Sunteți pe pagina 1din 14

Bazele contabilitatii

Curs 1 + 2
Mirela Paunescu
Lector univ. dr.

Definitie 1
o Prima definiie dat contabilitii:
o Contabilitatea este un ansamblu de
principii i tehnici privind
nregistrarea n partid dubl a
averii unui negustor, precum i toate
afacerile acestuia, n ordinea n care
au avut loc.

Definitie 2
o Contabilitatea reprezint un sistem
de principii i cunotine care explic
i clasific tranzaciile i evenimentele
care marcheaz viaa diverselor
entiti n scopul furnizrii de
informaii necesare lurii deciziilor.

Definitie 3
o Contabilitatea este arta nregistrrii,
clasificrii i rezumrii, ntr-o manier
semnificativ i n exprimare
bneasc, a tranzaciilor
(operaiunilor) i evenimentelor
(faptelor) care au caracter financiar,
precum i interpretarea rezultatelor
acestei aciuni.

Utilizatori
o
o
o
o
o
o
o
o

1. Actionarii pe termen scurt


2. Actionarii pe termen lung
3. Creditorii pe termen lung
4. Creditorii pe termen scurt
5. Clientii
6. Salariatii
7. Statul
8.Managerii

Cine trebuie s organizeze i s


conduc propria contabilitate?
societile comerciale,
instituiile publice,
asociaiile, societile/companiile naionale,
regiile autonome,
institutele naionale de cercetaredezvoltare,
o societile cooperatiste,
o celelalte persoane juridice cu sau fr scop
lucrativ i
o persoanele fizice autorizate s desfoare
activiti independente.
o
o
o
o
o

Situatii financiare
o Depind de cadrul de reglementare
contabil
o Sunt institutii reglementate specific
o Raportarea poate depinde de
marimea societatii

Situatii financiare
o 1. Bilant
o 2. Cont de profit si pierdere
o 3. Politicile contabile si Notele
explicative
o 4. Situatia fluxurilor de numerar
o 5. Situatia modificarilor capitalurilor
proprii

Definitii
o a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre
entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la
care se asteapta sa genereze beneficii economice
viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat
n mod credibil;
o b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce
decurge din evenimente trecute si prin decontarea
careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care
ncorporeaza beneficii economice;
o (c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al
actionarilor n activele unei entitati dupa deducerea
tuturor datoriilor sale.

Definitii
o Venituri cresteri de active sau
scaderi de datorii, altele decat cele in
legatura cu aportul actionarilor
o Cheltuieli scaderi de active sau
cresteri de datorii, altele decat cele
rezultate in urma distribuirii
catreactionari

Principii
o
o
o
o
o
o

Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea si


desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate
n mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si n
special:
a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute n cursul exercitiului
financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin
evidente numai ntre data bilantului si data ntocmirii acestuia;
c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale
aparute n cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar
precedent, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilantului si
data ntocmirii acestuia;
d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul
exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principii
o

o
o
o

Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina


cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului
financiar, indiferent de data ncasarii sau platii acestor
venituri si cheltuieli.
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si
de datorii. Componentele elementelor de activ sau de
datorii trebuie evaluate separat.
Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru
fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul
de nchidere alexercitiului financiar precedent.
Principiul necompensarii. Orice compensare ntre
elementele de activ si de datorii sau ntre elementele de
venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari
ntre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent
economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor
legale, numai dupa nregistrarea n contabilitate a
veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principii
o Principiul prevalentei economicului asupra
juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul
elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se
face tinnd seama de fondul economic al tranzactiei
sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma
juridica a acestora.
o Principiul pragului de semnificatie. Elementele de
bilant si de cont de profit si pierdere pot fi combinate
daca:
o (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa,sau
o (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de
claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate
sa fie prezentate separat n notele explicative.

o Multumesc!

S-ar putea să vă placă și