Sunteți pe pagina 1din 208

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Maria Botnaru Maria Roman Eugenia Melentiev

CHIMIE
ORGANIC
Manual pentru clasa a XI-a
Profil real Profil umanist

Chiinu 2014

Introducere.indd 1

06.06.2014 11:37:33

CZU 547(075.3)
B 73

Manualul a fost aprobat spre editare prin ordinul nr. 431 din 19 mai 2014
al Ministrului Educaiei al Republicii Moldova.
Manualul este elaborat conform Curriculumului disciplinar i finanat
din sursele Fondului special pentru manuale.
Toate drepturile asupra acestei ediii aparin editurii Lumina.

Comisia de evaluare:
Maia Cherdivar, profesoar, grad didactic superior, Liceul Teoretic I. Vatamanu, or. Streni;
Elena Osadceaia-Mihailov, profesoar, grad didactic superior, Liceul Teoretic C. Sibirschi, mun. Chiinu.
Referent tiinific:
Iacob Guu, doctor habilitat n chimie, profesor universitar, USM.
Recenzeni:
Veronica Pung, profesoar, grad didactic superior, Liceul Teoretic I. Vatamanu, or. Streni;
Zinaida Ungureanu, profesoar, grad didactic superior, Liceul Teoretic M. Viteazul, mun. Chiinu.
Acest manual este proprietatea Ministerului Educaiei
Liceul
Manualul nr.
Anul

Numele i prenumele elevului

Anul n care
s-a folosit

Starea manualului
la primire
la returnare

1
2
3
4
5
Redactor: Lidia Serghienco-Ciobanu
Redactor artistic: Tatiana Melnic
Paginare computerizat: Elena Popovschi
Prelucrarea imaginilor, prepress: Elena Popovschi
Editura Lumina, bd. tefan cel Mare i Sfnt, nr. 180,
MD 2004, Chiinu Tel./fax 022-29-58-64; 022-29-58-68;
e-mail: luminamd@mail.ru; www.edituralumina.md
Tiparul executat la Tipografia Central,
str. Florilor 1, MD 2068, Chiinu
Comanda nr. 3161

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Botnaru, Maria
Chimie organic : Man. pentru cl. a 11-a : Profil real. Profil umanist / Maria Botnaru, Maria
Roman, Eugenia Melentiev ; comisia de evaluare: Maia Cherdivar, Elena Osadceaia-Mihailov.
Chiinu : Lumina, 2014 (F.E.-P. Tipogr. Central). 208 p.
16000 ex.
ISBN 978-9975-65-361-9.
547(075.3)
B 73
ISBN 978-9975-65-361-9

Introducere.indd 2

Editura Lumina, 2014


Maria Botnaru, Maria Roman, Eugenia Melentiev, 2014

09.06.2014 10:03:58

Cuprins
Cuvnt-nainte.................................................................................................................................... 5
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.*
1.5.
1.6.*

Bazele teoretice ale chimiei organice ..........................................................7


Obiectul de studiu al chimiei organice. Substane organice i anorganice ............ 8
Caracteristicile legturilor chimice n compuii organici ..................................... 14
Teoria structurii chimice a compuilor organici ................................................... 20
Compoziia substanelor organice .......................................................................... 25
Probleme de calcul la stabilirea compoziiei substanelor organice ..................... 29
Probleme de calcul la stabilirea formulei substanei organice
dup produsele de ardere ........................................................................................ 32

2.
hidrocarburi .......................................................................................................... 35
2.1. Hidrocarburi saturate .............................................................................................. 36
2.1.1. Alcanii hidrocarburi saturate aciclice......................................................................... 36
2.1.2. Nomenclatura alcanilor ................................................................................................... 39
2.1.3. Proprietile i utilizarea alcanilor ................................................................................. 43
2.1.4.-2.1.5. Probleme de calcul dup formula general a alcanilor
i ecuaiile reaciilor caracteristice acestora.................................................................. 48

Evaluare sumativ ............................................................................................................. 51
2.1.6.* Halogenoalcanii (derivai halogenai ai alcanilor) ...................................................... 52
2.1.7.* Proprietile chimice ale halogenoalcanilor i utilizarea lor ..................................... 54
2.1.8.* Cicloalcanii ........................................................................................................................ 57
2.1.9.* Identificarea carbonului, hidrogenului i a halogenilor n compuii organici.
Lucrarea practic nr. 1 .........................................................................................................61
2.1.10.*-2.1.11.* Probleme de calcul dup formula general a halogenoalcanilor,
cicloalcanilor i ecuaiile reaciilor caracteristice acestora......................................... 62
2.1.12.* Evaluare sumativ ............................................................................................................. 64
2.2. Hidrocarburi nesaturate .......................................................................................... 65
2.2.1. Alchene ............................................................................................................................... 65
2.2.2. Metode de obinere a alchenelor ..................................................................................... 67
2.2.3. Proprietile alchenelor i utilizarea lor ........................................................................ 70
2.2.4. Prepararea etenei i studierea proprietilor ei. Lucrarea practic nr. 2 ................... 75
2.2.5.-2.2.6. Probleme de calcul dup formula general a alchenelor i ecuaiile
reaciilor caracteristice acestora...................................................................................... 76
2.2.7. Alcadiene ........................................................................................................................... 79
2.2.8. Alchine ............................................................................................................................... 84
2.2.9. Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine ........................................................ 89
2.2.10.-2.2.11. Probleme de calcul dup formula general a alcadienelor, alchinelor
i ecuaiile reaciilor caracteristice acestora.................................................................. 91

Evaluare sumativ ............................................................................................................. 94
2.2.12.* Evaluare sumativ ............................................................................................................. 95
2.3. Hidrocarburi aromatice (arene) .............................................................................. 99
2.3.1. Benzenul reprezentant al arenelor .............................................................................. 99
2.3.2. Proprietile chimice ale benzenului ........................................................................... 103
2.3.3. Obinerea hidrocarburilor aromatice i utilizarea lor .............................................. 106
2.3.4. Legtura genetic dintre hidrocarburi ........................................................................ 108
3

Introducere.indd 3

05.06.2014 14:06:02

2.3.5. Probleme de calcul n baza formulei generale i a ecuaiilor reaciilor


caracteristice arenelor .................................................................................................... 109

Evaluare sumativ ............................................................................................................111
2.4. Surse naturale de hidrocarburi i prelucrarea lor ................................................ 112
2.4.1. Surse naturale de hidrocarburi ..................................................................................... 112
2.4.2. Produsele prelucrrii surselor naturale de hidrocarburi ...........................................114
2.4.3. Protecia mediului ambiant de poluanii formai
n urma utilizrii gazului natural, petrolului i crbunilor ..................................... 117
2.4.4.* Probleme de calcul la tema Surse naturale de hidrocarburi ...................................... 119
2.4.5.* Evaluare sumativ ........................................................................................................... 121
3.
derivai ai hidrocarburilor ......................................................................... 122
3.1. Compui hidroxilici ............................................................................................... 123
3.1.1. Alcooli monohidroxilici saturai .................................................................................. 123
3.1.2. Proprietile chimice ale alcoolilor............................................................................... 129
3.1.3. Alcooli polihidroxilici saturai ..................................................................................... 133
3.1.4. Fenolul .............................................................................................................................. 138
3.1.5.-3.1.6. Probleme de calcul la tema Compui hidroxilici................................................... 145
3.1.7. Amine ............................................................................................................................... 148
3.1.8. Amine aromatice ............................................................................................................ 151
3.1.9. Probleme de calcul pe baza ecuaiilor reaciilor caracteristice aminelor ............... 155
3.1.10. Legtura genetic dintre hidrocarburi, compui hidroxilici i amine .................... 157
3.1.11.* Evaluare sumativ ........................................................................................................... 158

Evaluare sumativ ........................................................................................................... 159
3.2.* Compui carbonilici (aldehide i cetone).............................................................. 162
3.2.1. Aldehide monocarbonilice saturate ............................................................................. 162
3.2.2. Metode de obinere a aldehidelor i *cetonelor .......................................................... 164
3.2.3. Proprietile fizice i chimice ale compuilor carbonilici saturai.
Utilizarea lor .................................................................................................................... 167
3.2.4. Legtura genetic dintre alcani, alchine, alcooli i compui carbonilici ................ 171
3.2.5. Probleme de calcul dup ecuaiile reaciilor chimice caracteristice
compuilor carbonilici.................................................................................................... 172
3.3.* Acizi carboxilici .......................................................................................................174
3.3.1. Acizi monocarboxilici saturai ......................................................................................174
3.3.2. Proprietile acizilor monocarboxilici saturai i utilizarea lor ............................... 178
3.3.3.-3.3.4. Rezolvarea exerciiilor i a problemelor la tema Acizi carboxilici ..................... 183
3.3.5. Studierea proprietilor acidului acetic. Lucrarea practic nr. 3 .............................. 186
3.3.6. Esteri ai acizilor carboxilici ........................................................................................... 187
3.3.7. Rezolvarea exerciiilor i a problemelor la tema Esteri .............................................. 192
3.3.8. Legtura genetic dintre acizii carboxilici, esteri i alte clase
de compui organici......................................................................................................... 194
3.3.9. Evaluare sumativ ........................................................................................................... 195
4. recapitulare ......................................................................................................... 196
4.1. Relaii ntre diferite clase de compui organici .................................................... 196
4.2. Modele de exerciii i probleme specifice chimiei organice ................................ 197
4.3.
Tipuri de probleme experimentale cu rezolvri ................................................... 201
4.4. Generalizarea cunotinelor teoretice cu aplicaii practice ................................ 206
4

Introducere.indd 4

05.06.2014 14:06:02

Cuvnt-nainte
Manualul de fa i ofer posibilitatea de a-i lrgi i aprofunda cunotinele n
domeniul chimiei organice unul dintre compartimentele de baz ale chimiei.
Chimia organic impresioneaz prin numrul enorm de date acumulate, prin
profunzimea i diversitatea problemelor abordate.
Numai nsuind la perfecie limbajul chimic formulele substanelor i ecuaiile
reaciilor chimice, care constituie mijlocul de exprimare a legitilor transformrilor
substanelor, vei putea decodifica tainele chimiei organice contemporane.
Manualul a fost elaborat conform obiectivelor formulate n Curriculumul de chimie
pentru nvmntul liceal. Bazndu-ne pe experiena pedagogic proprie (liceal i
universitar) de predare a acestei discipline, am considerat c tratarea accesibil i exact
a temelor (fr simplificri excesive) este una dintre cele mai eficiente metode de nsuire
i consolidare a cunotinelor la chimia organic. Totodat, studierea unor teme privind
nomenclatura substanelor organice, relaiile structur-proprieti, interaciile electronice
intramoleculare etc. va servi drept baz n edificarea disciplinei ca tiin real i pentru
stimularea gndirii logice a viitorului cercettor, profesor sau inginer-chimist.
Materia expus n manual este structurat n 4 compartimente. Fiecare compartiment
ncepe cu o foaie de gard ce include rezumatul coninutului care urmeaz a fi studiat
i competenele specifice ce urmeaz a fi dezvoltate.
n prezentarea claselor de compui organici ne-am strduit s expunem materia
conform structurii generale: definiie i clasificare; nomenclatur i izomerie; structur
i reactivitate; metode generale i industriale de sintez; proprieti fizice, chimice i
utilizare. Denumirile compuilor organici corespund Regulilor Nomenclaturii IUPAC.
Fiecare compartiment, n funcie de complexitate, include diverse rubrici: Tem
(exerciii), Experiment demonstrativ, Probleme de calcul, tiai c, Activitate n
echip, Activitate creativ, Problem creativ, Autoevaluare (dup fiecare unitate
didactic), avnd drept scop facilitarea nsuirii i consolidrii materiei expuse.
Experimentele demonstrative, prezentate n manual conform unui algoritm riguros,
pot fi efectuate n faa clasei de un elev, de un grup de elevi sau de ctre profesor.
Cele 3 lucrri practice, incluse la finalul unei teme sau al unui compartiment, au menirea
de a consolida cunotinele i de a evalua gradul de nsuire a acestora de ctre elevi.
Compartimentele 2 i 3 sunt succedate de o schem general la rubrica Repet i consoli
deaz, ce rezum principalele metode de preparare i proprietile chimice ale compuilor
clasei respective, care contribuie la generalizarea i consolidarea cunotinelor.
Rubrica Evaluare sumativ, ce are drept scop verificarea cunotinelor teoretice
acumulate de ctre elevi, corespunde celor prevzute de curriculum (indicndu-se
profilul respectiv sau prin * (asterisc) itemii pentru profilul real). Itemii propui n
Evaluare sumativ sunt prevzui pentru dou variante (la discreia profesorului, n
funcie de nivelul de pregtire al elevilor).
Pentru a asigura activitatea difereniat a elevilor dotai, au fost incluse i unele
coninuturi suplimentare, care n text au fost evideniate cu rubricile Extindere sau Studiu
de caz. Aceste coninuturi nu sunt obligatorii pentru a fi memorate sau evaluate, ns
permit elevilor pasionai de chimie s acumuleze informaii noi la tema respectiv.
Sperm c acest manual i va servi drept cluz n calea anevoioas, dar interesant
a cunoaterii i nsuirii tainelor chimiei organice.
Autoarele
5

Introducere.indd 5

05.06.2014 14:06:02

Semnificaia rubricilor i simbolurilor:

* coninuturi obligatorii pentru elevii din clasele cu profil real.


s coninuturi suplimentare pentru elevii dotai (fr a fi evaluate).
ntrebri ce contribuie la reactualizarea cunotinelor nsuite

anterior pentru a evidenia caracterul unitar al chimiei organice.

Tem sarcini de lucru imediate, ce atrag atenia elevilor, orientndu-i spre observare, cutare, comparare i descoperire,
facilitndu-le, totodat, nsuirea materiei noi.
Experiment demonstrativ activitate practic cu scopul consolidrii materiei expuse.
Text evideniat color definiii ce urmeaz a fi memorate.
Extindere i Studiu de caz informaii suplimentare pentru elevii
din clasele cu profil real (fr a fi evaluate).
tiai c... informaii ce trezesc interesul i curiozitatea n acumularea cunotinelor la tema respectiv.
Autoevaluare autocontrolul cunotinelor dup fiecare unitate
didactic (activitate n clas sau acas).
Evaluare sumativ testarea cunotinelor acumulate la compartimentele prevzute de curriculum (destinate pentru dou
variante la ambele profiluri).
Repet i consolideaz rezumatul materiei studiate la compartimentul respectiv cu scheme generalizatoare ale metodelor de
obinere i ale proprietilor chimice caracteristice compuilor
organici.

Introducere.indd 6

05.06.2014 14:06:02

Bazele teoretice
ale chimiei organice

Ch
im
ie o

rgan
ic

im
Ch

Compartimentul

ganic
ie anor

D. Mendeleev

A. Butlerov

n compartimentul ce urmeaz vei afla despre istoria apariiei chimiei organice


ca tiin, despre noiunile fundamentale specifice acestei discipline. Astfel, dac
Legea periodicitii a lui D. Mendeleev i Tabelul Periodic al elementelor stau la
baza studierii compuilor anorganici, apoi teoria structurii compuilor organici,
elaborat de A. Butlerov, ocup un loc de seam n studierea profund a naturii
substanelor organice i n nelegerea modului de unire a atomilor n molecul.
nsuirea principiilor acestei teorii i va servi drept cluz n studierea ntregului curs de chimie organic. Vei afla c existena numrului enorm i variat de
compui organici are la baz proprietatea unic a atomilor de carbon de a forma
un numr practic infinit de legturi covalente ntre ei, genernd lanuri de atomi,
numite catene. Totodat, vei sesiza c studierea aprofundat a naturii substanelor, nelegerea dispunerii spaiale a atomilor n molecule, caracterului electronic
al legturilor i vor ajuta s-i formezi o anumit concepie despre legitile obiective ale microuniversului i despre esena transformrilor chimice, despre unitatea material a lumii organice i a celei anorganice.
Subcompetene:
Dup studierea acestui compartiment vei fi capabil:

S descrii obiectul de studiu al chimiei organice.


S difereniezi substanele organice de cele anorganice.
S formulezi tezele principale ale teoriei structurii chimice a compuilor organici i importana
ei pentru dezvoltarea ulterioar a chimiei organice, noiunile de izomer, izomerie.
S explici noiunile: substan organic, elemente organogene, structur chimic, catene
carbonice.
S caracterizezi carbonul dup locul lui n Tabelul Periodic, repartizarea electronilor pe nivele n stare fundamental i excitat, formele norilor electronici s i p.
*S descrii fenomenul hibridizrii, formarea legturilor chimice C C (unitare, duble, triple)
i C H.
S argumentezi cauzele diversitii compuilor organici.
*S cunoti modul de determinare a compoziiei calitative i cantitative a substanelor organice.
S rezolvi probleme de calcul de stabilire a formulei brute, formulei moleculare a
compuilor organici, aplicnd densitatea relativ, prile de mas a elementelor i a
produilor de ardere.
7

Capitolul_1_CS3.indd 7

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

1.1.

Obiectul de studiu al chimiei organice.


Substane organice ianorganice

Dup cum cunoti din cl. a IX-a a X-a, spre deosebire de substanele anorganice, exist substane care au n componena lor, de rnd cu alte elemente, n
mod obligatoriu, carbon. Aceste substane au fost numite substane organice. Ele
constituie obiectul de studiu al chimiei organice.
Pornind de la aceast constatare, a fost elaborat pe la mijlocul secolului trecut
definiia:
Chimia organic studiaz compuii carbonului i transformrile lor.
Aceast definiie, mult utilizat, nu este complet satisfctoare, deoarece exist
un ir de combinaii ale carbonului care nu fac parte din compuii organici sunt
substane anorganice. Exemple de astfel de substane sunt: oxizii carbonului (CO
i CO2), acidul carbonic (H2CO3) i srurile lui carbonaii, carburile metalice
(Al4C3, CaC2) etc.
nsui carbonul pur, n cele dou forme alotropice cristaline (diamantul i grafitul),
este considerat substan anorganic. Existena substanelor de natur mineral, n
compoziia crora intr i carbonul, denot c definiia de mai sus este parial corect.
Studiul compoziiei chimice a substanelor izolate din plante sau animale
(acidul formic, acidul oxalic, acidul citric .a.) a demonstrat c ele se deosebesc
esenial de cele de origine mineral (care erau deja cunoscute sau obinute de ctre alchimiti). Astfel, s-a constatat c n substanele organice,
alturi de carbon, se gsesc i alte elemente (cteva la numr),
care apar mult mai des dect cele cunoscute. Aceste elemente
sunt: hidrogenul, oxigenul, azotul, halogenii, sulful i fosforul numite elemente organogene. Dintre aceste elemente
hidrogenul se distinge n mod deosebit: el apare combinat cu
carbonul n aproape toate substanele organice. Prin urmare,
K.Schorlemmer
se poate deduce c hidrogenul este tot att de important ca i
(1834-1892)
carbonul n ce privete compoziia compuilor organici.
Chimist german.
ntr-adevr, s-a constatat c exist un numr enorm de sub- Fondatorul chimiei
hidrocarburilor.
stane organice care reprezint combinaii ale carbonului cu
hidrogenul, cunoscute sub denumirea de hidrocarburi. Celelalte combinaii organice, care conin i alte elemente pe lng carbon i hidrogen, pot fi considerate ca
derivai ai hidrocarburilor obinui prin nlocuirea unui sau a mai multor atomi de
hidrogen cu atomii altor elemente organogene. Aceasta i-a permis savantului german K. Schorlemmer (1889) s elaboreze urmtoarea definiie a chimiei organice:
Chimia organic este chimia hidrocarburilor i a derivailor acestora.
Aceast definiie nu tinde s traseze o linie de hotar ntre chimia organic i
cea anorganic, ns separarea aceasta este justificat de o serie de considerente
importante. Vom elucida doar cteva:
a) existena unui numr extrem de mare de compui organici (circa 18 mln.);
b) marea diversitate a combinaiilor organice;
c) caracteristicile specifice ale compuilor organici;
d) importana deosebit a compuilor carbonului n dezvoltarea industriei i
economiei rii.
8

Capitolul_1_CS3.indd 8

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Caracterul specific al compuilor organici


Este surprinztor, la prima vedere, faptul c majoritatea substanelor organice,
fiind alctuite din cteva elemente (C, H, O, N, S, Hal, P), sunt mult mai numeroase dect numrul combinaiilor tuturor celorlalte elemente (aproape 12 mln. fa
de 900 mii). Anual savanii descoper circa 200 mii de combinaii organice noi.
Numrul att de mare de combinaii organice se datoreaz unor proprieti specifice atomului de carbon de a se uni cu ali atomi de carbon, formnd catene sau cicluri
care conin un numr mare de atomi, iar legturile dintre ei fiind de diferite tipuri.

Exemple de catene carbonice:

Exemple de tipuri de legturi


dintre atomii de carbon:
a)
(caten liniar);
a)
(legturi simple);
b)
(caten ramificat); b)
(legtur dubl);

c)
(legtur tripl).
c)

(catene ciclice).

Atomul de carbon, unindu-se cu cele cteva elemente organogene ntr-un mod


mult mai variat dect celelalte elemente, formeaz un ir de compui, numii derivai ai hidrocarburilor sau clase de compui organici (tabelul 1.1).
Tabelul 1.1. Hidrocarburile i derivaii lor
Tipul hidrocarburii

Alcani
Cicloalcani
Alchene
Alcadiene
Alchine
Arene

Derivai ai hidrocarburilor
(clase de compui organici)

Formula general

Derivai halogenai

R-X (X=Cl, Br, I, F)

Alcooli, fenoli

R-OH, Ar-OH

Nitrocompui

R-NO2,

Amine

R-NH2, Ar-NH2,

Aldehide, cetone

R-CH=O, R-CO-R

Acizi carboxilici

R-COOH

Esteri

R-COOR

R, Ar resturi de hidrocarburi.
Din formulele generale ale derivailor hidrocarburilor se constat c hidrocarburile sunt combinaii de baz, iar de la ele deriv toate clasele de compui organici, ce conin atomi sau grupe de atomi formate din celelalte elemente organogene
(numite grupe funcionale).
Pentru a caracteriza o substan organic, nu este suficient s ne bazm doar
pe compoziia ei molecular (formula molecular), deoarece exist un ir de substane care au aceeai formul molecular, dar se deosebesc dup proprietile
chimice. Substanele organice cu aceeai formul molecular, dar care difer dup
proprieti, se numesc izomeri.
De exemplu, se cunosc dou substane izomere cu formula C2H6O: un lichid
alcoolul etilic, i un gaz eterul dimetilic.
9

Capitolul_1_CS3.indd 9

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Izomeria constituie una din cauzele multitudinii i diversitii de compui


organici. Astfel, oricnd se poate alctui un nou aranjament, adic un alt mod de
unire a atomilor n molecul, care de acum reprezint un nou compus organic.
Dei numeroase sinteze chimice au dovedit c substanele organice se supun
acelorai legi fizice i chimice ca i substanele anorganice, totui, ntre ele exist
deosebiri eseniale (tabelul 1.2).
Tabelul 1.2. Deosebirile eseniale dintre compuii organici i cei anorganici
Compuii organici

Compuii anorganici

Sunt formai prin legturi covalente sau au


caracter covalent dominant.
Puini dintre ei sunt solubili n ap i mai
puini electrolii.
Au temperaturi de topire i de fierbere
relativ joase; majoritatea sunt lichide la
temperatur obinuit.
Au densitatea 1.
Se descompun relativ uor la nclzire; doar
unii sunt rezisteni la o temperatur mai
nalt de 500 C.
Majoritatea se supun combustiei.
Reaciile organice decurg lent, reversibil i
incomplet.

Mai des sunt formai prin legturi covalente


polare sau au caracter ionic dominant.
Majoritatea sunt solubili n ap, fiind i
electrolii.
Au temperaturi de topire i de fierbere
ridicate; majoritatea sunt substane cristaline la temperatur obinuit.
Au densiti variabile cu valori mari.
n general, au stabilitate termic mare.
Doar unii se supun combustiei.
Reaciile substanelor anorganice decurg
rapid i deseori ireversibil.

Deosebirile eseniale ale proprietilor i reactivitii chimice a compuilor


organici de cei anorganici au dus la elaborarea unor metode specifice de cercetare
a compuilor organici. Compuii organici au aplicare larg n dezvoltarea industriei i economiei rii. Cerinele mereu crescnde ale diferitor industrii, ct i ale
agronomiei, medicinei, biologiei etc. favorizeaz dezvoltarea chimiei organice.
Considerentele examinate mai sus au determinat divizarea chimiei n: chimie
anorganic i chimie organic.
Experiment demonstrativ

Experiena se efectueaz sub ni!


Arderea compuilor organici (alcool, parafin, celuloz)

Fig 1.1. Arderea unor


compui organici.

1. Introdu n 3 capsule de porelan numerotate urmtoarele


substane:
I. 1 ml alcool etilic de 96% (medicinal)
II. O bucic (ct un grunte de porumb) de parafin
III. Cteva bucele de hrtie de filtru sau de vat
2. Aprinde cu un chibrit pe rnd coninuturile capsulelor.
3. Urmrete modul de ardere a celor 3 substane (culoarea flcrii,
fumegarea).
4. Cerceteaz dup arderea complet coninutul fiecrei capsule.
5. Formuleaz concluzii.
6. Rspunde la ntrebrile:
a) de ce n capsula I i n capsula II nu a rmas nimic?
b) de ce n capsula III a rmas un reziduu?
10

Capitolul_1_CS3.indd 10

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere
Chimia organic este o tiin att de aparte, nct atunci,
cnd un chimist trece de la studiul substanelor anorganice la cel
al substanelor organice, el pete pe un teren cu totul nou.
J. Berzelius

Date istorice privind dezvoltarea chimiei organice


Termenul chimie organic a fost naintat de savantul
J.Berzelius n anul 1808 n tratatul su de chimie. Prin
aceast noiune el definea domeniul chimiei, care se ocup
de studiul compuilor formai n organismele vii (regnurile animal i vegetal), ce difer de compuii anorganici
provenii din regnul mineral.
Pe atunci se presupunea c un compus organic poate
s apar numai n procesul vieii, ca rezultat al unei fore
misterioase proprii organismelor vii, numit for vitaJ. Berzelius
(1779-1848)
l n concepia adepilor teoriei vitaliste. Genernd falsa
Remarcabil savant suedez,
convingere c o substan organic nu poate fi obinut
autorul primului manual de
n laborator pornind de la alte substane, teoria vitalist a
chimie organic (1827).
influenat negativ dezvoltarea chimiei organice, descurajnd inteniile de a sintetiza substane noi.
Aceast perioad, ns, nu a durat mult, deoarece unele
experiene au demonstrat c din substane anorganice se
pot obine substane organice. Astfel, prin celebra experien, realizat de F.Whler n 1828, s-a dovedit c n timpul
evaporrii unei soluii de cianat de amoniu la temperatura
de 100 C aceasta se transform n uree o substan
organic tipic, coninut i extras anterior dinurin:
NH4 O CN NH2CONH2
F. Whler
Uree
Cianat de amoniu
(1800-1882)
Sinteza ureei, realizat de F.Whler, marcheaz nceChimist german. A efec
tuat cercetri valoroase n
putul unei noi ere n chimie, deschide calea spre sinteza
domeniul chimiei organice.
organic, servind ca imbold pentru noi descoperiri n acest
domeniu, dintre care putem meniona:
sinteza anilinei, n 1842, de ctre savantul rus N. Zinin;
obinerea pe cale artificial a acidului acetic, n 1845,
de ctre H. Kolbe;
sinteza grsimii, alcoolului etilic, n 1854, iar n 1857
a alcoolului metilic, de ctre M. Berthelot;
Laborator de cercetare
sinteza unei glucide, n 1861, de ctre A. Butlerov;
(anul 1820).
sinteza acetilenei, n 1862, de ctre M. Berthelot.
Ca rezultat, chimia organic a nceput s se dezvolte vertiginos, iar realizrile
ei au demonstrat c legile chimiei sunt valabile att pentru substanele organice,
ct i pentru cele anorganice.
tiai c ...
Sinteza compuilor organici progreseaz foarte rapid: n anul 1880 numrul lor constituia 12000;
n 1910 150 000; n 1940 500 000; n 1980 peste 4,5 milioane, iar n anul 2014 circa
18milioane de substane organice.

11

Capitolul_1_CS3.indd 11

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Surse de materie organic pe Terra


Din cursurile de biologie i chimie anorganic ai aflat despre circuitul carbonului n natur, pe parcursul cruia se formeaz i se consum substane organice. n
urma proceselor de oxidare (pariale sau totale), inclusiv a respiraiei animalelor,
substanele organice degradeaz oxidativ pn la oxid de carbon (IV) i ap substane anorganice.
n organele verzi ale plantelor de la suprafaa solului oxidul de carbon (IV) se trans
form, n prezena apei i a energiei solare, n substane organice necesare plantelor
(glucide, proteine, grsimi), cu eliberarea unor anumite cantiti de oxigen. Acest
proces se numete fotosintez i n form simplificat poate fi exprimat astfel:
xCO2 + yH2O materie organic +zO2
n realitate, reacia de asimilare a oxidului de carbon (IV) de ctre plante este mult
mai complex, fiind catalizat de clorofil i dirijat de enzimele vegetale.
O bun parte din substanele organice formate n procesul fotosintezei servesc
la dezvoltarea de mai departe a plantei, care la un anumit stadiu de maturitate
este consumat ca hran de ctre animale. Astfel, o parte din substanele organice
asimilate de ctre animale din plante sunt transformate n produse necesare celulei
animale, iar altele, furniznd energie organismului, degradeaz n oxid de carbon
(IV) i ap. Acest ciclu se repet ncontinuu (fig. 1.2).
n afar de substanele organice, produse de plantele i animalele ce populeaz
suprafaa planetei, n scoara terestr exist diferite materii organice, depozitate sub
form de zcminte: crbuni, petrol i gaze naturale. Marea lor majoritate provine
din plante care au existat n epoci geologice foarte ndeprtate i au suferit apoi transformri biochimice (sub aciunea bacteriilor) i chimice (n condiii anaerobe).

CO2

CO2

CO2

Fig. 1.2. Circuitul carbonului n natur i formarea materiei organice.

n prezent numrul de substane organice obinute prin sintez (medicamente,


cauciucuri, colorani, mase plastice, substane explozibile .a.) este mai mare ca a
celor extrase din surse naturale.
Substanele organice eliminate din natur se numesc compui naturali, iar cele
obinute prin sintez (reacii chimice) compui sintetici.
Chimia organic modern studiaz att compuii naturali, cat i cei sintetici:
structura lor, cile de obinere, proprietile, posibilitatea de a fi utilizate n
practic.
12

Capitolul_1_CS3.indd 12

05.06.2014 14:06:16

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Autoevaluare
1. Indic obiectul de studiu al chimiei organice.
2. Numete si caracterizeaz elementele organogene dup locul amplasrii lor
n Tabelul Periodic.
3. Selecteaz compui organici din urmtoarele substane:

b) CH4;
c) C2H6O;
d) CH3Cl;
e) CaC2;
a) CO2;
g) HCOOH; h) H2CO3;
i) Al4C3;
j) H2C2O4.
f) CH3OCH3;
4. Definete noiunea chimie organic formulat de J. Berzelius.
5. Explic:
a) care este cauza diversitii mari a compuilor organici;
b) ce semnifica iniial termenul chimie organic;
c) esena teoriei vitaliste;
d) care a fost reacia ce a marcat nceputul unei ere noi n dezvoltarea chimiei
organice.
6. Numete autorii i descoperirile lor prin care a fost dezminit teoria vitalist.
7. Completeaz spaiile libere:
A. Hidrocarburile sunt formate din dou elemente ..........................
B. Numrul compuilor organici este foarte ............. datorit proprietilor specifice ale elementului ....................
C. Valena carbonului n compuii organici este .............
D. Totalitatea elementelor chimice ce intr n componena substanelor organice
se numesc ............
8. Numete sursele de materie organic pe Terra.
9. Indic care este deosebirea dintre compuii naturali i compuii sintetici? D
exemple.
10. De ce formulele moleculare nu sunt suficiente pentru a caracteriza o substan
organic?
11. Activitate de tip proiect: alctuiete un eseu despre circuitul carbonului n natur.
Activitate n echip Completai tabelul ce ar evidenia deosebirile compuilor anorganici de cei organici (fiecare elev expune deosebirile prin exemple concrete).
Compui

Caracteristici

organici

anorganici

1. Numrul existent de compui (cauza)


2. Compoziia chimic (speciile de atomi)
3. Multiplicitatea legturilor (simpl, dubl, tripl)
4. Tipuri de legturi chimice
5. Starea de agregare, volatilitatea, inflamabilitatea
6. Stabilitatea termic (combustie)
7. Solubilitatea n ap
8. Prezena fenomenului izomeriei

13

Capitolul_1_CS3.indd 13

05.06.2014 14:06:17

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Caracteristicile legturilor chimice


n compuii organici

1.2.

Cunoti deja c compuii organici sunt foarte numeroi, iar cauza existenei
unui numr mare de compui ce conin neaprat carbon este legat de proprietile
specifice ale carbonului.
Pentru a nelege specificul comportrii atomului de carbon, vom examina
structura lui electronic.
n conformitate cu locul amplasrii carbonului n Tabelul Periodic, atomul de
carbon n stare fundamental are urmtoarea structur electronic:

C (Z = 6): 1s2 2s2 2p2

Astfel, n stare fundamental (neexcitat) atomul de carbon are n primul strat


electronic (s) doi electroni, n stratul al doilea doi electroni s i doi electroni p.

Avnd doi electroni impari pe stratul doi, exterior, el ar trebui s fie bivalent,
ns n toi compuii organici carbonul este tetravalent. Tetravalena atomului de
carbon n compuii organici a fost explicat prin aceea c energiile straturilor 2s
i 2p sunt foarte apropiate i de aceea un electron de pe stratul 2s se decupleaz
i trece pe stratul 2p, ocupnd orbitalul liber (2pz). Ca urmare, atomul de carbon
trece n stare excitat (C*) i va avea urmtoarea structur electronic:
(C) 1s2 2s2 2p1x 2p1y 2p0z activare (C*) 1s2 2s1 2p1x 2p1y 2p1z
Astfel, n atomul de carbon excitat a avut loc o redistribuire a electronilor pe
straturile electronice i el va avea 4 electroni impari care se pot cupla cu ali electroni, realizndu-se o configuraie a carbonului de 8 electroni:

*Dac vom reprezenta cei patru electroni de valen (impari) ai carbonului n stare
excitat cu ajutorul orbitalilor, vom reprezenta un orbital sferic (s) i 3 orbitali (p) n
form de haltere simetrice aranjate n trei planuri reciproc perpendiculare px, py, pz.

Fig. 1.3. Forma orbitalilor (s)-a , forma celor 3 orbitali (px, py, pz)-b, forma orbitalului hibridizat-c.

Dac admitem c aceti orbitali monoelectronici ce se deosebesc dup form se


vor ntreptrunde cu orbitalii altor elemente organogene, ar trebui ca i legturile
chimice ce se formeaz s fie diferite. Experimental, ns, s-a constatat c cele
14

Capitolul_1_CS3.indd 14

05.06.2014 14:06:17

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

4 legturi chimice ce se formeaz sunt identice dup trinicie i distana inter


atomic, ceea ce nseamn c i orbitalii atomului C*, care particip la formarea
legturilor, sunt echivaleni.
Cauza formrii legturilor identice dup trinicie a fost elucidat prin aplicarea
teoriei hibridizrii orbitalilor atomici introdus n chimie de ctre L. Pauling.
Teoria hibridizrii (L. Pauling) susine c orbitalii de energie i simetrie diferit
se pot contopi, modificndu-i forma i orientarea iniial, devenind egali n energie
i form. Orbitalii astfel formai sunt numii orbitali hibridizai i au forma unei
haltere deformate (fig. 1.3,c).
Fenomenul de contopire a orbitalilor electronici urmat de echivalarea lor ca
form i energie se numete hibridizare.
Hibridizarea este un fenomen care are loc doar la formarea legturii covalente;
ea nu exist n atomii liberi.
Legtura chimic ce se formeaz cu participarea electronilor orbitalilor hibrizi
este mult mai trainic dect legtura ce se formeaz cu participarea orbitalilor (s sau
p puri) nehibridizai, deoarece interptrunderea orbitalilor hibrizi este mai mare.
Hibridizarea are loc atunci, cnd la formarea legturilor chimice ale atomului dat
iau parte electroni de diferite tipuri (de exemplu s i p), ns ntotdeauna numrul
orbitalilor hibridizai obinui este egal cu numrul de orbitali puri iniiali.
Hibridizarea sp3
Carbonul se afl n stare de hibridizare sp3, cnd i distribuie cei patru electroni
de valen (2s12p3) n patru orbitali hibridizai sp3, egali dup energie i form:

Cei 4 orbitali hibridizai sp3 ai atomului de carbon sunt orientai n spaiu n forma
unui tetraedru regulat, n al crui centru se afl nucleul atomului de carbon (fig. 1.4).

Fig. 1.4. Formarea orbitalilor hibridizai sp3.

Atomul de carbon se gsete n stare de hibridizare sp3 doar n compuii cu


legturi simple (alcani, derivai halogenai etc.).
Hibridizarea sp2
Carbonul se afl n stare de hibridizare sp2 , cnd orbitalul 2s se contopete
numai cu doi din cei trei orbitali 2p (2px i 2py), formnd trei orbitali hibridizai
sp2 echivaleni, cu energia mai mare dect energia orbitalului s i mai mic dect
energia orbitalului 2pz, care rmne nemodificat.

15

Capitolul_1_CS3.indd 15

05.06.2014 14:06:17

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Spre deosebire de orbitalii sp3, orbitalii hibridizai sp2 sunt aezai trigonal n
acelai plan, formnd ntre ei unghiuri de 120. n aceast stare de hibridizare atomul de carbon are trei orbitali monoelectronici sp2, cu care realizeaz trei legturi
simple (), i un orbital monoelectronic nehibridizat, orientat perpendicular pe
planul axelor orbitalilor sp2 (fig. 1.5).

120

Fig. 1.5. Formarea orbitalilor hibridizai sp2.

Atomul de carbon se gsete n stare de hibridizare sp2 n compuii cu legturi


duble i n radicalii liberi.
Hibridizarea sp
Carbonul se gsete n stare de hibridizare sp, cnd orbitalul 2s se contopete
numai cu un orbital din cei trei orbitali 2p (2px), formnd doi orbitali sp monoelectronici, care conduc la dou legturi simple (), i doi orbitali p monoelectronici
nehibridizai.

Orbitalii hibridizai sp se gsesc pe aceeai linie i sunt ocupai cu cte un


electron , iar orbitalii 2p, nehibridizai, sunt dispui perpendicular ntre ei i pe
planul axelor celor doi orbitali hibridizai sp (fig. 1.6).

Fig. 1.6. Formarea orbitalilor hibridizai sp.

Hibridizarea sp se ntlnete n compuii cu legturi triple (alchine).


16

Capitolul_1_CS3.indd 16

05.06.2014 14:06:17

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Legtura covalent n compuii organici


Deja cunoti c n moleculele substanelor organice atomii elementelor organogene sunt unii ntre ei prin legturi chimice covalente.
Modul de formare a legturii covalente poate fi descris att prin aplicarea cuplurilor comune de electroni, ct i prin aplicarea metodei orbitalilor electronici.
Legtura covalent este legtura dintre atomi realizat pe baza cuplurilor comune de electroni sau prin ntreptrunderea orbitalilor electronici ai acestora.
Se numete legtur simpl legtura ce se realizeaz prin intermediul unei
singure perechi comune de electroni.
*Exemple:
Totodat, formarea legturii chimice covalente are loc la ntreptrunderea
reciproc a orbitalilor electronici ai celor doi atomi, ns legtura se realizeaz
n acea direcie, unde are loc ntreptrunderea cea mai complet a orbitalilor,
concomitent densitatea electronic a lor crete esenial ntre nucleele atomilor ce
interacioneaz.
S-a constatat urmtoarea legitate: cu ct e mai mare (mai complet) ntreptrunderea orbitalilor electronici, cu att e mai trainic legtura chimic ce se
formeaz. Gradul de ntreptrundere a orbitalilor electronici depinde de forma
i orientarea lor. Cea mai trainic legatur chimic se formeaza atunci cnd ntreptrunderea orbitalilor are loc de-a lungul axei ce uneste cele dou nuclee ale
atomilor. n acest caz se formeaza legtura (sigma) (fig. 1.7).
Totodat, doi atomi se pot lega ntre ei, formnd n comun mai mult de o pereche de electroni (2 sau 3). Astfel de legturi se numesc multiple.
Se numesc legturi covalente multiple legturile ce se realizeaz prin intermediul a dou sau trei perechi comune de electroni.
Exemple:
Dac din cauza orientrii orbitalilor electronici ntreptrunderea are loc n
afara liniei (axei) ce unete nucleele ambilor atomi, atunci se formeaz legtura
(pi), de exemplu n etilen i acetilen (fig. 1.8; 1.9).
n cazul cnd molecula este format din atomi ai unor elemente diferite, cuplurile de electroni sunt deplasate spre atomul cu electronegativitatea mai mare.
Astfel de legturi se numesc legturi covalente polare.
Schema 1.1. Tipuri de legturi covalente n compui organici
Simpl

Legtura covalent

Multipl

Nepolar

Polar

Nepolar

Polar

H3C CH3

H3C OH

H2C = CH2
HC CH

H2C = O
RCN

17

Capitolul_1_CS3.indd 17

05.06.2014 14:06:18

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Fig. 1.7. ntreptrunderea

orbitalilor i formarea
legturilor (C-C) i
(C-H) n molecula de etan.

Fig. 1.8. ntreptrunderea


orbitalilor p i formarea
legturii n molecula
de eten.

Fig. 1.9. ntreptrunderea


orbitalilor p i formarea
legturilor n molecula
de acetilen.

*Modul de formare a legturilor i n hidrocarburi


n molecula de etan (C2H6), ntre atomii de carbon (C-C)
i ntre atomii de carbon i hidrogen (C-H), se realizeaz
doar legturi . (fig. 1.7)
Legturile ce se formeaz la ntreptrunderea orbitalilor,
de-a lungul axei ce unete nucleele atomilor, se numesc
legturi .
n molecula de etilen (C2H4) fiecare atom de carbon
conine cte trei orbitali hibridizai sp2 care prin ntreptrundere de-a lungul axei formeaz o legtur (C-C) i
cte dou legturi (C-H). Cei doi orbitali p nehibridizai
de la fiecare atom, fiind paraleli ntre ei i perpendiculari pe
planul legturilor , se ntreptrund deasupra i sub planul
legturilor , formnd un alt tip de legtur - (fig. 1.8).
Prin urmare, ntre atomii de carbon se realizeaz legtura dubl (C=C) format dintr-o legtura simpl i una
. Toate legturile dintre carbon i hidrogen (C-H) sunt,
de asemenea, legturi .
n molecula de acetilen (C2H2) fiecare atom de carbon
are cte doi orbitali hibridizai sp care se ntreptrund de-a
lungul axei ce unete cele dou nuclee, formnd o legtur (C-C) i cte o legtur (C-H), iar cei doi orbitali p
nehibridizai de la fiecare atom de carbon, fiind perpendiculari ntre ei i perpendiculari pe planul legturilor , se
ntreptrund doi cte doi n diferite planuri, formnd inc
dou legturi (fig. 1.9).
Astfel, n molecula de acetilen, ntre atomii de carbon
se realizeaz legtura tripl, (CC), format dintr-o legtur
i dou legturi .
Legturile ce se formeaz la ntreptrunderea orbitalilor p n
afara axei ce unete nucleele atomilor se numesc legturi .
Unele caracteristici ale legturilor covalente dintre
atomii de carbon din compuii organici sunt reprezentate
n tabelul 1.3.
Compuii organici ce conin n molecul doar legturi
simple (unitare) se numesc compui saturai. Compuii care
conin n molecul legturi duble sau triple ntre atomii de
carbon se numesc compui nesaturai.

Repet i consolideaz
Tabelul* 1.3. Caracteristicile legturilor covalente dintre atomii de carbon
Legtura

Tipul
legturii

Lungimea,
nm

Tipul de
hibridizare

Orientarea
spaial

Valoarea unghiului
dintre orbitali

C-C
C=C
CC

unitar
dubl
tripl

0,154
0,134
0,120

sp3
sp2
sp

tetraedric
plan
liniar

10928'
120
180

18

Capitolul_1_CS3.indd 18

05.06.2014 14:06:18

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
*orbital hibrid;
legtur covalent;
legtur covalent nepolar i polar.
2. *Explic:
a) ci orbitali hibrizi are atomul de carbon n stare de hibridizare sp3?
Deseneaz forma unui orbital hibrid.
b) cum sunt aranjai cei trei orbitali hibrizi ai atomului de carbon n stare de
hibridizare sp2? Deseneaz forma orbitalului nehibridizat. Cum este situat n
spaiu orbitalul nehibridizat fa de cei trei orbitali hibridizai? Ci orbitali
i care dintre ei particip la hibridizarea sp? Cum sunt aranjai cei doi orbitali
hibrizi ai atomului de carbon n stare de hibridizare sp?
c) ce tip de legtur ( sau ) se formeaz: 1) prin suprapunerea frontal a doi
orbitali s i a doi orbitali p; 2) prin suprapunerea frontal a unui orbital s i a
unui orbital p ?
3. *Argumenteaz:
a) trinicia diferit a legturilor i , reieind din modul de suprapunere a
orbitalilor ce genereaz aceste legturi;
b) proprietile specifice ale legturii covalente.
4. * Indic tipul de hibridizare a fiecrui atom de carbon din molecula:
CH3 C = CH C C CH2 CH3
CH3
5. *Formuleaz concluzii despre relaiile dintre lungimea, energia i multiplicitatea legturii carbon - carbon, folosind schema de mai jos:
LEGTURA
COVALENT

Lungimea legturii, nm
0,154
0,134
0,120

Multiplicitatea
- simpl ()
C=C dubl ()
CC tripl ()

Energia legturii, kJ/mol


347
607
803

6. Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii:


A. *La hibridizarea sp3 se formeaz 4 orbitali hibrizi cu
aceeai energie, orientare tetraedric i unghiurile dintre
axe de 10928`.
B. *La ntreptrunderea orbitalilor hibrizi se formeaz doar
legturi simple .
C. ntre atomii de carbon n compuii organici se realizeaz
doar legturi ionice.
D. n compuii organici exist doar legturi .

19

Capitolul_1_CS3.indd 19

05.06.2014 14:06:18

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

1.3.

Teoria structurii chimice


a compuilor organici
Premisele elaborrii teoriei structurii chimice

A.Butlerov
(1828-1886)
Chimist rus, autorul
teoriei structurii chimice
a compuilor organici. A
prezis i a studiat izomeria
multor compui organici.

E.Frankland
(1825-1899)
Chimist-organician englez.
A introdus noiunea de
for de combinaie (1852),
ce a precedat noiunea de
valen.

La nceputul sec. al XIX-lea chimia organic necesita o


teorie care ar fi explicat de ce:
anume carbonul i hidrogenul pot forma un numr
att de mare de compui, numii hidrocarburi?
substanele organice sunt cu mult mai numeroase
dect cele anorganice?
valena carbonului pare a fi variabil i care este,
totui, valena atomului de carbon n compuii organici?
exist substane cu aceeai compoziie i, deci, cu
aceeai mas molecular, dar cu proprieti diferite
(pe care mai trziu Berzelius le-a numit izomeri)?
Formularea conceptului de legare a atomilor n molecul a constituit premisele elaborrii teoriei structurii
chimice a compuilor organici.
Datorit eforturilor a numeroi savani din sec. al XIXlea, inclusiv E.Frankland, F.Kekul i H.Kolbe etc., dar
mai cu seam A.Butlerov, care a generalizat i interpretat
tiinific descoperirile de pn la 1860, n chimia organic
a fost introdus noiunea de structur chimic, ce reflect
modul de legare a atomilor n molecule.
n 1861, A. Butlerov a formulat pentru prima dat tezele
acestei teorii (schema 1.2).

Schema 1.2. Tezele de baz ale teoriei structurii chimice


Atomii n molecul sunt
legai, conform valenei lor,
ntr-o ordine anumit, numit structur chimic.

Tezele de baz ale teoriei structurii chimice


a compuilor organici

Uneia i aceleiai componene cantitative i calitative pot s-i corespund mai


multe structuri chimice, ceea ce cauzeaz fenomenul izomeriei.

Proprietile substanei sunt


determinate nu numai de
componena moleculelor ei,
dar i de structura acestora.

Reactivitatea atomilor din molecul


depinde i de natura altor atomi cu care
ei sunt legai, ceea ce prezint rezultatul
influenei lor reciproce.

S elucidm aceste teze. innd seama de tezele teoriei citate i lund drept
exemplu hidrocarburile studiate n cl. a IX-a, observ succesiunea n care sunt legai
atomii n molecul. Notnd n mod convenional valena elementelor prin liniue,
putem prezenta ordinea de legare a atomilor n molecula metanului (fig. 1.10, a).
20

Capitolul_1_CS3.indd 20

05.06.2014 14:06:18

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Fig. 1.10. a metan;


b,c etan; d propan.

Pentru ca n molecula de etan (C 2 H6) toi atomii


de carbon i de hidrogen s formeze o molecul, atomii de carbon trebuie s fie legai ntre ei (fig. 1.10, b).
Consumnd cte o valen pentru a se uni unul cu altul, atomii de carbon mai dispun de cte trei valene
libere, care pot fi saturate cu ase atomi de hidrogen
(fig. 1.10, c). n molecula de propan atomii sunt legai n
succesiunea indicat n formulele alturate (fig. 1.10, d).
Lanurile lungi de atomi de carbon legai covalent se
numesc catene.
n chimia organic pe larg se folosesc cteva tipuri de
formule.
Formula molecular indic specia de atomi (calitatea)
i numrul de atomi de fiecare element (cantitatea) din
molecul.

Formulele chimice care reprezint ordinea de legare a


atomilor n molecul se numesc formule de structur.
Formulele de structur oglindesc numai succesiunea n care sunt legai atomii
ntre ei, nu i poziia ce o ocup n spaiu.
Formulele de structur ale substanelor se scriu desfurat (fig. 1.10, a,
b, c, d) sau deseori semidesfurat (fig. 1.10, d), de exemplu pentru butan:
CH3CH2CH2CH3.
n aceste formule liniuele indic legtura dintre atomii de carbon, dar nu dintre
atomii de carbon i hidrogen.
Izomeria
Ce influen are ordinea de legare a atomilor n molecul asupra proprietilor
substanelor?
Un merit deosebit n soluionarea acestei probleme i revine lui A.Butlerov, care a prezis existena celor doi izomeri
CH3CH2CH2CH3
ai hidrocarburii C4H10. Pe baza teoriei structurii chimice (la
a
hidrocarburi, ncepnd cu butanul, sunt posibile diferite moCH3CHCH3
duri de legare a atomilor n molecul), n 1867 el a sintetizat
|
izomerul prezis, confirmnd astfel justeea teoriei sale. Acest
CH3
izomer a fost numit izobutan (fig. 1.11, a, b), deoarece difer
b
de butanul normal prin structura moleculei i prin proprieti,
Fig. 1.11. a butan;
dei ambii au aceeai formul C4H10. Izomeria constituie
bizobutan.
cauza existenei unui numr enorm de compui organici.
Izomeria este fenomenul existenei compuilor cu aceeai componen i mas
molecular, dar diferii prin structura molecular i deci prin proprieti.
Compuii ce au o compoziie molecular identic, aceeai formul molecular,
dar o structur chimic diferit i, ca urmare, proprieti diferite, se numesc izomeri.
n chimia organic fenomenul izomeriei este foarte rspndit. Despre el vei afla
mai detaliat la studierea tuturor seriilor omoloage de compui organici.
21

Capitolul_1_CS3.indd 21

05.06.2014 14:06:18

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Importana teoriei structurii chimice

Teoria structurii chimice, elaborat de A.Butlerov, este descoperire fundamental. Ea a pus bazele tiinifice ale chimiei organice i a permis s se explice:
1) structura moleculelor compuilor organici;
2) diversitatea mare a compuilor organici;
3) prezicerea teoretic a existenei unor noi compui organici, precum i calea
de sintez a lor.
Datorit acestei teorii a fost posibil prezicerea tuturor structurilor existente
pentru o formul molecular concret, fapt ce a avut o deosebit nsemntate n
dezvoltarea ulterioar a chimiei organice.
Noiunea de structur chimic a fost completat n decursul anilor. etap
important reprezint introducerea noiunii de stereochimie, adic posibilitatea
reprezentrii spaiale cu trei dimensiuni a legturilor dintre atomi.
Datorit metodelor moderne de cercetare au putut fi determinate unghiurile
dintre valene, precum i distanele dintre atomi.
alt completare important a noiunii de structur chimic constituie teoria
despre rolul electronilor de valen n legtura chimic.
Teoria mecanicii cuantice explic legtura chimic i distribuia densitii
electronice ntr-o interpretare modern. Astfel, n viziunea concepiilor moderne,
structura chimic reprezint ordinea i orientarea legturilor, distanele interatomice i repartiia densitii electronice n molecul.
Catene de atomi de carbon
O proprietate caracteristic a atomului de carbon este cea de a se lega ntre ei
n diferite moduri, formnd lanuri de atomi.
Lanurile de atomi de carbon unii prin legturi covalente se numesc catene.
n funcie de numrul legturilor covalente realizate, atomul de carbon poate fi:
1) primar are o singur covalen realizat cu un alt atom de carbon: C C ;
2) secundar are 2 covalene realizate prin legturi carboncarbon (o legtur
dubl sau dou legturi simple):
C C
C C

C C C

3) teriar are trei covalene realizate cu ali atomi de carbon (trei legturi simple
sau una simpl i una dubl, sau o legtur tripl):
C
C C C C
C C
C C C
4) cuaternar are toate covalenele realizate cu ali atomi de carbon (o legtur
dubl i dou legturi simple sau o legtur tripl i una simpl):
C
C C C
C C C
C C C
C
C
22

Capitolul_1_CS3.indd 22

05.06.2014 14:06:19

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Proprietatea specific a atomilor de carbon de a se lega ntre ei n lanuri lungi (catene) sau cicluri face posibil existena unui numr enorm de compui organici.
Catenele n care atomii de carbon se unesc numai prin legturi covalente simple
() se numesc catene saturate.
Catenele n care pe lng legturile simple se gsesc i legturi covalente duble
() sau triple () se numesc catene nesaturate1.
n funcie de modul de dispunere a atomilor de carbon n catene, acestea pot fi:
a) liniare:
(saturate i
nesaturate)
b) ramificate:
(saturate i
nesaturate)
c) ciclice (simple i cu
caten lateral)
i aromatice (ciclu
din 6 atomi de car-
bon cu trei duble le-
gturi alternante):
Aceste tipuri de catene permit divizarea compuilor organici n dou clase mari:
compui aciclici i compui ciclici.
Se cunosc substane organice, n care atomii de carbon formeaz lanuri sau
catene, ce includ de la 2 pn la zeci de mii de atomi de carbon.
Repet i consolideaz

CATENE CARBONICE

Aciclice
liniare

saturate

Ciclice
ramificate

simple

saturate
nesaturate

saturate
nesaturate

aromatice

simple
nesaturate

mixte

Scrie cte un exemplu de fiecare tip de caten, preciznd natura fiecrui atom
de carbon.
1

n exemplele de mai sus tipurile de atomi de carbon primar, secundar, teriar, cuaternar sunt evideniate
respectiv prin: cerc, romb, triunghi, ptrat.

23

Capitolul_1_CS3.indd 23

05.06.2014 14:06:19

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

109o

a)

109o

b)

c)

Fig. 1.12. Mode-

le "bil-ax" ale
unor catene
carbonice:
a caten liniar
saturat;
b caten rami
ficat saturat;
c caten ciclic
din 4 atomi.

Activitate n echip
beioare.

Modelai diverse catene, utiliznd plastilin i

1. Modelarea catenei carbonice liniare saturat din 4 atomi de carbon.


a) modeleaz din plastilin patru bile de aceeai culoare i
dimensiuni, care vor simboliza patru atomi de carbon;
b) unete cele patru bile cu trei beioare (chibrituri), aranjate
sub un unghi de aproximativ 109, sub forma unui zigzag;
c) aplic pe suprafaa bilelor din captul catenei carbonice
cte trei beioare orientate tetraiedric, iar unghiul dintre
beioare de asemenea s fie de aproximativ 109;
d) aplic pe suprafaa bilelor 2 i 3 cte dou beioare, formnd
ntre ele un unghi de 109 28 (fig. 1.12,a);
e) verific posibilitatea rotaiei atomilor de carbon n jurul
legturilor simple.
2. Modelarea unei catene ramificate saturat din 4 atomi de carbon.
a) modeleaz din plastilin patru bile egale;
b) unete trei bile cu dou beioare, aranjate sub un unghi de
~109;
c) aplic pe suprafaa bilei din mijloc un beior unit la alt capt
cu alt bil (fig. 1.12,b);
3. Modelarea unei catene ciclice saturate din patru atomi de carbon.
a) modeleaz patru bile i pregtete 12 beioare;
b) unete cele patru bile cu patru beioare n form de ciclu;
c) aplic pe suprafaa fiecrei bile cte dou beioare ce vor
simboliza valenele libere ale atomilor de carbon (fig. 1.12,c).

Autoevaluare
1. Enumer premisele elaborrii teoriei structurii chimice a compuilor organici.
2. Alege rspunsul corect:
Cte substane sunt reprezentate prin urmtoarele formule de structur?
a) CH3CH2CH3; b) CH3CHCH2CH3; c) CH3CH2CH2CH2CH3;

CH3
d)

e)

f)

A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 5.
3. Reprezint pentru compusul cu formula molecular C5H10 :
a) o caten nesaturat; b) o caten saturat (ce form va avea?).
4.* Indic tipul atomilor de carbon n formula de structur ce urmeaz:

5.* Reprezint structura unei catene care conine:


a) patru atomi de carbon primari, doi atomi de carbon teriari, unul secundar i
unul cuaternar;
b) cinci atomi de carbon secundari, unul teriar i unul primar.
24

Capitolul_1_CS3.indd 24

09.06.2014 10:14:15

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

1.4.*

Compoziia substanelor organice

Extindere
*Separarea i purificarea substanelor organice

c
Fig. 1.13.

Operaiile unei
cristalizri:
a dizolvarea
substanei;
b filtrarea soluiei
fierbini; c filtrarea
sub vid a cristalelor.

Se cunoate c studiul unei substane organice ncepe cu stabilirea


compoziiei ei. ns pentru a purcede la aceast procedur, substana
respectiv trebuie s fie chimic pur, adic s fie format din acelai
fel de molecule. n acest scop substana organic se purific.
Separarea i purificarea compuilor organici poate fi efectuat prin
diferite metode. n practica de laborator, ns, mai des se utilizeaz doar
cteva metode: cristalizarea, sublimarea, extracia i distilarea.
Cristalizarea metod ce se aplic la separarea i purificarea substanelor solide i se bazeaz pe diferena de solubilitate a componentelor
amestecului ntr-un dizolvant oarecare la temperatura de fierbere a
acestuia. n consecin se obine soluie saturat din care prin rcirea
ei se cristalizeaz substana pur. Separarea cristalelor din soluie se
efectueaz prin filtrare la presiune redus (fig. 1.13).
Sublimarea metod de purificare bazat pe fenomenul sublimrii
proprietatea unor substane de a trece prin nclzire din starea solid
direct n cea gazoas. Condensarea vaporilor rezultai permite obinerea cristalelor cu puritate nalt fa de proba iniial (fig. 1.14).
Extracia metod aplicat pentru separarea att a substanelor lichide, ct i a celor solide cu ajutorul unui dizolvant n care substana
supus separrii se dizolv bine, comparativ cu impuritile sau alte
componente din amestec. Extracia se efectueaz cu utilizarea plniilor de decantare (fig. 1.15).
Distilarea metod ce se aplic la separarea i purificarea substanelor
organice dintr-un amestec, de obicei, lichid alctuit din mai muli
componeni. Ea se bazeaz pe diferena dintre punctele de fierbere
ale componenilor amestecului. Instalaia folosit n acest scop este
reprezentat n fig. 1.16.
Aprecierea gradului de puritate a substanelor organice se face prin
determinarea unor mrimi caracteristice compuilor organici, numite
constante fizice. Pentru substanele solide aceast mrime este punctul
de topire, iar pentru cele lichide punctul de fierbere i indicele de refracie. Aceste constante fizice sunt incluse n ndrumarele chimice.

Fig. 1.14.

Dispozitive pentru sublimare.

Fig. 1.15.

Plnii de decantare.

Fig. 1.16.

Instalaie pentru distilare.

