Sunteți pe pagina 1din 11

1

Duminica a treia Postului Mare, a Crucii


Tropar, glas 1

QV

M 00111a0 #111a0x ! ! 1
n

tu

ie

te Doam ne

po po rul Tu i bi ne cu

1\1!\!
! Ta
!AvV 1~1q!2'
! q!
vin tea z mo1\!
te ni rea
Bi ru in bi !
ne !
credin
cio i
!11a
!!!O@a
V i 1\1
lor cre tini m<C!
a s w!
su pra!A
ce !
lui11'
po triv nicd
ru ie te v3
cu
Cru
!!
cea
Ta0\!!!1OY@a
p ze e te po po rul Tu vV
Condac, glas 7

HEN

dup Antologhion paisian, p.809

N 2'! ! q!p!+110!1q!\010
u mai p ze te n c sa

bi

a de v

pa ie

1'
!01'
de !
nu!A
luinN 003)
c n tr-n 0
sa !!OS
a ve ni !
it prea
sl vi !
ta!!1@
le g tu r
+

1@1os
lem nul Cru u 0
cii anN q@O0a
bol dul mor ii m<C0
i 00p!OS
bi ru in a ia
!!
a du !
lui!11a
s-a go nit nN 00300!10!!1@
c de
fa
ai st tut Mn tu i to rul
1a
!!
meu m<C!
stri1a
gnd Y
ce ' lor
din!A
iadcC3
in O0'
trai ia !a !
ri!w!K
n ra ainN
Crucii Tale, glas 2

Idiomelar 2, p.52

t
00@a
ru cii Ta 1
a "s!
a os
a 0
le `11'
e ne
e )es!
e !00`P
n chi n m St

\!A
p ) s1
s"!
0a
ne b<?1
i ~1a
sf ')
s!
n+1
t a4
n 0PS
vi
e !
e !S
e0
e !)D
rea1
Ta
o'
a !
a !S
a0
sl a\00s
vi
i 0
im k[m<?

www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci


La Litie, Slav i acum, glas 5

Paisian p.83

HqV
42'
zn !
du !
TeOS
toa !
a !05
t fp O
tu '!
ra!!0O'
a rs tig nit !
pe!\0
e Cru OS
ce !e

OS
!!!0OS
go !
ol A,<V 0q!01O'
pe Ti ne F c to rul
i Zi di
to !
o !A
rulO
tu '!
tu!\0
u
ro

!K
s US
orm<C 00q!OS
s-a schim bat de fri !
i !A
c U
i S!
i _`111"
i s-a a t

!
n \!A
gu
)s 1
"s u0vV
4
u
u !
it
i OS
soa !
a !!11OS
re le i-a o
pri !i _a
it lu O
mi '!i!\0!K
i
na a

m<C #1OS
i p m !
_1\0!S
n tul s-a
cl :!
ti :!i S"q
na !K
at .>5OS
i pie !e !A
treU
le S
!_a
e e s-au1
des a~OS
pi !
i 1a
cat ,<V 00!1q!S
i
ca ta pe tea a as \01a
ma tem ~YS
plu
!_o1\!A
u u lu u
ui s-a )sa 1
a "s!a0a
ruptvV w
mor!0!
ii din mor1'
mi !
in!)s
te e 1
s-au aO
scu S

!OS
S _a
u la !
atKvV 4
i 1O@`0a
pu
te ri i le 0
n !O0a
ge reti s-au U
sp !
i mn1
ta
`qz
a a ' !S
at \0a
zi )i s1"
i s!
i \1!S
c nd: ,<V 3
Oj k1
o 0s
o [!o!!!\!S
o o o mi i 1
i
1a
x V !X
i O
nu S!
uO\0!S
u
ne e :!
e 10s
e
e [!
e A\!1a
e e e ,<
Ju1
de 1O!A
c to rul

