Sunteți pe pagina 1din 158

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

STUDIU DE EVALUARE
ADECVAT
pentru proiectul

Staie de sortare agregate


minerale

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbrreti, judeul Galai


2013
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
0

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

STUDIU DE EVALUARE
ADECVAT
pentru proiectul

Staie de sortare agregate minerale

Beneficiar: S.C. KOROLIS S.R.L. Umbrreti, judeul Galai

Elaborator: S.C. DANIAS S.R.L. Galai

Consultani de specialitate:
dr.ing. Paul Lupoae
dr.biolog Mariana Lupoae

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


1

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CUPRINS
Prefa....6
CAPITOLUL

I-

INFORMATII

PRIVIND

AMPLASAMENTUL

SI

PROIECTUL PROPUS.7
I.1. Denumirea proiectului.....................................................................................7
I.2. Amplasament...7
I.3. Regim de inaltime.10
I.4. Indicatori fizici ai extinderii..10
I.5. Descrierea constructiei..11
I.6. Categoria de importanta12
I.7. Solutia constructiva...12
I.8. Finisaje..13
I.9. Rezistenta la foc13
I.10. Evaluarea investitiei13
I.11. Modul de asigurare a utilitatilor..14
I.12. Asigurarea apei tehnologice14
I.13. Functionalitate si productie estimata...14
I.14. Lucrri de refacere a amplasamentului.......................................................15
CAPITOLUL

II

FUNCTIONAREA

STATIEI

DE

SORTARE

AGREGATELOR MINERALE..16
II.1. Scopul si obiectivele proiectului..16
II.2. Mod de functionare......................................................................................16
II.3. Materii prime utilizate pe amplasament.......................................................17
II.4. Substane/preparate chimice utilizate..........................................................17
CAPITOLUL III LOCALIZARE GEOGRAFICA.............................................19
III.1. Coordonatele amplasamentului in sistem de proiectie STEREO 1970.....21
III.2. Regimul juridic...........................................................................................22

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


2

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

CAPITOLUL

IV

MODIFICARI

Staie de sortare agregate minerale

FIZICE

CARE

DECURG

2013

DIN

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI................................................................23
IV.1. Modificri fizice n etapa lucrrilor de deschidere.....................................23
IV.2. Modificri fizice n etapa lucrrilor de exploatare.....................................23
CAPITOLUL V RESURSE NATURALE NECESARE IMPLEMENTARII
PROIECTULUI...25
V.1. Resurse naturale necesare pentru implementarea proiectului......................25
V.2. Resurse naturale exploatate pentru implementarea proiectului din aria
natural protejat.................................................................................................27
CAPITOLUL VI DESEURI, EMISII SI ZGOMOT GENERATE DE PROIECT
SI MODALITATI DE ELIMINARE..................................................................28
VI.1. Deeuri generate de implementarea proiectului.........................................28
VI.2. Mod de eliminare a deseurilor....................................................................29
VI.3. Emisii generate in atmosfera......................................................................31
VI.4. Mod de reducere a emisiilor..................................................................... 34
VI.5. Zgomot si vibratii.......................................................................................35
VI.6. Modalitati de atenuare a zgomotului si vibratiilor....................................37
VI.7. Emisii in sol................................................................................................38
VI.8. Modalitati de diminuare a emisiilor in sol.................................................38
CAPITOLUL

VII

UTILIZAREA

TERENULUI

IN

CADRUL

PROIECTULUI...................................................................................................39
VII.1. Categoria de folosin a terenului.............................................................39
VII.2. Suprafeele de teren care vor fi ocupate de proiect...................................40
CAPITOLUL

VIII

SERVICII

SUPLIMENTARE

IMPUSE

DE

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI................................................................41
CAPITOLUL

IX

DURATA

CONSTRUCIEI,

FUNCIONARII,

DEZAFECTRII I EALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A


PROIECTULUI...................................................................................................41
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
3

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL X ACTIVITI GENERATE PRIN IMPLEMENTAREA


PROIECTULUI...................................................................................................42
CAPITOLUL XI INFORMATII PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA
SI IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR
DE INTERES COMUNITAR.............................................................................43
XI.1. Informaii privind Aria Special de Protecie Avifaunistic ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior.......................................................................................43
XI.2. Informaii privind Situl de Importan Comunitar ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior..................................................................................................45
XI.3. Informatii privind prezena habitatelor de importan comunitar din
ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior menionate n formularul standard Natura
2000 prezente pe suprafaa i n imediata vecintate a proiectului propus........49
XI.4. Informatii privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor de
psri de importan comunitar din ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
inscrise n formularul standard Natura 2000 localizate in zona proiectului
propus .................................................................................................................59
XI. 5. Importana sitului pentru speciile cuibritoare..........................................84
XI. 6. Importana sitului pentru speciile migratoare............................................85
XI.7. Informatii privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor de
interes comunitar din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior menionate n
formularul standard Natura 2000 prezente in zona proiectului propus...............86
XI. 8. Descrierea funciilor ecologice ale habitatelor i speciilor de importan
comunitar din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior afectate de proiect.......101
XI.9. Relaiile structurale i funcionale care formeaz i menin integritatea
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior................................................................................................105
XI.10. Relaia ROSPA 0071 i ROSCI 0162 cu alte arii protejate...................116
XI.11. Obiectivele de conservare ale ROSPA 0072 si ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior................................................................................................117
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
4

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

XI.12. Descrierea strii actuale de conservare a ROSPA 0071 i ROSCI 0162


Lunca Siretului Inferior.....................................................................................118
CAPITOLUL XII IDENTIFICAREA I EVALUAREA IMPACTULUI.......121
XII.1. Evaluarea impactului direct, indirect, pe termen scurt si lung
si residual...........................................................................................................121
XII.2. Evaluarea impactului cumulat.................................................................135
CAPITOLUL XIII - EVALUAREA SEMNIFICAIEI IMPACTULUI.........139
CAPITOLUL XIV- MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI.................147
CAPITOLUL

XV-METODE

UTILIZATE

PENTRU

CULEGEREA

INFORMATIILOR............................................................................................150
CONCLUZII......................................................................................................152
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA.........................................................................155
ANEXA
matricea probabilitatii,consecintelor si impactul determinat
certificat de urbanism
memoriu tehnic general
plan de situatie
plan amplasament utilaje
aviz de gospodarire a apelor
cv-uri specialisti

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


5

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

PREFA
Studii recente au aratat ca exploatarile controlate de resurse minerale pot aduce
beneficii importante comunitatilor locale, si nu numai, privind utilizarea terenurilor fara
valoare agricola si silvica, dezvoltarea infrastructurii in mediul rural si nu in ultimul rand
crearea de locuri de munca. Toate activitatile ce decurg din asemenea proiecte trebuie insa sa
aiba la baza studii ce tin cont de valoarea conservativa a habitatelor si a tuturor componentelor
biodiversitatii locale (plante, animale).
Scopul studiului de evaluare adecvata a proiectului Statie de sortare agregate
minerale este de a furniza informatii de baza privind impactul asupra biodiversitatii
(speciile si habitatele de interes comunitar) locale

si managementul unor masuri de

implementare a proiectului.
Obiectivele specifice ale studiului:
evaluarea impactului proiectului propus asupra mediului inconjurator
(modificari de natura fizica, utilizarea resurselor naturale)
identificarea si gestionarea factorilor posibil poluanti
identificarea tipurilor de habitate prezente in aria de studiu
identificarea claselor de habitate si distributia acestora
studiul floristic anterior declansarii lucrarilor
analiza structurii comunitatilor vegetale prezente
descrierea calitativa si cantitativa a abundentei speciilor de pasari
studiul animalelor ce utilizeaza stratul superficial al solului
evaluarea impactului de natura sociala
monitorizarea etapelor de implementare a proiectului
masuri de reconstructie ecologica, daca se impun
propuneri si solutii realiste de protectie a biodiversitatii locale

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


6

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL I
INFORMAII PRIVIND AMPLASAMENTUL SI PROIECTUL PROPUS
Studiul de evaluare adecvat a fost elaborat pentru S.C. KOROLIS S.R.L., societate
cu capital privat, cu sediul n satul Umbrreti, comuna Umbrreti, judeul Galai, are
prevzut n actul constitutiv al societii activitatea extracia pietriului i nisipului - cod
CAEN 0812.
Datele de identificare ale societii sunt urmtoarele:
adresa sat Umbrreti nr. 555, comuna Umbrreti, judeul Galai
Cod unic nregistrare: 15204769
ORC: J17/1102/20.04.1994
persoana de legtur: Rdulescu Costel
telefon: 0741553881

I.1. Denumirea proiectului


S.C. KOROLIS S.R.L. UMBRRETI propune implementarea proiectului: Staie de
sortare agregate minerale com. Umbraresti judetul Galati

I.2 Amplasament
Statia de sortare agregate minerale de balastier pentru care s-a ntocmit prezenta
documentatie, se va amplasa n jud. Galati, extravilanul com. Umbrresti, T. 126, P. 6
(Figura1). Terenul pe care se va amplasa statia de sortare agregate minerale, are regimul
juridic de proprietate personal a d-nilor Rdulescu Costel si Rdulescu Didina conform
Contractului de schimb nr. 2326/18.10.2012 i deinut de SC KOROLIS SRL prin Contractul
de comodat nr. 2373/23.10.2012.
n prezent terenul este liber si conform studiului geotehnic este stabil si fr accidente
de teren subterane.
Statia de sortare agregate minerale se utilizeaz la sortarea produselor granulate. Este
o constructie metalic format dintr-un cadru vibrator, cu 1- 4 nivele de sortare, asezat pe
patru pachete de arcuri elicoidale.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
7

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n incint se va executa un bazin de alimentare, un bazin de decantare, o barac


metalic mobil si o fos septic cu WC.

Figura 1-Plan de incadrare in judetul Galati a proiectului Staie de sortare agregate


minerale".

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


8

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n vestul terenului va fi amplasat buncrul de alimentare la care va fi montat banda de


alimentare a statiei de sortare.
Toate construciile i utilajele sunt provizorii, avnd posibilitatea de a fi dezasamblate
i mutate pe un alt amplasament.
Se va realiza i mprejmuirea terenului cu plasa de srm zincat mpletit, montat pe
spalieri (stlpi) din beton.
Suprafata terenului este de: 316 600,00 mp din care se va scoate din circuitul agricol
doar suprafata de 5.000,00mp.
Din punct de vedere hidrografic amplasamentul apartine bazinului raului Siret. Statia
de sortare a agregatelor minerale va fi amplasata intr-o zona neinundabila, zona fiind aparata
de viiturile importante care se inregistreaza pe riul Siret de un dig de aparare.
Accesul in zona de lucru se realizeaza din drumul judetean ce leaga localitatea
Condrea de DN 25 Galati- Hanu Conachi- Tecuci, pe un drum de exploatare in lungime de
cca. 0,5 km.
Fiind situat in extravilanul localitatii Condrea-judetul Galati acestui proiect i s-a emis
de catre Consiliul Judetului Galati Certificatul de Urbanism cu numarul 91/5200/2013. In
Figura 2 este prevazut planul de incadrare in zona iar in Figura 3 planul de amplasare a
utilajelor. Lucrarea se incadreaza in Schema cadru de amenajare a Bazinului hidrografic Siret.

Figura 2- Plan de incadrare in zona


Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

N- SC Korolis SRL, teren arabil

E- drum, DE 596

S- SC Korolis SRL, teren arabil

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


9

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

V- SC Korolis SRL, teren arabil

I.3. Regim de inaltime


Viitoarele obiective vor avea regim de nltime parter.

I.4. Indicatori fizici ai extinderii


Suprafata teren detinut = 316.600,00mp
Suprafata teren incint statie = 5000,00mp
Suprafata total construit (Sc) = 1219,50 mp

Ac
1219,50
- POT = ------- x 100 = --------------- x 100 = 24,39%
Steren
5000,00

Ad
1219,50
- CUT = -------- = -------------- = 0,24
Steren
5000,00

Figura 3- Plan amplasament utilaje


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
10

2013

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

I.5. Descrierea constructiei


Utilajele care se vor monta vor fi utilizate pentru sortarea produselor granulate.
Acestea constau ntr-un cadru vibrator si 1-4 nivele de sortare, asezat pe 4 pachete de arcuri
elicoidale, mecanismul de actionare si batiul. Miscarea oscilatorie se face de fora centrifug
produs de contragreutatea montat pe mecanismul de acionare. Nivelele de sortare au o
nclinaie de 180 fa de orizontal. Prin intermediul arcurilor elicoidale ntregul cadru
vibrator se sprijin pe batiu. Ciurul este prevzut cu sistem de ntindere a suprafeelor de
ciuruire. Batiul este un cadru alctuit din profil I pe care se gsesc picioarele cu suporii
arcurilor.
Statia sortare-spalare agregate naturale este compusa din:

buncar alimentare cu alimentator vibrant

banda alimentare (buncar-ciur sortare)

ciur cu 4 nivele cu suprafata de cernere de 4,5 mp, cu site de 4mm, 8, 16 si 32


mm

5 benzi ciur-sortare-padoc, pentru sorturile prelucrate, inclusiv refuzul de ciur

banda nisip (ciur-sortare- padoc nisip)

Locul de amplasare al utilajelor trebuie s fie orizontal si astfel ales, ca n jurul


ciurului s existe spaiu suficient pentru executarea lucrrilor de ntreinere si reparaiilor
curente.
Alimentarea ciurului s se fac ct mai aproape de captul posterior al cadrului
vibrator, pentru a acoperi o suprafat ct mai mare, de asemenea trebuie asigurat alimentarea
uniform pe toat limea ciurului. Jgheaburile de evacuare ale sorturilor trebuie asezate s
asigure o evacuare sigur a materialului (nclinare suficient pentru scurgere, dimensiuni
corespunztoare pentru a mpiedica blocarea materialului.
Banda transportoare are o vitez de transport uniform, materialul fiind purtat de un
covor de cauciuc lipit la rece, cu limea de 500mm. Covorul de cauciuc este tras de un
tambur de antrenare cauciucat, care la rndul lui este antrenat de un motor electric prin
intermediul unei transmisii prin curele si un reductor cilindric. Traseul covorului este asezat
pe role. Transportorul este prevzut cu jgheab de alimentare, jgheab de deversare, curitor de
band, aprtoare la tamburul de ntoarcere si picioare de susinere.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
11

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Bazinul de apa are un volum de 450 m.c. iar bazinul de decantare este
bicompartimentat avand 325 mc.
Evacuarea apei uzate din cuva de splare se face printr-o conduct metalic cu
150mm, prevzut cu robinet de nchidere, deschidere. Apa uzat intr n bazinul de
decantare printr-un distribuitor care are rolul de a linisti curenii care se formeaz la intrarea
n bazin. La captul opus, apa curat de prile n suspensie, este colectat printr-un clugr
si prin intermediul unei conducte metalice este transportat n bazinul de alimentare rezultnd
un proces de recirculare a apei. Apa de splare este recirculat n procent de 80% printr-un
sistem de conducte metalice ce face legtura ntre ciurul vibrator tip CV18/45 si bazinul
decantor. Diferena de 20 % volum de ap este antrenat de agregatele splate, este colectat
printr-un sistem de captare si dirijat n bazinul de decantare.
Pentru completarea necesarului de ap (n perioadele secetoase cnd nivelul
hidrostatic al zonei scade sub o cot care s asigure necesarul tehnologic) este prevzut o
fntn cu adncimea de 7,00m, dotat cu tuburi din beton cu Dn=1000mm. Aceasta va fi
dotat cu o electropomp cu urmtoarele caracteristici tehnice:
- Q = 35l/min
- Hp = 45mCA
- P = 0,79kw
Pompa are o conduct de aspiraie din PEHD cu Dn = 25mm si lungimea de 8m.
Iesirea apei din pompa se face pe o conducta din PEHD cu Dn = 35mm si cu lungimea de
20m care are la captul dinspre bazinul de alimentare montat un robinet.

I.6. Categoria de importanta


Categoria de importan a construciei este D; clasa de importan IV.

I.7. Solutia constructiva


Cadrul vibrator este alctuit din doi perei laterali, un perete spate si traverse de
legtur pe care se sprijin suprafeele de ciuruire. Prin centrul cadrului vibrator, trece
mecanismul de acionare. Pe pereii laterali se gsesc suporii arcurilor prinsi de butucii
montati pe peretele lateral. Ciurul este prevzut cu sistem de ntindere a suprafeelor de
ciuruire.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
12

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Mecanismul de acionare realizeaz fora perturbatoare centrifugal pentru punerea n


miscare a cadrului vibrator. Fora centrifugal este dat de dou mase asezate excentric pe
cele dou capete ale arborelui de acionare. Arborele de acionare care trece prin pereii
cadrului vibrator, este montat pe doi rulmeni, iar carcasa rulmentului este fixat pe pereii
cadrului vibrator. Amplitudinea vibraiilor poate fi reglat prin intermediul contragreuttilor
reglabile.
Batiul este un cadru alctuit din profile I, pe care se gsesc picioarele cu suportii
arcurilor.
Fundatia pe care se monteaz batiul ciurului trebuie s asigure o rigiditate maxim.
Fundatia const ntr-o plac pardoseal din beton armat pentru ciur, batiu i benzi
transportoare si radier general din beton armat pentru buncr.
Fundatia pentru montarea utilajelor se va realiza la adncimea impus constructiv pe
stratul de loess galben cu o incastrare corespunztoare n terenul natural.
Se va acorda o atentie deosebit la executarea spturilor de fundatii. Umpluturile de
pmnt din jurul fundatiilor vor fi realizate din loess galben, curat, bine compactat, n straturi
subtiri de 15 - 20cm grosime.
Picioarele de la benzile transportoare se vor fixa n fundatie, prin intermediul
conexpandurilor.

I.8. Finisaje
Suportul metalic este fcut din otel carbon, galvanizat la cald.

I.9. Rezistenta la foc


n incint se va realiza un hidrant de incendiu. Constructia va fi prevzut cu 1
stingtor portabil.
Nu se vor depozita substante poluante, explozive sau inflamabile. Vor fi respectate
toate normele PSI si NTSSM n vigoare.

I.10. Evaluarea investitiei


Investitia se evalueaz la suma de 150.000 lei.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


13

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Amplasarea se va face cu respectarea conditiilor din avize si din certificatul de


urbanism.

I.11. Modul de asigurare a utilitatilor


Alimentarea cu apa potabila pentru personalul societatii care desfasoara aceasta
activitate este furnizata zilnic in canistre de 5-10 litri.
Evacuarea apelor menajere uzate se realizeaza intr-un bazin cu pereti betonati,
vidanjabil, in baza unui contract ce va fi semnat cu un operator economic de profil din zona.
Alimentarea cu energie electrica se va face prin conectarea la reteaua care alimenteaza
satul Condrea. Lungimea retelei de alimentare fiind de cca. 500 m.
Pe timpul rece incalzirea spatiilor de lucru se va realiza cu combustibil solid (lemne).

I.12. Asigurarea apei tehnologice


Sursa de apa va fi preluata din panza freatica, prin saparea sub adancimea de 4,5 m
(adancimea nivelului hidrostatic in zona).

I.13. Functionalitate si productie estimata


Functionarea obiectivului este sezoniera si insumeaza cca. 210 zile/an.
Productia anuala estimata maxima: 67200 m.c.
Capacitatea de productie maxima: 40 mc/ora
40 mc/ora x 8 ore/zi x 210 zile/an = 67200 mc balast
67200 mc balast x 2 mc apa/mc balast = 134 400 mc apa/an
134 400 mc apa/an : 210 zile lucratoare/an = 640 mc apa/zi
640 mc apa/zi : 8 ore lucratoare/zi= 80 mc apa/ora

In conditiile unui grad de recirculare al apei de 80% cerinta de apa este data in
Tabelul1.
Tabel 1- Cerinta totala de apa
Q

Necesar apa

Qzi max

192

Coeficient de
variatie
zilnica
1,1

Qzi med

160

1,1

Mc/zi
C1 X C2

L/s
C3:28800

Mc/an
C3 x 210

Mii mc/an

211,2

7,33

44 352

44,35

176

6,11

36 960

36,96

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


14

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

128

Qzi min

1,1

140.80

Staie de sortare agregate minerale

4,889

29 568

Qorar max

26,4 mc/ora ( 211,2 mc/zi :8 ore)

Qorar max

7,33 l/s ( 26,4 mc/ora: 3600 sec/ora x 1000 l)

2013

29.568

I.14. Lucrri de refacere a amplasamentului


Modelul constructiv ales presupune ca toate construciile i utilajele sa fie provizorii,
avnd posibilitatea de a fi dezasamblate i mutate pe un alt amplasament.
Prin urmare, dei n proiect nu este specificat durata de funcionare a Statiei de
sortare a agregatelor minerale, este posibil ca dup o perioad de timp societatea comercial
s doreasc nchiderea activitii.
n acest sens se vor lua urmatoarele masuri:
terenul va fi eliberat de toate constructiile anexe
completarea stratului de pamant vegetal decopertat
pastrarea cotei initiale a terenului
inierbarea suprafetei de 5000 m2 aferenta proiectului.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


15

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL I I
FUNCTIONAREA
MINERALE

STATIEI

DE

SORTARE

AGREGATELOR

II.1. Scopul si obiectivele proiectului


Scopul proiectului este construirea unei statii de sortare a agregatelor minerale n
extravilanul satului Condrea, comuna Umbrreti.
Proiectul propus de S.C. KORALIS S.R.L. la nivelul terasei rului Siret, are
urmtoarele obiective:
mprejmuirea suprafete de 5000 m2 n extravilanul satului Condrea, comuna
Umbrreti cu plasa de srm zincat mpletit, montat pe spalieri (stlpi) din
beton
amenajarea terenului din incinta prin decopertarea stratului de pamant in
vederea realizarii constructiilor
realizarea cailor de acces auto si pentru personalul muncitor
stratul de pamant vegetal ndeprtat de pe suprafaa amenajata va fi utilizat la
amenajarea perimetrala a terenului (inierbarea terenului si plantarea unor
arbusti)
amplasarea unei constructii metalice, a unui bazin de alimentare, bazin de
decantare, o barac metalic mobil si o fos septic cu WC, conform proiect
intretinerea si exploatarea statiei de sortare a agregatelor minerale

II.2. Mod de functionare


Utilajele folosite au rolul de a sorta produsele granulate. Sortarea are loc datorita
miscarii oscilatorii determinate de forta centrifuga produsa de contragreutatea de pe
mecanismul de actionare. Agregatele minerale sunt transportate pana la buncarul de
alimentare cu ajutorul basculantei. De aici aceste agregate sunt dirijate prin intermediul unei
benzi transportoare pana la ciurul de sortare prevazut cu 4 nivele. Sunt prevazute 5 benzi ciursortare-padoc, inclusiv pentru refuzul de ciur. Transportorul (banda transportoare) este
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
16

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

prevzut cu jgheab de alimentare, jgheab de deversare, curitor de band, aprtoare la


tamburul de ntoarcere si picioare de susinere. Apa folosita in procesul tehnologic este
evacuata printr-o conducta metalica intr-un bazin de decantare. Apa uzat intr n bazinul de
decantare printr-un distribuitor care are rolul de a linisti curenii care se formeaz la intrarea
n bazin. La captul opus, apa curat de prile n suspensie, este colectat printr-un clugr
si prin intermediul unei conducte metalice este transportat n bazinul de alimentare rezultnd
un proces de recirculare a apei. Apa de splare este recirculat n procent de 80% printr-un
sistem de conducte metalice ce face legtura ntre ciurul vibrator tip CV18/45 si bazinul
decantor. Diferena de 20 % volum de ap este antrenat de agregatele splate, este colectat
printr-un sistem de captare si dirijat n bazinul de decantare. Completarea necesarului de apa
din perioada de vara se face dintr-o fantana proprie.

II.3. Materii prime utilizate pe amplasament


n perioada de realizare a statiei amenajare si pozitionarea constructiilor pe suprafaa
amplasamentului nu vor fi utilizate materii prime.
n perioada de realizare a probelor de lucru vor fi utilizate materiale rezultate din
excavaii (in forma bruta).
Dup construirea bazinelor de alimentare- decantare se va utiliza apa din fantana
proprie.
Conform productiei anuale estimate de 67200 m.c. in 210 zile/an consumul de apa
necesar este de 640 mc apa/zi (8 ore lucratoare/zi). Tinand cont de coeficientul de variatie
zilnica (c=1,1) si de gradul de recirculare de 80% al apei rezulta un necesar de 26,4 mc/ora.
Eventualele pierderi pot fi compensate din fantana proprie.

II.4. Substane/preparate chimice utilizate


n perioada de exploatare a statiei de sortare agregate minerale se va utiliza numai la
basculante combustibil petrolier motorin - substan ncadrat conform OUG 1408/2008
privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase n categoriile substane
inflamabile i periculoase pentru mediul nconjurtor. n cazul unor deversri accidentale
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
17

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

aceste substane pot determina impurificarea factorilor de mediu sol i ap. Cantitile de
carburani din rezervoarele utilajelor (basculante) sunt reduse i nu pot produce poluri
majore ale mediului nconjurtor.
Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocai
lubrifiani, n nici un fel de recipieni (Tabel 2) . Schimburile de ulei la mijloacele auto se va
face n uniti de profil autorizate d.p.d.v. al proteciei mediului s achiziioneze acest tip de
deeu.
Tabel 2- Materii prime sau substante chimice utilizate
Nr crt.

Denumire

1
2

Ulei hidraulic
Ulei de transmisie

motorina

necesar apa in procesul


tehnologic

Cantitate
anual
Perioada de contrucie

Furnizor

Ateliere service
Ateliere service
Perioada de funcionare

Firme specializate n
asigurarea necesarului
zilnic
211,2 mc/zi x
210 zile =
44352mc

ape menajere
Firme
specializate
n
colectare in baza unui
contract ce va fi semnat cu
un operator economic de
profil din zona.

uleiuri minerale
Ferme
specializate
asigurarea mentenantei

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracii medii de distilare n compoziia
creia intr hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice i mixte. Motorina, conform Fiei
Tehnice de Securitate prezint risc de inflamare, se aprinde uor n contact cu suprafeele
nclzite, n contact cu scntei sau flcri deschise.
Formeaz amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:
inferioar, % vol. - 6,0;
superioar, % vol. - 13,5.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
18

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Normele Generale Romne de Protecia Muncii (ed. 2002) indic valori limit de
expunere profesional de 700 mg/m3 pentru 8 ore, i de 1000 mg/m3 pentru 15 minute.
Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorin la staiile PECO, iar utilajele
care funcioneaz pe motorina vor fi alimentate zilnic din recipieni metalici etani. Se va
acorda o atenie sporit manevrrii carburanilor, nefiind permise scpri accidentale, att din
considerente de protecia mediului, ct i economice.

CAPITOLUL III
LOCALIZARE GEOGRAFICA
Din punct de vedere geografic amplasamentului proiectului Staie de sortare
agregate minerale com. Umbraresti judetul Galati este situat n marea unitate
geomorfologic Cmpia Romn, ntr-o zon de subzisten accentuat Cmpia Siretului
Inferior, la contactul cu partea sudic a Culoarului Siretului, altitudinea medie n zon fiind de
circa 23 mdM (Figura 4). Din punct de vedere morfologic zona este situat n Cmpia
Tecuci, o cmpie de terase, acoperit de loess i dune de nisip.

Figura 4- Localizare geografica proiect Staie de sortare agregate minerale com.


Umbraresti judetul Galati
Cmpia Tecuci este singura subunitate a Cmpiei Romne situat la est de rul Siret
i se extinde pe 60 km de la sud la nord i 30 km de la vest la est. Altitudinea variaz de la
150 m n zona de contact cu Colinele Covurluiului i Colinele Tutovei pn la 5 m n sud
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
19

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Imaginea satelitara poate fi analizata in Figura 5. La nivelul Cmpiei Tecucilor se evideniaz


urmtoarele subregiuni: cmpia Cosmetilor (ntre Siret i Brlad), terasa nalt Ghidigeni,
cmpia joas acoperit de nisipuri (n sud) i lunca Brladului.
Proiectul Staie de sortare agregate minerale com. Umbraresti judetul Galati va fi
implementat n zona cmpiei Cosmetilor care este acoperit cu un strat de loess.

Figura 5- Imagine satelitara a amplasamentului zonal


Suprafaa de teren care va fi supus proiectului prin lucrri de construire a unei statii
de sortare agregate minerale este ncadrat n extravilanul comunei Umbrreti conform
certificatului de urbanism nr. 91/5200 din 09.07.2013.
Zona nu cuprinde riscuri naturale speciale de alunecri de teren sau inundaii.
Amplasamentul este situat n vecintatea ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior ( cca
300 m de la limita vestic a perimetrului i cca 180 m de la limita sudic pn la aria de
protecie special avifaunistic) i la limita estica a sitului de importan comunitar ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior.
Suprafaa amplasamentului dar i terenurile nvecinate sunt acoperite cu vegetaie
alctuit din specii xeroterme ierboase i arbuti din speciile Crataegus monogyna i Rosa
canina si Elaeagnus angustifolia.
n lungul sectorului de ru situat n zona amplasamentului analizat, att pe malul
stng ct i pe malul drept, exist diguri situate n vecintatea malurilor pentru protecia
mpotriva inundaiilor.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


20

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Amplasamentul Statiei de sortare a agregatelor minerale apartine S.C. KOROLIS


S.R.L. ce are ncheiat un contract de comodat pentru o suprafa de 316.000 mp obinut de
soii Rdulescu Costel i Rdulescu Didina printr-un schimb de terenuri cu primria comunei
Umbrreti.

III.1. Coordonatele amplasamentului in sistem de proiectie STEREO 1970


In zona limitrofa amplasamentului Statiei de sortare a agregatelor minerale se afla in
derulare un alt proiect cu denumirea Lucrri de amenajare iaz piscicol n comuna Umbrreti,
judeul Galai tot al S.C KOROLIS S.R.L. ce presupune realizarea unei amenajri piscicole
n vederea creterii n sistem intensiv a crapului de cultur n amestec cu alte specii (peti
fitoplanctonofagi i rpitori). Acest teren pe care se implementa proiectul are o suprafa de
10,00 ha, punctele topografice (XY) ce delimiteaz amplasamentul, exprimate n sistem de
referin STEREO 70 sunt prezentate n tabelul 3.
Tabel 3-Coordonatele amplasamentului Lucrri de amenajare iaz piscicol n sistem
de proiecie STEREO 70
Punctul

469778

688193

469945

688776

469753

688725

469594

688234

Coordonatele amplasamentului Statiei de sortare a agregatelor minerale in sistem de


proiectie STEREO 1970 se afla in tabelul 4 iar amplasarea suprafeei propuse pentru
implementarea proiectului n raport cu ROSCPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior este prezentata in Figura 6.
Tabel 4-Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului Statiei de sortare a agregatelor
minerale
Punctul

470207.414

688780.077

470207.348

688893.577

470191.727

688887.521

470157.366

688863.048

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


21

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

470157.414

Staie de sortare agregate minerale

2013

688780.048

AMPLASAMENT

ROSCI 0162
ROSPA 0071

Figura 6- Pozitionarea obiectivului Statie de sortare a agregatelor minerale n raport cu


ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior
Prin proiectul analizat se propune ca suprafaa amplasamentului de 0,5 ha, n prezent
fr construcii s fie modificat astfel:
-suprafata total construit (Sc) = 1259,50 mp
-suprafata adiacenta constructiilor =3740,5 mp
Lucrrile realizate de S.C. KOROLIS S.R.L nu vor afecta schema cadru de amenajare
a bazinului hidrografic al rului Siret deoarece amplasamentul este situat la distan fa de
albia minor a rului, n exteriorul digului de protecie al canalului hidroenergetic.

