Sunteți pe pagina 1din 148

STUDIU DE EVALUARE

ADECVAT
PENTRU INVESTIIA
CONSTRUIRE DRUM FORESTIER ITALIANUL,
UAT IBNETI, JUDEUL MURE,
TITULAR DIRECIA SILVIC MURE

CLUJ NAPOCA
2012

Sediul social

Calea Mntur 85/99


400372, Cluj Napoca
tel/fax: 0364-142.937
mobile: 0749-265.804

GTM CO SRL

J12/4036/2005
CUI RO18144734
web: http://www.gtmco.ro
e-mail: mbarbos@gmail.com

Punct de lucru

Aurel Vlaicu 2/91B6


400690, Cluj Napoca
tel/fax: 0264-702.992
mobile: 0763-591.947

CUPRINS

CUPRINS ............................................................................................................................ 3
I. Informaii privind proiectul supus aprobrii ................................................................. 5
I.1. Informaii privind proiectul propus .......................................................................... 5
I.2. Localizarea geografic i administrativ .................................................................. 7
I.3. Modificri fizice ce decurg din implementarea proiectului ..................................... 9
I.4. Resurse naturale necesare implementrii proiectului ............................................. 10
I.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate n vederea implementrii proiectului .......... 11
I.6. Deeuri i emisii generate ...................................................................................... 11
I.7. Cerine legate de utilizarea terenului ...................................................................... 20
I.8. Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului .............................. 21
I.9. Perioada de implementare a proiectului ................................................................. 22
I.10. Activiti care vor fi generate ca rezultat al implementrii proiectului................ 22
I.11. Caracteristicile altor proiecte ce pot genera impact cumulativ cu proiectul
analizat. ......................................................................................................................... 22
II. Informaii privind ariile naturale protejate de interes comunitar posibil a fi afectate ca
urmare a implementrii proiectului. .................................................................................. 24
II.1. Date generale privind ariile naturale protejate de interes comunitar din zona
amplasamentului vizat de implementarea proiectului .................................................. 26
II.1.1.SituldeimportancomunitarClimaniGurghiu(ROSCI0019) ................... 26
II.1.2.AriadeproteciespecialavifaunisticDepresiuneaiMuniiGiurgeului
(ROSPA0033) ............................................................................................................. 30
II.2. Date privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor i a habitatelor
de interes comunitar prezente pe suprafaa i n imediata vecintate a amplasamentului
vizat de a proiectului .................................................................................................... 33
II. 2.2.1. Specii de vertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE ............................................................................................................ 57
II.2.2.2. Specii de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE ............................................................................................................ 72
II.2.2.3. Specii de plante enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE ............................................................................................................ 77
II. 2.2.4. Tipuri de habitate de interes comunitar prezente n zona proiectului i n
imediata apropiere ................................................................................................ 87
II.3. Descrierea funciilor ecologice ale speciilor i habitatelor de interes comunitar
afectate (suprafaa, locaia, speciile caracteristice) i a relaiei acestora cu ariile
naturale protejate de interes comunitar nvecinate i distribuia acestora .................... 89

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

II.4. Starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar .................... 90


II.5. Date privind structura i dinamica habitatelor i populaiilor de specii afectate
(evoluia numeric a populaiei n cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar,
procentul estimativ al populaiei unei specii afectate de implementarea PP, suprafaa
habitatului este suficient de mare pentru a asigura meninerea speciei pe termen lung)
...................................................................................................................................... 90
II.6. Relaii structurale i funcionale care creeaz i menin integritatea ariilor naturale
protejate de interes comunitar SCI Climani-Gurghiu i SPA Depresiunea i Munii
Giurgeului ..................................................................................................................... 91
II.7. Obiectivele de conservare ale SCI Climani-Gurghiu i SPA Depresiunea i
Munii Giurgeului ......................................................................................................... 92
II.8. Descrierea strii actuale de conservare a siturilor Natura 2000 SCI ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i Munii Giurgeului ...................................................... 93
III. Identificarea i evaluarea impactului ........................................................................... 94
III.1. Analiza ecologic a amplasamentului vizat de implementarea proiectului ......... 98
III. 2. Vegetaia din zona implementrii proiectului .................................................... 98
III.3. Prognoza privind modificrile induse de implementarea proiectului asupra
efectivelor populaionale ale speciilor de interes comunitar i asupra distribuiei
acestora la nivelul siturilor vizate n proiect ............................................................... 100
III.4. Identificarea i evaluarea impactului direct i indirect ...................................... 103
III.5. Identificarea i evaluarea impactului pe termen scurt i lung ........................... 105
III.6. Identificarea i evaluarea impactului aferent fazelor de construcie, de operare i
de dezafectare a proiectului ........................................................................................ 107
III.7. Identificarea i evaluarea impactului rezidual ................................................... 107
III.8. Identificarea i evaluarea impactului cumulativ ................................................ 108
III.9. Analiza i evaluarea diverselor tipuri de impact n raport cu integritatea ariilor
naturale protejate de interes comunitar pe baza indicatorilor cheie cuantificabili ..... 110
IV. Msuri de reducere a impactului ............................................................................... 114
IV.1. Identificarea i descrierea msurilor de reducere a impactului ......................... 114
IV.2. Calendarul implementrii i monitorizrii msurilor de reducere a impactului 116
V. Metode utilizate pentru culegerea informaiilor privind speciile i habitatele de interes
comunitar afectate/potenial afectate de implementarea proiectului ............................... 118
Concluzii.......................................................................................................................... 119
BIBLIOGRAFIE SELECTIV....................................................................................... 121
ANEXE............................................................................................................................ 122
Anexa 1. Inventar coordonate Stereo 70 .................................................................... 123
Anexa 2. CV-uri experi ............................................................................................. 124

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

4
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

I. INFORMAIIPRIVINDPROIECTULSUPUSAPROBRII

Titularulproiectului:DireciaSilvicMure
Adresaactualabeneficiarului:Str.Enescu,Nr.6,TrguMure,540052
Telefon:0265/269093
Fax:0265/264447
Adresaviitoruluiobiectiv:U.P.VIIISirod,OcolulSilvicGurghiu,com.Ibneti,
satLpuna,jud.Mure
Persoandecontact:PopIosif,Tel.:0743480704
Denumireaproiectului:DrumForestierItalianu
Informaii despre elaboratorul documentaiei de proiectare: S.C. PROVECO
S.R.L. Str. Izbiceni, nr. 88, sector 1, Bucureti, tel./fax 021/668 33 95, email:
proveco@k.ro.

I.1.Informaiiprivindproiectulpropus
DrumulsedesfoarprinterenforestieradministratdeDireciaSilvicMure.
Pentrurealizareadrumuluiestenecesarocupareadefinitivnfondulforestier
a unei suprafee de 9919 m2 (reprezentat prin platforma drumului i anuri).
Suprafaatotaldedefriatestede23973m2,reprezentndamprizadrumuluii
suprafeelenecesarepentrudepozitareaexcedentuluidesptur.
Descriereatraseului:drumulforestierItalianuseracordeazladrumulforestier
existent Axial FncelLpuna DJ 153C, n dreptul bornei amenajistice nr. 16.
Dupracordaresedesfoarcadrumdeversantpeversantulstnggeografical
pruluiItalianuStnga.Lahm.0+24traseulproiectattraverseazrulGurghiu.
Drumul proiectat mai are o ramificaie care se racordeaz la hm. 7+50. Acest
traseudupcetraverseazprulItalianuStngaiculmeadespritoaredintre
cele dou praie se nscrie pe versantul stng al prului Italianu Dreapta.
Drumularepunctulfinallahm.12+07nunitateaamenajistic7A.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

5
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Conform HG 766/97 lucrarea se ncadreaz categoriei de importan ,,D.


Conform Normativului PD 67/80 reactualizat, din punctul de vedere al
suprafeeipduroaseitraficuluiforestierdinbazinete,drumulsencadreazca
drumforestierdecategoriaaIIIa,secundar.
Caracteristicileprincipalealedrumului
Suntadoptateurmtoareleelemente:
Tabelnr.1
lungimea
categoria
vitezadeproiectare
limeaplatformei
limeapriicarosabile

1,83km
IIIsecundar
15km/h
3,50/4,00m
2,75/3,50m

Conformstudiuluidefezabilitate,situaiasuprafaeiocupatdedrumeste:
temporar pentru realizarea cilor de acces la antier i
organizareadeantier1ha
definitivpentru realizarea drumului i racordurilor la drumul
existent1,2ha
Structuradrumului
Din analiza zonelor patului drumului sau identificat ca fiind necesare
urmtoareletipuridesistemerutiere:
zonaI(pelungimede969,00m)sistemrutiernourealizatdin
mpietruiresimplndoustraturi,unstratdepiatrspartn
grosimede15cmdupcompactarepeunstratdefundaiedin
piatrspartde10cmgrosime.
zona II (pe lungime de 857,00 m) sistem rutier realizat din
mpietruiresimplngrosimede15cmdupcompactare.
Lucrrideaprareconsolidare
Constaudinblocajedebolovaniderude1418cmaezatepeunsubstratbalast
de5cmiacoperitecupiatrspartde6cmgrosime.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

6
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Lucrrideart
Constau din 4 podee tubulare cu diametrul de 1,00 m, 1 pode tubular cu
diametrul de 1,50 m i 1 pod cu lungimea de 12 m. Podeele tubulare se vor
fundaconstructiv,neexistndcondiiispecialdeteren.

I.2.Localizareageograficiadministrativ
Prezentul drum, cu o lungime de 1,826 km, se desfoar n bazinul prului
Italianu,U.P.VIIISirod.Dinpunctdevedereteritorial,acestdrumestesituatn
cadrulOcoluluiSilvicGurghiu,DireciaSilvicMure.
Dinpunctdevederemorfologic,traseulestesituatntrozonmuntoas(Munii
Gurghiului)cualtitudinede887m,ceprezintunrelieftipiccuvipronunate
ce funcioneaz n regim torenial. Datorit rocilor dure i eroziunii apelor
versaniiprezintpanteaccentuate.
Din punct de vedere geologic, traseul este situat n zona magmatismului
Neogen. Rocile ce alctuiesc aceti muni sunt de origine magmatic efuziv
(andezite)cesentlnescattsubformdecurgeridelav,aglomeratevulcanice
ct i ca formaiuni vulcanogen sedimentare depuse n mediu subaerian.
Formaiunile vulcanice sunt n mare parte acoperite de ctre depozite
sedimentaredeluvialeialuvionare,acrorgrosimepoatesajungla34m.
Climatul specific este cel alpin caracterizat prin perioade lungi de nghe i cu
precipitaii abundente att vara ct i iarna. Precipitaiile n aceast zon se
situeazntre8001000mm/an.
Nivelul maxim al apelor subterane este de cca. 1,00 m, fiind situat la contactul
deluviuluicurocadebaz.
Accesul n zona proiectului se realizeaz cu auto, utiliznd DJ 153C Reghin
Lpuna,laKm32.Terenulpecaresedesfoartraseuldrumuluipropuseste
situat integral n fond forestier de stat administrat de Regia Naional a
PdurilorprinDireciaSilvicMure.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

7
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Figuranr.1ncadrareaamplasamentuluiproiectuluinteritoriu

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

8
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Coordonateleamplasamentuluiproiectuluinsistemuldeproieciestereografica
1970suntprezentatecaanexalastudiuldeevaluareadecvat.
I.3.Modificrifizicecedecurgdinimplementareaproiectului
n faza de execuie, modificrile fizice ale cadrului natural actual inerente
implementrii oricrui proiect din domeniul construciilor, dar specifice
proiectuluistudiataparinurmtoarelorcategorii:
defriarea i ndeprtarea vegetaiei forestiere de pe suprafaa amprizei
viitoruluidrum,scoatereainlturareacioatelor;
reconfigurarea terenului pe ampriza drumului, prin lucrri de terasamente ce
implic deplasri pe profil ale pmnturilor rezultate din sptur, avnd ca
finalitate realizarea profilului drumului aa cum este proiectat pentru fiecare
seciuneaacestuia(acestemodificriafecteazdefinitivosuprafade9919m2).
prin realizarea sistemului rutier cu mbrcminte din piatr spart, suprafaa
platformei drumului este scoas din suprafaa de producie, nemaiexistnd
posibilitatea reinstalrii vegetaiei de orice fel pe parcursul existenei drumului
(pelungimeade1,826km,avndparteacarosabilculimeade2,75/3,50mi
acostamente2x0,50/2x0,375m,deciosuprafatotaldecca.9919m2).

Teren natural

Taluz rambleu

Platforma

Taluz debleu

Ampriza

Dup cum sa menionat anterior, conform studiului de fezabilitate, suprafaa


totalocupatdedrumicaresevadefriaestede9919m2rezultndopierdere

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

de habitate de cca. 1,7 ha n faza de construcie. Defriarea este necesar pe


aceast suprafa pentru realizarea amprizei drumului cuprinznd att
platforma(parteacarosabil)ctitaluzurile.
Prin implementarea proiectului nu se preconizeaz modificarea cursurilor
actuale ale apelor de suprafa sau deranjarea straturilor ce determin nivelul
pnzeideapfreatic.
n faza de funcionare a obiectivului, modificrile fizice posibil a fi aduse
cadruluiactualconstaunmodificrispecificeadusedelucrriledeexploatarea
maseilemnoasedepesuprafaadeservitdedrum.Exploatareamaseilemnoase
se face conform planurilor decenale stabilite prin amenajamentul silvic i este
astfel proiectat nct s asigure continuitatea pdurii n timp i spaiu, prin
meninereauneistructurioptimepespeciiiclasedevrste.

I.4.Resursenaturalenecesareimplementriiproiectului
Materia este considerat resurs natural atunci cnd activitile antropice
implicextragereanvedereautilizriicamaterialedeconstrucie,combustibili,
hran etc. Spre exemplu, mineritul, extragerea petrolului, pescuitul i
silviculturasuntngeneralconsiderateindustriialeresurselornaturale.
Resurselenaturalepotfigrupatenresurseregenerabile(ngeneralresurselevii:
pdurile, petii etc.), care pot s se refac dac nu sunt supravalorificate i
neregenerabile(minereuri,gazenaturale,ieietc).
Resurselenaturalesuntconsideratecapitalnaturalcepoateficonvertitnmaterii
prime pentru procesele capitalului infrastructural. Ele includ sol, lemn, petrol,
mineraleialtebunuriluatemaimultsaumaipuinaacumeraunnatur.
Se poate spune c resursele naturale reprezint totalitatea zcmintelor de
mineraleide minereuri,aterenurilor cultivabile, apdurilori apelor decare
dispuneoanumitar.
Implementarea proiectului implic utilizarea unor materiale ce fac parte din
categoria resurselor naturale, pentru realizarea sistemului rutier fiind necesare
cantitidepiatrspartdupcumurmeaz:

totalpietruiredinpiatrspartnfundaie500m3

totalpietruiredinpiatrspart,stratdeuzur1314m3

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

10
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Materialele de carier i balastier necesare realizrii drumului se vor asigura


astfel:
nisipulpentrumpietruiredinbalastieraPeteleacutransportla44km
balastul pentru betoane i mortare la lucrrile de art i lucrrile de aprare
consolidaredinbalastieraPeteleacutransportla44km
piatra spart pentru sistemul rutier din cariera Cerepe depozit Sovata cu
transportla39km
piatra brut pentru lucrri de aprareconsolidare, lucrri de art din depozit
derocricutransportla1km

I.5.Resursenaturalecevorfiexploatatenvedereaimplementriiproiectului
Cutoatecmaterialullemnosdepeamprizadrumuluinuestenecesarnmod
directpentruexecuiadrumului,prindefriarerezultunvolumsemnificativde
maslemnoasvalorificabil.Proiectantulcalculeazsuprafaadedefriatcca.1
ha. Evaluarea volumului de mas lemnoas se va realiza de ctre personalul
ocoluluisilvicdoardupavizareaproiectului,aceastafiindoprocedurspecific
administraieisilvice.
Agregatele necesare executrii sistemului rutier se vor procura din surse
autorizateivorfitransportatepesuprafaadrumuluicumijloacedetransport
specifice.

I.6.Deeuriiemisiigenerate
Deeurigeneratepeamplasament:
Deeurile ce vor aprea cu ocazia desfurrii lucrrilor de construire a
drumului forestier propus se clasific n dou categorii de baz, dup
provenienalor:
- deeurimenajereprovenitedelapersonalulcarevaefectuaefectiv
lucrriledeconstruire;
- deeuri tehnologice provenite din activitile specifice de
construciedesfurate.
Deeurimenajere:

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

11
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Acestedeeurivorfiinerentgeneratedepersonalulcarevaefectualucrrilede
construcieefectiveprevzutedeproiectulstudiat.
Caoricedeeuridinaceastcategorie,voraveaonatureterogenisuntastfel
clasificateconformlisteidinHG856/2002privindevidenagestiuniideeurilor
i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase
modificaticompletatsuccesivdeoseriedealtenormative:
Grupa 20 deeuri municipale i asimilabile din comer, industrie, instituii,
inclusivfraciunicolectateseparat:
Tabelnr.2
din2001
200101
200102
200108
200111
200139
200199

fraciunicolectateseparat
hrtieicarton
sticl
deeuribiodegradabiledelabuctariiicantine
textile(lavete,crpeetc.)
materialeplastice(ex:PETuri,pungietc.)
altefracii,nespecificate

Colectarea acestor deeuri menajere se va face n mod selectiv (cel puin n 3


categorii), depozitarea temporar fiind realizat doar n cadrul suprafeei
prevzut pentru organizarea de antier. n acest scop va fi prevzut o
platform care se va dota cu europubele sau eurocontainere care s asigure o
capacitate de stocare conform solicitrilor societii autorizate s preia aceste
deeurinvedereaeliminrii.Sevaprevedeancheiereaunuicontractcuoastfel
desocietate,fiindstabilitastfelritmuldeeliminaredarialteobligaiispecifice
pentru beneficiar. Acest lucru va cdea firete n seama constructorului
desemnatnurmadesfurriietapeidelicitaie.
Se va menine evidena acestor deeuri n baza HG 856/2002 i respectiv a HG
621/2005pentrugestionareaambalajeloriadeeurilordeambalaje.
ConformlisteidinHG856/2002,acestedeeurivorfidincategoriile:
Grupa16deeurinespecificatenaltparte

160103

anvelopescoasedinuz

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

12
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Grupa17deeuridinconstruciiidemolri:
170201
170203
170405
170411
170504
170508

lemn
materialeplastice
fieriotel
cabluri,alteledectcelecuconinutdeulei,gudron
saualtesubstanepericuloase
pmntipietre,alteledectcelecuconinutde
substanepericuloase
resturidebalast,alteledectcelecuconinutde
substanepericuloase

n scopul reducerii la minim a unui eventual impact asupra mediului produs


prin gestiunea acestor tipuri de deeuri, colectarea i eliminarea lor se va face
astfel.
Anvelopele uzate se vor colecta numai n cadrul organizrii de antier, pe
platformbetonati pentru eliminarea acestoraseva ncheiauncontract cuo
societate autorizat de profil (cu transport la o fabric de ciment pentru
distrugereprincoincinerare).SevaineoevidenaacestordeeuriconfromHG
856/2002.
Deeuri metalice se vor colecta i depozita temporar de asemenea numai n
cadrulsuprafeeidestinateorganizriideantier,peplatformbetonatpentrua
mpiedicapoluareasoluluicuoxizidefierproveniidinsplareaacestordeeuri
dectreapelepluviale.
Eliminarea de pe amplasament se va face n baza unui contract cu o societate
autorizat specializat, innduse strict evidena acestor deeuri confrom HG
856/2002iOUG16/2001(modif.icompl.).
Emisiiatmosferice:
Ca surse de poluare a aerului n cazul executrii lucrrilor de construire a
drumuluiforestierpropus,seidentific:
- utilajele de producie care se vor folosi n executarea lucrrilor
(autocamioane,buldozere,excavatoare,compactoareetc.)
- anumite lucrri specifice ce se vor executa i care implic inerente
emisii de praf (spturi, derocri, manevrri de materiale de
construciietc.)

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

13
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

- anumite activiti desfurate pe amplasamentul organizrii de


antier(depozitri,manevrridemateriale,sursedenclzireetc.).
Tipuriledepoluanipreconizaiafiemiicuocaziadesfurriituturoracestor
activiti,seredausinteticsubformauneimatrici:

Tabelnr.3
Surse
funcionareautilajelornzonafronturilorde
lucru
lucrrideconstruciespecifice
activitidetransportmateriale
activitidincadrulorganizriideantier

Particule
X
X
X
X

Poluani
NOx
SOx
X
X

X
X

X
X

CO
X

COV
X

X
X

X
X

nscopulrealizriiuneiestimricantitativeaemisiilordepoluaninaer,seva
prezenta o situaie asociat specificului activitii i a mijloacelor de producie
utilizate.
Dinpunctdevederealmobilitiisurselordeemisie,acesteasepotmprin
cazuldefaastfel:
- sursedepoluarestaionare(carepotfidirijateinedirijate);
- sursedepoluaremobile.
Sursedepoluarestaionare:
a).Dirijate
Singurelesursecarearputeaintranaceastcategoriearfiinstalaiiledeardere
acombustibililorfosilicareesteposibilsfieprevzutencadrulorganizriide
antierpentrunclzireaunorspaii(sobe,centraltermicetc.).
Necunoscnd nc detaliile de realizare a organizrii de antier dat fiind c
acesteavorfidisponibiledoardupdesemnareaprinlicitaieaconstructorului,
nusepotprezentanaceastfazdebiteprecisedepoluanigenerai.Caitipde
poluani ns (n funcie i de combustibilul prevzut pentru nclzire) se vor
regsicelmaiprobabilPM10,SOx;NOx,COimicicantitidePb,benzenichiar
COV.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

14
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

noricecaz,nceeaceprivetenivelulcantitativalacestoremisii,seconsiderc
nu vor produce un impact semnificativ asupra calitii aerului datorit
specificuluidimensionalalactivitiideorganizaredeantier.
b).Nedirijate
Aici se ncadreaz n primul rnd feluritele depozitri provizorii de materii
primempreuncuactivitiledemanevrareaacestora.
Acestedepoziteprovizoriivorfiexecutateattpeamplasamentulorganizriide
antierdaripetraseuldrumului,acoloundeetapeledeintervenievornecesita
acestlucru.
Astfel,caipoluanitipicisevorregsinprimulrndparticulelefieantrenate
devntdepedepoziteledepmnt,balast,nisip,piatrspartetc.,fiedatorate
manevrriiacestormaterialecuutilajelespecifice(ncrcri/descrcri).
Totnaceastcategorieasurselorstaionarenedirijateseconsidercaintrndi
anumite lucrri de construcie ce se vor executa (excavri spturi, derocri,
funcionarea unor utilaje ntrun spaiu relativ constant pe o perioad de timp
maimareetc.).CaipoluanivomaveacupredilecieparticuledariSOx,NOx,
CO,COVetc.
Sursedepoluaremobile:
naceastcategoriesuntcuprinseurmtoarele:
- utilajele specifice care vor deservi lucrrile de construire a drumului
forestierpropusi
- mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea cu materii prime
saupentrumanevrareavolumelordesptur
Poluanicaracteristici:PM10,SOx,NOx,CO,COV.
nscopulefecturiipropriuziseatuturorlucrriloriactivitilorprevzutede
proiectsevorutilizafireteoseriedeutilajespecificelucrrilordeconstruciide
drumuri.ngamaobinuitdeutilajecucareseopereaznasemenealucrrise
regsesc conform Ghidului de bune practici pentru Drumuri forestiere:
excavator, ncrctor frontal, autocamion, autogreder, cilindru compresor
vibrator.
n scopul estimrii emisiilor provenite de la aceste surse de poluare mobile
reprezentate de mijloacele de producie, este necesar n primul rnd s fie

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

15
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

prezentatconsumuldecarburaninlegturcutipuldemijloaceledeproducie
idistanele/oreledefuncionareimplicate.
nceeacepriveteoperaiuniledetransport,nsituaiaconstruiriiunordrumuri
forestiere n zona de munte, materia prim necesar realizrii terasamentelor
este reprezentat de nsi volumele excavate / derocate. Principalele materiale
necesareafitransportatedejossunt:agregatepentrurealizareapriicarosabile
ipodeetubulare.
Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de fa
(autovehicule)esteunadetippreventiv,ceseexecutdectreautoritatearutier
prin condiiile tehnice impuse la omologare (i apoi la inspeciile tehnice
periodice). n plus, exist o seriede msuripreventive pe linie de producere i
comercializareacarburanilorauto.
Lucrrilecevorfiexecutatecuocaziaconstruiriidrumuluiforestiervorimplica
oseriedeactivitidenaturacreauneleperturbrilocalencalitateaaerului.
Caracterulacestor activiti este unul puternic dinamic intervenii pe sectoare
de drum pe o perioad de timp determinat relativ scurt, specifice
activitiilor de construcuie a drumurilor. Acest lucru face ca orice emisie de
poluani (semnificativ sau mai puin) s induc de asemenea nite schimbri
dinamicenechilibrullocaldinpunctdevederealcalitiiaerului.
Se poate astfel discuta de un eventual impact bine structurat n timp, pe o
perioadscurtibinedefinit,nudeunimpactcuefectedeacumulareasupra
posibililorreceptori.
ntroastfeldesituaie,seurmresccuprioritateaceipoluanicarearaveafieun
efectireversibilasuprafactorilordemediu(printrecareiaerulatmosferic),fie
unefectputernicremanentcaresinducschimbrinechilibrelelocalechiari
n situaia unor emisii limitate n timp (un exemplu clasic n cazul solului este
DDT sau n cazul aerului anumii poluani care contribuie la distrugerea
stratuluideozon).
ncazuldefa,nurmaanalizeidemaisus,saconstatatcactivitateanueste
de natur a genera poluani cu caracter puternic remanent sau cu efecte
ireversibiledenatursridiceprobleme.
Caiimpactlocalicaracterizatdeoperioadscurtdetimp,acestaarputeafi
cauzatde:

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

16
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

- emisiile de particule rezultate n urma majoritii activitilor din


cadrul viitoarelor lucrri (manevrarea materialelor de construcie,
derocri,spturietc.).
- emisiile de oxizi de azot, de oxizi de sulf i de CO provenite de la
ardereamotorineinmotoarelemijloacelordeproducie
Concentraiile n care aceti poluani se estimeaz c vor fi emii sunt departe
nsdeapuneproblemevisavisdecalitateasntiipopulaieidinzonsaua
personaluluiangajatnlucrriledeconstrucieadrumului.
Se poate concluziona c prin desfurarea lucrrilor de construire a drumului
forestier, datorit caracterului poluanilor generai i a limitrii n timp a
emisiilor ntrun spaiu dat (prin permanenta deplasare a frontului de lucru),
pentrufactoruldemediuaeratmosfericnuseprognozeazoinfluendenatur
acauzaefectesemnificativesauireversibile.Efecteleunuieventualimpactsevor
resimi local i mai mult asupra calitii solului i asupra vegetaiei din zon
dectaaeruluinsine.
Ca i msuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra calitii
aeruluipetimpulconstruiriidrumuluiforestier,serecomand:
- respectareagraficelordelucrupentruutilajepefiecaretronsonnparte
- mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevzute cu prelat
pentruevitareamprtieriideparticulecuajutorulvntului
- mijloacele de producie echipate cu motor vor respecta HG 332/2007
pentru procedurile de aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi
montatepemainimobilenerutiereiamotoarelordestinatevehiculelor
pentrutransportulrutierdepersoanesaumarfistabilireamsurilorde
limitare a emisiilor gazoase i de particule poluante provenite de la
acestea,nscopulprotecieatmosferei
- efectuarea reglajelor corespunztoare la motoarele mijloacelor de
producienconformitatecucondiiileimpusedeITP
- umezireaperiodicazonelordedepozitareamateriilorprimesauacelor
rezultate din spturi (n special n perioada cu vnt puternic) pentru
evitareatransportriidectrevntaparticulelor.
Zgomotivibraii:
a).petimpulderulriiproiectului:

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

17
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

nscopulefecturiipropriuziseatuturorlucrriloriactivitilorprevzutede
proiect se vor utiliza firete o serie de utilaje i scule specifice lucrrilor de
construcii de drumuri, care n mare parte sunt generatoare de zgomot i/sau
vibraii.
ngamaobinuitdeutilajecucareseopereaznasemenealucrriseregsesc
conformGhiduluidebunepracticipentruDrumuriforestiere:
-

excavator
perforator
ncrctorfrontal
camion
autogreder
cilindrucompresorvibrator

Toate acestea vor constitui firete surse de zgomot i/sau vibraii pe perioada
desfurriilucrrilorpropuse.
Lundnconsiderarelistadeutilajeamintitsepotfaceosumdeconsiderente
n parte bazate pe metodologii consacrate, pe literatura de specialitate sau pe
experienaaltorstudiisimilare.
Astfel, n primul rnd redm mediile obinuite prevzute de literatura de
specialitatepentruniveluldezgomotalutilajelorfolositegeneralnconstrucia
saumodernizareadrumurilor:

Utilaj

Niveldezgomotgenerat

Excavatoar
Perforator
ncrctoarfrontal
Autocamioane/basculante/autotrenuri
Autogreder
Cilindrucompresorvibrator

80110dB
110dB
110dB
7090dB
80110dB
110dB

b).petimpulexploatriiulterioarealucrrilor:
La finalizarea lucrrilor sursele de zgomot i vibraii vor fi determinate de
transportulmaseilemnoasecuautotrenuriforestiere,pedrumulnouconstruit.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

18
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Ord.nr.1830/2007pentruaprobareaGhiduluiprivindrealizarea,analizareai
evaluarea hrilor strategice de zgomot, specific urmtoarea relaie pentru
estimareazgomotuluiprovenitnacestcaz:
Lp=Lw10xlog(r2)8
unde:
Lpniveluldezgomot
Lwputereaacustic
rdistanafadesursadezgomot

n aceste condiii, considernd cel mai defavorabil scenariu cnd utilajele


sunt folosite la capacitate maxim, vom avea urmtoarele valori pentru
nivelul de zgomot nregistrat pe msur ce receptorul se ndeprteaz de
surs:

Tabelnr.4
Niveldezgomot
Utilaj
Excavatoare
Perforator
ncrctoarefrontale
Autocamioane/autotrenuri
Autogreder
Cilindrucompresor
vibrator

Distana(m)

generat(dB)
maxim

10

25

50

100

200

500

110
110
110
90
110
110

82dB
82dB
82dB
62dB
82dB

74dB
74dB
74dB
54dB
74dB

68dB
68dB
68dB
48dB
68dB

62dB
62dB
62dB
42dB
62dB

56dB
56dB
56dB
36dB
56dB

48dB
48dB
48dB
28dB
48dB

82dB 74dB 68dB 62dB 56dB 48dB

ntotdeauna nivelul zgomotului variaz puternic depinznd mult de mediul


depropagare(condiiilelocaleobstacole).
Cuctreceptorulestemaindeprtatdesursadezgomot,cuattintervinmai
muli factori care schimb modul de propagare al acestuia (caracteristicle
vntului;graduldeabsorbiealaeruluidepinznddepresiune,temperatur,
unitateaderelief,topografialocal,tipuldevegetaieetc.).
HG nr. 493/2006 stipuleaz cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot. Limita
specificatdeacestnormativpentruexpunerealazgomotestede87dB.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

19
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

n scopul atenurii efectelor datorate surselor care nu se pot ncadra n


aceast limit (la distan mic), se impune dotarea cu echipamente de
proteciecorespunztoarepentrumuncitori(ctiantifonateetc.)
Legatdevibraii,acesteasuntgeneratengeneraldeutilajelecumasmarei
reglementarea specific este asigurat prin SR 12025/294 Acustica n
construcii: Efectele vibraiilor asupra cldirilor sau prilor de cldiri unde
sunt stabilite limitele admisibile pentru locuine i cldiri socioculturale i
pentruocupaniiacestora.
Caimsuridediminuareaacestuiimpactsuntvalabileaceleaicaincazul
zgomotelor.
Radiaii:
Avand n vedere tipul proiectului, nu vor exista surse de radiaii n faza de
construcieadrumurilorforestiere.

