Sunteți pe pagina 1din 2

Depozitar _______________________________

ef Baz de recep ie _________________________

Punct / Baza de recepie Negreti


Data __________________ Semntura _____________

RAPORT LUNAR
privind activitatea de gradare - perioada de raportare ____ / ____ / _______
Formularul
de gradare

Deponent
Nr.
crt
.

Denumirea /
Nume, Prenume

C.U.I. /
C.N.P.

Nr.

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Produsul

Licena
gradator

Beneficiarul

Tipul

Cant.
recepionat
(tone)

Cant.
returnat
(tone)

Gradul
alocat

Denumirea /
Nume, Prenume

C.U.I. /
C.N.P.

Seri
a

10

11

Cantitate total / lun

Nr.

Cant.
total
gradat

Suma
fix pt.
gradare
*

Valoare
de plata
la
CNGSC

12

13

14

15

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32