III.2. Regimul juridic


Conform certificatului de urbanism nr. 91/5200 din 09.07.2013 terenul este situat n
extravilanul comunei Umbrreti fiind proprietatea personal a d-nilor Rdulescu Costel si

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


22

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Rdulescu Didina conform Contractului de schimb nr. 2326/18.10.2012 i deinut de SC


KOROLIS SRL prin Contractul de comodat nr. 2373/23.10.2012.

CAPITOLUL IV MODIFICARI FIZICE CARE DECURG DIN


IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului determina modificari de natura fizica pe suprafata alocata
de 5000 mp. ce vor fi analizate si detaliate corespunzator in functie de procesul tehnologic
abordat.

IV.1. Modificri fizice n etapa lucrrilor de deschidere


Accesul la amplasamentul proiectului se va realiza din drumul judeean care leag
localitatea Condrea de DN 25 Galai Hanu Conachi Tecuci, pe un drum de exploatare n
lungime de cca. 1 km care traverseaz digul de aprare i ajunge n zona dig mal stng ru
Siret. Accesul n incint se va face direct din drumul de exploatare existent. Drumul de
exploatare din care se va accede la suprafaa propus pentru implementarea proiectului este n
lime de 6,00 m i este balastat i asigur accesul pe toat latura sudic a proprietii
ntreinerea drumurilor de acces se face prin lucrri de astupare a gropilor aprute,
volume mai mari de piatr i balast fiind puse n oper n special toamna i primvara.
Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi ci de acces.

IV.2. Modificri fizice n etapa lucrrilor de exploatare


Proiectul determin modificri fizice nesemnificative pe suprafaa propus pentru
implementare, fr a produce schimbri pe zonele nvecinate (Tabel 5).
Din lucrrile de decopertare va rezulta sol vegetal i steril. Prin executarea lucrrilor
de decopertare a stratului vegetal aferent constructiilor va rezulta o cantitate nesemnificativa
de pamant vegetal dar care va fi utilizat ulterior pentru diferite plantari a perimetrului afectat
respectiv prin ambientarea suprafetelor adiacente constructiilor si cailor de acces.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


23

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Sterilul reprezentat de argila nisipoas i nisipul argilos va fi depozitat pe conturul


suprafeei si va fi derocat cu excavatorul i depozitat pe pilierii marginali ai perimetrului i va
fi folosit apoi la recopertarea, nivelarea i acoperirea gropilor adiacente.
Tabel 5- Modificrile fizice produse pe fiecare faz a etapei de exploatare
Nr.

Etapele tehnologiei de

crt.

exploatare

1.

Modificrile fizice produse

bornarea perimetrului

nu produce modificri fizice la nivelul terasei

propus pentru

rului Siret

amenajare
2.

3.

trasarea fiilor pentru

nu produce modificri fizice la nivelul terasei

decopertare

rului Siret

ndeprtarea stratului

produce modificri la nivelul fiilor care vor fi

de pamant vegetal

excavate prin indepartarea stratului de sol

aferent constructiilor

vegetal i depozitarea acestuia n vederea


utilizrii ulterioare la plantari de arbori si
arbusti

4.

5.

6.

7.

transportul pamantului

nu produce modificri fizice la nivelul luncii

vegetal

rului Siret fiind utilizate ci de acces existente

transportul materialelor

nu produce modificri fizice la nivelul luncii

aferente constructiilor

rului Siret fiind utilizate ci de acces existente

exploatarea statiei de

nu produce modificri fizice la nivelul terasei

sortare

rului Siret

insamantarea de

n perioada de exploatare a statiei de sortare

ierburi perene si

nu se produc modificri fizice suplimentare

plantarea de arbori si

la nivelul teraselor rului Siret; evoluia

arbusti forestieri

habitatelor nou create poate determina, n


timp, o cretere a biodiversitii specifice n
zon.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


24

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n aceast etap nu se vor produce modificri fizice importante. Ecosistemul nou


creat va evolua ctre creterea numrului de specii datorit speciilor arbustive i
arborilor care vor fi plantai pe conturul perimetrului.

CAPITOLUL V
RESURSE NATURALE
PROIECTULUI

NECESARE

IMPLEMENTARII

V.1. Resurse naturale necesare pentru implementarea proiectului

Resursele naturale folosite de S.C. KOROLIS S.R.L. sunt reprezentate de agregatele


minerale excavate.

Nisipuri i pietriuri
Poiectul denumit Lucrari de amenajare iaz piscicol aflat in derulare si care apartine
tot S.C. KOROLIS S.R.L pune la dispozitie beneficiarului agregatele minerale excavate si
introducerea acestora in procesul tehnologic de sortare. Se preconizeaz obinerea unui volum
de 619.075 mc, n perioada 2013-2020 ceea ce ofera premiza asigurarii resurselor necesare
implementarii proiectului Statie de sortare agregate minerale.
Resursele naturale utilizate ca urmare a implementrii proiectului sunt agregatele
minerale i apa. Subsolul amplasamentului excavat prezint, pn la adncimea de 7,2 m, un
complex aluvionar de nisipuri i pietriuri de vrst Holocen superior, alctuit din fragmente
detritice, alohtone, poligene, de natur predominant sedimentar i metamorfic, provenite din
formaiunile de platfom i cele carpatice, material erodat i transportat de rul Siret.
Depozitele aluvionare au o structur torenial, fiind sedimentate ntr-un mediu
fluviatil cu regim hidrodinamic variabil. Aceste depozite sunt alctuite n principal din
nisipuri mediu granulare la grosiere i pietriuri. Nisipurile sunt cuaroase, cu forme
subrotunjite iar pietriurile conin elemente de cuar, gresii, cuarite i calcare, cu un grad de
rotunjire avansat. Depozitele aluvionare sunt uneori acoperite de un strat subire i
discontinuu de argile nisipoase, pe care s-a format pe alocuri solul vegetal.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
25

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Compoziia mineralogic reflect proveniena din roci rezistente la procesele fizicochimice poate fi separat n dou fraciuni: nisipoas i grosier. Zcmntul de agregate
minerale este alctuit din dou fracii: psamitic i psefitic. Fracia psamitic este alctuit
din nisip slab prfos, mijlociu pn la mare, alctuit din granule de cuar subrotunjite la
subangulare, cenuii la care se adaog granule de feldspat, paiete de muscovit i mici
fragmente de roci (clacare, isturi, gresii). Compoziia fraciei psefitice pentru elemente cu
diametrul > 7 mm este prezentat n tabelul de mai jos.
Compoziia petrografic a sedimentelor psefitice i psamitice permit ca acestea s fie
folosite la fabricarea diferitelor tipuri de betoane i la construirea de drumuri i ntreinerea
acestora.
Compoziia granulometric (Tabel 6) indic prezena unor acumulri de agregate
naturale de ru, care se ncadreaz n categoria nisipuri i pietriuri cu bolovni.

Tabel 6- Granulometria agregatelor minerale


Pri levigabile
(%)
( 0,05 mm)

Granulometrie (%)
Nisip
(0,05-2,0
mm)
23,00

Pietri
(3-20
mm)
37,00

Bolovni
( 20 mm)
5,00
35,00

Prin sortare se pot obin urmtoarele sorturi n procente: sort 0 3 mm (23%), sort 3
7 mm (15%), sort 7 16 mm (20%), sort 16 31 mm (20%), sort 31 71 mm (17%).
Sorturile se ncadreaz n prevederile STAS 1243/74.
Cantitatea de pri levigabile prezent n zcmnt se datoreaz unor pelicule subiri
de argil sau materialului argilos existent ntre agregate.
Din analizele de laborator (studii de fezebilitate), rezult c agregatele minerale din
zcmnt, corespund cerinelor impuse de prevederile STAS SR 662/2002, SREN
13139/2002 i SREN 12620/2003.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


26

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Din punct de vedere calitativ parametri depozitelor de agregate minerale din zona
studiat se ncadreaz n limitele STAS 166/1984 agregate minerale grele pentru betoane i
mortare cu liani naturali i STAS 662/1989 agregate minerale de balastier pentru lucrri
de drumuri.

V.2. Resurse naturale exploatate pentru implementarea proiectului din aria


natural protejat
Amplasamentul proiectului Statie de sortare agregate minerale propus este situat n
vecintatea sitului de importanta avifaunistica ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior (cca 300
m de la limita vestic a perimetrului i cca 280 m de la limita sudic pn la aria de protecie
special avifaunistic) i la limita nord-estica a sitului de importan comunitar ROSCI 0162
Lunca Siretului Inferior.
In cadrul proiectului propus nu vor fi folosite resurse naturale din aria de
protecie special avifaunistic ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior.
Din situl de importan comunitar ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior va fi utilizat
un volum de 67200 mc agregate minerale/an i o suprafa de teren de 0,5 ha (Figura 7).

AMPLASAMENT
5000 M.P.

Figura 7- Suprafaa de teren ocupat de proiect la nivelul ariilor naturale protejate


din zon

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


27

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL VI DESEURI, EMISII SI ZGOMOT GENERATE


DE PROIECT SI MODALITATI DE ELIMINARE
VI.1. Deeuri generate de implementarea proiectului.
Obiectivele i msurile care trebuie urmrite i respectate n aceeai msur pe toat
perioada executrii lucrrilor trebuiesc s se concretizeze prin:
reducerea la surs i colectarea selectiv a deeurilor;
cunoaterea cantitilor i tipurilor de deeuri, i gestionarea corespunztoare a
acestora planificarea nc din fazele iniiale i organizarea lucrrilor;
dezvoltarea interesului i a responsabilitii pentru meninerea unui mediu natural
echilibrat i curat.
n urma desfurrii proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L., vor rezulta
urmtoarele tipuri de deeuri:
ape uzate n perioada de sortare a agregatelor de balastier;
deeurile tehnologice din activitatea de producie sunt reprezentate de stratul de
copert ndeprtat de pe suprafaa amplasamentului;
deeurile menajere generate pe amplasament n perioada executrii lucrrilor
propuse prin proiect provin de la personalul care exploateaz utilajele;
deeurile de ambalaje produse pe amplasament sunt de dou tipuri: PET-uri i
ambalaje de hrtie i carton (produse de muncitori);
ape reziduale in fosa septica

Ca urmare a folosirii autocamioanelor pentru transportul agregatelor minerale pot


rezulta urmtoarele tipuri de deeuri:
uleiuri uzate 0,25 t/an
anvelope uzate 4 buc/an
baterii uzate 2 buc/an
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
28

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Anvelopele uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile


vor fi efectuate la uniti specializate i autorizate care vor asigura eliminarea acestor deeuri
conform legislaiei n vigoare.
Bateriile i acumulatori auto nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece
schimburile vor fi efectuate la uniti specializate i autorizate care vor asigura eliminarea
acestor deeuri conform legislaiei n vigoare .
Uleiurile uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile de
uleiuri din angrenajele utilajelor vor fi efectuate la uniti specializate i autorizate care vor
asigura eliminarea acestor deeuri conform legislaiei n vigoare.
Deseurile menajere se produc doar de ctre personalul care va fi implicat n execuia
lucrrilor de exploatare. La limita perimetrului de exploatare vor fi amplasate europubele,
etane, fr scurgere n mediu. Personalul care deservete punctul de lucru va fi instruit
pentru a colecta aceste deeuri.
Cantitatea de deeuri menajere rezultate din activitatea obiectivului se calculeaz
astfel:
Q = 5 persoane x 0,25 kg / pers./zi x 22 zile = 27,5 kg / lun
Din procesul tehnologic care se va desfura pe amplasament nu rezult ambalaje.
Astfel de deeuri sunt produse numai de personalul care deservete utilajele i vor fi n
principal reprezentate de PET-uri.
PET-uri 2,5 kg/lun X 8 luni de lucru efectiv = 20 kg.
Pentru gestionarea corect va fi amplasat n incinta perimetrului un container pentru
colectarea selectiv a acestora.
Ca urmare a amenajrii statiei de sortare vor rezulta deeuri menajere generate de
angajaii care vor deservi punctul de lucru. Pentru eliminarea acestor deeuri S.C. KOROLIS
S.R.L. va instala containere etane, fr scurgere n mediu, pentru colectare selectiv i va
ncheia un contract de prestri servii cu o firm specializat n gestionarea acestor tipuri de
deeuri.

VI.2. Mod de eliminare a deseurilor


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
29

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face n uniti de profil autorizate din punct de
vedere al proteciei mediului.
Bateriile i acumulatori auto se vor schimba la uniti specializate i autorizate care vor
asigura eliminarea acestor deeuri conform legislaiei n vigoare
Anvelopele uzate vor fi schimbate la uniti specializate i autorizate care vor asigura
eliminarea acestor deeuri conform legislaiei n vigoare.

Sunt interzise urmtoarele activiti:


deversarea uleiurilor uzate n apele de suprafa, apele subterane i n sistemele de
canalizare;
evacuarea pe sol sau depozitarea n condiii necorespunztoare a uleiurilor uzate,
precum i abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea i incinerarea acestora;
valorificarea i incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaz poluare peste
valorile limit admise de legislaia n vigoare;
amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri coninnd
bifenili policlorurai sau ali compui similari i/sau cu alte tipuri de substane i
preparate chimice periculoase;
amestecarea uleiurilor uzate cu motorin, ulei de piroliz, ulei nerafinat tip P3,
solveni, combustibil tip P i reziduuri petroliere, i utilizarea acestui amestec drept
carburant;
amestecarea uleiurilor uzate cu alte substane care impurific uleiurile;
incinerarea uleiurilor uzate n alte instalaii dect cele prevzute n HG nr. 128/2002
privind incinerarea deeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
colectarea, stocarea i transportul uleiurilor uzate n comun cu alte tipuri de deeuri;
utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
Deeurile menajere produse de personalul care deservete perimetrul de exploatare al
statiei de sortare vor fi colectate n containere etane, fr scurgere n mediu, amplasate n
vecintatea accesului ctre perimetrul de lucru.
Deeurile menajere vor fi eliminate prin contractarea serviciului cu o societate
autorizat de salubritate.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
30

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Modul de gestionare a tipurilor de deseuri rezultate este prezentat in Tabel 7.

VI.3. Emisii generate in atmosfera


Emisiile n atmosfer generate de implementarea proiectului sunt:
pulberile minerale n suspensie determinate de transportul agregatelor minerale
pe drumurile de exploatare;
pulberi minerale in suspensie determinate de banda de alimentare si sortare a
agregatelor minerale
emisiile de gaze rezultate n urma arderii combustibilului n motoarele termice
ale utilajelor i mijloacelor de transport.
Din msurtorile efectuate n alte locaii asupra surselor de poluare a aerului rezult:
pulberile minerale n suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (n condiii de
mediu umed la 28C, umiditate relativ de 71 %, calm atmosferic), valoare sub
limita admis de 0,15 mg/mc;
emisiile gazoase provenite din arderea combustibilului n motoarele termice
ale mijloacelor de transport motorin.
Realizarea proiectului presupune utilizarea unor mijloace de transport ( basculante) cu
un consum mediu calculat astfel:
7 litri/ora x 5 ore/zi =35 litri/basculanta (zi), rezulta un consum lunar de 35 l x 20 zile=
=700 l/luna

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


31

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

Tabel 7- Tipurile de deseuri si modul de valorificare


Deeuri nepericuloase

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


32

2013

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

nr.
crt.

Denumire
deeu

Cod
deeu
conf.
H.G.
856/2002

Sursa

Staie de sortare agregate minerale

Cantitatea

Starea
fizic

2013

Depozitare/eliminare

1.
Deeuri menajere

20 03 01

angajai

0,54 t/an

solid

europubele

Deeuri de
ambalaje

20 01 01

angajai

0,04 t/an

solid

containere pentru
colectare selectiv

2.

20 01 39
3.
Anvelope uzate

16 01 03

utilajele i
mijloacele de
transport

3 buc/an

solid

nu se depoziteaza in
amplasament, se preda la
firmele autorizate, care
opereaza schimbul
acestora

Sol vegetal i steril

01 03 01

perimetrul de
exploatare

164.679 mc

solid

pe laturile perimetrului
amplasamentului

solid

Firm autorizat

4.

Deeuri comercializate
5.
Anvelope uzate

16 01 03

utilajele i
mijloacele de
transport

3 buc/an

Destinaia definitiv a deeurilor


6.
Deeuri menajere

20 03 01

ntreaga unitate

0,54 t/an

solid

Contract cu o firm
specializat care le va
transporta la un depozit
autorizat

Deeuri de
ambalaje

20 01 01

angajai

0,04 t/an

solid

Contract cu o firm
specializat care le va
prelua pe categorii i
utiliza n scopul
reciclrii.

perimetrul de
exploatare

164.679 mc

solid

Amenajarea zonei
perimetrale

7.

20 01 39
8.
Sol vegetal i steril

01 03 01

Evaluarea emisiilor generate de sursele asociate lucrrilor de construcie nu poate fi


fcut n raport cu prevederile OM 462/1993 Condiii tehnice privind protecia atmosferei

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


33

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevzute de OM 462/1993 se refera la surse
dirijate.
n etapa de construcie vor fi folosite utilaje i mijloace de transport echipate cu
motoare cu ardere intern obinuite, la care emisiile de noxe n atmosfer se ncadreaz n
prevederile normelor de funcionare. n concluzie, putem afirma c emisiile de poluani
atmosferici rezultai prin sortarea agregatelor minerale se pe suprafaa perimetrului i
transportul acestora se ncadreaz n limitele STAS- ului 1257/87.
Dup cum am menionat anterior, poluanii rezultai din arderea carburailor sub
forma gazelor de eapament sunt:
particulele
dioxidul de sulf (SO2),
monoxidul de carbon (CO),
oxizii de azot (NOx)
compuii organici volatili(COV).
Prin combustia unei cantiti de 1000 l motorin rezult urmtoarele cantiti de
noxe:
particule: 0,222 kg;
SOx: 0,005 kg;
CO: 0,001 kg;
hidrocarburi: 0,480 kg;
NOx: 1,450 kg;
aldehide i cetone: 0,120 kg.
Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorin pentru
desfurarea lucrrilor n perioada de exploatare este de 7 litri/basculanta.
Prin combustia cantitii de 7 l motorin ntr-o or, rezult urmtoarele cantitile de
noxe prezentate n tabelul 8.

Tabel 8- Calculatie noxe la o basculanta/ora


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
34

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Poluant

Factor
de Debit masic
emisie/1000 l g/h

SOx
CO
Hidrocarburi
NOx

0,001
urme
0,152
0,461

Staie de sortare agregate minerale

2013

0,003
urme
0,334
0,098

Avnd n vedere c sursele de poluare studiate sunt surse nedirijate, adic aerul
impurificat nu este prelucrat, evacuat controlat printr-un sistem de exhaustare, nu se pot aplica
prevederile Ord. 462/93 n ceea ce privete limitarea la emisie a poluanilor n atmosfer.
n etapa de funcionare a statiei de sortare nu exist surse de poluare a factorului de
mediu aer.

VI.4. Mod de reducere a emisiilor


Msurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenrii
pulberilor de ctre autocamioane sunt msuri de tip operaional specifice acestui tip de surse.
S.C. KOROLIS S.R.L. va lua urmtoarele msuri pentru a reduce emisiile n atmosfer:
stropirea drumului de exploatare pentru a mpiedica antrenarea unei cantiti mari de
pulberi n aer n sezonul cald cnd precipitaii sunt reduse;
balastarea drumurilor de exploatare inclusiv in interiorul statiei;
evitarea ncrcrii mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi n
suspensie n condiiile n care viteza vntului depete 3 m/s;
stropirea depozitelor de agregate minerale n sezonul cald pentru a menine umiditatea
rocilor n scopul reducerii antrenrii pulberilor n atmosfer prin eroziune eolian;
deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pmnt sau balastate cu viteze
de maxim 10 km/h;
gestionarea corespunztoare a deeurilor rezultate pe amplasament;
efectuarea reviziilor tehnice periodice i respectarea parametrilor RAR pentru
mijloacele de transport i utilaje n ceea ce privete emisiile de noxe.
Pentru a mpiedica antrenarea de particule n atmosfer datorit miscarii
subansamblelor statiei de sortare n perioadele secetoase i calde acestea vor fi stropite cu o
pulverizare foarte fina.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
35

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Pentru a reduce impactul acestora asupra factorului de mediu-aer basculantele trebuie


s respecte prevederile legale n vigoare evaluate odat cu inspecia tehnic astfel nct S.C.
KOROLIS S.R.L. va efectua n mod regulat reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe
toat perioada derulrii proiectului, acestea s se ncadreze n prevederile legale.

VI.5. Zgomot si vibratii


Din momentul nceperii lucrrilor de amenajare a statiei de sortare i pn la
finalizarea acesteia pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcionarea
motoarelor. Pe amplasament nu se vor produce zgomote n mod continuu, emisiile sonore
fiind generate n timpul programului de lucru.
Sursele poteniale care genereaz zgomot i vibraii aferente proiectului sunt tipice
pentru lucrrile de constructie i cuprind n general:
operarea utilajelor pentru amenajarea terenului
operarea vehiculelor pentru transportul materialelor de constructii;
probele de lucru pot genera zgomote ale benzilor transportoare si ansamblul
statiei de sortare.
Conform HG 1756/2006, pentru echipamentele utilizate pe perioada execuiei nivelul
de putere acustic admis este prezentat in Tabelul 9.
Tabel 9- Nivelul de putere acustica admis
Tip echipament

Maini de compactat

Buldozere, ncrctoare

Putere net instalat


P (n kW)
Putere electric Pel [kW]
p8
8 < p 70
p > 70
p 55
p > 55

Nivelul de putere acustic


admis
db/1 pW
105
106
86 + 11 lgP
103
84+11 lgP

Nivelul de zgomot variaz funcie de tipul i intensitatea operaiilor, tipul utilajelor n


funciune, regim de lucru, suprapunerea numrului de surse i dispunerea pe suprafa
orizontal i/sau vertical, prezena obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
Din msurtori, efectuate la societi cu activiti similare, nivelul de zgomot definit, n
zona utilajelor, la o distana de 10 15 m prezint valori de 60 115 dB(A) zon de aciune
a mijloacelor auto
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
36

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Pentru activiti de tip industrial sunt prevzute reduceri ale nivelului de zgomot la
limita funcional din mediul urban, prin STAS 10009/88.
Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88, este de 50
dB(A). n apropierea locuinelor, nivelul echivalent continuu (Leq) msurat la 3 m distan
fa de peretele exterior al locuinei i la 1,5 m nlime fa de sol nu trebuie s depeasc 50
dB(A) i curba de zgomot de 45.
n timpul nopii (orele 22,00 6,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie s fie
redus cu 10 dB(A) fa de valorile din timpul zilei. n aceast perioad, pe suprafaa de
implementare a proiectului nu se vor produce zgomote sau vibraii.
Pentru respectarea valorilor admisibile menionate anterior, este necesar ca
exploatarea de agregate i traficul mijloacelor de lucru n i spre amplasament s fie situate la
distane de 200-300 m fa de zonele locuite.
La limita incintei, se apreciaz c nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depi pe
perioada zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A). De la limita amplasamentului propus pn
la cel mai apropiat receptor sensibil (prima cas) este o distan de cca 1000 m. Aceast
distan este suficient pentru ca zgomotul s nu depeasc valoarea de 50 dB(A) conform
STAS 10009-88.
Activitile de excavare se ncadreaz categoria locurilor de munc de munc n spaiu
deschis, i se raporteaz la limitele admise conform Normelor de Protecie a Muncii, care
prevd ca limit maxim admis la locurile de munc cu solicitare neuropsihic i
psihosenzorial normal a ateniei 90 dB (A) nivel acustic echivalent continuu pe
sptmna de lucru. La aceast valoare se poate aduga corecia de 10 dB(A) n cazul
zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).
Drumurile de exploatare din zon sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare
agricol, sunt tranzitate de locuitorii comunei cu autoturismele sau cu vitele. Suprafeele
adiacente acestor drumuri au fost supuse presiunii antropice, astfel nct, n prezent,
adpostesc un numr redus de specii adaptate la aceste condiii.
n perioada de funcionare a statiei de sortare, pe amplasament vor fi generate zgomote
periodice, la intervale diferite generate de basculante, benzile transportoare si subansamblele
statiei de sortare . Diagrama dispersiei nivelului de zgomot generat de utilaje este prezentata
in Figura 8 (Standardul romnesc STAS 10009-88: Acustica urban)
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
37

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Figura 8-Diagrama dispersiei zgomotului produs de motoarele utilajelor(STAS 10009-88)

VI.6. Modalitati de atenuare a zgomotului si vibratiilor


Zgomotele produse pe suprafaa amplasamentului atat n perioada de implementare a
proiectului cat si in timpul exploatarii statiei nu pot fi eliminate dar pot fi reduse astfel:
pe suprafaa amplasamentului vor funciona numai n caz de necesitate dou
autobasculante;
pe perioada staionrii autocamioanelor i n perioada de repaus motoarele mijloacelor
de transport i a utilajelor vor fi oprite;
se va verifica buna funcionare a utilajelor i autocamioanelor astfel nct eventualele
defeciuni s nu genereze o zgomote cu intensitate mai mare.
Perioada de funcionare a statiei de sortare nu se va constitui ntr-o surs de zgomote i
vibraii permanente, ci periodice.

VI.7. Emisii in sol

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


38

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Amplasamentul propus Statie de sortare agregate minerale se afl n terasa malului


stng al rului Siret, la cca 3,0 km fa de albia minor a rului Siret, , n apropierea satului
Condrea, n extravilanul comunei Umbrreti. Din punct de vedere geografic amplasamentul
proiectului este situat n cmpia Tecuci - subunitate a Cmpiei Romne, zona fiind constituit
din terase acoperite cu loess i dune de nisip.
Din punct de vedere pedologic, solul este slab dezvoltat avnd ca roc mam loessul
cu o

structur nisipoas. Fertilitatea redus a determinat utilizarea solurilor din zon

predominant ca pune.
Accidental solul poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorin)
de la utilajele de exploatare i de la mijloacele de transport.
Cantitile de hidrocarburi i uleiuri minerale care pot ajunge n mod accidental n sol
provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel nct nu vor provoca
impurificri semnificative ale factorului de mediu sol.

VI.8. Modalitati de diminuare a emisiilor in sol


Activitatea detransport si sortare a agregatelor minerale nu determin apariia de
emisii care s afecteze factorul de mediu sol. La nivelul amplasamentului pot s apar poluri
accidentale datorit defectrii utilajelor folosite.
Pentru eliminarea polurilor accidentale care pot afecta factorul de mediu sol se vor
lua urmtoarele msuri operaionale:
solul decopertat de pe suprafaa ce urmeaza a fi construita va fi depozitat in zonele
adiacente urmnd a fi utilizat la amenajarea perimetrala;
pe suprafaa amplasamentului vor fi marcate caile de acces care vor fi respectate
pe perioada implementrii proiectului;
respectarea suprafeei decopertate pentru constructii prevzut prin proiect;
meninerea utilajelor i mijloacelor de transport n stare de funcionare cu
inspeciile tehnice periodice efectuate;
personalul care deservete utilajele va verifica funcionarea acestora i va anuna
conducerea asupra oricrei defeciuni aprute;
utilajele care s-au defectat n timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi
ndeprtate de pe amplasament, dac defeciunile implic scurgeri de carburani
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
39

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

i/sau lubrefiani acestea vor fi captate n recipiente fr scurgere n mediu imediat


ce au fost identificate, deeurile astfel rezultate vor fi eliminate prin societile
specializate care vor executa lucrrile de reparaii;
activitile care implic ntreinere i eventualele reparaii ale utilajelor folosite pe
amplasamentul studiat vor fi executate n cadrul unor societi comerciale
specializate n prestarea unor astfel de servicii;
interzicere deplasrii utilajelor n zonele adiacente suprafeei prevzute prin
proiect cu excepia drumurilor de exploatare;
gestionarea corespunztoare a deeurilor prin colectarea lor i depozitarea n
containere amplasate la nivelul pilierilor de siguran;
amplasarea la nivelul perimetrului a unei toalete ecologice n scopul asigurrii
utilitilor minime pentru satisfacerea necesitilor fiziologice ale personalului care
va deservi lucrrile de excavare de pe amplasament;
n perioada de funcionare a statiei de sortare, va fi amenajat un bazin vidanjabil
cu capacitatea de 3 m3, pentru asigurarea necesitilor fiziologice a personalului
angajat

CAPITOLUL VII UTILIZAREA TERENULUI IN CADRUL


PROIECTULUI
VII.1. Categoria de folosin a terenului
Conform Certificatului de Urbanism 91/5200 din 09.07.2013, suprafaa de teren de
0,5 ha utilizat n cadrul proiectului se ncadreaz astfel:
Regimul juridic
-

teren situat n extravilanul Comunei Umbrreti;

dreptul de proprietate asupra terenului proprietate privat;

Regimul economic
-

folosina actual teren arabil;

Regimul tehnic - echiparea cu utiliti:


-

zona nu este echipat cu utiliti;

circulaia personalului i accesul auto se face pe un drum acoperit cu un strat


de balast.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


40

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Suprafaa pe care se propune implementarea proiectului, de 0,5 ha face parte din


terenul cu aria de 31,6 ha aflat n proprietatea soilor Rdulescu Costel i Rdulescu Didina,
care a fost obinut ca urmare a unui schimb de terenuri realizat ntre acetia i primria
comunei Umbrreti conform contractului de schimb cu ncheierea de autentificare nr. 2326
nregistrat la Biroul notarului Gaubre Odin Narcis. Amplasamentul este situat n extravilanul
comunei Umbrreti fiind intabulat n Cartea Funciar la numrul 100560 a localitii
cadastrale Umbrreti , identificat cvartal 126, parcela 6. ntreaga suprafa deinut de soii
Rdulescu Costel i Rdulescu Didina (31,6 ha) a fost dat spre folosin S.C. KOROLIS
S.R.L. pe operioad de 30 ani conform contractului de comodat cu ncheierea de autenticitate
nr. 2373.

VII.2. Suprafeele de teren care vor fi ocupate de proiect


Conform certificatului de urbanism suprafaa propus pentru implementarea proiectului
analizat este de 0,5 ha, suprafa pe care nu sunt realizate construcii. Aceasta suprafata este
localizata in imediata vecinatate a drumului de acces comunal
n conformitate cu prevederile STAS nr. 4273-2/1983 obiectivul se ncadreaz n
categoria 4 a lucrrilor hidrotehnice i clasa a IV-a de

importan pentru aprarea

inundaiilor. Lucrarea se afl n afara limitei de inundabilitate.