I.7.Cerinelegatedeutilizareaterenului
Potrivitart.1,alin(2),dinCodulsilvic(Legeanr.46/2008),terenurileocupatede
drumuri forestiere sunt incluse n fondul forestier naional. Deci, realizarea
acestui obiectiv de investiii nu necesit scoaterea de suprafee din circuitul
forestier.
Realizarea unui drum forestier vizeaz schimbarea categoriei de folosin a
terenurilorcudestinaieforestierdinpdurencategoriadefolosinsilvic
drumforestier.
Sub aspectul accesibilizrii fondului forestier, Codul silvic stipuleaz la art. 83,
alin.1,cmrireagraduluideaccesibilizareafonduluiforestierconstituieocondiiede
bazagestionriidurabileapdurilor.
nfunciedetipulproprietiipubliceasuprafonduluiforestier,astatuluisaua
unitiloradministrativteritoriale,realizareadrumurilorforestiereseasigurde
ctreadministratoriifonduluiforestierrespectiv.
nbazaart.2,alin.(1)laOrdonananr.82/2004privindmsurilenecesarepentru
accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, n
funciedetipulproprietiipubliceasuprafonduluiforestier,astatuluisauaunitilor
administrativteritoriale, realizarea drumurilor forestiere se asigur de ctre
administratoriifonduluiforestierrespectiv.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

20
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Obiectivul de investiii va constitui proprietate public a statului romn i


administratdeD.S.TrguMure.DirecieiSilviceMureivareveniobligaiade
aasigurantreinereaireparareadrumuluiforestier.
Subaspectulcategorieidefolosin,Codulsilvicstipuleaz,laart.83,alin.2,c
drumurile forestiere sunt ci de transport tehnologic, de utilitate privat, utilizate
pentru:gospodrireapdurilor,desfurareaactivitilordevntoareipescuitsportiv,
interveniin caz de avarii, calamiti sau dezastre, fiind nchise circulaiei publice, cu
excepiaactivitilorsportive,derecreereiturismcaresepotpracticanumaicuacordul
proprietarului, iar n cazul pdurilor proprietate public a statului, cu acordul
administratoruluiacestora.
Titulariiautorizaiilor deexploatarerspundpetoat durataexploatriipentru
prejudiciile produse n cuprinsul parchetului i drumurilor auto forestiere pe
care circul. n scopul asigurrii fondurilor necesare pentru acoperirea
cheltuielilorprivindeventualeleprejudicii,inclusivpentrurefacereaelementelor
dedrumforestierdistrusedinvinatitularilorautorizaiilordeexploatare,acetia
depunlaocolulsilvic,anticipatemiteriiautorizaieideexploatare,ocauiunede
minimum5%dinvaloareacontractului.

I.8.Serviciisuplimentaresolicitatedeimplementareaproiectului
Sursele de ap necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor i udatul
sistemuluirutiersevaasiguradinpraielelocaleiprinamenajareaunorbazine
cuunvolumcorespunztorsaudinsurselocalecuaprobareaautoritilorlocale.
Pentru consumul casnic apa se va asigura din surse de ap potabil din
localitileapropiatesaudinsurselerecunoscutedinzonizvoarenaturale.
Energia electric folosit pentru alimentarea utilajelor i instalaiilor de pe
antiersevaasiguradinreeleledejoastensiunedinapropierecurespectarea
tuturorprevederilorlegalesaudinsurspropriedeenergie(grupelectrogen).
Muncitorii vor fi cazai n vagoane dormitor, iar localnicii vor fi transportai
zilnic n localitatea de domiciliu. n perimetrul organizrii de antier vor fi
instalatetoaleteecologiceitomberoanepentrudeeurilemenajere.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

21
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

I.9.Perioadadeimplementareaproiectului
Lucrrile propuse pentru realizarea obiectivului de investiii vor fi excutate pe
parcursuluneiperioadeestimatede12luni.
Duratadeexploatareaobiectivuluiproiectatestepermanent.

I.10.Activiticarevorfigeneratecarezultatalimplementriiproiectului
Conformart.83,alin.2dinCodulsilvic,drumurileforestieresuntcidetransport
tehnologic, de utilitate privat, utilizate pentru: gospodrirea pdurilor, desfurarea
activitilor de vntoare i pescuit sportiv, intervenii n caz de avarii, calamiti sau
dezastre,fiindnchisecirculaieipublice,cuexcepiaactivitilorsportive,derecreerei
turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar n cazul pdurilor
proprietatepublicastatului,cuacorduladministratoruluiacestora.
Implementareaproiectuluipresupunefacilitareaactivitiideexploatareamasei
lemnoase pe suprafaa deservit de drum. Aceast activitate implic pe lng
lucrrileefectivedeexploatareiactivitateadetransportamaterialelorlemnoase
dinplatformeleprimarelaplatformeledesortareiprelucrare.
Pe lng facilitarea activitii de exploatare a masei lemnoase pe suprafaa
deservit de drum, acesta este deosebit de important pentru interveniile de
conservareafonduluiforestier,ncazulincendiilor,atacurilordeipidaeetc.

I.11.Caracteristicilealtorproiectecepotgeneraimpactcumulativcuproiectul
analizat.
nraportcuproiectulanalizatproiectelecepotgeneraunimpactcumulativsunt:

Construire Drum Forestier FncelBuneasa, UAT Ibneti, Judeul


Mure1,77ha.Titular:DSMure

Construire Drum Forestier Maghiarul, UAT Ibneti, Judeul Mure,


0,86ha. Titular:DSMure

Construire Drum Forestier Ttarca Mic, UAT Ibneti, Judeul


Mure,0,60ha.Titular:DSMure
ConstruireDrumForestierRchitaulMare,UATIbneti,Judeul
Mure,1,75ha.Titular:DSMure

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

22
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Celepatruproiectemaisusamintiteauacelaiscop,respectivrealizareaunor
noidrumuriforestiere,ncadrulocoalelorsilviceGurghiuiFncel,Direcia
silvicMure.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

23
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

II.INFORMAIIPRIVINDARIILENATURALEPROTEJATEDEINTERES
COMUNITARPOSIBILAFIAFECTATECAURMAREAIMPLEMENTRII
PROIECTULUI.
Subaspectulbiodiversitiiariadeanalizseaflnbioregiuneaalpin,nzona
vilor montane,ncarecondiiilebioclimatice audeterminat uncircuit biologic
moderat. Zona proiectului se afl n etajul nemoral, vegetaia natural zonal
este reprezentat de pduri mixte de fag cu molid i brad (la intrarea n vale),
respectivpduridemolidibrad(nmajoritateaviiiaarieideimplementarea
proiectului).
Amplasamentulstudiatfacepartedinariaprotejatdeinterescomunitarsitulde
importan comunitar ROSCI0019 Climani Gurghiu i se afl la limita
nordic a sitului ROSPA0033 Depresiunea i Munii Giurgeului, n cadrul
acestuia.Investiiaarelocnzonabiogeograficalpin.

Fig.1.Localizareainvestiieiiregiunilebiogeografice

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

24
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Fondulforestier
FondulforestierdinzonaproiectuluiesteadministratdeocolulSilvic
Gurghiu, fiind inclus n Unitatea de Producie VIII Sirod. Drumul forestier
Italianulpornetedinapropiereaborneinr.16iurcprinbornele16,6i14.

Arboretelestudiatesuntreprezentatedemolidiuripureiamestecuri

demolidcufagicualtefoioase(paltin)saurinoase(brad),aflatenceamai
marepartepestaiunideproductivitatemijlocie.

Structurapeclasedevrstesteechilibrat,arboreteledincadrul

bazinuluifiindreprezentatenceamaimareproporie(66,1%),declasacu
vrstdepeste100ani,ceeaceimplicoabordareatentamoduluincarese
vorefectuatierilenurmtareledecenii,recomandatefiindtratamentelecu
perioadlungderegenerare.

Consistenaarboretelor.
Din analiza datelor prezentate reiese c majoritatea arboretelor sunt

ncadrate n categoria de consisten mai mare de 0,7. O parte dintre arborete


cu consisten mai mic au semini viabil, care confer o bun protecie a
solului.Acestorarboreetrebuiesliseacordeoateniesporit,elenecesitnd
msuri de gospodrire care s duc la nchiderea lor pe vertical, prin
realizarea unui procent maxim de regenerare natural sau prin lucrri de
tehnicsilvic.
Tabelnr.5
D.A.F.Italianul
U.P.
u.a.
VII
3A
4A
7A
8A
8B
Total

Lungime Stemporar Sdefinitiv


tippdure
drum
314
1770
2140
90
500
650
380
2100
2600
260
1390
1630
782
4240
4980
1826
10000
12000

habitat
1341 91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
1341 91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
1321 91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
1311 91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
1321 91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)

Tippdure
1311 Amestecnormalderinoaseifag,cuflordemull(s)
1321 AmestecderinoaseifagcuRubushirtus(m)
1341 Amestecderinoaseifagpesolurischelete(m)

Structurapecategoriideconsistenseprezintasfel:
0,10,32,3%;
0,40,612,1%;

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

25
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

0,71,085,6%;
Graduldeacoperireculitierasolului
Gradul de acoperire cu litier a solului este un element care contribuie la
analiza scurgerii de suprafa i a infiltraiei apei in sol. Arboretele din
teritoriulstudiatrealizeazurmtoarelegrosimidelitier:

arboreteculitiercontinunormal48,1%

arboreteculitiercontinusubire29,8%

arboreteculitiersubirentrerupt13,4%

arboretefrlitier8,7%

II.1. Date generale privind ariile naturale protejate de interes comunitar din
zonaamplasamentuluivizatdeimplementareaproiectului
II.1.1.SituldeimportancomunitarClimaniGurghiu(ROSCI0019)

SituldeimportancomunitarClimaniGurghiu,administratnprezent
de ctre S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., n baza unui contract
ncheiatcuMinisterulMediuluiiPdurilorpeoduratde10ani,ncepndcu
anul2010,areosuprafade134.936haiafostdesemnatnvedereaconservrii
a 21 tipuri de habitate de interes comunitar (dintre care 6 habitate prioritare),
precum i a 39 de specii din fauna i flora de interes conservativ la nivel
european.

Din punct de vedere administrativ, SCIul ClimaniGurghiu se afl pe


razaadministrativatreijudee,ianume:
- judeul Mure 89%;
- judeul Suceava 8%;
- judeul Harghita 3%.
ntabelulnr.6suntprezentatetipuriledehabitatedeinteresconservativpentru
careafostdesemnatsituldeimportancomunitarClimaniGurghiu,precum
i ponderile estimate la nivelul sitului Natura 2000 i evaluarea criteriilor
conform Ordinului ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 207/2006
privind aprobarea coninutului Formularului Standard Natura 2000 i a
manualuluidecompletareaacestuia.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

26
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Tabelnr.6ListatipurilordehabitatedeinterescomunitarpentrucareafostdesemnatSCI
ClimaniGurghiu(ROSCI0019)ievaluareacriteriilorconformOrdinuluiministruluimediului
igospodririiapelornr.207/2006privindaprobareaconinutuluiFormularuluiStandardNatura
2000iamanualuluidecompletareaacestuia
Nr.
crt

Cod

4070
*

2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

13
14
15
16
17
18

Denumirehabitat

TufriuricuPinusmugoi
Rhododendronmyrtifolium
Pajitiborealeialpinepesubstrat
6150
silicios
6520 Fneemontane
Versanistncoicuvegetaie
8220
chasmofiticperocisilicioase
PduridefagdetipLuzulo
9110
Fagetum
PduridefagdetipAsperulo
9130
Fagetum
Pduridacicedefag(Symphyto
91V0
Fagion)
PdurialuvialecuAlnusglutinosa
91E0
iFraxinusexcelsior(AlnoPadion,
*
Alnionincanae,Salicionalbae)
PduriacidofiledePiceaabiesdin
9410 regiuneamontan(Vaccinio
Piceetea)
PdurideLarixdeciduai/sau
9420 Pinuscembradinregiunea
montan
4060 Tufriurialpineiboreale
Comunitideliziercuierburi
naltehigrofiledelanivelul
6430
cmpiilor,pnlacelmontani
alpin
6230 PajitimontanedeNardusbogate
*
nspeciipesubstraturisilicioase
Peterincareaccesulpublicului
8310
esteinterzis
6440 PajitialuvialedinCnidiondubii
7240 Formaiunipionierealpinedin
*
Caricionbicolorisatrofuscae
PduridinTilioAcerionpe
9180
versaniabrupi,grohotiurii
*
ravene
PajiticuMoliniapesoluri
6410
calcaroase,turboasesauargiloase

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

Supr.
Conserv Global
rel.

Reprez

2,5

0,1
2

A
B

B
B

B
B

B
B

0,01

17

30

0,5

20

0,5
3

A
A

B
B

A
B

A
B

0,02

0,1
0,01

C
B

C
B

B
B

C
B

0,01

0,1

0,1

27
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

(Molinioncaeruleae)

3220

Vegetaieherbaceedepemalurile
rurilormontane

20

3260

21

7110
*

19

0,1

Cursurideapdinzonelede
cmpie,pnlacelemontane,cu
vegetaiedinRanunculionfluitantis
iCallitrichoBatrachion
0,001

Turbriiactive

Tabelnr.7ListaspeciilordeinterescomunitarpentrucareafostdesemnatSCIClimani
Gurghiu(ROSCI0019)ievaluareacriteriilorconformOrdinuluiministruluimediuluii
gospodririiapelornr.207/2006privindaprobareaconinutuluiFormularuluiStandardNatura
2000iamanualuluidecompletareaacestuia

Cod

Specie

Populai
e
Rezident

Repro
ducer
e

Ierna
t

Pasa
j

Sit
Pop.

Conserv
.

Izolar
e

Specii de mamifere
135
5
130
8
130
4
132
4
130
7
135
2
136
1
135
4
131
0

Lutra lutra

Barbastella barbastellus

RC

RC

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis myotis

RC

Myotis blythii

RC

Canis lupus

Lynx lynx

Ursus arctos

Miniopterus schreibersi

Specii de amfibieni i reptile


119
3
200
1
116
6

Bombina variegata

Triturus montandoni

Triturus cristatus

Specii de peti
113
8
112
2
116
3
110
5
114
6
412
3

Globa
l

Barbus meridionalis

Gobio uranoscopus

Cottus gobio

Hucho hucho

Sabanejewia aurata

Eudontomyzon danfordi

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

28
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Specii de nevertebrate
108
7
105
2
106
0
107
8
108
6
108
3
401
2
403
9
405
4
108
4
108
8

Rosalia alpina

Euphydryas maturna

Lycaena dispar

Callimorpha quadripunctaria

Cucujus cinnaberinus

Lucanus cervus

Carabus hampei

Nymphalis vaualbum

P?

Pholidoptera transsylvanica

Osmoderma eremita

Cerambyx cerdo

Specii de plante
411
6
175
8
161
7
142
8
190
2
407
0
409
7
139
3
138
1
138
9

Tozzia carpathica

Ligularia sibirica

Angelica palustris

Marsilea quadrifolia

Cypripedium calceolus

Campanula serrata

Iris aphylla ssp. hungarica

Drepanocladus vernicosus

Dicranum viride

Meesia longiseta

Cacteristicigeneralealesitului.
HabitateCorineLandCover:
Tufiuri,tufriuri3N08322
Pajitinaturale,stepe2N09321
Puni7N14231
Pduridefoioase19N16311
Pdurideconifere20N17312
Pdurideamestec41N19313
Habitatedepduri(pdurintranziie)8N26324

Altecaracteristicialesitului,Clasedehabitat(ponderen%):
Pajitiseminaturaleumede,preeriimezofile(5%)

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

29
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Pajitialpineisubalpine(3%)
Pduricaducifoliate(16%)
Pdurideconifere(34%)
Pdurimixte(39%)
Stncriiinterioare,grohotiuri,duneinterioare,zonecuzpeziigheuri
venice(<1%)
Alteterenuri(inclusivzoneurbane,rurale,cidecomunicaie,rampede
depozitare,mine,zoneindustriale)1%)

MuniiClimaniiGurghiusuntmunideoriginevulcanicavndpante
mari(mediapeste30grade),reliefextremdevariatifrmntat,cuaglomerate
vulcanice, ce dau forme de relief specifice, de un mare pitoresc. Morfologia
reliefului alturi de caracteristicile biopedoclimatice specifice favorizeaz
meninereauneibiodiversitideosebitdevaloroase.

II.1.2.AriadeproteciespecialavifaunisticDepresiuneaiMuniiGiurgeului
(ROSPA0033)

AriadeproteciespecialavifaunisticDepresiuneaiMuniiGiurgeului,
administratnprezentdectreS.C.OcolulSilvicdeRegimGheorgheniS.A.,are
osuprafade87.892haiafostdesemnatnvedereaconservriia24speciide
psrideinterescomunitar.

Suprafaa ariei de protecie special avifaunistic Depresiunea i Munii


GiurgeuluisentindepeteritoriuljudeelorHarghita(84%)iMure(16%).Aria
esteconsideratcafiindprioritateanr.3dintrecele68desituriSPApropusede
ctreGrupulMilvusn22dejudeealerii.
Tabel nr 8 Lista speciilor pentru care a fost propus Aria de Protecie

SpecialAvifaunisticDepresiuneaiMuniiGiurgeului

MARIMEA

COD
NATURA

NUMESPECIE

2000

ESTIMATAA
POPULATIILOR

OASPETI
CLOCITOARE

DE

PASAJ POPULATIE CONSERVARE IZOLARE

IARNA

REZIDENTE

EVALUARE
GLOBALA

A031 Ciconiaciconia

5060p

A072 Pernisapivorus

4055P

A122

Crexcrex

180250P

A089

Aquila

3545P

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

30
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

MARIMEA

COD
NATURA

NUMESPECIE

2000

ESTIMATAA
POPULATIILOR

OASPETI
CLOCITOARE

DE

PASAJ POPULATIE CONSERVARE IZOLARE

IARNA

REZIDENTE

EVALUARE
GLOBALA

pomarina
A091
A223
A224
A217
A241

Aquila
chrysaetos
Aegolius
funereus
Caprimulgus
europaeus
Glaucidium
passerinum
Picoides
tridactylus

12P

200220

120130P

3040P

140170P

60007000

A338 Laniuscollurio

A246 Lullulaarborea

500700P

01P

A082 Circuscyaneus

4050I

A104 Bonasabonasia

250280P

6080P

7090P

1P

1P

A081

A239
A238
A215

Circus
aeruginosus

Dendrocopos
leucotos
Dryocopus
martius
Bubobubo

A222 Asioflammeus
A027

Ficedula
albicollis

A320 Ficedulaparva
A103

A108

Falco
peregrinus
Tetrao
urogallus

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

45005500
P

60
100I

500600P

12P

150190I

31
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Figura nr. 2. Localizarea amplasamentului proiectului n raport cu reeaua ariilor naturale
protejate
ImportanadesemnriiSPADepresiuneaiMuniiGiurgeuluiconstn:
C1speciideinteresconservativglobal1specie:cristeluldecmp(Crexcrex)

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

32
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

C6populaiiimportantedinspeciiameninatelanivelulUniuniiEuropene8
specii:acvilaiptoaremic(Aquilapomarina),barzalb(Ciconiaciconia),ierunc
(Bonasabonasia),cocodemunte(Tetraourogallus),cristelul de cmp (Crexcrex),
minuni (Aegolius funereus), ciuvic (Glaucidium passerinum) i ciocnitoare de
munte(Picoidestridactylus).Impactulantropicestefoartesczut,existndpuine
localitiraportatelaontinderefoartemare.
II.2. Date privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor i a
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaa i n imediata vecintate a
amplasamentuluivizatdeaproiectului

Pentru evaluarea adecvat a impactului potenial produs de


implementareaunuiproiectasupraspeciilorpentrucareafostdesemnatunsit
Natura 2000, observaiile nregistrate n teren trebuie corelate cu aspecte
relevante privind ecologia speciilor, arealul de distribuie, efectivele
populaionale la nivel european i naional precum i relevana sitului pentru
conservarea acestor specii etc. Toate aceste informaii, corelate i cu aspecte
tehnicerelevanteprivindproiectulanalizat,precumicudatelegatedeimpactul
cumulat,conducnfinallaoevaluarecorespunztoareaefectuluiimplementrii
proiectuluiasuprafiecreispeciideinteresconservativnparte.

II.2.1.Dateprivindprezena,localizarea,populaiaiecologiaavifauneideinteres
comunitarlanivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeuluiprezentepesuprafaain
imediatavecintateaamplasamentuluivizatdeimplementareaproiectului
Specii regsite in fisa standard i potenialul impact al proiectului asupra
acestora:
Ciconiaciconia(barz)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciemigratoareoaspetede
var. Este singura specie de talie mare care a devenit sinantrop n timpuri
istorice, n prezent cuibrind exclusiv n interiorul localitilor. Cuiburile sunt
instalate n special pe stlpii de curent electric si numai rar pe acoperiurile
caselor sau pe arbori. De regul masculii revin primi din cartierul de iernat i
ncepreamenajareacuibului.perechilesuntmonogamecelpuinpedurataunui
sezon de reproducere. Ponta este format n general din 34 ou, dar se pot
depunepnla7ou.Clocescambiiparteneri,alternativ.Perioadadedezvoltare

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

33
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

embrionar dureaz circa o lun, iar puii eclozeaz ealonat. Dezvoltarea


postembrionardureaznjurdedouluni.
Hrana este n totalitate de provenien animal. Barza consum, broate, serpi,
insecte, micromamifere, ou i pui ale altor specii de psri fiind zoofag
polifag.Teritoriiledehrniresuntreprezentatedezonedeschise,respectivzone
umede,pajiti,terenuriagricole.
Cartierele de iernat ale berzei sunt situate n Africa subsaharian. Berzele din
RomniatrecMareaMediteranpestestrmtoareaBosfor.
Distribuie:cuibretenEuropa,AfricadeNord,parteavesticaAsieiioparte
aOrientuluiMijlociu.nEuropalipsetedinMareaBritanie,Scandinavia,Italia.
Efectivepopulaionale:nprezentnEuropacuibrescntre180220miiperechi,
celemaimarieefectivefiindcantonatenPolonia,Spania,LituaniaiBelarus.n
Romnia cuibresc 45mii perechi, cele mai marie efective fiind localizate n
judeeleSatuMareiTimidarinjudeeleCovasna,Harghita,SibiuiBraov.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit, cuibrind conform
formularului standard ntre 5060 perechi iar starea de conservare actual este
favorabil(B).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativ,probabilnul,n
zona de proiect neexistnd cuiburi ale speciei. Terenurile acoperite aici cu
vegetaieforestiernupotfifolositenicicaiteritoriidehrnire.
Pernisapivorus(viespar)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciemigratoareoaspetede
var.Cuibretenpduridecidue,cumulteluminiuriiterenuriaridedeunde
i poate procura hrana. Prefer vile largi n special din etajul colinar. Este o
specie monogam cel puin pe durata unui sezon de reproducere. Cuibul este
amplasatncoronamentularborilorlanlimingeneralmaimaride10miarla
amenajarealuiparticipambiiparteneri.Pontaesteformatngeneraldindou
ou,darpoatefiformatidin1sau3ou.Dezvoltareaembrionardureazn
jur de o lun, la clocit participnd ambii parteneri. Puii devin independeni la
vrstadecirca4044zile.
Hrana este format n principal din larve, pupe i aduli de himenoptere
aculeate, respectiv viespi, bondari i albine. Consum ns i alte tipuri de
insecte,respectivcoleoptere,fluturietcprecumiamfibieni,ouipuialealtor
speciidepsri.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

34
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Distribuie:cuibreten Eurasia,nnorddinPensinsulaScandinavi pnla


MareaMediterannSud,iarpelongitudinedinPensinsulaIbericpnnAsia
centralnest.Esteospeciemigratoare,cartiereledeiernatfiindsituatenAfrica
subsaharianapnnAfricadeSud.
nRomniaspeciaesteprezentmaialesnzonelededealdinTransilvania,dar
nmaimicmsurinMuntenia,MoldovaiDobrogea.
Efectivepopulaionale:nEuropasecunsidercnprezentcuibrescnjurede
110160 mii perechi, efectivele populaionale cele mai mari find cantonate n
Belarus, Frana, Suedia i Romnia. Efectivul naional al speciei este estimat la
circa20002600perechi.
Relevana sitului pentru specie: este semnificativ, n sit cuibrind, conform
formularului standard al speciei ntre 4055 perechi, cu stare de conservare
favorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, n vecintatea
zonei de proiect nefiind identificat nici un cuib al vreunei specii de pasre
rpitoare,implicitniciaviesparului.Terenurileacoperitedevegetaielemnoas
sunt puin favorabile ca locuri de hrnire. n cursul observaiilor n teren nu a
fostobservatniciunindividaparinndacesteispecii.
Crexcrex(cristeldecamp)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciemigratoareoaspetede
var. Cuibrete n terenuri deschise cu vegetaie ierboas dens, respectiv n
pajiti mezomezohigrofile din luncile rurilor din etajul de es i pn la circa
1400 m altitudine. ntro mai mic msur cuibrete i n culturi agricole n
specialncmpuricultivateculucern.Esteospeciemonogampedurataunui
sezon de reproducere. Cuibul este amplasat pe sol n vegetaie ierboas dens.
Ponta este format din 812 ou. Numai femela clocete, iar dezvoltarea
embrionardureaz1619zile.Puiisuntnidifugiidevinindependenilavrsta
deaproximatix3438zile.
Regimultroficesteomnivor;consuminsecte,molute,viermi,darisemine.
Distribuie:cartiereledereproducerealespecieisuntsituatenEurasia,nnord
dinPensinsulaScandinavilasudpnnBalcani,iarpelongitudinearealulde
cuibrit al speciei se ntinde din Marea Britanie pn n stepele din Asia
Central. Cartierele de iernat sunt situate n zonele de savan din Africa sud
estic.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

35
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

n Romnia este o specie larg rspndit, n special n zonele de cmpie i


colinare,urcndnspealtitudinepnnetajulmontaninferior.
Efective populaionale: efectivul clocitor n Europa este estimat la circa 1,32
milioane perechi, cu concentraii mari n Belarus, Estonia, Letonia,Lituania,
Polonia,RomniaiUcraina.
Efectivulnaionalalspecieiesteestimatlacirca4460miiperechiclocitoare
Relevanasituluipentruspecie:estesemnificativ,nsitcuibrindntre180250
perechi,ntrostaredeconservarefavorabil(B)conformformularuluistandard.
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativsprenul,nzona
de proiect neexistnd habitatul tipic de pajite, n care cuibrete cristelul de
cmp.

Aquilapomarina(acviliptoaremic)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:specierpitoaremigratoareoaspete
de var n Romnia. Cuibrete n pduri decidue, de amestec sau de conifere,
nconjurate de terenuri deschise, respectiv pajii, sau terenuri agricole, n
general n vecintatea luncilor umede n vi largi. Este monogam pe termen
lungiteritorial.ntrunteritoriu,operechedeacviliptoaremicpoateavea
mai multe cuiburi pe care le folosete alternativ. Cuibul este instalat n arbori
nali,deregullanlimidepeste10m.Pontaesteformatdereguldindou
ou,darpoatefidepusiunsingurousauuneoritreiou.Clocitulncepeodat
cu depunerea primului ou i este asigurat in special de ctre femel. Puii
eclozeazasincron,dupoperioaddedzvoltareembrionarde3841zile.Puii
suntnidicoliicapabilidezbordupcirca2lunidedezvoltarepostembrionar.
ngeneralsupravieuietenumaipuiulcareaeclozatprimul.
Hrana este divers. Acvila iptoare mic consum micromamifere, amfibieni,
ouipuialealtorspeciidepsri,reptileiinsectedetaliemare
Distribuie: cuibrete n Europa Central i Sudic pn n Asia Mic i de
asemenea n Iran. Este o specie migratoare, plecnd ctre cartierul de iernat
Septembrie. Igreaz peste Bosfor apoi trece prin Turcia, Siria, Liban, Israel,
Egipt,Sudan,UgandasiTanzaniapentruaiernanriledinAfricaCentralai
de Sud respectivb sudul Zairului, nordul Namibiei, Zambia, Zimbabwe,
Mozambic,sudulAngolei,Botswana,nordulAfriciideSud.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

36
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la circa 1419


mii perechi clocitoare, cu efective mai mari n Belarus, Letonia, Romnia i
Polonia.
Efectivulnaionalalspecieiesteestimatlacirca25002800perechiclocitoare.
Relevana sitului pentru specie: este semnificativ, n sit cuibrind conform
formularuluistandard3545perechintrostaredeconservarefavorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, n zona de
proiect nefiind identificate cuiburi de psri rapitoare, iar terenurile deschise
care pot fi folosite ca si cartier de hrnire sunt slab reprezentate. In cursul
observaiilornterenaceastspecienuafostidentificat.

