Sunteți pe pagina 1din 3

T4

Ordinul 231/2012 privind inventarierea


1.Ce reprezintă inventarierea?
a)Inventarierea reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența
tuturor elementelor patrimoniale, cantitativ-valoric sau numai valoric,după caz, la
data la care aceasta se efectuează.
b) Inventarierea reprezintă operațiunile de verificare ale activului patrimonial pe
care îl are în administrare Ministerul Afacerilor Interne
c) Inventarierea reprezintă ansamblul operațiunilor de inventarierea a tuturor
elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii
precum și a bunurilor materiale aparținând Inspectoratului General al Poliției
Române.
2. Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale se execută în perioada:
a) 1 oct-31 dec
b) 1 ian-31 mar
c) 1 oct-31 mar
3.Membrii comisiilor de inventariere au ca obligație:
a) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condițiile legale pentru a fi
scoase din funcțiune, declasate și casate
b) să verifice defecțiunile la bunurile verificate
c) să efectueze inventarierea doar în cadrul unității pe care le au în gestiune.
4. Clădirile și terenurile se inventariază prin:
a)identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza documentelor care
atestă luarea în administrare și a evidenței de cadastru
b) prin verificarea lor directă și cu specialiști în domeniu
c) pe baza documentelor și informațiilor deținute la nivelul unitățiilor de poliție
care le au în gestiune.
5.Dotarea unităților cu mijloace de transport se poate realiza în următoarele
moduri:
a) preluarea prin comodat
b)prin preluarea autovehiculelor abandonate
c) printr-o înțelegere între două instituții publice
6. Se poate solicita scoaterea din înzestrare a autovehiculelor se poate realiza prin
îndeplinirea :
a) au devenit atipice
b) valoarea reparației depășește 60% din preț
c) au devenit nefolositoare nevoilor Ministerului Afacerilor Interne.
7. Ce inscripții pot avea autovehiculele din dotarea MAI:
a) mesaje, sloganuri, numeori ate forme de promovare a imaginii unor persoane
sau de propagandă politică ori comercială
b) mesaje care să instige la acțiuni ilicite
c) mesaje ce aparțin persoanelor juridice/organismelor ori sunt impuse prin
proiecte/programele guvernamentale regionale sau locale, prin intermediul cărora
au fost achiziționate
8.Numerele de înregistrare au formatul:
a) grupul de litere MAI urmat de 4 cifre
b) grupul de litere MAI urmat de 5 cifre
c) grupul de litere MAI urmat de 6 cifre
9.Conducătorii auto au obligația:
a) să solicite persoanei care a folosit autovehiculul să confirme prin semnătură
efectuarea cursei și exactitatea datelor
b) să verifice dacă autovehiculul este funcțional
c) să efectueze curse cel puțin o dată pe săptămână pentru prevenire uzurii
premature a autovehiculului.
10.Alimentarea unui tip de carburant superior celui stabilit de unitate și menționat
în foaia de parcurs atrage:
a) răspunderea disciplinară
b) răspunderea materială
c) răspunderea contravențională

S-ar putea să vă placă și