Pentru implementarea proiectului analizat se propune ca suprafaa amplasamentului n
prezent fr construcii s fie modificat astfel:
suprafa destinat statiei de sortare 0,5 ha imprejmuita cu gard din sarma
impletita si stalpi de beton, din care;
-suprafata total construit (Sc) = 1259,50 mp
-suprafata adiacenta constructiilor =3740,5 mp

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


41

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL VIII SERVICII SUPLIMENTARE IMPUSE DE


IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Pentru implementarea proiectului Statie sortare agregate minerale n comuna
Umbrreti, judeul Galai nu sunt necesare servicii suplimentare.
Activitatea care se va desfura pe amplasament nu implic dezafectarea de conducte
de alimentare cu ap. Necesarul de ap se va face din freaticul de suprafa situat n subsolul
amplasamentului prin constructia unei fantani. Alimentarea cu gaz nu este cazul.
Pe suprafaa amenajat ca spaiu verde se vor realiza ci de acces pentru uz pietonal.
Acestea vor fi pavate cu balast i vor fi ntreinute corespunztor prin completarea stratului de
pietri.

CAPITOLUL IX DURATA CONSTRUCIEI, FUNCIONARII,


DEZAFECTRII I EALONAREA PERIOADEI DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Tinand cont de faptul ca toate utilajele necesare statiei de sortare se prezinta sub forma
unor subansamble, acestea pot fi montate intr-o perioada scurta de timp numai dupa obtinerea
avizelor si aprobarilor specificate in certificatul de urbanism. Toate constructiile si instalatiile
sunt cu caracter provizoriu. De asemenea, dezafectarea statiei de sortare nu necesita perioade
mari de timp insa trebuie respectate cerintele privind reamenajarea terenului la forma initiala,
respectiv acoperirea stratului superficial al solului cu pamant vegetal in vederea inierbarii
suprafetei afectate.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


42

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

2013

Staie de sortare agregate minerale

CAPITOLUL
X
ACTIVITI
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

GENERATE

PRIN

Implementarea proiectului propus de S.C. KORILIS S.R.L. - Statie de sortare


agregate minerale n comuna Umbrreti, judeul Galai - genereaz n mod direct
urmtoare activiti:
obtinerea de sorturi din balast brut excavat : sort 8-16, sort 4-8, sort 16-32
obtinerea de nisip din balast brut excavat
utilizarea rationala si controlata a unui teren degradat(depozit de gunoaie)

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


43

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL XI
INFORMATII PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA SI
IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR SI
HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR
XI.1. Informaii privind Aria Special de Protecie Avifaunistic
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
Amplasamentului proiectului Statie de sortare agregate minerale este situat n
vecintatea Ariei de Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior declarat prin
H.G. 1284 din 31.10.2007 modificat prin H.G. 971/2011. Aceasta regiune a fost declarat
arie de protecie special avifaunistic ca urmare a identificrii unui numr de 22 specii de
psri cuprinse n anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE Directiva Psri.
Suprafaa sitului este de 36.492 ha.
Clasele de habitate existente la nivelului ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior,
identificate conform formularului standard Natura 2000 sunt:

plaje de nisip (2 %);


ruri, lacuri (17 %);
mlatini, tubrii (4 %);
pajiti naturale, stepe (4 %);
culturi (teren arabil) ( 36 %);
puni (7 %);
pduri de foioase (22 %);
habitate de pduri (pduri de tranziie) (8 %).
Unitile administrativ teritoriale pe raza crora care este localizat situl i suprafaa
unitii administrativ teritoriale cuprins n sit (n procente):
Judeul Brila: Mxineni (4%), Silitea (4%), Vdeni (5%);
Judeul Vrancea: Adjud (31%), Bilieti (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%),
Mreti, (16%), Nneti (10%), Plocueni (30%), Pufeti (17%), Rugineti
(4%), Suraia (21%), Vntori (12%), Vulturu (6%):
Judeul Galai: Branitea (58%), Cosmesti (28%), Fundeni (79%), Independena
(46%), Iveti (4%), Lieti (5%), Movileni (30%), Nmoloasa (40%), Nicoresti
(15%), Piscu (33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%),
endreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), Umbrresti (15%).

Obiective de conservare care stau la baza declarrii zonelor protejate i implicit a


ROSPA 0071 sunt:
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
44

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

protecia i conservarea speciilor menionate n Anexele I i II a Directivei


Consiliului 79/409/CEE;
protecia i conservarea habitatelor favorabile pentru hrnire i cuibrit.
In figura 9 este localizata suprafata proiectului propus in raport cu ROSPA 0071 Lunca
Siretului Inferior.

Figura 9- Amplasarea statiei de sortare n raport cu ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
Managementul sitului este realizat de ctre Asociaia pentru Conservarea Diversitii
Biologice Focani cu sediu n oraul Focani (str. Vrncioaia, nr. 7, tel: 0727 559 024, fax:
0337 103 166, e-mail: office@biodiversitate.ro), n baza Conveniei de Custodie (nr.
0046/23.02.2010), ncheiat cu Ministerul Mediului i Pdurilor. Custodele a ntocmit
Regulamentul ROSPA Lunca Siretului Inferior (Figura 10), conform cruia, pn la aprobarea

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


45

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Planului de Management se vor respecta msurile provizorii de conservare stabilite de ctre


custode.
Vulnerabilitatea acestui sit este determinata de activitile cu impact negativ
necontrolate asupra strii de conservare si anume:
punatul,
poluarea apei,
pescuitul sportiv,
abandonarea diferitelor categorii de deeuri,
vntoarea,
liniile de cale ferat,
inundaiile,
exploatrile de pietri i nisip,
drumurile,
eutrofizarea.

XI.2. Informaii privind Situl de Importan Comunitar


ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior
Proiectul Statie de sortare agregate minerale n comuna Umbrreti, judeul Galai
este amplasat n Situl de Importan Comunitar 0162 Lunca Siretului Inferior (Figura 11) in
apropierea unui alt proiect aflat in derulare (Amplasament iaz piscicol). Acest sit a fost
declarat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011. Regiunea a fost declarat sit de importan
comunitar ca urmare a identificrii unui numr de 7 habitate de interes comunitar i a: 2
specii de mamifere, 1 specie de reptile, 2 specii de amfibieni, 11 specii de peti i a 2 specii
nevertebrate menionate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.
Suprafaa ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior (Figura 10) este de 25.081 ha i se
ntinde pe 4 judee:
Bacu 2 %,
Vrancea 42 %,
Galai 49 % i
Brila 7 %.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
46

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Clasele de habitate existente la nivelului ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior,


identificate conform formularului standard Natura 2000 sunt:
plaje de nisip
ruri,

(4 %) Cod N04;

lacuri (25 %) Cod N06;

mlatini,

tubrii (5 %) Cod N07;

pajiti

naturale, stepe (5 %) Cod N09;

culturi

(teren arabil) ( 8 %) Cod N12;

puni

(8 %) Cod N14;

pduri

de foioase (34 %) Cod N16;

habitate

de pduri (pduri de tranziie) (11 %) Cod N26.

Situl Lunca Siretului Inferior cuprinde albia majora a raului in aval de Adjudul Vechi
si Homocea, pana in amonte de Municipiul Galati, la care se aduga mici portiuni de terasa (de
ex. trupul de padure Hanu Concachi), precum si partea inferioara a luncii unor afluenti ai
Siretului (ex. Raul Trotus, in aval de Urechesti, Ramnicu Sarat, Suha, Barladel, Buzau). Situl
se intinde pe teritoriul judetelor Bacau (portiunea superioara a sitului situata pe Raul Trotus),
Vrancea, Buzau, Braila si Galati. Principalele clase de habitate identificate in sit sunt: Ape
dulci continentale (statatoare, curgatoare) - 45 %; Pajijti seminaturale umede, preerii mezofile
- 18%; Culturi cerealiere extensive - 5%; Alte terenuri arabile 5%; Paduri caducifoliate - 25
%; Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, cai de comunicatie, rampe de depozitare, mine,
zone industriale)-2%.
Situl este localizat preponderent in lunca inundabila a Siretului, o lunca joasa, cu relief
predominant plan, tanar, format din depuneri aluviale. Local apar grinduri, japse, privaluri,
depresiuni. Altitudinea variaza de la 5 m, in partea inferioara a sitului, la cca. 300 m in partea
superioara a sitului, pe Raul Trotus. Substratul geologic este reprezentat de argile, nisipuri si
chiar pietrisuri in partea superioara, de varsta cuaternara, care se prezinta sub forma de straturi
suprapuse orizontal. Reteaua hidrologica este reprezentata de Raul Siret si de afluentii
acestuia. Regimul hidrologic al raului se caracterizeaza prin revarsari perioadice, in principal
in lunile februarie-martie, aprilie-iunie si noiembrie. Aceste revarsari au influenta directa
asupra vegetatiei forestiere. In zona de terasa, regimul hidrologic al raului nu influenteaza
vegetatia forestiera. Climatul variaza dinspre amonte inspre aval, fiind caracteristic etajului
colinar in partea superioara a sitului si stepei, in partea mijlocie si inferioara a sitului.. Solurile
sunt preponderent soluri aluviale (aluviosol), iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri).

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


47

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Figura 10- Amplasare ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior (A),


Amplasare ROSPA 0071 Lunca Siretului inferior (B)

Vulnerabilitatea sitului este data de fenomenul de uscare a arboretelor de varsta mare


este prezent din ce in ce mai frecvent, ca urmare a scaderii nivelului apelor freatice din albia
majora. Apropierea localitatilor, accesibilitatea usoara a padurilor pe intreg perimetrul, nevoia
de lemn de foc care genereaza taieri ilegale, extinderea si promovarea arboretelor din salcam,
plopi euramericani si alte specii forestiere alohtone, pasunatul n padure, constituie
principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice.
In ceea ce priveste desemnarea sitului a fost emis avizul favorabil nr.
819/CJ/08.08.2005, pentru instituirea regimului de arie protejata, eliberat de Academia
Romna, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, in baza documentatiei stiintifice
alcatuite si naintate de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice. In situl Lunca
Siretului Inferior padurile ocupa cca. 7500 ha, respectiv cca. 20 % din suprafata sitului. Peste
6 500 ha sunt paduri de stat, iar diferenta sunt paduri private. Padurile private apar pe raza OS
Adjud, OS Focsani si OS Tecuci.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


48

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Figura 11- Amplasament proiect in derulare (Amenajare iaz piscicol) al SC Korolis SRL in
raport cu ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


49

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

XI.3. Informatii privind prezena habitatelor de importan comunitar


din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior menionate n formularul
standard Natura 2000 prezente pe suprafaa i n imediata vecintate a
proiectului propus
Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului se afl situat n terasa
malului stng al rului Siret, n extravilanul comunei Umbrreti, la odistan de cca 0,5 km
fa de prima cas din localitatea Condrea. Suprafaa pe care va fi construita statia de sortare
nu este situat n zon inundabil, fiind amplasat n exteriorul digului de protecie a malului
din zon i la o distan de 2,8 km fa de albia minor a Siretului.
Conform Certificatului de urbanism emis pentru investiiei, suprafaa este ncadrat n
categoria teren arabil. Din observaiile efectuate n zon a reieit c terenul a fost parial
cultivat i parial utilizat ca pune de o stn amplas n vecintatea amplasamentului.
Zona propus pentru amplasarea proiectului (Figura 12) a fost supus presiunii
antropice prin apropierea fa de localitatea Condrea, utilizarea terenurilor din zon pentru
agricultur (cultivarea terenurilor i punat), construirea digului de protecie, depozitarea
ilegal a deeurilor rezultate din gospodrii.

Figura 12- Vedere de ansamblu asupra zonei propusa pentru amplasarea proiectului

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


50

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Proiectul va fi implementat pe o suprafa de teren care parial a fost utilizat pentru


punat de turma de oi a unei stne amplasate la limita estic a suprafeei de 5,0 ha aflat
anterior n proprietatea privat a primriei Umbrreti. Pe aceasta suprafaa exist vegetaie
ierboasa natural slab reprezentata si destul de scund datorit suprapunatului.
Inventarul de coordonate in sistem Stereo 70, al proiectului Statie de sortare agregate
minerale situat in jud. Galati, com. Umbraresti, T 128, P 6 (Suprafata = 5000 m.p.) este
prezentat in Tabelul 10. Amplasamentul proiectului in raport cu ROSPA 0071 si ROSCI 0162
este prezentat in figura 13.
Tabel 10- Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului Statie sortare agregate
minerale

ROSPA 0071

ROSCI 0162

Figura 13- Amplasarea suprafeei propuse pentru implementarea proiectului n raport


cu ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


51

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Analiza habitatelor afectate de implementarea proiectului a fost realizat prin deplasri


n teren.Pe suprafaa amplsamentului propus sunt arbusti rari (cca 15 exemplare pe toat
suprafaa de 5000 m.p.) din speciile Rosa canina (mce), Crataegus monogyna (pducel) si
Elaeagnus angustifolia(salcioara).
Dupa obtinerea coordonatelor Stereo 70 ale amplasamentului si consultarea hartilor
ESRI s-a stabilit c intreaga suprafata de 5000 m.p. a proiectului propus face parte din situl de
importanta comunitara ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior (Figura 14).

AMPLASAMENT

Figura 14- Pozitionarea amplasamentului in raport cu ROSCI 0162 Lunca Siretului


Inferior (Legenda: ROSCI 0162 , ROSPA 0071)

Pe suprafaa Sitului Natura 2000 ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior au fost
identificate o serie de habitate care necesit protecie. Conform formularului standard Natura
2000 acestea sunt prezentate n tabelul 10.
Conform Manualului de Interpretare a Habitatelor Natura 2000 in Romania,
semnificatiile simbolurilor din tabelul 10 sunt descrise mai jos.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


52

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

o Pentru coloana Reprezentativitate (Reprez.) avem:


A-vegetaia corespunde pe deplin descrierii fizionomice, prezena speciilor de diagnosticare,
condiiilor ecologice i a altor caracteristici;
B-nivelul de reprezentativitate este mai redus din cauza degradrii sau localizrii la marginea
ariei naturale de distribuie, sau pentru c vegetaia aparine mai degrab unei alte arii;
C-la fel ca B, dar mai accentuat
D-vegetaia nu este tipic mai ales din cauza degradrii crescute, i n plus din cauza
existenei
abundente a unor specii alogene invazive si expansive i a altor influene negative care
conturb structura i funcia ecosistemului.
o pentru coloana Suprafata relativ (Supr. Rel.)
A-excelent (starea optim din punctul de vedere al conservrii naturii; corespunde strii
optime de conservare a naturii; corespunde descrierii iniiale n timp ce ia n considerare
nivelul actual de reprezentativitate;
B-bun (satisfctor);
C-impropriu (dubii serioase dac segmentul respectiv ar trebui cartat ca habitat sau nu).
o pentru coloana Starea de conservare (Conserv.)
A-parametrii habitatelor cu valori optime, care ar trebui s denote o dimensiune mare a
populaiei sau o densitate mare de specii. Ar trebui folosit doar n mod limitat n situri
remarcabile pentru anumite specii;
B-parametrii habitatelor cu valori normale, unde populaia se menine stabil pe termen
lung (datorit managementului, sau chiar i fr acesta); sau o degradare uoar a habitatelor,
dar unde regenerarea este uor de obinut (ex. Habitate de pajiti);
C-degradare medie sau sever a unui habitat la care regenerarea este dificil.
o pentru coloana Evaluarea global (global) ar trebui s varieze nu mai mult de un grad
+/-fa de starea de conservare. Dac valoarea strii de conservare este C, evaluarea
global nu poate fi A. Evaluarea global poate fi propus de APM, dar valorile trebuie
revizuite la nivel central.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


53

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 10-Habitate prezente in situl Natura 2000 ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

DENUMIRE HABITAT

Reprez.

Supr. Rel.

Conservare

Global

3260 Cursuri de ap din zonele de


cmpie, pn la cele montane, cu
vegetaie din Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion
6440 Pajiti aluviale din Cnidion
dubii
91F0 Pduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia din lungul rurilor
(Ulmenion minoris)
3270 Ruri cu maluri nmoloase
cu vegetaie de Chenopodion rubri
i Bidention
92A0 Zvoaie cu Salix alba i
Populus alba
91I0 * Vegetaie de silvostep
eurosiberian cu Quercus spp.
91E0 * Pduri aluviale cu Alnus
glutinosa i Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

20

0,5

0,5

0,2

0,3

In urma analizei tipurilor de habitate din ROSCI 0162 se poate observa ca nivelul de
reprezentativitate a habitatelor este in categoria B- adica mai redus din cauza localizarii la
marginea ariei naturale de distributie. Exceptie fac Zavoaiele cu Salix alba si Populus alba
(categoria A- ce corespunde pe deplin descrierii fizionomice) dar trebuie subliniat ca aceste
habitate nu se intalnesc pe amplasamentul proiectului propus. Pentru coloana suprafata
relative avem categoria C (dubii serioase dac segmentul respectiv ar trebui cartat ca habitat
sau nu) pentru toate habitatele iar pentru starea de conservare este categoria B-parametrii
habitatelor cu valori normale, unde populaia se menine stabil pe termen lung.
Pe suprafaa propus pentru implementarea proiectului i nici n vecintatea
acesteia nu

exist habitatele forestiere naturale si nici asociatii vegetale de tipul

Chenopodion rubri si Bidention. De asemenea, nici pe amplasamentul proiectului si nici

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


54

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

in vecinatatea acestuia nu au fost identificati arbori izolati ce fac obiectul habitatelor


protejate din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.
Taxonii identificati din asociatiile ierboase in perimetrul statiei de sortare sunt urmatorii:
Cirsium vulgare (Savi) Ten. , denumire popular: crpunic, scai;
Euphorbia cyparissias L.
Achillea setacea Waldst. et Kit, denumire popular: coada oricelului;
Xanthium spinosum L., denumire popular: holer;
Verbascum phlomoides L., denumire popular: lumnric, coada vacii;
Datura stramonium L., denumire popular: ciumafaie;
Eryngium campestre L., denumire popular: scaiul dracului;
Urtica dioica L., denumire popular: urzic;
Chondrilla juncea L., denumire popular: rsfug;
Trifollium repens L. denumire popular: trifoi alb trtor;
Plantago lanceolata L., denumire popular: ptlagina cu frunze nguste;
Chenopodium album L., denumire popular: lobod, spanac slbatic;
Malva pusilla Sm., denumire popular: nalb mic;
Polygonum aviculare L., denumire popular: troscot;
Cynodon dactylon (L.)Pers., denumire popular: pir gros, iarba cinelui;
Agropyron repens (L.) Beauv., denumire popular: pir trtor;
Tribulus terrestris L., denumire popular: colii babei;
Setaria viridis (L) Beauv. denumire popular: mohor verde;
Sisymbrium orientale L.
Solanum nigrum L., denumire popular: zrn;
Artemisia absinthium L., denumire popular: pelin;
Xeranthemum anuum L., denumire popular: plevai;
Heliotropium auropaeum L., denumire popular: vanilie salbatic;
Cichorium intybus L., denumire popular: cicoare.

Exemplarele izolate arbustive (fanerofite) in perimetrul statiei de sortare sunt reprezentate


de urmatorii taxoni :
Elaeagnus angustifolia L. , denumire popular: slcioar, salcie mirositoare;
Rosa canina L., denumire popular: mce;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
55

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Crataegus monogyna Jacq., denumire popular: pducel, gherghinar;


Morus nigra L., denumire popular: dud negru.

Din analiza florei vasculare identificate in perimetrul proiectului Statie de sortare


agregate minerale rezulta un numar de 28 fitotaxoni. Acestia fac parte din urmatoarele familii:
Asteraceae -7 specii , Euphorbiaceae -1 specie, Scrophulariaceae-1 specie, Solanaceae-2
specii, Apiaceae-1 specie, Elaeagnaceae-1 specie, Rosaceae-2 specii, Urticaceae-1 specie,
Fabaceae-1 specie, Plantaginaceae- 1 specie, Chenopodiaceae- 1 specie, Malvaceae- 1 specie,
Polygonaceae- 1 specie, Poaceae- 3 specii, Zygophyllaceae- 1 specie, Brassicaceae- 1 specie,
Boraginaceae- 1 specie, Moraceae- 1 specie.
Din analiza formelor biologice (Figura 15) plantele identificate se pot grupa astfel:
hemychryptophyte (H)- 8 specii , hemytherophyta (Ht)- 4 specii, therophyte (T)-10 specii,
phanerophyte (Ph)- 4 specii, Geophyte (G)- 2 specii. Din punct de vedere al ciclului biologic
(Figura 16) pornind de la germinatia semintelor pana la formarea de noi seminte mature s-a
constatat ca 32% sunt plante anuale-ruderale, 14% sunt plante bianuale-ruderale si 54% sunt
plante perene- ruderale.

Nr. taxoni

Analiza bioformelor identificate


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 15 - Diagnoza formelor biologice

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


56

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Distributia procentuala a florei


32%
plante anuale-ruderale

54%
14%

plante bianuale-ruderale
plante perene- ruderale.

Figura 16 - Grupe de plante anuale , bianuale si perene

Asociatiile de plante ruderale identificate s-au dezvoltat in perimetrul analizat si de-a


lungul drumurilor de acces ca urmare a depozitarii frecvente de gunoaie provenite din curtile
oamenilor si a suprapasunatului din zona (Figura 17).

Figura 17- Amplasament Statie sortare agregate minerale (latura estic)


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
57

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Nici una dintre speciile identificate n acest tip de habitat nu face parte dintre speciile
listate n anexele legilor nationale si directivele europene cu obiect in conservarea naturii.
S-a constatat prezenta a doua specii adventive- Xanthium spinosum L, cu origineAmerica de Sud, si Datura stramonium L. cu origine - America de Nord. Ambele specii
sunt considerate cosmopolite (Figura 18).

Figura18 - Xanthium spinosum specie invasiva pe amplasamentul proiectului propus


Releveele studiate au o compozitie floristica dominata de taxoni din familiile
Asteraceae, Poaceae, si Rosaceae. Au fost identificate specii xerofile, numarul taxonilor
identificati fiind redus din punct de vedere al frecventei. Pe latura nordica a amplasamentului
(Figura 19) proiectului propus se intalnesc asociatii de poaceae si exemplare izolate din specia
Cirsium vulgare.

Figura 19- Latura nordica a amplasamentului


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
58

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Substratul de sol putin fertil face posibila existenta redusa a speciilor ierboase inalte
pana la 50-60 cm. Sunt semnalate si tufe rare de paducel (Crataegus monogina L.) si maces
(Rosa canina), dispuse pe latura vestica a amplasamentului (Figura 20). Nu au fost
identificate specii de plante protejate consemnate in Lista Rosie a Plantelor din
Romania.

Figura 20- Asociatii slab reprezentate ce au in componenta Crataegus monogyna,


Rosa canina, Agropyron repens si Cynodon dactylon, pe latura vestica a amplasamentului

Importanta floristica a zonei studiate este redusa deoarece speciile nu formeaza


fitocenoze importante ca urmare a degradarii accentuate si a pasunatului excesiv. Speciile au
un evident caracter xerofil, imprimat de specii dominante, adventive cum ar fi Xanthium
spinosum L. Majoritatea suprafetelor limitrofe zonei studiate sunt intens pasunate si ntr-un
stadiu avansat de degradare, fenomen marcat si prin patrunderea n compoziia floristica a
speciilor din clasa Artemisietea.
Nici o specie de planta identificata pe amplasamentul proiectului propus nu se
afla in Lista Rosie a plantelor superioare din Romania (Oltean M. et al., 1994), Lista
rosie a plantelor din Romania existente in pajisti (inclusiv endemite si subendemite)
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
59

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

dupa Negrean G. et al. (2001) si nici in Arii speciale pentru Protectia si Conservarea
Plantelor din Romania (Anca Sarbu-2007).

XI.4. Informatii privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor


de psri de importan comunitar din ROSPA 0071 Lunca Siretului
Inferior inscrise n formularul standard Natura 2000 localizate in zona
proiectului propus
Situl ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior a fost declarat arie de protecie special
avifaunistic ca urmare a identificrii unui numr de 22 specii de psri nscrise n Anexa I
(Tabel 11) a Directivei Consiliului European 79/409/CEE (Directiva Psri).
Tabel 11- Specii de psri menionate n formularul standard Natura 2000 la punctul 3.2.a.
Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE , pentru ROSPA
0071 Lunca Siretului Inferior

Speciile de psri menionate n formularul Standard Natura 2000 pentru aceast arie
de protecie avifaunistic sunt protejate prin urmtoarele acte legislative:
Legea nr.13/1993 pentru aderarea Romniei la Convenia de la Berna, privind
conservarea vieii slbatice i a habitatelor naturale din Europa;
Legea nr. l3/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale slbatice
(prin care Romnia a ratificat Convenia de la Bonn);
Legea nr. 89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la
conservarea psrilor de ap i migratoare african eurasiatice;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
60

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Directiva European 79/409/EEC, cu privire la protejarea psrilor slbatice


(Directiva Pasri), Anexa I;
OUG nr. 57 din 20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice;
HG 1284/2007 privind ariile de protecie special avifaunistic modificat prin
H.G. 971/2011.
Tabel 12-Descrierea speciilor de psri care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA
0071
Nr.
crt.

Specia

La nivelul ROSPA 0071

Categorie
fenologic

Conf. Formularului Natura 2000


cuibrit

iernat

pasaj

1.

Alcedo atthis

15-25 p

2.

Ardea purpurea

5-12 p

OV

3.

Ardeola ralloides

5-10 p

OV

4.

Aythya nyroca

20-25 p

100-150 i

OV

5.

Chlidonias hybridus

80-100 p

380 - 450

OV

6.

Chlidonias niger

5 10 p

7.

Ciconia ciconia

8.

Circus aeruginosus

9.

Cygnus cygnus

10.

Egretta alba

15-30 p

50-160 i

OV

11.

Egretta garzetta

20-45 p

80-180 i

OV

12.

Gelochelidon nilotica

5-10 i

13.

Glareola pratincola

10-14 i

OV

14.

Ixobrychus minutus

15.

OV
300- 500 i

6-12 p

OV
OV

4-10 i

OI

10 15 p

OV

Lanius collurio

15-25 p

OV

16.

Lanius minor

20-35 p

OV

17.

Larus minutus

18.

Nycticorax nycticorax

20-35
20-30 p

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


61

P-OI
OV

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

19.

Pelecanus onocrotalus

60-75 i

20.

Platalea leucorodia

5-20 p

21.

Recurvirostra avosetta

5-12 p

25-30 i

OV

22.

Sterna hirundo

3-5 p

30-50 i

OV

2013

OV-P
OV

Suprafata relativ redusa de 5000 m.p. necesara implementarii proiectului Statie de


sortare agregate minerale se caracterizeaza printr-o diversitatea redus a speciilor de psri
datorit lipsei locurilor de adpost, surs trofic redus, prezena turmelor de oi i a cinilor
de la stna stabilit n limita estic a suprafeei.
Descrierea biologiei si habitatul speciilor semnalate si efectul anticipat rezultat in urma
implementarii proiectului in ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior este prezentata in
continuare.
Alcedo atthis (pescrelul albastru) cod A229
Habitat. Populeaz luncile rurilor i praielor cu ap curat i curgere lent i
lacurile a cror maluri prezint vegetaie abundent. n timpul iernii prefer rmurile mai
deschise, hrnindu-se n estuare i n zonele cu prundi.
Biologie. Cuibul este spat n maluri, amplasat la captul unor galerii pe care le sap
aceste psri. Cuibrete din aprilie pn n iunie; femela depune 4-6 ou. Hrana este alctuit
din puiet de pete, diverse insecte acvatice (larve i aduli), crustacei, mormoloci etc.
Relevana sitului pentru specie
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea lucrrilor de sortare a agregatelor minerale n extravilanul localitii Umbrreti pe

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


62

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

amplasamentul propus de S.C. KOROLIS S.R.L., nu va avea efecte negative asupra


populaiei speciei Alcedo atthis, datorit faptului c:
n perioada de construcie si exploatare habitatele utilizate de aceast speciei pentru
satisfacerea necesitilor de odihn, hrnire sau reproducere nu sunt afectate;
nu sunt afectate resursele de hran;
n concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundena i
distribuia speciei n zona amplasamentului proiectului i nici n cadrul sitului Natura
2000 ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior n perioada de construcie si exploatare.
Ardea purpurea (strc rou) cod A029.
Habitat. n Romnia este oaspete de var, din aprilie pn n octombrie, destul de
comun n b1ile interioare i n delt.
Biologie. Sosete la noi n ar la nceputul lunii martie i pleac n septembrie
(adulii) i octombrie puii. Triete n colonii. Cuibrete n zone cu stuf des, prefer coloniile
mici cu ali strci. Ponta cuprinde ntre 3 - 6 ou i este depus n lunile aprilie-mai, iar
incubaia dureaz ntre 26 - 28 de zile. Hrana este alctuit din peti i amfibieni.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu C ceea ce semnific trsturi de conservare
medii sau reduse.
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L., nu va avea efecte negative
asupra populaiei speciei Ardea purpurea, datorit faptului c:
imprejmuirea suprafetei de 5000 m.p. nu afecteaz habitatele utilizate de aceast
specie;
pe suprafaa amplasamentului propus nu sunt ecosisteme care s produc resurse
trofice pentru specia Ardea purpurea;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
63

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundena i


distribuia speciei n zona amplasamentului i nici n cadrul sitului Natura 2000
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior n perioada de construcie si exploatare.
Ardeola ralloides (strc galben) - cod A024
Habitat. Specia este rspndit local n sud-estul Europei n regiuni mltinoase,
delte, lagune i bli unde cuibrete n tufiuri sau copaci de obicei mpreun cu ali strci.
Biologie. Cuibrete n colonii mixte, n care deseori exist sute de cuiburi (delt). Rar
i sporadic n interiorul rii. Ponta cuprinde ntre 3-5 ou, clocete n colonii mixte, unde pot
exista sute de cuiburi. Hrana este alctuit din larve de insecte, peti i amfibieni de talie
mic.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu C ceea ce semnific trsturi de conservare
medii sau reduse
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea statiei de sortare propus de S.C. KOROLIS S.R.L., nu va avea efecte negative
asupra populaiei strcului galben, datorit faptului c:
implementarea proiectului nu afecteaz habitatele utilizate de aceast specie;
implementarea proiectului nu afecteaz resursele de hran disponibile pentru specia
Ardeola ralloides n zon i la nivelul ariei de protecie special avifaunistic ROSPA
0071;
n concluzie, realizarea statiei de sortare pe amplasamentul propus de S.C.
KOROLIS S.R.L. nu determin, n perioada de construcie i funcionare, modificri ale
distribuiei i abundenei populaiei speciei Ardeola ralloides n zon i nici n cadrul
sitului Natura 2000 ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


64

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Aythya nyroca (raa roie) - cod A060.