Aquilachrysaetos(acvildemunte)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie sedentar, care
cuibretenzonestncoase,calcaroasenconjuratedeterebnurideschisepecare
lefolosetecaicartieredehrnire.Estemonogampetermenlung.nteritorile
de acvil de munte exist n general mai multe cuiburi pe care le folosesc prin
totatie n ani succesivi. La amenajarea anual a cuibului ales pentru cuibrit
participaambiiparteneri.Pontaesteformatcelmaiadeseadin2ou,iaruneori
aceasta poate fi format din 1 sau 3 ou. Clocitul dureaz cira 45 zile i este
asiguratdeambiiparteneri,darfemelaesteceacareinopteazpecuib.Incubarea
oulor ncepe odat cu depunerea primului ou, puii eclozeaz asincron i sunt
nidicoli. De regul supravieuiete numai puiul carea eclozat primul. Perioada
dedezvoltarepostembrionardureaznjurdedouluni.
In general este prdtoare activ vnnd diverse specii de mamifere de talie
mijjlocieimic,psridepaliemaresaumedie,iarocazinalconsumireptile
sau pete. Este i necrofag n special iarna cand resursele trofice i prada vie
devininsuficiente.
Acvila de munte este sedentar n Romnia aceasta nensemnnd i faptul c
indivizii unei perechi rmn obligatoriu n teritoriu pe durata sezonului rece.
ntrooarecaremsuracetiadevineraticiiarna,revenindnterotoriulafinele
ierniii/sauncepuztulprimverii.
Distribuie: este o specie cu areal holarctic, cu cel puin 6 subspecii cte una n
Eurasia(exceptndPeninsulaIberic),AmericadeNord,EstulSiberiei(dinAltai
pn n Kamceatka), sudul Asiei, Peninsula Iberic i Nordul Africii, respectiv

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

37
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Japonia i Korea. Cercetrio recente indic c acvila de munte mpreun cu


Aquila verreauxii din sudul i estul Africii, Aquila gurneyi din Noua Guinee i
insulelenvecinateiAquilaaudaxdinAustraliaarformaosuperspecie.
Efectivepopulaionale:lanivelulcontinentuluieuropeanefectivulpopulaional
al speciei este estimat la circa 840011000 perechi clocitoare, cu efective
semnificativenFrana,Norvegia,Suedia,ItaliaiElveia.
nRomniacuibrescnprezentntre85130perechi
Relevanasituluipentruspecie:nsitcuibrescconstant12perechi,nstarede
conservarefavorabil(B)conformformularuluistandardalsitului.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ spre nul. n
cursulobservaiilornterennuafostobservataceastspecie.nzonadeProiect
nuexisthabitatecaracteristice,stncoasefolositepentruinstalareacuibului,iar
pondereamicaterenurilordeschisenjurulzoneideproiectfacecaacesteas
nufieoptimenicipentruhrnire.

Aegoliusfunereus(minuni)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie sedentar, care
habiteazpduriledesedeconifere.Ingeneralspeciaestemonogamcelpuin
pentru un sezon de reproducere, dar a fost descris i poliginia i poliandria.
Cuibretenscorburi,darmaialesncuiburiprsitedeciocnitoriinspecial
de ciocnitoare neagr (Dryocopus martius). n Europa vestic i nordic,
minunia ocup frecvent cuiburile artificiale montate anume pentru ea, cale de
populareapdurilorechienetinere.Pontaesteformatdin45ou,uneoripn
la 8, depuse n intervalul martieaprilie. Dezvoltarea embrionar dureaz 3037
zile, iar puii devin zburtori la vrsta de 3136 zile. Hrana este formatn
principaldinmicromamifereimairarpaseriforme.nvestulEuropei(posibili
lanoi)dumaniisinaturalisuntjderuliveveria(aceastaipradcuiburile).
Distribuie: este o specie cu areal holarctic cuibrind n taigaua Eurasiatic i
NordAmerican.Arealulspecieiareiuncorespondentaltitudinal,speciafiind
prezentinetajulmontanmijlociuisuperiordevegetaiedominatedepduri
deconifere.Existcelpuin7subspeciinacestarealvast.
Efective populaionale: efectivele europene ale minuniei totalizeaz ntre
110.000350.000 perechi, dintre care mai mult de jumtate triesc n Rusia, alte
nsemnateefectiveexistndnNorvegia,SuediaiFinlanda.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

38
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

n Romnia, efectivul minuniei este dificil de evaluat, ns este probabil s nu


existemaimultde1.0002.000deperechinntreagaar.
Relevana sitului pentru specie: este semnificativ n sit cuibrind conform
formularului standard al speciei 200220 perechi aflate ns n prezent ntro
staredeconservarenefavorabil(C).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: densitatea speciei n sit este
relativmic,undevanjurula0,03perechi/10hadepduredeconifere.naceste
condii considerm c efectul implementrii proiectului este nesemnificativ,
aproape nul, cu attmai mult cu ct nu va fi afectatnici un masiv compact de
pduretipicpentruspecie.

Picoidestridactylus(ciocnitoaredemunte)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: cuibrete aproape exclusiv n
pdurilemontanedemolid,nsocazionalpopuleazlocalipdurideamestec
(fagcumolid).Preferarboreteledese,constituitedinarboridepeste4050ani,
binenchegate,darlocalcurariti.Arboriicompletsauparialuscaisuntcutai
deciocnitoriledemunteattpentruspareacuiburilor,ctipentruprocurarea
hraneireprezentatedelarveleinsectelorxilofage(cerambicide,scolitide)carese
dezvoltsubscoaraacestora.
Speciesedentar,isapcuibulnmolizi,maialesnmoliziiuscai,iarfemela
depune un numr de 45 ou n perioada maiiunie. Clocitul dureaz 14 zile.
Indiviziisehrnesccuinsecte(adulteilarve),lafelcatoateciocnitorile,darnu
coboarniciodatpesol.
Distribuie: are un areal holarctic, circumpolar, n zona boreal a pdurilor de
conifere, specia fiind unul din elementele tipice de taiga. n Eurasia Picoides
tridactylusprezintunarealdisjunctboreoalpin.Esteospeciesedentar,totui
psrile din nordul arealului realizeaz deplasri iarna, pe distante restrnse,
spre sud. n Europa centralsudic Picoides tridactylus este o pasre tipic
montan,trindngenerallaaltitudinidepeste1.000m.
Ariaderspndireaciocnitoriidemuntenaranoastrcoincidengeneralcu
aria ocupat de pdurile montane mari i nchegate de molid, cuprinse ntre
1.000 m i 1.600 m altitudine. n Carpaii Moldovei (Ceahlu, Tarcu) specia a
fostsemnalizatinpduriledeamestec(fagimolid)la700800maltitudine.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

39
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectivepopulaionale:efectivuleuropeanalspecieiesteestimatlacirca350mii
1,1milioanedeperechiclocitoarecuefectivemarinFinlanda,AustriaBelarusi
Romnia.
Efectivulnaionalalspecieiesteestimatlacirca1520miiperechiclocitoarefiind
unuldintrecelemaimaridinEuropa.
Relevana sitului pentru specie: este semnificativ, n sit cuibrind 140170
perechi, aflate ns, conform formularului standard n stare de conservare
nefavorabil,probabildatoritvrsteireduseaunortrupuridepdureprecum
posibilidatoritexploatrilorforestiere.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: densitatea speciei n sit este
redus,circa0,02perechi/ha,motivpentrucareefectulimplementriiproiectului
asupraspecieipoateficonsideratnesemnificativcuattmaimultcuctnuvorfi
afectatemasifecompactedepduretipicpentruspecie.

Laniuscollurio(sfrnciocroietic)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie clocitoare oaspete de
var, care triete n terenuri deschise cu arbuti, respectiv Crataegusmonogyna,
Rosacanina,Prunusspinosa n care i instaleaz cuibul. Este monogam pentru
unsezondereproducere.Pontaesteformatngeneraldin5ou.Incubaiaeste
asiguratnspecialdectrefemel.Perioadadedezvoltareembrionardureaz
cira 14 zile iar puii eclozeaz asincron. Sunt nidicoli, iar dezvoltarea
postembrionarsentindepeoduratadecircadousptmni.
Hrana este ne natura zoofagpolifag. n spectrul trofic al specie domin
insectele,darsuntconsumateialtenevertebrateprecumimicromamifere,ou
i/saupuialealtorspeciidepsriireptile.
Distribuie: cuibrete n Europa i n partea de vest a Asiei. n Romnia este
comun, lar rspndit n special n etajul de es i n cel colinar. Cartierele de
iernarealespecieisuntsituatenAfricasubsaharian.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la circa 6,313
milioanedeperechiclocitoare,cudensitimarinBulgaria,Ungaria,Poloniai
maialesRomnia.
Efectivul naional al speciei este estimat la circa 1,32,6 milioane de perechi
clocitoare.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

40
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Relevana sitului pentru specie: este semnificativ, n sit cuibrin conform


formularuluistandardcirca67miiperechi,nstaredeconservarefavorabil(B).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativ,zonedeproiect
nefiindacoperitdehabitatultipicalspeciei.

Lullulaarborea(ciocrliedepdure)
Aspecte privind ecologiaietologiaspeciei:esteospecieclocitoare,migratoare
oaspete de var, care cuibrete etajul de es, colinar i pn n vile largi ale
munilorlalizieredepdureinpoienilargicuarborinalipecareifolosete
ca turnuri de observaie. Este monogam pentru un sezon de reproducere,
eventualbigam.Cuibulesteinstalatpesolascunsnvegetaieierboassausub
arbuti. Ponta este format de regul din 45 ou, incubate n special de ctre
femel. Puii eclozeaz aproape sincron, iar perioada de dezvoltare embrionar
dureaznjurde14zile.Puisuntnidicoliidevinzburtorinjurulvrsteide
dousptmni.
Hrana este omnivor, format div diverse insecte dar i alte nevertebrate i
semine.
Distribuie: cuibrete n Europa, Orientul Mijlociu i nordul Africii. n partea
vestic a arealului specia este n principal sedentar, dar indivizii din centul i
estularealuluimigreazsprelatitudinisudicepeparcursulsezonuluideiarn.
Efectivepopulaionale:efectivuleuropean alspeciei esteestimat lacirca1,33,3
milioane perechi clocitoare , specia fiind bine reprezentat n belarus, Frana,
Italia,Portugalia.
nRomniacuibresc6587miiperechi.
Relevana sitului pentru specie: puin semnificativ, n sit cuibrind 500700
perechi, aflatenstarede conservarefavorabilconformformularuluistandard
alsitului.Parialacestlucrusedatoreazfaptuluicaaltitudineamediensiteste
puinpentrulimitaaltitudinalamaximdedistribuieaspeciei.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, posibil nul n
zonadeproiectspecianefiindidentificatnteren.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

41
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Circaetusgallicus(erpar)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei:este o specie clocitoare oaspete de
var, care habiteaz pdurile rare, cu strat arbustiv i care au n vecintate
terenurideschiseinsoritefrecventatedediversespeciideerpiioprlecare
constituieexclusivhranadebaz.Esteospeciemonogam,celpuinpentruun
sezon de reproducere. Cuibul este amplasat spre vrful coronamentului
arborilor,lanlimicuprinsentre37m.Construciaunuicuibnoudureazn
jurde4zile.depunederegulunsingurou,pecarenincubeazambiiparteneri
cu preponderen ns femela. Incubaia dureaz circa 4447 zile, iar puiul este
nidicol.Dezvoltareapostembrionarestelung,ntinzndusepecirca7075zile.
Distribuie:erparulesterspnditnEuropasudvestic,centralisudestic,
n nordul Peninsulei Arabia i n Asia Mic i o populaie itolat n Asia
Central.Populaiadeaiciestemigratoare,cartieruldeiernarefiindreprezentat
desaheluldinAfrica.nPeninsulaIndiaspeciaestesedentar.
n Romnia este rspndit n special n Transilvania i Dobrogea, dar lipsesc
informaiilecertecuprivirelacuibritulspecieinMunteniaiMoldova.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la circa 8400
13000perechiclocitoare,cuefectivesemnificativenBelarusimaialesnSpania
iTurcia.
nRomniacuibrescnprezentcirca220300perechi.
Relevana sitului pentru specie: probabil semnificativ innd cont de efectivul
naional relativ mic. Conform formularului standard al sitului aici cuibresc
constant23perechicuostaredeconservarefavorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ spre nul. n
zona de proiect nu a fost identificat nici un cuib de pasre rpitoare, iar
terenurilenvecinatesuntacoperitedevegetaielemnoasceeacefacecaeles
nufieoptimecaterenuridehrnirepentruerpar.

Circusaeruginosus(eretedestuf)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospecieclocitoarenRomnia,
migratoare oaspete de var, dependent de zone umede ntinse cu vegetaie
palustr abundent. i instaleaz cuibul n stufriuri compacte. Este o specie
monogam pentru un sezon de reproducere. Ponta este format din 38 ou,

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

42
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

incubateodatcudepunereaprimuluiou,nspecialdectrefemel.Ecloziunea
se produce asincron, dup o perioad de dezvoltare embrionar de 3138 zile.
Puiidevinzburtorilavrstadecirca40zile.
Hrana este format din amfibieni, psri, ou i sau pui ale altor specii i
ocazionalmicromamifereireptile.
Distribuie:cuibretenzonatemperatisubtropicalaEurasieiinNordul
Africii. n Romnia este o specie comun, n special n etajul de es i colinat,
undeexistzoneumedentinsecuvegetaiepalustrabundent.
Efective populaionale:efectivul european al speciei este estimat la 93140 mii
perechiclocitoarecudensitimarinBelarus,Ungaria,PoloniaiRomnia.
Efectivulnaionalalspecieiesteestimatlacirca17002500perechi.
Relevana sitului pentru specie: nesemnificativ pe durata sezonului de
reproducere, n sitneexistndzone umedemaricu vegetaie palustr Situl este
ns tranzitat n perioadele de pasaj de efective populaionale relativ mari de
pnla100indivizi,conformformularuluistandardalsitului.nacestecondiii
stareadeconservareaspecieinsitestenprezentneevaluat
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul. Specia nu cuibrete n
zonadeproiectinicinzonelenvecinate.

Circuscyaneus(eretevnt)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie n general oaspete de
iarn pentru Romnia. Cuibrete n terenuri deschise acoperite cu vegetaie
ierboas scund. Este o specie monogam pentru un sezon de reproducere.
Cuibul este instalat pe sol, ponta este format din 46 ou incubate numai de
femelpentrucircaolun.Puiisuntnidicoliidevinzburtoridupaoperioad
dedezvoltarepostembrionardecirca3540zile.
Esteospecieprdtoarecarevneazngeneraldiversespeciidepaseriforeme
imicromamifere.
Distribuie: specia este clocitoare n jumtatea nordic a Americii de Nord i a
Eurasieiiierneaznparteadesudaacestorcontinente.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la circa 3259
miiperechi.NucuibretenRomnia.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

43
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Relevana sitului pentru specie: situl este important pentru specie numai pe
durata sezonului de iarn, cnd n sit ierneaz efective de circa 4050 indivizi,
conform formularului standard al sitului starea de conservare a acestora fiind
favorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, n perioada de
implementareaproiectului,carenuvafiiarna,specianefiindprezentnsit.n
pluszonadeproiectnuesteacoperitdetipuldehabitatcaracteristic,pecareil
foloseteeretelevntpentruiernare.

Bonasabonasia(ierunc)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:speciesedentar,ieruncahabiteaz
n pduri de conifere mature nederanjate, dar poate fi identificat i n pduri
mixtesaudefoioase(fgete).Deobiceipreferpduriledesecuexemplaremari
demolidilarice,cuariniimesteacnpemarginilepoienilor.Preferpdurile
maiumede,demulteorifiindprezentnapropiereacursurilordeap.Prezena
speciei n teritoriu este legat i de prezena tufriurilor dese (ex. Vaccinium
myrtillus). Prefer de asemenea vegetaia de tranziie dintre diferite asociaii
forestiere.Nevoilespecieisescimbpeparcursulanului.Astfel,doarunhabitat
mozaicat,aproapeneatins,poatesatisfacecerineleecologicealespeciei.
Ierunca se hrnete la sol, consumnd prepoderent muguri, frunze, flori,
semine, fructe de pdure (mure de pdure, frgue, alune, dar mai ales afine)
etc. Hrana vegetal este completat cu insecte, de cele mai multe ori furnici,
gndaci i diferite larve. n timpul iernii, din cauza stratului de zpad, se
hrnetencopacicusemine,frunzeimuguri(salcie,mesteacn,arin,fagetc.).
Deobiceisemicnperechi,carestaumpreunpetotparcursulanului,darpot
fi ntlnite i exemplare solitare. Uneori indivizii formeaz grupuri mici n
sezonul de iarn. Ierunca este o specie teritorial, mrimea teritoriului varind
mult.nEuropaCentraladensitateamedieaspecieiestedecinciperechipeun
kilometru ptrat. Ierunca i apr teritoriul doar n timpul primverii i verii,
iarna poate s se mite pe suprafee mai mari, dar primvara se ntoarce la
teritoriulsu.
Ierunca este o pasre monogam. Dup mperechere de cele mai multe ori
mascululprsetefemela,carecretesingurpuii.Cuibretepepmnt,ntr
uncuibcudiametruldeaproximativ20cmiadncimeade45cm.Cuibuleste
cptuitcuierburi,frunzeimuchi.Femeladepune711oulaunintervalde1
2zilentreele.Incubaiade2527zilencepecudepunereaultimuluiou,juvenilii

44

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

ecloznd deodat.Dup24deoredelaeclozare puiiabandoneaz cuibulise


hrnesc independent. Dupa cteva zile acetia sunt deja capabili de zboruri pe
distanescurte.Puiatingmrimeaadulilorn3040deziledelaeclozare,iarla
vrsta de trei luni sunt total independeni. Cnd puii sunt mai mari, sau la
sfritulverii,mascululsentoarcelafamilialui,perecheasereasociazirmn
mpreunpetimpuliernii.Perecheastmpreuncujuveniliiipetimpuliernii
doarnrarecazuri.
Distribuie: triete n partea nordic a Eurasiei, Europa central i de Est. Este
rspnditnpduriletaiga,iarnzonatemperatesteprezentzonemontane,
ntrealtitudinide6001.800m.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la 2,53,1
milioane de perechi, bine reprezentat n Belarus, Finlanda i Polonia. n
Romniaefectivulpopulaionalesteestimatla10.13miiperechi.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibrind 250280 perechi
aflate n stare de conservare favorabil (B) conform formularului stanfdard al
speciei.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: probabil nesemnificativ,
datorit suprafeei mici de habitat care va fi afectat de proiect, raportat la
suprafatotalahabitatuluidisponibilpentruspecieinsit.

Bubobubo(buh)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciesedentarnRomnia
carecuibretepduricuarbporibtrnidinzonadeespnnetajulmontan
superior.Esteospeciemonogampetermenlung(posibilpevia).Cuibuleste
instalat n scurburi de arbori, pe stnci sau in diverse caviti ale pereilor
stncoi i chiar pe sol n adncituri la baza arborilor, i este puin amenajat.
Ponta este format din 24 ou, incubate numai de femel pentru circa 35 zile.
Ecloziuneaesteasincron,puiisuntnidicoliidevinzburtoridupcirca2luni
delaecloziune.
Hrana este format din mamifere de talie mic i mijlocie i psri de talie
mijlocie.
Distribuie: cuibrete n ntreaga Eurasie exceptnd tundra arctic i zonele
subtropicale i tropicale din sudul Europei i Asiei. n Romnia specia este
cantonatnspecialnpduridinTransilvaniaiCarpai,darinDobrogea.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

45
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectivepopulaionale:efectivuleuropeanalspecieiestecuprinsntre1938mii
perechi,speciafiindbinereprezentatnFrana,Norvegia,CroaiaiiFinlanda.
nRomniacuibresc7501000perechi.
Relevana sitului pentru specie: puin semnificativ, n sit cuibrind conforma
formularuluistandardal situluinumaiosingur pereche.Stareade conservare
estenprezentfavorabil(B)
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, probabil nul.
Specianuafostidentificatnteren,iarnzonadeproiect,cuibritulspecieieste
puinprobabil.

Asioflammeus(ciufdecmp)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospecieoaspetedeiarnpentru
Romnia, excepional cuibritoare. Cuibrete numai n stepele temperate i
boreale i n tundra arctic. Este o specie monogam pentru un sezon de
reproducere. Cuibul este instalat pe sol ascuns n vegetaie. Ponta este format
din 48 ou incubate numai de femel pentru circa 25 zile. Ecloziunea este
asincron,puiisuntnidicoliidevinzburtoridupcirca2730zile.
Hranaesteformatdinmicromamifereipsridetaliemicimijlocie.
Distribuie:cuibretepetoatecontinenteleexceptndAustraliaiAntarctica,n
terenurideschise.nRomniaesteoaspetedeiarn,cuibritulspecieifiindpuin
documentat.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la 58180 mii
perechiclocitoare.
Relevanasituluipentruspecie:probabilnesemnificativ,conformformularului
standardalsituluifiindposibilnsitcuibrireauneiperechi.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, probabil nul.
Cuibrirea speciei att n zona de proiect ct i n zonele nvecinate este
imposibil,acestezonenefiindacoperitedeterenurideschisestepice.

Dendrocoposleucotos(ciocnitoarecuspatealb)

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

46
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:trietenpduridefoioasesaude
coniferecumuliarboriseculariicopaciputrezi.Urcinregiunilemontane,
darmaialesnzonelemaicalde,cuexpuneresudic.Ciocnitoareacuspatealb
esteospeciesedentar,cesedeplaseazpedistanemarinsezonuldetoamna
ideiarn.Indiviziisehrnesccu insectei larvealeacestorape carele caut
adeseala nivelulsolului,n buteniitrunchiuridearboriczuiiputreziipe
care i scobesc sub form de guri conice. Meniul trofic include i fructe de
pdure. Specia este solitar n afara sezonului de reproducere. Perechile se
reformeaz de la un an la altul. Ambele sexe bat darabana, ns diferena
const n faptul c masculul bate cu o frecven mai mare dect femela.
Scobesc n trunchiuri i crengi groase putrede o scorbur cu un diametru la
intrare de de 5,5x6,5 cm. Cuibul se afl de regul la circa 4 m nlime.
Singurapontconstdin35oudepuselamijloculluniiaprile,clocitecirca10
ziledeambiiaduli.Puiizboarlacirca25deziledelaeclozare.
Distribuie: Specia este larg rspndit n Siberia i Centrul Asiei pn la
Peninsula Camceatca i Insulele Japoneze. n Europa central i estic specia
este destul de rar iar n Europa de Vest, n prezent, este absent. n Romnia
esteprezentmaialesninteriorularculuicarpaticinDobrogea..
Efective populaionale: n Europa efectivul clocitor este estimat la circa 180.550
miiperechi.nRomniaefectivulpopulaionalclocitoresteestimatla1624mii
perechi.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibrind conform
formularuluistandardalsitului6080perechi,nstaredeconservarefavorabil
(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: probabil nesemnificativ. n
zonadestudiuinzonelenvecinatespecianuafostobservat.Deasemenea,
nuaufostidentificategaleriiaparinndciocnitorilornarboriidinvecintatea
zoneideproiect.

Dryocopusmartius(negraic)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie sedentar, care
habiteaz preponderent n zona pdurilor de conifere i de amestec, mai rar se
ntlnetelaes.Cuibulestespatntrunchiurilearborilor,lanlimide3pn
la20mnlimefadesol.Intrareancuibesterotund/oval,cuundiametrude
89 cm.Ponta,alctuit din 35ou,estedepusn perioadaapriliemai.Oule
suntclocitedeambelesexetimpde1314zile.Frecventeazpdurilebtrnede

47

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

conifere sau de foioase, crnduse pe trunchiul arborilor pentru a se hrni.


Ciocnitoarea neagr este mare consumatoare de larve de coleoptere i
lepidopterexilofage,pecareindiviziilecautspndcucioculnlemnulatacat.
Iarna, indivizii coboarninuturile joasen cutareahranei. n anotimpulrece
bazatroficestenlocuitparialcufructeisemine.
Distribuie: este comun n Europa central i nordic, dar mai rar n Europa
sudic i de est. Lipsete din Insulele Britanice, Insulele din Marea Mediteran
precum i din lungul Coastei Scandinave. n Romnia este rspndit cu
precdere dea lungul lanului carpatic, Munii Mcin, Podiul Transilvaniei,
Banat,Bucovina,DeltaDunrii.EstemairarnrestulDobrogei,nparteasudic
aMoldoveiinCmpiaRomn
Efective populaionale: la nivel european este estimat o populaie cuibritoare
de 740.0001.400.000 de perechi. La nivel naional populaia de ciocnitoare
negr este relativ stabil, fiind estimat un efectiv populaional de circa 6.000
8.000deperechi.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibrind conform
formularuluistandardalsitului7090perechi,nstaredeconservarefavorabil
(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: probabil nesemnificativ. n
zonadestudiuinzonelenvecinatespecianuafostobservat.Deasemenea,
nuaufostidentificategaleriiaparinndciocnitorilornarboriidinvecintatea
zoneideproiect.

Ficedulaalbicollis(muscargulerat)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: cuibrete n rariti i pduri de
foioase din regiunea colinar nalt i montan, n arbori btrni, cu caviti n
careiconstruiesccuibul.Sehrnetecuinsectevnatedinzbor,daricularve
i fluturi la nivelul coroanei arborilor. Specia poate fi observat cuibrind i n
grdini i parcuri. Ponta este constituit din 46 ou. Clocitul, realizat doar de
femel,dureaz1213zile.ToamnamigreaznAfricacentral.
Distribuie: muscarul gulerat cuibrete din estul Franei pn la Ural i din
nordul Europei pn n zona mediteranean. n Romnia cuibrete n pduri
foioasedinregiuneacolinarimontan.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

48
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectivepopulaionale:populaiacuibritoareesteestimatlanivelEuropeanla
aproximativ 1,42,4 mil perechi. La nivel naional a fost estimat un efectiv
populaionalde150.000200.000deperechi.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibrind conform
formularului standard un efectiv estimat la 4,55,5 mii perechi, n stare de
conservarefavorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, specia fiind
extremderarnzonadeproiect,carenuesteacoperitcuhabitatultipic.

Ficedulaparva(muscarmic)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: prefer pdurile de foioase sau
mixte(foioaseconifere),darcuibreteinpdurideconifere.Adeseorispecia
poate fi observat n apropierea apelor curgtoare. Muscarul mic prefer, de
asemenea, pdurile cu arbori nali i cu subarboret dezvoltat. n timpul
migraiei indivizi pot fi ntlnii i n alte habitate cu arbori sau tufiuri. n
Romniapreferpduriledefagicelemixtedefagbradmolid.Deasemenea,
este posibil s cuibreasc i n pdurile de carpenteistejar din Podiul Nord
Dobrogean.
Bazatroficesteformatpredominantdininsecteialtenevertebrate.ntimpul
perioadei de cuibrit muscarul mic i procur hrana mai ales din coroana
arborilor, micnduse rapid, ca pitulicele, ns, uneori, vneaz i ca ceilali
muscari. Mai rar, muscarul mic culege hrana i la nivelul solului. n timpul
migraiei i la locurile de iernare specia utilizeaz mai mult vegetaia
subarbustiv.
De cele mai multe ori cuibul este construit n scorburi, dar sunt cazuri n care
cuiburile sunt realizate i n exteriorul scorburilor, n subarboret sau n
coronamentularborilor,laonlimecuprinsntre1,2i21mdelasol.Cuibul
este construit aproape exclusiv de femel din materiale vegetale, de cele mai
multeoridinbriofite,iestecptuitcupeneipr.Perioadadecuibritncepe
nlunamai.Muscarulmiccuibretedoarodatpean.Femeladepunecirca56
ou, mai rar 4 sau 7, i ncepe clocitul dup depunerea ultimului ou. Clocitul
dureaz1213zile.Mascululnuajutnclocit.Puiisunthrniideambiiprini,
iar juvenilii prsesc cuibul dup 1213 zile. Dup prsirea cuibului, puii mai
sunthrniioperioaddetimppncedevinindependeni.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

49
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Fiind o specie cuibritoare n scorburi, are nevoie de lemn uscat, pe picioar,


pentrucuibrit.Astfeldecondiiisentlnescnpdurilebtrneinecurate.
Scoaterea lemnului mort pe picioar din fondul forestier limiteaz densitatea
populaionallocalaspeciei.
Esteospeciemigratoarededistanlung,fiindunadintrefoartepuinelespecii
cuibritoaredinRomniacaremigreaznsudest,petrecndiarnanPakistani
India,inunAfrica.Sosetenapoinmasnprimapartealuniimai,masculii
ajungnd primii. n toamn migraia ceea mai intens poate fi observat n a
doua parte a lunii septembrie, dar pot fi observate exemplare pn n luna
octombrie. O migraie de toamn foarte intens a speciei se poate observa n
Dobrogea.
Distribuie: Limita vestic a arealului se afl n Europa central. n nord
cuibreten sudul Scandinaviei, iar n est pn la Siberia. n sud cuibrete n
Bulgaria, Krimea i Caucaz, pn la Munii Elbruz. n Romnia muscarul mic
este rspndit pe tot teritoriul Carpailor, fiind o specie comun a fgetelor
Carpailor Orientali i Meridionali. n Munii Banatului i n Munii Apuseni
densitatea perechilor cuibritoare este mai mic. Perechi cuibritoare au fost
identificateininteriorulTransilvaniei(PodiulHrtibaciului).
Efectivepopulaionale:populaiaeuropeanesteestimatundevantre3.200.000
i 4.600.000 de perechi. Populaia din Romnia este estimat la aproximativ
360.000512.000deperechi.
Relevana sitului pentru specie: posibil semnificativ, n sit cuibrind conform
formularului standard al specie 56 sute perechi aflate n stare de conservare
favorabil.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ,n zona de
proiectspeciafiindfoarteslabreprezentat.
Falcoperegrinus(oimcltor)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciesedentar,ieventual
oaspete de iarn n Romnia, care cuibrere rar n Romnia, dei nu aa rar
precum se considera la finele secolului trecut. Cuibrete n general n zone
stncoase, instalndui cuibul n caviti din pereii stncilor sau eventual n
oraefolosindcasuportdecuibcldirilenaltesauturleledebiserici.Estedecii
ospecieantropofil,lanceputulsecoluluitrecutcuibrindinclusivnBucureti.
Este o specie monoigam pe termen lung. Ponta este format din 34 ou
incubatepentrucircaolundeambiiparteneri.Ecloziuneaesteasincron,puii
suntnidicoliidevinzburtoridupcirca3545zile.

50

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Sehrnetenspecialcupsridetaliemediepecarelecaptureazexclusivdin
zbor.
Distribuie:esteospeciecuadevratcosmopolit,cuibrindntoatecontinentele
cuexcepiaAntarcticii.nRomnia,nprezentcuibreteizolatnctevamasive
muntoase.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la 1225 mii
perechi,cuconcentratiimarinFranaiMareaBritanie,iarnRomniaefectivul
clocitoresteestimatla815perechiclocitoare.
Relevanasituluipentruspecie:estesemnificativ,nsitcuibrind12perechicu
ostaredeconservarefavorabil(B),conformformularuluistandard.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: este nesemnificativ, specia
nefiindcuibritoarenzonadeproiectinicinzonelenvecinate.

