Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 1

I.
1). Ce reprezintă acronimul OMG?
R: Object Management Group (OMG).
2). Un model bun UML va contine cel putin o diagrama de fiecare tip?
R: Nu.
3). Cu ce simbol se reprezinta un caz de utilizare (use – case)?
R: Un oval.
4). Un actor poate fi doar o persoana?
R: NU. Un actor poate fi orice sau oricine interacţionează cu sistemul (trimite sau recepţionează mesaje de la sistem sau schimbă
informaţii cu acesta)
5). Cum este indicat un stereotip?
R: << >>, printr-un cuvânt între paranteze unghiulare duble.
6). O relatie de incluziune este folosita pentru reutilizarea comportarii modelate de un alt caz de utilizare?
R: DA.
7). De ce anume este reflectata in implementare generalizarea in UML? (polimorfism, agregare,
mostenire, interfete).
R: Mostenire.
II. -

tema 2
1. Ce este o interfata?
R: Interfata unui obiect cuprinde mesajele publice a obiectului, o colecţie de operaţii pe care trebuie să le furnizeze o clasă sau o
componentă
2). Care este cel mai rapid proces software? (d.p.d.v. al duratei).
R: Modelul RAD
dezavantaje:
- RAD necesită dezvoltatori şi clienţi care se obligă la activităţi rapide
-nu toate aplicatiile sunt potrivite pentru RAD.Daca un sistem nu poate fi modularizat construirea componentelor necesare pentru
RAD devine problematica
-resurse umane importante pentru a creea numarul corect de echipe RAD.
3).La ce se refera <<xor>>? Explicati.
R: Asocierea exclusiva sau asocierea XOR este o constrangere a doua sau mai multor asocieri si specifica faptul ca o clasa poate
participa la cel mult o asociere la un moment dat.
4). Cum este indicata o metoda publica? Dar un atribut privat?
R: Metoda publica-- precedata de (+)
atribute private --pot fi accesate numai in clasa respectiva si sunt precedate de "-"
5. O relatie de extindere este obligatorie? Ce exprima ea?
R: Relatia de extindere --este folosita pentru a sugera un comportament optional, un comportament care are loc doar in anumite
conditii sau fluxuri diferite ce pot fi selectate pe baza selectiei unui actor. Reprezentarea grafica este similara cu cea a relatiei de
utilizare, dar eticheta este <<Extends>>.
6). Cum se reprezinta grafic un pachet?
R: Un dreptunghi mare si un dreptunghi mic lipit de el deasupra in stanga
II. Se considera urmatoarea prezentare:

a). Interpretati multiplicitatile din figura: R: O companie poate angaja una sau mai multe persoane pentru
a efectua una sau mai multe activitati (joburi).
b). Ce tip de clasa este “ Job”? R: Asociere.
tema 3
1). O subclasa are acces la membrii superclasei?
R: DA.
2). Daca o clasa are mai multi parinti si fiecare parinte introduce o operatie cu acelasi nume, exista
Conflict de nume? Daca da cum se poate rezolva?
R:
3). O clasa de asociere se refera la o clasa de legatura (linking class). Adevarat sau Fals?
R: A.
4). Care este principala diferenta dintre agregare si compunere?
R: La compunere atributele compun clasa, la agregare o clasa are dar partajeaza obiectele din cealalta clasa.
5). UML e un standard şi toată lumea e de acord că trebuie folosit. Adevărat sau fals?
R: A.
6). Cum se reprezintă un atribut de clasă?
R: Din punct de vedere al unei diagrame UML, o clasa se reprezinta printr-un dreptunghi divizat in trei
parti: portiunea superioara reprezinta numele clasei, cea din mijloc atributele acesteia, iar ultima zona
cuprinde operatiile asociate clasei.
7). Descrieţi modelul de proces cascadă.
R: Modelul secvential liniar (cascada) presupune activitatiile:
a)ingineria sistemului si modelarea:stabilirea cerintelor pentru elementele sistemului
b)analiza cerintelor software:trebuie intelese comportarea software-ului,interfata,performantele dorite
c)design:e defapt un process in mai multi pasi ,ce se concentreaza pe structura datelor,arhitectura software-ului,reprezentarea interfetei
si detaliu procedural(algorithmic)
d)generarea codului:care translateaza designul in program
e)testarea:depistarea eventualelor erori,defecte si esecuri.
8). Un caz de utilizare poate interacţiona cu cel mult 2 actori. Adevărat sau fals?
R: F.
9). Cum se specifică pe diagramă actorii secundari?
R: In partea dreapta.
10). Unde sunt recomandate diagramele de secvenţă?
R: Diagramele de secventa-- transmiterea mesajelor de-a lungul timpului si arata timpul cat lucreaza obiectele