\!S
Se e 1
e O'
ju !
de!\0!:
e
c ,<V !015
i p
ti O
me '!e !!:
e te!
e S"\0!S
vo o 1
o
1a
!0!11a
!s 1`PH
ind m<C p!11OS
pen tru mn tu
i !
i rea
i n no
i ' )i rea
lu u
u \0
u

!Su 0
{ iiKvV
mi ka)i s )!
i s i og
i !

www.stavropoleos.ro

CATAVASII LA DUMINICA TREIA DIN POSTUL MARE


T

glas 1

1.

dup A. Pann

QV S
3001@111'
!11'
um ne
ze ies cul Mo
i
si !
a!
n !
sem1a
nat mai
na in !
te !
de

!111@q!!S
de mult n Ma rea Ro o o 1
i 11@1a
e Cru cea ta m<C OS
c !
nd!0
a tre
1'
cut !
pe !_111!qz
de es tru Is ra
il t ind !
cu!11p!_a
to ia gul a a a pa vV 0x
cn
r!1`X
! !ne
ta re de e 1
ie Q!!S
i i i 0
re a m<C !1O@01'
cn tnd i e Hris toa !
se Dum
2'
ze !
e !:
u!
u S"0
le avV
3.

0030!11'!! !O0am<C0x1@q
n

re

te m St

ne Hris toa

se

cu Cru cea Ta

!!S
a a1
pe 10!q!_a
pia tra cre di i in ei vV 04'
s nu !
se_111
e clin teas c gn
@1a
y c j
dul meu m<C 0x
de 1
n 1q!_1"
v
li ri i le
e I
r '^!
u !11a
lui vrj ma m 0x
1'
! !n sui
!2'
Tu eti
sf !
nt\!!OS
i i Do @
omna vV
4.

P 0O@1q_11qz! !e@1am<C 0x
e

Cru ce

z n du Te

pe

Ti ne Pu ter ni

ce

lu

001os
! !q!!S
S! )s1
mi n to
o ' rul
cel ma a a 0
re am<C 06
de 1
cu 1'
tre t
eS mu
ur cu
11@1a
! 110'
y 1
prin zn du se m 0x
i-a
str k'!
ns!
i i-a
as cuns ra !
ze_a
e le vV 0x
i
3`001'
toa a t
zi
di !i !
rea011q
a
l
u dat !q!_a
cu fri i i c 0
n 0y
de
+

PS
lu !
u _!
un g rb111a
da rea Ta sm<C !X
c 0
s-a 1q@qz
um plut p mn!
tul!2'
de la !
a
!!OS
u da Ta @
a a vV
www.stavropoleos.ro

2
5.

vV

M311'!!!q !qz! ! 111@0`0a

ne cnd Te l u dm pe Ti ne Mn tu

to

rul

lu

u mii

m<C 01Q!!S
a flnd pa a a 1
ce 10'
prin Cru !
cea_a
a Ta vV 0x
prin 3
ca `0!1
a re ai n
1O0'!
!A m<C 0x
no
it nea mul!!
o me nesc
du 3
cn '!
du !!qz
ne pe noi !
la!
lu 1'
mi _
i na 2'
cea
!!!O@a
ne
n se ra t
6.

vV

C4'!

!111'
!10`0am<
C
hi pul dum
ne ze ie !
tii U'
Cruci!
I !1'
o na !
a mai
na
i in te

@a
!!110'
l-a 1
n 11'
sem nat !
n pn
te ce
le chi !
tu_a
u lui vV 1x
cu 1
pal '!
me!!!
le n ti
os
!!
i 1
in x!
seAvV 1~111'
i
a
ie it din
fia )s1a
a r nN 00qz
mn tu in !
du!
se 1
cu

11'
!!
pu te rea
Ta !2'
Cu v !
n!:
tu!
uS"0
le avV
7.

