Sunteți pe pagina 1din 20

1.

Obiectul dreptului penal cuprinde rela_iile de aparare sociala ce se nasc:


a) din momentul savrsirii infrac_iunii; b) din momentul intrarii n vigoare a legii penale; c) dupa ce a avut loc savrsirea infrac_iunii.

2. Scopul dreptului penal consta n:


a) apararea mpotriva infrac_iunilor a valorilor sociale fundamentale prevazute n art. 1 din Codul penal n vigoare; b) apararea mpotriva altor fapte ilegale dect infrac_iunile; c) apara modul n care are loc tragerea la raspundere penala a infractorilor.

3. Principiul umanismului presupune:


a) ca ntreaga reglementare penala sa aiba n vedere drepturile si liberta_ile fundamentale ale omului; b) eliminarea pedepsei cu moartea si perfec_ionarea criteriilor de individualizare a sanc_iunilor de drept penal; c) instituirea unui regim de executare a pedepselor fara sa njoseasca persoana condamnatului sau sa-i creeze suferin_e fizice sau psihice, altele dect cele inerente pedepsei.

4. Normele de drept penal si au izvorul n:


a) legi penale speciale; b) legi nepenale; c) legi organice.

5. Pot constitui izvoare formale ale dreptului penal:


a) hotarrile guvernului; b) ordinele ministrilor; c) actele normative emise de organele administra_iei publice locale.

6. n raport de sfera domeniului de aplicare normele juridice penale se clasifica n:


a) norme juridice penale generale; b) norme juridice penale prohibitive; c) norme juridice penale speciale.

7. Interpretarea autentica sau legala se face de acelasi organ care a elaborat legea penala si poate fi realizata:
a) de legiuitor, n corpul legii adoptate, cnd ne aflam n fa_a unei interpretari autentice contextuale; b) de organele judiciare, cnd trebuie sa aplice legea la cazuri concrete ce urmeaza a fi solu_ionate; c) printr-o lege interpretativa, cnd ne aflam n fa_a unei interpretari autentice posterioare.

8. Durata de aplicare a legii penale este situata:


a. ntre momentul nceperii comiterii infrac_iunii si momentul epuizarii infrac_iunii; b. ntre momentul intrarii n vigoare a unei legi penale generale si momentul intrarii n vigoare a unei legi penale speciale; c. ntre momentul intrarii n vigoare a legii penale si momentul iesirii din vigoare a legii penale.

9. Neretroactivitatea legii penale are loc cnd:


a. se savrsesc unele fapte n timpul cnd o lege veche este n vigoare si ea nu le incrimineaza, nsa ntr-o lege noua acestea sunt prevazute ca infrac_iuni; b. o lege noua dezincrimineaza o fapta care, pna atunci, a fost incriminata printr-o lege anterioara; c. fapta continua sa ramna infrac_iune n legea noua, sub alta denumire.

10. Retroactivitatea legii penale are loc cnd:


a. o fapta prevazuta de legea penala a fost abrogata din legea penala speciala nsa ramne ca infrac_iune n legea penala generala; b. o lege penala noua dezincrimineaza o fapta care pna atunci a fost incriminata printr-o lege anterioara; c. o fapta prevazuta de legea penala a fost abrogata din legea penala speciala nsa ramne ca modalitate de savrsire a altei infrac_iuni.

11. n situa_ia n care legea penala va extraactiva se va aplica:


a. legea penala din momentul n care s-a savrsit infrac_iunea; b. legea penala noua; c. legea penala mai favorabila.

12. n urma ndeplinirii condi_iilor necesare aplicarii facultative a legii penale mai favorabile n cazul pedepselor definitive instan_a poate dispune:
a. fie men_inerea pedepsei; b. fie marirea pedepsei; c. fie reducerea pedepsei.

13. Unele excep_ii de la aplicarea legii penale potrivit principiului teritorialita_ii sunt:
a. infrac_iunile savrsite n sediile reprezentan_elor economice straine; b. infrac_iunile savrsite de catre reprezentan_ii diplomatici ai statelor straine n Romnia; c. infrac_iunile savrsite la bordul navelor ori aeronavelor comerciale straine aflate n porturile sau aeroporturile romnesti.

14. Pentru a se putea aplica legea penala romna n cazul unei infrac_iuni savrsite n strainatate, potrivit principiului personalita_ii, asa cum rezulta din Codul penal n vigoare, trebuie ndeplinite urmatoarele cerin_e:
a. infrac_iunea sa se savrseasca n ntregime n strainatate; b. infrac_iunea sa fie prevazuta de legea penala straina;

c. faptuitorul sa fie ceta_ean romn sau persoana fara ceta_enie cu domiciliul n Romnia, n momentul savrsirii infrac_iunii.

15. Potrivit principiului realita_ii, legea penala se aplica:


a. infrac_iunilor savrsite n afara teritoriului _arii contra bunurilor unui ceta_ean romn; b. infrac_iunilor savrsite n afara teritoriului _arii prin care s-a adus o vatamare grava integrita_ii corporale sau sanata_ii unui ceta_ean strain; c. infrac_iunilor prevazute la literele a si b savrsite de un ceta_ean strain sau de o persoana fara ceta_enie care domiciliaza pe teritoriul Romniei.

16. Potrivit principiului universalita_ii, legea penala se aplica:


a. altor infrac_iuni dect cele pentru care se aplica principiul realita_ii legii penale, savrsite n afara teritoriului _arii; b. infrac_iunilor prevazute la litera a savrsite de catre un ceta_ean strain sau de o persoana fara ceta_enie care nu domiciliaza pe teritoriul _arii; c. faptelor descrise la literele a si b atunci cnd sunt prevazute ca infrac_iuni si de legea penala a _arii unde au fost savrsite, iar faptuitorul se afla n _ara.

