Sunteți pe pagina 1din 15

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul1

Intocmireafoiideobservatieabolnavuluisiprezentareacazurilorcu
PATOLOGIECHIRURGICALAOMF
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Datedeidentificarealepacientului
Motiveleprezentarii
Antecedentefiziologicesipatologice
Conditiideviatasimunca
Obiceiurivicioase
Istoricul bolii ce cuprinde date despre debutul afectiunii, evolutia bolii si
eventualele tratamente efectuate, investigatii efectuate in alte institutii
medicaleincarebolnavulafostconsultatpinalasosireainclinica.
7) Examenfizicgeneral
8) Examenfiziclocalcuaccentuareaelementelorpatologicepuseinevidenta
atatprininspectie,citsiprinpalparesipercutieeventual.
9) Investigatii paraclinice necesare elaborarii unui diagnostic de precizie
precum si evidentierea acelor investigatii paraclinice utile pentru
efectuareatratamentului(CT,IRM,radiografii).
10)
Trecereinrevistaaafectiunilorcucareboalaprezentataarputeafi
confundata datorita unor asemanari clinice sau paraclinice, sau datorita
similitudiniievolutieibolilor.(Diagnosticdiferential)
11)
Elaborare diagnostic de certitudine ,in baza anamnezei,examenului
clinicsiaexamenelorparacliniceexistente.
12)
Plandetratamentsiexplicatiiscurtedespreprotocoloperator
13)
Evolutiecusaufaratratament
14)
Complicatiiposibile,inambelesituatii(cusaufaratratament)
15)
Prognosticladistanta

Exemplificarepepacientsiintocmiref.o.impreunacustudentii.

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul2

EXEMPLIFICARIDESEMNECLINICEINCAZURICUPATOLOGIETRAUMATICAOMF
1) TRAUMATISMEDEPARTIMOI(ECHIMOZE,EXCORIATII,CONTUZII,PLAGI).
2) TRAUMATISMEDENTOPARODONTALE(CONTUZIADENTOPARODONTALA,LUXATIADENTARA).
3) TRAUMATISMEMAXILARE(FRACTURIDEMANDIBULASIDEMASIVFACIAL).

ECHIMOZE,EXCORIATII

PLAGI

DISCONTINUITATEARCADADENTOALVEOLARAMANDIBULARA

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul3

INVESTIGATII PARACLINICE NECESARE DIAGNOSTICULUI IN TRAUMATOLOGIE OMF SI MOD DE


INTERPRETARE

RADIOGRAFIISIMPLEPENTRUTRAUMATISMEDEMANDIBULA
1) ORTOPANTOMOGRAFIE
2) INCIDENTAMANDIBULADEFILATA
3) INCIDENTAFATAJOASASAUMANDIBULAANTEROPOSTERIOARA

RADIOGRAFIISIMPLEPENTRUTRAUMATISMEDEMASIVFACIAL
1)
2)
3)
4)

ORTOPANTOMOGRAFIE
INCIDENTASINUSURIANTERIOAREALEFETEI(SAF)SAUFATAINALTA,TSCHEBOUL
PROFILNAS
PROFILCRANIU

RADIOGRAFIISIMPLEPENTRUTRAUMATISMEDENTOPARODONTALE
1) INCIDENTARETRODENTOALVEOLARA
2) ORTOPANTOMOGRAFIE

IMAGISTICADEPERFORMANTAUTILAINTRAUMATOLOGIEOMF
1) TOMODENSITOMETRIE (CT) CU SUBSTANTA DE CONTRAST IN SITUATIILE IN CARE SE
INVESTIGHEAZAPARTIMOISAUFARACONTRASTUTILEINTRAUMATISMEOSOASE
2) IRM(REZONANTAMAGNETICANUCLEARA)DEEX.INTRAUMATISMECOMPLEXECEINCLUDSI
LEZARICEREBRALESAUVASCULARESINERVOASE

SOLUTIIDECONTINUITATE(FRACTURA)LANIVELMANDIBULA
3

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul4

PREZENTAREMODALITATITERAPEUTICEINTRAUMATISMEOMF
1)
2)
3)
4)

SUTURAPLAGI
IMOBILIZAREDINTILUXATI
IMOBILIZAREINTERMAXILARAELASTICASAURIGIDA
OSTEOSINTEZACUFIRSAUPLACUTE

IMOBILIZARECUATELAMONOMAXILARA

OSTEOSINTEZAMANDIBULACUFIRMETALIC

Osteosintezamandibulacuplacute

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul5

SEMNECLINICELOCALESIGENERALEINSUPURATIILEOMF.

1) SUPURATIIPERIOSOASE(deex.Abcesulvestibular,palatinal).
2) SUPURATIIALELOJILORSUPERFICIALE(deex.Supuratiadelojasubmandibulara).
3) SUPURATIIDELOJEPROFUNDE.

