Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Directiva 38/2004 a Parlamentului European si a Consiliului European din 29 aprilie 2004 privind
dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii uniunii si membrii
familiilor acestora, prevede expres reguli privind:

a) obtinerea vizelor pentru cetatenii terti;


b) migratia si azilul;
c) dreptul la iesire, dreptul la intrare, dreptul la sedere pe teritoriul statelor membre.

2. Data intrarii in vigoare a regulamentului Consiliului European, nr 562/2006 – Codul Frontierelor


Schengen este:

a) 29 aprilie 2006;
b) 13 octombrie 2006;
c) 19 aprilie 2006;

3. Acordul Schengen, Conventia de aplicare a acordului Schengen, deciziile si declaratiile adoptate


de catre Comitetul Executiv Schengen stabilit in 1990, protocoalele si acordurile de aderare ce au
urmat, precum toate actele adoptate de Consiliul UE dupa 1999 constituie:

a) documente de referinta in cadrul cooperarii statelor Schengen;


b) aquis-ul schengen;
c) aquis-ul comunitar;

4. Identificati afirmatia corecta:

a) cetatenii europeni se bucura de dreptul de a obtine usor o viza pentru oricare stat membru UE;
b) ridicarea controalelor la frontierele interne si stabilirea unui set de reguli pentru trecerea
frontierelor externe, una dintre masurile adoptate de statele membre ale acordului
Schengen;
c) orice cetatean european beneficiaza de protectie consulara doar daca este posesor de card
european de sanatate;

5. Principalele prevederi ale Conventiei de aplicare a acordului Schengen sunt:

a) dreptul de iesire, dreptul de intrare, dreptul de sedere, dreptul de stabilire;


b) dreptul de libera circulatie a cetatenilor comunitari si membrilor lor de familie;
c) asistenta reciproca, schimbul de informatii, supravegherea transfrontaliera, urmarirea
transfrontaliera, radio-comunicatii, ofiterii de legatura si SIS.

6. Intr-un PTF controlul minim se efectueaza in cazul:

a) cetatenilor state terte, apatrizilor si refugiatilor;


b) minorilor neinsotiti sau solicitantilor de azil;
c) persoanelor care se bucura de dreptul comunitar al liberei circulatii;

7. Principalele domenii de cooperare la nivelul Punctelor, Centrelor si Birourilor de Contact sunt:


a) intensificarea cooperarii intre statele semnatare in lupta impotriva terorismului, criminalitatii
transfrontaliere, migratiei ilegale;
b) combaterea traficului de persoane, combaterea migratiei ilegale, combaterea traficului cu
autovehicule, combaterea falsurilor in documentele de calatorie, identificari de persoane;
c) asistenta reciproca/schimbul de informatii.

8. Programul european care transpune prioritar cetateanul european pe primul loc, intr-un
ecosistem privind libertatea, securitatea si justitia, construind o comunitate europeana ce
promoveaza drepturile cetatenilor, securitatea si solidaritatea, in conformitate cu prevederile
Tratatului de la Lisabona este:

a) programul de la Haga;
b) programul de la Tampere;
c) programul de la Stockholm.

9. In ceea ce priveste posibilitatea reintroducerii controlului la frontierele interne, intre statele


membre Schengen, identificati afirmatia corecta:

a) in cazul in care exista o amenintare serioasa la adresa securitatii interne si securitatii publice,
un stat membru poate reintroduce in mod exceptional controlul la frontierele interne, pentru
o perioada limitata la nu mai mult de 30 de zile sau pentru durata presupusa a amenintarii
serioase, aducand la cunostiinta celorlalte state si Comisiei despre acest lucru;
b) autoritatile competente nu pot relua controlul la granitele interne in nicio situatie;
c) statul care a aplicat masura nu are datoria de a o motiva si nici de a anunta celelalte state
membre cu granitele sau segmentele de granita afectate, precum si cu privire la durata
masurii.