Tetraourogallus(cocodemunte)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteopasresedentarcehabiteaz
n molidiuri mature, nu foarte dese, cu subarboret i strat ierbos, ndosebi cu
plantecubace(Vacciniummyrtillus,V.vitisidaea),ntre800i1.800maltitudine.
n cutarea hranei, cocoul de munte poate fi observat i n rariti, tieturi de
pdure,arboretedemesteacn,turbriiichiarntufriurilesubalpine.Specia
este poligampoligin. n luna aprilie i la nceputul lunii mai masculii
desfoar, n vederea mperecherii, jocuri nupiale pe suprafee restrnse ale
pdurii,naanumitelelocuriderotit.Femela(gotca)depune610ounluna
mai ntrun cuib rudimentar, amenajat pe sol. Incubaia dureaz 2628 de zile.
Puii,nidifugisuntngrijiidoardefemel.Hranaestemixt,nspreponderent
vegetal: ace de molid, muguri, semine, ierburi suculente, fructe de
pdure/bace.Hranadeprovenienanimal,cuoponderesczut,esteformat
din rme, ou de furnici, insecte i molute. Cu acestea sunt n mare parte
hrnii puii de ctre femel. De asemenea, specia are nevoie de ap i de
pietricelepentrudigerareahranei.Zborulcocouluidemunteestegreoidatorit
aripilor scurte rotunjite i a greutii indivizilor. Zgomotul puternic produs n
timpul zborului poate atrage atenia prdtorilior. De aceea, cocoul de munte
evitzborul,dacesteposibil,imaidegrabseascundenvegetaiadens.
Distribuie: Este o specie sedentar, palearctic, eurosiberian i boreoalpin
prezentnnordulEuropei,nvestulicentrulAsiei.Esterpnditnunumain
pdurile taiga de pe latitudinile mai nordice, ci e prezent i in pdurile de

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

51
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

conifere montane din regiunea temperat a Eurasiei, de asemenea in Munii


Carpailaatitudinimaimaride800m.PopulaiadinScoiasastins,darspeciaa
fost rentrodus din Suedia. n Germania cocoul de munte este pe cale de
dispariie.
Efective populaionale: n Europa triesc aproximativ 800.0001.000.000 de
perechi. Specia este n declin n aproape toat Europa. Aceast scdere este
diminuat datorit creterii semnificative a populaiei din Rusia. Motivul
principal al declinului din rile europene este reprezentat de distrugerea
habitatelor i de disturbarea antropic. n Romnia triesc aproximativ 4.500
5.200deperechi,iarpopulaiaestestabil.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit fiind prezeni 150190
masculi iar stzarea de conservare a speciei este favorabil (B) n sit, conform
formularuluistandard.
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativsprenul,nzona
de proiect specia nefiind identificat. In plus, din cauza persistenei zpezii, n
luna aprilie cnd au loc dansurile nupiale, accesul n zona de proiect este
imposibil cu mijloace motorizate ceea ce face la lucrrile s fie imposibil de
realizat.

Caprimulguseuropaeus(caprimulg)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:speciemigratoare,oaspetedevar,
triete n pduri luminoase, deschise i cmpii cu arbori izolai. Specia este
activnoapteainperioadacrepuscular.Cuibulesterealizatpesolsubform
de o simpl adncitur n apropierea unui trunchi/ramuri uscate. Ponta este
formatdin2oudepusenoaptealaunintervalde36deore,delasfritullunii
maipnnlunaiuniesauchiariulie.Incubaiasedesfoartimpde1621de
zile. Clocirea ncepe dup depunerea primului ou i este asigurat de ambele
sexe,nsziuaclocetemaimultfemela.Caprimulguldepunedoupontepean.
Puii, seminidicoli, sunt ngrijii de ambii prini. Cnd femela ncepe a doua
clocire,mascululpreiangrijireapuilor.Juveniliidevincapabiliszboarela17
19 zile de la eclozare i devin independeni la 3134 de zile. Baza trofic a
caprimulguluiesteformatdininsectemariactivenoapteainamurg.
Distribuie:cuibretenzonempduritedinAfricadeNord,EuropadeSudi
Vest, iar spre nord pn n zona de tundr i de step la est. n Romnia
caprimulgulesteunoaspetede var,cuibrete nmai multe tipuri de pdure,

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

52
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

din Delta Dunrii pn n zona subalpin n Banat, Podiul Transilvaniei,


MoldovaiDobrogea,darinzonamontanpnlaaltitudineade1.500m.
Efective populaionale: populaia european cuibritoare de caprimulg este
estimat,la470.0001.000.000.nRomniacuibresc1215miiperechi.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibrind conform
formularuluistandard250320perechi,darstareadeconservareestenprezent
nefavorabil(C).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: este nesemnificativ, habitatele
forestiere identificate nu sunt corespunztoare cerinelor ecologice ale
caprimulguluinicicahabitatdecuibrireiadpostinicicahabitatdehrnire.

Glaucidiumpasserinum(ciuvic)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:cuibretendeosebincuiburivechi
deciocnitori,maialesdeciocnitoarepestrimare(Dendrocoposmajor),dari
ncavitinaturale(scorburi,rupturidearbori).Pontaesteformatdin46ouce
sunt depuse la interval de dou zile n luna aprilie sau la nceputul lunii mai.
Clocete doar femela, care n acest timp este hrnit de ctre mascul. Incubaia
dureaz 2829 zile, iar juvenilii prresc cuibul la vrsta de 2932 zile. Hrana
const din mamifere mici (roztoare, insectivore), psrele, mai rar din insecte
mari,fiindcutatnrariti,pelizierelepdurilorinpoieni.Vneazsearai
sprediminea,naintedersritulsoarelui.Ciuvicaareobiceiul,maialesiarna,
deafacerezervedehran,pecareleadunnscorburi.
Distribuie: specie cu areal disjunct boreoalpin, ciuvica este rspndit n
taigaua eurasiatic de la Oceanul Atlantic (Norvegia) pn la Oceanul Pacific
(China, Sahalin), inclusiv n munii Altai i Saian din Asia central. Populaii
relictaredevrstpostglacialexistnmuniinalicentraliesteuropeni,din
estulFranei(Jura,Vosgi),pnnsudulGermanieiiRomnia(Carpai),ialte
mici nuclee izolate au fost identificate n Bulgaria (Balcani, Rodopi) i Grecia
(munii Vardonesia). Specie sedentar, dar n iernile aspre psrile nordice se
deplaseazspresud,nlimitelearealului.Suntmenionaterarecazuridepsri
eraticeajunsenafaraariilordereproducere
Efective populaionale: La nivelul Europei, ciuvica are un statut de conservare
favorabil(NonSPEC),populaiileeifiindstabile.Efectivelepopulaionaledepe
continent(ntre47.000110.000perechi)suntsupuseunoroscilaiideterminatede

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

53
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

condiiile climatice i de fluctuaiile populaiilor de roztoare. Cele mai


abundentepopulaiiaparinndacesteispeciiseaflnrilenordiceinRusia.
nRomnia,ciuvicaafostidentificatcupreciziedepuineori,npuinepuncte
din zona montan, mai ales n Carpaii Orientali i pe versantul nordic al
Carpailor Meridionali,deasemeneanMuniiApuseni.Cutoateacestea,pn
nprezentnRomnianuaufostgsitecuiburicuousaupui.Seconsiderc
efectivulclocitornRomniaestede2,54miiperechi.
Relevanasituluipentruspecie:estesemnificativ,nsitcuibrind80110perechi
cu stare de conservare nefavorabil (C), conform formularului standard al
speciei.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, n zona de
proiect i n zonele nvecinate nefiind identificate galerii potential folosibile de
ctreciuvicpentrucuibrire.

Strixuralensis(huhurezmare)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie sedentar,
preponderent nocturn, ceutilizeaz habitatedestul dediversificate,funciede
zona n care triete. n regiunile nordice cuibrete n arboretele batrne
boreale,nmlatinidinmuniinpdurideconiferedinregiuneadetundr.Pe
alocurisepoatentlniinzonejoaseiplatouri.nEuropaCentralideSud
preferpduriledefoioase,cuprecadereceledefag,fiindnsntlnitincele
deamestec.Unelepopulaiicuibrescnpduripuredeconifereichiarncele
de stejar cu carpen. Este o pasre care cuibrete n zona muntoas, n ultimul
timpmanifestndotendindeacobornzonacolinar.nregiuniledecmpie
sentlneterar,maialesnperioadadeiarn.
Nu i construiete cuib propriu, ocupnd pentru acest scop scorburi mari,
cioateletrunchiurilordearboriruptedefurtunsaucuiburivechialealtorpsri
mari. Ocup cu o frecven ridicat i scorburile artificiale amplasate pentru
specie.
Ponta, format din 3 4 ou, este depus pe materialul existent n cuib sau
scorbur, fr nici un alt material adugat. Masculii pzesc zona cuibului,
semnaliznd sonor prezena. Ponta este depus ncepnd din mijlocul lunii
martie pn la nceputul lunii mai. Clocitul este asigurat de femel i ncepe o
datcudepunereaprimuluiou,iareclozareaarelocdupoperioadde2729
de zile. n anii nefavorabili sub aspect al resurselor trofice, femela nu clocete.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

54
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Puiiprsesccuibullaaproximativ45sptmni,naintedeaficapabilidezbor
i rmn n preajma cuibului nc dou sptmni, devenind complet
independeni dup o perioad de dou luni. Maturitatea sexual este atins la
vrstade2ani.
Baza trofic a speciei este format n special din mamifere (oareci, iepuri,
veverie)i,mairardinpsri.
Distribuie: huhurezul mare este rspndit n jumtatea nordic a Eurasiei.
ArealulnordicalspecieiseextindedinSiberiadeVestpnlaSakhalin,Coreai
Japonia, fiind delimitat cu aproximaie n nord de ctre gradul 65 latitudinea
nordic,iarspresudlimitaarewaluluurmretelimitasudicataigi.Pelng
acest areal continuu, populaii se mai ntlnesc n unele masive montane din
interiorulEuropei.nRomniacuibreteattnzonelecolinareimontane.Pot
fintlniiindivizidelaaltitudinijoase,undecuibrescnpduridefoioasedela
es, pn la peste 1.800 m, unde cuibresc n pduri batrne de molid. Este o
specierelativcomunnfgeteledinestulisudulTransilvanieiinpdurilede
muntealeMaramureului,sporadicputndfintlnitntoateregiunilededeal
dinambelelaturialeCarpailor.nsezonulreceaparnaranoastriexemplare
nordice.
Efective populaionale: efectivul european al speciei este estimat la 53140 mii
perechi clocitoare. Cel mai mare efectiv cuibritor se nregistreaz n Romnia,
undecuibresc1220miiperechiclocitoare.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, n sit cuibresc 6080 perechi n
staredeconservarefavorabilconformformularuluistandardalsitului.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: n perioada de efectuare a
evalurilor n teren nu au fost identificate cuiburi n perimetrul analizat. Acest
aspect, corelat cu media redus a vrstei arboretului i cu suprafaa
amplasamentului proiectului, considerm c implementarea proiectului va
manifestaunimpactnesemnificativasupraspeciei.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

55
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Tabelnr.9IdentificareaspeciilordepsrideinteresconservativlanivelulSPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeuluiposibilafiafectatecaurmareaimplementrii
proiectului

Prezent(P)/
Prezent(P)/
potenialprezent
potenialprezent
Nr.
Denumireatiinifica
(PP)/absent(A)
(PP)/absent(A)
crt.
speciei
nperimetrul
nvecintatea
analizat
perimetruluianalizat
A
A
1. Ciconiaciconia
A
PP
2. Pernisapivorus
A
A
3. Crexcrex
A
PP
4. Aquilapomarina
A
PP
5. Aquilachrysaetos
PP
P
6. Aegoliusfunereus
PP
P
7. Picoidestridactylus
PP
PP
8. Laniuscollurio
PP
PP
9. Lullulaarborea
A
PP
10. Circaetusgallicus
A
A
11. Circusaeruginosus
PP
PP
12. Circuscyaneus
PP
PP
13. Bonasabonasia
PP
PP
14. Bubobubo
A
A
15. Asioflammeus
A
PP
16. Dendrocoposleucotos
PP
P
17. Dryocopusmartius
P
P
18. Ficedulaalbicollis
P
P
19. Ficedulaparva
A
PP
20. Falcoperegrinus
P
P
21. Tetraourogallus
A
A
22. Caprimulguseuropaeus
A
PP
23. Glaucidiumpasserinum
A
PP
24. Stricuralensis

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

56
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

II.2.2.Dateprivindprezena,localizarea,populaiaiecologiaspeciilorihabitatelor
de interes comunitar la nivelul SCI ClimaniGurghiu prezente pe suprafaa i n
imediatavecintateaamplasamentuluivizatdeimplementareaproiectului.
II.2.2.1.SpeciidevertebrateenumeratenanexaIIaDirectiveiConsiliului92/43/CEE
Lutralutra(vidr)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: vidra este o specie dependent de
prezenaapelorcurgtoaresaustattoare,frraaveaopreferinclarpentru
untipsaucellaltdeecosistemacvatic.Trietepemalurileacestora,nimediata
vecintate a luciului de ap, de unde i procur hrana, prezena ei fiind un
indicatoralapelorcurate.Esteactivnspecialnoaptea.
Sezonul de reproducere se ntinde n intervalul ianuariefebruarie, iar dup o
perioad de gestaie de 6065 de zile, femela fat, ntro galerie amplasat n
malulapelor13pui,caredevinindependenilavrstadecirca1an.Masculul
estesolitariparticiplacretereapuilor.Suprafaateritoriilorvidreivariaz,n
principalnfunciedeabundenahranei,ntrecirca23kmliniari(pemalulapei)
ipnlacirca10kmliniarinlocurilecuhranmaipuinabundent.
Hranaestealctuitnprincipaldinpete(peste90%)darconsumiamfibieni,
micromamifere,insecteacvaticeipsri.
Distribuie:Lutralutraesteospeciecuunarealenormdarextremdefragmentat
iinsular.TrietenntreagaPalearctic,respectivnEurasielasuddecercul
polar de nord i pn n nordul Africii (inclusiv) iar pe longitudine arealul
speciei se ntinde din Irlanda (n vest) i pn n Kamchatka (n est). Este de
asemeneaprezent,nIndoneziainCeylon.
nRomniaspeciaesterspnditinsularnnordvestul,sudulisudestulrii
intromaimicmsurninteriorularculuicarpatic.
Efectivepopulaionale:Lanivelnaional,efectivulactualalvidreiesteestimatla
circa2000indivizi.Speciaacunoscutunregresaccentuatalefectivului,ncepnd
cu a doua jumtate a secolului trecut, datorit vnrii excesive, a braconajului,
precum icreterii gradului de poluare a apelor. n ultimii ani, populaia are o
tendindeuorreviriment.
Relevana sitului pentru specie: specia este listat n formularul standard al
sitului ca fiind prezent, frr a se gface precizri referitoare la mrimea
efectivuluipopulaional.nacelaitimp,stareadeconservareesteconsiderat,n
acelaiformularstandardcafiindnefavorabil(C).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

57
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nul,deoarecepraieledinzona
deproiectauundebitextremderedus,nprezentfiindnmarepartesecateca
urmare a secetei din ultimele luni, iar pant este mare. n aceste condiii baza
troficavidreilipseteaproapecompletnzonadeproiect.

Barbastellabarbastellus(liliaccrn)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie dependent de
prezena arborilor btrni i scoburoi n care femelele formeaz mici colonii.
Foarte rar n compoziia acestor colonii intr i masculii. Hibernaculele sunt
reprezentate n principal de peteri i avene n care temperatura aerului se
menineconstantntre03C.sehrnetedeasupracoronamentuluipduriii
laliziereleacestora,hranafiindprocuratexclusivdinzbor.Maturitateasexual
esteatinslavrstadedoiani,iargestaiadureazcircadouluni.Femelelefat
unsingurpuipean.Longevitateamaximestedecirca23ani.
Hrana este format exclusiv din insecte ntre acestea cel mai importante fiind
fluturii.
Distribuie: liliacul crn triete exclusiv n Europa, respectiv n vestul
Palearcticii. Habitatul tipic estereprezentat de pduri destejar,carpen,fag sau
amestecuri ale acestora, de la cmpie o pn n etajul montan mijlociu. n
RomniaesterspnditnprincipalnTransilvaniadarinparteadesudvesta
triinzonelecuclimatsubmediteraneean
Efectivepopulaionale:neestimate.
Relevana sitului pentru specie: conform formularului standard al ROSCI 0227
specia este prezent (P) n sit pentru perioada de reproducere i probabil i
pentru perioada de iarn, cnd hiberneaz. n prezent, n sit, starea de
conservareaaspecieiestenefavoirabil(C).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:estenesemnificativ,aproapede
nul, ntruct prin realizarea proiectului nu vor fi afectati arborii btrni i
scorburoincareliliaculcrnseadpostetepeduratazileisuntextremderari
nzonadeproiect,iarceiexisteninuvorfiafectainniciunfel.
Rhinolophusferrumequinum(liliacmarecupotcoav)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospeciepredominanttroglofil,
care populeaz regiuni calde semimpdurite pn la altitudini de circa 800 m.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

58
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Maternitile formate adesea din cteva sute de femele se instaleaz n cldiri


mariabandonatesauncavitisubterane.Adeseancoloniiledematernitatese
asociaz cu alte specii de chiroptere.Hirerneaz exclusiv n subteran la
temperaturicuprinsentre711Cicuumiditatecrescut,ntre8594%.
Vneazlalizieredepdure,odatculsareantunericuluihrninduseexclusiv
cuinsectedingrupulfluturilorialgandacilor
Maturitateasexualesteatinsdefemelelavrstade34ani,iarcopulaiaareloc
dintoamnpnnprimavara.Fatcteunsingurpuicaredevineindependent
lavrstadecirca34sptmni.
Esteospeciesedentariarlongevitateamaximestenjurde30ani.
Distribuie: triete exclusiv n Europa, respectiv n vestul Palearcticii. n
RomniaesteprezentmaialesnzonelecarsticedinCarpaiiOccidentali.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevana sitului pentru specie: probabil nesemnificativ din cauzp lipsei
habitatuluitipicattpentrumaternitictipentruhibernare
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ sau chiar nul
dinmotivullipseihabitatuluitipic.

Myotismyotis(liliacmarecuurechideoarece)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:esteospecietermifil,predominant
antropofil.Peduratazileiseadpostetencldirisauscorburialearborilor.In
generalnRomniamaternitilesuntsituatenpodurialeunorcldirivechisau
abandonate precum i n peteri.. Hiberneaz din octombrie n n martie n
diferitecavitiartificialesaunaturale,latemperaturicuprinsentre712Cicu
umiditatecrescutdepeste50%.
Maturitatea sexual este atins la vrsta de 1 sau 2 ani.Masculii pot avea
haremuridecirca5femele.Gestaiadureaznjurde2luniiarsingurulpuiftat
devine independent dup circa 56 sptmni. Longevitatea maxim este de
circa20ani.
Regimultroficesteexclusivinsectivor.Vneazodatcuinstalareanopiiatt
npdurectinzonesemideschisentre0,510mnlimefadesol.Hrana
constnprincipalngndaci,moliiicoropinie.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

59
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Distribuie:trieteexclusivnEuropa,respectivnparteadevestaPalearcticii.
nRomniaestelargrspnditnspecialnCarpaiiOccidentaiininteriorul
ArculuiCarpatic,daresteprezentinCarpaiiMeridionaliinDobrogea.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevana sitului pentru specie: probabil semnificativ, specia fiind listat ca
prezent(P)nformularulstandardalsituluiicustaredecornervarenprezent
favorabil(B).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativsprenul,nzona
deproiectnefiindidentificateadposturialeacesteispecii.nplushabitatelede
pduredinvecintatenuvorfiafectatederealizareaproiectului.

Myotisblythii(liliacmiccuurechideoarece)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:speciedetalierelativmare,gregar
dependent pentru hrnire de pajiti naturale cu arbuti i zone calcaroase.
Maternitile sunt instalate n peteri calde sau n poduri de case, i cu totul
excepionalnscorburilearborilor.
Vneazodatculsareanoptiinspeciallcuste,cosai,fluturiigndaci.
Maturitateasexualsurvinelavrstadedoiani.Masculiipotaveaharemuri,iar
dupogestaiedecirca50zilefemelelefatcelmaiadeseaunsingurpuiimai
rardoipui.Longvitateamaximestedecirca30ani
Distribuie:trietenjumtateadesudaPalearcticiiinregiuneaOriental.n
RomniaspeciaesteprezentmaialesnZonelecarstivedinCarpai.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevanasituluipentruspecie:conformformularuluistandardalsituluiSpecia
esteconsideratcafiindcomun(C)icustaredeconservarefavorabilnsit.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: spre nul, n zona de proiect
nefiind identificate adposturi ale acestei specii, iar acoperirea ridicat a
terenului cu vegetaie lemnoas face ca acestea s nu poate fi folosite pentru
hrnire.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

60
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Canislupus(lup)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:trietenspecialnetajulcolinari
montan,daresteprezentinclusivlaesinDeltaDunrii,nhabitateforestiere.
Evitpdurileextremdecompacte,ipreferalternanaacestuitipdeecosistem
cuzonedeschise.Nuarecerinespecificepentruanumitetipurideecosistemede
pdure.Estefrecventnzonelecareioferobaztroficabundent,constituit
attdinanimaleslbaticectidomestice.
Esteunanimalsociabilcaretrietenhaiteierarhizateiteritoriale,formatedin
cel puin 46 indivizi. Mrimea haitei depinde de cantitatea de hran din
teritoriu detipul de habitat,darianotimp.Teritoriilesepotntindenfuncie
de mrimea haitei i de cantitatea i calitatea hranei disponibile pe suprafee
cuprinse ntre 50150 km. Haita este condus ntotdeauna de perechea alfa,
format din masculul i femela dominani. Numai perechea alfa se reproduce.
Acuplareaarelocnintervalulianuariefebruarieiardupoperioaddegestaie
decircadouluni,femelafat47puicaresuntcrescuidetoiindiviziihaitei.
Maturitatea sexual este atins la vrsta de doi ani, lupoaica intrnd anual n
clduri. Longevitatea este de 1215 ani, majoritatea exemplarelor nedepind
vrstade10ani.
Vizuina este amplasat n zone linitite, de obicei n pduri n apropierea unor
sursedeapnlocurinsorite.
Comunicarea intraspecific se realizeaz prin urlet, care se poate auzi de la
distane apreciabile, dar i prin stimuli olfactivi i prin diferite posturi, care
sugereazsupuneresauagresivitate.
Esteunprdtoractiv,vnndmamifere,attdetaliemicctidetaliemare,
darsinecrofag(nspecialiarna),Interaciunilecuactivitileumaneconstaudin
prdarea turmelor de animale domestice i competiia cu vntorii pentru
speciiledeierbivore.
Distribuie: este o specie cu areal holartic, dar care n prezent din cauza
distrugerii habitatelor, schimbarilor de mediu, persecuiei de ctre oameni i a
altorbarieredecretereapopulaiei,lupiisuntrspndiiinsularnAmericade
Nord,EuropaiAsia.
Efectivepopulaionale:efectivulpopulaionalactualnRomniaesteconsiderat
de circa 2000 2500 indivizi. Nivelul minim al populaiei la nivel naional, de
circa 1.500 de indivizi a fost atins n perioada postbelic (1960 1970), cnd a

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

61
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

existat o campanie puternic de combatere a lupului. n prezent efectivul


naionalesteconsideratstabil.
Relevana sitului pentru specie: usor semnificativ, specia este listat ca fiind
prezent (P) n formularul standard al sitului iar starea de conservare prezent
estefavorabil(B).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativsprenulavnd
n vedere suprafaa redus vizat de implementarea proiectului n raport cu
suprafaautilizatdeohait.

Lynxlynx(rs)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: triete n masivele forestiere
ntinse, cu relief accidentat i poieni intercalate. Culmile scurte i abrupte i
permit observarea przii i faciliteaz deplasarea n teren. Toate tipurile de
vegetaieforestiercareoferposibilitideobservare,pndivnareaprzii
sunt folosite de ctre rs. Este o specie solitar, pe teritoriul unui mascul
gsinduse dou sau trei femele cu pui, care stau mpreun din primvar i
pn la sfritul toamnei. Anual, femela nate 14 pui, care stau n vizuin n
primele luni de via. Atunci cnd puii sunt abandonai de femel, la sfritul
toamnei, de cele mai multe ori ei rmn mpreun pe durata iernii. Teritoriile
rilor sunt aprate de intruii de acelai sex iar mrimea teritoriului unui
exemplar adult de rs este de cca. 40 55 km. Prada principal a rsului este
cprioara,urmatdeiepuri,exemplaretineredecerb,capraneagrimaipuin
mistreulsaualte specii deanimale.Consum,n general, doarpridinprada
ucis,restulfiindconsumatdealiprdtorisaudespeciilenecrofage.
Distribuie: arealul rsului se ntinde pe ntreaga suprafa a pdurii de taiga,
dinScandinaviapnnestulSiberiei,acoperindpdureamontandinEuropa
(odinioarrspnditntoatazona,acumlimitatlaBalcaniiCarpati),Caucaz,
Asia Mic, Kopet dag si estul Manciuriei, Kansu i sudestul Tibetului, insula
Sacalini,probabil,Sardinia.
nsecolulXIXrsulafostexterminatdinmultezoneeuropene.Deexemplu,n
Elveia acesta a disprut ca urmare persecuiei directe din partea omului i a
sensibilitii rsului fa de distrugerea habitatului (defriri). Dup anul 1971,
rsulafostreintrodusnMuniiJuraiAlpi,iarpnlamijloculanilor80aceste
populaiisaurspnditrapid,apoiaustagnat,deinufuseseracoperitetoate
habitatelefavorabilelor.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

62
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

nRomaniaatingeceamaimaredensitatedinintregulsauareal,fiindprezentde
la 200 m la 1.800 m altitudine, mai ales n zonele care ofer condiii optime
pentrucprior,principalaspecieprad.Lanivelnaional,rsulestesemnalatpe
cca.42.000km.
Efectivepopulaionale:nultimulsecol,populaiadersdinRomniaacunoscut
oevoluieascendent,delacirca150deindivizinperioada19301940lapeste
1.000deindivizinprezent.nultimuldeceniu,aceastevoluieascendentsa
atenuat, populaia fiind stabil, mrimea ei fiind estimat la 1.100 1.300 de
indivizi. Populaia de ri din Romnia este estimat anual de ctre autoriti.
Existtendinedesupraestimareapopulaieiders(estimrileoficialesuntde
cca. 1.800 de indivizi), att datorit lipsei informaiilor privind ecologia speciei
ctiamoduluiderealizareaacestorestimri.
Relevana sitului pentru specie: probabil semnificativ. Nu exist o estimare
concret a efectivului n sit, dar conform formularului standard starea de
conservareesteecelent(A).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativavndnvedere
suprafaa redus vizat de implementarea proiectului n raport cu suprafaa
utilizat de un exemplar de rs, cuprins ntre 40 km i 55 km. Pe traseul
proiectuluiinvecintatea acestuianu aufostidentificatevizuinii niciurme
saulsturialersului.

Ursusarctos(ursbrun)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: n prezent, triete n principal n
pdurilemontanentinsepreferndamestecurilederinoaseifoioase,bogate
nspeciiarbustiveivegetaieierboas.Esteunanimalomnivorcaresehrnete
careconsumatthrandeproveniananimalctivegetal,astfelcprefer
habitatele n care se gsesc specii de fag, gorun, stejar, precum i scoru sau
diveriarbutiispeciierbacee,cubulbiirizomi.
nteritoriulsu,ursularenevoielocurioptimepentruamenajareabrloageledin
perioadadeiarn.Acesteasuntreprezentatedediversecavitinaturalesaun
lipsa acestora ursul i amenajeaz brloagele sub arbori dobori, rdcini sau
cioate.
Ursulesteunanimalcuactivitatepreponderentnocturn,dar,nzoneleundenu
estederanjat,elesteactivintimpulzilei.Esteunanimalsolitar.Acuplareaare
locnperioadamaiiunie.Gestaiadureaz78lunincursulcreiacareexisto

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

63
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

perioad latent de 45 luni. Femela fat ntrun brlog 2 sau chiar 3 pui
subdezvoltaia care msoar la natere circa 2025 cm i o greutate de pn la
500g. Aceste dimensiuni reduse ale puilor sunt o adaptare la faptul c puii se
nasc n perioada de iarn iar ursoaica i hrnete din rezervele de grsime
acumulate toamna. Puii devin independeni la vrsta de 1,52 ani. Maturitatea
sexual este atins la 3 ani n cazul femelelor i la 4 ani n cazul masculilor,
longevitateaurilorfiindcuprinsntre15i25deani.
Ursoaica cu pui evit contactul cu ali uri, n special cu masculii, deoarece
acetiapotadeseaucidepuiipentruadeterminaursoaicasintremaidevreme
n clduri. Urii maturi au un teritoriu de mrime variabil (10 100 km),
aceast variaie depinznd mult de calitatea habitatului (adpost, linite i
hran).
Distribuie: ursul brun este de asemenea o specie cu areal holarctic. Triete n
Europa, America de Nord i Asia, fiind specia cu arealul cel mai extins dintre
Ursidae. n prezent ca urmare a fragmentreii habitatelor, a dezvoltrii
agriculturii i a vntorii excesive, arealul ursului brun a devenit extrem de
insular..
Efectivepopulaionale:nprezent,efectiveleeuropeneseridiclacirca14.000de
indivizi,exceptndRusia,avndhabitatelepeosuprafadepeste800.000km.
n Romnia efectivele de urs brun se ridicau la circa 5.600 de indivizi,
reprezentnd40%dinefectiveleeuropene.Uriisentlnescnzoneledemunte
(93% din populaie) i deal (7% din populaie), n Romnia densitatea medie
fiindde8uri/100km.
Relevana sitului pentru specie: probabil semnificativ, specia fiind menionat
ca prezent (P) n formularul standard al sitului Natura 2000 iar starea de
conservarensitestenprezentfavorabil(B).
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativsprenulavnd
nvederesuprafaarelativredusvizatdeimplementareaproiectuluinraport
cusuprafaautilizatdeunexemplardeursbrun,cuprinsntre10kmi100
km. In zona proiectului i n vecintatea acestuia nu au fost identificate
brloage.

Miniopterusschreibersi(liliaccuaripilungi)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:estisinguraspecietroglofildeliliac
total dependent de mediul cavernicol pentru reproducere i hibernare. Este

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

64
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

prezent de la es pn la altitudini de circa 1000m. Prefer galeriile active cu


curs de ap. Hirerneaz n intervalul octombrie martie la temperaturi ntre 4
12Ciumiditatentre7090%.
Maturitatea sexual se instaleaz la vrsta de doi ani, iar maternitile sunt
formate din mii de indivizi. Dup o gestaie lung de 89 luni femelele nasc n
lunaiuniengeneralunsingurpui.Acuplareaareloctoamnasispredeosebire
de alte chiroptere fecundaia are loc imediat, doar ca pe durata hibernrii
dezvoltareaembrionarestemultncetinit.
Se hrneste exclusiv cu insecte pe care le captureaz din zbor. Longevitatea
maximestedecirca1620ani
Distribuie:esteprezentnparteadesudaPalearcticiuiinregiuneaOriental.
nRomniaspeciaesteprezentaproapeexclusivnzonelecarsticedinCarpatii
Occidentali.
Efectivepopulaionale:neevaluate
Relevanasituluipentruspecie:conformformularuluistandardalsituluispecia
estelistatcafiindprezent(P)iarstareadeconservarensit,favorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: este nul, n zona de proiect
neexistndhabitatultipicalspeciei.