tema 4
1). Daţi exemple de diagrame statice. Unde se foloseşte fiecare dintre aceste diagrame?
R: Din această categorie, fac parte diagrame ale claselor, ale obiectelor, ale cazurilor de utilizare, ale componentelor şi diagrame de
exploatare.
Descriu structura, responsabilităţile sistemului informatic, componentele executabile ale sistemului, locaţiile fizice de execuţie şi
nodurile de stocare a datelor.
2). Modelaţi enunţul: „O companie are mai multe departamente.”
R:
3). Clasificaţi tipurile de mesaje. R:
Mesaje sincroane: specifice functionarii procedurale.
Mesaje de raspuns: reprezentarea e optionala.
Mesaje asincroane: nu asteapta raspuns ,obiectul ramane active.
Mesaje simple: nu asteapta raspuns ,obiectul pierde controlul.
4). La ce se referă culoarele (swimlanes)? Exemplu.
R: Tehnica swimlanes-Aceasta constă în împărţirea unei diagrame de activitate în zone paralele, numite culoare de activităţi(aşa cum o
piscină este împărţită în culoare de nataţie) pentru a evidenţia care element este responsabil pentru acţiunea din interiorul fiecărei
zone.
În UML, culoarele se reprezintă prin regiuni verticale, paralele, separate prin linii solide. Fiecare culoar are, în partea de sus, o etichetă
care indică elementul responsabil pentru acea activitate (o clasă, un actor sau un departament al unei organizaţii).

5). Cum se reprezintă o subcolaborare?


R: Subcolaborarea este o submulţime de obiecte împreună cu legăturile dintre ele. O subcolaborare poate fi privită ca un singur
element şi poate fi reprezentată ca un pachet.

tema 5
1). Ce reprezintă barele de sincronizare? Scurt exemplu.
R: În UML, sincronizarea între fluxurile de control se reprezintă cu ajutorul barelor desincronizare.
O bară de sincronizare permite îmbinarea (join)şi bifurcarea (fork)ramificaţiilor paralele în interiorul unui fir de execuţie al unui caz
de utilizare sau al unei metode.
Tranziţiile care pleacă dintr-o bază de sincronizare se declanşează simultan. Dacă mai multe tranziţii intră într-o bază de sincronizare,
acestea trebuie să se întâmple, înainteca bara să fie trecută de una sau mai multe tranziţii de ieşire din bara de sincronizare. Bara de
sincronizare se reprezintă printr-o linie îngroşată.
2). Să se modeleze cu ajutorul diagramelor de stare funcţionarea unui lift.
R: obiectul lift poate avea stările: staţionează, urcă, coboară
3). Cum se reprezintă în UML o componentă?
R: Diagramele de componente

În UML, noţiunea de componentă poate să


desemneze atât un tip (o categorie) de obiecte, cât şi fiecare obiect din tipul respectiv (instanţa tipului).

tema 6
1). Modelaţi enunţul: „Profesorii ţin cursuri, la care se înrolează studenţi. Fiecare student înrolat într-un curs primeşte o notă finală.”