10. Precizati in ce conditii este posibil ca o autoritate dintr-un stat Schengen sa restrictioneze libera
circulatie a unor cetateni care se bucura de dreptul comunitar al liberei circulatii:

a) doar daca acestia constituie o amenintare la adresa ordinii publice, sigurantei nationale si
sanataii publice, in cazuri exceptionale, astfel de persoane pot fi chiar indepartate de pe
teritoriul statului respectiv;
b) nu poate fi restrictionata libera circulatie pentru cetatenii lor comunitari;
c) ..... cetatenii ei nu poseda mijloace de subzistenta dovedite.

11. Procesul complex prin care se realizeaza planificarea si coordonarea, conducerea si


monitorizarea unitara a procedurilor si actiunilor desfasurate de institutiile si organismele abilitate
prin lege pentru asigurarea starii de normalitate, la frontiera, respectarea regimului juridic al
frontierei, cooperarea cu organele similare din tarile vecine, tarile de origine a criminalitatii
transfrontaliere, tarile de tranzit, tarile de destinatie si alte tari, in scopul prevenirii si contracararii
oricaror forme ale infractionalitatii transfrontaliere reprezinta:

a) Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat;


b) Managementul integrat al frontierei;
c) Strategia nationala de aderare la spatiul Schengen.

12. Una dintre atributiile principale ale Agentiei Frontex prevede ca:

a) aceasta preia sarcinile Politiei de Frontiera din fiecare stat membru in caz ca activitatea
criminala depaseste limita granitelor nationale;
b) este obligata sa contribuie la imbunatatirea cooperarii intre autoritatile competente ale
statelor membre, in special cu privire la solicitarile de asistenta reciproca a cererilor de
extradare;
c) elaboreaza un model comun de evaluare integrata a riscului si pregatirea evaluarilor
generale si specifice ale riscului.

13. In cadrul intalnirii din 4-5 decembrie 2006, Consiliului pentru JAI a definit scopul
Managementului Integrat al Frontierei ca fiind:

a) securizarea frontierelor externe si asigurarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie;


b) asigurarea sigurantei cetateanului european;
c) facilitarea liberei circulatii si folosirea intrumentelor comune de lucru.

14. Modelul cooperarii transfrontaliere pe 4 filtre. Filtrul III controlul si supravegherea frontierei de
stat reprezinta:

a) masuri privind adaptarea legislatiei in conformitate cu acquis-ul comunitar, asigurarea de


infrastructura, facilitati corespunzatoare pentru efectuarea controlului si supravegherii la
frontiera, precum si aplicarea unei politici de personal adecvata scopului de supraveghere si
control al frontierei;
b) masuri pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a criminalitatii transfrontaliere
(cooperarea dintre agentiile locale, cooperarea transfrontaliera, controlul rutelor de trafic
international pe teritoriul tarii, supravhegherea bazata pe informatii, analiza de risc etc si securizare
a frontierelor;
c) masuri masuri si actiuni derulate in comun cu institutiile cu atributii la frontiera din alte state,
inclusiv prin intermediul Punctelor, Centrelor si Birourilor de contact, infiintate in scopul
intensificarii activitatilor de cooperare cu statele membre ale Ue si tarile vecine.
15. Identificati corect misiunile indeplinite de Birourile SIRENE in cadrul cooperarii politienesti
internationale:

a) misiuni de primire si transmitere a informatiilor, misiuni de cooperare politieneasca


operationala si de asistenta intre entitatile Schengen;
b) cresterea eficientei autoritatilor competente din statele membre in achetarea si punerea sub
urmarire penala a cazurilor de criminalitate transfrontaliera si crima organizata si care contribuie
la imbunatatirea cooperarii intre autoritatile competente ale statelor membre, in special prin
facilitarea punerii in practica a solicitarilor de asistenta juridica reciproca la nivel international;
c) misiuni de primire si transmitere a informatiilor, , misiuni de cooperare politieneasca
operationala si de asistenta intre entitatile Schengen, misiuni de control in special in respectarea
CAAS, misiuni de administrare a structurii operationale si a mijloacelor materiale existente la
nivelul biroului si misiuni de reprezentare la nivelul grupurilor de lucru Schengen.

