Sunteți pe pagina 1din 7

5.1. Exemplu de calcul

În exemplul de calcul propus se cere să se determine capacitatea portanță a unei grinzi cu două deschideri L=4 m, supusă la încovoiere dintr-o încărcare transversală având valoarea g=0,5kN/m din încărcare proprie, încărcarea utilă q 1 =3,0kN/m, coeficienții parțiali de siguranță pentru încărcarea permanentă fiind de γ fg =1,35 și coeficientul parțial de siguranță pentru încărcarea utilă γ fq =1,5, săgeata maximă fiind de L/300. Se alege profilul C 200x60x10 având caracteristicile prezentate în fig.5.1

C 200x60x10 având caracteristicile prezentate în fig.5.1 Fig.5.1 Forma profilului și caracteristicile secțiunii

Fig.5.1 Forma profilului și caracteristicile secțiunii transversale

Metodele de calcul folosite pentru diferite stări limită trebuie după caz să ia în considerare următoarele aspecte:

proprietățile diferite ale materialului (rezistența și rigiditatea);

comportările diferite în timp sub sarcină (încărcare) ale materialelor (durata de aplicare a încărcării, curgerea lentă, expunerea la variații de temperatură, etc.);

situațiile distincte de proiectare (stadiul construcției, modificarea condițiilor de rezemare, etc.). În proiectare, la calculul grinzilor din materiale compozite armate cu fibre de sticlă sunt recomandate două verificări esențiale: la starea limită ultimă (S.L.U.) și la starea limită de exploatare (S.L.E.).

În S.L.U. verificările principale pentru grinda solicitată conform fig.5.1. sunt:

Verificarea la încovoiere, utilizând relația 5.1

(5.1)

unde:

- k M coeficient de calcul corespunzător momentului dat în tabelul 5.1;

- pd încărcarea de calcul, afectată de coeficienții încărcărilor, în [kN/m];

- L deschiderea grinzii egală cu 4 m;

- f b,0 0 rezistența la încovoiere a grinzii, considerând încărcarea perpendiculară pe fibre, [N/mm 2 ];

- γ m,f coeficientul parțial pentru rezistența la încovoiere;

Verificarea la forfecare, utilizând relația 5.2

unde:

(5.2)

- A k aria de forfecare [mm 2 ]; - f τ rezistența la forfecare a grinzii, considerând încărcarea perpendiculară pe fibre, [N/mm 2 ];

încărcarea perpendiculară pe fibre, [N/mm 2 ]; Fig.5.2 Schema de încărcarea a grinzii cu două

Fig.5.2 Schema de încărcarea a grinzii cu două deschideri

Tabelul 5.1 Coeficienți utilizați în calculul elementelor pultrudate

Coeficienți

O singura

Două deschideri

Trei deschideri

deschidere

 

0,125

0,125

0,100

 

0,5

0,625

0,600

 

0,01302

0,00542

0,00688

 

0,125

0,125

0,125

În S.L.E. săgeata grinzii trebuie să îndeplinească inegalitatea de mai jos:

(5.3)

în care:

este considerat între 200 și 400; În expresia săgeții admisibile se ia în considerare și efectul forței tăietoare după cum urmează:

- α

(5.4)

Dacă se realizează înlocuirile numerice la starea limită ultimă, încărcarea de calcul se poate evalua cu relația 5.5:

0,5+1,5

(5.5)

Din tabelul 5.1 și cu ajutorul rezultatului din ec. 5.5 se poate determina valoarea momentului de încovoiere astfel:

(5.6)

Se calculează tensiunea maximă care apare din încărcările de calcul, utilizând valorile din relația (5.6) și fig.1 pentru modulul secțiunii W xx :

(5.7)

Se calculează rezistența la încovoiere de calcul cu relația de mai jos:

(5.8)

Condiția de verificare σ max <f b,f,d este îndeplinită:

(5.9)

În continuare se vor efectua verificările la forfecare în S.L.U. după cum urmează:

(5.10)

Valoarea tensiunilor maxime din forfecare se poate estima cu expresia:

(5.11)

Rezistența de calcul la forfecare se calculează conform relației 5.12:

(5.12)

Se observă că inegalitatea dintre ec. 5.11 și ec. 5.12 este îndeplinită:

(5.13)

În S:L:E. calculul săgeții se realizează fără a majora încărcările de calcul cu ajutorul coeficienților de încărcare γ din relația 5.5. Astfel se utilizează încărcarea caracteristică având valoarea:

(5.14)

Expresia săgeții specifice în funcție de încărcările gravitaționale devine:

(5.15)

Dacă se ia în considerare rezultatul din ec.5.15, se observă că inegalitatea din 5.16 este îndeplinită:

5.3 Discuții și concluzii

(5.16)

Din exemplul de calcul se poate observa că atât la starea limită ultimă cât și la starea limită de exploatare intervin caracteristicile la forfecare a materialului pultrudat. Rezistența de calcul la forfecare are valoarea 19,2 MPa cu mult mai mică decât cea obținută în urma încercărilor experimentale cu valoarea 46,67 MPa. În standardul EN 13706 sunt prezentați o serie de 4 coeficienți care minimizează valoarea rezistenței de calcul:

(5.17)

Raportul dintre rezistența caracteristică și coeficienți care micșorează valoarea de calcul a rezistenței sunt prezentați în relația 5.18:

unde:

(5.18)

-

coeficient care ține seama de metoda de fabricare, pentru elemente pultrudate;

-

coeficient care depinde de metoda de fabricare, întărirea elementului pultrudat și absorbția de umiditate de după fabricare; coeficient care ține seama de stabilitatea dimensională la temperatura de 100 0 C; coeficient care depinde de durata încărcărilor. Pentru încărcări de scurtă durată valoarea coeficientului variază între 1,0 și 1,25 iar pentru încărcările de lungă durată între 2,5 și 3,13, tabelul 5.2.

Tabel 5.2 Variația coeficientului

funcție de durata încărcării și temperatura de operare

Temperatura de operare ( 0 C)

 

Încărcări de scurtă durată

Încărcări de lungă durată

-20

1,0

2,5

0

1,0

2,5

20

1,0

2,5

40

1,0

2,5

60

1,0

2,5

80

1,25

3,13