17. Din con_inutul reglementarilor privind extradarea rezulta ca, pentru a se putea realize extradarea pasiva, se cer ndeplinite si urmatoarele condi_ii privind urmarirea penala, judecarea si executarea pedepsei:
a. infrac_iunea sa fie, att potrivit legisla_iei statului romn ct si legisla_iei statului solicitant, dintre acelea pentru care ac_iunea penala se pune n miscare la plngerea prealabila a persoanei vatamate, iar aceasta persoana sa nu se opuna extradarii ; b. sa se fi mplinit termenul prescrip_iei raspunderii penale sau termenul prescrip_iei executarii pedepsei, fie potrivit legisla_iei statului romn, fie potrivit legisla_iei statului solicitant, sau sa fi intervenit amnistia n Romnia, daca statul romn avea competen_a sa urmareasca aceasta infrac_iune, potrivit propriei sale legisla_ii; c. persoana expulzata sa fie judecata n statul solicitant de catre un tribunal care nu asigura garan_iile fundamentale de procedura si de protec_ie a drepturilor de aparare sau de un tribunal na_ional instituit anume pentru cazul respectiv ori sa aiba de executat o pedeapsa pronun_ata de acest tribunal.

18. Raportul juridic penal de conformare consta n:


a. faptul ca ia nastere ntre stat si infractor din momentul savrsirii infrac_iunii; b. dreptul statului de a pretinde respectarea valorilor sociale ocrotite de legea penala; c. obliga_ia infractorului de a suporta sanc_iunea.

19. Raportul juridic penal de conflict consta n:


a. faptul ca ia nastere din conformarea fa_a de normele juridice penale; b. dreptul statului de a aplica sanc_iunea prevazuta de norma penala ncalcata; c. obliga_ia membrilor societa_ii, ca destinatari ai legii penale, de a respecta conduita descrisa n normele de incriminare.

20. Modificarea raportului juridic penal de conflict are loc cnd, potrivit legii penale, intervine una din urmatoarele situa_ii:
a. adoptarea unei legi penale mai favorabile dupa savrsirea infrac_iunii; b. iesirea din vigoare a legii penale;

c. savrsirea unei fapte interzise.

21. Stingerea raportului juridic penal de conflict se realizeaza prin anumite modalita_i, dintre care amintim:
a. savrsirea faptei interzise; b. lipsa plngerii prealabile, retragerea acesteia ori mpacarea par_ilor n cazul infrac_iunilor pentru care legea prevede n mod expres condi_ia existen_ei plngerii prealabile pentru punerea n miscare a ac_iuni penale sau ca mpacarea par_ilor nlatura raspunderea penala; c. apari_ia legii dezincriminatoare dupa savrsirea infrac_iunii.

22. Trasaturile esen_iale ale infrac_iunii sunt:


a. fapta sa prezinte pericol social n n_elesul legii penale; b. fapta sa fie savrsita fara vinova_ie; c. fapta sa fie prevazuta de legea penala.

23. Potrivit dispozi_iilor normelor penale o fapta poate fi considerata ca lipsita de pericolul social al unei infrac_iuni cnd sunt ndeplinite urmatoarele condi_ii:
a. fapta savrsita sa aduca o atingere minima valorilor sociale aparate de legea penala; b. modul cum s-a realizat con_inutul concret al faptei sa o individualizeze asa cum este comisa; c. fapta sa fie lipsita n mod vadit de importan_a.

24. n doctrina si n legisla_ia penala se face distinc_ie ntre formele pericolului social, si anume:
a. pericol social generic, stabilit de legiuitor n momentul incriminarii faptei, si care se refera la un anumit tip de infrac_iune; b. pericol social concret, rezultat n urma savrsirii unei fapte concrete si apreciat de organele judiciare cu ocazia desfasurarii activita_ii procesual penale; c. pericolul social mixt, rezultat din modul cum s-a reglat con_inutul concret al faptei.

25. Fapta este savrsita cu inten_ie cnd infractorul:


a. prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savrsirea acelei fapte; b. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce; c. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

26. Fapta este savrsita din culpa cnd infractorul:


a. prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui; b. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce; c. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

27. Inten_ia depasita sau praeterinten_ia este o forma mixta de vinova_ie ce cuprinde inten_ia si culpa reunite, si poate exista cnd:
a. s-a savrsit o fapta cu inten_ie prin care se prevede, se urmareste ori se accepta producerea unui rezultat socialmente periculos; b. s-a savrsit o fapta din cele prevazute la litera a, dar n realitate, datorita unor mprejurari, rezultatul produs este mult mai grav, pe care faptuitorul l-a prevazut, nu l-a acceptat, spernd fara temei ca nu se va produce; c. s-a savrsit o fapta din cele prevazute la litera a, dar n realitate, datorita unor mprejurari, rezultatul produs este mult mai grav, pe care faptuitorul nu l-a prevazut, desi putea si trebuia sa-l prevada.

28. Persoanele juridice, cu excep_iile prevazute de legea penala, raspund penal daca infrac_iunile au fost savrsite:
a. n realizarea obiectului de activitate a persoanei juridice ; b. n interesul sau n numele persoanei juridice; c. cu forma de vinova_ie prevazuta de legea penala.

29. Condi_iile preexistente infrac_iunii sunt:


a. locul si timpul savrsirii infrac_iunii; b. actul de conduita cu cele doua laturi (obiectiva si subiectiva); c. obiectul si subiec_ii infrac_iunii.

30. Formele obiectului juridic al infrac_iunii sunt:


a. obiect ca mijloc material de proba; b. obiect juridic generic; c. obiect juridic special.

31. Subiect activ al savrsirii unei infrac_iuni este o persoana care, potrivit legii penale, poate fi trasa la raspundere penala, si anume:
a. o persoana fizica sau o persoana juridica; b. o persoana care are antecedente penale; c. o persoana care nu a depasit vrsta de 60 de ani.