16. Sistemul Integrat pt Securizarea Frontierei reprezinta principalul intrument de exercitare a


Managementului integrat al frontierei de stat si :

a) reprezinta coordonarea unitara a sarcinilor ce revin autoritatilor cu atributii la frontiera;

b) presupune intarirea securitatii pe baza unui macanism adecvat de colaborare privind schimbul
de informatii, canale de comunicatii special alocate, puncte locale de contact si proceduri de
urgenta la nivel national, regional si local;
c) este un sistem de sisteme, se compune din subsistemul informational, subsisteme suport si
subsisteme de management tehnic; toate acestea sus supuse principiilor si regulilor generale si
specifice unui sistem integrat.

17. Misiunile Agentiei Frontex pentru frontierele terestre presupun urmatoarele activitati:

a) misiuni de patrulare/ supraveghere la frontiera, controlul trecerii frontierei, interogare


migranti, returnari migranti, schimb de informatii cu vama si OLAF, CIT, schimb de date si
informatii;
b) misiuni de stabilire a rutelor de migranti, de coordonare si dezvoltare a gestionarii frontierelor
europene, in conformitate cu Carta fundamentala a UE pentru drepturile omului;
c) misiuni de planificare, coordonare implementare si evaluare a operatiilor comune desfasurate
cu echipamente si politisti de frontiera din statele membre la frontierele externe.

18. Departamentul Analiza de Risc din cadrul Agentiei Frontex desfasoara activitati in legatura cu:

a) eliminarea decalajului dintre progresul tehnologic si nevoile autoritatilor cu atribtii in


securizarea frontierelor;
b) culegerea de date si analize cu privire la situatia in curs la frontierele externe din punctele de
trecere a frontierei si situatia operativa, dar si de la statele membre si alte surse deschise,
inclusiv mass-media si de cercetare stiintifica;
c) asigurarea unei capacitati de reactie rapida la frontiera externa prin crearea unei resurse
comune (umane si tehnice), sub forma echipelor europene de politisti de frontiera.
19. Sistemul Informatic Shenghen asigura asistenta operativa reciproca si schimb de informatii intre
autoritatile statelor membre pentru:

a) componentele primare ale Strategiei Europene de Securizare a Frontierelor Externe;


b) asistenta reciproca in cazul situatiilor de urgenta/criza;
c) supravegherea si urmarirea transfrontaliera a infractorilor, lupta impotriva terorismului, a
crimei organizate, a traficului de fiinte umane si a migratiei ilegale.

20. Printre noile categorii de date si functionalitati ale SIS II avem:

a) stocarea de date biometrice;


b) schimbul de date si informatii in toate statele membre ale Conventiei Europol si combinarea
mecanismelor de control si folosirea unor instrumente bazate pe fluxurile de persoane care
calatoresc spre UE sau care intra pe teritoriul acesteia;
c) stocarea de date cu privire la sistenta reciproca in cazul situatiilor de urgenta/criza.

21. Identificati afirmatia corecta:

a) ridicarea controlului la frontierele interne nu va afecta exercitarea prerogativelor politienesti


de catre autoritatile competente ale statelor membre, conform legislatiei nationale,
deoarece exercitarea acestor prerogative nu este echivalenta cu controalele la frontiera;
b) cetatenii statelor terte sunt obligati sa beneficieze de dreptul de sedere pe o perioada de
minim 6 luni;
c) nu intotdeauna permisul de sedere pentru cetatenii terti poate tine loc de viza.

22. Probleme ce vizeaza cooperare intre serviciile de politie, supravegherea transfrontaliera,


urmarirea transfrontaliera, schimbul de informatii si ofiterii de lagatura sunt prevazute in:

a) Conventia de Aplicare a Acordului Schengen;


b) Codul Frontierelor Schengen;
c) Directiva 38/2004.