25

Capitolul_1_CS3.indd 25

05.06.2014 14:06:20

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

*Stabilirea compoziiei substanelor organice


Pentru a cunoate o substan organic este necesar s tii, n primul rnd, ce
elemente conine i n ce proporie se gsesc ele una fa de alta n molecula dat.
n acest scop, dup purificare substana organic este transformat n compui anorganici simpli (prin ardere), care sunt determinai, aplicndu-se metodele chimiei
analitice i anorganice.
Analiza elemental calitativ
Analiza elemental calitativ stabilete specia atomilor prezeni n substana
organic dat. O cantitate mic de substan bine uscat (de ce?) se nclzete la o
temperatur nalt cu oxid de cupru (II). Carbonul i hidrogenul din substana
organic formeaz cu oxigenul din oxidant (CuO) oxid de carbon (IV) i ap:
(C, H) din substana analizat + CuO CO2 + H2O + Cu
Pentru a determina celelalte elemente organogene (azot, sulf, halogen), proba de substan organic se nclzete pn la incandescen cu sodiu metalic. n urma reaciei se
formeaz compui anorganici ce pot fi uor identificai prin reacii simple specifice.
Tabelul 1.4. Reaciile de identificare a carbonului, hidrogenului, halogenilor
Elementul

Reacia de identificare

Carbon
Hidrogen

Anhidru (alb)

Cristalohidrat (albastru)

Halogen

(proba Beilstein)

Analiza elemental cantitativ


Metoda de determinare cantitativ a carbonului i hidrogenului dintr-o substan organic ce conine carbon, hidrogen, eventual oxigen, n general, se bazeaz
pe aceleai principii ca i analiza elemental calitativ i are drept scop stabilirea
cantitii fiecrui element (identificat n prealabil), ce intr n compoziia a 100
pri de mas (g) de substan.
Instalaia pentru analiz const dintr-un tub de combustie, n care se introduce
substana A pentru analiz, i serie de vase de absorbie (fig. 1.17).
Hidrogenul este transformat n ap, care este reinut de clorura de calciu
anhidr (CaCl2), iar carbonul este transformat n oxid de carbon (IV), care este
reinut de KOH:
CaCl2 + H2O
CaCl2 . H2O
K2CO3 + H2O
2 KOH + CO2
Ambele substane se gsesc n vase de
O2
CO2 O2
H2O
absorbie cntrite n prealabil. Diferenele de mas ale vaselor, nainte i dup
A
CuO
arderea substanei, reprezint masa de
ap i oxidul de carbon (IV) obinut la
KOH
CaCl2
arderea substanei. Dup aceste date se
Fig. 1.17. Instalaie pentru determinarea carbonului
calculeaz partea de mas de carbon i
i hidrogenului n compui organici.
de hidrogen n procente.
26

Capitolul_1_CS3.indd 26

05.06.2014 14:06:20

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Formula brut. Formula molecular (real)

Formula brut indic specia elementelor i cel mai simplu raport numeric
dintre numrul de atomi care intr n compoziia substanei respective.
Exemple: CH; CH2O; CHCl.
Exist un numr mare de compui care au aceeai formul brut (F.b.). Prin
urmare, formula brut nu poate servi pentru caracterizarea proprietilor fizice
i chimice ale substanei date. n acest scop este necesar de a stabili formula ei
molecular (F.M.).
Formula molecular (real) arat specia atomilor i numrul lor real dintr-o
molecul de substan.
Ea poate fi identic cu formula brut sau poate constitui un multiplu de numere
ntregi ale acesteia, adic F.M.= (F.b.)n.
Exemple: (CH2O)6; (CH2O)2; (CH2)5.
Pentru a stabili formula molecular real, n afar de formula brut, trebuie
M (F.M.) .
cunoscut i masa molecular a compusului, deoarece n = r
Mr(F.b.)
Masa molecular deseori se d n problem sau se determin experimental.
I. Stabilirea formulei brute i a formulei moleculare dup prile de mas ale
elementelor constituente.
Problema 1
n urma analizei cantitative elementale s-a stabilit c o substan organic coni
ne 52,17% C, 13,05% H i 34,78% O. Masa molecular a substanei este 46. S se
stabileasc formula brut i formula molecular a substanei.
Se d:
(C) = 52,17%
(H) = 13,05%
(O) = 34,78%
M(CxHyOz ) = 46 g/mol

CxHyOz ?

Rezolvare:
1. Se noteaz prin x, y, z numrul de atomi respectivi din
formula substanei.
2. Se determin x, y, z prin mprirea maselor elementelor
la masele molare corespunztoare (considernd masa probei
de substan egal cu 100g, masele carbonului, hidrogenului
i oxigenului vor fi egale cu prile de mas respective).

Exemplu: m(C)=

m(C)=(C)

Prin urmare, x : y : z = = 4,35 : 13,05 : 2,17

3. Se mpart valorile obinute la cel mai mic numr din cele obinute pentru simplificarea raportului:
x:y:z=2:6:1
4. Se scrie cea mai simpl formul: C2H6O (formula brut).
5. Se recurge la masa molar a substanei calculat dup formula brut pentru a stabili
formula molecular (real) (C2H6O)n:
Mr (F.b.) C2H6O = 2 12 + 6 1 + 1 16 = 46 M = 46 g/mol
6. Se compar masa molar a substanei dup formula brut cu cea din condiiile
problemei (obinut experimental). Deci, formula brut C2H6O este n acelai timp i
formula molecular a substanei, indicele de multiplicare n fiind egal cu 1.
27

Capitolul_1_CS3.indd 27

05.06.2014 14:06:20

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

II. Stabilirea formulei brute i a formulei moleculare a substanelor organice


dup raportul de mas a elementelor constituente.
Problema 2

n molecula unei substane organice masa carbonului i hidrogenului se raport


ca 6:1 . Masa molar a substanei este egal cu 56 g/mol. S se stabileasc formula
brut i formula molecular a substanei.
Rezolvare:
Se d:
1. Se noteaz prin x i y numrul de atomi respectivi n formula
m(C): m(H)=6:1
substanei CxHy.
M = 56 g/mol

2. Se calculeaz formula brut dup raportul de mas:


m(C) m(H) 6 1
= : = 0,5 : 1 = 1 : 2
x:y=
:
M(C) M(H) 12 1
Deci, formula brut este: CH2, iar formula real va fi (CH2)n; Mr(CH2) =(12+2) =14.
Mr (F.M.) 56
=
= 4.
3. Se determin n din relaia: n =
Mr(F.b.) 14
Deci, formula molecular: (CH2)4 = C4H8.
R s p u n s : Formula molecular a substanei organice este C4H8.
CxHy- ?

Autoevaluare
1. Descrie cu ajutorul ecuaiilor chimice principiile care stau la baza analizei ele
mentale calitative a unui compus format din C, H, Cl.
2. Explic:
a) de ce determinarea formulei moleculare a substanei nu este suficient pentru
a stabili structura substanei;
b) care este relaia dintre structura chimic i proprietile substanei organice.
3. Determin formulele brute ale substanelor organice cu urmtoarea compoziie:
a) (C)=82,77%; (H)=17,24%;
b) (C)=94,28%; (H)=5,62%;
c) (C)=32,00%; (H)=6,66%; (N)=18,67%; (O)=42,66%;
d) (C)=24,75%; (H)=2,06%; (Cl)=73,2%.
4. Un compus organic are urmtoarea compoziie:
(C)=68,2%; (H)=13,6%; (O)=18,2%. Masa molecular este egal cu 88. S
se determine formula brut i cea real.
(R.:C5H12O)
5. O substan organic conine elementele: C 82,7%; H 17,3%. Masa molecular
este egal cu 58. Care este formula molecular a substanei?
(R.:C4H10)
6. n urma analizei elementale cantitative s-a stabilit c substana organic conine:
C 42,85%; H 2,38% i N 16,66%.
a) s se stabileasc formula brut;
b) s se afle masa molecular a substanei, dac valoarea lui n din formula
brut este 2.
7. Stabilete formula molecular a substanei organice care conine n compoziia sa
40,6% C, 8,47% H, 23,73% N i are masa molecular egal cu 59 g/mol. Reprezint
formulele structurale posibile, dac se tie c substana conine o legtur dubl
ntre carbon i oxigen.

(R.:C2H5NO)
8. Determin formula brut ce corespunde substanei organice, a crei compoziie
exprimat prin raportul de mas este:
a) C:H:N = 6:2:7; b) C:H:O = 6:1:8;
c) C:H:N:O = 18:1:7:16.
28

Capitolul_1_CS3.indd 28

05.06.2014 14:06:21

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

1.5.

Probleme de calcul la stabilirea compoziiei


substanelor organice

I. Calcule n baza corelaiei dintre densitatea relativ a gazelor i masa molecular relativ.
Amintete-i!
Densitatea relativ a gazelor (D) indic raportul masei moleculare relative a
unui gaz (Mr1) ctre masa molecular relativ a altui gaz (Mr 2).

Mr

Mr

Mr

1
1
1
D(H )= ;
D (aer)= .
D = ;
2
Mr2
Mr(H2)
Mr(aer)

Problema 1
Se d o substana organic cu formula molecular C 4H10. S se determine densi
tatea relativ a vaporilor acestei substane n raport cu hidrogenul.
Se d:
substana cu
formula C4H10
D(H )-?
2

Rezolvare:
1. Se calculeaz masa molecular relativ dup formula substanei:
Mr(C4H10) =4 . 12 + 12 . 10=58.
2. Se determin densitatea relativ n raport cu hidrogenul dup
formula:
Mr(C4H10) 58
D(H ) = = =
29.
2
2
Mr(H2)

R s p u n s : Densitatea relativ n raport cu hidrogenul este egal cu 29.


Problema 2
Densitatea relativ a vaporilor unei substane organice n raport cu aerul este
egal cu 1,586. S se calculeze masa molecular a substanei.
Se d:
D(aer) =1,586
Mr(sub.)-?

Rezolvare:
Se remarc: masa molecular relativ medie a aerului este egal cu 29.
Se calculeaz masa molecular relativ a substanei dup formula:
Mr(sub.)
D(aer) = ; Mr(sub.) = D(aer) Mr(aer);
Mr(aer)

Mr (sub.) = 1,586 29 = 46.


M = 46 g/mol.
R s p u n s : Masa molecular a substanei este egal cu 46 g/mol.
III. Stabilirea compoziiei substanei organice dup densitatea relativ i prile de mas ale elementelor constituente.
Problema 3

n urma analizei cantitative elementale s-a stabilit c o substan organic


conine 80% C i 20% H, iar densitatea relativ a vaporilor ei n raport cu hidrogenul
este egal cu 15. S se determine formula brut i formula molecular a acestei
substane.
29

Capitolul_1_CS3.indd 29

05.06.2014 14:06:21

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Metoda I
Rezolvare:
1. Se calculeaz masa molecular relativ a substanei dup formula:
Mr(sub.)
D(H2) = ; Mr(sub.) = D(H2) Mr(H2) = 15 . 2 = 30.
Mr(H2)
M(sub.) = 30g/mol.
2. Se admite c masa probei de substan este egal cu 100 g, atunci masa carbonului
i cea a hidrogenului vor fi egale cu prile de mas respective. Deoarece suma prilor
de mas a C i H este 100%, substana nu conine al treilea element.

1.5.*

Se d:
(C) =80%
(O)=20%
D(H2) =15
Formula-?

(C) 100%
m(C) = ; m(C) = (C); m(C) = 80 g; m(H) = 20 g.
100
3. Se noteaz prin x i y numrul de atomi respectivi n formula substanei: CxHy.
Prin urmare:
20 g
80 g
m(C) m(H)
= 6,6 : 20 = 1 : 3
x : y = : ; x : y = :
12 g/mol 1 g/mol
M(C) M(H)

4. Se scrie cea mai simpl formul: CH3 (formula brut), iar formula molecular este
(CH3)n, unde n este numrul de multiplicare.
5. Se determin masa molecular relativ a substanei dup formula brut:
Mr(CH3)=12 +1 . 3=15.
Mr(F.M.) 30
6. Se stabilete valoarea lui n din relaia n = = = 2.
Mr(F.b.) 15
Deci, formula molecular este (CH3)2 = C2H6.
R s p u n s : Formula molecular a substanei organice este C2H6.
*Metoda II
De obicei, dac se cunosc prile de mas (n procente) i masa molecular, se
calculeaz direct formula molecular, neglijnd formula brut, aplicnd relaia:
(E) =

(E) Mr ,
nAr(E)
100%, de unde n(E) =
Ar(E) 100%
Mr

care se obine din proporia: Mr -----------------100%


nAr(E) ---------- (E)%,
unde n(E) numrul de atomi ai elementului respectiv; (E) partea de mas a elementului;
Mr masa molecular relativ a substanei; Ar(E) masa atomic relativ a elementului.
Aplicnd relaia de mai sus la condiiile problemei, rezult c numrul atomilor
respectivi va fi:
80% 30g/mol
20% 30g/mol
= 2; n(H) =
= 6,
n(C) =
1
g/mol 100%
12g/mol 100%
de unde se stabilete formula molecular: C2H6.
R s p u n s : Formula molecular a substanei organice este C2H6.
30

Capitolul_1_CS3.indd 30

05.06.2014 14:06:21

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Autoevaluare
1. Selecteaz rspunsul corect:
Care din compuii de mai jos conin 20% de carbon?
b) CO2H2;
c) C2H6;
d) COS;
e) niciunul.
a) CON2H4;
2. Determin partea de mas a fiecrui element din substanele organice cu urmtoarele formule moleculare:
b) C7H14;
c) C2H4O;
d) C5H5N.
a) C2H6;
3. Calculeaz partea de mas a clorului n tetraclorometan (CCl4) ce se folosete
ca dizolvant.
4. Determin masa a 0,5 mol de propan (C3H6).
5. Ce volum vor ocupa 0,25 mol de etilen (C2H4)?
6. Freonul-12 (difluorodiclorometan CF2Cl2) se utilizeaz ca agent frigorific.
Calculeaz densitatea relativ a freonului12 n raport cu aerul i cu azotul.
(R.: 4,17; 4,32)
7. Stabilete formula molecular a substanei organice, care are urmtoarea compoziie: 26,10% C, 4,35% H, 65,55% O i masa molecular relativ a ei este egal
cu 46.
(R.: C2H6O)
8. Care este formula molecular a substanei organice, care conine elementele:
C82,7% i H17,3%, iar densitatea relativ a ei n raport cu aerul este egal cu 2.
(R.: C4H10)
9. Determin formula molecular a gazului, care se folosete la obinerea peliculelor
pentru ambalarea diferitor produse cu partea de mas a carbonului 85,71% i a
hidrogenului 14,29%. Densitatea relativ a acestui gaz n raport cu hidrogenul este
egal cu 21.
(R.: C3H6)
10. Stabilete formula molecular a substanei organice care conine 37,5% C, 12,5%
H i 50% O, iar densitatea relativ a vaporilor ei in raport cu aerul este egal cu
1,103.
(R.: CH4O)
11. Determin formula molecular, dac se tie c n molecula unei substane
organice masele carbonului, hidrogenului i oxigenului se raport, respectiv,
6:1:4. Densitatea relativ a vaporilor ei n raport cu aerul este egal cu 3,035.
(R.: C4H8O2)
Activitate n echip Alctuii i rezolvai probleme la stabilirea formulelor moleculare
ale hidrocarburilor CxHy (fiecare elev din echip alctuiete i rezolv prin dou metode
o problem, completnd tabelul de mai jos).
Hidrocarbura

Densitatea
relativ, D

Mr

,%

D(H2) = 28

85,71

D(aer) = 0,97

14,29

D(O2) = 1,81

82,75

D(N2) = 2,78

7,7

Formula
brut
CxHy

Formula
real
(CxHy)n

31

Capitolul_1_CS3.indd 31

05.06.2014 14:06:21

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

1.6.*

Probleme de calcul la stabilirea formulei


substanei organice dup produsele de ardere

n enunurile acestor tipuri de probleme de calcul este dat masa substanei


organice supus arderii, densitatea vaporilor ei n raport cu hidrogenul sau aerul
i produsele de ardere CO2 i H2O[masa (g), volumul (ml) sau cantitatea de
substan (mol)].
Stabilirea formulei moleculare:
a) dup masa de substan supus arderii, masa oxidului de carbon (IV) i
masa apei, formate n urma arderii.
Problema 1
La arderea n oxigen a unei probe de substan organic cu masa 3,6 g s-au format
11 g CO2 i 5,4 g H2O. Densitatea vaporilor acestei substane n raport cu hidrogenul
este egal cu 36. S se determine formula molecular a substanei organice.
Metoda I

Rezolvare:
1. Se calculeaz masa molecular relativ a substanei dup formula:
Mr(sub.)
D(H2) = ; Mr(sub.) = Mr(H2) . D(H2) = 2 . 36 = 72.
Mr(H2)
2. Se calculeaz cantitatea de substan CO2:
m
11 g
Formula-?
M(CO2)=44 g/mol; =
0,25 mol.
v = =
M
44 g/mol
3. Se determin masa carbonului din relaia:
(CO2)=(C) =0,25 mol; m(C) =(C) . M(C)=0,25 mol . 12 g/mol =3 g.
Se d:
m(sub.)=3,6 g
m(CO2)=11 g
m(H2O)=5,4 g
D(H2)= 36

4. Se calculeaz cantitatea de substan H2O i respectiv masa hidrogenului:


m
5,4 g
M(H2O)=18 g/mol; =
0,3 mol.
v = =
M
18 g/mol
Deoarece 1 mol de H2O conine 2 mol de hidrogen: (H)=0,3 mol . 2 = 0,6 mol;
m(H)=(H) . M(H)=0,6 mol . 1 g/mol= 0,6 g.
5. Se calculeaz suma maselor carbonului i hidrogenului din substana organic:

m(C) + m(H)= 3 g + 0,6 g=3,6 g.
Prin urmare, substana supus arderii este o hidrocarbur (nu conine alt element).
6. Se stabilete formula brut:

(C) : (H)= 0,25: 0,6=2,5 : 6= 5 : 12.
Formula brut este: C5H12; Mr (C5H12)=72.

Mr(formula brut) = Mr(formula molecular) = 72.
R s p u n s : Formula molecular a substanei este C5H12.
32

Capitolul_1_CS3.indd 32

05.06.2014 14:06:21

Bazele teoretice ale chimiei


organice
Introducere

Metoda II
Se demonstreaz c substana organic este o hidrocarbur n conformitate cu
etapele 1-5 din metoda 1.
1. Se scrie ecuaia general de ardere a hidrocarburii:
y
4x + y
CxHy +
O2
xCO2 + H2O
2
4
2. Se determin cantitatea de substan CxHy , CO2, H2O:

11 g
3,6 g
5,4 g
v(CxHy) = = 0,05 mol; v(CO2) = = 0,25 mol; v(H2O) = = 0,3 mol.
44 g/mol
72 g /mol
18 g /mol

3. Se calculeaz valoarea lui x i y din proporiile alctuite n baza ecuaiei:


0,05 mol 4x + y
0,25 mol y 0,3 mol
CxHy +
xCO2 + H2O
O2
2
4
1 mol
x mol
0,5 y mol

0,05 0,25
0,05 0,3
0,3
=
= 12, de unde x = 5; y = 12.
; x = 0,25 1 = 5;
; y=
=
0,5
y
0,05
0,5
1
0,05
1
x
R s p u n s : Formula molecular este C5H12.

b) dup masa de substan organic supus arderii, cantitile de substane


CO2 i H2O.
Problema 2
La arderea unei substane organice cu masa 0,7 g s-au format cte 0,05 mol de
CO2 i H2O. Substana organic cu masa de 0,1 g ocup un volum egal cu 32 ml (c.n.).
S se stabileasc formula molecular a substanei organice supus arderii.
Rezolvare:
Se d:
1. Se calculeaz masa molar a substanei organice din relaia:
m(sub.) = 0,7 g
v(CO2) = v(H2O) =
0,1 g 22,4 l/mol
m V 0,1
0,032 l
= ;
= ; M = = 70 g/mol.
= 0,05 mol
M Vm M
0,032 l
22,4 l/mol
m(sub.) = 0,1 g
2. Se determin masa carbonului din substana organic:
V = 32ml
M(C)=12 g/mol; m(C)=M=12 g/mol 0,05 mol=0,6 g.
Formula-?

3. Se determin masa hidrogenului:


(H2O) 2(H); (H2O = 0,05 mol;
(H) = 0,05 mol 2 = 0,1 mol; m(H) = 1 g/mol 0,1 mol = 0,1 g.
4. Masa carbonului i a hidrogenului n substana organic este:
m(C) + m(H) = 0,6 g + 0,1 g = 0,7 g; rezult c substana este o hidrocarbur(CxHy).
m(C) m(H) 0,6 0,1
= 0,05 : 0,1 = 1 : 2.
5. Se determin formula brut: x : y = : = :
Ar(C) Ar(H)
12 1
Formula brut: CH2; Mr(CH2) = 14.
6. Se stabilete formula molecular: (CH2)n, unde n este numrul de multiplicare:
Mr(F.M.) 70
n=
= = 5; (CH2)5 C5H10
Mr(F.b.) 14
R s p u n s : Substana organic are formula brut CH2, iar formula molecular C5H10.
33

Capitolul_1_CS3.indd 33

05.06.2014 14:06:22

Bazele teoretice
organice
Noiuni
generaleale
dechimiei
chimie organic

Activitate n echip Aplicai algoritmul reprezentat n schema 1.3 pentru a rezolva


problemele de mai jos, nlocuind mrimile indicate cu datele din enunurile problemelor i
ale celor obinute prin calculele respective.
Schema 1.3. Algoritmul de rezolvare a problemelor de calcul
V(CO2)
m(CO2)

Vm
Mr

m(C)
v(CO2)

proporie

m(H)

v(C)

proporie
M
v(H)
m(H2O) r v(H2O)
v(E)
m(E)
m(s.o.)[m(C)+m(H)]

CxHyEz

D(gaz)

(f. brut)

Mr(real) n

(CxHyEz)n
(f. molecular)

Autoevaluare
1. O prob de substan organic cu masa de 4,3 g a fost ars n oxigen. n urma
arderii s-au format CO2 cu volumul de 6,72 l (.) i H2O cu masa de 6,3 g. Densitatea relativ a vaporilor substanei iniiale n raport cu hidrogenul este egal
cu 43. S se determine formula molecular a substanei.
(R.: C6H14)
2. *La arderea unei substane organice cu masa 2,3 g, ce conine C, H, O, s-au obinut oxid de carbon (IV) cu masa 4,4 g i ap cu masa 2,7 g. Densitatea relativ a
vaporilor acestei substane dup aer este egal cu 1,587. S se determine formula
molecular a substanei.
(R.: C2H6O)
3. S se stabileasc formula molecular a substanei organice, dac la arderea unei
probe cu masa 1,5 g s-au format 4,4 g CO2 i 2,7 g H2O. Masa unui litru de aceast
substan n stare gazoas (c.n.) constituie 1,34 g.
(R.: C2H6)
4. La arderea complet a 0,5 mol de hidrocarbur s-au format cte 1,5 mol de CO2 i
H2O. Densitatea relativ a hidrocarburii n stare gazoas, n raport cu hidrogenul,
este egal cu 42. S se stabileasc formula molecular a hidrocarburii.
(R.: C6H12)
5. n condiii normale 1l de substan organic gazoas ce conine carbon, hidrogen
i oxigen cntrete 2,05 g. La arderea complet a acestei substane s-au format
3,95 g CO2 i 2,44 g H2O. S se stabileasc formula molecular a substanei.
(R.: C2H6O)
6. Analiza cantitativ a unei substane organice lichide format din carbon, hidrogen i oxigen a dat urmtoarele rezultate: la arderea a 4,25 mg de substan s-au
format 8,14 mg CO2 i 5,08 mg H2O. S se stabileasc partea de mas a fiecrui
element n molecula acestei substane. Care este formula brut a ei?
(R.: (C)=52,2%; (H)=13,3%; (O)=34,5%; C2H6O)
7. S se stabileasc formula molecular a substanei organice, dac la arderea unei
probe cu masa de 4,5 g s-au format 8,8 g CO2, 6,3 g H2O i 1,4 g azot. Densitatea
vaporilor acestei substane n raport cu aerul este egal cu 1,55.
(R.: C2H7N)
34

Capitolul_1_CS3.indd 34

05.06.2014 14:06:22

Hidrocarburi
Introducere

Compartimentul

Hidrocarburi

rkovnikov
V. Ma
F. Kekul
Hidrocarburile sunt cele mai simple substane organice, ale cror molecule
sunt alctuite numai din atomi a dou elemente: carbon i hidrogen. Datorit
posibilitii legrii ntre ei a unui mare numr de atomi de carbon i a modului
diferit n care acetia se pot lega, numrul hidrocarburilor este imens. Exist
cteva tipuri (serii omoloage) de hidrocarburi.
Denumirea
seriei omoloage

Caracteristici

Formula
general

Alcani
(parafine)

Sunt formai din catene de carbon liniare sau ramificate; molecula lor conine numai legturi covalente simple. Atomii de
carbon sunt complet saturai cu hidrogen.

CnH2n+2; n1

Cicloalcani
(cicloparafine)

Sunt formai din cicluri; molecula lor conine doar legturi simple ntre atomii de carbon.

CnH2n; n3

Alchene
(olefine)

Sunt formate din catene liniare sau ramificate; pe lng legturile simple, au o legtur dubl (cu excepia etenei, CH2=CH2).

CnH2n; n2

Alcadiene
(diene)
Alchine
(acetilene)
Hidrocarburi
aromatice
(arene)

Sunt formate din catene de carbon liniare sau ramificate; pe


lng legturile simple, au dou duble legturi (cu excepia
alenei CH2=C=CH2).
Sunt formate din catene de carbon liniare sau ramificate; pe
lng legturile simple, au o tripl legtur (cu excepia acetilenei CH=CH).
Sunt formate din cicluri nesaturate cu legturi tipice benzenului, C6H6; molecula lor conine numai legturi simple alturi de
sextetul de electroni comuni pentru ase atomi de carbon.

CnH2n-2; n3
CnH2n-2; n2
CnH2n-6; n6
i altele

Subcompetene:
Dup studierea acestui compartiment vei fi capabil:
S difereniezi hidrocarburile saturate, nesaturate, aromatice.
S denumeti, dup IUPAC, hidrocarburile.
S modelezi izomeri posibili pentru o anumit formul molecular.
S descrii proprietile fizice i chimice ale hidrocarburilor, rspndirea n natur,
obinerea i utilizarea acestora.
S efectuezi calcule chimice pe baza ecuaiilor reaciilor chimice specifice diverselor tipuri de hidrocarburi.
*S identifici experimental carbonul, hidrogenul i clorul n compuii organici.
35

Capitolul_2_CS3.indd 35

05.06.2014 14:06:25

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.

Hidrocarburi saturate

2.1.1.

Alcanii hidrocarburi saturate aciclice


Definiie
Hidrocarburile, ce conin numai legturi covalente
simple [ (CC) i (CH)] i la care raportul nu
meric dintre cele dou tipuri de atomi este exprimat
prin formula CnH2n+2 (unde n numrul atomilor de
carbon din molecul), se numesc alcani.

Seria omoloag a alcanilor


Cea mai simpl hidrocarbur saturat aciclic este me
tanul cu formula molecular CH4. Celelalte hidrocarburi
din aceast serie pot fi considerate, formal, ca derivai ai
metanului, ce se obin la ruperea uneia din legturile echi
valente CH, iar n locul ruperii se adaug grupa CH2,
numit diferen de omologie. Astfel se obine hidrocar
Fig. 2.1. Formule de
bura imediat superioar metanului etanul, cu compozi
structur ale unor alcani
ia C2H6 (fig. 2.1). Similar, din etan se poate obine hidro
i diferena de omologie.
carbura C3H8 propanul etc., formndu-se o serie de
omologi (tabelul 2.1).
Seria de substane cu structur similar, n care fiecare termen al seriei se deo
sebete de cel precedent i de cel urmtor printr-o grup CH2, se numete serie
omoloag, iar termenii seriei omologi.
Tabelul 2.1. Seria omoloag a alcanilor

Denumirea

Formula
molecular

Formula de structur
prescurtat

Metan

CH4

CH4

Etan

C2H6

CH3 CH3

Propan

C3H8

CH3 CH2 CH3

Butan

C4H10

CH3 (CH2)2 CH3

Pentan

C5H12

CH3 (CH2)3 CH3

Hexan

C6H14

CH3 (CH2) 4 CH3

Heptan

C7H16

CH3 (CH2)5 CH3

Octan

C8H18

CH3 (CH2)6 CH3

Nonan

C9H20

CH3 (CH2)7 CH3

Decan

C10H22

CH3 (CH2)8 CH3

Forma zigzag
a catenelor carbonice

36

Capitolul_2_CS3.indd 36

05.06.2014 14:06:26

Hidrocarburi
Introducere

Proprietile chimice ale compuilor dintr-o serie omoloag sunt foarte


asemntoare, deoarece au o structur similar.
Proprietile fizice, ns, difer n funcie de lungimea catenei (de masa mole
cular).
* Structura moleculei metanului i a omologilor lui
Ce configuraie electronic are atomul de carbon n stare fundamental i excitat?
Ce se numete hibridizare sp3? Cum se formeaz orbitalii hibrizi?

Molecula metanului, primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor, are


form spaial determinat de geometria orbitalilor hibridizai sp3. Fiecare dintre
cei patru orbitali hibrizi sp3 ai atomului de carbon, distribuii n spaiu tetraedric,
se ntreptrund cu cte un orbital sferic al unui atom de hidrogen, formnd numai
legturi covalente simple CH (sp3s). ntruct n procesul formrii legturilor
covalente electronii formeaz orbitali comuni pentru atomii legai, care cuprind
ambele nuclee, molecula de metan poate fi reprezentat conform fig. 2.2.
Cei patru atomi de hidrogen, legai de unicul atom de carbon prezent, sunt
orientai n spaiu ctre cele patru vrfuri ale unui tetraedru regulat, n centrul
cruia este plasat nucleul atomului de carbon (fig. 2.3).
Aezarea tetraedric este cauzat de faptul c cei patru orbitali hibrizi, avnd
aceeai sarcin electric, se resping, ocupnd poziii ct mai distanate, formnd
ntre ei unghiuri de 10928 (fig. 2.3).
H
109,28'
C

Fig. 2.2. Formarea moleculei de metan: a n


treptrunderea orbitalilor hibridizai sp3 ai atomului
de carbon cu cei ai atomilor de hidrogen;
b orbitalii moleculari comuni ai legturilor (sp3-s).

Fig. 2.3. Structura tetraedric a


moleculei de metan.

n general, se poate afirma c formulele utilizate pentru reprezentarea structurii


moleculelor de hidrocarburi sunt doar modele ce se apropie de realitate (fig. 2.4).
4
a

Fig. 2.4. Modele de reprezentare a moleculei de metan: a formul molecular; b formul electronic;
c formul spaial; d formul de structur; e model de proporie.

Structura electronic i spaial a altor reprezentani ai hidrocarburilor saturate


este asemntoare cu structura moleculei metanului. De exemplu, pentru formarea
moleculei de etan, H3CCH3, trei orbitali hibridizai sp3 ai fiecrui atom de carbon
se ntreptrund cu orbitalii 1s de la ase atomi de hidrogen, formnd ase legturi
CH (sp3s); al patrulea orbital hibridizat sp3 de la un atom de carbon se ntre
ptrunde cu orbitalul similar de la cellalt atom de carbon, formnd o legtur
CC(sp3sp3).
37

Capitolul_2_CS3.indd 37

05.06.2014 14:06:26

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Astfel, n molecula de etan sunt apte legturi (fig. 2.5).

Fig. 2.5. Formarea moleculei de etan.

Fig. 2.6. Rotaia liber a grupelor CH3.

Fig. 2.7. Diferite moduri de dispoziie a atomilor de


carbon n catene (etan, propan, butan).

Fig. 2.8. Forma zigzag a lanului de atomi


decarbon ntr-un alcan cu structur liniar.

Legtura este o legtur stabil, greu polarizabil. Lungimea unei legturi


CC este de 0,154 nm. Atomii de carbon adopt o configuraie tetraedric, toate
unghiurile de valen fiind de 10928 (cu mici abateri la alcanii superiori).
Deci, datorit orientrii tetraedrice n hidrocarburile cu doi i mai muli atomi
de carbon, legtura CC permite rotaia liber a celor dou grupe de atomi pe care
le unete (fig. 2.6). Hidrocarburile cu catene liniare au de fapt form de linii frnte,
care din cauza rotaiei libere pot lua forme variabile (fig. 2.7). Cea mai stabil este,
ns, forma zigzag cu toi atomii de carbon n acelai plan (fig. 2.8).
*Modul de scindare a legturilor chimice n alcani. Legturile din alcani sunt
legturi trainice, practic nepolare, se rup greu i formeaz prin scindare simetric
(homolitic) particule cu caracter de radicali liberi:
A B A + B (scindare homolitic).
La ruperea homolitic fiecare atom al legturii covalente rmne cu cte un
electron. Este evident c scindarea homolitic (cu formarea radicalilor) este ca
racteristic moleculelor formate din atomi identici sau care se deosebesc puin
dup electronegativitate (cuplul de electroni aparine n mod egal ambilor atomi).

Exemple: H3C CH3 CH3 + CH3; H3C H CH3 + H .


Reaciile care decurg cu participarea radicalilor liberi se numesc reacii radicalice.
Confecionarea modelelor moleculelor de alcani
Activitate
Exemplu: Modelarea moleculei de propan (C3H8):
creativ
a) modeleaz 8 bile de aceeai culoare i dimensiuni, care vor
simboliza cei opt atomi de hidrogen;
b) modeleaz bilele, ce vor simboliza cei trei atomi de carbon,
din plastilin de alt culoare;
c) cupleaz bilele cu diametru mai mare (atomii de carbon), cu
ajutorul beioarelor, sub un unghi de apoximativ 109;
d) marcheaz pe ele celelalte puncte sub acelai unghi i introdu
beioarele ce vor simboliza legturile;
e) alipete prin intermediul acestor beioare bilele ce reprezint
Fig. 2.9. Modelul
cei opt atomi de hidrogen;
moleculei bil-ax
a propanului.
f) verific posibilitatea rotaiei n jurul legturilor.
38

Capitolul_2_CS3.indd 38

05.06.2014 14:06:26

Hidrocarburi
Introducere

2.1.2.

Nomenclatura alcanilor
La formarea denumirii alcanilor se aplic anumite
reguli stabilite de Uniunea Internaional de Chimie Pur
i Aplicat IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry). Totalitatea acestor reguli se numete
nomenclatur.
Primii patru alcani cu caten neramificat se numesc
metan, etan, propan, butan. Numele alcanilor superiori
ai seriei omoloage cu catene liniare se formeaz printrun prefix numeric (ce indic n limba greac numrul
atomilor de carbon din molecul), urmat de terminaia
-an. De exemplu: pentan, hexan, heptan etc. Alcanii cu
catene ramificate se numesc izoalcani (tabelul 2.2).
nlturnd imaginar de la fiecare hidrocarbur cte
un atom de hidrogen, vom obine grupe de atomi numite
radicali (fig. 2.10).
Denumirea radicalilor se formeaz de la numele
alcanului respectiv, prin nlocuirea terminaiei -an cu
terminaia -il. Pentru alcanii cu mai mult de doi atomi
de carbon hidrogenul poate fi ndeprtat de la atomii de
carbon primari, secundari sau teriari. Deci, se pot obine
mai multe grupe alchil (tabelul2.2).

Fig. 2.10. Formarea (ima


ginar) radicalilor alchil.

Tabelul 2.2. Unii alcani i alchilii corespunztori


Alcanul
Denumirea

Radicalul corespunztor

Structura

Denumirea

Structura

Alcan

CnH2n+2

Alchil

Metan

CH4

Metil

CH3

Etan

CH3-CH3

Etil

CH2 CH3

Propan

CH3-CH2-CH3

Propil

CH2 CH2 CH3

Butan

CH3-CH2-CH2-CH3

Izobutan

CnH2n+1

*Izopropil
Butil

CH2 CH2 CH2 CH3

s sec-Butil
s izo-Butil
ter-Butil

Radicalii alchil (notai cu R) n modul reprezentat n fig. 2.10 exist doar imaginar
(pe hrtie). Ei sunt de fapt o parte de molecul.
Tema 2.1. Scrie toi radicalii monovaleni ai hidrocarburii C5H12.
39

Capitolul_2_CS3.indd 39

05.06.2014 14:06:27

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

La alctuirea denumirii sistematice a alcanilor ramificai se respect urmtoarele


reguli:
1

Se alege ca temelie cea mai lung caten de atomi, care poart denumirea hidrocarburii
normale cu numrul respectiv de atomi de carbon.

Enumerarea se face cu numere arabe i se ncepe din captul unde ramificarea este mai
aproape.

naintea temeliei se indic cu cifre locurile ramificrilor, radicalilor i denumirea lor. Numerele care desemneaz poziiile de ramificare a catenei sunt separate de cuvinte prin liniue.

Dac un radical se ntlnete de cteva ori, se indic cu cifre, separate prin virgul,
poziiile radicalilor, apoi denumirea lor cu prefixele di-, tri, tetra-, penta- etc.

Radicalii se numesc n ordine alfabetic (de exemplu, etil nainte de metil). La stabilirea
ordinii alfabetice nu se ine seama de prefixele de multiplicare di-, tri-, tetra- etc. (fig.2.11).
CH3

6
5
4
3
2
1
CH3 CH2 CH2 CH C CH3

CH2 CH3
CH3
.

3
3- Etil -2,2 -dimetilhexan
.

Fig. 2.11. Exemplu de alctuire a denumirii sistematice a alcanului cu structur ramificat.

Dac n catena principal ramificrile se gsesc la distane egale de capetele ei, se prefer
denumirea care are cea mai mic sum a cifrelor poziiilor radicalilor.
Tema 2.2. Alege denumirea corect pentru alcanul:
6

2,3,5-Trimetilhexan (2+3+5=10) sau


2,4,5-Trimetilhexan (2+4+5=11)

Paralel cu denumirile sistematice se folosesc i o serie


de denumiri nesistematice (uzuale) pentru unele hidrocar
buri cu structur ramificat:

Fig. 2.12. Izomerii:

a butan; b izobutan.

Izomerie. Izomeri de caten

Pe parcursul studierii chimiei organice vei ntlni diferite tipuri de izomerie.


Izomerii apar atunci, cnd exist mai multe moduri
de unire a atomilor n molecul. Pentru metan, etan
i propan exist un singur mod de unire o singur
structur (izomerii lipsesc). Pentru hidrocarbura cu
compoziia C 4H10 sunt posibile dou moduri de aran
jare a atomilor de carbon (dou structuri), deci are
2 izomeri (fig.2.12), alcanul cu compoziia C5H12 are
3 izomeri, iar cel cu compoziia C6H14 5 izomeri.
40

Capitolul_2_CS3.indd 40

05.06.2014 14:06:27

Hidrocarburi
Introducere

Prin urmare, structura diferit a alcanilor se datorete n exclusivitate modului de con


strucie a catenei atomilor de carbon. Astfel de izomeri se numesc izomeri de caten.
Pentru scrierea corect i sistematic a tuturor izomerilor de caten, ce corespund
aceleiai formule moleculare, propunem cteva reguli ce trebuie respectate.
Algoritmul scrierii izomerilor de caten
1 Scriem izomerul cu caten liniar:

2 Scurtm catena cu un atom de carbon, amplasndu-l la al doilea atom,


indiferent din care capt:

sau
*Radicalul nu poate fi plasat la capete, deoarece n acest caz el se include n catena
principal (nu mai este ramificare):
sau
3 *Deplasm poziia radicalului de-a lungul catenei, rnd pe rnd, ct ne per
mite catena (excludem repetarea):

4 *Mai scurtm catena cu un atom de carbon, amplasndui pe ambii:

a) la acelai atom de carbon din catena principal:


sau
b) la atomi diferii:

5 *Dac permite lungimea catenei, repetm operaiile 24.


6 Completm catena de carbon cu atomi de hidrogen conform tetracova-
lenei C.
Tema 2.3. Scrie toi izomerii pentanului.

Numrul izomerilor de caten ai hidrocarburilor saturate aciclice crete odat


cu numrul atomilor de carbon din molecul (de ce?).
41

Capitolul_2_CS3.indd 41

05.06.2014 14:06:27

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) omologi, izomeri;
b) izomeri de caten, radical.
2. Explic:
a) algoritmul alctuirii denumirii sistematice a alcanilor cu caten ramificat;
b)* structura spaial a moleculei de metan, reieind din tipul de hibridizare a
atomului de carbon n alcani;
c) natura atomilor de carbon i numrul de fiecare tip n compuii:
A. 2,2-dimetilbutan;
C. 2,3-dimetilbutan;

B. 2,2,3-trimetilpentan;
D. 2,3,4-trimetilpentan.
3. Determin:
A. denumirea corect pentru hidrocarburile saturate cu structura:
1) 2-etil-5,5-dimetilpentan;

2) 5-etil-2,2-dimetilpentan;
3) 2,2,4-trimetilhexan.

B.* formula de structur i numete hidrocarbura ce conine:


a) 6 atomi de carbon primari i 2 atomi de carbon cuaternari;
b) 4 atomi de carbon primari, un atom de carbon cuaternar i unul secundar;
c) 4 atomi de carbon primari i unul cuaternar.
4. Completeaz spaiile libere din urmtoarele enunuri:
a)* n molecula de metan toate patru legturi CH sunt ... i aranjate n spaiu ... .
b) n-Butanul este un .......... al metanului i un .............. al 2-metilpropanului.
c) Hexanul formeaz .................. izomeri de caten.
5. Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii:
a) Enumerarea atomilor de carbon din catena alcanilor se ncepe
din captul unde ramificarea este mai aproape.
b) Exist 3 radicali cu formula C4H9 .
c) Alcanii conin n molecul legturi CC i CH.
d) Compuii cu structur i proprieti similare se numesc omologi.

6. Alege rspunsul corect:


A. Hidrocarbura cu formula molecular C5H12 prezint:

a) 3 izomeri;
b) 4 izomeri;
c) 5 izomeri;
d) 6 izomeri.
B.* Densitatea relativ a etanului n raport cu aerul este:

a) 0,51;

b) 1,04;
c) 1,51;

d) 2,11.
7.* Stabilete formula de structur a hidrocarburii saturate ce conine numai atomi
de carbon primari i teriari, dac se tie c 1,12 l (c.n.) de aceast substan are
masa 2,9 g.
(R.: C4H10)
42

Capitolul_2_CS3.indd 42

05.06.2014 14:06:27

Hidrocarburi
Introducere

2.1.3.

Proprietile i utilizarea alcanilor

Fig. 2.13. Sond.

Obinerea alcanilor
Alcanii se obin att din surse naturale, ct i pe cale chi
mic.
A. Surse naturale. Metanul este un alcan larg rspndit
n natur i constituie componentul principal al gazelor na
turale (~95%). Surse naturale de alcani sunt: gazul natural,
gazul de sond, petrolul i crbunele de pmnt.
Metanul se degaj din adncul mlatinilor i din stratu
rile carbonifere ale minelor, unde se formeaz la descompu
nerea lent a materiilor organice n lipsa aerului. Iat de ce
deseori el este numit gaz de balt sau de min. Metanul
se extrage din zcmintele naturale cu ajutorul sondelor
(fig. 2.13) i se transport la consumatori prin conducte.

B. *Obinerea alcanilor n laborator


1* De s c o mpu n e re a c arburii de a lum iniu (Al4C3) la a ciunea a pei:
2. * I n t e r a c i u n e a h a l o g e n o a l c a n i l o r c u s o d i u l m e t a l i c.
La sinteza hidrocarburilor simetrice se folosete reacia lui Wrtz (1855). Ea const
n aciunea sodiului metalic asupra unui derivat iodurat sau bromurat. La nclzirea
iodoetanului cu sodiu metalic se obine butan:
Iodoetan

Butan

3. D e c a r b o x i l a r e a s r u r i l o r a c i z i l o r c a r b o x i l i c i. Astfel,
metanul poate fi obinut la nclzirea acetatului de sodiu cu alcalii:
Acetat de sodiu

CaO

Metan

Experiment demonstrativ

Obinerea i proprietile metanului


1

Fig. 2.14. Prepararea


metanului n condiii de
laborator i studierea
proprietilor lui.

1. Introdu ntr-o eprubet uscat (1) un amestec de 0,3 g de


acetat de sodiu anhidru i 0,6 g de var natrat (NaOH i CaO) cal
cinat i nchide-o cu un dop prevzut cu tub de evacuare a gazelor
(fig. 2.14).
2. Introdu captul tubului de evacuare a gazelor ntr-o alt epru
bet (2) cu ap de brom, apoi n alta cu soluie diluat de KMnO4.
3. nclzete eprubeta, fixnd-o n prealabil n stativ metalic n
poziie orizontal, la flacra arztorului.
4. Urmrete dac se schimb culoarea acestor soluii.
5. Scoate tubul de evacuare a gazelor din eprubetele cu soluii i
apropie un chibrit aprins de captul tubului de evacuare.
6. Constat c metanul arde cu o flacr albstruie.
43

Capitolul_2_CS3.indd 43

05.06.2014 14:06:27

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Proprieti fizice
La temperatur i presiune obinuit alcanii sunt substane gazoase, lichide
sau solide n funcie de numrul de atomi de carbon pe care i conin n molecul.
Astfel, primii patru termeni ai seriei sunt gaze, iar hidrocarburile ce conin de la C5
pn la C15 sunt lichide, cele care conin un numr mai mare de atomi de carbon
sunt solide (tabelul 2.3).
Tabelul 2.3. Proprietile fizice ale unor alcani
Hidrocarbura

Formula

T.f., C

Densitatea
, g/cm3

Starea de
agregare (c.n.)

Metan

CH4

161,6

0,424

Gaz

Etan

CH3CH3

88,6

0,546

Gaz

Propan

CH3CH2CH3

42,2

0,583

Gaz

Butan

CH3(CH2)2CH3

10,5

0,579

Gaz

Pentan

CH3(CH2)3CH3

+36,1

0,626

Lichid

Hexan

CH3(CH2)4CH3

68,8

0,659

Lichid

*Heptan

CH3(CH2)5CH3

98,4

0,684

Lichid

*Octan

CH3(CH2)6CH3

125,7

0,703

Lichid

*Nonan

CH3(CH2)7CH3

149,5

0,718

Lichid

*Decan

CH3(CH2)8CH3

173,0

0,730

Lichid

s Hexadecan

C16H34

287,0

0,775

Solid

Punctele de fierbere ale alcanilor normali cresc odat cu creterea numrului de


atomi de carbon n molecul. Punctele de fierbere ale izoalcanilor sunt mai joase
dect cele ale alcanilor respectivi cu structur normal i cu att mai joas cu ct
e mai ramificat catena carbonic (fig.2.15):
Pentan

t.f. = 36oC

2 - Metilbutan

t.f. = 27,8oC

2,2 - Dimetilpropan

t.f. = 9,4oC

Fig. 2.15. Temperaturile de fierbere ale izomerilor hidrocarburii cu compoziia C5H12.

Alcanii, fiind molecule nepolare, sunt insolubili n ap i n ali solveni polari,


dar se dizolv foarte bine n solveni organici nepolari, spre exemplu n alte tipuri de
hidrocarburi etc. Alcanii lichizi sunt solveni pentru multe substane organice.
Problem creativ
Analizeaz tabelul 2.3 i constat corelaia compoziiei alca
nilor cu temperaturile lor de fierbere. Construiete graficul corelaiei: pe coordonata x
compoziia (formula) alcanilor, iar pe coordonata y temperaturile de fierbele ale lor,
lund n considerare i unele valori negative ale temperaturilor de fierbere.

tiai c ...
ntruct alcanii gazoi nu au miros, pentru a depista erupiile de gaze din conducte, n ei se
adaug substane urt mirositoare (compui organici ai sulfului, numii mercaptani), a cror
prezen este foarte uor sesizat.

44

Capitolul_2_CS3.indd 44

05.06.2014 14:06:28

Hidrocarburi
Introducere

Proprieti chimice
A. Reacii de substituie
Reaciile de substituie, caracteristice alcanilor, reprezint o reacie de substituie a
hidrogenului din alcani cu atomi de halogen, cu formarea derivailor halogenai:

Cei mai utilizai halogeni sunt clorul i bromul.


Halogenarea alcanilor este o reacie ce se desfoar uor n cazul termenilor
inferiori ai seriei omoloage i mai lent n cazul celor superiori. Reacia are loc la
lumin sau la temperaturi cuprinse ntre 300600C.
n reaciile de substituie, hidrogenul poate fi nlocuit treptat prin halogeni.
De exemplu, prin clorurarea metanului rezult un amestec de derivai clorurai
utilizai ca solveni organici. Schema general a acestei reacii:
+Cl2
+Cl2
+Cl2
+Cl2
CH4

Metan

HCl

CH3Cl

HCl

Clorometan

CH2Cl2

HCl

Diclorometan

CHCl3

HCl

Triclorometan

CCl4

Tetraclorometan

Clorurarea alcanilor cu mai muli atomi de carbon n molecul conduce la un


amestec de produse monoclorurate izomere.
+ 2Cl2
2CH3CH2CH3
Propan

2HCl

CH3CHCH3 + CH3CH2CH2Cl
Cl
2-Cloropropan

1-Cloropropan

Compoziia produilor de reacie depinde de reactivitatea legturilor CH


(primar, secundar i teriar).
Ordinea scaderii reactivitii legturilor C H: H Cter.> H Csec. > H Cprim.
B. Reacii de eliminare (dehidrogenare)
Procesul de dehidrogenare are loc prin scindarea de legturi CH de la atomii
de carbon vecini cu eliminare de hidrogen i formarea legturii duble.
Dehidrogenarea este un proces endoterm ce decurge la temperaturi ridicate
(>300C) i presiuni sczute (are loc creterea numrului de moli):

Odat cu creterea numrului de atomi de carbon sunt posibile mai multe


moduri de eliminare a hidrogenului. Astfel, la dehidrogenarea butanului se obin
dou alchene izomere:
Alcanii sunt compui cu mare stabilitate termic. Cu ct catena hidrocarburii
este mai scurt, cu att temperatura de descompunere este mai nalt.
45

Capitolul_2_CS3.indd 45

05.06.2014 14:06:28

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Descompunerile termice realizate pn la 650C poart


denumirea de cracare termic, iar cele mai sus de aceast
temperatur piroliz.
Metanul CH4 se descompune complet la temperatura de
circa 1000C:
(negru de fum)

*La oxidarea parial a metanului n diferite condiii se


obine formaldehid sau metanol (ce au o larg aplicaie
practic n sinteza organic):

C. Arderea alcanilor
La temperatur nalt i n prezena unui exces de oxigen,
alcanii se aprind i ard cu flacr, cu att mai luminoas, cu
ct mai mult carbon conin n molecul:

*Forma general a ecuaiei reaciei de ardere a alcanilor


este:
Reaciile sunt exoterme i stau la baza utilizrii alcanilor
n calitate de combustibili (fig. 2.16).
Utilizarea metanului

Metanul este una dintre cele mai valoroase materii prime.


Datorit acestui fapt el are o utilizare foarte divers n special
n industria chimic (schema 2.1).
Schema 2.1. Produse obinute prin chimizarea metanului
6

Fig. 2.16 Utilizarea


alcanilor:
1 combustibil
de uz casnic;
2 combustibil
pentru automobile;
3 combustibil
pentru avioane;
4 combustibil pen
tru cuptoare (pcur);
5 parafin pentru
lumnri;
6 solveni organici.

C 2H 2
Acetilen

CH3Cl
Clorur de metil

CH2Cl2
Clorur de metilen

CHCl3
Cloroform

H4

*CH3OH
Metanol

C
Negru de fum

*CH2O
Formaldehid

CCl4
Tetraclorur
de carbon

Tema 2.4. Scrie schemele reaciilor de transformare a metanului,


folosind schema 2.1.
46

Capitolul_2_CS3.indd 46

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) reacie de substituie;
b) reacie de eliminare (dehidrogenare);
c) *descompunere termic (piroliz).
2. Explic:
a) dependena strii de agregare, a punctelor de fierbere i a densitii de nu
mrul atomilor de carbon i de structura catenei alcanului;
b) *reactivitatea sczut a alcanilor, reieind din tipul de legturi dintre
atomii moleculei C2H6;
c) *esena reaciei de bromurare a etanului. Stabilete modul de scindare a
legturilor chimice.
3. Completeaz spaiile libere din urmtoarele enunuri:
a) Izobutanul este izomerul ................. .
b) Cea mai simpl hidrocarbur saturat este .......................... .
c) Prin arderea alcanilor se obine ................... i .................. i se degaj o can
titate mare de ...................... .
d) Reaciile prin care pot fi nlocuii unul sau mai muli atomi de hidrogen
din molecula unui alcan sunt ................ .
A
F
4. Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii:
a) Pentanul i butanul sunt omologi.
b) Alcanii sunt substane solubile n ap.
c) *La dehidrogenarea butanului se obin dou alchene izomere.
d) Alcanii sunt compui cu stabilitate termic joas.
5. Alege rspunsul corect:
A. Pentru alcani sunt caracteristice reaciile de:
a) substituie;
b) adiie;
c) eliminare.
B. Hidrocarburile saturate se obin:
a) *prin reacia lui Wrtz; b) din surse naturale (gaz petrol); c) la calcinarea
compuilor anorganici.
C. La arderea a 2 l de metan (c.n.) se va consuma oxigen n volum de:
a) 1 l;
b) 2 l;
c) 3 l;
d) 4 l.
6. *Stabilete substanele notate prin literele a, b, c i scrie ecuaiile reaciilor con
form schemei:


2a

2 bromopropan + 1-bromopropan + 2HBr;

Propan
b
CO2 + H2O;
c
propen.
7. *S se calculeze masa negrului de fum obinut la descompunerea metanului cu
masa 32 g.


(R.: 24 g)
47

Capitolul_2_CS3.indd 47

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.4.-2.1.5

Probleme de calcul dup formula


general a alcanilor i ecuaiile
reaciilor caracteristice acestora

I. Stabilirea formulei moleculare dup densitatea relativ i formula general


a alcanilor.
Problema 1

Densitatea relativ a vaporilor unui alcan n raport cu hidrogenul este egal cu


57. S se stabileasc formula molecular a alcanului.

Rezolvare:
1. Se indic formula general a hidrocarburilor din seria alcanilor:
CnH2n+2.
2. Se calculeaz masa molecular relativ a alcanului dup
M (C H )
formula:
D(H2) = r n 2n+2 ;
Mr(H2)
Mr(CnH2n+2) = Mr(H2) D(H2) =257= 114
3. Se determin numrul de atomi de carbon, aplicnd relaia:
Mr(CnH2n+2) = 12n + 2n + 2 = 14n + 2; Mr(CnH2n+2) = 14n + 2 = 114; n = 8.

Se d:
D(H2) = 57

Formula ?

R s pun s: Formula molecular a alcanului este C8H18.


II. Stabilirea formulei moleculare dup partea de mas a unui element i
formula general a alcanilor.
Problema 2
Care este formula alcanului ce conine 82,76% carbon?
Se d:
Rezolvare:
(C) = 82,76%
1. Se scrie formula general a alcanilor: CnH2n+2.

Mr(alcan.) = 12n + 2n + 2; Mr(alcan.) = 14n + 2


CnH2n+2 ?
2. Se calculeaz valoarea lui n din relaia:
12n
12n
(C) =
100% ;
82,76%=
100% , de unde n = 4,
14n+2
14n+2
sau din proporia: (14n+2) CnH2n+2 ----------100%
12n (C) ---------- 82,76%, de unde n = 4.
R s p u n s : Formula molecular a alcanului este C4H10 (butan).
Problema 3
La arderea unei hidrocarburi din seria alcanilor la un volum de vapori de hidrocar
bur se consum 8 volume de oxigen. S se stabileasc formula molecular a
hidrocarburii.
Rezolvare:
Se d:
1. Se scrie ecuaia general de ardere a alcanilor:
V(O2) = 8
3n + 1
CnH2n+2 +
O2 nCO2 +(n + 1)H2O
V (CnH2n+2) =1
2

1
2
Formula mol. ? 2. Se aplic relaia: V(CnH2n+2)= v(CnH2n+2) ; 1 = 1
;
;
=
V(O2)

v(O2)

3n + 1 = 16; 3n = 16 1; 3n = 15; n = 5. Formula C5H12.


R s p u n s : Formula molecular a hidrocarburii este C5H12.

3n + 1
2

3n + 1

48

Capitolul_2_CS3.indd 48

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Introducere

Problema 4
Doi alcani consecutivi au raportul maselor moleculare 7,5 : 11. S se determine
formulele moleculare ale celor doi alcani.
Rezolvare:
Se d:
Mr1
7,5
1. Se precizeaz c termenul imediat superior al alcanului
=
va avea cu o grupare CH2 mai mult Cn+1H2n+4 (omologul
Mr2 11
imediat superior).
Formula mol. ?

2. Se calculeaz valoarea lui n din relaia:


Mr1(CnH2n+2)
12n + 2n + 2
7,5
14n + 2 7,5 .
=
;
=
=
Mr2(Cn+1H2n+4) 11 12n + 12 + 2n + 4 14n + 16 11

11(14n + 2) = 7,5(14n + 16)


154n + 22 = 105n + 120
49n = 98; n = 2

3. Se nlocuiete n formulele respective valoarea lui n:


CnH2n+2 C2H6; Cn+1H2n+4 C3H8.
R s p u n s : Formulele moleculare ale celor doi alcani consecutivi sunt: C2H6 i C3H8 .
Problema 5
Produsele de ardere ale unui alcan cu masa 8,6 g au fost barbotate prin soluia
de hidroxid de bariu. n urma reaciei s-a obinut un sediment cu masa 118,2 g. S
se determine formula molecular a alcanului.
Se d:
m(alcan) = 8,6 g
m(BaCO3) = 118, 2 g

Formula alcanului ?

Rezolvare:
1. Se scrie ecuaia reaciei de formare a sedimentului la barbo
tarea lui CO2:
Ba(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2O (1)

2. Se calculeaz cantitatea de substan BaCO3:


M(BaCO3) = 197 g/mol; v(BaCO3) =

m
118,2 g
= 0,6 mol
=
M 197 g/mol

3. Din ecuaia reaciei v(BaCO3) = v(CO2) = 0,6 mol.


4. Se calculeaz masa carbonului i a hidrogenului: M(C) = 12 g/mol;

m(C) = v M = 0,6 mol 12 g/mol = 7,2 g; m(H) = 8,6 7,2 g = 1,4 g.
5. Se determin formula brut:
v(C) : v(H) =

7,2 : 1,4
= 0,6 : 1,4 = 6 : 14
12 1

Formula: C6H14.
R s p u n s : Formula alcanului este C6H14.
49

Capitolul_2_CS3.indd 49

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Autoevaluare
1. Un alcan are densitatea vaporilor n raport cu aerul 4,414. S se stabileasc
formula alcanului.
(R.: C9H20)
2. Care este formula alcanului ce conine 83,33% carbon i are densitatea n ra
port cu hidrogenul egal cu 36. Ci izomeri are aceast hidrocarbur?
(R.: C5H12; 3 izomeri)
3. La arderea unui alcan cu masa 3,6 g s-au format 5,6 l (c.n.) de oxid de carbon
(IV). S se calculeze volumul de oxigen (c.n.) care este necesar pentru arderea
alcanului.
(R.: 8,96 1)
4. La arderea unui alcan se obin 44,8 1 CO2 i 45 g H2O. S se stabileasc for
mula alcanului i cantitatea de alcan supus arderii.
(R.: C4H10; 0,5 mol)
5. S se determine formula molecular a alcanului dac se tie c la arderea lui ra
portul dintre volumul de CO2 rezultat i volumul de oxigen consumat este 3:5.
(R.: C3H8)
6. Un alcan are raportul de mas C:H= 5:1. S se stabileasc formula alcanului.
(R.: C5H12)
7. La arderea complet a 8,8 g de alcan se consum 112 1 de aer. (Aerul conine
20% O2.) S se stabileasc formula alcanului i cantitatea de oxigen necesar
arderii alcanului.
(R.: C3H8, 22,4 1)
8. La arderea complet a unei hidrocarburi saturate cu masa egal cu 3 g s-au
obinut 8,8 g de CO2 i 5,4 g H2O. Masa 1 l de aceast substan n stare gazoas
(c.n.) este egal cu 1,34 g. S se stabileasc formula hidrocarburii.
(R.: C2H6)
9. La arderea propanului n exces de oxigen s-au format 1,12 1 (c.n.) de CO2. Ce
volum de propan a fost supus arderii?
(R.: 0,373 l)
10. S se stabileasc formula molecular a alcanului A, tiind c prin arderea a
11,6 g de A se obin 18 g H2O. Ce volum de aer s-a folosit la arderea probei de
alcan, dac s-a lucrat cu exces de 40% oxigen?
(R.: C4H10; 203,84 l)
Activitate n echip Calculai volumele etanului i oxigenului ce interacioneaz i
volumul de CO2 ce se formeaz n urma reaciei, completnd tabelul:
Nr. d. o.

V(C2H6)

1.

200 ml

2.

3.

4.

V(O2)

V(CO2)

4,5 l

800 m3

50

Capitolul_2_CS3.indd 50

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Introducere

EVALUARE Sumativ
Profil umanist
1. Definete noiunile:
a) alcani;
b) serie omoloag;
c) raie de omologie;
d) omolog;
e) izomer.
2. Explic:
a) modul de formare a legturilor ntre atomii de carbon i hidrogen (CH);
b) cte legturi CC i cte legturi CH sunt n moleculele de:
1) propan, 2) 2-metilpropan; 3) butan;
c) care dintre substanele de mai jos (denumete-le) sunt ntre ele omologi i
care sunt izomeri:
1. CH3CH2CH2CH3; 2. CH3CH2CH3;
3. CH2CH2
;
CH3 CH2CH3

CH3

5. CH3CCH3;
6. CH3CHCH2 .
4. CH3CHCH3;
CH3
CH3 CH3

CH3
Argumenteaz rspunsul.
3. Scrie formulele de structur ale hidrocarburilor saturate cu denumirile:
a) 2-metilpropan;
b) 2,3-dimetilbutan;
c) 2,2,3-trimetilbutan;
d) 2,2,3,3-tetrametilbutan;
e) 3,3-dimetilhexan;
f) 2,2,3,4-tetrametilpentan.
4. Reprezint formulele de structur ale hidrocarburilor care conin:
a) numai atomi de carbon primari;
b) un atom de carbon secundar i doi atomi de carbon primari;
c) un atom de carbon teriar i trei atomi de carbon primari;
d) un atom de carbon cuaternar, unul teriar i 5 atomi de carbon primari.
5. Alege afirmaia corect:
A. Formula general a alcanilor este CnH2n.
B. n alcani toate legturile dintre atomi sunt simple.
C. Propanul este primul reprezentant ai irului omolog al alcanilor.
D. Butanul i izobutanul sunt izomeri.
E. Butanul i pentanul sunt omologi.
6. ncercuiete rspunsul corect:
La arderea a 5,6 l de metan (c.n.) se consum oxigen cu volumul de:
a) 11,2 l;
b) 22,4 l;
c) 44,8 l;
d) 67, 8 l.
7. Indic succesiunea de reacii ce corespunde transformrii:
CH3COONa
CH4
CH3Cl
C2H6
CO2 + H2O

51

Capitolul_2_CS3.indd 51

05.06.2014 14:06:29

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.6*.

Halogenoalcanii (derivai halogenai


ai alcanilor)
Definiie. Clasificare

Fig. 2.17. Modele de


proporie ale molecu
lelor de metan (a) i
monoclorometan (b).

