta, consideram combinatia liniara


rezulta sistemul:

, cu matricea
minorul
. Notam variabila secundara
ecuatii din sistem.

. Dupa inlocuiri,

, al carei rang egal cu 2 este dat de


si mentinem primele doua

Atunci,

devine:

si relatia de dependenta

se scrie:
.
4. Cu ajutorul vectorilor dati, putem construi o matrice patratica de dimensiune trei:

Conditia ca vectorii sa fie liniar dependenti este, conform consecintei la regula 1, ca


rangul lui A sa fie mai mic decat 3. Altfel spus, conditia se scrie

deci
.
5. Conform definitiei subspatiului vectorial, avem de aratat ca:
si

, avem

Din

(1)

Din

(2)

Dar

(3)

Daca desfacem parantezele in (3) si dam factor comun pe


posibil, obtinem:

si

, acolo unde este

=0,
ceea ce este adevarat, din (1) si (2). Am aratat, deci, ca
avem

si

, adica am dovedit ca este satisfacuta proprietatea impusa prin

definitia subspatiului vectorial. Atunci, W este subspatiu vectorial al lui


.
C) PROBLEME PROPUSE PENTRU AUTOEVALUARE
1. Verificati ca urmatoarele structuri algebrice sunt spatii vectoriale reale:
a)
unde
este multimea matricelor cu doua linii si doua coloane
si elemente din R, iar + si . sunt, respectiv, adunarea si inmultirea matricilor.
b)

, unde

, iar + si . sunt, respectiv, adunarea si


inmultirea polinoamelor de gradul al doilea, cu coeficienti reali.
2. Verificati daca vectorii urmatori sunt liniar independenti. Acolo unde proprietatea
nu este satisfacuta, stabiliti relatia de dependenta.
a)
b)
c)

,
,

, in

,
,

, in
,

.
, in

d)
e)

,
,

, in
,

, in

3. Pentru ce valoare a parametrului real m, vectorul


combinatie liniara a vectorilor
a)

si

se poate scrie ca o

, in

b)
,
,
, in
.
4. Verificati daca fiecare din multimile de mai jos formeaza subspatii vectoriale ale
spatiilor indicate:
a)
b)

, in

.
, in