Sunteți pe pagina 1din 11

INTREBARI POSIBILE

EXAMEN CURS AGENT DE SECURITATE


(din Legea 333):
1. Activitatea de paz n Romnia este reglementat de
a)Legea nr. 333/ 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
i protecia persoanei
b) Legea 32/1994
c) Legea 46/2003
2. Scopul activitii de paz este:
a) asigurarea siguranei obiectivelor, bunurilor i valorilor prin fore i mijloace
specifice, mpotriva oricror aciuni ilicite care lezeaz dreptul de proprietate, precum i
protejarea vieii i integritii persoanelor mpotriva oricror acte ostile care le pot pune
n pericol viaa, integritatea corporal sau sntatea.
b) asigurarea sigurantei propii a agentului de paza
c)asigurarea sigurantei bunurilor personale ale agentului de paza
2. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice

centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale,


institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care
detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati...
a)sunt obligate sa asigure paza acestora.
b)nu sunt obigate sa asigure paza acestora
3. Protectia personala a persoanelor fizice se poate asigura de :

a) societati specializate de paza si protectie in conditiile legii 333/2003


b)persoane inarmate autorizate
c)persoane inarmate neautorizate
4. Formele de paza:

a) Paza cu efective de jandarmi (se face la obiectivele de importanta


deosebita pentru apararea tarii)
b) Paza cu politisti locali (se face la bunurile si valorile detinute de
persoane fizice sau juridice cu ajutorul Politiei locale)
c) Paza proprie (se face la bunurile si valorile detinute de persoane fizice
sau juridice.Se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii
beneficiare, conform legii)

d) Paza si protectia prin societati specializate (ca obiect de activitate paza


obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si
valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia
persoanelor)
e) Garda de corp(se asigura de catre societatile specializate de paza si
protectie care au primit licenta in acest scop, numai prin personal special
atestat)
5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se
subordoneaza:
a) direct conducerii unitatii si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele
mai eficiente de paza.
b) Politiei
c) Jandarmeriei
6) Personalul de paza proprie se compune din :
a) paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de
conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure
instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.
b) Cel putin 2 persoane
c) Cel putin 3 persoane
7) Personalul din paza proprie se doteaza cu :
a) uniforme, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care
le poarta pe timpul executarii serviciului.
b) Armament pentru paza valorilor
c) Munitie
8) Pentru portul de arme de foc, bastoane din cauciuc , sprayuri
lacrimogene personalul de paza trebuie sa detina avizul:
a)Jandarmeriei
b)Primariei
c)Politiei
9)Paza comunala se asigura in:
a)comune
b)orase
c)sate

10) Ce conditii trebuie sa indeplineasca personalul cu atributii

de paza sau protectie ?


a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele
membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic
European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu
intentie
d) sa fie atestat profesional
11) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se
face pe baza :
a) atestatului profesional si a certificatului de cazier judiciar.
b)cazierului fiscal
c)cazierului judiciar si fiscal
12)Atributiile personalului de paza (enumerati):
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul
obiectivului
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul
de paza si sa asigure integritatea acestora;
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu
reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau
indicii ca au savarsit infractiuni ori alte fapte ilicite in obiectivul pazit,
pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele
proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte
politiei pe faptuitor, sa opreasca si sa predea politiei bunurile ori
valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand
masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un procesverbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel intocmit
constituie act de sesizare a organelor de urmarire penala;
e) sa incunostinteze de indata seful ierarhic despre producerea oricarui
eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
f) in caz de avarii produse la instalatii, sa aduca de indata la
cunostinta celor in drept si sa ia primele masuri de limitare a
3

consecintelor;
g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a
persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa
anunte conducerea unitatii si politia;
h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a
bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;
i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia
patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul ori de cate ori este solicitat
de catre organele de urmarire penala sau de organele de politie;
j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura
atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;
k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de
protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai
in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
l) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul
serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta
tinuta;
m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si
nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil
conducerea unitatii despre aceasta;
o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor
vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau
valorile pazite, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate,
potrivit planului de paza;
q) sa respecte consemnul general si particular al postului.

