Sunteți pe pagina 1din 8

CURS 5 DIP

NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA RELATIILOR DE FAMILIE


1)
2)
3)
4)

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

IN MATERIA CASATORIEI SI DIVORTULUI


IN MATERIA FILIATIEI (inclusiv doptie)
IN MATERIA AUTORITATII PARINTESTI SI PROTECTIEI COPILULUI
IN MATERIA OBLIGATIEI DE INTRETINERE

1) N.C. IN MATERIA CASATORIEI SI DIVORTULUI


- LEGEA APLICABILA CASATORIEI: incheiere, efecte, desfacere si nulitate

a) Incheierea casatoriei
Distingem intre legea aplicabila logodnei (promisiunea de casatorie) si legea
aplicabila casatoriei. In ceea ce priveste logodna, distingem dupa cum este vorba
despre conditiile de fond si efectele logodnei. Conditiile de fond cerute pentru
incheierea logodnei sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii
soti la data incheierii promisiunii. Se aplica asadar lex patrie a viitorilor soti iar dpdv
al conflictului mobil de legi cetatenia pe care o au la data promisiunii. Efectele
promisiunii sunt guvernate de una din urmatoarele 3 legi care se aplica in scara
(=in cascada) :
-

Legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii


Legea nationala comuna a viitorilor soti lex patrie
Legea noua

In domeniul legii aplicabile promisiunii intra aspectele tinand de efectele


promisiunii : regimul darurilor facute in vederea incheierii casatoriei, efectele
ruperii logodnei, termenele de prescriptie pt actiuni in despagubiri, etc.
Se distinge intre legea aplicabila cond de fond ale casatoriei si legea
aplicabila cond de forma ale casatoriei :

Art 2586 NCC prevede privitor la cond de fond ale casatoriei : sunt
determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la momentul
celebrarii casatoriei; => se aplica lex patrie pt fiecare dintre viitori soti. Tot
in acest domeniu intra consimtamantul la casatorie, varsta matrimoniala,
bigamia, casatoria intre rude, intre pers de acelasi sex; NCC prevede si o
dispozitie de protectie a ordinii publice de DIP Roman in art. 2586 alin
2 :daca una dintre legile straine aplicabile cond de fond ale casatoriei
prevede un impediment la casatorie care potrivit legii romane este
incompatibil cu libertatea de a incheia o casatorie, acel impediment va fi
inlaturat ca inaplicabil in cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean
roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei. De pilda, daca legea

straina prevede o discriminare, un impediment la casatorie generat de


diferenta de rasa, nationalitate, religie acestava fi inlaturat daca unul dintre
sot este roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei. Exista de
asemenea legi care interzic recasatorirea unei pers divortate cu aceeasi
persoana-impediment incompatibil cu legea romana;
Art. 2587 prevede privitor la conditiile de forma ale casatoriei : sunt
supuse legii statului pe teritoriul caruia casatoria se celebreaza se aplica
asadar lex loci celebrationes (lex fori). Potrivit DIP Roman o casatorie pentru a
fi valabila trebuie sa fie supusa unei proceduri de celebrare, adica trebuie sa
se desfasoare cu o anumita formalitate in fata unei autoritati competente,
asadar simplul acord de vointa privind casatoria nu are efectul unei casatorii
valabile dpdv formal potrivit legii romane. Aceasta reglementare ridica
problema efectelor casatoriei religioase incheiate in strainatate. Legea
105/1992 prevedea faptul ca in strainatate o casatorie se poate incheia in
fata autoritatilor locale de stat nu se recunosteau astfel efecte juridice
casatoriei religioase, chiar daca ea era valabila potrivit legi locale. NCC nu a
mai preluat aceasta dispozitie, notiunea de celebrare acoperind si casatoria
religioasa cu conditia ca legea locala sa ofere efecte juridice casatoriei
religioase, punandu-se astfel problema recunoasterii unui drept castigat.
Textul mai reglementeaza si situatia casatoriei incheiate in fata agentului
diplomatic sau functionarului consular roman : casatoria este supusa
formalitatilor prevazute de legea romana (autoritatea este cea care
guverneaza actul

Domeniul legii aplicabile formalitatilor casatoriei ( ce inseamna forma casatoriei


dpdv al DIP) : formalitatile premergatoare casatoriei, procedura casatoriei, proba.

