Sunteți pe pagina 1din 1

• Înmulțirea fracțiilor 1 S1(12-16II)

 Consolidare/remediere/performanță 1 S1(12-16II)
• Împărțirea fracțiilor 1 1 S1(12-16II)
• Puterea cu exponent natural a unei fracții ordinare 1 S2(19-23II)
 Consolidare/remediere/performanță 1 S2(19-23II)
• Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție 1 1 S2(19-23II)
ordinară
 Consolidare/remediere/performanță 1 S3(26II-2III)
ϖ Evaluare 1 S3(26II-2III)

• Fracții zecimale. Scrierea fracțiilor ordinare cu numitori 1 S3(26II-2III)


puteri ale lui 10 sub formă de fracții zecimale.
Transformarea unei fracții zecimale cu un număr finit de
zecimale nenule în fracție ordinară
• Aproximări. Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa 1
numerelor a unor fracții zecimale cu un număr finit de zecimale
• Adunarea și scăderea fracțiilor 1 1 S3(26II-2III)
zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 Consolidare/remediere/performanță S4(5-9III)
1 S4(5-9III)
• Înmulțirea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale 1 S4(5-9III)
nenule
• Împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție 1 1 S5(12-16III)
zecimală. Media aritmetică a două sau mai multor numere
naturale.
• Transformarea unei fracții ordinare într-o fracție zecimală; 1
periodicitate S5(12-16III)
 Consolidare/remediere/performanță 1 S5(12-16III)
• Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale 1 1 S6(19-23III)
nenule la un număr natural nenul; împărțirea a două fracții
zecimale cu un număr finit de zecimale nenule; transformarea
unei fracții zecimale periodice în fracție ordinară
 Consolidare/remediere/performanță
• Număr rațional pozitiv. Ordinea efectuării operațiilor 1 S6(19-23III)
cu numere raționale pozitive 1 S6(19-23III)

 Consolidare/remediere/performanță 1 S7(11-13IV)
• Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții în 1 1 S7(11-13IV)
care intervin și unități de măsură pentru lungime, arie, volum,
capacitate, masă, timp și unități monetare
 Consolidare/remediere/performanță 1 S7(11-13IV)
• Probleme de organizare a datelor. Frecvență. Grafice cu bare. 1 1 S8(16-20IV)
Grafice cu linii. Media unui set de date statistice 1 S8(16-20IV)
ϖ Evaluare
• Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment 1 S8(16-20IV)
de dreaptă
• Pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. Puncte 1 S9(23-27IV)
coliniare. „Prin două puncte distincte trece o dreaptă și
numai una“. Pozițiile relative a
două drepte: drepte concurente, drepte paralele
• Lungimea unui segment. Distanța dintre două puncte. Segmente 1 S9(23-27IV)
congruente
 Consolidare/remediere/performanță 1 S9(23-27IV)
• Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un 1 1 S9, S10(30IV-4V)
punct
 Consolidare/remediere/performanță 1 S10(30IV-4V)
• Unghi: definiție, notații, elemente Interiorul unui unghi, 1
exteriorul unui unghi S10(30IV-4V)
• Măsura unui unghi. Măsurarea unui unghi. Operații cu măsuri 1 1 S10, S11(7-11V)
de unghiuri S11(7-11V)
• Unghiuri congruente. Clasificarea unghiurilor 1
 Consolidare/remediere/performanță 1 S11(7-11V)
• Figuri congruente. Axa de simetrie 1 S11(7-11V)
ϖ Evaluare 1 S12(14-18V)
▪ Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 1 S13(21-25V)
ϖ Lucrare scrisă 1 S13(21-25V)
▪ Discutarea lucrării scrise 1 S13(21-25V)

• Unități de măsură pentru lungime. Perimetrul 1 S12(14-18V)


 Consolidare/remediere/performanță 1 S12(14-18V)
• Unități de măsură pentru arie. Aria 1 S12(14-18V)
pătratului/dreptunghiului
 Consolidare/remediere/performanță 1 S14(28V-1VI)
• Unități de măsură pentru volum. Volumul cubului și al 1 1 S14(28V-1VI)
paralelipipedului dreptunghic
ϖ Evaluare 1 S14(28V-1VI)

• Numere naturale 2 S15(4-8VI)


• Fracții 2 S15(4-8VI)
• Elemente de geometrie 2 S16(11-15VI)
• Unități de măsură S16(11-15VI)
2