Sunteți pe pagina 1din 8

BACALAUREAT 2011

SESIUNEA SPECIALA
M1

Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea matematica - informatic
a.
Filiera vocat, ional
a, profilul militar, specializarea matematica - informatic
a.

SUBIECTUL I
1.

Calculat, i modulul num


arului complex z = (3 + 4i)(5 12i).

2.

Punctul V (2, 3) este varful parabolei asociate funct, iei f : R R, f (x) = x2 + ax + b. Calculat, i f (3).

Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia | x 1| = 2.

3.
4.

Determinat, i numerele naturale n, n 2, pentru care Cn2 4 A1n .

5.

Fie G(1, 0) centrul de greutate al triunghiului ABC, unde A(2, 5) s, i B(1, 3). Determinat, i cordonatele punctului C.

6.

Calculat, i raza cercului nscris n triunghiul ABC s, tiind c


a AB = AC = 5 s, i BC = 8.

SUBIECTUL II
1.

1
Se consider
a matricea A = a
3
a) Calculat, i det A.

2 1
1
1, unde a Z.
0
2

b) Aratat, i c
a rang A = 3, oricare ar fi a Z.

c) Determinat, i valorile ntregi ale lui a s, tiind c


a matricea A1 are toate elementele numere ntregi.

2.

Se consider
a numerele reale a, b, c s, i polinomul f = X 4 + aX 3 + bX 2 + cX + 36 R[X], cu radacinile x1 , x2 ,
x3 , x4 C.
a) Calculat, i a + b + c n cazul n care restul mpart, irii lui f la X 1 este 40.
1
1
1
1
1
+
+
+
=
b) Determinat, i c R astfel nc
at
x1
x2
x3
x4
3
c) Aratat, i c
a dac
a a = 6 s, i b = 18, atunci polinomul f nu are toate radacinile reale.

SUBIECTUL III
1.

Se consider
a funct, ia f : (0, ) R, f (x) = x4 4 ln x.
a) Aratat, i c
a funct, ia f este strict descrescatoare pe (0, 1].
b) Determinat, i asimptotele verticale ale graficului funct, iei f .
c) Demonstrat, i c
a, pentru orice n N , exista un unic numar xn (0, 1] pentru care f (xn ) = n.

2.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = cos x.

a) Calculat, i aria suprafee, i determinate de graficul funct, iei f , axa Ox s, i de dreptele de ecuat, ii x = 0, x =
2
Z
1 x
b) Calculat, i lim
f (t) dt.
x+ x 0
Z 2
c) Demonstrat, i c
a s, irul (In )n1 , In =
f n (x) dx este convergent.
0

M2
Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea s, tiint, ele naturii.
Filiera tehnologica: profilul servicii, toate calificarile profesionale; profilul resurse, toate calificarile profesionale;
profilul tehnic, toate calificarile profesionale.
SUBIECTUL I

1.

Comparat, i numerele a = log2 4 s, i b =

27.

2.

Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale inecuat, ia 3x2 11x + 6 0.

3.

Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 3x

4.

Determinat, i n N, n 2, pentru care Cn1 + Cn2 = 15.

5.

Determinat, i numerele reale m pentru care punctul A(2m 1, m2 ) se afla pe dreapta d : x y + 1 = 0.

6.

Calculat, i cos x, s, tiind c


a 0 < x < 90 s, i sin x =

+x+1

= 35x2 .

12

13

SUBIECTUL II
1.


a
Se consider
a mult, imea G =
bb
a, b N .
a4 m2
a) Determinat, i numerele naturale m s, i n pentru care matricea
G.
9 n2

b) Aratat, i c
a dac
a U , V G, atunci U V G.

c) Calculat, i suma elementelor matricei U G, s, tiind c


a suma elementelor matricei U 2 este egala cu 8.

2.

Se consider
a polinomul f = X 4 X 3 4X 2 + 2X + 4.
a) Aratat, i c
a restul mpart, irii polinomului f prin polinomul g = X

2 este egal cu 0.

b) Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia f (x) = 0.

c) Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 16x 8x 4 4x + 2 2x + 4 = 0.