Derivat dihalogenat geminal

Derivat dihalogenat vicinal

Derivai halogenai sunt compuii organici ce rezult


din alcani prin nlocuirea atomilor de hidrogen din
molecula lor cu atomi de halogen.
Derivaii monohalogenai ai alcanilor alctuiesc un ir
omolog cu formula general CnH2n+1X (X=F, Cl, Br, I).
n halogenoalcani atomul de halogen se leag printro
covalen direct de atomul de carbon (fig. 2.17). ntruct
numrul halogenoalcanilor cunoscui este foarte mare, a
aprut necesitatea clasificrii lor:
a) dup numrul atomilor de halogen din molecul:
mono-, di-, tri-, polihalogenuri. De exemplu: CH3Cl
monoclorometan; CH2Cl2 diclorometan; CHCl3 triclorometan; CCl4 tetraclorometan;
b) dup poziia relativ a atomilor de halogen: geminali
(atomii de halogen se afl la acelai atom de carbon); vicinali
(atomii de halogen se afl la atomii de carbon vecini); disjunci
(atomii de halogen se afl la atomii de carbon mai ndeprtai)
(fig. 2.18, a). Exemple:

Derivat dihalogenat disjunct


a

Derivat halogenat primar

Derivat halogenat secundar

c) dup natura atomului de carbon legat cu halogenul:


primar, secundar i teriar (fig. 2.18, b).
Nomenclatur. Izomerie
Denumirea sistematic a halogenoalcanilor se formeaz
prin adugarea prefixelor fluoro-, cloro-, bromo- sau iodola numele compusului de baz. Poziia i numrul atomilor
de halogen se noteaz prin cifre i prefixele di-, tri- etc.

Derivat halogenat teriar


b

Fig. 2.18. Clasificarea

halogenoalcanilor:
a dup poziia atomilor
de halogen; b dup
natura atomului de carbon
legat cu halogenul.

s Adesea se utilizeaz i denumirile radico-funcionale.

Denumirea radico-funcional a halogenoalcanilor se for


meaz din termenii fluorur, clorur, bromur sau iodur,
52

Capitolul_2_CS3.indd 52

05.06.2014 14:06:30

Hidrocarburi
Introducere

urmai de prepoziia de, apoi de numele radicalului organic:

Se pstreaz urmtoarele denumiri nesistematice: CHF3 fluoroform, CHCl3


cloroform, CHBr3 bromoform, CHI3 iodoform.
Izomeria halogenoalcanilor este determinat de structura catenei carbonice i
de poziia halogenului. Exemplu:
Izomeri de caten

Izomeri de poziie

Izomeri de poziie

Numerotarea catenei mai lungi a halogenoalcanului se ncepe din captul unde


este mai aproape substituentul (indiferent dac este halogen sau radical alchil):
2

Cl

CH3 CH CH CH2 CH3

CH3

Br

3-Cloro-2-metilpentan

CH3 CH2 CH CH CH3

CH3

2-Bromo-3-metilpentan

n denumire substituenii se indic n ordine alfabetic (compar denumirile:


1- bromo - 3 etilpentan i 3 etil -1-iodopentan).
Tema* 2.5. Scrie formulele de structur ale halogenoalcanilor menionai mai sus.

Proprieti fizice
Proprietile fizice ale halogenoalcanilor sunt determinate de natura halogenului i
a radicalului. Monohalogenoalcanii inferiori sunt gazoi la temperatura camerei, ma
joritatea dintre ei fiind lichide incolore i volatile; unii monohalogenoalcani superiori
sunt solizi. Halogenoalcanii sunt insolubili n ap, dar se dizolv bine n alcool.
Volatilitatea halogenoalcanilor din seria omoloag descrete pe msura creterii
maselor moleculare ale acestora (tabelul 2.4).
Tabelul 2.4. Unele constante fizice ale halogenurilor de metil
Denumirea

Formula

Masa
molecular

t.f.
C

Fluorometan

CH3F

34

78

Clorometan

CH3Cl

50,5

24

Bromometan

CH3Br

95

4,5

CH3I

142

42,8

Iodometan

Densitatea
, g/cm3

1,77
2,28

Tema 2.6. Compar constantele fizice ale halogenoalcanilor i coreleaz-le cu masa


molecular a acestora i cu natura halogenului din molecul (fig. 2.19). Trage concluzii.
53

Capitolul_2_CS3.indd 53

05.06.2014 14:06:30

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.7*.

Proprietile chimice
ale halogenoalcanilor i utilizarea lor
Deoarece halogenii sunt elemente puternic electro
negative, legtura covalent carbon-halogen n molecula
halogenoalcanilor este puternic polarizat. Astfel, la cei
doi atomi apar sarcini electrice pariale (+ i ) datorit
atraciei pe care o exercit atomul de halogen asupra pere
chii de electroni ai legturii carbon-halogen:

Lungimea i energia legturii C X n halogenoalcan


depinde de natura halogenului (tabelul 2.5).
c

Tabelul 2.5. Lungimea i energia legturii n compuii CH3 X


Lungimea legturii
n nm

CH3_X

Fig. 2.19. Modele de pro


porie ale moleculelor deriva
ilor halogenai aialcanilor:
a fluorur de metil;
bclorur de metil;
c bromur de metil;
d iodur de metil.

Energia legturii
n kJ/mol

CH3_F
CH3_Cl

0,139

443

0,178

328

CH3_Br
CH3_I

0,192
0,214

279
240

Tema 2.7. Analizeaz i formuleaz concluzii referitor la


corelaia dintre lungimea i energia legturii n funcie de
natura halogenului.

Cu ct este mai mare raza atomului, cu att legtura este mai polarizat i cu att
mai uor se va scinda. Prin urmare, cel mai uor se va scinda heterolitic legtura
CI (fig. 2.19).
Pentru compuii halogenai sunt caracteristice reaciile de substituie ale halo
genilor prin alte grupe de atomi cu formarea diferitor clase de substane (alcooli,
aldehide, acizi) i reaciile de eliminare de hidracid cu formarea alchenelor.
A. Reaciile halogenoalcanilor cu apa (hidroliz)
a) Monohalogenurile de alchil la nclzire cu soluii apoase de baze conduc la
formarea alcoolilor:
b) s Derivaii dihalogenai geminali formeaz prin hidroliz aldehide sau *cetone:
c) s Derivaii trihalogenai geminali formeaz prin hidroliz acizi carboxilici:
Acid acetic

54

Capitolul_2_CS3.indd 54

05.06.2014 14:06:30

Hidrocarburi
Introducere

B. Reacia compuilor halogenai cu sodiu metalic (Wrtz)


Ea se aplic n sinteza hidrocarburilor cu structur simetric:
CH3 CH2 Cl + 2Na + Cl CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 + 2NaCl
Cloroetan

Butan

C. Reacia halogenoalcanilor cu hidroxizi alcalini


n mediu alcoolic reacia decurge altfel dect n soluii apoase, fiind o reacie
de eliminare cu formarea alchenelor:

Utilizri mai importante

Derivaii halogenai ai alcanilor au o larg utilizare n diferite domenii


(tabelul2.6).
Tabelul 2.6. Proprietile i utilizrile unor halogenoalcani
Compusul

Formula

Caracteristici fizice

Utilizare

Clorur de metil
(clorometan)

CH3Cl

Gaz, se lichefiaz
prin comprimare la 24

Agent frigorific i de
metilare

Clorur de etil
(cloroetan)

C2H5Cl

Gaz, se lichefiaz
prin comprimare la +12,2

Agent frigorific,
anestezic local

Triclorometan
(cloroform)

CHCl3

Lichid incolor, miros dulceag,


dizolv grsimi

Solvent n industrie,
anestezic

Triiodometan
(iodoform)

CHI3

Solid, cristale galbene, insolubil


n ap, miros neptor

Antiseptic

CCl4

Lichid incolor, insolubil n


ap, neinflamabil

Dizolvant,
(neinflamabil)
stingtoare de
incendii

Tetraclorometan
(tetraclorur de carbon)

Tema 2.8. Examineaz tabelul 2.6 i expune domeniile de utilizare a halogenoalcanilor.

*Compuii halogenai, ce conin n molecul atomi de clor i fluor, se numesc


freoni (CF2Cl2), care se utilizeaz n instalaii frigorifice sau spray-uri.
Pentru determinarea calitativ a derivailor halogenai ei se supun combustiei
pe o srmuli de cupru. n cazul prezenei halogenului n molecula substanei,
flacra se coloreaz n verde intens (proba Beilstein vezi pag. 26).
tiai c ...
n a. 1995, meteorologului olandez Paul Crutzen i chimitilor americani M. Molina i S. Rowland li s-a decernat Premiul Nobel pentru cercetri ce au demonstrat c la distrugerea stratului
de ozon contribuie n cea mai mare msur freonii (CF2Cl2; CFCl3 etc.).

55

Capitolul_2_CS3.indd 55

05.06.2014 14:06:31

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

*Autoevaluare
Profil real
1. Definete noiunile:
a) derivai mono-, di-, polihalogenai ai alcanilor;
b) izomeri de poziie.
2. Explic:
a) izomeria i nomenclatura halogenoalcanilor pe exemplul C4H9Cl;
b) clasificarea dihalogenoalcanilor dup poziia relativ a atomilor de halogen;
c) efectul electronic al atomului de halogen din halogenoalcani;
d) reacia calitativ pentru halogenoalcani.
3. Scrie formula de structur pentru urmtorii halogenoalcani:
a) 1-fluoropropan;
b) 2- bromo-2-metilbutan;
c) 1,2-dicloropropan;

d) 1-iodo-2-metilbutan.
4. Stabilete numrul izomerilor posibili cu compoziia C 4H8Cl2. Indic dihalo
genurile geminale i vicinale.
5. Numete hidrocarburile ce se formeaz la tratarea cu sodiu metalic a:
a) 2-bromopropanului; b) 2-bromobutanului;
c) amestecului de 2-bromopropan i 2-bromobutan.
6. Selecteaz reaciile caracteristice pentru halogenoalcani:
a) de adiie;
b) de substituie;
c) de oxidare.
7. Alege rspunsul corect:
A. Derivatul halogenat clorobutanul are un numr de izomeri egal cu:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
B. Pentru halogenoalcani este caracteristic izomeria:
a) de poziie a halogenului;
b) geometric;
c) de caten.
C. Formula molecular a monocloroalcanului ce conine un atom de carbon
cuaternar i 4 atomi primari este:
a) C2H5Cl; b) C4H9Cl; c) C5H11Cl.
8. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Dup numrul atomilor de halogen derivaii halogenai se clasific ..........
........................ .
b) Prin tratarea cloroetanului cu sodiu metalic, n urma reaciei lui Wrtz, se
obine ....... .
c) Clorometanul se obine prin ............... metanului.
9. Rezolv:
Analiza elemental a unei probe de substan organic cu masa de 34,25 g a
dat urmtoarele rezultate: 44 g CO2, 20,25 g H2O i 47 g AgBr. S se stabileasc
formula brut i molecular a substanei analizate, tiind c masa molecular
a acesteia este 137. Scriei formulele structurale posibile.
(R.: C4H9Br; 4 structuri)
56

Capitolul_2_CS3.indd 56

05.06.2014 14:06:31

Hidrocarburi
Introducere

2.1.8*.

Cicloalcani
Catena format din atomi de carbon n stare de hibridiza
re sp3 poate avea nu numai structur liniar, dar i ciclic.

V. Markovnikov
(1837-1904)
Chimist-organician rus.
A studiat i a elaborat bazele
petrochimiei ca tiin apar
te. A introdus procedee ex
perimentale noi n analiza i
sinteza compuilor organici.
A descoperit (1883) o nou
clas de compui organici
cicloparafinele.

Modelul de proporie al
moleculei de ciclohexan.

;
Ciclopentan

Hidrocarburile saturate, cu catene ciclice, se numesc cicloalcani. Formula general a cicloalcanilor este CnH2n,
unde n = 3, 4, 5, 6
Aceste hidrocarburi au fost identificate pentru prima
dat n petrol (naftene) de ctre V. Markovnikov.
Structur i nomenclatur
Molecula unui cicloalcan conine cu doi atomi de hidro
gen mai puin dect alcanul cu acelai numr de atomi de
carbon. Primul termen din seria omoloag a cicloalcanilor
conine trei atomi de carbon. Primii termeni ai seriei omo
loage sunt reprezentai n fig.2.20. n cazul hidrocarburilor
ciclice se admite o prezentare simplificat a formulelor de
structur (semnul nseamn echivalent).
Denumirea cicloalcanilor se formeaz de la denumirea
alcanului respectiv cu acelai numr de atomi de carbon
n molecul, adugnd prefixul ciclo-.
Datorit particularitilor structurale i a comportrii
chimice diferite, cicloalcanii se mpart, n funcie de m
rimea ciclului, n cicloalcani:
a) s cu inele mici (C3C4, instabile);
b) cu inele obinuite (C5C6, stabile).
Mai mare aplicare practic au cicloalcanii cu ciclul din
ase atomi de carbon.
* Metode de obinere
Anumite tipuri de petroluri, spre exemplu cele din Caucaz, Ucraina de Vest, Romnia, sunt bogate n cicloalcani.
Cu ct coninutul de cicloalcani n petrol e mai mare, cu
att petrolul este mai calitativ.
Pentru obinerea cicloalcanilor se folosesc substane
aciclice, care printr-o reacie adecvat se ciclizeaz. Acest
proces cu randamente mari are loc la formarea ciclurilor
din 5 i 6 atomi de carbon.
1. Reacia derivailor dihalogenai la carbonii marginali
ai alcanilor cu sodiu metalic este o variant a sintezei lui
Wrtz:

.
Ciclohexan

Fig. 2.20. Cicloalcanii.

1,5-Dicloropentan

Ciclopentan

57

Capitolul_2_CS3.indd 57

05.06.2014 14:06:31

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2. Ciclohexanul i derivaii lui se obin uor la hidrogenarea benzenului i a


omologilor lui n prezena nichelului sau a platinei:
H
H

180

H 2

H2
H2

H 2

H2
H2

3. La dehidrogenarea hexanului se obine ciclohexan, iar la dehidrogenarea


heptanului rezult metilciclohexan (deoarece ciclul din ase atomi de carbon este
cel mai stabil), care se aromatizeaz (se dehidrociclizeaz) cu formare de toluen
conform ecuaiei:

*Proprieti chimice
Spre deosebire de hidrocarburile saturate aciclice, care manifest proprieti
fizice i chimice asemntoare n seria omoloag, proprietile cicloalcanilor difer
n funcie de mrimea ciclului. Aplicaii practice au cicloalcanii din cinci i ase
atomi de carbon.
Cicloalcanii cu cicluri normale (C5C6) sunt foarte stabili i dau reacii similare
cu cele ale alcanilor (de substituie, de eliminare a hidrogenului).
1.* Ciclohexanul se clorureaz uor n prezena luminii:

Tema 2.9. Scrie ecuaia reaciei de clorurare a metilciclopentanului n condiii


fotochimice.

2.* Dehidrogenarea catalitic a ciclohexanului este una dintre cele mai moderne
metode de obinere a benzenului (N.Zelinski):
H 2

H2
H2

H2
H
H
H2
H
Tema 2.10. Scrie ecuaia reaciei de dehidrogenare catalitic a 1,4-dimetilciclohexanului.
H 2

3.* Cicloalcanii, fiind prezeni n cantiti mari n unele petroluri, pot fi utilizai
ca ageni termici. Arderea cicloalcanilor se exprim prin ecuaia general:
3n

O nCO2 + nH2O + Q
2 2
Tema 2.11. Scrie ecuaia reaciei de ardere a ciclohexanului.
CnH2n +

58

Capitolul_2_CS3.indd 58

05.06.2014 14:06:32

Hidrocarburi
Introducere

*Transformri reciproce n baza legturii genetice


dintre alcani, halogenoalcani, cicloalcani
Schema 2.2. Legtura genetic a alcanilor cu alte clase de compui

Alcani
1

Cicloalcani

5
6

Arene

Halogenoalcani
Tema 2.12. Copiaz n caiet schema 2.2 i completeaz careurile cu formulele generale
respective ce conin 6 atomi de carbon n molecul. Pe sgeile dintre careuri indic
reagentul i condiiile n care are loc transformarea.

Exerciii i probleme pentru rezolvare pe baza schemei 2.2.


1. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a) hexan ciclohexan CO2 + H2O;
b) heptan metilciclohexan 1-cloro-1-metilciclohexan;
c) 1-cloropropan (2 mol, Na) hexan ciclohexan benzen;
d) benzen ciclohexan clorociclohexan.
2. Scrie ecuaiile reaciilor de obinere a cloroetanului, folosind la etapa iniial
doar reactivi anorganici.
3. Propune modul de identificare a compuilor:
a) ciclohexanul i clorociclohexanul;
b) hexanul i clorohexanul.
4. Ce cantitate de substan (mol) i ce mas (g) de fiecare produs se obine n
urma transformrilor: 1-cloropropan hexan benzen, dac masa 1-cloropro
panului este egal cu 157 g?
5. Rezultatele analizei elementale cantitative a dou substane A i sunt
aproximativ egale cu : 51,89% C, 9,735% H i 38,38% Cl. ns densitatea relativ a
vaporilor substanei n raport cu aerul este de dou ori mai mare dect densi
tatea relativ a substanei A. Stabilete formulele moleculare ale substanei A i B.
Exist i alte variante de rspunsuri?
(R.: A-C4H9Cl; B-C8H18Cl2)

59

Capitolul_2_CS3.indd 59

05.06.2014 14:06:32

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Msuri de precauie n ndeplinirea lucrrilor


n laboratorul de chimie
Lucrrile practice se efectueaz numai n labo
ratorul de chimie, sub ndrumarea profesorului.
Chimia experimental, dei este foarte intere
sant, uneori poate fi periculoas dac nu se res-
pect anumite norme de protecie. n timpul acti
vitilor de laborator se pot produce rniri cu
cioburi de sticl, arsuri termice sau chimice, in Fig. 2.21. Laborator de chimie organic.
cendii, intoxicaii . a.
Lsarea fr
supraveghere
a surselor de
nclzire

Gustarea
substanelor
chimice

Consumarea
alimentelor

n laborator nu se admite:

Mirosul direct
al substanelor

Utilizarea unor
cantiti mari
de substane

Amestecarea
la ntmplare a mai
multor substane

Lucrul fr
echipament
special

Folosirea veselei
murdare

Utilizarea
substanelor din
sticle neetichetate

Scoaterea din
laborator a
substanelor

Reine!
nainte de a lua o substan dintr-un vas, citete atent
eticheta de pe el.
Dizolvanii organici sunt inflamabili! Ei nu se nclzesc la flacra deschis, ci la baia de ap sau de nisip.
Verific starea veselei, recipientelor i aparatelor nainte de a ncepe lucrul n laborator.
Substanele chimice se pstreaz n vase speciale, cu
denumirea lor scris pe etichet.
Spal vesela utilizat i adu n ordine locul de munc;
spal-te pe mini cu grij dup efectuarea experienelor.
E BINE S CUNOTI I TU ACESTE SEMNE CONVENIONALE INTERNAIONALE!

Toxic

Coroziv

Exploziv

Nociv

Inflamabil

Radioactiv

60

Capitolul_2_CS3.indd 60

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Introducere

2.1.9*.

Identificarea carbonului, hidrogenului


i a halogenilor n compuii organici

* Lucrarea practic nr.1


Ustensile: spirtier sau bec de gaz, chibrituri, stativ metalic cu cletar, stativ cu eprubete,
dop cu tub de evacuare a gazelor, vat, srmuli de cupru.
Reactivi: zahr sau parafin, oxid de cupru (II), sulfat de cupru anhidru, ap de var,
cloroform.

I. Identificarea carbonului i a hidrogenului


Compoziia calitativ a hidrocarburilor, precum i a altor substane organice poate fi
determinat prin oxidarea lor cu oxid de cupru (II) (p. 26).
Modul de lucru
CuO + parafin vat
1. Introdu ntr-o eprubet (1) uscat un amestec de 0,2 g de
zahr (parafin) i 12 g de oxid de cupru (II) pulbere.
2. Fixeaz orizontal eprubeta (1) n stativul metalic (fig. 2.22).
3. Introdu n partea de sus a eprubetei (1) un tampon de vat, pe
care n prealabil se presar o cantitate mic de CuSO4 anhidru.
4. nchide eprubeta (1) cu un dop cu tub de evacuare a gazului,
Fig. 2.22. Identificarea C,
H n compuii organici.
introdu captul tubului ntr-o alt eprubet (2) cu 12ml soluie
transparent de ap de var.
5. nclzete, cu precauie, coninutul eprubetei (1) la nceput mai lent, apoi mai intens.
6. nceteaz nclzirea imediat dup ce observi tulburarea apei de var, nlturnd
concomitent din eprubet (2) tubul de evacuare a gazelor.
7. Cerceteaz dup rcire coninutul eprubetei (1) i constat schimbarea culorii
CuSO4.
II. Identificarea clorului
Clorul se identific prin nclzirea substanei organice cu cupru (srm) n flacr
(proba Beilstein) (p. 26).
Modul de lucru
1. ndoaie n form de spiral captul unei srmulie din cupru.
2. nclzete-o la flacra spirtierei pn la dispariia culorii flcrii.
3. Introdu spirala rcit, ce se acoper cu oxid de cupru (II) de
culoare neagr, ntr-o eprubet cu cloroform.
4. nclzete din nou, la flacra spirtierei, spirala umezit de aceast
substan (fig 2.23).
5. Observ culoarea verde intens a flcrii, ca rezultat al formrii
Fig. 2.23.
compuilor volatili ai clorului cu cuprul.
Identificarea
6. Trage concluzii pe baza rezultatelor experienelor efectuate. Co
halogenilor.
piaz pe caiet tabelul de mai jos, completnd rubricile respective.
Ustensile
i reactivi

Modul de lucru. Desenul


schematic al instalaiei

Observri.
Motivarea celor
observate

Ecuaiile reaciilor.
Concluzii

61

Capitolul_2_CS3.indd 61

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.10*.2.1.11*.

Probleme de calcul dup formula general


a halogenoalcanilor, cicloalcanilor i
ecuaiile reaciilor caracteristice acestora

I. Stabilirea formulei moleculare dup partea de mas a halogenului i formu


la general a halogenoalcanilor.
Problema 1
Un monocloroalcan conine 38,38% Cl. S se determine formula molecular a
cloroalcanului.
Rezolvare:
Se d:
1. Se scrie formula general a monocloroalcanului:
(Cl) = 38,38%
CnH2n+1Cl .

Formula ?

2. Se determin masa molecular a monocloroalcanului aplicnd relaia:


n Ar(E)
(E) =
100%, de unde
Mr(CnH2n+1Cl)
Mr(CnH2n+1Cl) = n Ar(Cl) 100% = 1 35,5 100%
38,38%
(Cl)

= 92,5.

3. Se calculeaz masa molecular a cloroalcanului dup formula general:


Mr(CnH2n+1Cl) = 12n +2n+1+35,5 = 14n +36,5.
4. Se calculeaz valoarea lui n din ecuaia:
14n +36,5 =92,5 ; n=4.
5. Se nlocuiete valoarea lui n n formula general: C4H9Cl.
R s p u n s : Formula molecular a cloroalcanului este C4H9Cl.
II. Calcule dup ecuaiile reaciilor de obinere a halogenoalcanilor.
Problema 2

S se calculeze volumul metanului i masa clorului necesare pentru a obine 15,4 g


de tetraclorometan.

Rezolvare:
1. Se scrie ecuaia reaciei de clorurare a metanului:
CH4 + 4Cl2 CCl4 + 4HCl
2. Se calculeaz cantitatea de substan tetraclorometan,
metan i clor:
m(CCl4)
15,4 g
v(CCl4) =
=
= 0,1 mol; din ecuaia reaciei rezult:
M(CCl4)
142 g/mol
v(CCl4) = v(CH4) = 0,1 mol; v(CCl4) = 4v(Cl2); v(Cl2) = 0,4 mol.

Se d:
m(CCl4) = 15,4 g

V(CH4) ?
m(Cl2) ?

3. Se determin volumul metanului din relaia:


V(CH4)
v
(CH4) =
V(CH4) = v(CH4) Vm; V(CH4) = 0,1 mol 22,4 l/mol = 2,24 l.
Vm

4. Se calculeaz masa clorului din relaia:


v(Cl2) =

m(Cl2)

m(Cl2) = v(Cl2) M(Cl2); m(Cl2) = 0,4 mol 71 g/mol = 28,4 g.M(Cl2)
R s p u n s : Volumul metanului constituie 2,24 l, iar masa clorului este egal cu 28, 4 g.
62

Capitolul_2_CS3.indd 62

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Introducere

Problema 3
Densitatea n raport cu aerul a unei hidrocarburi din seria cicloalcanilor este egal
cu 2,896. S se stabileasc formula molecular a cicloalcanului i s se scrie formula
de structur a acestuia, dac se sie c catena ciclic nu conine ramificaii laterale.
Se d:
Rezolvare:
D(aer) = 2,896
1. Se calculeaz masa molecular a cicloalcanului din re
laia:
Formula ?

Mr = 29 Daer = 29 2,896 = 84

2. Se determin numrul de atomi de carbon, aplicnd formula general a cicloalca


nului: Mr(CnH2n) = 12n + 2n = 14n, iar Mr(CnH2n) = 84; 14n = 84; n = 6.
Formula molecular a cicloalcanului este CnH2n C6H12.
R s p u n s : Formula molecular a cicloalcanului este C6H12 ciclohexan,
iar formula de structur:
.

Autoevaluare
1. La clorurarea unui alcan se formeaz doar un monohalogenoalcan ce conine
33,33% clor. S se stabileasc formula molecular i structura alcanului iniial.
(R.: C5H12)
2. Partea de mas a carbonului dintr-o substan organic constituie 51,89%, a
clorului 38,38%, iar restul revine hidrogenului. Densitatea vaporilor acestei
substane dup oxigen este egal cu 2,89. S se stabileasc formula molecular
a derivatului halogenat.
(R.: C4H9Cl)
3. Un derivat clorurat al unui alcan are masa molecular egal cu 237 g/mol i
conine 89,9% clor. Care este formula halogenoalcanului?
(R.: C2Cl6)
4. S se calculeze masa tetraclorometanului care se poate obine din 2,24 l metan
i 11,2 l clor, dac se admite c reacia decurge cantitativ.
(R.: 15,4 g)
5. S se calculeze masa cloroetanului ce se obine la clorurarea etanului cu volumul de
530 l (c.n.).
(R.: 1,53 kg)
6. S se determine formula cicloalcanului la arderea cruia se consum un volum
de oxigen de 9 ori mai mare dect volumul vaporilor de cicloalcan.
(R.: C6H12)
7. O substan organic are densitatea fa de aer egal cu 4,81 i conine 17,27% C.
S se determine formula molecular a substanei dac prin analiza unei probe cu
masa de 2,78 g de aceast substan s-au obinut 3,76 g AgBr, iar raportul atomic
fiind C:H = 2:3.
(R.: C2H3O2Br)
63

Capitolul_2_CS3.indd 63

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.1.12*.

EVALUARE SUMATIV

Profil real
1. Definete noiunile:
a) alcani, *halogenoalcani, cicloalcani;
b) serie omoloag, diferen de omologie;
c) izomerie, izomer.
2. Explic:
a) ce tip de legturi se formeaz n compuii: etan, *bromoetan, ciclohexan;
b) *care este deosebirea dintre o reacie de dehidrogenare i o reacie de halo
genare a unui alcan. Exemplific rspunsul;
c) care dintre substanele enumerate (denumete-le) sunt ntre ele omologi i
care izomeri:
2) CH3 CH CH2 CH3;
3) CH3
1) CH3 CH CH3;
CH3
CH3

4) CH3 C CH2 Cl;
5)
CH3
8) CH3 CH2 CH2 CH2 CH3.

CH3

6) CH2 CH2 ;
CH3 CH3

7)* CH3 CH2 CH2 CH2 ;


Cl

3. Stabilete:
A. Formulele de structur ale compuilor organici cu denumirile:
a) 2,2,4-trimetilhexan;
b) *2-bromo-3-metilpentan;
c) metil-ciclobutan;
d) 3-etil-2-metil-pentan.
B. Hidrocarbura CH3 CH(CH3) C(CH3)3 face parte din seria omoloag cu
formula general: a) CnH2n-2; b) CnH2n+2;
c) CnH2n.
C. Numrul atomilor de carbon primari, secundari, teriari i cuaternari pen
tru alcanul 2,2,4-trimetilpentan.
D. Ce hidrocarburi se vor forma la:
a) tratarea amestecului bromoetan i 2-bromopropan cu sodiul metalic;
b) calcinarea CH3CH2COONa cu alcalii. Scrie ecuaiile reaciilor respective.
4. Alege rspunsul corect:
A. n molecula metanului cei patru orbitali sunt diferii/identici.
B. Legturile chimice n alcani sunt ionice/covalente.
C. Structura tetraedric a atomului de carbon se pstreaz numai la metan /
la toi alcanii.
D. Legtura CH n halogenoalcani este nepolar / puternic polarizat.
5. Scrie ecuaiile reaciilor cu ajutorul crora se pot realiza transformrile:
C CH4 CH3Br C2H6 C2H5Cl *C4H10CO2.
6. Rezolv:
O substan organic cu masa de 7,2 g a fost supus arderii n oxigen. Ca re
zultat s-au format 10,8 g ap, iar oxidul de carbon (IV) a fost barbotat prin ap
de var Ca(OH)2, dup care s-a format un precipitat cu masa de 50 g. Densitatea
vaporilor substanei organice n raport cu aerul este 2,483. Stabilete formula
substanei organice.
(R.: C5H12)
64

Capitolul_2_CS3.indd 64

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Introducere

2.2.
2.2.1.

Hidrocarburi nesaturate
Alchene

Definiie, *structur
Hidrocarburile nesaturate aciclice, a cror molecul conine o dubl legtur
C=C i au formula general CnH2n, unde n 2,3,4 etc., se numesc alchene.
Ce clas de compui mai are o astfel de formul general? Prin ce se deosebesc ele?

Cea mai simpl alchen etena (C2H4) este format din doi atomi de carbon
hibridizai sp (fig. 2.24,a). Ei se unesc printr-o legtur CC (sp2 sp2), rezultat
din ntreptrunderea a doi orbitali hibridizai, cte unul de la fiecare atom, de-a
lungul axei ce unete centrii atomilor. Ceilali patru orbitali sp2 ai celor doi atomi
de carbon se ntreptrund cu cte un orbital s (sferic) al atomului de hidrogen,
formnd nc patru legturi simple CH(sp2 s) (fig. 2.24,b).
Orbitalii hibridizai sp2 ai celor doi atomi de carbon i patru de hidrogen se afl
n acelai plan, unghiurile dintre legturile fiind de 120, i alctuiesc scheletul
moleculei.

Fig. 2.24. Schema formrii legturilor n eten: a formarea legturilor ; b ntreptrunderea lateral a orbitalilor p
nehibrizi de la fiecare atom de carbon; c aezarea orbitalului molecular deasupra i dedesubtul axei legturii .

Fig. 2.26. Modele ale moleculei de eten:

Fig. 2.25. Reprezentarea

a ,,bil-ax; b de proporie.

dublei legturi.

Atomilor de carbon, ns, le mai rmne cte un orbital pz nehibridizat, adic cu


aceeai densitate electronic repartizat de o parte i de alta a nucleului. Orbitalii
pz nehibrizi se ntreptrund lateral, formnd cea de a doua legtur dintre atomii
de carbon legtura (fig. 2.24,c). Astfel, legtura dubl este format dintr-o
legtur (sp2sp2) trainic (ntreptrundere axial) i o legtur (pzpz) mai
slab (ntreptrundere lateral). Orbitalul molecular rezultat la ntreptrunde
rea cu alt orbital de legtur este alctuit din dou pri ce se afl ntrun plan
perpendicular pe planul legturilor , deasupra i dedesubtul lui (fig. 2.25).
Structura moleculei de eten poate fi reprezentat att prin modele bil-ax,
ct i prin modele de proporie (fig. 2.26).
65

Capitolul_2_CS3.indd 65

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Formarea legturii apropie atomii de carbon unul de altul mai mult dect
n alcani: n moleculele alcanilor distana dintre nucleele atomilor de carbon este
egal cu 0,154 nm, iar distana dintre atomii C=C este de 0,134 nm.
Omologie, nomenclatur i izomerie
n acelai mod ca la alcani, aplicnd raia de omologie CH2 , putem deduce
ceilali termeni ai seriei pornind de la eten (tabelul 2.7).
Conform nomenclaturii IUPAC, denumirea sistematic a alchenelor se for
meaz de la rdcina denumirii alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon,
nlocuind terminaia -an cu -en, precedat de numrul atomului de carbon de la
care pornete dubla legtur. Pentru alchenele cu catene mai lungi ce conin rami
ficri se aplic urmtoarele reguli:
1
2
3
4

Se alege ca temelie cea mai lung caten carbonic din formula de structur care
include legtura C=C.
Se numeroteaz atomii de carbon cu cifre arabe din captul de care este mai
aproape dubla legtur.
Se indic prin cifre, la nceputul denumirii, poziiile i numele ramificrilor (radicali
lor), rdcina denumirii alcanului respectiv, apoi cifra ce indic poziia dublei legturi,
urmat de terminaia -en.
Legtura dubl are prioritate la numerotare fa de alchil i halogen.

Pentru unele alchene sunt pstrate denumiri nesistematice etilen, propilen.


Pentru alchene sunt caracteristice urmtoarele tipuri de izomerie: de caten, de
poziie a legturii duble, de *funciune (de clas cu cicloalcanii) i *geometric.
Tabelul 2.7. Nomenclatura i izomeria unor alchene
Formula
molecular

Nomenclatura IUPAC
Tipul izomeriei

Denumire
sistematic

Denumire
nesistematic

2H 4

Eten

Etilen

3H 6

a) *de funciune cu
ciclopropanul;

Propen

Propilen

4H 8

Formula de structur

}
}
c

) *de funciune cu
ciclobutanul;
b) de poziie a
legturii duble;
c) de caten.

But -1- en
But -2- en
2-Metilpropen

s Izobutilen

*Radicalul monovalent, derivat de la eten ( CH=CH2 ), se numete grup vinil.


66

Capitolul_2_CS3.indd 66

05.06.2014 14:06:33

Hidrocarburi
Introducere

Algoritmul scrierii izomerilor alchenelor

Exemplu: S scriem formulele de structur ale alchenelor cu compoziia C5H10.


R e z o l v a r e : 1 Scriem scheletele carbonice cu caten liniar i ramificrile posi
bile:

2 Fixm poziiile posibile ale legturii duble pentru cazul ,,a i ,,b (de ce nu e posibil
acest lucru i pentru ,,c ?):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Deci, alchena C5H10 are 5 izomeri cu structur plan.

2.2.2.

Metode de obinere a alchenelor

Alchenele reprezint o materie prim foarte important pentru industria chimi


c. ntruct ele sunt puin rspndite n natur, au fost elaborate un ir de metode
de obinere a lor.
Cea mai des utilizat metod de obinere a alchenelor are la baz reaciile de
eliminare.
Reaciile de eliminare reprezint transformrile chimice ale compuilor saturai n urma crora de la atomii de carbon vecini sunt scindai doi atomi
sau grupe de atomi cu formarea legturii .
n calitate de substane iniiale pentru obinerea alchenelor, prin reacii de
eliminare, pot servi reprezentanii diferitor clase de compui organici (alcooli,
halogenoalcani, alcani etc.).
1. D e s h i d r a t a r e a alcoolilor duce la formarea dublei legturi
prin eliminarea grupei OH i a unui H de la carbonul adiacent:
Aceast reacie este catalizat de acizi minerali (H2SO4, H3PO4).

Propan-2-ol
Propen
2. D e h i d r o h a l o g e n a r e a unui derivat monohalogenat
conduce, de asemenea, la alchene (vezi pag. 55).
67

Capitolul_2_CS3.indd 67

05.06.2014 14:06:34

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

*Eliminarea hidracidului se efectueaz cu reageni bazici (KOH,


NaOH) n alcool:

n molecula 2-bromopropanului atomul de hidrogen se scindea


z de la oricare din atomii de carbon adiaceni, deoarece ei sunt
echivaleni:

Propen

2-Bromopropan

*ns n cazul halogenurilor de alchil nesimetrice scindarea atomilor de hidrogen


are loc ntotdeauna de la atomul de carbon mai puin hidrogenat. De exemplu, n ca
zul 2-clorobutanului este posibil scindarea hidrogenului de la C-1 sau de la atomul
C-3. Hidrogenul se va scinda cu preferin de la atomul de carbon C-3 (A. Zaiev):

2-Bromobutan

But-2-en

Tema 2.13. Scrie schemele reaciilor de dehidrohalogenare a


2-bromo-2-metilbutanului. Numete produsul reaciei.

3. *D e h a l o g e n a r e a derivailor dihalogenai vicinali sub


aciunea metalelor (Zn) conduce, de asemenea, la formarea
dublei legturi:

4. *C r a c a r e a t e r m i c (600900C) a alcanilor superiori, eliminai din


petrol, este o metod industrial de obinere a alchenelor inferioare:
C6H14

500C

Hexan

C 3H 8

Propan

C 3H 6

Propen

5. *H i d r o g e n a r e a p a r i a l a legturii triple n anumite condiii poate


fi utilizat ca metod de obinere a alchenelor. Pentru a evita formarea alcanului
se folosete un catalizator mai puin activ (paladiu dezactivat), numit catalizator
Lindlar:
Propin

Propen

68

Capitolul_2_CS3.indd 68

05.06.2014 14:06:34

Hidrocarburi
Introducere

Autoevaluare
1. Definete i indic:
a) seria omoloag a alchenelor i formula lor general;
b) *tipul de hibridizare a atomilor de carbon n eten.
2. Explic i stabilete:
a) tipurile de izomerie ce prezint but-1-ena, but-2-ena;
b) formulele de structur a 3 izomeri i a 3 omologi ai alchenei C4H8;
c) alchenele din seria de hidrocarburi:
1) C6H12;
2) C3H8;
3) C4H5;
4) C7H14.
3. Estimeaz criteriile de asemnare i deosebire dintre etan i eten (folosind
diagrama Venn).
4. Indic care dintre compuii de mai jos sunt izomeri ntre ei i care omologi:
a) CH2=CHCH2CH2CH3; d) CH3C=CCH3; e) CH3C=CHCH3.
b) CH2=CHCH2CH3;
H3C CH3
CH3
c) CH3CH=CHCH2CH3;

5. Alege rspunsul corect:
A.* Despre alchena CH2 = CHCH2CH2CH3 putem spune c:
a) se numete pent-1-en; b) este omologul butanului;
c) are doi atomi de carbon n stare de hibridizare sp2.
B. Alchenele se obin prin reacii:
a) de oxidare; b) de eliminare; c) de substituie;
d) de adiie; e) de cracare termic.
C. Alchenele se obin din:
a) alcani, halogenoalcani, cicloalcani;
b) alcani, alcooli, derivai halogenai, alchine.
6. *Numete urmtorii compui conform denumirii sistematice:
a) CH3 CH2
CH2 CH3
b) CH3 CH2 CH2 CH CH3


C = C
CH
H3C
CH3
CH2
7. Calculeaz volumul hidrogenului (c.n.) care este necesar pentru a transfor
ma 2 moli de but-2-en n butan.
(R.: 44,8 l)
Activitate n echip Completnd careurile, vei citi pe vertical denumirea elemen
tului de baz al compuilor organici.
1. Hidrocarburi cu o legtur dubl.
2. Compui organici ce conin n molecul
1
doar atomi de carbon i hidrogen.
2
3. Fenomenul existenei substanelor
3
organice cu compoziie identic, dar
4
5
structur diferit.
6
4. Derivat halogenat primar al propanului.
5. Hidrocarburi, care difer prin una sau cteva grupri CH2 .
6. Hidrocarbur saturat cu opt atomi de carbon (articulat).
69

Capitolul_2_CS3.indd 69

05.06.2014 14:06:34

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.2.3.

Proprietile alchenelor i utilizarea lor

Proprieti fizice
La temperatura camerei, primii trei reprezentani ai alchenelor etena, pro
pena i butena sunt gaze, iar alchenele cu 518 atomi de carbon n molecul
lichide, urmtoarele alchene fiind solide (tabelul 2.8).
Tabelul 2.8. Constante fizice ale unor alchene

Denumirea
sistematic

Formula
molecular

Formula de structur
prescurtat

Geometria
moleculelor

.fierb. Densitatea

, g/cm3

Eten

C2H4

-104

0,570

Propen

C3H6

- 48

0,610

But-1-en

C4H8

- 6,0

0,626

*Pent-1-en

C5H10

+ 30

0,643

Punctele de fierbere ale alchenelor sunt cu cteva grade mai joase dect cele
ale alcanilor corespunztori. Densitatea lor este mai mic dect 1. Alchenele sunt
insolubile n ap, ns bine solubile n dizolvani nepolari (alcani, eter, benzen).
Proprieti chimice
Experimental s-a constatat c alchenele posed o reactivitate mai nalt dect
alcanii datorit prezenei dublei legturi. Ultima determin pentru alchene reaciile:
de adiie, de oxidare (total sau parial) i de polimerizare.
Reacii de adiie
*n decursul acestor reacii are loc ruperea legturii n molecula alchenei
i a legturii n reactant cu formarea a dou legturi noi n produsul de reacie:

n reaciile de adiie hibridizarea atomilor de carbon din alchen se modific


de la sp2 la sp3.
1. A d i i a h i d r o g e n u l u i (hidrogenare) are loc n prezena metalelor
fin divizate (Ni, Pt, Pd) care au rol de catalizator; alchenele adiioneaz hidrogen
la 150200C. La o molecul de alchen adiioneaz doi atomi de hidrogen, obi
nndu-se alcanul corespunztor:
Etan

Eten
But-1-en

Butan

But-2-en

2. A d i i a h a l o g e n i l o r (halogenare) n mediu de solvent inert (CCl4)


conduce la formarea unui derivat dihalogenat vicinal. Clorul i bromul se adiio
neaz uor chiar la rece, iar iodul reacioneaz mai greu:
70

Capitolul_2_CS3.indd 70

05.06.2014 14:06:35

Hidrocarburi
Introducere

Eten

culoare
brun

culoare
brun

But-2-en

1,2- Dibromoetan
(incolor)

CCl4

CCl4

2,3- Dibromobutan
(incolor)

Reacia de adiie a bromului este un test pentru identificarea calitativ a gru


pei funcionale la alchene (decolorarea apei de brom).
3. A d i i a h i d r a c i z i l o r (hidrohalogenarea) la alchene conduce la for
marea compuilor monohalogenai:
Deoarece n cazul hidracizilor avem dou fragmente (atomul de hidrogen i cel
de halogen) ce nu sunt identice, apare problema locului care l va ocupa fiecare din
ele n molecula derivatului halogenat. S-a constatat c acest loc este determinat de
structura (simetric sau nesimetric) a alchenei.
Adiia moleculelor de tipul HX (X = Hal, OH etc.) la alchene nesimetrice decurge
conform regulii lui Markovnikov: atomul de hidrogen (protonul) se fixeaz la ato
mul de carbon al dublei legturi, care are un numr mai mare de atomi de hidrogen
(mai hidrogenat).
Din propen i acid bromhidric se obine numai 2-bromopropan:
2-Bromopropan
1-Bromopropan
(nu se formeaz)

s n prezena peroxizilor are loc adiia acidului bromhidric la alchenele margi

nale (contrar regulii lui Markovnikov), din cauza mecanismului diferit de reacie,
generat de peroxizi:
Adiie
Markovnikov

Adiie
anti-Markovnikov

4. A d i i a a p e i la alchene (hidratarea) este catalizat de un acid tare. Aceast


reacie este aplicat pe larg n industrie la obinerea alcoolilor. Astfel, prin hidratarea
etenei sau a propenei, folosind acidul sulfuric n rol de catalizator, se obine etanol
sau propan-2ol (dup Markovnikov):
Eten

Etanol

Propen

Propan-2-ol

Tema 2.14. Scrie ecuaia reaciei de hidratare a 2-metilpropenei n prezena acizilor.


71

Capitolul_2_CS3.indd 71

05.06.2014 14:06:35

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Reacii de oxidare
Oxidarea alchenelor se produce mai uor dect cea a alcanilor. Produsele oxid
rii depind de structura alchenei, natura oxidantului i de condiiile (temperatur,
concentraie, mediu) n care are loc reacia.
5. *O x i d a r e a c u s c i n d a r e a l e g t u r i i (oxidarea blnd) cu per
manganat de potasiu n soluie slab bazic (reactiv Bayer) sau neutr conduce la dioli:
[ ]

Alchen

Diol

Reacia cu soluie apoas de permanganat de potasiu este o reacie calitativ la


dubla legtur (C=C) (decolorarea soluiei de permanganat de potasiu cu formarea
precipitatului brun (MnO2)).
Tema 2.15. Scrie reacia complet care are loc la oxidarea blnd a etenei.

6. O x i d a r e a t o t a l (ardere). Prin ardere alchenele, ca i celelalte hidro


carburi, formeaz oxid de carbon (IV) i ap:
Forma general a ecuaiei reaciei de ardere a alchenelor este:
7. P o l i m e r i z a r e a . Moleculele alchenelor au proprietatea de a se uni ntre
ele prin intermediul dublelor legturi, formnd polimeri macromolecule cu
aceeai compoziie elemental ca i substana iniial:

Reacia de polimerizare este procesul chimic de unire a mai multor molecule


identice n una mai mare (macromolecul).
Substana care polimerizeaz se numete monomer, iar gradul de polimerizare
(n) arat numrul de uniti structurale ce se repet n polimer i este egal cu nu
mrul de molecule de monomer ce se unesc pentru a forma polimerul.
Polietilena este cel mai simplu polimer foarte rspndit, care se formeaz prin
adiia repetat a mai multor molecule de eten.
Producia mondial de polietilen depete 15 mln. tone/an. Principala surs
de eten este industria de prelucrare a petrolului. Etena se obine n urma reaciilor
de piroliz i cracare a alcanilor. ns ca monomeri, n reacia de polimerizare
tot mai des se folosesc derivaii etenei, cu formula general CH2=CH-A, denumii
monomeri vinilici, deoarece conin n molecul grupa vinil (CH2=CH-). n reacia
de polimerizare legtura dubl din grupa vinil se desface, favoriznd legarea altor
molecule de monomer la capetele ei i aa mai departe.
72

Capitolul_2_CS3.indd 72

05.06.2014 14:06:36

Hidrocarburi
Introducere

Pentru monomerii vinilici procesul de polimerizare poate fi prezentat sche


matic astfel:
( CH2 CH )n ,
nCH2 = CH
A
A
unde A=H (etilen-polietilen), CH3 (propilen-polipropilen), Cl (clorur de
vinil-policlorvinil), C6H5 (stiren-polistiren), CN (acrilonitril-poliacrilonitril) etc.
*Un rol deosebit, graie stabilitii termice i chimice, l au polimerii ce se obin
din etena fluorurat:
(-CF2-CF2-)n
nCF2=CF2
Tetrafluoroeten
(monomer)

Fluoroplast-4 (teflon)
(polimer)

Fluoroplastele sunt compui foarte ineri din punct de


vedere chimic. Ei se fabric n cantiti mari, din care se
confecioneaz ambalaje, conducte i utilaje rezistente la
coroziune pentru industria chimic, obiecte de uz casnic
acoperite cu teflon tigi, cratie, fiare de clcat etc.
1

Solvent

Alchene mai importante i utilizarea lor


n industrie etena se obine din gazele de cracare a pe
trolului. Etena se utilizeaz la prepararea diferitor produse
organice, de exemplu a alcoolului etilic, eterului, etilengli
colului, 1,2-dicloroetanului (dizolvant) (schema 2.3). Mari
cantiti de eten se folosesc la obinerea unor materiale
plastice (fig. 2.27).
Propena (CH3CH=CH2) se obine prin cracarea pe
trolului, urmat de separarea prin fracionare. Propena
ofer multe posibiliti de chimizare.
Schema 2.3. Produse obinute prin chimizarea etenei

*
4

Fig. 2.27. Utilizarea


etenei i a derivailor ei:
1 agent de accelerare
a coacerii fructelor,
legumelor;
2 solvent; 3,4 mase
plastice.

CH3CH=O
Acetaldehid

CH3CH2OH
Alcool etilic

CH2=CHCH=CH2
Butadien

CH2CH3
Etilbenzen

H2= H2
Etena

(-CH2CH=CHCH2-)
Cauciuc butadienic

ClCH2CH2Cl
1,2-Dicloroetan

(CH2CH2)n
Polieten

CH2=CHCl
Clorur de vinil

Tema 2.16. Alctuiete o schem similar Produse obinute


prin chimizarea propenei.
73

Capitolul_2_CS3.indd 73

05.06.2014 14:06:36

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunea:
a) reacie de adiie, regula lui Markovnikov;
b) reacie de polimerizare, monomer, compus macromolecular (polimer).
2. Explic i stabilete:
a) denumirea hidrocarburii din seria alchenelor cu formula de structur:
CH2CHCH=CH2
CH3CH3
b) formulele de structur ale alchenelor, ale cror denumiri sunt redate mai jos:
1)* 2-etil-4,4-dimetil-hex-1-en;
2)* 3-etil-4,4-dimetil-pent-2-en;
3) izobuten.
3. Numete:
A. Produsele reaciilor de adiie a bromului i bromurii de hidrogen la urmtoa
rele alchene:
a)

b)

c)

B. Produsele ce se formeaz la interaciunea 2-metil-but-2-enei cu urmtorii


reageni:
a) HCl; b) Br2; c) H2O (H2SO4); d)* HBr; e)* KMnO4 (H2O).
4. Noteaz prin A afirmaia adevrat i prin F afirmaia fals:
A
F
a) Hidrocarburile ce conin n molecul o dubl legtur
se numesc alchene.
b) Alchenele particip doar la reacii de adiie.
c) Etena decoloreaz apa de brom.
d) *Adiia hidracizilor la alchene nesimetrice decurge
conform regulii lui Markovnikov.
5. Completeaz spaiile libere n afirmaiile:
a) Adiia clorurii de hidrogen la alchene nesimetrice decurge conform regulii
....................... i hidrogenul adiioneaz la carbonul mai ................ .
b) Alchenele trec n alcani prin reacii de ......................... .
c) *n molecula de eten legturile [C C i C H] se afl ntr-un plan sub
un unghi ........, iar legtura ntr-un plan ..................... .
d) Pentru alchene sunt caracteristice tipurile de izomerie ................... .
e) Reacia de identificare a alchenelor este............................ .

6. Rezolv:
O hidrocarbur are urmtoarea compoziie: 85,72% C i 14,28% H. Densitatea
vaporilor ei n raport cu hidrogenul este egal cu 35. S se stabileasc formula
molecular, s se scrie i s se denumeasc izomerii ce corespund acestei for
mule moleculare.
(R.: C5H10)
74

Capitolul_2_CS3.indd 74

05.06.2014 14:06:36

Hidrocarburi
Introducere

Prepararea etenei i studierea


proprietilor ei

2.2.4.

Lucrarea practic nr.2


Ustensile: spirtier sau bec de gaz, chibrituri, stativ metalic cu cletar, stativ cu eprubete,
dop cu tub de evacuare, bucele de porelan sau nisip.
Reactivi: alcool etilic, acid sulfuric concentrat, ap de brom, soluie diluat de per
manganat de potasiu.
Prin nclzirea amestecului de alcool etilic i acid sulfuric concentrat, la prima etap,
se formeaz hidrogenosulfat de etil (ester):
Hidrogenosulfat de etil

La nclzirea esterului format n exces de acid sulfuric pn la


170C se obine eten:
Eten
sau

Acidul sulfuric se regenereaz, deci joac rolul de catalizator.


Ecuaia sumar a reaciei de obinere a etenei:

Fig. 2.28. Obinerea etenei.

Eten

Modul de lucru
1. Toarn ntr-o eprubet (1) 1 ml de alcool etilic.
2. Adaug atent, agitnd, 2 ml de acid sulfuric concentrat.
3. Introdu n amestecul obinut cteva bucele de porelan (pentru ca fierberea s decurg lent).
4. nchide eprubeta cu un dop cu tub de evacuare a gazelor, apoi fixeaz-o n stativ cu
ajutorul cletarului (fig. 2.28).
5. Toarn ntr-o eprubet (2) 2 ml soluie diluat de ap de brom, iar n alt eprubet (3)
2 ml soluie de permanganat de potasiu de 0,5%.
6. nclzete eprubeta (1) (respectnd regulile de nclzire) fixat n stativul metalic.
7. Introdu consecutiv captul tubului de evacuare a gazelor n eprubeta (2) cu ap de brom i
barboteaz etilena pn la decolorarea ei, apoi n eprubeta (3) cu soluie diluat de KMnO4, la
fel pn la decolorarea ei i pn la apariia unui precipitat brun de dioxid de mangan.
8. nltur eprubeta (3) i ntoarce captul tubului de evacuare n sus, continund ncl
zirea eprubetei (1), apropie de el un chibrit aprins.
9. Constat modul de ardere a etenei.
10. Trage concluzii pe baza rezultatelor experienelor efectuate i copiaz pe caiet tabelul
de mai jos, completnd rubricile respective.
Ustensile i
reactivi

Modul de lucru.
Desenul schematic

Observri. Motivarea
celor observate

Ecuaiile reaciilor.
Concluzii

75

Capitolul_2_CS3.indd 75

05.06.2014 14:06:37

n raport

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Probleme de calcul dup formula general a alchenelor i ecuaiile reaciilor


caracteristice acestora

2.2.5.2.2.6.

I. Stabilirea formulei moleculare dup densitatea relativ sau dup volum


(c.n.) i formula general a alchenelor.
Problema 1
Densitatea relativ a unei alchene n raport cu aerul este egal cu 2,42. S se
stabileasc formula molecular a alchenei.
Se d:
Rezolvare:
D(aer)= 2,42
1. Se indic formula general a alchenelor: CnH2n.

2. Se calculeaz masa molecular a alchenei dup formula:


Formula ?
Mr (CnH2n)
D(aer) =
, de unde
Mr(aer)

Mr(CnH2n)=Mr(aer) D(aer) = 29 2,42 = 70.


3. Se determin numrul atomilor de carbon din relaia:
Mr(CnH2n) = 12n + 2n = 14n, 14n = 70; n=5.
Formula alchenei este C5H10 penten.
R s p u n s : Formula molecular a alchenei este C5H10.

Problema 2
O substan gazoas conine 85,7% C i 14,3%H. O prob de aceast substan
cu masa de 5,25 g ocup un volum de 2,8 l (c.n.). S se determine formula de struc
tur a acestei substane dac se tie c ea decoloreaz apa de brom.
Se d:
Rezolvare:
(C) = 85,7%
(H) = 14,3%

m(sub.) = 5,25 g
V(sub.) = 2,8 l
Substana decoloreaz
apa de brom

Formula de structur a substanei ?

1. Se controleaz dac substana mai conine i alte elemente:


(C) + (H) = 85,7% + 14,3% = 100%
Rezult c substana este o hidrocarbur: CxHy.
2. Se calculeaz M(CxHy) din relaia:
m(CxHy)
M(CxHy)

V(CxHy)
Vm

M(CxHy) =

M(CxHy) =

m(CxHy) . Vm
;
V(CxHy)

5,25 g . 22,4 l/mol


= 42 g/mol.
2,8 l

3. Se admite c masa probei este 100 g. Atunci:


m(E) =

(E) . 100 g

100%

; m(E) = (E) ; m(C) = 85,7 g; m(H) = 14,3 g

4. Se calculeaz cantitile de substan carbon i oxigen:

m(C)
85,7 g
v(C) =
;
= 7,14 mol.
M(C)
12 g/mol
m(H)
14,3 g
;
v(H) =
= 14,3 mol; x : y = 1 : 2
M(H)
1 g/mol

v(C) =
v(H) =

76

Capitolul_2_CS3.indd 76

05.06.2014 14:06:37

Hidrocarburi
Introducere

5. Deci, formula brut este CH2, iar Mr(CH2) = 12 + 2 = 14.


6. Se deduce formula real (CH2)n , calculnd valoarea lui n (indicele de multiplici
tate) din raportul:
n=

Mr(CxHy)
Mr(CH2)

42

n=

14

= 3. Deci, formula real este (CH2)3.

Formula molecular: C3H6.


Acestei formule corespund structurile:
a)
H2C b) H2C= CH CH3 .
ciclopropan

propen


H2C
CH2
7. Substana care decoloreaz apa de brom este propena C3H6 (cu o dubl legtur).
R s p u n s : Substana CxHy este C3H6 i are structura: H2C=CH CH3.
II. *Stabilirea formulei moleculare dup densitatea relativ a alchenei i produsele de ardere ale acestora.
Problema 3
Produsele de ardere obinute n urma analizei cantitative a unei hidrocarburi, cu
densitatea relativ n raport cu hidrogenul egal cu 28, au fost trecute printr-un vas cu
acid sulfuric concentrat, iar apoi printr-o soluie de hidroxid de calciu. Masa primului
vas s-a mrit cu 7,2 g, iar n vasul al doilea s-au format 40 g carbonat de calciu. S
se stabileasc formula hidrocarburii supus arderii.
Se d:
Rezolvare:
DH2 = 28
1. Se scrie ecuaia reaciei de ardere a hidrocarburii CxHy i ecu
m(vas.I)=7,2 g
aiile reaciilor de interaciune a produselor de ardere:
m(precip.)=40 g
2x + 0,5y
y

xCO2 +
H 2O
CxHy +
O2
2
2
Formula ?

Acidul sulfuric concentrat are proprietatea de a absorbi apa, care


a dus la creterea masei vasului I cu 7,2 g, deci: m(H2O)=7,2 g;

v(H2O) =

7,2 g
= 0,4 mol;
18 g/mol

(H)=0,4 mol 2 = 0,8 mol.

40 g
= 0,4 mol;
100 g/mol

(C) = (CaCO3) = 0,4 mol.

n vasul al doilea are loc absorbia lui CO2 conform ecuaiei:


CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O.
Deci precipitatul este CaCO3 cu masa 40 g; M(CaCO3)= 100 g/mol.
v(CaCO3) =

2. Se stabilete formula brut a hidrocarburii CxHy:


x : y= (C): (H) = 0,4 mol: 0,8 mol = 1 : 2.
Formula brut este CH2.
3. Se calculeaz masa molecular a hidrocarburii dup relaia:
Mr (CxHy) = Mr(H2) DH2 = 2 : 28 = 56,
iar masa molecular dup formula brut este Mr(CH2)=14.
4. Se stabilete formula molecular a hidrocarburii:
Mr(real)

Mr(brut)

56

14

= 4. Formula molecular este (CH2) 4 C4H8.

R s p u n s : Formula molecular a hidrocarburii este C4H8-butena.


77

Capitolul_2_CS3.indd 77

05.06.2014 14:06:37

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

III. *Stabilirea prii de volum a alchenei dintr-un amestec de hidrocarburi.


Problema 4
Un amestec de propan i propen cu volumul 0,448 l (c.n.) a fost barbotat prin apa
de brom cu masa 40 g i partea de mas 4%. S se determine volumul propanului
i propenei din amestecul iniial.
Se d:
Rezolvare:

V(C3H8+C3H6)=0,448 l 1. Se determin masa i cantitatea de substan brom din


m(sol.)=40 g
. m(sol.)
soluie: = m(sub.) .
m(Br2) =
100%
(Br2)=4%
100%
m(sol.)

V(C3H8)-?
V(C3H6)-?

4% . 40 g
= 1,6 g
100%
m(Br2)
1,6 g
= 0,01 mol
=
(Br2) =
M(Br2)
160 g/mol
m(Br2) =

2. Se scrie ecuaia reaciei: C3H6 + Br2 C3H6Br2


3. Se determin cantitatea de substan i volumul propenei din ecuaia reaciei:
(C3H6) = (Br2) = 0,01 mol; (C3H6) = Vm = 0,01 mol 22,4 l/mol = 0,224 l.
4. Se calculeaz volumul propanului:
V(C3H8) = V(amestec.) V(C3H6)= 0,448 l - 0,224 l = 0,224 l.
R s p u n s : Amestecul iniial era format din volume egale de propen i propan i
constituie 0,224 l.

Autoevaluare
1. O hidrocarbur nesaturat conine 85,71% carbon i are densitatea relativ a vapo
rilor n raport cu aerul 2,414. S se deduc formula molecular.
(R.: C5H10)
2. n calitate de dizolvant al substanelor organice i pentru curarea materialelor
textile se folosete dicloroetanul. Ce mas de eten i de clor este necesar pentru
obinerea 1,2-dicloroetanului cu masa 3,96 kg?
(R.: 1,12 kg C2H4 i 2,84 kg de clor)
3. Ce volum de oxid de carbon (IV) (c.n.) se formeaz la arderea but-2-enei cu masa
2,8 g?

(R.: 4,48 l)
4. *Un amestec de etan i eten cu volumul 400 ml (c.n.) a decolorat apa de brom
cu masa 80 g i partea de mas a bromului 2%. S se calculeze partea de volum
a etenei din amestec.
(R.: 56%)
5. Pentru decolorarea apei de brom cu masa 400 g a fost necesar eten cu volumul
2,24 l (c.n.). S se calculeze partea de mas a bromului din apa de brom. (R.: 4%)
6. La arderea unei alchene gazoase se consum un volum de oxigen de 6 ori mai mare
dect volumul alchenei. Care este formula molecular a alchenei?
(R.: C4H8)
7. *Raportul de mas a carbonului i hidrogenului ntr-o alchen este 6:1. Scriei
formula molecular a trei alchene ce corespund acestui raport.
8. *O alchen cu volumul 672 ml (c.n.) a reacionat cu bromul i s-au format 6,06 g
de produs de reacie. S se stabileasc formula molecular a alchenei i volumul
de aer (c.n.) necesar arderii a 2 mol de aceast alchen.
(R.: C3H6; 1066 l aer)
78

Capitolul_2_CS3.indd 78

05.06.2014 14:06:37

Hidrocarburi
Introducere

2.2.7.

Alcadiene

Definiie
Hidrocarburile aciclice nesaturate, ale cror molecule conin dou duble legturi
i au formula general CnH2n-2, unde n = 3,4,5 etc., se numesc alcadiene sau diene.
Omologie, nomenclatur, izomerie, *clasificare

Este evident c primul termen din seria omoloag a alcadienelor va avea trei
atomi de carbon. Grupa CH2 va fi raie de omologie i pentru aceast serie.
Denumirea sistematic a alcadienelor se formeaz din rdcina numelui
hidrocarburilor saturate, la care se adaug vocala ,,a (pentru legtur), se indic
prin cifre poziiile dublelor legturi, urmat de sufixul dien1.
Exemplu:
Alcadienelor le sunt caracteristice cteva tipuri de izomerie:
a) de f u nc iu ne (cu alchinele CnH2n-2 ).
Exemplu:
b) de p oz i ie a dublelor le gt u r i (apare, ncepnd cu butadiena), a cror
existen este determinat de locul ocupat n molecul de cele dou duble legturi:
CH2=CHCH=CH2
Exemplu: CH2=C=CHCH 3
Buta-1,2-dien

Buta-1,3-dien
(divinil)

c) d e c a t e n (apar ncepnd cu pentadiena):


CH2=CHCH=CH2

Modelul de proporie
al moleculei de
butadien.

