Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbaL

Incheiat astazi 14.05.2015


intre Negot Traian care preda si Vass Mihai Sorin care primeste, dupa cum urmeaza:
Facturi incasate
NR.CRT FIRMA
1
MARKUS AND
MARIO CAFE
2
SUPER RAMIX
3
BORTSCHER
4
CORIDA IMPEX
5
DIMITRIVAS
6
ZAHA DAN
7
ARAL MTB
8
ALBATROS
9
EMPORIO NELLO
10
EMPORIO NELLO
11
TIMICAFE
12
CASA IOANA
13
PRETURI PENTRU
TINE
TOTAL

NR.FACT.
9686

VAL.FACT.
100

9712
9687
9711
9650
9685
9710
9681
9683
9684
9680
9681
9691

75
124
60
155
124
50
249
150
100
124
186
124
1621

Total facturi incasate 1621


Total valori bonuri de benzina folosite intre 01.05.2015 -14.05.2015 817 lei
Facturi reparatii auto
750 lei
Bon piese auto
57 lei
Total cheltuieli

1624 lei

La data de 14.05.2015 din totalul de 1621 lei incasati s au cheltuit 1624 lei

Am predat

Am primit