23. La nivel national Romania a constituit Comisia Nationala de auto-evaluare Schengen (HG
882/05.07.2006) care a elaborat urmatoarele documente:

a) Strategia Nationala de management integral la frontiera de stat; Planul de actiune managerial;


b) Declaratia de pregatire, Strategia Nationala de Aderare, Conceptia integrata de pregatire a
personalului, Planul indicativ si proiectele propuse pentru Facilitatea Schengen, Evaluarea
aeroporturilor si porturilor internationale si problematica vizelor prin comisii mixte, Planul
indicativ multi-anual Facilitatea Schengen.
c) Declaratia de pregatire, Chestionarul extins de evaluare, Raportul de evaluare.

24. Consiliul Justitie si Afaceri Interne este format din:


a) ministri de interne din statele membre;
b) sefii de stat si de guvern;
c) ministri de justitie si ministri de interne din statele membre.

25. Regulamentul (EC) Nr. 562/2006 se aplica:

a) oricarei persoane care trece frontiera interna sau externa a statelor membre;
b) doar cetatenilor comunitari;
c) numai cetatenilor terti, apatrizilor si refugiatilor.

26. Unul dintre obiectivele fundamentale prevazute in dispozitiile Tratatului de la Roma(1957) este :
a) libera circulatie a persoanelor
b) cetatenie europeana
c) lupta impotriva persoanelor
27. Regulamentul (EC) Nr. 562/2006(codul frontierelor schengen) se aplica de tara noastra:

a) doar cetatenilor comunitari dupa declararea Romaniei stat Schengen;


b) numai cetatenilor terti, apatrizilor si refugiatilor dupa declararea romaniei stat Schengen.
c) oricarei persoane care trece frontiera externa incepand cu 1 ianuarie 2007;

28. Conform Codului Frontierelor Schengen [art.2 pct.(9)], controlul frontierelor inseamna:

activitatea desfăşurată la o frontieră, în conformitate cu şi în scopurile acestui Regulament, ca răspuns, în


exclusivitate, la o intenţie de a trece sau la un act de trecere a acelei frontiere, indiferent de orice alte
considerente, care constă în controalele trecerii frontierei şi supravegherea frontierei;

29. Programul de la Stockholm:

transpune prioritar cetateanul european pe primul loc, intr-un ecosistem privind libertatea,
securitatea si justitia, construind o comunitate europeana ce promoveaza drepturile cetatenilor,
securitatea si solidaritatea, in conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona

30. In cadrul formalitatilor administrative si conform legislatiei adoptate la nivel european, in cadrul
exercitarii dreptului de sedere permanenta pentru cetatenii europeni se elibereaza urmatorul document:

a) permis de sedere
b) carte verde
c) certificat de inregistrare

31. Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa cetateniilor statelor terte, pt sederi ce nu depasesc 3 luni
intr-o perioada de 6 luni daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de:

a) art.5 pct.1 din reg. CE 562/15.03.2006 coroborat cu art.6 pct. 1 din OUG 1904/2002 republicata si
actualizata privind regimul strainilor in Romania
b) art.5 pct.1 din reg. CE 562/15.03.2006 coroborat cu art.6 pct. 1 din Legea nr.248/2005 republicata si
actualizata privind regimul strainilor din Romania
c) art.5 pct.1 din reg. CE 562/15.03.2006 coroborat cu art.6 pct. 1 din Legea nr. 105/2001 republicata si
actualizata privind regimul strainilor din Romania

32. Obiectivele implementarii aquis-ul Schengen sunt :

a) eliminarea controalelor la frontiera interna pana la desfiintarea lor completa


b) combaterea coruptiei si ridicarea controalelor la frontiera interna
c) armonizarea legislativa si implementarea celor mai bune practici si recomandari elaborate la nivel
european in domeniul shengen, asigurarea cadrului institutional necesar aderarii la spatiul shengen

33. In cadrul Conventiei Schengen avem o serie de masuri compensatorii. Cooperare judiciara poate face
parte din:

a) masurara asigurarii liberei circulatii a persoanelor(vize si cooperare consulara)


b) masura implementarii unei sistem comun european de urmarire politieneasca transfrontaliera(SIS)
c) masura cooperarii politienesti