Exemplu:

Deseori se utilizeaz i denumirile nesistematice ale


dienelor indicate ntre paranteze (izopren, divinil etc.).
*Dup poziia relativ a celor dou duble legturi, dienele
se clasific n trei grupe:
1) diene cu duble legturi cumulate
, cu legturi
duble alturate;
2) diene cu duble legturi conjugate
, cu legturi
duble separate printr-o legtur simpl carboncarbon;

Modelul de proporie
al moleculei de
izopren.

3) diene cu duble legturi izolate


, cu
legturi duble separate de dou sau mai multe legturi simple.
Dintre alcadienele cu duble legturi conjugate interes
practic prezint buta-1,3-diena i omologul su 2-metil-buta1,3-diena (izoprenul).

Ia. Guu, Nomenclatura compuilor organici, Chiinu, 2008.

79

Capitolul_2_CS3.indd 79

05.06.2014 14:06:38

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Metode de obinere
B u t a d i e n a i i z o p r e n u l se obin pe cale industrial, prin dehidrogenarea alchenelor, care, la rndul lor, se obin din gazele de cracare a petrolului.
Amestecul de gaze format n mare parte din butan se trece la temperatura de
600700C peste catalizatorul Fe2O3 cu adaos de oxizi de calciu i potasiu:

n mod similar se obine i izoprenul (2-metil-buta-1,3-diena):

2-Metilbutan

2-Metil-buta-1,3-dien

Buta-1,3-diena este un gaz cu p. de fierbere 5C. Omologul superior al buta1,3-dienei (izoprenul) are p. de fierbere 34C. Sunt insolubili n ap, solubili n
solveni organici.
Proprieti chimice
Dienelor, n general, le sunt caracteristice reaciile de adiie tipice alchenelor.
ns, datorit prezenei efectului de conjugare, dienele formeaz 2 produse de adiie:
unul se obine n urma adiiei n poziiile 1,4 (la capetele sistemului conjugat), iar
altul n urma adiiei n poziiile 1,2. Modul de desfurare a reaciei de adiie (1,2
sau 1,4) depinde de condiiile concrete ale reaciei.
1. A d i i a h i d r o g e n u l u i activ (obinut n reacia dintre acizi i metale)
are loc n poziiile 1,4 sau 1,2.
adiie 1,4
Buta-1,3-dien

adiie 1,2

But-2-en
Butan
But-1-en

2. A r d e r e a. Butadiena arde cu flacr luminoas, formnd CO2 i ap.


Tema 2.17. Scrie ecuaia reaciei de ardere a buta-1,3-dienei.

3. P o l i m e r i z a r e a este o reacie caracteristic i pentru hidrocarburile ne


saturate cu dou duble legturi conjugate. Reacia este aplicat pe larg n industrie,
deoarece n urma ei se obine cauciucul sintetic.
Fr a lua n considerare mecanismul, procesul polimerizrii prin adiie 1,4
poate fi reprezentat astfel:

sau
(

Cauciuc butadienic (sintetic)

80

Capitolul_2_CS3.indd 80

05.06.2014 14:06:38

Hidrocarburi
Introducere

Primul care a propus obinerea cauciucului sintetic la nivel de industrie a fost


savantul rus S. Lebedev.
Cauciucul butadienic obinut astfel posed elasticitate sau capacitatea de a-i
schimba forma sub aciunea unei fore exterioare i de a reveni la forma iniial,
cnd aciunea forei nceteaz. n afar de aceasta, cauciucul butadienic este imper
meabil pentru gaze i ap, dar mai puin elastic i mai puin rezistent la uzur dect
cauciucul natural.
Compoziia i structura cauciucului natural
Cauciucul natural se obine din latexul (suc lptos sub forma unei soluii coloi
dale de cauciuc) unor plante, n special din cel al heveei braziliene. n acest scop, pe
tulpinile arborilor se fac seciuni, prin care se scurge latexul ce conine circa 3040%
cauciuc, ap (60%), rini i substane minerale (fig. 2.29). Cauciucul se precipit din
latex la tratarea acestuia cu acid acetic sau formic, apoi el este supus unui tratament
mecanic pentru a fi omogenizat, tras n foi i uscat. S-a stabilit c monomerul cau
ciucului natural este izoprenul.
Cauciucul natural este un polimer cu formula brut (C5H8)n, n care n are valori
foarte mari:

P r o p r i e t i . Cauciucul n stare brut este glbui,


semiopac i elastic. inut la temperatur joas (050C), el
devine opac i neelastic.
Cauciucul natural are proprietatea de a se alungi (400800%)
la aplicarea unei fore exterioare slabe i de a reveni la dimensi
unile iniiale cnd aceasta nceteaz. n stare nealungit, elastic
macromoleculele au o form ncolcit, neregulat, mai stabil,
iar anumite segmente ale macromoleculei pot efectua micri
termice datorit rotaiei libere din jurul legturilor CC.

Fig. 2.29. Arborele de

cauciuc.

Experiment demonstrativ

Depolimerizarea cauciucului natural


1
2

Fig. 2.30. Depolimerizarea

cauciucului.

1. Introdu ntr-o eprubet (1) o bucic de cauciuc natural


i astupo cu un dop prevzut cu tub de evacuare a gazelor
(fig.2.30).
2. Introdu captul tubului de evacuare a gazelor ntr-o
alt eprubet (2) (colector), ce se afl ntr-un pahar cu ap
rece.
3. nclzind eprubeta 1, vei observa c polimerul se des
compune, iar n colector se acumuleaz produse lichide.
4. nceteaz nclzirea, apoi cu ajutorul apei de brom
constat c produsele condensate sunt nesaturate.
81

Capitolul_2_CS3.indd 81

05.06.2014 14:06:39

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

n stare alungit macromoleculele tind s adopte o


aranjare mai ordonat cu tendin spre forma liniar.
La temperatur mai ridicat devine posibil i alune
carea macromoleculelor unele fa de altele; materialul
devine plastic.
Cauciucul natural este insolubil n alcool, aceton, dar
se dizolv bine n benzen, hidrocarburi. nainte de dizol
vare el se mbib cu mult dizolvant (se umfl); soluia de
cauciuc este vscoas.
Expus mai mult la aer, cauciucul natural devine lipicios
i pierde din elasticitate. Pentru a nltura aceste inconve
niene, cauciucul este supus procesului de vulcanizare.
Vulcanizarea cauciucului const n nclzirea lui cu sulf
(15%) la 130140C. n cursul acestei tratri se formeaz
puni CSSC ntre macromoleculele de poliizopren:

Fig. 2.31. Diverse urilizri ale


cauciucului: 1 echipamen
te sanitare; 2 cabluri;
3 mnui; 4 cizme;
5 radier; 6 anvelope
pentru automobile.

Cauciucul vulcanizat nu este plastic, nu se mai nmoaie


la cald, este mai rezistent la rupere, totodat solubilitatea
lui fa de unii dizolvani se reduce. Punile CSSC fiind
ns rare, se pstreaz posibilitatea trecerii moleculelor
din form ncolcit n form alungit, cnd se aplic o
for mecanic exterioar. De aceea cauciucul vulcanizat
este elastic. Cauciucul vulcanizat cu cantiti mari de sulf
(3040%) devine un material rigid cu rezisten mecanic
mare, numit ebonit.
Butadiena, 2-metilbutadiena (izoprenul) i 2-clorobutadiena (cloroprenul) sunt monomeri ai compuilor
macromoleculari cu proprieti asemntoare cauciucului
natural, numii elastomeri sau cauciucuri sintetice.
Att cauciucul natural, ct i cele sintetice au o larg
aplicare n tehnic. Ele sunt folosite la obinerea diferitor
produse: anvelope pentru automobile, echipamente sani
tare, curele i benzi de transmisie, jucrii i diverse obiecte
de uz casnic etc. (fig. 2.31).

tiai c ...

n decurs de 20 de ani, dintr-un arbore de cauciuc se pot extrage anual circa 400 kg de
cauciuc.

82

Capitolul_2_CS3.indd 82

05.06.2014 14:06:40

Hidrocarburi
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunea: alcadiene.
2. Explic:
a) nomenclatura i izomeria alcadienelor;
b) compoziia i structura cauciucului natural;
c) *denumirea sistematic a hidrocarburilor:
CH3

1) CH2 = C C = CH2;

CH3

2) CH3C=CH2;
H2C=CH

3) CH3C=CHCH=CH2
CH3

3. Finiseaz ecuaiile reaciilor i numete produsele de reacie:


a) 2-metil-penta-1,3-dien + H2
b) *de polimerizare a 2-cloro-buta-1,3-dienei (cloroprenei)
4. Scrie i numete izomerii de poziie a dublelor legturi ale alcadienei cu compo
ziia C6H10.
5. *Compar structurile hidrocarburilor nesaturate cu compoziia CnH2n i CnH2n-2, care
conin cte 5 atomi de carbon. Din ce serie omoloag fac parte ele? Indic proprie
tile chimice comune.
6. Scrie schemele reaciilor cu ajutorul crora se pot realiza urmtoarele transfor
mri:
a) penta-1,3-dien pentan;
b) CH3 CH2 CH2 CH3 C4H6 cauciuc sintetic;
7. *Selecteaz:
CH3
Care dintre afirmaiile ce urmeaz se refer la compusul
CH2 = C C = CH2 :
CH3
a) este o alcadien;
b) se supune procesului de polimerizare;
c) este un izomer al buta-1,3-dienei; d) decoloreaz apa de brom.
8. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Formula general a alcadienelor este ...........
b) Adiia unui mol de hidrogen la 1 mol de buta-1,3-dien conduce la .......... .
c) Izoprenul este .......... buta-1,3-dienei.
d) Unele domenii de utilizare a cauciucului sunt ........................... .
e) *Buta-1,3-diena este o dien cu legturi duble ............... .
A
F
9. Noteaz prin A afirmaia adevrat i prin F afirmaia fals:
a) 2-metil-buta-1,3-diena este monomerul cauciucului izoprenic.
b) Alcadienele manifest aceleai proprieti ca i alchenele.
c) Buta-1,3-diena este izomerul butenei.
d) La adiia a 2 mol de hidrogen la 1 mol de buta-1,3-dien
se obine butanul.
e) Izoprenul este monomerul cauciucului natural.
10. Rezolv:
*Un amestec de gaze, format din butadien i butan, cu volumul 5,02 l (c.n), a
fost supus procesului de hidrogenare. n reacie s-au consumat 4,48 l de hidro
gen. S se determine volumul butadienei i butanului din amestecul iniial.
(R.: 2,24 l C4H6 ; 2,78 l C4H10 )
83

Capitolul_2_CS3.indd 83

05.06.2014 14:06:40

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.2.8.

Alchine

Definiie
Hidrocarburile aciclice, ce conin n molecula lor, pe lng legturile simple, o
tripl legtur ntre doi atomi de carbon CC i au formula general CnH2n-2,
unde n=2,3,4 etc., se numesc alchine.
*Structur

n molecula alchinelor tripla legtur se realizeaz ntre doi atomi de carbon, care
posed cte doi orbitali hibridizai sp i cte doi orbitali p ,,puri, nehibrizi (p. 12). Prin
ntreptrunderea orbitalilor hibridizai sp ai celor doi atomi de carbon se formeaz
o legtur CC (sp-sp). Ceilali doi orbitali hibrizi (cte unul de la fiecare atom de
carbon) se ntreptrund cu orbitalii de tip s ai hidrogenului, formnd legturi de tip
CH (sp-s) (fig.2.32,a,b). Unghiurile de 180C dintre legturile CC(sp-sp) i
CH (sp-s) asigur atomilor angajai n ele o dispoziie geometric liniar (fig. 2.32,c),
ceea ce exclude existena izomeriei cis-trans la legtura tripl (fig 2.33). Ceilali doi
orbitali p nehibridizai de la fiecare atom de carbon sunt situai n planuri reciproc
perpendiculare fa de axa legturilor de tip . n aceste planuri, orbitalii p nehibri
dizai de la fiecare atom de carbon se ntreptrund, formnd dou legturi de tip ,
care sunt relativ slabe i n reaciile chimice se scindeaz uor (fig. 2.32,c).

Fig. 2.32. Schema formrii legturilor n acetilen: a,b formarea legturilor ; c formarea legturilor .

c
a

Fig. 2.33. Modele ale moleculei de acetilen: a formula de structur; b bil-ax; c de proporie.

Lungimea legturii triple este de 0,120 nm, ea fiind mai mic ca a celei duble 0,133
nm i a celei simple 0,154 nm. Distana dintre cei doi atomi de carbon n acetilen
este mai mic, deoarece legtura tripl reprezint o combinare a unei legturi i
a dou legturi . Cele dou legturi mresc densitatea electronic dintre atomii
+ - - +
de carbon, ceea ce duce la polarizarea legturilor din acetilen: HCCH
.
Ca urmare a polaritii legturilor CH, n alchinele cu tripl legtur marginal
apar proprieti slab acide, deci ele vor ceda uor protonul n reaciile cu metale.
Omologie, nomenclatur. Izomerie
Seria omoloag a alchinelor ncepe cu etina.
Conform nomenclaturii IUPAC, denumirea sistematic a alchinelor se formeaz
de la rdcina numelui alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon, urmnd cifra
ce indic poziia triplei legturi i sufixul -in. Poziia triplei legturi n molecul se
precizeaz indicnd atomul de carbon al acesteia numerotat cu cifra cea mai mic.
Pentru a denumi alchinele cu catene lungi i ramificate se aplic aceleai reguli
ca n cazul alchenelor (p. 66).
84

Capitolul_2_CS3.indd 84

05.06.2014 14:06:40

Hidrocarburi
Introducere

Primul reprezentant al seriei omoloage a alchinelor etina HCCH se mai


numete acetilen. s Dup denumirea nesistematic, alchinele sunt considerate
ca derivai ai acetilenei, la care unul sau ambii atomi de hidrogen sunt substituii
cu radicali alchili (tabelul 2.8). La alchine sunt urmtoarele tipuri de izomerie: de
poziie a legturii triple, de caten i de funciune (cu alcadienele) (tabelul 2.8).
Tabelul 2.8. Nomenclatura i izomeria alchinelor
Formula
molecular

Formula de
structur

Tipul izomeriei

) de funciune cu
propadiena;
) de funciune cu
butadiena;
b) de poziie a
legturii triple;
) de funciune cu
pentadiena;
b) de poziie a
legturii triple;
c) de caten.

C2H2
C3H 4
C4H6

C5H8

Nomenclatura IUPAC
Denumirea
Denumirea
nesistematic
sistematic
Acetilen
Etin
Metilacetilen

Propin

Etilacetilen

But-1-in

Dimetilacetilen

But-2-in

Propilacetilen
Etilmetilacetilen
Izopropilacetilen

Pent-1-in
Pent-2-in
3-Metilbut-1-in

Tema 2.18. *Alctuiete un tabel similar pentru alchina cu 6 atomi de carbon.

Metode de obinere
Cu excepia acetilenei i propinei, care se obin din carburi (CaC2, Mg2C3),
celelalte alchine sunt produse sintetice.
O b i n e r e a a c e t i l e n e i (metod industrial). Acetilena se obine la
descompunerea cu ap a carburii de calciu, care la rndul ei se obine n cuptoare
electrice din carbon (cocs) i oxid de calciu la temperatur foarte nalt:
C

Ca2+

H+OH
H+OH

H C C H + Ca(OH)2

Aceast reacie se aplic la obinerea acetilenei (etinei) n aparatele pentru


sudare autogen.
ns aceast metod nu poate satisface cerinele mereu crescnde de acetilen.
Materia prim industrial accesibil, din care se obine acetilena n ultimii ani,
este metanul (gazul natural):
2

(rcire)

La aceast temperatur este posibil descompunerea acetilenei n elemente, de


aceea amestecul de gaze obinut se rcete rapid pn la 100C.
tiai c ...

Acetilena este un gaz cu miros eterat plcut. Mirosul neplcut, sesizat la obinerea ei din carbur
de calciu, se datorete impurificrii acesteia cu mici cantiti de NH3, PH3, care se ndeprteaz
prin splare cu o soluie de K2Cr2O7 i H2SO4.

85

Capitolul_2_CS3.indd 85

05.06.2014 14:06:40

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Proprieti fizice
Primii reprezentani ai alchinelor sunt gaze la temperatur obinuit. ncepnd
cu but-2-ina, urmtorii reprezentani sunt substane lichide, iar cei superiori
solide (tabelul 2.9).
Solubilitatea acetilenei i a alchinelor inferioare n ap este mai mare dect cea
a hidrocarburilor saturate sau nesaturate cu acelai numr de atomi de carbon.
Acest fapt se datorete polaritaii legturilor CH. Densitile alchinelor sunt mai
mari dect cele ale termenilor corespunztori din seria alcanilor sau alchenelor,
dar mai mici dect cea a apei.
Tabelul 2.9. Constante fizice ale unor alchine

Formula
molecular

Denumirea
sistematic

Formula de structur
prescurtat

Geometria
moleculelor

.
fierbere,

Densitatea,
, g/m3

Etin

C 2H 2

84

0,613

Propin

C 3H 4

23

0,70

But-1-in

C 4H 6

8,6

0,668

But-2-in

C 4H 6

27,2

0,69

Pent-1-in

C 5H 8

39,7

0,693

Pent-2-in

C 5H 8

55,5

0,712

Hex-1-in

C6H10

75,0

0,720

Proprieti chimice
Pentru acetilen i omologii ei sunt caracteristice reaciile de: adiie, polimerizare
(trimerizare), oxidare, substituie.
A. Reacii de adiie
1. A d i i a h i d r o g e n u l u i (hidrogenarea alchinelor) are loc n prezena
catalizatorilor (Ni, Pd, Pt), cu formare de alchene, apoi de alcani:
*
*

Dei reacia are loc n dou etape, hidrogenarea alchenei formate intermediar
decurge uor, astfel c izolarea ei nu este posibil n aceste condiii.
2. A d i i a h a l o g e n i l o r (halogenarea) se desfoar n mod similar:
alchinele adiioneaz halogeni la tripla legtur n dou etape.
tiai c ...
Acetilena nu se poate comprima sub presiune, deoarece se descompune cu explozie. De
aceea ea se transport n cilindri de oel umplui cu azbest (material poros) mbibat cu aceton.
1 l aceton dizolv 300 l C2H2 la 12 atm.

86

Capitolul_2_CS3.indd 86

05.06.2014 14:06:41

Hidrocarburi
Introducere

Lund un mol de halogen, se pot izola dihalogenoalchenele, care ulterior, cu nc


un mol de halogen, trec n tetrahalogenoalcani:

Etin

1,2-Dicloroeten

1,1,2,2-Tetracloroetan

*
But-2-in

2,3-Dicloro-but-2-en

2,2,3,3-Tetraclorobutan

3. *A d i i a h i d r a c i z i l o r la alchine nesimetrice se produce dup regula lui


Markovnikov (hidrogenul se fixeaz la atomul de carbon mai bogat n hidrogen):

Tema 2.19. Scrie ecuaiile reaciilor de adiie a HCl (1 mol) la etin. Numete produsul
de reacie.

4. A d i i a a p e i (hidratarea) la acetilen se produce n prezena acidului


sulfuric i sulfatului de mercur (II) cu rol de catalizator. Produsul primar al adiiei
este un alcool vinilic (enol), care fiind instabil (se indic prin [ ]) se izomerizeaz
n etanal (acetaldehid) (M. Kucerov, 1881).
Etin

*Aplicat la omologii acetilenei, aceast reacie conduce la formarea cetonelor.


De exemplu, din propin se obine aceton:

(aceton)

Dup cum observi, adiia apei are loc conform regulii lui Markovnikov.
B. Reacia de polimerizare (trimerizare)
5. T r i m e r i z a r e a a c e t i l e n e i are loc n condiii termice sau catalitice.
Prin nclzirea acetilenei n tuburi de ceramic la temperatura de 600-800C se
formeaz, paralel cu ali compui, i benzen (30%) (M. Berthelot, 1866):

Etin

87

Capitolul_2_CS3.indd 87

05.06.2014 14:06:41

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

C. *Reacii de substituie a hidrogenului acetilenic prin metale


6. P r i n t r a t a r e a a c e t i l e n e i sau a alchinelor terminale cu soluie
amoniacal de oxid de argint (reactivul Tollens) sau oxid de cupru (1) se obin
acetiluri sau alchinuri ale metalelor respective:

Reacia servete la determinarea analitic a acetilenei i alchinelor marginale.


Alchinele la care tripla legtur nu este marginal nu dau aceste reacii.
Acetilurile i alchinurile de cupru (I) i argint sunt puin stabile: n stare uscat
explodeaz prin lovire sau nclzire. Ele se descompun uor la aciunea acidului
clorhidric, formnd alchinele iniiale:
gCCAg + 2HCl

HCCH + 2AgCl

RCCCu + HCl RCCH + CuCl

Prin urmare, folosind reaciile de formare a acetilurii i alchinurilor, urmate


de descompunerea lor, se pot elimina alchinele cu legturi triple marginale din
amestecul cu alte hidrocarburi.
D. Oxidarea total (arderea)
7. n condiii energice de oxidare alchinele se aprind i
ard:
CnH2n-2 +

3n-1
O2 nCO2 + (n-1)H2O + Q
2

Acetilena n aer arde cu o flacr fumegnd:


Fig. 2.34. Sudarea
metalelor.

Fig. 2.35. Schema sufl


torului oxigen-acetilen.

2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O + Q


n exces de oxigen flacra este vie i mult mai luminoas
dect cea a alchenelor i alcanilor, datorit coninutului mai
mare de carbon n acetilen fa de etilen i etan.
La arderea complet, temperatura flcrii de acetilen
n oxigen poate atinge 3000C. Arderea acetilenei n oxigen
servete la sudarea i tierea metalelor (fig. 2.34). n acest
scop se folosete sufltorul oxigen-acetilen (fig. 2.35), care
este format din dou tuburi concentrice prin care se sufl
oxigen i acetilen. Amestecul de gaze este aprins la captul
sufltorului.
88

Capitolul_2_CS3.indd 88

05.06.2014 14:06:42

Hidrocarburi
Introducere

Utilizarea acetilenei
Acetilena este o materie prim valoroas, utilizat la ob
inerea industrial a diverselor produse sintetice. 85% din
producia mondial de acetilen este folosit pentru chimizare
(schema 2.4).
Astfel, acetilena servete ca materie prim pentru ob
inerea derivailor clorurai ai etilenei sau etanului. Prin
hidratarea acetilenei se obine acetaldehid, care la rndul
ei prin oxidare formeaz acid acetic, iar la reducere alcool
etilic, la adiia clorului dizolvani (fig. 2.36).

Schema 2.4. Chimizarea etinei


Alcool etilic

Acetaldehid

Etina

Acid acetic

Fig. 2.36.Diverse utilizri


ale etinei: 1 dizolvani;
2 tierea i sudarea
metalelor;
3 policlorvinil.

2.2.9.

(PVC)

Clorur de vinil

s Cauciuc cloroprenic

Cl Policlorur de vinil

Tertacloroetan

(Acetilen)

CH2 = CH CH =CH2

Vinilacetilen

Buta-1,3-dien

(-CH2 -CH=CH-CH2-)n
Cauciuc butadienic

Cloropren

Tema 2.20. Descrie domeniile de utilizare a acetilenei (cu


exemple de ecuaii chimice), folosind schema 2.4.

Legtura genetic dintre alcani,


alchene, alchine

Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine. Rezolvarea problemelor pe


baza ei

Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine este redat n schema 2,5.
Schema 2.5. Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine
12

11

Alcani
1

3
4
2

Alchene
5

7
8

Alchine
9

10

*Halogenoalcani
Tema 2.21. n baza schemei 2.5:
scrie ecuaiile reaciilor ce permit transformrile indicate, lund ca exemplu substana
cu 2 atomi de carbon;
copiaz schema pe caiet i completeaz careurile cu formulele generale respective;
alctuiete o problem de calcul de obinere a 2 mol de etin, pornind de la metan,
i propune algoritmul de rezolvare a ei.
89

Capitolul_2_CS3.indd 89

05.06.2014 14:06:42

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

AUTOEvaluare
1. Definete noiunea: alchinele.
2. Explic i stabilete:
a) *tipul de hibridizare a atomilor de carbon n etin i n propin;
b) nomenclatura alchinelor i tipul izomeriei;
c) *formulele de structur ale alchinelor cu denumirile:
1) 4,4-dimetil-pent-2-in;
3) 3-metil-but-1-in;
2) 3-etil-4-metil-pent-1-in;
4) 2,5-dimetil-hex-3-in.
d) *denumirea sistematic a urmtorilor compui organici:
CH3CH2
1) CH3CHCCH; 2) CH3CCCH3;

3. *Numete:

3) CH3 CH C C CH CH3.
CH3
CH3

a) izomerii alchinei cu ase atomi de carbon n molecul i indic tipurile de


izomerie;
b) produsele finale ce se obin n urma reaciilor:
1) But-2-in + 2 HCl
2) Pent-2-in + H2 Pd, tC
4. *Propune o schem de identificre a coninutului eprubetelor n care se afl
pent-1-in i pent-2-in. Argumenteaz rspunsul prin schemele reaciilor
respective.
5. Scrie schemele reaciilor cu ajutorul crora se pot realiza urmtoarele
transformri:

CH2 = CH2 polimer (polietilen)
CaC2 C2H2 CH2 = CHCl polimer (policlorur de vinil)

6. Alege rspunsul corect:
A. Etina (acetilena) n industrie se obine la descompunerea metanului/etanului.
B. Alchinele au aceeai formul general cu alchenele/alcadienele.
C. Pent-1-ina i pent-2-ina sunt izomeri de poziie/de caten.
7. Noteaz prin A, dac afirmaia este adevrat, i prin F, dac afirmaia este fals:
a) Prin arderea etinei, raportul molar dintre hidrocarbur
A
F
i oxigen este 2:5.
b) *Legtura tripl a alchinelor conine 2 legturi .
c) *But-2-ina reacioneaz cu ioni de Ag+ i Cu+.
d) But-1-ina prezint izomerie de poziie i de caten.
8. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Formula general a alchinelor este ................, iar molecula conine o singur
........... .
b) Adiia apei la etin are loc n prezena ................. i se obine ......................
c) Propina este ................. etinei.
d) Pentru alchine sunt caracteristice urmtoarele tipuri de izomerie .................
9. Rezolv: O hidrocarbur conine: 88,9% C; 11,1% H, iar densitatea relativ n
raport cu hidrogenul este 27. S se stabileasc formula molecular a alchinei i
formulele de structur ale izomerilor ei.

(R.: C4H6)
90

Capitolul_2_CS3.indd 90

05.06.2014 14:06:42

Hidrocarburi
Introducere

2.2.10.2.2.11.

Pobleme de calcul dup formula general


a alcadienelor, alchinelor i ecuaiile reaciilor caracteristice acestora

*Problema 1
O prob de hidrocarbur cu formula general CnH2n-2 arde n oxigen cu formare
de 33,84 g oxid de carbon (IV) i 6,923 g de ap. S se stabileasc formula hidro
carburii i cantitatea acesteia, care a fost supus arderii.
Se d:
Rezolvare:
m(CO2) = 33,84 g
1. Se scrie ecuaia general de ardere a hidrocarburilor cu
m(H2O) = 6,923 g
formula CnH2n-2
3n 1
CnH2n-2-?
CnH2n2 +
nCO2 + (n 1)H2O
(1)
O2
2
m(CnH2n-2)-?
2. Se calculeaz cantitatea de substan CO2 i cantitatea de
substan H2O:
m(H2O)
6,923 g
m(CO2)
33,84 g
=
= 0,769 mol, (H2O) =
=
= 0,385 mol
(CO2) =
M(CO2) 44 g/mol
M(H2O) 18 g/mol

3. Se calculeaz numrul de atomi de carbon (n) din formula general CnH2n-2 din
relaia:
n(CO2)
n
(CO2)
0,769
; de unde n = 2 .
=
;
=
n1
(n1)H2O
(H2O)
0,385
Prin urmare, formula hidrocarburii CnH2n-2 este C2H2 (acetilena).
4. Se scrie ecuaia reaciei de ardere a acetilenei: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O (2)
Din ecuaia reaciei (2) rezult:
1
0,769
= 0,385 mol;
(C2H2) =
(CO2) =
2
2
m
=
; m(C2H2) = . M = 0,385 mol . 26 g/mol = 10 g
M

R s p u n s : Formula hidrocarburii este C2H2; m(C2H2) = 10 g.

Problema 2
Ce volum de acetilen se obine din 10 g carbur de calciu, n care partea de
mas a impuritilor constituie 15%?
Se d:
Rezolvare:
mam.(CaC2) = 10 g
Metoda I
imp. = 15%
1. Se calculeaz masa impuritilor n carbura de calciu:
. m(am.) 15% . 10g
m(imp.)
V(C2H2) ?
. 100%
=
= 1,5 g
m(imp.) =
imp =
m(am.)
100
100%

2. Se calculeaz masa carburii de calciu pure:


m(CaC2) = m(am.) m(imp.) = 10 g 1,5 g = 8,5 g
3. Se determin cantitatea de substan carbur de calciu:
(CaC2) =

m(CaC2)
M(CaC2)

8,5 g
= 0,13 mol
64 g/mol

91

Capitolul_2_CS3.indd 91

05.06.2014 14:06:43

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

4. Se scrie ecuaia reaciei:


CaC2 + 2H2O

Ca(OH)2 + C2H2

(1)

5. Se calculeaz volumul acetilenei conform ecuaiei (1):


1 mol CaC2 1 mol C2H2 22,4 l/mol
0,13 mol CaC20,13 mol C2H2 x l/mol
x = 0,13 mol . 22,4 l/mol = 2,91 l

Metoda II
1. Se calculeaz (CaC2):
(CaC2) = 100% imp = 100% 15% = 85%
2. Se determin masa pur a carburii de calciu:
(CaC2) . mam. 85% . 10 g
m(CaC )
=
= 1,5 g
(CaC2) = m 2 . 100%
m(CaC2) =
100
100%
(am.)

3. Se calculeaz cantitatea de substan de carbur de calciu:


m(CaC2)
8,5 g
M(CaC2) = 64 g/mol; =
=
= 0,13 mol
M(CaC2)

64 g/mol

4. Se alctuiete ecuaia reaciei: CaC2 + 2HOH


Ca(OH)2 + C2H2
5. Se determin conform ecuaiei reaciei cantitatea de substan acetilen:
(CaC2) = (C2H2) = 0,13 mol
6, Se calculeaz volumul acetilenei, pornind de la relaia:
(C2H2) =

V(C2H2)
Vm

V(C2H2) = . Vm = 0,13 mol . 22,4 l/mol = 2,91 l

R s p u n s : V(C2H2) = 2,91 l.
*Problema 3
La hidrogenarea incomplet a buta-1,3-dienei cu masa 16,2 g rezult un ames
tec de but-1-en i butan. Amestecul a fost trecut printr-o soluie de brom. n urma
reaciei s-a format un lichid uleios cu masa 21,6 g. S se calculeze partea de mas
a but-1-enei i butanului n amestecul iniial.
Se d:
Rezolvare:
m(C4H6) = 16,2 g
1. Se scrie ecuaiile reaciilor ce au loc:
m(C4H8Br2) = 21,6 g
H2C = CH CH2 CH3 +
H2C = CH CH = CH2 + H2
+ CH3 CH2 CH2 CH3 (1)
(C4H8) - ?
(C4H10) - ?
H2C = CH CH2 CH3 + Br2
H2C CH CH2 CH3 (2)

Br Br
2. Se calculeaz cantitatea de substan butadien i 1,2-dibromobutan:
(C4H6) =

m(C4H6Br2)
21,6 g
m(C4H6) 16,2 g
= 0,1 mol
=
=
= 0,3 mol; (C4H8Br2) =
M(C4H6Br2) 216 g/mol
M(C4H6) 54 g/mol

3. Se determin cantitatea de substan but-1-en din ecuaia reaciei (2) i masa


but-1-enei:
(C4H8) = (C4H8Br2) = 0,1 mol
m(C4H8)) = M(C4H8) = 0,1 mol 56 g/mol = 5,6 g
92

Capitolul_2_CS3.indd 92

05.06.2014 14:06:43

Hidrocarburi
Introducere

4. Se determin cantitatea de substan i masa butanului:


(C4H10 ) = 0,3 - 0,1 = 0,2 mol; m(C4H10) = M(C4H10) = 0,2 mol . 58 g/mol = 11,6 g
5. Se calculeaz partea de mas a but-1-enei i a butanului:
(C4H8) =

m(C4H8)
. 100%;
m(C4H8) + m(C4H10)

(C4H8) =

5,6 g
. 100% = 32, 6%;
5,6 g + 1,6 g

(C4H10) = 100% - 32,6% = 67,4%.


R s p u n s : (C4H8) =32,6% i (C4H10) =67,4%.

*Autoevaluare
1. La arderea n oxigen a unei hidrocarburi cu formula general CnH2n-2 s-au ob
inut 391,1 g CO2 i 120 g H2O. Se cere:
a) s se stabileasc formula molecular a hidrocarburii i formula de structur
a izomerilor ei;
b) s se calculeze masa hidrocarburii supuse arderii;
c) s se calculeze volumul de oxigen necesar arderii hidrocarburii.

(R.: a. C4H6; b.120 g; c. 271,04 l)
2.* Ce mas de carbur de calciu tehnic cu partea de mas 80% este necesar
pentru a obine 2,8 l acetilen (c.n.)?
(R.: 10 g)
3. S se calculeze cantitatea de substan i masa bromului ce va interaciona cu
3 mol de izopren (2-metil-buta-1,3-dien).
(R.: 6 mol; 960 g)
4. O hidrocarbur cu masa molecular 68 are raportul de mas C: H=15:2 . S
se stabileasc formula molecular i s se scrie structura izomerului care prin
polimerizare d un elastomer. (R.: C5H8)
5. Ce volum de CO2 (c.n.) se formeaz la arderea acetilenei cu volumul de 6 l n
oxigen cu volumul de 18 l?
(R.: 12 l)
6. S se calculeze partea de mas a clorului n cloropren (2-cloro-buta-1,3-dien).

(R.: 40,1%)
7. Ce volum de acetilen (c.n.) se obine din 6,88 g de carbur de calciu ce conine
7% impuriti?
(R.: 2,24 l)
8.* Substana organic CxHy cu masa 10,8 g a fost supus arderii, iar oxidul de
carbon (IV) a fost barbotat prin soluia de ap de var, n urma creia s-a format
ap de var, apoi un precipitat cu masa 80 g. S se determine formula molecula
r a hidrocarburii.
(R.: C4H6)
9.* Un amestec de etan i etin cu volumul 64 l (c.n.), n care etanul constituie 30%,
a fost supus hidrogenrii. Ce volum de hidrogen adiioneaz acest amestec?
(R.: 89,6 l)
10. O alcadien care conine 5 atomi de carbon a fost supus arderii, iar ca rezultat
s-au obinut 7,2 g ap. S se determine volumul de CO2 (c.n.) ce se obine la
ardere i cantitatea de hidrocarbur supus arderii.
(R.: 11,2 l ; 0,1 mol)
93

Capitolul_2_CS3.indd 93

05.06.2014 14:06:43

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

EVALUARE Sumativ
Profil umanist
1. Se propun hidrocarburile:
a) etan;
b) propen;
c) buta-1,3-dien;
d) propin.
Indic pentru fiecare hidrocarbur:
a) formula general i denumirea irului omolog din care face parte;
b) formula molecular i formula de structur semidesfurat;
c) numrul de legturi CC i CH.
2. Indic asemnrile i deosebirile dintre perechile de substane:
a) eten i etin;
b) propin i propan;
c) but-1-en i buta-1,3-dien.
3. Scrie formulele de structur desfurate pentru urmtoarele hidrocarburi:
a) 3-metil-but-1-en;
b) but-2-in;
c) 2-metilbuta-1,3-dien;
d) 3,3-dimetil-but-1-in;
e) 3,3-dimetil-penta-1,4-dien;
f) but-2-in.
4. Scrie ecuaiile reaciilor ce permit urmtoarele transformri i stabilete
compuii A, B, C, D:

a) CH3CH2OH

b) CH2

CH2 = CH2

CH

CH

CH

CH2 = CHCl

CH

ardere

polimerizare

hidrogenare

c) CH2 = CH CH2 CH3


CH2 = CH CH = CH2
5. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) La hidrogenarea etenei se obine ......................... .
b) La hidratarea etinei se obine ......................... .
c) La polimerizarea butadienei se obine ......................... .
d) La trimerizarea acetilenei se obine ......................... .
6. Scrie ecuaiile reaciilor i stabilete substanele A, B, C, D:

a) CH4

1500oC

trimerizare

+3H2

H SO

ardere

A+B
D

CO2 + H2O

b) D + HOH 2 4 CH3 CH CH3
OH
7. Rezolv:
Unul din izomerii hidrocarburii cu formula C4H8 a interacionat cu 1 mol de
brom, ca rezultat s-a obinut 2,3-dibromobutan. Care este structura izomerului
care a fost supus bromurrii?
94

Capitolul_2_CS3.indd 94

05.06.2014 14:06:43

Hidrocarburi
Introducere

2.2.12*.

EVALUARE Sumativ

1. Numete urmtorii compui conform nomenclaturii sistematice i clasa de


compui din care face parte fiecare substan:
CH3
CH3 ;
a) (CH3)3C CH2 CH3 ;
b)
*c) CH CH C CH
3

d) CH3 CH2 CH2 CH3 ;


C=C
H3C CH3

CH3

H2C =C
C = CH2 ;
CH3 CH3

e) CH3 C CCH.
CH3

2. Indic substanele notate cu litere i condiiile n care se desfoar urm


toarele reacii:
2CH4 a + 3b;
a + b c;
a + HCl d;
3a c.
3. Completeaz urmtoarele ecuaii ale reaciilor, indicnd denumirile tuturor
substanelor:
a) HCC CH2 CH3 + HCl
b)Ciclohexan + Br2 ;
c) H3C C C CH2 CH3 + H2 .
4. Compar proprietile chimice ale etanului i etenei. Indic proprietile co
mune i cele distinctive. Care hidrocarbur este mai activ din punct de ve
dere chimic. De ce?
5. Alege rspunsul corect:
A. Reacia prin care o alchin cu tripl legtur marginal se deosebete de
alte hidrocarburi nesaturate este:
a) reacia de adiie a apei;
b) reacia cu Ag2O (soluie amoniacal);
c) reacia cu bromul;
d) reacia de oxidare.
B. Cte alchene izomere poate forma prin dehidrogenare 2,3-dimetilpentanul?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
C. Alchina ce are densitatea vaporilor n raport cu aerul egal cu 2,34 este:
a) C3H4;
b) C4H6;
c) C5H8;
d) C6H10.
6. Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii: A
F
a) Cu formula molecular C6H10 exist 4 alchine izomere.
b) Acetilena este solubil n ap n raport de 1:1.
c) Pentanul, pentena i pentina sunt izomeri de caten.
d) Alchenele, adiionnd apa, formeaz alcooli.
e) Acetilena particip la reacii de polimerizare.
f) Etina nu particip la reacii de substituie.
7. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Grupa funcional a alchenelor este ............... .
b) Acetilena se obine la descompunerea cu ap a ................. .
c) Testul de recunoatere a dublei legturi din alchene este reacia cu ............ .
8. Rezolv:
A. Ce volum de oxigen se va consuma la arderea unui amestec de gaze format
din 40 l de eten i 20 l de metan (c.n.)?
(R.:160 l)
B. S se calculeze masa bromului (Br2) ce va interaciona cu un amestec de etin
i metan cu volumul de 50 l. Partea de volum a metanului constituie 20%.
(R.: 571,4 g)
95

Capitolul_2_CS3.indd 95

05.06.2014 14:06:43

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

iu
ud a z
t
S c
de

Influena compuilor polimerici asupra calitii vieii i a mediului

Compuii polimerici au ptruns adnc n viaa noastr cotidian.


Aruncnd o privire n jur, vom constata c practic fiecare al doilea corp
fizic este format din polimeri sintetici sau naturali. Polimerii i gsesc o larg
utilizare n industria maselor plastice i a fibrelor sintetice. n compoziia maselor
plastice ntotdeauna intr un compus macromolecular sintetic i alte substane de
umplutur, care le mbuntesc calitile (rezistena, ineria fa de agenii chimici,
plasticitatea, transparena, elasticitatea etc.). Fiecare mas plastic are codul su, n
funcie de polimerul de baz ce intr n compoziia acesteia.
Masele plastice obinute pe baz de polimeri se folosesc pe larg ca nlocuitori ai
unor produse naturale (piele, lemn, materiale de protecie, materiale de construcie,
ambalaje, la fabricarea unor piese pentru aparatura tehnic etc.).
Avantajul folosirii maselor plastice este c ele se pot obine n cantiti necesare i
la un pre de cost redus, ns marele dezavantaj al lor este c numeroi polimeri nu
sunt biodegradabili i creeaz grave probleme de poluare a mediului ambiant.
Sistemul de identificare i marcare a ambalajelor din plastic:

LDPE

PET

LDPE -Polietilen de joas


densitate: pungi, saci, folii. Cod 4.

PET -Polietilen tereftalat: recipieni


pentru buturi, ulei etc. Cod 1.

5
PP

2
HDPE
HDPE -Polietilen de nalt densitate:
recipieni pentru produse chimice
(ampoane, detergeni lichizi, clor, soluii
de curat etc.). Cod 2.

PP -Polipropilen: cutii de margarin, pahare,


diverse ambalaje alimentare etc. Cod 5.

6
PS

PS -Polistiren: tvi, pahare de unic folosin,


cutii iaurt, carcase, casete i cd-uri etc. Cod 6.

PVC

PVC -Policlorur de vinil: dopuri,


tvi, folie, evi, tuburi, mobilier uor,
carduri, autocolante etc. Cod 3.

Alte

Alte mase plastice. Cod 7-19.

96

Capitolul_2_CS3.indd 96

05.06.2014 14:06:44

Hidrocarburi
Introducere

Repet i consolideaz: HIDROCARBURI SATURATE I NESATURATE

Hidrocarburile saturate (alcanii) sunt compui organici care conin n molecul


numai atomi de C i H. Au formula general CnH2n+2, unde n reprezint numrul
de atomi de carbon din alcan. Alcanii i izoalcanii sunt izomeri de caten.
n alcani i izoalcani toate legturile sunt de tip s, care sunt trainice i practic
nepolare (se rup cu greu), permit rotaia liber a atomilor de carbon n jurul le
gturii CC.
Alcanii sunt substane nepolare, se dizolv doar n solveni nepolari. Sunt substane
stabile pn la 400o C, la temperaturi mai ridicate se descompun.
Seria omoloag reprezint irul de substane cu structur similar, n care fiecare
termen se deosebete de cel precedent prin gruparea CH2, numit diferen de
omologie. *Atomii de carbon n alcani sunt n stare de hibridizare sp3.
Grupa alchil este partea de molecul a alcanului din care s-a nlturat un atom
de hidrogen (CH3, C2H5, C3H7 etc.). Denumirea lor provine de la denumirea
alcanului respectiv cu trecerea terminaiei an n il (metan-metil, etan-etil etc.).
Pentru alcani sunt specifice reaciile de substituie, de eliminare, de ardere. Metode
le de obinere i proprietile chimice ale alcanilor sunt prezentate n schema 2.8.
Schema 2.8. Metode de obinere i proprietile chimice ale alcanilor
C+H2

2 CnH2n+1X
CnH2n+1COONa

+2Na

CnH2n+2

-H2
dehidrogenare
+X2
X=Cl, Br

CnH2n
CnH2n+1X+H X

aromatizare
R+4H 2
n> 6
O2
nCO 2+(n-1)H2O
ardere

+NaOH
-Na2CO3

*Halogenoalcanii sunt compui organici care rezult din alcani prin nlocuirea
atomilor de hidrogen cu atomi de halogen X (F, Cl, Br, I). Au formula general
CnH2n+1X.
*Reacia caracteristic a derivailor halogenai este colorarea flcrii arztorului
(verde intens) la arderea lor pe o srmuli de cupru.
Cicloalcanii hidrocarburi saturate ale cror catene sunt nchise n ciclu. Formula
general: CnH2n, unde n = 3, 4, 5, 6 ... .
Nomenclatura cicloalcanilor reprezint denumirea alcanului respectiv la care se
adaug prefixul ciclo-.
Alchenele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate, care conin n molecul grupa
funcional dubla legtur (C=C)cu lungimea 0,134 nm. Formula lor general
este CnH2n (n=2,3,4...).
Nomenclatura. Denumirea sistematic se formeaz de la numele alcanului cu
acelai numr de atomi de carbon, nlocuind terminaia an cu en (etan-eten).
97

Capitolul_2_CS3.indd 97

05.06.2014 14:06:44

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Izomeria alchenelor: de poziie a legturii duble, de caten, de *funciune cu


cicloalcanii.
Obinerea. Alchenele se obin prin reacii de eliminare: deshidratare, dehidro
halogenare, dehalogenare, dehidrogenare.
Proprieti chimice. Pentru alchene sunt specifice reaciile de adiie (hidratarea,
hidrohalogenarea, halogenarea), de oxidare, de polimerizare (schema 2.9).
Schema 2.9. Metode de obinere i proprietile chimice ale alchenelor
dehidrogenare
-H2
dehidrohalogenare
dehidrogenare
CnH2n+1X
-HX

+H2

CnH2n+2

CnH2n

deshidratare
dehidrogenare
CnH2n+1OH -H
2O[H2SO 4]

CnH2n-2

+H2
Pd/BaCO 3

CnH2n+2
CnH
2n+2

+X2
X=Cl2; Br2
+HX

CnH2nX2
CnH2n+1X

+H2O
H2SO4
[O]

CnH2n+1OH
RCH(OH)CH(OH)R

polimerizare

O2
ardere

C )n

nCO 2+nH2O

Alcadienele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate, ale cror molecule conin dou
duble legturi, cu formula general CnH2n-2, unde n = 3,4,5 ... .
Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice ce conin n molecul grupa
funcional tripla legtur (-CC-) cu lungimea 0,120 nm. Formula lor general
este CnH2n-2 (n = 2, 3, 4 ...).
Nomenclatura alchinelor. Denumirea sistematic se formeaz de la numele
alcanului cu acelai numr de atomi de carbon, nlocuind terminaia -an cu -in,
indicnd prin cifre i poziia triplei legturi.
Izomeria alchinelor: de poziie a legturii triple; de caten; de *funciune cu
alcadienele.
Metodele de obinere i proprietile chimice ale acetilenei sunt prezentate n schema 2.10.
Schema 2.10. Metode de obinere i proprietile chimice ale acetilenei
+ Br2
CaC2
C2H4
CH4

+ HCl

+H2O

H2
1500 C
o

HC

CH

H2C = CHCl

+ HOH
+ 2HC

+Br2

BrHC = CHBr

polimerizare

CH3 CH = O
CH

[O]

Br2HC CHBr2

1,1,2,2-tetrabrometan

(CH2CH)n
Cl

policlorur de vinil

CH3COOH
acid acetic

C6H6

benzen

+ O2
+ Ag2O
(soluie amoniacal)

CO2 + H2O +Q

sudare autogen

AgC

+2HCl
2AgCl

CAg

HC

CH

98

Capitolul_2_CS3.indd 98

05.06.2014 14:06:45

Hidrocarburi
Introducere

2.3.
Benzen

Bifenil

Naftalen

Hidrocarburi aromatice (arene)


Dup cum ai aflat deja, exist dou feluri de hidrocarburi:
aciclice, n care catena atomilor de carbon este deschis,
i ciclice, n care catena atomilor de carbon este nchis
(ciclu) (p. 23).
Definiie
Hidrocarburile nesaturate ce conin n molecula lor un
ciclu alctuit din ase atomi de carbon cu trei legturi
duble alternante, numit ciclu benzenic (C 6H6), se
numesc hidrocarburi aromatice sau arene, ArH.
Clasificare
s n funcie de numrul inelelor benzenice din molecul

Antracen

Fig.2.37. Tipuri de
hidrocarburi aromatice.

A.Kekul
(1865)

J.Dewar
(1867)
G.Landenburg
(1870)
E.Armstrong
(1887)

J.Tiele
(1899)

Fig.2.38. Formule propuse


pentru benzen.

tiai c ...

se cunosc: hidrocarburi aromatice monociclice i policiclice


cu 2, 3 i mai multe inele benzenice izolate (bifenil) sau
condensate (naftalen, antracen) (fig. 2.37).

2.3.1.

Benzenul reprezentant al arenelor

Hidrocarburile aromatice monociclice alctuiesc o


serie omoloag cu formula general CnH2n-6, primul
reprezentant al lor fiind benzenul (adic n 6).
Cel mai simplu compus aromatic benzenul a fost
izolat pentru prima dat de M. Faraday (1825) din lichidul
depus din gazul de iluminat obinut din crbuni.
Mai trziu benzenul a fost cptat de Mitcherlich (1834)
prin decarboxilarea acidului benzoic (C6H5COOH), obinut
la rndul su din rina arborelui Styrax benzoin, de la care
provine i numele de benzen.
*Pe baza formulei moleculare stabilite pentru benzen
C6H6 au fost propuse mai multe formule de structur ciclic.
Astfel, prima formul de structur ciclic pentru benzen a
fost propus de ctre A. Kekul (1865). Ulterior, ca alternative
ale formulei Kekul, au fost propuse i alte
formule structurale (fig. 2.38).
n formula propus de A. Kekul, cei ase
atomi de carbon sunt plasai n vrfurile unui
hexagon, fiind unii prin legturi alternative
simple i duble (conjugate). Fiecare atom de
carbon este legat cu cte un atom de hidrogen:

A. Kekul a propus formula benzenului, meditnd asupra unui simbol vechi


alchimic: dragonul ce-i muc coada.

99

Capitolul_2_CS3.indd 99

05.06.2014 14:06:45

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Aceasta a fost prima formul ciclic din chimie (cicloalcanii au fost descoperii
mai trziu), ce reprezint corect (dup cum te vei convinge n continuare) aranjarea
atomilor n molecul, dar nu i proprietile chimice ale benzenului. Coninnd trei
duble legturi, molecula cu aceast structur ar trebui s dea reacii caracteristice
compuilor nesaturai.

Care sunt reaciile caracteristice compuilor nesaturai?

Dup cum s-a menionat n capitolul anterior, hidrocarburile nesaturate


(alchenele, alchinele) adiioneaz halogenii (decoloreaz apa de brom), se oxideaz
uor la aciunea soluiei de permanganat de potasiu (soluia se decoloreaz, formnd
un precipitat brun de dioxid de mangan).
Experiment demonstrativ

Comportarea benzenului n reaciile caracteristice hidrocarburilor


nesaturate

1. Toarn ntr-o eprubet 2 ml de ap de brom, iar n alta 2 ml de soluie de KMnO4.


2. Adaug n fiecare eprubet cte 0,5 ml de benzen.
3. nchide eprubetele cu dopuri de cauciuc i agit energic (atent) coninutul lor.
4. Comenteaz cele observate.

Astfel, s-a constatat c benzenul nu d reacii caracteristice alchenelor:

Cercetrile ulterioare ale comportrii benzenului au mai elucidat i alte


proprieti nentlnite la hidrocarburile nesaturate. De exemplu: cu halogenii, acidul
azotic i acidul sulfuric, benzenul, n loc de reacii de adiie, d uor (n anumite
condiii) reacii de substituie (caracteristice compuilor saturai), n urma crora
se formeaz compui cu randamente mari:

Benzenul i celelalte hidrocarburi aromatice dau reacii de substituie chiar


mai uor dect alcanii i cicloalcanii, ceea ce denot c benzenul se aseamn
ntr-o msur oarecare cu hidrocarburile saturate, dei este un compus nesaturat.
Aceast contradicie a putut fi explicat numai dup studierea profund a structurii
benzenului a naturii legturilor chimice n molecula lui.
100

Capitolul_2_CS3.indd 100

05.06.2014 14:06:45

Hidrocarburi
Introducere

*Teoria modern a structurii benzenului. Conform concepiei moderne, fiecare


atom de carbon din molecula benzenului este n stare de hibridizare trigonal sp2.
Atomii de carbon sunt unii ntre ei prin legturi C C (sp2sp2) i cu cte un atom
de hidrogen prin legturi C H (sp2s) (fig. 2.39,a). Toate legturile sigma se gsesc
n acelai plan (fig. 2.39,b). Unghiurile dintre ele au cte 1200. Astfel, cei 6 atomi de
carbon i 6 atomi de hidrogen formeaz scheletul sigma al moleculei (fig. 2.39, c).

Fig.2.39. Schema formrii legturilor n molecula debenzen.

Cei ase orbitali de tip p nehibridizai (de la fiecare atom de carbon cte unul)
sunt orientai perpendicular pe planul legturilor (fig. 2.40,a).
Orbitalii p ocupai cu cte un electron se ntreptrund n mod egal cu orbitalii
vecini, formnd orbitali moleculari extini, ce cuprind toi atomii de carbon ai
ciclului (fig. 2.40,b).

Fig. 2.40. Schema formrii legturilor n molecula de benzen:

a - ase orbitali p nehibrizi ai benzenului; b - ntreptrunderea orbitalilor p cu formarea


unui orbital molecular extins; c repartizarea densitii electronice a orbitalului extins.

Aa cum orbitalii p nehibridizai au orientare perpendicular pe planul legturilor


, rezult c norul electronilor are densitate maxim n dou regiuni: sub form
de coroan deasupra i dedesubtul planului legturilor (fig.2.40,c). Contopirea
celor 6 orbitali n orbitali moleculari comuni duce la formarea sextetului aromatic
caracteristic compuilor aromatici din seria benzenului.
Deoarece cei ase electroni sunt delocalizai i repartizai uniform n orbitali
moleculari comuni, n molecula de benzen legturile dintre atomii de carbon nu
sunt identice nici cu legturile simple CC (0,154 nm) din moleculele alcanilor,
nici cu legturile duble C=C (0,134 nm) din moleculele alchenelor.
Msurtorile fizice ale distanelor interatomice au demonstrat c molecula de
benzen reprezint un hexagon plan, cu laturi egale, n care distana dintre doi atomi
de carbon vecini este de 0,139 nm, iar a legturilor CH de 0,109 nm. Orbitalul
molecular extins grafic se reprezint printru-un cerc n interiorul ciclului:

Datorit orbitalului molecular extins benzenul este foarte stabil fa de numeroi


oxidani, deosebindu-se de hidrocarburile saturate i nesaturate, care se oxideaz
mai uor dect benzenul.
101

Capitolul_2_CS3.indd 101

05.06.2014 14:06:46

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

*Omologii benzenului. Nomenclatur. Izomerie


Dac n nucleul benzenic se substituie unul sau mai muli atomi de hidrogen
cu grupe alchil, se obin alchilbenzenii sau omologii benzenului. Conform
nomenclaturii sistematice, denumirea omologilor monosubstituii ai benzenului
este format din numele grupei alchil i cuvntul benzen.
Omologii superiori ai benzenului sunt: metilbenzenul cunoscut cu denumirea
de toluen, etilbenzenul, propilbenzenul etc.
Omologii benzenului monosubstituii nu prezint izomeri de poziie, deoarece
toi atomii din inelul benzenic sunt echivaleni. Propilbenzenul este izomer de caten
lateral cu izopropilbenzenul:

Dac n inelul benzenic se substituie doi atomi de hidrogen, cu radicali alchil, atunci
apar respectiv trei izomeri de poziie a substituenilor. Poziia lor se indic cu cifre:

1,2-Dimetil-benzen

1,3-Dimetil-benzen

1,4-Dimetil-benzen

Tema 2.25. Scrie formula de structur a celui de-al 4-lea izomer al arenei C8H10.
s Radicalii monovaleni ai hidrocarburilor aromatice se numesc generic radicali

aril (Ar), iar radicalul monovalent al benzenului (C6H5) fenil (Ph), al toluenului
(CH3C6H4) tolil i (CH2C6H5) benzil.

Proprieti fizice
Hidrocarburile aromatice mononucleare sunt lichide incolore cu miros dulceag
i ptrunztor. Termenul ,,aromatic nu are nicio legtur cu mirosul (aroma) unor
substane ce fac parte din aceast clas. El este utilizat pentru a indica caracterul chimic
al acestor compui, esenial diferit de cel al compuilor alifatici.
Punctele de fierbere ale arenelor (80-200C) sunt n general mai ridicate dect
cele ale alcanilor cu masa molecular apropiat (tabelul 2.10).
Tabelul 2.10. Unele constante fizice ale benzenului i ale omologilor lui
Denumirea
Benzen
Metilbenzen
Etilbenzen
Propilbenzen

Formula
C6H 6
C6H5 CH3
C6H5 CH2 CH3
C6H5 CH2 CH2 CH3

t.f. (C)

Densitatea
g/cm3

80
110
138
159

0,879
0,866
0,867
0,862

Benzenul i celelalte hidrocarburi aromatice sunt practic insolubile n ap, dar se


dizolv uor n solveni organici (eter, tetraclorur de carbon). Vaporii de benzen
sunt toxici i uor inflamabili.
102

Capitolul_2_CS3.indd 102

05.06.2014 14:06:46

Hidrocarburi
Introducere

2.3.2.

Proprietile chimice ale benzenului

Proprietile chimice ale hidrocarburilor aromatice se deosebesc esenial de


cele ale hidrocarburilor studiate anterior datorit prezenei n molecul a inelului
benzenic (sistemului -electronic extins), ce confer moleculelor stabilitate.
Prin proprietile sale chimice, benzenul ocup un loc intermediar ntre hidro
carburile saturate i cele nesaturate.
A. Reacii de substituie
Reaciile de substituie n inelul aromatic sunt reaciile ce decurg cu substituirea
unui sau a mai multor atomi de hidrogen cu ali atomi sau grupe de atomi. Ele au
loc mai uor dect la hidrocarburile saturate, iar cele de adiie mai greu ca la cele
nesaturate.
1. *Halogenarea. Substituia cu halogeni ai atomilor de hidrogen n nucleul ben
zenic se efectueaz doar n prezena catalizatorilor anhidri (FeCl3, AlBr3 etc.):

2. Nitrarea. Substituia atomilor de hidrogen din inelul benzenic cu grupa NO2


are loc doar la aciunea unui amestec de acid azotic i sulfuric concentrat (amestec
nitrant):

B. Reacii de adiie
Reaciile de adiie decurg n condiii rigide datorit stabilitii nalte a nucleului
benzenic.
1. H i d r o g e n a r e a b e n z e n u l u i se poate realiza n prezena catalizato
rului nichel, la 200C, cu formare de ciclohexan:
HC
HC

CH

CH

CH

H2C

CH

H2C

CH2

CH2

CH2
CH2

Benzen

Ciclohexan
2. C l o r u r a r e a b e n z e n u l u i are loc n prezena radiaiei ultraviolete sau
la temperaturi nalte i conduce la formarea hexaclorociclohexanului (insecticid):

C
C

C
C

+ 3Cl2
H

C. Reacii de ardere
1,2,3,4,5,6-Hexaclrorciclohexan
O x i d a r e a c o m p l e t ( a r d e r e a ) conduce la formarea oxidului de
carbon (IV) i a apei cu degajare de cldur. Arderea benzenului i a omologilor
lui n aer se produce cu o flacr fumegnd (explic de ce).
2C6H6 + 15O2
12CO2 + 6H2O + Q
H

103

Capitolul_2_CS3.indd 103

05.06.2014 14:06:46

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

*Proprietile chimice ale omologilor benzenului (toluenului)


Omologii benzenului au proprieti asemntoare cu ale benzenului, dar i
proprieti specifice, condiionate de prezena n molecul a radicalilor alchil.
Experimental s-a constatat c toluenul (metilbenzenul) se nitreaz mai uor
dect benzenul, formnd un amestec de dou produse:
2

+ 2H2O

nclzirea toluenului cu exces de amestec nitrant la 130C conduce la obinerea


unui produs cu trei grupe NO2 n inelul aromatic, 2,4,6 trinitrotoluen:

130

3H O
2,4,6 - Trinitrotoluen

Toluen

2,4,6-Trinitrotoluenul, denumit i trotil sau tol, este o substan exploziv.


Prin urmare, grupa metil a toluenului influeneaz asupra reactivitii nu
cleului benzenic, conferind o mobilitate mai mare atomilor de hidrogen din
poziiile 2,4,6.
La rndul su, inelul aromatic influeneaz asupra mobilitii atomilor de
hidrogen din radicalul metil. Astfel, n anumite condiii aceti atomi de hidrogen
pot fi substituii uor cu ali atomi (halogen) sau grupe de atomi (NO2). Aceste
reacii decurg mai uor dect la metan (dac considerm c metilbenzenul este
metanul n care un atom de hidrogen este nlocuit cu radicalul fenil (C6H5):
CH3H; CH3C6H5).
E xtinde r e

Prezena influenei reciproce dintre grupa metil i inelul aromatic a fost confirmat
prin modul desfurrii reaciilor de halogenare la toluen. Astfel, s-a constatat c
halogenarea toluenului cu clor la cald i n prezena luminii conduce la substituirea
cu clor n catena lateral a hidrocarburii, similar reaciei de clorurare a alcanilor:

Metilbenzen

104

Capitolul_2_CS3.indd 104

05.06.2014 14:06:47

Hidrocarburi
Introducere

Influena inelului aromatic asupra radicalului etil conduce la creterea mobilitii


atomilor de hidrogen din poziia (atomii de hidrogen de la atomul de carbon unit
cu inelul):

Halogenarea toluenului, de asemenea, cu clor, dar n absena luminii i n prezena


catalizatorului (AlCl3), conduce la reacia de substituie a atomilor de hidrogen din
inel n poziiile 2 i 4 fa de grupa metil.
Cele dou procese pot fi reprezentate astfel:

Aceste exemple demonstreaz importana cunoaterii condiiilor n care se


desfoar o reacie chimic.
*La fel, o consecin a influenei reciproce dintre grupele alchil (CH3; C2H5) i
inelul aromatic este comportarea omologilor benzenului n reacia de oxidare.
Astfel, catenele laterale ale omologilor benzenului sunt oxidate cu uurin la
aciunea oxidanilor (HNO3, KMnO4, K2Cr2O7) cu formare de acid benzoic:

Experiment demonstrativ

Oxidarea toluenului
1. Toarn n dou eprubete cte 1 ml de soluie apoas de permanganat de potasiu
i cte 1 ml de acid sulfuric diluat (20%).
2. Adaug ntr-o eprubet 0,5 ml de benzen, iar n alta 0,5 ml de toluen.
3. nchide eprubetele cu dopuri de cauciuc i agit energic coninutul lor.
4. Comenteaz cele observate.
5. Explic cauza dispariiei culorii soluiei de permanganat de potasiu n eprubeta
n care s-a adugat toluen.
105

Capitolul_2_CS3.indd 105

05.06.2014 14:06:47

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.3.3.