Bombinavariegata(izvoracuburtagalben,buhaidebaltcuburtagalben)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:trietenoricefeldeacumularede
ap,preferndbltoaceletemporare.Esteospeciecuactivitateattdiurncti
nocturn,preponderentacvatic,extremdetolerantirezistent.Estesociabil,
foarte muli indivizi de vrste diferite putnd convieui n bli mici. Se
reproducedemaimulteorincursulverii.Oulesedepunngrmezimicisau
izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistent la condiii
dificiledemediuilongeviv,iarsecreiatoxicaglandelordorsaleoprotejeaz
foarte bine de eventualii prdtori. De aceea aproape orice ochi de ap din
cadrul arealului este populat de aceast specie care poate realiza aglomerri
impresionante de indivizi n bli mici. Poate rezista i n ecosisteme foarte
poluate. Se deplaseaz bine pe uscat putnd coloniza rapid noile bli aprute.
Este printre primele specii de amfibieni ce ocup zonele deteriorate n urma
activitilorumane(defriri,construciidedrumurietc.)undeseformeazbli
temporare.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

65
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Amplexusulestelombar.mperechereaidepunereaponteiarelocde23oripe
an n perioada mai septembrie. Ecloziunea are loc la circa o sptmn de la
depunereapontei,iarmetamorfozalacirca90ziledelaecloziune.Speciapoatefi
ntlnitaproapepretutindeniundegseteunminimdeumiditate,dela150m
pnlaaproape2.000maltitudine.
Distribuie: specia este rspndit n vestul i centrul Europei cu excepia
peninsulei Iberice, Marii Britanii i Scandinaviei. Limita de est a arealului este
reprezentat de Polonia, vestul Ucrainei, Romnia, Bulgaria i Grecia. n
Romniaestecomunntoataranzonelecolinareimontane.
Efectivepopulaionale:esteunadincelemaiabundentespeciideamfibieni,dar
efectivelepopulaiuonalenaionalesuntnprezentneestimate.
Relevanasituluipentruspecie:probabilsemnificativ,speciafiindcomun(C)
conformformularuluistandardalsitului,iarstareadeconservareactual,nsit
esteexcelent(A).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, dei pe
amplasamentul proiectului a fost identificat att specia ct i bli temporare
favorabile. Realizarea proiectului nu va afecta negativ starea de conservare a
specieilanivelulsituluiNatura2000.

Triturusmontandoni(tritoncarpatic)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: este o specie endemic pentru
munii carpai undeeste rspndit ntre 500 i 1900 m altitudine. Perioada de
reproducere este n intervalul aprilieiunie. n acest interval triete n ap n
generalnblilimnocrene.Pontaestedepuslafineleluniimai.
Sehrnetecucrustaceiilarvedeinsecteacvatice.
Distribuie: aa cum am menionat deja este o specie proprie Munilor Carpai,
unde trierte pe ambele versante, n principal n Carpaii Orientali i de
Curbur.
Efectivepopulaionale:neevaluate
Relevanasituluipentruspecie:probabilsemnificativ,speciafiindprezent(P)
conformformularuluistandardalsitului,iarstareadeconservareactual,nsit
estefavorabil(B).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

66
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, n zona de


proiectnefiindidentificatehabitateacvaticeoptimepentrureproducere.nplus
habitateledepduredinvecintate,ncarespeciaprobabilcesteprezent,nu
vorfiafectatederealizareaproiectului.

Trituruscristatus(tritoncucreast)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:tritonulcucreastesteceamaimare
speciedetritondinRomnia.Pentrureproducerefoloseteapestagnantemarii
adnci, cu vegetaie palustr i submers abundent. Folosete i bazinele
acvatice antropogene (locuri de adpat, iazuri, piscine). n perioada de via
terestrpreferpajitileumede.Nusereproducenblitemporaremici.
Reproducerea are loc n perioada martieaprilie iar adulii pot rmne n ap
pn n maiiunie. Fecundarea este intern iar transferul spermatoforului se
realizeaz n urma unei parade sexuale complexe, fr amplexus. Oule sunt
mari,de24mm,deculoarealb,lipitepevegetaiasubmers.Ecloziuneaareloc
lacirca23sptmnideladepunereapontei.
Este activ n special noaptea. Dup terminarea reproducerii prsete apa i i
trietepeuscatnpriunileumede.Ziuastaascunssubpietre,subfrunzarsau
subbuteniczuilapmnt.Inacestetipurideadpostruterestrehiberneazn
intervaluloctombriemartie.
Este o specie prdtoare, hrninduse n principal cu larve de anure, cu viermi
aneliziidiverseartropode.
Distribuie:tritonulcucreastesterspnditnEuropacentralidenord,din
nordul Franei i Marea Britanie pn n munii Urali. Lipsete la sud de
Dunre.nRomnia,arealulspecieiestecuprinsnintervalulaltitudinalde100
1.000 m. n Dobrogea tritonul cu creast este nlocuit de tritonul dobrogean (T.
dobrogicus),caredupuneleopiniiesteosubspecieatritonuluicucreast.
Efectivepopulaionale:Populaiilesuntntrundeclinaccentuatnntregulareal,
n special datorit distrugerii habitatelor i introducerii de peti prdtori. Nu
exist studii populaionale la nivel naional, iar la nivel european exist foarte
puine.
Relevana sitului pentru specie:probabil semnificativ, specia fiind listat ca
prezent(P)nformularulstandardalsituluiicustaredecornervarenprezent
favorabil(B).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

67
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nesemnificativ, n zona de


proiectnefiindidentificatehabitateacvaticeoptimepentrureproducere.nplus
habitateledepduredinvecintate,ncarespeciaprobabilcesteprezent,nu
vorfiafectatederealizareaproiectului.

Barbusmeridionalis(mreanvnt,moioag)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:mreanavntesteospeciedepete
bentopelagic,reofilisedentarcehabiteazexclusivnrurileipraieledin
regiunea de montan inferioar i partea superioar a regiunii colinare, la
altitudini cuprinse ntre 400 i 200 m. Triete att n ruri pietroase, rapide i
reci,ctiunelepraiemainmoloase,carevarasencalzescputernic,nsdoar
lamunte.Speciaprezintpreferinmaialespentruporiunilecuaprece,bine
oxigenate, fr cascade, cu un curent puternic i fund pietros. Coboar pe
altitudinepnnzonascobarului(Chondrostomanasus),undeoscilaiiletermice
sezoniere sunt mai mari fa de zona mrenei vnte i a lipanului (dispus n
amontefadezonascobarului),iarconinutuldeoxigenestemoderat.
Sehrnetenprimulrandcunevertebratebentonice(efemeroptere,trichoptere,
gamaride, ologichete, etc.). Acest regim este adesea completat cu alge, resturi
vegetaleiicrealealtorspeciidepeti.Indiviziiadulisepothrniicualevini,
darnusehrnescdelocnsezonuldereproducereintimpuliernii.
Depunereaponteiareloclasfritulprimaverii,prelunginduseuneoripnn
lunaaugust.Icrele,deculoaregalben,suntdepuse,nvecintateamalurilorn
zonecusubstratpietrosi/saunisipos.Ecloziuneaareloclacirca2sptmnide
ladepunereapontei.
Distribuie: mreana vnt rspndit n bazinele Dunrii, Nistrului, Odrei,
VistuleiiVardarului.
n Romnia specia are un arealextins fiind prezent pe cursul de muntei din
zona colinar superioar al tuturor rurilor mari. Se poate considera ca fiind o
speciecuvulnerabilitatescazut.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevanasituluipentruspecie:probabilsemnificativ,speciafiindcomun(C)
conformformularuluistandardalsitului,iarstareadeconservareactual,nsit
esteexcelent(A).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

68
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele


traversatededrumuldeexploatareforestierauundebitredusiadeseaseac
iar panta este mare, ceea ce face imposibil existena ihtiofaunei n aceste
sectoare.

Gobiouranoscopus(porcuordevad)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:trietenruridinzonacolinari
montan,fiindcantonatnvaduriirepeziuriundeapaareovitezdecurgere
mai mare de 100cm/s. Ocazinal ajunge i n ape de es unde se cantoneaz de
asemenea exclusiv n repeziuri. Nu formeaz niciodat crduri numerioase
precum porcuorul de nisip. Depunerea pontei are loc n intervalul maiiunie,
icrelefiinddepusepepietre.
Hrana este reprezentat n special de bioderm dar i din mici nevertebrate
reofile.
Distribuie: este rspndit exclusiv n partea oriental a bazinului Dunrii. n
Romniaesterspnditnprincipalnruriledininteriorularculuicarpatic,dar
inctevarurimaridinCmpiadeVest,CmpiaRomniMoldova.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevana sitului pentru specie: posibil semnificativ, specia fiind prezent (P)
conformformularuluistandardalsitului,darstareadeconservareactual,nsit
estenefavorabil(C).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele
traversatededrumuldeexploatareforestierauundebitredusiadeseaseac
iar panta este mare, ceea ce face imposibil existena ihtiofaunei n aceste
sectoare.

Cotusgobio(zglvoc)
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:trieteexclusivnapeledemunte,
reciibineoxigenate,ngeneralnruriipruriirarnlacuridemunte.St
subpietre,nlocurilecuapmaipuinadncirelativnceat,adeseaspremal
saunbraelelaterale.Esteunpetepuinmobil,strictsedentar,nuntreprinde
migraii.Hranaconstdinlarvedeinsecte,amfipode,icreipuietdepete.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

69
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Perioadadereproducereestenmartieaprilie.Masculiisapunadpostpentru
depunereaicrelorsubstncibinefixatenalbie.Femeladepune400deicresau
chiarmaimulte.Masculiipzescpontapnlaeclozare.Dup2030dezile,n
funcie de temperatura apeiu, alevinii eclozeaz. Acetia sunt la nceput
semipelagici.
Distribuie: este o specie nativ n: Austria, Bosnia i Heregovina, Bulgaria,
Croaia, Republica Ceh, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania,
Ungaria, Italia, Lichtenstein, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Olanda,
Norvegia, Polonia, Romnia, Federaia Rus, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia,
ElveiaiUcraina.
Efectivepopulaionale:neevaluate
Relevana sitului pentru specie: specia este listat n formularul standard al
situluicafiindprezent(P),iarstareadeconservarefavorabil(B).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele
traversate de drumul de exploatare forestier au un debit redus i o pant
ridicat,ceeacefaceimposibilexistenaihtiofauneinacestesectoare.

Huchohucho(lostri)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: triete n ruri mari de munte n
zona lipanului i a moioagei), n ap adnc i cu cureni puternici fie pe sub
bolovanii de pe fundul apei fie sub malurile rpoase. Este activ n special
noaptea.
Reproducerea are loc primvara, la finele lunii martie i/sau nceputul lunii
aprilie.Depunepontanzonalipanului,ntruncuibsubformdestrachin.34
masculiseluptapentruosingurfemel.Maturitateasexualaparelavrstade
5ani.
Distribuie:esteospeciepropriebazinuluihidrograficalDunrii.nRomniaa
fostidentificatnTisa,Vieu,Vaser,BistriaMoldoveneasc,pevaleaDorneii
ncursulsuperioralMureului.
Efectivepopulaionale:neevaluate
Relevana sitului pentru specie: specia este listat n formularul standard al
situluicafiindfoarterar(V),iarstareadeconservarefavorabil(B).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

70
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele


traversate de drumul de exploatare forestier au un debit redus i o pant
ridicat,ceeacefaceimposibilexistenaihtiofauneinacestesectoare.

Sabanejewiaaurata(nisipari)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: triete n ruri din etajul de es
(zonacrapului)pnnetajulmontaninferior(zonalipanului).Preferapelecu
fund de prundi amestecat cu nisip, dar este frecvent i n poriuni exclusiv
nisipoasealerurilor.Estefrecventsubmaluriverticalelardcinileslciilor.
Depunereaponteiarelocncepndculunamaiidureazpnnmijlocullunii
iulie.
Hrana este format n general din diatomee dar i din mici nevertebrate
bentonice.
Distribuie: triete n aflueni ai Dunrii din Cehia, Croaia i Romnia, n
bazinulVistuleiiDonului.
Efectivepopulaionale:neestimate
Relevanasituluipentruspecie:probabilsemnificativ,speciafiindcomun(C)
conformformularuluistandardalsitului,iarstareadeconservareactual,nsit
esteexcelent(A).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele
traversatededrumuldeexploatareforestierauundebitredus,iadeseaseac
iar panta este mare, ceea ce face imposibil existena ihtiofaunei n aceste
sectoare.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele
traversate de drumul de exploatare forestier au un debit redus i o pant
ridicat,ceeacefaceimposibilexistenaihtiofauneinacestesectoare.

Eudontomyzondanfordi(chicar)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: triete n ruri de munte, n zona
pstrvuluiicealipanuluiimoioagei,mairarnaval.Frecvenasandiverse
ruri i chiar n diversele poriuni ale aceluiai ru este inegal, depinznd

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

71
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

probabildeprezenaiabundenaporiunilorcuapnceaticumlncarese
dezvolt larvele i de abundena hranei. Chicarul poate fi ntlnit n mod
frecvent n lacurile de baraj ale hidrocentralelor mici i n iazurile morilor.
Larvele triesc ngropate n ml, mai ales n mlul amestecat cu nisip sau cu
rumegudelemn.Adncimealacaresengroaplarveleestede1040cm.Ziua,
indivizii menin capul i regiunea branhial afar. Noaptea, indivizii ies n
ntregime afar pentru a vna. Hrana larvelor const mai ales din microflor,
microfaun i detritus. Adulii se hrnesc cu peti (se fixeaz cu ventuza pe
prad,pecareoperforeazcuajutorulplcilororaleilinguale,dupcareatac
musculatura).Datoritvzuluislab,seorienteazmaialescuajutorulmirosului.
Deobicei,peacelaipete,dupceafostatacatdeunchicar,sefixeazialii.
Cndnusuntfixaideprad,chicariistaudeobiceipefundulapei,subpietre
sau fixai cu ventuzele de pietre. Iarna indivizii nu se hrnesc, iar adulii nu
triescmaimultdedouveri.Reproducereaarelocnperioadamaiiunie.
Distribuie: arealul speciei cuprinde Tisa superioar i afluenii ei din Slovacia,
Ucraina, Ungaria i Romnia. Rspndirea speciei la nivel naional cuprinde
bazinul Tisa (n poriunea de frontier, Vieu i afluenii), bazinul Some
(Someul Mare i afluenii, Someul Mic i afluenii, Someul Cald, Someul),
bazinulCriurilor(CriulRepedeiafluenii,CriulNegruiafluenii),bazinul
Mure (aflueni ai Arieului, Trnava Mare, Sebe, Cerna) i bazinul Timi
(Timi).
Efectivepopulaionale:neevaluate
Relevana sitului pentru specie: probabil semnificativ, specia fiind listat ca
prezent (P) conform formularului standard al sitului, iar starea de conservare
actual,nsitesteexcelent(A).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece praiele
traversate de drumul de exploatare forestier au un debit redus i o pant
ridicat,ceeacefaceimposibilexistenaihtiofauneinacestesectoare.

II.2.2.2.SpeciidenevertebrateenumeratenanexaIIaDirectiveiConsiliului92/43/CEE

n perimetrul ROSCI0019, Climani-Gurghiu se ntlnete o faun de nevertebrate tipic


pdurilor boreale de molid (Piceetum, n asociaie cu diverse specii ierboase) i amestec
de fag cu molid i brad (Fago-Piceetum, n asociaie cu diferite specii vegetale ierboase).
Ambele habitate favorizeaz un microcimat umbros, umed i mai rece. De aceea, n acest
tip de habitate, entomofauna este mai redus calitativ dect n pajiti, de asemenea la

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

72
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

speciile de insecte ale cror larve se dezvolt n lemn viu sau putred, adulii ies din
pdure n zonele de ecoton i pajite.
Carabus (Morphocarabus) hampei hampei KSTER, 1846 (carabul mtsos)
Descriere: Lungime 25-40 mm. Corp negru sau cu luciu bronzat, armiu, albstrui, verzui
sau violet, de obicei cu marginile pronotului sau elitrelor verzui sau albstrui mai
intens.Elitrele cu striuri longitudinalae dese i fine, ce leconfer un luciu mtsos.
Biologie: Att adulii, ct i larvele sunt prdtori, vnnd n special limaci, rme i
larve de insecte n litier i pe sol. Au activitate de obicei nocturn sau dup ploaie, ziua
stnd sub pietre sau alte corpuri dure. Ierneaz n sol sau n lemn putred.
Ecologie: Pduri de molid i pajiti montane adiacente.
Rspndire: Ungaria, Romnia, Ucraina. n Romnia apare n etajul molidului din
Carpaii Orientali i Apuseni. Subspecia nominat se ntlnete n vestul Carpailor
Orientali.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: Minim. Populaia din zon este
periclitat ntr-o mica msur, exemplare putnd fi omorte accidental n timpul
lucrrilor de construcie. Procentajul de omorre a exemplarelor adulte i larve nu
depete moartea indivizilor din cauze naturale.
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)(gndacul de scoar rou)
Descriere: Lungime: 11-15 mm. Corp plat, rou cinabru. Tmplele late, cap triunghiular.
Antenele, picioarele i faa ventral negre.
Biologie: Se dezvolt sub scoara arborilor mori. Larva i adultul sunt prdtoare,
atacnd larve de Cerambycidae i Buprestidae.
Ecologie: Pduri de foioase sau conifere.
Rspndire: Frana, R. Ceh, Slovacia, Polonia, Austria, Ungaria, Yugoslavia, Romania,
Ucraina.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: Minim. Ridicarea i utilizarea lemnului
mort sau putred poate afecta populaia acestei specii.Recomandm mutarea trunchiurilor
i ramurilor groase de lemn mort n afara ariei de construcie.

Osmoderma eremita Scopoli, 1763(gndacul pustnic)


Descriere: Dimensiuni: 20-35 mm. Corp robust, brun ntunecat sau negru-cafeniu cu
luciu bronzat. La masculi capul este sculptat mai puternic, cu cte un tubercul desupra
inseriei antenei. Pigidiul convex, rotund. La femele capul este puin convex, mai mult
sau mai puin triunghiular. Tibiile anterioare prevzute cu spini pe marginile exterioare.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

73
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Biologie:Larva se dezvolt n rumeguul putred din scorburilor arborilor btrni de


caducifoliate, exceptnd qvercineele. Adulii au o activitate crepuscular sau nocturn, se
hrnesc cu scurgerile din lemnul rnit.
Ecologie: Pduri de foioase din etajul stepelor colinare pn n etajul fagului.
Rspndire: Europa, din nordul Spaniei, pn n Rusia european. Lipsete n Marea
Britanie i n rile nordice, cu excepia sudului Suediei.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: Aceast specie nu urc niciodat la
limita amestecului fag molid, de asemenea nu dein semnalri certe ale prezenei acestei
specii n aria de interes, aadar consider c aceast specie nu este periclitat de lucrrile
de amenajare a drumului forestier deoarece nu exist n zon.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)(rdaca)


Descriere: Dimensiuni: 35-80 mm. Corp castaniu ntunecat pn la negru. Dimorfism
sexual accentuat.Masculii au capul mai larg dect protoracele, prevzut cu creste
transversale, iar mandibulele lungi pn la o treime din lungimea corpului, prevzute cu
dini, asemntoare coarnelor de cerb. Femela mai mic are capul mai ngust dect
protoracele, iar mandibulele nu depesc lungimea capului.
Biologie: Larva se dezvolt n rumeguul putred din scorburilor arborilor btrni de stejar
sau gorun. Adulii au o activitate crepuscular sau nocturn, se hrnesc facultativ, cu
scurgerile din lemnul rnit.
Rspndire: Europa i Asia, exceptnd N insulelor britanice i al trilor nordice.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: minim, deoarece aceast specie este
destul de rspndit pe teritoriul Romniei i este legat de arborii btrni de qvercinee,
n urma investigaiilor n zon nu am ntlnit arbori btrni i scorburoi de gorun, deci
nu exist afectri ale populaiei de rdac.

Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758(croitorul fagului)


Descriere: Lungime: 15-40 mm. Corp cenuiu albstrui, mat, cu pete negre catifelate
marginite de o bordur mai deschis dect fondul. Antenele i picioarele albastre deschis
cu extremitile articolelor negre. Antenele sunt mai lungi decat corpul la ambele sexe, la
masculi de aproximativ 1 i mai lungi la femele cu puin mai lungi, articolele 2-5 se
termin cu smocuri de peri negri.
Biologie: Se dezvolt n special n lemn de fag, dar uneori poate fi ntlnit i n lemn de
carpen sau frasin. Prefer lemnul mort, sau arbori debilitai, atacai n prealabil de
defoliatori, arbori izolai sau la marginea ecotonului, niciodat arbori n mijlocul pdurii.
Ecologie: Marginile pdurilor btrne de fag sau amestec fag cu carpen, gorun.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

74
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Rspndire: Europa, din estul Spaniei pn n Rusia european. Lipsete n Marea


Britanie i rile nordice.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: minim, croitorul fagului se dezvolt
doar n zonele de ecoton, niciodat n profunzimea pdurii, afectarea populaiei dac are
lor este minim, doar n cazul tierilor arborilor n care se dezvolt.

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758(croitorul mare)


Descriere: Lungime: 30-50 mm. Corp castaniu ntunecat pn la negru (jumtatea
posterioar a elitrelor este castanie translucid), lucios. Antenele sunt mai lungi decat
corpul la masculi, la femele ajung pn la treimea posterioar a corpului i au n prima un
aspect noduros. Unghiul sutural al elitrelor se prelungete cu un spin. Protoracele este
puternic sculptat i are pe cele 2 laturi cte un spin.
Biologie: Se dezvolt n lemn btrn de stejar sau gorun. Prefer arborii btrni, izolati n
luminiuri sau la marginea pdurii, mai ales cei parial atacai de defoliatori sau ali
sfredelitori.
Ecologie: Pdurile btrne de stejar sau gorun.
Rspndire: Europa i Nordul Africii.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece aceast specie se
ntlnete numai n zonele joase, pn la 500-600 m altitudine, cu temperaturi medii
ridicate. n pdurile de fag sau molid exist alte specii de cerambicide cu aspect negru i
lucios cu care aceast specie poate fi confundat. Ca i specialist n coleoptere, mi
exprim totala ndoial asupra existenei speciei Cerambyx cerdo n situl ROSCI0019
Climani-Gurghiu.

Euphydrias maturna (Linnaeus, 1758)(fluturele pestri auriu)


Descriere: Anvergura: 40-50 mm. Galben-rosiatic cu pete numeroase mai nchise i mai
deschise.
Biologie: O generaie pe an n zonele mai calde, o generaie la 2-3 ani n zonele mai
reci.Zborul are loc timp ce 3-4 saptmni, de la mijlocul lui mai la mijlocul lui iulie.
Oule sunt galben aprins, de 1.5mm n diametru, i sunt depuse n grupuri pe partea
inferioar a frunzelor de frasin (Fraxinus) sau uneori plop (Populus). Larvele apar n
august. Dup hibernarea pe sol n stratul de frunze czute, larvele se hrnesc cu o mare
varietate de plante ierboase i lemnoase, printre care Veronica chamaedrys, Ligustrum
vulgare, Acer tatacicum, Populus tremula, Viburnum lantana sau Scabiosa i Plantago.
Se mut apoi pe frasin, unde se hrnete cu muguri i frunze tinere. Femelele triesc mai
mult dect masculii.Ambele sexe se hrnesc cu nectar dimineaa i seara, masculii n
general pe trenuri umede.Nu se deplaseaz pe distane mari.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

75
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Ecologie: Triete n pduri de foioase i conifere, cmpii deluroase cu vegetaie bogat


de plante i arbuti, luminiuri, poieni din mijlocul pdurilor, drumuri forestiere i
margini de pdure.
Rspndire: Specia se ntlnete din centrul Franei, sudul peninsulei Scandinave, estul
Europei Centrale, Europa de Est, nordul peninsulei Balcanice, rile Baltice, i Siberia
pn n Yakuia.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece lucrrile de construcie au
loc n pdure aceast specie nu este ameninat, dimpotriv n anii urmtori, exist
posibilitatea de locuri de nmulire de o parte i de alta a drumului, efectul devenind
pozitiv pentru specie.

Lycaena dispar (Haworth, 1803) (fluturaul rou de mlatin)


Descriere: Anvergura 20-30 mm. Masculul cu aripile dorsal roii-portocalii intens, cu
marginea inferioar brun, ventral aripile posterioare sunt cenuii cu puncte ocelate negre
i o banda portocalie n apropierea marginii externe. Femela are dorsal aripile mai
ntunecate, cu zone mai deschise, ventralasemntoare cu masculul.
Biologie: Depun ou pe plante gazd din genul Rumex, n special Rumex obtusifolius,
Rumex crispus i Rumex hydrolapathum. Omizile tinere triesc pe partea inferioar a
frunzelor. Omida adult este verde i se ascunde n timpul zilei la baza vegetaiei, pe
tulpinile plantelor sau la sol. Masculii sunt teritoriali i sedentar. Femelele au o
capacitate mare de dispersare n special cele din generaia de primvar.
Ecologie: Triete pe puni mbibate cu ap i mltinoase, la marginile cursurilor de
ap, lng canalele de irigaii, cmpii largi, precum i bancuri de nisip. Limitat la es i
poalele dealurilor (pn la 500 m).
Rspndire: Arealul speciei cuprinde Europa i nordul Turciei. Este foarte local n
colonii larg dispersate n Franta, nordul Italiei,Germania, Romania, Lituania, sudul
Finlandei, Polonia, nordul i centrul Greciei, partea european a Turciei.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: Zonele unde se construiesc drumurile
forestiere, pe versant nu se suprapun cu biotopul acestei specii, deci gradul de periclitare
este nul.

Callimorpha quadripunctaria Poda, 1761(fluturele vrgat)


Descriere: Anvergura 40-50 mm. Aripile anterioare negre cu benzi oblice albe, aripile
posterioare rosii cu puncte negre.
Biologie: Este un fluture nocturn cu activitate diurn. Se hrnete frecvent pe flori de
Eupatorium canabinum, dar i pe flori de Rubus sp.,Oreganum vulgare, sau pe diverse
specii de Menta. Perioada de zbor ncepe cu sfritul lui iunie i dureaz pn n august.

76

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Larvele se mpupeaz la suprafaa solului.


Ecologie: Prefer habitatele nu foarte uscate, umbroase dar calde, de obicei margini de
pdure bogate n vegetaie, luminiuri de pdure, margini de drumuri forestiere, margini
de praie i chiar lacuri.
Rspndire: Specia este larg rspndit n Europa, din Peninsula Iberic peste ntreaga
Europa Central i de Est pn n zona temperat a Rusiei. n nord ajunge pn n
Scandinavia, iar n sud pn n regiunea mediteranean i vestul Asiei
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul, deoarece exemplarele prefer
luminiuri i margini de pdure, iar lucrrile se desfoar n profunzimea pdurii.

Nymphalis vaualbum([Denis et Schiffermuller], 1775) (fluturele estos)


Descriere: Anvergura 55-60 mm. Aripile dorsal brune-glbui-roiatic cu pete brune mai
ntunecate i cte o pat alb n zona anterioar exterioar att la aripile anterioare, ct i
posterioare. Ventral aripile sunt brune i imit desenul scoarei de copac.
Biologie: Zboar o dat pe an, n lunile iunie/iulie i este specie migratoare. Indivizii care
hiberneaz apar prin martie/aprilie. Plantele gazd pentru larv sunt Salixsp.,Populus sp.,
Ulmus sp, Betula sp. Cnd sunt mici, larvele triesc n cuiburi din estur de mtase.
Ecologie: Habiteaz n liziere de pdure din regiunea colinar, plantaii extensive cu
pomi fructiferi i tufriuri.
Rspndire: Din estul Europei, Turcia, centrul Asiei, nord - stul Chinei, Coreea, Japonia,
sudul Canadei i nordul SUA.A fost citat n sudul Finlandei, statele Baltice, Polonia,
Republica Ceh, Slovacia, estul Austriei, Ungaria, Romnia, V Balcanilor (ultima dat
fiind raportat n 1972 n Bosnia-Heregovina) i Bulgaria (o singur dat, n 1942). Este
dificil de stabilit care sunt diferenele ntre populaiile permanente, cele migratoare i
coloniile temporare stabilite prin migraie (cele de la limita V, N i S Europei sunt prin
migraie).
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: Nul, avnd n vedere faptul c
ecosistemele de pe amplasamentul proiectului i din vecintatea acestuia sunt
necorespunztoare cerinelor ecologice ale speciei.

II.2.2.3.SpeciideplanteenumeratenanexaIIaDirectiveiConsiliului92/43/CEE

Tozzia carpathica (denumire acceptat conf. Flora Europaea: Tozziaalpina ssp.


carpathica)(iarbagtului)

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

77
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:plantsemiparazit,cretenlocuri
ierboase i umede din etajul montan mijlociu pn n cel alpin. Specia este un
geofitcarpatobalcanic,mezofit,microterm,neutrofil.Asociaiilevegetalencare
specia poate fi identificat sunt urmtoarele: Adenostylo alliariaeDoronicetum
austrriaci, Petasitetum kablikiani, ChrysosplenioCardaminetum amarae i Salici
Alnetumviridis.
Speciaestenrelaiecutipuldehabitatdeinterescomunitar6430Comuniti
deliziercuierburinaltehigrofiledelanivelulcmpiilor,pnlacelmontani
alpin.
Distribuie:speciecarpatobalcanic.
Efective populaionale:speciadezvoltpopulaiimici,dar prezente peaproape
totntinsulCarpailor.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standard al sitului n plaja de 15% 2% din efectivul populaional la nivel
naional.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul deoarece specia nu a fost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Ligulariasibirica(glbenele,curechidemunte)

Aspecte privind ecologia i etologia speciei: planta peren ce se ntlnete prin


depresiuni, lunci, mlatini, pajiti i pduri n locuri mltinoase, buruieniuri
dinlungulvilor,nregiuneamontanisubalpin.

Ligularia sibirica este cunoscut ca o component a unor turbrii mezotrofe i


chiaroligotrofe,depesubstratacid,acenozelorfontinalecuCalthapalustris,dar
i a megaforbietelor. Populaiilor de Ligularia sibirica din ara noastr li se
atribuieovechimetardiglaciarsauchiarpleniglaciarwrmian.
Specie este considerat a fi un relict glaciar n regresiune, n Europa. De
asemenea, acest taxon figureaz n Anexa I a Conveniei de la Berna, dar i n
AnexaIIaDirectiveiHabitate.

