Sunteți pe pagina 1din 2

,

O in timpul inotului ochii castorului sunt


proteja1i de o membrana
transparenta,
permi,and animalului
sa vada unde merge. El
poate sa ramana sub apa timp de 1 5 minute.

Trei specii de mamifere sunt


numite castori. Doua dintre
ele, de~i traiesc pe continente
diferite, sunt strans inrudite. A
treia specie, castorul de munte,
nu este inrudita cu ele ~i nici
macar nu este un castor
adevarat.

astorul Ameficii de Nord ~i castorul european sunt asema:na:tofi. Mai mafi decat roza:toarele medii, au capul relativ
mic ata~at la un corp compact ~i Indesat, acopefit cu blaru1 deasa:, de culoare maro Inchis.
Ca ~i alte mamifere care l~i petrec o rnare
parte din timp In apa:, blana este alca:tuita: din
doua: tipufi de pefi: firele dese ~i scurte asigura: izolare ~i ca:ldura:, iar firele inai lungi de
protectie sunt pentru apa:rare ~i camuflaj.
Picioarele sunt scurte ~i atat labele antefioare
cat ~i cele postefioare au patru degete cu
gheare putemice. Labele postefioaresunt mai
mafi decat cele antefioare ~i sunt membranate.. sugerand modul de viat:l acvatic al castofiIor. Ace~ti castofi au coada difefita: de a altor
roza:toare: turtita: ofizontal ~i acopefita: Ctl solzi
pielo~i. Castofii l~i folosesc coada ca vasla: ~i
carma:, pentru propulsie ~i putere de carmire.

Castorul de munte este de m~rimea unui


roz~tor mediu, dar mult mai mic decat
adev~ratii castori. Corpul s~u este rotunjit ~i
indesat, capul fin este lat ~i relativ turtit. Blana
moale, f~ra luciu, este brun~-cenu~ie,cu pete
albe distincte sub urechi. Coada este foarte
mic~ ~i picioarele scurte, cu cinci degete la
fiecare lab~. Ghearele putemice aju~ la s~pat.
Constructori
pricepu1i
Adev~ratii castori se g~sescintotdeauna lang~
ap~ -de obicei a paraielor ~i lacurilor mici unde in general ~i construiesc case elaborate
sub form~ de domuri. intai sap~ o vizuirul
subacvatic~,de obicei in mal, formand "temelii" prin astuparea ei cu mal ~i pietre.
Deasupra se formeaz~ o movil~ de bete,
care se f1Xeaz~din nou cu mal ~i pietre, pan~

cand structura se malta cu mult peste suprafata apei. Deasupra liniei apei se sapa o singura camera interna mare de locuit, cu pereti
de pana la un metru grosime. Este sapata cel
putin o intrare subacvatica spre interiorul
constructiei.
Pe langa caselelor, castorii rnai construiesc
~i baraje ~i canale extrem de eficiente. Barajele sunt ~i ele construite din mal, pietre ~i
ramuri, de~i se pot folosi ~i crengi groase,precum ~i trunchiuri de copaci. Scopul barajelor
este de obicei de a asigura mentinerea nivelului apei In canalele care sunt sapate pentru ca
bu~tenii sa poata fi du~i la ele~teu, precum ~i
de a mentine casaInconjurat:I de apa ~i astfel
la adapost In fata atacurilor pradatorilor .
in ciuda numelui sau, castorul de munte
traie~te rar In munti Inalti. De~i el poate fi
Intalnit la Inaltimi de paru1la 2.200 m, el este
mai raspandit la niveluri mai joase unde prefera padurile de conifere sau alte terenuri
Impadurite cu vegetatie deasa.Adesea el este
Intalnit In apropierea paraielor sau In regiuni
foarte rnla~tinoase.
Casa castorului de munte este o vizuina
complicata, sapata .relativ aproape de suprafata ~i aflata pe teritoriul foarte mic al animalului. Vizuina are o camern a cuibului relativ
mare, captu~it:I cu vegetatie, ~i un labirint de
tunele, unele terminandu-se In camere pentru
depozitarea hranei, altele fiind linii moarte,
care se utilizeaza pentru excremente.
Active
in timpul
nop~ii
Aceste animale sunt In principal nocturne ~i,
de~i nici ~nul nu hiberneaza, adesea devin
mai putin active pe timpul iernii. Adev~ratii
castori sunt fara Indoiala cel mai bine
obi~nuiti cu apa, unde Inoat:I ~i se scufunda
cu o agilitate rernarcabila. Ei se deplaseaza