C4a0!111@1'! ! ! 1am<C !11'!


el

ce

iz

!!
pe
p !
m !
nt!11a
lu nd trup vV

vit

pe

ti neri din cup tor

ve

ni

it

3^
s <C !1
i 1
pe 1'
Cru !
ce!01@1a
pi ro nin du Se m
mn tu

1'
i !i !0!1qz
re ne-a d ru it !
no!!A
o u vV 003`011'
Dum ne
ze e ul p rin !
i
_am<
C 011'
! !0\!!111@1'
i lor
Cel ce
n sui
es te
bi ne cu vn tat i prea !
a !:
m!S"
OS
ri @
it a vV

www.stavropoleos.ro

vV
8.

d0
c 0000V
l u dm bi 0
ne 0000k
s cu vn tm vV

s0
i

00111a
1' nu
! lui
! cn
!O
!q
s ne n chi nm Dom
tn 0a
du-I m<C 00!
i prea nl
n z
!1
!!
du-L
n ' tru
toiO@k
ve cii. vV

0e#O'!!!AcC 00\40[!11@1a
n groa pa

le

i i lor

run

n du se

oa

re cnd

m<C 2'
ma -!
a !0\!!111'
re le
n tru pro o
ro !
oci !!!A
Da ni il vV 001os
n
tin z

1x
!A q!0!11O'
n du-i
mi ni le n chi pul Cru !
u !!A
u ciim<C 011'
s-a
fe rit !!!q
ne v t ma
!!S
!_a
!
a at 1
de 10'
mn ca rea
a lor vV 00111a
bi ne cu vn tnd !
pe11'
Hris to os!
Dum
!2'
ne ze !
eu!:
!
nS"\1
ve !K
eciS vV
9.

O0ez#01'!!A4'!!1O'!_111'
Mai c

Fe cioa a r i

!!_O@a
eu
N sc toa re vV

a de v

ra t de Dum ne

ze

2'
ce !
e !011
ea ce ai ns qz
cut !
f!11O@a
r de
s mn

m<C q@1'
! 1p_O@a
pe Hris to !
os Dum
ne ze e ul nos tru vV O'
Cel !
ce_1~1
e S-a

nl
q!1'
! cre
! !\10[
at cu tru !
u !1O!A
pul pe Cru cem<C 3'
to oi
din cio ii !
te!10O
m rim a cum
@011q!_a
a V
du p vred ni ci i i e m<C !12'
i pe
E !
el!_2'
mpre u !
u!:
u!
uS"0
n v

www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci


Svetilna, Slav, glas 2

Paisian, p.85

Podobie: Cu ucenicii s ne suim...


wG

V01q!11'!US!S00os00am<? 1
znd as tzi cins

ti

t Cru u u cea

lu

ui Hris tos

pu

0!!!PH
s na
i \0!S
i in 0
te a b<? 4000p!S
s ne
n chi n P
H
\0!S
!UH
m0
ei a m<? 00_1110'
i
s ne ve
se lim cu !
u cre
di \0!S
i in
0a
b<? 030!PS
cu dra gos te s !
_0os
ru t
n !
du1a
o m<? !11'
i ru
g
!!
nd
pe UH
Do \0!S
o om0
nul a b<? 4@1101@w!0
Cel ce S-a rs tig nit pe ea a de
PS
! !wz
bu !
u _PH
u n
vo \0!S
o o0
ie am<? q!0
s ne n vred
ni ceas !
c_1
pe noi
1O@1a
!!os
pe to o oi m<? 0@111'
a ne n chi na !
a cins
ti i @
tei 0ab<
Cruci ? 5'
i
!!!PH
a a + a ju \0!S
u un0
ge am<? !1q!10!!!PH
n vi
e rea f
r o o sn di \0
i

!Si 0
re kb<?

www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci


Svetilna, i acum, a Nsctoarei, glas 2

b<?