Habitat. n Romnia cuibrete de-a lungul Dunrii, ct si n delt. Cuibul este
construit pe sol aproape de ap sau n zone cu stufri dens sau pe vegetaie plutitoare.
Ocazional (Stawarczyk, 1995; Wieloch, 2003) raa roie i amplaseaz cuibul n coloniile de
pescrui, chirighie sau mpreun cu alte specii din genul Aythya.
Biologie. Hrnirea se face preponderent n zone cu ape puin adnci (30-150 cm)
acoperite ntr-o proporie mare de plante acvatice plutitoare i submerse precum: Nymphaea
alba, Nymphoides peltata, Ceratophyllum ssp., Potamogeton ssp., Polygonum amphibium,
Juncus ssp., Salvinia natans, Lemna minor, Polygonum hydropiper, Algae etc. Hrnirea se
mai face i n larg, n ape bogate n nevertebrate. Dieta speciei Aythya nyroca este compus
proporie de 22% insecte acvatice i 78% materie vegetal (semine i pri ale plantelor
acvatice), ponderea materiei vegetale putnd s creasc sau sa scad n funcie de condiiile
locale. Depune o singur pont pe an alctuit din 7-10 ou, eclozarea are loc dup 25-28 zile
de la depunere, la sfritul lunii iunie.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul comunei
Umbrreti, nu va influena negativ populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA
0071datorita faptului ca:
lucrrile de constructie realizate n vederea amenajrii statiei de sortare nu vor afectat
habitatele utilizate pentru odihn, hrnire sau reproducere de specia Aythya nyroca,
intrucat nu sunt afectate ecosisteme acvatice;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
65

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

amenajarea statiei de sortare nu determin reducerea resurselor de hran utilizate de


indivizii speciei n zon i la nivelul ariei de protecie special avifaunistic ROSP
0071;
n concluzie, realizarea statiei de sortare pe amplasamentul propus de S.C.
KOROLIS S.R.L. nu genereaz, n perioada de construcie si exploatare, un impact
potenial negativ asupra speciei Aythya nyroca.
Chlidonias hybridus (chirighi cu obraji albi) cod A196
Habitat. Specia utilizeaz o varietate mare de habitate ale zonelor umede dar prefer
mlatinile apelor curgtoare i ochiurile de ap din cmpiile inundabile, n special dac
regiunile nvecinate sunt punate de vite sau cabaline.
Biologie. Cuibrete pe vegetaie emergent din ap sau pe plauri. Ponta cuprinde 2-4
ou depuse n iunie-iulie. Oule sunt clocite de ambii parteneri iar perioada de incubaie este
de 14 18 zile. Hrana este constituit din specii de insecte care populeaz zona de ecoton de
la marginea apelor (aduli i larve), peti i amfibieni.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul Natura 2000 populaia speciei a fost
estimat la 80-100 perechi cuibritoare i 380 450 indivizi n pasaj n toat aria
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Amenajarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul comunei Umbrreti
nu va influena negativ populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
n perioada de construcie lucrrile propuse nu afecteaz habitate utilizate de specia
Chlidonias hybridus;
functionarea statiei nu determin reducerea ofertei trofice utilizat de specie n zon;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
66

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu are,


n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Chlidonias hybridus.
Chlidonias niger (chirighi neagr) cod A1967
Habitat. Specia frecventeaz zonele mltinoase cu vegetaie acvatic abundent, cu
ape stttoare, lacuri i ruri linitite, dar petrece o scurt perioad i zonele de coast, mai
ales n golfuri i lagune. n perioada de reproducere, indivizii speciei se retrag n zonele cu
lacuri i mlatini interioare. i construiesc cuibul pe terase nmoloase, n zonele inundabile
cu vegetaie bogat.
Biologie. Ponta este format din 2-4 ou depuse n mai-iunie i clocite numai de
femel. Hrana este alctuit din insecte i larve de insecte pe care le culeg de pe plantele
acvatice i ripariene sau le prind din zbor i amfibieni. Dup perioada de mperechere se
rentorc iar n zonele de coasta pentru a se hrni cu pete marin i crustacee.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul Natura 2000 populaia speciei a fost
estimat la 5-10 perechi cuibritoare n toat aria ROSPA 0071 Lunca Siretului
Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului analizat nu va influena negativ populaia speciei n zon i la
nivelul ROSPA 0071:
n perioada de construcie lucrrile propuse nu afecteaz habitate utilizate de specia
Chlidonias hybridus;
implementarea proiectului nu determin reducerea ofertei trofice disponibil pentru
aceast specie n zon;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
67

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu are,


n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Chlidonias hybridus.
Ciconia ciconia (barza alb) cod A31
Habitat. Cuibrete aproape n exclusivitate n zone antropizate - pe ur, case, couri,
claie, pomi, ruine sau pe stnci. n ultimele 4 decenii a nceput s-i construiasc cuibul pe
stlpi de joas tensiune. Supravieuirea pe termen lung a speciei este condiionat

de

meninerea n stare ct mai natural a locurilor de procurare a hranei fnee, pune i zone
umede. Conform ultimului recensmnt sunt cca. 5500 perechi n ar. n Romnia, datorit
mai ales desecrii excesive a zonelor umede n multe pri ale rii populaia a suferit o
diminuarea accentuat.
Biologie. Ponta este alctuit din 2 5 ou, incubaia dureaz cca 30 zile, puii
prsesc cuibul la 2 luni de la eclozare la sfritul lunii iulie. Resursa trofic utilizat de
specie este alctuit din: mamifere de talie mic, broate, peti, pe care le vneaz n locuri
deschise, unde exist umiditate.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; n formularul Natura 2000 populaia
speciei a fost estimat 300 - 500 de indivizi n pasaj n toat aria Lunca Siretului
Inferior
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Lucrarile de constructie si exploatare a statiei nu va influena negativ populaia speciei
n zon i la nivelul ROSPA 0071:
n perioada de construcie lucrrile propuse nu afecteaz habitate utilizate de specia
pentru cuibrit, odihn sau hrnire;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
68

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

amplasamentul este situat n terasa rului Siret, n exteriorul digului de protecie a


malului stng, suprafaa fiind parial arat i parial utilizat ca pune de turme de oi,
aspectul vegetaiei indic o staiune cu deficit de umiditate n principal n sezonul cald
(pe suprafa au fost identificate specii xeroterme) aceste condiii de habitat nu ofer
resurse trofice pentru barza alb;
suprafaa propus pentru implementarea proiectului nu este inclus n ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior;
n concluzie, realizarea implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS
S.R.L. nu are, n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra
speciei Chlidonias hybridus.
Circus aeruginosus (erete de stuf) - cod A081
Habitat. Prefer zonele ntinse, stepice, cmpia nierbat, pajitile naturale
necultivate, luncile nierbate, terenurile mltinoase n apropierea blilor sau lacurilor
(acestea din urm putnd oferi nu numai o surs trofic variat dar i locuri adecvate pentru
cuibrit) iar ca habitat secundar, terenurile agricole. Este o specie larg rspndit, cuibrete
n stufriuri iar de pe cmpii i terenuri agricole i procur hrana. Cuibrete n perechi
izolate, n locuri cu vegetaie dens i stufriuri, n zonele mltinoase. Un procent
semnificativ al populaiei naionale cuibrete n Delta Dunrii, respectiv n zonele umede
situate n lungul Dunrii. n interiorul rii cuibrete doar localizat i n numr redus.
Biologie. Ponta este format din 4-5 (6) ou, perioada de reproducere este cuprins
ntre ultima treime a lui aprilie pn spre mijlocul lui mai, incubaia dureaz 32 zile. Este o
specie carnivor i are regimul alimentar alctuit din insecte, mamifere i psri mici.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 6 - 12 perechi cuibritoare, pe toat suprafaa sitului menionat;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


69

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
realizarea proiectului nu va reduce suprafeele habitatelor utilizate de specie pentru
satisfacerea necesitilor de hrnire, odihn i cuibrit la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
suprafaa propus pentru implementarea proiectului este situat n vecintatea ariei de
protecie special avifaunistic i poate fi utilizat de indivizii specii prezeni n zon
pentru procurarea hranei, totui amplasamentul prezint o resurs trofic redus
datorit impactului activitilor antropice n special al suprapunatului, prezenei
stnei i a cinilor astfel nct implementarea proiectului va afecta nesemnificativ
suprafeele situate n vecintatea ROSPA 0071 care pot fi folosite pentru procurarea
hranei de ctre exemplare ale speciei prezente n zon;
n concluzie, realizarea statiei de sortare propusa de S.C. KOROLIS S.R.L. nu
are, n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Circus aeruginosus.
Cygnus cygnus (lebda de iarn) - cod A038
Habitat. Dei cuibrea n extremitatea nordic a Europei, n tundr, pe lacuri i
mlatini, n ultimii ani, s-a observat expansiunea acestei specii i n zonele sudice, de-a lungul
coastelor i pe lacurile i cursurile de ap mai mari. n timpul iernii, lebedele de iarna pot fi
mai des ntlnite n cmpiile agricole, aproape de coasta sau mai mult n interior, acolo unde
cmpiile sunt inundate. ntlnim lebede mai ales n teritoriile plane, unde sunt foarte
rspndite. Specia este prezent pe lng mai toate apele ntinse, puin adnci: lacuri, canale,
lacuri de acumulare, mlatini i de-a lungul rurilor mari.
Biologie. Lebda de iarn cuibrete n imediata apropiere a apei, pe sol. Cuibul este
voluminos i construit din tulpini si frunze. Ponta este depus n aprilie - mai, fiind format
din 4 7 ou. Perioada de incubaie este d 5 6 sptmni. Lebda de iarn este o specie

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


70

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

preponderent vegetarian, hrana fiind constituit n principal din plante acvatice i doar o
mic parte din nevertebrate mici. Un individ poate consuma cca 4kg hran/zi.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 4 - 10 de indivizi, n timpul iernii, pe toat suprafaa sitului menionat;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
realizarea proiectului nu va reduce suprafeele habitatelor utilizate de specie pentru
satisfacerea necesitilor de hrnire, odihn i cuibrit la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
lucrrile de sortare nu vor fi efectuate n timpul iernii astfel nct implementarea
proiectului nu va genera nici un fel de impact asupra speciei;

n concluzie, realizarea statiei de sortare propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu


are, n perioada de construcie, impact potenial negativ asupra speciei Cygnus cygnus.
Egretta alba (egreta alb) - cod A027
Habitat. Habitatul egretelor mari este reprezentat de zone umede ntinse, mlatini,
lagune costiere, estuare, margini de lacuri, iar dup perioada de cuibrit apar i pe lng ape
curgtoare. Este o specie migratoare la noi n ar sosind n luna martie i pleac n luna
octombrie; prefer blile mari linitite, mai ales cele din Delta Dunrii, dar uneori apare i n
blile din interiorul rii, prefer stufriile compacte i plcurile de slcii pitice.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


71

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologie. Hrana este alctuit din peti de mici dimensiuni, broate, triton, erpi,
insecte, raci, mai rar cu mamifere mici sau pui de psri. Se harnete pe timp de zi, mai ales
dimineaa i dup-amiaza. Ponta este alctuit din 3-5 ou, incubaia dureaz cca 25 zile.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 15 - 30 perechi cuibritoare i 50-160 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa
sitului menionat;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea proiectului propus nu va influena negativ populaia speciei n zon i la nivelul
ROSPA 0071:
realizarea proiectului nu va reduce suprafeele habitatelor utilizate de specie pentru
satisfacerea necesitilor de hrnire, odihn i cuibrit la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
funcionarea statiei nu va influena abundena i distribuia speciei n zon;
n concluzie, realizarea statiei de sortare propusa de S.C. KOROLIS S.R.L. nu
are, n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Egretta alba.
Egretta garzetta (egreta mic) - cod A026
Habitat. Specia cuibrete n arbori, arbuti sau stuf, n colonii mixte, n lunile aprilie
- iulie cu ali strci, uneori cu ignui i cormorani mici. Puii sunt nidicoli i stau n cuib o
lun. Rspndit vara n sudul Europei, Africa de Nord, Asia, iarna n jurul Mediteranei. n
Romnia oaspete de var, din aprilie pn n octombrie, unele exemplare pot rmne i iarna.
Se ntlnete n zonele umede, bli, ruri, lagune srate, mai frecvent pe Dunre i n Delt.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
72

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologia. Ponta cuprinde3-5 ou depuse n lunile aprilie mai, incubaia dureaz


2224 zile. Egreta mic triete n colonii mixte, prefernd apropiere a apei. Hrana este
procurat exclusiv din mediul acvatic i const n principal de peti mici, amfibienii, reptile
mici, insecte sau crustacee.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 20 45 perechi cuibritoare i 80 180 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa
sitului ROSPA 0071;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea statiei de sortare propusa nu va influena negativ populaia speciei n zon i la
nivelul ROSPA 0071:
realizarea proiectului nu va reduce suprafeele habitatelor utilizate de specie pentru
satisfacerea necesitilor de hrnire, odihn i cuibrit la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
amenajarea statiei de sortare propusa nu va determina reducerea ofertei trofice
disponibile pentru aceast specie n zon;
n concluzie, realizarea statiei de sortare propusa de S.C. KOROLIS S.R.L. nu
are, n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Egretta garzetta.
Gelochelidon nilotica (pescri rztoare) - cod A189.
Habitat. Specia este prezent pe bli din regiuni de coast i pe rmuri nisipoase,
cuibrete n colonii. Vneaz mai ales deasupra uscatului, a blilor de coast i a pajitilor.
n Romnia este o specie oaspete de var. Localizat n complexul lagunar Razelm-Sinoe.
Efectiv: 10-40 perechi.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
73

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologie. Hrana const n mare parte din insecte, dar i din broate i reptile sau
roztoare mici. Ponta este alctuit din 2- 5 ou.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 5 10 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa sitului menionat;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
realizarea proiectului nu va reduce suprafeele habitatelor utilizate de specie pentru
satisfacerea necesitilor de hrnire, odihn i cuibrit la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
executarea proiectului nu afecteaz resursele de hran utilizate de specia Gelochelidon
nilotica n zon;
n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu are,
n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Gelochelidon nilotica.
Glareola pratincola (ciovlic ruginie) - cod A135.
Habitat. Ciovlica ruginie prefer zonele aride i arse de soare dar situate n apropierea
apelor, habitatul ideal al acestei psri sunt terenurile secate, lipsite de vegetaie. Specia
cuibrete n sud estul Europei n colonii, n regiunile aride (de exemplu noroi uscat de soare)
din inuturi ntinse mltinoase. n Romnia sunt estimate 200-350 perechi, majoritatea fiind
ntlnite n Dobrogea. Se pot observa colonii ale acestei specii la Histria n perioada aprilie septembrie.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
74

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologie. Se hrnete cu insecte pe care le prinde din zbor. Cuibul este construit direct
pe pmnt, ponta cuprinde 2-3 ou
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 10 -14 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa sitului;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Executarea lucrrilor propuse nu va influena negativ populaia speciei n zon i la nivelul
ROSPA 0071:
lucrrile de eecutie a proiectului nu vor determina reducerea suprafeelor de habitat
folosite de specie pentru necesitile ecologice la nivelul ROSCPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;
executarea proiectului nu afecteaz resursele de hran utilizate de specia Glareola
pratincola n zon;
n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu are,
n perioada de construcie i funcionare, impact potenial negativ asupra speciei
Glareola pratincola.
Ixobrychus minutus (Strc pitic) - cod A022
Habitat. Strcul pitic este prezent n zone umede cu stufri i ppuri (Typha sp. i
Phragmites sp.), cu exemplare rare de arini (Alnus sp)i slcii (Salix sp). n Romnia este
preyent n vecintatea blilor de dimensiuni medii i mari, dar n special n Delta Dunrii.
Specia utilizeaz habitatele umede situate dea lungul braelor moarte ale rurilor, eleteie cu
stuf, canale de irigaie cu o bogat vegetaie acvatic, chiar i zone umede de dimensiuni mici
situate n vecintatea drumurilor intens circulate sau a aezrilor umane
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
75

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologie. Hrana este alctuit din: insecte (larve i aduli, molute crustaceii,
amfibieni (broate i triton, aduli sau n stadia de mormoloci) i peti de dimensiuni mici,
ocazional reptile, pui de psri i micromamifere. Ponta cuprinde n medie 5 6 ou,
incubaia dureaz 17-19 zile, clocitul fiind asigurat de ambii parteneri.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 10 15 perechi cuibritoare, pe toat suprafaa sitului;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea proiectului iniiat de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
lucrrile de amenajare a statiei nu reduce suprafeele de habitat utilizate de specie
pentru hrnire, cuibrit, odihn sau adpost la nivelul ROSCPA 0071 Lunca Siretului
Inferior;
realizarea statiei nu atrage reducerea resursele de hran utilizate de strcul pitic;
funcionarea statiei de sortare a agregatelor minerale nu va influena abundena i
distribuia speciei n zon;
n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu are
impact potenial negativ asupra distribuiei i abundenei speciei n zon. .
Lanius collurio (sfrnciocul roiatic) cod A338
Habitat. Cuibrete n regiuni deschise, terenuri agricole cu tufiuri cu spini (mce,
porumbar, pducel) i n poieni. Punile i terenurile agricole mrginite de vegetaie natural
constituie habitatul ideal pentru sfrnciocul roiatic. Cuibul este construit n principal n
arbuti ai speciilor Prunus spinosa, Prunus mahaleb ori Rosa canina dar si n salcmi
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
76

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

(Robinia), soc (Sambucus), zmeur (Rubus), alun (Alnus).

2013

Specie foarte rspndit n

Romnia, oaspete de var din aprilie pn n octombrie. Specia este tolerant la activitile
antropice fiind frecvent n parcuri i livezi.
Biologie. Regimul alimentar este compus din insecte, mici vertebrate (psri mai mici,
oareci, oprle, broate). Obinuiete s jefuiasc cuiburile altor psri de talie mic, astfel
c, ponta i puii acestora pot fi afectate, n zonele unde se afl sfrnciocul roiatic. Numrul
de ou n pont este n medie 5-6, durata incubaiei: 14-16 zile.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; n formularul Natura 2000 populaia
speciei a fost estimat la 15 25 perechi cuibritoare, n toat aria ROSPA Lunca
Siretului Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
executarea lucrrilor de amenajare a statiei nu va avea ca rezultat reducerea
suprafeelor utilizate pentru satisfacerea necesitilor ecologice ale speciei la nivelul
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;
suprafaa propus pentru implementarea proiectului este situat n vecintatea ariei de
protecie special avifaunistic i poate fi utilizat de indivizii specii prezeni n zon
pentru procurarea hranei. La deplasrile efectuate n zon nu au fost identificate
cuiburi ale exemplarelor speciei n arbutii rari (Rosa canina, Crataegus monogyna,
Elaeagnus angustifolia) situai pe suprafaa amplasamentului. Habitatul existent pe
terenul propus prezint o resurs trofic redus datorit impactului activitilor
antropice n special al suprapunatului, prezenei stnei i a cinilor astfel nct
implementarea proiectului va afecta nesemnificativ suprafeele situate n vecintatea

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


77

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

ROSPA 0071 care pot fi folosite pentru procurarea hranei de ctre exemplare ale
speciei prezente n zon;
habitate similare cu cel aflat pe amplasamentul propus pentru implementarea
proiectului sunt prezente pe suprafee ntinse la nivelul teraselor rului Siret n zona de
implementare a proiectului, att n exteriorul digului de protecie unde se manifest
presiunea antropic ct i ntre dig i albia rului Siret suprafee mai puin afectate
de impactul activitilor umane desfurate n zon, astfel nct dei implementarea
proiectului presupune o reducere a zonelor care pot fi utilizate de specie pentru
procurarea hranei n

vecintatea ariei

de protecie special avifaunistic,

implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra speciei;


plantarile de arbusti in zona perimetrala statiei de sortare a agregatelor minerale pot
oferi habitate favorabile exemplarelor speciei Lanius collurio iar impactul antropic la
nivelul zonei va fi mai redus;
n concluzie, implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. va
avea un impact potenial negativ nesemnificativ asupra habitatelor utilizate
pentru procurarea hranei n vecintatea ariei de protecie special avifaunistic
att n perioada de exploatare ct i n perioada de funcionare. Proiectul nu va
afecta suprafee utilizate de aceast pentru satisfacerea necesitilor ecologice
situate n aria de protecie special avifaunistic ROSPA 0071 Lunca Siretului
Inferior.
Lanius minor (sfrnciocul cu fruntea neagr) cod A339
Habitat. Sfrnciocul cu fruntea neagr cuibrete n regiuni deschise cu arbori izolai
i tufiuri, de multe ori pe terenuri agricole i puni, unde i construiete cuibul n arbori.
Uneori cuibrete arborii de pe marginea oselelor. Prefer terenurile agricole nconjurate de
vegetaie natur i habitatele cu arbuti i arbori tineri.
Biologie. Din puncte de vedere al regimului alimentar este o specie carnivor, hrana
fiind alctuit din insecte, melci, oprle, oareci i extrem de rar puii altor paseriforme. Ponta
este alctuit din 5-7 ou, incubaia dureaz cca. 15 zile.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


78

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la


nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; n formularul Natura 2000 populaia
speciei a fost estimat la 20 35 perechi cuibritoare, n toat aria ROSPA Lunca
Siretului Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei este
asemntor cu cel al speciei Lanius collurio deoarece utilizeaza habitate de acelasi tip,
astfel implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. va avea un impact
similar.
Larus minutus (pescru mic) cod A177.
Habitat. Este o specie care cuibrete relativ rar n sud estul Deltei Dunrii i pe
unele lacuri mai ales cele din lungul litoralului. Pescruul mic apare frecvent n nordul
arealului su n perioadele de pasaj sau chiar i iarna. Cuibrete rar i punctiform n
Dobrogea, dar apare relativ frecvent n perioadele de migraiune n interiorul rii.
Biologie. Din punct de vedere al regimului alimentar, consum att hran animal ct
i vegetal, preponderent este componenta animal alctuit din: roztoare, pete, crustacee,
molute, sau alte animale acvatice mai mici. Ponta este alctuit din 3 ou, perioada de
incubaie este de 22 zile.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; n formularul standard Natura 2000 al Ariei
de Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 20 35 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa sitului;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


79

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Realizarea statiei de sortare nu va influena negativ populaia speciei n zon i la nivelul
ROSPA 0071:
implementarea proiectului nu va avea ca rezultat reducerea suprafeelor utilizate
pentru de specie pentru satisfacerea necesitilor de hran, cuibrit i odihn la nivelul
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;
resursa trofic utilizat de Larus minutus nu va fi afectat n zona de implementare a
proiectului;
n concluzie, lucrrile de executie n vederea realizrii proiectului propus nu
va avea impact asupra habitatelor resurselor trofice utilizate de Larus minutus n zon
i la nivelul ROSPA 0071.
Nycticorax nycticorax (strc de noapte) A023
Habitat. Prefer regiunile cu mlatini i bli dar este frecvent prezent i n apropierea
apelor ncet curgtoare (ruri, canale), prefer stufriurile. Cuibrete n colonii mici, n
arbori (salcie, arin), uneori cu ali strci.

Este frecvent nlunca i Delta Dunrii unde

cuibrete n colonii mixte cu egrete mici, cormorani mici, ignui.


Biologie. Ponta cuprinde 3 5 ou, incubaia dureaz 22 zile, clocitul este asigurat de
ambii parteneri. Se hrnete preponderent cu viermi, insecte (acvatice i terestre), peti,
amfibieni, mamifere, roztoare dar consum i hran vegetal. n migraie de multe ori se
hrnete pe terenuri agricole.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul Natura 2000 populaia speciei a fost
estimat la 20 30 perechi cuibritoare n toat aria ROSPA Lunca Siretului Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


80

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va influena negativ populaia
speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071:
realizarea lucrarilor nu va afecta suprafee utilizate de aceast specie pentru hrnire,
cuibrire sau adpost la nivelul ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i n zon;
resursa trofic utilizat de Nycticorax nycticorax nu va fi afectat n zona de
implementare a proiectului;
n concluzie, lucrrile necesare pentru realizarea proiectului i funcionarea
statiei de sortare nu vor avea impact asupra populaiei speciei din ROSPA 0071.
Pelecanus onocrotalus (pelicanul) - cod A019.
Habitat. Vara populeaz n principal n regiunile lacustre din SE Europei (majoritatea
n Delta Dunrii), iarna i n zone de coast i golfuri. Este ntlnit pe blile mari, nconjurate
cu stuf neptruns, linitite; cuibrete numai n Delta Dunrii. Tipic pentru Delta Dunrii unde
se afl cea mai mare colonie din Europa, datorit proteciei de care beneficiaz aceast specie.
Specie rar al crei numr este n scdere. n Europa probabil 3500 de perechi clocitoare..
Biologie. Cuibretze n colonii n Delta Dunrii, pe plaurii din zonele greu accesibile,
cuiburile sunt foarte apropiate ntre ele. Ponta este alctuit din 2 ou depuse n luna mai,
incubaia dureaz 32 - 34 zile, fiind asigurat, prin rotaie de ambii parteneri. Regimul
alimentar este constituit din pete.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul standard Natura 2000 al Ariei de
Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 60 75 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa sitului menionat;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


81

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Realizarea i funcionarea statiei propuse de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii
Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071 astfel:
implementarea proiectului nu va determina reducerea habitatelor utilizate de specia
Pelecanus onocrotalus pentru satisfacerea necesitilor ecologice la nivelul ariei de
protecie special avifaunistic i n zon;
resursa trofic utilizat de Pelecanus onocrotalus nu va fi afectat de implementarea
proiectului;
n concluzie, lucrrile necesare pentru realizarea proiectului i funcionarea
statiei nu vor avea impact asupra populaiei speciei din ROSPA 0071.
Platalea leucordia (loptarul) cod A034
Habitat. Specia este oaspete de var, cuibrete n colonii mici n stufriuri dese.
Loptarul este o specie rar, prezent n stufriuri, uneori n arbuti i copaci. Cuibrete n
stufriuri rareori n arborii din vecintatea apelo, n zone retrase.
Biologie. Ponta este alctuit din 3-5 ou depuse n aprilie, incubaia dureaz 24 26
zile, clocitul este asigurat de ambii parteneri. Regimul alimentar este alctuit din peti,
amfibieni, molute, crustacei, viermi, larve de insecte. Harana este obinut prin filtrarea
mlului cu ciocul.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul Natura 2000 populaia speciei a fost
estimat 5 20 perechi cuibritoare n toat aria ROSPA 0071 Lunca Siretului
Inferior;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


82

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii
Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071 astfel:
implementarea proiectului nu va determina reducerea habitatelor utilizate de specie
pentru satisfacerea necesitilor de hran, cuibrit sau odihn la nivelul ariei de
protecie special avifaunistic i n zon;
resursa trofic utilizat de Platalea leucordia nu va fi afectat de implementarea
proiectului;
funcionarea statiei de sortare nu va influena adundena i distribuia speciei n zona
de implementare a proiectului sau la nivelul ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;
n concluzie, lucrrile necesare pentru realizarea proiectului i funcionarea
statiei de sortare nu vor avea impact asupra populaiei speciei din ROSPA 0071.
Recurvirostra avosetta (cioc ntors) - cod A132.
Habitat. Cuibrete n colonii destul de mari, n golfurile marine cu puin adnci, n
lagune i pe lacuri din stepe (mai ales salmastre). n Romnia este oaspete de var, fiind
rspndit n Dobrogea, Delta Dunrii, complexul lagunar Razelm-Sinoe, Cmpia Romn
(Ianca, Balta Alb, Amara), estul Munteniei, lunca Dunrii (Clrai). n ROSPA Lunca
Siretului Inferior ciocntorsul (Recurvirostra avosetta) este o specie rar ntlnit la cuibrit i
n pasaj.
Biologie. Ponta este alctuit din 3-4 ou. Regimul alimentar este format din
crustacee, insecte i alte speci acvatice de dimensiuni mici.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional); n formularul Natura 2000 populaia speciei a fost
estimat 5 12 perechi cuibritoare i 25 30 indivizi n pasaj n toat aria ROSPA
0071 Lunca Siretului Inferior;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


83

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut.
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii
Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071 astfel:
realizarea lucrrile de constructie propuse nu va determina reducerea habitatelor
utilizate de specie pentru satisfacerea necesitilor ecologice la nivelul ariei de
protecie special avifaunistic i n zon;
resursa trofic utilizat de Recurvirostra avosetta nu va fi afectat de implementarea
proiectului;
n concluzie, lucrrile necesare pentru realizarea proiectului i funcionarea
statiei de sortare nu vor avea impact asupra populaiei speciei din ROSPA 0071.
Sterna hirundo (chira de balt) - cod A193
Habitat. Specia este prezent pe timpul verii n toata ara n habitate acvatice, zone de
litoral. Prefer de nisp i pietri pe care s-a format o vegetaie rar. . Populaii mai mari
exeist n Delta Dunrii i de-a n luncile rurilor mari. Cuibrete n perechi izolate sau n
colonii mici pe mlatinile din regiunile de coast i pe rmurile lacurilor continentale.
Biologie. Ponta este alctuit din 2-3 ou, clocitul dureaz 21-22 zile i este asigurat
de ambii parteneri.

Regimul alimentar este alctuit din crustacee, insecte, i peti de

dimensiuni mici pe care le vneaz la suprafaa apei.


Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; formularul standard Natura 2000 al Ariei
de Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 3 5 perechi cuibritoare i 30 50 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa
sitului menionat;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


84

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere nu este apreciat.
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea statiei de sortare de ctre S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii
Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSPA 0071 astfel:
realizarea lucrrile de executie propuse nu va determina reducerea habitatelor utilizate
de specie la nivelul ariei de protecie special avifaunistic i n zon;
functionarea statiei de sortare nu influeneaz resursa trofic disponibil speciei n
habitatele din zon;
Realiazarea lucrrilor la statia de sortare pe o suprafata de 5000 m.p. nu va avea
imapact asupra speciei.

XI. 5. Importana sitului pentru speciile cuibritoare


Avifauna in perioada estivala este constituit, n cea mai mare parte, din paseriforme
care cuibresc n arbori i tufiuri sau pe sol. Dintre psrile legate de mediul acvatic n
sezonul de reproducere i prezente n zon amintim codobaturile: Motacilla alba, care
cuibresc n ierburile de la marginea apelor, lcarii: Acrocephalus arundinaceus,
Acrocephalus schoenobaenus care i construiesc cuiburile n stufriurile compacte.
Psrile acvatice au efective clocitoare reduse pe lacurile din ROSPA Lunca Siretului
Inferior, ns predomin, n acest sezon, Podiceps cristatus, Larus michahellis, Larus
ridibundus, Sterna hirundo cuibrind constant n perimetrul investigat. Dintre ralide, Fulica
atra i Galinula chloropus cuibresc n cordoanele de stufri de pe marginea iazurilor de
dimensiuni mai mici.
Cu ocazia deplasrilor n teren nu au fost identificate specii care cuibresc pe
suprafaa sau n imediata vecintate a amplasamentului propus pentru implementarea
proiectului.
Amplasamentul propus prezint suprafee care au fost anterior arate (partea
vestic) i suprafee pe care se puneaz (partea estic). Zona n care s-a punat

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


85

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

prezint un covor vegetal alctuit din specii ierboase de talie mic i arbuti dispui
foarte rar.
Suprafaa propus pentru implementarea proiectului nu prezint condiii de
habitat favorabile pentru cuibrirea speciilor caracteristice zonei de lunc a rului Siret
n principal datorit antropizrii (punatului intensiv, prezenaei unei stni la limita
estic a perimetrului, depozitare de deeuri).