b) Efectele casatoriei :
I)

II)

Cadrul primar imperativ este un pachet de reguli care se aplica


efectelor casatoriei indiferent de situatie; acesta este blocul central
invariabil care formeaza un cadru primar imperativ
Art. 2589 NCC - efectele generale ale casatoriei sunt supuse
urmatoarelor 3 legi in cascada: Legea resedintei obisnuite comune
a sotilor, Legea cetateniei comune a sotilor, Legea statului pe
teritoriul caruia casatoria a fost celebrata;
Exceptie de la aplicarea celor 3 legi enumerate mai sus: se va
aplica legea locului situarii bunului pt drepturilor sotilor asupra
locuintei comune si regimul actelor juridice privind aceasta; aceasta
este o problema atat personala cat si patrimoniala;
Domeniul efectelor generale ale casatoriei: efectele personale ale
casatoriei (de ex indatoriri), relatiile patrimoniale dintre soti care nu
fac obiectul regimului matrimonial;
Regimul matrimonial-

III)
-

Alegea legii prin vointa partilor; Codul permite partilor sa determine legea
aplicabila reg matrimoniala; art 2590 NCC : legea aplicabila este cea aleasa
de soti. Sotii insa nu au o libertatea totala de alegere a legii aplicabile
regimului lor matrimonial ci au dreptul de a alege una dintre urmatoarele 3
legi :legea statului pe teritoriul caruia oricare dintre soti isi are resedinta
obisnuita la data alegerii, legea cetateniei oricaruia dintre soti sau legea unde
isi stabilesc prima resedinta obisnuita. Alegerea legii aplicabile regimului
matrimonial se face printr-o conventie.
o . Codul reglementeaza si situatia modificarii legii aplicabile regimului
matrimonial : sotii pot alege oricand o alta lege aplicabila regimului
matrimonial dar dpdv al conflictului mobil, noua lege produce efecte
numai pentru viitor, ceea ce inseamna sistemul mixt.
Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrionial
Legea aplicabila conventiei de alegere ; Conventia poate fi incheiata oricand:
fie inainte de celebrarea casatoriei fie in momentul incheierii casatoriei fie in
timupl casatoriei. Privind conditiile de forma ale conventiei : sunt guvernate
fie de legea aplicabila regimului matrimonial (legea fondului) fie de legea
locului incheierii conventiei de alegere. Indiferent de legea aplicabila
conventiei, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii stabilite
imperativ de legea romana : sa fie expresa, sa fie constatata intr-un inscris
semnat si datat de soti sau sa rezulte neindoielnic din clauzele conventiei
matrimoniale.
Daca partile nu au incheiat o conventie de alegere regimul va fi supus legii
care guverneaza efectele generale ale casatoriei : art. 2589 NCC
Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial: art 2593 NCC: conditiile de
validitate ale conventiei de alegere cu exceptia capacitatii, impedimentele la
alegere, conditiile schimbarii regimului matrimonial si efectele schimbarii,
continutul regimului privind patrimoniul sotilor, incetarea
si impartirea
bunurilor
Conventia matrimoniala
Nu se confunda cu conventia de alegere a legii aplicabile, desi prin conventia
matrimoniala sotii pot face si alegerea legii aplicabile; Conditiile de fond ale
conventiei matrimoniale sunt supuse legii alese pt reglementarea regimului
matrimonial iar cond de forma sunt supuse fie legii fondului fie legii locului
incheierii ei.

c) Desfacerea casatoriei : legea aplicabila divortului


Art. 2597-2602 NCC + Regulamentul UE 1259/2010 de punere in aplicare
a unei forme de cooperare consolidata in domeniul legii aplicabile
divortului si separarii Regulamentul Roma III; Acest Regulament are o