34. Ansamblul de masuri operative intreprinse pe teritoriul mai multor state in scopul prinderii unei persoane
surprinse in flagrant in timpul comiterii unei infractiuni sau care a participat la comiterea acesteia ori a unei
persoane care a evadat, aflandu-se in stare de arest preventiv sau in executarea unei pedepse privative de
libertate reprezinta:

a) asistenta mutuala si schimbul de informatii realizata la nivelul statelor membre


b) urmarirea transfrontaliera
c) supravegherea transfrontaliera
35. Savarsirea infractiunilor ce atrag extradarea si flagrantul sunt unele dintre conditiile de punere in
aplicare:

a) urmariri transfrontaliere
b) supraveghere transfrontaliere
c) asistentei mutuale si schimbului de informatii realizate in cadrul cooperarii transfrontaliere schengen

36. Avand in vedere Titlul V al tratatului de la Lisabona, Aquis-ul Schengen cuprinde domenii ce
reglementeaza spatiul comun de libertate, securitate si justitie printre care:

a) politica de creare a cadrului legislativ in vederea eliminarii controalelor la viitoarele frontiere interne

b) politica de armonizare legislativa, a reglementarilor si practicilor nationale cu aquis-ul schengen din domeniul
protectiei datelor personale

c) politica trecerii libere a frontierelor interne de catre orice persoana si introducerii unui sistem integrat de
administrare a frontierelor externe, politica comuna de prevenire si combatere a imigrarii ilegale , politica de
lupta impotriva criminalitatii deosebit de grave de dimensiune transfrontaliera
37. Printre cele mai importante masuri adoptate de stalele Schengen avem:

a) separarea fluxurilor de pasageri in porturi si aeroporturi; intarirea cooperarii judiciare prin intermediul unui
sistem rapid de extradare si implementare a deciziilor judecatoresti
b) instituirea unei zone de frontiera comuna, dupa ridicarea controalelor si implementarea masurilor legislative
bilaterale in domeniu
c) stabilirea unei set de reguli comune pentru trecerea frontierelor interne si externe, armonizarea regulilor
referitoare la conditiile de acordare a vizelor prin tratate si acorduri incheiate cu statele terte.

38. Amenintarea la adresa sanatatii publice inseamna:

a) orice afectiune cu potential epidemic asa cum este definita de regulamentele internationale de
sanatate ale organizatie mondiale a sanatatii, boli de carantina pandemica sau ale sistemului imunitar
care vizeaza cetatenii comunitari si terti
b) orice afectiune cu potential epidemic asa cum este definita de regulamentele internationale de
sanatate ale organizatie mondiale a sanatatii
c) orice actiune cu potential epidemic asa cum este definita de Regulamentele Internationale si alte
boli infectioase sau boli contagioase parazitare daca fac obiectul prevederilor de protective care se
aplica cetatenilor din statele member.

39. Conform Tratatului de la Lisabona, Sistemul european comun de azil cuprinde, printre altele:

Un sistem comun de protectie temporara a persoanelor stramutate in cazul unui aflux masiv.

40. Conform Tratatului de la Lisabona, uniunea dezvolta o politica comuna de imigrare, al carei scop este de a
asigura in toate etapele:

gestionarea eficienta a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisantilor tarilor terte aflati in situatie
de sedere legala in statele membre, precum si prevenirea imigrarii ilegale si a traficului de persoane si
combaterea sustinuta a acestora

41. Tratatul de la Lisabona, in Titlul V, Cap. IV, art. 83 face referire la faptul ca Parlamentul European si
consiliul….in functie de evolutia criminalitatii pot adopta decizii care sa identifice si alte domenii ale
criminalitatii transfrontaliere in afara de cele stabilite in prezent:
terorismul, traficul de persoane si exploatarea sexuala a femeilor si a copiilor, traficul ilicit de droguri traficul
ilicit de arme, spalarea banilor, coruptia, contrafacerea mijloacelor de plata, criminalitatea informatica si
criminalitatea organizata.