XI. 6. Importana sitului pentru speciile migratoare

Situl ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior este important prin faptul c reprezint
una din zonele de hrnire i odihn pentru principalele specii acvatice care urmresc
extremitatea estic a arcului carpatic i se concentreaz pe valea i lunca Siretului, n drumul
lor spre blile Dunrii (toamna), sau, spre teritoriile de cuibrit din nord (primvara).
Din punct de vedere fenologic, psrile din bazinul inferior al rului Siret se pot
mpri n dou mari categorii:
psri sedentare ;
psri migratoare.
Speciile sedentare sunt reprezentate de specii care sunt prezente n zon tot timpul
anului, putnd fi la rndul lor mprite n cteva categorii: sedentare propriu-zise, cum sunt
multe din speciile sinantrope (vrbii, gugutiuci), fazani, potrnichi, specii sedentar-eratice
(sticleii), ale cror populaii sunt mult mai numeroase n timpul iernii, sporirea efectivelor
fiind datorat unor indivizi ce aparin unor populaii mai nordice, care se adaug la cele
sedentare, sau care chiar le nlocuiesc.
Speciile migratoare, se mpart n trei categorii, oaspei de iarn, care vin de regul din
inuturi mai nordice, oaspei de var, care au cartierele de reproducere n zon, i care sosesc
din cartierele de iernare primvara i pleac toamna, i specii de pasaj, care doar tranziteaz
zona n drumurile lor dintre cartierele de reproducere situate n nordul Europei i cele de
iernare situate n sud, n jurul Mediteranei sau n Africa.
n formularul standard Natura 2000 sunt menionate 25 de specii de psri cu migraie
regulat (Tabel 13) care nu sunt menionate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
86

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 13- Pasari cu migratie regulata menionate n anexa I a Directivei Consiliului


2009/147/EC:

Implementarea proiectului statie de sortare agregate minerale nu va determina


modificri ale rutelor de migraiune sau ale zonelor utilizate pentru odihn de ctre
speciile menionate anterior.

XI.7. Informatii privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor


de interes comunitar din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior menionate
n formularul standard Natura 2000 prezente in zonaproiectului propus
Prin Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011 a fost declarat Situl de Importan Comunitar
ROSCI 0162 Lunca Inferioar a Siretului. Conform formularului standard Natura 2000
obiectivele de protecie ale acestei arii naturale protejate sunt specii de mamifere, reptile,
amfibieni , peti i nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
(Tabel 14).

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


87

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

2013

Staie de sortare agregate minerale

Tabel 14- Specii de mamifere, amfibieni, reptile, pesti si nevertebrate citate in ROSCI 0162
3.2.c. Specii de mamifere enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie

Populaie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj

1355 Lutra lutra

1335 Spermophilus citellus

Sit Pop. Conserv. Izolare Global


C

3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


1220 Emys orbicularis

1993 Triturus cristatus

1188 Bombina bombina

3.2.e. Specii de peti enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie

Populaie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj

Sit Pop. Conserv. Izolare Global

1130 Aspius aspius

1149 Cobitis taenia

2511 Gobio kesseri

1124 Gobio alpinnatus

1157 Gymnocephalus schraetzer

1145 Misgurnus fossilis

2522 Plecus cultratus

1134 Rhodeus sericeus amarus

1146 Sabanejewia aurata

1160 Zingel streber

1159 Zingel zingel

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie

Populaie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj

1083 Lucanus cervus

1014Vertigo angustior

P?

Sit Pop. Conserv. Izolare Global


C

Habitatele si biologia speciilor din tabelul 14 si efectul anticipat al activitii de pe


amplasament asupra populaiei speciei sunt analizate in continuare.
Lutra lutra vidra
Habitat. Rspndit din Europa pn n Asia centrala i nordul Africii. La noi,
localizat n delt i pe lng rurile de munte bogate n pstrvi. Triete n ap i pe uscat,
avnd vizuina cu dou intrri. Rspndirea vidrei la noi depinde de posibilitatea procurrii
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
88

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

hranei ei de baza - petele. Tocmai de aceea biotopul vidrei l constituie rmurile mpdurite
ale apelor curgtoare i stttoare, de munte sau es.
Biologie. Se hrnete cu peti, broate, raci, mamifere mici, acvatice. Este o specie ce
are o singur generaie de pui anual.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii
Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSCI 0162 astfel:
realizarea lucrrile de constructii propuse nu va determina reducerea habitatelor
utilizate de specie la nivelul sitului de importan comunitar ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior specia prefer zonele situat n vecintatea apei;
amenajarea suprafetei de 5000 m.p. de teren nu influena resursa trofic utilazat de
indivizii speciei;
Realizarea lucrrilor necesare implementrii proiectului nu va avea impact
negativ asupra abundenei i distribuiei speciei n zon.
Spermophilus citellus popndu
Habitat - populeaz zona de step, nempdurit, fiind prezent n biotopuri foarte
diferite: izlazuri, pajiti, terenuri cultivate sau nierbate, grdini, livezi, rpe, diguri etc. Spre
deosebire de alte zone ale arealului, n Romnia nu a fost ntlnit la altitudini mari, urcnd
numai pn la 450 m (dealul Pietricica din Piatra Neam). Specia exist n afara arcului
carpatic, pn la graniele rii, n Moldova, Muntenia, Oltenia, Criana, Maramure,
densitatea populaiei putnd atinge 13-17 indivizi/ha n Brgan i Dobrogea. Triete n
galerii avnd fiecare individ o galerie proprie.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
89

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Biologie. Popndul este o specie diurn, consum att hran animal ct i vegetal.
Hrana vegetal este predominant, fiind alctuit din prile verzi ale plantelor (tulpini,
frunze, muguri), rdcini i semine. Hrana animal consumat preponderent primvara i
vara este format din specii mici de vertebrate i nevertebrate (rme, melci, miriapode,
insecte). Perioada de reproducere ncepe n luna martie, durata gestaie este de 25-28 zile/an,
femelele au o sigur gestaie/an. Popndul este vnat de speciile de psri i mamifere
carnivore diurne.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA 0071:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu D ceea ce semnific faptul c la
nivelul site-ului cuibrete o populaie cu densitate redus fa de media la nivel
naional (nesemnificativ la nivel naional; formularul standard Natura 2000 al Ariei
de Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior, populaia speciei a fost
estimat la 3 5 perechi cuibritoare i 30 50 indivizi n pasaj, pe toat suprafaa
sitului menionat;
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere nu este apreciat.
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Amenajarea statiei de sortare prin lucrri de exacavare pe suprafaa propus de S.C.
KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii Umbrreti va influena populaia speciei n zon
i la nivelul ROSCI 0162 astfel:
suprafaa propus pentru realizarea lucrrilor de decopertare prezint caracteristicile
habitelor frecventate de aceast specie, totui, la deplasrile n teren nu au fost
identificate guri de intrare n galeriile spate de popndi pe amplasament
consecin a prezenei cinilor de la stn, a punatului frecvent dar i a condiiilor
staionare coperta subire i prezena materialelor necoezive n subsolul
amplasamentului nu ofer stabilitate galeriilor spate de aceast specie;
realizarea lucrrile de amenajare propuse nu va determina reducerea habitatelor
utilizate de specie la nivelul sitului de importan comunitar ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior;

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


90

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

dup amenajarea statiei, pe suprafaa amenajat ca spaiu verde se vor forma condiii
favorabile speciei (vegetaie ierboas, coperta va fi mai nalt datorit adugrii peste
stratul existent a volumului rezultat din lucrrile de decopertare de pe amplasament iar
presiunea antropic va fi mai redus (perimetrul va fi ncercuit de un gard care va
limita traficul pe amplasament)
funcionarea statiei nu influnea distribuia i abundena speciei la nivelul ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior;
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va determina
modificri n distribuia i abundena populaiilor speciei Spermophilus citellus la
nivelul ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.
Emys orbicularis estoasa de ap
Habitat. Ape dulci lin curgtoare i stttoare cu vegetaie acvatic bogat, mai ales
iazuri, precum i zonele mltinoase. Prefer habitatele ripariene cu vegetaie, nsorite, cu sol
nisipos necesar depunerii pontei. Specie comun n toat Europa, cu exceptia Scandinaviei i
Arhipelagului Britanic; de asemenea, este prezent n vestul Asiei i nord-vestul Africii. n
unele zone din Europa a disprut, ns specia a fost reintrodus. estoasa de ap era mai
comun n trecut cu o distribuie mai extins dect n prezent. Degradarea sau distrugerea
habitatelor naturale a determinat o distribuie mozaicat cu populaii mici, izolate, ameninate
cu dispariia.
Biologie. estoasa de ap este o specie ovipar, depune ponta alctuit din 3-6 ou pe
maluri nisipoase ntr-o groap spat de femel cu membrele posterioare. n timpul iernii, i
n perioadele secetoase se refugiaz n mal pn la reapariia condiiilor optime. Regimul
alimentar este alctuit din nevertebrate, peti, amfibieni, se hrnete numai n ap.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0103:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
91

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.


Realizarea lucrrilor la statia de sortare propus de S.C. KOROLIS S.R.L. n
extravilanul localitii Umbrreti va influena populaia speciei n zon i la nivelul ROSCI
0162 astfel:
suprafaa propus pentru implementarea proiectului nu prezint caracteristici ale
habitatului favorable acestei specii, la deplasrile n teren nu au fos identificate
exemplare ale estoasei de ap pe amplasament;
realizarea lucrrilor nu va afecta suprafee de habitat utilizate de specia Emys
orbicularis pentru staisfacerea necesitilor ecologice la nivelul ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior;
Prin implementarea proietului executarea constructiilor nu se reduc
suprafeele de habitate utilizate de specie la nivelul sitului de importan comunitar
sau n vecintatea acestuia.
Bombina bombina buhai de balt cu burta roie
Habitat. Specie nepretenioas, populeaz ochiurile de ap permanente sau temporare,
ajungnd n regiunea deluroas pn la altitudini de 400 m. Prefer blile temporare. n
Romnia este rspndit n Cmpia Romn, Dobrogea, Delta Dunrii, Podiul Transilvaniei,
Criana i Podiul Moldovei.
Biologie. Perioada de reproducere este aprilie-mai, iar n condiii de mediu favorabile
se poate repeta n luna august. Regimul alimentar este alctuit din viermi, melci i insecte.
Bombina bombina este consumat de un numr redus de specii prdtoare din cauza glandelor
tegumentului care secret mucus cu coninut ridicat de substane toxice. Este vulnerabil n
principal datorit dispariie blilor temporare prin ndiguiri i lucrri de desecare.
Relevana sitului pentru specie
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


92

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Realizarea lucrrilor de amenajare statie de sortare agregate minerale propus de S.C.
KOROLIS S.R.L. n extravilanul localitii Umbrreti va influena populaia speciei n zon
i la nivelul ROSCI 0162 astfel:
nu sunt afectate resursele de hran disponibile din habitatele frecventate de aceast
specie;
condiiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece specia utilizeaz
habitate precum blile permanente sau temporare. Suprafaa perimetrului de
exploatare nu prezint habitate favorabile acestei specii;
dei de-a lungul drumurilor de exploatare se formeaz bli temporare n urma
precipitaiilor abundente, apa se infiltreaz repede n sol datorit permeabilitii mari a
straturilor de nisip i pietri din care sunt formate terasele rului Siret;
Implementarea proiectului nu are impact asupra distribuiei i abundenei speciei
pe suprafee cuprinse n ROSCI 0162 i nici pe suprafee limitrofe.
Aspius aspius (avat) cod 1130
Habitat. Triete n toate rurile de es, ns urc i n zone mai nalte, prefer apele
limpezi i repezi, dar l ntlnim i n lacurile i blile adnci, cu fundul nisipos i pietros.
Biologie. Reproducerea ncepe n luna martie cnd temperatura apei atinge 6-10C i
se ncheie n luna aprilie. Ecloziunea icrelor dureaz 5-6 zile. Este o specie diurn care se
hrnete cu pete mrunt (peti de talie mic), larve de insecte, molute mici, crustacee i
viermi.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


93

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice
specifice ihtiofaunei
Cobitis taenia (zvrluga) cod 1149
Habitat. Ape stttoare sau lin curgtoare, cu funduri mloase, poate fi ntlnita i n
apele montane i de deal ale cror albii sunt mloase.
Biologie. Exemplarele acestei specii stau adesea ngropate n ml sau nisip, se
hrnete n timpul nopii. Se reproduce din aprilie pn n iunie. Hrana este alctuit din
nevertebrate i alge.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice specifice
ihtiofaunei
Gobio kessleri (porcuorul de nisip) cod 2511
Habitat. Rspndit n cursul inferior al Siretului, Prutului, Argeului, Ialomiei,
Milcovului i n Dunre. n Romnia, specia Gobio kessleri lipsete n zona pstrvului,
lipanului i moioagei, apare uneori n zona scobarului, este frecvent n zona mrenei i mai
apare n unele ruri n zona crapului. Este o specie eurivalent, fiind prezent n zona de
cmpie, de podi i zona deluroas, mai rar n zona submontan, (70 600 m altitudine);
prefer ape cu vitez de curgere cuprins ntre 40 i 70 cm/s; prefer sectoarele de ru cu o
adncime a apei relativ redus i cu substrat nisipos sau cu pietri, fiind colectat, ns, i din
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
94

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

sectoarele de ru cu substrat format din stnci, roci de dimensiuni medii sau ml, sau substrat
mixt (D. Bnduc). Este o specie reofila, prefer fundul nisipos al rurilor mari, n zonele de
es si colinare.
Biologie. Hrana speciei provine din resurse trofice variate: nevertebrate i vertebrate
acvatice (larve de chironomide, trichoptere i efemeroptere; oligochete), resturi vegetale
provenite din flora submers sau terestr (antrenate accidental n mediul acvatic).
Reproducerea are loc n martie-aprilie; o femel depune pn la 1500 icre ntr-o groap spat
n mal; ecloziunea dup cca 5 zile; durata de via a indivizilor este de cca 3 ani.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Gobio albipinnatus (porcuor de nisip) cod 1124
Habitat. Triete n Dunre i n cursul inferior al rurilor de es cu substrat de nisip
fin sau argil (ntre altitudinile 50 280 m), dar poate fi ntlnit i n sectoarele cu substrat
alctuit din combinaii n diferite proporii i combinaii de argil, peitri, nisip, bolovani.
Prefer locuri cu ap ceva mai adnc i curent slab (ntre 20 i 50 cm/s). Evit sectoarele cu
ap mai rapid sau stttoare i fund mlos. Porcuorul de nisip are o rspndire sub media
speciilor de pe teritoriul Romniei.
Biologia. Triete mai mult solitar, uneori n crduri mici. Se hrnete doar cu faun
bentonic, n special diatomee, efemeroptere, etc. Reproducerea are loc n perioada mai i
iunie.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
95

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Relevana sitului pentru specie.


Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Gymnocephalus schraetzer (rspr) cod 1157
Habitat.

Rsprul este o specie exclusiv de ap curgtoare; triete n Dunre i

rurile moderat curgtoare, pe substrat de nisip, ocazional chiar pe pietri; ajunge uneori pn
n zona de coline a rurilor. n ruri triete n crduri de cteva zeci sau sute de indivizi,
uneori n amestec cu alte specii mai mult sau mai puin reofile. n general evit coturile
rurilor cu ap stttoare. Apare n unele bli ale Dunrii n mod accidental. Poate ntreprinde
migraii scurte.
Biologia. Reproducerea are loc primvara, n aprilie mai cnd ntreprinde migraii n
susul rurilor pentru a depune ponta sub form de benzi late. Icrele sunt adezive i sunt
depuse n benzi late, pe fund tare, n curent. Hrana const din nevertebrate bentonice i rar din
icre i puiet de pete.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


96

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i


posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Misgurnus fossilis (ipar) - cod1145
Habitat. Triete n ape stttoare sau cu curent ncet, cu fund nmolos, mai mult
ngropat. Este rspndit n toate blile, heleteele, canalele i pe cursurile mai linitite ale
rurilor, din delta pana n zona submontan.
Biologie. Este rezistent la lipsa de oxigen i se hrnete cu faun de fund, viermi, larve
de insecte, molute mici. Se reproduce n lunile martie-iunie cnd femelele lipesc icrele de
plantele acvatice.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Plecus cultratus (sabi) cod 2522
Habitat. Triete n fluvii i ruri de es, precum i n multe lacuri mari interioare;
frecvent i n limanurile i lacurile litorale, precum i n prile ndulcite ale mrilor. Sabia
are o rspndire relativ redus pe teritoriul Romniei, n comparaie cu alte specii de peti.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
97

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Relevana sitului pentru specie.


Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Rhodeus sericeus amarus (boarc) cod 1134
Habitat. Triete exclusiv n ape dulci. Prefera apele stttoare sau ncete, de aceea
n ruri se ntlnete mai ales n braele laterale, dar este destul de frecvent i n plin curent,
pn aproape de zona montana a rurilor. Boara are o rspndire relativ mare pe teritoriul
Romniei.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice specifice


ihtiofaunei

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


98

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Sabanejewia aurata (dunaria) - cod 1146


Habitat. Specia triete n ruri, ncepnd de la munte, pn la es. Prefer fundul de
prundi amestecat cu nisip, dar se ntlnete frecvent i n poriunile exclusiv nisipoase ale
rurilor i destul de frecvent pe fund argilos, sub malurile verticale, la rdcinile slciilor. n
rurile nisipoase, cea mai mare parte a timpului se ngroap n nisip. Lipsete n rurile
nmoloase.
Biologie. Reproducerea pare a avea loc din luna mai pn pe la mijlocul verii.
Dimorfismul sexual al masculilor este mai pronunat n perioada de reproducere. Hrana const
din diatomee i mici nevertebrate.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut.

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Zingel streber (pietrar) cod 1160
Habitat.Triete n Dunre i rurile de deal i es, exclusiv n locurile cu curent, pe
fund de pietri, nisip sau argil. Fusarul este o specie cu o rspndire medie pe teritoriul
Romniei.
Biologie. Hrana este constituit dintr-o gam larg de animale bentonice, icre sau puiet
de pete.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
99

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la


nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei
Zingel zingel (fusar) cod 1159
Habitat. Este prezent n Dunre i n rurile mari i relativ adnci, pe fund de nisip,
pietri sau argila. Reproducerea are loc n martie i aprilie n plin curent, icrele fiind depuse
pe pietre. Se hrnete cu insecte acvatice, crustacee, icre i peti mici. Specia este protejata
prin: Convenia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 5), Lista Roie IUCN,
Legea 462/2001 (Anexa 3A si 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice.
Biologie. Regimul alimentar este contituit din nevertebrate bentonice, icre i pete
mic.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;

Amplasamentul proiectului este terestru si nu afecteaza habitatele acvatice


specifice ihtiofaunei

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


100

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Lucanus cervus (rdaca)


Habitat.
Rdaca este cel mai mare coleopter din Romnia i din Europa. O mare parte din via
i-o petrece sub scoara arborilor czui sau btrni, ascuns de privirile noastre. Poate fi
observat de la sfritul lunii mai i pn n august, aceasta fiind perioada de mperechere i
depunerea oulor.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162:
mrimea i densitatea populaiei este notat cu C, ceea ce semnific faptul c la
nivelul sitului exist o populaie cu densitate redus fa de media la nivel naional
(nesemnificativ la nivel naional);
gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie i
posibilitile de refacere este notat cu B ceea ce semnific trsturi bine conservate
sau parial degradate dar uor de refcut;
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului nu va avea nici un impact asupra speciei, nu vor fi afectate
de lucrrile propuse suprafee care prezint trunchiuri uscate.
Vertigo angustior
Specie de gasteropod care triete n zonele mltinoase sau pe soluri care sunt
permanent umede, nu este prezent n zone permanent submerse sau pe suprafee care prezint
deficit de umiditate.
Relevana sitului pentru specie.
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0162. Prezena speciei la
nivelul ariei naturale protejate este incert.
Efectul anticipat al activitii de pe amplasament asupra populaiei speciei.
Implementarea proiectului nu va avea nici un impact asupra speciei, nu vor fi afectate
de lucrrile propuse suprafee care prezint trunchiuri uscate.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


101

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n formularul Natura 2000 pentru situl de importan comunitar Lunca


Siretului inferior nu sunt citate specii prioritare conform OUG 57/2007 modificat i
completat de OUG 154/2008. Nici una dintre specii prioritare cuprinse n Anexa III la
OUG 57/2007 nu se regsete n situl de importan comunitar Lunca Siretului
Inferior.
n concluzie, realizarea proiectului Statie de sortare agregate minerale n comuna
Umbrreti, judeul Galai avnd ca beneficiar S.C. KOROLIS S.R.L. nu afecteaz
integritatea situl de importan comunitar ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior
deoarece:
nu produce modificri ale dinamicii relaiilor dintre sol, ap i aer sau
flor i faun, care definesc structura i/sau funcia unei arii naturale
protejate de interes comunitar.
nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de
importan comunitar;
nu reduce suprafaa habitatelor i numrul speciilor de importan
comunitar;
nu influeneaz realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei
naturale protejate de interes comunitar;
nu influeneaz negativ factorii care determin meninerea strii
favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar;

XI. 8. Descrierea funciilor ecologice ale habitatelor i speciilor de


importan comunitar din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior afectate
de proiect
1.Habitatele de importan comunitar din ROSCI 0162 afectate de implementarea
proiectului
Proiectul propus de S.C. KOROLIS S.R.L. - Statie de sortare agregate minerale n
comuna Umbrreti, judeul Galai nu afecteaz habitatele de interes comunitar din
ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior (Tabel 15). Dei suprafaa propus (5000 m.p.)
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
102

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

pentru implementarea proiectului se afla in incinta ariei naturale protejate menionate, pe


amplasament nu sunt habitate de importan comunitar menionate n formularul
sandard Natura 2000.
Tabel 15- Suprafeele ocupate de habitate de importan comunitar citate n formularul
standard Natura 2000 pentru ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior care vor fi afectate de
implementarea proiectului
SUPRAFEE

Nr.
crt.

DENUMIRE HABITAT

1. 3260 Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele

AFECTATE
DE PROIECT
0

montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i


Callitricho-Batrachion
2. 6440 Pajiti aluviale din Cnidion dubii

3. 91F0 Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus

laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din


lungul rurilor (Ulmenion minoris)
4. 3270 Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de

Chenopodion rubri i Bidention


5. 92A0 Zvoaie cu Salix alba i Populus alba

6. 91I0 * Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus

spp.
7. 91E0 * Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Activitile din cadrul proiectului (transportul agregatelor, amenajarea i funcionarea


statiei de sortare) nu afecteaz habitatele de interes comunitar. Proiectul se va dezvolta la
nivelul teraselor nalte ale rului Buzu, ntr-o zon dominat de vegetaie ierboas de talie
mic, cu rare exemplare din speciile Rosa canina i Crataegus monogyna. Habitatul prezent
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
103

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

pe suprafaa amplasamentului propus pentru implementarea proiectului este puternic


antropizat.
2.Speciile de importan comunitar din ROSCI 0162 afectate de implementarea
proiectului (Tabel 16)
Speciile de mamifere menionate n formularul standard natura 2000 pentru ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior sunt Lutra lutra i Spermophilus citellus.
Specia Lutra lutra nu va fi influenat de lucrrile care vor fi efectuate n vederea
amenajarii statiei de sortare.
Realizarea lucrrilor necesare proiectului nu va avea impact asupra speciei
Spermophilus citellus dei suprafaa propus pentru realizarea lucrrilor de decopertare
partiala prezint caracteristicile habitelor frecventate de aceast specie, totui la deplasrile n
teren nu au fost identificate guri de intrare n galeriile spate de popndi.
Dup amenajarea zonei perimetrale se vor forma condiii favorabile speciei (vegetaie
ierboas, coperta va fi mai nalt datorit adugrii peste stratul existent a volumului rezultat
din lucrrile de decopertare de pe amplasament iar presiunea antropic va fi mai redus
(perimetrul va fi ncercuit de un gard care va limita traficul pe amplasament).
Conform formularului Natura 2000 speciile de amfibieni ncadrate n anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate, identificate n situl Natura 2000 ROSCI
0103 Lunca Buzului sunt: Bombina bombina (buhai de balt cu burta roie), Bombina
variegata (buhai de balt cu burta galben) i Triturus dobrogicus. Lucrrile propuse prin
proiect nu vor influena negativ distribuia i abundena acestor specii la nivelul sitului de
importan comunitar ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior deoarece nu afecteaz habitatele
populate de acestea i nici suprafee situate n perimetrul ariei naturale protejate.
Conform formularului Natura 2000 speciile de amfibieni ncadrate n anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate, identificate n situl Natura 2000 ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior sunt: Bombina bombina (buhai de balt cu burta roie) i
Triturus cristatus (tritonul cu creast). Lucrrile propuse prin proiect nu vor influena negativ
distribuia i abundena acestor specii la nivelul sitului de importan comunitar ROSCI 0162
Lunca Siretului Inferior deoarece nu afecteaz habitatele populate de acestea.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
104

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Din clasa Reptilia a fost citat specia Emys orbicularis n formularul standard Natura
2000 pentru situl de importan comunitar. Realizarea lucrrilor propuse n perioada de
constrcuie nu va avea impact negativ asupra acestei specii .
Tabel 16- Efectul implementrii proiectului asupra speciilor de interes comunitar de pe
suprafaa amplasamentului
Suprafaa de habitat ocupat
de specie redus de
implementarea proiectului

Specia

Efectul implementrii proiectului

proiectul nu va afecta habitatele acestei specii

Lutra lutra
0

Spermophilus citellus

0 specia nu a fost identificat pe suprafaa propus pentru implementarea


suprafaa
propus
pentru proiectului nu corespunde necesitilor
implementarea proiectului
ecologice ale speciei

Emys orbicularis

Bombina bombina

Triturus cristatus
Aspius aspius
Cobitis taenia
Gobio kesseri
Gobio albipinnatus
Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis

Plecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingel
Vertigo angustior
Lucanus cervus

0
0
0
0
0
0

att n perioada de construcie ct i n cea de


funcionare, proiectul nu va afecta habitatele
acestor specii

0
0
0
0
0
0
0

Speciile ihtiofaunei, Aspius aspius


Gymnocephalus schraetzer

n perioada de construcie, proiectul nu va


afecta habitatele acestei specii
proiectul nu va afecta habitatele acestor specii

att n perioada de construcie ct i n cea de


funcionare, proiectul nu va afecta habitatele
acestor specii

(avat), Gobio kessleri (porcuorul de nisip),

(rspr), Misgurnus fossilis (ipar),

Plecus cultratus (sabi)

Rhodeus sericeus amarus (boarc), Sabanejewia aurata (dunaria), Zingel streber (pietrar) i
Zingel zingel (fusar) menionate n formularul standard Natura 2000 ca specii de importan
comunitar nu vor fi afectate de implementarea proiectului deoarece proiectul nu intervine in

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


105

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

mediul acvatic al rului Siret, amplasamentul fiind situat n exteriorul digului de protecie
mpotriva inundaiilor la o distan de 2000 m de albia minor.
Speciile de nevertebrate de importan comunitar menionate pentru acest sit sunt
Lucanus cervus i Vertigo angustior - acestea nu vor fi afectat ede implementarea proiectului.