Distribuie: genul cuprinde 30 de specii (dup unii autori i mai multe)


rspndite n Eurasia. Semnalat n ar n regiunile Maramure, Cluj, Mure,
Braov,Ploieti,Bacu,Suceava.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

78
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectivepopulaionale:specierar.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standardalsituluilacelmult2%dinefectivulpopulaionallanivelnaional.

Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nuldeoarecespecianuafost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Angelicapalustris(angelicdebalt)

Aspecte privind ecologia i etologia speciei: plant ierboas rar, bienal sau
peren, rspndit pe malurile apelor line sau stagnante, bogate n substane
nutritivesaunstaiunieutrofeperiodicinundate.

Poatefiidentificatnurmtoareletipuridehabitate:
R5305ComunitidanubienecuTyphaangustifoliaiTyphalatifolia,
R5307ComunitidacodanubienecuGlyceriamaxima,
R3708ComunitidacogeticecuScirpussylvaticus,
R5309ComunitidanubienecuPhragmitesaustralisetc.
92A0GaleriideSalixalbaiPopulusalba(pduridanubienedesalciealb).

Angelicapalustrisesteospeciehigrofil,ntlnitdinsubetajulgorunuluipnn
etajulboreal(almolidului),prinpajitinmltinite,zvoaieitufiuri.
Acesttaxonfigureazndocumenteinternaionaleinaionale:Conveniadela
Berna;DirectivaHabitate;ListaRoieIUCN,ListaRoieaplantelorsuperioare
dinRomnia(Olteanu&al.1994).
Principalele ameninriconstau n: desecri i expansiunea terenurilor agricole,
incendiereavegetaiei,depozitareagunoaieloripunatulintensiv.

Distribuie: RezervaianaturalMuniiNemiralaApaRoie(BC),Rezervaia
natural Turbria LoznaDersca (BT), Poiana Arieului (CJ), LungaOjdula,
Mestecniul de la Reci (CV), Toplia, ntre Toplia i Miercurea Ciuc, Ciceu,
Snsimion (HR), Defileul Mureului: Ciobotani,BistraMureului, Rstolia
Valea Iodului,Valea Gurghiului: Lpuna, Valea Creanga Alb, Gurghiu,
Puloaia, Cava, Reghin, ntre Reghin i Solovstru, Reghin spre Beica, Valea
Secuieu,ValeaOrova(MS),DragomiretinbahnaNegoeti(BahnaMare)(NT),
AgnitaiRoraBrghiului,AgnitalaRoraCoveului,ApaudeJos,Cove,ura
Mare,Ruja(SB).

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

79
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efective populaionale: rar; La Ruja populaia este stabil, cu numeroase


exemplare, n rest populaia este n scdere din cauza desecrilor efectuate de
proprietariiterenurilor,nvedereatransformriilornterenuriagricole.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standard al sitului n plaja de 15% 2% din efectivul populaional la nivel
naional.

Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nuldeoarecespecianuafost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Marsileaquadrifolia(trifoiadebalt,trifoicupatrufoi)

Aspecte privind ecologia i etologia speciei: specie hidrofit ce se ntlnete n


staiunijoasenlacuri,apestagnanteimlatinidelaes.Substratulvariazde
lamlargilos,cupuinadaosdenisipfin,pnlapietri,acoperitpealocuricu
unstratsubireargilos.Valoareaphuluisoluluiseaflndomeniulacid.Specia
prefer n general staiuni bogat luminate sau semiumbrite (Prelli & Boudrie
1992).
AcesttaxonesteinclusnanexaISpeciideflorstrictprotejate,aConvenieide
laBernainListaRoieaPlantelorSuperioaredinRomnia(Oltean&al.,1994),
caspecievulnerabil.
Specia este supus unor presiuni antropice tot mai mari. Poluarea apelor
stagnante, desecarea zonelor mltinoase care adpostesc specia, constituie
ameninri importante pentru meninerea integritii populaiilor acestei specii.
Deasemeneauscareanaturalaacestorzone,datoritperioadelorsecetoasetot
mai prelungite, ca urmare a modificrilor climatice, este un factor care trebuie
luatncalculatuncicndsegndescmsuriledeproteciepentruaceastspecie.

Distribuie: judeele: Arad(Ineu),Giurgiu(Comana,Ghimpai),Bihor(Salonta,


Radovan),Constana,Dmbovia,Dolj(Craiova,MaluMare),Timi;lacuriledin
jurulBucuretiului,DeltaDunrii(Sulina,SfntuGheorghe)etc.

Efectivepopulaionale:esteospeciesporadicpeteritoriulRomniei.Populaiile
acesteia sunt ns n restrngere, datorit secrii sau polurii apelor stagnante
careleadpostesc.

Relevanasituluipentruspecie:populaienesemnifictiv;

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

80
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nuldeoarecespecianuafost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Cypripediumcalceolus(papuculdoamnei,babornic)

Aspecte privind ecologia i etologia speciei: specie ierboas, peren, geofit,


mezofit,micromezoterm,acidoneutrofil,heliosciadofiticalcicolcecrete
prinpduriitufiuriumbroasedinsubetajulgorunuluipnnetajulboreal(al
molidului).

Poatefiidentificatnurmtoareletipuridehabitatedeinterescomunitar:
91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
9130Pdurimoldavedefag(AsperuloFagetum)

Cypripediumcalceolusesteospecieocrotitcamonumentalnaturii.
Acesttaxonesteinclusndocumenteinternaionaleinaionale:Conveniadela
Berna; Directiva Habitate; Lista Roie IUCN, Lista Roie a plantelor superioare
dinRomnia(Olteanu&al.1994).
Principaleleameninriconstaun:defririce conducladistrugerea regimului
hidricprindrenri,punatul,prezenanecontrolataturitilorcarecolecteaz
masiv planta. Planta mai este ameninat de aciunea distrugtoare a melcului
Helixpomatia, care consum frunzele lstarilor provocnd uscarea prematur a
acestora.

Distribuie: valea Rmeului, Rezervaia Rpa Roie (AB), Cmpulung (AG),


Oneti,Buhoci,Slnic,RezervaianaturalMuniiNemira(BC),HilieuHoria,
dealul Gorovei, Dorohoi pe Plaiul Zvoritea, Baisa i endriceni, Rezervaia
natural Pdurea StuhoasaSuhru, Rezervaia natural Pdurea Tudora
(BT),Predeal,MunteleTmpa(BV),CS(inclusivBileHerculane),Novaci,Piatra
Cloani (GJ), Odorheiul Secuiesc pe dealul Flirtu, Brdeti (HR), dealul
Repedea,Ttrui,ntreCristetiiMoca,RezervaianaturalPdureaCiritei
Mirceti (IS), Bistra (MM), Baia de aram (MH), Danes, Sovata, n rezervaia
Lacul Ursu i Arboretele de pe Srturi (MS), Pngrai, Parcul forestier
VntoriNeam,Parcul NaionalMasivulCeahlu(NT),Agrbiciu, Bazna,
Biertan,bradu,Cisndioara,DumbravaSibiu,Guteria,Hosman,Media,Nou,
podu Olt, SebeOlt, Sibiu, ura Mare, Trnvioara, Vurpar (SB), Zamostea,
ClinetiCuparenco, Broteni, Cmpulung Moldovenesc, Mii Raru Codrul
Secular Sltioara, Mii Bistriei: CruceaToance (SV), Rezervaia natural
LepaZboina, Rezervaia natural Pdurea Cenaru (VN), Pogana (VS),
judeele:SJ,CJ,BN,CV,SB,BH.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

81
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Efective populaionale: manifest un declin accentuat pe ntreg arealul de
distribuie geografic n aproape toate statele din Europa. Declinul este cu att
mai mare, cu ct ne apropiem de limitele sudvestice ale arealului, astfel c
specia mai formeaz populaii, relativ stabile, doar n zonele de taiga din
Norvegia,Suedia,Finlandainctevadintrestatelebaltice.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standardalsituluilacelmult2%dinefectivulpopulaionallanivelnaional.

Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nuldeoarecespecianuafost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Campanulaserrata(clopoei)
Aspecte privind ecologia i etologia speciei: specie endemic (carpatic) de
clopoei.Estefrecventdinetajulfaguluipnncelalpin,npajitiitufriuri.
Specie hemicriptofit, nflorete ntre iulie i septembrie. Fa de factorii de
mediu este mezofit, oligotrof mezotrof, slab moderat acidofil. Este
prezentnasociaiiinclusenCampanuloJuniperetum,PotentilloNardion.
Campanulaserratapoatefiidentificatnurmtoareletipuridehabitatedeinteres
comunitar: 6230* Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi
silicioase (R3609 Pajiti sudest carpatice de poic (Nardus stricta) i Viola
declinata i R3608 Pajiti sudest carpatice de Scorzonera rosea i Festuca
nigrescens)i6520Fneemontane(R3801PajitisudestcarpaticedeTrisetum
flavescensiAlchemillavulgaris).
Distribuie: specie carpato balcanic cu areal n Cehia, Slovacia, Polonia,
RomniaivestulRusiei.
Efective populaionale: specia este relativ constant n pajiti i tufriuri din
etajulmontanisubalpin,deobiceicuabundenredus.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standard al sitului n plaja de 15% 2% din efectivul populaional la nivel
naional.
Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul deoarece specia este
caracteristic habitatului existent pe amplasamentul proiectului sau n
vecintateaacestuia

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

82
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Irisaphyllassp.hungarica(stnjenel)

Aspecte privind ecologia i etologia speciei: plant erbacee peren ce se


instaleaznpajitinaturalestepice,pestncriicalcaroase,nsoritesaupeloess,
npoienilepdurilortermofile.

EstelistatnConveniadelaBerna,nDirectivaHabitate92/43/EEC,nOrdonana
deUrgenaGuvernuluiRomnieinr.236/2000.

Principala ameninare const n schimbarea modului de folosin a terenurilor


unde crete aceast specie. n zona montan unde crete specia ameninarea o
constituiecolectareadectreturitisaulocalnicipentruaoferiflorile.

Distribuie: jud. Maramure: Masivul Preluca, jud. Cluj: rezervaia natural


Cheile Turzii, ClujNapoca, Cojocna, Gherla i Boju, rezervaia natural
Fnaele Clujului, jud. Mure: valea Slardului, rezervaia Zau de Cmpie,
FneeledepedealulCorhan,jud.Harghita:OdorheiulSecuiesc,Brdu,Drjiui
Mereti, jud. Covasna: Tg. Secuiesc la Ruseni, jud. Braov: Braov pe dealul
Stejriul Mare, Muntele Tmpa, Racou de Jos pe dealul Tipeiului, jud. Sibiu:
dealul Zackel, Dumbrveni, Guteria, Media, Merghindeal, Podu Olt, Roia,
Slimnic,uraMare,Tlmaciu,TrnavaiTrnvioara,jud.Alba:ValeaFeneului,
Rimetea, Poiana Aiudului i Alba Iulia pe dl. Bilac, jud. Hunedoara: Cheile
Crciuneti, Cheile Cibului i Cheile Bcia, jud. Satu Mare: Scrioara Nou,
SanisluiCiumeti,CmpiaNirului,Btarci,TurulungViiiFoieni,jud.Bihor:
rezervaia Defileul Criului Repede pe dealul Mgurii, Bratca, jud. Arad:
Hlmagiu,Hlmgel,ntreIoseliBaltele,dealulTuroiidealulGorgana,jud.
Dolj: Craiova la imnic i Breasta, jud. Arge: Cheile Mari ale Dmboviei, jud.
Buzu:rezervaiaPclele,Moldova(incl.jud.Galai:pdureaRediuVasilachela
Jorti, Pechea, pdurea Blatu la Slobozia Conachi, Suceveni, pdurea
GrboaveleGalai), jud. Vrancea: Domneti, jud. Vaslui: rezervaia Fnaurile
Glodeni i rezervaia natural Pdurea Blteni, jud. Neam: rezervaia
MunticeluCheile ugului, jud. Iai: rezervaia natural Valea lui David
Miroslava,ValeaLung,FnaurileBrca,Cristeti,Vulturi,Mrzeti,Aroneanu,
Ungheni, Cucuteni, Dumeti, Hoiseti, Stnca, Coada Stncii, Stroeti i Tg.
Frumos,jud.Botoani:PdureniidealulRca,Clrai,jud.Suceava:rezervaia
Ponoare Bosanci, Ipoteti, dealul Strmbu, Climui, Blcui, Botoania i
Gineti, jud. Tulcea: FloretiHoria; Munii: Trascului pe Piatra Urdaului,
BihorVldeasa n Cheile Someului Cald, Bucegi: ZnoagaLuccil, Colii lui
Barbe,Vnturi,DobretiiClaiacuBrazi,MasivulCozia:ntrevileTurneanui
v.Armsarului,HmapeMunteleSuhard,Nemira,CheileBicazului.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

83
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efective populaionale: specia crete ca indivizi izolai, rspndii n pajiti


uscateipestncrii,dinzonastepeipnnetajulmontaninferior.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standard al sitului n plaja de 15% 2% din efectivul populaional la nivel
naional.

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul deoarece specia este


caracteristic habitatului existent pe amplasamentul proiectului sau n
vecintateaacestuia

Drepanocladusvernicosus
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:specierardemuchifoliaceucare
cretenzoneleumede,mlatinicurogoz,izvoare,subformaunortufelaxede
culoare verde brun (de la griverde glbui n stadii mai tinere, pn la rou
maroniu, la cele maibtrne) cu aspect uor strlucitor, cu tulpinie pn la 15
cm,curbatenparteadesusicuramificaiidecca.1cm.
Drepanocladusvernicosus este ntlnit n locuri cu pH neutru pn la uor acid,
bogate n baze, dar srace n calcar, deschise pn la uor umbrite, n
permanen reci i umede, n mlatini de mic adncime i intermediare, n
pajitiumedesaunzonelesedimentarealemarginilordelacuri.
Crete n asociaii cu specii mici de Carex, Schoenus nigricans i alte specii
caracteristicemlatinilor,cumarfiCampyliumstellatumiScorpidiumscorpioides,
imuchihepaticicaLeiocoleabantriensis.
Distribuie:specierar,darlargraspnditnntreagaEurop.
Efective populaionale: n Romnia nu sunt publicate studii care s permit
evaluareamrimiipopulaiilorlanivelnaional.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standardalsituluilacelmult2%dinefectivulpopulaionallanivelnaional.
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nuldeoarecespecianuafost
gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia
Dicranumviride
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:speciedemuchicecretenpduri
defoioasepelemnputred,labazatrunchiurilordecopaci,rarperocisilicioase.

84

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

SpeciaesteinclusinListaRoieabriofitelordinRomnia(tefnu&Goia).
La nivel european i pe teritoriul Romniei, principala ameninare este
reprezentatdetierilemasivecaresefacnpduriledefoioase.
Distribuie: specia este sporadic n Europa Central pn n Scandinavia i
lipsete n vestul i sudul Europei. Distribuie n Romnia: Muntele Gina,
MunteleMuncel,MuniiZaranduluiValeaCladova,MuniiibleuluiValea
Mestecniului, Piciorul Arsurii, Vrful Pltini, Munii Galaiului spre Rodna,
IlvaMare,Cona,MlatinaBlbitoarea,Cojocna,ValeaAlmaului,Gilu,Ciuc,
Bixad, Tunad, Trei Scaune, Reci, Deva, Valea prului Pngrcior, Mlatina
Cona,CodrulSecularSltioara,Giumalu,TinovulPoianaStampei.
Efective populaionale: dup tefnu S., dei sunt multe citri ale speciei din
Romnia,prezenanacestezonetrebuieverificaticonfirmat,plantaputnd
fiuorconfundatcualtespeciideDicranum.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standardalsituluilacelmult2%dinefectivulpopulaionallanivelnaional.
Efectulimplementriiproiectuluiasupraspeciei:nesemnificativ
Meesialongiseta
Aspecteprivindecologiaietologiaspeciei:muchicecretenturbrii,printre
speciideSphagnum,DrepanocladusiHamatocaulis.
SpeciaesteinclusinListaRoieabriofitelordinRomnia(tefnu&Goia).
La nivel european i pe teritoriul Romniei, principala ameninare este
reprezentatdedesecareamlatinilordeturb.
Distribuie: ntre Arinie i Bile Bora, Munii Rodnei, Corongi, Ineu, Lacul
Lala, Turbria Cona, Munii arcu, Muntele Bistricioara, Bile Srate Turda,
Cplnia, Tinovul Moho, Muntele Tomnatec, Munii Climani, ntre Muntele
Blana i Muntele Nucet, Munii Fgra, circul glaciar Blea, valea Arpaului,
MuniiCibinului,Muma,Mgura,Prejba,Nocrich,MuniiRetezat,TulJudele,
LaculGaleu.
Efectivepopulaionale:specierar.Lanoinuamaifostregsitdefoartemult
timp.
Relevana sitului pentru specie: semnificativ, efectiv evaluat n formularul
standardalsituluilacelmult2%dinefectivulpopulaionallanivelnaional.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

85
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Efectul implementrii proiectului asupra speciei: nul deoarece specia nu a fost


gsitpeamplasamentulproiectuluisaunvecintateaacestuia

Tabelnr.10IdentificareaspeciilordeinteresconservativlanivelulSCI
ClimaniGurghiuposibilafiafectatecaurmareaimplementriiproiectului

Cod

Specie

Prezent (P)/ potenial


prezent (PP)/ absent (A) n
perimetru analizat

Prezent (P)/ potenial


prezent (PP)/ absent (A)
n vecintatea perimetrului
analizat

Specii de mamifere
1355

Lutra lutra

1308

Barbastella barbastellus

1304

Rhinolophus ferrumequinum

1324

Myotis myotis

1307

Myotis blythii

1352

Canis lupus

PP

1361

Lynx lynx

PP

1354

Ursus arctos

PP

1310

Miniopterus schreibersi

Specii de amfibieni i reptile


1193

Bombina variegata

2001

Triturus montandoni

PP

1166

Triturus cristatus

PP

Specii de peti
1138

Barbus meridionalis

1122

Gobio uranoscopus

1163

Cottus gobio

1105

Hucho hucho

1146

Sabanejewia aurata

4123

Eudontomyzon danfordi

PP

Specii de nevertebrate
1087

Rosalia alpina

PP

1052

Euphydryas maturna

PP

PP

1060

Lycaena dispar

PP

1078

Callimorpha quadripunctaria

PP

PP

1086

Cucujus cinnaberinus

1083

Lucanus cervus

4012

Carabus hampei

PP

PP

4039

Nymphalis vaualbum

4054

Pholidoptera transsylvanica

1084

Osmoderma eremita

1088

Cerambyx cerdo

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

86
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Specii de plante
4116

Tozzia carpathica

1758

Ligularia sibirica

1617

Angelica palustris

1428

Marsilea quadrifolia

1902

Cypripedium calceolus

4070

Campanula serrata

4097

Iris aphylla ssp. hungarica

1393

Drepanocladus vernicosus

1381

Dicranum viride

PP

PP

1389

Meesia longiseta

II.2.2.4.Tipuridehabitatedeinterescomunitarprezentenzonaproiectuluiin
imediataapropiere

91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)
CodhabitatcorespunztorclasificriidinRomnia:R4101,R4103,R4104,R4108,
R4109,R4116.
Descriere
Acesttipdehabitatgrupeaz:pduriledemolid(Piceaabies),fag(Fagussylvatica)
ibrad(Abiesalba)cuPulmonariarubra;pduriledemolid(Piceaabies),fagibrad
(Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii; pdurile de fag i brad cu Pulmonaria
rubra; pdurile de fag i brad cu Leucanthemum waldsteinii; pdurile de fag cu
SymphytumcordatumipduriledefagcuPhyllitisscolopendrium.

Distribuieirspndire
HabitatulsentlnetenetajulnemoraldinntreglanulMilorCarpai.
I. Carpaii Meridionali: Mii Bucegi, Mii Leaota, Mii Piatra Craiului, Mii
Cpnii, Mii Cindrel , Mii Latoriei, Mii Lotrului, Mii Parng, Mii
ureanu,MiiCernei,MiiGodeanu,MiiMehedini,MteleMic,MiiRetezat,
Miiarcu,MiiVlcan,MasivulCozia,MiiFgra,MiiIezerPpua,Mii
aga.
II. Carpaii Occidentali: Mii Apuseni, Mii Bihorului, Mii CodruMoma, M
tele Gina, Mii Gilului, Mtele Mare, Mii Mese, Mii Metaliferi, Mii
PdureaCraiului,MiiPlopi,Miiimleu,MiiTrascului,MasivulVldeasa,
Mii Zarandului, Mii Poiana Rusc, Mii Almajului, Mii Aninei, Mii
Dognecei,MiiLocvei,MiiSemenic.
III.CarpaiiOrientali:MiiGrbova,MiiBaraolt,MiiBodoc,MiiBretcului,
Masivul Ciomatu, Masivul Ciuca, Mii Grohoti, Mii ntorsurii, Masivul

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

87
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Penteleu,MiiPerani,MasivulPiatraMare,MasivulPostvarul,MiiSiriu,M
iiTtaru,MiiVrancei,MiiBrgu,MiiGuti,MiiIgni,MiiLpuului,
MiiMaramureului,MiiOa,ObcinaBrodinei,ObcinaFeredeu,ObcinaMare,
Obcina Mestecni, Mii Rodnei, Mii Suhard, Mii ible, Mii Climani,
MasivulCeahlu,MiiCiucului,MiiGiumalu,MiiGiurgeu,MiiGomanu,
Mii Gurghiu, Mii Harghita, Mii Hma, Mii Nemira, Mii Raru, Mii
Stnioarei,MiiTarcu.

Caracteristicialesituluiifactorilimitativi
Altitudine:(500)6001400(1450)m.
Clima:Tmedieanual=8,03,00C,P=7501200mm/an.
Relief: versani slab pn la puternic nclinai cu expoziii diferite, platouri,
culmi,vlceleumede,coame,funduridevi.
Substrat: fli, conglomerate, isturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive i
metamorfice,bazice,intermediare,raracide.
Soluri: eutricambosol, luvosol, stagnosol, litosol, rendzine, districambosol,
superficialepn la profunde, mai mult sau mai puin gleizate, oligo
mezobazice, mezoeubazice, eubazice, mezotrofice, eutrofice, slabscheletice
pnlascheletice,slabacideacide,jilavepnlaumede.
Factori limitativi: doborturi de vnt, viituri, exploatri forestiere iraionale,
ilegale,punatintensiv,poluareaecosistemelorforestierecudeeuriindustriale
i menajere, incendieri, intensificarea activitilor de turism, colectarea
necontrolataspeciilordeplantecuvaloareeconomic.

Specii cheie (caracteristice i dominante): Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica,
Abiesalba,Acerpseudoplatanus,Pulmonariarubra,Symphytumcordatum,Cardamine
glanduligera (syn. Dentaria glandulosa), C. bulbifera, Leucanthemum waldsteinii,
Ranunculus carpaticus, Phyllitis scolopendrium, Aconitum moldavicum, Hepatica
transsylvanica, H. nobilis, Galium odoratum, Actaea spicata, Asarum europaeum,
Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Saxifraga rotundifolia, Silene heuffelii,
Hieracium transsylvanicum, Festuca drymeia, Calamagrosis arundinacea, Luzula
luzuloides.
Speciiimportante:Neottianidusavis,Epipogiumaphyllum,Cephalantherarubra,
Dactylorhizasaccifera,Hepaticatranssylvanica,Symphytumcordatum,Ranunculus
carpaticus,Aconitummoldavicum.

Cenotaxonivegetaliasociaihabitatului
Pulmonario rubraeFagetum (Soo 1964) Tauber 1987 (inclusiv subas.
taxetosumbaccataeComesetTauber1977);
LeucanthemowaldsteiniiFagetum(Soo1964)Tauber1987;

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

88
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Symphyto cordatiFagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae


Hodoreanu1981);
PhyllitidiFagetumVida(1959)1963.

Msurideconservare/ameninri
limitarea influenelor antropice (punat, turism, exploatarea resurselor
pdurii);
tierideconservareipromovarearegenerriinaturalecuspeciinativeinsitu;
evitareasubstituiriispeciilornativecuspecii,,repedecresctoarenzonelen
caresaufcutdefririiraionale,nvedereapreveniriifenomenelordeeroziune
asolului;
monitorizarea siturilor astfel nct s se asigure regenerarea i dezvoltarea pe
calenaturalapdurilor.

II.3. Descrierea funciilor ecologice ale speciilor i habitatelor de interes


comunitarafectate(suprafaa,locaia,speciilecaracteristice)iarelaieiacestoracu
ariilenaturaleprotejatedeinterescomunitarnvecinateidistribuiaacestora
Funciileecologicegeneralealehabitatelorsunt:

Funciadeproducie;

Funciamediogenidereglaj(reglajulclimatului,reglajulhidric,reglajul
pedogenezei,reglajulcircuitelorbiogeochimiceireglajulzgomotelor);

Funciadeprotecieiconservare;

Funciadeinformaie;

Funciapsihosanogenetic.

Dacfunciilegeneralealehabitatelorsuntdestuldecunoscuteidocumentate,
nu acelai lucruse poate spune despre funciile diferitelor specii pe care aceste
habitate le adpostesc. Funciile ecologice ale speciilor i habitatelor de interes
comunitar potenial afectate la nivelul SCI ClimaniGurghiu i SPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului,relaiaacestoracuceledousituri,precumi
distribuia acestora, vor putea fi cuantificate doar ca dup derularea unor
activiti specifice de inventariere i cartare a tipurilor de habitate de interes
comunitar i a speciilor de interes conservativ i a habitatelor corespunztoare
acestorasubaspectecologic.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

89
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Pentru aceasta, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, n calitate de


administrator al siturilor Natura 2000, a elaborat un proiect ce vizeaz
desfurarea de activiti de inventariere i cartare a habitatelor i speciilor de
interes comunitar, n vederea dezvoltrii unui plan de management integrat al
celor dou arii naturale protejate de interes comunitar. Proiectul urmeaz a fi
finanatprinPOSMediuiimplementatctmaicurndposibil.

II.4.Stareadeconservareaspeciilorihabitatelordeinterescomunitar
Starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar pentru care
aufostdesemnateClimaniGurghiuiSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului,a
fost estimat iniial n faza de propunere a acestor situri, n baza surselor de
informaii, adesea minime, existente la acel moment. Starea de conservare
estimatalacestorentitideinteresconservativlanivelcomunitaresteprezentat
nTabelelenr.1,3i5,pecoloanaConsevare.
Pentru SCI ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i Munii Giurgeului,
evaluarea real a strii de conservare a habitatelor i speciilor de interes
conservativ revine ca sarcin structurii de administrare a sitului, respectiv SC
OcolulSilvicdeRegimGheorgheniSA.Structuradeadministrareaelaboratun
proiect ce urmeaz a fi finanat prin POS Mediu axa prioritar nr. 4 i care
vizeazprintrealteleelaborareaunuiplandemanagementintegratpentrucele
douariiprotejate.
n concluzie, cunotiinele privind starea real de conservare a speciilor pentru
careaufost desemnate celedousituri Natura2000 nu trebuie sse bazeze pe
date istorice, generale i adeseori perimate, ci trebuie dobndite n urma unor
evaluri de actualitate, n baza unor metodologii specifice, eficiente i, pe ct
posibil,unitarelanivelnaional.

II.5. Date privind structura i dinamica habitatelor i populaiilor de specii


afectate(evoluianumericapopulaieincadrularieinaturaleprotejatedeinteres
comunitar, procentul estimativ al populaiei unei specii afectate de implementarea
PP,suprafaahabitatuluiestesuficientdemarepentruaasigurameninereaspeciei
petermenlung)
Aceste date nu exist n prezent. Singurele informaii existente i doar cu un
caracter orientativ, avnd n vedere modul n care a fost implementat reeaua

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

90
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

ecologic european Natura 2000 n Romnia, sunt cele privind efectivele


estimatenformularelestandardNatura2000aleSCIClimaniGurghiuiSPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului.
Dateprivindstructuraidinamicahabitateloripopulaiilordespeciilanivelul
celor dou situri Natura 2000 pot fi obinute doar ca urmare a colectrii,
prelucrriiianalizriiunuisetdeinformaiideactualitatedinteren.
Primeledate,deactualitateibazateefectivpeactivitateadeobservarenteren,
vor fi obinute ca urmare a implementrii de ctre administratorul ariilor
protejate a unui proiect ce va fi finanat prin POS Mediu i ce vizeaz
inventariereaicartareahabitatelorispeciilordeinteresconservativlanivelul
SCIClimaniGurghiuiSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului.
Cutoateacestea,caurmareaefecturiiobservaiilorntereniavndnvedere
aspecteletratatelaseciunileanterioare,considermcniciuntipdehabitatei
nicio specie de interes conservativ la nivelul siturilor Natura 2000 nu va fi
afectatsemnificativcaurmareaimplementriiproiectului.

II.6.Relaiistructuraleifuncionalecarecreeazimeninintegritateaariilor
naturale protejate de interes comunitar SCI ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i
MuniiGiurgeului
Integritateauneiarieinaturaleprotejatedeinterescomunitar este afectatdac
prin implementarea unui plan/proiect se reduce semnificativ suprafaa
habitatelor i/sau numrul exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se
ajunge la fragmentarea puternic a habitatelor de interes comunitar i sau a
habitatelorspecificedinpunctdevedereecologicietologic,dupcaz,speciilor
de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta
integritatea unui sit Natura 2000 dac acesta induce un impact negativ asupra
factorilor care determin meninerea strii favorabile de conservare a ariei
naturale protejate de interes comunitar sau dac produce modificri ale
dinamicii relaiilor care definesc structura i/sau funcia ariei naturale protejate
deinterescomunitar.
Relaiile structurale i funcionale care creeaz i menin integritatea acestor
situri Natura 2000 nu au fost stabilite. Date concrete privind integritatea SCI
ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i Munii Giurgeului i evaluarea
relaiilor structurale i funcionale care creeaz i menin integritatea acestor

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

91
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

situri Natura 2000 pot fi obinute doar ca urmare a colectrii, prelucrrii i


analizriiunuisetdeinformaiideactualitatedinteren.
Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar poate fi afectat
dac un plan sau un proiect poate, independent sau cumulat cu alte
planuri/proiecte,sconducla:

reducerea semnificativ a suprafeei unuia sau mai multor tipuri de


habitatedeinterescomunitardinperimetrulsituluiNatura2000;

reducerea semnificativ a suprafeei habitatelor i/sau numrul


exemplarelorspeciilordeinterescomunitar;

fragmentareasemnificativahabitatelordeinterescomunitar;

fragmentarea semnificativ a habitatelor corespuztoare din punct de


vedereecologicspeciilordeinterescomunitar;

apariiaunuiimpactnegativsemnificativasuprafactorilorcaredetermin
meninerea strii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de
interescomunitar;

producerea de modificri ale dinamicii relaiilor care definesc structura


i/saufunciaarieinaturaleprotejatedeinterescomunitar.