SUBIECTUL III

1.

Se consider
a funct, ia f : (0, ) R, f (x) =

x+1

x , x (1, )

x + 1,

x (0, 1]

a) Demonstrat, i c
a funct, ia f este continu
a n punctul x0 = 1.
b) Aratat, i c
a funct, ia f este convex
a pe intervalul (1, ).
 
1
c) Demonstrat, i c
a f (x) + f
4, pentru orice x (0, ).
x
2.

Se consider
a funct, iile f : (0, ) R, f (x) = ex ln x s, i g : (0, ) R, g(x) =
a) Calculat, i

x g(x) dx.
e2

f (x)
dx.
x
ex
e
Z e
c) Demonstrat, i c
a
(f (x) + g(x)) dx = ee .

b) Calculat, i

ex

BACALAUREAT 2011
SESIUNEA IUNIE
M1

Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea matematica - informatic
a.
Filiera vocat, ional
a, profilul militar, specializarea matematica - informatic
a.

SUBIECTUL I

1. Aratat, i c
a ( 2, 5) Z = {2}.
2.
3.
4.

Determinat, i valorile reale ale lui m pentru care dreapta x = 2 este axa de simetrie a parabolei y = x2 + mx + 4.

 1
=
Rezolvat, i n mult, imea [0, 2) ecuat, ia sin x
6
2
Determinat, i n N, n 2, pentru care Cn2 + A2n = 18.

5.

Determinat, i a R pentru care dreptele d1 : ax + y + 2011 = 0 s, i d2 : x 2y = 0 sunt paralele.

6.

Fie x un numar real care verific


a egalitatea tan x + cot x = 2. Aratat, i c
a sin 2x = 1.

SUBIECTUL II
1.

1 x
Se consider
a matricea A(x) = 0 1
0 0

x2
2x, unde x R.
1

a) Aratat, i c
a A(x) A(y) = A(x + y), oricare ar fi x, y R.

b) Aratat, i c
a (A(x) A(y))2011 = O3 , pentru orice x, y R.
c) Determinat, i inversa matricei A(x), unde x R.

2.

Se consider
a C s, i polinomul f = X 3 + (1 )X 2 + ( 2)iX + + ( 2)i C[X].
a) Aratat, i c
a polinomul f are radacina 1.

b) Aratat, i c
a, dac
a p, q sunt numere complexe s, i polinomul g = X 2 + pX + q C[X] are doua radacini
distincte, complex conjugate, atunci p s, i q sunt numere reale s, i p2 < 4q.
c) Determinat, i C pentru care polinomul f are doua radacini distincte, complex conjugate.
SUBIECTUL III
1.

Se consider
a funct, ia f : (1, ) R, f (x) = ln(x + 1) ln(x 1).
a) Aratat, i c
a funct, ia f este strict descrescatoare pe (1, ).

b) Determinat, i asimptotele graficului funct, iei f .


c) Calculat, i lim xf (x).
x

2.

Se consider
a funct, ia f : [1, 2] R, f (x) = x2 3x + 2.
Z 4

a) Calculat, i
f ( x) dx.
1

b) Calculat, i aria suprafet, ei determinate de graficul funct, iei g : [1, 2] R, g(x) =


Z 2
Z 2
c) Aratat, i c
a (4n + 2)
f n (x) dx + n
f n1 (x) dx = 0.
1

f (x)
s, i de axa Ox.
x

M2

Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea s, tiint, ele naturii.
Filiera tehnologica: profilul servicii, toate calificarile profesionale; profilul resurse, toate calificarile profesionale;
profilul tehnic, toate calificarile profesionale.

SUBIECTUL I
1.

Determinat, i x R pentru care numerele x1, x+1 s, i 3x1 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

2.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = 5 x. Calculat, i f (0) f (1) f (2) . . . f (10).

Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x 1 = x 3.

3.
4.

Determinat, i num
arul submult, imilor ordonate cu 2 elemente ale unei mult, imi cu 7 elemente.