O Mai obi~nui1i cu apa decat cu uscatul.


castorii i~i inchid urechile ~i narile in timpul
scufundarii, in timp ce o cuta de piele le
etan~eaza gura. lasand descoperi1i doar incisivii pentru a transporta
be1e.

g:
:I:
z
~
~
c
-"
.2,

2~7

CASTORII

~.~""Q).Q'Q)"'.
.,:j, E, ~ 0. .,:j,
~"'
~.:S"""
0. 0. .;n. 0
"'
.-~
Q)
"' 5b Q)
CIJ
8
~ v Q)

"' ~ -"0
-3 (; .Q .8

"'

<.::

v)"'

..."0
0 ~
0. 0

:E-

~
"'

~
~

Q) :E~
a 0
CIJ
.~
"'

.-""
.-~
~ 8 .~ ~

"'" ...~

Q) 0.
~ 8

~ ~a., "0
v
"'
"'
~

Q)

.-9

"'

'?3

..,-

Q),S .;:J 9

a
"'

Q) Q) .-"0
0.
0."0
~
S .-.;:
.0.
.,:j, ,~

t:

8 ~ 6 ~ ~ v .;:f a> ~
<.:: ~
o~
t:..,

0.

~Q) 8 ~"'

S .S "' ~ .-.;:

Q)
~ E r() 'r :c ~
E, ~ '.;:J Q) "' > N CIJ

'[
~
,S
"'
~

~ v"' 0.
Q),-8 t)Q)""
0 0.""0.
CIJ
0. ..."'

8N
.-8'"'...~~
~ :~ ~ .~ ~ . ] ~ ~
-~
""
a. .-Q) .~
2 o ~ v 1j "' a ~ ~
9
v Q) ...v
S
",...:.:S~Q)"0~
U""""'::,i:i
CIJ~ ~ 0. Q) "".;i;><""
8 ~ e

c
(-

~
.~ ]

"0

i:i 0.
..."'
~
)~
~

t: Q) >< ~ 8 Q)
"' "0 Q) a<
-c 2

.=

..
O
-ta
..VI
O ta

VI
Uta
C

.-Q.

~.
QI

.C

.:

.!a.
..C
QI QI
.Q. Q. ...

'g::UOQl
QI .~> 'ta ..>
ta
U

VI. ":5

-.

Q
>I
QI

'ta

ta

U .~
QI
VI

Q. .~ .1U"'
=
~ ta ..
U :: ~
O ..

QI
.-O
.-U OC QI
~ "5 .~
ta E
ta
c .Q ta O ,~

..ta

.-ta

u
~
VlU
QI
.-QI
~ .VI

..U 'g>ta
U
O ,IQ IQ Q~

C ,O QI 'ta
.-ta
U
..:
U
OQlQ

Q.

,-

IQ

..~
.-IQ

IQ
Q.

.-

VI
IQ VI .~
IQ .-IQ C 01
..Q.VI~~..
U u..
QIIQ ..O
..,=
O
u
.inO-Ql..QI

Q)~."'Q).
(- :=
~ v
~~Q)Q)
8 ~ C:: ~ ~
0 Q) Q) "0
0
...N
...Q)
Q) ~ Q) 0 "0

""

.a

<

0.
."'
"' ~
0.