Evaluarearelaiilorstructuraleifuncionale carecreeazimenin integritatea


SCI ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i Munii Giurgeului i revine ca
sarcinstructuriideadministrareasituluiNatura2000,structurceurmeazs
implementezenacestsensunproiectcevafifinanatprinPOSMediu.

II.7.ObiectiveledeconservarealeSCIClimaniGurghiuiSPADepresiuneai
MuniiGiurgeului
Conformart.4pct.34dinOUGnr.57/2007aprobatcumodificrideLegeanr.
49/2009, definiia planului de management al unei arii naturale protejate este
urmtoarea: documentul care descrie i evalueaz situaia prezent a ariei naturale
protejate, definete obiectivele, precizeaz aciunile de conservare necesare i
reglementeaz activitile care se pot desfura pe teritoriul ariilor, n conformitate cu
obiectiveledemanagement.
Obiectiveledeconservarealeuneiariinaturaleprotejatedeinterescomunitarau
n vedere meninerea i/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

92
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

speciilorihabitatelordeinterescomunitar.Stabilireaobiectivelordeconservare
serealizeazinndusecontdecaracteristicilefiecreiariinaturaleprotejatede
interes comunitar (reprezentativitate, suprafaa relativ, populaia, statutul de
conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de
interescomunitar,dupcumsaartatnparagrafulanterior.
Siturile Natura 2000 SCI ClimaniGurghiu i SPA Depresiunea i Munii
Giurgeuluinubeneficiaznprezentdeexistenaunuiplandemanagementi,
caatare,pnnmomentuldefa,nuaufoststabiliteobiectiveledeconservare
specificecelordousituri.Deasemenea,nuaufostaprobatedectreministerul
de resort nici msurile minime de conservare stabilite de ctre structura de
administrareasiturilorNatura2000.
nsenscelormenionatemaisus,doardupimplementareaproiectuluianterior
amintitsevorputeaidentificaobiectiveledeconservarepentruceledousituri
Natura2000.

II.8. Descrierea strii actuale de conservare a siturilor Natura 2000 SCI


ClimaniGurghiuiSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului
Evaluareastriideconservareauneiariinaturaleprotejateconst,celpuin,n
nsumarea strii de conservare a habitatelor naturale i a specilor de interes
conservativi/sauprotectiv,directcorelatcupresiunileantropiceinaturaledin
prezent.
PentrucuantificareastriirealeactualedeconservareaunuisitNatura2000este
necesar realizarea unei evaluri de baz riguroase, acesta fiind punctul de
calibrare de la care, ulterior, prin activiti specifice de monitorizare a
componentelorbiologicedeinteresconservativ,seva puteaevaluaabaterea de
lastareadeconservareiniial(practicstareadeconservarelaunmomentdat).
Evaluarea strii de conservare iniial va fi realizat tot ca urmare a
implementriiproiectuluilacaresafcutreferirenseciunileanterioare.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

93
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

III.IDENTIFICAREAIEVALUAREAIMPACTULUI
Conform legislaiei n vigoare, la elaborarea studiului EA trebuie luate n vedere
urmtoareletipurideimpact:
1.directiindirect;
2.petermenscurtsaulung;
3.dinfazadeconstrucie,deoperareidedezafectare;
4.rezidual;
5.cumulativ

Tipuriledeimpactsuntprezentatefunctiedeparametriifatadecaresefaceraportarea,
sianume:

a.scara(perioada)detimp:
impactpetermenscurt(01an),
mediu(15ani)si
lung(maimultde5ani).
b.ariadeaplicare:
impactsingularalproiectului,
impactcumulativ(mpreunacualteplanurisi/sauproiecterelevante
invecinatate).
c.efectexercitat:
impactdirect;
impactindirect.

Toate efectele poteniale asupra speciilor de interes comunitar, identificate pentru


fiecare activitate care este supus evaluarii impactului sunt analizate pentru a se
determinavaloareaimpactuluifinal.
Valoareaimpactuluireprezintrelaia:Impact=ConsecinXProbabilitate
Consecinelesuntevaluatepebazavalorilorurmtoareimatrici:

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

94
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Tabelnr.11
Prezentareaconsecintelor
Valoare Graddeafectare Consecinta riscului asupra speciilor de interes
comunitar
5
Dezastruos
Dispariia a 81100% din specii sau reducerea
populatiilorlocalecuacestprocent
4
Foarteserios
Disparitia a 6180% din specii sau reducerea
populatiilor
localecuacestprocent
3
Serios
Disparitia a 4160% din specii sau reducerea
populatiilor
localecuacestprocent
2
Moderat
Disparitia a 2140% din specii sau reducerea
populatiilor
localecuacestprocent
1
Nesemnificativ
Disparitiaa020%dinspeciisaureducereapopulatiilor
localecuacestprocent

Categoriiledeprobabilitatesuntceledescrisentabeluldemaijos:

Tabelnr.12
Valoare
Probabilitate
Descriere

5
Inevitabil
Efectulvaapreasigur
4
Foarteprobabil
Efectulaparefrecvent
3
Probabil
Efectulaparecufrecvenredus
2
Improbabil
Efectulapareocazional
1
Foarteimprobabil
Efectulapareaccidental

Matricea de impact, calculat n funcie de probabilitatea apariiei pericolului i a


consecintelormaximprevizibileseprezintaastfel:

Analiza nivelului impactului este fcut n funcie de consecinele si probabilitatea


fiecaruiefectidentificatinndcontidegraduldeireversibilitatealefectelorexercitate
n vederea evaluarii finale. Produsul acestor doua caracteristici este definit ca nivel al
impactuluifinal.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

95
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Tabelnr.13
Matriceadeimpact

Inevitabil

10

15

20

25

Foarteprobabil

12

16

20

Probabil

12

15

Improbabil

10

Foarteimprobabil

Serios

Foarteserios

Dezastruos

Probabilitatea

Moderat

Nesemnificativ

Consecine

Valoareaimpactuluiestereprezentatdupcumurmeaz:

Nivelulimpactului

Semnificativ(1225)

Moderat(512)

Nesemnificativ(14)

Caurmareaanalizeiactivitatilorcepotaveaefectenegativeasupramediului,conform
matriceideimpact,saupututobtinevalorileimpacturilorindividuale,asacumaufost
identificatemaisus,acesteafiindurmatoarele:
Tabelnr.14

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

96
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Impact

Termenscurt

Termenmediu

Termenlung

direct indirect direct indirect direct indirect

Singular

Cumulativ

Sepoateobservaastfel,capentruactivitatilecaresuntefectuatepetermenscurt,nivelul
impactuluidirectestenesemnificativ,deoareceacesteactivitati,desiauunusorimpact
negativ,esteexercitatdoarpetermenscurt.
Petermenscurt,ncazulimpactuluiindirectesterezultatulactivitatilordetransportal
materialelordeconstructii,autilajelor,deseurilorsiapersonaluluinvedereasustinerii
etapelor de amenajare si constructie. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste
activitatipresupununderanjnesemnificativpentruarealultranzitat.
ImpactuldirectalproiectuluilanivelulntregiireeleNatura2000,consideramcaeste
nesemnificativpentruhabitatelespeciilorpentrucareaufostinstituiteariileprotejatede
interescomunitar.
Tabelnr.15

Temporare

Permanente

Termenlung

Termenscurt

Termenmediu

Sinergice

Cumulative

mediuafectate

Secundare

Aspectede

Semnificative

Posibileefecteasupramediului,elementealeacestuia

Psri

Amfibieni

Reptile

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

97
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Habitateripariene

Ap

Aer

Sol

Peisaj

Relaiidintreacestea

TOTAL

*efectexistent;lipsefect
Analizndtabeluldemaisus,putemvedeacefectelecelemaimarisuntcelelegatede
construcia drumurilor, respectiv organizarea de antier i procesele efective de
transport i de construire. Dac viitorul constructor va ine cont de cele prezentate n
acest studiu, preconizm, c efectele negative pot fi reduse pn la nivelul de
nesemnificativ.

III.1.Analizaecologicaamplasamentuluivizatdeimplementareaproiectului
Localizarea amplasamentului obiectivului de investiii se afl n partea inferioar a
bazinuluipruluiItalianu,U.P.VIIISirod.,nzoneinaccesibile,fiinddificilrealizarea
lucrrilorstabiliteprinamenajamentulsilvic.
nurmadesfurriiactivitiintereniaanalizriidatelordinamenajamentelesilvice
cu privire la tipul de pdure, compoziia arboretelor, flora indicatoare, suprafaa
unitilor amenajistice, vrsta arboretelor etc. sa constatat, conform clasificrii
naionale,prezenapeamplasamentulanalizataurmtoarelortipuridepdure/habitate
(Vezitabelulnr..5,pag.22)

III.2.Vegetaiadinzonaimplementriiproiectului

Cenotaxon:PulmonariorubraeAbietiFagetumSoo1962

HabitatNatura2000:91V0Pduridacicedefag(SymphytoFagion)

Habitat, sensu Donita et al., 2005: R4211 Padurisudestcarpaticedemolid(Piceaabies)si

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

98
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

brad(Abiesalba)cuPulmonariarubra

Descriereatipuluidehabitat
Padurile de fag cu brad in amestec cu molidul sunt prezente in partea superioara a
etajului montan mijlociu, la altitudini cuprinse intre 9001300 m. Climatul acestor
statiuniesteapropiatdecelalmolidiselor(temperaturimediianualecuprinseintre14o
C si precipitatii care variaza de la 900 la 1200 mm). Specia caracteristica si care
diferentiaza acest tip de padure fata dee cele din Alpi este Pulmonariarubra. Structura
vertical cuprinde trei straturi, bine individualizate. Stratul arborescent are ca specii
codominante pe brad (Abies alba) si fag (Fagus sylvatica). Sinuzia arbustiva, mai putin
dezvoltata, este alcatuita din Loniceranigra, Rubusidaeus, Sorbusaucuparia si Sambucus
racemosa. Stratul erbaceu este alcatuit din specii nemorale, dintre care celmai frecvent
apar(sirealizeazaoacoperiremediede2025%)sunt:Asperulaodorata,Oxalisacetosella,
Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea. Alaturi de acestea endemitele carpatice
SymphytumcordatumsiDentariagladulosaconferaindivitualitefitogeograficaacestuitip
depadure.

Ridicareafitocenoticefectuatpeamplasamentulproiectului,carecuprindeun
numrde32despeciideplante,ilustreazstructuraspecificaacestuitipdehabitat.

Acoperireageneral(%)
Acoperireastratuluiarborescent(%)
Acoperireastratuluiarbustiv(%)
Acoperireastratuluiierbos(%)

Stratularborilor
Fagussylvatica
Piceaabies
Acerpseudoplatanus
Ulmusminor
Stratularbustiv
Rubushirtus
Sorbusaucuparia
Ribesuvacrispa
Rubusidaeus
Daphnemezereum
Stratulregenerativ
Piceaabies
Abiesalba
Fagussylvatica
Stratulierbos
Mercurialisperennis

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

80
75
25
25

4
1
+
r
2
r
r
r
+
r
+
+
r

99
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Anemonenemorosa
Galeopsispubescens
Pulmonariamollis
Salviaglutinosa
Symphytumcordatum
Circaeaalpina
Polystichumaculeatum
Galeopsisspeciosa
Pulmonariarubra
Poanemoralis
Stellarianemorum
Geraniumrobertianum
Tussilagofarfara
Corylusavellana
Cystopterisfragilis
Dryopteriscarthusiana
Oxalisacetosella
Phegopterisconnectilis
Gymnocarpiumdryopteris

r
r
r
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Attpeamplasamentulproiectului,ctinvecintateaacestuiaaumaifostidentificate
urmtoarele specii de plante: Poa palustris, Glyceria plicata, Scirpus sylvaticus, Carex
brizoides, Equisetum arvense, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Trifolium pratense,
Leucanthemum vulgare, Lysimachia nummularia, Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum,
Plantago major, Cardamine amara, Milium effusum, Scrophularia nodosa, Caltha palustris,
Festuca gigantean, Luzula pilosa, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Fragaria vesca,
Hypericummaculatum,Prunellavulgaris,Epilobiummontanum,Glechomahirsuta,Impatiens
nolitangere, Polygonum persicaria, Solanum dulcamara, Stachys sylvatica, Carex sylvatica,
Myosotissylvatica,Menthaspicata.

III.3. Prognoza privind modificrile induse de implementarea proiectului asupra


efectivelorpopulaionalealespeciilordeinterescomunitariasupradistribuieiacestorala
nivelulsiturilorvizatenproiect
Ca urmare a efecturii observaiilor n teren i avnd n vedere aspectele tratate la
seciunea II.2.1. Dateprivindprezena,localizarea,populaiaiecologiaavifauneideinteres
comunitar la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului prezente pe suprafaa i n
imediatavecintateaamplasamentuluivizatdeimplementareaproiectuluiconsiderm:
n faza de construcie a proiectului, urmare a corelrii datelor prelevate din teren cu

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

100
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

aspecteleprivindecologiaietologiaavifauneideinterescomunitarlanivelulSPAului,
cu densitile medii relative populaionale ale acestor specii, precum i cu bonitatea
habitatelor din punct de vedere al cerinelor ecologice (tipul pdurii i vrsta
arboretelor),estimmcesteposibileliminareaunorcuiburiaparinndavifauneide
interescomunitardupcumurmeaz:

Picoides tridactylus (ciocnitoare de munte): 1 pereche / 517 ha densitatea medie


populaionalaspecieilanivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului;01cuiburi
eliminate, respectiv 0,26% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la nivelul SPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Bonasa bonasia (ierunc): 1 pereche / 313 ha densitatea medie populaional a


speciei la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului; 01 cuiburi eliminate,
respectiv 0,3% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la nivelul SPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Aegoliusfunereus(minuni):1pereche/399hadensitateamediepopulaional
aspecieilanivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului;01cuiburieliminate,
respectiv 0,2% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la nivelul SPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Dryocopus martius (ciocnitoare neagr): 1 pereche / 262 ha densitatea medie


populaional a speciei la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului; 01
cuiburi eliminate, respectiv 0,34% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la
nivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Ficedulaparva(muscarmic):1pereche/146hadensitateamediepopulaionala
speciei la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului; 02 cuiburi eliminate,
respectiv 0,14% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la nivelul SPA
DepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Ficedula albicollis (muscar gulerat): 1 pereche / 17,5 ha densitatea medie


populaional a speciei la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului; 02
cuiburi eliminate, respectiv 0,05% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la
nivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Tetrao urogallus (coco de munte): 1 individ / 462 ha densitatea medie


populaional a speciei la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului; 01
cuiburi eliminate, respectiv 0,4% din totalul estimat de cuiburi ale speciei la
nivelulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului;

Avnd n vedere densitatea redus a efectivului populaional la nivelul SPA


Depresiunea i Munii Giurgeului n cazul speciilor Dendrocopos leucotos (1 pereche /

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

101
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

1098ha),corelatcusuprafaarestrnsvizatdeconstruciadrumuluiforestier(2,2ha,
dincare1,2hapierderedefinitiv),considermcafectareaacestorspeciicaurmarea
implementriiproiectuluilafazadeconstrucieestetotalnesemnificativ.
La faza de operare a drumului forestier estimm c impactul generat va fi datorat
disturbrii fonice produse de mijloacele de transport a lemnului. Dat fiind frecvena
redus estimat a traficului considerm c acest impact va fi nesemnificativ asupra
avifauneideinterescomunitardinperimetrulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului.
Materializarea drumului forestier nu poate fi considerat ca factor de fragmentare a
habitatelorspeciilordeinteresconservativ.
Urmare a efecturii observaiilor n teren i avnd n vedere aspectele tratate la
seciunea II.2.2. Date privind prezena, localizarea, populaia i ecologia speciilor i
habitatelor de interes comunitar la nivelul SCI ClimaniGurghiu prezente pe suprafaa i n
imediata vecintate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului considerm
prezente pe amplasamentul analizat i n vecintatea acestuia, urmtoarele specii de
interescomunitarpentrucareafostdesemnatarianaturalprotejat:Lynxlynx(rs),
Ursusarctos(ursbrun), Canislupus(lup)iBombinavariegata(izvorade baltcuburta
galben). Deasemenea, considermposibil prezenapeamplasamentul proiectului i
n vecintatea i a urmtoarelor specii de interes comunitar: Rosaliaalpine Croitor de
fag, Triturus cristatus Triton cu creast, Euphydryas maturna i Buxbaumia viridis
(muchi).
Avnd n vedere suprafaa redus vizat de construcia proiectului n raport cu
suprafaa utilizat de mamiferele mari (rs: 40 km i 55 km, urs brun: 10 km i 100
km,lup:50kmi150km),considermcimpactulproiectuluiasupraacestorspecii
nfazadeconstrucieestenesemnificativ.
Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate brloage i vizuini. Urmare a
consultrii cu specialitii ce au implementat proiectele LIFE02NAT/RO/8576
Conservarea insitu a carnivorelor mari din judeul Vrancea i LIFE05NAT/RO/000170
mbunatirea sistemului de protecie a carnivorelor mari din judeul Vrancea i care
implementeaz n prezent proiectul LIFE URSUS LIFE08NAT/RO/000500 Cele mai
bune practici i aciuni demonstrative pentru conservarea populaiei de Ursus arctos din zona
centralestic a Carpailor Orientali i n urma efecturii observaiilor n teren,
considerm c impactul proiectului n faza de operare a drumului forestier asupra
mamiferelor mari de interes conservativ va fi redus i nesemnificativ, iar starea de
conservare a acestora la nivelul SCI ClimaniGurghiu nu va fi modificat. Rezultatul
proiecteloranteriormenionatearatcbrloagedeurspotfiamplasateilaodistan
deminim200mdeundrumforestier.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

102
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate acvatorii specifice reproducerii


amfibianuluideinterescomunitarBombinavariegata(izvoradebaltcuburtgalben).
Un adult au fost identificai n zona a dou praie ce vor fi strbtute de drumul
propus, ns aceaste traversri nu vor afecta starea de conservare a speciei la nivelul
situluiNatura2000.
nfazadeoperareestemaimultcaprobabilcanzonaproiectuluispeciasbeneficieze
denoiacvatorii.
n ceea ce privete speciile de nevertebrate, doar dou sunt potenial afectate de
lucrrileproiectului,anumeCarabushampeiiCucujuscinnaberimus.Carabushampeiareo
distribuieuniformingeneralrar,fiindderegulodistandeminimum5mntre
2 indivizi. Astfel, afectarea populaiei acestei specii este minim i nu depete
mortalitatea natural a indivizilor acestei specii. Cucujus cinnaberimus se gsete sub
scoara trunchiurilor putrede,sauncrpturiledin lemnulacestora,ncazulgsirii a
astfel de buteni sau cioate putrede, mutarea lor n afara zonei unde se desfoar
proiectularfibenefic,minimizndrisculomorriiindivizilor.
nurmadesfurriiactivitiintereniaanalizriidatelordinamenajamentelesilvice
cu privire la tipul de pdure, compoziia arboretelor, flora indicatoare, suprafaa
unitilor amenajistice, vrsta arboretelor etc. se constat prezena pe amplasamentul
proiectuluiaurmtoarelorahabitatuluideinteresconservativ91V0Pduridacicede
fag(SymphytoFagion),suprafaaafectatfiinddecca.2,2ha

III.4.Identificareaievaluareaimpactuluidirectiindirect
Obiectivul principal al reelei ecologice europene Natura 2000 const n asigurarea pe
termen lung a statutul de conservare favorabil pentru speciile i/sau habitatele de
interescomunitarlanivelulfiecruisitdesemnatnparte.
Dei legislaia specific nu definete n mod clar termenul de statut de conservare
favorabil, Romniei i va reveni obligaia de a raporta periodic ctre Comunitatea
European,cuprivirelandeplinireaacestuiobiectiv.Indicatoriiobiectiviicantitativi
cu privire la statutul unei specii ntro anumit zon sunt mrimea i distribuia
populaieidincadrulsitului.Estedeciesenialcaimpactulunorinvestiiiasupraacelor
speciipentrucarezonaafostdesemnatcasitNatura2000,sfieevaluatcompletprin
metode tiinifice. n majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil
micorat prin selectarea atent i implementarea corect a metodelor de diminuare a
impactului.
ConformndrumaruluiManagingNatura2000sites:TheprovisionsofArticle6ofthe
103

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

HabitatsDirective92/43/EEC:
Degradarea habitatelor este o degradare fizic ce afecteaz un habitat. Conform art. 1
pct.e). al Directivei 92/43/CEE Directiva Habitate, statele membre trebuie s ia in
considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (ap, aer sol) i
implicitasuprahabitatelor.Dacacesteimpacturiaucarezultatmodificareastatutului
de conservare al speciilor/habitatelor ntrunul mai puin favorabil fa de situaia
anterioarimpactului,atuncisepoateconsideracaaavutlocodeteriorareahabitatului.
Pe lng degradarea habitatelor, pierderea de suprafee de habitate naturale, specifice
din punct de vedere ecologic i etologic unor specii de interes comunitar, constituie o
altpresiuneasupravalorilornaturaledeinteresconservativnspaiuleuropean.
Disturbarea nu afecteaz parametrii fizici ai unui sit, aceasta afecteaz n mod direct
speciile i de cele mai multe ori este limitat n timp (zgomot, surse de lumin, etc.).
Intensitatea,durataifrecvenaelementuluidisturbatorsuntparametriicetrebuieluai
incalcul.
In general, n perioada de execuie de lucrri de construcie in cadrul habitatelor
naturalesiseminaturale,esteposibilaaparitiaunorfactoriperturbatoriasuprafloreisi
faunei.Incazulpasariloracesteefectesepotconcretizaintendintaderetragereinzone
limitrofe,motivulfiindocupareahabitatuluidecatreconstructiisauzgomotulgenerat
delucrarileefectivedeconstructie.
Impactul directeste aferentfazeideexecuieiconstnmodificri fizicealecadrului
natural actual inerente implementrii oricrui proiect din domeniul construciilor.
Aceste modificri vizeaz ndeprtarea vegetaiei de pe suprafaa amprizei viitorului
drum, reconfigurarea terenului pe ampriza drumului, prin lucrri de terasamente ce
implicdeplasripeprofilalepmnturilorrezultatedinsptur,avndcafinalitate
realizareaprofiluluidrumuluiaacumesteproiectatpentrufiecareseciuneaacestuia.
Conformproiectuluitehnic,acestemodificriafecteazosuprafade3,45ha,dincare
1,75 ha vor fi pierdute definitiv ca urmare a realizrii realizarea sistemului rutier cu
imbrcmintedepiatrspart.Suprafaaplatformeidrumuluiestescoasdinsuprafaa
deproducie,nemaiexistndposibilitateareinstalriivegetaieideoricefelpeparcursul
existeneidrumului.
Caurmareaimplementriiproiectuluiestimmcaimpactpetermenscurtpierdereade
suprafeedehabitateforestieredeinterescomunitardupcumurmeaz:

2,2 ha de pdure aparinnd tipului de habitat 91V0 Pduri dacice de fag


(Symphyto Fagion). Pierderea reprezint aproximativ 0,05 % din suprafaa
totalatipuluidehabitatlanivelulSCIClimaniGurghiu;

Analiznd situaia prezentat anterior se constat c tipul de habitat de interes

104

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

comunitarafectatnuesteprioritar,valoareaconservativaacestuiaestemoderat,iar
ponderea suprafeelor pierdute este foarte sczut n raport cu suprafeele totale
ocupatedeacestehabitatelanivelulSCIClimaniGurghiu.
Prin implementarea proiectului nu se preconizeaz modificarea cursurilor actuale ale
apelor de suprafa sau deranjarea straturilor ce determin nivelul pnzei de ap
freatic.
Lamodificrilefizicealecadruluinaturalprezentate anteriorseadaugi disturbarea
fonic aferent fazei de realizare a obiectivului de investiii. Aceast disturbare va fi
generatpeoperioadrestrnsdetimp,aferentconstrucieidrumuluiforestier.Este
deasteptatcanaceastperioaddetimpfaunadeinterescomunitarsseretragmai
mult sau mai puin, funcie de caracteristicile etologice ale fiecrei specii n parte.
Aceastretrageretemporarnuvaconducelareduceredeefectivepopulaionaleinici
lamodificareastatututuluideconservarealacestoralanivelulsituluiNatura2000.
Exploatarea masei lemnoase se face conform planurilor decenale stabilite prin
amenajamentul silvic, i este astfel proiectat nct s asigure continuitatea pdurii n
timp i spaiu, prin meninerea unei structuri optime pe specii i clase de vrste.
Impactulindirect,aferentfazeidefuncionareaobiectivului,constnactivitilesilvice
specifice programate n baza prevederilor amenajamentelor silvice sau desfurate ca
urmare a apariiei unor situaii ce necesit intervenie rapid (atacuri de ipidae,
incendii, doborturi de vnt etc.). Aceste activiti nu sunt generate ca urmare a
realizriidrumuluiforestier,cisuntdoarfavorizatecaurmareacreteriiaccesibilizrii
fondului forestier. Impactul indirect va consta n disturbarea fonic produs de
tranzitul mainilor de transport a masei lemnoase. Avnd n vedere ns frecvena
redus a traficului, considerm c acest tip de impact nu va afecta statutul de
conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost
desemnatesiturileNatura2000.

III.5.Identificareaievaluareaimpactuluipetermenscurtilung
Impactulpetermenscurt,aferentfazeideexecuie,esteestimatla12deluniiconstn
modificrifizicealecadruluinaturalactualinerenteimplementriioricruiproiectdin
domeniul construciilor. Aceste modificri vizeaz ndeprtarea vegetaiei de pe
suprafaa amprizei viitorului drum, reconfigurarea terenului pe ampriza drumului,
prinlucrrideterasamenteceimplicdeplasripeprofilalepmnturilorrezultatedin
sptur, avnd ca finalitate realizarea profilului drumului aa cum este proiectat
pentru fiecare seciune a acestuia (aceste modificri afecteaz o suprafa de 2,2 ha),
precum i realizarea sistemului rutier cu imbrcminte de piatra spart, suprafaa
platformeidrumuluiestescoasdinsuprafaadeproducie,nemaiexistndposibilitatea

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

105
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

reinstalrii vegetaiei de orice fel pe parcursul existenei drumului (pe lungimea de


1,826km,avndparteacarosabilculimeade2,75/3,50miacostamente2x0,50/2x
0,375m,deciosuprafatotaldecca.9919m2).
Caurmareaimplementriiproiectuluiestimmcaimpactpetermenscurtpierdereade
suprafeedehabitateforestieredeinterescomunitardupcumurmeaz:

1 ha de pdure aparinnd tipului de habitat de pdure aparinnd tipului de


habitat 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto Fagion). Pierderea reprezint
aproximativ0,04%dinsuprafaatotalatipuluidehabitatlanivelulSCIClimani
Gurghiu;

Analiznd situaia prezentat anterior se constat c tipul de habitat de interes


comunitarafectatnuesteprioritar,valoareaconservativaacestuiaestemoderat,iar
pondereasuprafeelorpierduteestefortesczutnraportcusuprafeeletotaleocupate
deacesthabitatlanivelulSCIClimaniGurghiu.
La modificrile fizice ale cadrului natural prezentate anterior se adaug, pe termen
scurt,idisturbareafonicaferentfazeiderealizareaobiectivuluideinvestiii.Aceast
disturbare va fi generat pe o perioad restrns de timp, aferent construciei
drumului forestier. Este de asteptat ca n aceast perioad de timp fauna de interes
comunitarsseretragmaimultsaumaipuin,funciedecaracteristicileetologiceale
fiecrei specii n parte. Aceast retragere temporar nu va conduce la reducere de
efective populaionale i nici la modificarea statututului de conservare al acestora la
nivelulsituluiNatura2000.
Impactulproiectuluipetermenlungconstndisturbareafonicgeneratdetranzitul
mainilor de transport a masei lemnoase. Avnd n vedere ns frecvena redus a
traficului, considerm c acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a
niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile
Natura2000.
Activitateadeexploatareamaseilemnoasenupoatefitrecutcaunimpactnoudatorat
realizrii drumului forestier, deoarece i n prezent fondul forestier pentru care se
intenioneaz creterea accesibilizrii este supus activitilor silvice specifice, conform
planurilordecenalestabiliteprinamenajamentulsilvic.nacestsens,avantajulrealizrii
drumului const n asigurarea continuitii pdurii n timp i spaiu, prin meninerea
unei structuri optime pe specii i clase de vrste, i nlesnirea accesului n cazul
nregistrrii unor situaii ce necesit intervenie rapid (atacuri de ipidae, incendii,
doborturi de vnt etc.). Aceste activiti nu sunt generate ca urmare a realizrii
drumuluiforestier,cisuntdoarfavorizatecaurmareacreteriiaccesibilizriifondului
forestier.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

106
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

III.6.Identificareaievaluareaimpactuluiaferentfazelordeconstrucie,deoperarei
dedezafectareaproiectului
Aa cum sa menionat n seciunea anterioar, impactul aferent fazei de construcie,
echivalent n aceast situaie cu impactul pe termen scurt, const n realizarea
obiectivuluiproiectuluisupusobineriiacorduluidemediu,adicrealizareaunuidrum
forestiernlungimede1,826kmcevadeserviosuprafadecca400hadinU.P.VIII
Sirod, n cadrul Ocolului Silvic Gurghiu, Direcia Silvic Mure. Impactul generat n
fazadeconstrucieaproiectuluiasuprahabitatelorispeciilordeinterescomunitardin
perimetrul siturilor Natura 2000 a fost tratat n cadrul seciunilor anterioare (III.3.
Identificarea i evaluarea impactului direct i indirect i III.4. Identificarea i evaluarea
impactuluipetermenscurtilung).
Deasemenea,impactulproiectuluinfazadeutilizareadrumuluiforestierafosttratat
ncadrulseciuniloranterioare(III.3.Identificareaievaluareaimpactuluidirectiindirect
i III.4. Identificareaievaluareaimpactuluipetermenscurtilung). Acest impact const
n disturbarea fonic generat de tranzitul mainilor de transport a masei lemnoase.
Avndnvederensfrecvenaredusatraficului,considermcacesttipdeimpactnu
vaafectastatutuldeconservareaniciuneiadintrespeciiledeinterescomunitarpentru
careaufostdesemnatesiturileNatura2000.
Cu privire la perioada de dezafectare a proiectului facem cunoscut faptul c, conform
Coduluisilvic,perioadadeexistenaunuiastfeldedrumestenelimitat.