Obinerea hidrocarburilor
aromatice i utilizarea lor
A. Surse naturale
1. Hidrocarburile aromatice mono- i policiclice se
izoleaz din gazul de sond i din gudroanele formate
la nclzirea crbunilor de pmnt la temperaturi nalte
de 900-1000C (obinerea cocsului).
2. O alt surs de hidrocarburi aromatice este petrolul,
care conine circa 2050% hidrocarburi aromatice
(benzenul i toluenul constituind circa 1015%).
B. Metode de sintez
La trecerea vaporilor alcanului cu 6 i mai muli atomi
de carbon cu structura liniar prin catalizatori metalici
(Pt, Cr, V) la 300 au loc dehidrociclizri ale alcanilor
liniari. Acest proces se numete dehidrociclizare
sau aromatizare. Astfel, hexanul este transformat n
benzen:

2
3

*Dehidrogenarea cicloalcanilor st la baza procedeelor


industriale de obinere a benzenului i alchilbenzenilor din
cicloalcanii coninui n petrol:

3. Benzenul poate fi obinut la trimerizarea acetilenei.


6

7
Etin

Aceton

Fig. 2.41. Utilizarea


benzenului i a derivailor lui:
1 pesticide; 2 adaos n
benzin; 3,7 mase plastice;
4 medicamente; 5 sinteza
anilinei;6 solveni (aceton);
8 insecticide.

trimerizare

;
Benzen

C, 600C

Alchin

trimerizare

Benzenul este un produs preios pentru obinerea


medicamentelor, substanelor explozive, pesticidelor
(mijloace de protecie a plantelor), maselor plastice i
a fibrelor sintetice (fig. 2.41).
Tema 2.22. Alctuiete un eseu structurat n baza
informaiilor cuprinse n figura 2.41.
106

Capitolul_2_CS3.indd 106

05.06.2014 14:06:48

Hidrocarburi
Introducere

Autoevaluare
1. Definete:
a) reaciile de substituie n inelul aromatic;
b) *reacia de clorurare;
c) reacia de nitrare;
d) reaciile de adiie la nucleul benzenic.
2. Explic:
*influena reciproc dintre gruparea metil i inelul aromatic n molecula de
metilbenzen (toluen).
3. Compar proprietile chimice ale:
a) benzenului i etenei;
b) *benzenului i toluenului.
Argumenteaz rspunsul prin scrierea schemelor reaciilor respective.
4.* Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii:
a) Proprietile chimice ale benzenului sunt determinate de
prezena n molecul a sextetului electronic extins, ce confer
stabilitate moleculei.
b) Toluenul nu decoloreaz soluia de KMnO4.
c) Omologii benzenului sunt mai reactivi ca benzenul.

5. *Scrie formulele de structur ale urmtorilor compui: 1,3-dimetilbenzen, 1,2nitrotoluen, 2,4,6-trinitrotoluen, bromobenzen, 4-nitroetilbenzen.
6. Completeaz spaiile libere:
a) Benzenul prezint un caracter nesaturat, deoarece are un deficit de atomi de
........ .
b) *Prin dehidrogenarea ciclohexanului se obine ...................... .
c) Clorurarea benzenului la lumin decurge ca o reacie de .............. i se
obine.............. .
d) Dei benzenul este foarte nesaturat, el particip mai uor la reaciile .............
dect la cele de .................... .
7. Scrie schemele reaciilor cu ajutorul crora se pot efectua transformrile:
A

B C6H5Br
CH4
Numete substanele A i B, indicnd condiiile reaciilor respective.
8. Rezolv:
A. La nitrarea benzenului s-a obinut nitrobenzen cu masa 157,5 g. S se calculeze
masa benzenului consumat.
(R.: 99,84 g)
B. Prile de mas ale carbonului i hidrogenului n hidrocarbur constituie, respectiv, 92,31% i 7,69%. Densitatea vaporilor n raport cu aerul este egal cu 2,69.
S se stabileasc formula molecular a hidrocarburii.
(R.: C6H6)
107

Capitolul_2_CS3.indd 107

05.06.2014 14:06:48

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.3.4.

Legtura genetic dintre hidrocarburi

N.Zelinski
(1861-1953)
Chimist-organician rus,
academician. Este unul
din fondatorii teoriei ca
talizei organice. A fost
preocupat de chimia
petrolului.

Hidrocarburile, fiind cele mai simple substane organice


compuse doar din dou elemente carbon i hidrogen,
formeaz o varietate mare de compui cu compoziia CnHm.
Diversitatea hidrocarburilor se manifest prin existena
seriilor omoloage i a fenomenului de izomerie.
Majoritatea reaciilor folosite n transformrile reciproce ale
hidrocarburilor sunt procese catalitice. O contribuie deosebit
n direcia dat au adus savantul-chimist N.Zelinski (originar
din Republica Moldova) i discipolii si.
tii deja c alcanii particip prioritar la reacii de substituie
la iluminare sau temperatur, iar alchenele, alcadienele i
alchinele la reacii de adiie.
Hidrocarburilor aromatice, de asemenea, le sunt
caracteristice reaciile de substituie, dar n alte condiii.

Schema 2.11. Legtura genetic dintre hidrocarburi


Alchene

Alcani

Cicloalcani

cracare
ciclizare)

Alcadiene

Alchine

Arene

trimerizare

Tema 2.23. Scrie ecuaiile reaciilor pe exemplul hidrocarburilor cu ase atomi de


carbon, utiliznd schema 2.11.

Scrie ecuaiile reaciilor urmtoarelor transformri:

t
CaCO3
? CaC2 ? C6H6 C6H12 C6H6 C6H5Cl

*Activitate n echip Scriei cte o ecuaie general de ardere pentru hidrocarburile


prezentate n tabel (pentru fiecare membru al echipei). Efectueaz calculele respective i
completeaz tabelul:
Caracteristici

Hidrocarburile
Alcani *Cicloalcani Alchene Alcadiene Alchine

Ecuaia reaciei de ardere n form general


Raportul dintre produsele de ardere
Exemple
108

Capitolul_2_CS3.indd 108

05.06.2014 14:06:48

Hidrocarburi
Introducere

2.3.5.

Probleme de calcul n baza formulei generale


i a ecuaiilor reaciilor caracteristice arenelor

I. Stabilirea formulei moleculare dup formula general a arenelor i partea de


mas a unui element component.
Problema 1

Partea de mas a carbonului din componena unei hidrocarburi aromatice consti


tuie 92,3%. S se stabileasc formula molecular a hidrocarburii aromatice.
Se d:
Rezolvare:
(C) = 92,3%
1. Se scrie formula general a arenelor i se calculeaz masa molecu

lar relativ:
CnH2n-6, Mr(CnH2n-6) = 14n - 6
CnH2n-6 -?

2. Se calculeaz valoarea lui n din relaia:


(C) =

12n
. 100% ;
14n 6

92,3% =

12n
. 100% ;
14n 6

92,3(14n-6) = 1200n, de unde n = 6.


3. Se nlocuiete valoarea lui n n formula general CnH2n-6 = C6H6.
R s p u n s : Formula molecular este C6H6.

II. *Stabilirea formulei moleculare a arenelor dup formula general i produsele de ardere ale acestora.
Problema 2

O aren mononuclear a fost supus arderii complete n oxigen. Raportul molar


dintre oxigenul necesar arderii i CO2 rezultat este 7,5:6. S se determine formula
molecular a arenei.
Se d:
Rezolvare:
v(O2): v(CO2) = 7,5 : 6
1. Se scrie ecuaia general a reaciei de ardere a hidrocarburii

aromatice:
CnH2n-6 -?
3n 3
O2 = nCO2 + (n 3)H2O
CnH2n-6 +
2

2. Din ecuaia reaciei i enunul problemei rezult:


3n 3
(O2)
2
7,5
, de unde 3n = 18; n = 6.
=
=
(CO2)
n
6
Formula arenei este: C6H6.
R s p u n s : Formula molecular a hidrocarburii aromatice este C6H6.
III*. Calcule dup ecuaiile reaciilor caracteristice arenelor.

Problema 3
La bromurarea a 7,8 g de hidrocarbur aromatic s-au format 15,7 g de compus
monobromurat. S se determine formula molecular a hidrocarburii i a derivatului
monobromurat.
109

Capitolul_2_CS3.indd 109

05.06.2014 14:06:49

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Se d:
m(CnH2n-6) = 7,8 g
m(CnH2n-7Br) = 15,7 g

CnH2n6 ?
CnH2n7Br ?

Rezolvare:
1. Se scrie ecuaia reaciei de bromurare a arenei n form
general: CnH2n-6 + Br2 CnH2n7Br + HBr

2. Se calculeaz masa molecular relativ a arenei i a deri


vatului monobromurat:
Mr(CnH2n-6) = 12n + 2n-6 = 14n-6; Mr(CnH2n7Br) = 12n + 2n - 7 + 80 = 14n + 73
3. Se determin cantitatea de substan aren i derivat monobromurat:

(CnH2n-6) =

m(CnH2n-6)

M(CnH2n-6)
m(CnH2n-7Br)

(CnH2n-7Br) =

M(CnH2n-7Br)

7,8
= 0,769 mol;
14n 6

15,7 .
14n + 73

4. Se determin valoarea lui n din relaia ce reiese din ecuaia reaciei:


7,8
15,7
;
(CnH2n-6) = (CnH2n-7Br);
=
14n 6

14n + 73

7,8(14n + 73) = 15,7(14n-6), de unde n = 6.


5. Se nlocuiete valoarea lui n n formulele generale: C6H6 i C6H5Br.
R s p u n s : Formula hidrocarburii aromatice este C6H6, iar a derivatului C6H5Br.

Autoevaluare
1. S se determine formula molecular a hidrocarburii care conine 92,4% C, iar
densitatea relativ a vaporilor ei n raport cu aerul este egal cu 2,7. (R.: C6H6)
2.* Se supune arderii 1 mol de substan organic, iar n consecin s-au obinut
224 1 CO2 i 89,6 1 H2O (vapori). Stabilete formula molecular a substanei
i scrie ecuaia de ardere.
(R.: C10H8)
3.* Raportul molar dintre CO2 i H2O obinut n urma arderii unei arene este egal
cu 2. Identific arena.
(R.: C6H6)
4.* La arderea a 3,9 g de substan organic s-au format 13,2 g CO2 i 2,7 g H2O.
Densitatea vaporilor dup hidrogen este egal cu 39. S se stabileasc formula
substanei iniiale, dac se tie c ea nu decoloreaz apa de brom. (R.: C6H6)
5. Ce mas de carbur de calciu, cu partea de mas a impuritilor 20%, este ne
cesar pentru a obine acetilen, suficient de a obine benzen cu volumul de

(R.: 5,2 kg)
2 1 i densitatea 0,88 g/cm3?
6. Ce mas de monobromobenzen se va obine la bromurarea a 15,6 g de benzen
dac se admite c bromurarea decurge cantitativ?
(R.: 31,4 g C6H5Br)
7. Ce volum de oxigen (c.n.) se va consuma la arderea complet a 2,5 g de toluen
ce conine 4% impuriti ce nu ard?
(R.: 5,26l)
8.* Vaporii unei arene au densitatea relativ n raport cu hidrogenul egal cu 46. O
prob de aceast substan cu masa 13,8 g a fost supus arderii i s-au obinut
23,52 1 de CO2 (c.n.) i H2O cu masa 10,8 g. S se stabileasc formula molecu
lar a arenei.
(R.: C7H8)
110

Capitolul_2_CS3.indd 110

05.06.2014 14:06:49

Hidrocarburi
Introducere

EVALUARE Sumativ
Profil umanist
1. Indic formula general a seriei omoloage a benzenului.
2. Scrie formulele de structur a 3 omologi ai benzenului.
3. Compar compoziia, structura, proprietile hidrocarburilor cu urmtoarele
formule de structur:

4. Finiseaz schemele reaciilor i numete produsele de reacie:


a)

+ Br2

FeBr3

b)

H2SO4

+ HNO3

c)

+ O2

ardere

5. Scrie ecuaiile reaciilor cuprinse n schema:


etan
eten
etin
benzen
CO2 + H2O
6. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Dei benzenul este o hidrocarbur ................., el particip mai uor la reaciile
de ............ dect la cele de ............... .
b) Benzenul este o hidrocarbur ................. .
c) Benzenul se obine la .............. etinei.
d) Metilbenzenul C6H5-CH3 este un .......... al benzenului, deoarece difer printr-o grup de atomi ....................., numit.......... .
7. Noteaz prin A, dac afirmaia este corect, i prin F, dac afirmaia este fals:
a) Prima formul de structur ciclic pentru benzen a fost
A
F
propus de Kekul n a. 1865.
b) *n molecula benzenului cele ase legturi CC for
meaz un hexagon regulat.
c) Raportul atomilor C:H n molecula benzenului este 1:1.
d) Benzenul i hexanul sunt hidrocarburi saturate.
8. Rezolv:
A. S se calculeze ci moli de oxigen se consum la arderea complet a 2 mol de
benzen.
(R.: 15 mol)
B. Partea de mas a carbonului din componena unei hidrocarburi aromatice
constituie 91,3%. S se deduc formula molecular a hidrocarburii aromatice.


(R.: C7H8)
111

Capitolul_2_CS3.indd 111

05.06.2014 14:06:49

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

2.4.

Surse naturale de hidrocarburi


i prelucrarea lor

2.4.1.

Surse naturale de hidrocarburi

CH4 90%
C2H6 4%
C3H6 2%
C6H10 1%
C6H12 1%
N2 i alte 2%
Fig. 2.42. Compoziia
gazului natural n
procente de volum.

Fig. 2.43. Gazul natural:


1 extragerea; 2 pstrarea; 3 prelucrarea.

Cele mai importante surse de hidrocarburi sunt gazele


naturale, petrolul i crbunii de pmnt.
Zcmintele de gaze naturale, de obicei, le nsoesc pe
cele de petrol sau crbune.
Zcminte importante de astfel de surse naturale sunt n
Asia, Europa, America de Nord, America Central, Africa.
Principalele ri exportatoare de petrol sunt Rusia, Kuwait,
Arabia Saudit, Irak, Iran, Indonezia, Libia, Algeria. Resurse
mai modeste de zcminte petroliere au Romnia, Ucraina,
Republica Moldova. n zona de sud a republicii noastre au
fost descoperite zcminte de petrol.
Gazul natural, indiferent de origine, reprezint un ames
tec de hidrocarburi saturate, n care predomin metanul
(7598%). Compoziia gazului natural variaz n funcie de
origine. n fig 2.42 sunt indicate prile componente ale unei
specii de gaz natural. Cantiti mari de metan se gsesc n
minele de crbuni. Gazul natural se afl n stare liber sub
form de acumulri mari n scoara terestr. Amestecul de
metan i oxigen sau aer explodeaz n prezena unei scn
tei. Acest fapt este cauza exploziilor care se produc uneori
n minele de crbuni, de aceea amestecul este numit i gaz
"
de min".
Gazul natural se extrage cu ajutorul sondelor i se trans
port la consumatori prin conducte (fig. 2.43).
Petrolul. Denumirea petrolului s-a format din cuvinte
le petra (piatr) i oleum (ulei).
Petrolul s-a format, probabil, din nmolul depus pe fun
dul unor mri, care la rndu-i a aprut n urma descompu
nerii faunei i florei acvatice microscopice. n cursul epo
cilor geologice nmolul a suferit numeroase transformri
biologice n lipsa oxigenului (anaerobe), la aciunea bacte
riilor, apoi o serie de transformri chimice lente, n calitate
de catalizatori servind rocile cu care se afla n contact.
Petrolul, sau ieiul, este un amestec de hidrocarburi solide
i gazoase, dizolvate n hidrocarburi lichide. Afar de alcani
112

Capitolul_2_CS3.indd 112

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Introducere

Fig. 2.44. Sond de foraj.

Fig. 2.45. Rafinrie


de petrol.

Fig. 2.46. Crbuni


de pmnt.

cu structur liniar, petrolul conine i o mare diversitate de


izomeri (izoalcani, cicloalcani i arene cu catene laterale), de
asemenea, cantiti mici de compui organici cu azot, oxigen
i sulf. Compoziia chimic a petrolului brut (ieiului) variaz
n anumite limite n funcie de zcmnt, ca urmare a faptului
c au existat condiii diferite de descompunere, n funcie de
zona geografic, temperatur, presiune, anumii catalizatori,
fermeni i n special bacterii.
Zcmintele de petrol sunt rspndite n scoara terestr
la adncimi diferite (pn la 4 000 m), astfel nct ele umplu
spaiul liber dintre roci. n scopul aducerii la suprafa din
adncurile n care s-a format cu multe milioane de ani n
urm, petrolul brut se extrage din zcminte cu ajutorul
sondelor (fig. 2.44).
Dup extracie i separare de ap i impuriti mecanice,
petrolul este transportat la ntreprinderile de prelucrare,
numite rafinrii (fig.2.45).
Proprieti fizice. Petrolul este un lichid vscos, de culoare
brun cu fluorescen verde-albstruie, cu miros specific.
Este mai uor ca apa i insolubil n ea. De aceea, nimerind n
ap n urma accidentelor de transport maritim, el se ntinde
formnd o pelicul ce mpiedic dizolvarea oxigenului n ap,
afectnd astfel fauna i flora zonelor unde a fost deversat.
Fiind un amestec din diveri compui, petrolul nu are punct
de fierbere definit; el se distileaz continuu, la temperatura
de 30360C.
Crbunii de pmnt s-au format din plante prin trans
formri biologice i chimice n condiii anaerobe (fig 2.46).
n cursul acestor transformri oxigenul din materialele ini
iale s-a eliminat n cea mai mare parte sub form de H2O i
CO2, azotul sub form de NH3. n cursul acestui proces lent
coninutul carbonului a crescut cu vrsta zcmntului.
Dup coninutul de carbon se disting patru specii princi
pale de crbuni fosili:
a. turba are circa 50% C i o putere caloric mic;
b. lignitul (crbune brun) are circa 55-65% C, n tim
pul arderii degaj mult fum;
c. huila cel mai rspndit crbune cu 75-90% C;
d. antracitul crbune superior cu 98% C, arde cu flac
r, degaj mult cldur i puin fum.

tiai c ...

Dintre rile din Orientul Mijlociu, Arabia Saudit este cel mai mare productor de petrol din lume,
cu o pondere de 25%, urmat de Irak cu 10,8%, Emiratele Arabe Unite cu 9,3%, i Iran cu 8,6%.

113

Capitolul_2_CS3.indd 113

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Rezervele de crbuni de pmnt de pe Terra cu mult prevaleaz rezervele na


turale de gaz i petrol (fig. 2.47).
Gaz
Petrol
Crbune
Anii
Fig. 2.47. Durata posibil (ani) de utilizare a diferitor surse energetice reieind din rezervele naturale
de pe Terra.

Dac lum n considerare consumul mondial anual de produse petroliere la


nivelul anului 2010 (3 503,8 milioane de tone), deducem c rezervele mondiale de
iei (142,1 miliarde de tone) vor fi suficiente pentru o perioad de 5065 de ani,
adic pn la orizontul anului 2058.

2.4.2.

Produsele prelucrrii surselor


naturale de hidrocarburi

Gazul natural este folosit ca agent termic. El este un combustibil superior crbu
nelui i chiar produselor petroliere: este mai avantajos, deoarece uor se transport
prin conducte i este cel mai inofensiv din punct de vedere ecologic, comparativ cu
alte surse naturale. Utilizrile gazului natural sunt multiple, n special n industria
chimic pentru care metanul este una dintre cele mai valoroase materii prime.
Crbunii servesc ca materii prime n unele procedee industriale pentru obine
rea de carburani (benzin, motorin etc.). Pentru sintezele de carburani crbunii
de pamnt se hidrogeneaz n prezena catalizatorilor srurilor de Mo, Sn, Fe.
Compuii organici obinui din crbuni de pmnt constituie materia prim
a diverselor produse necesare industriei chimice. Gazul de cocserie i gudronul,
care se supun distilrii fracionate, se folosesc n sinteza organic, iar cocsul n
metalurgie. Crbunii de pmnt sunt
unica surs energetic a metalurgiei (con
termometru
sumul mondial n acest scop atinge 2 mi
refrigerent
liarde de tone anual).
Petrolul. Prin distilarea petrolului n
laborator (fig. 2.48) s-a stabilit c el se
petrol brut
separ n fracii: n recipient se acumuleaz
baie de ap
la temp eraturi mai joase lichidele cu
recipient
temperaturi de fierbere mai mici, apoi,
la temperaturi mai ridicate, se distileaz
hidrocarburile cu mase moleculare
Fig. 2.48. Distilarea petrolului n
laborator.
mai mari. Ca urmare a compoziiei sale
114

Capitolul_2_CS3.indd 114

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Introducere

foarte complexe, petrolul brut este supus distilrii la presiune normal, numit
distilare primar, i la presiune sczut, numit distilare secundar.
Distilarea primar a petrolului se efectueaz n instalaii prevzute cu coloane
de fracionare.
Astfel, din petrol se obin mai multe fraciuni petroliere ce se culeg la anumite
intervale de temperatur, fiind amestecuri din mai multe componente, utilizate n
fond n calitate de carburani i lubrifiani. Reziduul distilrii primare este pcura,
care ulterior se supune distilrii la presiune sczut (tabelul 2.11).
Tabelul 2.11. Principalele fraciuni petroliere
Fracia

Intervalul de
Compoziia
distilare,

Utilizare

) Distilare primar
Gaze

<40

C 1 C4

Combustibil gazos

Benzin uoar (eter


de petrol)

40-100

C5 C8

Solvent, carburant lichid

Benzin grea (ligro


in)

100-180

C7 C10

Carburant, materie prim la prelu


crarea secundar

White-spirit

150-190

C8 C12

Carburant turboreactoare

Petrol lampant

200-270

C10 C15

Carburant tractoare

Motorin

270-360

C16 C20

Carburant Diesel, materie prim la


prelucrarea secundar

>360

>C20

Combustibil lichid, materie prim la


prelucrarea secundar

Pcur

b) Distilare secundar
Uleiuri

C18 C22

Lubrifiant pentru motoarele autove


hiculelor

Parafin

C23 C29

Scopuri tehnice, medicin, lumnri

Bitum

reziduu

Acoperirea oselelor

Prin distilarea secundar (fracionarea la presiune sczut) a pcurii se obin


lubrifiani i uleiuri obinuite, iar din pcur parafinoas, dup nlturarea parafi
nei, uleiuri speciale pentru motoarele autovehiculelor i avioanelor. Reziduul de la
distilarea pcurii constituie bitumul sau asfaltul utilizat la acoperirea oselelor.
*Cifra octanic (C.O.). Benzina este folosit n calitate de combustibil pentru
motoarele cu ardere intern ale automobilelor. Vaporii de benzin se amestec cu
aer n carburatorul motorului, apoi trec n cilindri, unde sunt supui comprimrii
i aprinderii printr-o scnteie electric. Adesea n timpul comprimrii se produc
detonaii (autoinflamare prematur), care duc la uzarea motoarelor.
Capacitatea amestecului de vapori de benzin de a rezista la comprimri fr
detonaii este exprimat prin cifra octanic.
115

Capitolul_2_CS3.indd 115

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Benzinele obinute la distilare primar, provenind din petroluri parafinoase, au


cifra octanic mic (5070), n funcie de coninutul alcanilor cu structur liniar.
Pentru mrirea cifrei octanice pn la 100, ele se amestec cu izooctan pur sau
cu tetraetil plumb, Pb(C2H5)4. ns plumbul este aruncat n atmosfer odat cu
gazele de eapament, constituind un factor grav de poluare a mediului.
Pentru satisfacerea cerinelor crescnde de benzin i de fraciuni de hidro
carburi inferioare (C2C5), mai valoroase ca materie prim, se aplic diferite pro
cedee cunoscute parial din studiul hidrocarburilor: cracare, reformare catalitic,
izomerizare, dehidrogenare, alchilare etc.
Procedeele industriale, numite procedee de cracare termic sau catalitic, pornesc
de la benzinele de distilare, al cror punct de fierbere final este de circa 200C.
*Cracarea termic const n nclzirea hidrocarburilor la temperatura de 500
600C. n acest procedeu ca materie prim se folosete motorina i pcura. Se obin:
gaze (alcani i alchene inferioare C2C4), benzin de cracare.
*Cracarea catalitic reprezint, ca i cracarea termic, acelai proces de rupere a
unor legturi simple de tip CC i CH din hidrocarburile coninute n fraciunile
petroliere grele sub aciunea unei temperaturi mai joase (450500C), dar n
prezena catalizatorilor formai din silicai de aluminiu naturali sau sintetici:

La cracarea catalitic a motorinei (C12C20) se obin fracia (C3C5), gaze de


rafinrie i hidrocarburi aromatice. Cracarea catalitic se bazeaz pe proprietatea
alcanilor de a se cicliza, formnd n anumite condiii hidrocarburi aromatice
(aromatizare) sau benzine de calitate superioar.
S-a constatat c diveri ageni termici prin ardere degaj diferite cantiti de
caldur. De accea, pentru aprecierea unui combustibil se determin cldura specific
de ardere a combustibilului. Valoarea acestei mrimi indic cldura ce se degaj la
arderea complet a 1kg de combustibil (sau a 1m3 de gaze) (tabelul 2.12).
Tabelul 2.12. Caracteristica unor ageni termici
Combustibil
1

Lemn

Crbuni de pamnt

Petrol

Gaz natural

Coninutul de carbon, %

Cldura specific de ardere, kJ/kg

50

10 000

50-70

42 000

85,5

46 000

85-95

40 000

tiai c ...

Cifra octanic (C.O.) este o valoare convenional ce constituie partea de mas a


2,2,4-trimetilpentanului (izooctan) dintr-un amestec sintetic format din izooctan (C.O. = 100) i
heptan (C.O. = 0).

116

Capitolul_2_CS3.indd 116

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Introducere

2.4.3.

Protecia mediului ambiant de poluanii


formai n urma utilizrii gazului natural,
petrolului i crbunilor

Intensificarea procesului de industrializare la scar


mondial are urmri negative asupra mediului. n rile n
alt dezvoltate problema polurii mediului a servit ca semnal
de alarm, necesitnd elaborarea unor msuri concrete de
combatere a ei. Factorii naturali ai mediului supui proteciei
sunt: aerul, apele, solul i subsolul, vegetaia terestr i cea
acvatic. De asemenea, necesit protecie aezrile umane,
precum i ali factori creai prin activitatea omului.
n funcie de natura activitilor industriale, poluanii
Fg. 2.49. Poluarea aerului.
constituie particule solide, gaze sau vapori (fig. 2.49). Petro
lul brut i produsele de prelucrare a lui adesea devin factori de poluare a mediului.
Dintre acetia cei mai importani sunt:
1. Cantitile enorme de petrol brut, care polueaz solul i apele n urma numeroaselor accidente, ce au loc n timpul transportrii lui de la locul de extragere
spre rafinrii.
2. Oxidul de carbon (II) (,,gaz de cahl), ce se formeaz la arderea incomplet
a diferitor tipuri de combustibil. Oxidul de carbon formeaz compui stabili cu
hemoglobina sngelui, exercitnd o aciune toxic asupra organismelor vii. Aflarea
omului ntr-o ncpere nchis, n care concentraia acestui gaz constituie 10%,
timp de 2 min., este mortal.
3. Oxizii de azot i sulf, ce nimeresc n aer n urma arderii combustibilului
obinut din surse naturale. Din aceast cauz ei sunt considerai poluani primari
ai atmosferei. Compuii azotului i sulfului sunt prezeni n calitate de impuriti
n majoritatea tipurilor de combustibil ce conin hidrocarburi. Interacionnd cu
oxigenul din aer, ei formeaz oxizi acizi (SO2, SO3, NxOy), ce conduc la poluarea
dubl a mediului. n primul rnd, dizolvndu-se n ap, ei conduc la formarea
acizilor, prin urmare produc ploile acide (fig. 2.50). n al doilea rnd, aceti oxizi,
la aciunea razelor ultraviolete solare, interacioneaz cu hidrocarburile din aer
(aruncate n atmosfer n urma arderii incomplete a lor n motoarele cu ardere
intern), formnd un strat de aer intens poluat smogul1.
n aceste procese particip radicali ai oxigenului, ce iniiaz reacii nlnuite:

NO2 NO + O
Radicalul format, interacionnd cu molecula oxigenului,
formeaz molecula de ozon:
O + O2
O3
Ozonul este un gaz toxic att pentru animale, ct i pentru
plante. Este un poluant secundar al atmosferei. n lipsa hidro
carburilor n atmosfer, ozonul interacioneaz cu oxidul de
azot (II), formnd oxid de azot (IV):
NO + O3
NO2+ O2
Fg. 2.50. Efectul ploilor
acide.

1 Smog cea persistent ce conine poluani n concentraii peste limitele


admise sau aer puternic poluat cu transparen redus, care stagneaz ntr-o zon
mai multe zile n ir.

117

Capitolul_2_CS3.indd 117

05.06.2014 14:06:50

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Astfel, n acest ciclu nchis


coninutul oxidului de azot (IV)
n atmosfer se menine constant.
Oxizi de azot,
Radiaie
Dac, ns, n atmosfer sunt
hidrocarburi
ultraviolet,vapori
prezente hidrocarburi, ciclul se
de ap, O
Smog
ntrerupe: ozonul interacioneaz
cu alchenele, formnd radicali
organici, care apoi interacionnd
Ozon,
cu oxizii de azot dau aldehide i
aldehide,
nitroderivai ai alcanilor.
nitrocompui,
praf
Ca i ozonul, aceste substane
prezint poluani secundari ce
alctuiesc smogul (fig.2.51).
4.Particulele solide de carFig. 2.51. Formarea smogului.
bon (funinginea), ce nimeresc n
atmosfer n urma arderii incomplete a combustibilului. Ele, de asemenea, intr
n componena smogului.
5.Compuii plumbului, ce produc poluarea atmosferic ca rezultat al utilizrii
tetraetilplumbului Pb(C2H5)4 n calitate de adaos antidetonator la benzinele cu
cifra octanic joas. Plumbul i compuii lui sunt foarte toxici. Nimerind n organele
respiratorii sau n produsele alimentare i avnd proprietatea de a se acumula n
organism, ei atac sistemul nervos central. Cea mai mare parte din aceste gaze sunt
concentrate n zonele urbane, unde coninutul plumbului n aer, n apele de ploaie
i n produsele agricole este mai nalt dect cel admisibil. Organizaiile naionale
i internaionale lanseaz cerine dure n vederea proteciei mediului.
Soluii de protecie a mediului ambiant de aciunea poluanilor
Diversitatea poluanilor atmosferei, apelor i ai solului necesit corespunztor
i o diversitate de metode de combatere a efectelor lor nocive.
Astfel, au fost stabilite norme sanitare de proiectare a ntreprinderilor industri
ale, menite s reduc poluarea aerului prin deeurile eliminate n atmosfer, ela
borate instalaii speciale pentru absorbirea deeurilor industriale. Pentru captarea
cenuii i funinginii se aplic sisteme uscate (electrofiltre, filtre cu jaluzele, baterii
de cicloane) i umede (pnze de ap). Aplicarea lor reduce considerabil gradul de
poluare a aerului cu particule solide de diverse substane.
Combaterea poluanilor gazoi necesit instalaii mult mai complicate. De ace
ea, pentru a reduce la minimum cantitatea de gaze toxice degajate n atmosfer,
se recomand utilizarea carburanilor ce produc mai puin fum n timpul arderii
sau care ard complet.
Electrificarea i gazificarea ntreprinderilor industriale, de asemenea, contribuie
la reducerea polurii mediului.
Pentru a evita intoxicarea cu gaze de eapament, se recomand construirea
drumurilor i oselelor n afara localitilor i crearea zonelor verzi de protecie.
Poluani primari
ai atmosferei

tiai c ...

Un grunte de uraniu238 produce o cantitate de energie termic echivalent cu cea degajat


la arderea a 2,7 tone de crbune sau 1,9 tone de petrol.

118

Capitolul_2_CS3.indd 118

05.06.2014 14:06:51

Hidrocarburi
Introducere

2.4.4.*

Probleme de calcul la tema


Surse naturale de hidrocarburi

Problema 1
Ce volum de aer este necesar pentru arderea a 5 m3 de amestec gazos care con
ine 65% metan, 15% etan, 10% propan, 5% butan i 5% azot (dup volum)? Partea
de volum a oxigenului n aer este de 21%.
Se d:
Rezolvare:
Vam. = 5m3
1. Se scriu ecuaiile reaciilor de ardere a fiecrui gaz din amestec:
(CH4) = 65%
CH4 + 2O2
CO2 + 2H2O
(1)
(C2H6) = 15%
(C3H8) = 10%
2CO2 + 3H2O
(2)
C2H6 + 3,5O2
(C4H10) = 5%
3CO2 + 4H2O
(3)
C3H8 + 5O2
(N2) = 5%
4CO2 +5H2O
(4)
C4H10 + 6,5O2
(O2) = 21%

2. Se calculeaz volumele gazelor din 5 m3 de amestec, aplicnd relaia:


V(aer) - ?
V(gaz)
.V
. 100%, de unde V(gaz) = (gaz) amestec
(gaz) =
V(amestec)
100%
65 . 5
15 . 5
10 . 5
= 3,25 m3; V(C2H6) =
= 0,75 m3; V(C3H8) =
= 0,5 m3;
V(CH4) =
100
100
100
5.5
5.5
= 0,25 m3; V(N2) =
= 0,25 m3.
V(C4H10) =
100
100

3. Se calculeaz volumul de oxigen necesar arderii fiecrui volum de gaz din ames
tec conform ecuaiilor reaciilor (1-4).
Din ecuaia (1) rezult:
1V(CH4) consum 2V(O2)

V1(O2) =

3,25 m3 V1(O2)

3,25 . 2V(O2)
= 3,25 m2 . 2 = 6,5 m3
1V(CH4)

n mod analog, din ecuaiile reaciilor (2), (3), (4) rezult:


V(2)(O2) = 0,75 m3 . 3,5 = 2,63 m3, V(3)(O2) = 0,5 m3 . 5 = 2,5 m3,
V(4)(O2) = 0,25 m3 . 6,5 = 1,63 m3.
4. Se calculeaz volumul total de oxigen necesar arderii:
Vt(O2) = V(1)(O2) + V(2)(O2) + V(3)(O2) + V(4)(O2);
Vt(O2) = (6,5 + 2,63 + 2,5 +1,63) m3 = 13,26 m3.
5. Se calculeaz volumul de aer necesar arderii:
V(aer) =

V(O2)
;
(O2)

V(aer) =

13,26
= 63,14 m3.
0,21

R s p u n s : V(aerului) = 63,14 m3.


119

Capitolul_2_CS3.indd 119

05.06.2014 14:06:51

Hidrocarburi
Noiuni
generale de chimie organic

Problema 2
S se calculeze volumul aerului necesar pentru arderea benzinei cu masa de
0,5 kg alctuit integral din izomerii octanului.
Se d:
Rezolvare:
m(benzinei) = 0,5 kg
1. Se scrie ecuaia reaciei de ardere a amestecului de izomeri
(O2) = 21%
ai octanului:

C8H18 + 12,5 O2
8CO2 + 9H2O
V(aer) - ?
2. Se calculeaz cantitatea de substan benzin constituit din octan:

M(C8H18) = 114 g/mol; (C8H18) = 500 g : 114g/mol = 4,39 mol.


3. Se determin cantitatea de substan i volumul oxigenului necesar pentru arde
rea izomerilor din componena benzinei conform reaciei:
(O2) = 12,5 (C8H18) = 12,5 . 4,39 mol = 54,875 mol;
V(O2) = . Vm = 54,875 mol . 22,4l /mol = 1229,2 l.
4. Se calculeaz volumul aerului, dac se cunoate c partea de volum al oxigenului
din aer constituie 21%:
V(O2)
V(O2) . 100% 1229,2 l . 100%
. 100%; V(aer) =
=
= 5853,3 l sau 5,853 m3.
(O2) =
V(aer)

21%
R s p u n s : Pentru arderea a 0,5 kg benzin constituit din izomeri ai octanului sunt
necesari 5,853 m3 de aer.

Autoevaluare
1. Gazul natural conine 90% metan, 5% etan, 3% CO2 i 2% N2 (dup volum). Ce
volum de aer (c.n.) este necesar pentru arderea a 10 l de acest gaz? (R.: 94 l)
2. Ce volum de acetilen arde complet ntr-un volum de 400 m3 de oxigen (c.n.)?
(R.: 160 m3)
3. Ce volum de aer (c.n.) este necesar pentru arderea butadienei cu volumul de
15,48 l, dac partea de volum a impuritilor constituie 3%?
(R.: 393,3 l)
4. Calculeaz volumul oxigenului (c.n.) necesar pentru arderea complet a unui
amestec de eten i etin cu volumul 6,72 l (c.n.), dac raportul de volum al
hidrocarburilor este 1 : 2.
(R.: 17,92 l)
5. La arderea antracitului cu masa de 30 g s-a obinut CO2 cu volumul de 53,2 l
(c.n.). S se determine partea de mas a carbonului n crbunii de tipul antracit.
(R.: 95%)
6. n benzina folosit pentru automobile partea de mas a izomerilor heptanului
alctuiete 80%, iar a izomerilor octanului 20%. Ce volum de oxigen (c.n.)
este necesar pentru arderea a 30 kg de aceast benzin?
(R.: 73,9 m3)
Activitate n echip Indicai regiunea cea
mai bogat n petrol, utiliznd datele din
figura 2.52.
Fig. 2.52. Distribuia regional a
rezervelor de petrol.

120

Capitolul_2_CS3.indd 120

05.06.2014 14:06:51

Hidrocarburi
Introducere

2.4.5.*

EVALUARE SUMATIV

1. Explic:
Profil real
a) deosebirea dintre noiunile: distilarea i cracarea petrolului;
b) care dintre hidrocarburile: C3H8; C4H6; C6H6; C6H12 se vor supune reaciilor
de eliminare (dehidrogenare), clorurare, hidrogenare. Scrie schemele reaciilor
i numete produsele de reacie.
2. Selecteaz i completeaz tabelul de mai jos cu formulele substanelor, indi
cnd denumirile lor:

a)
d)

b)
e)

g)

c)
f)

h)

i)

3. Indic pentru care dintre hidrocarburi sunt caracteristice reaciile enumerate n


tabelul de mai jos (indic cu + sau cu ).
Reacia

Alcani

Saturate
Cicloalcani

Alchene

Nesaturate
Alcadiene

Alchine

Aromatice

Substituie
Adiie
Eliminare
Oxidare
Polimerizare
Ardere

4. Indic cum poate fi obinut:


a) benzen din carbur de calciu;
b) nitrobenzen din metan.
5. Scrie ecuaiile reaciilor urmtoarelor transformri, indicnd condiiile reaciilor:
CH4
C2H2
C6H6
C6H5CH3

CH3Cl
C2H6
C2H4
C2H2
6. Scrie formulele de structur ale urmtorilor compui:
a) 1,4-dietilbenzen;
b) izopropilbenzen;
c) 1-etil-2-metilbenzen;
d) 1,4-diclorobenzen.
7. Rezolv:
A. Ce alchen conine 85, 71% carbon i are densitatea n raport cu aerul 1,94?
(R.: C4H8)
B. Din acetilen cu volumul 3,36 l (c. n.) s-a obinut benzen. Determin masa
bromobenzenului care se va obine la bromurarea benzenului.
(R.: 7,85 g)
121

Capitolul_2_CS3.indd 121

05.06.2014 14:06:51

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Compartimentul

Derivai ai hidrocarburilor

Br

NH 22
rthelot
M. B e
M. Kucerov
Prin nlocuirea unuia sau a mai multor atomi de hidrogen n molecula hidro
carbuirilor cu atomi sau grupe de atomi, formate din alte elemente dect carbonul
(numite grupe funcionale), se obin derivai ai hidrocarburilor care formeaz
clase de compui organici. Grupele funcionale constituie, de fapt, centrii de re
activitate chimic ai moleculelor.
Denumirea clasei
de compui

Caracteristici

Formula general

Alcooli

Derivai ai hidrocarburilor saturate, a cror molecul


conine una sau mai multe grupe hidroxil (OH).

ROH

Fenoli

Derivai ai benzenului, ce conin cel puin o grup hidroxil, legat de inelul aromatic.

ArOH

Amine

Compui organici, a cror molecul conine una sau mai


multe grupe amino (NH2).

RNH2, R2NH, R3N

*Aldehide

Derivai ai hidrocarburilor cu oxigen, a cror molecul


conine grupa aldehidic (CHO).

*Acizi
carboxilici
*Esteri

O
O
Derivai ai hidrocarburilor, a cror molecul conine O
grupa carbonil ( C=O), legat de doi radicali R sau Ar. RCR; ArCR; ArCAr
O
O
Derivai ai hidrocarburilor, a cror molecul conine
=
RCOH; ArC
cel puin o grup carboxil (COOH).
OH
=

*Cetone

O
O
RC = ; ArC =
H
H

O
O
Derivai ai acizilor carboxilici, a cror molecul conine
=
=
RC
; ArC
grupa esteric (COO), legat de doi radicali R sau Ar.
OR
OR

Subcompetene:
Dup studierea acestui compartiment vei fi capabil:
S clasifici i s denumeti derivaii hidrocarburilor.
S interpretezi comportamentul chimic al compuilor organici n funcie de grupa lor
funcional.
S aplici algoritmii necesari pentru rezolvarea unor tipuri de probleme de calcul.
S explici domeniile de utilizare a compuilor studiai.
S indici legtura genetic dintre hidrocarburi, alcooli, amine, *aldehide, *acizi carboxilici i *esteri.
122

Capitolul_3_CS3.indd 122

05.06.2014 14:06:39

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.1.

Compui hidroxilici

Ce se numete grup funcional?


Ce compui care conin grup funcional cunoti deja?

Definiie. Clasificare
Compuii hidroxilici sunt compuii organici ce deriv de
la hidrocarburi, prin nlocuirea unui sau mai multor atomi
de hidrogen cu grupa funcional hidroxil (OH).

Fig 3.1. Clasificarea

compuilor hidroxilici.

n funcie de numrul gruprilor hidroxilice, alcoolii


se mpart n:
alcooli monohidroxilici;
alcooli polihidroxilici (dioli, trioli, tetroli etc.).
Astfel, formula general a compuilor monohidroxilici
este ROH (R radical organic).
Alcoolii sunt compui a cror grup OH este legat de
un atom de carbon saturat, adic n *stare de hibridizare sp3.
*Prin urmare, alcooli se consider i compuii a cror grup
OH este legat de partea saturat a catenei unei alchene
sau de catena lateral a unei hidrocarburi aromatice. Dac
grupa OH este unit cu un atom de carbon al unui ciclu
benzenic, se obin fenoli (fig. 3.1).

3.1.1.
CH3OH
Metanol

CH3CH2OH
Etanol

Alcooli monohidroxilici saturai

Definiie. Omologie. *Clasificare


Alcoolii monohidroxilici saturai sunt compuii organici
aciclici saturai, ce conin n molecul o grup funcional
hidroxil (OH) i au formula general CnH2n+1OH sau
nH2n+2O.
Pentru ei, de asemenea, este caracteristic fenomenul
omologiei.
*n funcie de natura atomului de carbon, de care este
legat grupa OH, alcoolii se clasific n: primari, secundari
i teriari:

CH3CH2CH2OH
Propan-1-ol

CH3CH2CH2CH2OH
Butan-1-ol

Modele de proporie
ale moleculelor unor
monoalcooli.

Alcool primar

Alcool secundar

Alcool teriar

Nomenclatur. Izomerie
Denumirea sistematic a alcoolilor se formeaz de la
numele alcanului cu acelai numr de atomi de carbon cu
adugarea sufixelor: -ol (pentru alcooli monohidroxilici),
-diol (pentru alcooli dihidroxilici), -triol (pentru alcooli
trihidroxilici), anticipate de cifrele ce indic poziia
grupelor OH.
123

Capitolul_3_CS3.indd 123

05.06.2014 14:06:39

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

s Denumirea uzual se formeaz de la cuvntul alcool i de la numele radicalului


alchil, adugnd sufixul -ic (tabelul 3.1).
Izomeria alcoolilor este condiionat de poziia grupei OH i de izomeria catenei
carbonice. *Alcoolii sunt izomeri de funciune (de clas) cu eterii compui cu
formula general ROR. Eterii se obin la deshidratarea intermolecular a alcoolilor:

Alcool etilic

Eter dimetilic

Tabelul 3.1. Nomenclatura i izomeria alcoolilor


Formula
molecular

Nomenclatura
Formula de structur

CH4O
C2H6O

Tipul de izomerie

*CH3-O-CH3

C3H8O
*CH3-CH2-O-CH3

Denumirea
sistematic

s Denumirea radicofuncional

Metanol

Acool metilic

*de funciune cu
dimetil-eterul.

Etanol

Alcool etilic

) de poziie a
grupei OH;

Propan-1-ol

Dimetil-eter
Alcool propilic

Propan-2-ol
b)* de funciune
cu etil-metil-eterul. Etil-metil-eter

*Alcool izopropilic

a) de poziie a
grupei ;

Butan-1-ol

Alcool butilic

Butan-2-ol

s Alcool sec-butilc

2-Metilpropan-1-ol

s Alcool izobutilic

2-Metilpropan-2-ol

s Alcool ter-butilc

b) de caten;

C4H10O
c)*de funciune
cu dietil-eterul,
metil-propil-eterul
i izopropil-metileterul.

*Denumirea sistematic a alcoolilor cu structur mai complex se formeaz


astfel: se alege ca temelie cea mai lung caten carbonic ce conine gruparea OH;
poziia gruprii OH se precizeaz prin cel mai mic indice numeric, ea avnd prio
ritate fa de alchil, halogen i dubla legtur:

4-Metil-pentan-2-ol

3-Cloro-butan-1-ol

Prop-2-en-1-ol

124

Capitolul_3_CS3.indd 124

05.06.2014 14:06:40

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Algoritmul scrierii i denumirii sistematice a izomerilor compuilor


hidroxilici i a* izomerilor de funciune ai acestora
Exemplu: S alctuim formulele de structur ale compuilor cu compoziia
C4H10O.
R e z o l v a r e : Compusul conine un heteroatom oxigenul. Deoarece nu este
indicat clasa din care face parte compusul, se vor scrie izomerii posibili pentru
clasa alcoolilor monohidroxilici C4H9OH i pentru clasa eterilor ROR1, izomerie
condiionat de poziia heteroatomului n catena carbonic.
1

Scriem scheletul carbonic (liniar i ramificat) pentru substana cu 4 atomi de carbon


n caten:

Amplasm grupa hidroxil n fiecare schelet carbonic, obinnd astfel izomerii de


poziie ai grupei funcionale:
Butan-1-ol
Butan-2-ol
2-Metil-propan-1-ol

2-Metil-propan-2-ol

3*

Alctuim izomerii eterilor cu combinarea diferit a R i R1 (suma atomilor de carbon


fiind 4):
Metil-propil-eter

Izopropil-metil-eter

Dietil-eter

Astfel, avem 4 alcooli monohidroxilici i 3 eteri cu compoziia C4H10O.

Metode de preparare
1. H i d r a t a r e a a l c h e n e l o r conduce la obinerea alcoolilor:

CH2=CH2 + HOH

CH3CH2OH

Eten

Etanol

*Reacia are loc n prezena acidului sulfuric concentrat:


CH3CH=CH2 + HOH H SO
CH3CHCH3
Propan-2-ol OH
Propen
2

Tema 3.1. Explic de ce, pornind n mod similar de la propen,


se obine propan-2-ol, dar nu propan-1-ol.

2.* H i d r o l i z a a l c a l i n a derivailor monohalogenai


este o metod general de obinere a alcoolilor:
R X + Na OH

ROH + NaX,

unde X=Cl, Br, I

125

Capitolul_3_CS3.indd 125

05.06.2014 14:06:40

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Unii alcooli, importani din punct de vedere tehnic, se obin pe cale industrial
prin metode specifice.
*Metanolul se obine pe cale industrial pornind de la un amestec din oxid de
carbon (II) i hidrogen (gaz de sintez), care se trece la temperatura de 300350C
i 250 atm. peste un catalizator de oxizi de zinc i de crom:
CO + 2H2

CH3OH

Metanolul este o substan foarte toxic chiar i n cantiti mici. Doza de


numai 10 ml metanol provoac orbirea, iar n cantitate mai mare poate provoca
moartea.
Etanolul alimentar se obine prin fermentarea glucozei din struguri, cereale
sau cartofi, conform schemei reaciei:

C6H12O6
Glucoz

2C2H5OH + 2CO2
Etanol

Etanolul are gust arztor, iar consumat n cantiti mari este toxic.
Organizaia Mondial a Sntii claseaz alcoolul n grupa drogurilor.
Proprieti fizice
Dup cum observi din tabelul 3.2, niciun alcool nu are starea de agregare gazoas
la temperatur obinuit; alcoolii monohidroxilici saturai pn la C12 sunt lichide,
iar mai sus substane solide.
Punctele de fierbere ale alcoolilor inferiori sunt foarte nalte, comparativ cu
cele ale hidrocarburilor sau ale eterilor cu mase moleculare identice. *Proprietile
fizice specifice ale alcoolilor se datoreaz unor asocieri moleculare ntre moleculele
de alcool. Astfel, ntre atomul de hidrogen electropozitiv (+) al unei grupe
hidroxil i atomul de oxigen electronegativ (-) al altei grupe apar atracii de natur
electrostatic. n stare lichid i solid alcoolii formeaz asociaii moleculare,
compuse dintr-un numr variabil de molecule unite prin legturi de hidrogen mai
puternice dect legturile Van der Waals, dar mai slabe dect cele covalente.
n mod asemntor se realizeaz legturile de hidrogen i cu moleculele apei,
ceea ce explic cauza solubilitii alcoolilor cu masa molecular mic n ap:

Existena legturilor de hidrogen este cauza unei ridicri pronunate a punctelor


de fierbere ale alcoolilor. De exemplu: alcoolul etilic C2H5OH fierbe la +78C, iar
izomerul lui dimetil-eterul CH3OCH3 fierbe la -24C.
Legturile de hidrogen nu modific proprietile chimice ale substanelor; ele
influeneaz doar asupra anumitor proprieti fizice ale lor.
Datorit legturilor de hidrogen, alcoolii sunt mai puini volatili i au solubiliti
mai mari n ap (tabelul 3.2). La fierberea alcoolilor legturile de hidrogen se rup.
126

Capitolul_3_CS3.indd 126

05.06.2014 14:06:41

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Solubilitatea n ap scade odat cu creterea numrului de atomi de carbon n


molecul. Alcoolii monohidroxilici superiori sunt insolubili n ap. Solubilitatea
alcoolului crete odat cu creterea numrului de grupri hidroxil.
Tabelul 3.2. Constante fizice ale unor alcooli monohidroxilici
Formula de structur

*Geometria
moleculei

Temperatura, C
de topire

de fierbere

Densitatea
, g/cm3

S1, g/100 g
2 (20)

- 97

64,7

0,792

115,0

78,3

0,789

127

97,2

0,804

86

82,4

0,786

90

117,5

0,810

7,9

11,4

99,5

0,806

12,5

108

108

0,802

10,0

25,5

83

0,789

S1 - solubilitate
Problem creativ Analizeaz i compar punctele de fierbere ale izomerilor alcoolu
lui cu 4 atomi de carbon (tabelul 3.2). Trage concluzii. Construiete graficul acestei corelaii:
pe coordonata X denumirea alcoolului, pe coordonata Y temperaturile de fierbere. Ar
gumenteaz forma graficului obinut cu trinicia legturilor de hidrogen dintre molecule.
Alcoolul etilic nu poate fi separat de ap prin distilare. Etanolul fr ap, numit alcool
absolut, se obine prin fierbere cu substane chimice care se combin cu apa, de exemplu
CaO (var nestins) sau CuSO4 anhidru, apoi se distileaz.

Corelaia dintre structur, proprieti i utilizarea alcoolilor


n corelaie cu proprietile chimice ale alcoolilor i utilizarea lor este foartea divers.
Alcoolul etilic n amestec cu aerul lichid este folocit n calitate de carburant pentru
avioanele cu reacie, n medicin pentru dezinfecia instrumentelor chirurgicale
i a minilor chirurgului nainte de operaii. Etanolul utilizat n scopuri industriale
este denaturat prin amestecare cu metanol i colorani, spre a-l face imposibil pentru
buturi alcoolice. Alcoolul metilic, care se deosebete doar cu o grupare (CH2),
este foarte toxic: deoarece n organism, la aciunea enzimelor, uor se oxideaz
trecnd n aldehid formic, apoi n acid formic (substane foarte toxice care atac
celulele retinei, provocnd orbirea sau chiar moartea), ns are aplicare foarte larg
n industria chimic. Din metanol (care se obine din gazul de sintez) se produce
aldehida formic, utilizat la fabricarea maselor plastice (rini fenolformaldehidice).
127

Capitolul_3_CS3.indd 127

05.06.2014 14:06:41

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) compui hidroxilici, formula lor general, grupa funcional;
b) alcooli monohidroxilici saturai, formula lor general;
c) alcooli di- i polihidroxilici.
2. Explic:
a) clasificarea compuilor hidroxilici dup natura radicalului R din formula
general (alcooli i fenoli);
b) seria omoloag a alcoolilor monohidroxilici saturai;
c)* clasificarea alcoolilor monohidroxilici (primari, secundari, teriari);
d) nomenclatura alcoolilor monohidroxilici saturai;
e) tipurile de izomerie: de caten, de poziie a grupei OH, *de funciune.
3. Numete alcoolii cu urmtoarele formule de structur:
a) CH2 CH CH2 CH CH3;

b) CH3 CH2 CH CH3

OH
c) CH3 C CH2 CH3;
CH2
CH3

OH
d) CH3 CH C C2H5.
CH3 CH3

CH3 OH

C2H5

CH2 CH2 OH;

4. Reprezint formulele de structur ale urmtorilor alcooli:


a) propan-1-ol;
b) 2-metil-pentan-1-ol;
c) *3-etil-hexan-3-ol;
d) 2,2-dimetil-pentan-3-ol.
*Indic alcoolii primari, secundari i teriari.
5. Scrie ecuaiile reaciilor ce permit urmtoarele transformri:
a) metan metanol; b) etan etanol; c)* propan propan-2-ol.
6. Rspunde cu A, dac afirmaia este adevrat, i cu F, dac afirmaia este
fals:
A
F
a) *Legtura CO din molecula CH3OH se scindeaz mai
uor dect legtura CH din CH4.
b) *Etanolul este izomer de funciune cu eterul dietilic.
c) Alcoolul etilic este un lichid bine solubil n ap, deoarece
formeaz legturi de hidrogen cu apa.
d) Temperaturile de fierbere nalte ale alcoolilor sunt deter
minate de prezena legturilor de hidrogen dintre molecule.
e) *Legturile de hidrogen modific proprietile chimice
ale substanelor.
7. Rezolv:
Ce cantitate de fructe ce conin 28% glucoz este necesar pentru a obine 2 l
etanol de 40% (r = 1,02 g/cm3)?
(R.: 5701,86 g)
128

Capitolul_3_CS3.indd 128

05.06.2014 14:06:41

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.1.2.

Proprietile chimice ale alcoolilor

Proprietile chimice ale alcoolilor sunt determinate de prezena grupei OH


i se manifest prin reacii nsoite de substituia hidrogenului din grupa OH
(scindarea legturii OH).
1. R e a c i a a l c o o l i l o r c u metale active (K, Na) determin proprietile
slab acide ale alcoolilor, conducnd la sruri numite alcoolai sau alcoxizi (metoxid
CH3O, etoxid C2H5O) i la eliminare de hidrogen:
2CH3CH2ONa + H2

2CH3CH2OH + 2Na

Etoxid de sodiu

Aceast reacie este un test pentru determinarea prezenei alcoolilor ntr-un amestec
de ali compui organici (n absena acizilor carboxilici i a fenolului).
Alcoolaii se supun uor hidrolizei n prezena doar a urmelor de ap cu formarea
hidroxidului metalului respectiv i a alcoolului din care s-a format:
CH3CH2ONa + HOH

CH3CH2OH + NaOH

Aceast reacie denot c alcoolii au proprieti acide mai slab pronunate dect
apa.
2. D e s h i d r a t a r e a (e l i m i n a r e a a p e i ) are loc la nclzire cu H2SO4
i n funcie de condiiile procesului poate decurge n dou moduri:
a) prin deshidratare intramolecular cu formare de alchene;
b) prin deshidratare intermolecular cu formare de eteri.
Etanolul, prin deshidratare n prezena excesului de acid sulfuric la temperatur
nalt (160170C), formeaz preferenial eten:
CH3CH2OH

H2C=CH2 + H2O

Etanol

Eten

*n exces de alcool i la temperatura de 140C, eliminarea apei are loc


intermolecular, rezultnd eter dietilic (dietil-eter):

Eterii sunt substane lichide volatile, cu miros caracteristic, uor inflamabile.


3. O x i d a r e a a l c o o l i l o r decurge diferit, n funcie de condiiile de reacie.
*Alcoolii se pot oxida pn la compui carbonilici (aldehide sau cetone) ori pn la acizi
carboxilici (oxidare parial), uneori chiar pn la oxid de carbon (IV) i ap (ardere):
[O]

[O]

[O]

Aldehide
Acizi carboxilici
CO2 + H2O.
Alcooli
Alcoolii primari se oxideaz mai uor ca cei secundari, iar cei secundari mai
uor ca cei teriari.
a)* oxidarea parial.
Oxidarea blnd a alcoolilor primari poate fi efectuat cu oxidul de cupru, obinut
pe spirala de cupru prin nclzirea ei n flacra arztorului. n urma reaciei se obin
aldehide:
129

Capitolul_3_CS3.indd 129

05.06.2014 14:06:41

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

H
CH3-CH-O-H + CuO

tC

Etanol

CH3-CH=O+H2O+Cu
Aldehid acetic

*Oxidarea blnd a alcoolilor primari pn la aldehide, care pot trece n acizi


carboxilici cu acelai numr de atomi de carbon, poate fi efectuat i cu amestec
de K2Cr2O7 i H2SO4 (amestec cromic). n realitate oxidarea alcoolului decurge n
dou etape: la prima se formeaz aldehida, care apoi trece uor n acid:

Fig 3.2. Principiul


funcionrii alcooltestului.

Fig 3.3. Vinurile conin


10-12% alcool.

Culoarea iniial a amestecului cromic este portoca


lie. n urma oxidrii alcoolului culoarea soluiei devine
verde (culoarea ionilor Cr3+). Schimbarea evident a
culorii n timpul acestei reacii se folosete la depistarea
alcoolului (alcooltestul) n aerul expirat de conductorii
auto (fig.3.2).
b) oxidarea total (ardere).
Alcoolii ard complet cu flacr slab vizibil (albstruie)
cu degajare de cldur:
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O + Q
Alcoolii inferiori se utilizeaz n unele ri n calitate de
combustibil pentru automobile.
Alcoolul etilic se poate oxida sub aciunea oxigenului din aer,
n prezena anumitor enzime sau bacterii. Fenomenul acesta se
ntlnete n natur: alcoolul prezent n vin se oxideaz pn la
acid acetic (oetirea vinului), (fig.3.3):
O
alcooloxidaz
CH3-CH2-OH + O2
(enzim)

Experiment demonstrativ

Fig 3.4. Oxidarea


alcoolilor primari.

CH3-C

OH

+ H2O

*Oxidarea alcoolilor primari

a) cu oxidul de cupru (II)


1. nclzete la flacra arztorului o spiral de cupru pn se acoper
cu un strat negru de oxid de cupru (CuO).
2. Introdu spirala fierbinte ntr-o eprubet ce conine 23 ml de alcool
etilic (fig. 3.4 ).
3. Observ dispariia culorii negre a oxidului de cupru i apariia culorii
roiatice a cuprului metalic (Cu).
b) cu amestec cromic (K2Cr2O7 i H2SO4)
1. Toarn ntr-o eprubet 1 ml de soluie 10% de K2Cr2O7, apoi adaug
0,5 ml de H2SO4 concentrat.
2. Adaug la soluia de bicromat de potasiu acidulat (culoare portocalie)
cteva picturi de alcool etilic.
3. Agit coninutul eprubetei, constat trecerea culorii portocalii n
verde (ionii de Cr3+) i mirosul aldehidei (mere verzi).
130

Capitolul_3_CS3.indd 130

05.06.2014 14:06:42

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Alcooli mai importani i utilizarea lor


Metanolul este un bun dizolvant pentru rini, grsimi i unii colorani.
Etanolul se folosete n industria chimic i farmaceutic, la obinerea eterului
etilic i a esterilor, la conservarea preparatelor anatomice, n parfumerie.
Mari cantiti de alcool etilic se consum la obinerea butadienei (schema 3.1).
Schema 3.1. Utilizarea etanolului
Acid acetic

Acetaldehid

Industria
alimentar

ETAN O L

Medicamente

Combustibil

Produse
cosmetice

Dizolvant
Cauciuc
butadienstirenic

Cloropren,
cauciuc
butadienic

Aciunile fiziologice nocive ale alcoolilor


Unele documente istorice denot c buturile obinute n urma fermentrii
diferitor substane sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri, via-de-vie fiind
principala surs de buturi alcoolice.
Consumat n cantiti moderate, alcoolul este un stimulent, n timp ce con
sumul lui n exces constituie un factor nociv asupra sntii omului. Efectele
negative ale buturilor alcoolice asupra organismului uman au fost studiate
de un ir de savani fiziologi, chimiti i medici. Rezultatele cercetrilor au
constatat o relaie strns ntre alcoolism i tumorile localizate n cavitatea
bucal, laringe, esofag, ficat i plmni.
Datele statistice denot c alcoolismul prezint a treia cauz a mortalitii
dup bolile cardiovasculare i cancer.
Buturile alcoolice consumate frecvent i n doze mari afecteaz grav orga
nismul uman, n special organele interne. Ele pot produce dereglri serioase
ale funciei ficatului, pancreasului, stomacului, rinichilor etc. Dei nu este
considerat drog, alcoolul poate provoca dependen psihic, uneori i fizic.
Orice exces de alcool favorizeaz distrugerea substanei cenuii a creierului
(neuronilor), care nu regenereaz, i n consecin omul acuz tulburri de
memorie, i pierde capacitile intelectuale sau chiar i cele mintale.
tiai c ...