5.

Calculat, i distant, a de la punctul A(2, 3) la punctu de intersect, ie a dreptelor d1 : 2xy6 = 0 s, i d2 : x+2y6 =


0.

6.

Calculat, i cosinusul unghiului M al triunghiului M N P , s, tiind c


a M N = 4, M P = 5 s, i N P = 6.

SUBIECTUL II
1.

Se consider
a matricele I2 =


1
0
0
1 1
,A=
si X(a) = I2 + aA, unde a Z.
1
2
2 ,

a) Calculat, i A2 3A.

b) Demonstrat, i c
a X(a) X(b) = X(a + b + 3ab), oricare ar fi a, b Z.
c) Aratat, i c
a X(a) este matrice inversabil
a, oricare ar fi a Z.

2.

Polinomul f = X 3 + 2X 2 5X + m, cu m R, are radacinile x1 , x2 s, i x3 .


a) Calculat, i x21 + x22 + x23 .
1
1
1
b) Determinat, i m R pentru care x1 + x2 + x3 =
+
+
x1
x2
x3


x1 x2 x3


c) Aratat, i c
a determinantul = x2 x3 x1 este numar natural, oricare ar fi m R.
x3 x1 x2
SUBIECTUL III

1.

Se consider
a funct, ia f : [1, ) R, f (x) = ex

f (x) f (2)

x2
x2
b) Aratat, i c
a f (x) > 0, oricare ar fi x [1, ).
a) Calculat, i lim

2.

c) Aratat, i c
a graficul funct, iei f nu admite asimptota spre +.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = x2 + 10.
a) Calculat, i volumul corpului obt, inut prin rotat, ia, n jurul axei Ox, a graficului funct, iei g : [0, 3] R,
g(x) = f (x).
b) Demonstrat, i c
a orice primitiva F a funct, iei f este cresc
atoare pe mult, imea R.
Z 10
Z 10
c) Demonstrat, i c
a
f (x) dx = 2
f (x) dx.
10

M4

Proba E c)
Filiera vocat, ional
a, profilul pedagogic, specializarea nvat, ator-educatoare

SUBIECTUL I
1.

Se consider
a o progresie aritmetica (an )n1 , n care a2 = 5 s, i a4 = 11. Calculat, i a6 .

2.

Se consider
a funct, iile f : R R, f (x) = ax + b s, i g : R R, g(x) = cx + d, unde a, b, c, d sunt numere reale.
Aratat, i c
a, dac
a f (1) = g(1) s, i f (3) = g(3), atunci f (5) = g(5).

3.

Se noteaz
a cu x1 s, i x2 solut, iile reale ale ecuat, iei x2 5x + 3 = 0. Calculat, i

4.

Determinat, i mult, imea solut, iilor reale ale ecuat, iei log2 (x2 + x + 2) = 2.

5.

Se consider
a un triunghi ABC s, i punctele M , N , astfel nc
at AM = 3 M B s, i AN = 3 N C. Aratat, i c
a dreptele
M N s, i BC sunt paralele.

6.

1
1
+
x1
x2

Se consider
a un triunghi ABC n care unghiurile A s, i C au masurile egale cu 30 , respectiv 90 . S, tiind c
a
BC = 6, calculat, i lungimea laturii AC.

SUBIECTUL II
Pe mult, imea R se defines, te legea de compozit, ie x y = xy 2x 2y + 6.
a) Aratat, i c
a legea este comutativa.
b) Aratat, i c
a legea este asociativ
a.
c) Determinat, i num
arul real a pentru care are loc egalitatea x y = (2 x)(2 y) + a, oricare ar fi x, y R.
d) Rezolvat, i n mult, imea R ecuat, ia x x = x.
e) Determinat, i elementul neutru al legii .


