Sunteți pe pagina 1din 2

T5

1. Să fie respectuos, cuviincios și corect față de șefi,colegi sau subalterni


este:
a) Un drept
b) O obligație
c) O îndatorire
2. Folosirea forței altfel decât în condițiile legii atrage răspunderea:
a) Materială
b) Contravențională
c) Penală
3. În cazul în care polițistul ia la cunoștiință despre săvârșirea unei fapte de
corupție are:
a) Un drept
b) O obligație
c) O îndatorire
4. Polițiștii se pot asocia și pot constituii asociații cu caracter
profesional,umanitar?
a) Da
b) Nu
c) Nu este specificat în lege
5. Nerespectarea prevederilor jurământului de credință este :
a) O abatere disciplinară
b) O abatere penală
c) O abatere materială
6. atenționarea polițistului are caracter de:
a) administrativ-preventiv
b) sancționatoriu
c) provizoriu
7. termenul de 6 luni de la data luării la cunoștiință a persoanei care poate
declanșa procedura disciplinară este termen de:
a) decădere
b) prescripție
c) anulare
8. după terminarea procedurii disciplinare șeful poate lua masura:
a) sesizarea procurorului competent
b) aplicarea unei sancțiuni materiale
c) restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării
disciplinare
9. Clasele de clasificare sunt:
a) Secret, secret de stat
b) Secret de serviciu, secret de stat
c) Secret de stat, secret, strict secret de importanță deosebită
10.O măsură prin care se asigură protecția informațiilor clasificate este:
a) Protecția materială
b) Protecția civilă
c) Protectia fizică

S-ar putea să vă placă și