32. Subiect pasiv special al savrsirii infrac_iunii poate fi:


a. numai o persoana juridica care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni; b. o persoana fizica care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni; c. o persoana fizica fara discernamnt care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni.

33. n general, o infrac_iune se poate savrsi n orice loc si n orice timp, acestea necondi_ionnd existen_a infrac_iunii, regula de la care exista si excep_ii cnd acestea condi_ioneaza existen_a infrac_iunii, si anume:
a. cnd locul si timpul savrsirii faptei sunt elemente necesare con_inutului juridic al infrac_iunilor (de exemplu, n public, pe drumurile publice, n timp de razboi); b. cnd trasaturile esen_iale ale infrac_iunii se pot realiza n orice loc si n orice timp sar savrsi infrac_iunea;

c. cnd locul si timpul constituie elemente circumstan_iale n con_inutul calificat sau agravat al anumitor infrac_iuni (de exemplu, omorul comis n public devine omor calificat).

34. Latura obiectiva a infrac_iunii cuprinde n structura sa urmatoarele componente:


a. mijloacele de proba; b. urmarea imediata; c. locul si timpul savrsirii infrac_iunii.

35. Elementul material al laturii obiective consta n:


a. actul de conduita interzis de norma de incriminare; b. actul de conduita impus de norma de incriminare; c. legatura de cauzalitate ntre actul de conduita si mijloacele de proba.

35. Rezultatul sau urmarea imediata a infrac_iunii poate apare:


a. ca o consecin_a materiala (vatamare efectiva a obiectului, o alterare a substan_ei sale); b. ca o consecin_a nemateriala (ca o stare de pericol, cnd se creeaza o amenin_are la adresa pentru obiectele ocrotirii penale); c. ca mijloace de proba.

36. Con_inutul laturii subiective a infrac_iunii cuprinde ca elemente componente:


a. urmarea imediata; b. locul si timpul savrsirii infrac_iunii; c. mijloacele de proba.

37. Scopul infrac_iunii consta n:


a. obiectivul urmarit de catre faptuitor prin savrsirea ac_iunii sau inac_iunii; b. locul si timpul savrsirii infrac_iunii; c. atitudinea faptuitorului fa_a de mijloacele materiale de proba.

38. Conceperea si luarea hotarrii infrac_ionale are loc n psihicul subiectului, n cadrul
perioadei interne, n care se disting urmatoarele momente: a. nasterea ideii de a comite infrac_iunea; b. executarea hotarrii infrac_ionale; c. producerea rezultatului socialmente periculos.

39. Legea penala romna considera ca infrac_iuni si incrimineaza ca fapte care prezinta pericol social urmatoarele forme:
a. acte pregatitoare (preparatorii); b. fapta consumata; c. fapta epuizata.

40. Modalita_ile prin care se pot realiza actele pregatitoare (preparatorii) sunt urmatoarele:

a. efectuarea lor din culpa; b. efectuarea lor n mod nendoielnic si sa faca parte din elementul material al infrac_iunii; c. culegerea de informa_ii, date privind locul si timpul savrsirii infrac_iunii ori despre victima, precum si luarea de masuri pentru ngreunarea descoperirii faptei ce se va comite sau n vederea asigurarii folosului rezultat din infrac_iune.

41. Pentru existen_a tentativei trebui ndeplinite anumite condi_ii:


a. existen_a inten_iei faptuitorului de a savrsi o infrac_iune determinata; b. sa nu fie pusa n executare inten_ia de a savrsi infrac_iunea; c. activitatea de executare sa fi fost ntrerupta sau rezultatul sa nu se fi produs.

42. Categoriile de infrac_iuni la care tentativa nu este posibila datorita elementului material sunt urmatoarele:
a. infrac_iuni omisive; b. infrac_iuni savrsite din culpa; c. infrac_iuni cu consumare anticipata.

43) Modalita_ile tentativei reglementate de Codul penal n vigoare sunt:


a) tentativa ntrerupta; b) tentativa perfecta; c) tentativa relativ improprie si tentativa absolut improprie.

44) Ori de cte ori se considera necesara incriminarea si sanc_ionarea tentativei aceasta are loc, n mod expres, att n partea speciala a Codului penal n vigoare, ct si n legile penale speciale, prin urmatoarele moduri:
a) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa la nceputul unui titlu, capitol sau sec_iune; b) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa la sfrsitul unui titlu, capitol sau sec_iune; c) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa chiar n textul de lege care descrie con_inutul infrac_iunii.

45) n doctrina s-a eviden_iat faptul ca, pentru a constitui o cauza de nepedepsire, desistarea faptuitorului trebuie sa ndeplineasca urmatoarele condi_ii:
a) desistarea trebuie sa aiba loc dupa ce s-au efectuat unul sau mai multe acte de executare, dar nainte ca executarea ac_iunii tipice sa fi luat sfrsit; b) sa existe o manifestare pasiva sau activa din care sa rezulte voin_a subiectului de a renun_a la savrsirea infrac_iunii de buna voie; c) renun_area la continuarea executarii infrac_iunii sa nu fie definitiva.

46) Potrivit parerilor unor autori, la care ne raliem, pentru ca mpiedicarea producerii rezultatului sa constituie o cauza de nepedepsire este necesar sa fie ndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) activitatea infrac_ionala sa fi fost n ntregime executata, dar sa nu se fi produs urmarea prevazuta de lege; b) faptuitorul sa fi efectuat o ac_iune pozitiva, voluntara, pentru a zadarnici producerea rezultatului si, ca efect al acestei ac_iuni, rezultatul sa nu fi survenit; c) mpiedicarea producerii rezultatului sa fi fost eficienta si sa fi avut loc dupa descoperirea faptei.

47) Cu privire la modul de sanc_ionare a tentativei, legisla_ia penala romna a adoptat una din urmatoarele concep_ii:
a) cea a parificarii pedepsei; b) cea a diversificarii pedepsei; c) att cea a parificarii pedepsei, ct si cea a diversificarii pedepsei.