1
+ 2 = 3, pentru orice x R .
f ) Aratat, i c
a (x + 2)
x
SUBIECTUL III

1 0
Se consider
a matricele I3 = 0 1
0 0

0
0 a
0 s, i A = 0 0
1
a 0

0
a, unde a R.
0

a) Determinat, i num
arul real a pentru care det(A + I3 ) = 1.

b) Calculat, i det(A + t A), unde t A este transpusa matricei A.


c) Pentru a = 1, determinat, i inversa matricei A.
d) Aratat, i c
a A3 = a3 I3 .
e) Pentru a = 1, verificat, i egalitatea (A + I3 )(A2 A + I3 ) = 2I3 .
f ) Determinat, i valorile num
arului real a pentru care det(A + t A + I3 ) = 1.

SESIUNEA AUGUST
M1

Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea matematica - informatic
a.
Filiera vocat, ional
a, profilul militar, specializarea matematica - informatic
a.

SUBIECTUL I
1.

Calculat, i rat, ia progresiei geometrice (bn )n1 , cu termeni pozitivi, daca b1 + b2 = 6 s, i b3 + b4 = 24.

2.

4.

Determinat, i a R pentru care funct, ia f : R R, f (x) = (1 a2 )x + 4 este constant


a.
 x  x
3
2
Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale inecuat, ia
<
.
2
3

Determinat, i num
arul termenilor rat, ionali ai dezvolt
arii (1 + 2)10 .

5.

Calculat, i distant, a de la punctul A(2, 2) la dreapta determinat


a de punctele B(1, 0) s, i C(0, 1).

6.


Triunghiul ABC are masura unghiului A de 60 , AB = 4 s, i AC = 5. Calculat, i AB AC.

3.

SUBIECTUL II
1.Se consider
a mult, imea H = A M2 (R) | A2 = A .


1 2
a) Aratat, i c
a
H.
0 0

b) Demonstrat, i c
a, dac
a A H, atunci An H, pentru orice numar natural nenul n.
c) Aratat, i c
a mult, imea H este infinit
a.

2.

Se consider
a polinomul f = (X + i)10 + (X i)10 , avand forma algebrica f = a10 X 10 + a9 X 9 + + a1 X + a0 ,
unde a0 , a1 , . . . , a10 C.
a) Determinat, i restul mpart, irii polinomului f la X?i.
b) Aratat, i c
a tot, i coeficient, ii polinomului f sunt numere reale.
c) Demonstrat, i c
a toate radacinile polinomului f sunt numere reale.

SUBIECTUL III
1.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = x5 5x + 4.
f (x) f (2)

x2
b) Aratat, i c
a graficul funct, iei f are un punct de inflexiune.
a) Calculat, i lim

x2

c) Aratat, i c
a, pentru orice m (0, ), ecuat, ia f (x) = m are exact trei solut, ii reale distincte.
2.

Se consider
a funct, ia g : R R, g(x) = ex .
Z 1
a) Calculat, i
g(x) dx.
0

b) Calculat, i

x5 g(x3 ) dx.

c) Demonstrat, i c
a s, irul (In )n1 definit prin In =

g(x3 ) dx este convergent.

M2

Proba E c)
Filiera teoretica, profilul real, specializarea s, tiint, ele naturii.
Filiera tehnologica: profilul servicii, toate calificarile profesionale; profilul resurse, toate calificarile profesionale;
profilul tehnic, toate calificarile profesionale.

SUBIECTUL I
1. Intr-o progresie aritmetica (an )n1 se cunosc a2 = 6 s, i a3 = 5. Calculat, i a6 .
2.

Determinat, i solut, iile ntregi ale inecuat, iei 2x2 x 3 0.

3.

Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log3 (x + 2) log3 (x 4) = 1.

4.

Dupa o scumpire cu 5%, pret, ul unui produs cres, te cu 12 lei. Calculat, i pret, ul produsului nainte de scumpire.

a punctele A(1, 4) s, i B(5, 0). Determinat, i ecuat, ia mediatoarei segmentului


5. In reperul cartezian xOy se consider
[AB].
6.

Calculat, i raza cercului circumscris triunghiului ABC, s, tiind c


a BC = 9 s, i m(BAC) = 120.

SUBIECTUL II
1.