42. Masurile legislative necesare implementarii Strategiei nationale de aderare la spatiul Schengen sunt
prevazute in Planul de actiune Schengen, document revizuit anual, a carui structura urmareste modelul
recomandat de CE.Scopul PAS este:

identificarea şi prioritizarea acţiunilor care urmează să fie adoptate pentru îndeplinirea precondiţiilor pentru
implementarea completă a acquis-ului Schengen, cât de curând posibil, precum şi implementarea graduală a
acestuia, in functie de calendarul de aderare la UE si Schengen.

43. Obiectivul cooperarii politienesti intre satele care aplica total sau partial acquis-ul Schengen
reprezinta:

asistenta reciproca in scopul prevenirii si investigarii criminaliatii prin schimbul de informatii, detasarea
ofiterilor de legatura si dreptul de supraveghere si urmarire transfrontaliera

44. Coordonarea cooperarii operative intre statele membre cu privire la gestionarea frontierelor externe ale
UE reprezinta una dintre atributiile urmatoarei agentii europene:

a) Europol
b) Eurojust
c) Frontex

45. Capacitatea non-tehnica a fortelor si personalului individual de a furniza servicii, de a accepta


servicii si de a lucra responsabil, in conditii de siguranta si in mod eficient cu alte forte si personal
individual in domeniul politiei de frontiera, in scopul de a ajunge la un rezultat general acceptat se
numeste:

a) cooperare strategica
b) interoperabilitate
c) analiza riscurilor

46. Controlul politienesc de identificare a unei/unor persoane aplicat in zona de frontiera dintr doua
state membre schengen de catre echipaje de politie/jandarmi:

a) este asimilat controlului de frontiera


b) reprezinta una din atributiile zilnice principale ale fortelor de ordine ori de cate ori intalnesc pe
comunicatii cetateni straini
c) nu este asimilat controlului de frontiera

47. Persoanele care fac obiectul unor proceduri de extradare sau predare in baza unui mandat
european de arestare sunt persoane ale caror date se introd in SIS:

a) doar daca exista o hotarare judecatoreasca definitiva


b) nu
c) da

48. Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica,
opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenenta sindicala, precum si prelucrarea
datelor privind sanatatea sau viata sexuala:

a) da
b) depinde daca persoanele in cauza sunt inarmate, violente sau evadate
c) nu

49. Care sunt drepturile persoanei in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ?

a) dreptul de a li se face publice datele, drept de acces si retragere


b) dreptul de acces la datele stocate SINS, dreptul de rectificare si stergere a datelor inexacte sau
stocate ilegal, dreptul de a te adresa justitiei
c) dreptul de a avea acces neconditionat, dreptul de modificare si dreptul a solicita despagubiri
materiale

50. Obiectivele cooperarii politienesti intre statele care aplica total sau partial aquis-ul Schengen
reprezinta:

Asistenta reciproca in scopul prevenirii si ……………….criminalitatii prin schimbul de informatii,


detasarea ofiterilor de legatura si dreptul de supraveghere si urmarire transfrontaliera

51. Este posibila renuntarea unui stat la statutul de membru Schengen ?

Da

52. Indentificati corect misiunile indeplinite de Birourile Sirene in cadrul cooperari politienesti
internationale:

Masuri de primire….caas…
53. Conform tratatului de la Lisabona . Orice actiune cu caracter operativ a europei trebuie:

Sa sustina si sa consolideze coordonarea si cooperarea dintre autoritatile nationale de cercetare si


urmarire penala in legatura cu formele grave de criminalitate care afecteaza doua sau mai multe
state membre sau care impun urmarirea pe baze comune, prin operatiuni intreprinse de autoritatile
statelor membre si de Europol si prin informatii utilizate de acestea

54. o alerta introdusa in sistemul informatic shengen poate constitui un motiv de refuz al intrarii in
spatiul shengen??

a) o alerta in sis reprezinta unul din motivele de refuz al intrarii in spatiul shengen cu toate acestea
in cazul membrilor familiilor cetatenilor care beneficiaza la deptul la libera circulatie trebuie
intotdeauna luat in considerare daca prezenta persoanei respective pe teritoriul uni stat shengen
poate reprezenta o amenintare reala prezenta si suficienta la adresa unor interese fundamentale ale
statelor membre

S-ar putea să vă placă și