Paisian, p.86

Lw!0!\10[!0os!1am<? !110'!!
em nu lui pe

ca

a re i-a

n tins

prea cu

ra

te

e le

UH
a <?
pa \0!S
a al 0
me a b<? 400PS
Fi
ul tu Prea !
a _PH
a cu
ra \0!S
a a0
t m

! 11'
!cre
!2'
rs
tig nin !
du!!0os
u Se pe
en @
tru 0a
noi b<? 03'
a cum cu
din !
!!0
ne

os
n 0
chi 0am<
nm ? !11'
D ru
ie !
te !2'
ne no !
o !UH
u pa \0!S
a a0
ce a b<? 0
ca
1~110000!
s
a jun gem i
la Prea cins2'
ti !
te!!PH
e le Pa \0!S
a a0
timi a m<?
q!0!_1111'
ce le de m n tu
i
re lu
u )
us 1
mii am<? 00_11
i
s ne n chi
11@1'
nm zi lei Pa !
ti!1~0!!!PH
lor ce
lei lu u mi noa \0!S
a a0
se a b<? 04
i
lu

00!11@w!0PS
mii de bu cu
ri
e
ce lei nu
mi !i _PH
i te
Doa \0!S
a am0
n a
m<? @
i 1
pur 11@1a
t toa rei de 1
lu 1a
mi !
nK )!
1a
{ !K
b<?

www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci


Stihiri la Laude, glas 4

RB

Triod, Pasrea, p.40

SPodobie: Ca pe un viteaz...

H
C0xq!003'!!!0') 111@11
u

gla suri s

stri gm i cu cn t ri s

rim cins

ti

ta

1'
bB 1
cru _
u ce 11q@1a
s ru tn du o m<C0
i x!
c12'
tre ea !
a !!
s stri !A
gm
prea~
1q!O'
cins ti t cru !
ce_OS
e sfin e !
eQ!!S
te e e 1
cu 11@1a
pu te rea Ta m<C2
su -'!
u
!!10q!0'
v0
V i x1
fle te le
i tru pu ri _
i le O'
noa !
a!!A
as tre
ne 11'
p ze !
te!1
ne ro

1a
bii m<C0
de xp
toa !+
t1
v 11'
t ma -!
a !^
rea!OS
po tri !i _11a
iv ni ci lor sm<C 0
pe x
P'
cei !!+
ce ne1
n 11a
chi nm q
i z!i !!01'
i e cu bu !
u!
n!2'
cre di !
in!A
bB

A0x00e!00\!!\!!e!0!11
pro

pi

i v

de

scoa a

te ei a pe ne m pu

0`0a
na a te m<CO
ca @11'
re se toar !
n!_11OS
na in tea voa !
as !0\!
tr prin da
!O@a
!A w!p!110`0a
rul cru cii bB 1~0[
ia
t !
c!
ve dem
lem nul sfnt pus
na
i in te m<C
1x
iz q
vo !O'
rul da !
ru!!A
ri lorm<C!
celX1
a 11@2'
d pat cu sn !
ge!!q!!S
le i a a a 1
pa
1OS
St p ! !!1'
nu lui tu !
tu!A
rorbBO
Cel '~!!+
ce S-a1
11a
nl at .B/0x
de p
bu !O'
n vo
!_OS
!1
ie e pe cru !
u!A
cem<C!
i12'
pe oa -!
a meni
i-a } !!\0!K
nl a atbB

www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci, la Scoaterea Crucii, glas 8

Paisian, p.91

HrC
OSU
+ u xP
as S @
tzi 1110s
St p

[!
nuOS
u !
ul !\0!:
fp
tu u S 1
u H

\0!S
u u0
rii abB 1
i x1
Dom a\!S
nu u 1
ul O!!\0!:
sla a a
ve eibB 0
pe 2'
Cru !!
u ce
00!O'
S-a pi ro ni !i !!o11a
it i i
n coas Y
t H\0!S
P
S-a S!
a_
a 1"
s