XI.9. Relaiile structurale i funcionale care formeaz i menin


integritatea ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior
Totalitatea factorilor abiotici -clim, relief, ape de suprafa i biotici (fauna i flora)
care contribuie la realizarea unui cadru natural alcatuiesc o structura bine definita cum este si
in cazul ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.
Perimetrul propus pentru implementarea proiectului Statie de sortare agregate minerale
se afla n terasa inferioar a malului stng al rului Siret. Bazinul hidrografic al rului Siret se
desfasoara pe versanii estici ai Carpailor Orientali i parial n Podiul Moldovei. Rul i are
obria n zona fliului paleogen a Carpailor Pduroi (pe teritoriul Ucrainei). nc de la
izvoare i croiete o vale transversal tipic montan cu pantele medii n jur de 10 m/km, care
se menin pn la ptrunderea n depresiunea subcarpatica a Berhometului (Ucraina).
Clima este temperat cu mari variaii determinate de confluena reliefului.
Zona n care este amplasat proiectul propus se ncadreaz ntr-un climat de tip temperat continental, de nuan moderat, cu primveri timpurii i toamne lungi, cu veri secetoase i
ierni geroase nsoite de viscole puternice.
Temperatura medie anual este cuprins ntre 10 11 oC (cu variaii cuprinse ntre - 20
o

C i + 38oC),
Precipitaiile au, n timpul verii, valori cuprinse ntre 700 - 750 mm, iar n timpul iernii

ntre 350 - 400 mm. Mai sunt de menionat i ploile toreniale, care n aceast zon sunt
productoare de viituri i puternice eroziuni ale solului.
Neuniformitatea precipitaiilor este evideniat fie printr-o frecven i abunden
excesiv, fie printr-un deficit pluviometric. Astfel, vara mai ales, se produc averse toreniale,
cnd ntr-un timp scurt se pot nregistra cantiti care pot depi media lunii respective, dar i
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
106

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

secete, cu ploi puine sau fr ploi. Ambele fenomene pot avea consecine negative asupra
terenurilor n pant i descoperite, prin activarea proceselor erozionale, ct i asupra
terenurilor din lunci prin creterea excesului de umiditate. Vnturile sunt determinate att de
circulaia general a atmosferei, ct i de condiiile reliefului local. Dinamica maselor de aer
este mai activ pe vi i pe suprafeele descoperite ale nlimilor mari i fr obstacole.
Vnturile cele mai frecvente sunt cele dinspre nord-est, urmate de cele dinspre est i
sud-est, primele fiind n general nsoite i de precipitaii, iar ultimele fiind mai uscate; din
aceste direcii dominante se nregistreaz i vitezele cele mai mari, cu valori medii de peste 4
m/s.
Din punct de vedere geologic, zona studiat se ncadreaz n extremitatea nord-estic a
Platformei Valahe. n acest perimetru, Cmpia Romn se situeaz n zona de tranziie a
avanfosei pericarpatice, unde cutele Subcarpailor sunt mascate de depozite aluvio-proluviale
i deluviale de pn la 600-800m.
Structural, este o zon de racordare a trei uniti geologice: n partea de SE - Masivul
Nord Dobrogean,

la NE - Depresiunea Brladului, iar la V- Depresiunea pericarpatic

neogen Odobeti.
Formaiunile ntlnite la zi n zona studiat sunt atribuite pleistocenului mediu superior
i holocenului reprezentate prin: pleistocenul inferior reprezentat prin stratele de Cndeti,
acoperite n totalitate de formaiunile mai noi; Pleistocenul mediu superior depozite
aluvionare ale teraselor superioare i medii ale Siretului, care au n baz un pachet pelitic,
alctuit din argile fin nisipoase, urmat de pietriuri i nisipuri peste care s-au suprapus
depozite loessoide cu grosimi de 3,5-6,0m.; holocenul este reprezentat prin depozitele
aluvionare ale rului Siret i anume terasele medii i inferioare i esurile aluviale (grinduri si
plaje) constituite din pietriuri i nisipuri cu rare intercalaii argiloase.
Relieful este specific luncii Siretului, uneori inundabil, cu meandrele prsite ale
rului.
Lunca Siretului Inferior este o unitate individualizat care se desfoar din dreptul
localitii Mreti pn la confluena rului cu fluviul Dunrea, format dintr-un es larg i
terase locale de lunc. Este un relief tipic de acumulare format din rul Siret i afluenii lui de
pe ambele maluri, bogat n aluviuni. n lungul luncii Siretului se afl zona de subzistent unde
micrile de lsare ocup o arie ntins, avnd o maxim intensitate tocmai pe cursul lui, la
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
107

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

contactul dintre podi i cmpie, care corespunde n aval de Nmoloasa, cu linia tectonic
Pacani-Nmoloasa-Galai.
n cursul su inferior rul Siret, depune cantiti mari de aluviuni i prezint un fenomen
accentuat de despletire i meandrare.
Lunca inundabil a rului Siret, pe cursul su inferior, este presrat inegal de potcoave,
verigi, albii prsite, bli i jape, unele din ele avnd legturi directe cu rul, altele sunt
unite cu rul numai n perioada viiturilor, n timp ce altele sunt izolate complet de ru,
alimentndu-se prin infiltraii (dup Matei i Manea, 1990).
Din punct de vedere hidrologic potentialul teritoriului analizat este reprezentat de apele
de suprafata (Raul Siret) si cele subterane.
Rul Siret are un debit mediu multianual de 76,1 mc/s iar scurgerea medie specific este
de 4,82 l/s/kmp. La vrsare debitul rului Siret este de 210 mc/s fiind cel mai mare din rurile
Romniei.
Regimul hidrologic al acestui curs de ap se caracterizeaz printr-o alimentare
predominant pluvial n proporie de 70 - 80%, ceea ce conduce la oscilaii mari i
neuniforme ale nivelelor hidrologice i ale debitelor.
Cele mai mari scurgeri se produc primvara la topirea zpezii, i vara, n timpul ploilor
toreniale, iar cele mai mici se produc iarna i toamna. n timpul scurgerilor mari, creterile de
nivele i debite au provocat inundaii i exces de umiditate n luncile aferente.
Debitul solid al Siretului este de 254 kg/s, turbiditatea oscileaz, n medie, ntre 12.500g/mc, iar scurgerea solid specific de la mai puin de 0,5 pn la 1 t/ha/an.
Debitul mediu multianual al Siretului a fost calculat la 194 mc/s la Lungoci i de 210
mc/s la endreni n judeul Galai (exceptie istorica din 14 iulie 2005 , debitul rului Siret
atingnd 4 650 mc/s la staia hidrometric Lungoci) .
Regimul scurgerii rul Siret - Post hidrometric Lungoci (situat n aval) este prezentat in
Tabelele 17,18, 19, 20, 21,22.
Tabel 17-Scurgerea minim n seciune

80% anual
26,2

Qmed lunare (mc/s)


90% anual
18,3

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


108

95% anuale
18,3

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 18-Scurgerea maxim i minim n seciune n regim influenat


Q maxim istoric

Q minim istoric

4 650 mc/s iulie 2005

14,2 mc/s-1996

Tabel 19-Scurgerea maxim n regim natural


Probabilitatea de calcul
1.%
3 800

2.%
3 290

5.%
2 635

10.%
2 115

20.%
1 300

50.%
650

Tabel 20-Debite lunare minime anuale:


Probabilitatea de calcul
80.%

90.%

95.%

26,2

21,9

18,3

Regimul aluviunilor (n suspensie) n regim natural urmrit i calculat la staia


hidrometric Lungoci (circa 20 km aval de balastier) este urmtorul:
Tabel 21-Regimul aluviunilor (n suspensie) n regim natural
Debit solid n suspensie (Ro)
X 106 t/an

Kg/s
254

8,01

X 106 mc/an
5,04

n ceea ce privete debitul mediu multianual de aluviuni trte, conform datelor


existente n literatura de specialitate, se apreciaza a fi de cca 10 % din cele n suspensie:
Tabel 22- Debitul mediu multianual de aluviuni trte
Debit aluviuni tarate (Go)
X 106 t/an

Kg/s
25,4

0,8

X 106 mc/an
0,5

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


109

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

2013

Staie de sortare agregate minerale

Volumul annual total de aluviuni estimat este:


Vtotal = 5 041 277 mc + 504 128 mc = 5 545 405 mc.
Monitorizarea calitii apelor rului Siret a fost realizat n anul 2009 de ctre SGA
Vrancea, iar seciunile de supraveghere au fost urmtoarele: Cosmeti (km 444); Ioneti;
Lungoci (km 495); endreni (km 565).
Clasele de calitate ale raului Siret in perioada 2004-2009 sunt prezentate in Tabel 23
si Tabel 24 (Sursa de date: SGA Vrancea, Direcia Apelor Bacu)
Tabel 23-Clasele de calitate ale rului Siret n perioada 2004 2009
Nr
.
crt.
1.
2.
3.
4.

Seciunea
supraveghere

de

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cosmeti
Ioneti
Lungoci

III
III
III

II
II
II

II
II
IV

II
II
II

I
I
II

endreni

III

II

IV

II

II

II
II
II
II

Nr.crt. Seciunea
de control

Tabel 24-Clasele de calitate ale rului Siret n anul 2009


RO Nutrieni Ioni
Poluani
Ali
generali, toxici
indicatori
salinitate specifici de chimici
origine
relevani
natural

Grupa
general

1.
2.
3.

Cosmeti
Ioneti
Lungoci

I
I
I

II
I
I

I
II
II

I
I
I

I
I
I

I
II
II

4.

endreni

II

II

II

Se poate concluziona ca pe parcursul anului 2009 raul Siret s-a incadrat in


obiectivele clasei a II- a de calitate ( Ord. nr. 161/2006) iar in zona de supraveghere
Cosmesti si Ionasesti (judetul Galati) calitatea apei din raul Siret s-a imbunatatir fata de
anii anteriori.
n zona Movileni se dezvolt un strat acvifer freatic continuu care a fost interceptat n o
serie de foraje n nisipurile i pietriurile holocene.
Orizontul freatic cu nivel liber este alimentat din apele rului Siret, nivelul hidrostatic
oscilnd ntre2,3 i 3,0 m n zona terasei inferioare de pe malul stng, cu adncimi de 20 25
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
110

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

m n zona terasei nalte din localitatea Movileni i cu adncimi cuprinse ntre 5,0 i 6,0 m n
zona localitii Ciulea de pe malul drept al rului Siret. Stratul acvifer freatic constituie
principala surs de ap potabil n zon.

Din punct de vedere al seismicitatii obiectivul se afl n zona seismic VIII 1/2 (A cf.
100/92) comform STAS 11100/1-77.

Un rol important n cadrul factorilor de mediu care definesc ROSPA 0071 i


ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior este deinut de cursul rului Siret.
Orice modificare calitativ sau cantitativ a cursului rului atrage dup sine
modificri ale vegetaiei i faunei acvatice dar i compoziiei specifice a organismelor
care populeaz malurile sale.
Din punct de vedere al evoluiei pe termen scurt i mediu cel mai susceptibil de a suferi
modificri este factorul de mediu ap prin componenta ap de suprafa reprezentat n marea
majoritate la nivelul sitului de importan comunitar de cursul rului Siret.
Ecosistemul se caracterizeaz printr-o organizare caracteristic, fiind constituit din dou
componente funcionale: biotop (mediul neviu sau componenta abiotic) i biocenoz
(mediul viu sau componenta biotic).
Speciile de plante produc prin fotosintez hrana care constituie sursa de materie i
energie pentru celelalte specii. Plantele depind de condiiile de mediu: umiditate, temperatur,
lumin, fertilitatea solului etc. Aspectul exterior al unui ecosistem este puternic influenat de
speciile de plante care l populeaz.
Funcionarea ecosistemului depinde de relaiile dintre speciile biocenozei, ct i de
interaciunea dintre acestea i factorii de biotop.
Pe baza acestor relaii, ecosistemul poate asigura desfurarea a trei funcii eseniale:
funcia energetic,
funcia de circulaie a materiei,
funcia de autoreglare.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
111

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

ntre formele de via i mediu au loc permanente schimburi de energie i materie.


Aceast circulaie intern realizat prin intrri i ieiri continue de substan i energie,
asigur o anumit stabilitate a sistemului. Intrrile sunt alctuite n principal din energia
solar, precipitaii i substane organice i minerale. Ieirile sunt reprezentate n principal de:
cldur, dioxid de carbon, oxigen i materiile pe care le antreneaz apa.
Pe suprafaa ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior exist o reea de
ecosisteme care se ntreptrund i se influeneaz unele pe altele: zvoaie, fnee, puni,
tufriuri, mediul acvatic etc. Acestea nu sunt sisteme izolate (nchise), fiind conectate prin
intercondiionri reciproce. Aceste legturi fac ca efectele negative aprute ntr-un ecosistem
s se propage n lan i n ecosistemele alturate. Legturile tipurilor de ecosisteme din
ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior se materializeaz prin fluxul de materie
i energie care formeaz ciclurile biogeochimice. Aceste cicluri leag componenta vie
(biocenoza) de componenta nevie (biotopul) a unui ecosistem.
Delimitarea ecosistemului de pdure (zvoaie) de cel al pajitilor din jur este destul de
evident. n schimb, delimitarea diferitelor ecosisteme de pajite este uneori foarte dificil
datorit modificrii treptate a biotopului i a interferenei mai multor ecosisteme vecine.
Raportat la influena antropic, ecosistemele ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior se pot clasifica n dou grupe: ecosistemele naturale i ecosisteme artificiale
sau antropice. Ecosistemele naturale ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior
sunt reprezentate prin pduri (zvoaie), tufriuri, ruri i pajisti antropizate.
Ecosistemele artificiale (antropogene) sunt acele ecosisteme n care intervenia omului
este resimit parial sau total. Ele au fost transformate de oameni prin modificarea biotopului
natural pentru a crea condiii corespunztoare anumitor soiuri de cultur sau anumitor specii
de animale punile, terenurile arabile.
Atunci cnd omul ine sub control toate legturile dintre componentele vii i mediul
nconjurtor (cazul unei ferme zootehnice), intervenia omului asupra modificrii biotopului
este total. Aceste modificri, n funcie de directia i intensitatea lor, pot afecta n mod
nefavorabil sau favorabil habitatele i populaiile speciilor pentru care au fost desemnate
ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior. Astfel, culturile agricole nvecinate i
cele din interiorul sitului, pot furniza resurse suplimentare de hran pentru pasarile granivore.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
112

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

De asemenea, agroecosistmele pot furniza resurse importante de hran pentru speciile de


mamifere mici i implicit pentru speciile de psri rpitoare care consum aceste mamifere.
Ecosistemele naturale au o structur extrem de complex i un echilibru dinamic solid.
Ecosistemele amenajate de om (cum sunt punile i terenurile agricole) au o structur
simplificat, cu susinere energetic sporit pentru meninerea echilibrului n condiiile
realizrii obiectivului pentru care au fost create, i anume o productivitate ridicat.
innd cont de complexitatea unui ecosistem i de tipurile de ecosisteme incluse
ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior, tipurile de interaciuni funcionale sunt
extrem de diverse, ele reprezentnd practic multitudinea combinaiilor posibile ntre
elementele sale structurale. Dintre toate acestea, cele mai importante grupe de interaciuni
sunt cele din lumea vegetal, cele din regnul animal, cele dintre plante i animale, iar pentru
ecosistemele amenajate, interaciunile n care este implicat i omul.
Interaciunile existente n lumea vegetal se produc att ntre specii ct i ntre indivizii
aceleai specii. Ele se manifest n diferite feluri: concurena pentru ap, influena umbrei,
rspndirea bolilor etc., multe altele nefiind nc descoperite i analizate.
Interaciunile n regnul animal sunt la fel de diversificate, ele artnd labilitatea
echilibrului biologic n interiorul ecosistemului. Dac aceste interaciuni sunt perturbate,
consecinele sunt mari; cel mai adesea, perturbrile sunt provocate de om.
n ecosistemele naturale relaiile ntre prdtori i prad, ntre parazii i gazd sunt
evidente. Competiia ntre specii sau populaii vecine poate fi att de mare nct resursele
habitatului s devin insuficiente. Uneori, unele specii se pot menine numai schimbndu-i
modul de hrnire sau distrugnd concurentul respectiv (conform principiului excluderii
concurenilor).
Relaiile ntre plante i animale sunt extrem de variate. Cel mai frecvent plantele
servesc drept hran animalelor. n unele situaii indivizii regnului animal pot rspndi
seminele plantelor sau asigur polenizarea. Aceste interaciuni nu sunt statice, lucru care
mrete dificultatea studierii lor, ele putndu-se schimba,

de

exemplu,

numai

funcie de sezon. n fine, animalele pot utiliza plantele i pentru a-i face cuib, sau ntr-o alt
interaciune ele pot fi ntr-o relaie de aprare mutual (ca de exemplu unele furnici care se

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


113

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

hrnesc cu secreia unor plante i care, simultan, alung animalele care sunt tentate s se
hrneasc cu plantele respective).
n ecosistemele amenajate, cu grade diferite de antropizare punile i fneele din
ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior, exist mai multe tipuri de relaii
structurale, care sunt relaii noi ntre specii, ca urmare a introducerii lor de ctre om dintr-un
ecosistem n altul, precum i relaiile dintre speciile ecosistemelor amenajate, pe de o parte, i
factorul uman, pe de alt parte.
Dup cum se tie, complexitatea este definit ca numrul de legturi" i de interaciuni
ce se pot stabili ntre subunitile unui sistem, ceea ce poate fi reprezentat i ca o msur a
numrului de retroaciuni (feed-back-uri) ce se pot stabili ntre elementele menionate. Dar
numrul de elemente, componente sub raport structural, ce caracterizeaz pe unitate de spaiu
i timp un ecosistem, i d acestuia diversitatea sau densitatea elementelor structurale i a
celor funcionale. Pe de alt parte, una din proprietile eseniale ale oricrui tip de ecosistem
este tocmai aceea de a menine ntre anumite limite integralitatea structural i funcional i
revenirea la o stare iniial n urma oricror perturbri, proprietate definit ca stabilitate.
n cazul agroecosistemelor de exemplu, meninerea stabilitii i diversitii se poate
asigura numai prin controlul exercitat de ctre om (prin cheltuirea unei cantiti suplimentare
de energie). Factorul antropic regleaz ecosistemul prin mecanisme de tip cibernetic (de feedback sau de feed-before), iar msura numrului acestor retroaciuni ntre elementele
ecosistemului reprezint, dup cum s-a mai menionat, complexitatea sa. Este incriminat
astfel indestructibila relaie om - agroecosistem, dar i sugerat ideea rolului omului n
complexitatea ecosistemului.
Din punct de vedere al funciilor pe care le ndeplinesc, biocenoza ecosistemelor din
ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior cuprinde urmtoarele grupuri de
organizare:
1. productori organisme autotrofe capabile s-i sintetizeze substanele necesare vieii
pornind de la elemente minerale, ap i energia luminoas (marea majoritate a plantelor). O
mic parte dintre organismele autotrofe utilizeaz energia rezultat din unele procese chimice
fiind denumite chemosintetizatoare (unele bacterii).

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


114

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

2. consumatori organisme heterotrofe care nu pot sintetiza direct substanele organice


proprii pornind de la componentele simple abiotice (ap, sruri minerale i energie). n funcie
de hrana folosit acetia se grupeaz n:
fitofage sau consumatori primari - care se hrnesc cu plante;
carnivore sau consumatori secundari care se hrnesc cu alte animale i
detritivore sau consumatori micti care se hrnesc cu resturi de natur
vegetal i animal (viermi, unele protozoare, insecte). Tot n categoria
consumatorilor micti intr i animalele omnivore, care consum att plante,
ct

animale.

Acestea

pregtesc

aciunea

descompuntoare

microorganismelor, fragmentnd detritusul (resturi vegetale i animale n


descompunere) n elemente de dimensiuni mici.
descompuntorii sau consumatori teriari (bacteriile i ciupercile) - sunt
organisme care prin procese de oxidare sau reducere, transform substana
organic moart pe care o descompun pe cale enzimatic, n compui
anorganici i organici simplii.
Structura biocenozelor din ecosistemele din ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior este meninut prin interaciunile complexe care se stabilesc ntre specii
diferite (relaii interspecifice) sau ntre indivizii aceleai specii (relaii intraspecifice).
Dup modul de realizare relaiile interspecifice pot fi grupate, simplificat, n patru
categorii:
1. relaii trofice relaiile de nutriie care apar ntre speciile unei biocenoze;
2. relaii topice apar atunci cnd un animal triete n adpostul altui animal;
3. relaii fabrice apar atunci cnd un animal utilizeaz ca material de construcie
pentru adpost, pri ale unui organism din alt specie;
4. relaii de transport apar cnd o specie transport alt specie (insectele transport
bacterii).
Avnd n vedere cele mai sus menionate, relaiile structurale i funcionale care
creaz i menin integritatea ariilor protejate ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului
Inferior, a habitatelor i a populaiilor speciilor pentru care aceast a fost desemnat sunt legate
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
115

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

de condiiile de hrnire, adpost i reproducere pe de-o parte, iar pe de alt parte de presiunea
antropic i a tuturor factorilor externi care pot afecta biodiversitatea zonei analizate.
n sistemele europene de clasificare ale habitatelor, prin habitat se nelege un
ecosistem, adic un habitat stricto senso (loc de via, adic mediul abiotic n care triete un
organism sau o biocenoz - un geotop cruia i corespunde un ecotop) i biocenoza
corespunztoare care l ocup.
Printre cele mai cunoscute relaii din domeniul ecologiei este rspndirea speciilor n
funcie de caracteristicile abiotice ale mediului (temperatur, umiditate, lumin, etc). n acest
context cenozele prezente la nivelul luncii Siretului sunt rezultatul coexistenei unui numr de
specii care pot supravieui n condiiile abiotice oferite de aceast zon. Structura unei
biocenoze se bazeaz pe relaiile trofice care se stabilesc ntre componentele sale. Avnd n
vedere acest aspect, la baza meninerii structurii i funciilor asociaiilor vegetale i animale
din sit se afl productorii reprezentai n mediul terestru de speciile ierboase, arbustive i
arborescente, iar n cel acvatic de speciile de alge i macrofite, precum i de speciile higrofile.
Pe urmtorul nivel sunt situate speciile fitofage, urmate de la nivele superioare ale piramidei
trofice de cele carnivore. Alt factor implicat n structurarea biocenozei l reprezint interaciile
dintre specii. ntre populaiile ce coexist ntr-o biocenoz se stabilesc conexiuni (relaii
interspecifice) ce determin att structura, ct i funciile biocenozei ca suprasistem integrator.
Relaiile interspecifice ce pot exista ntre populaiile speciilor dintr-o biocenoz sunt:
mutualismul, protocooperarea, parazitismul, predatorismul, comensalismul, competiia,
amensalismul, neutralismul.
La nivelul ROSPA 0071 si ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior majoritatea
biocenozelor au un grad usor de antropizare cuprinznd comuniti biologice n care omul a
intervenit profund, dar care mai pstreaz unele specii din biocenozele naturale.
Reele trofice care se stabilesc n cadrul biocenozelor de la nivelul ariei naturale
protejate n zona de implementare a proiectului sunt terestre i acvatice.
n cadrul reelelor trofice sunt stabilite lanuri trofice de trei tipuri care se
interconecteaz:
lantul trofic al prdtorilor;
lantul trofic al descompuntorilor;
lantul trofic al parazitilor.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
116

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Implementarea proiectului propus nu va afecta relaiile structurale i funcionale


care creeaz i menin integritatea ariilor naturale protejate.

Impactul produs de

proiect nu va determina modificri substaniale la nivelul ariilor naturle protejate


ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior care s se concretizeze n
alterarea relaiilor funcionale care creeaz i menin integritatea acestora.

XI.10. Relaia ROSPA 0071 i ROSCI 0162 cu alte arii protejate


Ariile naturale protejate ce se afla n vecintatea ROSPA 0071 i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior sunt urmatoarele:
ROSCI 0334 Pdurea Buciumeni Homocea
ROSCI 0134 Pdurea - Balta Munteni
Rezervaia Natural Balta Potcoava (comunei Branitea, judeul Galai);
ROSCI0178 - Pdurea Torceti situat pe teritoriul judeului Galai;
ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi, situat pe teritoriul
judeului Galai;
Rezervaia Natural Balta Tlbasca situat (comunei Mxineni, judeul
Brila);
Rezervaia Natural Pdurea Merior-Cotul Ztuanului situat pe teritoriul
comunelor Vntori i Garoafa, judeul Vrancea i Movileni, judeul Galai;
Rezervaia Natural Pdurea Neagr situat (comunei Groafa, judeul
Vrancea);
Rezervaia Natural Dunele de nisip de la Hanu Conachi situat pe teritoriul
comunei Fundenii Noi, judeul Galai.
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior, dei nu este nvecinat, are relaii funcionale
cu siturile mai jos menionate deoarece se afl pe acelai coridor de migraie al psrilor:
ROSPA0063 Lacurile de Acumulare Buhui Bacu Bereti.
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;

Implementarea

proiectului

Statie

de

sortare

agregate

minerale,

prin

amplasamentul i activitile propuse, nu are impact asupra obiectivelor de conservare


ale siturilor Natura 2000 nvecinate sau, cu care cele dou arii naturale protejate
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
117

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

ROSPA 0071 i ROSCI 0162 au relaii funcionale, i nici asupra celorlalte categorii de
arii naturale protejate a cror suprafa se suprapune parial sau total, sau se
nvecineaz cu ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior sau ROSCI 0162 Lunca Siretului
Inferior.

XI.11. Obiectivele de conservare ale ROSPA 0072 si ROSCI 0162 Lunca


Siretului Inferior
Baza legislativ pentru nfiinarea reelei Natura 2000 o constituie Directivele
79/409/EC (Directiva Psri) i 92/43/EEC (Directiva Habitate). Conform Directivei
Habitate, scopul reelei Natura 2000 este de a stabili un statut de conservare favorabil
pentru habitatele i speciile considerate a fi de interes comunitar.
La nivel european, cadrul legal pentru implementarea Reelei Natura 2000 l reprezint
dou directive ale Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor
slbatice, cunoscut sub numele de Directiva Psri (adoptat la 2 aprilie 1979) i Directiva
92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei i a faunei slbatice,
cunoscut sub numele de Directiva Habitate (adoptat la 21 mai 1992). Aceste directive
conin n anexe listele cu speciile i tipurile de habitate care fac obiectul Reelei Natura 2000.
Pentru Romnia, autoritatea responsabil pentru implementarea Reelei Natura 2000 este
Guvernul Romniei, prin Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, conform obligaiilor
asumate n cadrul negocierilor de aderare la Uniunea European pentru Capitolul 22 Mediu,
sectorul protecia naturii. Din punct de vedere legal, cele dou directive europene au fost
transpuse iniial n legislaia romneasc prin Legea 462/2001, pentru aprobarea Ordonanei
de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice. Ulterior, au fost promulgate H.G. nr.
1284/2007 privind declararea ariilor de protecie avifaunistic, ca parte integrant a reelei
ecologice europene Natura 2000 n Romnia i O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie natural protejat pentru siturile de importan comunitar, ca parte
integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia. n luna iunie a anului 2007 a
fost promulgat Ordonana de Urgen nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice care, n comparaie cu actele
anterioare, conine prevederi mai detaliate referitoare att la constituirea reelei Natura 2000

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


118

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

ct i la administrarea siturilor i exercitarea controlului aplicrii reglementrilor legale


instituite pentru acestea (preluat dup Stnciou & al, 2008; Pop & Florescu 2008).

XI.12. Descrierea strii actuale de conservare a ROSPA 0071 i ROSCI


0162 Lunca Siretului Inferior
Situl Natura 2000 ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior se ntinde pe teritoriul a 3
judee, avnd o suprafa destul de mare (36.492 ha), iar ROSCI 0162 Lunca Siretului inferior
se ntinde pe 4 judee, avnd o suprafa de 25.081 starea de conservare a acestor arii naturale
protejate, care se suprapun pe suprafee extinse, este diferit, n funcie de condiiile naturale
concrete, de frecventele revrsri ale rului Siret, mai ales n ultimii 5 ani, i de interveniile
antropice (punatul, poluarea apei, pescuitul sportiv, abandonarea diferitelor categorii de
deeuri, vntoarea, liniile de cale ferat,

exploatrile de pietri i nisip, drumurile,

practicarea agriculturii, construcii hidroenergetice). Sunt zone n care starea de conservare


este favorabil i zone n care malurile i lunca rului Siret sunt deteriorate, astfel c,
deteriorarea habitatelor de interes pentru speciile de psri are consecine i asupra strii de
conservare a acestora. Situl este vulnerabil la o seriei activitile antropice desfurate,
consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat(Tabel 25)
Tabel 25- Influenta activitatilor antropice in sit
cod

Activate

Intensitate

Influen

140

Punatul

300

Extragere de nisip si pietri

701

Poluarea apei

164

Curarea pdurii

220

Pescuit sportiv

230

Vntoare

421

Depozitarea deeurilor

menajere
502

Drumuri, drumuri auto

503

Linii de cale ferat

952

Eutrofizarea

941

Inundaii

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


119

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Implementarea proiectului nu va determina modificri ale factorilor de mediu


care contribuie la meninerea integritii ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i
ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.
Evoluia siturilor Natura 2000 va fi ctre meninerea structurii actuale n cazul
decolmatrii albiei pentru a reduce eroziunea malurilor opuse plajelor de balast. n condiiile
meninerii n albie a depozitelor de balast malurile se pot surpa afectnd att terenuri agricole
din zon ct i habitate naturale sau specii de faun.
Evoluia acestor maluri poate urma dou direcii:
spre prbuire n cazul meninerii eroziunii determinnd afectarea terenurilor

agricole, a punilor i habitatelor naturale;


spre meninere dac se atrage cursul rului Siret ctre malul opus prin

excavarea depozitelor de balast acumulate sub form de plaje;


Conservarea habitatelor i ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior i a speciilor care fac
constituie obiectivele de conservare ale ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior este
condiionat de urmtoarele aspecte:
respectarea condiiilor din avizele de mediu de ctre toi operatorii

economici care desfoar activiti n sit;


ntreinerea cilor de acces pentru a reduce cantitatea de particule de praf

antrenate n atmosfer i noxele eliminate de motoarele autovehiculelor care


le tranziteaz;
limitarea punatului n zon deoarece reduce diversitatea covorului vegetal

i implicit i a faunei;
implementarea unui sistem de gestionare a deeurilor nsuit de toi locuitorii

din localitile nvecinate sitului i de operatorii economici pentru a evita


depozitarea necorespunztoare a deeurilor menajere, a gunoiului de grajd
sau refuzului de ciur pe suprafee din interiorul ariei protejate;
eliminarea activitilor de exploatare ilegal a pietriului de la nivelul albiei;
exercitarea unui control mai strict pentru turitii de week-end i pescarii

sportivi;
evitarea crerii de noi depozite de balast sau de refuz de ciur pe suprafeele

situate la nivelul terasei.


S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
120

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

n concluzie, implementarea proiectului de ctre S.C. KOROLIS S.R.L. , nu


afecteaz integritatea ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior deoarece:
1. nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importan

comunitar;
2. nu reduce suprafaa habitatelor i numrul speciilor de importan

comunitar;
3. nu influeneaz negativ factorii care determin meninerea strii favorabile

de conservare a sitului de interes comunitar;


4. nu produce modificri ale dinamicii relaiilor dintre sol i ap sau flor i

faun, care definesc structura i/sau funcia sitului de interes comunitar;


5. pe suprafaa sitului vor fi modificri ale biotopilor dar cu impact pozitiv

asupra meninerii morfologiei actuale a reliefului albiei rului Siret la nivelul


sitului.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


121

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL XII IDENTIFICAREA I EVALUAREA


IMPACTULUI

Pentru realizarea unei evaluari, corecte, a impactului asupra mediului prin


aplicarea proiectului Statie de sortare agregate minerale se va folosi n analiz o scal
care s ierarhizeze n ce direcie (pozitiv sau negativ) va influena calitatea factorilor de
mediu implementarea proiectului propus. Vom utiliza o scal cu 5 niveluri:
peste + 3 = impact pozitiv semnificativ
+ 1 - + 3 = impact pozitiv
0 = nici un impact (neutru)
- 1 - 3 = impact negativ nesemnificativ
sub - 3 = impact negativ semnificativ
n cele ce urmeaz vor fi analizate urmtoarele tipuri de impact:
direct (Tabel 28);
indirect(Tabel 29);;
pe termen scurt (Tabel 30);;
pe termen lung (Tabel 31);;
residual (Tabel 32);
cumulativ.

XII.1. Evaluarea impactului direct, indirect, petermen scurt si lung si


residual
Pe lng evaluarea impactului general asupra florei i faunei vom prezenta i o
evaluare a tipurilor de impact asupra speciilor citate n formularul standard Natura 2000.
Efectele negative ale lucrrilor de amenajare ale statiei se datoreaz urmtoarelor
aspecte:
funcionrii utilajelor;
prezenei oamenilor n zon;
transportului agregatelor minerale;
Formele poteniale de impact generate de zgomot i vibraii, aferente balastierelor sunt
tipice i cuprind n general:
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
122

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

2013

Staie de sortare agregate minerale

operarea vehiculelor pentru transport;


operarea utilajelor mobile i staionare.
Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt psrile
deoarece aceste sunete interfereaz n mod direct cu comunicarea interspecific prin
intermediul sunetelor i n acest mod afecteaz indirect comportamentul de teritorialitate i
rata mperecherii.
Suprafetele ocupate ale proiectului in raport cu ROSPA 0071 si ROSCI 0162 sunt
prezentate in Tabelele 26 si 27.
Tabel 26-Suprafaa ocupat de perimetrul de exploatare Statie de sortare agregate
minerale, raportat la suprafaa ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

Codul
clasei
de
habitat

Suprafaa clasei de
habitat
din
suprafaa
Clasa de habitat

Suprafaa ocupat de proiect


Temporar

(36.492 ha)

Din suprafaa Din suprafaa Definiti


sitului
clasei
de v
habitat

ha

ha

ROSPA 0071

N04

plaje de nisip

729,84

N06

ruri, lacuri

17

6203,64

N07

mlatini, tubrii

1459,68

N09

pajiti
stepe

naturale, 4

1459,68
0

N12

culturi (teren arabil) 36

13137,12

N14

puni

2554,44

N16

pduri de foioase

22

8028,24

N26

habitate de pduri 8
(pduri de tranziie)

ha

0,00

2919,36

In concluzie perimetrul de exploatare analizat ocupa suprafata de 0,00 ha din


suprafata totala a ROSPA 0071.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


123

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 27-Suprafaa ocupat de perimetrul de exploatare a Statiei de sortare agregate


minerale raportat la suprafaa ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior i a claselor de habitate
de pe teritoriul acestuia

Codul
clasei
de
habitat

Suprafaa clasei de
habitat din
suprafaa
Clasa de habitat

ROSCI 0162

Suprafaa ocupat de proiect


Temporar
Din suprafaa
sitului

Din suprafaa Definitiv


clasei de
habitat

ha

ha

0,5

0,039

(25.081 ha)
%

ha

N04

plaje de nisip

1003.24

N06

ruri, lacuri

25

6270.25

N07

mlatini, tubrii

N09

pajiti
stepe

5 1254.05

naturale, 5

1254.05
0,5

N12

culturi (teren arabil

2006.48

N14

puni

2006.48

N16

pduri de foioase

34

8527.54

N26

habitate de pduri 11
(pduri de tranziie)

0,001

2758.91

In concluzie, perimetrul proiectului propus si supus analizei ocupa suprafata de


0,001% din suprafata totala a ROSCI 0162 si 0,039% din suprafata clasei de habitate
plaje de nisip.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


124

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 28-Evaluarea semnificaiei impactului direct


Nr.
crt.