48. Ne aflam n prezen_a pluralita_ii ocazionale sau a participa_iei penale n situa_ia n care:
a) exista identitate ntre obiectul juridic si obiectul material al infrac_iunii; b) la savrsirea infrac_iunii participa un numar mai mare de subiec_i activi dect cel necesar potrivit naturii faptei; c) la savrsirea infrac_iunii participa un numar mai mic de persoane dect cel necesar potrivit naturii faptei.

49. Participa_ia penala improprie exista atunci cnd faptuitorii ac_ioneaza:


a) unii cu inten_ie iar al_ii din culpa; b) unii cu inten_ie iar al_ii fara vinova_ie; c) unii din culpa iar al_ii fara vinova_ie.

50. Autor este persoana care savrseste n mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala prin:
a) efectuarea actelor de executare; b) nendeplinirea actelor la care era obligata; c) ndeplinirea actelor la care era obligata.

51. Coautor este persoana care savrseste n mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala mpreuna cu o alta persoana sau cu mai multe persoane prin:
a) efectuarea actelor de executare; b) ndeplinirea actelor la care era obligata; c) nendeplinirea actelor la care era obligata.

52. Potrivit legii penale, instigator este persoana care:


a) determina, cu inten_ie, pe o alta persoana sa savrseasca o fapta prevazuta de legea penala; b) determina, din culpa, pe o alta persoana sa savrseasca o fapta prevazuta de legea penala;

c) determina o alta persoana sa savrseasca o fapta.

53. Potrivit legii penale, complicele este persoana care cu inten_ie:


a) nlesneste sau ajuta n orice mod la savrsirea unei fapte prevazute de legea penala; b) promite nainte sau n timpul savrsirii faptei prevazute de legea penala ca va tainui bunurile provenite din aceasta, chiar daca dupa savrsirea acelei fapte promisiunea nu este ndeplinita; c) determina si savrseste nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.

54. Din cadrul dispozi_iilor Codului penal n vigoare rezulta ca participa_ia penala improprie se prezinta sub urmatoarele modalita_i:
a) culpa si culpa; b) inten_ie si culpa; c) inten_ie si lipsa de vinova_ie.

55. Modalitatea participa_iei penale improprii inten_ie si culpa mbraca urmatoarele forme:
a) autorul comite fapta din culpa fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; b) autorul comite fapta cu inten_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; c) autorul comite fapta din culpa fiind ajutat sau nlesnit n savrsirea acesteia, n orice mod, cu inten_ie, de complice.

56. Modalitatea participa_iei penale improprii inten_ie si lipsa de vinova_ie mbraca urmatoarele forme:
a) autorul savrseste fapta fara vinova_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; b) autorul savrseste fapta cu inten_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; c) autorul savrseste fapta fara vinova_ie fiind ajutat ori nlesnit n savrsirea acesteia, n orice mod, cu inten_ie, de complice.

57.Forme ale unita_ii de infrac_iune sunt:


a) unitate naturala de infrac_iune; b) unitate legala de infrac_iune; c) unitate mixta de infrac_iune.

58.Tipuri ale unita_ii naturale de infrac_iune sunt:


a) unitatea simpla de infrac_iune; b) infrac_iunea complexa; c) infrac_iunea deviata.

59.Tipuri ale unita_ii legale de infrac_iune sunt:


a) infrac_iunea continuata; b) infrac_iunea complexa; c) infrac_iunea de obicei.

60.Pentru ca o fapta prevazuta de legea penala sa poata fi apreciata ca infrac_iune continuata trebuie sa ntruneasca cumulativ anumite condi_ii:

a) sa existe o unitate de subiect activ al infrac_iunii; b) pluralitatea de acte sa fie savrsita la diferite intervale de timp si sa priveasca o unitate de con_inut al infrac_iunii; c) unitatea de rezolu_ie infrac_ionala sa persiste n tot cursul activita_ii infrac_ionale.

61. Daca ac_iunea sau inac_iunea infrac_iunii progresive s-a savrsit cnd minorul avea vrsta raspunderii penale, dar rezultatul mai grav s-a produs dupa ce acesta a mplinit vrsta de 18 ani, raspunderea penala se face:
a) potrivit regulilor de sanc_ionare a majorilor; b) potrivit regulilor de sanc_ionare a minorilor; c) potrivit regulilor mixte de sanc_ionare a minorilor si majorilor.

62. Forme ale pluralita_ii de infrac_iuni sunt:


a. concursul de infrac_iuni; b. pluralitatea intermediara; c. recidiva.

63. n doctrina s-a definit pluralitatea de infrac_iuni ca fiind situa_ia de fapt cnd:
a. o persoana a savrsit doua sau mai multe infrac_iuni nainte de a fi fost condamnata definitiv pentru vreuna dintre acestea; b. doua persoane au savrsit fiecare cte o infrac_iune nainte de a se declansa procesul penal; c. o persoana a savrsit din nou o infrac_iune dupa ce a intervenit o condamnare definitive pentru alte infrac_iuni comise anterior.

64. Din reglementarile Codului penal n vigoare rezulta ca pentru existen_a concursului de infrac_iuni trebuie ndeplinite urmatoarele condi_ii:
a. doua sau mai multe infrac_iuni sa fie savrsite de aceeasi persoana; b. infrac_iunile sa fie comise dupa ce a intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna din ele; c. infrac_iunile savrsite sa nu fie susceptibile de a fi supuse judeca_ii.

65. Recidiva n cazul persoanei fizice presupune:


a. o condamnare definitiva neexecutata, n curs de executare sau executata; b. o infrac_iune savrsita dupa ce prima condamnare nu devenise definitiva; c. aceeasi persoana fizica sa fi fost condamnata definitiv si sa fi comis apoi o noua infrac_iune.