"3

~
~

"'
,-

""

~
~
~
0
v

""
"0

~
~

.:s

Q)
"0

..e

"'
0.
Q)

8
~ .2 ~
"'~

d" "' ~ ...~


(S
"' ~ Q) ~ t:: .-

.-Q)
"0

.-~
~

"'

-Q)
.a

.-v

Ii1 .t: ::J 0


~ 0. (.f) t)
Q)

,"'
>

"'
"'

"'

0 .~
~ "'

Q)

0. ~
;:J Q) .;E .;n. .s

"""".-IQ)'Q)
~ .'= .-"'"
~
v~
t:'""'
v
9 ~ ...:
"'
"' 0
Q)
.-0.
?3 -"0
"'" Q)
0. "'
.=

"E

"'
"'

:=
.v
5

~ ..e ~ :g .;n. .5 ~ )a ~ ~ ,~ .5 ~ ~ ~
",Q)
-.2
"'~QI

v
.-"0

:=

\II
ra

I;

~
v

)~

N
~

~
~

V
~
O
~
8

:= S O() ~
~ ..c (
0. '($ 21..$ (~
0\ ~ ~ )~ >
.$ U <S ([.$
'a ~ )~
~

.-I
0 V
~ 5
.(;). 00
~ ~
-8

'.0
~
t)
2 ~ ""
9 Q) v

v0 0.

U ~ ~

V
C
C <-

~ c
~ V
<~ )$5
t
~0.~""o
S
5.(-

.-"'
.~

~
~

.:;.Ir\
"" ..= c ~
c ~
~
V ~ .~
C
C~...V
U V .$
0.
(!j
21. "0 .Q .$
8 t=

:E

.~

v
0.
0
0
s
"'
5'0] i;j. ~ v ~ 0. O.
c
.-)~

21.

V
"'
"0

:a""
~ ~

.e .~ "" ~ ~. .-.(~ ~ : ~ := : .v
C o

~
~
~
,g
N

.v
. S
"0 C (
~ ~ U
's: o...g
~ )$5 ~
~ ~ ~

s Zo .8-8
~ 0 "0
Q)""'
:e ov...""

"' ~"'
0.

S
B
~
~
C

sV

V .> V .-~
0.
~
~
~
ov"o
.V
0. C "' ~
~ .$ .g

~
E
~
~

~ ~ < Q) '8 ; "E "" "' ~ )"' Q) )~ 0.


~A
-= VO "'-"0V0.
"'
lra~.-~'"
~"'~
.-0.-0

~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] ~~
Ira
9 e .c .s "' Q) v"0 "'-5 ~
Q
~ a3 9 "0 .t: ~ ,S )?3 ~ 2 ~ v
V)"'
~ '.;:J "' "' "' "' 9
.0
~..'._Q)0."""._","0"'
",.a(",~~
; 2 > ...0 .t: "0~"""'Q)~"'._0
~ "" Ut:
.Q

.~~.
i:i Q) _."Q:J .a
O QI 8 t) Q) N ~

.c

~ .-"0
? C
-~
'S
: 9 :8
0. 5 )~
.(;). 0. .2
I . ~

.-o
..c
~ S
V
= 0 ~ '$5.C 0 .~ -; "5.$

I.
3 ::g
"0
~ ~
.-"0
~ .2 v

.-$5
C
. ~ .N 8

v..v"0 V.
...v
.E .-8
.E ..2 ~ v'
a
~ ~
...i;j (- C:
..g 13 '$5 ~

.-"'
>
13 V (-

.~
o

v" ~

""'

.~

21. .g.

~ ) .. ~ s ~ ~ .3 ~ ] .~.,~ ~ & m B ~ ~ 'R ~ <~ .


+J..~
o B [ ~ B "' "0 .g ~ (13,;> 2 ~ V .~ :% .: ~ .$ ~ 9
ra
s 0",-~v~
~ V .Q"o.:;.~v""U~)~
~
~ U .~ 0 ~
V ~ ~ C 0. V
> "" . S

E u...~~u...u"Ovcu~

ra
't'"

_.-0
~ ~ 0. V
> .-V
"0
~>"0
V C V U
~ .:a i;j ~

~ ~ ~ .~
0. ~ ~ ~
~v..u..c ~

-"0
'$5

13 13 ~
..'i2

S ~ .(;).
v.~~.1~
1='
.c

i.c

~ ~

a ~ <13..2 ~

~
~

~ .5b).