Indicatori
evaluarea
impactului

cheie pentru Cuantisemnificaiei ficare

Nivel
impact

Procentul din suprafaa 0%


habitatului de importan
comunitar care va fi
pierdut
Procentul care va fi pierdut
din suprafeele habitatelor
folosite pentru necesitile
de hran, odihn i
reproducere ale speciilor de
interes comunitar

Fragmentarea habitatelor
de interes comunitar

ROSCI 0162
- 0,001% din S
sitului

Durata sau persistena


fragmentrii habitatelor de
0
interes comunitar
Durata sau persistena 6-8 luni/an
perturbrii speciilor de
interes comunitar

Amplasamentul proiectului

Exploatarea
agregatelor
minerale nu va determina
fragmentarea habitatelor de
importan comunitar din zon.

Nu este cazul implementarea


proiectului propus nu va
determina
fragmentarea
habitatelor de interes comunitar.

-1

-1

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


125

Implementarea proiectului nu va
afecta habitatele de importan
comunitar de la nivelul ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior.
Prin implementarea proiectului
nu vor fi pierdute habitate
folosite pentru necesitile de
hran, odihn i reproducere ale
speciilor de interes comunitar
care constituie obiectivele de
conservare ale celor dou arii
naturale protejate.

- 0,039 % din S
clasei de habitate
plaje de nisip

0%

Justificarea nivelului de
impact acordat

Pentru speciile de faun (Aspius


aspius, Cobitis taenia i
Romanogobio kesslerii) care au
fost identificate n mediul lotic,
n vecintatea zonelor de lucru,
efectuarea lucrrilor de sortare
a agregatelor minerale, pe
perioada de 6 8 luni/an va crea
disconfort,
avnd
asupra
acestora
impact
negativ
nesemnificativ.
Suprafaa perimetrului statiei de
sortare este cuprins n ROSCI

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

0162 Lunca Siretului Inferior i


vecinatatea ROSPA 0071 Lunca
Siretului Inferior.

Schimbri n
populaiilor

suprafeele
densitatea Pe
aferente
-1
proiectului.
ROSPA 0071:
0 HA

n mediul lotic al rului Siret


din zona de implementare a
proiectului exist exemplare
aparinnd speciilor de faun
care constituie obiectivele de
conservare ale celor dou situri:
- 3 specii de psri - Sterna
hirundo
impact
potenial
negativ nesemnificativ prin
modificri
ale
distribuiei,
Lanius minor i Lanius collurio
- impactul potenial generat de
implementarea
proiectului
asupra acestei specii este
determinat de zgomotul produs
de utilajele. Am considerat
impactul potenial ca fiind
negativ nesemnificativ deoarece
Lanius sp.
este prezent n
habitatele din zon n pofida
antropizrii
accentuate
i
circulaiei pe drumurile de la
nivelul malului stng al rului
Siret n zona studiat.

ROSCI 0162
- 0,001% din S
sitului
- 0,039 % din S
clasei de habitate
plaje de nisip

Reducerea
numrului
exemplarelor speciilor de
0%
interes comunitar

Numrul exemplarelor speciilor


de de interes comunitar nu va
scdea deoarece au condiii
similare de habitat n aval i n
amonte de de perimetrele
propuse pentru implementarea
proiectului

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
populaiilor
speciilor
afectate de implementarea proiectului

Populatiile de pasari nu vor fi


afectate

2013

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


126

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
0
habitatelor afectate de
implementarea proiectelor

10

Modificri ale dinamicii Nu este cazul


relaiilor care definesc
structura i/sau funcia
ANPIC

11

12

2013

Amplasamentul
proiectului
propus nu afecteaz habitate de
interes comunitar astfel nct nu
este necesar estimarea unei
perioade
pentru
refacerea
acestora.
Implementarea proiectului va
avea efect punctual

+1
Nu este cazul.

Modificarea altor factori


(resurse naturale)
care
determin meninerea strii
favorabile de conservare a 0%
ANPIC

TOTAL

-2

IMPACT
NEGATIV
NESEMNIFICATIV

Tabel 29-Evaluarea semnificaiei impactului indirect


Indicatori cheie pentru Cuantievaluarea semnificaiei ficare
impactului

Nivel
impact
0

Procentul din suprafaa 0%


habitatului
de
importan comunitar
care va fi pierdut

Procentul care va fi
pierdut din suprafeele
habitatelor
folosite
pentru necesitile de
hran,
odihn
i
reproducere
ale pe o lungime
speciilor de interes de 400 m a
rului Siret
comunitar

Nr.
crt.

127

Implementarea proiectului nu va avea


impact indirect asupra habitatelor
importan comunitar din ROSCI 0162
Lunca Siretului Inferior i ROSPA
0071 Lunca Siretului Inferior.

Prin implementarea proiectului nu vor


fi pierdute habitate folosite pentru
necesitile de hran, odihn i
reproducere ale speciilor de interes
comunitar.
-1

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti

Justificarea nivelului de impact


acordat

Condiii similare de habitat exist n

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

amonte i n aval de amplasamentul


proiectului iar speciile asupra crora
proiectul va vea impact negativ sunt
mobile i pot utiliza zone situate n
afara zonei de impact a proiectului.
3

Fragmentarea
habitatelor de interes
0%
comunitar

Durata sau persistena 6-8 luni/an


perturbrii speciilor de
interes comunitar

-1

Nu este cazul habitatele de interes


comunitar nu vor fi fragmentate de
implementarea proiectului.
Perturbrile determinate de prezena
utilajelor i a muncitorilor pe suprafaa
amplasamentului vor persista pn la
sfritul perioadei de exploatare.
Deranjul va fi minim deoarece se va
produce ntr-o arie supus presiunilor
antropice.

Suprafaa perimetrului Statie de sortare


este cuprins n ROSCI 0162 Lunca
Siretului Inferior i ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior.

Schimbri n densitatea necuantificabil 0


populaiilor

Proiectul va produce, n mod indirect,


prin prezena utilajelor pe suprafeele
ale ariilor naturale protejate un deranj
care se manifest, n special pentru
speciilor de psri i mamifere prin
modificri ale distribuiei n zon.

Reducerea numrului
exemplarelor speciilor
necuantificabil -1
de interes comunitar

Prezena utilajelor n zon i traficul


determinat de lucrrile efectuate pot
genera accidente care s aib ca efect
uciderea sau rnirea unui numr mic de
exemplare din speciile de interes
comunitar.

Perioada
de
timp
necesar
pentru
refacerea populaiilor
speciilor afectate de 30 zile
implementarea
proiectului

Dup finalizarea lucrrilor suprafaa va


fi utilizat de speciile din zon.

0
Amplasamentul
proiectului
(distana
fa de ANPIC)

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


128

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

10

Staie de sortare agregate minerale

2013

Implementarea proiectului nu va afecta


habitate de interes comunitar din
ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.

Perioada
de
timp
necesar
pentru
refacerea
habitatelor
afectate
de 0
implementarea
proiectelor

Modificri
ale
dinamicii relaiilor care
definesc
structura
i/sau funcia ANPIC
0

Nu vor fi modificari ale relatiilor trofice


sau de alta natura in structura
biocenozelor ce compun aria protejata
+1

11
12

prelucrarea agregatelor minerale

Modificarea
altor
factori
(resurse
0%
naturale)
care
determin meninerea
strii favorabile de
conservare a ANPIC

+1

TOTAL

-1

IMPACT
NESEMNIFICATIV

NEGATIV

Impactul pe termen scurt coincide cu impactul direct produs de proiect n perioada


implementrii proiectului Statie de sortare agregate minerale.

Tabel 30-Evaluarea semnificaiei impactului pe termen scurt


Nr.
crt.

Indicatori
evaluarea
impactului

cheie pentru Cuantisemnificaiei ficare

Nivel
impact

Procentul din suprafaa 0%


habitatului de importan
comunitar care va fi
pierdut

Procentul care va fi pierdut


din suprafeele habitatelor
folosite pentru necesitile
de hran, odihn i
reproducere ale speciilor de

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


129

Justificarea nivelului de
impact acordat
Implementarea proiectului nu va
afecta habitatele de importan
comunitar de la nivelul ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior.
Prin implementarea proiectului
nu vor fi pierdute habitate
folosite pentru necesitile de
hran, odihn i reproducere ale
speciilor de interes comunitar

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

interes comunitar

care constituie obiectivele de


conservare ale celor dou arii
naturale protejate.

Fragmentarea habitatelor
de interes comunitar

Sortarea agregatelor minerale


din
perimetrul
proiectului
propus nu va determina
fragmentarea habitatelor de
importan comunitar din zon.

Nu este cazul implementarea


proiectului propus nu va
determina
fragmentarea
habitatelor de interes comunitar.

0%

Durata sau persistena


fragmentrii habitatelor de
0
interes comunitar
Durata sau persistena 6-8 luni/an
perturbrii speciilor de
interes comunitar

-1

-1

Suprafaa perimetrului Statie de


sortare este cuprins n ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior i
in apropierea ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior.

suprafeele
densitatea Pe
aferente
-1
proiectului.

n mediul lotic al rului Siret


din zona de implementare a
proiectului exist exemplare
aparinnd speciilor de faun
care constituie obiectivele de
conservare ale celor dou situri:

Amplasamentul proiectului (distana fa de ANPIC)

Schimbri n
populaiilor

Pentru speciile de faun (Aspius


aspius, Cobitis taenia i
Romanogobio kesslerii) care au
fost identificate n mediul lotic,
si
n
vecintatea
amplasamentului
poate
fi
semnalat pe cca 6-8 luni /an un
usor disconfort, avnd asupra
acestor specii un impact negativ
nesemnificativ.

ROSPA 0071:
- 0,0%
sitului

din

- 0,0 % din S
clasei de habitate
plaje de nisip
ROSCI 0162
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
130

- 3 specii de psri - Sterna


hirundo
impact
potenial
negativ nesemnificativ prin
modificri
ale
distribuiei,
Lanius minor i Lanius collurio
- impactul potenial generat de

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

- 0,001% din S
sitului

implementarea
proiectului
asupra acestei specii este
determinat de zgomotul produs
de
utilajele
statiei.
Am
considerat impactul potenial ca
fiind negativ nesemnificativ
deoarece Lanius sp.
este
prezent n habitatele din zon n
pofida antropizrii accentuate i
circulaiei pe drumurile de la
nivelul malului stng al rului
Siret n zona studiat.

- 0,039 % din S
clasei de habitate
plaje de nisip

Reducerea
numrului
exemplarelor speciilor de
0%
interes comunitar

Numrul exemplarelor speciilor


de interes comunitar nu va
scdea deoarece au condiii
similare de habitat n aval i n
amonte fata de perimetrele
propuse pentru implementarea
proiectului

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
populaiilor
speciilor
afectate de implementarea proiectului

Amplasamentul
propus
nu
afecteaza
in
mod
direct
populatii ale speciilor prezente
in zona.

10

2013

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
0
habitatelor afectate de
implementarea proiectelor

Amplasamentul
proiectului
propus nu afecteaz habitate de
interes comunitar astfel nct nu
este necesar estimarea unei
perioade
pentru
refacerea
acestora.

11

Modificri ale dinamicii pe o lungime de


relaiilor care definesc 300 m a rului
structura i/sau funcia Siret
ANPIC
+1

Relatiile intrapopulationale nu
sunt afectate si ca urmare nu
apar modificari ale dinamicii
relatiilor ce definest structura
ariilor protejate

12

Modificarea altor factori


(resurse naturale)
care
determin meninerea strii
favorabile de conservare a 0%

Nu este cazul modificarii


resurselor naturale intrucat pe
suprafata de 5000 m.p. se
realizeaza doar o sortare de
agregate minerale ce provin din

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


131

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

alte locatii.

ANPIC
TOTAL

-2

IMPACT
NEGATIV
NESEMNIFICATIV

Tabel 31-Evaluarea semnificaiei impactului pe termen lung


Nr.
crt.

Indicatori
evaluarea
impactului

cheie pentru Cuantisemnificaiei ficare

Nivel
impact

Fragmentarea habitatelor
de interes comunitar

de

Nu exist suprafee ocupate de


habitate de interes comunitar
care vor fi afectate de proiect.

-1

- 0,039 % din S
clasei de habitate
plaje de nisip

Amplasamentul
proiectului
ocup 5,0 ha, din suprafaa clasei
de habitate plaje de nisip, pe
perioada de 6-8 luni de lucru
efectiv. Suprafata afectata (5000
m.p.) este slab reprezentata din
punct de vedere floristic si al
asociatiilor vegetale ce nu fac
obiectul tipurilor de habitate
conservate in ROSCI 0162. Prin
urmare nu exist impact pe
termen lung.

0%

Nu este cazul implementarea


proiectului propus nu va
determina
fragmentarea
habitatelor de interes comunitar.

Procentul din suprafaa 0%


habitatului de importan
comunitar care va fi
pierdut
Procentul care va fi
pierdut din suprafeele
habitatelor folosite pentru
necesitile de hran,
odihn i reproducere ale
speciilor
de
interes
comunitar

Justificarea nivelului
impact acordat

ROSCI 0162
- 0,001% din S
sitului

Durata sau persistena


fragmentrii habitatelor de
0
interes comunitar

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


132

Nu este cazul implementarea


proiectului propus nu va
determina
fragmentarea
habitatelor de interes comunitar
astfel nct nu este necesar
estimarea
duratei
sau
persistenei.

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Durata sau persistena


perturbrii speciilor de
0
interes comunitar

Amplasamentul
proiectului (distana fa
de ANPIC)

Schimbri n densitatea
populaiilor

Staie de sortare agregate minerale

0%

Reducerea
numrului
exemplarelor speciilor de
0%
interes comunitar

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
populaiilor
speciilor
afectate de implementarea proiectului

2013

Dup finalizarea proiectului, pe


termen lung, nu va exista nici un
impact asupra speciilor de
importan
comunitar
din
ROSCI 0162 Lunca Siretului
Inferior i ROSPA 0071 Lunca
Siretului Inferior.
Suprafaa perimetrului Statie
sortare este cuprins n ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior i
in afara ariei ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior (cca 2
km).
Lucrrile propuse n cadrul
proiectului nu vor determina, pe
termen lung, modificri ale
densitii populaiilor speciilor
de interes comunitar.
Lucrrile propuse n cadrul
proiectului nu vor determina, pe
termen
lung,
reducerea
numrului exemplarelor speciilor
de interes comunitar. Plantele ce
vor fi decopertate pe suprafata
amplasamentului nu fac obiectul
conservariiariilor protejate
Nu este cazul evalurii pe termen
lung intrucat aceleasi specii de
plante (ruderale) se regasesc in
intrega zona

10

Perioada de timp necesar


pentru
refacerea
0
habitatelor afectate de
implementarea proiectelor

Nu este cazul.
0

Modificri ale dinamicii


relaiilor care definesc
structura i/sau funcia

Nu au loc modificari ale


dinamicii relatiilor si structurii
din aria protejata. Plantarile cu

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


133

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

11

ANPIC

12

Modificarea altor factori


(resurse naturale)
care
determin
meninerea
strii
favorabile
de 0%
conservare a ANPIC

Staie de sortare agregate minerale

+2

TOTAL

+1

2013

arbusti forestieri (Crataegus


monogyna,
Rosa
canina,
Elaeagnus angustifolia) pe tot
perimetrul amplasamentului pot
creea conditii prielnice de
adapost si hrana faunei locale.
Nu au loc modificri pe termen
lung ale resurselor naturale care
determin meninerea strii
favorabile de conservare a ariei
naturale protejate.
IMPACT POZITIV

Tabel 32-Evaluarea semnificaiei impactului rezidual


Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru Cuantievaluarea semnificaiei ficare


impactului

Nivel
impact

Procentul din suprafaa 0%


habitatului
de
importan comunitar
care va fi pierdut

Habitatele de interes comunitar de la


nivelul ariilor naturale protejate nu
vor fi afectate de implementarea
proiectului.
Amplasamentul proiectului ocup
0,5 ha, din suprafaa clasei de
habitate plaje de nisisp,insa
impactul negativ este considerat
nesemnificativ datorita stucturii
vegetale slab reprezentata pe
suprafata afectata.

Procentul care va fi
pierdut din suprafeele
habitatelor
folosite
pentru necesitile de
hran,
odihn
i
reproducere
ale 0%
speciilor de interes
comunitar
-1

Justificarea nivelului de impact


acordat

Fragmentarea
habitatelor de interes
0%
comunitar

Deranjul cauzat de utilajele i


mijloacele de transport din statia de
sortare nu poate fi complet eliminat.
Implementarea
proiectului
nu
produce fragmentarea habitatelor de
importan comunitar.
Nu este cazul implementarea
proiectului propus nu va determina

Durata sau persistena


fragmentrii
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
134

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

habitatelor de interes 0
comunitar

Staie de sortare agregate minerale

Durata sau persistena


perturbrii speciilor de
interes comunitar

2013

fragmentarea habitatelor de interes


comunitar.
Activitatea in statia de sortare nu
este permanenta (doar 5-6 ore pe zi)
si nu se desfasoara pe tot parcursul
anului.

6 - 8 luni/an
-1

10

Suprafaa perimetrului Statiei de


sortare este cuprins n
ROSCI
0162 Lunca Siretului Inferior i in
vecinatatea ROSPA 0071 Lunca
Siretului Inferior.

Schimbri n densitatea necuantificabil 0


populaiilor

Proiectul va produce indiferent de


msurrile de reducere a impactului,
modificri temporare ale distribuiei
populaiilor speciilor de psri care
utilizeaz habitatele din zon.

Reducerea numrului exemplarelor speciilor


de interes comunitar

Numrul exemplarelor speciilor de


interes comunitar nu va scdea
deoarece au condiii similare de
habitat n aval i n amonte de
amplasamentul proiectului

Amplasamentul
proiectului
(distana
fa de ANPIC)

Perioada
de
timp
necesar
pentru
refacerea populaiilor
speciilor afectate de implementarea
proiectului

Perioada
de
timp
necesar
pentru
refacerea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectelor

Numrul exemplarelor speciilor de


interes comunitar nu se va reduce
astfel nct nu este necesar
estimarea unei perioade de timp
pentru refacerea populaiilor.

Dupa constructia statiei de sortare


perimetrul amplasamentului va fi
imediat
plantat
cu
specii
caracteristice
florei
spontane,
adaptabile mediului local ( paducel,
salcioara, maces).
Nu exist impact rezidual asupra
factorilor care definesc structura i
funcia ANPIC.

Modificri
ale
dinamicii relaiilor care
definesc
structura
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
135

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

11

i/sau funcia ANPIC

12

Modificarea
altor
factori
(resurse
naturale)
care
determin meninerea 0%
strii favorabile de
conservare a ANPIC

Staie de sortare agregate minerale

2013

TOTAL

-2

Nu au loc modificri ale resurselor


naturale care sa modifice starea
favorabil de conservare a ROSCI
0162

IMPACT
NESEMNIFICATIV

NEGATIV

Din analiza impactului direct, indirect, pe termen scurt, a impactului rezidual


rezult c implementarea proiectului are un impact negativ redus pe termen scurt.
Impactul pe termen lung este pozitv.

XII.2.Evaluarea impactului cumulat


Activitatea de sortare a agregatelor minerale produc disconfort pentru speciile de
faun a cror habitate specifice sunt n imediata vecintate a perimetrelor de exploatare
deoarece sunt activiti generatoare de:
zgomot i vibraii produse de utilajele folosite i de autovehiculele care transport
agregatele minerale;
emisii de gaze aer si n atmosfer de la motoarele utilajelor i autovehiculelor
care transport agregatele minerale.

Impactul cumulat al proiectului asupra factorului de mediu-aer


Posibilele surse de emisii atmosferice sunt:
decopertarea stratului superficial al solului in vederea realizarii constructiilor
transportul solului rezultat din spturi;
traficul generat de lucrrile desfurate (transportul agregatelor minerale).
Emisiile conin n principal urmtorii poluani:
pulberi n concentraii nesemnificative;
gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor n utilajele implicate n
realizarea investiiei.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
136

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

2013

Staie de sortare agregate minerale

Pulberile sedimentabile rezultate din descrcarea nisipului i pietriului din benele


autobasculantelor conin: CaCO3, MgCO3, SiO2 i Fe2O3. Cantitatea prafului generat este
infim deoarece pietriul i nisipul sunt descrcate din mijloacele de transport prin bascularea
benei.
Prin arderea combustibililor n motoarele cu ardere intern ale vehiculelor care
transport agregatele minerale i ale utilajelor implicate n realizarea lucrrilor de construcie
rezult gaze de eapament care sunt eliminate n atmosfer. Cantitile de substane cu
potenial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate n tabelul de mai jos. Emisiile
vehiculelor i utilajelor sunt reglementate prin inspeciile tehnice periodice.
Realizarea lucrrilor la Statia de sortare agregate minerale presupune utilizarea
urmtoarelor utilaje i mijloace de transport: excavator, betonier, basculante. Consumul de
carburanti (motorina) este prezentat in tabelul 33.
Tabel 33-Consumul de carburani mediu pentru fiecare utilaj
Nr.
Crt.

Utilaj

Timp de
funcionare
efectiv ore/zi

Consum zi
(l)

60

1
7
5
Consum/or = 22 l
Consum total zilnic = 95 l
Consum lunar = 95 x 20 zile = 1900 l/lun

35

1.

Excavator

2.

Basculanta

Nr.
buci

Consum
specific/ or
de
funcionare
15

Evaluarea emisiilor generate de sursele asociate lucrrilor de construcie nu poate fi


fcut n raport cu prevederile OM 462/1993 Condiii tehnice privind protecia atmosferei
deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevzute de ordinul menionat se refer la
surse dirijate.
Pentru realizarea proiectului am luat in considerare o calculatie ce se refera la un
numar minim de utilaje respectiv un excavator (necesar in prima parte a proiectului) si o
basculanta, n medie pe zi, pentru transportul substratului decopertat si apoi alimentarea statiei
cu agregate minerale.
n concluzie, putem afirma c emisiile de poluai atmosferici rezultai la amenajarea
statiei si transportul si sortarea agregatelor minerale este minima si se poate ncada n
limitele STAS- ului 1257/87.
Poluanii rezultai din arderea carburailor sub forma gazelor de eapament sunt:
particulele;
dioxidul de sulf (SO2);
monoxidul de carbon (CO);
oxizii de azot (NOx);
compuii organici volatili(COV).
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
137

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Prin combustia unei cantiti de 1000 l motorin rezult urmtoarele cantiti de


noxe:
particule: 0,222 kg;
SOx: 0,005 kg;
CO: 0,001 kg;
hidrocarburi: 0,480 kg;
NOx: 1,450 kg;
aldehide i cetone: 0,120 kg.
Conform datelor din tabelul anterior, consumul total de motorin/ora pentru
desfurarea lucrrilor este de 22 l/implementare proiect si 7 litri/in timpul exploatarii statiei.
Daca luam in calcul combustia cantitii de 22 l motorin ntr-o or, rezult
urmtoarele cantiti de noxe prezentate n tabelul 35.
Tabel 35- Calculul noxelor functie de consumul de combustibil/ora
Poluant

Factor de
emisie/1000 l

SOx
CO
Hidrocarburi
NOx

Debit masic
g/h/lucrare

0,005
0,001
0,480
1,450

0,011
0,022
1,051
0,316

Debit masic
g/h/toate lucrrile
0,143
0,286
13,663
4,108

Menionm c utilajele existente nu funcioneaz simultan.


Un alt impact care se poate cumula, n special la nivel local, prin utilizarea n comun a
unor ci de acces, este antrenarea de pulberi n atmosfer prin deplasarea mijloacelor de
transport pe drumurile de exploatare. Cantitatea de pulberi antrenat variaz n funcie de
intensitatea activitii i condiiile meteo. Astfel n perioadele ploioase nu sunt antrenate
particule n atmosfer, n timp ce n perioadele secetoase cantitatea lor crete.
Din msurtorile efectuate de unii autori n alte locaii asupra surselor de poluare a
aerului rezult c pulberile minerale n suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (n condiii de
mediu umed la 28 C, umiditate relativ de 71 %, calm atmosferic), valoare sub limita admis
de 0,15 mg/mc.
Pentru evitarea antrenrii unei cantiti mari de pulberi n perioadele secetoase a fost
propus ca msur de reducere a impactului stropirea drumurilor de exploatare. Prin aplicarea
acestei recomandri aceast categorie de impact dispare.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


138

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Impactul cumulat al proiectului asupra factorului de mediu-apa


In urma procesului de sortare a agregatelor minerale rezulta apa tehnologica ce este
recuperata intr-o instalatie speciala (bazin de decantare) si refolosita. Bazinul de decantare
este decolmatat si vidanjat periodic ceea ce inlatura orice pierdere care ar putea influenta
panza freatica.
Executarea lucrrilor de amenajare a proiectui propus nu determin modificarea
parametrilor fizico - chimici ale apei rului Siret n condiiile funcionrii normale a utilajelor
si verificarea permanenta a etanseitatii conductelor de evacuare a apei tehnologice..
Ca urmare a funcionrii defectuoase a utilajelor pot s apar poluri accidentale cu
apa tehnologica, situaie n care trebuie luate urmtoarele msuri imediate:
oprirea circuitului de transport al apei tehnologice
identificarea sparturilor si oprirea scurgerilor
inlocuirea conductelor afectate
verificarea etanseitatii conductelor sau a bazinului de decantare
Realizarea lucrrilor la statia de sortare nu va avea nici un impact asupra factorului de
mediu ap subteran in conditiile monitorizarii permanente a fluxului normal de lucru.

Impactul cumulat al proiectului asupra factorului de mediu sol


Amenajarea statiei de sortare pe suprafata de 5000 m.p. presupune dezafectarea
stratului de pamant vegetal doar pe o suprafata de 1259,50 m.p. unde vor fi amplasate
constructiile aferente statiei. Stratul de pamant vegetal (care nu depaseste 20-25 cm grosime
pe aria respectiva) va fi pozitionat in suprafetele limitrofe constructiilor unde va fi util pentru
inierbarea si plantarea unor specii autohtone de arbusti.
Proiectul propus poate afecta solul din zon n care se lucreaz, din urmatoarele cauze:
defeciuni ale utilajelor i mijloacelor de transport utilizate n proiect;
depozitarea deeurilor rezultate din activitatea de sortare sau a celor menajere
pe suprafee nemenajate de la nivelul teraselor;
deplasarea utilajelor i mijloacelor de transport pe alte suprafee dect cile de
acces.
Realizarea lucrrilor de amenajare a spatiilor neconstruibile din proiect prin
inierbarea si plantarea de arbusti forestieri are impact pozitiv asupra zonei prin fixarea
ternului cu ajutorul sistemului radicular al fanerofitelor i implicit meninerea habitatelor
terestre.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


139

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

CAPITOLUL XIII EVALUAREA SEMNIFICAIEI


IMPACTULUI
Evaluarea si interpretarea semnificatiei impactului, conform Ordinului nr. 19/2010, are o
importanta deosebita, indispensabila pentru intreaga evaluare. Aceasta evaluare se face la
nivelul fiecarei arii naturale protejata de interes comunitar tinandu-se cont de statutul de
conservare al speciilor de plante si animale din habitatele incluse in regiunile biogeografice
analizate.
Perimetrul proiectului Statie de sortare agregate minerale este amplasat n vecinatatea
Aria de Protecie Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior declarat prin H.G. 1284
din 31.10.2007 modificat prin H.G. 971/2011. Regiunea a fost declarat iniial arie de
protecie special avifaunistic ca urmare a identificrii unui numr de 21 specii de psri
cuprinse n anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE Directiva Psri. Suprafaa
sitului este de 36.492 ha. Prin H.G. 971/2001 a mai fot introdus o specie printre obiectivele
de conservare ale ariei naturale: chirighia neagr(Chlidonias niger).
Clasele de habitate existente la nivelului ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior,
identificate conform formularului standard Natura 2000 sunt urmatoarele:
plaje de nisip (2 %);
ruri, lacuri (17 %);
mlatini, tubrii (4 %);
pajiti naturale, stepe (4 %);
culturi (teren arabil) ( 36 %);
puni (7 %);
pduri de foioase (22 %);
habitate de pduri (pduri de tranziie) (8 %).
La nivelul regiunii biogeografice n care se ncadreaz amplasamentul proiectului n
cadrul ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior, speciile de interes comunitar se afl ntr-o stare
de conservare bun.
Pentru a realiza evaluarea semnificaiei impactului luam in calcul urmtorii indicatoricheie cuantificabili:
procentul din suprafaa habitatului care va fi pierdut;
procentul ce va fi pierdut din suprafeele habitatelor folosite pentru necesitile
de hran, odihn i reproducere ale speciilor de interes comunitar;
exprimarea in procente a fragmentarii habitatelor de interes comunitar
durata sau persistena fragmentrii habitatelor;
durata sau persistenta perturbrii speciilor de interes comunitar;
distana fa de aria natural protejat de interes comunitar;
schimbri n densitatea populaiilor (nr. de indivizi/suprafaa);
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
140

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

scara de timp pentru nlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea


proiectului;
indicatorii chimici-cheie care pot determina modificri legate de resursele de
ap sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funciilor
ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar.

Procentul din suprafaa habitatului care va fi pierdut


Sigurul habitat afectat direct de proiectul Statie de sortare agregate minerale propus
de S.C. KOROLIS S.R.L. este situat pe malul stng al rului Siret. Zona n care va fi
implementat proiectul a fost o zona unde s-au depozitat de catre localnici resturi provenite din
gospodarii astfel nct pe amplasament nu s-au dezvoltat asociaii vegetale caracteristice zonei
ci plante ruderale unele adventive.
Deoarece aceste habitate nu se regsesc n formularele standard Natura 2000 pentru
desemnarea ariilor de protecie nu se supun obligativitii meninerii funciilor i suprafeei ca
un criteriu al statutului de conservare. Transportul agregatelor minerale la statia de sortare se
va face pe ci de acces existente utilizate ctre locuitorii din zon .
Implementarea proiectului propus de S.C. KOROLIS S.R.L. nu va determina
reducerea suprafeelor ocupate de habitatele de importan comunitar menionate n
formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.

