Sunteți pe pagina 1din 1

Factura numarul 420 serie AMRF din 29_10_2014

Page 1 of 1

Furnizor: SC AMOURETTE SRL

Cumparator: SC AKA PILATES SRL

Nr.Reg.Com.: J40/2924/2009
C.I.F.:
RO22025928
Sediu:
Str. G-ral Gheorghe Magheru nr.7,
ap.35
Tel/Fax:
021.311.60.59
Capital social: 200 lei
Cont:
RO76.BTRL.0410.1202.F477.69XX
Banca:
Transilvania

Nr.Reg.Com.:
CIF/CNP:
Sediu:
Judetul:
Cont:
Banca:

J40/4431/09-04-2014
33043393
Sediul: Bd. Unirii nr. 37 bl.A4,
sc.1, et. 3, ap.12, sect.3,bl.A4,
sc.1, et. 3, ap.12, sect.3
Bucuresti
RO38BACX0000001008209000
UNICREDIT-TIRIAC BANK

FACTURA
Serie: AMRF Numar: 420
Data: 29/10/2014
Nr.
crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

Placaj vopsit/lacuit, traforat, montat

Moneda: LEI

U.M.

Cantitatea

buc

Pret unitar (fara


T.V.A.)

Valoarea

2,000.00

2,000.00

Cota T.V.A.

Valoarea
T.V.A.

24%

480.00

TVA la incasare
Emis de Liliana Neacsu, CNP: 2871123134165, BI/CI: DP 145311
Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia


Numele delegatului SC AKA PILATES SRL
seria nr.
eliberat de
Mijloc de transport
Data expediere 29/10/2014 ora 16:42
Semnaturile ..............................

Total

Semnatura de primire

2,000.00
Total de plata

480.00
2,480.00

Document generat de Indaco ECON v.4.0

file://C:\Program Files (x86)\Indaco Systems\Indaco ECON 4 Client\Temp\hrxu0jqs.html

10/29/2014