Sunteți pe pagina 1din 3

TESTUL NR 1 L 218-360

1.Conform Legii 360/2002 procedura cercetării disciplinare a polițiștilor are la


bază principiile:
a.prioritatea interesului public
b.disponibilitatea
c. celeritatea procedurii
2.Conform Legii 360/2002 sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate polițiștilor
sunt:
a.trecerea într-o funcție inferioară pentru o perioadă de 1-3 luni
b.atenționarea
c.amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare pe o
perioadă de 1-3 ani
3.Potrivit Legii 544/2001, cine are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățiile
și instituțiile publice informații de interes public?
a.orice persoană
b. organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale
c. persoanele fizice
4.Potrivit Codului de etică și deontologie polițistul are obligația de a-și face
cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin?
a. uneori
b. doar când este necesar
c. da
5.Polițistul care lucrează în cadrul IGPR are competență:
a. la structura care lucrează
b. generală
c. specifică
6.Conform legii 360/2002 polițistul are dreptul la :
a.să candideze pentru funcții în cadrul autorităților publice locale
b.la decontarea cheltuielilor de transport
c. să poarte permanent armamentul din dotare sau achiziționat personal, în
condițiile legii
7. Conform Legii 360/2002 polițistul este obligat să:
a.să acorde sprijin colegilor în executarea unor activități ce exced atribuțiilor
de serviciu
b. să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra noutăților ce apar pe
raza de competență, referitoare la politicile aplicate dă catre autoritățile publice
locale.
c. să aibă o conduită corectă , să nu abuzeze de calitatea oficială și sa nu
compromită prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcției sau al
instituției din care face parte.
8.Având în vedere prevederile Legii 360/2002 polițistul poate fi recompensat prin:
a. arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și
pentru merite deosebite în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și misiuni
b.anularea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior dacă nu a mai comis o
abarete în ultimul an.
c. premii în bani, bilete de odihnă pentru activitatea profesională, în
condițiile legii.
9.Conform Legii 218/2002, Poliția Română are următoarea structură:
a.Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, instituții de
învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte unități
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit legii.
b. Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, direcții,inspectoratele județene de poliție,servicii,
instituții de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte
unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit
legii.
c. Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, instituții de
învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte unități
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției.
10.Cine semneză răspunsul către petiționar conform prevederilor OG 27/2002?
a.Conducătorul autorității sau instituției publice ori persoana împuternicită
de acesta și de șeful compartimentului care a soluționat petiția
b. Conducătorul compartimentului de relații cu publicul
c. Conducătorul autorității sau instituției publice ori persoana împuternicită
de acesta

S-ar putea să vă placă și