Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA

Disciplina: Matematic
Profesor:

Clasa: a-XII-a D
An colar:
Nr. ore: 3 ore/sapt
Practica intre 11XI-8XII

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I


Unitatea de
nvare
Grupuri

Competene specifice vizate


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primitive

1.
2.
3.

Evaluare
semestriala

1.
2.
3.
4.
5.

Coninuturi

Nr.
ore
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

Sptmna

Identificarea proprietatilor operatiilor cu care e


inzestrata o multime
Determinarea
si
verificarea
proprietatilor
structurilor algebrice, verificarea faptului ca o
functie este izomorfism
evidentierea asemanarilor si deosebirilor dintre
proprietatile unor operatii definite pe multimi
diferite
Utilizarea proprietatilor operatiilor in calculele unei
structuri algebrice
Utilizarea structurilor algebrice in rezolvarea unor
probleme
Transferarea intre structuri izomorfe a datelor
initiale si a rezultatelor pe baza proprietatilor
operatiilor

Lege de compozitie interna


Tabla de operatie,parte stabile
Grup,exemple
Grupuri de matrice
Grupuri de permutari,Zn
Morfism,izomorfism de grupuri
Subgrup
Grup finit,tabla operatiei,ordinal unui element
Aplicatii
Evaluare

16-22IX
23-29IX
30IX-6X
7-13X
14-20X
21-27X

Identificarea legaturilor dintre o functie continua si


derivate acesteia
Identificarea unor metode de calcul ale integralelor
Modelarea comportarii unei functii prin utilizarea
primitivelor

Probleme ce conduc la notiunea de integrala


Prmitivele unei functii
Integrala nedefinita,proprietati,liniaritatea
Primitivele uzuale
Evaluare

1
2
2
2
1

28X-3XI
4-10XI

Identificarea unor date si relatii matematice si


corelarea lor in functie de contextual in care au fost
definite
Prelucrarea datelor de tipi
cantitativ,calitativcuprinse in enunturi matematice
Utilizarea algoritmilor matematici pentru
caracterizarea unei situatii concrete
Analiza si interpretarea carateristicilor matematice
ale unei situatii- problema
Modelarea matematica a unor contexte
problematice

Recapitulare pentru teza


Teza
Discutarea tezei

1
2
1

9-15XII

9-15XII
16-22XII