0,33 l de bere (4% alcool), 0,01 l rachiu (38% alcool) i 0,125 l vin (11% alcool) au aceeai
aciune nefast asupra organismului uman.

131

Capitolul_3_CS3.indd 131

05.06.2014 14:06:42

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) aciditate (acizi minerali);
b) aciditatea alcoolilor (R-OH);
c) alcoolai.
2. Explic:
a) care sunt reaciile chimice ce pun n eviden c proprietile acide ale alco
olilor sunt mai slab pronunate dect cele ale apei;
b) *ce sunt esterii i cum se formeaz ei;
c) reaciile de deshidratare intra- i *intermolecular pe exemplul propan-2-olului.
3.* Alege formula ce corespunde denumirii 2,3,4-trimetilpentan-3-ol:
CH3 CH3 CH3
a) CH3 CH CH CH3;
CH3 OH

4. Scrie:

b) CH3 CH C CH CH3;
OH

c) CH3 CH CH CH CH3.
C2H5 OH C2H5

a) ecuaiile chimice care denot proprietile chimice ale propan-1-olului (des


hidratare, oxidare, ardere);
b) ecuaiile reaciilor alcoolului etilic (dac au loc) cu: NaOH, H2, Na, Cu(OH)2.
5. Alege rspunsul corect:
A. La oxidarea alcoolilor primari se formeaz aldehide/cetone.
B. Etanolul arde n aer cu o flacr luminoas cu degajare de cldur/ nu arde n
aer.
C. La arderea a 32 g de metanol se consum un volum de oxigen egal cu:
a) 11,2 l;
b) 22,4 l;
c) 33,6 l;
d) 42 l.
6. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) La deshidratarea etanolului intramolecular se obine ................ i intermolecular
.......
b) La interaciunea alcoolului metilic cu sodiul metalic se degaj ................. i se
formeaz ................. .
c) Domeniile de utilizare a metanolului i etanolului sunt ..................... .
7. Scrie ecuaiile reaciilor din transformrile:
carbur de calciu etin eten etanol *eter dietilic.
8. Rezolv:
A. Soluia de alcool etilic n benzen cu masa 115 g a interacionat cu sodiul metalic
i s-a degajat un volum de hidrogen egal cu 6,72 l (c.n.). S se calculeze partea de
mas a alcoolului din soluie.
(R.:24%)
B. S se calculeze volumul hidrogenului (c.n.) care se degaj la interaciunea a
6,9 g de sodiu metalic cu 16 g de metanol absolut (fr ap).
(R.: 3,36 l)
132

Capitolul_3_CS3.indd 132

05.06.2014 14:06:42

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.1.3.

Alcooli polihidroxilici saturai

Definiie, structur*, nomenclatur*


Compuii organici care deriv de la hidrocarburi saturate, prin nlocuirea a doi
sau a mai multor atomi de hidrogen, de la diferii atomi de carbon, cu grupe
funcionale OH, se numesc alcooli polihidroxilici.
Alcoolii care conin n molecul dou grupe hidroxil se
CH2 CH CH2
numesc dioli sau glicoli. Primul reprezentant al lor este diolul
|
|
|
cu doi atomi de carbon.
OH OH OH
s Compuii hidroxilici cu dou sau trei grupe hidroxil
a
la acelai atom de carbon sunt instabili i trec n aldehide,
cetone sau acizi carboxilici:
;

Fig 3.5. Glicerol:

a formula de structur;
b model de proporie.

Etan-1,1-diol

Acetaldehid

Etan-1,1,1-triol

Propan-2,2-diol

Aceton

Acid acetic

Dup poziia grupelor OH, diolii pot fi: geminali (instabili), vicinali (1,2) i
disjunci (1,3; 1,4 etc.) (tabelul 3.3). Dintre compuii hidroxilici care conin mai
mult de dou grupe hidroxil n molecul face parte i glicerolul (fig. 3.5).
Denumirea sistematic a alcoolilor polihidroxilici se formeaz de la denumirea
alcanului cu numrul respectiv de atomi de carbon, urmat de cifrele ce indic
poziiile grupelor OH i prefixele di-, tri-, tetra- etc., i sufixul -ol.
s Denumirea nesistematic a diolilor provine de la denumirea nesistematic
a alchenei corespunztoare la care se adaug cuvntul glicol, specificnd poziia
relativ a grupelor OH prin literele , , etc. (tabelul 3.3).
Tabelul 3.3. Nomenclatura i unele constante fizice
ale alcoolilor polihidroxilici
Nomenclatura
Formula

Denumirea
sistematic
Etan-1,2-diol

s Denumirea

nesistematic

s Etilenglicol

Solubilitatea
Temperatura
n ap, 25
de fierbere,
(g/100 g)
197

Propan-1,2-diol

s -Propilenglicol

187

Propan-1,3-diol

s -Propilenglicol

215

Propan-1,2,3-triol

Glicerol

290

133

Capitolul_3_CS3.indd 133

05.06.2014 14:06:42

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Etilenglicolul i glicerolul
Metode de sintez
Unele metode de preparare a alcoolilor polihidroxilici sunt asemntoare cu
cele ale alcoolilor monohidroxilici.
1. *H i d r o l i z a cu soluie apoas de NaOH a derivailor dihalogenai
vicinali:

1,2-Dibromoetan

Etan-1,2-diol
(etilenglicol)

n mod similar se obine i propan-1,2,3-triolul:


Cl

Cl Cl

+3NaOH
+3NaCl

OH OH OH
Propan-1,2,3-triol
(glicerol)

1,2,3-Tricloropropan

2. *O x i d a r e a blnd a alchenelor conduce la dioli:


+HOH + [O]

3. s S i n t e z a industrial a propan-1,2,3-triolului (glicerolul) ncepe de la


propen (care se obine din gazele de cracare) i const n transformarea ei succesiv
n glicerol:

3-Cloro-prop-1-en
(Cl2+H2O)

Exist i alte metode industriale de obinere n care este evitat etapa cu clor,
acesta fiind toxic.
Cele mai mari cantiti de glicerol se obin, ns, prin saponificarea grsimilor.
Proprieti fizice
Odat cu creterea numrului de grupe hidroxil dispare mirosul caracteristic
alcoolilor monohidroxilici saturai, apare gustul dulce i scade toxicitatea.
Etilenglicolul i glicerolul sunt lichide incolore cu viscozitate mare. Datorit
prezenei mai multor grupe OH, prin urmare i a asocierii moleculare mai
pronunate, crete temperatura de fierbere a poliolilor, care sunt mai solubili n
ap dect alcoolii monohidroxilici (tabelul 3.3).
134

Capitolul_3_CS3.indd 134

05.06.2014 14:06:43

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Proprieti chimice
Care sunt proprietile chimice ale alcoolilor monohidroxilici saturai?

Alcoolii polihidroxilici manifest proprieti chimice asemntoare cu alcoolii


monohidroxilici. Grupele hidroxil din dioli i polioli pot reaciona independent sau
mpreun. Astfel se obin amestecuri de produse, formate din derivai mono- sau
polisubstituii, rezultate din reaciile cu metalele active (Na), cu acizii anorganici
(HNO3) i cu acizii carboxilici.
Tema 3.2. Scrie produsele (A,B) ce se obin n reaciile de mai jos:

n mod analog decurg i reaciile cu glicerolul.


Tema 3.3. Scrie schema reaciei glicerolului cu sodiul metalic.

*Reacia cu Cu(OH)2. Ca urmare a influenei reciproce a grupelor hidroxil din


molecul, crete i aciditatea diolilor i triolilor (fiecare grup OH este influenat
de grupa OH vecin, ca rezultat legatura OH este polarizat i atomii de hidrogen
devin mai mobili). De aceea, spre deosebire de alcoolii monohidroxilici, poliolii
reacioneaz cu hidroxidul de cupru (II), formnd combinaii de culoare albastr:

Aceast reacie este specific clasei alcoolilor di- i polihidroxilici cu grupe OH


vicinale i servete la testarea lor.
s E l i m i n a r e a a p e i i n t r a m o l e c u l a r din etilenglicol se produce
uor, cu formarea produsului intermediar nestabil etenolul, care trece n etanal:

Experiment demonstrativ

Reacia caracteristic pentru di- i polioli


1. Prepar hidroxid de cupru, adugnd la soluia de sulfat de cupru (45 ml) soluie de
hidroxid de sodiu pn la sedimentarea hidroxidului de cupru.
2. Agit precipitatul obinut i toarn amestecul n dou eprubete n cantiti egale.
3. Adaug glicerol n una din eprubete i agit coninutul ei pn dispare precipitatul i apare
culoarea albastru intens. Coninutul celei de-a doua eprubete se pstreaz ca etalon.
4. Compar culoarea soluiilor din cele dou eprubete.
5. Adaug n eprubeta cu glicerat de cupru(II) cteva picturi de soluie de HCl (10%).
6. Scrie schemele reaciilor respective, descriind cele observate.
135

Capitolul_3_CS3.indd 135

05.06.2014 14:06:43

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

*Glicerolul interacioneaz cu acidul azotic n prezena H2SO4 (conc.), n


consecin obinndu-se trinitrat de glicerol, care este un ester al acidului azotic
i al glicerolului:

Glicerol

Acid azotic

Trinitrat de glicerol

s Trinitratul de glicerol este un lichid, care explodeaz adesea spontan cu


eliminare de produse gazoase:

4C3H5(ONO2)3 6N2 + 12 CO2 + O2 + 10 H2O


Trinitroglicerolul este componenta de baz a dinamitei, fiind obinut
pentru prima dat, n 1847, de chimistul italian A. Sobrero. Mai trziu, Alfred
Nobel descoper c la combinarea nitroglicerolului lichid cu dioxidul de siliciu
poros (kieselguhr) se formeaz o past, care este n continuare exploziv, dar
mult mai sigur de manipulat. El numete noul produs dinamit. n 1867,
A. Nobel i breveteaz invenia.
Utilizarea etilenglicolului i glicerolului
Etilenglicolul are utilizare larg ca anticongelant (,,antigel) n radiatoarele
motoarelor, n diferite sinteze organice. De asemenea, se folosete la producerea
fibrelor lavsan, celofanului, emulgatorilor. Este foarte toxic.
Glicerolul (glicerina) intr n componena grsimilor. Are numeroase utilizri.
Cantiti mari se folosesc la obinerea trinitroglicerolului (dinamitei) i a unor
materiale plastice, n farmaceutic i n cosmetic, n industria cauciucului, la
nmuierea esturilor i a pieilor. Soluiile diluate de trinitrat de glicerol se utilizeaz
n medicin n calitate de vasodilatatoare.
Schema 3.2. Utilizrile etilenglicolului i glicerolului
Industria
textil

Produse
farmaceutice

Dinamit

Industria
pielriei

ETILENGLICOL
GLICEROL

Produse
cosmetice

Fibre lavsan

Celofan

Emulgatori

Tema 3.4. Descrie domeniile de utilizare ale etilenglicolului i glicerolului, folosind


schema 3.2.

tiai c ...

Alfred Nobel (1833-1896), inginer i inventator suedez, este considerat


inventatorul dinamitei, fapt pentru care a fost menionat cu numeroase distincii i
a ctigat importante fonduri. A creat Fundaia Nobel n cadrul Academiei Regale
de tiine a Suediei i a instituit Premiul Nobel ce se acord anual, ncepnd
din 1901, pentru realizri remarcabile n domeniul fizicii, chimiei, fiziologiei i
medicinei, literaturii, precum i pentru activitatea de promovare a pcii n lume,
iar din 1968 i pentru lucrri n domeniul tiinelor economice.

136

Capitolul_3_CS3.indd 136

05.06.2014 14:06:44

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) alcooli di- i trihidroxilici;
b) s dioli vicinali i disjunci;
c) s dioli i trioli geminali.
2. Explic:
a) cum se formeaz denumirea sistematic a alcoolilor polihidroxilici;
b) *prin ce se manifest influena reciproc a grupelor hidroxil n polialcooli;
c) *care este diferena dintre un alcool teriar i un triol; D exemple;
d) *de ce alcoolii monohidroxilici saturai nu reacioneaz cu hidroxidul de cupru
(II) i hidroxidul de sodiu, spre deosebire de di- i trioli;
3. *Aranjeaz n ordinea creterii aciditii urmtorii compui hidroxilici: etilen
glicol, glicerol, etanol, 2-metil-propan-2-ol.
4. *Asociaz numrul de ordine al reactivilor cu cel puin dou litere ce marcheaz
substanele cu care vor reaciona:
1. Ap de brom
a) etan
b) eten
2. Cu(OH)2
c) etanol
3. Ag2O (soluie amoniacal)
4. Na
d) etan-1,2-diol

e) etin
5. Scrie succesiunea ecuaiilor reaciilor ce permit urmtoarele transformri:
a) etanol etan-1,2-diol;
b) butan-2-ol butan-2,3-diol.
6. Scrie ecuaiile reaciilor:
a)* glicerolului cu urmtorii reageni: a) Na; b) acid azotic; c) Cu(OH)2;
b) cu ajutorul crora pot fi realizate urmtoarele transformri:

A)
B)

Cl

Cl

7. Rezolv:
A. *Ce volum de hidrogen (c.n.) se elimin la interaciunea a 40 g de glicerol cu
sodiu metalic cu masa 40 g?
(R.: 14,5 l )
B. *La nitrarea glicerolului cu masa 55,2 g se obine trinitrat de glicerol. S se calculeze
masa produsului reaciei.

(R.: 136 g)
C. *Etilenglicolul se obine conform schemei: eten 1,2-dicloroetan etan-1,2diol. S se scrie ecuaiile reaciilor i s se calculeze masa etilenglicolului obinut
i volumul clorului folosit la clorurarea a 3,36 l (c.n.) de eten.

(R.: 9,3 g; 3,36 l)
137

Capitolul_3_CS3.indd 137

05.06.2014 14:06:44

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.1.4.

Fenolul
Definiie. Nomenclatur
Fenolul este compusul hidroxilic la care grupa hidroxil
OH este legat direct de un atom de carbon din inelul
aromatic (C6H5OH).
Formula de structur a fenolului, prin analogie cu benzenul,
poate fi redat astfel:
H
C

HC
HC

sau

CH

C
H

s Fenolul (C6H5OH) este primul reprezentant al seriei omoloage a fenolilor.


Omologul lui imediat superior, cu formula C7H7OH, are patru izomeri: trei dup
poziia substituenilor n nucleul aromatic (cresoli, a,b,c) i un alcool aromatic (alcool
benzilic, d) cu proprieti specifice alcoolilor:
3
4

2
5

1
6

4
5

3
6

3
2

4
1

5
6

Denumirea sistematic a omologilor fenolului se formeaz de la cuvntul fenol,


adugnd naintea lui denumirea i poziia (cu cifre) a substituentului. Numerotarea
se ncepe de la grupa OH.
Tema 3.5. s Formuleaz denumirea sistematic a crezolilor a-c.

*Structura fenolului. Ca i alcoolii, fenolul posed gruparea


, ce
conine dou legturi polare i dou perechi de electroni neparticipani la oxigen.
S-ar prea, c reactivitatea chimic a fenolului e analoag cu cea a alcoolilor. n
realitate, ns, nu este aa, deoarece cele dou perechi de electroni neparticipani
ai oxigenului se ntreptrund cu sextetul de electroni ai inelului aromatic. Ca
rezultat, are loc deplasarea electronilor de la oxigen spre inelul benzenic:

Apariia sarcinii parial pozitive (+) pe oxigen conduce la polarizarea puternic


a legturii O-H, favoriznd desprinderea protonului (disocierea). ntr-adevr, fenolii
sunt acizi mai tari dect alcoolii. Ei disociaz mai uor, de aceea fenolul mai este
numit acid carbolic:
C6H5OH + H2O
C6H5O + H3O+
Echilibrul reaciei de disociere la fenol este deplasat mai mult spre dreapta,
comparativ cu alcoolii.
tiai c ...

Aciditatea fenolului n soluii apoase este de 10 mii ori mai mare ca aciditatea apei.

138

Capitolul_3_CS3.indd 138

05.06.2014 14:06:45

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

*Metode de obinere
O surs important de obinere a fenolului i a omologilor lui
sunt gudroanele crbunilor de pmnt.
Cea mai important metod de sintez este hi d r o l i z a
h a l o g e n u r i l o r de aril ArX (metod analoag obinerii
alcoolilor din halogenuri de alchil RX) care are loc n condiii
rigide (la temperatur i presiune nalt):
C6H5Cl + NaOH

C6H5OH + NaCl

Proprieti fizice
La temperatur obinuit fenolul este o substan solid, cristalin, incolor, cu
miros ptrunztor i neplcut. El are proprieti higroscopice. Pstrarea ndelungat
a fenolului n aer este nsoit de o uoar oxidare se coloreaz n roz. Datorit
punctului jos de topire (+43C) i volatilitii, fenolul poate fi purificat prin distilare.
n ap fenolul este puin solubil, iar n solveni organici (etanol, eter dietilic, benzen)
uor solubil.
Proprieti chimice
Proprietile chimice ale fenolului sunt determinate de prezena n molecul a
grupei hidroxil i a ciclului benzenic, ce se influeneaz reciproc. Ca rezultat, are
loc o modificare reciproc a reactivitii grupei OH (n raport cu alcoolii) i a
ciclului benzenic (n raport cu benzenul).
Fenolul particip la dou tipuri de reacii.
A. Reacii ale grupei hidroxil
1. F o r m a r e a s r u r i l o r sau aciditatea fenolilor este o caracteristic a
acestei clase de compui hidroxilici.
Spre deosebire de alcooli, care sunt acizi foarte slabi (nu reacioneaz dect cu
sodiul metalic), fenolul reacioneaz i cu hidroxizii alcalini cu formare de sruri
fenolat (fenoxid de sodiu):
a) 2C6H5OH + 2Na 2C6H5ONa + H2
Fenol

Fenolat de sodiu

b) C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O


Fenol

Fenolat de sodiu

Fenoxidul de sodiu este mai stabil, comparativ cu etoxidul de sodiu: n soluii


apoase nu se hidrolizeaz att de uor ca etoxidul de sodiu.
*ns la aciunea acidului carbonic fenoxidul trece n fenol liber:
C6H5ONa + H2CO3 C6H5OH + NaHCO3
Fenolat de sodiu

Fenol

Aceast reacie denot c fenolul are proprieti acide mai slab pronunate de
ct acidul carbonic. Ea este folosit pentru identificarea i separarea fenolilor de
alcooli i de acizii carboxilici.
139

Capitolul_3_CS3.indd 139

05.06.2014 14:06:45

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

*B. Reacii ale ciclului benzenic


Ciclul benzenic al fenolului prezint, n ansamblu, proprietile chimice descrise
la tema Arene. ns prezena grupei hidroxil modific comportamentul acestuia:
grupa OH activeaz ciclul benzenic n care se afl i substituia are loc n poziiile
2,4,6 fa de acesta. Reaciile acestea decurg mult mai uor dect la benzen.
2. H a l o g e n a r e a . Prin tratarea fenolului cu ap de brom are lo decolorarea
soluiei cu formarea a 2,4,6-tribromofenolului precipitat alb cristalin:

(culoare brun)

Aceast reacie servete la determinarea calitativ i cantitativ a fenolului.


3. N i t r a r e a fenolului decurge foarte uor cu acid azotic diluat la temperatura
camerei i d un amestec de 2- i 4- nitrofenoli:

Nitrarea fenolului cu acid azotic concentrat, luat n exces, conduce la 2,4,6-tri


nitrofenol (acid picric, de la grecescul picros amar):

Nitrofenolii sunt substane de culoare galben, utilizate n calitate de colorani.


4. R e a c i i d e c u l o a r e . Fenolul formeaz cu soluia apoas de clorur de
fier (III) o culoare caracteristic (rou-violet) ce servete la recunoaterea lui.
Atenie !

Fenolul, nimerind pe piele, produce arsuri.


Experiment demonstrativ

Reacia de culoare a fenolului


1. Introdu ntr-o eprubet cteva cristale de fenol, apoi adaug 12 ml de alcool,
n care fenolul se dizolv.
2. Adaug cu pipeta la soluia obinut 12 picturi soluie clorur de fier (III)
de 5%.
3. Observ apariia culorii caracteristice (rou-violet).

tiai c ...

Acidul picric este primul colorant sintetic utilizat la vopsirea esturilor (1849); pn atunci se
utilizau doar colorani naturali.

140

Capitolul_3_CS3.indd 140

05.06.2014 14:06:45

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere
1

Utilizrile fenolilor
Fenolul este o materie prim important pentru
industria chimic organic (schema 3.3). Mari cantiti de
fenol se utilizeaz la fabricarea medicamentelor (acidului
salicilic), coloranilor, produselor cosmetice, explozivelor
(srurile acidului picric). mpreun cu formaldehida se
folosete la obinerea bachelitei (vezi pag. 169). Soluia
diluat de fenol este utilizat ca dezinfectant.
Masele plastice pe baz de rini fenolformaldehidice
(fenoplaste) au duritate i stabilitate nalt, proprieti
electro-izolatoare. Din ele se confecioneaz piese pentru
aparatele radiotehnice i se prepar aparataj pentru
laboratoarele chimice. Mari cantiti de fenol se aplic la
obinerea fibrelor sintetice (capron, neilon) i a erbicidelor
(fig. 3.6).
Fenolul este utilizat i pentru protejarea obiectelor din
lemn (mobil, icoane etc.).
Schema 3.3. Utilizarea fenolilor

Medicamente

Dezinfectani

Substane
explozive

FENOLI

Insecticide i
erbicide

Lacuri

Rini
fenolformaldehidice

Textolit
sticlos

Fig. 3.6. Utilizarea fenolului i


a derivailor lui: 1 colorani
parfumerici; 2 insecticide;
3 medicamente;
4 textolit sticlos.

Colorani

Tema 3.6. Descrie domeniile de utilizare a fenolului,


folosind schema 3.3.

Protecia mediului ambiant. innd cont de faptul c fenolii sunt substane toxice
(limita concentraiei admisibile 5mg/m3), la obinerea i utilizarea industrial a
lor este necesar s fie respectate anumite reguli de protecie a mediului ambiant.
Deversarea reziduurilor fenolice n bazinele acvatice este foarte periculoas pentru
flora microbian. Nimerind n ap, fenolul interacioneaz cu oxigenul dizolvat n
ea, ceea ce duce la pieirea faunei i florei acvatice. ntreprinderile industriale, care
neglijeaz legislaia privind protecia medului ambiant polundu-l cu deversri de
fenoli, sunt penalizate.
Unele msuri de prevenire a polurii cu fenol:
optimizarea tehnologiilor cu utilizarea fenolului;
modernizarea utilajului aplicat;
stocarea n bazine speciale a apelor reziduale fenolice;
purificarea apelor reziduale prin metode chimice i biologice.
141

Capitolul_3_CS3.indd 141

05.06.2014 14:06:46

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Influena compuilor clorurai ai fenolului


asupra sntii i calitii vieii

iu
ud a z
t
S ec
d

Fenolul este o substan foarte important pentru industria chimic, deoarece


este materia prim pentru sinteza unui ir de substane cu aciune pesticid.
De exemplu: din 2,4,5 triclorofenol se obine acidul 2,4,5triclorofenoxiacetic
(2,4,5T) care se folosete ca erbicid:
OCH2COOH
OH
Cl
Cl
ClCH2COOH . NaOH
+
- NaCl
Cl
Cl
Cl
Cl
2,4,5-triclorofenol

Acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (erbicid)

ns, s-a constatat c acest erbicid efecient n anumite condiii se poate transfor
ma ntr-o substan foarte toxic dioxina una dintre cele mai toxice substane
sintetizate:
Cl
OH Cl
Cl
Cl
Cl
O
K2CO3
+
- 2KCl, - H2O
Cl H O
Cl
O
Cl
Cl
Cl
2,4,5-triclorofenol

dioxina

Dioxina este de 100 000 de ori mai toxic dect cianura de sodiu. Alte exemple de
clorofenoli care prezint activitate fiziologic sunt:
OCH2COOH
OH
Cl
Cl
Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

2,3,4,5,6- pentaclorofenol
(fungicid)

acidul 2,4-diclorofenoxiacetic
(erbicid)

Insecticidele i erbicidele pe baz de fenol utilizate n agricultur n cantiti ex


cesive duc la poluarea mediului ambiant, producnd ulterior grave dereglri ale pro
ceselor vitale la om i animale. Din categoria substanelor cu o toxicitate deosebit de
ridicat fac parte i clorofenolii descrii.
Fenolul este o materie prim preioas i pentru industria farmaceutic. De
exemplu, la carboxilarea fenoxidului de sodiu se obine acidul salicilic, iar la acila
rea lui se obine aspirina:
OH
OH
OCOCH3
ONa
COOH
COOH
CH3COCl
+ CO2
NaOH
HCl
125oC, P
Fenol

Fenolat de sodiu

Acid salicilic

Acid acetilsalicilic (aspirina)

142

Capitolul_3_CS3.indd 142

05.06.2014 14:06:46

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Aspirina are aciune antiinflamatoare i antifebr (reduce temporar temperatura


corpului). Este medicamentul cel mai vndut n lume (cca 20 mln. kg/an).
Aspirina este o substan solid, alb, fr miros, stabil n absena umiditii.
n mediu umed sau n stomacul uman ea se hidrolizeaz cu formare de acid salicilic
i acid acetic:
COOH
COOH
OH
OCOCH3
+ H 2O

Aspirina

+ CH3COOH
Acid salicilic

Consumat n cantiti mari, fr recomandarea medicului, aspirina poate cauza


ulcer gastric, hemorogii stomacale etc. Ea trebuie administrat cu atenie, deoarece
n stomac aciditatea crete i n timp, prin folosirea repetat, poate provoca ulcerul
stomacal.
Atenie! Dac pastilele de aspirin au miros uor de oet (acid acetic), nseamn
c ele sunt hidrolizate (au termenul de utilizare depit) i nu pot fi utilizate ca me
dicament.
Unele plante n procesul de dezvoltare produc fenoli, care, de obicei, au miros
puternic caracteristic:
OH

OH

OCH3

H = O

OCH3

H2 CH = CH2

Vanilina

Eugenol (ulei de cuioare)

n ceaiul verde, n struguri, n piper se gsesc substane din clasa fenolilor cu


proprieti anticancerigene.
Problem creativ Propune o reacie chimic cu efect vizual, ce ar demonstra
prezena nucleului benzenic n molecula aspirinei. Ce reagent chimic transform cu
loarea alb a aspirinei n galben intens?
Experiment demonstrativ

Identificarea grupei fenolice n urma reaciei de hidroliz a aspirinei


(acidul acetilsalicilic)
1. ntrodu o pastil de aspirin n 5 ml de ap distilat i nclzete coninutul eprubetei
2-3 min. ntr-o baie de ap.
2. Decanteaz soluia transparent n alt eprubet.
3. Adaug n soluia obinut 2-3 picturi soluie de 5% de FeCl3 proaspt pregtit.
4. Constat apariia coloraiei violete, caracteristic grupei OH din fenol.
143

Capitolul_3_CS3.indd 143

05.06.2014 14:06:46

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunea: fenol.
2. Explic:
aciditatea fenolului ca rezultat al influenei reciproce a grupelor C6H5 i OH
din molecul.
3. *Scrie ecuaiile reaciilor de obinere a fenolului din benzen.
4. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Molecula de fenol este alctuit din grupa hidroxil i .................., ce manifest
influen .................................. .
b) *Compusul cu formula C7H7OH este ................ fenolului (C6H5OH).
c) *Mononitrofenolii se obin n urma reaciei de .................... a fenolului cu
..................... .
5. Reprezint* formulele de structur ale urmtorilor compui:
a) *4-nitrofenol;
b) 2-clorofenol;
c) 4-bromofenol;
d)* 2,4,6-trinitrofenol.
6. Scrie ecuaiile reaciilor fenolului cu urmtorii reageni:
a) Na;
b) NaOH;
c) *Br2(H2O);
d) *HNO3(concentrat).
7. Rspunde cu A (adevrat) sau F (fals) la urmtoarele afirmaii:
a) *Fenolul manifest aciditate mai pronunat ca alcoolii i
interacioneaz cu bazele alcaline.
b) Fenolul cu soluia de clorur de fier (III) formeaz o co
loraie rou-violet.
c) *La tratarea fenolului cu ap de brom se formeaz 2,4,6-
tribromofenol, precipitat alb.
d) Fenolul este o substan alb cristalin ce i schimb
culoarea la pstrare.
e) *La tratarea fenolului cu HNO3 (c) se formeaz acid picric.

8. Se dau schemele reaciilor:


a) Scrie ecuaiile reaciilor i denumete produsele A, B, C, D.


b) Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
CaC2 C2H2 C6H6 C6H5Cl *C6H5OH *C6H5ONa
9. Rezolv:
Ce volum de hidrogen (c.n.) se degaj la interaciunea excesului de sodiu cu
0,1 mol de fenol?
(R.: 1,12 l)
144

Capitolul_3_CS3.indd 144

05.06.2014 14:06:46

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.1.5.-3.1.6.

Probleme de calcul la tema


Compui hidroxilici

I. Probleme de calcul la determinarea formulei moleculare a compuilor hidroxilici dup formula general.
Problema 1

Un alcool monohidroxilic saturat conine 21,62% O. S se stabileasc formula


molecular a alcoolului.
Se d:
Rezolvare:
(O) =21,62%
1. Se scrie formula general a alcoolilor monoxidroxilici saturai:

CnH2n+1OH sau CnH2n+2O


Formula?

2. Se calculeaz masa molecular a alcoolului:


Mr(CnH2n+2O) = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18
3. Se calculeaz valoarea lui n din relaia:
m(E) . Ar(E)
1 . 16 .
1600
. 100% (O) =
100%, 21,62 =
, de unde n = 4.
(E) =
14n +18
Mr

14n+18

4. Se nlocuiete valoarea lui n n formula general a alcoolilor monoxidroxilici: C 4H9OH.


R s p u n s : Formula molecular a alcoolului este C4H9OH sau C4H10O.
*Problema 2

La arderea a 1,2 g alcool monoxidroxilic saturat secundar s-au obinut 2,64 g CO2.
S se stabileasc formula molecular i structural a alcoolului.
Se d:
m(ROH)=1,2 g
m(CO2)=2,64 g

Formula?

Rezolvare:
1. Se scrie ecuaia general de ardere a alcoolilor monoxidroxilici
saturai:
3n
CnH2n+1OH +
O2
nCO2 + (n+1)H2O
2

2. Se determin cantitatea de substan alcool i cantitatea de substan CO2:


Mr(CnH2n+1OH) = 12n + 2n + 1 + 17 = 14n + 18
Mr(CO2) = 44.
=

1,2
2,64 .
m
; (alcool) =
; (CO2) =
M
14n + 18
44n

3. Din ecuaia reaciei rezult:

(alcool) = (CO2) ;

1,2
2,64
=
, de unde n = 3.
14n + 18
44n

4. Se nlocuiete valoarea lui n n formula general:


CnH2n+1OH: C3H7OH; Formula de structur: CH3CHCH3 .
OH
Rspuns: Formula molecular este C3H7OH, iar cea de structur: CH3CH(OH)CH3.
145

Capitolul_3_CS3.indd 145

05.06.2014 14:06:47

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

II. Calcularea masei substanei iniiale dup cantitatea de substan a produsului de reacie.
Problema 3
S se calculeze masa fenolatului de potasiu ce se obine la interaciunea a 2,82 g
de fenol cu 5,6 g soluie de KOH cu partea de mas 40%.
Se d:
Rezolvare:
m (C6H5OH) = 2,82 g 1. Se calculeaz masa de KOH din soluie:
m (sol.) KOH = 5,6 g
5,6 g . 40%
.
m(subst.)
. 100%; m (KOH)= m((sol.) KOH) =
= 2,24 g.
(sol. KOH) = 40% =
100%
100%
m(sol.)

2. Se determin cantitatea de substan C6H5OH i KOH.


m (C6H5OK) ?
M (KOH) = 56 g/mol; M (C6H5OH) = 94 g/mol;

(C6H5OH) =

2,82 g
m(C6H5OH)
m(KOH) 2,24 g
= 0,04 mol.
=
= 0,03 mol; (KOH) =
=
M(C6H5OH) 94 g/mol
M(KOH) 56 g/mol

3. Se scrie ecuaia reaciei i se stabilete substana luat n exces:


C6H5OH + KOH = C6H5OK + H2O
1 mol 1 mol 1 mol
Din ecuaia reaciei rezult: (C6H5OH) = (KOH); conform calculelor efectuate
n baza datelor problemei, 0,03 mol < 0,04 mol. Prin urmare, calculele se vor efectua
pe baza fenolului, deoarece KOH este n exces.
4. Se determin cantitatea de substan i masa fenolatului de potasiu.
Conform ecuaiei reaciei:
M(C6H5OK) = 132 g/mol;
(C6H5OH) = (C6H5OK) = 0,03 mol;
m(C6H5OK) = M = 0,03 mol 132 g/mol = 3,96 g.
R s p u n s : masa fenolatului de potasiu este egal cu 3,96 g.
III. *Calcule pe baza proprietilor chimice ale compuilor hidroxilici dintr-un
amestec.
Problema 4

La tratarea unui amestec de etanol i fenol cu exces de ap de brom s-a obinut


un sediment alb cu masa 33,1 g. Aceeai mas de amestec a interacionat cu sodiu
metalic. n urma reaciei s-a degajat hidrogen cu volumul 2,24 l (c.n.). S se calculeze
masa amestecului iniial, masa etanolului i masa fenolului.
Se d:
Rezolvare:
m(precipitat) = 33,1 g Din acest amestec cu brom va interaciona doar fenolul.
V(H2) = 2,24 l
1. Se scrie ecuaia reaciei:

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr (1)


m(C2H5OH) ?
M(C6H5OH) = 94 g/mol; M(C6H2Br3OH) = 331g/mol.
m(C6H5OH) ?
2.
Se
calculeaz cantitatea de substan tribromofenol, fenol
m(amestec) ?
33,1g
i masa fenolului:
(C6H2Br3OH) =
= 0,1 mol.
331g/mol

Conform ecuaiei reaciei (1): (C6H2Br3OH) = (C6H5OH) = 0,1 mol;


m(C6H5OH) = M = 0,1 mol 94 g/mol = 9,4 g.
146

Capitolul_3_CS3.indd 146

05.06.2014 14:06:47

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3. Cu sodiul interacioneaz att fenolul, ct i etanolul, conform ecuaiilor reaciilor (2 i 3):


2C6H5OH + 2Na 2C6H5ONa + H2 (2)
2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (3)
4. Se determin cantitatea de substan hidrogen, etanol i masa etanolului:
(H2) =

V
2,24 l
=
= 0,1 mol; M(C2H5OH) = 46 g/mol.
Vm 22,4 l/mol

Din ecuaia (2) rezult c: din 2 mol C6H5OH se obine 1 mol de H2,
iar din 0,1 mol C6H5OH
0,05 mol H2.
n urma reaciei (3) se vor degaja 0,05 mol H2 (0,1 mol 0,05 mol).
Deci, (C2H5OH) = 0,1 mol; m(C2H5OH) = M = 0,1 mol 46 g/mol = 4,6 g.
R s p u n s : Masa amestecului constituie: m(C6H5OH) + m(C2H5OH) = 9,4 g +
+ 4,6 g = 14 g.

Autoevaluare
1. Scrie succesiunea de reacii chimice pentru realizarea urmtoarelor transformri:
a. metan fenol; b.* etan 2,4,6-tribromofenol.
2. Un alcool monohidroxilic secundar conine 13,34% H. S se identifice alcoolul.
(R.: C3H7OH)
3. Ce mas de etanol se va obine la hidratarea a 6,72 l de eten (c.n.)? (R.: 13,82 g)
4. Se d un amestec echimolar de alcool metilic i alcool etilic cu masa 39 kg. S se
determine partea de mas a fiecrui alcool din amestec.
(R.: 41% CH3OH; 59% C2H5OH)
5.* S se calculeze volumul de hidrogen (c.n.) ce se obine la interaciunea a 1,24 g
de etilenglicol cu 1,15 g de sodiu metalic.
(R.: 0,448 l)
6. Ce volum de soluie a fenolului n benzen cu partea de mas 9,4% i
=0,9 g/ml este necesar s interacioneze cu sodiu metalic pentru a obine
hidrogenul necesar la hidrogenarea catalitic complet a 1,12 l (c.n.) de aceti
len?
(R.: 222 ml)
7.* La tratarea a 64 g de alcool monohidroxilic saturat cu acid sulfuric la nclzire
s-au obinut 46 g de eter. S se stabileasc formula alcoolului i eterului.
(R.: CH3-O-CH3)
8.* n medicin se utilizeaz soluia alcoolic de trinitroglicerol cu partea de mas
1% n calitate de preparat care dilat vasele sangvine. S se calculeze masa de
trinitroglicerol necesar pentru obinerea acestei soluii cu masa de 1,5 kg.
(R.: 15 g)
Activitate n echip Dou echipe formate din cte 5 elevi vor scrie ecuaiile reaciilor
indicate n urmtoarele scheme de transformri, numind produsele respective (A-F):
+K

a) CH2=CH2 ? C2H5OH

+Na

H2SO4(c)
B*
140C
H2SO4(c)
; b) C 6H5Cl ?
C
170C
CH3COOH
D*
[H2SO4]
ardere
E+F

+ KOH
C6H5OH

+3Br2
+FeCl3

ardere

A
B
C*
?
E+F

147

Capitolul_3_CS3.indd 147

05.06.2014 14:06:47

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.1.7.

Amine
Aminele sunt compui organici cu azot. Atomul de azot
este direct unit cu unul sau mai muli atomi de carbon.
Definiie

NHCH3
Amin arilalifatic
(mixt)

n funcie de numrul de atomi de hidrogen substi


tuii (numrul radicalilor organici legai de azot) se dis
ting amine primare, secundare i teriare:
HNH
RNH
RNR
RNR''
H
H
H
R'''
Amoniac

Amin
primar

Amin aromatic

Clasificare

NH2

Amin alifatic

Aminele sunt derivai ai amoniacului, n care atomii


de hidrogen sunt substituii cu radicali de hidrocarbur.

CH3NH2

Amin
secundar

Amin
teriar

R, R'', R''' pot fi identici sau diferii.

Amintete-i:
La ce clas de compui ai mai ntlnit o astfel de clasificare?
Explic expresiile primar, secundar i teriar, n cazul alcoolilor, i comparle cu expresiile similare cu privire la amine.

n funcie de natura radicalului se cunosc amine alifatice, aromatice i arilalifatice.


Nomenclatura aminelor alifatice (alchilaminelor)

(CH3)3N

Denumirea aminelor primare, R-NH2, se formeaz prin


adugarea sufixului amin la numele radicalului de hidro
carbur (R).
Exemple:
CH3NH2 CH3CH2NH2 CH3CH2CH2NH2
Metilamin

Etilamin

Propilamin

*Denumirea aminelor secundare i teriare simetrice R2NH, R3N se formeaz prin


adugarea sufixului -amin i a unui prefix di-, respectiv tri-, la numele radicalului.
Exemple:
CH3NHCH3
(C2H5)2NH
(C2H5)3N
(CH3)3N
Dimetilamin

Dietilamin

Trietilamin

Trimetilamin

*Exist amine ce conin n molecul dou grupe -NH2. La baza denumirii sis
tematice a diaminelor alifatice se ia denumirea alcanului corespunztor urmat
de cifrele ce indic poziia grupelor NH2 cu adugarea prefixului di- la sufixul
-amin; n paranteze sunt indicate denumirile uzuale:
H2NCH2CH2CH2CH2NH2
Butan-1,4 - diamin (putrescein)

H2NCH2CH2CH2CH2CH2NH2
Pentan-1,5-diamin (cadaverin)

H2N(CH2)5NH2

Aceti compui pot fi privii ca hidrocarburi n care doi


atomi de hidrogen sunt nlocuii cu grupe NH2. Putrescei
na i cadaverina se formeaz din aminoacizii din proteine
la descompunerea cadavrelor.
148

Capitolul_3_CS3.indd 148

05.06.2014 14:06:48

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

*Izomeria alchilaminelor
Pentru aminele primare este caracteristic: a) izomeria de caten a scheletului
carbonic legat de grupa NH2 i b) izomeria de poziie a grupei funcionale NH2.
Tema 3.6. Scrie formulele de structur a compuilor izomeri cu compoziia C 4H11N.

Structura aminelor este asemntoare cu cea a amoniacului. n amine, ca i n


amoniac, atomul de azot formeaz trei legturi s i are o pereche de electroni ne
participani, care ocup un alt orbital. Aminele, ca i amoniacul, au structura unui
tetraedru cu azotul n centru i cu perechea de electroni neparticipani la unul din
vrfuri:
N
H

Fig. 3.7. Structura


moleculelor de: a amoniac;
b amin teriar.

Metode de obinere
1. n natur aminele alifatice se formeaz n urma proceselor de descompu
nere (putrefacie) a substanelor ce conin azot, n general, a aminoacizilor din
proteine. Astfel de procese decurg i n intestinele omului i animalelor. n plante,
de asemenea, au fost descoperite unele amine.
2. Obinerea aminelor din halogenoderivai i amoniac.
Cunoti deja c amoniacul interacioneaz cu halogenurile de hidrogen
cu formare de sruri de amoniu. Tot n acest mod amoniacul reacioneaz cu
halogenoderivaii hidrocarburilor (R-Cl) cu formare de clorur de alchilamo
niu:
+

NH3 + RCl
[NH3R]Cl
Dac amoniacul este n exces, atunci el scoate din clorura de alchilamoniu
clorura de hidrogen, formnd clorur de amoniu:
+

+NH3

RNH2 (amin primar)


[NH3R]Cl
NH Cl
*n urma reaciilor descrise se obine amin primar. n acelai mod, se obin
amine secundare, dac amina primar format reacioneaz cu nc un mol de
derivat halogenat:
+

[R 2NH2]Cl (clorur de dialchilamoniu)


RNH2 + RCl
+
+NH
R 2NH (amin secundar)
[R 2NH2]Cl
4

NH4Cl

*Analog se obine amina teriar: +

[R3NH]Cl (clorur de trialchilamoniu)


R 2NH + RCl
+

+NH3

[R3NH2]Cl
R 2N (amin teriar)
NH Cl
Practic, n urma interaciunii amoniacului cu derivaii halogenai se obine un
amestec de amine primare, secundare i teriare, care deseori se separ foarte greu.
3.* Obinerea aminelor din alcooli. Reacia unui alcool cu amoniacul are loc
la temperaturi nalte, n stare gazoas:
4

ROH + NH3

300oC
Al2O3

RNH2 + H2O

149

Capitolul_3_CS3.indd 149

05.06.2014 14:06:48

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

*4. Sinteza aminelor prin reacii de reducere a nitroderivailor. Nitroderivaii


sunt compui organici care conin n molecul grupa nitro, NO2.
Exemple: CH3NO2;
CH3CH2NO2; C6H5NO2
Nitrometan

Nitroetan

Nitrobenzen
Nitroderivaii pot fi redui pn la amine:
RNO2

6[H]

Fe+HCl

RNH2 + 2H2O

Hidrogenul necesar pentru reducere se obine din reacia acizilor cu metalele


(Zn sau Fe).
Proprietile fizice ale alchilaminelor
Aminele sunt substane cu miros neplcut; cele inferioare au miros de amoniac,
iar cele superioare miros de pete. Aminele exist n toate cele trei stri de agrega
re: gazoas, lichid sau solid, n funcie de masa molecular (tabelul 3.4).
Tabelul 3.4. Proprietile fizice ale unor amine alifatice (alchilamine)
Denumirea

Temperatura, C
de topire
de fierbere

Formula

Kb(25oC)

Metilamin

CH3NH2

92,5

6,5

Dimetilamin

(CH3)NH

96

7,4

4,4 . 104
5,2 . 104

Trimetilamin

(CH3)3N

124

3,5

6,5 . 105

Temperatura de fierbere a aminelor crete odat cu masa molecular a lor. Mo


leculele aminelor primare inferioare sunt asociate, formnd legturi de hidrogen.
Aceste legturi, ns, sunt mai slabe dect n cazul alcoolilor.
Aminele inferioare (gazoase i lichide) sunt solubile n ap, iar cele solide so
lubile doar n solveni organici.
Tema 3.7. Compar temperaturile de fierbere ale aminelor cu cele ale hidrocarburilor
i alcoolilor cu acelai numr de atomi de carbon. Formuleaz concluzii.

*Proprietile chimice
A. B a z i c i t a t e a a m i n e l o r. Deoarece aminele sunt derivai ai amonia
cului, ele vor avea proprietile bazice specifice lui. Bazicitatea unui compus se
caracterizeaz prin capacitatea lui de a lega coordinativ un proton. Amoniacul are
proprietatea de a fixa un proton la perechea de electroni neparticipani n reacia
cu apa, formnd soluii bazice:
+

NH3 + HO H
NH4 + HO
Ca i amoniacul, aminele sunt baze i n reacia cu apa, de asemenea, formeaz
ioni hidroxil, reaciile fiind reversibile:
+

R-NH2 + H-OH
R-NH3 + HO
Tria unei baze se determin cu ajutorul constantei de bazicitate (Kb) conform
relaiei:
+
Kb =

R-NH 3

OH

R-NH2

Cu ct Kb are valoare mai mare, cu att baza este mai tare (tabelul 3.4).
150

Capitolul_3_CS3.indd 150

05.06.2014 14:06:48

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Bazicitatea aminelor se apreciaz comparativ cu cea a amoniacului.


S-a constatat c aminele alifatice sunt baze mai tari decat amoniacul. Aminele
secundare alifatice sunt baze mai tari dect cele primare, iar teriare, mai slabe
dect cele secundare La aciunea acizilor minerali, aminele, ca i amoniacul,
formeaz sruri solubile n ap:
+

NH3 + HCl
NH4Cl
Clorur de amoniu
+
..

RN H2 + HCl
RNH3]Cl
Clorur de alchilamoniu
B. A r d e r e a a m i n e l o r n aer conduce la oxid de carbon (IV), ap i azot:
4C2H5NH2 + 15O2 8CO2 + 14H2O + 2N2

3.1.8.

Amine aromatice
Aminele aromatice sunt compuii n care grupa amino
(NH2) este legat direct de un atom de carbon din inelul aro
matic.
Denumirile nesistematice ale aminelor se alctuiesc pe baza
denumirii primului reprezentant al irului omolog anilina.
NH2

NH2

NH2

CH3

NH2
CH3

Anilin

2-Metilanilin

3-Metilanilin

CH3

4-Metilanilin

*n cazul aminelor mixte, pentru a indica c grupa alchil


este legat de atomul de azot, i nu de inelul aromatic, naintea
denumirii radicalului alifatic se scrie litera N (compar 2-etilanilin i N-etilanilin):
NH2

N. Zinin
(1818-1880)

Chimist rus, cunoscut


prin cercetrile
sale n domeniul
nitrocompuilor
aromatici. A efectuat
pentru prima dat
sinteza anilinei.

NHCH2CH3

CH2CH3
2-Etilanilin

N-Etilanilin

CH2CH3

CH2CH3

N,N-Dietilanilin

Obinerea aminelor aromatice


R e d u c e r e a n i t r o d e r i v a i l o r este metoda ce se
aplic mai des la obinerea aminelor aromatice:
6[H]
Exemplu:
NO
NH + 2H O
2

Nitrobenzen

Anilin

Hidrogenul necesar reducerii se obine n urma reaciei acizilor cu metale (Zn


sau Fe), prin urmare, reacia complet poate fi scris astfel:
C6H5NH2 + 2FeCl3 + 2H2O
C6H5NO2 + 2Fe + 6HCl

Tema 3.8. Scrie ecuaia reaciei de reducere a 4-cloronitrobenzenului. Numete


produsele reaciei.
151

Capitolul_3_CS3.indd 151

05.06.2014 14:06:49

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Proprieti fizice
Aminele aromatice sunt lichide incolore sau glbui, cu miros neplcut i tempe
raturi nalte de fierbere (tabelul 3.5). Pstrarea ndelungat a aminelor aromatice
la aer este insoit de o uoar oxidare ele se coloreaz n rou-brun. Aminele
aromatice au solubilitate redus n ap.
Tabelul 3.5. Proprietile fizice ale unor amine aromatice
Denumirea

Formula

Anilin
(fenilamin)

Temperatura,C
de topire
de fierbere

NH2
NHCH3

N-Metilanilin

NH2

2-Metilanilin

CH3

3-Metilanilin

H3C
H 3C

4-Metilanilin

NH2
NH2

Kb(25oC)

6,2

184,4

4,2 . 1010

57

196,3

5,0 . 1010

24,7

199,7

2,47 . 1010

31,6

203,2

4,92 . 1010

+45,0

200,4

1,18 . 109

Tema 3.9. Compar valorile Kb ale aminelor aromatice cu cele ale aminelor alifatice
(tabelul 3.4). Formuleaz concluzii.

*Proprietile chimice ale anilinei


Interaciunea anilinei cu acizii minerali duce la formarea srurilor cristaline
stabile. Acest fapt demonstreaz c i aminele aromatice au proprieti bazice.
C6H5

..
NH2 + HCl

C6H5NH3]Cl

Clorur de aniliniu

Clorura de aniliniu este solubil n ap. La aciunea unei baze mai tari clorura
de aniliniu trece n amin liber anilin:
+
C H NH ]Cl- + NaOH -HCl C H NH +NaCl + H O
6 5
3
Clorur de aniliniu

Fig. 3.7.

Repartizarea
densitii electronice
n anilin.

6 5
2
Anilin

Proprietile bazice ale aminelor aromatice sunt mai slab pro


nunate dect cele ale aminelor alifatice (compar valoarea lui Kb
din tabelul 3.5) din cauz c perechea de electroni neparticipani
ai azotului parial se ntreptrunde cu electronii p ai inelului
benzenic, formnd un nor electronic unic (fig. 3.7). Efectul aces
tei interaciuni este scderea disponibilitii perechii de electroni
ctre ionul de hidrogen.
NH2
NH2
Mai mult ca att: n urma acestei
interaciuni atomul de azot devine
pozitiv, mai puin apt pentru a lega
protonul:
152

Capitolul_3_CS3.indd 152

05.06.2014 14:06:49

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Dovad c proprietile bazice ale aminelor aromatice sunt mai slab pronunate
servete faptul c soluia de anilin nu indic mediul bazic, pe cnd soluiile
apoase ale aminelor alifatice i a amoniacului schimb culoarea fenolftaleinei sau
a metiloranjului. Despre aceea c amoniacul este o baz mai tare dect anilina o
confirm urmtoarea reacie:
+
-HCl
C6H5NH3]Cl- + NH3
C6H5NH2+NH4Cl
Datorit acestui fapt amoniacul pune n libertate anilina.
Aminele alifatice sunt baze mai tari dect amoniacul, iar cele aromatice mai
slabe dect amoniacul.
Interaciunea anilinei cu apa de brom. Ciclul benzenic al anilinei prezint n
general proprietile chimice ale benzenului. ns grupa NH2 influeneaz asupra
reactivitii inelului aromatic, datorit crui fapt reaciile de substituie decurg
mai uor decat la benzen n poziiile 2,4,6 (ca n cazul fenolului).
Apa de brom reacioneaz cu anilina, formnd
2,4,6-tribromoanilin (precipitat alb):
NH2

Br

NH2

+ 3Br2

Br
+ 3HBr

Br

2,4,6-Tribromoanilin
A. Hofmann
(1818-1892)

Chimist german cunoscut


prin cercetrile sale n
domeniul compuilor organici
cu azot, ndeosebi
ai coloranilor azoici.

*La nclzire cu acid sulfuric concentrat (la 180C)


se obine acidul p-anilinsulfonic (acid sulfanilic) uti
lizat n sinteza coloranilor:
180oC

NH2 + H2SO4

HO3S

NH2 + H2O

Acid sulfanilic

Utilizarea anilinei
Pentru prima dat anilina a fost sintetizat prin reducerea nitrobenzenului cu
sulfur de amoniu (N. Zinin, 1842).
Anilina este utilizat n industrie la fabricarea materialelor colorate sintetice.
Prin oxidare cu bicromat de potasiu (K2Cr2O7) n mediu de acid sulfuric, soluia se
coloreaz n albastru-negru cu formarea unui colorant negru de anilin, folosit
pentru vopsirea pielii i a esturilor de bumbac. Majoritatea coloranilor organici
de sintez au n molecula lor grupa amino NH2. Unii colorani ca albastrul de
metilen, violetul de metil sunt utilizai n laborator pentru colorri biologice.
n afar de aceasta, anilina se folosete pe larg la fabricarea unor medicamente
(preparate din clasa sulfamidelor) streptocidul alb, etazolul, sulfadimezina etc.
153

Capitolul_3_CS3.indd 153

05.06.2014 14:06:49

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) amine alifatice;
b) amine aromatice;
c)* amine mixte (arilalifatice).
D cte un exemplu de fiecare tip de compus cu azot.
2. Explic:
a) clasificarea aminelor dup numrul de atomi de hidrogen din amoniac n
locuii cu radicalii de hidrocarbur;
b) seria omoloag a aminelor primare alifatice;
c) nomenclatura aminelor alifatice;
d)* tipurile de izomerie (pentru aminele primare): de caten, de poziie a gru
pei -NH2.
3. Numete:
a) aminele alifatice cu structura:
CH3CH2NH2; CH3CHNH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)3N
CH3
b)* aminele aromatice cu structura:
CH3
NH2

NHCH3

NH2

CH3

CH3

CH3

CH3

c) indic aminele primare, *secundare, *teriare din a i b.


4.* Scrie i numete aminele izomere cu formula molecular C4H11N. Cte amine
primare cu aceast formula exist? dar amine secundare?
5. Scrie ecuaiile reaciilor ce permit urmtoarele transformri (n cteva etape):
a) CH3CH=CH2
CH3CHCH3;


NH2
b)
HC=CH
CH
CH
NH

3
2
2;
c)* HC=CH
C6H5NH2.
6. Rspunde cu A, dac afirmaia este adevrat, cu F, dac
A
F
afirmaia este fals:
a) Aminele sunt derivai ai amoniacului.
b)* Diaminele conin 2 grupe NH2.
c)* Aminele teriare conin 3 grupe amino (-NH2) n molecul.
d) Aminele alifatice au proprieti bazice mai pronunate de
ct cele aromatice.
e)* Substana care se formeaz n urma reaciei dintre anilin
i un acid mineral este o baz.
7. Rezolv: Ce mas de 2,4,6-tribromoanilin se poate obine din 37,2 g de anilin
i 208 g de brom?
(R.: 132 g)
154

Capitolul_3_CS3.indd 154

05.06.2014 14:06:50

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.1.9.

Probleme de calcul pe baza ecuaiilor


reaciilor caracteristice aminelor

Problema 1
S se determine masa molecular i structura aminei primare alifatice, dac
clorhidratul acestei amine conine 43,55%Cl.
Se d:
(Cl) = 43,55%

[R+NH3]Cl -?

Rezolvare:
1. Se calculeaz masa molar a radicalului R din formula clo
rurii de alchilamoniu, utiliznd relaia:
(Cl) =

Ar(Cl)
+

Mr[(RNH3)Cl ]

. 100%; 43,55 =

35,5
. 100%
R + 14 + 3 + 35,5

43,35(R + 52,5) = 3550, de unde R = 29; CnH2n+1 = 29; 12n+2n+1 = 29; n= 2; R = C2H5+

Formula molecular: [C2H5NH3]Cl M(C2H5NH2) = 45 g/mol.


R s p u n s : Structura aminei este C2H5-NH2; masa molecular este egal cu 45 g/mol.
Problema 2
S se calculeze volumul de oxigen (c.n.) necesar pentru arderea complet a
11,2 l de metilamin.
Rezolvare:
Se d:
V(CH3NH2) = 11,2 l 1. Se scrie ecuaia reaciei de ardere a metilaminei:

4CH3NH2 + 9O2
4CO2 + 10H2O + 2N2
V(O2) ?
2. Se calculeaz cantitatea de substan metilamin:


=V / Vm; (CH3NH2) = 11,2 l : 22,4 l/mol = 0,5 mol.
3. Se alctuiete proporia conform ecuaiei reaciei de ardere:
pentru

4 mol CH3NH2 ----------9 mol O2


0,5 mol CH3NH2 ----------x mol O2

x=

0,5 . 9
= 1,125 mol
4

4. Se calculeaz volumul oxigenului necesar, aplicnd formula:


= V / Vm; V = . Vm = 1,125 mol . 22,4 l / mol = 25,2 l.
R s p u n s : Volumul oxigenului este 25,2 l.
*Problema 3
O amin primar alifatic cu masa 4,5 g a fost supus arderii, iar produsele de
ardere au fost trecute prin soluia de hidroxid de calciu. Volumul gazului care n-a
interacionat constituie 1,12 l (c.n). S se stabileasc formula aminei care a fost supus arderii.
Se d:
Rezolvare:
m(aminei)= 4,5 g
1. Se scrie ecuaia general a reaciei de ardere a aminelor:
V(gaz)= 1,12 l
6n + 3

2CnH2n+1NH2 +
O2
2nCO2 + (2n + 3)H2O + N2
2
Formula - ?
155

Capitolul_3_CS3.indd 155

05.06.2014 14:06:50

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Este evident c gazul care n-a interacionat cu hidroxidul de calciu este azotul.
2. Se calculeaz cantitatea de substan azot:
(N2) =

V(N2)
1,12 l
= 0,05 mol
=
Vm
22,4 l/mol

3. Se determin cantitatea de substan amin conform ecuaiei reaciei:


(amin) = 2 (N2)= 2 . 0,05 mol=0,1 mol
4. Se calculeaz masa molar a aminei din relaia:
4,5 g
m
m(amin)
= 45 g/mol
=
(amin) =
; M (amin) =
0,1 mol

M(amin)
5. Se aplic formula general a aminei pentru a determina valoarea lui n:
Mr (CnH2n+1NH2)= 12n + 2n + 1 + 16 = 14n + 17; 14n + 17 = 45; n=2, nlocuim n
n formula CnH2n+1NH2
C2H5NH2
R s p u n s : Formula aminei este C2H5NH2 etilamina.
HCl

*Activitate n echip Scriei ecuaiile reaci


ilor indicate n urmtoarea schem de trans
formri, numind produsele respective (A-G):

+3Br2
C6H5NO2

C6H5NH2

+CH3Cl
ardere
H2SO4

A
B
C
D+E+F
G

Autoevaluare
1. Ce volum de hidrogen (c.n.) este necesar pentru a obine 186 g de anilin prin
reducerea nitrobenzenului?

(R.: 134,4 l)
2. Ce volum de azot (c.n.) se formeaz la arderea propilaminei cu masa de 10,8 g?
(R.: 2,05 l)
3. Ce volum de aer se consum pentru arderea complet a 5,6 l (c.n.) de metilamin?
(R.: 60 l)
4.* Gazul ce se formeaz la bromurarea benzenului a fost trecut prin soluia apoas
de metilamin. Dup evaporarea lichidului reziduul cntrea 11,2 g. Ce cantita
te de benzen a fost luat i cte grame de bromobenzen s-au format dac reaciile
decurg cantitativ?
(R.: 7,8 g C6H6; 15,7 g C6H5Br)
5. S se calculeze volumul de aer necesar pentru arderea a 10 l de propilamin (c.n.).
(R.: 262,5 l)
6.* Prin amestecul format din benzen, anilin i fenol cu masa de 10 g a fost
barbotat un curent de clorur de hidrogen C. Ca rezultat s-au format 1,3 g de
sediment. La neutralizarea aceleiai cantiti de amestec s-au consumat 3,35 ml
soluie NaOH cu partea de mas 20% i densitatea 1,2 g/ml. Care este compozi
ia amestecului iniial?
(R.: 7,19 g C6H6; 0,93 g C6H5NH2; 1,88 g C6H5OH)
Problem creativ Mama a cumprat de la magazin carne proaspt ambalat n
pung de polietilen. Acas mama a constatat c produsul are un miros uor neplcut.
Ce substane chimice au provocat acest miros? Ce sfaturi i-ai da mamei pentru a nl
tura mirosul neplcut al crnii?
156

Capitolul_3_CS3.indd 156

05.06.2014 14:06:50

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Legtura genetic dintre hidrocarburi,


compui hidroxilici i amine

3.1.10.