1

Se consider
a determinantul D(x, y) = 1
1
a) Calculat, i D(1, 1).


1
1
x
y , unde x, y Z.
x + 1 y + 1

b) Determinat, i x Z pentru care D(x, 2010) = 1.

c) Demonstrat, i c
a D(x, y) D(x, y) = D(x2 , y 2 ), oricare ar fi x, y Z.

2.

Pe mult, imea numerelor reale se defines, te legea de compozit, ie x y = 2xy 6x 6y + 21.


a) Aratat, i c
a x y = 2(x 3)(y 3) + 3, oricare ar fi x, y R.

b) Aratat, i c
a legea este asociativ
a.
c) Calculat, i 1 2 . . . 2011.

SUBIECTUL III
1.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = x3 + x2 + x + 3x .
a) Calculat, i f (0).
b) Aratat, i c
a funct, ia f este cresc
atoare pe R.
c) Aratat, i c
a a3 + a2 + a b3 b2 b 3b 3a , oricare ar fi numerele reale a, b cu a b.

2.

Pentru fiecare num


ar natural nenul n se consider
a funct, ia fn : [0, 1] R, fn (x) = xn ex .
Z 1
f1 (x)
a) Calculat, i
dx.
ex
0
Z 1
f1 (x) dx.
b) Calculat, i
0

c) Aratat, i c
a

fn (x2 ) dx

1
, pentru orice n N, n 1.
2n + 1

M4

Proba E c)
Filiera vocat, ional
a, profilul pedagogic, specializarea nvat, ator-educatoare

SUBIECTUL I

17) + log2 (5 17).

1.

Calculat, i log2 (5 +

2.

Calculat, i

3.

Graficul unei funct, ii de gradul al II-lea este o parabola care are abscisa varfului egala cu 2 s, i intersecteaz
a axa
Ox n doua puncte distincte. Dac
a unul dintre acestea are abscisa egala cu 5, atunci determinat, i abscisa celuilalt
punct de intersect, ie.

4.

Rezolvat, i n mult, imea numerelor ntregi ecuat, ia 2x+3 =

5.

Aratat, i c
a dreapta determinat
a de punctele A(1, ?2) s, i B(?2, 4) este perpendiculara pe dreapta d de ecuat, ie
x?2y + 3 = 0.

6.

Calculat, i lungimea razei cercului circumscris unui triunghi ABC n care AB = 6 s, i m(BCA) = 60 .

P4 C41

A15

SUBIECTUL II
1
Pe mult, imea R se definesc legile de compozit, ie x y = x + y 1 s, i x y = (xy x y + 3).
2
a) Aratat, i c
a legea este asociativ
a.
b) Determinat, i elementul neutru al mult, imii R n raport cu legea .
c) Aratat, i c
a xy =

1
(x 1)(y 1) + 1, pentru orice x, y R.
2

d) Rezolvat, i n R ecuat, ia 2x 3 = 1.
e) Rezolvat, i n mult, imea numerelor reale sistemul

(x + 1) y = 3
(2x) (y 1) = xy 1

f ) Demonstrat, i c
a (x y) z = (x z) (y z), pentru orice x, y, z R.
SUBIECTUL III

1 2 a
0 1 1
1
Se consider
a matricele A = 2 a 1, B = 1 0 1, I3 = 0
a 1 2
1 1 0
0

x
+
2y
+
az
=
6

(S)
2x + ay + z = 6 , unde a este un parametru real.

ax + y + 2z = 6

0 0
1 0 s, i sistemul de ecuat, ii liniare
0 1

a) Determinat, i num
arul real a pentru care tripletul (1, 1, 1) este solut, ie a sistemului (S).

b) Aratat, i c
a A2 (a2 + 5)I3 = (3a + 2)B.
c) Determinat, i num
arul real a pentru care suma elementelor matricei A2 este egala cu 0.
d) Aratat, i c
a, pentru a =?3, sistemul (S) este incompatibil.
e) Pentru a = 0, rezolvat, i sistemul (S).
f ) Determinat, i inversa matricei B.