Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ..........................

(- sectia, serviciul etc.)


LISTA DE AVANS CHENZINAL
pe luna ............ anul ........

Timp efectiv
Nr. crt. Numele si prenumele

Marca

Salariul de
baza

Lucrat

Concediu
medical

Avans de
plata

14-5-1/d
Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

ntocmit,

S-ar putea să vă placă și