Pn n prezent ai luat cunotin de diversitatea hirdrocarburilor care au fost


grupate n diferite serii omoloage. Ai elucidat legtura reciproc a tuturor seriilor
de hidrocarburi. Dup studierea compartimentului 2 ai dedus c hidrocarburile
pot servi ca materie prim pentru obinerea derivailor acestora, compuilor hi
droxilici i aminelor. Legtura genetic dintre tipurile de hidrocarburi studiate,
compui hidroxilici i amine este redat n schemele 3.4 i 3.5.
Schema 3.4. Legtura genetic dintre alcani, alchene, alcooli monohidroxilici
saturai i amine
3

Alcani
1

Alchene

5
8

Halogenoalcani
6

Amine
7

Alcooli
monohidroxilici

Eteri

Tema 3.10. Copiaz pe caiet schema 3.4 i completeaz careurile cu formulele generale
respective.
Schema 3.5. Legtura genetic dintre alcani, cicloalcani,
alchine, arene, fenoli i amine aromatice
1

Alcani

Alchine

10

Arene
4

8
9

Cicloalcani

Derivai halogenai
aromatici
7

Ar NO2
6

Ar NH2
*

FENOLI

Tema 3.11. Copiaz pe caiet schemele i completeaz careurile din schem cu for
mulele generale respective, apoi cu exemple de formule concrete. Pe sgeile dintre careuri
indic reagentul i condiiile n care are loc transformarea. Scrie ecuaiile reaciilor.
Exerciii i probleme pentru rezolvare pe baza schemelor 3.4 i 3.5.
1. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a) metan etan eten etanol; b) etan eten cloroetan etilamin;
c) etan cloroetan etanol etilamin.
2. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a) metan etin benzen clorobenzen fenol;
b)* hexan ciclohexan benzen bromobenzen fenol 2,4,6 tribromofenol;
c) metan etin benzen nitrobenzen anilin 2,4,6-tribromoanilin.
3.* Ce cantitate de substan (mol) i ce mas (g) de fiecare produs se obine n urma
transformrilor: metan etin benzen clorobenzen fenol, dac volumul meta
nului (CH4) este egal cu 67,2 l (c.n.)?
157

Capitolul_3_CS3.indd 157

05.06.2014 14:06:50

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.1.11.*

EVALUARE Sumativ
(compui hidroxilici, amine)

Profil real
1. Explic:
a) care este criteriul de clasificare a derivailor hidrocarburilor cu funciuni
simple;
b) influena grupei OH i NH2 asupra reactivitii chimice a inelului ben
zenic din molecula lor.
2. Selecteaz compuii cu urmtoarele formule de structur dup clasele respec
tive i subliniaz grupa funcional caracteristic fiecrei clase:
b) C6H5NH2
c) (CH3)2 C = O
a) CH3 OH
d) C 2H5Cl
e) C 6H5OH
f) CH2 CH2
g) *CH3 CH2 NH2
h) C2H5 NH CH3
OH

OH

3. Scrie formulele de structur ale urmtorilor compui:


a) bromoetan; b) propan-2-ol; c) 3-metil-pentan-3-ol; d) 2,4-dinitrofenol;
e) trietil-amin; f) N-metilanilin; g) propan-1,3-diol.
4. Alege rspunsul corect:
A. La tratarea but-2-enei cu ap se formeaz:
a) butan-1-ol;
b) butan-2-ol;
c) etan-1,2diol.
B. n cte grame de ap se gsete aceeai cantitate de oxigen ca n 68 g de metanol:
a) 16 g;
b) 32 g;
c) 18 g.
C. Partea de mas a carbonului n fenol (C6H5OH) constituie:
a) 60,3%;
b) 71,7%;
c) 76,6%.
D. Cu HCl va reaciona:
a) propena;
b) propina;
c) benzenul;
d) anilina.
e) fenolul;
f) metilamina;
g) amoniacul.
5. Determin corespondena compus proprietate metode de obinere.
Compusul
1. Etanol
2. Etilenglicol
3. Glicerol
4. Fenol
5. Anilin

Proprietatea
a. Cu apa de brom formeaz
un precipitat alb insolubil n ap.
b. Cu acidul azotic formeaz
o substan exploziv.
c. Particip la reacia
de esterificare.
d. Cu acidul clorhidric formeaz
sare.
e. Cu Cu(OH)2 formeaz
o soluie de culoare albastr.

Metode de obinere
Rspuns
A. n industrie se obine din 1, c, B
propen.
B. Se obine la hidratarea
etenei.
C. Se obine din gudroanele
crbunilor de pmnt.
D. Se obine la reducerea
nitrobenzenului.
E. Se formeaz la hidroliza
derivailor dihalogenai vicinali.

6. Rezolv:
A. Ci litri de eten se pot obine din 40 g etanol de 92%?
(R.: 17,9 l)
B. Amestecul format din fenol i etanol cu masa 18,6 g a fost tratat cu sodiu me
talic. n urma reaciei s-a degajat un gaz cu volumul 3,36 l (c.n.). S se calculeze
masa fenolului din amestec.
(R.: 9,4 g)
158

Capitolul_3_CS3.indd 158

05.06.2014 14:06:50

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

EVALUARE Sumativ
Profil umanist

1. Definete noiunile:
a) alcooli monohidroxilici saturai;
b) alcooli polihidroxilici;
c) fenol;
d) amine.
2. Explic:
a) clasificarea alcoolilor dup numrul grupelor OH;
b) seria omoloag a alcoolilor monohidroxilici saturai;
c) clasificarea aminelor.
3. Scrie formulele de structur ale urmtorilor compui:
a) 2-metil-propan-1-ol; b) 2-etil-butan-1-ol; c) etilmetilamin.
4. Denumete substanele:
a)

; b)
3

HC;
HC

H
C

c)

C
H

HC

CH

HC

H
C

sau
C
H

; Cd)
CH

sau

; e)

NH2.;

5. Scrie:
A. formulele de structur a 3 omologi i a unui izomer al propan-1-ol-ului;
B. ecuaiile reaciilor ce permit transformrile:
a. CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CO2
b.
C2H2 C6H6 C6H5NO2 C6H5NH2

6. Completeaz spaiile libere din afirmaiile:
a) Metanolul este ... etanolului.
b) Molecula fenolului conine ... atomi de carbon, ... atomi de hidrogen i un
atom de oxigen.
c) Reacia de identificare a polialcoolilor este reacia cu... .
d) Alcoolii monohidroxilici conin n molecul grupa funcional... .
e) Aminele sunt derivai ai ... .
7. Alege rspunsul corect:
A. Etanolul reacioneaz cu:
a) HCl; b) Na; c) NaOH; d) H2.
B. Substana ce face parte din clasa alcoolilor este:
a) C2H6; b) C3H8; c) C6H5OH.
8. Rezolv:
S se calculeze volumul hidrogenului (c.n.) care se degaj la interaciunea a 4,6
g de etanol absolut cu sodiul metalic.

(R.: 1,12 l)

159

Capitolul_3_CS3.indd 159

05.06.2014 14:06:51

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Repet i consolideaz: alcooli, fenoli, amine

Alcoolii sunt derivai ai hidrocarburilor saturate, a cror molecul conine o


grup hidroxil (OH). *Dup natura atomului de carbon de care se leag grupa
OH, alcoolii se clasific n: primari, secundari i teriari. Alcoolii monohidroxi
lici saturai alctuiesc o serie omoloag cu formula general CnH2n+1OH.
Nomenclatura. Denumirea sistematic a alcoolilor se formeaz de la numele al
canului cu acelai numr de atomi de carbon cu adugarea sufixelor: -ol, -diol sau
-triol, iar naintea lor prin cifre se indic poziia grupelor OH.
Proprieti fizice. Alcoolii sunt lichide cu puncte de fierbere relativ nalte. Aceas
ta se datoreaz unor asocieri moleculare ntre moleculele de alcool unite prin le
gturi de hidrogen. Formarea legturilor de hidrogen dintre moleculele de alcool
i ap explic solubilitatea lor n ap.
Metodele de obinere i proprietile chimice ale alcoolilor monohidroxilici sunt
prezentate n schema 3.6.
Schema 3.6. Metode de obinere i proprietile chimice
ale alcoolilor monohidroxilici
CnH2n
CnH2n+1X
C6H12O6

+H2O

+ Na

+NaOH

HX
X=Cl, Br
[O]

fermentare
n=2,4
+ H2

CnH2n+1OH

CnH2n+1ONa
CnH2n+1X
RCH=O

-H2O

RCH=O

[H2SO4]170oC
-H2O

tc
CO+H2O cat.
n=1
o

[H2SO4]140oC
O2
ardere

RCOOH

CnH2n
(CnH2n+1)2O
CO2+H2O

Alcoolii di- i trihidroxilici conin n molecul dou sau trei grupe OH, unite
cu diferii atomi de carbon din caten. Principalii reprezentani sunt etan-1,2diolul sau etilenglicolul i propan-1,2,3-triolul sau glicerolul. Aceti compui n
condiii obinuite sunt lichide vscoase, dulci la gust, solubile n ap.
Proprietile chimice ale alcoolilor polihidroxilici sunt determinate de prezena
grupelor OH, ns ei manifest proprieti acide mai pronunate: legturile
OH sunt mai polarizate i interacioneaz cu hidroxidul de cupru (II), formnd
culoare albastru intens.
Metodele de obinere i proprietile chimice ale alcoolilor di- i trihidroxilici
sunt redate n schema 3.7.
Schema 3.7. Metode de obinere i proprietile chimice
ale alcoolilor di- i trihidroxilici

CnH2n
CnH2nX2

[O]
H2O
2H2O
X=Cl

CnH2n-1X3 +3H2O
X=Cl

Na(NaOH)

CnH2n(OH)2
etilenglicol

CnH2n1(OH)3
glicerol

H2O
Cu(OH)2
3HNO3, 25oC
H2SO4

CnH2n(ONa)2
CnH2n+1CHO
Coloraie albastr
C3H5(ONO2)3

160

Capitolul_3_CS3.indd 160

05.06.2014 14:06:51

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Fenolul este compusul hidroxilic la care grupa funcional (OH) este legat
de inelul benzenic, de aceea el manifest proprieti caracteristice benzenului i
alcoolilor. Fenolul manifest proprieti acide mai pronunate ca alcoolii, deoa
rece sub influena ciclului benzenic legtura OH din molecula fenolului uor se
scindeaz.
Metodele de obinere i proprietile chimice ale fenolului sunt redate n schema 3.8.
Schema 3.8. Metode de obinere i transformrile chimice
ale fenolului
Na(NaOH)
3Br2

Cl
C6H5Cl
C6H6 2
AlCl3

HNO3

C6H5OH

FeCl3
O2
ardere

C6H5ONa
C6H2Br3OH
C6H2(NO2)3OH
Coloraie rou-violet
CO2 + H2O

Aminele se obin formal prin nlocuirea unuia sau a mai multor atomi de hidro
gen din molecula amoniacului cu radicali de hidrocarbur (alchil sau aril). n
funcie de numrul de atomi de hidrogen substituii se disting amine primare,
secundare i teriare. Anilina este amina la care grupa NH2 este legat de inelul
benzenic (amin aromatic).
Aminele au structur tetraedric asemntoare moleculei de amoniac. Structu
ra electronic a atomului de azot presupune existena unei perechi de electroni
liberi, care se regsesc i n molecula amoniacului, i a aminelor.
Prezena perechii de electroni la azot confer aminelor proprieti bazice. Cele
mai importante metode de obinere i proprieti chimice ale aminelor sunt re
zumate n schema ce urmeaz.
Schema 3.9. Metode de obinere i proprietile chimice
ale aminelor
HX

HNO3
RH
nitrare

H 2O

[H]
RNH2
R-NO2
[1]
RX

CH3Cl

NH3[2]

O2
ardere

[RNH3]X
+

[RNH3]OH
R NH CH3
CO2 + H2O + N2

Metoda (1) se aplic pentru obinerea aminelor aromatice, iar metoda (2) pentru
cele alifatice.
Utilizarea alcoolilor, fenolilor i aminelor. Alcoolii, fenolii i aminele se uti
lizeaz ca materie prim la fabricarea coloranilor, medicamentelor, produselor
cosmetice, substanelor explozive, maselor plastice. Se folosesc, de asemenea, ca
dizolvani i dezinfectani.
161

Capitolul_3_CS3.indd 161

05.06.2014 14:06:51

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.2.*

Compui carbonilici (aldehide i cetone)

Compuii carbonilici saturai deriv formal de la alcani, n care doi atomi de


hidrogen de la acelai atom de carbon sunt nlocuii cu un atom de oxigen.
Prin urmare, formula general a compuilor carbonilici saturai este CnH2nO.
Compuii carbonilici reprezint o clas de substane organice ce conin n
molecula lor grupa funcional carbonil
.
Definiie. Clasificare
Compuii carbonilici, n care atomul de carbon al gruprii
carbonil este legat cu un radical organic i cu un atom de
hidrogen (cu excepia metanalului), se numesc aldehide.
Compuii carbonilici, n care atomul de carbon al
gruprii carbonil este legat cu doi radicali organici identici
sau diferii, se numesc *cetone.
Deci, gruparea carbonil determin existena a dou serii
de compui carbonilici: aldehide i *cetone:
*

R : H, alchil sau aril; R : R', alchil sau aril.

Aldehidele i cetonele sunt dou clase de compui care


manifest un ir de analogii n comportarea chimic,
cauzate de prezena unei grupri funcionale comune.

3.2.1.
Etanal

Propanon

Aldehide monocarbonilice saturate

Nomenclatur i izomerie
Aldehidele monocarbonilice saturate conin n molecul
o grupare funcional CH=O, legat de un radical ce
provine de la o hidrocarbur saturat, cu excepia primului
termen al seriei.
Aldehidele monocarbonilice saturate alctuiesc o serie
omoloag cu formula general CnH2n+1CHO.
Prin urmare, primul termen al seriei omoloage a aldehide
lor, fiind derivat al metanului, conine un atom de carbon
(HCH=O). Aceasta este unica aldehid la care grupa
carbonil este legat cu doi atomi de hidrogen. Celelalte
aldehide din aceast serie de omologi au structura ce
corespunde formulei generale RCHO. Dup compoziie ele
difer printr-o grup CH2, numit diferen de omologie,
sau printr-un multiplu al ei (tabelul 3.6).
Denumirea sistematic a aldehidelor i *cetonelor se for
meaz de la numele alcanului cu acelai numr de atomi de
carbon (ca n catena principal a compusului carbonilic), adu
gnd sufixul -al (pentru aldehide) sau -*on (pentru cetone).
162

Capitolul_3_CS3.indd 162

05.06.2014 14:06:52

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

s Denumirea nesistematic a aldehidelor provine de la denumirile nesistematice


ale acizilor, care se obin la oxidarea lor (acid formic formaldehid, acid acetic
acetaldehid).
s Denumirea radico-funcional a cetonelor se formeaz de la denumirea
celor doi radicali, adugnd cuvntul ceton care se separ prin cratim
(CH 3 CO CH 3 d i met i l-ceton , C 2 H 5 CO C 2 H 5 d iet i l-ceton). n
cazul unor radicali diferii, acetea se enumer n ordine alfabetic
(CH 3 COC 2 H 5 etil-metil-ceton, C 2 H 5 COC 6 H 5 etil-fenil-ceton).
n tabelul 3.6 se dau denumirile mai uzuale ale unor aldehide i cetone.
Tabelul 3.6. irul omolog al compuilor carbonilici saturai i nomenclatura lor
Nomenclatura
Aldehide

*Cetone
Denumire

Formula

s nesiste-

Metanal

Formaldehid

Etanal

Acetal
dehid

Propanal

Propioal
dehid

DimetilPropan-2ceton
on
(aceton)

Butanal

Butiral
dehid

Butan-2on

Etil-metilceton

Pentanal

Valeral
dehid

Pentan-2on

Metil-propil- ceton

Hexanal

Caproal
dehid

Hexan-2on

butil-metil- ceton

sistematic

Denumire
Formula

sistematic

matic

s radicofuncional

s n catenele mai lungi ale aldehidelor i cetonelor poziia grupei carbonil se

noteaz cu cifra cea mai mic, ea avnd prioritate fa de radicalul alchil:


4

3-Metilbutanal

4-Metil-pentan-2-on

Izomeria aldehidelor este determinat doar de structura radicalului hidrocarburii,


iar *izomeria cetonelor i de poziia grupei carbonil n catena hidrocarburii.
*Aldehidele i cetonele sunt izomeri de funciune cu formula general CnH2nO.
163

Capitolul_3_CS3.indd 163

05.06.2014 14:06:52

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.2.2.

Metode de obinere a aldehidelor


i *cetonelor

La temele anterioare ai luat cunotin de unele reacii ce pot servi ca metode


de obinere a aldehidelor i *cetonelor. Compuii carbonilici se obin prin mai
multe metode. ns cele mai des utilizate sunt metodele oxidative i cele hidrolitice.
A. Metode oxidative (aciunea oxidanilor).
1. *Ox ida rea meta nu lu i este o important metod de obinere a metanalului
(formaldehidei). Reacia are loc n prezena oxizilor de azot:

2. O x id a re a a lc o o l i lor pr i m a r i cu oxidani moderai, de asemenea,


permite de a obine aldehide (vezi Alcoolii):
*O x id a re a a lc o ol i lor s e c u nd a r i are loc mai greu. Ei se oxideaz cu
oxidani mai activi (K2Cr2O7 + H2SO4). n urma reaciei se obin cetone:

3. *Deh id rogena re a n prezena cuprului metalic, de asemenea, permite de


a obine compui carbonilici:

Aceast metod de obinere a compuilor carbonilici se aplic pe larg n


industrie.
Tema 3.12.* Scrie ecuaiile reaciilor de oxidare i de dehidrogenare a butan-1-ol-ului.
Numete produsele reaciilor.

B. Metode hidrolitice (aciunea apei).


Ce nelegi prin noiunile: hidratare, hidroliz?

4. Hid rata rea a lchi nelor este o metod folosit pe larg n industrie la
obinerea acetaldehidei i a *cetonelor.
164

Capitolul_3_CS3.indd 164

05.06.2014 14:06:52

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Acetilena adiioneaz ap la nclzire n prezena acidului sulfuric i a


sulfatului de mercur. Intermediar se formeaz un produs nestabil (enol) care trece
n acetaldehid (reacia Kucerov):

*Omologii acetilenei, adiionnd ap, formeaz cetone (adiia are loc conform
regulii lui Markovnikov), grupa OH din molecula apei se leag la atomul mai srac
n hidrogen:

5. s H i d r o l i z a derivailor dihalogenai geminali. Aldehidele se obin din


dihalogenuri primare. Intermediar se formeaz un produs instabil care elimin
apa i trece n aldehid:

Cetonele se formeaz din dihalogenuri secundare:

6. s D i s t i l a r e a u s c a t (descompunere termic) a acetatului de calciu


este o metod de obinere a acetonei:

s Experiment demonstrativ

Fig. 3.8. Obinerea


acetonei.

Obinerea acetonei prin descompunerea acetatului de calciu


1. Introdu ntr-o eprubet uscat (1) aproximativ 0,5 g acetat de
calciu anhidru. nchide eprubeta cu dop cu tub de evacuare a gazelor,
iar captul tubului introdu-l n alt eprubet (2) cu 0,5 ml ap (fig. 3.8).
2. nclzete atent la flacra arztorului coninutul eprubetei 1. n
eprubeta cu ap (2) se condenseaz acetona.
3. Constat mirosul specific.
4. Adaug 1 ml de acid clorhidric la reziduul eprubetei 1 dup r
cire. Ce se elimin?
5. Scrie ecuaiile reaciilor ce au loc.
165

Capitolul_3_CS3.indd 165

05.06.2014 14:06:53

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) compui carbonilici;
a) grup funcional aldehid i grup funcional *ceton.
2. Explic:
a) de ce aldehidele i cetonele sunt compui ce particip la multe reacii comune;
b) algoritmul denumirii compuilor carbonilici, utiliznd tabelul 3.6;
c) tipurile de izomerie caracteristice aldehidelor i *cetonelor;
d) noiunea izomeri de funciune prin exemple concrete.
3. Se cere pentru compusul carbonilic cu formula molecular C4H8O:
a) s scrii i s denumeti izomerii posibili;
b) s precizezi clasele de compui organici din care fac parte substanele izomere;
c) s scrii ecuaia reaciei de adiie a hidrogenului la propan-2-on i s numeti
produsul obinut.
4*. Alege formulele moleculare care corespund unor compui carbonilici saturai:
a) C4H10O;
b) C7H14O; c) C3H6O;
d) C6H12O.
5. Rspunde la urmtoarele afirmaii cu A (adevrat) sau F (fals): A
F
a) Legtura C = O n compuii carbonilici este polar.
b) Izomeria cetonelor este determinat i de poziia
grupei carbonil.
c) La oxidarea total a metanului se obine metanal.
d) Etanalul se obine la hidroliza 1,2-dicloroetanului.
e) La hidratarea etinei se obine etanal.
6. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmroarele transformri:
a) C CH4 CH3Cl CH3OH HCH=O
b) C CaC2 HCCH CH3CH=O
*c) CH3CH=CH2 CH3 CH-CH3 CH3 CH-CH3 CH3 C-CH3

Cl
OH
O
7. Rezolv:
A. Cte grame de etanal se va obine la hidratarea etinei cu volumul de 4,48 l
(c.n.)?
(R.: 8,8 g)
B. Aldehida formic ce s-a format n urma oxidrii a 3 g de alcool metilic a fost
dizolvat n 150 g de ap. Care este partea de mas a soluiei obinute?
(R.: 1,84%)
166

Capitolul_3_CS3.indd 166

05.06.2014 14:06:53

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.2.3.

Proprietile fizice i chimice ale compuilor


carbonilici saturai. Utilizarea lor

Proprieti fizice
Aldehidele, cu excepia formaldehidei care este un gaz, la temperatur obinuit
sunt substane lichide sau chiar solide cu miros specific. Termenii inferiori sunt
solubili n ap, ns odat cu creterea masei moleculare solubilitatea n ap a
aldehidelor descrete. Termenii superiori se dizolv numai n solveni organici.
Punctele lor de fierbere sunt mai joase dect ale alcoolilor i acizilor cu acelai
numr de atomi de carbon n molecul (de ce?).
*Cetonele sunt substane lichide sau solide. Au puncte de fierbere mai nalte
dect ale aldehidelor cu acelai numr de atomi de carbon, dar mai joase dect cele
ale alcoolilor corespunztori (tabelul 3.7).
Tabelul 3.7. Constante fizice ale unor aldehide i cetone
Denumirea

Formula de
structur

Geometria
moleculei

Temperatura
Solubilitatea
Densitatea
de fierbere,
n ap
, g/m3
C
g/100 g

Metanal

19,2

0,815

Etanal

+ 20,8

0,781

Propanal

+ 49,1

0,807

20

Butanal

+ 75,0

0,817

15

*Propan-2-on

+ 56,0

0,781

Proprieti chimice
Compuii carbonilici sunt combinaii cu reactivitate chimic ridicat.
Reactivitatea deosebit a aldehidelor i cetonelor este determinat de prezena
dublei legturi n grupa funcional
.
Aldehidele i cetonele particip la multe reacii comune, deoarece au aceeai grup
funcional, dar prezint i reacii specifice prin care pot fi identificate i separate.
A. Reacii de adiie
n reaciile de adiie aldehidele sunt mai reactive dect cetonele.
Ad i ia h id rogenu lu i (numit hidrogenare sau reducere) la dubla legtur
carbonilic n prezena catalizatorilor (Ni, Pt) transform aldehidele n alcooli
primari:

167

Capitolul_3_CS3.indd 167

05.06.2014 14:06:53

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

*Cetonele la reducere formeaz alcooli secundari:


alcool secundar

B. Reacii de oxidare
Reaciile de oxidare a compuilor carbonilici decurg diferit i pot servi la iden
tificarea i separarea lor.
O x i d a r e a a l d e h i d e l o r . spre deosebire de cetone, aldehidele se oxideaz
uor chiar i cu oxidani slabi, de exemplu, cu soluia amoniacal de oxid de argint
proaspt pregtit (reactivul Tollens):
Reactivul Tollens la nclzire n soluie apoas cu aldehide depune argintul
metalic sub forma unei oglinzi strlucitoare, iar aldehida este oxidat pn la acid
(reacia ,,oglinzii de argint):

(Etanal)

(Acid etanoic)

Aldehidele se oxideaz uor i cu hidroxidul de cupru (II) (precipitat de culoare


albastru-deschis). n urma oxidrii Cu(OH)2 se reduce pn la CuOH (precipitat de
culoare galben), care la nclzire se descompune n oxid de curpu (I) (precipitat
de culoare rou-crmiziu):

Aceste reacii se folosesc la identificarea grupei aldehide (CH=O).


s Experiment demonstrativ

Identificarea aldehidelor
A)1. Toarn ntr-o eprubet curat 5 ml soluie apoas de azotat de argint 2%, apoi picur
soluie apoas de hidroxid de sodiu 5%.
2. Adaug n picturi soluie apoas de amoniac 2% pn la dizolvarea precipitatului
format de Ag2O, obinnd astfel reactivul Tollens.
3. Toarn 2 ml soluie de formaldehid (40%) la reactivul Tollens i nclzete coninutul
eprubetei ntr-o baie de ap la 5060C. Ce observi?
B) 1. Toarn ntr-o eprubet 1 ml de soluie de CuSO4 2%, apoi 2 ml de soluie de NaOH 10%.
2. Adaug cteva picturi de aldehid acetic sau soluie de formaldehid (40%) la precipi
tatul de Cu(OH)2 format i nclzete atent coninutul eprubetei pn aproape de fierbere.
3. Observ pe pereii eprubetei formarea oglinzii roiatice din cupru metalic.
4. Scrie ecuaiile reaciilor din punctele A si B, indic oxidantul i reductorul.
168

Capitolul_3_CS3.indd 168

05.06.2014 14:06:54

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

s C. Policondensarea fenolului cu formaldehida are loc cu participarea atomilor


de hidrogen mai mobili din inelul aromatic (poziiile 2- i 4- fa de grupa hidroxil)
al fenolului:

Fenol

Formaldehid

Fenol

n consecin, se obin macromolecule (polimer) cu masa molecular de circa


15002000. Dup prelucrarea special a polimerului liniar se obin substane cu
structur tridimensional numite bachelite sau fenoplaste.
Utilizarea celor mai importani compui carbonilici
Metanalul sau formaldehida (CH2=O) poate fi obinut
prin oxidarea parial a metanului ori prin oxidarea alcoolului
metilic:
Metanol

Fig. 3.9. Preparate anatomice


conservate.

Fig. 3.10. Jucrii


pentru brad.

Fig. 3.11. Materiale plastice


(linoleum).

Fig. 3.12. Dizolvant.

Metanal

Formaldehida este un gaz bine solubil n ap. Soluia apoas


de 40% uzual se numete formol sau formalin.
Formaldehida este o substan toxic pentru microor
ganisme, fiind astfel utilizat ca dezinfectant. Ea denatureaz
proteinele, transformndu-le ntr-o mas cornoas, datorit
crui fapt se folosete la conservarea preparatelor anatomice
(fig. 3.9).
Formaldehida se ntrebuineaz pe larg i n sintezele
organice, la obinerea unor colorani i a produselor farma
ceutice, la fabricarea oglinzilor de argint, jucriilor (fig. 3.10).
Cea mai important utilizare a formaldehidei, ns, are loc la
fabricarea materialelor plastice pe baza rinilor fenolform
aldehidice (fig. 3.11).
Etanalul sau acetaldehida (CH3CHO) se prepar prin
oxidarea blnd a etanolului.
Acetaldehida este un lichid cu miros specific de mere verzi,
ce se dizolv uor n ap.
n industrie acetaldehida se obine prin hidratarea catalitic
a acetilenei (reacia Kucerov, vezi pag. 85).
Este folosit la prepararea industrial a acidului acetic prin
oxidare. Prin hidrogenarea acetaldehidei se fabric etanolul.
*Acetona sau propanona (CH3COCH3) este cea mai simpl
ceton alifatic, ce se obine prin piroliza acetatului de calciu. Mai
poate fi obinut i din alcool izopropilic prin oxidare cu oxigen
din aer. Acetona este un lichid volatil, care se amestec uor cu
apa. Ea se utilizeaz ca dizolvant n industria lacurilor, la fabricarea
cloroformului i a altor produse chimice (fig. 3.12).
169

Capitolul_3_CS3.indd 169

05.06.2014 14:06:54

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) hidrogenare;
b) hidratare.
2. Explic:
a) de ce aldehidele au puncte de fierbere mai joase dect cele ale alcoolilor cu
acelai numr de atomi de carbon n molecul;
b) *de ce compuii carbonilici sunt compui cu reactivitate chimic nalt;
c) *ce au n comun i prin ce se deosebesc legturile duble C = C i C = O;
d) oxidarea i reducerea aldehidelor i *cetonelor;
e) cum pot fi identificate substanele din trei eprubete ce conin:

1) etanal;
2) etanol; 3) etan-1,2-diol.
3. Alege varianta corect:
A. Aldehidele se formeaz la oxidarea alcoolilor primari/secundari.
B. Metanalul este un gaz insolubil/solubil n ap.
C. Adiia hidrogenului la compuii carbonilici determin obinerea de alcooli/
dioli.
4. Numete urmtorii compui carbonilici:
a)

b)

c)

5. Scrie formulele de structur ale compuilor:


a) propanal; b) 2-metilpropanal; c*) butan-2-on.
6. Rspunde cu A (adevrat) i F (fals) la urmtoarele afirmaii:
a) Propanalul este izomer de funciune cu propanona.
b) Butanalul i butan-2-ona se oxideaz la aciunea reac
tivului Tollens.
c) Produsele rezultate prin procesul de policondensare a
fenolului cu aldehida formic sunt numite fluoroplaste.
d) Oxidarea aldehidelor cu oxidul de argint amoniacal
(reactivul Tollens) pune n eviden caracterul reductor
al lor.
e) Etanalul se utilizeaz la obinerea acidului acetic (prin
oxidare) i la obinerea alcoolului etilic (prin reducere).
f) *Acetona se obine industrial la oxidarea propan-1-olului.
7. Scrie ecuaiile reaciilor conform schemei:
a) metan clorometan metanol metanal;
b) metan etin etanal etanol.

170

Capitolul_3_CS3.indd 170

05.06.2014 14:06:54

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Legtura genetic dintre alcani,


alchine, alcooli i compui carbonilici

3.2.4.

Legtura genetic dintre alcani, alchine, alcooli i compui carbonilici este


prezentat n schema 3.10.
Schema 3.10. Legtura genetic dintre alcani, alchine,
alcooli i compui carbonilici
Alcani

Halogenoalcani

1
2
7
8

Alchene

10

Alcooli

3
4
11
12

Alchine

13
Aldehide
*etone

Tema 3.13. Copiaz pe caiet i completeaz careurile din schema 3.10 cu formulele
generale respective, apoi cu exemple de formule concrete. Pe sgeile dintre careuri indic
reagentul sau condiiile n care are loc transformarea.

Exerciii i probleme pentru rezolvri pe baza schemei 3.10.


1. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a) metan etin etanal etanol etanal;
b) clorometan metanol metanal metanol;
c) etan cloroetan eten etanol etanal;
d) propen propan-2-ol propan-2-on CO2+H2O;
e) CH4 CH2=O CH3OH CH3Cl C2H6 C2H4 C2H5OH CH3CHO;
g) CH4 C2H2 CH3CHO CH3CH2OH CH3CHO.
2. Scrie formula de structur a substanei cu compoziia C5H10O, dac se tie
c ea adiioneaz hidrogen n prezena catalizatorilor, iar la nclzire cu hidroxid
de cupru (II) proaspt pregtit formeaz un precipitat rou-crmiziu. Numete
substana. Scrie ecuaiile reaciilor respective.
3. Scrie ecuaiile reaciilor de obinere a propanonei din propanal, folosind la
etapa iniial reactivi anorganici.
4. Propune modul de identificare a urmtoarelor substane:
a) etin: b) eten; c) etanal; d) etanol.
Scrie ecuaiile reaciilor respective.
5. S se calculeze masa produsului, format n urma oxidrii a 6 g propan-1-ol
cu exces de oxid de cupru (II).
(R.: 5,8 g)
171

Capitolul_3_CS3.indd 171

05.06.2014 14:06:54

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.2.5.

Probleme de calcul dup ecuaiile


reaciilor himice caracteristice
compuilor carbonilici

I. Determinarea formulei compusului carbonilic pe baza proprietilor chi


mice ale acestora.
Problema 1

La oxidarea unei probe cu masa 1,8 g de substan organic ce conine oxigen, cu


soluia amoniacal de oxid de argint, s-a obinut argint cu masa 5,4 g. Ce substan
a fost supus oxidrii?
Se d:
Rezolvare:
m(subst.)= 1,8 g
1. Se scrie ecuaia general a reaciei:
m(Ag)= 5,4 g
CnH2n+1CHO + Ag2O CnH2n+1COOH+2Ag
(1)

Formula substanei ? 2. Se determin cantitatea de substan argint i cantitatea de


m(Ag)
5,4 g
substan aldehid: (Ag) =
=
= 0,05 mol; din ecuaia reaciei rezult:
108
g/mol
M(Ag)

(Ag)= 0,05 mol = 0,025 mol.


2
2
3. Se calculeaz masa molar a aldehidei din relaia:
(aldehid) =

(aldehid) =

M=

m
= 1,8 g = 72 g/mol .
0,025 mol

4. Se stabilete valoarea lui n, folosind formula general a aldehidelor saturate:


Mr(CnH2n+1 CHO) = 14n+30; 14n+30=72; n=3.
R s p u n s : Formula substanei este C3H7CHO sau CH3CH2CH2CH=O butanal.
II. Calcularea masei produsului de reacie dup masa reactantului.
Problema 2

Ce mas de etanal se va obine la oxidarea a 6,9 g etanol?


Se d:
Rezolvare:
m(C2H5OH) = 6,9 g
1. Se scrie ecuaia reaciei de oxidare a etanolului:

[O]
C2H5OH
CH3CH=O + H2O
m(CH3CH=O) - ?

2. Se calculeaz cantitatea de substan etanol i etanal:


(C2H5OH)=

6,9 g
= 0,15 mol.
46 g/mol

Din ecuaia reaciei rezult: (C2H5OH) = (CH3CH=O);


(CH3CH=O) = 0,15 mol.
3. Se determin masa etanalului:
m(CH3CHO) = M = 0,15 mol 44 g/mol = 6,6 g.
R s p u n s : Masa etanalului obinut n urma reaciei este 6,6 g.
172

Capitolul_3_CS3.indd 172

05.06.2014 14:06:55

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

III. Calcule pe baza proprietilor chimice distincte ale aldehidelor i


cetonilor.
Problema 3

Un amestec format din propanal i propanon cu masa 14,5 g a fost tratat cu


Ag2O, soluie amoniacal (reactivul Tollens). n urma reaciei s-au format 32,4 g de
argint metalic. S se calculeze partea de mas a celor doi izomeri.
Se d:
Rezolvare:
m(amestec.) = 14,5 g
1. Se scriu formulele celor doi izomeri de funciune:
m(Ag) = 32,4 g
O
O

CH3-CH2-C
(propanal) ?
CH3-C-CH3
H
(propanon) ?
Propanal
Propanon

2. Se scrie ecuaia reaciei cu reactivul Tollens (va reaciona doar propanalul):


CH3-CH2CHO + Ag2O CH3-CH2COOH+2Ag (1)
3. Se calculeaz cantitatea de substan argint, cantitatea de substan propanal, masa
propanalului i masa propanonei:
(Ag) =

m(Ag)
M(Ag)

32,4 g
1
0,03 mol
= 0,03 mol; din (1): (propanal) = (Ag)=
= 0,15 mol;
108 g/mol
2
2

m = M; m(propanal) = 0,15 mol 58 g/mol = 8,7 g;


m(propanon) = m(amestec.) m(propanal) = 14,5g 8,7g = 5,8 g.
4. Se determin partea de mas a componenilor din amestec.

8,7 g
m(propanal)
100% = 60%;
100% =
m(amestec.)
14,5 g
5,8 g
m(propanon)
100% = 40%.
(propanon) =
100% =
m(amestec.)
14,5 g
(propanal) =

R s p u n s : Partea de mas a propanalului i propanonei este egal, respectiv, cu 60%


i 40%.

autoevaluare
1. Ce mas de alcool propilic trebuie oxidat pentru a obine 87 g de propanal?
(R.: 90 g)
2. Prin oxidarea unui compus carbonilic cu masa 12 g cu Ag2O (soluie amoniaca
l) s-au obinut 58,9 g de Ag. S se stabileasc formula compusului carbonilic.
(R.: C2H4O)
3. Un amestec echimolar de metanal i etanal interacioneaz complet cu 69,6 g de
oxid de Ag (soluie amoniacal). S se determine masa amestecului.
(R.: 11,1 g)
4. S se determine masa molecular i s se scrie formulele de structur posibile ale
compusului oxigenat, dac se tie c la interaciunea a 7,4 g de aceast substan
cu sodiu metalic se elimin 1,12 l de hidrogen (c.n.), iar la oxidarea ei cu CuO se
formeaz un compus ce d reacia oglinzii de argint.
(R.: C4H9OH; 74 g/mol)
5. S se calculeze volumul metanalului (c.n.) ce se obine la oxidarea a 16,16 cm3
de metanol (r = 0,792 g/cm3).
(R.: 8,96 l)
173

Capitolul_3_CS3.indd 173

05.06.2014 14:06:55

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.3.*

Acizi carboxilici
Definiie. Clasificare
Compuii care deriv formal de la hidrocarburi, prin
nlocuirea unui sau mai multor atomi de hidrogen cu
gruparea funcional carboxil (COOH), se numesc
acizi carboxilici.
Acizii carboxilici au formula general:

s
Acid benzoic

Fig. 3.13. Clasificarea


acizilor.

n funcie de natura radicalului de hidrocarbur (R)


acizii se clasific n: acizi saturai, nesaturai i aromatici
(fig. 3.13), dup numrul grupelor COOH n acizi monoi policarboxilici.

3.3.1.

Acizi monocarboxilici saturai

Acizi monocarboxilici saturai se numesc substanele care


conin n molecul o singur grupare funcional COOH,
legat de un radical ce provine de la o hidrocarbur
saturat, cu excepia primului termen al seriei.
Acizii monocarboxilici saturai alctuiesc o serie omoloag
Acid metanoic
cu
formula
general: CnH2n+1 COOH sau CnH2nO2.
(Acid formic)
Prin urmare, seria omoloag a acizilor monocarboxilici
saturai va ncepe cu acidul care are un singur atom de
carbon n molecul, iar ceilali difer prin o grup CH2
sau un multiplu al ei (tabelul 3.8). n tabelul 3.8 sunt inclui
acizii monocarboxilici saturai mai uzuali.
Nomenclatur i izomerie
Denumirea sistematic a acizilor monocarboxilici se
Acid butanoic
formeaz
de la cuvntul acid, numele hidrocarburii cu
(Acid butiric)
acelai
numr
de atomi de carbon ca n catena principal
Fig. 3.14. Formule de
a acidului, cu adugarea sufixului -oic (fig. 3.14).
structur i modele de
proporie.
n practic se folosesc i denumiri nesistematice (uzuale)
legate de sursa din care a fost izolat acidul (tabelul 3.8).
Acizii monocarboxilici saturai cu caten normal de la C4 n sus, ce au un
numr par de atomi de carbon n molecul, se mai numesc acizi grai, deoarece ei
sunt componente ale grsimilor.
s La acizii cu catene ramificate sau cu substitueni (alchil, halogen, hidroxil) n
molecul numerotarea poziiilor ncepe de la gruparea carboxil, care are prioritate.
Exemple:

tiai c ...

Produsele alimentare conin diveri acizi organici. Spre exemplu, strugurii conin acid tartric,
lmile acid citric, laptele acru acid lactic, mcriul acid oxalic, merele verzi acid malic.

174

Capitolul_3_CS3.indd 174

05.06.2014 14:06:56

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

n seria omoloag a acizilor monocarboxilici saturai izomeria este determinat de


structura catenei carbonice. Acizii carboxilici sunt izomeri de funciune cu esterii.
Tabelul 3.8. Acizi monocarboxilici saturai mai uzuali
Nomenclatura
Formula

Denumire
sistematic

s Denumire

nesistematic

Temperatura,
de
topire

de
fierbere

Solubilitatea
n ap, g/100
g

Acid metanoic

Acid formic

8,6

101

Acid etanoic

Acid acetic

16,6

118

Acid propanoic

Acid propionic

- 22,0

141

Acid butanoic

Acid butiric

- 4,0

164

Acid pentanoic

Acid valeric

- 35,0

186

Insolubil

Acid hexanoic

Acid capronic

- 2,0

205

Insolubil

Acid hexadecanoic

Acid palmitic

64,0

390 (desc.)

Insolubil

Acid octadecanoic

Acid stearic

69,4

360

Insolubil

Tema 3.14. Scrie formulele de structur i numete acizii izomeri cu formula C5H10O2.

Metode de obinere a acizilor monocarboxilici saturai


n natur exist un numr mare de acizi monocarboxilici saturai. Ei reprezint
produsele finale ale multor reacii de oxidare, prin urmare, sunt compui cu stabili
tate nalt.
Studiind alte clase de compui organici, ai luat cunotin de numeroase reacii
de oxidare n urma crora se obin acizi.
s Tema 3.15.Scrie ecuaiile reaciilor de oxidare energic a urmtorilor compui: a) butan,
b) toluen; c) etanol; d) etanal (din ce clase fac parte?). Numete produsele obinute.

Dintre metodele de obinere a acizilor carboxilici mai importante sunt metodele


oxidative i metodele de hidroliz.
A. Metode oxidative.
Oxidarea se efectueaz cu ageni oxidani puternici, cum sunt, de exemplu,
permanganatul de potasiu n mediu acid, aerul n prezena catalizatorilor, reac
tivul Tollens .a.
1. O x i d a r e a a l c a n i l o r . O importan tehnic deosebit are oxidarea al
canilor superiori obinui din petrol, din care apoi se obin acizi carboxilici superiori cu
structur liniar. Oxidarea decurge prin suflarea aerului n parafin nclzit la 200
C n prezena catalizatorilor de mangan. n acest proces are loc scindarea legturilor
C C din alcani cu formarea acizilor cu un numr mai mic de atomi de carbon.
Schema general a reaciei este:
Tema 3.16. Scrie ecuaia reaciei de oxidare a alcanului cu patru atomi de carbon.
Numeste produsul reaciei.
175

Capitolul_3_CS3.indd 175

05.06.2014 14:06:56

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

s 2. O x i d a r e a h i d r o c a r b u r i l o r aromatice cu catena lateral (omologilor

benzenului). Oxidarea se poate produce cu permanganat de potasiu la nclzire sau


cu aer n prezena catalizatorilor cu formarea acidului benzoic (vezi Arenele).
3. O x i d a r e a a l c o o l i l o r p r i m a r i conduce la
aldehide, care apoi uor se oxideaz pn la acizi carboxilici
conform schemei:
Alcool primar

Aldehid

Acid carboxilic

n calitate de agent oxidant poate fi utilizat KMnO4 sau


K2Cr2O7 (soluii acidulate).
Tema 3.17. D denumirea sistematic a compuilor din
schema de mai sus cnd R este C2H5.
B. Metode de hidroliz.
s 4. H i d r o l i z a t r i h a l o g e n u r i l o r g e m i
n a l e, metod frecvent aplicat n industrie, conduce la
formarea acizilor carboxilici:

Tema 3.18. Scrie succesiunea de reacii pentru obinerea acidului propanoic, pornind
de la propan.

5. H i d r o l i z a s a u s a p o n i f i c a r e a e s t e r i l o r poate fi utilizat la
obinerea acizilor n cazul cnd esterul este produs natural (n caz contrar este
necesar prezena acidului pentru a-l obine):

Aceast metod se aplic la scar industrial n special la obinerea acizilor


grai din grsimile vegetale sau animale, n care se gsesc sub form de esteri ai
glicerolului. n laborator acidul acetic se obine prin reacia:
CH3COONa + H2SO4 CH3COOH +NaHSO4
Experiment demonstrativ

Fig. 3.15. Obinerea


aciduluiacetic.

Obinerea acidului acetic din acetat de sodiu


1.Introdu n eprubeta (1) 1 g de acetat de sodiu (fig. 3.15).
2. Adaug 2 ml soluie de H2SO4 concentrat.
3. Introdu 23 bucele de porelan (pentru fierbere lent).
4. nchide eprubeta cu un dop prevzut cu tub de evacuare a gazelor.
5.Fixeaz eprubeta (1) n cletarul stativului metalic.
6. Introdu captul liber al tubului de evacuare ntr-o eprubetrecipient (2).
7. Introdu eprubeta (2) ntr-un pahar cu ap rece.
8. Acoper gura eprubetei (2) cu un tampon de vat umezit (pentru
a evita eliminarea vaporilor de acid acetic n aer).
9. nclzete atent i uniform coninutul eprubetei (1) pn cnd n
eprubeta-recipient (2) se va aduna cca 1 ml de acid acetic.
176

Capitolul_3_CS3.indd 176

05.06.2014 14:06:57

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunile:
a) acizi carboxilici;
b) acizi monocarboxilici;
c) acizi carboxilici saturai.
2. Explic:
a) seria omoloag a acizilor monocarboxilici saturai i formula general a aces
tora;
b) modul de formare a denumirii acizilor monocarboxilici saturai;
c) denumirile uzuale ale primilor 6 omologi ai acizilor monocarboxilici saturai;
d) tipurile de izomerie caracteristice acestei clase de compui.
3. Numete substanele cu urmtoarele formule de structur. Selecteaz aparte:
A. omologii;
B. izomerii.
a) CH2CH2CH2COOH;
CH2
CH3

d) CH3 O
CHC
CH3 OH;

b) CH3CH2COOH;

e) CH3CH2CH2COOH;

c) CH3CHCH2COOH;
CH3

f) CH3(CH2)3COOH.

4. Indic denumirile uzuale ale acizilor cu formulele de structur:


a) CH3(CH2)14 COOH; b) CH3(CH2)16COOH; c) C3H7COOH.
Care acizi se numesc acizi grai?
5. Alctuiete formulele de structur ale tuturor acizilor izomeri cu catena prin
cipal format din 5 atomi de carbon cu compoziia C7H14O2.
6. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a) C CaC2 C2H2 CH3CH=O CH3COOH;
b) C CH4 CH3Cl CH2Cl2 CH2=O HCOOH.
7. Indic 2 metode de obinere a acidului etanoic, folosind ca materie prim metanul.
8. Rezolv:
A. Ce mas de acid formic se obine prin oxidarea energic a alcoolului metilic
cu 56 l oxigen i ct alcool metilic se consum?
(R.: 115 g HCOOH; 80 g CH3OH)
B. Cte tone de acid acetic cu partea de mas 80% pot fi obinute la oxidarea a
11 tone de aldehid acetic?
(R.: 18,75 t)
Problem creativ
proprieti acide:

Scrie ecuaiile reaciilor ce denot c urmtoarele substane au

a) CH3OH;
b) HOCH2CH2OH;
c) C6H5OH;
e) HCl;
f) H2CO3;
g) HCCH;
Aranjeaz compuii a-h n ordinea creterii aciditii.

d) C6H5COOH;
h) HCOOH.

177

Capitolul_3_CS3.indd 177

05.06.2014 14:06:57

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.3.2.

Proprietile acizilor monocarboxilici


saturai i utilizarea lor

Proprieti fizice
Acizii monocarboxilici saturai inferiori sunt lichide, iar ncepnd cu acidul cu
nou atomi de carbon n molecul substane solide.

Tema 3.19. Analizeaz tabelul 3.8 i concluzioneaz cum se schimb constantele


fizice ale acizilor monocarboxilici saturai odat cu creterea numrului de atomi de
carbon n molecul.

Determinrile maselor moleculare ale acizilor la temperatura camerei au


indicat o valoare numeric dubl ce denot existena unor asociaii de molecule. Numai la temperaturi nalte masa molecular corespunde formulei
RCOOH. Cauza acestor asociaii moleculare este prezena n molecul a grupei OH, care ca i n cazul apei sau al alcoolilor poate forma legturi de hidrogen.
Asociaiile moleculare pot avea structur ciclic (dimeri) sau liniar:

Legturile de hidrogen sunt mai puternice n cazul acizilor dect n cazul al


coolilor. Prezena asocierilor moleculare explic punctele de fierbere anormal de
ridicate ale acizilor i alte proprieti fizice specifice acizilor carboxilici.
Proprieti chimice
Proprietatea cea mai caracteristic a acizilor organici este aciditatea grupei
carboxil. Dup cum ai observat, gruparea carboxil COOH este format din com
binarea grupelor carbonil ( C=O) i hidroxil (OH), ce se influeneaz reciproc.
Structura grupei carboxil. Disocierea. n gruparea carboxil neionizat oxigenul
grupei C=O atrage densitatea de electroni, crend o insuficien de electroni pe
atomul de carbon (+), care la rndul su conduce la deplasarea de electroni de la
atomul de oxigen al grupei hidroxil. Aceasta contribuie la slbirea legturii OH,
favoriznd ruperea protonului (disocierea acizilor carboxilici):

Acizii carboxilici sunt acizi slabi, comparativ cu acizii minerali. Echilibrul reaciei
de disociere a unui acid carboxilic este deplasat mai mult spre stnga. Tria aci
zilor carboxilici scade odat cu creterea catenei carbonice. Acizii organici schimb
culoarea indicatorilor (metiloranj, turnesol). n seria omoloag a acizilor saturai
acidul formic este cel mai tare. Este mai tare ca acidul carbonic i fenolul.
Tema 3.20. Explic de ce sunt posibile urmtoarele reacii:

178

Capitolul_3_CS3.indd 178

05.06.2014 14:06:57

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

s Substituia unui atom de hidrogen din grupa metil cu un atom de halogen


are o influen mare asupra triei acidului. Halogenul atrage electronii legturii
covalente i mrete aciditatea acidului carboxilic. Astfel, de exemplu, acidul
monocloroacetic e de 10 ori mai tare dect cel acetic:

Influena atomului de Cl se transmite prin caten la distan de maximum trei


atomi de carbon.
Tema 3.21. Explic ordinea creterii triei urmtorilor acizi, innd cont de poziia
halogenului n caten:

Majoritatea reaciilor acizilor carboxilici au loc cu participarea grupei COOH.


1. Formarea srurilor este o proprietate comun cu cea a acizilor anorganici:

Srurile acizilor carboxilici sunt solubile n ap, cu excepia srurilor meta


lelor grele. Srurile metalelor alcaline (K,Na) se descompun la nclzire (se
decarboxileaz) cu formare de hidrocarburi (vezi pag. 43).
2. Halogenarea acizilor monocarboxilici are loc la aciunea halogenilor (clor
sau brom), n prezena fosforului, cu formarea acizilor halogenocarboxilici:

Acid butanoic

Acid 2-clorobutanoic

Aceast reacie are o deosebit nsemntate, deoarece st la baza unei metode


de obinere a aminoacizilor.
3. Esterificarea este reacia caracteristic acizilor carboxilici (dar i acizilor mi
nerali tari ) cu alcoolii, n urma creia se formeaz esteri. Esterii sunt derivai ai
acizilor carboxilici. Reacia acizilor carboxilici cu alcoolii decurge la nclzire, n
prezena acidului sulfuric concentrat (catalizator). Este o reacie reversibil.
179

Capitolul_3_CS3.indd 179

05.06.2014 14:06:58

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Tema 3.22. Scrie ecuaia reaciei de esterificare dintre acidul acetic i propan-2-ol.

Cele mai importante reacii ale acizilor carboxilici sunt reaciile n care se
formeaz derivai ai acizilor.

Fig. 3.16. Ace de pin.

Acizi monocarboxilici saturai


mai importani. Utilizarea lor
Acidul formic sau acidul metanoic (HCOOH) se
ntlnete n natur n cele verzi ale pinilor (fig. 3.16),
n frunzele urzicilor; a fost obinut din furnicile roii.
Denumirea acidului provine de la cuvntul latin formica
furnic (fig. 3.17). O metod industrial cunoscut de
preparare a acidului formic este sinteza lui M.Berthelot
(1855): oxidul de carbon (II) se trece peste hidroxidul de
sodiu nclzit la temperatur nalt i presiune:

Formiatul de sodiu obinut se trateaz cu acid sulfuric,


care pune n libertate acidul formic:
Acidul formic d toate reaciile caracteristice acizilor
carboxilici. Spre deosebire de ceilali reprezentani ai seriei
omoloage a acizilor monobazici saturai, el manifest i
proprieti specifice determinate de unirea grupei carboxil
Fig. 3.17. Furnici roii.
cu un atom de hidrogen.
Acidul formic poate fi considerat ca aldehid i alcool (hidroxialdehid):

Ca i aldehidele, acidul formic se oxideaz. Astfel, cu Ag2O (soluie amoniacal)


d reacia oglinzii de argint:

Acid metanoic

Acid carbonic

Aceast reacie servete pentru identificarea acidului formic.

Tema 3.23. Indic, cum poate fi distins acidul formic de cel acetic.
180

Capitolul_3_CS3.indd 180

05.06.2014 14:06:59

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Fig. 3.18. Apicultur.

Acidul formic se utilizeaz n industria textil, n


medicin, n apicultur (la tratarea unor boli, fig. 3.18), ca
dezinfectant, n tbcrie etc.
Acidul acetic sau acidul etanoic (CH3COOH) este
primul acid organic cunoscut nc din antichitate sub forma
unei soluii diluate denumit oet. Acidul acetic de puritate
nalt este solid pn la 16C.
O metod important de sintez a acidului acetic este
oxidarea aldehidei acetice, ce se obine, la rndul ei, prin
adiia apei la acetilen:
Etin

Etanal

Acid etanoic

Acidul acetic obinut are o concentraie de circa 99% i la


rece se cristalizeaz, formnd cristale asemntoare cu gheaa.
Acidul obinut n urma topirii acestor cristale se numete acid
acetic glacial. El este un produs important pentru industrie,
fiind folosit la obinerea multor esteri, a unor colorani,
medicamente (aspirin), fibre sintetice (fibre acetat) i a
Fig. 3.19. Produse
conservate.
peliculelor fotografice.
Acidul acetic este utilizat n calitate de condiment (oet)
pentru conservarea unor alimente i la prepararea unor esene
aromatice (fig. 3.19). Unele sruri ale acidului acetic (acetai)
sunt folosite n industria coloranilor (fixatoare de culoare).
Grsimile solide conin un procent mare de acizi grai
saturai, dintre care mai importani sunt: acidul palmitic
CH 3(CH 2) 14COOH sau C 15H 31COOH i acidul stearic
Fig. 3.20. Lumnri
de stearin.
CH3(CH2)16COOH sau C17H35COOH.
Prin hidroliza esterilor (saponificare) se obine glicerol i un amestec de acizi
grai corespunztori. Masa solid format din acid palmitic i acid stearic, numit
stearin, se utilizeaz la fabricarea lumnrilor (fig. 3.20). Acizii grai superiori
sunt insolubili n ap. Srurile acizilor grai se numesc spunuri; spunurile de
sodiu i potasiu sunt solubile i se folosesc ca ageni de splare.
Repet i consolideaz
Schema 3.11. Metode de obinere i proprietile chimice ale acizilor
Derivai
trihalogenai

Aldehide
Cetone
+[O]

Alcooli
+[O]

+3H2O

Esteri

+NaOH

ACIZI MONOCARBOXILICI SATURAI


Metale, Baze
Oxizi, NH3
Sruri

+NaOH Na2CO3

+ROH

+l2(P)
Esteri

Alcani

Acizi clorocarboxilici

Tema 3.24. Scrie schemele reaciilor respective pentru acidul propanoic.


181

Capitolul_3_CS3.indd 181

05.06.2014 14:06:59

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Activitate n echip Fiecare echip alctuit din 5 elevi scrie ecuaiile reaciilor indicate
n schem i identific substanele (A-E):
H 2O
? CH CCl
1. CH3CH3
3
3
[O]
?
2. H2C=CH2 CH3CH2OH
[O]
? CH CHO
3. HC=CH
3
O
4. CH3C OC H ?
2 5
?
5. CH3COONa

CH3C

O
OH

Me (metal)
(K, Na, Ca)
NaOH

CH3OH
[H2SO4]
NH3
Cl2

A
B
C

D
E

Autoevaluare

1. Explic:
a) cum poate fi apreciat tria unui acid (d exemple);
b) proprietile comune ale acizilor organici cu cele ale acizilor anorganici;
c) formarea esterilor;
d) obinerea acidului formic n industrie;
e) de ce acidul formic d reacia oglinzii de argint.
2. Alctuiete ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate transformrile i stabile
te produsele A-E n fiecare ir:
HO

H O [Hg2+]

[O]

C2H5OH (H2SO4)
a) CaC2 2 A 2
B
C
D
NaOH (300C)
+H2
H2O
[O]
Na
A
B
C
D
E
b) C2H2
3. Indic ce proprieti chimice vor manifesta acizii organici cu urmtoarele for
mule de structur:
a) CH2=CHCOOH; b) COOH; c) ClCH2COOH; d) CH3CHCOOH.

OH

A
F
4. Noteaz prin A afirmaia adevrat i prin F afirmaia fals:
a) Acizii carboxilici superiori se obin n urma oxidrii pariale
a alcanilor superiori.
b) Acidul formic nu d reacia oglinzii de argint.
c) Acizii monocarboxilici saturai i esterii lor au aceeai formul
general (CnH2nO2).
d) La oxidarea omologilor benzenului se obine acid benzoic.
e) n comparaie cu acizii minerali, acizii carboxilici sunt acizi slabi.
5. Alege rspunsul corect:
A. Acidul formic reacioneaz cu:
a) HCl; b) NaOH; c) H2; d) Ag2O (soluie amoniacal); e) C6H5ONa.
B. Cte substane (acizi i esteri) au formula C4H8O2: a) 4; b) 5; c) 6; d) 7.
6. Rezolv:
A. O prob de substan organic cu masa 1,065 g a fost supus analizei elemen
tare i a dat urmtoarele rezultate: 1,018 g CO2 i 0,415 g H2O. Se tie c substana
conine oxigen i c din 1,214 g de substan s-au obinut 0,946 g de ap. S se
determine formula de structur a acestei substane, dac M=46 g/mol. S se scrie
structura altor substane cu aceast mas molecular.
(R.: CH2O2)
B. S se calculeze volumul de CO2 (c.n.) care se elimin la interaciunea a 240 ml
soluie de 7% (r=1,07 g/mol) oet cu 16,8 g de sod alimentar (NaHCO3). Care
dintre aceste substane este n exces?
(R.: V=4,48 l CO2; exces de CH3COOH)
182

Capitolul_3_CS3.indd 182

05.06.2014 14:06:59

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.3.3.-3.3.4.

Rezolvarea exerciiilor i a problemelor


la tema Acizi carboxilici

Exerciiul 1

Pentru acidul cu formula molecular C5H10O2 se cere: a) s scrii formula de structur


a acidului cu caten liniar; b) s scrii formula unui izomer i a unui omolog al lui;
c) s numeti compuii respectivi dup denumirea sistematic.

Rezolvare:
1. Se scriu formulele respective i se numesc dup nomenclatura sistematic:
a) CH3-CH2-CH2-CH2-COOH Acid pentanoic;
b) CH3-CH-CH2-COOH Acid 3-metilbutanoic (izomer);

CH3

c) CH3-CH2-COOH

Acid propanoic (omolog).

Exerciiul 2

Trei eprubete numerotate conin soluii apoase de: acid metanoic, etanol i eti
lenglicol. Propune modul de identificare a coninutului fiecrei eprubete.

Rezolvare:
1. Se scriu formulele de structur ale substanelor propuse. Se menioneaz clasele
de compui din care fac parte aceste substane:
HCOOH acid monocarboxilic;
C2H5OH alcool monohidroxilic saturat;
HO-CH2-CH2-OH alcool dihidroxilic saturat.
2. Pentru testarea acidului metanoic se va folosi Ag2O, deoarece el manifest i
proprieti specifice aldehidelor (crora le este caracteristic reacia oglinzii de ar
gint, pag. 180).
3. Etilenglicolul se identific cu reactivul Cu(OH)2 (se obine n urma reaciei
dintre CuSO4 i NaOH). El va dizolva sedimentul Cu(OH)2 i ca urmare se va inten
sifica culoarea albastr.
4. Etanolul nu va da nicio reacie analitic (vizual) cu reactivii de mai sus.
Problema 1

O prob de sod alimentar (NaHCO3) a fost tratat cu soluie de acid etanoic


(acetic) cu masa 200 g i partea de mas 6%. Ce volum de CO2 (c.n.) se va degaja
n urma reaciei?
Se d:
Rezolvare:
m(sol.) = 200 g 1. Se determin masa i cantitatea de substan a acidului din soluie:
= 6%
m(subst.)
m (CH3COOH) . 200 g . 6%
. 100%; m (CH3COOH)= (sol.)
=
=
= 12 g;
V(CO2) - ?
100%
100%
m(sol.)
m(CH3COOH)
12 g
(CH3COOH) =
=
= 0,2 mol.
M(CH3COOH)
60 g/mol

2. Se scrie ecuaia reaciei i se determin volumul lui CO2:

CH3COOH + NaHCO3 CH3COONa + CO2 + H2O


183

Capitolul_3_CS3.indd 183

05.06.2014 14:07:00

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Conform ecuaiei reaciei: (CH3COOH) = (CO2) = 0,2 mol;


=

V
;
Vm

V(CO2) = Vm = 0,2 mol 22,4 l/mol = 4,48 l.

R s p u n s : Volumul CO2 este egal cu 4,48 l .


Problema 2

La neutralizarea unui amestec de acid metanoic i acid etanoic cu masa 8,3 g


s-au consumat 6 g NaOH. S se calculeze partea de mas a acidului metanoic i a
acidului etanoic din amestec.
Se d:
Rezolvare:
m(amestec.)= 8,3 g 1. Se scriu ecuaiile reaciilor:
m(NaOH) = 6 g
HCOOH + NaOH HCOONa + H2O (1);
( HCOOH) - ?
46 g/mol 40 g/mol
(CH3COOH) - ? CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O (2).

60 g/mol 40 g/mol
2. Se noteaz prin x masa HCOOH; atunci: x cantitatea de substan HCOOH;
46
(8,3 x ) masa CH3COOH; 8,3-x cantitatea de substan CH3COOH.
60

3. Se stabilete c n conformitate cu ecuaiile (1) i (2 ):


(HCOOH) = (NaOH) = x mol; (CH3COOH) = (NaOH) = 8,3-x ;
46
60
6g
(NaOH) =
= 0,15 mol.
40 g/mol

4. Se alctuiete ecuaia i se rezolv:

x + 8,3-x = 0,15; x = 2,3 g (HCOOH).


46
60

5. Se calculeaz masa CH3COOH i prile de mas din amestec ale fiecrui acid:
m (HCOOH) = 2,3 g; m(CH3COOH) = 8,3 2,3 = 6 g;
6g
2,3 g
(HCOOH) =
100% = 27,7%; (CH3COOH) = 8,3 g 100% = 72,3%.
8,3 g

R s p u n s : Partea de mas a acidului metanoic i cea a acidului etanoic constituie,


respectiv, 27,7% i 72,3%.