!0a
m
punscC

4'
B !1a
fie '!
re!!1a
i o e O
et US
a !
a _`OS
a gu us ta !
a !A
at bDul
cea o
a s'

!US
a a !
a _a
a Bi 1
se `PH
e
e \0!S
e e \0a
ri )s1"
i i s!i 0a
cii cC 1~1
cu
cu

O!0OS
nu n de spi !
iniQz
S-a ! )s
nOS
cu !
u OS
nu !
u1a
nat m<C PS
Ce @
la 11
ce
a
1a
[ ): m<C
co '!
pe A!
rA 1
x0
ce '!
e !!1oOS
e e ru
u
ul \!A
cu )s1"
u u s!
u \1~0d
no
o ori
0q!0
!11
cu hai n de 611'
o
ca !
a !A
r @
S-a aO
m \!\0!K
br
ca atv?Fq
i pes
te
o

q!
+ fost b tut cu m n de !
braz
a 111@q!0a
:!
S" w
r !S
0
n abB 2'
Cel !
ce U'
a !
zi
!!o11a
i di it pe om Y
cu H\0!S
u u \0a
m )s1"

s!
0a
na cC 0x
pe 4
spaa #
te

01a
a fost O
b S!
1a
tut m<C PS
Ce @
la 111'
ce m bra !
a!A
c1
x0
ce '!
e !!
e e
1oOS
[ ): m<C 02
ru
u
ul \!A
cu )s1"
u u s!
u \1~0d
no
o ori
scui O
p S!
ri !`OS
i i r !

\0
!S: !Aa \!S
ni
lu u 1
u O'
at !
i !^i !
o `\0
o
c !S
ri: !:
i!
i S" w)s:
pumni c? 1O
i toa
\!OS
te e le-a !
a OS
r !
bOS
da !
at00\1!S
pen tru
mi i 1
i !S
i] 0
ne a\08
ce !
el S:\0
o

!S
d b ~11PS
o : !:
s !
nS" w
di )s:
it cI 0x
Iz 1
vi
to
o ]@
rul a 1
meu a 1
i a O
Dum \!
ne e
\0!K
ze eu m<C p!
ca s +11OS
mn tu
ia !
as US
c !
O'
lu !
u US
u @
meaa m<C 0
de
0@1OS
n e
l ciu !
u !A
ne !
caA!A
unO
Mi \!\0!K
lo os
ti iv m<C
www.stavropoleos.ro

Duminica Sfintei Cruci, la scoaterea crucii


Astzi s-a plinit cuvntul cel prorocesc, glas 8

Paisian, p.94

HrC
\q:
a !
a" S O@a
as t `
ziX1
s-a 11@OS
pli nit cu v !
n!1O\!\0
tul cel pro ro o
ce

!: bB 0
esc
c 2'
ia !
a !!11OS
t ne n chi n !
mUS
la !
a a Sw
lo !S
o o0
cul a bB

p!
un de

111'
au st tut !
piU'
cioa !
a !!o11a
a re e
le Ta Y
le H\0!S
e e \0a)s1"
Doa a a s
!0a
! 0!
am
ne cC 40q
i din po mul
mn tu 1a
i ' )i s!i 1a
rii O
gu S!
us1a
tnd m<C 01
slo bo
1'
zi !
i !!1'
re din pa !
ti\!O'
mi i le !
p!!o11a
ca a
tu lui Y
a H \0!S
a amP
do S

!_1"
o o b
s!
n 0a
dit cC w!
pen tru 11OYS
ru
g ciu
ni !
i 1a
le m<C 01
Ns c
O!A!A
toa rei deO
Dum\!\0!:
ne e
ze eum<C ez
U!
nu!!A
u le0
Iu 0PS
bi
to !
o !A
ru!
leA!
deA1
oa
os
a !
a )s
a 0k
me )
e s!
eo
eni G cC

www.stavropoleos.ro