TUMEFIERESUBFORMADECOLECTIEPALATINALA

TUMEFIERESICONGESTIELOCALAPRETRAGIANA

COLECTIEPURULENTALIMITATAAOBRAZULUI
5

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul6

INVESTIGATIIPARACLINICEUTILEINDIAGNOSTICULSITERAPIASUPURATIILOR

1) RADIOGRAFII SIMPLE (ORTOPANTOMOGRAFIE ,RADIOGR. RETRODENTOALVEOLARA) PENTRU


IDENTIFICAREACAUZEISUPURATIEI

2) ANTIBIOGRAMASECRETIEIPURULENTECOLECTATAINTIMPULINCIZIEI

3) HEMOLEUCOGRAMASIINVESTIGATIIBIOCHIMICEALESANGELUI

4) TESTESANGUINEPENTRUDEPISTAREPRECOCEAINSTALARIISTARIISEPTICE

5) INVESTIGATII ALE ALTOR APARATE SI SISTEME IN CAZURILE DE SUPURATII GRAVE DIFUZE


INSOTITEDESTARISEPTICESAUAMEDIASTINITELOR

RADIOGRAFIEPULMONARA
HEMOCULTURA
VSH
PROTEINACREACTIVA
FIBRINOGEN
CURBAFEBRILA
MONITORIZAREPULS,TENSIUNE

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul7

TRATAMENTULCHIRURGICALALSUPURATIILOR

INSTRUMENTARNECESAR,TEHNICIDEINCIZII,EXEMPLIFICARI

INCIZIE,EVACUAREDRENAJ
SPALATURICUANTISEPTICEPETUBURIDEDRENAJ
PANSAMENTE

INCIZIESUBMENTOSUBMANDIBULARABILATERALASIDRENAJEMULTIPLE

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul8

HIPERPLAZII GINGIVALE, HIPERPLAZII EPITELIOCONJUNCTIVE,PSEUDOTUMORI DE GRANULATII


NESPECIFICE(EPULIS)

SEMNESISIMPTOMEINHIPERPLAZIAEPITELIOCONJUNCTIVA(DEPROTEZA)
SEMNE SI SIMPTOME IN HIPERPLAZII GINGIVALE DE CAUZA LOCALA
INFLAMATORIESAUDECAUZAGENERALA(MEDICAMENTOASE,DINLEUCEMII)
SEMNE SI SIMPTOME IN DIFERITE FORME DE EPULIS (CU CELULE
GIGANTE,FIBROSETC)

HIPERPLAZIEEPITELIOCONJUNCTIVAVESTIBULBUCALSUPERIOR

HIPERPLAZIEGINGIVALAGENERALIZATA

EPULISFIBROS22,23

RE
EFERATE
ELP(STO
OMATOLO
OGIEanV
V)VIOLE
ETATRAN
NDAFIR

Stagiul9

SEMNECLLINICE,SIMPTTOME,INVESTTIGATIIPARA
ACLINICEINSIINUZITAMAX
XILARAODON
NTOGENAACU
UTA

ST
TARE GE
ENERAL
ALTER
RAT

TEN
NSIUNE GENIO-S
G
SUBORBIT
TAR
AMPLIIFICAT DE POZ
ZIIA DECLIV A
CAPULU
UI

CACOSM
MIE UNIL
LATERAL
L

RINOR
REE PUR
RULENT
UNILAT
TERAL

RADIOGRA
AFIETIPSAF:OPACITATESSINUSALAINSINUZITAMA
AXILARASTAN
NGA

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul10
SEMNECLINICEINCHISTURILEDEMAXILARE.CLASIFICARIOMS.INVESTIGATIIPARACLLINICE

1) Clasificare OMS si forme clinice (chisturi :inflamatorii, de dezvoltare


(odontogene si neodontogene) , pseudochisturi.
2) Clinica chisturilor de maxilare.
3) Investigatii radiologice.
4) Diagnostic diferential.
5) Metode de tratament a chisturilor de maxilare.
6) Evolutie ,complicatii.

KERATOCHIST RAM ASCENDENT DREPT MANDIBULAR

TRATAMENTCHIRURGICALINCHISTURI

CHISTDENTIGER38

10

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul11
SEMNESISIMPTOMEINTUMORIBENIGNEDEPARTIMOISITUORIBENIGNEDEMAXILARE

1) Clasificari chisturi de parti moi cervicofaciale.