R:

2). Rolul unui actor este implicit principal? Adevărat sau fals.
R: F.
3). La ce se referă restricţia {transient}?
R: Dacă un obiect este atât creat cât şi distrus în timpul interacţiunii, se poate folosi constrângerea {transient}.

tema 7
1). Prin ce se deosebeşte o diagramă de secvenţă de o diagramă de colaborare?
R: Diagrama de secventa arata linia cronologica si timpul cat lucreaza obiectele si diagrama de colaborare nu.
2). Cum se specifică o condiţie? Exemple.
R: . În UML transmiterea unui mesaj poate depinde de îndeplinirea unei condiţii. În cadrul diagramei, condiţiile vor apărea în
paranteze drepte şi vor fi poziţionate în faţa mesajelor corespunzătoare.
3). Câte stări finale pot exista într-o diagramă de stare?
R: 0 sau mai multe.
4). Ce este un pachet? Cum se reprezintă în UML un pachet?
R: În UML, un pachet defineşte un mecanism de organizare a elementelor în grupuri legate semantic. Rezultă că un element de
modelare nu poate fi prins în mai multe pachete, dar un pachet poate importa elemente de modelare din alte pachete, iar după import le
consideră ca şi când ar fi proprietatea lui.
Un dreptunghi cu un alt dreptunghi mic lipit deasupra in stanga lui.
5). Ce reprezintă evenimentele standard entry, do şi exit?
R: Evenimente standard care pot declansa actiuni ale starilor
-entry –specifică acţiunea care se produce atunci când obiectul intră în starea respectivă;
-exit –specifică acţiunea care se execută atunci când obiectul părăseşte starea respectivă;
-do –specifică acţiunea care se execută atunci când obiectul se află în starea respectivă.
1. Un caz de utilizare trebuie sa interactioneze cu cel putin un actor. R: A.
2. UML se poate folosi numai ca schita. R: F.
3. Intr-o diagrama a cazurilor de utilizare, trebuie sa existe numai actori pincipali. R: F.
4. O diagrama de clasa este o vedere dinamica asupra sistemului. R: F.
5. O subclasa are acces la membrii privati ai superclasei? R: A.

1. Se considera urmatorul simbol in UML: El reprezinta: un obiect anonim din clasa “Abonat”
2. Se considera urmatorul simbol in UML: El reprezinta: R: un mesaj sincron
3. Intr-o relatie de extindere (<<extend>>), sageata puncteaza R: spre cazul de utilizare de baza
4. Cum este cunoscut grupul oamenilor de stiinta care sunt asociati cu UML? R: The Three Amigos
5. Diagramele de activitate difera de flowchart-uri deoarece diagramele de activitate suporta R: culoarele (swimlanes)

1) Diagrama de secvente sunt bune ca sa arate starea unui obiect in diferite cazuri de utilizare. F
2) Un nod reprezinta in totdeauna un dispozitiv fizic. F
3) O subclasa poate avea access la membri privati ai superclasei. A
4) Simbolul (0) [cerc cu punct in mijloc] -> reprezint : stare finala
5) O diagrama de secvente este un exemplu de ? diagrama de interactiune
6) Un bun design trebuie sa contina simultan o diagrama de secventa si colaborare? F
7) Daca un obiect este creat si distrus.... Transien
8) Un bloc de decizie se reprezinta? Romb
9) Se considera enunturile .... I II III IV R = III si IV
10) O diagrama de stare poate avea: O Stare initiala

1) Ce model se floloseste pentru sistemelor informatice de mari dimensiuni: Spirala


2) Semnul <---- reprezinta: mesaj de raspuns
3) Ce atribut este cel cu / in fata? Derivat
4) Diagrama de componente este obligatorie? A
5) La modelarea unei diagrame se foloseste o schita existenta: Revers enginering
6) Reprezentarea grafica a unei stari: dreptunghi cu colturi rotounde
7) Daca un obiect este creat si distrus.... Transien
8) Desen un actor (patrat) ----------> pe sageata scrie secundar. Actor Secundar

1) Un actor este in totdeaua o persoana F


2) O rel. de extindere(specificata de stereotipul <<extend>>) e folosita pentru modelarea caracteristicilor optionale ale sist. A
3) Diagramele de secventa nu se folosesc pentru a modela o comportare asincrona F
4) Cu ce simbol se reprezinta o dependenta (dependensy): o linie punctata cu o sageata punctind spre elementul de care depinde
5) Generalizarea inseamna: Mostenire

6) Un nod poate reprezenta (alegeti varianta completa):


a) un computer
b) orice dispozitiv fizic
c) un server de aplicatie
d) toate de mai sus [RASPUNS CORECT]
toate de mai sus [RASPUNS CORECT]

7) O diagrama de colaborare e un exemplu de: diagrama de interactiune

8) Se considera urmatoarele enunturi: ????