00 .~
~
O .C ~ 1=' .~

:a .g .~ 'a ~ )~

0
~
"~ Q.)r;.
.
=
~
.~
..i1J
..'"'
N
8.
U
V.. .C ~
.
1=' -8 ~ a v .a
~
-e
1=' ~

~ ~ ~ .

.2

,~

"'

.~

= ~.~..:=~~~~
I;",1=',,",
v

~ ]

];J

U ~ :0

v.,.~~.
1='
~

~ ~ .:3 .:s .g o
.~.~I.U
~
E

O ~ .= :a .0

."'i)~]'r2~
8 ~ ~ ] ~ ~ 0 :~
~ .5. 2 ~ ~ (S .~ :~
~ ..~ "'5. v )~ ? .~
u .~
~ ..=,
~ :~ 0.
.."' ~ ~ .S
u
(~ oJ ~ ~ ~ E ~
E ~ 00 ~ E: 0 u
o . ~ S j ~ [:E

:E

<
S6

c~s~:=~,~88
.~ ~ ~ .~
ra S . ~
~ s::
5 <
w V -:0
," :s -0
C"
~ 1=' SO ~
> 2 .~ (~ ~
...0
~; u

(~ 1=' .~

O..c
v ~
~ ~
N N
~
~ ~
~ ~
U ~

CC""'
"O",C
"'
C.Qu
.<~,.._~
:=V(~.(;)..E~o
E 00 s <- 21. U b 2 ~V:2""[VO~~&U~>V ~ 0 V
00- ._.0 U ...~ ~ a
~ (s )~ ~ ~ B .s ~ :3 "8 ~ .~ 0 0 ~ :E ~ <S ~ .g ~ ~
~ ~ ~ S ~ ~ a.
~ 5. u a ~ .ff s ~ ~ .2. "0 21.~ .~

So(

E .~

~~~~~
S ~
'8 ~ ~ S
~ ~ ~ ~
"' U ..v
j .~ 8 1if
0. v
~
(= ~ ~ ~

~~"0...
.c;-'~C~
V ~ ~ v"
u ::. :;j; 3
~ 2 ~

(S

1='

U "'i)

.2

(~ ..~
8
e- "
..~"9
1='
.c 0.
.8 ~
[ ~

~ ~ S ~

~..

--8

.% .~r-- ~ '$. .~
~ 2 13 ~
v (~ v . .d
"' ~ -0
"' ><.~
V"'
=
S .~ ~ ~ .5b
~ ~ -' ~ 0
.::- ~ g-? ~

1='

~ S ~ (~ ~ ~C ~ .? & 8 ~ ~ 9 .~ ~ ~ :~ ~ .~ ~
~ .v a 0.
u
v 1='
~
~ .~ 1='
~ .~
"' .~
~ e 1='
...~..v::.
:= o ] 0.
0
u .=
-= ~

oJ 1='

C"~..
~)~0.~~~~~R:2~(
.d.~_u"

=,

C U V
V '2 C U
.=, V ];J
.-O
$ ~ ~ - .8 )~ )~ ~ .g .~ 1=' .~ .c
"i ~ :0 V a 2 ..S 1=' ~ .~ So
6 ~

V -.;;; .a ~
0. 2 ~ 5
.u B 0 ;;:::..~
~

E 13 ~ ~ 8 ~ ~ ~ : 1='~~ ~ (!3 -g ..=,


.~
V 1-- ~ V c ~ = .2 13 e (;q =

..~

~ ~ ~ S ;~
0 u
( ""'

.~8S.u2
"'V~-

'S

~~

!!!~le

~i pJ~~

~,

62 -A

.TE R2~~~~~

Q .5 * ~ 5 ~ ~ ~ ; ~ ] ~ .~ ~ ~ u ~ ~ .d' ~ (5 u 9 ~ ~ 8
~ 0. v u 0.
< v
.a z ..~ 0. 0
..u O < 0
.."' C u .~
238