2) Clasificare tumori benigne propriu-zise si hiperplazii reactive si
inflamatorii (epulis like)
3) Clinica
hiperplaziilor
fibroase
inflamatorii
(epulis
fissuratum),granulomului piogen (epulis granulomatos),fibromului
osifiant periferic (epulis fibros), granulomului periferic cu cellule gigante
9epulis cu cellule gigante),granulomului congenital.
4) Tumori benigne epiteliale : clinica, diagnostic diferential,anatomie
patologica,tratament)
5) Tumori benigne cu origine in glande salivare mici (clinica, anatomie
patologica, diagnostic diferential,tratament)
6) Leziuni pigmentare de mucoasa si tegument ( nev etc)
7) Tumori benigne mezenchimale : fibrom, fibromatoza gingivala,
lipom,lipomatoza Launois Bensaude, schwanom, neurofibrom,
neurofibromatoza,
rabdomiom,leiomiom, tumori si malformatii
vasculare si limfatice,coriostoame osoase si cartilaginoase : clinica,
anatomie patologica ,diagnostic diferential, tratament.

Papilomvirfullimbii

11

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Chistdermoidplanseubucal

Ranulasublingualadreapta

Ameloblastommandibula

Odontomcompus(demandibula).

12

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul12

CANCERULCUTANAT
FORMECLINICE,CARACTERISTICI,SIMPTOMATOLOGIE,TRATAMENT
1)
2)
3)
4)

CARCINOMULBAZOCELULAR
CARCINOMULSCUAMOCELULAR
MELANOMMALIGN
SARCOAMECUTANATE

Forma cea mai frecventa este carcinomul bazocelular, care se prezinta sub mai multe forme
clinice : ulcerativa, nodulara, solida, corn cutanat, eroziva, ulcus rodens (ulcerodistructiva in
planulosossubjacent)etc.
Caracteristicileclinicesievolutive:formeleulcerativesuntfrecventntinseinsuprafatasimai
putin in profunzime cu exceptia formei distructive local (ulcus rodens), cu suprafata acoperita
partial de cruste hematice, care indepartate se refac si nu au deloc tendinta la epitelizare sau
repararelocala.Marginilesuntneregulate,darsuntreliefatefataderestultegumentuluidinjur,
sunt relativ bine delimitate, au o coloratie rosietica si sunt netede sau lucioase. La palpare se
percepeobazamaiindurata,pecaresegasesteformatiuneaproliferativasiulcerativa.
Formele solide sau nodulare sunt determinate de proliferarea sub forma de nodul ce
deformeaza regiunea unde se dezvolta dar sunt tot cu suprafata neregulata, cu cruste
hemoragice.

Formadecorncutanatacarcinomuluibazocelular.

Formaulcerativadecarcinombazocelularalfeei.

13

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul13

CANCEREDEMUCOASAORALA
Forme de debut si forme clinice ale cancerului de mucoasa orala (carcinom
scuamocelular).
Caracteristiciclinicealecarcinomuluiscuamocelular:
Proliferare tumorala cu tendinta expansiva, progresiva si fara tendinta la
regresiespontana
Ulceratiasisangerareainmasatumorala
Caracterulinfiltrativaltumoriisaualbazeitumorale
Marginitumoraleneregulate,suprafatatumoralaneregulata,ulcerata,sau
acoperitadeburjonicarnosi,vegetanti,fetizi,sangeranzietc.
Baza tumorala sub forma de soclu (tumora proprizisa) pe care se poate
dezvoltaulceratiasubformaunuicrater.
Aparitia adenopatiei satelite, regionale, dupa o perioada de progresie a
tumorii
Scadereaapetituluisiscadereingreutateconsecutiva
Coexistentaaltorsemnedetipnervos(durere,hipoestezie,anestezie,intr
unanumitteritoriudeinervatie).
AparitiaMTSladistanta.

carcinomscuamocelularbuzainferioaraextins.

carcinomscuamocelulargingivoalveolarmandibularextinsinplanseu

14

REFERATELP(STOMATOLOGIEanV)VIOLETATRANDAFIR

Stagiul14
PrincipiidetratamentincancereleOMF
TerapiacanceruluiOMFrespectaaceleasiprincipiideterapiealoricaruicancerdinoriceparte
anatomicaacorpului.
Terapiachirurgicalaestecomplementatadeterapieiradianta(radioterapie),dechimioterapie,
deimunoterapie,etc.
Chirurgiaoncologicaareinvedereurmatoarele

Extirpareatumoriiinlimitedesiguranta(adicarezectieintesutsanatos).
Evidarea ganglionara radicala ar trebui sa preceada extirparea tumorii primare,
respectand principiul centripet al chirurgiei oncologice. n anumite situatii, cind se
presupune ca invazia secundara in ganglioni nu sa produs, (dupa o apreciere clinica)
esteposibilaoeventualatemporizareaacestuitimpinterventional.
Plastiapierderiidesubstantaculambouridevecinatatesaurecoltatedeladistanta.

Rezectiedemaxilarstang

Extirparetumorafrontosprincenarasiplastieimediataculamboubilobatdinvecinatate.

15