I generalizarea se refera la subtipuri
II clasificarea se refera la subtipuri
III generalizarea se refera la instantele obiectelor
IV clasificarea se refera la instantele obiectelor
alegeti raspunsul corect
a) II si III sunt adevarate
b) I si IV sunt false
c) II si III sunt false

9) O tranzitie de la o stare sursa la o stare tinta se reprezinta astfel: o sageata solida pe care se trece evenimentul, un slesh "/"
urmat de actiune
10) ce tip de evenim.standard, ce poate declansa actiuni starilor, se foloseste atunci cind obiectul paraseste in starea respectiva: exit
11) Se considera urmatorul simbol in UML ---------> aceasta reprezinta: o realizare

VARIANTA 4
1) un server de baze de date e un exemplu de nod A
2) Atribute prfixate de slash ("/") inseamna ca: atribut e derivat
3) O subclasa poate avea acces la membri privati ai superclasei. A
4) Ce simbol se pune inaintea de un atribut pentru a indica faptul ca accesul este privat (-) semnul minus
5) Daca un obiect este atit creat cit si distrus in timpul interactiuni se se foloseste constringerea Transien
6) Simbol in UML -> mesaj simplu
7) O conditie inanitea unui mesaj se reprezinta: intre parenteze patrate
8) O clasa copil poate avea doar o clasa parinte F
9) Ce termen se foloseste pentru a descrie folosirea UML, ca schite, cind diagrama UML se construieste dintr-un cod existent, in ideea
de a ajuta la intelegerea lui? Revers enginering
10) O clasa de asociere (association classe) se refera la o clasa de legatura (linking class) A

1. Se considera urmatorul simbol in UML....


Realizare

Realizare e raspunsul corect, eu am pus agregare.

2. Se considera simbolul in UML......

Un sicron

3. Diagramele de secventa difera de diag. de colaborare

Diag. de secventa reprezinta o rodonare in timp, diag. de colaborare reprezinta clase si mesaje, timpul
nefiind important deloc.

4. Se considera urmatoarea diag.

1 1

Care enunt se potriveste cel mai bine pentru a descrie daigrama?O tara are o capitala

5. Orice clasa trebuie sa aiba si atribute publica? Adevarat

6. O clasapentru care nu se poate crea nicio instanta concurenta se numeste:Clasa abstracta

7. Care este cea mai importanta diferenta dintre agregare si compunere?


Aici nu am mai scris variantele pentru ca erau enumerate 5 propozitii dintre care ultima varianta era cu A si
C.

8. La fiabilitatea sistemului ce termen se foloseste pentru a decide o decizie gresita luata in timpul
dezvoltarii software? Error

9. O tranzitie de la o stare sursa la ostare tinta se reprezinta astfel:


O sageata solida pe care se trece o actiune

10. Se considera urmatorul simbol in UML:

Un pachet

1. Un nod reprezinta intotdeauna un dispozitiv fizic (physical ….) ?


A - corect
2. Daca un obiect e atat creat cat si distrus….
a) Transient – corect
3. O clasa de asociere se refera la o clasa de legatura ?
A – corect
4. Un server de date e un exemplu de nod ?
A-corect
5. Un nod poate reprezenta :
a) Un computer
b) Orice dispozitiv fizic
c) Un server de aplicatii
d) Toate de mai sus
6. O clasa nu trebuie sa includa nicio restrictie asupra proprietatii supraclasei
A – corect
7. Intr-o relatie de dependenta, sageata puncteaza spre
a) Cazul de utilizare de baza
8. Actorii sunt rezidenti in afara sistemului.
A- corect
9. Diagramele de secventa sunt utile pentru a arata cum se implementeaza liniile de cod
F-corect
10. Un bun design trebuie sa contina simultan diagrame de secventa si diagrame de colaborare
F –corect