Problema 3
La calcinarea srii de sodiu a unui acid monocarboxilic saturat cu NaOH s-au eliminat 11,2 l de substan organic gazoas, 1 l de acest gaz are masa 1,965 g. S
se determine masa srii care a fost calcinat i ce gaz s-a eliminat n urma calcinrii.
Se d:
Rezolvare:
V(gaz) = 11,2 l
1. Se scrie ecuaia reaciei de calcinare n form general:
m (1 l) = 1,965 g
CnH2n+1COONa + NaOH CnH2n+2 + Na2CO3

2. Se calculeaz masa molecular a gazului din proporia:


m (srii) ?
1 l ....................1,965 g
, de unde Mr = Vm . r = 22,4 . 1,965 = 44 g/mol.
22,4 l................Mr
184

Capitolul_3_CS3.indd 184

05.06.2014 14:07:00

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3. Se determin valoarea lui n din formula general a alcanului:


Mr(CnH2n+2) = 12n + 2n + 2; 14n + 2 = 44; n = 3.
Prin urmare, gazul obinut este propanul C3H8, iar sarea C3H7COONa.
4. Se calculeaz masa srii (C3H7COONa); din ecuaia reaciei rezult:
11,2 l
(gaz) = (sare);
(gaz) =
= 0,5 mol; (sare) = 0,5 mol;
22,4 l/mol
m(C3H7COONa) = . M(C3H7COONa)= 0,5 mol . 110 g/mol = 55 g.
R s p u n s : m(C3H3COONa) = 55 g; gazul C3H8.

autoevaluare
1. Scrie ecuaiile reaciilor acidului metanoic cu urmtorii reageni:
a) Na; b) NaOH; c) CaO; d) NH3; e) CH3OH(H2SO4).
Numete produsele reaciilor respective.
2. n trei eprubete numerotate se afl soluii apoase de:
a) etanol, acid formic, acid acetic; b) etilenglicol, fenol, acid acetic.
Cum poate fi identificat experimental coninutul fiecrei eprubete?
Scrie ecuaiile reaciilor respective i indic efectele lor analitice (vizuale).
3. Scrie schemele reaciilor prin care pot fi realizate transformrile:
CH4C2H2CH3CHOCH3COOHClCH2COOH.
4. Un compus organic oxigenat A denot urmtoarele proprieti:
a) reduce soluia amoniacal de Ag2O la argint metalic;
b) reacioneaz cu etanol, formnd un singur compus organic cu formula C3H6O2;
c) degaj hidrogen n reacia cu sodiu metalic. Care este structura compusului
organic A?
5. Un acid monocarboxilic saturat cu masa 8,8 g a interacionat cu sodiu metalic i
s-a obinut un volum de hidrogen egal cu 1,12 l (c.n.). S se stabileasc formula
de structur a acidului.
(R.: C3H7COOH)
6. Un amestec de acid etanoic i etanol cu masa 5,3 g a interacionat cu Na2CO3 i
s-a degajat un gaz cu volumul 0,56 l (c.n.). S se calculeze partea de mas a com
ponenilor din amestec.
(R.: 56,6%; 43,4%)
7. La interaciunea a 35,55 g soluie de acid monocarboxilic saturat cu partea de
mas de 10% cu exces de hidrogenocarbonat de sodiu s-au eliminat 3,36 l gaz
(c.n.). S se determine structura acidului organic.
(R.: C3H6O2)
8. S se determine formula molecular, apoi s se scrie formula structural a acidului
monocarboxilic saturat, dac la neutralizarea a 0,37 g de acest acid s-au consumat
10 g soluie de NaOH cu partea de mas 2%.
(R.: C2H5COOH)
9. Ce mas de acid propanoic i alcool metilic se va consuma pentru a obine 25,6 g
de ester?
(R.: 21,46 g; 9,28 g)
10. Partea de mas a carbonului n molecula unui acid monocarboxilic saturat con
stituie 54,54%. S se determine formula de structur a acidului carboxilic.
(R.: C4H8O2)
11. Ce acid monocarboxilic saturat formeaz o sare de argint cu partea de mas a
argintului 29,75%?
(R.: CH3(CH2)14COOH)
185

Capitolul_3_CS3.indd 185

05.06.2014 14:07:00

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

3.3.5.

Studierea proprietilor acidului acetic

Lucrarea practic nr.3


Ustensile: spirtier, chibrituri, stativ metalic cu cletar, stativ cu eprubete, dop cu tub de
evacuare a gazelor, bucele de porelan, tampon de vat, pahar chimic, baghet de sticl.
Reactivi: soluie de acid sulfuric (1:1), turnesol, fenolftalein, pilitur de magneziu,
granule de zinc, hidroxid de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu (sod alimentar), soluie
NaOH de 10%, alcool etilic, acid acetic concentrat (glacial), acid sulfuric concentrat.
Modul de lucru
a) Aciunea asupra indicatorilor
1. Toarn n dou eprubete cte 1 ml soluie de: 1 acid acetic; 2 H2SO4 (1:1).
2. Adaug cteva picturi de turnesol n ambele eprubete.
3. Constat schimbarea culorii turnesolului i a intensitii ei n fiecare caz.
b) Interaciunea cu unele metale
1. Toarn n dou eprubete cte 1 ml soluie de: 1 acid acetic; 2 acid sulfuric.
2. Adaug n ambele eprubete puin pilitur de Mg sau introdu cte o granul de Zn.
3. Compar vitezele acestor reacii (dup viteza de degajare a gazului ce se elimin).
c) Interaciunea cu oxizii i bazele
1. Toarn n dou eprubete cte 1 ml soluie de acid acetic, iar n altele dou cte 1 ml
H2SO4 (1:1) i adaug, n prealabil, cteva picturi de turnesol n toate patru eprubete.
2. Adaug n una din eprubetele cu acid acetic puin praf de oxid de calciu, iar n cea
de a doua toarn 1 ml soluie diluat de hidroxid de sodiu i exact aceleai cantiti de
aceste substane adaug n cele dou eprubete cu H2SO4.
3. Explic cauza schimbrii culorii n toate eprubetele, indicnd ce substane se obin
n aceste cazuri.
4. Constat n ce caz s-a consumat mai mult baz. De ce?
d) Interaciunea acidului acetic cu unele sruri
1. Introdu ntr-o eprubet (1) 1 ml acid acetic i adaug 1 g praf de NaHCO3.
2. nchide rapid eprubeta cu un dop prevzut cu tub de evacuare a gazului, introdu
captul tubului n eprubeta (2) ce conine ap de var (fig. 3.21).
3. Observ schimbrile care au loc n ambele eprubete.
4. Repet experiena dup acelai algoritm, dar cu acid sulfuric.
Ce observi?
5. Concluzioneaz, n baza observrilor, care acid este mai tare.
e) Interaciunea cu alcoolii
1. Toarn ntr-o eprubet consecutiv 2 ml de acid acetic
concentrat, 2 ml alcool etilic i 1 ml acid sulfuric concentrat.
2. Agit coninutul eprubetei i nclzete-l uor la baia de
Fig. 3.21. Interaciunea
ap fierbinte.
acidului acetic cu NaHCO3.
3. Adaug 2-3 ml soluie saturat de NaCl la amestecul obinut.
4. Constat mirosul plcut al esterului format.
5. Formuleaz concluzii pe baza experienelor efectuate i copiaz pe caiet tabelul de
mai jos, completnd rubricile respective.
Ustensile i
reactivi

Modul de lucru. Desenul


schematic al instalaiei

Observri. Motivarea
celor observate

Ecuaiile reaciilor.
Concluzii

186

Capitolul_3_CS3.indd 186

05.06.2014 14:07:00

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.3.6.

Esteri ai acizilor carboxilici


Definiie
Esterii sunt derivai ai acizilor carboxilici care se formeaz
prin nlocuirea grupei OH din grupa carboxil cu un rest
alcoolic (OR) sau fenolic (OAr).

Fig. 3.22. Formula de


structur i modelul de
proporie a etanoatului
de etil.

Prin urmare, formula general a esterilor organici este


alctuit din dou pri:
,
Rest de Rest de
acid (acil) alcool

n care cei doi radicali R, R' pot fi identici sau diferii, printre care i Ar. Formula
lor general este identic cu cea a acizilor monocarboxilici: CnH2nO2.
Nomenclatur i izomerie
Cum se formeaz denumirile sistematice i nesistematice ale acizilor
monocarboxilici saturai?
Nomenclatura IUPAC a esterilor include cteva tipuri de denumiri.
Denumirea sistematic a esterilor se formeaz de la denumirea sistematic a
acidului prin nlocuirea terminaiei -oic cu -oat, urmat de prepoziia de i denu
mirea radicalului alcoolului. De exemplu, esterul format din acid etanoic i alcool
etilic se numete etanoat de etil (fig. 3.22).
s Denumirea nesistematic a esterilor se formeaz de la denumirile nesistematice
ale acidului i alcoolului din care s-a format molecula n urma reaciei de esterificare.
De exemplu, esterul format din acid formic i alcool metilic se va numi esterul
metilic al acidului formic.
Conform denumirii semisistematice, esterii se denumesc prin analogie cu srurile
acizilor carboxilici, indicnd i numele radicalilor din alcooli (tabelul 3.9).
Tabelul 3.9. Nomenclatura IUPAC a esterilor
Formula

Denumirea
sistematic

nesistematic

semisistematic

Metanoat de metil

Esterul metilic
al acidului formic

Formiat de metil

Etanoat de metil

Esterul metilic
al acidului acetic

Acetat de metil

Propanoat de metil

Esterul metilic
al acidului propionic

Propionat de metil

Etanoat de etil

Esterul etilic
al acidului acetic

Acetat de etil

Etanoat de propil

Esterul propilic
al acidului acetic

Acetat de propil

Benzoat de etil

Esterul etilic
al acidului benzoic

Benzoat de etil

187

Capitolul_3_CS3.indd 187

05.06.2014 14:07:00

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Esterilor le sunt caracteristice urmtoarele tipuri de izomerie: a) de poziie a grupei


esterice COO ntre cei doi radicali; b) de caten, determinat de structura radica
lului acidului i a radicalului alcoolului; c) de funciune cu acizii monocarboxilici.
Exemple de izomeri pentru compoziia C4H8O2:
a) de poziie a grupei esterice COO:
1.

2.
Propanoat de metil

Etanoat de etil

b) de caten a radicalului alcoolului:


3.

4.

Metanoat de propil

Metanoat de izopropil

c) de funciune cu urmtorii acizi carboxilici:


5.

6.
Acid butanoic

Acid 2-metil-propanoic

Tema 3.25.s
Indic denumirile nesistematice ale esterilor prezentai mai sus
(consultnd tabelul 3.9).

Izomerii de caten i de poziie a grupei esterice ai esterilor difer unul de altul


doar prin proprietile fizice, pe cnd cei de funciune se deosebesc esenial i prin
proprietile lor chimice, deoarece sunt substane din diferite clase de compui
organici: acizi i esteri.
Tema 3.26. Scrie i numete izomerii substanei cu formula molecular C3H6O2.

Obinerea esterilor
Din temele studiate anterior cunoti c esterii se prepar prin reacii dintre un
alcool i un acid (acidul poate fi mineral sau organic.
Reacia dintre un acid carboxilic i un alcool se numete reacie de esterificare.
Reacia de esterificare are loc prin nclzirea acidului carboxilic cu alcool, n
prezena acidului sulfuric concentrat n cantiti catalitice, i decurge pn la
stabilirea unui echilibru ntre reactani i produsele de reacie:
Esterificare

Acid
carboxilic
Alcool

Hidroliz


Ester

Constanta de echilibru a reaciei de mai sus se exprim prin relaia:


Pentru deplasarea echilibrului n sensul formrii esterului se ia n exces unul dintre
reactani (alcoolul sau acidul) sau se ndeprteaz din mediul de reacie unul dintre
188

Capitolul_3_CS3.indd 188

05.06.2014 14:07:01

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

produse (apa sau esterul) pe msur ce se formeaz. n practic echilibrul


se deplaseaz, ndeprtnd continuu din mediul reaciei, prin distilare, apa
(componentul cu punctul de fierbere mai jos).
n ceea ce privete modul de eliminare a apei, folosind un alcool marcat cu
izotopul 18O, s-a demonstrat c acesta se regsete n ester:

Rezultatul obinut atest c eliminarea apei implic scindarea grupei OH din


acid i a protonului din alcool. n lipsa catalizatorilor (acizilor tari) esterificarea
decurge cu vitez mic.
Experiment demonstrativ

Obinerea acetatului de etil


1.Introdu ntr-o eprubet 1 ml de acid acetic concentrat.
2. Adaug 0,5 ml de H2SO4 concentrat i 2 ml alcool etilic.
3. Introdu 23 bucele de porelan (pentru fierbere lent).
4. nclzete atent i uniform coninutul eprubetei prin micri de rotaie la flacra
spirtierei.
5.Constat mirosul plcut al esterului obinut.

Proprieti fizice
n funcie de masa molecular, esterii sunt substane lichide sau solide. Omologii
inferiori ai esterilor sunt lichide volatile cu miros plcut de flori sau fructe. Ei sunt
puin solubili n ap, mult mai puin solubili dect alcoolii i acizii din care s-au format.
De exemplu, etanolul i acidul acetic se amestec cu apa n orice proporii, pe cnd
esterul lor acetatul de etil se dizolv doar n proporie de 8 g la 100 ml de ap.
Aceasta se datorete structurii deosebite a esterilor (nu conin grupe OH), ce
ar favoriza formarea legturilor de hidrogen i asocierea moleculelor ca la alcooli
i acizi. n solveni organici esterii se dizolv bine.
Proprieti chimice
Proprietile chimice ale esterilor depind de natura acidului i a alcoolului din
care s-au format.
tiai c ...

Muli esteri au miros plcut i servesc ca esene de fructe obinute sintetic. Astfel, butanoatul de
etil are miros de ananas, metanoatul de amil de rom, Izovaleratul de izoamil de mr, etanoatul
de octil de portocal, etanoatul de amil de banan, butanoatul de amil de caise etc.

C3H7COOC2H5

HCOOC5H11

CH3COOC5H11

C3H7COOC5H11

189

Capitolul_3_CS3.indd 189

05.06.2014 14:07:01

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Hidroliza, reacia invers esterificrii, este cea mai important proprietate


chimic a esterilor. Ea poate decurge n mediu acid, neutru sau bazic:

Ester

Acid carboxilic

Etanoat de etil
(acetat de etil)

Alcool

Acid etanoic
(acid acetic)

Etanol
(alcool etilic)

n practic, de obicei, se realizeaz n mediu bazic, deoarece are loc deplasarea


echilibrului spre dreapta, formnd sarea acidului i alcoolul respectiv (reacia
devine ireversibil):

Acetat de sodiu

Acetat de etil

Fig. 3.23. Esene


de esteri.

Fig. 3.24. Produse


cosmetice.

Fig. 3.25. Produse de


cofetrie i buturi cu
arome de fructe i flori.

Aceton

Fig. 3.26. Solveni.

Etanol

Reprezentani importani ai esterilor. Utilizarea lor


Acetatul de etil, CH3COOC2H5, este un lichid incolor cu
p.f.=77 C, puin solubil n ap (8,5% la 20 C).
Se obine prin reacia de esterificare dintre acidul acetic i
etanol. Se aplic pe larg n calitate de dizolvant al unui ir de
polimeri, grsimi, parafine etc. Se utilizeaz pentru obinerea
esenelor alimentare (fig. 3.23).
Acetatul de izoamil, CH3COOCH2CH2CH(CH3)2, repre
zint un lichid cu miros de pere cu p.f.=142 C, foarte puin
solubil n ap (2%).
Se obine prin esterificare din acid acetic i alcool izoamilic.
Se utilizeaz n calitate de solvent, n industria cosmetic i
parfumeric (fig. 3.24).
Un ir de esteri sunt componente ale esenelor sintetice care
se aplic n industria alimentar pentru a conferi produselor
de cofetrie i patiserie arome de pere, mere, viine, rom,
portocale, ananai etc. Esenele sintetice se folosesc la obinerea
buturilor rcoritoare cu arome de fructe i flori (fig. 3.25).
Esterii sunt substane larg rspndite n natur. Esterii
inferiori se afl n componentele florilor, fructelor, pomuoarelor,
conferindu-le arome specifice. Mari cantiti de esteri se folosesc
ca solveni n diferite domenii (fig. 3.26).
Esterii formai din alcooli superiori i acizii grai se numesc
ceride. Ele se utilizeaz n industria hrtiei, a vopselei, lacurilor,
ca materiale izolante etc. Ceridele au o larg aplicare la obinerea
produselor cosmetice.
190

Capitolul_3_CS3.indd 190

05.06.2014 14:07:02

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Autoevaluare
1. Definete noiunea: reacie de esterificare.
2. Explic i expune:
a) formula general a esterilor;
b) nomenclatura i izomeria de structur a esterilor;
c) izomeria de funciune a esterilor cu acizii monocarboxilici.
3. Numete :
A) acizii cu urmtoarele formule de structur:
a)

; b)

; ) CH3CH2CH2

; d)

COOH

e) C17 H35 COOH.


B) esterii care se formeaz n urma reaciei de esterificare dintre:
a) acidul formic i alcoolul metilic;
b) acidul acetic i alcoolul butilic;
c) acidul benzoic i alcoolul etilic;
d) acidul butanoic i alcoolul izopropilic.

4. Noteaz prin A afirmaia adevrat i prin F afirmaia fals:


a) Acetatul de etil este derivatul acidului butanoic.
b) Esterii se obin n urma interaciunii acizilor carboxilici sau
a acidului azotic cu alcooli sau polialcooli.
c) Pentru deplasarea echilibrului reaciei de esterificare n sensul
mririi randamentului esterului prin distilare se nltur apa.
d) La reacia de esterificare acidul carboxilic elimin hidrogenul
din gruparea carboxil, iar alcoolul gruparea hidroxil.

5. Propune o metod de identificare a coninutului eprubetelor n care se afl:


a) acid acetic; b) acid formic; c) acetat de etil.
6. Completeaz spaiile libere din urmtoarele enunuri:
a) Esterii se obin la tratarea ... cu ... .
b) Esterii sunt substane lichide sau solide cu miros ... i servesc ca ... de fructe
obinute sintetic.
c) Principala proprietate chimic a esterilor este ..., reacia invers a esterificrii.
d) Cu formula molecular C4H8O2 exist ... esteri.
7. Rezolv:
La nclzirea etanolului cu masa 1,2 g i a acidului acetic cu masa 1,8 g s-a obinut
un ester. S se calculeze masa esterului.
(R.: 2,29 g)

191

Capitolul_3_CS3.indd 191

05.06.2014 14:07:02

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Rezolvarea exerciiilor
i a problemelor la tema Esteri

3.3.7.

Exerciiul 1
Din substanele organice date mai jos selecteaz formula ce corespunde unui ester.
Scrie formulele de structur ale izomerilor ce corespund formulei selectate (esteri i acizi)
i d denumirea lor sistematic: a) CH2O2; b) C6H5OH; c) C4H8O2; d) C2H4O.
Rezolvare:
1. Formula molecular C4H8O2 corespunde esterilor i acizilor monocarboxilici saturai:
a) Esteri:
O
O
O
CH3 C
CH3 CH2 C
HC
O CH3
O CH2 CH3
O CH2 CH2 CH3
Propanoat de metil

Etanoat de etil

b) Acizi carboxilici:

CH3 CH2 CH2 C


Acid butanoic

O
OH

Metanoat de propil

O
CH3 CH C
CH3 OH

Acid 2-Metilpropanoic

Exerciiul 2
Selecteaz compuii organici din coloana A n corespundere cu reaciile lor
specifice din coloana B. Scrie ecuaiile reaciilor i numete produsele de reacie.
Coloana A
Coloana B
1) C2H6
a) reacia de oxido-reducere
2) CH3 COOC2H5
b) reacia de neutralizare
3) CH3 COOH
c) reacia de hidroliz
4) HCH=O
d) reacia de eliminare
Rezolvare:
1. Se selecteaz compuii i se scriu ecuaiile respective conform enunului:
1) C2H6 tC C2H4 + H2 reacie de eliminare (1;d);
Etan

Eten

2) CH3 COOC2H5 + HOH CH3COOH + C2H5OH reacie de hidroliz (2; c);


Acetat de etil

Acid acetic

Etanol

3) CH3OOH + NaOH CH3COONa + H2O reacie de neutralizare (3; b);


Acid acetic

Acetat de sodiu

4) HCH=O + Ag2O HCOOH + 2Ag + H2O reacie de oxido-reducere (4; a).


Metanal

Acid metanoic

Problema 1
S se calculeze masa acetatului de etil obinut n urma reaciei de esterificare
dintre alcoolul etilic cu masa 92 g i soluia de acid acetic cu masa 200 g i partea
de mas 90%.
192

Capitolul_3_CS3.indd 192

05.06.2014 14:07:02

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

Se d:
m(C2H5OH)=92 g
m(sol.) = 200 g
(CH3COOH) = 90%

m(acetatului de etil.) - ?

m
;
M

Rezolvare:
1. Se calculeaz masa CH3COOH, cantitatea de substan
CH3COOH i cantitatea de substan C2H5OH dup algoritmii
cunoscui:
m(subst.)

. 100%;
m(sol.)
m (CH3COOH) . (CH3COOH) 200 g . 90%
m (CH3COOH)= (sol.)
=
= 180 g;
100%
100%
180 g
92 g
= 3 mol; (C2H5OH) =
= 2 mol.
(CH3COOH) =
60 g/mol
46 g/mol
=

2. Se scrie ecuaia reaciei:

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O


Din ecuaia reaciei: (CH3COOH)= (C2H5OH).
Din datele problemei: (CH3COOH)> (C2H5OH); 3 mol > 2 mol
Acidul acetic este n exces, calculele se efectueaz dup cantitatea de etanol:
(C2H5OH) = (C4H8O2) =2 mol; M (C4H8O2) = 88 g/mol.
3. Se determin masa esterului:
m (C4H8O2) = M= 2 mol 88 g/mol = 176 g.
R s p u n s : Masa acetatului de etil este egal cu 176 g.

autoevaluare
1. Scrie succesiunea de reacii prin care se obine din:
a) CH4 formiatul de etil;
b) CH4 acetatul de etil.
2. Scrie ecuaiile reaciilor dintre:
a)acidul acetic i alcoolul izopropilic;
b)acidul formic i alcoolul butilic;
c)acidul acetic i alcoolul ter-butilic.
Numete produsele reaciilor.
3. Amestecul din 22 g de acetat de etil i ap a fost supus nclzirii. Esterul rmas a
fost separat cu ajutorul plniei de decantare. Pentru neutralizarea soluiei apoase
s-au consumat 40 g soluie de NaOH cu partea de mas 12,5%. S se calculeze
partea de mas (%) a esterului hidrolizat din amestecul iniial.
(R.: 50%)
4. Ce cantitate (kg) de acetat de metil se poate obine dintr-o ton de acid acetic?
Ct alcool metilic se consum?
(R.: 1233 kg; 533kg)
5. Prin arderea a 1,32 g substan organic cu M=88 g/mol ce conine C, H, O se
obin 2,64 g CO2 i 1,08 g H2O. S se determine formula molecular a substanei. S
se scrie izomerii aciclici saturai monofuncionali. (R.: C4H8O2; 2 acizi i 3 esteri)
6. Se d un amestec de acetat de metil i acetat de etil cu masa 10,3 g. Partea de
mas a acetatului de metil este de 35,9%, iar a acetatului de etil 64,1%. Ce volum
de soluie de hidroxid de sodiu cu partea de mas 40% i densitatea 1,4 g/mol va
fi necesar pentru hidroliza complet a amestecului de esteri?
(R.: 8,93 ml sol. NaOH)
193

Capitolul_3_CS3.indd 193

05.06.2014 14:07:02

Derivai generale
ai hidrocarburilor
Noiuni
de chimie organic

Legtura genetic dintre acizii carboxilici,


esteri i alte clase de compui organici

3.3.8.

Legtura genetic dintre hidrocarburi, halogenoalcani, alcooli, aldehide i


acizi carboxilici este redat n schema 3.12.
Schema 3.12. Legtura genetic dintre hidrocarburi, alcooli, aldehide i acizi car
boxilici.
12

Alcani
3

13

Hidrocarburi
nesaturate
1 2

ACIZI CArboXILICI
14
11

Aldehide

Halogenoalcani

15

16
19

10

Esteri
17

18

Alcooli

9
7
8

Tema 3.27.
Completeaz careurile din schema 3.12 cu formulele generale respective, apoi cu
exemple de formule concrete.
Scrie ecuaiile reaciilor, sugerate n schem, pe exemplul alcanului ce conine doi
atomi de carbon.

Exerciii i probleme pentru rezolvare n baza schemei 3.12.


1. Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate urmtoarele transformri:
a)metan clorometan metanol acid metanoic metanoat de etil;
b) etin eten etanol etanal acid etanoic;
*c) metan etin etanal etanol acid acetic acetat de sodiu
metan;
*d) metan metanal metanol acid metanoic acid carbonic.
Numete condiiile n care decurg aceste reacii.
2. Ce cantitate de substan (mol) i ce mas (g) de fiecare produs se obine n
urma urmtoarelor transformri:
a) bromoetan etanol acid etanoic, dac masa bromoetanului este egal cu
218 g?
d) clorometan metanol acid metanoic, dac masa clorometanului este
202 g?
3. Scrie formula de structur a substanei cu compoziia C3H6O2, dac se tie
c soluia ei schimb culoarea turnesolului n rou, cu clorul formeaz compusul
C3H5ClO2, iar la nclzirea srii de sodiu a acestui compus cu NaOH se obine
etan. Numeste substana iniial.
4. Scrie formula de structur a substanei cu compoziia C 4H8O, dac se tie
c ea interacioneaz cu Cu(OH)2 la nclzire, iar la oxidare formeaz acidul
2-metilpropanoic. Numete substana iniial.

194

Capitolul_3_CS3.indd 194

05.06.2014 14:07:02

Derivai ai hidrocarburilor
Introducere

3.3.9

EVALUARE Sumativ
acizi carboxilici. esteri

1. Scrie i numete izomerii acizilor cu formula molecular C5H10O2.


2.Explic cum se vor schimba proprietile acide ale acidului acetic, dac un
atom de hidrogen din radicalul alchil va fi substituit cu clor (ClCH2COOH).
Argumenteaz rspunsul.
3.Scrie ecuaiile reaciilor prin care pot fi realizate transformrile:
a) metan
metanal
acid metanoic
metanoat de amoniu;
CO2
CO
HCOONa;
b) C
CH3CHO
CH3COOH
CH3COONa
CH4;
c) C2H2
acetilen
acetaldehid
acid acetic
acetat de etil.
d) metan
4.Indic:
A. formula care corespunde unui ester:
b) CH3CH=O;
c) CH3COCH3; d) CH3COOCH3.
a) C4H9OH;
B. formula molecular a esterului, format dintr-un acid saturat i un alcool
saturat cu masa molar 102 g/mol.
5. Propune calea de transformare:
a) C2H5Cl CH3COOH;
b) CH4 CH3COOCH3.
6. Alctuiete ecuaiile reaciilor succesive ce permit urmtoarele transformri:
a) metan formiat de metil;
b) eten acetat de etil;
c) acetilen acetat de calciu;
d) toluen benzoat de metil.
7. Stabilete:
a) structura esterului, dac se tie c prin tratarea lui cu soluie apoas de NaOH
se obine acetat de sodiu i etanol;
b) formula molecular, apoi scrie formula de structur a acidului monocarboxilic
saturat, dac la neutralizarea a 0,37 g de acest acid s-au consumat 10g soluie de
NaOH cu partea de mas 2%.
(R.: C2H5COOH)
8. Rezolv:
A. Cu ajutorul unor reacii cunoscute s se determine coninutul a 4 eprubete
cu substane diferite: acid acetic, acid formic, anilin, acetat de etil. S se scrie
ecuaiile reaciilor respective.
B. Doi izomeri de funciune (aparin la diferite clase de compui) au formula
general C3H6O2. Unul dintre izomeri interacioneaz cu metale active, oxizi ba
zici, baze i alcooli. Alt izomer la nclzire cu soluie de baze alcaline formeaz
sarea unui acid carboxilic i un alcool. S se scrie formulele de structur ale
celor doi izomeri, denumindu-i, i s se scrie ecuaiile reaciilor descrise mai
sus pentru fiecare izomer.
195

Capitolul_3_CS3.indd 195

05.06.2014 14:07:02

Compartimentul

Recapitulare

F. Whler

Wan,t Hoff

n acest compartiment sunt generalizate cunotinele teoretice i practice la


chimia organic, sunt descrise unele tipuri de exerciii i probleme pe care le-ai
rezolvat pe parcursul anului la chimie, sunt descrise i unele tipuri de probleme
experimentale, fiind sugerate i unele moduri de soluionare ale lor.

Relaii ntre diferite clase


de compui organici

4.1.

Transformrile, la care pot fi supuse clasele de compui organici studiai, adesea


pot fi reciproce i constituie o form de legtur genetic ntre ele. n schema 4.1
sunt prezentate unele transformri reciproce (cel puin teoretic, dac nu i experimental, la scar industrial) ntre clasele de substane studiate.
Schema 4.1. Legtura genetic a substanelor organice
Alcani
Alchilamine

Halogenoalcani

Alchene

Alchine

Arene

Alcooli

Aldehide

*Acizi
carboxilici

*Derivai halogenai aromatici

Nitrobenzen

Fenoli

Anilin

*Eteri

*Esteri

Cicloalcani

Activitate n echip
1. Copiai pe caiet schema 4.1, completnd cu formulele generale fiecare clas de compui
organici.
2. Exprimai prin ecuaii chimice ale reaciilor concrete, pe exemplul compuilor organici
cu doi atomi de carbon, transformrile reciproce ale compuilor organici prezentate n
schema 4.1.
3. Se propune schema transformrilor:
CH4 CH3OH HCH = O HCOOH CO2
196

Capitolul_4_CS3.indd 196

05.06.2014 14:06:57

Recapitulare
Introducere
CH3CHO

Se cere s explicai ce procese chimice sunt necesare de


efectuat pentru a obine CO2 din CH4 (conform schemei
transformrilor).
4. Scriei schemele reaciilor transformrilor prezentate n
figura alturat.

C2H5OH
CH3COOH

CH3COOC2H5

4.2.

C 2H 2
CH2=CH2
CH4

H 2O

Modele de exerciii i probleme


specifice chimiei organice

Printre varietatea de probleme din chimia organic, rezolvate anterior, pot fi


evideniate cteva tipuri de baz:
1. Izomeria i nomenclatura compuilor organici.
2. Sinteza compuilor organici printr-o succesiune de procese exprimate prin
ecuaii chimice (transformri chimice).
3. Scrierea ecuaiilor reaciilor, ce denot proprietile chimice ale compuilor
organici.
4. Stabilirea structurii substanei pe baza descrierii unui ir de proprieti ale ei i
ale proprietilor substanelor rezultate din ea, n urma anumitor transformri.
5. Calcule pe baz de formule i ecuaii chimice.
Vom elucida principiile de baz, care se cer respectate i aplicate la rezolvarea
fiecrui tip de probleme menionate mai sus.
I. Izomeria i nomenclatura compuilor organici.
n chimia organic sunt cunoscute dou tipuri principale de izomerie de
structur (plan) i spaial (stereoizomeria). Izomeria de structur este determinat de secvena diferit de legare a atomilor n molecul. Studiind diferite clase
de compui organici, ai luat cunotin de trei tipuri de izomerie: de caten, de
poziie i de funciune (tabelul 4.1).
Tabelul 4.1. Tipuri de izomerie

Tipul
Cauza
Proprieti
Clase de compui
deizomerie
distincte
Izomer ie Ordinea diferit a Proprieti fizice Alcani cu cel puin 4 atomi de C n caten.
decaten
atomilor de carbon (densitate, punct Alchene cu 4 i mai muli atomi de C.
legai n caten.
de fierbere, solu Alchine cu minimum 5 atomi de C.
bilitate etc.)
Diene cu minimum 5 atomi de C.
Compui cu grupri funcionale cu minimum 4 atomi de C.
Izomer ie E x i s t e n a u n u i Proprieti fizice Alchene cu 4 i mai muli atomi de C.
depoziie element struct ur al i chimice
Alchine cu caten de cel puin 4 atomi de C.
(>C=C<, CC)
Diene cu minimum 4 atomi de C.
sau a unei grupri
Hidro c arburi ciclice (aromat ice i
funcionale care se
nearomatice) cu cel puin 2 substitueni.
gsete n poz iii Proprieti fizice Compui cu grupri funcionale cu caten
diferite n caten.
de cel puin trei atomi de C.
Eteri cu minimum 4 atomi de C.
Esteri cu 4 i mai muli atomi de C.
Izomer ie Diferena n cons Deosebiri
Cicloalcani alchene.
defunciune tit uie ce cond uce eseniale ale
Diene alchine.
la apartenena izo proprietilor Alcooli eteri.
merilor la diferite fizice i chimice Aldehide cetone.
clase de compui.
Acizi carboxilici esteri.
197

Capitolul_4_CS3.indd 197

05.06.2014 14:06:57

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

Algoritmii scrierii i denumirii izomerilor de caten, de poziie i de funciune


sunt descrii la pag. 41 (pentru alcani), pag. 67 (pentru alchene), pag. 124 (pentru
alcooli) i la pag. 174, 187 (pentru acizi i esteri).
Activitate n echip
A. Scriei izomerii hidrocarburii saturate cu compoziia C6H14 i, fr a consulta ndrumarul chimic, aranjai-i n ordinea creterii temperaturii lor de fierbere.
B. Denumii izomerii de poziie care corespund formulelor moleculare:
a) C4H6;
b) C6H10.
C. Scriei izomerii de poziie ai alcoolilor cu formula molecular: a) C3H8O; b) C4H10O.
D. Scriei izomerii de funciune care corespund formulelor moleculare:
a) C4H6;
b) C4H10O;
c) C3H6O2.

II. Sinteza compuilor organici (transformri chimice).


n chimia organic noiunea sintez cuprinde procesul de obinere a unei
substane organice cu structura dat din alte substane, prin intermediul unei sau
a ctorva reacii chimice.
Exemplul 1. Scrie succesiunea de reacii pentru realizarea sintezei propan-2-ol-ului
plecnd de la metan.
Soluie:
1. Se scriu formulele de structur ale substanelor iniial i final:
CH4

CH3

CH(OH) CH3

2. Comparnd formulele de structur, conchidem: substana iniial este un alcan cu un


atom de carbon; cea final un alcool secundar cu trei atomi de carbon n caten.
3. Se scriu ecuaiile reaciilor prin care poate fi obinut propan-2-ol:
a) CH3
b) CH3

CH CH2 + HCl
CH CH2 + H2O

CH3

CH CH3
Cl

CH3

+NaOH
-NaCl

CH3

CH CH3
OH

CH CH3
OH

c) CH3

C CH3 + H2

Cu,tC

CH3

CH CH3
OH

4. Pentru realizarea sintezei este necesar de a mri catena carbonic pn la trei.


Vom utiliza urmtoarele reacii:
a. 2CH4 1500C

HC

b. HC

CH + Na

c. HC

CNa + ClCH3

CH + 3H2
HC

CNa + 1/2H2
HC

C CH3 + NaCl

5. Pentru a obine propan-2-ol vom utiliza reacia c, prin urmare, vom avea nevoie de
propanon, care la rndul ei poate fi obinut prin reacia lui Kucerov:
CH3

C CH + H2O

2+

Hg

CH3

C CH2
OH

CH3

C CH3
O

198

Capitolul_4_CS3.indd 198

05.06.2014 14:06:58

Recapitulare
Introducere

6. Se scrie schema general a sintezei:


CH4

HC CH

CH3Cl

HC CNa

HO
HC C CH3 2 CH3

C CH3

H2

CH3

R s p u n s : Succesiunea reaciilor:
CH4 1

C2H2 2

C3H4 3

CH3

C CH3 4

CH CH3
OH

CH3

CH CH3 .
OH

Activitate n echip
Scriei succesiunea de reacii chimice pentru realizarea urmtoarelor transformri:

A. 1-bromobutan but-2-en D. etan acetat de etil

B. metan etanol;
E. metan anilin

C. etan acid acetic;
F. propan izopropilamin

III. Alctuirea ecuaiilor reaciilor chimice, ce denot proprietile chimice ale compuilor organici.
Pentru a soluiona o problem n care se cere separarea unui amestec de
substane, este necesar, n primul rnd, s se stabileasc clasa de compui din
care face parte fiecare substan din amestecul propus: a) dac ambele substane
din amestec fac parte din aceeai clas de compui (ca n exemplul de mai jos),
separarea are la baz proprietile specifice doar unei din cele dou substane;
b) dac substanele fac parte din clase diferite de compui, atunci identificarea sau
separarea are la baz reaciile cele mai caracteristice pentru reprezentanii din
clasele propuse de compui organici. Bunoar, n manual sunt descrise detaliat
proprietile chimice ale alchinelor pe exemplul acetilenei, dar ele sunt valabile
pentru oricare reprezentant al clasei date.
Exemplul 2. Scrie ecuaiile reaciilor caracteristice pentru but-2-in.
a) reacii de adiie (comune cu ale acetilenei):
+2H2/Ni
+H2/Pb
+Cl2
CH3

C C

CH3

+2Cl2
+HCl
+2HCl
+
+H2O/Hg

CH3CH2CH2CH3
CH3

CH CH CH3

CH3CCl=CClCH3
CH3

CCl2

CCl2

CH3

CH3CH=CClCH3
CH3CH2CCl2CH3 (adiii dup regula lui Markovnikov)
CH3C

CH2CH3

b) pentru but-2-in nu sunt specifice reaciile de substituie, deoarece nu au


atomi de hidrogen la legtura tripl. Anume aceast deosebire ne d posibilitatea s le deosebimHC
i sCH
le +separm:
Ag2O
AgC CAg
CHHC
CCH+3Ag
+ Ag
3C CH
2O2O
CH3C

CCH3 + Ag2O

loc + H2O
AgCnu are
CAg
nu are loc

199

Capitolul_4_CS3.indd 199

05.06.2014 14:06:59

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

Activitate n echip Utiliznd cunotinele cu privire la proprietile fizice sau chimice specifice claselor de compui din care fac parte substanele, propunei metode de
identificare i separare a urmtoarelor perechi de substane, care sunt ntre ele izomeri
de poziie sau de funciune (indic tipul):
a) pentan i 2,2-dimetilpropan;
f) 4-nitrofenol i 2-nitrofenol;
b) but-1-in i but-2-in;
g) etanol i eter dimetilic;
c) propen i propin;
h) propanal i propanon;
d) propan-1-ol i 2-metil-propan-2-ol;
i) acid propanoic i acetat de metil.
e) 1,4-dimetilbenzen i 1,2-dimetilbenzen;

IV. Stabilirea structurii substanelor organice pe baza descrierii proprietilor chimice ale ei i ale proprietilor substanelor rezultate din ea
n urma transformrilor chimice.
Pentru a rezolva acest tip de probleme este necesar, mai nti, s se alctuiasc schema tuturor reaciilor implicate n transformri; s se analizeze natura
substanelor rezultate, clasa din care fac parte i clasa compuilor din care pot fi
obinute. tiind structura unor produse din enunul problemei, s se stabileasc
formula de structur a substanei iniiale.
Exemplul 3. Un compus organic A cu formula molecular C 4H8Cl2 i structur
necunoscut a fost nclzit cu o soluie apoas de hidroxid de sodiu, rezultnd un
compus B ce conine oxigen, care reducnd hidroxidul de cupru (II) pn la oxid de
cupru (I) trece n substana C cu formula molecular C 4H8O2 cu structur ramificat. S se stabileasc structura compuilor A-C i s se scrie schema transformrilor.
Rezolvare: 1. Alctuim schema tuturor proceselor ce au loc conform enunului
problemei:
$ 1D2+
&+&O

&X 2+ 
&
&X2+2 & + 2
  

2. Compusul organic oxigenat, B, care reduce Cu(OH)2 n Cu2O poate fi numai o


aldehid, care a fost obinut la hidroliza derivatului dihalogenat geminal:
5 &+ &O
&O

3. Reieind din formula C4H8Cl2, radicalul R poate avea dou structuri:


&+ &+ &+

VDX &+ &+


&+
,  ,, 

4. Enunului problemei i corespunde radicalul (II), deoarece la oxidarea aldehidei


se obine un acid C4H8O2 cu structur ramificat.
5. Schema iniial poate fi interpretat n felul urmtor:
&+ &O
.2+
&+&+ &+ &O
.&O
$

&+
&+
2+
&+&+ &+ 2
&+&+ &+
2+ +2
%

&+
&X 2+ 
&+ &+ &22+
&X2+2
&

200

Capitolul_4_CS3.indd 200

05.06.2014 14:06:59

Recapitulare
Introducere

Activitate n echip Analizai procesele chimice din enunul problemelor i stabilii


structurile substanelor organice A, B, C. Argumentai rspunsul prin schemele tuturor
reaciilor descrise.
1. Se dau trei hidrocarburi gazoase A, B, C. Hidrocarbura B se poate obine din C, iar A
din B. Hidrocarbura A intr mai greu n reacie cu bromul n prezena luminii, dar
nu decoloreaz apa de brom i soluia de KMnO4. Hidrocarbura A (1mol) la ardere
consum 3,5 mol de oxigen. Hidrocarbura B se folosete la obinerea C2H5OH, iar
hidrocarbura C pentru obinerea acidului acetic i la sudarea autogen. Care sunt
cele trei hidrocarburi?
2. Substana organic A cu formula molecular C3H8O la oxidare blnd trece n
substana B, care n reacie cu soluia amoniacal de oxid de argint (I) formeaz
oglinda de argint i compusul organic C.
3. Un compus organic A are urmtoarele proprieti: a) reduce soluia amoniacal de
oxid de argint (I) la argint metalic, cu degajarea unui gaz; b) reacioneaz cu C2H5OH
n prezena H2SO4 concentrat, formnd un singur compus organic cu formula molecular C3H6O2; c) degaj hidrogen n reacie cu sodiul metalic. Care este structura
compusului organic A?
Problem creativ
La aciunea sodiului metalic asupra unei substane lichide C,
care are mediu neutru, se elimin un gaz A, care n amestec cu oxigenul de la o scnteie
produce explozie. La arderea lichidului C se elimin un gaz care tulbur apa de var. Care
este structura substanei C, dac se tie c ea conine 2 atomi de carbon?

V. Probleme de calcul.
Rezolvarea problemelor de calcul se ncepe cu alctuirea ecuaiilor reaciilor
chimice pentru toate procesele ce au loc conform enunului problemei. Calculele
cantitative este mai bine s se efectueze cu aplicarea noiunii de mol, simplificnd
astfel esenial calculele.
Te-ai convins de aceasta analiznd modul de rezolvare a exemplelor de probleme la fiecare clas de compui organici.

4.3.

Tipuri de probleme experimentale


cu rezolvri

Rezolvarea problemelor de acest tip contribuie la consolidarea cunotinelor


despre proprietile substanelor. Astfel, ele sunt valoroase nu numai pentru studierea chimiei, dar i pentru a dezvolta competene de gndire, generalizare, de
alctuire a raionamentelor.
Aceste probleme contribuie la evaluarea gradului de nsuire a cunotinelor
dup terminarea cursului de chimie organic de ctre elevi.
n cele ce urmeaz, prezentm principalele reacii calitative ce permit identificarea
unor compui organici studiai n decursul anului, care i vor servi drept cluz n
rezolvarea problemelor experimentale propuse la sfritul acestui compartiment.
201

Capitolul_4_CS3.indd 201

05.06.2014 14:06:59

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

Tabelul 4.2. Reacii calitative pentru identificarea compuilor organici


Substana supus
identificrii

Reagentul

Efectele analitice observate

Compui organici ce
conin legturi multiple
ntre atomii de carbon

Apa de brom
Reactivul Bayer-Wagner (soluie
de permanganat de potasiu)

Decolorarea soluiei brune n urma


consumrii bromului
Sedimentarea fulgilor bruni de oxid
de mangan (IV)

Alchine cu legturi
triple marginale

Soluie amoniacal de hidroxid de


cupru (I) proaspt pregtit

Precipitat de culoare roie

Compui organici
cu proprieti
reductoare

Reactivul Fehling (soluie ce


conine hidroxid de cupru (II)
proaspt sedimentat n soluie de
tartrat de sodiu-potasiu)
Reactivul Tollens (soluie amonia
cal de hidroxid de argint proaspt
pregtit)

La nclzire se sedimenteaz
oxid de cupru (I), precipitat roucrmiziu
La nclzire soluia se nnegrete
n urma sedimentrii argintului
metalic dispers (formarea ,,oglinzii
de argint" pe pereii eprubetei)

Compui organici ce
conin halogen

Srmuli de Cu

Culoarea flcrii: verde intens

Polialcooli

Soluie ce conine hidroxid de


cupru (II) proaspt sedimentat

Culoarea soluiei: albastru intens

Fenoli

Soluie de clorur de fier (III)

Culoarea soluiei: rou-violet

Anilin

HCl, H2SO4

Sruri solubile n ap

Activitate n echip Propunei reacii chimice cu efect vizibil, cu ajutorul crora pot
fi deosebite urmtoarele perechi de substane, aplicnd informaia din tableul 4.2.
a) etan i eten;
b) eten i etin;
c) etan i cloroetan;
d) benzen i toluen;
e) etanol i etanal;
f) etanol i etan-1,2-diol;
g) propanal i propanon;
h) acid formic i acetic;
i) acid propanoic i formiat de propil;
j) fenol i anilin.

I. Problem experimental privind identificarea compuilor organici.


Exemplul 1. Determinai coninutul a 4 eprubete cu substane diferite: etanol,
glicerol, fenol, anilin.
Soluie:
1. Se scriu formulele de structur ale substanelor:
OH
NH2
a) CH3CH2OH;
b) CH2CHCH2; c)
;
d)
.

OH OH OH

2. Se menioneaz reaciile caracteristice pentru clasele de compui din care face


parte fiecare din cele 4 substane (analizeaz tabelul 4.2).
3. Pentru alcoolii monohidroxilici este caracteristic reacia cu sodiu metalic cu eliminare de hidrogen, ns aceast reacie este caracteristic i pentru glicerol i
fenol.
202

Capitolul_4_CS3.indd 202

05.06.2014 14:06:59

Recapitulare
Introducere

4. Reacia calitativ pentru glicerol este interaciunea cu Cu(OH)2 cu formarea unei


coloraii albastru intens. (Niciuna din cele 3 substane nu va reaciona cu acest
reagent.)
5. Anilina i fenolul cu apa de brom formeaz precipitate albe (2,4,6-tribromoanilin
i 2,4,6-tribromofenol), ns cu FeCl3 doar fenolul va da o coloraie caracteristic
rou-violet.
6. Identificarea substanelor se efectueaz n urmtoarea ordine:
a) Se obine hidroxidul de cupru (II) la interaciunea soluiei de 5% de CuSO4 cu o
soluie de 5% de NaOH, apoi se mparte n 4 eprubete.
b) n fiecare din cele 4 eprubete cu Cu(OH)2 se adaug cte 2-3 picturi din con
inutul celor 4 eprubete cu substanele propuse pentru identificare. Coninutul
eprubetelor se agit energic.
c) Se constat c n una din eprubete precipitatul iniial se dizolv cu formarea
unei coloraii albastru intens, ceea ce indic prezena glicerolului.
d) n 3 eprubete se picur cte 2-3 picturi de soluie de 2% de FeCl3, apoi n fiecare se adaug cte 2-3 picturi din soluiile din cele 3 eprubete cu substanele
rmase neidentificate.
e) Se constat c n una din cele 3 eprubete apare culoraia rou-violet caracteristic fenolului.
f) n fiecare din cele 2 eprubete rmase se adaug 2-3 picturi de acid sulfuric
concentrat. Doar n una din eprubete se va forma un precipitat alb (sulfat acid
de aniliniu):
C6H5NH2 + H2SO4

C6H5N H3]HSO4

Activitate n echip
1. Determinai, cu ajutorul unor reacii cunoscute, n care din cele 4 eprubete se gsesc
soluiile apoase ale substanelor: etilenglicol, etilamin, anilin i cloroetan.
2. Determinai, cu ajutorul unor reacii cunoscute, n care eprubete se afl acid formic,
acid acetic, acetat de etil, acetaldehid.

II. Probleme experimentale privind separarea substanelor din amestec.


Toate metodele de separare a 2 sau mai multe substane se bazeaz pe diferena
n proprieti fizice (constante fizice): temperatura de fierbere, solubilitate, ad
sorbie .a. Cnd aceste deosebiri sunt nesemnificative, se folosesc i metodele
chimice de separare. Esena metodei const n faptul c una din substane se
transform ntr-un derivat al acesteia, apoi amestecul obinut se separ. Dup
separare n stare pur, substana este supus unei reacii chimice ce duce la regenerarea substanei iniiale.
Exemplul 1. Propunei o metod de separare a unui amestec, format din acid
benzoic, anilin i fenol, n componente pure.
203

Capitolul_4_CS3.indd 203

05.06.2014 14:06:59

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

Rezolvare:
1. Se folosesc procedee de extracie i metode bazate pe proprietile acido-bazice:
acidul benzoic i fenolul posed proprieti acide, iar anilina proprieti bazice.
Pentru separarea soluiei se folosete plnia de decantare (pag. 29, fig. 1.14).
2. Procedeele utilizate le vom reprezenta n schema de mai jos:
C6H5COOH, C6H5NH2, C6H5OH
dizolvare n eter dietilic
+ sol. NaHCO3, 5%

soluie apoas C6H5COONa

soluie eteric, fenol i anilin

+HCl

+NaOH

C6H5COOH
soluie apoas
C6H5ONa
+HCl

C6H5OH

soluie eteric
C6H5NH2
distilarea
eterului

C6H5NH2

3. Se scriu ecuaiile reaciilor n procesele de separare:


a) cu soluie de NaHCO3 reacioneaz numai acidul benzoic:
C6H5COOH + NaHCO3 C6H5COONa + CO2 + H2O
b) acidul benzoic se separ n stare pur la acidulare cu HCl:
C6H5COONa + HCl C6H5COOH + NaCl
c) la soluia eteric ce conine fenol i anilin se adaug soluie de NaOH; n soluia
apoas va trece fenolul sub form de fenolat de sodiu:
C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O
d) fenolul se separ la acidulare cu HCl:
C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl
e) anilina se separ n stare pur dup nlturarea eterului dietilic prin distilare.
Problem creativ
1. Elaboreaz schema pentru separarea unui amestec format din fenol, anilin i acid
acetic, aflate n soluie de eter dietilic.
2. Propune o schem pentru separarea amestecului format din acid acetic i acetat de etil
n componente pure.
Activitate n echip Folosind procedee de extracie i metode bazate pe proprietile
acide sau bazice ale substanelor, propunei succesiunea operaiilor pentru a separa urmtoarele amestecuri:
a) anilin, acid benzoic, fenol (soluie apoas);
b) acid benzoic, anilin, nitrobenzen, fenol (soluie eteric);
c) acid acetic, ester etilic al acidului acetic, fenol (soluie apoas).
204

Capitolul_4_CS3.indd 204

05.06.2014 14:07:00

Recapitulare
Introducere

Exerciii i probleme pentru generalizarea


cunotinelor la chimia organic
1. Propune structurile posibile pentru hidrocarburile care conin:
a) 1 atom de C cu hibridizare sp3 i 4 atomi cu hibridizare sp2;
b) numai atomi de C cu hibridizare sp2;
c) numai atomi de carbon cu hibridizare sp.
2. Se propun substanele:
a) 2,3-dimetilbutan; b) buta-1,3-dien; c) 3-metilpent-1-in;
d) ciclohexan; e) penta-1,3-dien; f) 1,4-hexadien; g) 2-metilbuta-1,3-dien.
Scrie formulele de structur ale substanelor menionate i selecteaz pentru buta-1,3-dien omologii (I) i izomerii (II) ei.
3. Indic pentru pent-1-in doi izomeri i trei omologi. Ce deosebire exist ntre
omologi i izomeri?
4. Scrie pentru hept-1-en cte un izomer:
a) de caten; b) de poziie a legturii duble; c) de funciune.
5. Indic care dintre compuii (a-i) de mai jos pot adiiona clor:
a) propen; b) propin; c) ciclohexan; d) cloroeten; e) cloroetan;
f) buta-1,3-dien; g) propan-1-ol; h) acid acetic; i) acetatul de vinil.
Scrie ecuaiile reaciilor respective i numete produsele rezultate.
6. n ce relaii se gsesc but-1-ena i izobutena?
7. Ce produse rezult la adiia apei la alchenele din exerciiul precedent?
8. La oxidarea toluenului cu KMnO4 n mediu acid se obine acid benzoic. Ce se va
obine la oxidarea 1,2-dimetilbenzenului i 1,4-dimetilbenzenului?
9. Scrie formulele de structur a 5 izomeri ce conin un ciclu benzenic pentru compusul cu formula molecular C7H8O.
10. Scrie schema reaciilor de obinere a propanonei, pornind de la propanal, folosind reactivi anorganici.
11. Stabilete compusul carbonilic saturat, alifatic ce conine 27,58% oxigen. Scrie
izomerii lui de funciune.
12. S se prepare 2-cloropropan din 1-cloropropan.
13. Un compus organic oxigenat A denot urmtoarele proprieti:
a) reduce soluia amoniacal de AgNO3 pn la argint metalic cu degajarea unui
gaz; b) reacioneaz cu etanolul, formnd un singur compus organic cu formula
C3H6O2; c) degaj hidrogen n reacie cu sodiul metalic. S se stabileasc structura compusului organic A.
14. O hidrocarbur saturat gazoas A, cu densitatea (c.n.) 0,715 g/l, este supus urmtoarelor transformri:
2A

C, 600oC

C2H5Cl
HCl

[O]

KMnO4+H+

F + CO2 +H2O

tiind c E este un monomer important n obinerea maselor plastice, s se identifice substanele A-F.
15. Scrie ecuaiile reaciilor ce permit urmtoarele transformri:
CaCO3

CaC2

C6H6

C6H5Cl

NaOH 7

HCl

205

Capitolul_4_CS3.indd 205

05.06.2014 14:07:00

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

4.4.

Generalizarea cunotinelor teoretice


cu aplicaii practice

O dovad c n urma studierii compuilor organici ai nsuit corelaia: com


poziie structur proprieti utilizare este competena de a elabora Paa
portul unei substane organice.
Exemplul 1. S se elaboreze paaportul substanei etanol.
Rezolvare:
1. Formula: CH3CH2OH, Mr = 46.
2. Compoziia: a) calitativ C,H,O; b) cantitativ: 52,17% C, 13,05% H, 34,78% O.
3. Clasificare: compui monohidroxilici alifatici (alcooli); formula general
CnH2n+1OH.
4. Omologi: CH3OH (metanol); CH3CH2CH2OH (propan-1-ol).
5. Nomenclatura: denumirea sistematic: de la numele alcanului cu acelai numr de
atomi de carbon cu adugarea sufixului ol etanol.
6. Structura: doar legturi simple.., hibridizarea sp3 a atomilor de carbon, deplasri
electronice: CH3
CH2
OH
.. .
7. Izomerie: de funciune cu eterul dimetilic (CH3OCH3).
8. Proprieti fizice: este un lichid cu t.f. = 78C, cu miros specific i gust arztor. Se
amestec cu apa n orice proporie. Se supune combustiei cu eliminare de CO2 i
H2O. Nu conduce curentul electric.
9. Proprieti chimice:
a) interacioneaz cu metalele alcaline cu formare de sruri (etilai) uor hidrolizabile i cu eliminare de hidrogen:
C2H5OH + Na

C2H5ONa + 1/2H2

C2H5ONa + H2O

C2H5OH + NaOH

b) se deshidrateaz n prezena acidului sulfuric concentrat n 2 moduri: intramolecular cu formare de eten, i intermolecular cu formare de eter dietilic:
C2H5OH

H2SO4(c)
CH2=CH2+H2O
170C
H2SO4(c)
140C

C2H5

O C2H5 + H2O

c) se dehidrogeneaz i se oxideaz cu formare de etanal:


Cu, tC
CH3CH2OH -H
CH3CH=O
2

[O] CuO
-H2O CH3CH2OH

d) cu acizii minerali i organici formeaz esteri:


CH3CH2OH + HONO2
CH3CH2OH + HOOCCH3

CH3CH2ONO2 + H2O
CH3COOC2H5 + H2O

e) arde cu o flacr albstruie: C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O


206

Capitolul_4_CS3.indd 206

05.06.2014 14:07:00

Recapitulare
Introducere

10. Utilizare: se folosete n industria chimic i farmaceutic, la conservarea preparatelor anatomice, n parfumerie i n industria alimentar.
Exemplul 2. Citete textul poeziei care exprim corelaia: structur utilizare
raspndire n natur. Scrie formulele moleculare ale substanelor organice, indicnd
clasa la care se refer ele, specificnd proprietile n baza crora se utilizeaz.
n grafit i diamant,
Tot carbonu-i mprat.
Atomii lui de mn s-au luat
i diverse catene au format:
Liniare, inelare, ramificate,
Dnd natere la enorme agregate
Hidrocarburi, ce pot fi enumerate:
Alcani, alchene, alcadiene,
Cicloalcani i chiar arene.
Toate stau umflate-n pene
C sunt ntrebate, nene!

i-s compuse din carbon,


Poleite-n hidrogen.
Cu alte elemente organogene legate
Formeaz clase i regate.
Dup anumite criterii separate:
Derivai halogenai, iar alii oxigenai
Alcooli, fenoli, aldehide i cetone, acizi i esteri.
Dintre care unii duc chiar la polimeri,
La parfumuri i esene pentru dame i brbai,
Dinamit i spun,
Zu, pe cinstea mea v spun.

Activitate creativ individual


Compune cteva strofe originale, cu rim i
coninut, cu subiecte tiinifice i noiuni din chimia organic. Citete versurile colegilor i pstreaz-le n portofoliul la chimia organic.

Elaborarea portofoliilor de creaie


Portofoliul include rezultatele obinute de ctre elev prin probe scrise i practice, proiecte de tip creativ, autoevaluri dup nsuirea temelor de studiu i a sarcinilor specifice disciplinei. Tot aici pot fi incluse: poezii, creaii muzicale, ghicitori
cu subiecte tiinifice de chimie, lucrri de integrare a cunotinelor acumulate,
rebusuri etc.
Pentru elaborarea lucrrilor de creaie, vi se acord libertatea de a alege tema,
obiectivele, coninutul etc. n tabelul 4.3 propunem unele teme pentru lucrrile
de creaie i unele sugestii despre problemele care pot fi abordate la fiecare tem.
ntr-o coloan aparte sunt recomandate sursele bibliografice ce conin informaii
la tema dat (manuale, monografii, reviste, precum i unele site-uri).
Activiti de tip proiect
Alege una din urmtoarele teme propuse n tabelul 4.3 i ntocmete un proiect. Prezint referatul n faa colegilor de clas. Organizeaz o dezbatere, avnd
la baz tema selectat.

207

Capitolul_4_CS3.indd 207

05.06.2014 14:07:00

Recapitulare
Noiuni
generale de chimie organic

Tabelul 4.3. Teme pentru lucrrile de creaie


Nr. de
ord.

Tema referatului

Problemele care trebuie tratate

Surse bibliogrfice

d1.

Petrolul i crbunele surse de


materii prime organice.

compoziia aerului;
surse naturale i artificiale de
poluare;
consecinele polurii aerului;
msuri de prevenire i combatere
a polurii aerului.

Manuale de chimie:
Neniescu C. D., Chimie organic"
vol.I i II, E.D.P., Bucureti, 1980;
Site-uri: http://www.cco.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol

2.

Avantajele i dezavantajele utilizrii


polimerilor i maselor plastice n
viaa cotidian.

http://www.referatele.com/referate/
chimie/online7/
Masele plastice

3.

Chimia organic
furnizoare de
materiale explozibile.

4.

noiunea de monomer i polimer;


obinerea maselor plastice;
domeniile de utilizare;
problema reciclrii polimerilor;
marcajul ambalajelor din mase
plastice.
clasele compuilor organici cu
proprieti explozibile;
sinteza trotilului (TNT);
savanii care i-au adus aportul n
obinerea acestor substane.
investigaii petrochimice n Republica Moldova.

Avantajele i
dezavantajele
lipsei industriei
petrochimice n
R. Moldova.
Derivaii haloge obinerea derivailor halogenai
nai i aplicarea lor prin reacii de substituie;
n diverse domenii. clasificarea lor;
insecticide i erbicide pe baza
derivailor halogenai.
Freonii gaze
metode de obinere;
nocive pentru
utilizarea freonilor;
atmosfer.
tetrafluoroetena n calitate de
monomer;
efectul de ser i perturbrile
climatice etc.
Coloranii. Sinteze metode de obinere a anilinei;
de colorani azoici. grupele funcionale ce provoac
Colorani azoici
colorarea (grupe cromofore i grualimentari.
pe auxocrome).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Esene i parfumuri pe baz de


esteri ai acizilor
carboxilici.
Fumatul i cancerul.

Alcoolul i cancerul.

reaciile de esterificare;
proprietile fizice i chimice ale
esterilor.
compoziia chimic a tutunului i
a fumului de igar;
msuri de combatere i profilaxia
fumatului;
date statistice cu privire la procentul de fumtori n rndul populaiei adulte.
date statistice cu privire la cantitile de alcool consumate de populaia R. Moldova.

Pyrotechnics the art of fire.


(https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/
orgaaninen/
en/research/Pihko) site-ul personal
al cercettorului chimist finlandez
http://www.referatmd.com/geografie/
industria-petrochimica

http://www.referat.ro/referate_despre/
importanta_derivatilor_halogenati.html

http://facultate.regielive.ro/referate/
chimie-organica/freonii-distrugereastratului-de-ozon-245837.html

http://www.referatele.com/referate/chimie/online2/Coloranti---Clasificareacolorantilor-referatele-com.php
http://www.obiectivdesuceava.ro/v2/
sanatate/ue-a-intocmit-lista-colorantilor-alimentari-permisi-dar-cu-risc-pentru-sanatate/
N. Barb, C. Trbaanu-Mihil,
A. Zadorojni, S. Chercheja Colorani
organici, Chiinu, 2004, CEP, USM.
http://www.referat.ro/referate/Esente_si_parfumuri_2436.html
1. Melnic B., brn C., Duca Gh.,
Chimia, Stresul i Tumoarea, Editura
Universul, Chiinu, 1997

Ionescu A., Baraba N., Lungu V.,


Ecologia i protecia mediului,
Climneti, 2002

208

Capitolul_4_CS3.indd 208

05.06.2014 14:07:00

S-ar putea să vă placă și