14.Atributiile specifice sefului de paza:


a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza si
modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;
b) sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre
evenimentele produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta
acestora;
c) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului
de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea
acestora, potrivit legii;
e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a
personalului de paza din subordine.
15.Atributiile specifice garzii de corp:
a) sa apere persoana careia ii asigura garda de
b) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda
de corp;
c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati
care depasesc limita atributiilor sale legale;
d) sa anunte unitatea de politie de indata ce intra in posesia unor date
sau informatii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor
infractiuni;
e) sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele
care au savarsit fapte de natura a pune in pericol viata, integritatea
corporala, sanatatea sau bunurile persoanei careia ii asigura protectia
si sa sesizeze de indata cea mai apropiata unitate de politie;
f) sa participe, la cererea autoritatilor statului, la indeplinirea
misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a
incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza;
g) sa coopereze cu autoritatile statului care au atributii in domeniul
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
h)Garzii de corp ii este interzis portul armamentului in sediile
institutiilor publice.
16. Obligatiile conducatorilor de unitati in ceea ce priveste paza
obiectivelor(enumerati):

17. Obligatile MAI in ceea ce priveste paza si ordinea (enumerati):

13.

1. Formatorul este

a. specialistul n formare care proiecteaz, deruleaz, evalueaz i


revizuiete activiti teoretice / practice i / sau programe de formare i dezvoltare
a competenelor profesionale, derulate n instituii specializate sau la locul de
munc.
b. specialistul care preda peroanelor sub 18 ani.
c. specialistul care preda doar cursuri de perfectionare la adulti.
2. Competena profesional este :
a. capacitatea unei persoane de a utiliza i combina cunotine
teoretice, deprinderi practice i atitudini specifice pentru a realiza activiti de
munc la nivelul calitativ cerut la locul de munc.
b. capacitatea unei persoane de a isi insusi cunostiinte
c. capacitatea unei persoane de a transmite cunostiinte
3. Autoritatea care reglementeaza metodologia de certificare a formarii
profesionale a adultilor si metodologia de acreditare a furnizorilor de
formare profesionala este :
a. ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari)
b. Ministerul Educatiei si Invatamintului
c.
Ministerul Muncii si Protectiei sociale
4. Standardele ocupaionale sunt :
a. documente care precizeaz unitile de competen i nivelul
calitativ asociat rezultatelor activitilor cuprinse ntr-o ocupaie
b. standarde internationale
c. colectie de legi
5. UNITATEA DE COMPETEN este:
a. o activitate major care conduce la un rezultat concret (produs sau serviciu) ce
poate fi evaluat.
b. mai multe activitati care produc un rezultat
c. mai multe activitati grupate care produc un rezultat
6.Pedagogia este:
d. Stiinta de a educa copiii
e. Stiinta de a educa adultii
f. Stiinta de a educa atat copii cat si adultii
7.Andrologia este:
g. Stiinta de a educa copiii
7

h. Stiinta de a educa adultii


i. Stiinta de a educa atat copii cat si adultii
8. Realizarea unei prezentari de success presupune:
a.Etapa de pregatire
b. Etapa de documentare
c. Etapa de structurare
9. Caracteristici ale invatarii adultilor:

a. Adultii invata daca este ceva util,folositor


b. Adultii invata din curiozitate
c. Adultii invata din plictiseala
10. Adulii prefera urmtoarele:
a. Situaii practice si directe la obiect,
b. Invata cand sunt stimulati cu note
c. Invata din placere
10.Invatarea este mai usoara cand :
a. Exista un respect de sine ridicat
b. Exista constrangere
c. Exista un mediu ambiental linistit de invatare
11. Stiluri de invatare a adultilor:

a.
b.
c.
d.