66. Ne aflam n fa_a pluralita_ii intermediare de infrac_iuni atunci cnd dupa condamnarea definitiva:
a. cel condamnat savrseste din nou o infrac_iune nainte de nceperea executarii pedepsei; b. cel condamnat savrseste din nou o infrac_iune n timpul executarii pedepsei sau n stare de evadare;

c. nu sunt ntrunite condi_iile prevazute de lege pentru starea de recidiva.

67. Caracterul penal al faptei poate fi nlaturat:


a. nemijlocit, n situa_ia n care se constata n mod direct inexisten_a uneia din trasaturile esen_iale ale oricarei infrac_iuni; b. nemijlocit, n situa_ia n care se constata n mod direct existen_a unei cauze de nepedepsire; c. mijlocit, ca urmare a unei stari, situa_ii sau mprejurari care determina lipsa vreunei trasaturi esen_iale.

68. Cauze care nlatura vinova_ia, n cazul savrsirii unei fapte prevazute de legea penala, ca urmare a interven_iei unui eveniment imprevizibil, irezistibil ori imposibil de nlaturat, sunt urmatoarele:
a. cazul fortuit; b. minoritatea; c. starea de necesitate.

69. Cauze care nlatura vinova_ia n cazul savrsirii unei fapte prevazute de legea penala, ca urmare a justificarii sociale, sunt urmatoarele:
a. constrngerea morala; b. eroarea de drept; c. eroarea de fapt.

70. n cazul legitimei aparari, modalitatea generala, condi_iile privind atacul, sunt urmatoarele:
a. sa existe un atac; b. atacul sa fie material, indirect, imediat si just; c. atacul sa puna n pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

71. Condi_iile privitoare la ac_iunea de salvare, n cazul starii de necesitate, sunt urmatoarele:
a. ac_iunea de salvare care se concretizeaza ntr-o fapta prevazuta de legea penala trebuie sa fie necesara si faptuitorul sa fi ntrevazut o alta modalitate de salvare; b. ac_iunea de salvare sa produca urmari vadit mai grave dect cele ce s-ar fi putut produce daca pericolul nu era nlaturat; c. ac_iunea de salvare sa nu fie nfaptuita de catre persoana sau pentru o persoana care avea obliga_ia de a nfrunta pericolele.

72. Constrngerea fizica, cauza care nlatura caracterul penal al faptei, exista atunci cnd:
a. faptuitorul este supus unei presiuni fizice; b. faptuitorul nu-i poate rezista acestei presiuni fizice; c. faptuitorul supus acestei presiuni fizice savrseste o fapta.

73. Constrngerea morala nlatura caracterul penal al faptei daca sunt ntrunite cumulative urmatoarele condi_ii:
a. existen_a constrngerii asupra fizicului unei persoane; b. persoana constrnsa fizic sa nu poata opune rezisten_a eficace ac_iunii de constrngere; c. fapta savrsita sub presiunea constrngerii fizice sa nu fie prevazuta de legea penala.

74. Existen_a cazului fortuit nlatura caracterul penal al faptei daca sunt ntrunite urmatoarele condi_ii:
a. ac_iunea sau inac_iunea unei persoane sa fi produs un rezultat vatamator datorita intrarii n concurs cu o energie straina de constiin_a si voin_a acelei persoane; b. interven_ia mprejurarii care a determinat producerea rezultatului sa nu fi fost imprevizibila; c. ac_iunea sau inac_iunea peste care s-a suprapus mprejurarea fortuita sa constituie o fapta prevazuta de legea penala.

75. Efectele be_iei voluntare, indiferent de forma completa sau incompleta, pot fi:
a. faptuitorul va raspunde penal cnd aceasta este preordinata; b. faptuitorul nu va raspunde penal cnd aceasta este voluntara; c. faptuitorul va raspunde civil cnd aceasta este preordinata si nu va raspunde civil cnd aceasta este ocazionala.

76. Efectele starii de minoritate n care minorul faptuitor nu ndeplineste condi_iile legale pentru a raspunde penal sunt:
a. nlatura necondi_ionat caracterul penal al faptei pentru minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani; b. nlatura caracterul penal al faptei pentru minorii care au mplinit vrsta de 14 ani dar nu au mplinit vrsta de 16 ani si au savrsit fapta cu discernamnt; c. nu nlatura raspunderea civila pentru minorii care au vrsta ntre 14 si 16 ani si au savrsit fapta cu discernamnt.

77. Raspunderea penala, ca institu_ie fundamentala a dreptului penal, are la baza urmatoarele principii:
a. infrac_iunea este singurul temei al raspunderii penale; b. personalitatea, unicitatea, celeritatea si inevitabilitatea raspunderii penale; c. individualizarea si imprescriptibilitatea raspunderii penale.

78. Scopul normelor penale privind prevenirea savrsirii infrac_iunilor se realizeaza prin:
a. respectarea prevederilor legii penale n vigoare de catre to_i ceta_enii; b. dispunerea exclusiva a masurilor de natura economica; c. aplicarea sanc_iunilor prevazute de lege pentru savrsirea infrac_iunilor.

79. Condi_ii ale nlocuirii raspunderii penale, prevazute de norma penala, cu privire la persoana infractorului sunt:

a. din atitudinea faptuitorului dupa savrsirea infrac_iunii rezulta ca acesta regreta fapta; b. sunt suficiente date ca faptuitorul poate fi ndreptat fara a i se aplica o pedeapsa; c. faptuitorul sa nu mai fi fost anterior condamnat sau sa nu i se fi aplicat de trei ori sanc_iuni cu caracter administrativ, iar n ce priveste condamnarea se considera inexistenta n situa_iile prevazute n art. 38 din Codul penal n vigoare.

80. Instan_a de judecata daca constata ca sunt ndeplinite condi_iile necesare pentru nlocuirea raspunderii penale, aplica una din urmatoarele sanc_iuni cu caracter administrativ:
a. libertatea supravegheata; b. interzicerea de a se afla n anumite localita_i: c. amenda de la 10 lei la 1000 lei.