Procentul ce va fi pierdut din suprafeele habitatelor folosite pentru necesitile de


hran, odihn i reproducere ale speciilor de interes comunitar
In mod ocazional suprafaa proiectului propus poate fi utilizat de o serie de specii de
specii de psri de importan comunitar cum ar fi Chlidonias hybridus, i Sterna hirundo
(specii menionate n anexa I a Directivei Psri i n anexa I la OUG 57/2007 aprobat prin
Legea 49/2011). Prin urmare consideram ca impactul este negativ nesemnificativ deoarece
habitatele ripariene , preferate de pasari,sunt larg rspndite la nivelul ROSPA 0071 iar
psrile pot migra cu usurinta si in alte zone limitrofe. Proiectul Statie de sortare agregate
minerale ocup cca 0,039 % din suprafaa clasei de habitate plaje de nisip de la nivelul sitului
i 0,001 % din ntreaga suprafa a sitului ROSCI 0162.
Alte specii influenate de implementarea proiectului sunt speciile genului Lanius sp. i
Circus aeruginosus si anume de deranjul produs de tranzitarea drumurilor cu mijloacele de
transport-basculante. Totusi, cei doi taxoni identificai sunt frecvent ntlnii cuibrind n
arbutii i arborii din vecintile cilor de acces. Prin urmare, consider impactul ca fiind
negativ nesemnificativ.
Speciile de interes comunitar citate pentru ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior nu
utilizeaz pentru reproducere sau hrnire suprafeele din aria proiectului propus. Transportul
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
141

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

si sortarea agregatelor minerale nu vor afecta habitatele utilizate pentru nmulire i hrnirea
speciilor de psri de interes comunitar care constituie obiective de protecie din ROSPA
0071 Lunca Siretului Inferior.
Implementarea proiectului nu va determina pierderea de suprafee utilizate pentru
necesitile de hran, odihn i reproducere de ctre speciile menionate n formularul
standard Natura 2000 pentru ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior. Proiectul ocup cca 0,039
% din suprafaa clasei de habitate plaje de nisip de la nivelul sitului i 0,001 % din ntreaga
suprafa a sitului. De asemenea lungimea perimetrului propus este de 113,50 m iar latimea
de 50 m.
Avnd n vedere aceste aspecte rezult c implementarea proiectului va determina un
impact negativ nesemnificativ datorita suprafetelor mici si neinsemnate floristic, ca hrana,
reproducere si adapost pentru pasari.
Exprimarea in procente a fragmentarii habitatelor de interes comunitar
Proiectul nu va afecta habitate de interes comunitar deoarece intre obiectivele stabilite
prin formularul standard Natura 2000 pentru Aria de Protecie Special Avifaunistic Lunca
Siretului Inferior nu sunt menionate habitate de interes comunitar..
n cadrul ROSCI 0162 exist 7 habitate de importan comunitar care constituie
obiectivele de conservare ale acestei arii naturale protejate. Implementarea proiectului nu
va avea ca efect fragmentarea acestor habitate.
Deoarece activitile propuse prin proiect nu au nici un impact asupra habitatelor de
interes comunitar nu este cazul analizei fragmentrii acestora.

Durata sau persistena fragmentrii


Datorita faptului ca implementarea proiectului nu va avea ca efect fragmentarea
acestor habitate nu se impune evaluarea duratei sau persistenei acestui fenomen.

Durata sau persistena perturbrii speciilor de interes comunitar, distana fa de


aria natural protejat de interes comunitar
Proiectul Statia de sortare agregate minerale este amplasat n Aria de Protecie
Special Avifaunistic Lunca Siretului Inferior declarat prin H.G. 1284/2007 modificat
prin H.G. 971/2011. n anul 2011, prin ordinul Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011 a fost
instituit sitului de importan comunitar ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior.
Durata perturbrii speciilor de interes comunitar afectate de implementarea proiectului
coincide cu durata de exploatare a statiei de sortare. Perturbarea nu va fi continu,
manifestndu-se numai n perioadele de funcionare a statiei.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
142

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Schimbri n densitatea populaiilor (nr. de indivizi/suprafaa)


Concomitent cu implementarea proiectului vor fi afectate cateva specii de psri de
interes comunitar ce sunt menionate n formularul standard Natura 2000 si care constituie
obiective de conservare ale ROSPA 0071 si anume:
Lanius collurio i Lanius minor ,
Sterna hirundo,
Chlidonias hybridus
Circus aeruginosus.
Lanius collurio (15 - 25 perechi cuibritoare la nivelul ROSPA 0071) i Lanius minor
(20 - 35 perechi cuibritoare la nivelul ROSPA 0071). Impactul potenial generat de
implementarea proiectului propus asupra acestor specii este determinat de zgomotul produs de
utilajele. Deoarece ambele specii sunt prezente in habitate din aceasta zona, caracterizata de
prezenta clara a fenomenului antropic (circulatie intensa pe totmalul stang al Siretului), am
considerat impactul potenial ca fiind negativ nesemnificativ. De asemenea, speciile au fost
identificate n ecosisteme situate n vecintatea drumurilor din teras utilizate pentru
transportul agregatelor minerale.
Sterna hirundo (3 - 5 perechi cuibritoare i 30 - 50 indivizi n pasaj la nivelul ROSPA
0071)- Activitatea de sortare a agregatelor minerale pe amplasamentul proiectului nu va
afecta abundena speciei la nivelul sitului dar poate avea un impact negativ nesemnificativ
prin modificri ale distribuiei. Specia a fost identificat n zona de implementare a
proiectului.
Chlidonias hybridus (80 - 100 perechi cuibritoare i 380 - 450 indivizi n pasaj la
nivelul ROSPA 0071) Aceasta specie a fost identificat n zona de implementare a
proiectului, n repaus pe plaje de balast.Transportul agregatelor minerale si zgomotul produs
de statia de sortare precum si prezenta muncitorilor in zona poate avea un impact negativ
nesemnificativ.
Circus aeruginosus (6 - 12 perechi cuibritoare la nivelul ROSPA 0071) - transportul
agregatelor minerale pe drumurile care tranziteaz suprafee cu vegetaie ierboas zone din
care specia i procur hrana poate determina potenial impact negativ nesemnificativ asupra
speciei. Ca urmare a deplasarilor realizate in teren mentionam ca aceasta specie nu a fost
identificat n zona de implementare a proiectului.
Tinand cont ca acest sit a fost declarat sit de importanta avifaunistica pe baza
diversitatii avifaunei si ca a evoluat n condiiile existenei exploatrilor de agregate minerale
i a staiilor de sortare cele mai multe dintre acestea funcionnd de cca 15-20 ani la nivelul
luncii rului Siret, considerm c implementarea proiectului Statie de sortare agregate
minerale nu va afecta n mod semnificativ patrimoniul natural din sit.
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
143

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri existente utilizate n acelai


scop de societile din zon deja avizate din punct de vedere al proteciei mediului si va
determina un impact redus al proiectului asupra habitatelor din zon. Totusi, zgomotul este
principalul factor perturbator pentru populaiile de psri din zon dar i prezena oamenilor.
Impactul poate fi redus prin respectarea drumurilor de exploatarea i interzicerea personalului
care deservete perimetrul de exploatare i utilajele de transport de a intra n zonele ocupate
de habitate seminaturale din zon. Astfel, realizarea plantarilor de arbusti foiosi din speciile
Crataegus monogyna sau Elaeagnus angustifolia, in zona perimetrala a proiectului, pot oferi
conditii prielnice de adapost si protectie multor specii de pasari.
In figura 21 se poate observa pozitionarea proiectului propus in raport cu alte societati
de exploatare a agrgatelor minerale. Datorita pozitiei propuse de SC Korolis SRL Galati
amplasarea statiei de sortare nu va influenta mediul lotic al raului Siret si astfel impactul
asupra zonelor de protectie in perioada de constructie si functionare a statiei este redus.

SC BLASCOND SRL

SC KOROLIS SRL
SC WESTAR SRL

Figura 21- Amplasarea proiectului in raport cu zona lotica a raului Siret

Scara de timp pentru nlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea


proiectului
Deoarece habitatele naturale listate in ROSCI 0162 si ROSPA 0070 nu vor fi afectate
de proiect nu este necesar evaluarea perioadei de timp n care se vor reface.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


144

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificri legate de resursele de ap


sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funciilor ecologice ale unei
arii naturale protejate de interes comunitar

Implementarea proiectului nu are ca efect eliminarea de emisii care pot produce


impurificri ale factorilor de mediu si prin urmare nu este cazul evalurii indicatorilor chimici
care pot determina modificri legate de factorii naturali.
Impactul rezidual, rmas n urma aplicrii msurilor de reducere a impactului
proiectului, se manifest prin dou componente de intensitatea redus: cantitate redus de
pulberi antrenat n aer de deplasarea autocamioanelor pe drumurile balastate si prezena
utilajelor i a oamenilor n zon pe perioada programului de lucru de 8 ore.
Pentru a evalua impactul final al proiectului asupra speciilor care constituie obiectivele
de conservare ale ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior i ROSCI 0162 Lunca Siretului
Inferior a fost realizat o matrice de evaluare a impactului realizat pe baza informaiilor
descriptive prezentate n capitolele anterioare.
Valoarea impactului generat de implementarea proiectului Statie de sortare agregate
minerale asupra speciilor de plante si animale va lua n considerare probabilitatea si
consecinele n funcie de gradul de afectare i posibilitatea producerii.
Se va utiliza urmatoareaformula de calcul:
Impact = probabilitate x consecin
Categoriile de probabilitate vor fi definite conform datelor din Tabelul 36.
Tabel 36-Categorii de probabilitate
Probabilitate

Valoare

Observaii

Inevitabil

Efectul se va produce cu certitudine

Foarte probabil

Efectul se va manifesta frecvent

Probabil

Efectul va aprea cu frecven redus

Improbabil

Efectul se va manifesta ocazional

Foarte improbabil

Efectul va aprea accidental

Consecinele se vor calcula conform datelor din tabelul 37 lundu-se permanent n


calcul consecinele maxim previzibile.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


145

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 37-Descrierea consecinelor


Grad de afectare

Valoare

Descriere

Dezastroase

Reducerea populaiilor locale cu 81 100 %

Foarte importante

Reducerea populaiilor locale cu 61 80 %

Importante

Reducerea populaiilor locale cu 41 60 %

Moderate

Reducerea populaiilor locale cu 21 40 %

Nesemnificative

Reducerea populaiilor locale cu 0 20 %

Nivelele de impact se vor calcula functie de valorile cumulate (numeric) si sunt


explicate in tabelul 38.
Tabel 38-Nivele de impact
Valoare
15 -25
5 12
1-4

Nivel impact
Semnificativ
Moderat
Nesemnificativ

Matricea de impact se va calcula n funcie de probabilitatea apariiei impactului i a


consecinelor maxim previzibile.
Tinand cont de consecinele i probabilitatea apariiei efectelor negative si functie de
particularitile zonei, caracteristicile tehnice ale proiectului, etologia i fenologia speciilor de
importan comunitar, gradul de reversibilitate a efectelor produse i observaiile efectuate n
teren am obtinut o analiza a nivelului de impact privind implementarea proiectului Statie de
sortare agregate minerale propus de S.C. KOROLIS S.R.L. prezentata in matricele din Anexa
1(Tabel 1-3). Rezultatul asupra speciilor care constituie obiectivele de protecie ale ROSPA
0071 Lunca Siretului Inferior este definit ca nivel al impactului la valoarea 1 (unu).
Din analiza efectuat anterior rezult c impactul implementrii proiectului
asupra speciilor de psri de importan comunitar din ROSPA 0071 Lunca Siretului
Inferior este nesemnificativ.
Pentru analiza nivelului impactului implementrii proiectului propus de S.C.
KOROLIS S.R.L. asupra habitatelor i speciilor care constituie obiectivele de protecie ale
ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior (Anexa 1, Tabelele 4-9) am luat n considerare
consecinele i probabilitatea apariiei efectelor negative innd cont de particularitile zonei,
caracteristicile tehnice ale proiectului, etologia i fenologia speciilor de importan

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


146

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

comunitar, gradul de reversibilitate a efectelor produse i nu in ultimul rand observaiile


efectuate n teren.
Rezultatul asupra speciilor care constituie obiectivele de protecie ale ROSCI 0162
Lunca Siretului Inferior este definit ca nivel al impactului la valoarea 1 (unu).
Putem concluziona ca impactul implementrii proiectului asupra speciilor de
psri de importan comunitar din ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior este
nesemnificativ.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


147

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

CAPITOLUL
IMPACTULUI

XIV-

Staie de sortare agregate minerale

MASURI

DE

REDUCERE

2013

Din analiza rezultatelor obtinute in acest studiu de evaluare adecvata, privind proiectul
Statie de sortare agregate minerale, tinand cont de tipul activitatilor in implementarea
proiectului in stransa legatura cu zona destul de antropizata si semnalarea faptului ca acest
proiect nu pericliteaza habitate si/sau specii de plante si animale de interes comunitar, se
desprind urmatoarele masuri (operationale) de reducere a impactului in vederea protectiei
factorilor de mediu:
respectarea conditiilor (avize, acorduri, termene) din certificatul de urbanism si
ulterior din autorizatia de construire
etapele de lucru ale proiectului vor tine cont de documentatia tehnica
prezentata si respectarea fazelor determinante
accesul in perimetrul statiei de sortare se va face numai pe drumul special
amenajat (existent)
mijloacele de transport si utilajele folosite sau inchiriate vor fi verificate
anterior intrarii in incinta statiei iar cele care prezinta defectiuni (pierderi de
carburanti sau lubrifianti) vor fi excluse
agregatele minerale utilizate vor fi depozitate strict in perimetrul benzilor
transportoare din incinta (in cantitati necesare procesului tehnologic) fara a fi
afectata zona limitrofa
schimburile de lubrifianti si reparatiile utilajelor folosite in incinta statiei nu se
vor desfasura in perimetrul proiectului propus
personalul muncitor angajat sau inchiriat vor verifica permanent functionarea
corecta a utilajelor si vor semnala imediat eventualele defectiuni
toate interventiile la basculantele necesare transportului de agregate minerale se
vor face doar la unitati specializate
pe toata perioada implementarii si exploatarii statiei de sortare se vor efectua
revizii tehnice periodice pentru mijloace auto si utilaje, conform prevederilor
legale
administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti va instrui permanent personalul
muncitor cu privire la respectarea normelor SSM si PSI
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
148

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti va instrui angajatii

2013

si va

urmari modul de depozitare corecta a deseurilor menajere


administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti nu va permite personalului
muncitor din incinta statiei sa depoziteze deseuri in ecosistemele din
vecinatatea amplasamentului
administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti va lua toate masurile ce se
impugn ca in sezonul cald sa impiedice antrenarea de pulberi in aer; in acest
sens toate caile de acces folosite de basculante vor fi stropite cu apa
administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti va urmari permanent prin
personalul angajat modul de evacuare a apei tehnologice in bazinul decantor
administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti va remedia imediat
eventualele defectiuni pe traseul conductelor de alimentare si evacuare a apei
administratorul SC KOROLIS SRL Umbraresti se angajeaza ca odata cu
imprejmuirea terenului aferent statiei de sortare sa foloseasca stratul de pamant
decopertat in vederea inierbarii si plantarii unor specii de arbori si arbusti cu
crestere rapida specifici zonei cum ar fi Salix fragilis, Salix alba, Crataegus
monogyna pducel, Rosa canina-mce, Salix viminalis- mlaje, Tamarix
ramossisima-ctina roie, pe tot perimetrul exterior al amplasamentului;
perioada de plantare este recomandata a fi toamna intrucat procentul de
prindere al fanerofitelor este mai ridicat datorita acumularii de apa din sezonul
rece; este recomandat ca operatiunile de plantare sa se faca cu puieti de talie
mijlocie (pana la 1 m inaltime cu radacini nude) de catre firme specializate.
Inierbarea suprafetelor limitrofe constructiilor se poate realiza pe cale naturala,
pastrand stratul de pamant vegetal, intrucat procentul de 32% de plante anuale
identificate in teren asigura o diseminare suficienta de seminte.
avantajele realizarii plantatiei perimetrale sunt multiple: alegerea speciilor
repede crescatoare poate delimita intr-un timp foarte scurt (2-3 ani) zona de
lucru; diminuarea zgomotului produs de statia de sortare propagate pe directia
vantului; stoparea emisiilor de praf in afara amplasamentului; crearea unor
locuri de protectie pentru fauna din zonele limitrofe.
pentru speciile de plante i animale slbatice terestre, acvatice i subterane, cu
excepia speciilor de psri, inclusiv cele prevzute n anexele nr. 4 A (specii
de interes comunitar) i 4 B (specii de interes naional) din OUG 57/2007,
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
149

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

precum i speciile incluse n lista roie naional i care triesc att n ariile
naturale protejate, ct i n afar lor, sunt interzise:
orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vtmare a
exemplarelor aflate n mediul lor natural, n oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic;
perturbarea intenionat n cursul perioadei de reproducere, de
cretere, de hibernare i de migraie;
deteriorarea, distrugerea i/sau culegerea intenionat a cuiburilor
i/sau oulor din natur;
deteriorarea i/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn;

Avnd n vedere caracterul operaional al msurilor de reducere a impactului nu


exist posibilitatea cuantificrii financiare a acestora intrucat mare parte din lucrrile
menionate anterior vor putea fi executate n antrepriz proprie. Exceptie face necesarul
de puieti pentru plantarea zonei perimetrale care va fi calculat astfel:
290 m.l. x 1(unu) puiet arbust/m.l. x 4 lei/buc = 1160 lei
75 puieti- arbori x 10 lei/buc = 750 lei

Manopera plantare

= 1000 lei
Total

=2910 lei

Msurile operaionale de reducere a impactului (Tabel 39) sunt valabile pentru


toat perioada de constructie si funcionare a Statiei de sortare a agregatelor minerale,
administrata de S.C. KOROLIS S.R.L. Umbrreti fiind persoana juridic responsabil
de implementarea i monitorizarea permanent a acestora. De asemenea, aceste msuri
sunt parte integrant a proiectului propus i sunt direcionate ctre sursele de impact.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


150

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Tabel 39-Graficul msurilor de reducere a impactului asupra mediului


Perioada de
Tipul msurilor
Perioada
Cuantumul financiar
implementare
a msurilor
Lucrrile
de msuri operaionale 2013-2020 Nu poate fi apreciat
sortare
a sunt
menionate
datorit
caracterului
agregatelor
anterior
uneori imprevizibil al
minerale
msurilor
(efectuarea
reviziilor i reparaiilor la
utilaje).
Refacerea
Distribuirea
2013-2014 Lucrrile vor fi realizate
perimetrului
uniform
a
n regie proprie de
pamantului vegetal
societatea comercial.
decopertat
pe
suprafaa
perimetrului.
Plantarea unor specii 2013-2014 Val. aprox. 2910 lei cu
forestiere autohtone
contractarea unor firme
in
perimetrul
specializate
proiectului

CAPITOLUL XV-METODE UTILIZATE PENTRU


CULEGEREA INFORMATIILOR

Prezentul studiu de evaluare adecvata a fost solicitat n cadrul procedurii de emitere a


Acordului de mediu derulat de ctre Agenia pentru Protecia Mediului Galati (adresa catre
SC Korolis SRL cu nr. inreg. 18214/20.09.2013), n conformitate cu prevederile ordinului
MMP nr. 135/2010.
Conform metodologiei indicat n Ordinul MMP nr.19/2010

pentru aprobarea

ghidului metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poteniale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar a fost intocmit Studiu de
Evaluare Adecvata pentru proiectul Statie de sortare agregate minerale in extravilanul
comunei Umbraresti, judetul Galati.
Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaii despre amplasamentul
obiectivului i la zonele nvecinate care ar putea fi afectate de activitatea desfurat n zona
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
151

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

de extracie a agregatelor. n acest scop a fost studiat proiectul investitiei, au fost consultate
documente puse la dispoziie de conducerea societii, au fost fcute cercetri de birou care au
constat n analiza informaiilor colectate din documente (date referitoare la starea trecut si
actuala, planuri de situaie) i consultri cu factorii locali.
Observatiile de pe teren au fost fcute dup metode prezentate n literatura de
specialitate. Fiecare taxon major are metodele sale specifice de identificare, analiza si
interpretare. Expunerea acestora ar fi extrem de lung si ar putea s nsemne un volum ntreg,
care credem c nu ar putea fi integrat n acest material. Prin urmare, aceste metode sunt deja
cunoscute n mediul stiintific unde sunt larg utilizate si agreate. Informaiile referitoare la
caracteristicile ecosistemelor, relief i factori de mediu specifici regiunii i a particularitilor
comunitii locale au fost preluate cu ocazia deplasrilor n teren.
Totusi, pentru exemplificare, prezentam mai jos cteva aspecte privind lucrrile care
trateaz cercetrile din fitosociologie, ornitologie, ecologie si biodiversitate toate abordand
metode calitative si cantitative:
pentru vegetaie: identificarea tipurilor de habitate pe baza speciilor de plante
indicatoare, aspectul si structura comunitatilor vegetale;
pentru speciile de psri s-au folosit studii de faunistic, de distribuie a avifaunei,
studiul hranei, al comportamentului, al migraiei, etc.;
pentru nevertebrate: identificarea speciilor din zon i a tipurilor de ecosisteme;
Pentru analiza cantitativ i calitativ a speciilor de insecte se foloseste metoda
cosirii vegetaiei cu fileul entomologic pe o anumit suprafa, apoi sunt determinate speciile.
In ceea ce priveste cartarea teritoriilor pasarilor cuibaritoare au fost folosite tehnici de
numarare din zona luata in studiu folosind rezultatele estimarii in suprafetele de proba
(calculul densitatii). Momentele relevante au fost de dupa rasaritul soarelui pana la prinz. In
cazul unor specii cu densitate mica a perechilor (rapitoare) ce au un comportament de
reproducere discret s-au realizat vizite regulate in toate statiile de prelevare a probelor.
Pentru realizarea studiului floristic s-a nceput prin recunoaterea sumar a terenului,
urmat de colectarea speciilor de plante vasculare i determinarea acestora.
Pentru o identificare ct mai complet a florei de plante vasculare s-au fixat o serie de
trasee n lungul crora se fac colectri repetate n anumite puncte. Reeaua acestor trasee
strbate toate formele de relief i toate tipurile de grupri vegetale praticole. Nomenclatura
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
152

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

botanic folosit respect "Codul Internaional de Nomencl atur" - Tokio, 1993. Specificm
totusi c principala metod folosit n acest caz a fost a transectelor (asa cum a fost descris
initial de I. G. Korodi n 1969). La observatii s-au folosit materiale adecvate binoclu, lunet,
trepied, aparat foto, GPS, busol, hrti, determinatoare.
Pentru determinarea materialul identificat s-a utilizat o serie de lucrri aprute n ar i
strintate: "Flora R.P.R, - RS.R" (voi I-XIII) - Tr. Svulescu et colab., 1952-1976, "Flora
Europaea" (voL I - V) - T. G. Tutin et al, 1964-1980, 1993, "Detemiinatorul ilustrat al
plantelor vasculare" (voi I - II) - AL Beldie,1976-1979, "Flora ilustrat a Romniei
Pteridophyta i Spermatophyta" V. Ciocrlan, 2000 "Flora ilustrat a plantelor
vasculare din estul Romniei" - I. Srbu i colab, 2001.
Pentru studiul vegetaiei din ecosistemele naturale praticole de pe teritoriul investigat sa utilizat metoda colii fitocenologice Zurich-Montpellier, numit i metoda sigmatist.
Aceast metod a fost perfectat de J. Braun-Blanquet (1926), de la Zurich, n colaborare cu J.
Pavillard, de la Montpellier i cuprinde patru etape: pregtitoare, analitic, sintetic i cea de
elaborare a studiului (J. Braun-Blanquet, 1964).

CONCLUZII
Concluziile ce se desprind din studiul de evaluare adecvata pentru proiectul Statie de
sortare agregate minerale in extravilanul comunei Umbraresti, judetul Galati sunt
urmatoarele:
aplasamentul proiectului propus nu se afla in perimetrul zonei de protectie
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
amplasamentul proiectului propus pe o suprafata de 5000 m.p. este inclus in
perimetrul ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior, dar nu include nici un tip de
habitat conform Formularului Standard Natura 2000
Realizarea lucrrilor propuse in proiect nu va afecta habitatele de interes
comunitar menionate n formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI 0162
Lunca Siretului Inferior.
Realizarea proiectului:
-nu va determina reducerea suprafeelor ocupate de habitate cu valoare
conservativ deosebit;
S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti
153

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

- nu influeneaz realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de


interes comunitar;
-nu influeneaz negativ factorii care determin meninerea strii
favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;
-nu produce modificri ale dinamicii relaiilor dintre sol i ap
sau flor i faun, care definesc structura i/sau funcia sitului de interes
comunitar;
-pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi ci de acces.
Pe suprafaa sitului vor fi modificri ale biotopilor dar cu impact pozitiv
asupra meninerii morfologiei actuale a reliefului fara modificarea albiei rului
Siret
Tipurile de habitate prezente n zona de studiu sunt deja intens afectate de
prezena constant a omului prin activitile specifice (pasunat, depozitare
resturi din gospodarii) desfurate n cea mai mare parte a anului, fiind lipsite
de valoare conservativ.
Gradul ridicat de antropizare al ntregii zone este principala cauz a
biodiversitii reduse, in special din punct de vedere floristic, aspecte
constatate n urma observaiilor de teren.
Asociaiile vegetale identificate sunt comune pentru zonele intens afectate de
activiti antropice. Nu au fost observate asociaii vegetale cu valoare
conservativ medie sau ridicat.
Inventarierea speciilor de plante vasculare nu a dus la identificarea de rariti
floristice, adic a unor specii de plante menionate n Listele roii naionale
(Oltean & al., 1994; Dihoru, 1994; Negrean, 2001), n anexele OUG 57/2007,
n anexele Directivei Habitate sau n cele ale Conveniei de la Berna.
Sortarea agregatelor

minerale de ctre SC Korolis SRL nu determin

modificri ale ochiurilor de ap.


Sortarea agregatelor minerale nu vor afecta habitatele din zona n condiiile
respectrii cilor de acces i a amplasamentului propus pentru proiect, a
tehnologiei de exploatare i a spaiilor de parcare a
autovehiculelor.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


154

utilajelor i

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Prin urmare, considerm c amplasarea Statiei de sortare agregate minerale in


extravilanul comunei Umbraresti, judetul Galati, va avea un impact redus asupra
florei i faunei zonale.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


155

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

Bibliografie selectiv
o Beldie Al., 1977-1979, Flora Romniei-Determinator ilustrat al plantelor vasculare.
I-II, Ed. Acad.

Rom., Bucureti.

o Borza, Al., Bocaiu, N., 1965, Introducere n studiul covorului vegetal. Ed. Acad.
R.P.R., Bucureti
o Braun-Blanquet J., 1964, Pflanzensoziologie, 3, Aufl., Springer, Wien , 865.
o Ciocrlan V., 2000, Flora ilustrat a Romniei Pteridophyta et Spermatophyta. Ed.
Ceres,

Bucureti.

o Coldea Gh., Popescu A., Sanda V., tefan N., 1997, Les association vgtales de
Roumanie, I, Les herbaces naturalles., Presses Universitaires de Cluj.
o Cristea, V., 1993, Fitosociologie i vegetaia Romniei (curs litografiat).Univ.,,BabeBolyai Cluj- Napoca.
o Cristea, V., Gafta, D., Pedrotti, Fr., 2004, Fitosociologie. Ed. Presa Universitar
Clujean, Cluj- Napoca
o Dihoru Gh., Dihoru Alexandrina, 1994- Plante rare, periclitate si endemice in flora
Romaniei- Lista Rosie, Acta Botanica Horti Bucurestiensis, Bucuresti
o Dihoru Gh., Negrean G, 2009 Cartea rosie a plantelor vasculare din Romania, Edit,
Academiei, Bucuresti;
o Doni N., Popescu A., Pauc-Comnescu Mihaela, Mihilescu Simona, Biri A.I.,
2005 Habitatele din Romnia, Ed. Tehnic Silvic , Bucuresti;
o Doni N., Popescu A., Pauc-Comnescu Mihaela, Mihilescu Simona, Biri A.I.,
2006 Habitatele din Romnia, Modificri conform amendamentelor propuse de
Romnia si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnic Silvic,
Bucuresti
o Feinsinger, P. 2001. Designing Field Studies for Biodiversity Conservation, The
Nature Conservancy, Island Press, London, p. 131-144.
o

Ford, E., D. 2002. Scientific Method for Ecological Research, Cambridge University
Press, Cambridge, p. 19-40.

o Gomoiu M.-T., Skolka M., 2001 Ecologie. Metodologii pentru studii ecologice,
Ovidius University Press;
o Korodi, I., G. 1969. Metode cantitative pentru studiul relaiilor numerice ale
populaiilor de psri, Revista Muzeelor, nr.5, Anul VI, Bucureti, 393-400.

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


156

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL

Staie de sortare agregate minerale

2013

o Oltean M. et. al., 1994- Studii, sinteze, documentatii de ecologie, Editura Academiei
Romane
o Onea N.,2002 - Ecologia si etologia pasarilor, Ed. Istros - Muzeul Brailei, Braila
o Rojanschi, V., Grigore, F., Ciomos, V. 2008. Ghidul evaluatorului si auditorului de
mediu. Edit. Economic, Bucuresti.
o Sandor, A. 2000. Metode speciale de numrare a unor categorii de psri, n Metode
de evaluare a abundenei psrilor (coordonator Dan Munteanu), Publicaiile Societaii
Ornitologice Romne, nr.10, Cluj, p. 133-141.
o Sanda V., 2002, Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din Romnia. Ed.
Vergiliu, Bucureti
o Srbu I., Ivnescu Lcrmioara, Mnzu C., tefan N., 2001, Flora ilustrat a
plantelor vasculare din estul Romnie., vol. I-II, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai.
o Skolka M., 2004 Entomologie generala, Ovidius University Press
o Papp, T., Fntn, C. -editori- 2008. Ariile de importan avifaunistic din Romnia.
SOR & Milvus Group, Trgu Mure.
o ## 1952-1976, Flora R.P.R.- R.S.R., I-XIII. Ed. Acad. R.P.R.- R.S.R., Bucureti
o ****, 2002: Hotrre privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele
naturale amenajate pentru mbiere, H.G. 459 din M.O. 350/27.05.2002.
o ****, 2006: M.O., Partea I nr. 51bis din 13.06.2006, privind clasificarea calitii
apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor de ap.

ANEX (matricea probabilitatii, consecintelor si impactul determinat,Plan de situatie, Plan


de amplasament al utilajelor, Certificat de urbanism , Memoriu ethnic general, CV-uri
specialisti)

S.C. KOROLIS S.R.L. Umbraresti


157