Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Cnd cererea nu ndeplinete aceste cerine:) reclamantului i se vor comunica in


scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea
comunicarii
2. incheierea de anulare a cererii de chemare in judecata poate fi atacata: b)cu cerere
de reexaminare in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii
3. Intampinarea: )trebuie depusa in termen de 25 de zile
4. Judecata poate dispune: )citarea paratului la interogatoriu chiar si din oficiu..
5. Modificarea cererii de chemare in judecata: b) se poate face numai pana la primul
termen la care acesta este legal citat
6. Cercetarea procesului: b) se defasoara in camera de consiliu , in fata priemi
instante ,daca legea nu prevede altfel.
7. Amanarea judecatii prin invoiala partilor: ) nu se poate incuviinta decat o
singura data
8. Lipsa partii legal citate :) nu poate impiedica judecarea cauzei, daca legea nu
dispune altfel
9. Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar:..
10. Partile nu au termenul in cunostinta: ) in cazul reluarii judecatii, dupa ce a fost
suspendata
11. Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a inscrisului, in
intregime sau in parte, cand: b)depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala
de pastrare a secretului
12. Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata:c) are facultatea sa
recunoasca, fie sa conteste scrierea ori semnatura.
13. cand se contesta scrierea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste un inscris :
c) instanta va proceda la verificarea inscrisului prin:expertiza; orice alte mijloace de
proba admise de lege.
14. Proba cu martori este admisibila: c) daca partea s-a aflat in imposibilitate
materiala sau morala de a-si intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic
15. Inceputul de dovada scrisa: c) poate face dovada intre parti numai daca este
completat prin alte mijloace de proba, inclusiv prin proba cu martori ori prin
prezumtii.