Sunteți pe pagina 1din 1

7 . ?

..'--.

4 ..: /

'

<

Anexe la S.N.C. 5
"Prezentila rapoartelor fi nanciare"
Aprobat de Miristerul Finan{elor
al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR

A,++,t-c.L
-

eru
Unitatea(entitatea)

,o/3
CODURI

- JLLO/LK-L*

S'|O,K

curo

Raionul (municipiul)

onform CUATM

Activitatea principalS

form CAEM

Organul de administrare economicd


Forma de propn"tute

SPL

Forma organizatorico-iuridic6

conform COCM

+o7o/-/so

conform CFP

C'Ll

SB.L

0/37

5P -/4o / q+/4
77

conform CFOJ

.4f

530

'ooo448u--

Unitatea de

& / 8S S-

Cod fiscal

conformdectarafiei

/d/ruoprezentdrii

Adresa

'/l'2u24

numele, prenumele, m.

0 -*o- o+
telefon al contabilului-9ef

? 8,l,lAR,
?011
r.6 la S.N.C. 5

NotI informativl privind avansurile, inve-st$iile,imprumuqlrile gi decontlrile


20! 5
cu clienfii externi la J4' '/4'

ale clientilor din strlindtate