III.7.Identificareaievaluareaimpactuluirezidual
Urmare a implementrii unor msuri specifice de reducere a impactului proiectului
asupra habitatelor i speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate
siturile Natura 2000 Depresiunea i Munii Giurgeului i ClimaniGurghiu, msuri
recomandate n cadrul seciunii IV.1. Identificarea i descrierea msurilor de reducere a
impactului,considermcnivelulimpactuluirezidualvacorespundeimpactuluiminim
pecareunastfeldeproiectlpoategenera.
n acest sens, prin delimitarea zonei de lucru, prin restrngerea la minim a suprafeei
ocupate de organizarea de antier, prin interzicerea sub orice form a depozitrii pe
amplasamentaoricrorsubstanecareaupotenialdeapoluasolulsauapa,precumi
prin utilizarea excavatorului n defavoarea buldozerului, conform recomandrilor din

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

107
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Ghiduluidebunepracticipentrudrumurileforestiere,sevaasiguraminimizareadegradrii
temporare a suprafeelor de habitate din vecintatea amplasamentului drumului
forestier.
Minimizareaimpactuluiproiectuluiasuprafauneideinterescomunitarvafiasigurat
n faza de construcie ca urmare a executrii activitii de defriare a suprafeelor
forestierenafara perioadei cuprinsentre depunereapontei dectrespeciileevaluate
ca prezente sau potenial prezente n zona amplasamentului i momentul n care
juvenilii devin api de zbor/deplasare (perioad cuprins ntre jumtatea lunii mai i
jumtatea lunii Iulie), precum i ca urmare a folosirii de utilaje ct mai silenioase n
vedereadiminuriidisturbriifoniceafauneideinterescomunitardinzon.
nvedereaminimizriiimpactuluiproiectuluinfazadeoperareadrumuluiforestier,
serecomandcamsurdereducereaimpactuluiamplasareadebarierelaintrrilepe
drum,astfelnctdisturbareafonicipresiunileantropicedealtnatursfiereduse
semnificativ. n acest sens considerm c impactul rezidual al proiectului n faza de
funcionareaproiectuluivafireduslaminim.

III.8.Identificareaievaluareaimpactuluicumulativ
Necesitateaimplementriiproiectuluipornetedelanevoiadecretereaaccesibilizrii
fondului forestier administrat prin Ocolul Silvic Gurghiu n vederea asigurrii
continuitiipduriintimpispaiu,prinmeninereauneistructurioptimepespeciii
clase de vrste, i nlesnirea accesului n cazul nregistrrii unor situaii ce necesit
intervenie rapid (atacuri de ipidae, incendii, doborturi de vnt etc.). Trebuie
menionatfaptulcnraportcustatelevesticealeUniuniiEuropene,densitateareelei
dedrumuriforestiereestesemnificativmairedus.
Mare parte din aceste activiti amintite anterior pot fi considerate ca fiind necesare
managementuluiconservativnperimetrulsiturilorNatura2000DepresiuneaiMunii
GiurgeuluiiClimaniGurghiu.
n vecintatea amplasamentului vizat de realizarea obiectivului de investiii exist n
prezent, un alt proiect ce poate genera un efect cumulat ca urmare a restrngerii
suprafeei tipului de habitat de interes comunitar 91V0 Pduri dacice de fag
(SymphytoFagion).EstevorbadeproiectulD.S.Mure:ConstruireDrumForestier
RchitaulMare,UATIbneti,JudeulMure,1,75ha.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

108
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Acest proiect presupune scoaterea temporar a unei suprafee de 0,7 ha specifice
aceluiaitipdehabitati0,75hadefinitiv.Cumulatcusuprafeeledefriatenprezentul
proiect rezult o valoare de 3,65 ha afectate. Raportat la suprafaa total a acestui
habitat n cadrul sitului, suprafaa afectat este de 0,9%, impactul fiind astfel
nesemnificativ.
Deasemeneainndcontcdistananliniedreaptdintreceledouobiectiveestede
1,9 km, pe periada execuiei i operrii, impactul asupra speciilor pentru care au fost
desemnatesiturileNatura2000DepresiuneaiMuniiGiurgeuluinupoateconducela
presiuni semnificative. Prin implementarea unor msuri de reducere a impactului, i
maialescesvizezeperioadancarevorfirealizatelucrrile,efecteleacestorlucrrinu
vorameninasubnicioformstareadeconservareafauneideinterescomunitar.
Privitorlarestul4proiectesimilarepropusencadrulViiGurghiului,respectiv:
Construire Drum Forestier FncelBuneasa, UAT Ibneti, Judeul Mure1,77
ha.Titular:DSMure

ConstruireDrumForestierMaghiarul,UATIbneti,JudeulMure,0,86ha.
Titular:DSMure

Construire DrumForestier TtarcaMic,UATIbneti, JudeulMure,0,60

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

109
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

ha.Titular:DSMure,

ConstruireDrumForestierRchitiulMare,UATIbneti,JudeulMure,3,43
ha

AcesteproiectesuntimplementatenparteasuperiaraViiGurghiului,ladistanede
cel puin 9 km de prezentul proiect i n condiii ecologice i staionare diferite. n
concluzie atat pe perioada execuiei drumului forestier, ct i pe perioada operrii,
impactul asupra speciilor i habitatelor din cele dou situri este nesemnificativ. Sub
aspect cumulativ, cele patru proiecte afecteaz nsumat o suprafa de habitate
forestierede11,51haspecificmaimultortipuridehabitate,suprafacareraportatla
intregfondulforestierdinSCICalimaniGurghiureprezint0,009%.

III.9. Analiza i evaluarea diverselor tipuri de impact n raport cu integritatea ariilor


naturaleprotejatedeinterescomunitarpebazaindicatorilorcheiecuantificabili
Indicatorcheienr.1(procentuldinsuprafaahabitatuluicarevafipierdut):
Ca urmare a implementrii proiectului estimm ca pierderea de suprafee de habitate
forestieredeinterescomunitardupcumurmeaz:

0,05 % din tipul de habitat forestier 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto
Fagion),suprafaaafectatfiinddecca.2,2ha

nperimetrulsituluideimportancomunitarClimaniGurghiu,suprafaacumulat
asuprafeelorocupatecuhabitateforestieredeinterescomunitaresteestimatla93.285
ha(69,1%).
Suprafaacumulatasuprafeelordehabitateforestieredeinterescomunitarafectatede
proiectca urmare arealizrii drumuluideexploatare forestiereste de2,2ha, ceeace
reprezint 0,0023 % din suprafaa total acoperit cu habitate forestiere de interes
comunitarlanivelulsituluideimportancomunitarClimaniGurghiu.
Indicator cheie nr. 2 (procentul ce va fi pierdut din suprafeele habitatelor folosite
pentrunecesitiledehran,odihnireproducerealespeciilordeinterescomunitar):
Implementarea proiectului necesit ndeprtarea vegetaiei de pe suprafaa amprizei
viitorului drumireconfigurareaterenului peamprizadrumului peo suprafa ceva
afectadefinitiv1,2ha.Demenionatestefaptulcnuntreagasuprafade1,2havafi
pierderedefinitivdehabitate,pesuprafaaaferenttaluzurilorurmndasereinstala
vegetaia forestier. Pierderea definitiv de habitate forestiere este aferent realizrii
sistemuluirutiercuimbrcmintedepiatrspart,peosuprafatotaldecca.0,9ha.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

110
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Ca urmare a efecturii observaiilor n teren i avnd n vedere aspectele tratate la


seciunea II.2.1. Dateprivindprezena,localizarea,populaiaiecologiaavifauneideinteres
comunitar la nivelul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului prezente pe suprafaa i n
imediata vecintate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului considerm
prezente pe amplasamentul analizat i n vecintatea acestuia, urmtoarele specii din
avifaunadeinterescomunitarpentrucareafostdesemnatSPADepresiuneaiMunii
Giurgeului: Bubo bubo, Picoides tridactylus (ciocnitoare de munteDryocopus martius
(ciocnitoareneagr),Ficedulaparva(muscarmic),Ficedulaalbicollis(muscargulerat).De
asemenea, ntuct habitatul forestier identificat corespund pe anumite sectoare
cerinelor ecologice, considerm c este posibil ca pe amplasamentul proiectului i n
vecintatea acestuia s fie identificate i speciile Dendrocopos leucotos (ciocnitoare cu
spatelealb),Glaucidiumpasserinum(ciuvic)iAegoliusfunereus(minuni).
ncazulspeciilorPicoidestridactylus(ciocnitoaredemunte),Bonasabonasia(ierunc),i
Dendrocoposleucotos(ciocnitoarecuspatealb),procentulcevafipierdutdefinitivdin
suprafeele habitatelor folosite pentru necesitile de hran, odihn i reproducere ale
speciilor de interes comunitar este de 0,0073 % din suprafaa cumulat a claselor de
habitate de pduri de amestec, foioase i conifere, din perimetrul SPA Depresiunea i
MuniiGiurgeului.
ncazulspeciilorDryocopusmartius(ciocnitoareneagr)iFicedulaparva(muscarmic),
procentul ce va fi pierdut definitiv din suprafeele habitatelor folosite pentru
necesitile de hran, odihn i reproducere ale speciilor de interes comunitar este de
0,0082 % din suprafaa cumulat a claselor de habitate de pduri de amestec din
perimetrulSPADepresiuneaiMuniiGiurgeului.
n cazul speciilor Glaucidium passerinum (ciuvic) i Aegolius funereus (minuni)
procentul ce va fi pierdut definitiv din suprafeele habitatelor folosite pentru
necesitile de hran, odihn i reproducere ale speciilor de interes comunitar este de
0,0095%dinsuprafaatotalaclaseidehabitatedepdurideconiferedinperimetrul
SPADepresiuneaiMuniiGiurgeului.
De asemenea, urmare a efecturii observaiilor n teren i avnd n vedere aspectele
tratatelaseciuneaII.2.2.Dateprivindprezena,localizarea,populaiaiecologiaspeciilori
habitatelor de interes comunitar la nivelul SCI Climani Gurghiu prezente pe suprafaa i n
imediata vecintate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului considerm
prezente pe amplasamentul analizat i n vecintatea acestuia, urmtoarele specii de
interescomunitarpentrucareafostdesemnatSCIClimaniGurghiu:Lynxlynx(rs),
Ursusarctos(ursbrun),Canislupus(lup)iBombinavariegata(izvoradebalt cuburta
galben). n cazul mamiferelor mari i ale amfibianului Bombinavariegata procentul ce
va fi pierdut definitiv din suprafeele habitatelor folosite pentru necesitile de hran,

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

111
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

odihnireproducerealespeciilordeinterescomunitarestede0,0066%dinsuprafaa
cumulataclaselordehabitatedepdurideconifere,amestecifoioasedinperimetrul
SCI Climani Gurghiu. Pentru lup i urs procentul este chiar mai redus, avnd n
vederefaptulcacestespeciiutilizeazihabitateneforestieresubalpineimontanedin
perimetrularieinaturaleprotejate.
Indicator cheie nr. 3 (fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimat n
procente):
Materializarea drumului forestier nu reprezint o fragmentare a habitatelor de interes
comunitar deoarece nu acioneaz pentru faun ca o barier fizic, iar disturbarea
fonic generat ca urmare a desfurrii activitii de transport mas lemnoas va fi
reduscaurmareafrecveneireduseatraficuluiauto.
Indicatorcheienr.4(duratasaupersistenafragmentrii):
Corelatcuaspecteletratatelaindicatorulcheienr.3,considermacestindicatorcafiind
nerelevantdinpunctdevederealevaluriiimpactuluiplanuluiasuprafauneideinteres
conservativ din perimetrul siturilor Natura 2000 Depresiunea i Munii Giurgeului i
ClimaniGurghiu.
Indicatorcheienr.5(duratasaupersistenaperturbriispeciilordeinterescomunitar):
Perturbareafauneideinterescomunitartrebuieneleascafiindodisturbare/tulburare
ca urmare a producerii de zgomote, vibraii, a deplasri ale utilajelor i oamenilor.
Disturbarea nu afecteaz parametrii fizici ai unui sit, aceasta afecteaz n mod direct
speciile i de cele mai multe ori este limitat n timp (zgomot, surse de lumin, etc.).
Intensitatea,durataifrecvenaelementuluidisturbatorsuntparametriicetrebuieluai
incalcul.
Durataperturbriispeciilordeinterescomunitarlafazadeconstrucieadrumuluiestre
estimatla12deluni.
Durataperturbriispeciilordeinterescomunitarlafazadeoperareestenelimitat,ns
avndnvederefrecvenaredusatraficului,considermcacesttipdeimpactnuva
afectastatutuldeconservareaniciuneiadintrespeciiledeinterescomunitarpentrucare
aufostdesemnatesiturileNatura2000.
Indicatorcheienr.6(schimbrindensitateapopulaiilor(nr.deindivizi/suprafa)):
Realizarea obiectivului de investiii nu va conduce la schimbri semnificative n
densitatea populaiilor avifaunei i a mamiferelor de interes comunitar identificate ca
prezente sau potenial prezente n zona amplasamentului proiectului. n cadrul

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

112
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

seciuniincareafosttratatindicatorulcheienr.2aufostidentificateprocentelecevor
fi pierdute din suprafeele habitatelor folosite pentru necesitile de hran, odihn i
reproducere de ctre fauna de interes comunitar din perimetrul siturilor Natura 2000.
La aceste suprafee se va nregistra un buffer al drumului n care aceste specii vor
prezenta densiti mai sczute, ce vor crete gradat n raport direct cu distana de la
drum, pn la densitatea nregistrat anterior implementrii proiectului. Aceast
distan este mai mic sau mai mare, funcie de ecologia i etologia fiecrei specii n
parte, ns considerm c implementarea proiectului nu va induce schimbri
semificative n densitatea populaiilor faunei de interes conservativ din perimetrul
siturilorNatura2000dinariaint.
Spre exemplu, n urma consultrii experilor de la APM Vrancea, experi ce
implementeaz un al treilea proiect LIFE legat de conservarea carnivorelor mari n
CarpaiiOrientali,brloagedeurspotfiidentificateila200mdistanfadedrum;n
schimb pentru aceast specie, dar i pentru majoritatea celorlalte, suprafaa aferent
drumuluiforestieresteutilizabilncontinuare.
Indicator cheie nr. 7 (scara de timp pentru nlocuirea speciilor/habitatelor afectate de
implementareaPP):
Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului asupra
speciilor i habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile
Natura2000DepresiuneaiMuniiGiurgeuluiiClimaniGurghiu.
Indicator cheie nr. 8(indicatoriichimicicheiecarepotdeterminamodificrilegatede
resurseledeapsaudealteresursenaturale,carepotdeterminamodificareafunciilor
ecologicealeuneiariinaturaleprotejatedeinterescomunitar):
Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului asupra
speciilor i habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile
Natura2000.
Din analiza indicatorilor cheie relevani privind impactul proiectului analizat
considerm c integritatea siturilor Natura 2000 Depresiunea i Munii Giurgeului nu
vafiafectat.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

113
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

IV.MSURIDEREDUCEREAIMPACTULUI

IV.1.Identificareaidescriereamsurilordereducereaimpactului
Pentrureducereaimpactuluiproiectuluiasuprahabitatelorispeciilordeinteres
comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ClimaniGurghiu
(ROSCI0019) i Aria de protecie special avifaunistic Depresiunea i Munii
Giurgeului (ROSPA0033), recomandm aplicarea/respectarea urmtoarelor
msuridediminuareaimpactului:

Activitatea de defriare a suprafeelor forestiere se va realiza n afara


perioadei cuprinse ntre depunerea pontei speciilor identificate ca existente
saupotenialexistentenzonaamplasamentuluiimomentulncarejuvenilii
devinapide zbor/deplasare (perioadacuprinsntrejumtatealuniimaii
jumtatealuniiiulie);

nvedereadiminuriiimpactuluiproiectuluinfazadeutilizareadrumului
forestier considerm necesar amplasarea de bariere la intrrile pe drum,
astfel nct disturbarea fonic i presiunile antropice de alt natur s fie
reduselaminim;

nvedereadiminuriiimpactuluiproiectuluiasupraspeciilordenevertebrate
identificate ca fiind potenial afectate, se recomand relocarea trunchiurilor
dearboriuscaii/sauacioatelorputrezitedepesuprafaaamplasamentului
propus;

nvedereaminimizriiimpactuluiasupravegetaieidinvecintateaamprizei
drumului, conform recomandrilor din Ghidului de bune practici pentru
drumurile forestiere, la lucrrile de terasamente se va utiliza excavatorul n
defavoareabuldozerului;

Traversarea paraielor se va asigura prin executia de lucrari de art


temporare;

Petimpulexecutieilucrarilorsidupaterminareaacestora,albiavafidegajata
deoricematerialecarearimpiedicascurgereanormalaaapelor.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

114
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Depozitele de excedent de sapatur se vor amplasa in afara zonelor de


umplutur,excluznduseposibilitateaantrenriilor;

Carburantiivorfistocatiinrezervoareetanseprevazutecucuvederetentie,
astfelincatsanuseproducapierderi

Interzicerea descarcarii de deseuri de orice tip sau resturi de materiale in


cursurideapapermanentesaunepermanente

Pentru reducerea antrenarii particulelor de praf se recomanda circulatia cu


vitezaredus.

Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor, in


perioada de executie a lucrrilor de amenajare, se recomanda ca programul
de lucru sa nu se desfasure in timpul noptii, ci doar in perioada de zi intre
orele07.0021.00.

Se va evita amplasarea organizarilor de santier si a bazelor de productie in


albiilesipemalurilecursurilordeapa.

Antreprenorul va delimita zona de lucru n vederea minimizrii degradrii


temporareaterenurilordinvecintateaamplasamentuluidrumuluiforestier;

Suprafeele ocupate de organizarea de antier vor fi restrnse la maximul


posibil;

Dupterminarealucrrilordeantier,nzoneletemporarafectate,seimpun
msuri de reamenajare a zonei afectate prin replantri de arbori, n scopul
redriiterenuluifolesineianterioare.Evitareasubstituiriispeciiloriniialecu
specii repede cresctoare n vederea pevenirii fenomenelor de eroziune a
solului;

Seinterzicesuboriceformdepozitareapeamplasamentaoricrorsubstane
careaupotenialdeapoluasolulsauapa;

Deeurile menajere generate vor fi colectate i eliminate n conformitate cu


legislaianvigoare;

Se vor folosi utilaje ct mai silenioase n vederea diminurii disturbrii


foniceafauneideinterescomunitardinzon;

Reparaiile la utilaje i mijloacele de transport se vor desfura n afara


incintelorspecializatelegalevafiinterzis;

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

115
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Asigurareaetanseizriirecipientelordestocareauleiurilorsicombustibililor
pentruutilajesimijloacedetransport

Asigurareasemnalizariizonelordelucrucupanourideavertizare

Respectareanormelordeproteciamuncii

Msuridediminuareaimpactuluinperioadadeoperareadrumuluiforestier:

Interzicerearecoltriispeciilorfloristiceifaunistice.

Interzicereapunatuluinpdure;

Respectarea cu strictee a normelor silvice de exploatare manipulare i


transportamaseilemnoase

Defriarea arborilor se va face numai dup obinerea avizelor de la


organelecompetente.

Sevoradoptatehnologiiderecoltareicolectareamaseilemnoasecares
nu afecteze solul, albia apelor curgtoare, vegetaia, animalele ct i alte
elementedemediu.

Interzicerea corhnitului masei lemnoase n zona afectat de fenomene


torenialesaupepantemari.

Colectarealemnuluisevafacenumaipetraseeautorizate.

Meninereaarborilorbtrni,atacaisauparialuscai

Niciunadintremsuriledereducereaimpactuluiasupraspeciilorihabitatelor
din zona amplasamentului i imediata apropiere nu necesit un efort financiar
suplimentar din partea beneficiarului. Eeventualele costuri asociate
implementrii msurilor de reducere a impactului vor fi suportate de ctre
executantul proiectului, aceste msuri trebuie s fac parte integrant a
documentaiei de atribuire, att pentru executarea investiiei ct i n faza de
exploatare.

IV.2. Calendarul implementrii i monitorizrii msurilor de reducere a


impactului
Recomandm monitorizarea implementrii msurilor de reducere a impactului
proiectului asupra speciilor i habitatelor de interes comunitar identificate ca
fiind prezente sau potenial prezente n zona amplasamentului proiectului, de

116

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

ctre un biolog/ecolog. Acestuia i va reveni obligaia de a monitoriza


implementarea proiectului n toate fazele de execuie stipulate n studiul de
fundamentare i de a evalua modul n care vor fi respectate/implementate
msurile de reducere a impactului stabilite prin actele de reglementare i prin
avizul structurii de administrare a siturilor Natura 2000 ClimaniGurghiu
(ROSCI0019) i Aria de protecie special avifaunistic Depresiunea i Munii
Giurgeului(ROSPA0033).Rezultatelemonitorizriiimplementriiproiectuluila
faza de construcie i respectrii implementrii msurilor de reducere a
impactului vor face obiectul unui raport pe care beneficiarul l va preda
autoritii de mediu competente, precum i administratorului celor 2 situri
Natura2000.Termenuldeinceperealproiectuluinestiinduseinc,consideram
c n perioada de executie n teren a drumului este necesar evaluarea
implementrii proiectului i monitorizarea aplicrii msurilor de reducere a
impactului cu o frecvent n general bilunar, dar care s asigure surprinderea
tuturoretapelordeexecuie.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

117
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

V.METODEUTILIZATEPENTRUCULEGEREAINFORMAIILORPRIVIND
SPECIILEIHABITATELEDEINTERESCOMUNITARAFECTATE/POTENIAL
AFECTATEDEIMPLEMENTAREAPROIECTULUI
nvedereaelaborriiprezentuluistudiudeevaluareadecvataufostdesfurate
urmtoareleetapedelucru:
1. Etapa de documentare: a fost realizat consultarea bibliografiei de
specialitate cu privire la informaii relevante legate de distribuia
habitatelor i speciilor de interes comunitar la nivelul ROSCI0019 i
ROSPA0033,precumilapreferineledehabitatalespeciilor,aspectede
ecologie, etologie, vulnerabiliti etc. Pentru descrierea speciilor i
habitatelordeinterescomunitaraufostfolositecasuresededocumentare
attlucrrimonograficepublicatectifielespeciilorihabitatelorcare
au fost realizate n cadrul proiectului Phare Implementation of Natura
2000networkinRomaniaEUPhareEuropeAid/12/12160/D/SV/RO.
2. Etapadeplanificareipregtire:afostrealizatoplanificareaaciunilor
desfurate,attnteren(fazadecolectareadatelor),ctilabirou(faza
deprelucrare,analizifazafinaldecizional);
3. Etapa de colectarea a datelor din teren: a fost una dintre cele mai
importanteetapedeoarecedenaturaicorectitudineadatelorcolectatepe
teren depind rezultatele studiilor i implicit i atingerea obiectivelor
propuse. n vederea acumulrii de date din teren a fost strbtut
amplasamentul vizat de proiect pe toat lungimea, avnduse n vedere
identificareadespeciideinterescomunitarpentrucareaufostdesemnate
siturile Natura 2000, precum i brloage, vizuini, cuiburi i acvatorii.
Evaluarea prezenei speciilor de interes comunitar pentru care au fost
desemnate ROSCI0019 i ROSPA0033 n zona investigat a fost realizat
prinmetodatransectelorliniareiareleveelordevegetaie.
4. Etapa de pelucrare i analiz a datelor. Ulterior desfurrii etapei de
colectareainformaiilordinterenacesteaaufostcentralizate,analizatei
coerelate cu informaiile legate de celelate proiecte preconizate n zon,
nscopulevaluriipotenialuluiimpactasuprahabitatelorispeciilorde
interes comunitar i n vederea stabilirii eventualelor msuri necesare
pentruevitareasaudiminuareaacestuiimpact.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

118
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

5.

CONCLUZII

Realizarea obiectivului de investiii vizeaz, la nivelul fondului forestier


proprietate public a statului romn, asigurarea accesibilizrii fondului
forestiernvedereadesfurriilucrrilorsilvoculturalencondiiiecologice
iderentabilitate,cuscopulasigurriicontinuitiipduriintimpispaiu,
prinmeninereauneistructurioptimepespeciiiclasedevrste.Avantajul
implementrii proiectului const i n faptul c este asigurat accesul n
apropiere n cazul nregistrrii unor situaii ce necesit intervenie rapid
(atacurideipidae,incendii,doborturidevntetc.);

Urmarearealizriiactivitiidesfuratenteren,corelatcudateleexistente
n amenajamentele silvice, se constat c implementarea proiectului va
conduce la pierderi restrnse de suprafee aparinnd unui tip de habitat
forestier de interes comunitar 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto
Fagion). Ponderea acestor pierderi n raport cu suprafaa total a tipului de
habitat la nivelul sitului de importan comunitar ClimaniGurghiu
(40500ha)estedecca0,002%.Suprafeeleforestierevizatedeimplementarea
proiectului nu includ tipuri de habitate de interes comunitar prioritare, iar
valoarea conservativ a acestora, conform lucrrii Habitatele din Romnia
(Doni N. i colab., 2005), este moderat. n acest sens considerm c din
punctdevederealpierderiidesuprafeedehabitatedeinterescomunitar,ca
urmare a realizrii drumului forestier, impactul la nivelul SCI Climani
Gurghiuvafinesemnificativ;

Dintre toate speciile aparinnd faunei de interes conservativ n perimetrul


SCI ClimaniGurghiu, mamiferele mari reprezint speciile pentru care
habitatele din zona proiectului corespund cerinelor ecologice de habitat.
Urmareaanalizeiefectuatenprezentulstudiuasupraimpactuluigeneratn
perioada de construcie i de folosin a drumului forestier asupra
mamiferelormarideinteresconservativ,seconstatcstareadeconservarea
acestoralanivelulsituluideimportancomunitarvarmnenemodificat;

Urmare a realizrii activitii desfurate n teren, corelat cu date privind


ecologiaietologiaavifauneideinterescomunitar,precumicudateprivind
caracteristicile proiectului analizat, se constat c asupra niciuneia dintre
speciiledepsrideinteresconservativlanivelulSPADepresiuneaiMunii
Giurgeului(ROSPA0033),evaluatecaprezentesaupotenialprezentenzona

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

119
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

amplasamentului proiectului, implementarea proiectului nu va genera un


impactsemnificativ.nvedereareduceriilaminimapresiuniiproiectuluin
faza de construcie a fost propus i este necesar aplicarea msurii de
desfurare a activitii de defriare a suprafeei forestiere de pe
amplasament n afara perioadei cuprinse ntre depunerea pontei de ctre
speciileevaluatecaprezentesaupotenialprezentenzonaamplasamentului
imomentulncarejuveniliidevinapidezbor/deplasare(perioadcuprins
ntre jumtatea lunii mai i jumtatea lunii iulie). Prin aplicarea acestei
msurisevaasigurameninereaefectiveloractualealespeciilordepsride
interes conservativ n perimetrul SPA Depresiunea i Munii Giurgeului
(ROSPA0033);

Pentruasigurareamenineriistriideconservareaavifauneiiacarnivorelor
mari de interes conservativ n faza de operare a drumului forestier, a fost
recomandatcamsurdediminuareaimpactuluiamplasareadebarierela
intrrile n drum, cu scopul diminurii maxime a disturbrii fonice i a
presiunilorantropicedealtnatur;

Ca urmare a evalurii impactului proiectului n faza de construcie i de


operare asupra habitatelor i speciilor de interes comunitar din perimetrul
ROSCI0019 i ROSPA0033, corelat cu msurile de reducere a impactului
recomandate, considerm c implementarea proiectului nu va conduce la
afectareastriideconservareaniciunuitipdehabitatdeinterescomunitari
aniciuneispeciideinteresconservativdinariacelordousituriNatura2000;

Dinanalizaindicatorilorcheierelevaniprivindimpactulproiectuluianalizat
se constat c integritatea siturilor ROSCI0019 i ROSPA0033 nu va fi
afectat;

nbazacelormenionateanterior,ncondiiileaplicriimsurilordereducere
aimpactuluiidentificatenprezentulstudiudeevaluareadecvat,precumi
a altor msuri impuse de autoritile abilitate prin actele de reglementare,
propunemaprobareaimplementriiacestuiobiectivdeinvestiii.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

120
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

BIBLIOGRAFIESELECTIV

Bnrescu, P. 1964. Fauna RPR, Osteichthyes. Editura Academiei, Bucureti.


Cruu, S. I. 1952. Tratat de ihtiologie. Editura Academiei, Bucureti.
Cristea, V., Gafta, D. Pedrotti, F. 2004. Fitosociologie. Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj Napoca.
Decu, V., Murariu, D. Gheorghiu, V. 2003. Chiroptere din Romnia. Ghid instructiv i
educativ. Editura Academiei Romne, Bucureti.
Doni, N., Popescu, A., Pauc-Comnescu, M., Mihilescu, S. Biri, I. A. 2005.
Habitatele din Romnia. Editura Tehnic Silvic, Bucureti.
Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna RPR XIV.
Gafta, D. Owen, M., editors. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din
Romnia. Editura Risoprint, Cluj Napoca.
Ionescu, V. 1968. Vertebratele din Romnia. Editura Academiei, Bucureti.
Mountford, J. O., Gafta, D., Anastasiu, P., Brbos, M. I., Nicolin, A., Niculescu, M.
Oprea, A. 2008. Natura 2000 in Romania. Habitat fact sheets. EU Phare Project
on Implementation of Natura 2000 Network in Romania. EU Phare
EuropeAid/12/12160/D/SV/RO for Ministry of Environment and Sustainable
Development.
Murariu, D. Munteanu, D. 2005. Mammalia. Carnivora. Fauna Romniei XVI.
Samarghitan, M. 2005. Flora si vegetatia Vaii Gurghiului. University Press, Targu
Mures.

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

121
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

ANEXE

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

122
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947


Anexa1.InventarcoordonateStereo70

Nr.
Punct
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

POINT_X
512074,89328
512095,079688
512104,908319
512133,939719
512152,600919
512194,879519
512275,814219
512305,482719
512318,448119
512378,823019
512402,780919
512490,605119
512633,880819
512734,617678
512816,314513
512877,009619
512958,380319
512435,996353
512457,329517
512451,186725
512448,115328
512460,400913
512460,400913
512488,043479
512527,971629
512546,400007

POINT_Y
584626,829767
584550,121418
584509,276723
584457,147123
584429,084523
584331,869823
584177,505323
584125,467223
584087,426723
583986,394123
583966,669323
583932,444223
583863,048123
583814,607765
583771,707809
583738,977123
583676,001723
583954,679638
583898,215288
583821,430383
583760,002459
583707,788724
583618,718234
583538,861933
583492,790991
583462,077029

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

123
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947

Anexa2.CVuriexperi

Sediulsocial
CaleaMntur85/99
400372,ClujNapoca
tel/fax:0364142.937
mobile:0749265.804

124
GTMCOSRL
J12/4036/2005
CUIRO18144734
web:http://www.gtmco.ro
email:mbarbos@gmail.com

Punctdelucru
AurelVlaicu2/91B6
400690,ClujNapoca
tel/fax:0264702.992
mobile:0763591.947