81. Amnistia are urmatoarele caractere:


a. caracter real; b. caracter unic; c. caracter facultativ.

82. Efectele prescrip_iei raspunderii penale sunt:


a. cnd termenul prescrip_iei raspunderii penale s-a mplinit, din acel moment este nlaturata raspunderea penala fiind exclusa aplicarea sanc_iunii; b. chiar daca termenul prescrip_iei raspunderii penale s-a mplinit, nvinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal pentru a ob_ine n faza de urmarire penala scoaterea de sub urmarirea penala sau n faza de judecata achitarea; c. prescrip_ia raspunderii penale opereaza cu privire la toate infrac_iunile, mai pu_in n cazul infrac_iunilor contra pacii si omenirii.

83. Pentru ca tragerea la raspundere penala sa depinda de necesitatea existen_ei plngerii prealabile trebuie sa fie ndeplinite anumite condi_ii, dintre care amintim:
a. sa existe o infrac_iune pentru care legea penala sa prevada n mod expres ca ac_iunea penala se pune n miscare la plngerea prealabila; b. plngerea prealabila sa fie introdusa la oricare organ judiciar; c. plngerea prealabila sa fie introdusa oricnd la organul judiciar.

84. Se considera ca plngerea prealabila lipseste atunci cnd:


a. persoana vatamata nu a introdus plngerea prealabila la organul competent; b. n cazul participa_iei penale a fost introdusa numai fa_a de un participant; c. a fost introdusa cu respectarea condi_iilor legale privind con_inutul ei.

85. Pentru ca mpacarea par_ilor sa nlature raspunderea penala trebuie ndeplinite anumite condi_ii:
a. este necesare ca legea sa prevada n mod expres ca mpacarea par_ilor nlatura raspunderea penala; b. ntre partea vatamata si infractor sa intervina mpacarea clar exprimata prin care se manifesta voin_a de a pune capat conflictului de drept penal; c. mpacarea sa fie par_iala, condi_ionata, definitiva si sa intervina pna la pronun_area hotarrii judecatoresti.

86. Sistemul sanc_iunilor de drept penal cuprinde:


a. pedepsele; b. masurile educative; c. masurile asiguratorii.

87. Pedepsele constau n faptul ca:


a. sunt masuri de constrngere si reeducare prevazute de legea penala; b. se aplica infractorului de catre instan_a de judecata; c. se aplica n scopul prevenirii savrsirii de noi infrac_iuni.

88. Scopul pedepsei se realizeaza prin urmatoarele func_ii:


a. de constrngere; b. de asigurare; c. de reparare.

89. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice sunt:


a. deten_iunea pe via_a; b. nchisoarea de la 15 zile la 30 de ani; c. interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani.

90. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice sunt:


a. mustrarea cu avertisment; b. amenda penala de la 100 lei la 50 000 lei; c. masuri educative.

91. Avnd n vedere prevederile Codului penal n vigoare, la stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana fizica se _ine seama de urmatoarele criterii:
a) dispozi_iile par_ii generale a Codului penal n vigoare si limitele de pedeapsa fixate n partea speciala a acestui Cod penal; b) presupunerea faptei si starea de sanatate a faptuitorului; c) mprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

92. Opera_ia de individualizare a pedepsei parcurge trei etape carora le corespunde cte o forma de individualizare a pedepsei, dupa cum urmeaza:
a) etapa incriminarii faptei careia i corespunde forma individualizarii legale a pedepselor; b) etapa stabilirii raspunderii penale careia i corespunde forma individualizarii judiciare a pedepselor; c) etapa executarii pedepsei aplicate de catre instan_a de judecata careia i corespunde forma individualizarii administrative a pedepsei.

93. Avnd n vedere prevederile Codului penal n vigoare, la stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se _ine seama de urmatoarele criterii:

a) dispozi_iile generale ale Codului penal n vigoare si limitele de pedeapsa fixate pentru persoana fizica, n partea speciala a acestuia; b) gravitatea faptei savrsite; c) situa_ia persoanei juridice.

94. Potrivit Codului penal n vigoare categoriile circumstan_elor atenuante legale generale sunt urmatoarele:
a) depasirea limitelor cazului fortuit; b) depasirea limitelor erorii de fapt; c) minoritatea.

95. Potrivit Codului penal n vigoare pot constitui circumstan_e agravante legale si urmatoarele mprejurari;
a) savrsirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreuna; b) savrsirea infrac_iunii prin acte de cruzime, prin violen_e asupra membrilor familiei ori prin metode si mijloace care prezinta pericol public; c) orice situa_ie asemanatoare pe care instan_a o poate considera asemenea circumstan_a.

96. Pedeapsa deten_iunii pe via_a nu se aplica:


a) celui care, la data pronun_arii hotarrii de condamnare a mplinit vrsta de 50 de ani; b) celui care, n timpul executarii pedepsei, a mplinit vrsta de 45 de ani; c) celui care nu a mplinit vrsta de 18 ani.

97. Cel condamnat la pedeapsa deten_iunii pe via_a poate fi liberat condi_ionat:


a) dupa executarea efectiva a 10 ani de deten_ie; b) dupa executarea efectiva a 15 ani de deten_ie, daca este staruitor n munca si da dovezi temeinice de ndreptare; c) dupa executarea efectiva a 15 ani de deten_ie, cnd condamnatul a trecut de vrsta de 55 de ani pentru barbat si 50 de ani pentru femeie.

98. Potrivit art. 24 din Legea nr. 275/2006, regimul deschis se aplica:
a) persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii de cel mult 3 ani; b) persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii de cel mult un an; c) persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii de cel mult 2 ani.

99. Suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei poate fi dispusa de instan_a de judecata, chiar daca nu sunt ndeplinite condi_iile prevazute de art. 81 din Codul penal n vigoare, n urmatoarele cazuri:
a) cnd pedeapsa aplicata este nchisoarea de cel mult 6 luni; b) cnd condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacita_ii de munca instan_a revoca executarea pedepsei la locul de munca si dispune suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei n raport cu restul de pedeapsa ramas neexecutat; c) n cazul infrac_iunii de abandon de familie, daca par_ile nu s-au mpacat, dar n cursul judeca_ii inculpatul si ndeplineste obliga_iile, instan_a, n cazul cnd stabileste vinova_ia, pronun_a mpotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei.

100. Condamnarea la pedeapsa deten_iunii pe via_a sau a nchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute n art. 64 lit. a-c din Codul penal n vigoare, n urmatoarele intervale de timp:
a) din momentul n care hotarrea de condamnare a ramas definitiva si pna la terminarea executarii pedepsei; b) din momentul n care hotarrea de condamnare a ramas definitiva si pna la gra_ierea totala sau a restului de pedeapsa; c) din momentul n care hotarrea de condamnare a ramas definitiva si pna la mplinirea termenului de prescrip_ie a raspunderii penale.

101. Pedeapsa complementara a degradarii militare se aplica, n condi_iile prevazute de legea penala, condamna_ilor care au anumite calita_i:
a) cadre militare n activitate; b) cadre militare n rezerva; c) cadre militare n retragere.

102. Cnd instan_a de judecat stabileste amenda, ce urmeaza a fi aplicata persoanei juridice, _ine seama de:
a) dispozi_iile par_ii generale a Codului penal n vigoare si de limitele de pedeapsa fixate n partea speciala a Codului penal n vigoare pentru persoana fizica; b) locul unde s-a savrsit infrac_iunea; c) mprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

103. Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica si atunci cnd:


a) persoana juridica a fost constituita n scopul savrsirii de infrac_iuni; b) obiectul de activitate a persoanei juridice a fost deturnat n scopul savrsirii de infrac_iuni; c) pna la mplinirea termenului de suspendare de 3 luni pedeapsa complementara privind afisarea sau difuzarea hotarrii de condamnare nu a fost pusa n executare.

104. Minorii care raspund penal sunt:


a) minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani; b) minorii care au vrsta ntre 14 16 ani daca nu au savrsit fapta cu discernamnt; c) minorii care au mplinit vrsta de 16 ani.

105. Masurile educative care se pot lua fa_a de minori sunt:


a) mustrare; b) mustrare cu avertisment; c) libertate supravegheata.

106. Instan_a pune n vedere celui caruia i s-a ncredin_at supravegherea minorului:
a) ndatorirea de a veghea ndeaproape asupra minorului, n scopul ndreptarii lui; b) sa nstiin_eze scoala de ndata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele;

c) sa nstiin_eze institu_ia de interes public fixata de instan_a, daca a savrsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

107. n raport cu modul de comportare a minorului n perioada liberarii dintr-un centru de reeducare nainte de a deveni major se poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
a) daca minorul are o comportare necorespunzatoare se poate dispune revocarea liberta_ii; b) daca minorul a savrsit din nou o infrac_iune, pentru care se apreciaza ca este cazul sa se aplice pedeapsa nchisorii, se dispune revocarea internarii; c) daca minorul a savrsit din nou o infrac_iune pentru care nu este necesara aplicarea unei pedepse se dispune revocarea liberarii.

108. n caz de suspendare condi_ionata a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de ncercare cuprinde:
a) durata pedepsei nchisorii la care se adauga un interval de timp fixat de instan_a potrivit legii penale; b) un interval de timp de la 6 luni la un an, fixat de instan_a, care se adauga la durata pedepsei nchisorii; c) o perioada de 12 luni, daca pedeapsa este amenda.

109. Scopul masurilor de siguran_a consta n aceea ca:


a) aceste masuri urmaresc nlaturarea unei stari de pericol; b) aceste masuri urmaresc prentmpinarea savrsirii faptelor prevazute de legea penala; c) aceste masuri se iau fa_a de persoanele carora li se aplica o sanc_iune juridica pentru faptele comise.

110. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a obligarii la tratament medical trebuie ndeplinite anumite condi_ii:
a) faptuitorul sa fi savrsit o fapta prevazuta de legea penala; b) faptuitorul sa prezinte un anumit pericol pentru societate; c) starea de pericol a faptuitorului sa nu provina din cauza unei boli sa intoxicari cronice cu alcool, stupefiante sau alte asemenea substan_e.

111. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a internarii medicale ntr-un institut medical de specialitate trebuie ndeplinite anumite condi_ii:
a) persoana sa fi savrsit o fapta; b) persoana care a savrsit fapta prevazuta de legea penala sa fie bolnava mintal sau toxicomana; c) sa existe temerea ca persoana bolnava mintal sau toxicomana, care a savrsit fapta prevazuta de legea penala, prezinta pericol pentru societate.

112. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a interzicerii unei func_ii sau profesii trebuie ndeplinite anumite condi_ii:
a) sa se savrseasca o fapta; b) persoana sa fi savrsit fapta prevazuta de legea penala cu ocazia ndeplinirii unei anumite func_ii sau exercitarii unei profesii, meserii sau alte ocupa_ii; c) fapta prevazuta de legea penala sa fie rezultatul inten_iei care l-a determinat pe faptuitor sa desfasoare o activitate necorespunzatoare.

113. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a interzicerii de a se afla n anumite localita_i trebuie ndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) fapta savrsita sa constituie infrac_iune; b) infractorul sa fie condamnat la pedeapsa nchisorii de cel pu_in un an cnd a mai fost condamnat si pentru alte infrac_iuni, sau sa fi fost condamnat pentru infrac_iunea savrsita la pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani, ori pentru o infrac_iune din cele prevazute n art. 116 alin. 4 din Codul penal n vigoare; c) cnd prezen_a infractorului n localitatea unde a savrsit infrac_iunea sau alte localita_i constituie o comportare necorespunzatoare.

