Sunteți pe pagina 1din 4

FISA TEST

pentru verificarea cunostintelor asimilate dupa efectuarea instruirii introductiv


generala
Nume si prenume _________________________
Functia _________________________________
Calificativul obtinut _______________________
CITITI CU ATENTIE NTREBARILE SI NCERCUITI RASPUNSUL CORRECT
1. Care este scopul efectuarii instruirii introductiv - generale?
a) Este o procedura practicata frecvent la angajarea n munca a unei persoane de catre
unitatile aflate n proprietatea statului;
b) Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice
unitatii, riscurile pentru securitate si sanatate n munca, precum si masurile si activitatile
de prevenire si protectie la nivelul unitatii, n general;
c) Scopul instruirii introductiv-generale este de a prezenta activitatea desfasurata la
noul loc de munca.
2. Care sunt categoriile de personal carora li se face instruirea introductiv generala?
a) Persoanele aflate n perioada de proba n vederea angajarii;
b) Persoanele venite n unitate si care se afla n una din situatiile:
- la angajarea lucratorilor (persoana angajata, studenti/elevi practicanti, ucenici si alti
participanti la procesul de munca);
- lucratorilor detasati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta;
- lucratorilor delegati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta;
- lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
c) Numai personalul muncitor care este expus riscurilor de accidentare sau mbolnavire
profesionala.

3. Precizati locul si persoana care poate efectua instruirea introductiv - generala?


a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca;
b) lucratorul desemnat pentru a se ocupa de activitati de prevenire si protectie;
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie;
d) serviciul extern de prevenire si protectie.
4. Care sunt masurile pe care trebuie sa le ia angajatorul n cadrul
responsabilitatilor sale n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor?
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii n
munca.
5. Prin ndatoriri de serviciu se ntelege sarcini profesionale stabilite n:
a) contractul individual de munca;
b) regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare;
c) fisa postului;
d) deciziile scrise;
e) dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai
acestuia.
6. Comitetul de securitate si sanatate n munca este constituit din:
a) reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai n numar
egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor;
b) reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor, pe de o parte si angajatorul sau reprezentantul sau legal si/sau
reprezentantii sai n numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de
medicina muncii, pe de alta parte.
7. Precizati care sunt grupurile sensibile la riscuri, conform Legii nr 319/2006, pe
care angajatorul trebuie sa le ia n considerare la amenajarea locurilor de munca:
a) femeile gravide;

b) tinerii;
c) salariatii cu program redus de lucru;
d) persoanele cu dizabilitati.
8. Ce reprezinta echipamentul individual de protectie?
a) prin echipament individual de protectie se ntelege orice echipament destinat sa fie
purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care
ar putea sa i puna n pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice
element suplimentar sau accesoriu proiectat n acest scop;
b) mbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate n mod
special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;
c) echipamentele de munca special concepute pentru a ndeparta anumite riscuri de
accidentare.
9. Orice echipament individual de protectie trebuie sa ndeplineasca urmatoarele
conditii:
a) sa fie acordat fara implicarea salariatului n plata acestuia;
b) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el nsusi la un risc
marit;
c) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
d) sa ia n considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
e) sa se potriveasca n mod corect persoanei care l poarta, dupa toate ajustarile
necesare.
10. Ce se ntelege prin accident de munca:
a) accidentul care se petrece n timpul ndeplinirii sarcinilor de serviciu n incinta
societatii, avnd ca urmari ranirea salariatului;
b) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au
loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu si care
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate
ori deces;
c) vatamarea organismului n timpul procesului muncii avnd ca urmari ntreruperea
activitatii minim 3 zile calendaristice.
11. Care este principala obligatie a fiecarui lucrator?

a) lucratorii trebuie sa aduca la ndeplinire orice sarcina data de conducatorul direct al


locului de munca;
b) fiecare lucrator este obligat sa respecte programul de lucru si sa nu paraseasca locul
de munca, nefiind admise exceptii;
c) fiecare lucrator trebuie sa si desfasoare activitatea, n conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel nct sa
nu expuna la pericol de accidentare sau mbolnavire profesionala att propria persoana,
ct si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale n timpul
procesului de munca.
12. Cum sunt sanctionati agentii economici pentru abaterile savrsite pentru
nerespectarea prevederilor legislative referitoare la securitatea si sanatatea n
munca?
a) n functie de gravitatea faptelor savrsite, cu amenzi contraventionale si/sau penale,
cuprinse n limitele 3.000-10.000 lei, conform prevederilor legale n vigoare;
b) cu amenzi contraventionale sau suspendarea activitatii;
c) cu amenzi contraventionale si/sau penale numai n cazul nregistrarii unui accident de
munca.
Pt. admis 50% -corect
Sub 50% reinstruire