Sunteți pe pagina 1din 3

1

Disciplina: Studiul calitii produselor i serviciilor clasa a IX-a


ING: ONOSE CATALINA

PROIECTUL UNITII DE NVARE


I. NOIUNI GENERALE DESPRE MRFURI
Nr ore alocate: 12 ore
Detalieri ale
coninuturilor unitii
de nvare
1. Marf definiie si
semnificaie
2h

2. Concepte referitoare
la marf
proprieti ,
caracteristici,
funcii,
valoarea de
ntrebuinare, calitate
4h

3.Codul cu bare
2h
4. Evaluare unitate de
invatare.
4h

Competene specifice
vizate
* Implementarea
conceptelor despre marfa
* Explicarea
proprietatilor,caracteristicilor
si functiilor marfurilor
* Explicarea termenilor
specifici (valoare de
intrebuintare,valoare
nutritiva,valoare
psihosenzoriala,valoare
biologica,valoare
energetica,valoare igienica)
* Determinarea valorii
nutritive a unui produs
folosind fisele de lucru
* Descrierea structurii
codului cu bare

Activiti de nvare

* Exerciii de identificare a trsturilor mrfii


* Discutii de descriere a proprietatilor,
caracteristicilor si functiilor marfurilor
* Exercitii de identificare a elementelor ca
alcatuiesc valoarea de intrebuintare a unei
materii prime
* Exercitii de calculare a valorii calorice a unui
mic dejun la alegere
* Aplicatie imagini cu alimente bogate in
proteile, lipide, glucide, vitamine, saruri
minerale (portofoliu)
* Aplicatie calculul valorii energetice a unui
mic dejun (portofoliu)
* Exercitii operationale de descriere a unui cod
de bare
* Aplicatie descrierea unui cod de bare la
alegere (portofoliu)
Exercitii de completare a cerintelor
corespunzatoare competentelor vizate
Aplicatie completare fise si teste
1

Metode

Mijloace

Evaluare

Conversatia

Manual
Mostre de
marfuri

Discutia dirijata
Exercitiul
Observarea
dirijata

Manual
Cartonase cu
legume si
fructe
Tabele cu
continutul in
elemente
nutritive

Observarea
Exercitiul

Ambalaje
Reviste

Oral

Exercitii de
verificare
Discutia
colectiva

Fisa pe grupe
Test
individual

Scrisa - pe
grupe si
individual

Oral

Oral
Scrisa

2
(portofoliu)

Disciplina: Studiul calitii produselor i serviciilor clasa a IX-a


ING: ONOSE CATALINA

PROIECTUL UNITII DE NVARE


I. PROPRIETATILE MARFURILOR
Nr ore alocate: 12 ore
Detalieri ale
coninuturilor

Competene specifice
vizate

Activiti de nvare

Conceptul de
proprietate a
marfurilor
definitie, importanta
1h

-definirea conceptului de
proprietate
-exercitii de definire a conceptului de marfa si a
-explicarea
importantei proprietatilor acesteia
proprietatilor marfurilor

Clasificarea
proprietatilor
marfurilor
1h

-clasificarea proprietatilor
marfurilor in functie de cele
trei criterii
-caracterizarea principalelor
proprietati ale marfurilor

Principalele
proprietati ale
marfurilor
caracterizare
6h

Metode
Conversatia
Exercitii
introductive

- exercitii de clasificare a proprietatilor


-aplicatie - exercitii de creativitate: realizarea unui
aritmogrif intitulat proprietate (portofoliu)

Discutia dirijata
Explicatia

-exercitii de caracterizare a proprietatilor cu ajutorul


referatelor de laborator (pentru produsele
alimentare)
-exercitii de identificare a marfurilor in functie de
proprietatea specifica
-aplicatie imagini cu marfuri ce se caracterizeaza
printr-o anumita proprietate (portofoliu)
-exercitii operationale de analiza senzoriala a unui
produs
-aplicatie analiza senzoriala a unui produs
alimentar (portofoliu)

Observarea
Descrierea
Lectura cu
referatele de
aborator
Exercitiul

Mijloace

Evaluare

Manual
Mostre de
marfuri

Oral

Manual
Cartonase cu
marfuri
aritmogrif

Oral

Ambalaje
Reviste
Calculator
Internet
Referate de
laborator
Produse

Oral

3
4. Evaluare unitate de
invatare.
4h

- exercitii de completare a cerintelor


corespunzatoare competentelor vizate
- aplicatie completare fise si teste (portofoliu)

Exercitii de
verificare
Discutia
colectiva

Fisa pe grupe
Test
individual

Scrisa - pe
grupe si
individual