114. Expulzarea, ca masura de siguran_a, poate fi dispusa numai daca sunt ndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) sa fie savrsita o fapta de catre un ceta_ean strain sau o persoana fara ceta_enie care nu are domiciliul n _ara; b) ramnerea pe teritoriul _arii a ceta_eanului strain sau a persoanei fara ceta_enie care nu are domiciliul pe teritoriul _arii si care a savrsit o infrac_iune sa prezinte o stare de pericol care nu poate fi nlaturata altfel; c) sa nu existe motive serioase ca infractorul strain risca sa fie supus la tortura n statul n care urmeaza sa fie expulzat.

115. Instan_a poate dispune confiscarea speciala a unor categorii de bunuri, mai pu_in cele exceptate de lege, dupa cum urmeaza:
a) bunurile produse prin savrsirea faptei prevazute de legea penala, cele care au fost date pentru a determina savrsirea unei fapte prevazute de legea penala sau pentru a rasplati pe faptuitor, bunurile dobndite prin savrsirea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si n masura n care nu servesc la despagubirea acesteia, precum si bunurile a caror de_inere este interzisa de lege; b) bunurile care au fost folosite, n orice mod, la savrsirea unei infrac_iuni, daca sunt ale infractorului sau daca, apar_innd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor cu excep_ia celor care au fost folosite la savrsirea infrac_iunilor prin presa; c) bunurile produse, modificate sau adaptate n scopul savrsirii unei infrac_iuni, daca au fost utilizate la comiterea acesteia si daca sunt ale infractorului. Cnd bunurile apar_in altei persoane confiscarea se dispune daca producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuata de proprietar ori de infractor cu stiin_a proprietarului.

116. Pentru a se putea dispune interdic_ia de a reveni n locuin_a familiei pe o perioada determinata este necesar sa se ndeplineasca urmatoarele condi_ii:

a) fapta savrsita sa constea n lovituri sau alte acte de violen_a cauzatoare de suferin_e fizice si psihice asupra membrilor familiei; b) pedeapsa nchisorii aplicate condamnatului pentru fapta savrsita sa fie de cel pu_in doi ani; c) prezen_a condamnatului n locuin_a familiei sa constituie un pericol grav pentru ceilal_i membri ai familiei si sa existe cererea par_ii vatamate prin care se solicita aceasta interven_ie.

117. Gra_ierea are ca obiect:


a) pedeapsa aplicata pentru o anumita infrac_iune si neexecutata; b) pedeapsa aplicata pentru infrac_iunea savrsita pna la data intrarii n vigoare a actului de gra_iere; c) pedeapsa executata.

118. Prescrip_ia executarii pedepsei are ca efect:


a) nlaturarea executarii pedepselor principale aplicate prin hotarrea de condamnare ramasa definitiva n urma trecerii unui anumit interval de timp prevazut de lege; b) nlaturarea executarii masurilor de siguran_a dupa trecerea unui anumit interval de timp; c) nlaturarea pedepselor principale pronun_ate pentru infrac_iuni contra pacii si omenirii n urma trecerii unui anumit interval de timp, prevazut de lege.

119. Suspendarea cursului prescrip_iei executarii pedepsei are loc, potrivit Codului de procedura penala, n urmatoarele cazuri:
a) suspendarea executarii pna la solu_ionarea contesta_iei n anulare; b) amnarea executarii pedepsei n condi_iile prevazute de art. 453 Cod procedura penala; c) ntreruperea executarii pedepsei n condi_iile prevazute de art. 455 Cod procedura penala.

120. Efectele amnistiei sunt:


a) amnistia intervenita nainte de condamnare atrage nlaturarea raspunderii penale, situa_ie n care procesul penal va nceta n orice faza s-ar afla; b) amnistia intervenita dupa condamnarea definitiva nlatura nu numai raspunderea penala dar si executarea pedepsei principale pronun_ate, precum si pedepsele complementare aplicate, interdic_ii, incapacita_i rezultate din condamnare si starea de recidiva; c) amnistia intervenita att nainte de condamnare ct si dupa condamnare nlatura masurile de siguran_a, masurile educative si drepturile persoanei vatamate (despagubiri civile ct si cheltuieli de judecata).

121. Pentru a opera reabilitarea de drept, n general, este necesara ntrunirea cumulativa a urmatoarelor condi_ii:
a) sa existe o condamnare la amenda sau la pedeapsa nchisorii care nu depaseste un an pentru persoana fizica, si o condamnare la amenda sau la o pedeapsa complementara pentru persoana juridica; b) sa treaca un termen de doi ani de la data executarii pedepsei att pentru persoana fizica ct si pentru persoana juridica;

c) persoana condamnata sa nu fi savrsit o alta infrac_iune n termen de 3 ani de la data executarii pedepsei.

122. Reabilitarea judecatoreasca se acorda la mplinirea condi_iilor privitoare la condamnare atunci cnd:
a) condamnarile privesc pedeapsa nchisorii mai mare de 3 ani; b) condamnarile sunt dintre cele pentru care legea prevede ca se ob_ine reabilitarea de drept; c) instan_a constata ca cel condamnat nu si-a ndeplinit n mod regulat obliga_iile privitoare la despagubirile civile din hotarrea de condamnare.

123. Reabilitarea judecatoreasca se acorda la mplinirea condi_iilor privitoare la conduita condamnatului cnd acesta:
a) nu a suferit o noua condamnare n timpul termenului de reabilitare; b) si asigura existen_a prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si n cazul cnd are vrsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca; c) a avut o buna conduita dar nu a achitat n ntregime cheltuielile de judecata si cheltuielile civile la plata carora a fost obligat datorita relei-voin_e a sale sau partea vatamata a renun_at la despagubiri.