Activi
Ganditori
Teoreticieni
Pragmatici

12. Formatorii trebuie:


a. s tie de ce un anumit lucru este important pentru a fi nvat;
b. s nvete cum s tie ei mai nti";
c. s fie ei nii profesioniti i s se bazeze pe experiena proprie
13. Calitatile formatorului:
a. Ascultare activ,atenie distributiv,autocontrol,contiinciozitate,cooperare
,creativitate,cumptare,curaj,curiozitate,deschidere,discernmnt,discreie,empatie,
entuziasm,fermitate,flexibilitate,iniiativ,inelepciune,loialitate,onestitate,ordine,o
rganizare
b. de a invata cu usurinta
8

c. calitati de manager,de pedagog,de administrator


14. Comunicarea este :
a. Comunicarea este procesul de transmitere de informaii, idei, opinii, preri,
fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul;
b. un proces intre doua persoane aflate pe pozitii ierarhice diferite
c. proces care transfera cunostinte si opinii ale unei persoane catre alta
persoana aflate la acelasi nivel ierarhic
15. Comunicarea este :
a. Verbala
b. Nonverbala
c. Paraverbala
16. Strategiile pentru rezolvarea conflictelor:
a. Evitare
c. Confruntarea
d. Compromis
e. Colaborare
17.Asertivitatea este:
a. capacitate nvat i exersat i de a ne exprima emoiile i
convingerile fr a afecta i ataca drepturile celorlalti
b. capacitate nvat i exersat i de a ne exprima emoiile i
convingerile indiferent de consecinte
c. capacitate nvat i exersat i de a ne expune invataturile
18.Empatia este :
a. capacitatea de a ti ce simt ceilali
b. capacitatea de a te face inteles de ceilalti
c. capacitatea de a comunica eficient cu ceilalti
19.Evaluarea are drept scop :
a. verificarea atingerii intelor propuse prin programul de formare.
b. Acordarea de recompense
c. Verificarea starii emotionale a cursantilor
19.Tipuri de evaluare:
d. Evaluarea calitii cursului
e. Evaluarea participanilor la formare
f. Evaluarea cantitativa
9

20.Evaluarea calitatii cursului se realizeaza prin


a. chestionare
g. intrebari orale
a. e-mailuri
21.Formele de evaluare a participantilor sunt:
a. Evaluarea iniial (preliminar) a dosarului,a cunotinelor, a aptitudinilor
b. Evaluare pe parcurs
c. Evaluare final -teoretic i practic-obligatorie si se susine n faa unei
comisii stabilite de A.N.C. Nota minima la practica e 6 si la teorie e 5.
22. Dati exemple de metode de predare la adulti (minim 3 )
23. Care sunt calitatile formatorului? (minim 3 )
24.Competentele tansversale sunt:
1. competente care au legatura cu ceea ce se insuseste (orientarea pe piata
muncii,orientarea in societate ,folosirea tehnologiei in transmiterea
informatiei,etc.)
2. legile dupa care se organizeaza un curs de formare profesionala
25. Ce cuprinde un plan de pregatire?
26. A fi competent ntr-o ocupaie presupune:
a aplica cunotine tehnice de specialitate;
a analiza i a lua decizii;
a folosi creativitatea;
a lucra mpreun cu alii ca membru ntr-o echip;
a comunica eficient;
a te adapta la mediul in care se desfoar activitatea
respectiv;
a face fa situaiilor neprevzute.
27. Care sunt competentele care s-au studiat in cadrul actualului
curs de initiere formator ?

10

A1. Pregtirea formrii (Definirea obiectivelor formrii, Proiectarea activitilor de


formare, Construirea situaiilor de nvare, Organizarea activitilor de formare, Organizarea
spaiului n care are loc formarea, Pregtirea suportului de curs i a materialelor auxiliare);
A2. Realizarea activitilor de formare (Informarea participanilor privind activitile de
formare, Motivarea participanilor la formare, Facilitarea activitilor de nvare, Rezolvarea
conflictelor, Oferirea de feed-back participanilor la formare);
A3. Evaluarea participanilor la formare (Aplicarea probelor i instrumentelor de
evaluare, Organizarea sesiunilor de evaluare, nregistrarea rezultatelor evalurii i elaborarea
raportului privind programul / activitatea de formare);
A4. Aplicarea metodelor i tehnicilor speciale de formare (ncurajarea refleciei personale
i a auto-formrii, Promovarea nvrii prin dinamica de grup, Lucrul n echip cu ali
formatori i cu persoane-resurs, Abordarea flexibil a situaiilor de formare, Dezvoltarea
competenelor transversale);

11

S-ar putea să vă placă și