relatie temporala cu NCC: pt relatiile anterioare intrarii in vigoare a Reg


Roma III se va aplica Codul Civil, iar dupa 2010 se va aplica Roma III;
Legea aplicabila divortului prin vointa partilor
Aceasta alegere a legii este limitata la una dintre urmatoarele legi
care nu se aplica in scara, ci alternativ:
o legea statului pe care isi au resedinta comuna la momentul
alegerii
o legea statului unde si-au avut ultima resedinta comuna daca
nu mai au o resedinta comuna in momentul divortului, dar cel
putin unul dintre soti mai locuieste in acel loc
o legea cetateniei oricaruia dintre ei
o legea statului pe teritoriul caruia au locuit cel putin 3 ani in
timpul casatoriei sau
o legea romana.
Coventia de alegere a legii aplicabile divortului trebuie sa se
incheie cel mai tarziu pana la data sesizarii autoritatii competente
sa pronunte divortul (notar, instanta- pana la prima zi de infatisare).
Legea romana prevede si o conditie imperative de forma : trebuie
facuta in scris, semnata si datata de catre soti.
Legea aplicabila divortului in lipsa exprimari a vointei partilor
o In acest caz divortul va fi guvernat de una din urmatoarele legi care
de aceasta data se aplica in scara:
Legea resedintei obisnuite comune la data divortului
Legea ultimei resedinte obisnuite comune daca cel putin unul
din soti mai locuieste acolo
Legea cetateniei comune
Legea ultimei cetatenii comune daca cel putin unul din soti a
mai pastrat acea cetatenie la data divortului
Legea romana
o Domeniul legii divortului : care este sfera persoanelor care au
dreptul sa ceara desfacerea casatoriei, motivele de divort, efectele
cu privire la relatiile personale dintre soti (de ex nume), relatiile
patrimoniale, capacitatea de exercitiu a sotilor (se pierde in cazul
minoritatii), efectele divortului cu privire la relatii persoane si
patrimoniale dintre parinti si copii. Nu intra in domeniul legii
divortului : ordinatoria libis- procedura de divort- se ia din lex fori.
Cazuri de ordine publica:

Daca divortul este supus unei legi straine care nu permite


divortul sau il admite in conditii deosebit de restrictive => se va
aplica legea romana in cazul in care unul dintre soti este
cetatean roman sau are resedinta obisnuita in Romania.

Divortul prin denuntarea unilaterala a casatoriei de catre barbat


repudierea- aceasta institutie nu exista in dreptul romanesc si
de principiu nici nu este recunoscuta, dar totusi repudierea
pronuntata in strinatate va fi recunoscuta in romania daca sunt
indeplinite conditiile :
o actul de repudiere sa fi fost perfect valabil pe fond
si forma potrivit legii statului unde s-a intocmit
o Sotia sa fi acceptat in mod liber si neechivoc
aceasta modalitate de desfacere a casatoriei
o Sa nu existe alt motiv de refuz al hotararii de
repudiere pe teritoriul tarii

Regulamentul Roma III


Natura juridica a acestui Regulament este una specifica, alta decat Roma I si
Roma II sau alte Regulamente UE. Acesta este o forma de cooperare consolidata,
neaplicandu-se la nivelul tuturor tarilor membre UE ci doar in tarile care l-au
acceptat, ceea ce nu se intampla la celelalte regulamente. Romania a aderat la
acest regulament alaturi de Belgia, Germania, Spania, Franta, Italia, Letonia,
Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia si Slovenia.
Domeniul de aplicare al regulamentului : in art. 1 se face referire la divort si
separare in conditiile in care exista conflict de legi. Acesta NU se aplica pt
capacitatea juridica a sotilor, la conditiile de valabilitate ale casatoriei, la anularea
casatoriei, la numele sotilor, la efectele patrimoniale ale casatoriei, la raspunderea
parinteasca, la obligatiile de intretinere, la aspectele fiduciare si de succesiuni.
I)

Sotii pot conveni sa desemneze legea aplicabila divortului si separatiei


de corp cu conditia de a fi una dintre urmatoarele legi:
a. Legea resedintei obisnuite la data acordului
b. Legea ultimei resedinte obisnuite cu conditia ca unul din soti sa mai
locuiasca acolo
c. Legea cetateniei unuia dintre soti
d. Legea forului
Momentul alegerii poate fi anterior sesizarii autoritatii iar in cazul
instantei si pe parcursul procedurii daca acest lucru este permis de
lex fori.
Conditii:

Consimtamantul si cond de fond ale conventiei de alegere sunt guvernate de


legea fondului (legea aleasa). Cu toate acestea, consimtamantul unuia dintre
soti pote fi considerat ca fiind dat in mod valabil daca valabilitatea lui este
acceptata de legea resedintei lui obisnuite. Dpdv formal, Roma III prevede ca
trebuie sa se incheie in scris, datata si semnata de ambii soti, precum si orice

comunicare in forma electronica este asimilata formei scrise. De asemenea,


statul unde sotii isi au resedinta obisnuita poate prevedea si conditii
suplimentare de forma.
II)

Legea aplicabila in absenta exprimarii vointei partilor = determinarea


obiectiva se vor aplica urmatoarele legi in scara
a. Legea resedintei obisnuite a sotilor la data sesizarii autoritatii
competente sa pronunte divortul
b. Legea ultimei resedinte obisnuite daca unul din soti mai locuieste
acolo si perioada respectiva sa nu se fi incheiat cu mai mult de un
an inaintea sesizarii autoritatii
c. Legea cetateniei sotilor
d. Lex fori

d) Nulitatea casatoriei
-

art. 2588 prevede ca nulitatea casatoriei si efectele nulitatii sunt supuse legii care
carmuieste incheierea casatoriei
a) Cauzele de nulitate
b) Efectele nulitatii
Prevedere de ordine publica, masura de protectia impotriva eventualelor abuzuri de
cauza de nulitate in legea straina: daca o casatorie a fost declarata nula in
strainatate pentru ratiuni de forma, aceasta sanctiune va fi recunoscuta in Romania
doar daca este prevazuta si de legea romana. (deci conditia reciprocitatii).

e) Filiatia
I) Filiatia copilului din casatorie art 2603 : se stabileste potrivit legii
care la data cand s-a nascut carmuieste efectele generale ale casatoriei parintilor
sai. Asadar filiatia copilului din casatorie este supusa lui 2589 care guverneaza
pachetul primar imperativ.
Domeniul aplicarii legii filiatiei copilului din casatorie : stabilirea filiatiei fata de
mama (conditii, modalitati), paternitatea, timpul legal de conceptie, conditiile de
tagada a paternitatii, sfera persoanelor care pot introduce actiuni de stare civila
privind filiatia, prescriptia dreptului la actiune. NU intra aspectele de procedura
privind aceste actiuni.

II)Filiatia copilului din afara casatoriei - art 2605 NCC : se stabileste


potrivit legii nationale a copilului de la data nasterii. In cazul copilului cu mai multe
cetatenii, altele decat cea romana, se aplica legea care ii este cea mai favorabila.
Domeniul legii aplicabile filiatiei din afara casatoriei : stabilirea filiatiei fata de
mama si fata de tata, prezumtia de paternitate, efectele filiatiei.
III)Adoptia
-

Legea aplicabila incheierii adoptiei


o Legea aplicabila conditiilor de fond : legea nationala a adoptatorului si
a adoptatului; acestia trebuie sa indeplineasca acele conditii obligatorii
stabilite de fiecare dintre legile lor nationale;
o Legea aplicabila cond de forma : legea locului incheierii adoptiei
Legea aplicabila efectelor adoptiei
o Domeniul : relatiile personale si patrimoniale dintre adoptat si
adoptator si rel personale si patrimoniale din adoptat si parintii sai
firesti.
Legea aplicabila desfiintarii adoptiei
o Prin desfacerea adoptiei este supusa legii care guverneaza efectele
adoptiei deci legii nationale a adoptatorului
o Prin nulitatea adoptiei este supusa unor legi diferite, dupa cum este
vorba despre o nulitate de fond sau de forma, si anume nulitatea de
fond este supusa conditiilor de fond ale incheierii adoptiei (deci acelor
legi nationale atat a adoptatului cat si adoptatorului) iar nulitatea de
forma este supusa cond de forma ale legii locului incheierii adoptiei.

f) Autoritatea parinteasca si protectia copilului


NCC contine o norma de trimitere: legea aplicabila in aceasta materie este data de
Conventia privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si
cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia
copiilor Conventia de la Haga din 19 oct 1996 care a fost ratificata de Romania
prin L 361/2007. Domeniul de aplicare a conventiei : masurile de protectie a
copilului (protectia prin parinti atributii si modul de exercitare a autoritatii
parintesti , tutela curatela etc), raspunderea parinteasca.